Kennisbank

Wisselstraat

Terug naar de inhoudsopgave

HDS

Wisselstraat, 1950

 • Wisselstraat
 • Straatbeschrijving
 • Straat lopend van Nieuwstraat naar Gravenstraat. Deze straat kwam in 1603 gereed en loopt over het terrein van het St. Geertenklooster uit 1404. De toegangspoort uit 1603 aan de Nieuwstraat is nog aanwezig.
  Het is een straat met vele achteruitgangen van bekende gebouwen: dat van de Verenigde Oostindische Compagnie aan de Muntstraat, het Oude Vrouwenhuis met het poortje uit 16io aan het Kerkplein en uit 1606 aan de Wisselstraat, ook de tuin van de Admiraliteit, later Stadsziekenhuis, waar nu de Bibliotheek staat.
  Het oude gedeelte van de Bibliotheek hoorde van 1606-1628 bij het Oude Vrouwenhuis. In deze vleugel was de Bank van Lening of de `lombard' gevestigd tot de bouw van het Stadsziekenhuis in 1862. Daar konden goederen worden gewisseld voor geld; mogelijk was er ook een wisselbank voor vreemde valuta aanwezig. Aan dat wisselen zal de straatnaam zijn ontleend.
  De straat heeft andere benamingen gekend. De kadasterkaart van 1823 noteert: Kloosterstraat, de kopie (1832) daarvan heeft: Het Klooster. Al op de kaart van Blaeu (1649) staat op deze plek: Diefleyersklooster. De diefleyers (begeleiders) waren een soort politie; mogelijk hadden ze in de Wisselstraat een dienst- en arrestantenlokaal.In 1888 wordt bij raadsbesluit de naam Wisselstraat officieel vastgesteld. In 1979 wordt bij raadsbesluit de naam voor het verbindingsstraatje tussen Kerkplein en Wisselstraat vastgesteld als Kloosterpoort, zoals het in de volksmond al heette. • HDS
 • Wisselstraat 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 monument zie Muntstraat nr. 4
 • Bewoners
 • 1912 S. Bakker, concierge Burgeravondschool
 • 1920 P. Kuiper, schilder
 • 1928 P. Kuiper, schilder
 • 1949 J. Spoelder, concierge
 • Gebeurtenissen
 • 1911 S. Bakker; concierge Burgeravondschool verzoekt het huis nr. 1 te huren. • HDS
 • Wisselstraat 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1912 KI. Kroon, houtzager
 • 1920 C. van Hinte, arbeider PEN
 • 1928 Wed. C. van Hinte-Riel
 • 1949 H. de Hoog, bankwerker Gemeentelijke school voor openbaar voorbereidend lager onderwijs
 • 1964 C. Bakker
 • 1981 A.M. Meester
 • Gebeurtenissen
 • 1954 Kaldenbach; vervangen wisselton door wc.
 • 1973 A.M. Meester; veranderen woning en pakhuis nrs. 3, 5, 7. • HDS
 • Wisselstraat 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5
 • Gebeurtenissen
 • 1915 Mej. van Greuningen; aanschrijving verbeteringen aan het bouwvallige perceel aan te brengen.
 • 1973 A.M. Meester; veranderen woning en pakhuis nrs. 3, 5, 7. • HDS
 • Wisselstraat 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Gebeurtenissen
 • 1900 E. Edel; verbouwen perceel en stallen paard.
 • 1907 J.G. de Waal stallen paard in perceel.
 • 1973 A.M. Meester; veranderen woning en pakhuis nrs. 3, 5, 7. • HDS
 • Wisselstraat 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Gebeurtenissen
 • 1918 Jac. de Waal; verbouwen nr. 9 en Muntstraat nr. 16.
 • 1959 H. Auddiffred; oprichten opslagplaats voor lompen en oude metalen. • HDS
 • Wisselstraat 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Gebeurtenissen
 • 1965 A.M.H. Stam; verbouwen nrs. 11, 13. • HDS
 • Wisselstraat 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Gebeurtenissen
 • 1933 K. Kaan; veranderen deuren nr. 13.
 • 1935 K. Kaan; aanschrijving kap herstellen, goten vernieuwen en hemelwater aansluiten op gemeenteriool.
 • 1935 A.M.H. Stam; bouwen pakhuis.
 • 1965 A.M.H. Stam; verbouwen nrs. 11, 13.
 • 1965 A.M.H. Stam; wijzigen nrs. 11, 13, onder andere wijzigen schuine kap nr. 11 in plat dak, nr. 13 had al plat dak. Aannemer Th. Dekker. • HDS
 • Wisselstraat 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Gebeurtenissen
 • 1922 N. de Rie; plaatsen schoorsteen op perceel.
 • 1925 J. van Harlingen; houden paardenstal en stallen n paard in perceel.
 • 1935 J. Stam; aanschrijven van bergplaats kap herstellen, voorgevel herstellen, goten herstellen en hemelwaterafvoer aansluiten op gemeenteriool.
 • 1939 J. Stam; oprichten opslagplaats in pand.
 • 1970 A.M.H. Stam; gedeeltelijk veranderen en vergroten garage (schuin dak gesloopt, verdieping en plat dak gebouwd). • HDS
 • Wisselstraat 2-4
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 2, 4 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1928 J. van der Woude, timmerman
 • 1928 H.A. Steeman, handel in piano's enz
 • 1964 J. Wijmenga
 • Gebeurtenissen
 • 1926 Joh. Rozendaal; verbouwen perceel. in 1926 bewoonbaarverklaring. Aannemer V. Hakhoff.
 • 1926 V. Hakhoff namens J. Rozendaal; afbreken pakhuisje en ter plaatse maken scheidingsmuur.
 • 1927 V. Hakhoff; maken deur aan zijde van klooster in een pakhuis gelegen achter nr. 2.
 • 1947 Joh. Groot; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1954 J. Groot; aanschrij ving nr. 4 te slopen en ter plaatse bouwen scheidingsmuur.
 • 1971 Gemeente Hoorn; plaatsen vier mobiele kleuterlokalen op gedeelte van terrein nr. 4.
 • 1972 PEN te Bloemendaal; bouwen trafostation. • HDS
 • Wisselstraat 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 beeldbepalend
 • Gebeurtenissen
 • 1947 C.H. Schotten; oprichten opslagplaats voor lompen en ijzer.
 • 1948 C.H. Schotten; oprichten opslagplaats voor lompen en ijzer.
 • 1948 J. Groot; oprichten inrichting voor vervaardigen van gouden ringen.
 • 1956 Fa. Joh. Groot; uitbreiden kleinmetaalwarenfabriek. • HDS

  Wisselstraat nrs. 10, 8

 • Wisselstraat 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 monument
 • Pandbeschrijving
  Langgerekt pand onder zadeldak evenwijdig aan de straat; in rechterdeel van top beroofde gevel met koekblokken. In fries twee jaartalstenen Anno 1613, pui xix, evenals zijgevel aan Grote Oost. Voorts beneden grote zaal op gebeeldhouwde console, op de verdieping houten kozijnen.
 • Bewoners
 • 1912 J. Volten, stadsomroeper en aanplakker
 • 1920 J. Volten, concierge stedelijke muziekschool
 • 1949 Districtsconsultatiebureau der Noordhollandse Vereniging tot bestrijding der tuberculose
 • Gebeurtenissen
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1974 Gemeentelijke openbare bibliotheek; restaureren pand en inrichten tot bibliotheek en woonruimte. • Wisselstraat nrs. 10, 8

 • Wisselstraat 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig pand onder zadeldak evenwijdig aan de straat. Beneden houten gekoppeld kozijn.
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J.C. de Waal; stallen paard in perceel.
 • 1923 C. de Vos; oprichten slachterij en vleesrokerij. • HDS
 • Wisselstraat 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 rood
 • Gebeurtenissen
 • 1923 J. Stam; oprichten opslagplaats voor oude metalen. • HDS
 • Wisselstraat 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18
 • Gebeurtenissen
 • 1901 F. van Tetterode namens Tj. Kroon; wegslopen trap en dichtmetselen deurkozijn • HDS
 • Wisselstraat 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD monument ONGENUMMERD
 • Pandbeschrijving
  Overbouwde gang met poortje waarboven een sterk verweerd natuurstenen relif.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeWillemsweg
   VolgendeWoonwagen

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank