Kennisbank

Visserseiland

Terug naar de inhoudsopgaveHuisnummers anno 1982:
0 1 5 7 9 11 13 15 17-19 21 23 25 27-29 31 33 2 4 6-8 10 12 14-18 20 22 24 26 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Visserseiland
HDS

Visserseiland, circa 1925

Visserseiland, 1958

 • Straatbeschrijving
 • Schiereiland dat de zuidelijke en westelijke kanten van de Grashaven begrensd.
  In het midden van de i7de eeuw ontstond de Grashaven door de aanleg van drie dijken, dammen in zee; de oostelijke dam werd het latere Oostereiland. De westelijke dijk zou Visserseiland of Westereiland gaan heten, en de dijk er tussen: Lantaarndijk of Haai (of Hey, zo genoemd naar het vele heiwerk dat nodig was) in 1662.
  In 1657 en 1678 werd de aanzet tot het Visserseiland ter versteviging met paalwerk en planken beslagen en beschoeid. In 1675 is er al sprake van een eiland met een bedrijfskarakter (schilderij van M. Withoos in Westfries Museum); in de loop der eeuwen wonnen Visserseiland en Haai aan oppervlakte. Omstreeks 1900 stonden er op het eiland twee houtzaagmolens: 'De Rob',.in 1887 overgeplaatst van het Weekje, en afgebroken in 1924, en 'De Halm' uit Wognum die in 1904 verbrandde.
  In het begin van deze eeuw stonden er vissershuisjes, paling- en bokkingrokerijen. Thans is de oude bebouwing vrijwel verdwenen. Het Visserseiland krijgt steeds meer een watersportkarakter.
  Tussen 1882 en 1918 was aan de zuidelijke oever van de Haai het Hoornse Badhuis gevestigd. Op de meest oostelijke punt van de Haai (of Lantaarndijk) staat het Havenlicht, bij het Grote Gat. Dit werd al afgebeeld op een tekening uit 1660; in 1968 werd deze lichtopstand wegens instortingsgevaar afgebroken en enkele jaren later met nieuw materiaal in de oude vorm herbouwd.
  In deze eeuw zijn er op het Visserseiland zoveel vernummeringen geweest dat de feitelijke huisnummers in de loop der jaren niet te achterhalen zijn, mede door de grootscheepse afbraak van de panden. De onderstaande nummering is dus niet volledig betrouwbaar. • Visserseiland 1
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Visserseiland nr. 1; 1984

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1949 K. Klijn, timmerman (h)
 • 1964 A. Kampstra
 • 1981 B.A.F. de Zwart
 • Gebeurtenissen
 • 1951 K. Klijn namens Zijp; verbouwen woning. • Visserseiland 5
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Visserseiland nr. 5; 1969

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5
 • Bewoners
 • 1920 C. van Ikelen, houtzager
 • Gebeurtenissen
 • 1942 J. v.d. Berg Cz. namens Th. Gerver; slopen bestaande houten gebouwen en bouwen gemetselde visrokerij (afgewezen).
 • 1948 E. Nannings namens W. Beelen; maken tegelplaat met omrastering en kelder, leggen riolering ten behoeve voor aardappelstoominrichting en bouwen ketelhuisje,
 • 1951 B. v.d. Lee namens W. Beelen; leggen riolering ten behoeve voor aardappelstomerij. • Visserseiland 7
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Erven A. Zijp; aanschrijving pand aan de waterleiding aan te sluiten.
 • 1935 K. Zijp Gzn.; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1946 J. v.d. Berg; slopen perceel.
 • 1947 C. Hagenaars namens J. v.d. Berg; bouwen vier rookhangen met kantoortje en erfafscheiding nrs. 7, 9.
 • 1972 Gemeente Hoorn; aankoop pakhuizen nrs. 7, 9 met bergplaats en erf groot 3 are 95 ca voor É 44.260,- van de Fa. J. v.d. Berg en Zn.
 • 1973 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 7, 9, 13. • Visserseiland 9
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Gebeurtenissen
 • 1946 C. Hagenaars; slopen schuur en bouwen visrokerij voor J. v.d. Berg.
 • 1947 C. Hagenaars namens J. v.d. Berg; bouwen vier rookhangen met kantoortje en erfafscheiding nrs. 7, 9.
 • 1972 Gemeente Hoorn; aankoop pakhuizen nrs. 7, 9 met bergplaats en erf groot 3 are 95 ca voor É 44.260,- van de Fa. J. v.d. Berg en Zn.
 • 1973 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 7, 9, 13. • Visserseiland 11
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1928 Wed. N. Ruitenburg-Veenstra
 • 1949 J.M. Fikke, chauffeur
 • 1964 J.M.Fikke
 • Gebeurtenissen
 • 1951 Pand is aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1972 Gesloopt. • Visserseiland 13
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Bewoners
 • 1912 E. de Best
 • 1920 P. de Kruiff, opperman
 • 1928 E. de Best, visser
 • 1949 Visrokerij Firma J. van den Berg & Zn.(hinderwetvergunning koelhuis 16-3-1949), tel. 4092
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Erven A. Zijp sr.; aanschrijving riolering met zinkput aan te brengen.
 • 1923 Erven A. Zijp sr.; uitbreiding houtzagerij 'De Zwaan'.
 • 1943 W. van Jaarsveld; aanbrengen afvoer voor menagewater.
 • 1943 C. Hagenaars namens J. v.d. Berg; maken stenen erfafscheiding bij perceel.
 • 1948 D.Tonneman namens J. v.d. Berg; verbouwen perceel tot koelhuis met diepvries voor vis.
 • 1973 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 7, 9, 13. • Visserseiland 15
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1912 P. Evers, molenknecht
 • 1920 P. Fikke, visroker
 • 1928 P. Fikke, visroker
 • Gebeurtenissen
 • 1906 J. Verbeek; houden varkens in tot stal ingericht gedeelte.
 • 1919 J. Verbeek; uitbreiding bestaande rokerij.
 • 1961 Fa. G. v.d. Berg; oprichten opslagplaats voor oude metalen.
 • 1964 G. van de Berg; opslag lompen en oud papier en bewerken en verwerken oude metalen in percelen nrs. 15, 23, 25, 31. • Visserseiland 17-19
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 17, 19
 • Bewoners
 • nummer 17
 • 1912 C. van den Berg, koopman
 • 1949 J.T. Huijsman, visroker
 • Gebeurtenissen
 • 1908 L. Engel; bouwen pakhuis nr. 19.
 • 1943 W. van Jaarsveld; onttrekken aan de woondoeleinden nr. 17. Dit pand gebruiken als pakhuis wordt geweigerd.
 • 1943 W. van Jaarsveld; aanbrengen afvoer voor menagewater nr. 19. • Visserseiland 21
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • 1912 L. Engel, viskoopman
 • 1920 L. Engel, visventer
 • 1928 L. Engel, vishandelaar en visroker
 • Gebeurtenissen
 • 1929 Th. Beemsterboer; vernieuwen voorgevel.
 • 1939 J. Verbeek; plaatsen kisten en manden op openbare weg.
 • 1943 Th. Beemsterboer; aanbrengen afvoer voor menagewater.
 • 1943 W. Tonneman namens Th. Beemsterboer; verbouwen perceel.
 • 1961 J. Blokdijk; oprichten opslagplaats voor lompen en metalen. • Visserseiland 23
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Gebeurtenissen
 • 1908 L. Engel; bouwen pakhuis.
 • 1909 W. Wormsbecher; herstellen pakhuis.
 • 1951 G. v.d. Berg; oprichten opslag voor lompen, oude metalen en papier in de nrs. 23, 25, 31.
 • 1964 G. van de Berg; opslag lompen en oud papier en bewerken en verwerken oude metalen in percelen nrs. 15, 23, 25, 31. • Visserseiland 25
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Gebeurtenissen
 • 1903 W. Tros; herbouwen afgebrand schuurtje achter perceel, op 28 mei brandde dit schuurtje af.
 • 1936 C. v.d. Berg; plaatsen ledige kisten op openbare weg (ingetrokken 1940).
 • 1942 G. v.d. Berg; oprichten visrokerij.
 • 1943 C. Hagenaars namens G. v.d. Berg; bouwen stenen terreinafscheiding.
 • 1944 C. Hagenaars namens G. v.d. Berg; aanbrengen stenen afscheiding, slopen twee zgn. hangen en bouwen drooghok op erf en uitbreiden van de visrokerij.
 • 1946 C.Hagenaars namens G. v.d. Berg; bouwen dubbele rookhang en rookkist achter perceel.
 • 1951 G. v.d. Berg; oprichten opslag voor lompen, oude metalen en papier in de nrs. 23, 25, 31.
 • 1960 G. v.d. Berg; wijzigen en uitbreiden inrichting voor bewaring en bewerking oud papier en lompen, nrs. 25, 27, 29, 31.
 • 1964 G. van de Berg; opslag lompen en oud papier en bewerken en verwerken oude metalen in percelen nrs. 15, 23, 25, 31.
 • 1967 G. v.d. Berg; slopen perceel en bouwen garage. • Visserseiland 27-29
  HDS

  Visserseiland nrs. 27, 29;1984

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 27, 29
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: . . . Wormsbecher, oud 2 jaar, 3 maart 1902.
 • Bewoners
 • nummer 27
 • 1949 W. Haanstra, manufacturier (h); penningmeester van de Christelijke Middenstands Vereniging
 • 1964 J.Blokdijk
 • 1981 J. Blokdijk
 • nummer 29
 • 1949 J. Wormsbecher-Troost, secretaresse van de Zusterkring der Remonstrants Gereformeerde Gemeente
 • 1949 D. Wormsbecher, brievenbesteller
 • 1964 C.J.Nannings
 • 1981 H.D. Wormsbecher
 • Gebeurtenissen
 • 1902 G. Brevť; vergunning vijfentwintig varkens te houden wordt teruggebracht tot zes bij nr. 27.
 • 1902 C. en R. Wormsbecher Dz.; amoveren voormalige asboet aan het Visserseiland en ter plaatse bouwen twee woonhuizen. Architect Joh. van Reyendam Cz.
 • 1935 Stokkeling; maken stoep voor nr. 27.
 • 1954 Osinga; vervangen wisselton door wc in nrs. 27, 29.
 • 1960 G. v.d. Berg; wijzigen en uitbreiden inrichting voor bewaring en bewerking oud papier en lompen, nrs. 25, 27, 29, 31. • Visserseiland 31
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31
 • Bewoners
 • 1928 Adr. Beek, metaalbewerker
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Jb. Blokker; stallen paard in perceel.
 • 1919 F.J. Horstman; maken paardenstal.
 • 1947 C. Hagenaars namens G. v.d. Berg; bouwen bergplaats op perceel.
 • 1951 G. v.d. Berg; oprichten opslag voor lompen, oude metalen en papier in de nrs. 23, 25, 31.
 • 1955 G. v.d. Berg; verbouwen pakhuis.
 • 1960 G. v.d. Berg; wijzigen en uitbreiden inrichting voor bewaring en bewerking oud papier en lompen, nrs. 25, 27, 29, 31.
 • 1961 G. v.d. Berg; bouwen ringmuur om zijn opslagterrein en bouwen magazijn en kantoor. Aannemer A. Okx.
 • 1964 G. van de Berg; opslag lompen en oud papier en bewerken en verwerken oude metalen in percelen nrs. 15, 23, 25, 31. • Visserseiland 33
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33
 • Bewoners
 • 1928 M. Hokkeling, arbeider Ned. Spoorwegen • Visserseiland 2
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1920 E. de Best, visser
 • 1928 H. Selie, visser
 • 1928 Jn. van den Berg, koopman
 • nummer 2A
 • 1928 M.M. Groentjes, los arbeider
 • nummer 2D
 • 1920 Gebr. Groentjes, losse werklieden
 • Gebeurtenissen
 • 1911 D. de Vries; houden varkens in hok achter nr 2.
 • 1911 In de nacht van 28 op 29 april uitslaande brand in pand van D . de Vries.
 • 1912 D. de Vries; herbouwen van deels door brand verwoeste percelen nrs. 2,"4", 6. in 1912 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1921 H.G. Polak; aanschrijving nrs. 2, 4, 6 te verbeteren.
 • 1922 H.G. Polak; aanschrijving nrs. 2, 4, 6 te verbeteren.
 • 1922 Na 1922 worden de nrs. 2, 4, 6 gewijzigd in nrs. 14, 16, 18 (zie aldaar).
 • 1926 Zie Nieuwendam nr. 33. • Visserseiland 4
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4
 • Bewoners
 • 1920 H. Verduin, rijtuigpoetser Ned. Spoorwegen
 • 1928 H. Verduijn, rijtuigpoetser Ned. Spoorwegen
 • 1949 C. Broertjes, houtbewerker
 • 1949 H. Verduin
 • 1964 C. Broertjes
 • Gebeurtenissen
 • 1909 W.M. Groentjes; bouwen pakhuis.
 • 1912 D. de Vries; herbouwen van deels door brand verwoeste percelen nrs. 2,"4", 6. in 1912 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1913 W.M. Groentjes; houden varkens in stenen gebouwtje achter perceel.
 • 1921 H.G. Polak; aanschrijving nrs. 2, 4, 6 te verbeteren.
 • 1922 H.G. Polak; aanschrijving nrs. 2, 4, 6 te verbeteren.
 • 1922 Na 1922 worden de nrs. 2, 4, 6 gewijzigd in nrs. 14, 16, 18 (zie aldaar).
 • 1924 G. Spoelder; bouwen woonhuis op terrein. in 1926 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Architect H.J. Cramer.
 • 1933 H. Verduyn; aanbrengen twee grote deuren in perceel.
 • 1947 J. Verbeek; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1952 C. Broertjes; vervangen wisselton door wc.
 • 1962 C. Broertjes; vernieuwen en wijzigen raamkozijn.
 • 1970 Gemeente Hoorn; slopen van twee woningen met aanbouwtjes en schuurtjes nrs. 4, 6, 8. • Visserseiland 6-8
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 6, 8
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1920 J. de Best Jz., visser
 • 1928 Joh. de Best, visser
 • 1949 H. Selie, visser (h)
 • 1964 H. Mendering
 • nummer 8
 • 1912 W. Groentjes
 • 1928 Joh. Gerver, koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1912 D. de Vries; herbouwen van deels door brand verwoeste percelen nrs. 2, 4, 6. in 1912 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1913 W.M. Groentjes; bouwen woonhuis. In 1915 voltooiingsverklaring en in 1916 bewoonbaarverklaring nr. 6.
 • 1921 H.G. Polak; aanschrijving nrs. 2, 4, 6 te verbeteren.
 • 1922 Na 1922 worden de nrs. 2, 4, 6 gewijzigd in nrs. 14, 16, 18 (zie aldaar).
 • 1922 H.G. Polak; aanschrijving nrs. 2, 4, 6 te verbeteren.
 • 1927 H. Selie; stallen paard in schuur naast nr. 6.
 • 1928 H. Selie; opslaan 2.000 kg hooi op zolder van nr. 8.
 • 1970 Gemeente Hoorn; slopen van twee woningen met aanbouwtjes en schuurtjes nrs. 4, 6, 8. • Visserseiland 10
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10
 • Gebeurtenissen
 • 1905 M. Blindeman en P. Jonkman; opslagplaats voor lompen en beenderen.
 • 1926 M. Blindeman en D. Jonkman; oprichten beenderenbewaarplaats.
 • 1941 P. Jonkman; aanschrijving inrichting voor bewaren van beenderen aan te passen.
 • 1973 Gemeente Hoorn koopt opstal en recht van erfpacht, perceel groot 86 ca voor É 17.550,- van Vishandel en Rokerij P. Fikke en Zn. cv samen met nrs. 22, 24. • Visserseiland 12
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1912 C. van Ikele, houtzager
 • 1912 D. de Vries
 • 1920 C. Kroonenburg, koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1930 J. v.d. Berg; verbouwen voorgevel.
 • 1934 J. v.d. Berg; aansluiten perceel aan riolering voor afvoer van schrobwater. • Visserseiland 14-18
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 14,"16",18 voor 1922 waren dit de nrs 2, 4, 6 zie aldaar
 • Bewoners
 • nummer 14
 • 1949 A. Kuiper, grondwerker
 • nummer 16
 • 1949 J. Hoek, koopman (h)
 • 1949 W. Vriend, landarbeider
 • nummer 18
 • 1949 C. Huijsman, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1922 J. v.d. Zel; oprichten visrokerij en zouterij in nr. 16.
 • 1933 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1949 D. Selie; aanschrijving omdat de losse trap naar de zolder te kort is.
 • 1950 Nrs. 14, 16, 18 onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Pand is nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1951 De nrs. 14, 16, 18 zijn nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1955 D. Selie; vervangen wisselton door wc.
 • 1959 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1961 R. van der Hoek-Polak; aanschrijving tot verbeteren nrs. 14, 16, 18.
 • 1961 Nrs. 14, 16, 18 gesloopt.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop recht van erfpacht en opstallen nrs. 14, 16, 18, groot 85, 80 en 82 m≤ voor É 500,- van R. van der Hoek-Polak. • Visserseiland 20
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Bewoners
 • 1949 K. Bart. schipper
 • 1949 Wed. A. Dekker-Groen
 • 1949 W. Machielse, binnenschipper • Visserseiland 22
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22
 • Bewoners
 • 1949 Rokerij Fikke's Vischhandel
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Fa. Blindeman en Jonkman; verbouwen perceel tot beenderen bewaarplaats.
 • 1909 M. Blindeman en P. Jonkman; stallen paard.
 • 1926 Aanschrijving gebreken van beenderenhok op te heffen.
 • 1927 Er wordt bepaald dat op de dag dat de beenderen ter verzending ingepakt worden de deur van het pakhuis tijdens het emballeren gesloten blijft.
 • 1943 P. Fikke; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1946 P. Fikke; bouwen kelder in perceel en oprichten inrichting voor het roken, stomen en zouten van vis.
 • 1946 C. Hagenaars namens P. Fikke; maken twee rookkisten, metselen scheidingsmuur en wijzigen riolering.
 • 1947 P. Fikke; bouwen twee rookhangen, maken schoeiing met afscheidingsmuur en vernieuwen bouwvallige achtergevel.
 • 1973 Gemeente Hoorn; beŽindiging recht van erfpacht en aankoop van de opstallen nrs. 10 , 22, 24 groot 1 are 30 ca en 74 ca voor É 17.550,- van Vishandel en Rokerij P. Fikke en Zn. CV. • Visserseiland 24
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24
 • Bewoners
 • 1949 J. de Best
 • Gebeurtenissen
 • 1924 C. Kroonenburg; opslaan hooi (geweigerd).
 • 1950 P. Fikke; aanschrijving perceel weer in bewoonbare staat te brengen.
 • 1951 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 J. Stroet; maken schuifdeuren in voorgevel.
 • 1956 Door verbouwing is het karakter van woning verloren. Onbewoonbaarverklaring opgeheven.
 • 1965 Perceel, in gebruik als palingrokerij, door brand verwoest.
 • 1973 Gemeente Hoorn; beŽindiging recht van erfpacht en aankoop van de opstallen nrs. 10 , 22, 24 groot 1 are 30 ca en 74 ca voor É 17.550,- van Vishandel en Rokerij P. Fikke en Zn. CV. • Visserseiland 26
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Visserseiland nr. 26; 1950-1960

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 | taanhuis
 • Gebeurtenissen
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop Taanhuis groot 31 ca alsmede vijf koperen ketels voor É2.400,- van het Vissersgilde.
 • 1969 Gesloopt. Ketels overgedragen aan Zuiderzeemuseum. De namen van deze ketels zijn: de Grote en de Kleine ketel, de Kriek, de Soep- en de Wijnketel. • Visserseiland
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NR ONBEKEND
 • 0000 ONGENUMMERD
 • Bewoners
 • 1928 G. van Riel
 • Gebeurtenissen
 • 1903 A. Zijp Cz.; bouwen houtloods als verlengde van bestaande loods bij de zaagmolen 'De Rob'. ONGENUMMERD
 • 1904 in de nacht van 20 op 21 juli is de molen 'De Rob' van A . Zijp afgebrand. ONGENUMMERD
 • 1905 A. Zijp; bouwen loods. ONGENUMMERD
 • 1906 A. Zijp Cz.; bouwen houtloods. ONGENUMMERD
 • 1912 A. Zijp Cz.; bouwen kantoor en stoomhoutzagerij en verplaatsen houtloods. ONGENUMMERD
 • 1918 A. Zijp Cz.; herstellen schoeiing. ONGENUMMERD
 • 1928 In de nacht van 22 op 23 februari fabriek van A. Zijp afgebrand. ONGENUMMERD
 • 1929 A. Zijp Cz.; bouwen afdak achter een loods en oprichten houthandel. ONGENUMMERD
 • 1958 Houthandel Zijp; plaatsen directiekeet. ONGENUMMERD
 • 1960 R.D. Hilbrands; bouwen zagerij/schaverij ter vervanging van reeds bestaand gebouw. In 1962 wordt deze uitgebreid. ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeVismarkt
   VolgendeVollerswaal

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank