Kennisbank

Venenlaan

Terug naar de inhoudsopgaveHuisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 76a 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 255 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 9999

Venenlaan
HDS

Venenlaan, 1921

 • Straatbeschrijving
 • Geen beschrijving aanwezig • Venenlaan 1
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 W. Overman, smidsknecht
 • 1912 E.T. Reidinga, rijtuigpoetser H.IJ.S.M
 • 1920 J. Entius, wijnkoopersknecht
 • 1920 C.P. Sieben, monteur • Venenlaan 3
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Vermeulen, bloemist
 • 1920 J .v.d. Bovenkamp, los arbeider
 • 1920 G. Tool, stoker
 • 1928 S.R. Doornbos, commiestersecretarie
 • 1949 UITZOEKEN
 • 1964 S.R. Doornbos • Venenlaan 5
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Koeman, bankwerker
 • 1920 Joh. Smit, wijnkoopersknecht
 • 1928 Joh. Hartsuiker, boekhouder aan de gasfabriek
 • 1949 J. de Jong Jzn., makelaar in onroerende goederen en hypotheken (h); waterconsul van de A.N.W.B., tel. 4471
 • 1949 J. de Jong jr., voorzitter van de Watersportvereniging Hoorn; secretaris van de ijsbond Hollands Noorderkwartier afdeling Hoorn; tel. 4471
 • 1964 A.C.J. Rodenburg • Venenlaan 7
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Braakman, stalknecht
 • 1920 G.J. Estercam, stoffeerder
 • 1928 A.J. Krom, ambtenaar Rijks-Waterstaat
 • 1949 A. van Diepen, onderwijzeres; secretaresse van het Katholiek Thuisfront, afdeling Hoorn
 • 1949 M.van Diepen
 • 1949 M.E. van Diepen, winkeljuffrouw (cheffin)
 • 1964 M. van Diepen • Venenlaan 9
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 G.J. van der Vegt, fabrieksarbeider
 • 1920 J. Kroonstuiver, los arbeider
 • 1920 C. Ruiter, tuinman
 • 1928 A.M. Bakker, handelsreiziger
 • 1928 L. Koning, musicus en kleermaker
 • 1949 L. Koning, toonkunstenaar; directeur van de R.K. Harmonievereniging Apollo • Venenlaan 11
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 H.G. van Jaarsveld, schoenmaker
 • 1920 W. Schlaepfer, houtdraaier
 • 1928 H. de Jong, bedrijfsleider
 • 1949 H. de Jong, bedrijfsleider (h); secretaris van de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs
 • 1949 H.M. de Jong, penningmeesteresse van de Commissie voor Jeugdwerk, uitgaande van de Vereniging tot Evangelisatie
 • 1964 H. de Jong • Venenlaan 13
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 L. Benist, typograaf
 • 1920 G. de Rooij, kaaskoopersknech
 • 1928 H. Volger, schildersknecht
 • 1928 Th. Van Diepen, winkelbediende
 • 1949 Wed. G. Jonker-van Diepen
 • 1949 H.J. Schmidt, kantoorbediende
 • 1949 R.J. Wols, agent rijkspolitie le klas
 • 1949 N.Wols, voorzitter van de Katholieke Arbeids Jeugdvereniging (Kaj otters) afdeling Hoorn
 • 1964 M.E.M. van Diepen • Venenlaan 15
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 T. van Riel, fabrieksarbeider
 • 1920 S. Stammes, fabrieksarbeider
 • 1928 C. Rentenaar, onderwijzer
 • 1928 H.M. Meijer, agent van politie
 • 1964 R. Niewenhuis • Venenlaan 17
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J.A. Degeling, fabrieksarbeider
 • 1928 A. Opmeer, schilder
 • 1928 P.T.M. Velzeboer, teekenaar bij het kad
 • 1949 H. Kleipoel, chef recherche, raadslid (P.v.d.A); lid van de commissies voor de reinigingsdienst, openbare werken, het onderwijs en het georganiseerd overleg; voorzitter van de adviescommissie huisvesting; tel. 4684
 • 1964 J.W.H. Metzlar • Venenlaan 19
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 P. Lugtig, timmerman en aannemer
 • 1949 S.W. Langius, architect (h); penningmeester van de Vereniging De Ambachtsschool voor Hoorn en Omstreken; tel. 4678
 • 1949 W.L. Langius, student
 • 1964 A.M. Langius-v. d. Spek • Venenlaan 21
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 T. Kwaad, strijkinrichting
 • 1920 J. Plant, schilder Ned. Spoorw
 • 1928 P. Bos
 • 1928 P. Mooij, procuratiehouder
 • 1928 Sj.W. Langius, bouwkundig opzichter
 • 1949 P. Korver, assistent Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
 • 1964 P. Korver • Venenlaan 23
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 A.M.H. de Zwart, hoefsmid
 • 1920 G.A. Kooij, timmerman
 • 1920 C. Rutgers, los arbeider
 • 1928 T.J. van Tongeren, kantoorbediende
 • 1949 W.J. van Tongeren-Nouwen, administratrice Stadsziekenhuis; penningmeesteresse van de Hoornse Coöperatieve Bouwvereniging
 • 1964 W.J. v. TongerenNouwen • Venenlaan 25
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 C. Onverwagt, dekknecht Hoornsche boot
 • 1912 G. Woestenburg, goudsmid
 • 1920 H.B. Nijhuis, sigarenmaker
 • 1928 J.H. van den Berg, vischventer
 • 1949 Wed. J. Roos-Wijdenes • Venenlaan 27
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 H.H. Peerdeman, los arbeider
 • 1928 Jn. van de Bovenkamp, steenkoopersknecht
 • 1949 P. Smit, vertegenwoordiger
 • 1964 H.J. Overman • Venenlaan 29
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 G. van Holten, fabrieksarbeider
 • 1920 G. van,Holten, fabrieksarbeider
 • 1928 Joh. Smit, pakhuisknecht
 • 1949 G.C. Libert, sigarenmaker
 • 1949 P.A. Libert, rechercheur P.A
 • 1964 L.J.F. Wolf • Venenlaan 31
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 A. Ravensteijn
 • 1928 P. Baas, magazijnbediende
 • 1949 H. van Ossenbruggen, telegrambesteller P.T.T., penningmeester van de Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling Hoorn
 • 1949 Wed. M. Ooms-van Ossenbruggen
 • 1964 T. Dudink • Venenlaan 33
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 A. Ravensteijn
 • 1920 J. de,Rooij, metaalbewerker
 • 1928 Jo. Kroonstuiver, broodventer
 • 1949 C. van den Bos, barbier
 • 1949 Kroonstuiver
 • 1964 C. van der Zei • Venenlaan 35
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Polak, koperwerker
 • 1920 A. Benrath, metaalbewerker
 • 1928 G. Kruisdijk, metaalslijper
 • 1949 H. de Boer, bakkersknecht
 • 1949 G. Kruisdijk, metaalslijper
 • 1964 M. Haring • Venenlaan 37
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 C. de Jong
 • 1920 W. Vis, schilder
 • 1928 L. Benist, drukker
 • 1949 G. Meurs, winkelbediende
 • 1949 G. Meurs, houtbewerker
 • 1964 J. H. Rotgans • Venenlaan 39
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 S. Timmerman, tuinman
 • 1920 P. Blokdijk, beambte
 • 1928 P. Basjes, zeilmaker en petroleumventer
 • 1949 A. Spel, pakhuisknecht brandstoffenhandel
 • 1964 A. Spel • Venenlaan 41
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 Wed. D. Timmerman, Veenelaan
 • 1920 C. Peerdeman, los arbeider
 • 1928 8.A. Jansen, kleermaker
 • 1949 D. Steenken, carrosseriemaker
 • 1964 D. Steenk en • Venenlaan 43
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
  Venenlaan 43

  Attentie!
  In Adresboek 1949 staat vermeld H.A. Bominkhof, dit moet zijn: H.A. Borninkhof.

 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 H. Boekel, fabrieksarbeider
 • 1949 H.W. Bominkhof, kapper
 • 1964 P. van der Meer • Venenlaan 45
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Boon, schilder
 • 1949 D.J. Kruisdijk, schilder
 • 1964 D.J. Kruisdijk • Venenlaan 47
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 M.M.J .v.d. Heiden, los arbeider
 • 1949 J. Jol, bakker
 • 1949 J.P. de Vries, schilder
 • 1964 A.C. Visser • Venenlaan 49
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Jn. Bakker, schilder
 • 1949 K. Houter, automonteur
 • 1949 G.Houter, penningmeester van de Tafeltennisclub Homa
 • 1964 A.A. van Dulmen • Venenlaan 51
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 G.J. Offerhaus, banketbakker
 • 1928 H.H. Peerdeman, pakhuisknecht
 • 1949 A.J. Schutte, kelner
 • 1964 A.J. Schutte • Venenlaan 53
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 G. van Holten, kuipersknecht
 • 1949 P. Verkerk
 • 1949 Wed. W. de Vries-van Holten
 • 1964 J. van Holten • Venenlaan 55
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 A,Schermer, meubelmaker
 • 1928 Nic. Rood, landarbeider
 • 1949 K. Kuiper, filiaalhouder
 • 1964 R. Evers • Venenlaan 57
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 S. Wiggelaar, fabrieksarbeider
 • 1920 J.B. Wiggelaar
 • 1928 W.J. Groen, handelsreiziger
 • 1949 A.J. Rhodens, werkman gemeentedienst
 • 1964 A.J. Rhodens • Venenlaan 59
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 D. Scherpenhuijsen, musicus (h)
 • 1964 D. Scherpenhuijsen • Venenlaan 61
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • 0000 NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 61
 • 1920 P. Lenior, loopknecht
 • 1949 Wed. A. Vet-Dinkla
 • 1964 C.J. Goossens
 • nummer 61A
 • 1928 Adr. Rustenburg, machinist Ned. Spoorw
 • nummer 61E
 • 1928 8. Verhoogt, zilversmid • Venenlaan 63
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Koning, smidsknecht
 • 1949 E. van Ossenbruggen, chauffeur; voorzitter van de Internationale Vereniging Bellamy afdeling Hoorn
 • 1949 G.A. Sinck, filmoperateur
 • 1964 H.W. Lerch • Venenlaan 65
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Iepenga, bankwerker
 • 1928 C. Peerdeman, arbeider
 • 1928 Nic. Hoogland, tabakskerver
 • 1949 G. Bakker
 • 1964 G. Smit-Bakker • Venenlaan 67
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J.Ph. de,Vries, zilversmid
 • 1928 P. Langeberg, arbeider gemeentereiniging
 • 1949 H. Jongejan, kaasknecht
 • 1964 C. Baas • Venenlaan 69
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Stuurman, machinist Ned. Spoorw
 • 1920 D.K. Visser, koper- en blikslager
 • 1928 H. Selie, sigarenmaker
 • 1949 J. Haring, houtbewerker
 • 1964 J.H. Jongejan • Venenlaan 71
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 A.J.M. Angenent, typograaf
 • 1928 A. Schuurman, kaaskoopersknecht
 • 1928 A.M.J. van der Heiden, los arbeider
 • 1928 P. Roos, tuinman
 • 1949 M.M.J. van der Heiden, fabrieksarbeider
 • 1964 J.G. Duinmaijer • Venenlaan 73
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Th. Schuifel, gasfitter
 • 1928 C. Schouten, magazijnbediende
 • 1949 W.J. Volten, postbode; voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Drechterland
 • 1964 A. Kreuger • Venenlaan 75
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 D. Saai, houtbewerker
 • 1928 O. Vlaar, gasfitter
 • 1949 D. Vlaar, gasfitter
 • 1964 D.K. van Steenhoven
 • 1964 D. Vlaar • Venenlaan 76A
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 76A
 • 1928 J.G. Stuurman, machinist • Venenlaan 77
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Keetbaas, boekhouder
 • 1949 F. Beek
 • 1949 Th. Beek, brandstoffenventer
 • 1964 P. Spijksma • Venenlaan 79
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Th. Duivens, fabrieksarbeider
 • 1949 A. Beek, timmerman; voorzitter van het Hoorns Mandoline Orkest Entre Nous
 • 1964 A. Beek • Venenlaan 81
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Machielse, houtbewerker
 • 1920 Wed. H. Machielse
 • 1928 Joh. Sijm, cirkelzager
 • 1949 J.H. Ensink, stratenmaker
 • 1949 H.Ensink, voorzitter van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond
 • 1964 S. Oerlemans • Venenlaan 83
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 N. Bouwman, zeilmaker
 • 1928 K. Verwer, stoffeerdersknecht
 • 1949 K. Verver, behanger-stoffeerder (h)
 • 1964 D. Verwer-Karsten • Venenlaan 85
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Bartels, melkbezorger
 • 1928 P. Lenior, loopknecht
 • 1949 J.G. Ligthart, kelner
 • 1949 J. Gerbes, secretaris van de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden Mercurius
 • 1964 W. Slikker • Venenlaan 87
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J.H .v.d. Veen, loopknecht
 • 1949 P. Jonker, grondwerker
 • 1964 J. Doodeman • Venenlaan 89
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 E.A.J.A. Randshuizen, winkelbediende
 • 1949 C. Buis, controleur C.C.D
 • 1964 C. Buis • Venenlaan 91
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 A.M. Bulens, kantoorbediende
 • 1928 Jn. Miedema, kantoorbediende
 • 1928 Wed. W. Hart-Vos
 • 1949 W. , landmeter
 • 1964 J. de Kramer • Venenlaan 93
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Koen, chauffeur
 • 1928 M. Homan, handelsreiziger
 • 1949 E.W. Groot, slager
 • 1964 N. Stam • Venenlaan 95
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 G. Gerver, slager
 • 1928 T.C. Mus, kapper
 • 1949 N.J. Koomen, kapsalon, sigarenmagazijn, tel. 4259
 • 1949 N.J. Koomen, kapper (h)
 • 1964 N. Koomen • Venenlaan 97
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Wed. K. Kaan
 • 1920 R. Zaal, tuinman
 • 1949 W. Schoen, spoorwegarbeider
 • 1964 J. Schoen • Venenlaan 99
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A. Laverman, tabakskerver
 • 1949 A. Laverman, tabakskerver
 • 1949 M. Laverman, broodbakker
 • 1964 M. Laverman
 • 1964 M. Laverman-Hoekstra • Venenlaan 101
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Th. van,Egmond, goudsmid
 • 1928 G. Paulides, bewaarder R.W.I
 • 1928 J. Ursem, spoorbeambte
 • 1928 P. Stam, metaalbewerker
 • 1949 P. Stam, metaalbewerker
 • 1964 C.J. van Tol • Venenlaan 103
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 S. Barten, monteur der telegrafie
 • 1928 G. Tool, arbeider
 • 1949 M. Santing, landarbeider
 • 1949 G.L. Tool, loopknecht
 • 1964 M. Santing • Venenlaan 105
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 C. Kleipoel, fabrieksarbeider
 • 1928 Alb. Schermer, meubelmaker
 • 1949 H.J. Cortier, bankwerker
 • 1949 F. Vis, electromonteur
 • 1964 J.G. Mulder • Venenlaan 107
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 B. Steggerda, koperslager
 • 1928 J.H.M. Blauw, gasfitter
 • 1949 P.U. Polman, schipper (h)
 • 1964 F. Muller • Venenlaan 109
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 F. Godschalk, goudsmid
 • 1928 D. Kind, los arbeider
 • 1949 D. Kind, los arbeider
 • 1964 J.F. Bakker • Venenlaan 111
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 G. Lampe, los arbeider
 • 1949 J.F. Bakker, goudsmidsknecht
 • 1964 M.A. Willems-Vriend • Venenlaan 113
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 W. Spanger, mandenmaker
 • 1928 J. Zijdewind, drukker
 • 1949 J. Zij dewind, loodsmelter-stypeur
 • 1964 G. Zijdewind-Waard • Venenlaan 115
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Stek, agent van politie
 • 1928 S.J. Magchielse, transportarbeider
 • 1949 S.J. Magchielse, los arbeider
 • 1964 S.J. Magchielse • Venenlaan 117
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 W. Benrath, kopergieter
 • 1928 A. den Bakker, laboratoriumbediende
 • 1949 R.P. Janknecht, hoofd gemeentebewaarschool
 • 1949 D. Volger, kantoorbediende
 • 1964 G. Koen-Dekker • Venenlaan 119
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 B. Steeg, los arbeider
 • 1928 R. Kaljee, rangeerder Ned. Spoorw
 • 1949 R. Kaljes, arbeider N.S
 • 1964 R. Kaljee • Venenlaan 121
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J,Rozevink, beambte R.W.I
 • 1928 C.JF. Hendriks, kopergieter
 • 1949 IJ. De Beer, kantoorbediende
 • 1964 C. Grootendorst • Venenlaan 123
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Sj. Steggerda, expediteur
 • 1949 R. Geusebroek, schrijfster distributiedienst
 • 1949 A.A. Tool, petroleumventer
 • 1964 G. Tool
 • 1964 IJ. Tool-Timmerman • Venenlaan 125
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Joh. Dijkstra, wagenmaker
 • 1964 H. Lourens • Venenlaan 127
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Westring, goudsmid
 • 1928 J. Arema, machinistNed. Spoorw
 • 1949 Wed. T. Helmig-de Boer
 • 1964 F. Blok • Venenlaan 129
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 G. Bakker, timmerman
 • 1949 S. Domper, smid-lasser
 • 1964 W.A. Hensen • Venenlaan 131
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Sj. Steggerda, kaasmaker
 • 1928 Jac. Liwijn, tabakskerver
 • 1949 P. og, radiomonteur
 • 1949 J. Liwijn
 • 1964 P. Krijger • Venenlaan 133
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 M. Rem, typograaf
 • 1928 P. Vollenga, brievenbesteller
 • 1949 C.J. van der Heijden, schilder; secretaris van de Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling Hoorn
 • 1964 C.J. van der Heijden • Venenlaan 135
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H. Pieters, ambtenaar PTT
 • 1949 J. Dikstaal
 • 1964 C.P. Kortekaas
 • 1964 T. Schoonhoven-Asjes • Venenlaan 137
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 P. Wijdenes, broodbakker
 • 1949 D. Hagenaar
 • 1964 H. de Hoog • Venenlaan 139
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Kalman, typograaf
 • 1928 M.G. Schouten, drukker
 • 1949 J. Kluft, stoker gemeentegasfabriek
 • 1964 J. Kluft • Venenlaan 141
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 K. de,Jong, houtbewerker
 • 1928 Wed. W. Brouwer-Zeekant
 • 1949 A. Kruisdijk, typograaf
 • 1949 Wed. A. Langedijk-Bregman
 • 1964 A. Koolhaas • Venenlaan 143
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 I. Uittenboogaard, los arbeider
 • 1928 J.M. Boot, boekbinder
 • 1949 A.T. Domper, dienstbode
 • 1949 J.J. van Putten, grossier in suikerwaren
 • 1964 A. Pierlo • Venenlaan 145
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H. de Vries, klerk aan de gasfabriek
 • 1949 H. de Vries, adjunct-commies P.E.N
 • 1964 H. de Vries • Venenlaan 147
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 C.J.F. Hendriks, kopergieter
 • 1928 J.J. van Dijk, opperman
 • 1949 H.J. van Dijk, voeger (h)
 • 1964 H.J. van Dijk • Venenlaan 149
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Hakhoff, kaaskoopersbediende
 • 1928 R.C. Stolker, schildersknecht
 • 1949 J. de Graaff, radiomonteur
 • 1964 A. Sijm-Oud
 • 1964 J. Sijm • Venenlaan 151
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 0.J. de,Greeuw, chemisch verver
 • 1928 J.Ph. de Vries, zilversmid
 • 1949 J.Ph. de Vries, bode van de afdeling Hoorn van het Algemeen Ziekenfonds (A.N.O.Z.)
 • 1949 R. de Vries, magazijnbediende garage
 • 1964 J.P. de Vries • Venenlaan 153
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 T .v.d. Meulen, boekbinder
 • 1928 A. Benrath, houtzager
 • 1949 L. Majoor, banketbakker; voorzitter van de Algemene Nederlandse Bond van Arbeiders in de Voedings- en Genotmiddelenbranche
 • 1964 L. Majoor • Venenlaan 155
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 S. Timmerman, tuinman
 • 1928 Jn. Dekker, werkman gemeentereiniging
 • 1949 F. Blokdijk, slagersknecht
 • 1949 W.J. Postma, etaleur
 • 1964 H.C. Uivel-Chilla
 • 1964 W.J. Postma • Venenlaan 157
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Timmerman, melkhandel
 • 1949 J. Blom, stucadoor, tel. 4505
 • 1964 J. Blom • Venenlaan 159
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A.J. de Weger, los arbeider
 • 1949 G. Bakker, chef kok
 • 1964 J.G. Sierkstra • Venenlaan 161
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Wed. C. Kaashoek-Bood
 • 1949 A. van der Zand
 • 1949 Th.L. Peerdeman; secretaris van de Hoornse Sportraad, de Stichting Bureau voor Medische Sportkeuring; tel. 4402
 • 1949 Agentschap van De Enkhuizer Courant; tel. 4402
 • 1964 H. Bouman • Venenlaan 163
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 D. Saai, arbeider houtzagerij
 • 1949 C.J. Ooijman, kleermaker
 • 1964 C.J. Ooijman • Venenlaan 165
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H.J. Koopen, in kippenvoer
 • 1949 A.M.J. Lesmeester, ambtenaar
 • 1964 J. Eindhoven • Venenlaan 167
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Venenlaan nr. 167, 1992

 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Th. Duivens, chemisch wasscher
 • 1949 H.H. Bovenkamp, arbeider
 • 1964 A. Scholten-Lenior • Venenlaan 169
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 R. Wiggers, werkmeester eener metaalw.fabriek
 • 1949 R. Wiggers, metaalbewerker • Venenlaan 171
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 J. Timmerman • Venenlaan 173
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Chr. Roos, landbouwer
 • 1949 C. Roos, tuinier (h)
 • 1964 W.M.L. Roos- de Jong • Venenlaan 175
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 C. Wiggers, koperslager
 • 1949 C. Wiggers, metaalbewerker
 • 1949 D. Wiggers, metaalbewerker
 • 1964 C. Wiggers • Venenlaan 177
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Kr. Dekker, gruttersknecht
 • 1964 C. Tijsen • Venenlaan 179
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A.M. Bulens, grossier in kol. waren
 • 1949 J. Tonneman, metselaar
 • 1964 J. Tonneman • Venenlaan 181
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P. Takes, seinhuiswachter
 • 1949 Agentschap van De Nieuwe Rotterdammer Courant
 • 1964 J.J. de Best • Venenlaan 183
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 G.V. Gerver, slager
 • 1949 H. Vos, grondwerker
 • 1964 R.J. Nierop • Venenlaan 185
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Th. Koning, timmerman • Venenlaan 187
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 R. Zaal, tuinman
 • 1949 J. Verus, orgeldraaier (h)
 • 1964 J. Verus • Venenlaan 191
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A. Hakhoff, zilversmid
 • 1949 A. Hakhoff, zilversmid
 • 1964 T. Hakhoff-Dane • Venenlaan 193
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Th. van Egmond, Bewaarder R.W.I
 • 1949 Ch.van Harlingen, kistenmaker
 • 1964 C. van Harlingen • Venenlaan 195
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A. Strik
 • 1964 J.A. Wentzel • Venenlaan 197
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. Gons, los arbeider
 • 1964 C. Gons • Venenlaan 199
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Dudink, grondwerker
 • 1949 P. van der Gracht, betonwerker
 • 1964 J. Dudink • Venenlaan 201
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 D. Ottens, machinist
 • 1964 J. Gons • Venenlaan 203
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 C.G. Hoogland, magazijnbediende
 • 1928 R. van der Woude, melkslijter • Venenlaan 205
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 W. Spanger, mandenmaker • Venenlaan 207
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A. Aay, arbeider
 • 1928 C.A. van Hoorn, arbeider • Venenlaan 209
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Jn. Kikkert, reiziger • Venenlaan 211
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 N. Korver, kantoorbediende • Venenlaan 213
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 J. Vriend, electricien
 • 1928 P. Wagemaker, tuinmansknecht • Venenlaan 215
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A. Baart, dames-kapper
 • 1949 R.J. Hollander, wegwerker N.S
 • 1949 A. Boers, penningmeester van de Katholieke Fabrieksarbeidersbond Sint Willibrordus
 • 1964 A. Nooij • Venenlaan 217
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A. Godijn, fabrieksarbeider
 • 1949 Ch. Hendrickx
 • 1964 A. Godijn • Venenlaan 219
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 L. Haanstra, reizend manufacturier
 • 1928 Wed. H. Machielse-de Graaf
 • 1949 M. Wittebol, kaasknecht
 • 1964 D. Jaarsma • Venenlaan 221
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 F. Machielse, timmerman
 • 1949 J.B.H. Machielse, fotograaf
 • 1949 G. Pauw-els
 • 1964 J.B.H. Machielse • Venenlaan 223
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 W. Tonneman, metselaar
 • 1964 H.S.M. van Straaten • Venenlaan 225
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.M. Stammer, wisselloper-magazijnbediende
 • 1964 W. van der Gracht • Venenlaan 227
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 227
 • 1949 F. Edam, chauffeur
 • 1964 J. de Best
 • 1964 J. de Best
 • nummer 227A
 • 1949 G.J. Brandenborg, penningmeester van de Lawn Tennisvereniging Toss
 • 1964 H. Bosscher
 • 1964 K. Bosscher
 • nummer 227B
 • 1949 H.A. Wesdorp, voorzitter van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling
 • 1949 J. Biesboer, voorzitter van deDemocratisch Socialistische Jongerenvereniging Nieuwe Koers
 • 1964 J. van Straten
 • nummer 227C
 • 1964 P. Broek
 • nummer 227D
 • 1949 Th. Slijkerman, wnd. Bureauchef van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, Kring
 • 1949 Noord-Holland
 • 1964 S.J. Machielse • Venenlaan 229
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A. de Hoog
 • 1964 E.J. Soerink • Venenlaan 231
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Jac. Gleijsteen, letterzetter
 • 1949 C. Dekker, metselaar
 • 1964 T. Broertjes • Venenlaan 233
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Snel, landarbeider
 • 1964 C.G. Schipp • Venenlaan 235
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 F. Hart, los werkman
 • 1964 S.P. Oerlemans • Venenlaan 237
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 J. van der Veen, los werkman
 • 1949 G. Jaarsma, arbeider
 • 1964 G. Jaarsma • Venenlaan 239
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 K. Laan, landbouwer
 • 1964 P. Sijm • Venenlaan 241
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H. van Geelen, petroleumventer
 • 1949 H. Van Geelen, petroleumventer
 • 1964 R. De Decker • Venenlaan 243
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Dekker, werkman gemeentereiniging
 • 1964 J. Dekker • Venenlaan 245
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 B. Kluft, kaasknecht; lid van de commissie van advies voor het G.A.B., correspondent van het Bureau voor Arbeidsrecht van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen; penningmeester van de Centrale bond van Transportarbeiders
 • 1964 B. Kluft • Venenlaan 247
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 wed Jn. Volten
 • 1949 H.C. Duin
 • 1949 J. Timmerman, groentenventer (h)
 • 1949 S. Timmerman, tuinder (h)
 • 1964 H.J. Brandt • Venenlaan 249
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 S. Timmerman, tuinman • Venenlaan 255
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 W. Nannings, koopman • Venenlaan 2
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • 0000 NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Dekker, kleermaker
 • 1912 J. Fortgens, serg. majoor der inf
 • 1912 J. Postmus, zilversmid
 • 1912 P. Blaauw
 • 1912 W. Bouwens, werkman stoomververij
 • 1912 A.F. Feith, Serg. MaJ. Adm
 • 1920 L.W. van,Weezel, ambtenaar ter secretarie
 • 1928 Wed. Jb. Woestenburg
 • 1949 Wed. I. Greeuw-Spoor
 • 1964 I. Spoor-Greeuw • Venenlaan 4
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 S. Laan, voerman
 • 1920 S.B. Doornbos, ambtenaar gem. secretarie
 • 1928 N. de Boer, schilder Ned. Spoorwegen
 • 1949 F. Cuperus, adjunct-analyste
 • 1949 A.C. Rodenhuis, chauffeur
 • 1964 G. Beerding • Venenlaan 6
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1920 P. Velzeboer, teekenaar kadaster
 • 1928 C. Menke
 • 1949 J. Doornekamp, huishoudster
 • 1949 C. Menke
 • 1964 J. Menke
 • nummer 6B
 • 1912 F. Mol, kleermaker • Venenlaan 8
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. La.verman, arbeider stoomwasscberij
 • 1920 P.H. Bakker, directeur Gem. Arbeidsbeurs
 • 1928 F.W. Niegeman, electricien
 • 1928 J.W. Erkens, klerk P. en T
 • 1949 J. Nieuwenhuis, tabakskerver
 • 1964 M. Entius-Oud
 • 1964 L. Koning • Venenlaan 10
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 .W. Brandenburg, kantoorbediende
 • 1928 Jac. van Leeuwen, ambtenaar Raad van Arbeid
 • 1928 Wed. B. M?uthaan-Micha?l
 • 1949 B.M. Lieshout, boekhouder; penningmeester van de R.K. Gymnastiekvereniging D.O.S
 • 1964 B.M. Lieshout • Venenlaan 12
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 P. Veeken, tuinman
 • 1920 W. Smit, afd . chef Melkfabriek
 • 1928 wed W. Smit-Groot
 • 1949 M. Groot
 • 1949 W.P. Zwagerman
 • 1964 W.P. Zwagerman • Venenlaan 14
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 P. Roos, tuinman
 • 1920 T. Bootsma, leerhandel
 • 1928 Joh. Berg
 • 1949 Wed. J. van der Veen-Booije
 • 1949 J. Busscher, voorzitter van de Nederlandse Politiebond afdeling West-Friesland
 • 1964 T.B. Laan • Venenlaan 16
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Roorda, kistenmaker
 • 1920 P. Vader, tuinman
 • 1928 P. Vader, tuinbaas Rijkstuinbouwwinterschool
 • 1949 H. Schut, tuinbouwer Rijkstuinbouwschool: tuinbaas van de Vereniging Proefschooltuin West-Friesland
 • 1964 H. Schut • Venenlaan 18
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 P. Jong, tuinman
 • 1920 Wed. Jb. Petten
 • 1928 H. Plaat, agent van politie
 • 1928 Joost Zwaan, expediteur
 • 1949 F.J. Bervoets, reiziger
 • 1949 J.A. van Leeuwen
 • 1964 A. Smit • Venenlaan 20
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 A. Overman, tuinman
 • 1920 J. Postmus, zilversmid
 • 1928 G. Blauw, brievenbesteller
 • 1928 Jul. Postmus, zilversmid
 • 1949 H.E. van Leeuwen, besteller-instrumentmaker P.T.T., diaken van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente
 • 1949 J. Postmus, zilversmid (h)
 • 1964 N. Schekkerma n-Water • Venenlaan 22
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Wed. D. Zwaan, pensionhoudster
 • 1928 mej. H.H. Zwaan, kantoorbediende
 • 1949 G. Blauw, brievenbesteller
 • 1964 G. Blauw
 • 1964 G. Blauw • Venenlaan 24
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 W.A. IJdo, ambtenaar rijks waterstaat
 • 1949 F. de Vries, koopman in goud en zilver (h); secretaris van de atletiekafdeling Marathon van de voetbalvereniging Hollandia, de Hoornse Hengelaarsbond; penningmeester van de Hoornse Sportraad
 • 1949 T.J. de Vries, penningmeesteresse van de Schoolvereniging Westfries Lyceum Vereniging
 • 1964 A. Entius
 • 1964 A.F. Nieuwboer • Venenlaan 26
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Wed. S. de Hart
 • 1949 S.J. ten Veldhuis, leraar bouwkundig tekenen
 • 1964 A.C. Bakker • Venenlaan 28
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Wijs, gemeente-werkman
 • 1928 P. Bakker, machinezetter
 • 1949 J. Booij, sigarenmaker; voorzitter van de Biljartvereniging Homa, de Algemene Nederlandse Sigarenmakersbond
 • 1964 J. Booij • Venenlaan 30
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J,Wolters, los arbeider
 • 1949 P. Bakker, machinezetter
 • 1964 P. Bakker • Venenlaan 32
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 W.A.H .v.d. Heijden, in Kruideniersw
 • 1928 Corn. Steltenpool, in kruideniers-en gruttersw
 • 1928 P. Bos
 • 1949 N. Cohen, bedrijfsleider
 • 1964 L.J. de Groot • Venenlaan 34
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 34
 • 1920 Wed. J. Standhart
 • 1928 Wed. J. Standhart-Wormsbecher
 • 1949 J.M. Venverloo, magazijnbediende
 • nummer 34RD
 • 1964 C. Rutgers-Waard • Venenlaan 36
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 A .v.d. Craats, reiziger
 • 1928 G. Kaan, rijksklerk dir. bel
 • 1949 Jaap Ott, levensmiddelen, tel. 4225
 • 1949 J. Ott, winkelier in koloniale waren (h)
 • 1949 P. Ott, reiziger in veevoeder
 • 1964 K. van der Kooij • Venenlaan 38
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Wed. M. Weijling
 • 1920 D. de,Wit, serg. inf
 • 1928 J.P. Balk, kantoorbediende
 • 1949 H. Koops
 • 1949 Th. Koops, secretaris van de Katholieke Arbeids Jeugdvereniging (Kaj otters) afdeling Hoorn
 • 1964 M.P. Koops-Menten • Venenlaan 40
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Wed. B. Mouthaan
 • 1949 G. Kaan, rijksklerk directe belastingen
 • 1964 H.A. Braakhuis • Venenlaan 42
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 P. Swart, agent van politie
 • 1928 P. Swart, hoofd-agent van politie
 • 1949 H.H. Durkema, bode van het Algemeen Afdelings-Ziekenfonds West-Friesland
 • 1964 H. Durkema • Venenlaan 44
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 C. Kots, sergeant-majoor Infanterie
 • 1928 H. Jongejan, kaasknecht
 • 1949 J. van der Velde, administratief ambtenaar Rijkswaterstaat
 • 1964 C.J. van Ophem • Venenlaan 46
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 B. Verhoogt, zilversmid
 • 1928 S. Brouwer, meteropnemer a.d. gasfabriek
 • 1949 P. Swart
 • 1964 J. Hoekstra • Venenlaan 48
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Zwaan, magazijnmeester- Ned. Spoorw
 • 1949 J.A. Wit, metselaar
 • 1964 R. Postema • Venenlaan 50
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 F. Mol, kleermaker
 • 1928 F. Mol, kleermaker
 • 1949 G. Visser, grossier in suikerwaren (h)
 • 1964 G.J. Plukkel • Venenlaan 52
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Q. de,Groot. houtzager
 • 1928 E. de Groot, houtzager
 • 1949 M.D. Hoeflaak, oudeliedenhuisstoker
 • 1964 P. Hazewindus • Venenlaan 54
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 P. Kramer, sergeant-majoor Infanterie
 • 1928 Kl. Kromheer
 • 1949 T. Balk
 • 1949 J.B. Wiggelaar, colporteur
 • 1949 S. Wiggelaar, koperslager
 • 1964 T. Wiggelaar-Balk • Venenlaan 56
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A. Haremaker, manufacturier
 • 1949 E. de Groot
 • 1964 J.J. Grootjes • Venenlaan 58
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 L. van,Riel, kaaskoopersknecht
 • 1928 Jb. van't Hof, commies bij 'srijks bel
 • 1949 B. Rozeboom, brandwacht
 • 1964 H.P. Brinkman • Venenlaan 60
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 60
 • 1920 Sj. Gravendijk, kantoorbediende
 • 1928 B. Gravendijk, winkelbediende
 • 1949 A. Haremaker, reiziger
 • 1964 J.M. Denies
 • nummer 60A
 • 1928 Joh. Kaashoek, brievenbesteller • Venenlaan 62
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Koeman, bankwerker
 • 1928 J.P. Kersbergen, bediende R. L. Pr. St
 • 1964 H.W. v. d. Woude-Zeller • Venenlaan 64
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 64
 • 1920 C. van,Rijn, serg. majoor infanterie
 • 1928 G. Dijkstra, fitter P.W.B
 • 1949 B. Gravendijk, vertegenwoordiger herenkleding
 • 1949 N. Gravendijk-Doets, secretaresse van het Zangkoor der Doopsgezinde Gemeente
 • 1964 G.N. Sant
 • nummer 64B
 • 1928 D.J.D.F. Wesselman, broodbakker
 • nummer 64C
 • 1928 G. Fransen
 • nummer 64D
 • 1928 ]. Steenhuis • Venenlaan 66
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 A.H. Doets, veehandelaar
 • 1920 K. van't Hoff
 • 1928 A.H. Doets, veehouder
 • 1949 J. Kaashoek, brievenbesteller; penningmeester van de Partij van de Arbeid afdeling Hoorn
 • 1949 P. Kaashoek-Mulder, secretaresse van de Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid
 • 1964 H.K. Haas • Venenlaan 68
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 68
 • 1928 Kl. van't Hoff, arbeider
 • 1949 J. Koeman, bankwerker/goudsmid
 • 1949 J. Machielse, timmerman
 • 1964 E. P auwels-Bont
 • nummer 68A
 • 1920 P. de,Bar banson, winkelchef
 • 1928 J.W. Everts, onderwijzeres Chr. Bewaarschool
 • nummer 68B
 • 1920 H. Steg, commies rijksbel
 • 1928 K. Wever, keurmeester van vee en vleesch • Venenlaan 70
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 G. de,Vos, tuinman
 • 1928 Gde Vos
 • 1928 J.B. van Bockxmeer, machinezetter
 • 1928 W. van Rootselaar
 • 1949 C.E. Walgreen, behanger-stoffeerder
 • 1964 A.C. Walgreen-Muytjens • Venenlaan 72
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 72
 • 1920 Th,Smit, wijnkoopersknecht
 • 1928 J.J. Hoogland, tuinmansknecht
 • 1949 IJ. van Riel, typograaf; penningmeester van de Nederlandse Katholieke Grafische Bond afdeling Hoorn
 • 1964 J. de Rooij
 • nummer 72B
 • 1928 Th. Smit, wijnkoopersknecht • Venenlaan 74
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 P. Roos, tuinman
 • 1949 Luxe Brood- en Banketbakkerij H.K. Haas, tel. 4063
 • 1949 H.K. Haas, broodbakker (h) • Venenlaan 76
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 76
 • 1920 B. Luitsen, los arbeider
 • 1928 J. Huberts, handelsreiziger
 • 1928 Kl. Bleeker, grossier in veevoeder
 • 1949 A.M. van der Vuurst, manufacturier (h); voorzitter van de afdeling Hoorn van de Bond van Marktkooplieden
 • 1964 A.M. van der Vuurst • Venenlaan 78
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 J.L. Compas, kleermaker
 • 1949 J. Batema, kruidenier (h)
 • 1964 H. Peerdeman • Venenlaan 80
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 H. Ettes, los arbeider
 • 1928 Jav. Serier, boekbinder
 • 1949 Wed. M. Beekman-Brussel
 • 1964 B.J. Homan-Homan • Venenlaan 82
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 L.J. der Nederlanden, commies Rijksbel
 • 1949 A.L. Doets, veehouder (h)
 • 1949 van Heer, handelsreiziger (h)
 • 1964 A.L. Doets • Venenlaan 84
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 KI. Duijfetter, bode R. v. Arb • Venenlaan 86
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 86
 • 1928 P. Verbeek, commies Rijksbelastingen
 • 1964 A. Smit
 • nummer 86A
 • 1949 A. Tiersma, varensgezel
 • 1964 G. Groot • Venenlaan 88
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Kr. van Keulen, controleur bij de plantenziektekundige dienst
 • 1949 P.J.G. Steeg, groothandelaar (h)
 • 1964 P.J. G. Steeg • Venenlaan 90
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H. Lintel Hekkert, kleermaker
 • 1949 S. van Riel, behanger en stoffeerder (h)
 • 1964 S. van Riel • Venenlaan 92
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 H. van Hees • Venenlaan 94
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 H. Duursma, boekhouder
 • 1964 T. Duursma • Venenlaan 96
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 P. Blokdijk, onderladingmeester Nederlandsche Spoorwegen
 • 1964 H. te Lintel Hekkert • Venenlaan 98
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 B.H. Nijssen
 • 1949 S. Brouwer, meteropnemer P.E.N. • Venenlaan 100
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 j. Schot
 • 1928 S. Wiggelaar, werkman melkfabriek
 • 1949 J. van der Rol; secretaris van de Algemene Bond van Gepensionneerden afdeling Hoorn
 • 1964 H.G. Schneiders • Venenlaan 102
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A. den Bakker, amanuensis Rijkslandbouwproefstation
 • 1964 T. van Haandel • Venenlaan 104
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A. Hoek, lijnwerker telegrafie
 • 1949 J. Klein, stoffeerder
 • 1964 G.A. Luijckx • Venenlaan 106
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 W.H.J. van der Hulst, ambtenaar distributiedienst
 • 1964 W.H.J. van der Hulst • Venenlaan 108
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 108
 • 1928 P.J. van Stralen, los werkman
 • 1964 H. Cortie-van der Rol
 • nummer 108 inw.
 • 1928 L.M. Stolk, loopknecht • Venenlaan 110
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.C. Vonk, levensmiddelen
 • 1949 J.C. Vonk, winkelier (h)
 • 1964 J.C. Vonk • Venenlaan 112
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Jb. Batema, winkelier
 • 1949 J.H. van den Berg, tuinknecht
 • 1949 Th.J. van den Berg, expeditieknecht
 • 1949 A.H. Boers, stoker gasfabriek
 • 1964 K. Silver • Venenlaan 114
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 W. Schoen
 • 1949 R. Duursma, gemeentetuinman
 • 1964 R. Duursma • Venenlaan 116
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H. Hes
 • 1928 W.J. Boudestein, machinezetter
 • 1949 J.P. van der Oord, transportarbeider
 • 1964 J. Hes • Venenlaan 118
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A. Kranghand, metselaar
 • 1949 S.H. Bos, waarnemend korpschef-adjudant van politie, tel. 4392
 • 1949 C. Zwart, hulpagent van politie
 • 1964 C. Spaan • Venenlaan 120
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H. Ijtsma, koopman in manufacturen
 • 1949 P.H.M. Kaag, kleermaker
 • 1964 P.H.M. Kaag • Venenlaan 122
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 W. Erkens
 • 1964 L. Overweel • Venenlaan 124
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H.G. Beek, timmerman
 • 1949 A. de Ruijter de Wildt, radiotechnicus (h)
 • 1964 J. Liets • Venenlaan 126
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Electro Technisch Bureau J. Roozendaal, tel. 4337
 • 1949 Jac. Roozendaal, expeditie
 • 1949 J. Roozendaal, expediteur (h)
 • 1964 J.H. Vijzelaar • Venenlaan 128
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Az.J.H. van,Sluis, houtbewerker
 • 1949 K. Silver, hulpopzichter-tekenaar; voorzitter van de Toneelvereniging Kunst naar Kracht
 • 1964 P. Tol • Venenlaan 130
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 L. van der Helm, koperslager
 • 1949 J. de Vries, adjunct-commies directe belastingen
 • 1964 J.G. de Waart • Venenlaan 132
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 C.M. Brozius-Hoek • Venenlaan 134
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 P. Jong, landbouwer
 • 1949 C. Knol, fitter P.W.N
 • 1949 P. Knol
 • 1949 M. Ruiter, tuinder (h)
 • 1964 C. Knol • Venenlaan 136
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Rub. Steeg, los arbeider
 • 1949 UITZOEKEN
 • 1949 Wed. F. Zuidema-Arema (inwonend)
 • 1964 J. Lindeijer • Venenlaan 138
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H. Ettes, landbouwer
 • 1928 Th.J. Viset, boerenknecht
 • 1949 J.H. van Wilsem, adjunct-commies P.T.T
 • 1964 P.W. Olofsen • Venenlaan 140
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P. Roos • Venenlaan 142
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A. de Hoog, uitvoerder Nederlandsche Heide Mij
 • 1964 A. de Hoog • Venenlaan 144
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.L. Compas, kleermaker; voorzitter van de Begrafenisvereniging Patrimonium
 • 1949 J. Gerrits, dienstbode
 • 1964 J. Hart • Venenlaan 146
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Arn.H. Cortie, chef werkplaats P.E.N
 • 1949 D. Scholten, wegwerker
 • 1949 H. Scholten, goudsmid
 • 1964 S. de Vlugt • Venenlaan 148
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 S. Alkema, magazijnbediende
 • 1949 W. te Lintel Hekkert, timmerman
 • 1964 A. Alkema-Jorritsma • Venenlaan 150
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 S.M. van der Vlugt, timmerman
 • 1964 C. Wolda • Venenlaan 152
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A. van Noord. schilder
 • 1964 C. Dudink • Venenlaan 154
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Wed. R.M.J. Schuurman-den Bakker
 • 1964 F.A. Roovers • Venenlaan 156
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 H. te Lintel Hekkert, kleermaker (h)
 • 1964 P.C. Beek • Venenlaan 158
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 UITZOEKEN
 • 1949 A.Blokdijk-Biegel, secretaresse van de Gereformeerde Vrouwenvereniging Lydia
 • 1949 N. Blokdijk, verpleegster
 • 1964 G.J. Raeimakers
 • 1964 P. Buis • Venenlaan 160
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 W. Steen, los werkman
 • 1964 W. Steen • Venenlaan 162
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 M. Kleppe, bloemist
 • 1949 B.van der Molen, tuinder
 • 1964 A. Baas • Venenlaan 164
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 G.M.M. Schunselaar, typograaf
 • 1964 G.M.M. Schunselaar • Venenlaan 166
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Reuvers. chauffeur P.T.T
 • 1964 J. Reuvers • Venenlaan 168
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.F. de Groot, los arbeider
 • 1964 P. van der Woude • Venenlaan 170
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. van den Bovenkamp. chauffeur; secretaris van de Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders afdeling Hoorn
 • 1964 J. van de Bovenkamp • Venenlaan 172
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 A. Hoekstra-Hoekstra • Venenlaan 174
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 G.J. Burggraaff • Venenlaan 176
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. Vos, landarbeider; penningmeester van de Wandelsportvereniging U.d.I. S.O.S
 • 1964 M. Loots • Venenlaan 178
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 W. Homan, levensmiddelen, tel. 4991
 • 1949 W. Homan, bakker en winkelier; voorzitter van de Christelijke Muziekvereniging Crescendo; penningmeester van de Christelijke Jongemannenvereniging Filippus (zoon?), lid van het Anjerdagcomité Hoorn
 • 1949 W.J. Homan, organist van de Doopsgezinde kerk
 • 1964 N.P. de Graaff • Venenlaan 180
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Venenlaan 180; 2001

 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 W. Mattemaker, grondwerker
 • 1949 C.Plat, expediteursknecht
 • 1964 W. Mattemaker • Venenlaan 182
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P. Buis, timmerman
 • 1964 G. Middeljans • Venenlaan 184
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A. Kranghand, machinist h.handel (?); penningmeester van de Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders afdeling Hoorn
 • 1949 D.van der Weide, los arbeider
 • 1964 A. Kranghand • Venenlaan 186
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 N. Aaij
 • 1949 Wed. H.C. Kwik-Wagemaker
 • 1949 A. Roozendaal, transportarbeider
 • 1949 A. Verschoor, filmoperateur
 • 1949 Th. Wagemaker, straatmaker
 • 1964 C. Hulskes
 • 1964 A.T. Hulskes • Venenlaan 188
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Lakeman, automonteur
 • 1949 P. Lakeman, metselaar
 • 1964 P. Lakeman • Venenlaan 190
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Z. Karssen, los arbeider
 • 1964 Z. Karssen • Venenlaan 192
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 I. van der Veen, arbeider N.S
 • 1964 I. van der Veen • Venenlaan 194
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Broertjes, houtbewerker
 • 1964 J. Broertjes • Venenlaan 196
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 W.J. Groen, koster
 • 1964 A. Groen-v. d. Wouden • Venenlaan 198
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P. Lourens, manufacturier (h)
 • 1964 H. Hart • Venenlaan 200
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A.C. Brugman, chef autobusonderneming; secretaris van de Vereniging Veilig Verkeer afdeling Hoorn; tel. 4641
 • 1964 F. Rijkes • Venenlaan 202
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 G. Waanders, klerk belastinginspectie
 • 1964 P.W. Pril! • Venenlaan 204
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. Duivens, kantoorbediende
 • 1964 J.N. van der Gracht • Venenlaan 206
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C.W.J. Pommerel, instrumentmaker P.T.T
 • 1964 G. Kuipers • Venenlaan 208
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. Swart, typograaf
 • 1964 A. van 't Voort • Venenlaan 210
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. de Rooij, monteur
 • 1964 G. Kuneman • Venenlaan 212
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 E. van Leeuwen, brievenbesteller
 • 1964 A. Akkerman • Venenlaan 214
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 E.P. Willemsen
 • 1949 W.A. Willemsen, goudsmidsknecht
 • 1964 S.H. Kamminga • Venenlaan 216
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P.N. Mak, tuinmansknecht; penningmeester van de R.K. Damclub De Kroonschijf
 • 1964 C. Vis • Venenlaan 218
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 R. Steeg, los arbeider
 • 1964 G.P. Molenaar • Venenlaan 220
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 G. van de Wetering • Venenlaan 222
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 J. de Lange • Venenlaan 224
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 H.E. Lievens • Venenlaan 226
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 M.M. Velthuis
 • 1964 J.C. Velthuis • Venenlaan 228
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 H. van Ossenbruggen • Venenlaan 230
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 J.H. Siks • Venenlaan 232
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 B. Jongejan • Venenlaan 234
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 W.H.P.M. Dijk-Hoekzema • Venenlaan 236
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 J. Blom • Venenlaan 238
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 J.A. Hijlkema • Venenlaan 240
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 H. Stevens • Venenlaan 242
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 J.H. Semler • Venenlaan 244
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 C. Sluis • Venenlaan
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Blom, houtzager NR ONBEKEND
 • 1912 H. Boer, leeraar in het teekenen NR ONBEKEND
 • 1912 C.H. Flotman, hoefsmid NR ONBEKEND
 • 1912 E. Kaptein, serg. maj. inf. NR ONBEKEND
 • 1912 H. Klaassen, fabrieksarbeider NR ONBEKEND
 • 1912 P.A. Mels, tabakskerver NR ONBEKEND
 • 1912 D. Saal, balkenvlotter NR ONBEKEND
 • 1912 C.J. van Veggelen NR ONBEKEND
 • 1912 L. van der Zel, kaaskoopersknecht NR ONBEKEND
 • 1928 A.J.M. van Son NR ONBEKEND
 • 1928 C. Gons, fabrieksarbeider NR ONBEKEND
 • 1928 J. Hendriks, letterzetter NR ONBEKEND
 • 1928 M. Ossen-Zwagerman, naaister NR ONBEKEND
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeVeermanskade
   VolgendeVenidse

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank