Kennisbank

Westerdijk

Terug naar de inhoudsopgaveHuisnummers anno 1982:
0 1 2a 3 5 7 9 11 13 15-17 19 21-23 25 27-29 31 33-35 34(voor 1909) 37-47 47_naast 47 47a 49 51-53 55-59 61-69 71-77 79-87 89 91-93 95-99 101 103 103-107 109 4 6 8 10 12 14 16-18 20 22 24 26 28-30 32 34 36 38-40 42 44 46 48 50 52 54 70 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Westerdijk
HDS

Westerdijk, circa 1900

Westerdijk, circa 1916

Westerdijk, circa 1963

 • Straatbeschrijving
 • De huidige Westerdijk is mogelijk een dijk, opgeworpen achter een vroegere, verdwenen dijk die vanaf het West naar Schardam liep (zie West). Het is nu de naam voor de waterkant tussen Breed en Visserseiland. Voor het midden van de i7de eeuw werd de hele dijk tussen Hoofdtoren en Westerpoort, Westerdijk genoemd. Op de kaart van circa 1582 is een stenen muur te zien langs het water vanaf de Westerpoort tot het einde van de Vijzelstraat, doorlopend tot de Hoofdtoren, met aan de landzijde een smalle strook grond. Velius' kaart (1515) geeft ongeveer hetzelfde beeld.
  Op de kaart van Blaeu (1649) is de strook grond aanzienlijk verbreed. Ten zuiden van de Italiaanse Zeedijk komt huizenbouw na 1648, en ook tussen Vijzelstraat en Breed komt bebouwing, zodat een straat ontstaat waarvan het begin (bij het Breed) nog is overgebleven, zij het met nieuwere panden. De meeste huizen aan de zeekant werden in de loop van de 19de eeuw gesloopt; er werd een nieuw plantsoen aangelegd tussen Visserseiland en de in 1872 gesloopte Westerpoort. In 1925 werd de (lage) dijk wat afgegraven; later is de weg verbreed tot de huidige brede rijbaan.
  Op de hoek van Breed en Westerdijk stond tot 1968 het bekende hotel-café-restaurant "t Onvolmaakte Schip'; na de brand kwam hier nieuwbouw.
  In 1907 vraagt H. A. Gijsbrecht namens mede-Westerdijkers om verwijdering van de rij iepebomen, staande voor hun percelen. In i908 verzoeken de bewoners de toppen van de bomen te kappen. In 1910 vraagt de Stadstuinman om toestemming voor het rooien van een aantal bomen in het Westerplantsoen.
  Tussen haakjes zijn de nummers van voor 1909 vermeld. • Westerdijk 1
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 1, 1A
 • Bewoners
 • nummer 1A
 • 1949 P. Morsch, behanger-stoffeerder (h)
 • 1949 C. Visje, koopman in fruit (h)
 • 1964 C. Visje
 • 1981 P.J. Schouten
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht door Jacob Arend Appel, in 1884 opgevolgd door Jan Snoek, in 1889 opgevolgd door Petrus Smit, in 1895 opgevolgd door Klaas Man, in 1896 opgevolgd door M.M.J. Hubertus.
 • 1909 Aanschrijving herstellingen aan te brengen.
 • 1909 P. Preyer; slopen perceel en plaatsen muur ter plaatse van afgebroken perceel.
 • 1926 D. Tonneman; verbouwen perceel. Zie Breed nr. 8.
 • 1931 C. Visje; verbouwen pakhuis nr. ia tot pakhuis met bovenwoning. in 1931 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1965 A. Kaldenbach; bouwen magazijn. • Westerdijk 2A
  HDS
  Westerdijk 2A

  Attentie!
  De oorspronkelijke informatie omtrent nummer 2A is niet relevant voor nr. 2.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2A
 • Gebeurtenissen
 • 1908 Mij. tot Detailverkoop van Petroleum 'De Automaat'; uitbreiden perceel met kluis tot berging van benzine.
 • 1909 Mij. 'De Automaat'; oprichten benzinebewaarplaats van hoogstens 240 liter.
 • 1922 Mij. 'De Automaat'; oprichten ondergrondse benzinebewaarplaats met bovengrondse aftapinrichting.
 • 1936 N.V. American Petroleum Company; opslaan vaten gevuld met petroleum of benzine in perceel. • Westerdijk 3
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 (7)
 • Bewoners
 • 1912 J. Bas, winkelbediende
 • 1920 J.C.C. de Vries, klerk gemeente-reiniging
 • 1928 G.J. van Zijl, sigarenmaker
 • 1928 G.P.J. Plukkel, wijnkopersknecht
 • 1928 D. van Essen, sigarenmaker
 • 1964 J.J. van Zijl
 • Gebeurtenissen
 • 1907 G.B. Siegelaar; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1909 J. Das; aanbrengen rolscherm.
 • 1939 C. Nannings; maken nieuwe voorgevel.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1968 Glashandel Pels en Joosten; onttrekken pand aan woonfunctie en sloopvergunning.
 • 1969 Glashandel Pels en Joosten; bouwen glasmagazijn. Aannemer J.G. Kaat. • Westerdijk 5
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 (9)
 • Bewoners
 • nummer 5
 • 1912 P. Bakker, logementhouder
 • 1920 H.W. Weggelaar, logementhouder
 • 1949 J. de Graaff, koopman (h)
 • 1949 G. Kleijn, koopman (h)
 • 1964 J.A. Joosten
 • 1981 C. van den Heerik
 • nummer 5A rood
 • 1964 B.J.C. Cromjongh
 • 1981 M. Cromjongh-de Jong
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd sterke drank verkocht door Jan Neuvel; vergunning vervallen 1882.
 • 1905 P. Bakker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1909 P. Bakker Wz., koopman; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1915 Aart Hollebeek; logementsvergunning in perceel.
 • 1927 M. Raaymakers; drankverlof in perceel en aanbrengen uithangbord.
 • 1928 W. Bakker; aanschrijving riolering te verbeteren.
 • 1941 G.L. Hergarden namens P.Penders; verbouwen perceel. Aannemer K. Hoogland en Zn.
 • 1942 R.A. van Dam; verlof B.
 • 1946 J.B. Post; aanschrijving, perceel moet aan waterleiding aangesloten blijven.
 • 1948 J.B. Post; aanschrijving, stutten achtergevel wegens instortingsgevaar.
 • 1949 Onbewoonbaar verklaard en gesloopt.
 • 1955 J.A.J. Joosten; bouwen garage met bovenwoning. Architect J. Koorn. In 1956 voltooiings- en bewoonbaarverklaring nrs. 5, 5 rood • Westerdijk 7
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 7, 7 rood (11)
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door S. Veen, 30 augustus 1910.
 • Bewoners
 • nummer 7
 • 1928 J. Verhijen, sigarenmaker
 • 1949 Firma B. J. Cromjongh, grossier in chololade en suikerwerken, tel. 4681
 • 1949 B.J.C. Cromjongh, grossier (h)
 • 1964 J.B.J.C. Cromjongh
 • 1981 J.B.J.C. Cromjongh
 • nummer 7, 9
 • 1928 S. Rozenberg, grossier in koloniale waren
 • nummer 7A
 • 1912 J. Veen, pianostemmer en reparateur
 • 1920 J. Veen, pianohandel
 • Gebeurtenissen
 • 1910 J. Veen; afbreken bestaande opstallen en bouwen woonhuis met werkplaats. in 1910 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1911 J. Veen; plaatsen ijzeren hek op stenen voeting tot afsluiting van gedeelte grond Westerdijk hoek Gortsteeg.
 • 1933 S. Veen; plaatsen wc in perceel.
 • 1940 S.Veen; aanschrijving tuinmuur behorend bij nr. 7 aan de Westerdijk hoek Molsteeg af te breken en opnieuw te metselen.
 • 1957 B.J. Cromjongh; bouwen pakhuis met bovenwoning. In 1957 bewoonbaar- en voltooiïngsverklaring nrs. 5a (in rood), 7. • Westerdijk 9
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 (13a)
 • Bewoners
 • 1912 G. Slop, letterzetter
 • 1920 G. Slop, typograaf
 • 1928 S. Rozenberg, grossier in koloniale waren
 • 1928 H. Koops, brievenbesteller
 • 1928 Wed. H. Koops-Tros
 • 1949 L. Koops, kaasknecht
 • 1964 N. Blokdijk
 • 1981 N. Blokdijk
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Erven D . Kramer; aanbrengen afvoer menagewater en maken deur in schutting zijde Gortsteeg.
 • 1931 H. Koops; aanbrengen muur bij het perceel.
 • 1954 H. Koops; aanbrengen betonnen muur opzij van het perceel.
 • 1956 A.A. Ooteman; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1959 A.A. Ooteman; aanschrijving tot verbeteren. • Westerdijk 11
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 (15)
 • Bewoners
 • 1912 E. Boonstra, sigarenmaker
 • 1920 P. van Diepen, koetsier
 • 1928 B. Schinkel, timmermansknecht
 • 1928 Jan Joosten, los arbeider
 • 1949 S. Klein
 • Gebeurtenissen
 • 1925 W.M. Bloem; aanschrijving tot verbeteren nrs. I I , 13.
 • 1931 J. Joosten plaatsen reclamebord in de tuin.
 • 1935 W.J. Bloem; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1945 J. Verhoogt; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1948 J.J. Hermary; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1958 Gesloopt. • Westerdijk 13
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 (17)
 • Bewoners
 • 1920 E. Boonstra, sigarenmaker
 • 1928 E. Boonstra, sigarenmaker
 • 1949 J. Blokker, koopman
 • 1949 Wed. M. Kors-Cromjongh
 • Gebeurtenissen
 • 1925 W.M. Bloem; aanschrijving tot verbeteren nrs. I I , 13.
 • 1951 J.J. Hermary; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1958 Gesloopt. • Westerdijk 15-17
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 15, 17 ( 19, 21 )
 • Bewoners
 • nummer 15
 • 1928 A.F.J. Broekmans, bureelambtenaar
 • 1949 N.P. van Diepen, klerk gasfabriek; voorzitter van de Katholieke Actie afdeling volwassenen; lid van de Plaatselijke Commissie van de katholieke Verkenners, het Anjerdagcomité Hoorn
 • 1964 T.J. Vogelpoel
 • 1981 T.J. Vogelpoel
 • nummer 15, 17
 • 1949 Th.J. Vogelpoel, steenhouwerij, tel. 4895
 • nummer 17
 • 1920 L. Vogelpoel, steenhouwer
 • 1928 C.L. Fikkers, winkelbediende
 • 1964 C. van Dijk
 • Gebeurtenissen
 • 1907 A. Kommer; wederopbouwen houten schutting (afgewezen) nr. 15.
 • 1908 W. Lampe; stallen paard in stal in de Gortsteeg van nr. 15, 17.
 • 1911 L. Vogelpoel; oprichten steenhouwerij nr. 17.
 • 1914 L. Vogelpoel; bouwen steenhouwerij met bergplaats en bovenwoning aan de Westerdijk ter vervanging van nr. 17. in 1915 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1923 L. Vogelpoel; afbreken houten schuurtje bij nr. 17.
 • 1925 L. Vogelpoel; bouwen bergplaats met bovenwoning op terrein aan Westerdijk. in 1925 voltooiings- en bewoonbaarverklaring voor nr. 15.
 • 1937 L. Vogelpoel; aanschrijving afvoer voor menagewater te maken.
 • 1941 L. Vogelpoel; verbouwen werkplaats nr. 17 en uitbreiden inrichting tot vervaardigen van grafmonumenten en andere natuursteenwerken.
 • 1947 Th.J. Vogelpoel; uitbreiden steenhouwerij.
 • 1958 Th.J. Vogelpoel; uitbreiden steenhouwerij.
 • 1960 Th.J. Vogelpoel; bouwen kantoorruimte op terrein aan de Westerdijk.
 • 1973 Th.J. Vogelpoel; veranderen voorgevel nr. 17. • Westerdijk 19
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19 (23)
 • Bewoners
 • 1912 B. Haring, boerenarbeider
 • 1920 B. Cornelissen, koopman
 • 1928 A. van Berkum, kistenmaker
 • 1949 A. van Berkum
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1924 P. van Berkum; opheffen onbewoonbaarverklaring.
 • 1949 Fa. V. Hakhoff en Zn. namens A. van Berkum; slopen bouwvallige voorgevel en wederom opmetselen gevel i n schoon metselwerk met gebruikmaking bestaande kozijnen.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1960 P.P. Peerdeman; slopen woning.
 • 1961 P.P. Peerdeman; uitbreiden werkplaats voor autospuiterij. • Westerdijk 21-23
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 21, 23 (25, 27)
 • Bewoners
 • nummer 21
 • 1912 W. Kracht
 • 1912 J. Zwarekant, arbeider
 • 1912 J. Blom
 • 1920 Wed. P.J. Hofman
 • 1928 Wed. P.J. van Hofman-Diepen, werkster
 • 1949 P. Aij, sleper (h)
 • 1964 E.J.W. Kok
 • 1981 N.T. Tessel
 • nummer 23
 • 1912 KI. Dapper, banketbakkersbediende
 • 1920 K. Dapper, loopknecht
 • 1928 M.H. Vis, sigarenmaker
 • 1928 Wed. H. Machielse-Dekker
 • 1949 P. Hartog, kaasventer (h)
 • 1949 G. Hartog, assistent-welpenleidster van Het Peerse Vendel van de Nederlandse Padvinders Vereniging afdeling Hoorn
 • 1949 P. Tol, los arbeider
 • 1964 J. Wiggers
 • 1981 A. van Diepen
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Nr. 21 onbewoonbaar verklaard.
 • 1934 P.Krab; slopen nrs. 21, 23 en ter plaatse bouwen twee nieuwe woonhuizen. in 1934 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1972 A. Jonker; vergroten en veranderen woning nr. 21. • Westerdijk 25
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 25, 25A (25, 29)
 • Bewoners
 • nummer 25
 • 1920 M. Blokker, koopman
 • 1928 Jn. van Kalken, kaaskoper sknecht
 • 1928 J.C. Vonk, houtkopersknecht
 • 1949 F. van Riel, huidenzouter
 • 1964 F. van Riel
 • 1981 A. van Riel - van Kalken
 • nummer 25A
 • 1949 J. van Kalken
 • 1964 D. Bakker
 • 1981 W.M. van Kleef
 • Gebeurtenissen
 • 1920 A. Poelhekke; verbouwen perceel.
 • 1925 J. van Kalken; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1976 A.B.M. Appelman-Potter; verbouwen en uitbreiden woning nr. 25a.
 • 1978 C.G. Appelman; bouwen schuur. • Westerdijk 27-29
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 27, 29 (31, 33)
 • Bewoners
 • nummer 27
 • 1912 C. Os, arbeider
 • 1920 D. Ots, los werkman
 • 1949 K. Bosscher, grondwerker
 • 1949 K.A.M. Vroom
 • 1949 H.K. Vroom, distributieambtenaar
 • nummer 29
 • 1912 F. Looijens
 • 1920 J. Loijens, sigarenmaker
 • 1928 P.J. Hofman, los werkman
 • 1928 C. Hoogland, koopman
 • 1949 M. Haring, militair
 • 1949 N.B. Haring
 • Gebeurtenissen
 • 1920 T. Rustenburg; aanschrijving nr. 29 te verbeteren.
 • 1925 T. Rustenburg; aanschrijving de percelen nrs. 27, 29 te verbeteren.
 • 1941 K. Komm namens P. Sachs; verbouwen nrs. 27, 29.
 • 1956 Nr. 27 onbewoonbaar verklaard.
 • 1957 Nr. 29 onbewoonbaar verklaard.
 • 1960 K. Karei; wijzigen voorgevel nr. 27.
 • 1975 Slopen nrs. 27, 29. • Westerdijk 31
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 31, 31 rood (35, 35 rood)
 • Bewoners
 • nummer 31
 • 1912 H. Volten, sigarenmaker
 • 1920 C. Knol, gemeente-arbeider
 • 1920 D. Jongejan, arbeider gemeente-reiniging
 • 1928 H. de Vries, koopman
 • 1928 D. Jongejan, arbeider gemeente-reiniging
 • 1949 C.J. Geurtsen, hulpagent gemeentepolitie
 • 1949 H. Koster, koopman
 • 1964 A.F. Groes
 • 1981 P. Groes-Schouw
 • nummer 31 rood
 • 1981 G. Smaldon
 • nummer 31A
 • 1949 A.J.G. Souwer, reiziger
 • 1964 J.E. Ursem
 • Gebeurtenissen
 • 1913 Gezondheidscie. verzoekt verbetering nr. 31.
 • 1920 C. Wassenaar; aanschrijving nr. 31 te verbeteren.
 • 1925 C. Wassenaar; aanschrijving de nrs. 31,31 rood te verbeteren.
 • 1941 G. Spaans; bouwen twee woonhuizen ter plaatse van de af te breken percelen nrs .31,31 rood. Architect Joh. Verberne. In 1942 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1952 Wed. G. Spaans-Verlooy; aanschrijving nieuwe erfscheiding te maken tussen nrs. 31 en 29.
 • 1976 J.F. Groes; verbouwen woning nr. 31 rood. • Westerdijk 33-35
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 33, 35 (37, 39)
 • Bewoners
 • nummer 33
 • 1912 J. Dekker, arbeider
 • 1920 B.A. Oudes, koetsier
 • 1928 Th. Schoen, los arbeider
 • 1928 M.H.M. Vergeest, sigarenmaker
 • 1949 W.J.G. Derix, boekhouder
 • 1964 N. Appel
 • 1981 J. Tuin
 • nummer 35
 • 1912 A. Vonk, timmerman
 • 1920 C.J.J. Willemsen, elektriciën
 • 1928 C.J.J. Willemsen, los arbeider
 • 1949 Th.J. Hagenaars, metselaar; lid van de commissie van advies voor het G.A.B.; voorzitter van de Katholieke Bouwvakarbeidersbond Sint Jozef afdeling Hoorn; secretaris van de R.K. Vereniging tot bestrijding der tuberculose Herwonnen Levenskracht
 • 1964 J.P. Stam
 • 1981 J.P. Stam
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Wed. J. Smit-Ekers; aanschrijving gebreken in nrs. 33, 35 op te heffen.
 • 1945 H. Smit; aanschrijving schoorsteen van nr. 33 te herstellen.
 • 1946 H. Smit; aanschrijving nr. 33 te verbeteren. in 1947, 1948, 1949 zelfde aanschrijving.
 • 1949 Th. Hagenaars; aanschrijving duivenhok nr. 35 te slopen.
 • 1950 Th. Hagenaars; bouwen duivenhok nr. 35.
 • 1956 G.J. Geurtsen; aanschrijving nr. 33 te verbeteren.
 • 1958 J.P. Stam; aanschrijving de gebreken van nr. 33 op te heffen.
 • 1976 J. Tuin; veranderen en vergroten nr. 33. Architect E.N. Besseling, Zwaag. • Westerdijk 34(VOOR 1909)
  HDS
 • Pandaanduiding
 • OUDE NUMMER 34 (voor 1909)
 • Gebeurtenissen
 • 1902 G. Brevé wordt geweigerd zes koeien en tien varkens in dit perceel te houden.
 • 1902 J. Egelman; in plaats van vijfentwintig varkens mag hij nog maar zes varkens in dit perceel houden. • Westerdijk 37-47
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 37, 39, 41, 43, 45, 47 (39a, 41, 41a, 41b, 41c, 41d)
 • Pandbeschrijving
  Nr. 37 Steen met opschrift; De eerste steen gelegd ... oud 6 jaar ... juli 1892
 • Bewoners
 • nummer 37
 • 1912 H. Godschalk, goudsmid
 • 1920 C. Benjamens, timmerman
 • 1928 Chr. Benjamens, timmerman
 • 1949 Chr. Benjamens, timmerman
 • 1964 C. Benjamens
 • 1981 J. Verbeek
 • nummer 39
 • 1912 A. Bertrand, horlogemaker
 • 1920 A. Vonk, fabrieksarbeider
 • 1928 A. Vonk, arbeider melkfabriek
 • 1928 M. de Vries, winkelbediende in confectiezaak
 • 1949 A.C. van Deursen, onderwijzeres
 • 1949 M. Eeken, pakhuisknecht
 • 1964 M. Eeken
 • 1981 G.D.C.M. Ootes
 • nummer 41
 • 1912 J. Harms, agent van politie
 • 1920 G. Oosterman, sigarenmaker
 • 1949 J. Wiggelaar, banketbakker
 • 1964 C.H.W. Baron
 • 1964 J. Wiggelaar
 • nummer 43
 • 1912 S. Wijnandts, administratie ambtenaar Rijkslandbouw Proefstation en docent vreemde talen
 • 1920 W. v.d. Zel, kaaskopersknecht
 • 1928 W. v.d. Zel, expeditieknecht
 • 1964 D.J. Valk
 • 1981 D.J. Valk
 • nummer 45
 • 1912 N.J. Compas,tailleur
 • 1920 N.J. Compas, kleermaker
 • 1928 N.J. Compas, kleermaker
 • 1949 N.J. Compas, kleermaker
 • 1964 A. Bakker
 • 1981 W. van Stralen
 • nummer 47
 • 1912 J. Dijkstra
 • 1920 J. Dijkstra, fabrieksarbeider
 • 1928 Jn. Dijkstra, los werkman
 • 1949 J. Bakker, melkslijter (h)
 • 1949 J.H. Leeuwenstijn
 • 1964 J. Schotten
 • 1981 J. Schotten
 • Gebeurtenissen
 • 1911 K. Wijnandts; bouwen muur voor nr. 47.
 • 1925 K. Wijnandts; verbeteren percelen nrs. 37, 39, 41, 43, 45, 47.
 • 1930 P J . Blauw namens J. Bakker; verbreden achteringangsdeur nr. 47.
 • 1939 D. Kaat; vervangen bestaande zes houten privaten achter nrs. 37, 39, 41, 43, 45, 47 door gemetselde privaten met wc.
 • 1941 D. Kaat; wijzigen achter- en zijgevel nr. 47, aanbrengen dakkapel aan zijgevel. • Westerdijk 47_Naast
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NAAST NUMMER 47 (47b) • Westerdijk 47
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NAAST NUMMER 47 (47b)
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Verhoogt; op richten zilver smederij.
 • 1902 Perceel zilversmid J. Verhoogt uitgebrand.
 • 1903 J. Verhoogt; oprichten zilver smederij.
 • 1903 Mevr. de Wed. Aghina-Dankelman; bouwen zilversmidswerkplaats naast Parkzaal.
 • 1932 C.H. Ooms namens N . Aghina; veranderen voorgevel pakhuis.
 • 1939 D. Kaat; vervangen bestaande zes houten privaten achter nrs. 37, 39, 41, 43, 45, 47 door gemetselde privaten met wc.
 • 1953 J.P. Kaag; veranderen voorgevel.
 • 1967 Aankoop pakhuis groot 38 ca voor ƒ 8.800,- van Wed. J. P. Kaag. in verband met de Parkschouwburg gesloopt. • Westerdijk 47A
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 47A
 • Bewoners
 • 1912 J. Veer, hotelbediende
 • 1920 J. Veer, hotelhouder
 • 1928 J. Veer, hotelhouder
 • 1949 J. Veer, boekhouder
 • 1949 Wed. A. Wortel-Veer
 • 1964 A. Veer-Wortel
 • 1981 G.A.J. Breed
 • Gebeurtenissen
 • 1910 J. Veer; amoveren perceel hoek Nieuwsteeg en ter plaatse bouwen nieuw woonhuis. in 1910 voltooiings en bewoonbaarverklaring. Ten behoeve voor een balcon krijgt hij ontheffing van artikel 10. Architect J. v.d. Berg Jz.
 • 1954 J. Veer; vervangen wisselton door wc.
 • 1978 G. Breed; verbouwen, uitbreiden woonhuis. • Westerdijk 49
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Westerdijk nr. 49, 1959

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 49 (45)
 • Bewoners
 • 1912 J. Visser, meubelmaker
 • 1920 J.H.H. Visser,meubelmaker
 • 1928 D. Kleypoel, boter-centrale
 • 1949 A.B. Beuving, grondwerker
 • 1964 H. van der Steeg
 • Gebeurtenissen
 • 1928 D. Kleipoel; aanbrengen reclamebord aan goot met opschrift 'Roomboter Centrale Noord-Holland'.
 • 1934 C.H. Ooms; bouwen muurtje tussen twee percelen ter afscheiding van open ruimte aan de Westerdijk.
 • 1939 W.H. Tap namens mr. Aghina; plaatsen wc in gemetseld privaat.
 • 1945 Aanleggen nieuw riool.
 • 1953 J.W. Koning; vernieuwen dakkapel van woning.
 • 1954 J.W. Koning; aanschrijving woning te verbeteren.
 • 1959 G. v.d. Steeg; verbouwen perceel.
 • 1967 Fa. Nannings; slopen perceel in verband met Schouwburg 'Het Park'.
 • 1967 Vernieuwen Schouwburg 'Het Park'.
 • 1976 K. Veer, directeur Schouwburg 'Het Park'; aanbrengen demontabele koelcel. • Westerdijk 51-53
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 51, 53 (45a)
 • Bewoners
 • nummer 51
 • 1912 G. Sietsma, kaasmaker
 • 1920 G.J. Berkeveld, notarisklerk
 • 1928 G.J. Berkeveld, notarisklerk
 • 1949 P. Baas, magazijnbediende
 • 1964 A. Blokdijk
 • 1981 A. Blokdijk
 • nummer 53
 • 1912 J. Pekelharing
 • 1912 J.H.Perwitz, commies HIJSM
 • 1920 Th. van Diepen, winkelbediende
 • 1928 C.H. Ooms, etaleur
 • 1949 C. Neefjes, broodbakker
 • 1964 M.A. Neefjes-Willemsen
 • 1981 C. van den Berg
 • Gebeurtenissen
 • 1903 Wed. Aghina; bouwen twee woonhuizen en leggen afvoer voor menage- en schrobwater naar riolering in Geldersesteeg en maken afscheidingsmuur om de panden van de openbare weg af te sluiten. Architect J. C. Posch.
 • 1928 Wed. J. J. Aghina; aanschrijving perceel te verbeteren.
 • 1938 A. Ooms namens mr. J. Aghina; maken wc in perceel.
 • 1941 W.H. Tap namens mr. Aghina; aansluiten perceel aan gemeenteriool.
 • 1947 Mr. J. Aghina; aanschrijving pannendak nr. 53 te herstellen.
 • 1948 Mr. Aghina; aanschrijving dak nr. 51 te herstellen.
 • 1977 A. Blokdijk; verbouwen woning. Aannemer C.G.M. Helderman. • Westerdijk 55-59
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 55, 57, 59 (47, 47a, 47b)
 • Bewoners
 • nummer 55
 • 1920 Jac. Schaap, rijksklerk der belastingen
 • 1928 J. Tros, sigarenmaker
 • 1949 J. Burger, winkelbediende
 • 1964 H.P. van Doorn
 • 1981 S.A. Zwiebel-Swidde
 • nummer 57
 • 1912 G.B. Siegelaar, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 Wed. A. van Duin
 • 1920 C. Leijdekkers, koper-ciseleur
 • 1949 Administratie- en assurantiekantoor D. van Dijk, tel. 4724
 • 1949 D. van Dijk, boekhouder
 • 1964 D. van Dijk
 • nummer 59
 • 1912 S. Ebenan, stoffeerder
 • 1920 B. Machielse, los werkman
 • 1928 J.H. van Deursen, melkslijter
 • 1949 Wed. G.Chr. van Berkum-van Deursen
 • 1949 A.C. van Deursen, onderwijzeres
 • 1964 G.C. van Deursen-van Berkum
 • 1981 A.C. van Deursen
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A. Gijsbrechts; bouwen drie nieuwe woningen met aansluiting privaten op gemeenteriool in Geldersesteeg. In 1906 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1917 Rattenoverlast in nrs. 57, 59.
 • 1923 H.G. Polak; maken houten hek bij nr. 59
 • 1943 C.P. Duin; aanschrijving de riolering van nr. 57 te ontstoppen.
 • 1954 R.K. Armbestuur; vervangen wc in nr. 55.
 • 1958 A.C. van Deursen; wijzigen voorgevel nr. 59. Aannemer Fa. Dekker.
 • 1964 H.Tap; wijzigen keuken nr. 57.
 • 1968 G. Vermeer; vernieuwen voorgevel nr. 57.
 • 1970 F. Zwiebel; verbeteren voorgevel nr. 55. • Westerdijk 61-69
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 61, 63, 65, 67, 69 (63 is 49, 65 is 51, 67 is 53b, 69 is 53a)
 • Pandbeschrijving
  Tussen nrs. 67, 69 steen met opschrift: Simons, oud 7 jaar, den 15=? maart 1891.
 • Bewoners
 • nummer 63
 • 1912 J. Schoof, monteur
 • 1912 J. Schouten, metselaar en aannemer
 • 1920 H.F. de Jong, kaasknecht
 • 1928 J. Wiggelaar, banketbakkersbediende
 • 1949 A.G. Brienesse, gevangenbewaarder
 • nummer 65
 • 1912 Wed. J. Wiebering
 • 1920 J. Wiggelaar, banketbakker
 • 1928 G. de Flart
 • nummer 67
 • 1912 G.T. Tieken, tabakskerver
 • 1920 N.A. Mels, wijnkopersbediende
 • 1928 N.A. Mels, wijnkopersbediende
 • 1949 N.A. Mels, wijnkopersknecht
 • 1964 N.A. Mels
 • 1981 P.J. Kampstra
 • nummer 69
 • 1912 B. Ekers, goudsmid
 • 1912 E. Ekers, goudsmid
 • 1920 C. Salm, wagenmaker
 • 1928 C. Neefjes, bakkersbediende
 • 1949 H. Steenman, broodbakker
 • 1964 H. Steenman
 • 1981 J.J.M. Buijs
 • Gebeurtenissen
 • 1909 J. Visser; aanbrengen uithangbord nr. 63.
 • 1911 H.G. Polak, G. Godvliet, W. Simons; aansluiten nrs. 63, 65, 67, 69 aan gemeenteriool in de Geldersesteeg.
 • 1913 J.C. Hendriksen; oprichten lompenbewaarplaats in nr. 61.
 • 1924 H.G. Polak; aanschrijving in nr. 65 de gebreken op te heffen.
 • 1925 H.G. Polak; aanschrijving de gebreken in nrs. 63,65 op te heffen.
 • 1925 H. Steeman; aanschrijving de gebreken in nr. 69 op te heffen.
 • 1934 H. Steman; aanbrengen zonnescherm nr. 69.
 • 1935 Nr. 65 onbewoonbaar verklaard.
 • 1935 N.A. Mels; aanbrengen twee zonneschermen nr. 67.
 • 1937 Onbewoonbaarverklaring nr. 65 opgeheven, door verbouwing is het karakter van woning verloren.
 • 1939 G. de Boer namens N.A. Mels; wijzigen voorgevel nr. 67.
 • 1943 C. Hagenaars namens H. Steeman; verbouwen nr. 69.
 • 1949 M.H. Levie-Polak en mej. R. Polak; aanschrijving de gebreken in nr. 65 op te heffen.
 • 1951 Nr. 63 nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1952 Me. R. Polak; aanschrijving tot verbeteren nr. 63.
 • 1956 Aanschrijving nr. 65 te slopen.
 • 1957 Nr. 63 onbewoonbaar verklaard.
 • 1957 Aanschrijving nr. 65 te slopen. • Westerdijk 71-77
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 71, 73, 75, 77 (55, 57, 59, 61)
 • Bewoners
 • nummer 71
 • 1920 P. Hartog, kaasknecht
 • 1928 P. Hartog
 • 1949 A. Buis, transportarbeider
 • 1949 J. Buis, transportarbeider
 • 1964 A. Buis
 • 1981 J.N. Blokdijk
 • nummer 73
 • 1912 L. Osinga, schipper
 • 1920 G. Groot, kaaskopersknecht
 • 1928 G. Groot, controleur Raad van Arbeid
 • 1949 D. de Jong, werkbaas Nederlandsche Heide Mij
 • 1964 J.J.W.M. Groot
 • 1981 J.J.W.M. Groot
 • nummer 75
 • 1912 F. Schollée, winkelbediende
 • 1920 F. Schollée, wisselloper
 • 1928 F. Schollée, bode begrafenisfonds
 • 1949 H. Boerema, gemeentebode; penningmeester van de Groninger Vereniging
 • 1964 W.C. van Twist
 • 1981 J. Blokdijk
 • nummer 77
 • 1912 J. Smit, schilder
 • 1920 J.Smit, schilder
 • 1928 Jac. Smit, schilder
 • 1949 J. Smit, schilder (h)
 • 1964 H. Schotten
 • 1981 H. Schotten
 • 1912 P.P. Hartog, kaaskopersknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1909 Gezondheidscie. adviseert tot verbetering.
 • 1910 Aanschrijving J.C. Korver Wed. J.C. Raisig; maken afvoer menagewater in de nrs. 71, 73, 75, 77.
 • 1920 C. Hagenaars; verbouwen nrs. 71, 73, 75.
 • 1927 F. Schollée; aanbrengen zonnescherm nr. 75.
 • 1930 Jac. Smit; verbouwen gevel nr. 77.
 • 1933 G. Groot; plaatsen watercloset, aansluiten nr. 73 aan de riolering.
 • 1933 F. Schollée; plaatsen watercloset, aansluiten nr. 75 aan de riolering.
 • 1947 J. Langereis; aanschrijving de gebreken in nr. 75 op te heffen.
 • 1950 E. Nannings namens E.J.M. Stumpel; maken wc met voorportaal, schoorsteen en dakkapel in nr. 77.
 • 1951 Nr. 71 nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1963 J. Groot; veranderen ramen nr. 73.
 • 1970 H. Schotten; aanbrengen dakkapel nr. 77.
 • 1971 Gemeente Hoorn; aankoop nr. 71 groot 79 ca voor ƒ 5.000,- van A.Buis.
 • 1971 J. Groot; bouwen douche nr. 73.
 • 1972 J. Groot; vergroten en verbouwen nr. 73.
 • 1977 J. Blokdijk; verbouwen woning nr. 71.
 • 1977 J. Groot; verbouwen woning nr. 73.
 • 1977 J. Blokdijk; verbouwen woning nr. 77.
 • 1978 H. Schotten; verbouwen woning nr. 77. • Westerdijk 79-87
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 79, 81, 83, 85, 87 (63, 65, 67, 69, 71)
 • Bewoners
 • nummer 79
 • 1912 K. Groenwoudt, loopknecht
 • 1928 A. de Waal, metselaar
 • 1949 Wed. T. Gunder-Ouweltjes
 • 1949 Wed. A. Veldhuis-Vlaar
 • nummer 81
 • 1912 G. Schaap, loopknecht
 • 1920 Wed. G. Schaap
 • 1928 Wed. G. S chaap - de Groot
 • 1949 P. Sijm, landarbeider
 • nummer 83
 • 1912 W. van Brussel, schoenmaker
 • 1920 Wed. K.L . Groenwoudt
 • 1928 Wed. K.L . Groenwudt-Raven, courantenbezorgster
 • nummer 85
 • 1920 Mej. Cath. Otsen
 • 1928 C. van der Kooy-Otsen, werkster
 • nummer 87
 • 1912 J.G. Volten, kleermaker
 • 1920 J.G. Volten, kleermaker
 • 1928 Jn. Bos, arbeider
 • 1949 M. Nan, werkster
 • Gebeurtenissen
 • 1913 J.C. Hendriksen; oprichten lompenbewaarplaats nr. 79.
 • 1920 Wed. Tetterode; aanschrijving nrs. 79, 81, 83, 85, 87 te verbeteren.
 • 1924 Wed. Tetterode; aanschrijving Proostensteeg nrs. 2,4 en nrs. 79, 81, 83, 85, 87 te verbeteren.
 • 1950 Nr. 79 onbewoonbaar verklaard. Voor 1956 gesloopt.
 • 1951 Nrs. 79, 81, 83, 85, 87 nog aangesloten wisseltonnenstelsel.
 • 1954 Gemeente Hoorn; aankoop vijf woonhuizen voor ƒ 3.800,- inclusief twee andere panden van G. Lakeman Wed. F. van Tetterode.
 • 1955 Nr. 81 onbewoonbaar verklaard. in 1978 gesloopt. Nrs. 83, 85, 87 onbewoonbaar verklaard.
 • 1955 Nrs. 83, 85, 87 onbewoonbaar verklaard. In 1963 gesloopt. • Westerdijk 89
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 89 (73)
 • Bewoners
 • 1912 M. Nouta. Wed. A.Nauta
 • 1920 Wed. A.Nauta. Wed. A. Nauta-Leytig, werkster
 • 1928 Wed. A. Nauta-Leytig, werkster
 • Gebeurtenissen
 • 1925 C. Woestenburg; aanschrijving de nrs. 91, 93, 95, 97, 99,101 te verbeteren.
 • 1935 P. Pranger; aansluiten perceel aan gemeenteriool.
 • 1939 Th. Dekker; bouwen nieuw woonhuis. in 1939 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. • Westerdijk 91-93
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 91, 93 (75, 77)
 • Bewoners
 • nummer 91
 • 1912 A. Wolda, visserman
 • 1920 Wed. A. Wolda
 • 1949 M.D. Peerdeman, arbeider wegenbouw
 • 1964 J.W. van der Zel
 • nummer 93
 • 1912 H. de Best, visserman
 • 1920 H. de Best, visser
 • 1928 H. de Best, visser
 • 1949 P. Douma
 • 1949 A. Oostindiër, arbeider
 • 1964 A. Oostindiër
 • Gebeurtenissen
 • 1925 C.A. v.d. Veen; aanschrijving de nrs. 91, 93 te verbeteren.
 • 1948 J. Koorn namens J.W. v.d. Zel; verbeteren nr. 91.
 • 1949 N.F. Bakker; verbouwen woonhuis nr. 93. • Westerdijk 95-99
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 95, 97, 99 (79, 81, 83)
 • Bewoners
 • nummer 95
 • 1912 G. van Dam
 • 1920 Th. Meester, los werkman
 • 1928 Th. Meester, los werkman
 • 1949 C. Dudink, tuinder (fruit)
 • nummer 97
 • 1912 P. Schermer, stalknecht
 • 1920 Fr. Schermer, horlogemaker
 • 1928 H. Lommers, reiziger in sigaren
 • 1949 J. Duinmaijer, koopman in oude materialen (h)
 • 1964 C. Koenen
 • nummer 99
 • 1912 A. de Waal, metselaar
 • 1920 A. de Waal, metselaar
 • 1928 A. A. v.d. Gracht, sigarenmaker
 • 1949 K. Sas, grondwerker
 • Gebeurtenissen
 • 1902 J. Gleysteen; aanbrengen zonnescherm nr. 99.
 • 1925 N. Dekker; aanschrijving nrs. 95, 97, 99 te verbeteren.
 • 1936 A. Waterman; maken vaste trap en slaapkamer in nr. 95.
 • 1951 Nrs. 95, 97, 99 nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1954 Stenerman; vervangen wisselton door wc nr. 99.
 • 1961 Nr. 95, 97, 99 onbewoonbaar verklaard.
 • 1963 Gemeente Hoorn; aankoop panden nrs. 95, 97, 99 groot 1 are 49 ca voor ƒ 3.750,-van T.P. Vertelman.
 • 1966 College van Regenten 'St. Jozefshuis'; uitbreiden bejaardentehuis met zesentwintig bejaardenwoningen, zes stuks pensionkamers, recreatiezaal op een terrein aan de Westerdijk. • Westerdijk 101
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 101 (85)
 • Bewoners
 • 1912 J. de Best, vissersman
 • 1920 Johs. de Best, teller aan de gemeentelijke visafslag
 • 1928 Joh. de Best, visser
 • 1964 A. de Best-Wassenaar
 • Gebeurtenissen
 • 1925 C. Woestenburg; aanschrijving de nrs. 91, 93, 95, 97, 99, 101 te verbeteren.
 • 1927 N. Bakker; bepleisteren voor- en zijgevel.
 • 1934 J. v.d. Berg; afbreken nr. 101 en bouwen nieuw woonhuis.
 • 1959 J. v.d . Berg; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1962 J. v.d. Berg; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1963 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf groot 60 ca inclusief Kuil nr. 19 en Proostensteeg nr. 18 van J. v.d. Berg voor ƒ 18.000,-.
 • 1964 Woning gesloopt. • Westerdijk 103
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 103 (87) | café 'De Zon' - Zie ook nrs. 103-107
 • Bewoners
 • 1912 J. van Deursen, caféhouder
 • 1920 N . van Diepen, los werkman
 • 1920 P. de Haas, los werkman
 • 1928 S. Schelms, caféhouder café 'De Zon'
 • 1949 W.J. van Elden
 • 1949 H.Th. van de Weem, hoofdagent firma De Gruyter
 • 1964 J.M. van Berkum
 • 1981 C. Broertjes
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de gelagkamer met aangrenzende kolfbanen door Johannes Muhren, in 1886 opgevolgd door Petrus Paulus van Dijk, in 1889 opgevolgd door J. H. F. Muhren, in 1897 opgevolgd door Corn, van der Veen, in 1899 opgevolgd door Joh. van Ammers, in 1900 opgevolgd door Pieter van Duin.
 • 1905 J.H. van Deursen; vergunning verkoop sterke drank; in 1916 overgeschreven naar Nieuwland nr. 29.
 • 1916 N. van Diepen; vergunning alcoholhoudende drank anders dan sterke drank in het benedenlokaal; ingetrokken 1920.
 • 1920 C. Buis krijgt drankvergunning; van C L . Buis wordt deze ingetrokken.
 • 1922 H.G. Polak; aanschrijving nr. 103 café 'De Zon' op waterleiding aan te sluiten en privaat in perceel te maken.
 • 1923 J.F. Tuinman; logementsvergunning.
 • 1924 N. Bakker; maken lozing voor menagewater in perceel. T. van Akkeren, J. Blijleven (ingetrokken 1928), C. Kuyper krijgen een drankvergunning voor het perceel. Ingetrokken in 1932.
 • 1925 H.G. Polak; aanschrijving perceel te verbeteren.
 • 1926 H.G. Polak; aanschrijving pannendak te herstellen en dakgoten te vernieuwen.
 • 1928 J. van Riel; bierverlof, ingetrokken 1928.
 • 1928 S. Scheltus; bierverlof in het benedenlokaal.
 • 1931 S. Scheltus; aanbrengen lichtbak.
 • 1937 Th. Dekker; aanschrijving dak en muren te herstellen
 • 1974 Gemeente Hoorn; aankoop woningen nrs. 103,"105", 107, groot 2 are 83 ca voor ƒ 147.000,- van B.B. Crone. • Westerdijk 103-107
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 103, 105, 107 - zie ook nr. 103 Café 'De Zon'
 • Bewoners
 • nummer 105
 • 1949 J. Deelstra, onderwijzer ambachtsschool
 • 1964 W. Jonker
 • 1981 L. de Greeuw
 • nummer 107
 • 1949 A.J. van Schoten
 • 1949 F.J.A. van Schoten
 • 1964 J. Inia
 • 1981 H. Blokdijk
 • Gebeurtenissen
 • 1938 Th. Dekker; slopen perceel nr. 103 en ter plaatse bouwen drie woonhuizen nrs. 103, 105, 107. in 1938 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1938 Th. Dekker; bouwen schuurtje achter nr. 107
 • 1942 D. Daalder; aanbrengen zonnescherm nr. 105.
 • 1968 B.B. Crone; maken douchecel in woning.
 • 1974 Gemeente Hoorn; aankoop woningen nrs. 103,"105", 107, groot 2 are 83 ca voor ƒ 147.000,- van B.B. Crone. • Westerdijk 109
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 109
 • Gebeurtenissen
 • 1951 Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier; verbouwen magazijn, onder andere wijzigen voorgevel Dijksmagazijn. • Westerdijk 4
  HDS
  Westerdijk 4

  Attentie!
  De schouwburg staat grotendeels op de plek waar vroeger de speeltuin was.
  De hieronder vermelde oorspronkelijke HHSM info van nr. 4 heeft mogelijk betrekking op een pakhuis dat er tegenover heeft gestaan en binnen de grachtengordel lag terwijl de schouwburg buiten de gordel ligt.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4
 • Gebeurtenissen
 • 1911 J. Stins; aanbrengen reclamebord boven ingang petroleum pakhuis.
 • 1922 Depot Hoorn van de Mij. 'De Automaat'; aanbrengen elektrisch lichtpunt in de benzinebergplaats.
 • 1924 Mij. 'De Automaat'; maken ondergrondse benzinebergplaats.
 • 1927 Mij. 'De Automaat'; verbouwen nr. 4a.
 • 1929 Mij. 'De Automaat'; uitbreiden benzine-installatie.
 • 1932 N.V. 'De Automaat'; verbouwen kantoorruimte alsmede aanbrengen wc.
 • 1939 Standaard American Petroleum Company N.V.; intrekken vergunning 'De Automaat' voor de ondergrondse benzinereservoirs.
 • 1964 Esso Nederland N.V.; uitbreiding petroleumbewaarplaats.
 • 1971 A. Brandhoff; verwijderen olietanks en pompinstallaties onder en voor het pakhuis nr. 4. Wordt gesloopt. • Westerdijk 6
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Gebeurtenissen
 • 1916 P. Bakker; verbouwen perceel, bouwen rijtuigbergplaats ten behoeve van hotel 'Onvolmaakte Schip'.
 • 1926 H. van Heezen; oprichten metaalbewerkingsbedrijf en aanbrengen enige ramen in perceel.
 • 1958 Wed. Koopmans-Hoekstra; oprichten reparatiewerkplaats.
 • 1970 Gemeente Hoorn; slopen perceel, voorheen in gebruik bij Automobielbedrijf Gebr. Koopmans. • Westerdijk 8
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 (4)
 • Bewoners
 • 1912 J. Botman
 • 1920 P. Balk, molenaar
 • 1928 P. Ay, koopman en sleper
 • 1949 Wed. F. Kort-Smit
 • 1964 J. Koopmans
 • 1981 J. Koopmans
 • Gebeurtenissen
 • 1926 D. Smit; aanschrijving pand aan te sluiten op gemeenteriool.
 • 1932 D. Smit Knz.; aanschrijving de riolering te herstellen.
 • 1932 D. Smit; vervangen wisselton door wc.
 • 1962 J. Koopman; bouwen keuken en verbouwen woning. Aannemer Wed. G. Kunst. • Westerdijk 10
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 (6)
 • Bewoners
 • 1912 P. Pronk, wijnkopersknecht
 • 1920 E. Stieltjes, kruideniersbediende
 • 1949 E. Meerveld, schilder
 • 1964 E. Meerveld
 • 1981 E. Meerveld
 • Gebeurtenissen
 • 1926 D. Stieltjes; aanschrijving perceel aan te sluiten op gemeenteriool.
 • 1932 D. Stieltjes; aanschrijving de riolering te herstellen.
 • 1935 C.J. Deckers namens dr. K.C. Zee; vervangen wisselton door wc.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf groot 1 are 5 ca voor ƒ 6.000,- van K.C. Zee. • Westerdijk 12
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 (6a)
 • Bewoners
 • 1912 A.J. Dudock, kleermaker
 • 1920 A.J.Dudock, kleermaker
 • 1928 A.J. Dudock, kleermaker
 • 1949 A.J. Dudock, kleermaker (h)
 • 1964 E.M. Dudock-Kooij
 • 1981 H.J.G. Staekenborg
 • Gebeurtenissen
 • 1925 A.J. Dudock; aanschrijving perceel aan gemeenteriool
 • 1926 Mej. A. van Hinte; aanschrijving bestaande riolering achter nrs. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 voor gezamenlijke rekening in orde te brengen en afzonderlijk aan te sluiten aan gemeenteriool.
 • 1932 A.J. Dudock; aanschrijving de riolering te herstellen.
 • 1941 C.J. Bakker; aanbrengen wc.
 • 1973 H. Visser Staekenborg; vernieuwen en veranderen aangebouwde serre. • Westerdijk 14
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 (6b)
 • Bewoners
 • 1912 C. Benjamins, timmerman
 • 1920 E. Millenaar
 • 1928 W.A. v.d. Pol, winkelier in kruidenierswaren, tabak, sigaren
 • 1949 W.A. van der Pol, kruidenier (h)
 • 1964 J. Freesen
 • 1981 H.A. de Reus
 • Gebeurtenissen
 • 1925 W.A. v.d. Pol; aanschrijving riolering te herstellen.
 • 1926 W.A. v.d. Pol; bouwen houten schuur bij perceel.
 • 1926 W.A. v.d. Pol; aanschrijving bestaande riolering achter nrs. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 voor gezamenlijke rekening in orde te brengen en afzonderlijk aan te sluiten aan gemeenteriool.
 • 1932 W.A. v.d. Pol; zie nr. 10.
 • 1944 G. de Boer namens W. A. v.d. Pol; verbouwen woonkamer en winkel door uitbreken bedsteden en maken nieuwe trapopgang.
 • 1951 W. v.d. Pol; aanschrijving herstellingen te verrichten aan de nrs. 16, 18. • Westerdijk 16-18
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 16, 18 (6c, 6d)
 • Bewoners
 • nummer 16
 • 1912 E. Stieltjes, stoel- en zittingmaker
 • 1920 P.M.S. v.d. Hulst, slager
 • 1928 Wed. E. Stieltjes
 • 1949 P.M.S. van der Hulst, huidenzouter
 • 1964 S. Kunst
 • 1981 S.B. Dijksma
 • nummer 18
 • 1912 A.Veenboer, voerman
 • 1920 J. Goinga, vellenbloter
 • 1928 A. Kuiper, bankwerker
 • 1949 J. Vriend, walsmachinist wegenbouw
 • 1964 J. Vriend
 • 1981 E. Millenaar
 • Gebeurtenissen
 • 1925 D.G. Trompetter; verbeteren nrs. 16, 18.
 • 1926 D.G. Trompetter; aanschrijving bestaande riolering achter nrs. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 voor gezamenlijke rekening in orde te brengen en afzonderlijk aan te sluiten aan gemeenteriool.
 • 1930 D. Trompetter; aanschrijving de riolering nr. 16 goed functionerend te maken.
 • 1932 D. Trompetter; aanschrijving de riolering nrs. 16, 18 te herstellen.
 • 1950 W.A. v.d. Pol; aanschrijving nrs. 16, 18 te verbeteren.
 • 1951 W. v.d. Pol; aanschrijving herstellingen te verrichten aan de nrs. 16, 18.
 • 1951 S. Kunst; verbouwen woonhuizen nrs. 14, 16.
 • 1952 S. Kunst namens Jb. Vriend; bouwen wc in nr. 18.
 • 1955 Jb. Vriend; aanschrijving de stoep van nr. 18 te herstellen.
 • 1955 Sj. Kunst; aanschrijving de stoep voor nr. 16 te herstellen.
 • 1956 S. Kunst; verbouwen nr. 16, slopen en maken rechte achtergevel, twee dakkapellen en drie slaapkamers.
 • 1978 S.B. Dijksma; verbouwen nr. 16.
 • 1978 L. Millenaar; verbouwen nr. 18. Architect Luc Trigallez. Aannemer Peerdeman, Zwaag. • Westerdijk 20
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 (6e)
 • Bewoners
 • 1912 A. van Hinte, strijkster
 • 1920 A. van Hinte, strijkster
 • 1928 C.F. Nöhr-van Hinte, strijkster
 • 1928 P.M.S. v.d. Hulst, huidenzouter
 • 1949 H.M. Drost, huishoudster
 • 1949 H.J.H. Drost, strijkster (h)
 • 1949 J. Drost, tuinman (h)
 • 1964 J. Drost
 • 1981 W. G.M. Beemsterboer
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Mej. A. van Hinte; aanschrijving de riolering te herstellen.
 • 1926 Mej. A. van Hinte; aanschrijving bestaande riolering achter nrs. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 voor gezamenlijke rekening in orde te brengen en afzonderlijk aan te sluiten aan gemeenteriool.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1971 J.J. Sloove; verbouwen pand.
 • 1978 W.G.M. Beemsterboer; verbouwen woning. • Westerdijk 22
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 (6f)
 • Bewoners
 • 1912 R. Schel, goudsmid
 • 1920 C. Visje, koopman
 • 1928 C. Visje, koopman in groenten
 • 1949 G. Menke, bankwerker
 • 1949 H. Menke, monteur
 • 1949 J. Menke, tuindersknecht
 • 1964 G. Menke
 • 1981 B. Vriezen
 • Gebeurtenissen
 • 1925 C. Visser; aanschrijving de riolering te herstellen.
 • 1926 Mej. A. van Hinte; aanschrijving bestaande riolering achter nrs. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 voor gezamenlijke rekening in orde te brengen en afzonderlijk aan te sluiten aan gemeenteriool.
 • 1932 G. Menke; aanschrijving de riolering te herstellen.
 • 1950 Fa. Wed. G. Kunst namens G. Menke; maken wc en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1973 J.F. Groes; verbouwen woning.
 • 1980 B. Vriezen; verbouwen en uitbreiden woning. • Westerdijk 24
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 (6g)
 • Bewoners
 • 1912 C. Stapel, koetsier
 • 1920 H. Hageman
 • 1928 J. Sant, timmerman
 • 1928 J.F. Kwaad, winkelbediende
 • 1949 J.F. Kwaad, tabakskerver
 • 1964 G.J. Kwaad-Fijma
 • Gebeurtenissen
 • 1925 J.F. Kwaad; aanschrijving riolering te herstellen.
 • 1926 J.F. Kwaad; aanschrijving bestaande riolering achter nrs. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 voor gezamenlijke rekening in orde te brengen en afzonderlijk aan te sluiten aan gemeenteriool.
 • 1936 J. Kwaad; herstellen privaat en bouwen schuurtje.
 • 1950 N. Hoogland namens J. Kwaad; maken privaat met waterspoeling en aansluiting aan gemeenteriool.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis.met erf en schuur groot 1 are 40 ca voor ƒ 9.000,- van Wed. Kwaad.
 • 1970 Onbewoonbaar verklaard. • Westerdijk 26
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 (8)
 • Bewoners
 • 1912 K.H. van der Wal, tailleur
 • 1920 G.J.M. Lippits, banketbakker
 • 1928 M.B. Lieshout, sigarenmaker
 • 1949 F. Bakker
 • 1949 J.Ph. Mulder, arbeider gemeentereiniging
 • 1964 F. Mulder-Bakker
 • 1981 T.F.A. Kamer
 • Gebeurtenissen
 • 1909 P. Molenaar; verbouwen pakhuis tot woonhuis. in 1910 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1909 C.P. de Roeper; afbreken nr. 8 rood (oud nr. naast nr. 26).
 • 1934 Fa. B.M . Lieshout en Zn.; bouwen schuurtje achter perceel.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1965 P. Kraakman; bouwen bijkeuken/schuur. • Westerdijk 28-30
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 28, 30 (10, 12)
 • Bewoners
 • nummer 28
 • 1912 A. Pronk, viskoopman
 • 1920 A. Pronk, visventer
 • 1928 A. Pronk, koopman in vis
 • 1964 P.J. Ursum
 • 1964 H. Drijver
 • 1981 E.M. Broersen
 • 1981 H. Drijver
 • nummer 28, 30
 • 1949 W. Lampe, logementhouder (h)
 • 1949 C.Machielse, visser
 • nummer 30
 • 1912 G.J. Röde, timmerman
 • 1920 G.P.J.Plukkel, wijnkopersknecht
 • 1928 W. Lampe, koopman
 • 1949 J.M.M. van Egmond, kappersbediende
 • 1949 J. Kreuger
 • 1964 P.J. Ursum
 • 1964 H. Drijver
 • 1981 H. Drijver
 • Gebeurtenissen
 • 1923 W. Lampe; ontheffing nr. 30 aan waterleiding aan te sluiten.
 • 1925 W. Lampe; aanschrijving de riolering te herstellen en de percelen aan te sluiten op de provinciale waterleiding nrs. 28, 30.
 • 1927 W. Lampe; aanschrijving perceel aan te sluiten op provinciale waterleiding.
 • 1934 J. van Riel namens W. Lampe; verbouwen nrs. 28, 30 tot één perceel.
 • 1940 W. Lampe; aanschrijving vaste trap naar zolder te maken.
 • 1942 W. Lampe; verlof B in nr. 30.
 • 1951 Nr. 28 nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1956 H. Drijver; verbouwen woning nrs. 28, 30.
 • 1957 H. Drijver; bouwen duivenhok achter nrs. 28, 30. • Westerdijk 32
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 (14)
 • Bewoners
 • 1912 A. Veeken, logementhouder
 • 1920 Wed. A. Veeken, logementshoudster
 • 1949 W.G. Lieshout, kantoorbediende
 • 1964 W.G. Lieshout
 • 1981 W.G. Lieshout
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A. Veeken; logementsvergunning, verkopen drank aan logementsgasten en aanbrengen uithangbord.
 • 1921 Wed. D. Veeken; intrekken logements ver gunning.
 • 1923 A. Noomen; drankverlof.
 • 1927 Mej. C. Smelik; drankverlof.
 • 1933 J. Hollebeek; aanschrijving de schoorsteen in te voegen en de pannen aan te smeren.
 • 1934 W. Lampe; plaatsen schutting op stoep als scheding tussen nrs. 30, 32.
 • 1936 J. Hollebeek; aanschrijving het terrein achter de woning af te sluiten van de openbare weg.
 • 1936 J.A.M. Thomassen; aanbrengen uithangbord.
 • 1938 P.J. Blauw; verbouwen perceel.
 • 1947 J. Sant; vernieuwen stoepen voor de nrs. 32, 34, 36. • Westerdijk 34
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 (16)
 • Bewoners
 • 1920 C.H. Flotman, hoefsmid
 • 1949 J. Sant, timmerman (h)
 • 1964 T. Sant-Belie
 • 1981 J.J. van Zijl
 • Gebeurtenissen
 • 1903 G. Godvliet; vernieuwen houten schutting.
 • 1919 P. Rustenburg; verbouwen perceel.
 • 1919 J. van Petten; oprichten bewaarplaats voor beenderen.
 • 1924 J. Sant; verbouwen perceel.
 • 1925 J. Sant; aanschrijving afvoer voor menagewater te maken.
 • 1947 J. Sant; vernieuwen stoepen voor de nrs. 32, 34, 36.
 • 1951 J. Sant; verbouwen keuken en rechter zijgevel.
 • 1953 Wed. T. Sant-Belie; verbouwen woning, onder andere nieuwe dakkapel. • Westerdijk 36
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 (18)
 • Bewoners
 • 1912 K. Sand, metselaar
 • 1920 K. Sant, metselaar
 • 1928 K. Sant, metselaar
 • 1949 E. Belie
 • Gebeurtenissen
 • 1925 K. Sant c.s.; aanschrijving riolering te herstellen en perceel aan te sluiten aan proviciale waterleiding.
 • 1947 J. Sant; vernieuwen stoepen voor de nrs. 32, 34, 36.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1956 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1957 T. Sant-Belie; verbouwen perceel tot bergruimte, in 1958 wordt onbewoonbaarverklaring opgeheven. • Westerdijk 38-40
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 38, 40 (20, 22)
 • Bewoners
 • nummer 38
 • 1949 40 P. Colauto, granietwerken, tel. 4382
 • nummer 40
 • 1912 J.B. van Hees, melkslijter
 • 1920 J.B. van Hees, melkhandel
 • 1928 Jb. van Hees, melkslijter
 • 1949 P.H. Colauto, granietwerker (h)
 • 1964 A. Zijp-Boeschoten
 • 1981 B. Zijp
 • Gebeurtenissen
 • 1934 N. Lampe; verbouwen percelen nrs. 38, 40.
 • 1938 P. Colauto; maken wc in nrs. 38, 40 en vernieuwen pakhuisdeuren.
 • 1939 Fa. Gronert en Moeyes namens P. Colauto; wijzigen voorgevel en maken slaapkamers in nr. 40.
 • 1976 A. Boeschoten; verbouwen woonhuis nrs. 38, 40. • Westerdijk 42
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 (24)
 • Gebeurtenissen
 • 1919 C.H. Flotman; oprichten hoefsmederij. De inrichting dient voor het maken van hoefijzers, het beslaan van paarden en alles wat daarmee in verband staat.
 • 1919 C.H. Flotman; aanbrengen uithangbord.
 • 1924 C.H. Flotman; stallen paarden in een daarvoor te bestemmen gedeelte van de hoefsmederij.
 • 1926 Willem Bakker; aanschrijving de dakgoot tussen nrs. 42, 44 te repareren.
 • 1926 Fa. Hoekstra en Co.; oprichten opslagplaats voor verwerken en aftappen van brandspiritus en bleekwater.
 • 1935 J. Molenaar; bouwen stenen schuurtje.
 • 1945 W.H. Tap namens J.B.Hoekstra; slopen pakhuis.
 • 1950 W. Tonneman; bouwen pakhuis voor berging steigermateriaal, tevens werkplaats.
 • 1953 W. Tonneman; oprichten timmerwerkplaats in perceel. • Westerdijk 44
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 (26) beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 44
 • 1912 H.H.M. Joris, bierbottelaar
 • 1912 F. Moonen, goudsmid
 • 1912 A. Hekker, bierbottelaarsknecht
 • 1920 J.H.J. Joris, bierbottelaarsknecht
 • 1928 J.H.J. Joris, bierbottelaar
 • 1949 G. Groen, bierbottelaarster (h)
 • 1964 H.H.M. Joris
 • 1981 H.M.M. Joris
 • nummer 44, 46
 • 1949 Bierbottelarij en mineraalwaterfabriek De Moutmolen (H.M.M. Joris/G. Joris-Groen), tel. 4452
 • Gebeurtenissen
 • 1906 H.M.M. Joris; stallen paard in stal achter perceel, (na 1909 nrs. 44,44 rood), intrekken verlof verkoop van sterke drank in 't klein. H.M.M. Joris; logements vergunning, ingetrokken 1926.
 • 1907 B. ter Horst van Delden; herstellen stoep en plaatsen twee dwarshekjes en herstellen schutting.
 • 1926 Willem Bakker; aanschrijving de dakgoot tussen nrs. 42, 44 te repareren.
 • 1926 J.H.J. Joris; nieuw bouwen bottelarij met woning en bouwen bergplaats achter de woning. Architect Joh. Coppens. In 1926 bewoonbaarverklaring.
 • 1926 J.H.J. Joris; verkoop alcoholhoudende drank anders dan sterke drank in het benedenlokaal.
 • 1938 J.H.J. Joris; aanschrijving verlof A van dit perceel naar Nieuwe Noord nr. 46. • Westerdijk 46
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift 'De eerste steen gelegd door H.M.M. Joris, oud 6 jaar, 24 augustus 1926'.
 • Gebeurtenissen
 • 1940 Mevr. G. Joris-Groen; plaatsen ledige biervaten op stoep voor perceel.
 • 1945 Mevr. G. Joris-Groen; vernieuwen terreinafscheiding achter perceel.
 • 1952 H.M.M. Joris; aanbrengen lichtbak aan gevel van nrs. 44,46. • Westerdijk 48
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 48
 • Bewoners
 • 1920 P. de Boer, dethacheur
 • 1928 Jb. Duin, chauffeur Am. Petr. Cie
 • 1949 J. Duin
 • 1964 T. Beemster
 • 1981 T. Beemster
 • Gebeurtenissen
 • 1913 C. Neuvel; bouwen woonhuis. in 1913 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1931 J. Duin; vervangen wisselton door wc. • Westerdijk 50
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50
 • Bewoners
 • 1928 Joh. Smit, schilder
 • 1949 G.R. Molenaar
 • 1949 E.P. Molenaar, penningmeesteresse van de Anti-Revolutionaire Partij afdeling Hoorn
 • 1949 Wed. G. Wessels-Molenaar
 • 1964 E.P. Molenaar
 • 1981 E.P. Molenaar
 • Gebeurtenissen
 • 1913 F. Wormsbecher; bouwen timmermanswerkplaats met bovenwoning.
 • 1914 F. Wormsbecher; maken ramen in zijn nieuw gebouwd pand. • Westerdijk 52
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door J.C. Nijdam voorzitter van Kunst na Arbeid. 5 februari 1925.
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Bestuur der arbeiders-muziekvereniging Kunst na Arbeid; bouwen gebouw voor deze muziekvereniging. • Westerdijk 54
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 54 | rioolgemaal
 • Gebeurtenissen
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel. • Westerdijk 70
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 70
 • Pandbeschrijving
  Stichting Westerhaven; zie Achterom nrs. 1, 3, 5. • Westerdijk
  HDS
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Bewoners
 • 1949 z.nr. Gemeentelijke bad- en zweminrichting, tel. 4007 ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeWester Sint Jansteeg
   VolgendeWestersingel

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank