Kennisbank

Vollerswaal

Terug naar de inhoudsopgaveHuisnummers anno 1982:
0 1 3 4-5 6 7 8 9 10 10a 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Vollerswaal
HDS

Vollerswaal, 1950

Vollerswaal, 1970

 • Straatbeschrijving
 • Water met kade tussen de Karperskuil en Pakhuisstraat.
  De Vollerswaal (ook Vulderswaal genoemd) was oorspronkelijk een diep water en een deel van de oude stadsgracht van 1508 tussen Pakhuisstraat en Zon. Een deel daarvan werd gedempt in 1566, namelijk het stuk ten oosten van de Peperstraat tot halverwege de afstand naar het Gerritsland (het terrein waar in 1857 de Gasfabriek werd gevestigd). In dit diepe, later dus gedempte water (of waal) werd de wol gewassen en gespoeld (gevold) die gebruikt werd in de lakenindustrie (zie hiervoor de kroniek van Velius, op het jaar 1566).
  De huidige Vollerswaal ligt wat verderop, noord-oostelijker; deze werd in 1508 gegraven als vesting-gracht en als zodanig na 1577 vervangen door de nieuwe Oosterpoortsgracht, weer noordoostelijker. Of er in dc nieuwe Vollerswaal nog werd gevold is niet zeker, de lakenindustrie liep toen op zijn einde. De gracht werd in gebruik genomen als haven. Blaeu (1649) noemt hem Vulleswael of Slapershaven. De kade heet daar Op de Modderbacken. Bij raadsbesluit in 1936 krijgt de kade de huidige naam van Vollerswaal.
  Aan de Vollerswaal stond tot de sloop in 1930 het vroegere militaire hospitaal van het Hoornse garnizoen dat in 1922 werd opgeheven; daarna deed het gebouw nog dienst als huisvesting voor dakloze gezinnen.
 • 0000 Water met kade tussen de Karperskuil en Pakhuisstraat.
  De Vollerswaal (ook Vulderswaal genoemd) was oorspronkelijk een diep water en een deel van de oude stadsgracht van 1508 tussen Pakhuisstraat en Zon. Een deel daarvan werd gedempt in 1566, namelijk het stuk ten oosten van de Peperstraat tot halverwege de afstand naar het Gerritsland (het terrein waar in 1857 de Gasfabriek werd gevestigd). In dit diepe, later dus gedempte water (of waal) werd de wol gewassen en gespoeld (gevold) die gebruikt werd in de laken-industrie (zie hiervoor de kroniek van Velius, op het jaar 1566).
  De huidige Vollerswaal ligt wat verderop, noord-oostelijker; deze werd in 1508 gegraven als vestinggracht en als zodanig na 1577 vervangen door de nieuwe Oosterpoortsgracht, weer noordoostelijker. Of er in de nieuwe Vollerswaal nog werd gevold is niet zeker, dc lakenindustrie liep toen op zijn einde. De gracht werd in gebruik genomen als haven. Blaeu (1649) noemt hem Vulleswacl of Slapershaven. De kade heet daar Op de Modderbacken. Bij raadsbesluit in 1936 krijgt de kade de huidige naam van Vollerswaal.
  Aan de Vollerswaal stond tot de sloop in 1930 het vroegere militaire hospitaal van het Hoornse garnizoen dat in 1922 werd opgeheven; daarna deed het gebouw nog dienst als huisvesting voor dakloze gezinnen. • Vollerswaal 1
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1912 G.H. Ekkel, bakker
 • 1920 J.P. Koppies, koopman
 • 1928 Gebr. Veldhoven, granietwerkers
 • 1949 J. van Veldhoven, koopman in goud en zilver (h)
 • 1964 J. Emmelkamp-Varenhorst
 • 1981 J. Emmelkamp-Varenhorst
 • Gebeurtenissen
 • 1906 W.Tonneman; bouwen nieuwe woning. in 1906 voltooiings- en bewoonbaarverklaring en aanbrengen rolzonnescherm.
 • 1916 J.P. Koppies; verbouwen perceel.
 • 1916 G.J. Vierbergen; maken afsluitmuur nr. 1a.
 • 1923 J. van Veldhoven namens Koppies; bouwen keuken achter perceel.
 • 1954 J. van Veldhoven; aanschrijving gebreken in keuken op te heffen.
 • 1958 P.J. Koppies; aanschrijving gebreken op te heffen. • Vollerswaal 3
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • nummer 3
 • 1949 J. van de Bovenkamp, terreinknecht
 • 1949 J. van de Bovenkamp, terreinknecht
 • 1949 D. Visser, tuinder (h)
 • nummer 3A
 • 1912 C.J.P. Vierbergen, betonwerker
 • 1928 P. v.d. Water, klerk directe belastingen
 • 1964 D. Visser
 • Gebeurtenissen
 • 1908 J. Zeylemaker Jbzn.; bouwen woning met pakhuis, maken betonmuur ter afscheiding van het keienerf, leggen spruit voor afvoer menagewater, maken stoep. In 1908 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1910 N.V. Stoomcementsteen- en Dakpannenfabriek 'Drechterland'; bouwen open loods; leggen twee smalsporen.
 • 1911 Fa. Jn. Zeylemaker Jbz.; bouwen gebouwtje van gewapend beton voor gereedmaken van specie.
 • 1915 Fa. J. Zeylemaker (vergunning overgegaan op C. Tonneman en R. Ypma) intrekken vergunning draagbaar spoor.
 • 1928 Fa. Gebr. Hage; oprichten betonfabriek.
 • 1955 Vervangen wisselton door wc.
 • 1956 Fa. Hage-Dekker; verbouwen nr. 3a verbouwing niet doorgegaan. • Vollerswaal 4-5
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 4, 5
 • Bewoners
 • nummer 4
 • 1912 C. Molenaar, handelaar
 • 1920 N.V. 'Trio' , kunstmesthandel
 • 1920 A. van Dok, N.V. 'Trio'
 • 1928 A. van Dok, handelaar in kunstmest
 • 1928 N.V. 'Trio' , kunstmesthandelaar
 • 1949 A. van Dok, handelaar in kunstmest (h)
 • 1964 J. Steen
 • nummer 4+5
 • 1949 N.V. Trio, kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen, huisbrand-, industrie- en kwe- kerskolen, glashandel. tel. 4812
 • nummer 5
 • 1912 H. Kind, kaaskopersknecht
 • 1912 Wed. M. Dekker
 • 1912 J. Takken, pakhuisknecht
 • 1920 Wed. K. Dekker
 • Gebeurtenissen
 • 1895 W.Tensen; bouwen woonhuis, dakaanbouw nr. 5 van ijzeren golfplaat. in 1906 volgt bewoonbaarverklaring voor nr. 5.
 • 1905 H. de Rooy; aanbrengen zonneschermen nr. 5.
 • 1920 N.V. Trio Kunstmesthandel; inrichten nr. 5 tot kantoor.
 • 1929 N.V. Trio Kunstmesthandel; bouw pakhuis aan Vollerswaal nrs. 4, 5.
 • 1937 W. Spoelder namens van Dok; plaatsen tuinhuisje in tuin van nr. 4.
 • 1937 N.V. Trio Kunstmesthandel; aansluiten aan riolering nrs. 4, 5
 • 1939 W. Spoelder; maken wc's en bouwen loods op nr. 4.
 • 1949 N.V. Trio; maken voerslag op Vollerswaal voor lossen van kunstmeststoffen.
 • 1970 Reflexlijm C.V. ; vergroten opslagruimte nr. 4.
 • 1977 Kwaad's was verzorging; plaatsen trafohuis nr. 4. • Vollerswaal 6
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Pandbeschrijving
  Militair Hospitaal, zogenaamd Infirmerie
 • Bewoners
 • 1928 W. de Flart, visventer
 • 1928 S. Klein, transportarbeider
 • 1928 H. van Ommen, marskramer
 • 1928 G.J. Duinmaijer, transportarbeider
 • 1928 Herm. Kluft, los arbeider
 • 1949 Bouwmaterialenbedrijf W.F. Stoel & Zoon^ s N.V., tel. 4858
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Aanbrengen wc.
 • 1917 Melkverbuikersvereniging 'Ons Belang'; bouwen pakhuis achter bestaande pakhuis.
 • 1922 Inrichten ziekenhuis en lijkenhuis tot tijdelijke woningen.
 • 1931 Infirmerie gesloopt.
 • 1951 Fa. Gebr. Kwaad; plaatsen machines en motoren in de wasserij.
 • 1956 Fa. Gebr. Kwaad; uitbreiden wasserij.
 • 1969 Wasserij Kwaad N.V.; bouwen wasserijhal.
 • 1972 Kwaad's Wasserij N.V.; oprichten ketelhuis.
 • 1973 Kwaad's Wasserij B.V. ; nieuwe hinderwetvergunning voor de wasserij. • Vollerswaal 7
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Bewoners
 • 1912 K. van Hinte, rijder
 • 1920 W. Roos, opzichter kalkfabriek
 • 1920 J. van 't Hek, directeur betonfabriek
 • 1928 W. Roos, kalkbrander
 • 1949 W. Roos
 • Gebeurtenissen
 • 1917 C.Tonneman namens Fa. Betonfabriek Drechterland; verbouwen woonhuis, aanbouwen erker aan zijgevel.
 • 1919 A. de Vries en Co.; maken riolering van perceel naar gracht.
 • 1924 A. de Vries en Zn.; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1957 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1958 Sloopvergunning verleend. • Vollerswaal 8
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8
 • Bewoners
 • nummer 8A
 • 1920 N.V. Westfriesche Bouwstoffenhandel en Betonfabriek
 • Gebeurtenissen
 • 1902 J. Zeylemaker; bouwen pakhuis. Ontwerp: D. Kolkman. Leggen spruit voor afvoer regenwater naar Modderbakken.
 • 1910 Fa. J. Zeylemaker Jbz.; stallen paard in nr. 8 rood.
 • 1917 R. Zaal; tijdelijk als woning in gebruik nemen van gedeelte van nr. 8 wordt afgewezen.
 • 1928 N.V. Westfriesche Bouwstoffenhandel en Betonfabriek.
 • 1928 N.V. Westfriesche bouwstoffenhandel en betonfabriek Fa. Gebr. Hage; plaatsen twee elektromotoren in nr. 8a.
 • 1944 Op 3 juni 1944 is het pakhuis in gebruik genomen door de Duitse Weermacht.
 • 1968 BBN Noordholland-Noord N.V.; bouwen houten loods op terrein aan Vollerswaal, bestaande pand wordt vervangen. • Vollerswaal 9
  HDS
  Vollerswaal 9

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 9 gewijzigd in 48.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • 1912 F. Beemsterboer, gruttersknecht
 • 1920 F. beemsterboer, gruttersknecht
 • 1949 W. Lourens, naaister
 • 1949 J.L.J. Walther, vioolbouwer
 • 1964 J.L.J. Walther
 • 1981 A.H. Walther-Okx
 • Gebeurtenissen
 • 1919 C. Wassenaar; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1920 Aanschrijving pand op waterleiding aan te sluiten.
 • 1924 C. Wassenaar; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1935 C. Wassenaar; bouwen nieuw woonhuis en aanbrengen stoep. Architect J. Verberne. • Vollerswaal 10
  HDS
  Vollerswaal 10

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 10 gewijzigd in 49.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10
 • Bewoners
 • 1912 Wed. H . de Rooy
 • 1920 J. Overman, tuinier
 • 1928 J. Overman, tuinman
 • 1949 A. Overman
 • 1949 W. Overman
 • 1964 J.A. van Wegen
 • 1981 A. Peerdeman
 • Gebeurtenissen
 • 1954 J. van Wegen; vervangen wisselton door wc.
 • 1969 J. van Wegen; aanbrengen twee dakkapellen.
 • 1970 J. van Wegen; gedeeltelijk vervanderen voorgevel. • Vollerswaal 10A
  HDS
  Vollerswaal 10A

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 10A gewijzigd in 50.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10A
 • Bewoners
 • 1920 D. Visser, commies rijksbelastingen
 • 1928 C. Blokker, monteur
 • 1949 L.F. Schollee, filiaalhouder bouwmaterialenhandel
 • 1964 J.J. Brugman
 • 1964 L.F. Schollee
 • 1981 J. Alter
 • Gebeurtenissen
 • 1912 C. Woestenburg; bouwen woonhuis.
 • 1912 In 1913 voltooi´ngs- en bewoonbaarverklaring.
 • 1926 C. Woestenburg; maken afvoer van beerput en menagewater naar Oosterpoortsgracht.
 • 1930 M. Homan; aanbrengen rolzonnescherm.
 • 1963 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf groot 79 ca voor â23.000,- inclusief een onderpand van K.H.Kaat Dz. • Vollerswaal 11
  HDS
  Vollerswaal 11

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 11 gewijzigd in 51.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1912 D. Gons, kistemaker
 • 1949 W. Domper, chauffeur
 • 1964 C. Wijs-Griekspoor
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Wed. G.J. van Leersum; aanschrijving de woningen nr. 11, 12,"13", 14 te verbeteren.
 • 1935 G.J. van Leersum; aanschrijving nr. 11 te verbeteren.
 • 1940 G.J. en J.G. van Leersum; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder tussen de nrs. 11, 12 te vervangen door stenen muur.
 • 1949 Voorgevel inclusief fundering gesloopt en opnieuw opgemetseld.
 • 1950 P. Dudink; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1955 P. Dudink; vervangen wisselton door wc.
 • 1968 Onbewoonbaar verklaard. • Vollerswaal 12
  HDS
  Vollerswaal 12

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 12 gewijzigd in 52.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1912 W. Rietbergen, koopman
 • 1920 Wed. J. Wiggelaar
 • 1928 Wed. J.B. Wiggelaar
 • 1949 H. Moes, los arbeider
 • 1964 C. van Hoorn
 • 1981 J. ter Hofstede
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Wed. G.J. van Leersum; aanschrijving de woningen nr. 11, 12,"13", 14 te verbeteren.
 • 1935 G.J. van Leersum; aanschrijving nr. 11 te verbeteren.
 • 1940 G.J. en J.G. van Leersum; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder tussen de nrs. 11, 12 te vervangen door stenen muur. • Vollerswaal 13
  HDS
  Vollerswaal 13

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 13 gewijzigd in 53.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Bewoners
 • 1912 C.H. Buys, fabrieksarbeider
 • 1920 C. Moeijes, machinale brei-inrichting
 • 1928 C. Moeijes, meetarbeider
 • 1964 P. Hes
 • 1981 J. Leeuwrik-Roorda
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Wed. G.J. van Leersum; aanschrijving de woningen nr. 11, 12,"13", 14 te verbeteren.
 • 1935 G.J. van Leersum; aanschrijving nr. 11 te verbeteren.
 • 1940 G.J. en J.G. van Leersum; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder tussen de nrs. 11, 12 te vervangen door stenen muur.
 • 1949 D. Krab namens S.Haarsma; verbeteren perceel. • Vollerswaal 14
  HDS
  Vollerswaal 14

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en zijn de nummers 11 tm 14 gesloopt, hiervoor in de plaats zijn 3 nieuwe woningen gebouwd met de nummers 51, 52 en 53. waarvoor 3 nieuwe woningen is nummer 14 gewijzigd in 53.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14
 • Bewoners
 • 1920 J. Rustenburg, loopknecht
 • 1928 B.J. Serrarens, pakhuisknecht
 • 1949 A.P. Kager, kapper
 • 1964 W. Kager-Sebregts
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Wed. G.J. van Leersum; aanschrijving de woningen nr. 11, 12,"13", 14 te verbeteren.
 • 1935 G.J. van Leersum; aanschrijving nr. 11 te verbeteren.
 • 1940 G.J. en J.G. van Leersum; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder tussen de nrs. 11, 12 te vervangen door stenen muur.
 • 1948 P. Hartog; verbeteren perceel.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1969 Onbewoonbaar verklaard. • Vollerswaal 15
  HDS
  Vollerswaal 15

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 15 gewijzigd in 54.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1928 H. Bergkamp, houtdraaier
 • 1949 J. Bergkamp
 • 1949 P. Bergkamp, houtdraaier
 • 1964 J.M. Dekker
 • 1981 A.C. Semler
 • Gebeurtenissen
 • 1924 H. Bergkamp; aanschrijving verbeteren.
 • 1950 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1957 J.M. Dekker; bouwen nieuw woonhuis. in 1958 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1969 A. Semler; bouwen dakkapel. • Vollerswaal 16
  HDS
  Vollerswaal 16

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 16 gewijzigd in 55.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16
 • Gebeurtenissen
 • 1902 L. Smits; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1928 J. Gleysteen; verbouwen voorgevel.
 • 1940 K. Bleeker; herstellen van door brand beschadigde kap.
 • 1966 J. Bleeker; wijzigen voorgevel. • Vollerswaal 17
  HDS
  Vollerswaal 17

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 17 gewijzigd in 56.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Bewoners
 • 1912 E. de Groot, houtzager
 • 1920 P.F. Opmeer, schilder
 • 1928 C. Hageman, rijwielhersteller
 • 1949 K. Kleine, arbeider
 • 1964 P.G. Stam
 • 1981 M.K. Stam-Stubenrauch
 • Gebeurtenissen
 • 1924 W. Opmeer; aanschrijving scheidingswand op zolder geheel dicht te maken.
 • 1929 C. Hageman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1940 P.F. Opmeer; vervangen houten scheidingswand met nr. 18 op zolder door stenen muur.
 • 1949 P.G. Stam; verbeteren perceel. in 1950 voltooid.
 • 1953 P.G. S tam; bouwen berging. • Vollerswaal 18
  HDS
  Vollerswaal 18

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 18 gewijzigd in 57.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18
 • Bewoners
 • 1912 C. Moeijes, stalknecht
 • 1920 D. Gons, los arbeider
 • 1928 Joh. Koning, tuinman
 • 1949 A.F. Groes, schilder
 • 1964 M. Leij
 • 1981 A. Leij
 • Gebeurtenissen
 • 1924 D. Deen; aanschrijving de nrs. 18, 19, 20 te verbeteren.
 • 1940 P. Boschma; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder met nrs. 17, 19 te vervangen door stenen muur.
 • 1949 E. Nannings namens G.J. Geurtsen; verbeteren perceel. in 1950 gereed.
 • 1956 M. Leij; bouwen schuurtje achter woning. • Vollerswaal 19
  HDS
  Vollerswaal 19

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 19 gewijzigd in 58.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • 1912 C. Peerdeman
 • 1920 G. Gons, wijnkopersknecht
 • 1928 G. Gons, wijnkopersknecht
 • 1949 E. de Rooij, metselaar
 • 1964 E. de Rooij
 • 1981 L.F. Schollee
 • Gebeurtenissen
 • 1924 D. Deen; aanschrijving de nrs. 18, 19, 20 te verbeteren.
 • 1940 N.V. Stoel en Zn.; aanschrijving houten scheidingswand op zolder met de percelen nrs. 18, 20 te vervangen door stenen muur.
 • 1946 B. v.d. Lee namens N.V. Stoel en Zn.; wijzigen dakkapel.
 • 1949 E. Nannings namens Fa. Stoel; verbeteren nrs. 19, 20.
 • 1952 Bouwen schuurtje achter perceel. • Vollerswaal 20
  HDS
  Vollerswaal 20

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 20 gewijzigd in 59.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Bewoners
 • 1912 R. Wiggers, metaalbewerker
 • 1920 J. Sleutel, bierbottelaarsknecht
 • 1928 F.J.E. Koppies, brievenbesteller
 • 1949 A.J. Nooder, kapper (h)
 • 1964 J. Hogendoorn
 • 1964 J. ter Hofstede
 • 1981 J. Hogendoorn
 • Gebeurtenissen
 • 1924 D. Deen; aanschrijving de nrs. 18, 19, 20 te verbeteren.
 • 1940 N.V. Stoel en Zn.; aanschrijving houten scheidingswand op zolder met de percelen nrs. 18, 20 te vervangen door stenen muur.
 • 1949 E. Nannings namens Fa. Stoel; verbeteren nrs. 19, 20.
 • 1952 Bouwen schuurtje achter perceel.
 • 1971 N.V. Stoel; aanschrijving gebreken op te heffen. • Vollerswaal 21
  HDS
  Vollerswaal 21

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 21 gewijzigd in 60.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • 1912 W. Groentjes, treinsmid HIJSM
 • 1920 J. Baas, metselaar
 • 1928 J. Baas, metselaar
 • 1949 B.J. Serrarens, pakhuisknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1924 A.A. Kleintjes; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1939 Plaatsen van gemetseld privaat met wc achter perceel.
 • 1940 A.A. Kleintjes; aanschrijving houten scheidingswand op zolder met nr. 20 te vervangen door stenen muur.
 • 1949 W.J. Bakker; verbeteren perceel. Aannemer Fa. Wed. J. Kunst, Avenhorn.
 • 1956 C. Zandbergen; bouwen schuurtje.
 • 1963 Vergroten dakkapel.
 • 1964 Mevr. Koppes; aanbrengen raamkozijn in zijgevel. Aannemer C.G.M. Helderman. • Vollerswaal 22
  HDS
  Vollerswaal 22

  Attentie!
  In 1985 heeft er een hernummering plaatsgevonden en is nummer 22 gewijzigd in 61.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Gemeente Hoorn; bouwen gebouwtje voor opslag zeesluizen. Architect J. van Reijendam Cz. In de zeventiger jaren van deze eeuw verbouwd. • Vollerswaal
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NOODWONING NR ONBEKEND
 • Pandbeschrijving
  Joh. Beentjes, sigarenmaker.NOODWONING NR ONBEKEND
 • Bewoners
 • 1920 H. Bergkamp, houtdraaier. NOODWONING. NR ONBEKEND
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeVisserseiland
   VolgendeWabenstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank