Kennisbank

West

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde
Even zijde
Plattegronden
Huisnummers anno 1982:
0 1-7 9 11-23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 2-16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

West
HDS

West, circa 1960

West, circa 1960

 • West
 • Straatbeschrijving
 • Straat lopend van Rodesteen tot Achter op 't Zand, liggend op een gedeelte van de oude Westfriese Zeedijk. Het West is een van Hoorns oudste straten, samen met het Grote en Kleine Oost deel uitmakend van de Westfriese Omringdijk.
  Het West zou als dijk ooit doorgelopen hebben dwars door het huidige Hop naar Schardam; door stormweer zou de dijk zo zwaar zijn beschadigd dat hij met een stuk land (nu 't Hop) werd prijsgegeven (Velius Kroniek). Hij zou vervangen zijn door de huidige Westerdijk.
  Van 1492-1517 stond aan het einde van het West een fort, Zeeburg geheten. Het begin van het West (dat in de 15de en 16de eeuw Westerstraat genoemd werd) was tot 1571 zeer smal, in dat jaar werd het huis naast `In 'd Yserman' gesloopt met nog enkele panden daarachter. Het gesloopte pand heette wegens de nauwe doorgang: 'De fuik'. Aan het einde van de straat lag vroeger het 'Zwarte pad', richting Visserseiland. Bij Doesjan (1794) heet het daar 'het Laagtje'. Daar werd in het begin dezer eeuw een rij huizen gezet die ten opzichte van het West met ongeveer 350 zuidwaarts loopt naar het punt waar Achter op 't Zand uitkomt: een rij huizen voor bewaarders van de Rijkswerkinrichting op het Oostereiland. Deze voortzetting werd ook West genoemd.
  Tussen haakjes zijn de nummers van voor 1909 vermeld. De nummers van de nieuwbouw na 1975 komen niet altijd overeen met de nummers van voor 1975. • West 1-7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 1-7
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 1, 3, 5, 7
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1912 Tj . Dijkstra, metaalbewerker
 • 1920 Tj. Dijkstra, metaalbewerker
 • 1928 C. Broertjes, cirkelzager
 • 1949 A. Ensink, stratenmaker
 • 1949 W. Stoffers, reiziger
 • 1964 J. Rutgrink
 • 1981 M. Schuurman-Bakker
 • nummer 3
 • 1912 M. Nooy, hotel 'De Toelast'
 • 1912 J. Duin, houtzager
 • 1920 J. Duin, los werkman
 • 1928 Joh. Duin, kistenmaker
 • 1949 J. Duin, kistenmaker
 • 1964 A.G. Entius
 • 1981 M. Schuurman-de Boer
 • nummer 5
 • 1912 J. v. d. Berg, timmerman en caféhouder
 • 1912 J. Nieuwenhuis, tabakskerver
 • 1920 P. de Beurs, koetsier
 • 1928 S. van Riel, fabrieksarbeider
 • 1949 S. van Riel, brandstoffenhandelaar (h)
 • 1964 G. Soering
 • 1981 N.J. Verbeek
 • nummer 7
 • 1912 J.A. Koops, bakkersknecht
 • 1920 B.J. vanKuik
 • 1928 S. Broertjes, tabakskerver
 • 1964 J. Verbeek
 • 1981 A. Vreeker
 • Gebeurtenissen
 • 1925 G. Couvert Hzn.; aanschrijving de nrs. 1, 3, 5, 7 te verbeteren.
 • 1937 G. Couvert; maken nieuwe deuren in percelen nrs. 5, 7.
 • 1963 Gemeente Hoorn; aankoop vier huizen met erven nrs. 1, 3, 5, 7, groot 39 are 7 ca voor ƒ 14.000,- van T. Beiman weduwe van H. Couvert.
 • 1968 Nrs. 1, 3, 5, 7 onbewoonbaar verklaard.
 • 1970 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 1, 3, 5, 7. Sloper; J.E. vanDungen.
 • 1975 W.b.v. Hoorn; bouwen zestien bejaardenwoningen nrs. 1 t /m 23. Architect D. Fledderus, Enkhuizen. • West 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 (11)
 • Bewoners
 • 1912 D. Hoogland, melkslijter
 • 1928 Wed. P. de Boer-Portegies
 • 1949 P. de Boer, land- en tuinbouwer (h)
 • 1964 G. Bron-Kuiper
 • 1981 J.C.G. Ursem-Venverloo
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Mej. W.E. van Kuyck; aanschrijving perceel te verbeteren.
 • 1926 J. Tonneman; aansluiten pand aan gemeenteriool.
 • 1972 Gemeente Hoorn; slopen perceel.
 • 1975 W.b.v. Hoorn; bouwen zestien bejaardenwoningen nrs. 1 t /m 23. Architect D. Fledderus, Enkhuizen. • West 11-23
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 11-23
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ( 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25)
 • 0000 NUMMERS 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (13, 15, 17, 19, 21, 23, 25)
 • Bewoners
 • nummer 11
 • 1912 P. Houter, kaaskopersknecht
 • 1920 P. Houter, kaaskopersknecht
 • 1928 J. Sant, visser
 • 1964 C. Bouwhuis
 • 1981 K. Zinger-Emmink
 • nummer 13
 • 1912 H.J. Smit, boekbinder
 • 1920 H. Smit, boekbinder
 • 1949 H. Zaal, los werkman
 • 1964 H. Zaal
 • 1981 A. de Groot
 • nummer 15
 • 1912 Wed. Joh. Kroon
 • 1920 G. Tieken, fabrieksarbeider
 • 1928 M. van Exter, broodbakker
 • 1928 G. Met, naaister
 • 1949 M. van Exter
 • 1964 A. Kaptijn-v.d. Steeg
 • 1981 J.A. deLooze
 • nummer 17
 • 1912 P. Tromp, tabakskerver
 • 1920 J.P. Tromp, tabakskerver
 • 1928 Wed. J.P.A. Willemsen
 • 1949 P. Houdijk, boekdrukker (h)
 • 1949 E.P. Willemsen, cheffin manufacturenzaak
 • 1949 J.M. Willemsen
 • 1964 J.M. Willemsen
 • 1981 G. Wagenaar
 • nummer 17A
 • 1981 H. Blokdijk
 • nummer 19
 • 1912 Wed. J. Blom
 • 1928 A.E. Blom
 • 1949 J.B. Majoor, typograaf
 • 1964 M. Majoor
 • 1964 J.B. Majoor
 • 1981 A. Volkers
 • nummer 19A
 • 1981 P. Leegwater
 • nummer 21
 • 1912 C. Zwarekant, timmerman
 • 1920 C. Zwarekant, timmerman
 • 1920 A. Blom
 • 1928 Wed. A.Wolda
 • 1949 A.G. Wolda, kaasknecht
 • 1964 S.M. van der Vlugt
 • 1981 P. deFlart
 • nummer 21A
 • 1981 J. van der Zel
 • nummer 23
 • 1912 D. Hagenaar, metselaar
 • 1920 D. Hagenaar, metselaar
 • 1928 P. Houter, kaaskopersknecht
 • 1949 P. Houter, kaasknecht
 • 1964 B. van Trappen
 • 1964 A. Houten - van Trappen
 • 1981 H.E. van Harlingen-Burger
 • nummer 23A
 • 1981 C.C. Aaij
 • Gebeurtenissen
 • 1903 H.J. Smit; aanbrengen uithangbord nr. 13.
 • 1912 P.J. Messchaert; verbouw en aanbouw van en aan de woningen der vereniging tot stichting en onderhoud van woningen voor arbeiders.
 • 1925 Vereniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en minvermogenden; aanschrijving nrs. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 te verbeteren.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met recht van erfpacht groot 1 are 28 ca voor ƒ 1.000,- van J. Wormsbecher e.a.
 • 1968 Nrs. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 onbewoonbaar verklaard.
 • 1971 Nrs. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 gesloopt.
 • 1975 W.b.v. Hoorn; bouwen zestien bejaardenwoningen nrs. 1 t /m 23. Architect D. Fledderus, Enkhuizen. • West 25
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25 (27) | verhuisbedrijf
 • Bewoners
 • nummer 25
 • 1981 W.J.C. Ooms
 • nummer 25 rood
 • 1964 J. Tros
 • Gebeurtenissen
 • 1919 C. Hagenaars namens J. Galesloot; slopen en weder opbouwen ½ steens muren stalgebouw.
 • 1938 A. de Wit ; aanbrengen nieuwe deuren. Architect Joh. Verberne.
 • 1956 N.V. Bouwkas Ned. Gemeente; bouwen woning met bedrijfsruimte. Architect W.A. Loomans. Aannemer Fa. Gebr. Peerdeman. • West 27
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27 (29) | Café
 • Bewoners
 • 1912 H. Houter, tapper
 • 1920 H. Houter, tapper
 • 1928 G.A. Groot, vrachtrijder
 • 1928 H. Houter, caféhouder
 • 1949 E. van den Berg, caféhouder (h)
 • 1964 E. van den Berg
 • 1981 J. van den Berg
 • Gebeurtenissen
 • 1881 Op 1 mei 1881 werd al sterke drank in 't klein verkocht door Adrianus Volkers. In 1900 krijgt Herman Houter, koffiehuishouder, deze vergunning. In 1939 wordt de drankvergunning overgenomen door Geertje Houter. In 1968 wordt de drankvergunning van Geertje Houter ingetrokken.
 • 1910 H. Houter; aanbrengen zonnescherm. • West 29
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  West nr. 29; 2009

 • West 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29 (31)
 • Bewoners
 • 1912 C.M . Schneiders, brieven- en telegrambesteller
 • 1920 J.M. Olpp, goudsmid
 • 1949 D. Dammes, chauffeur
 • 1964 D. Dammes
 • 1981 S.T.M. Laan
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. v.d. Berg jr.; amoveren en bouwen pakhuis met bovenwoning. in 1906 bewoonbaarverklaring.
 • 1906 J. v.d. Berg; maken stoep en spruit voor afvoer menagewater.
 • 1933 P. Groot; aansluiten perceel aan riolering.
 • 1934 P. Groot; aanbrengen zonnescherm.
 • 1976 S.Th.M. Laan; verbouwen woonhuis. • West 31
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31 | opslag
 • Gebeurtenissen
 • 1910 C.H. Zaal; bierverlof in benedenlokaal en aanbrengen uithangbord.
 • 1911 Bierverlof C.H. Zaal wordt ingetrokken.
 • 1916 Aanschrijving vanwege de overbevolking van het perceel.
 • 1924 Jac. Met; verbouwen perceel, onder andere veranderen voorgevel. Aannemer V. Hakhoff.
 • 1950 J. v.d. Berg; aanschrijving de bouwvalligheid op te heffen. • West 33
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33 | garage
 • Bewoners
 • nummer 33 rood
 • 1981 C.W. Kieftenburg-Schrijver
 • Gebeurtenissen
 • 1909 J. Visser; aanbrengen uithangbord.
 • 1909 C. Leeuw; amoveren perceel.
 • 1909 C. Leeuw; bouwen pakhuis, stallen paard, oprichten bergplaats waarin opgeslagen ten hoogste 100.000 kg hooi en stroo en 500.000 kg turfstrooisel. De tekening is van C. Leeuw.
 • 1926 J. Appel; verbouwen perceel onder andere voorgevel en zijgevel.
 • 1929 K. Houter deelt mede dat H . Landzaat als zijn vervanger is aangewezen in zijn vergunningslokaliteit.
 • 1931 H. Houter; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1931 H. Landzaat; aanbrengen lichtbak en zonnescherm, maken wc.
 • 1933 H. Houter; aansluiten perceel aan riolering.
 • 1935 A. van der Koelen; aanbrengen lichtbak.
 • 1938 Fa. Gronert en Moeyes namens C. Langedijk; veranderen ingang.
 • 1942 P. van Duimen namens J. v.d. Berg; maken nieuwe gevel.
 • 1943 P. van Duimen namens J. v.d. Berg; maken dakkapel en bepleisteren gevel.
 • 1943 J.C. Hagenaars namens J. v.d. Berg; nieuwe zijgevel en nieuwe schoorsteen en leggen nieuwe dakpannen.
 • 1966 Fa. P. Kieftenburg en Zn.; verbreden ingang.
 • 1967 P. Kieftenburg; verbouwen garage/pakhuis tot garage/woning. • West 35
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35 | accuhandel
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Theo en Jan Hagenaars, oud 13 en 8 jaar, 10 februari 1923.
 • Bewoners
 • nummer 35-37
 • 1949 Garage H. Schoonhoven, tel. 4632
 • 1949 H. Schoonhoven, autohandelaar (h)
 • 1912 B. Machielse, pakhuisknecht
 • 1928 C. Hagenaars, metselaar
 • 1964 P.K. Dammes
 • 1981 P.K. Dammes
 • Gebeurtenissen
 • 1918 Aanschrijving perceel te herstellen.
 • 1922 C. Hagenaars; bouwen pakhuis met bovenwoning. In 1923 voltooings- en bewoonbaarverklaring nrs. 35, 37
 • 1938 N. Langerijs; verbreden achteruitgang nrs. 35, 37 aan de Proostensteeg.
 • 1976 Gesloopt.
 • 1978 P. Dammes; verbouwen woning nr. 35. Architect Fr. Veltman, Oosthuizen. • West 37
  HDS
 • West 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37 (39)
 • Bewoners
 • 1928 C. Hagenaars, metselaar
 • Gebeurtenissen
 • 1922 C. Hagenaars; bouwen pakhuis met bovenwoning. In 1923 voltooings- en bewoonbaarverklaring nrs. 35, 37
 • 1938 N. Langerijs; verbreden achteruitgang nrs. 35, 37 aan de Proostensteeg. • West 39
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39 (41) opslag
 • Gebeurtenissen
 • 1915 M.Nooy; weder opbouwen pakhuis. Aannemer J. van Petten.
 • 1934 Fa. J. Kaldenbach; verbouwen gevels nrs. 39, 45 en Proostensteeg nr. 24. Architect Joh. Verberne.
 • 1955 C. Kok; aanschrijving gietijzeren afvoerpijp te herstellen. • West 41
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 41, 41 rood (43, 43 rood)
 • Bewoners
 • nummer 41
 • 1912 B. Machielse, pakhuisknecht
 • 1920 N. Tromp, reiziger in sigaren enz
 • 1928 C. de Boer, schippersknecht
 • 1949 F. van Kammen, koopman (h)
 • 1949 H.J. Kenter, schoenmakerij
 • 1964 B.C. Ooms
 • nummer 41 rood
 • 1912 J. de Jong, arbeider bij de telegrafie
 • 1920 J. Schipper, gepensioneerd sergeant
 • 1928 C.G. Boerkamp-Ton
 • 1949 H.J. Kenter, schoenmaker
 • 1964 P. Haak
 • 1964 A.J. Liefaard
 • 1981 J.P. Bruin
 • Gebeurtenissen
 • 1904 P. Vlekke; amoveren perceel.
 • 1904 P. Vlekke; bouwen beneden- en bovenwoning nrs. 41, 41 rood. in 1904 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1905 A.J. Snaphaan; aanbrengen reclamebord.
 • 1920 J. Schipper; plaatsen twee dwarshekjes op stoep voor nr. 41.
 • 1927 H.A. Steeman; aanschrijving de gebreken op te heffen, nr. 41.
 • 1949 H.A. Steeman; aanschrijving de gebreken op te heffen, nr. 41.
 • 1951 H.A. Steeman; aanschrijving de gebreken op te heffen, nr. 41 rood.
 • 1952 H.A. Steeman; aanschrijving de gebreken op te heffen, nr. 41. • West 43
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 43
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 43 | magazijn
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Wed. P. Visser geb. Groot; aanleggen mestverzameling op erf aan Proostensteeg achter perceel.
 • 1947 C. v.d. Berg; verbouwen voorgevel.
 • 1963 Ambacht West-Friesland genaamd Drechterland; verbouwen perceel. • West 45
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 45
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 45 | garage
 • Gebeurtenissen
 • 1912 Perceel verkeert in slechte toestand. A. Ossen; aanschrijving voorgevel tot aan de eerste balklaag te slopen en te herstellen in verband met los metselwerk.
 • 1934 Fa. J. Kaldenbach; verbouwen gevels nrs. 39, 45 en Proostensteeg nr. 24. Architect Joh. Verberne. • West 2-16
  HDS
 • West 2-16
 • Pandaanduiding
 • 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (2,2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f , 2g) zie Achter op 't Zand nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Bewoners
 • nummer 02
 • 1912 H.K. Drost, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 H. Drost, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 Chr. A. Haas
 • 1949 P. Broek, machinist
 • 1964 H. Hoogenberg
 • 1981 R. Vlaar
 • nummer 04
 • 1912 Maas, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 K. v.d. Werf, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 K. v.d. Werf, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 F. Duinmaijer, koopman in lompen (h)
 • 1949 J. Valk, gemeentewerkman
 • 1964 S. Laan
 • 1981 W. Vingerhoed
 • nummer 06
 • 1912 A. Landzaat, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 Th. Tros, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1949 V.C. Hageman, vertegenwoordiger
 • 1949 G. Sant, opzichter 3e klas Zuiderzeewerken
 • 1949 J. Sant, visser
 • 1964 J. Brouwer
 • 1981 S. Laan
 • nummer 08
 • 1912 D. Vlaar, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 G.H. Seuren, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 G.H. Seuren, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1928 J.C.F. Wegenwijs, brigadier Rijkswerkinrichting
 • 1949 J. van der Horst
 • 1964 G.C. Schouten-Feld
 • 1981 P. van der Wind
 • nummer 10
 • 1912 G. Schagen, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 G. Schagen, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 F.J. Bertens, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 P. Klomp, voorman Rijkswaterstaat
 • 1964 M. Vingerhoed
 • 1981 P. de Boer
 • nummer 12
 • 1912 J.H. Bax, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 J.H. Bax, beambte Rijkswerkingrichting
 • 1928 Melchior Nas veld, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 J. Rankema, schipper
 • 1949 W. Rankema, chauffeur
 • 1964 A. Riemersma
 • 1981 A.A. Plas
 • nummer 14
 • 1912 H.M. Niemans, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 H.M. Niemans, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 J.F. Bartels, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 J. Ursem, arb. remmer
 • 1964 H. Bet
 • 1981 S. Gol
 • nummer 16
 • 1912 A.A. Stoop, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 A.A. Stoops, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 K. Withaar, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 C. Duin, koopman in vis en fruit (h)
 • 1964 G. Messchaert
 • 1981 H.J. Detiger
 • Gebeurtenissen
 • 1943 Inspecteur der Domeinen; maken elektrische installaties in nr. 4. De bewoner van Binnenluiendijk nr. 1 die op last van de Duitse bezetting het pand moet ontruimen krijgt deze woning toegewezen.
 • 1951 Districtsbouwkundige Rijksgebouwendienst; verbouwen acht bewaarderswoningen. in 1951 bewoonbaarverklaring.
 • 1966 Districtshoofd Rijksgebouwendienst te Haarlem; verbouwen Achter op 't Zand nrs. 1 t/m 8 en West nrs. 2 t/m 16.
 • 1977 Gemeente Hoorn; bouwen nieuwe bergingen nrs. 14,16. • West 18
  HDS
 • West 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 (2h)
 • Bewoners
 • 1912 A. Zweet, chauffeur
 • 1920 H. Zinger, timmerman
 • 1928 H. Zinger, timmerman
 • 1949 H. Zinger, timmerman
 • 1964 H. Zinger
 • 1981 B. Spaan
 • Gebeurtenissen
 • 1925 H. Zinger; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1939 V. Hakhoff en Zn.; maken riolering in nrs. 18, 20, 22.
 • 1977 Zie Vijzelstraat nr. 1. • West 20
  HDS
 • West 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 (20i)
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Iepenga, metaalbewerker
 • 1920 P. Basjes, zeilmaker
 • 1928 Jb. van der Woude, kaasknecht
 • 1964 J. van Hoorn
 • 1981 C.J. Nannings
 • Gebeurtenissen
 • 1925 J. v.d. Woude; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1939 V. Hakhoff en Zn.; maken riolering in nrs. 18, 20, 22.
 • 1940 J. v.d. Woude; aanschrijving houten scheidingswand op zolder tussen nrs. 18, 20 te vervangen door stenen muur.
 • 1973 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf groot 81 ca voor ƒ16.400,-van E. Dekker-Wormsbecher.
 • 1977 Zie Vijzelstraat nr. 1. • West 22
  HDS
 • West 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 ( 4 )
 • Pandbeschrijving
  In het perceel zit een gedenksteen met als opschrift; 'Deze steen werd gelegd ter herinnering aan de eerste leerling bouwplaats te Hoorn door de initiatiefnemer Ingenieur W.Eek, directeur Openbare Werken, 14 december 1978'.
 • Bewoners
 • 1912 H. Wormsbecher, viskoopman
 • 1920 H.M. Wormsbecher, vishandelaar
 • 1928 Fred. de Rooy, kaaskopersknecht
 • 1949 N. Tros, vertegenwoordiger wasserij
 • 1964 C.J. Beekman-Doffer
 • 1981 B. Bakker
 • Gebeurtenissen
 • 1939 V. Hakhoff en Zn.; maken riolering in nrs. 18, 20, 22.
 • 1970 P.J. Appelman; verbouwen perceel.
 • 1974 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf groot 81 ca voor ƒ21.250,- van F. J.Hofland.
 • 1977 Zie Vijzelstraat nr. 1. • West 24
  HDS
 • West 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24
 • Bewoners
 • 1912 P. Groot, kaaskopersknecht
 • 1920 J. v.d. Rol, fabrieksarbeider
 • 1928 G. Schagen, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 J. Wiggers, metaalbewerker
 • 1964 L.H. van de Weem
 • 1981 K. Sas
 • Gebeurtenissen
 • 1919 C. Woestenburg; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1923 H. van Ree en H.G. Valck; aanschrijving de nrs. 24, 26 te verbeteren.
 • 1925 G. Schagen; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1962 Verbouwen perceel.
 • 1977 Vijzelstraat nr. 1. • West 26
  HDS
 • West 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 (8)
 • Bewoners
 • nummer 26
 • 1912 Chr. Rodens, sigarenmaker
 • 1920 Chr. Rodens, sigarenmaker
 • 1928 Joh. Bakker, metselaar
 • 1949 Wed. D.W. van Kleef-Pauk
 • 1964 M. Kooima-Blokdijk
 • 1964 H. Blokdijk
 • 1981 P. Visser
 • nummer 26A
 • 1981 E. van Dijk
 • Gebeurtenissen
 • 1923 H. van Ree en H.G. Valck; aanschrijving de nrs. 24, 26 te verbeteren.
 • 1925 H. Kaldenbach; aanschrijving nr. 26 en Paardensteeg nr. 3 te verbeteren.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1977 Zie Vijzelstraat nr. 1. • West 28
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 (10) zie Paardensteeg nrs. 6, 8
 • Bewoners
 • nummer 28
 • 1920 M. Lommen van Lib
 • nummer 28A
 • 1981 A.M. Kaagman
 • Gebeurtenissen
 • 1923 P. Groot; bouwen muur met ingang achter perceel.
 • 1971 Gesloopt.
 • 1977 Zie Vijzelstraat nr. 1. • West 30
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30 (12)
 • Bewoners
 • 1912 N . van Diepen, opperman
 • 1920 K. van Diepen sr
 • 1949 G. Boot, sergeant kok K.M
 • 1949 R. Wormsbecher
 • 1964 G.C. van den Berg
 • 1981 J. Piekart
 • Gebeurtenissen
 • 1926 J. van Berkum; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1931 Jac. van Berkum; afbreken perceel en ter plaatse bouwen nieuwe woning. Architect V. Deen. In 1931 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1962 G. van den Berg; verbouwen perceel. Aannemer C.G.M. Helderman. • West 32
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 (14)
 • Bewoners
 • 1912 P. van Diepen, fabrieksarbeider
 • 1920 H. Zaal, los werkman
 • 1928 H. Zaal, los arbeider
 • 1949 Chr. van den Berg, koopman (h)
 • 1949 P.L. Pieters, stratenmaker
 • 1964 K.W. Peerdeman
 • 1981 J.J. van Wegen
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Wed. C.H. Ursem; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1926 Wed. C.H. Ursem; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1935 J. Tonneman namens C. Ursem; vernieuwen voorgevel en dakbedekking.
 • 1944 J. Basjes; aanschrijving de vloer in woonkamer te repareren.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1956 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1959 Onbewoonbaarverklaring opgeheven daar de woning verbeterd is. Aannemer Fa. Gebr. Peerdeman. • West 34
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 (16)
 • Bewoners
 • 1912 L. Benist, boekdrukkersgezel
 • 1920 C. Nijdam, kleermaker
 • 1949 G.J. Meijer, uitreiker distributiekantoor; secretaris van de Postduivenvereniging De Hoornse Luchtbode, de Katholieke Bond van Tabaksbewerkers afdeling Hoorn
 • 1964 G.J. Meijer
 • 1981 L. Kleine
 • Gebeurtenissen
 • 1926 J. Tijmens; aanschrijving nrs. 34, 36 te verbeteren.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1955 J.M. Schipper; verbouwen nrs. 34, 36.
 • 1972 N. Abbekerk; verbouwen en vergroten winkel-woning. • West 36
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 (18)
 • Bewoners
 • 1912 C. Hoogland
 • 1920 C. Hoogland, los werkman
 • 1928 C. Hoogland
 • 1981 P.J. Bruin
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Zie nr. 34.
 • 1926 J. Tijmens; aanschrijving nrs. 34, 36 te verbeteren.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1955 J.M. Schipper; verbouwen nrs. 34, 36.
 • 1963 Aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1964 J. Walrecht; verbouwen perceel onder andere de voorgevel.
 • 1972 N. Abbekerk; verbouwen en vergroten winkel-woning.
 • 1974 Overschrijving bouwvergunning 1972 op naam L. Klein. • West 38
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 (20)
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: Kobus van der Zel P.Z., oud 11 jaar, 1881.
 • Bewoners
 • 1912 P. van der Zel, koopman
 • 1920 J. van der Zel, koopman
 • 1928 P.Th. Hofman, koopman in vruchten
 • 1928 Wed. T.J. Kroes-Olykan
 • 1949 B. Flameling
 • 1949 J. Gons, broodbezorger
 • 1964 J.J. van den Hurk
 • 1981 H.D. van den Hurk
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht in het beneden winkellokaal door Pieter van der Zel.
 • 1905 P. van der Zel; aanbrengen zonneschermen.
 • 1911 P. van der Zel; bierverlof.
 • 1923 W. Nannings; maken closet met waterspoeling, uitstallen waren op stoep voor nr. 38 en plaatsen handkar op stoep van nr. 46.
 • 1926 C.J. van Looy; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1926 P. Hofman; uitstallen groente en fruit voor perceel.
 • 1932 C.J. van Looy; aanschrijving schuurtje achter perceel te slopen.
 • 1934 C.J. van Looy; aanschrijving glasruit in gevel te herstellen. D. Kuiper namens Jb. Ooms; verbouwen perceel.
 • 1937 J. Gons; aanbrengen zonnescherm.
 • 1938 J. Gons; aanbrengen chocolade-automaat aan gevel. Wordt in 1938 weer ingetrokken.
 • 1938 Erven Wed. J. van Nelle N.V. namens J.Gons; aanbrengen reclamebord.
 • 1940 J. Gons; aanbrengen geëmailleerd uithangbord opschrift 'Persil'.
 • 1953 J. v.d. Hurk; verbouwen woning. Aannemer Van Riel en Sant. • West 40
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40
 • Bewoners
 • 1912 D. Oosterman, viskoopman
 • 1920 J. Gerver, los werkman
 • 1928 KI. Langedijk, chauffeur APC
 • 1964 F. van Kammen
 • 1981 F. van Kammen
 • Gebeurtenissen
 • 1910 D. Oosterman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1922 G. Spoelder; verbouwen perceel en aansluiten perceel aan gemeenteriool.
 • 1952 N. Ruiter; vervangen wisselton door wc.
 • 1963 Aanschrijving onderhoud te plegen.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf groot 70 ca voor ƒ 5000,- van G. van der Steeg. • West 42

 • HDS
 • Geveltekening 1944-1945


  West nr. 42

 • West 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER42 (24) monument
 • Pandbeschrijving
  Pand met verdieping en schilddak, iyde eeuw. Gepleisterde voorgevel van 19de eeuws karakter. Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
 • Bewoners
 • 1912 H. van Ree, schilder
 • 1920 H. van Ree, schilder
 • 1928 H. van Ree, schilder
 • 1949 S. Appel, los werkman
 • 1949 L. Soorsma, smid (h)
 • 1981 J.P. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1962 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1964 Bestuur van de stichting tot bevordering van de belangen van het Vaandrig Peetoom Vendel; tijdelijk in gebruik nemen als troephuis voor het Vaandrig Peetoom Vendel.
 • 1979 Stichting Stadsherstel; verbouwen pakhuis tot woonhuis. Architect N.J. Groot. • West 44
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 (26)
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige 17de eeuws woonhuis; op vlucht gebouwd. Originele puibalk. Deur met snijraam, vroeg 19de eeuws.
 • Bewoners
 • 1912 H. Snijders
 • 1920 A. Weijling, cartonnagewerker
 • 1928 Joh. Bakker, brandstoffenhandel
 • 1928 C.A. Bakker, handelaar in brandstoffen
 • 1928 P. Boeren, los werkman
 • 1949 H. Baas, chauffeur
 • 1949 J. Hendriks, letterzetter
 • 1964 J.M. Hendrinks-Zeelen
 • 1981 D. Yildiz
 • Gebeurtenissen
 • 1922 J. Bakker; bouwen loods.
 • 1926 J. Bakker; verbouwen pakhuis, stallen twee paarden.
 • 1927 C.A. Bakker; vernieuwen stoep.
 • 1929 J. Bakker en Zn.; verbouwen nrs. 44, 46 (brandstoffenloods).
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1957 J. Hendriks; verbouwen perceel.
 • 1975 J. Weiman; verbouwen woning. • West 46
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46 (28) | aannemersbedrijf
 • Bewoners
 • nummer 46, 48
 • 1949 J. Bakker & Zn. brandstoffenhandel, tel. 4306
 • Gebeurtenissen
 • 1912 J. v.d. Zel; bouwen visrokerij achter perceel.
 • 1923 W. Nannings; maken closet met waterspoeling, uitstallen waren op stoep voor nr. 38 en plaatsen handkar op stoep van nr. 46.
 • 1926 J. Bakker; opslaan van maximaal 2500 kg hooi op zijn erf achter nr. 46.
 • 1929 J. Bakker en Zn.; verbouwen nrs. 44, 46 (brandstoffenloods).
 • 1946 Fa. Drost namens C. Bakker; vernieuwen voorgevel nr. 46. • West 48
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 48
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 48 (30)
 • Bewoners
 • nummer 46, 48
 • 1949 J. Bakker & Zn. brandstoffenhandel, tel. 4306
 • nummer 48
 • 1912 M. Lommen van Lil, fabrieksbaas
 • 1928 M. Lommen van Lil, metaalwarenfabriek
 • 1949 C.A. Bakker, brandstoffenhandelaar
 • 1964 C.A. Bakker
 • 1981 C. van der Gracht
 • Gebeurtenissen
 • 1972 C. van der Gracht; verbouwen en vergroten woning.
 • 1976 C. van der Gracht; bouwen bedrijfsruimte met bovenwoning. Architect H.J. Hermans. • West 50

  Geveltekening 1944-1945


  West nr. 50

  Gevelsteen West nr. 50, oude foto

 • West 50
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50 (32) | expositieruimte monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met van top beroofde gevel met houten pui, in fries met drie gevelstenen gedateerd 1612. Inwendig hoog voorhuis met afgetimmerd vertrek, achter kelder-keuken en insteek; daarachter stalgebouw, thans van 18e eeuws venster voorzien.
 • Bewoners
 • 1920 G.J. Tros, sleper
 • 1928 G.J. Tros, vrachtrijder
 • 1949 Gebr. Tros & Zn, verhuizingen en transporten, tel. 4517
 • 1949 Fr. van Diepen
 • 1949 J. Tros, vrachtrijder (h)
 • 1949 G.J. Tros, vrachtrijder (h)
 • 1964 G.J. Tros
 • 1981 J.L.M. Neefjes
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Gemeente Hoorn koopt woonhuis met stal en stukje grond buiten kosten van overdracht voor ƒ3250,- van Petrus Vlekke.
 • 1917 Het pand wordt verhuurd aan J.Tros, vrachtrijder voor ƒ 182,- per jaar.
 • 1918 Restauratie perceel. B. van Kleef verzoekt bijdrage voor de helft in de kosten van de gemeenschappelijke schutting. • West 52
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 52
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52 (34)
 • Bewoners
 • 1912 C. Leeuw, koopman
 • 1920 C. Leeuw, koopman
 • 1928 Wed. T. van Kleef-van Stralen
 • 1928 B. van Kleef, koopman in groenten
 • 1949 B. van Kleef, koopman (h)
 • 1949 A.M. van Kleef, penningmeester van de Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit
 • 1964 A.J. Schneiders
 • 1981 C.J. de Haan
 • Gebeurtenissen
 • 1919 J. v. d. Berg; weder opbouwen perceel en oprichten fabriek voor machinale houtbewerking achter perceel.
 • 1937 B. van Kleef; aanschrijving de hemelwaterafvoer woning aan te sluiten op gemeenteriool.
 • 1942 Joh. van Duin namens B. van Kleef; aanbrengen privaat met waterspoeling.
 • 1944 Joh. van Duin namens B. van Kleef; aanbrengen raamkozijn in zijgevel.
 • 1964 A.J. Schneiders; tijdelijk in gebruik nemen pand als drukkerij.
 • 1978 C.J. de Haan; verbouwen opslagruimte tot broodjeszaak. • West 54
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 54
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 54 (36) | antiekwinkel
 • Bewoners
 • 1912 S. Visser, smid
 • 1920 J.P. Rike, smid
 • 1928 Joh. Beemsterboer, brongasaanlegger
 • 1949 J. Beemsterboer, grondboorder
 • 1949 J. Beemsterboer, brongasaanlegger (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1913 W. Smit; leggen spruit voor menagewater.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1957 J. Beemsterboer; verbouwen voorgevel.
 • 1963 J. Beemsterboer; maken nieuwe garagedeuren i n voorgevel. • West 56
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 56
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 56 (38) | aannemersbedrijf
 • Bewoners
 • nummer 56
 • 1949 Stolk & De Krey, bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen, tel. 4052
 • nummer 56 rood
 • 1964 G.C.M. Helderman
 • 1981 G.C.M. Helderman
 • Gebeurtenissen
 • 1955 G.C.M. Helderman; aanbrengen vijf raamkozijnen i n linkerzijgevel en oprichten machinale houtbewerkings werkplaats.
 • 1957 G.C.M. Helderman; bouwen bovenwoning op nr. 56. In 1958 voltooiings- en bewoonbaarverklaring nr. 56 rood. • West 58
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 58
 • Pandaanduiding
 • nummer 58 (60)
 • Bewoners
 • 1912 S. Scholtens, agent van politie
 • 1920 J.G. Tros, sleper
 • 1928 G.J. Tros, sleper
 • 1949 Wed. A.P. Posthuma-Tros
 • 1964 F. Masteling
 • 1981 F. Masteling
 • Gebeurtenissen
 • 1926 H. Houter; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1950 P.A. St. Nicolaas; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1975 F. Masteling; veranderen voorgevel en verbouwen woonhuis nrs. 58, 60. Aannemer Th. Dekker. • West 60
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 60
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 60 (40a)
 • Bewoners
 • 1912 N. Mels, pakhuisknecht
 • 1920 C. Veerman, fabrieksarbeider
 • 1928 D. Timmerman, glazenwasser
 • Gebeurtenissen
 • 1926 H. Houter; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1975 F. Masteling; veranderen voorgevel en verbouwen woonhuis nrs. 58, 60. Aannemer Th. Dekker. • West 62
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Gevelsteen West nr. 62, oude foto

 • West 62
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 62 (42)
 • Pandbeschrijving
  Smal, hoog woonhuis met 17de eeuws houtskelet. In de voorgevel diverse gevelstenen: twee leeuwenmaskers, jaartal stenen 'Anno' en '1638' in cartouche omlijsting en vierkante gevelsteen van zon met gezicht en stralenkrans met onderschrift 'in de guide son'.
 • Bewoners
 • 1920 W. Masteling, smid
 • 1928 W. Masteling, smid
 • 1949 L. Soorsma, smederij (hinderwetvergunning 21-12-1949)
 • 1964 L.J. Piket
 • Gebeurtenissen
 • 1950 J.H. Peerdeman namens L. Soorsma; verbouwen voorgevel van smederij.
 • 1958 L.J. Piket; verbouwen pand onder andere voorgevel.
 • 1958 L.J. Piket; uitbreiden smederij en constructiewerkplaats in nrs. 62, 64. Bedrijf is medio opgeheven. • West 64
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 64
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 64 (44)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. B. Haring
 • 1920 J. Veer, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Aanschrijving vanwege de overbevolking van het perceel.
 • 1947 Nr. 64 verkeert in zeer bouwvallige staat, achtergevel is ingestort en op primitieve wijze gestut.
 • 1947 L. Soorsma; slopen perceel en aanbrengen muur als afscheiding van terrein.
 • 1948 L. Soorsma; bouwen overdekte ruimte achter perceel om smederij te vergroten. Architect V.J. Polman. • West 66
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 66
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 66 (46) | garage
 • Bewoners
 • nummer 66
 • 1920 P. Groot, vrachtrijder verhuizingen
 • 1928 P. Groot, vrachtrijder
 • 1928 Fa. Groot, expediteur en verhuizingen
 • 1949 Fa. C. Groot, verhuis- en transportbedrijf, tel. 4398
 • 1949 J.A. Groot, winkeljuffrouw
 • 1949 P. Groot, expediteur (h); penningmeester van de Vereniging van Huiseigenaren Onderling Belang; tel. 4398
 • 1981 P. van Maaren
 • nummer 66 rood
 • 1949 P. Groot
 • 1964 H. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1912 Op 23 juli een uitslaande brand in de stal van M. Nooy.
 • 1916 P. Groot; verbouwen perceel. in 1916 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Verbouwen stal tot pakhuis met bovenwoning. Architect J. v.d. Berg.
 • 1937 N.V. Petroleum Mij. The Texas Company; oprichten ondergrondse benzinebewaarplaats.
 • 1944 P.J. Blauw namens P. Groot; verbouwen voorgevel onder andere wijzigen raamkozijnen.
 • 1953 Caltex Petroleum Mij. N.V.; wijzigen benzinepompinstallatie door vervanging van benzinehandpomp door een elektrisch gedreven.
 • 1975 P. van Maaren; verbouwen woonhuis. • West 68
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 68
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 68 (48)
 • Bewoners
 • 1912 B.J. van Kuik, wagenmaker
 • 1920 G. van Elten, wagenmaker
 • 1928 G. van Elten, wagenmaker
 • 1949 C. Van Elten, winkeljuffrouw
 • 1949 G. Van Elten, wagenmaker (h)
 • 1964 R.C. Schneiders
 • Gebeurtenissen
 • 1923 G. van Elten; verbouwen perceel, onder andere verbouwen voorgevel.
 • 1936 G. van Elten; aanschrijving goten te herstellen.
 • 1961 R.C. Schneiders; verbouwen perceel.
 • 1967 A.J. Schneiders; uitbreiden perceel, wijzigen confectie-atelier tot drukkerij.
 • 1970 A.J. Schneiders; verbouwen woonhuis.
 • 1978 Dr. G. Kragt; verbouwen drukkerij/woning tot tandartsenpraktijk. Architect A. Williams, Wesepe Olst. • West 70
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • West 70
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 70, 70 rood (50)
 • Bewoners
 • 1912 F.J. Sopar, caféhouder
 • 1920 H. Bierenbroodspot, café-restaurant
 • 1928 D. de Haart, caféhouder
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1881 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door Hendrik Veen, in 1882 opgevolgd door Helena Antink Wed. Corn. Ringeling, in 1893 opgevolgd door Hermanus Bernardus Ligthart, in 1894 opgevolgd door Jacob Karei Apell, in 1899 opgevolgd door Lambertus de Boer.
 • 1900 J. v.d. Berg namens L . de Boer; veranderen deurkozijn.
 • 1910 Reens en Ossen; aanbrengen veranderingen nrs. 70, 72.
 • 1910 P.J. Sopar; bierverlof.
 • 1910 P.J. Sopar; verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1914 Elisabeth de Hart, Wed. K.P.Postma; overschrijven vergunning van Veemarkt nr. 14 naar West nr. 70 en P. J. Sopar overschrijving vergunning van West nr. 70 naar Veemarkt nr. 14. In 1914 wordt deze vergunning van Wed. K. Postma ingetrokken, C. Buy drankvergunning in beneden voorlokaal.
 • 1915 F.J. Sopar; maken deur in zijgevel, hoek kleine Havensteeg.
 • 1920 F. Sopar; aanschrijving afvoer voor menagewater te maken.
 • 1920 H. Bierenbroodspot; verkoop sterke drank in 't klein in voorlokaal, ingetrokken 1922; vergunning van C.Buy wordt ingetrokken.
 • 1922 J. Wijnstok krijgt drankvergunning in de benedenvoorzaal, ingetrokken 1926.
 • 1926 D. de Hart; verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank, in 1932 ingetrokken.
 • 1930 J. Hollebeek; bierverlof in benedenlokaal.
 • 1931 Ph.J. Sopar; aanschrijving rookgeleiding te maken vanaf de stookplaats in het café.
 • 1942 H.J. Kaldenbach; maken closet met waterspoeling in perceel.
 • 1942 E. van den Berg; ver lof A.
 • 1949 A. Meereboer; aanschrijving pand te slopen. • West 72
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  West nr. 72

  West nr. 72, oude foto

 • West 72
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 72 (52) | café (hotel de Valk) monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met halsgevel met gebeeldhouwde klauwstukken, gedateerd 1750; pui in stijl gebracht bij restauratie. Hoger achterhuis door houten top afgeschoten.
 • Bewoners
 • 1920 J. van den Berg, café-restaurant
 • 1928 Jn. van den Berg, timmerman en caféhouder
 • 1949 Hotel-café-restaurant De Valk (mevr. A. Elverding/F. ten Hove), tel. 4263
 • 1949 Clublokaal van de Schaakclub Caïssa
 • 1949 F.J. ten Hove, caféhouder (h)
 • 1964 R.A. van der Feer
 • 1981 N.A. Zomerdijk
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht i n het beneden lokaal door Jan van den Berg jr.
 • 1905 J. van den Berg; drankvergunning in perceel.
 • 1907 J. van den Berg; verbouwen perceel, wijzigen drankvergunning in verband met verbouw benedenlokaal.
 • 1913 J. van den Berg; aanbrengen rolscherm.
 • 1925 J. van den Berg; plaatsen wc in stal achter perceel.
 • 1927 J. van den Berg; vergunningslokaliteit is gewijzigd.
 • 1932 C. van den Berg; verbouwen perceel, onder andere vernieuwen voorgevel; verlof A.
 • 1936 C. van den Berg; bouwen vergaderlokaal bij perceel.
 • 1939 C. van den Berg; verbouwen perceel.
 • 1948 F.J. ten Hove; verlof A.
 • 1949 K.W. Elverding; herstellen zijgevel nr. 72 met gebikte sloopsteen van nr. 70 en in 1948 verlof A ten name van A. Stremmelaar vrouw van K. W. Elverding.
 • 1950 A. Elverding Stremmelaar; aanschrijving verankering van top aan voorgevel te verankeren.
 • 1951 V.J. Polman; restaureren voorgevel.
 • 1957 G.J. van Welbergen; verlof A.
 • 1968 N. Groot; verbouwen pand.
 • 1969 N. Groot; verbouwen pand.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeWeeltje
   VolgendeWester Sint Jansteeg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank