Kennisbank

Veermanskade

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Gehele straat
Plattegrond
Huisnummers anno 1982:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Veermanskade
HDS

Veermanskade, circa 1900

Veermanskade, circa 1910

Veermanskade, visafslag, 1950

 • Veermanskade
 • Straatbeschrijving
 • Kade lopend van Oude Doelenkade naar Hoofd.
  De Veermanskade is te beschouwen als de westelijke oever van het laatste deel van de Gouw die vanuit het binnenland Hoorn binnen stroomde en na de Rodesteen gepasseerd te zijn via de Havenstegen door de Nieuwendam in de Zuiderzee uitmondde.
  De ruimte langs de huidige Veermanskade was in de i6de eeuw in gebruik als houtmarkt en houttuin (omheinde bewaarplaats voor hout). Vanaf 1577 werden daar de eerste huizen gebouwd. De huidige bebouwing daar dateert, wat de gevels althans betreft, op zijn vroegst uit de eerste helft van de 17de eeuw. De naam van de kade staat in verband met de beurtschippers, de veerlieden op de veerschepen die voeren tussen Amsterdam en Hoorn; deze schepen hadden hun vaste ligplaats tussen de Hoge Brug en de Hoofdtoren.
  Op de kadasterkaart van 1823 wordt de Veermanskade ook 'Aan het Hoofd' genoemd, net als het gedeelte verderop tot de brug naar het Oostereiland. Bij raads-besluit van 1888 is de huidige naam officieel vastgesteld; toen werd ook de aanduiding Veermanskaai afgeschaft. • Veermanskade 1
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Veermanskade 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 S. Haarsma, caféhouder
 • 1920 S.Haarsma, logement-koffiehuis
 • 1928 C. Wijnstok
 • 1949 Café 't Schippershuis (C. Wijnstok), tel. 4269
 • 1949 Clublokaal van de klaverjasclub Het Zuiden
 • 1964 J. Cohen
 • 1981 H.L. Schneider
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht door Martinus Gerardus Dankelman; ingetrokken 1905.
 • 1905 W. Weys; slopen bestaand en bouwen nieuw café.
 • 1910 Wed. W. Weys-Homan; vergunning verkoop sterke drank in 't klein.
 • 1911 Overschrijving drankvergunning Wed. Weys naar S. Haarsma.
 • 1914 S. Haarsma; vervangen houten schutting door stenen muur nr. 1, Italiaanse Zeedijk en Brouwerijsteeg.
 • 1927 S. Haarsma stelt L.P. Leeuw als vervanger aan in zijn vergunningslokaliteit.
 • 1932 C. Wijnstok; verlof A in benedenlokaal.
 • 1950 C. Wijnstok; aanbrengen lichtbak.
 • 1953 M.C.G. Benink-Kruining; aanbrengen zonnescherm.
 • 1974 H.L. Schneider; veranderen perceel. • Veermanskade 2
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Veermanskade 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 monument
 • Pandbeschrijving
  Vernieuwde gevel voor 17de eeuws pand.
  Gevel gebouwd in 1904. Zeven gevelstenen namelijk wapen van Hoorn, wapen West-Friesland, de zon, de maan, een jager, twee leeuwenkoppen.
 • Bewoners
 • 1981 M.M.T. Besseling
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H. Schottee de Vries; amovatie perceel en bouwen pakhuis.
 • 1913 H. Schottee de Vries; overdekken open ruimte tussen twee pakhuizen nrs. 2, 3.
 • 1959 Liefdewerk Oud Papier; oprichten oud papierhandel in pand.
 • 1960 Stichting LOP ; maken fietsenhok-bergloods bij perceel.
 • 1970 A. Sleutel; verbouwen perceel.
 • 1976 J.L. Jaspers; verbouwen perceel. • Veermanskade 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Veermanskade 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 | pakhuis 'De Pinas' monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met gepleisterde gevel met moderne bekroning. Oude kap met kapellen; drie gevelstenen Gevelsteen in de Pinas 1618 en Venus 1677.
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H. Schottee de Vries; bouwen stenen huisje achter perceel. Architecten A.J. de Koning en J.J. Siezen.
 • 1964 P. Peetoom; verbouwen en restaureren pakhuis tot woning. Bij de restauratie bleek, dat gevel van 'De Pinas' niet authentiek was. Ook de bovengevel van 'De Sleutel' is niet authentiek. Beide gevels worden aan de hand van oude foto's gerestaureerd, omschrijving uit de rijkslijst klopt derhalve niet meer. Architecten A. J. de Koning en J. J. Siezen. • Veermanskade 4
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Veermanskade 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 | pakhuis 'De Sleutel' monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met gepleisterde topgevel op houten pui; oude kap.
 • Gebeurtenissen
 • 1937 H. de Vries Pz.; maken closet met waterspoeling.
 • 1964 Restauratie perceel. Gevel was in i960 nog een tuitgevel; de sporen waaruit blijkt dat het oorspronkelijk een trapgevel was, zijn nog terug te vinden. Op een schilderij In het Westfries Museum, geschilderd door Klaas Coecke, staat het pand met een trapgevel afgebeeld. Bij de restauratie wordt de tuitgevel vervangen door een trapgevel. Architecten A. J. de Koning en J. J. Siezen.
 • 1964 P. Peetoom; restauratie pand. Pakhuis wordt tot woonhuis verbouwd. Aannemer V. Hakhoff en Zn. • Veermanskade 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Veermanskade 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met gepleisterde gevel zonder top; op de verdieping pilasters in grote orde. Oude kap.
 • Bewoners
 • 1949 P. Best & Co. kaasexport. tel. 4039
 • 1964 J. Timmer
 • 1981 Y.J. Hangelbroek
 • Gebeurtenissen
 • 1938 W. Hartman; verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.
 • 1945 D. Keetman namens J. Klerk; verbouwen nr. 5, maken kantoor, wijzigen voorgevel.
 • 1950 D. Keetman namens J. Klerk; verbouwen kantoor tot woning nrs. 5, 6.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1952 D. Keetman namens J. Klerk; bouwen kaaspakhuis aan de Brouwerij steeg en maken inrijpoort.
 • 1953 J. Klerk; bouwen kantoorruimte achter perceel.
 • 1968 Y.J. Hangelbroek; restaureren perceel. Architect Y.J. Hangelbroek. Aannemer V. Hakhoff en Zn. • Veermanskade 6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Veermanskade 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met in 18de of vroeg 18de eeuw vereenvoudigd herbouwde en recht afgesloten gevel; oude kap; drie gevelstenen.
  Gevelsteen Int. wapen van Jenuwe, het wapen van Gouda en Monnikendam.
 • Bewoners
 • 1981 J.D. Hoorn
 • Gebeurtenissen
 • 1900 C. Best; verbouwen bovenvoorgevel.
 • 1907 C. Best; leggen spruit.
 • 1969 J.D. Hoorn; verbouwen en restaureren perceel. • Veermanskade 7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Veermanskade 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig woonhuis, midden 19e eeuw, onder dwarskap. Verdieping met spaarvelden tussen vensters met roedenver deling.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. H. Elpert
 • 1920 Wed. H. Elpert
 • 1928 A. Mak, tuinman
 • 1949 P. Opmeer. schilder
 • 1981 P. Homan
 • Gebeurtenissen
 • 1936 Th. Dekker; maken riool voor afvoer menagewater naar binnenhaven en verbouwen perceel.
 • 1937 F. Wormsbecher; maken waterafvoer ten behoeve voor nrs. 7, 8,"9",10. • Veermanskade 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Veermanskade 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig woonhuis, midden 19de eeuw, onder dwarskap. Verdieping met spaarvelden tussen vensters met roedenver deling.
 • Bewoners
 • 1912 B. Tuinstra, fabrieksarbeider
 • 1949 Wed. G. Beurs-Landa
 • 1949 D. Engel, kaasknecht
 • 1964 D. Engel
 • Gebeurtenissen
 • 1908 B. Machielsen; aanbrengen zonneschermen.
 • 1923 A. Kooy; aanbrengen uithangbord.
 • 1937 N. Harder; aanschrijving stankvrije put te maken en menagewater af te voeren naar gemeenteriool.
 • 1937 F. Wormsbecher; maken waterafvoer ten behoeve voor nrs. 7, 8,"9",10.
 • 1954 D. Engel; vervangen wisselton door wc. • Veermanskade 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Veermanskade 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig woonhuis, midden 19de eeuw, onder dwarskap. Verdieping met spaarvelden tussen vensters met roedenverdeling.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J. Thies, handel in vissersbenodigdheden
 • 1920 W. Numan, kapitein Rijkswaterstaat
 • 1920 Wed. J. Thies
 • 1928 P. Opmeer, schilder
 • 1949 S. Broertjes. expeditieknecht
 • 1964 S. Broertjes
 • 1981 S. Broertjes
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Wed. J. Thies; aanbrengen zonnescherm.
 • 1927 P. Opmeer; aanschrijving perceel aan te sluiten op waterleiding of ƒ 10, - met watermonster op te sturen voor onderzoek.
 • 1933 P. Opmeer; aanbrengen zonnescherm.
 • 1937 P. Opmeer; aanschrijving afvoer voor menagewater naar binnenhaven aan te brengen en zinken rookgeleiding te vervangen door gemetselde schoorsteen.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel. • Veermanskade 10
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Veermanskade 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig woonhuis, midden 19de eeuw, onder dwarskap. Verdieping met spaarvelden tussen vensters met roedenverdeling.
 • Bewoners
 • 1912 J. Baart, kaaskopersknecht
 • 1920 J. Baart, kaaskopersbediende
 • 1920 H. v.d. Schuit, stuurman Rijkswaterstaat
 • 1949 C.H. Kramer. visventer (h)
 • 1964 J. Wiebring
 • 1981 G. Wiebring - van der Gracht
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J. Baart; aanbrengen zonnescherm.
 • 1937 J. Beemsterboer; aanschrijving afvoer voor menage water naar binnenhaven te maken.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel. • Veermanskade 11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 • Veermanskade 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met laat 18de eeuwse gevel met rechte kroonlijst en dakkapel. Pand ouder. Hoge houten pui.
 • Gebeurtenissen
 • 1951 K. Laan Dz., kaashandel; aanschrijving rechterzijgevel te herstellen.
 • 1958 Koster's Kaas, Industrie- en Handelmij.; aanschrijving dak te repareren.
 • 1981 Pand wordt gerestaureerd. Architect Y.J. Hangelbroek. Aannemer Th. Dekker. • Veermanskade 12
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 12, 13, 14, 15, 16

 • Veermanskade 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 | pakhuis 'Brussel' monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige vroeg 19de eeuwse gevel met rechte kroonlijst en dakkapel. Pand ouder. Pui gedicht. Oude kap.
 • Bewoners
 • 1949 Hoornsche Machine Reparatie Inrichting J. De Ridder. tel. 4164
 • 1964 J. de Ridder
 • 1981 J. de Ridder
 • Gebeurtenissen
 • 1947 D. Keetman namens J. Klerk; verbouwen voorgevel en oprichten machinereparatie-inrichting door J. de Ridder.
 • 1948 De Ridder en Schagen; aanbrengen reclamebord.
 • 1949 G. Klay namens J. Klerk; inrichten bovenwoning i n perceel. Bewoonbaarverklaring wordt in 1950 afgegeven.
 • 1951 Pand nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1958 J. de Ridder; uitbreiden machineherstelplaats met inrichting voor autogeen en elektrisch lassen.
 • 1971 J. de Ridder; restaureren voorgevel en dak. Architect Y. Kok te Amsterdam.
 • 1973 J. de Ridder; veranderen voorgevel. • Veermanskade 13
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 12, 13, 14, 15, 16

 • Veermanskade 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 monument
 • Pandbeschrijving
  Midden 18de eeuws woonhuis met rechte kroonlijst waarop gesneden consoles. Hardstenen borstwering, gesneden opzetstuk boven de omlijste deur, met snijraam, consoles aan de gootlijst. Stoep en eenvoudig bordeshek.
 • Bewoners
 • 1912 A. Brouwer, kaaskoper
 • 1920 A. Brouwer, kaaskoper
 • 1928 D. Overmeijer, onderwijzeres
 • 1928 KI. Lely, havenmeester
 • 1949 H.C. Leemhorst, burgemeester (tot 1-8-1949); erevoorzitter van het Anjerdagcomité Hoorn
 • 1964 M. Koppen
 • 1981 D. Burger
 • Gebeurtenissen
 • 1922 K. Lely; verhuren deel pand.
 • 1938 W. Hartman; inpandig verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.
 • 1967 D. Burger; wijzigen voorgevel. Architect A. Kok en Zn., Amsterdam. • Veermanskade 14
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 12, 13, 14, 15, 16

 • Veermanskade 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 monument
 • Pandbeschrijving
  Woonhuis met vernieuwde, verminkte voorgevel voor oude 17de eeuwse kern.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. H.B. Beerdingh, winkelierster
 • 1920 C. Beerding, sigarenfabrikant
 • 1928 C. Beerding, sigarenfabrikant
 • 1949 Chr. Beerding, sigarenfabrikant (h)
 • 1981 M.C. Hoornsman
 • Gebeurtenissen
 • 1881 Voor 1881 werd al sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door C. Rhodens, in 1882 opgevolgd door H.B. Beerding, in 1901 opgevolgd door Catherine Rhodens Wed. H.B. Beerding.
 • 1940 Chr. Beerding; aanbrengen geëmailleerd reclamebord (opschrift Persil blijft Persil).
 • 1945 Mr. P.S. Winkel namens C. Beerding; verbouwen perceel. Wegens materiaalschaarste gaat verbouwing woon-winkelhuis niet door.
 • 1963 M.C. Hoornsman; verbeteren woning met kantoor.
 • 1964 M.C. Hoornsman; wijzigen voorgevel (twee deuren worden door één deur vervangen). Aannemer E. Nannings. • Veermanskade 15
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 12, 13, 14, 15, 16

 • Veermanskade 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 monument
 • Pandbeschrijving
  Van ouds terugliggend pand onder zadeldak en met gepleisterde topgevel. In top gevelsteen en windvaan, XVII. Volgens overlevering geboortehuis van schipper Bontekoe.
  Gevelsteen voorstellende een bonte koe.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. L. Kaat; handel in scheeps- en verfwaren
 • 1920 Wed. L. Kaat, in visserij benodigdheden
 • 1928 C. Wormsbecher, winkelier in scheepsbenodigdheden
 • 1928 C.D. Wormsbecher, schipper
 • 1949 R. Kalff, schilder (h)
 • 1949 C. Wormsbecher
 • 1964 J.L.J. Last
 • 1981 J.L.J. Last
 • Gebeurtenissen
 • 1937 C. Wormsbecher; aanschrijving pand nr. 15 aan waterleiding aan te sluiten of ƒ 10,- met watermonster voor onderzoek in te sturen.
 • 1953 D. Wormsbecher; aanbrengen wc in perceel (vervangen wisselton) nr. 15.
 • 1968 J.L.J. Last; verbouwen huis met pakhuis, onder andere verbouwen voorgevels nrs. 15, 16. Architect Y. Kok, Amsterdam. Aannemenr V. Hakhoff en Zn. • Veermanskade 16

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Veermanskade nrs. 12, 13, 14, 15, 16

 • Veermanskade 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 monument
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis met geheel gepleisterde gevel.
 • Gebeurtenissen
 • 1905 L. Kaat; aanbrengen zonnescherm.
 • 1949 Shell Nederland N.V. ; plaatsen bovengrondse tank met aftapinrichting op terrein D. Wormsbecher.
 • 1968 J.L.J. Last; verbouwen huis met pakhuis, onder andere verbouwen voorgevels nrs. 15, 16. Architect Y. Kok, Amsterdam. Aannemenr V. Hakhoff en Zn. • Veermanskade 19
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Veermanskade 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • 1949 J. Over de Linden, musicus
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeVeemarkt
   VolgendeVenenlaan

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank