Kennisbank

Veemarkt

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1-3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 2 4 6 8 10 12 14-16 18 20 22 24 26-28 30 32 34 36 38 40 42

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Veemarkt
HDS

Veemarkt

Veemarkt, gietijzeren paal (veehek) met stadswapen

 • Veemarkt
 • Straatbeschrijving
 • Gedempte gracht, lopend van Stationsweg naar Breed.
  De Veemarkt was vroeger een gracht tussen de vestinggracht en de Turfhaven. Tot 1888 werd hij genoemd 't Waaitje (of Weidje, ook geschreven als Wijdje). Deze naam was oorspronkelijk alleen gereserveerd voor de oostelijke kade; aan de overkant, bij de Noorderkerk, heette het Achter de Vrouwenkerk, ook wel: Tegenover den Dal. Het zuidelijke deel van de oostzijde werd ook wel In den Dal genoemd (wegens de nabijheid van het Dal). Het woord `waaitje of weidje' (afgeleid van waal, weel of wiel) kan betekenen: poel of plas, laaggelegen grond, laag pad of ook weiland, en dus wijzen op de bodem-gesteldheid ter plaatse (zie ook Dal en Nieuwland). 't Waaitje was tussen 1426 en 1508 een deel van de vestinggracht (tussen Turfhaven en Noorderpoort). Tussen 1508 en 1510 fungeerde het gedeelte tussen Baanstraat en Noorderpoort als zodanig; na 1510 had hij zijn functie als stadsgracht geheel verloren doordat de singelgracht van na 1576 werd doorgetrokken naar de Noorderpoort in één rechte lijn en niet meer door de huidige Baanstraat ging.
  In verband met de aanleg van de stationsbuurt dempte men de gracht in 1879 om zo een betere verbindingsweg naar de binnenstad te creëren; het middeldeel werd als veemarkt benut. In 1888 werd bij raadsbesluit officieel de naam Veemarkt vastgesteld. De gietijzeren palen aldaar dateren uit de begintijd van de markt. In 1905 wordt vergunning gevraagd voor het rooien van de bomen aldaar. In 1910 wordt gevraagd de (nieuwe aanplant) dikker wordende bomen te mogen omrasteren.
  Tussen haakjes zijn de nummers van voor 1909 vermeld. • Veemarkt 1-3
  HDS
 • Veemarkt 1-3
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 1,3 nr. 3 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1912 N. Best, kaaskoper
 • 1920 Dr. H.P. Kortebos, chirurg
 • 1920 C. Neuvel, fabrieksarbeider
 • 1928 Jb. Blokker Pzn., handelaar in ijzerwaren, haarden-kachels enz
 • 1964 A.A. Trigallez
 • nummer 3
 • 1912 G.M. v.d. Wal, arts, officier van gezondheid
 • 1920 Wed. P.J. Messchaert-Best
 • 1928 Bank voor West-Friesland
 • 1949 Plaatselijke Bureauhouder (voor de landbouw) (J. Konijn); tel. 4901
 • 1949 Coöperatieve Veeafzetvereniging G.A. Kring Hoorn; tel. 4229
 • 1949 Dameskapsalon N. Broekhuijsen (le etage), tel. 4271
 • 1949 N. Broekhuijsen
 • 1964 R.J.J. Jongman
 • 1981 R.J.J. Jongman
 • Gebeurtenissen
 • 1901 M.N. Gijzelaar; amoveren nr. 3 en ter plaatse bouwen woonhuis. Ontwerp D. Kolkman, bouwkundige. In 1902 bewoonbaarverklaring.
 • 1901 M.N. Gijzelaar; bouwen stal met bovenwoning, vermoedelijk nr. 1. Ontwerp D. Kolkman, bouwkundige.
 • 1901 M.N. Gijzelaar; stallen van paarden achter nr. 3 in de in de tuin te plaatsen loods en maken afrit in het trottoir voor de toegang van nr. 3 rood.
 • 1926 J. van Petten jr.; aanbrengen afvoer van faecaliën en huis water en aansluiting aan het gemeenteriool.
 • 1950 Fa. Gronert en Moeijes; bouwen glazen afdak en verplaatsing achterpui nrs. 1,3.
 • 1957 Fa. Wed. Blokker; oprichten depôt voor Essogas.
 • 1963 Gebr. Blokker; aanbrengen voorzieningen aan de achtergevel van nr. 1.
 • 1964 Mevr. A. Trigallez-Dijkstra; maken nieuwe winkelpui nr. 3.
 • 1969 R.J.J. Jongman; gedeeltelijk veranderen dak.
 • 1975 Fa. Blokker; veranderen en verbouwen winkelruimte nrs. 1, 3 en Breed nrs. 45, 43. Architect W. ter Broek te Amsterdam. • Veemarkt 5

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Veemarkt 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 (3a)
 • Bewoners
 • 1912 P. Schellinger, stoomsmederij
 • 1920 B.J. van Bockxmeer, goudsmid
 • 1928 P. Peetoom, slager
 • 1928 L.G. Niebroek, onderwijzeres
 • 1949 P. Peetoom, slagerij, tel. 4074
 • 1949 P. Peetoom, slager (h)
 • 1964 P. Peetoom
 • 1981 C.A. Meijer-Roovers
 • Gebeurtenissen
 • 1921 L. Klay; aanbrengen reclamebord boven de toegangsdeur nrs. 5, 7.
 • 1925 P. Peetoom; verbouwen perceel. Architect H.J. Cramer.
 • 1926 P. Peetoom; aanbrengen lichtreclame.
 • 1950 P. Peetoom; verbouwen gevel en verbeteren slagerij. Aannemer V. Hakhoff.
 • 1955 Fa. Peetoom; oprichten slagerij.
 • 1964 M. Piels-Broekhuizen; verbouwen perceel. • Veemarkt 7

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Veemarkt 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 (5)
 • Bewoners
 • 1912 P.J. van Bockxmeer, goudsmid
 • 1928 O. Galesloot, slagersknecht
 • 1928 B.J. van Bockxmeer, goudsmid
 • 1949 B.J. van Bockxmeer
 • 1964 C. Pijper
 • 1981 G. Ooijevaar
 • Gebeurtenissen
 • 1921 L. Klay; aanbrengen reclamebord boven de toegangsdeur nrs. 5, 7.
 • 1952 Fa. Gronert en Moeijes namens C. Pijpers; verbouwen perceel. • Veemarkt 9
  HDS
 • Veemarkt 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 (7)
 • Bewoners
 • 1912 H. Bouma, debitant der staatsloterij, boekhandelaarsbediende
 • 1920 H. Bouma, boekhandelaarsbediende
 • 1928 J. van Beijnum, kantoorbediende
 • 1949 D. Eilander
 • 1949 J. Schellinkhout, notarisklerk
 • 1964 M. Kok
 • 1981 H. Beuving
 • Gebeurtenissen
 • 1961 M. Kok; verbouwen perceel.
 • 1977 C. Kok en Zn.; nieuwe hinderwetvergunning voor de oprichting van een werkplaats met autostalling in nrs. 9,"11",13. • Veemarkt 11

  Monumentenstatus:
  Zie Veemarkt 13
  HDS

  Veemarkt nrs. 11, 13; oude foto

 • Veemarkt 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 (9)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. K. Houten
 • 1920 Wed. K. Houten
 • 1928 Wed. M. Weijling
 • 1949 P. Bakker, ijshandelaar (h)
 • 1949 G. Klaver, broodbezorger (h)
 • 1964 J.A. Koeman
 • Gebeurtenissen
 • 1951 Pand nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1977 C. Kok en Zn.; nieuwe hinderwetvergunning voor de oprichting van een werkplaats met autostalling in nrs. 9,"11",13. • Veemarkt 13

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Veemarkt nrs. 11, 13; oude foto

 • Veemarkt 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 (11)
 • Bewoners
 • 1912 Utermöhlen & Co., wijnhandelaar
 • 1920 Fa. Utermöhlen & Visser
 • 1928 Fa. Gebr. Schneiders, grossier in chocolade en suikerwerken
 • 1928 C. Kok, autobusondernemer
 • 1928 N. Gerritsen, coupeur
 • 1949 Garage Kok, taxi-onderneming, tel. 4596
 • 1949 C. Kok, garagehouder (h)
 • 1949 C. Druiven, kleermaker
 • 1949 P. Postma, levensmiddelen
 • 1949 P. Postma, winkelier (h)
 • 1964 P. Kool
 • 1964 J.P. Kok
 • 1981 M. Kok
 • 1981 H.S. de Jong
 • 1981 M. Wijnstok-Molenaar
 • 1981 J.P. Kok
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Fa. Utermöhlen Co.; verdieping ingericht voor pakhuis.
 • 1924 Fa. Kok en van Meurs; verbouwen nrs. 13,13 rood.
 • 1924 N.V. Mij. tot detailverkoop van Petroleum; oprichten ondergronds reservoir met aftapinrichting.
 • 1926 A. Kok; verbouwen nrs. 13, 13 rood.
 • 1930 C. Kok; verbouwen perceel.
 • 1932 C. Kok; maken nieuwe deuren.
 • 1933 N.V. American Petroleum Company; vervangen bestaande benzinepomp en uitbreiden bestaande ondergrondse benzinebewaarplaats met een tweede ketel.
 • 1937 P.J. Blauw namens C. Kok; verbouwen garage.
 • 1938 N.V. American Petroleum Company; wijzigen benzinepompinstallatie.
 • 1953 C. Kok; oprichten garage.
 • 1955 C. Kok; oprichten garagebedrijf.
 • 1956 P.J. Blauw namens C. Kok; verbouwen voorgevel.
 • 1963 Esso Nederland N.V.; nieuwe de gehele inrichting omvattend hinderwetvergunning voor de benzinebewaarplaats en pompen.
 • 1972 C. Kok; verbouwen bedrijfsruimte met bovenwoning.
 • 1977 C. Kok en Zn.; nieuwe hinderwetvergunning voor de oprichting van een werkplaats met autostalling in nrs. 9,"11",13. • Veemarkt 15

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Veemarkt 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 (13) beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Klokgevel 1738.
 • Bewoners
 • 1912 W.J. van Zeelst, handel in hoeden, petten en schoenen
 • 1928 J.Th. Schneiders, koopman in suikerwerken
 • 1949 J.Th. Schneiders, grossier in suikerwerken, tel. 4550
 • 1949 J.Th. Schneiders, grossier in suikerwerken (h); secretaris van de Harddraverijvereniging Hoorn en Omstreken; penningmeester van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Hoorn; tel. 4550
 • 1949 W.M.J. van Aanhout, dienstbode
 • 1981 B.H. Welkers
 • Gebeurtenissen
 • 1902 W.J. van Zeelst; gebruik van 2 m² openbare weg voor de uitstalling van winkelgoederen.
 • 1920 Fa. Utermöhlen en Visser; gebruiken perceel als kantoor onder voorwaarde dat het bovenhuis wordt verhuurd.
 • 1929 J.F. Schneiders; verbouwen perceel.
 • 1933 J.F. Schneiders; verbouwen perceel. In 1935 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Op het Rand is een verdieping geplaatst.
 • 1934 In 1935 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Op het Rand is een verdieping geplaatst.
 • 1942 A. Molenaar namens J. Schneiders; maken slaapkamer.
 • 1942 Gronert en Moeijes; vergroten kelder.
 • 1943 Fa. Gronert en Moeijes namens Schneiders; verbouwen perceel.
 • 1973 B.H. Welkers; veranderen showroom met magazijn. • Veemarkt 17

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Veemarkt 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 (15) beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Café-restaurant Jan Pietersz. Coen. Gebouw in neo-Italiaanse renaissance stijl.
 • Bewoners
 • 1912 C. Over; café 'Jan Pietersz. Coen'
 • 1920 Js. Bakker, caféhouder
 • 1928 J.C. Rus, caféhouder
 • 1949 Café-restaurant Jan Pietersz. Coen (J.C. Rus), te1.4161
 • 1949 C.N. Rus, hulp in de huishouding
 • 1949 J.C. Rus, caféhouder (h)
 • 1964 W. Blanken
 • 1964 J.C. Rus
 • 1981 N.A. Dekker
 • Gebeurtenissen
 • 1903 P. Over; verkoop van sterke drank in de benedenvoorkamer en de biljartkamer.
 • 1905 C. Over; verkoop van sterke drank in 't klein; ingetrokken 1919.
 • 1909 C. Over; verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank ook op de bovenvoorkamer op de eerste verdieping; ingetrokken 1919.
 • 1919 J. Bakker; verkoop van sterke drank in 't klein, vergunning van C. Over wordt ingetrokken in 1923.
 • 1923 W. Brander; sociëteitsvergunning; ingetrokken 1925.
 • 1925 Wed. W. Brander; verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank; ingetrokken 1926.
 • 1926 J.C. Rus; verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1938 A.G.M. Groenhorst-Ligthart; verlof A.
 • 1951 Fa. Gronert en Moeijes namens J.C. Rus; verbouwen perceel, bewoonbaarverklaring in 1951.
 • 1967 W. Blanken; uitbreiden keuken. • Veemarkt 19
  HDS

  Veemarkt nr. 19

  Gevelsteen Veemarkt nr. 19

 • Veemarkt 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19 (17) monument
 • Pandbeschrijving
  Stadstimmerwinkel, waarvan de noordmuur restant van de voormalige Clarakapel. In de voorgevel steen St. Pietersscheepje en steen herinnerend aan de stichting van de Veemarkt in 1862.
 • Gebeurtenissen
 • 1922 Gemeente Hoorn, aankoop van het voormalig turfpakhuis van het Kerkenarmenfonds, groot 2,58 are voor ƒ6000,-.
 • 1976 PEN Bloemendaal, bouwen inpandig trafostation. • Veemarkt 21
  HDS
 • Veemarkt 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21 (19) zie Noorderkerksteeg nr. 8
 • Bewoners
 • 1912 Wed. A. Offringa, handel in brandstoffen
 • 1912 T. Demmendaal
 • 1920 Wed. A. Offringa
 • 1928 H. Bouman, boekhandel en boekdrukker
 • 1949 Firma Bouman & Co., boek- en kantoorboekhandel, drukkerij, kantoormeubelen; collec- teur Staatsloterij, tel. 4107
 • 1949 UITZOEKEN
 • 1964 J.B. van Bockxmeer
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Gebr. Hemke; aansluiten van Noorderkerksteeg nr. 8 aan het gemeenteriool.
 • 1920 H. Bouman; verbouwen nr. 21.
 • 1921 H. Bouman; aanbrengen rolscherm nr. 21.
 • 1923 H. Bouman; bouwen magazijn achter nr. 21.
 • 1924 Fa. J. Bouman en Co.; plaatsen rijwielhek op het trottoir voor nr. 21.
 • 1924 Fa. Bouman en Co.; aanbrengen van elektrische lampen met reflectors en ramen van carton met reclame, een bakje met bloemen en vier heesters nr. 21.
 • 1926 Fa. Bouman en Co.; uitbreiden drukkerij gelegen achter nr. 21.
 • 1929 H. Bouman; verbouwen nr. 21 en Noorderkerksteeg nr. 6.
 • 1932 Fa. H. Bouman en Co.; uitbreiden drukkerij.
 • 1936 H. Bouman en Co.; plaatsen rijwielhek nr. 21.
 • 1952 Fa. H. Bouman en Co.; aanbrengen lichtbak (Pelikan vulpen) nr. 21.
 • 1954 H. Bouman; vervangen wisselton door wc.
 • 1956 Fa. Bouman en Co.; voortzetten van de drukkerij in het perceel.
 • 1966 Raiffeisenbank; bouwen bankgebouw nr. 21. Architect D. Fledderus, Enkhuizen.
 • 1971 C. Klaij, directeur Coöperatieve Raiffeisenbank; verbouwen en veranderen nr. 21.
 • 1978 Bestuur Rabobank; veranderen en uitbreiden bankgebouw nr. 21 en Kleine Noord nrs. 26, 28. • Veemarkt 23
  HDS
 • Veemarkt 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Bewoners
 • 1964 G.T. Willenborg
 • 1981 G.T. Willenborg
 • Gebeurtenissen
 • 1950 B. Schermer en Zn.; aanschrijving de bergplaats op het inpandige terrein te herstellen.
 • 1956 G.B.J. Schermer; bouwen bovenwoning op het pakhuis. Architect V.J. Polman. • Veemarkt 25
  HDS
 • Veemarkt 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Bewoners
 • 1949 Firma Gronert & Moeijes, aannemers, tel. 4631
 • 1949 A.A.D. Gronet, timmerman (h)
 • 1981 N.A. Meester
 • Gebeurtenissen
 • 1908 Jb. Pot Pz.; bouwen timmermanswerkplaats op een terrein aan de Veemarkt.
 • 1925 Fa. Gronert en Moeijes; verbouwen perceel tot bergplaats met bovenwoning. in 1925 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1928 A.A.D. Gronert, timmerman/aannemer.
 • 1946 Fa. Gronert en Moeijes; nieuwe hinderwetvergunning voor oprichten timmermanswerkplaats.
 • 1964 J. Krop; verbouwen en uitbreiden magazijn bij het perceel. • Veemarkt 27

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Veemarkt nr. 27; 1954

 • Veemarkt 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27 (23)
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift 'C. van den Berg, oud 4 jaar, 1877'.
 • Bewoners
 • 1912 Joh. van den Berg
 • 1920 J. van den Berg, winkelier
 • 1928 Joh. van den Berg, kaaszetter
 • 1949 H.C. Kolkman, chaufeur-monteur
 • 1964 T.P. van Duimen
 • 1981 H.E.E. Krüger
 • Gebeurtenissen
 • 1906 J. v.d. Berg, timmerman; drankvergunning in het beneden voor- en achterlokaal.
 • 1931 J. van den Berg; aanschrijving het pand aan de waterleiding aan te sluiten of ƒ 10,- met watermonster ter keuring inzenden.
 • 1933 J. van den Berg, winkelier; verlof B.
 • 1947 Van der Linden van Sprankhuizen en Winkel; verbouwen perceel; winkelpand wordt woonhuis.
 • 1954 Fa. Van der Linden en Winkel; verdieping wordt verbouwd; in plaats van de af gewolfde kap wordt een topgevel gemaakt. • Veemarkt 29

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Veemarkt 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29 (25)
 • Bewoners
 • 1912 W. van der Oord, opzichter van Drechterland
 • 1920 W. van der Oord, opzichter van Drechterland
 • 1928 W. van der Oord
 • 1949 J.P.R. Troost, kleermaker
 • 1964 J. Groot
 • 1981 J.G. Sierkstra
 • Gebeurtenissen
 • 1905 W. van der Oord; leggen spruit.
 • 1927 W. van der Oord; aanschrijving om het pand aan de waterleiding aan te sluiten daar het water uit de bak ongeschikt is als drinkwater.
 • 1955 Jb. Groot; verbouwen woonhuis. • Veemarkt 31

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Veemarkt 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31 (27) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 A. Molenaar, timmerman
 • 1920 A. Okx, metselaar
 • 1928 Ant. Okx, metselaar
 • 1949 Firma A. Okx & Zoon, aannemers, tel. 4963
 • 1949 A. Okx, aannemer-metselaar (h)
 • 1949 C. Okx, metselaar
 • 1964 C. Okx
 • 1981 C. Okx
 • Gebeurtenissen
 • 1943 A. Okx; aanbrengen wc. • Veemarkt 33

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Veemarkt 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33 (29)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. A. Molenaar
 • 1920 A.F. Blokker, fotograaf
 • 1928 J.H. Mels, boekdrukker
 • 1949 Drukkerij J.H. Mels, tel. 4088
 • 1949 Hoorns Gelukskantoor, verkoop van loten, tel. 4088
 • 1949 J.H. Mels, boekbinder (h); secretaris van de biljartvereniging De Keizerskroon; tel. 4088
 • 1949 J.H.M. Mels, verkennersleider van de André de Thaye Groep van de Katholieke Verkenners afdeling Hoorn
 • 1964 J.A. Kenter-Baas
 • 1964 T. Baas
 • 1981 L. van Wijk
 • Gebeurtenissen
 • 1920 N. Molenaar; bouwen fotografisch atelier achter het pand.
 • 1937 J.H. Mels; oprichten handelsdrukkerij.
 • 1957 Th. Baas; verbouwen pand.
 • 1959 Th. Baas; maken slaapkamer. • Veemarkt 35
  HDS
 • Veemarkt 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35 (31)
 • Gebeurtenissen
 • 1948 J. Basjes; wijzigen werkplaatsdeuren. Architect V.J. Polman.
 • 1965 G. van Vliet; verbouwen voorgevel. Architect W.A. Loomans. • Veemarkt 37

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Veemarkt 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37 (33) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Brakenhof, koetsier
 • 1920 H. Fok, koetsier
 • 1928 Jb. Fok, stalknecht
 • 1949 J. Timmer
 • 1964 A. Timmer
 • 1981 A. Timmer
 • Gebeurtenissen
 • 1924 G. Spoelder; verbouwen perceel.
 • 1929 Fa. Gronert en Moeijes; aanbrengen van enige veranderingen in nrs. 37, 39 • Veemarkt 39

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Veemarkt 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39 (35) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 C. den Oudendammer, timmerman
 • 1920 J. Has, veedrijver
 • 1928 Jn. Has, veedrijver
 • 1949 P. Morsch, dirigent van de Koninklijke Zang- en Orkestvereniging Sappho
 • 1964 J. Bartels
 • 1981 G. Galesloot-Steeg
 • Gebeurtenissen
 • 1919 J.H. Kruisman; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1929 Fa. Gronert en Moeijes; verbouwen perceel. • Veemarkt 41

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Veemarkt 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41 (37)
 • Bewoners
 • 1912 C. v.d. Berg, reiziger
 • 1920 C. v.d. Berg, reiziger
 • 1928 A. Commandeur, veehouder
 • 1949 A. Groot, boekhouder wijnhandel
 • 1964 A. Groot
 • 1981 J.C.G. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1925 C. v.d. Berg; verkoop van sterke drank in 't klein voor gebruik elders dan ter plaatse.
 • 1937 A. Commandeur; aanschrijving; aangebrachte droogcloset te vervangen door wc.
 • 1939 L. Brink; verbouwen perceel. Architect S. W.Langius.
 • 1975 J.C.G. Groot; verbouwen woonhuis.
 • 1977 J.C.G. Groot; verbouwen woonhuis. • Veemarkt 43
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Veemarkt 43
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 43 (39)
 • Gebeurtenissen
 • 1905 L. de Goede; aanbrengen tuigenpennen en rekken voor paardentuigen.
 • 1929 V.W.H. van de Sand; aanschrijving de regenwaterafvoer te herstellen.
 • 1939 J. Peetoom; verbouwen pakhuis.
 • 1946 Fa. Van der Linden en Winkel; aanbrengen riolering in het perceel. Architecten Van Reijendam en Hermans.
 • 1969 G. van Vliet; verbouwen autostallingsruimte tot fietsenwinkel.
 • 1974 G. van Vliet B.V.; veranderen winkelpand. • Veemarkt 45
  HDS
 • Veemarkt 45
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 45 (41)
 • Bewoners
 • 1912 S. Bakker
 • 1920 J.H. Mels, typograaf
 • 1928 H. Kleipoel, kaaskopersknecht
 • 1949 Wed. C.E. Kaldenbach-Smit, winkelierster (h)
 • 1964 C.E. Smit-Kaldenbach
 • Gebeurtenissen
 • 1918 Aanschrijving de zinkput bij het perceel te herstellen.
 • 1929 Jan Smit; verbouwen voorgevel.
 • 1933 Wed. J. Smit-Kaldenbach; uitstallen van klompen op de openbare weg voor nrs. 45, 47.
 • 1936 Wed. J. Smit; plaatsen klompenuitstalling op het trottoir.
 • 1940 Wed. J. Smit; aanbrengen plakbord aan de gevel (Persilartikelen).
 • 1969 Hoorns Reis- en Passagebureau; verbouwen nrs. 45, 47. Architect W.A. Loomans. • Veemarkt 47
  HDS
 • Veemarkt 47
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 47 (43)
 • Bewoners
 • 1912 B.J. van Bockxmeer, verlofhouder
 • 1920 B.J. van Bockxmeer, wijnkopersknecht
 • 1928 Wed. J.B. van de Berg-Bockxmeer
 • 1949 Wed. C.E. Kaldenbach-Smit, winkelierster (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.B. van Bockxmeer, wijnkopersknecht; drankverlof in de voor- en achterkamer.
 • 1933 Wed. J. Smit-Kaldenbach; uitstallen van klompen op de openbare weg voor nrs. 45, 47.
 • 1938 Th. Dekker namens H. Kaldenbach; maken trap en zolderbetimmering.
 • 1969 Hoorns Reis- en Passagebureau; verbouwen nrs. 45, 47. Architect W.A. Loomans. • Veemarkt 49
  HDS

  Veemarkt nr. 49

 • Veemarkt 49
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 49 (45) monument
 • Pandbeschrijving
  Groot pand, in oorsprong welxvil, linker helft onderkelderd, thans gepleisterd aan de Veemarktzijde. Aan de Kleine Noord laat xvume eeuwsegevel met rechte kroonlijst. Gevelsteen de Roskam. Sleutelsituatie aan begin van de stad.
 • Bewoners
 • 1912 V.W.H. van der Sand, hotel 'De Roskam'
 • 1920 W. van der Sand, hotel 'De Roskam', stalhouder
 • 1928 C.C.L. Dokter, commandant van politie
 • 1928 V.W.H. van der Sand, hotel 'De Roskam'
 • 1949 Hotel-café-restaurant De Roskam (A. Muller), tel. 4403
 • 1949 Clublokaal van De Groote Sociëteit, de Rotary Vereniging afdeling Hoorn
 • 1949 Wed. P.J. Burgerhout-van der Sand
 • 1949 A. Muller, hotelhouder (h)
 • 1964 G.C. van Vliet
 • 1964 H. Visser-Kroonstuiver
 • 1981 W.Y. Cheung
 • Gebeurtenissen
 • 1908 .
 • 1908 L. de Goede; aanbrengen zonnescherm.
 • 1909 L. de Goede; aanbrengen zonnescherm, en verbouwen perceel.
 • 1910 L. de Goede; aanbrengen zonnescherm.
 • 1910 L. de Goede; verbouwen perceel door er een verdieping op de plaatsen aan de zijde van de Veemarkt (dit is vermoedelijk niet uitgevoerd).
 • 1911 V. van de Sand; aanbrengen twee marquisen, enige stoelen en tafeltjes langs de noordzijde van het perceel.
 • 1916 V. van de Sand; plaatsen rijwielhek op de stoep.
 • 1925 V. v.d. Sand; plaatsen van enige stoelen en tafeltjes op de stoep. in 1933 wordt deze vergunning ingetrokken.
 • 1937 H. Steeman namens V.W.H. v.d. Sand; maken afvoer voor menagewater.
 • 1946 A. Muller, exploitant hotel, café, restaurant 'De Roskam'; inrichten van twee terrassen op het trottoir.
 • 1946 H. Oude Vrielink namens J. Peetoom; verbeteren toiletinrichting van hotel 'De Roskam'.
 • 1948 A. Muller; aanbrengen reclamebord op de hoek van het Kleine Noord.
 • 1950 Jb. Groot; verbeteren perceel.
 • 1963 Fa. G. van Vliet; verbouwen hotel-café-restaurant 'De Roskam'. • Veemarkt 2
  HDS
 • Veemarkt 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Bewoners
 • 1912 H. Krijs, barbier
 • 1920 P.J. Beukman, coiffeur
 • 1928 P. J.Beukman, coiffeur
 • 1949 Dameskapsalon H. Beukman
 • 1949 A.H. Beukman, kapper; penningmeester van de Tafeltennisvereniging Disnie
 • 1949 H.M. Beukman, kapster (h)
 • 1964 H.M. Stoops
 • 1981 A.H. Beukman
 • Gebeurtenissen
 • 1882 In 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Jansje Zwaan, Wed. G. de Graaff in het beneden- en binnenvertrek; opgevolgd in 1885 door Johanna Eindhoven, vrouw van J. Volten; in 1888 opgevolgd door Maria de Graaff, vrouw van W. Spoelder.
 • 1902 M.N. Gijzeiaar verbouwen pand Veemarkt hoek Dal (pakhuis met bovenwoning). In 1902 bewoonbaarverklaring. Ontwerp D. Kolkman, bouwkundige.
 • 1909 W. Spoelder; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1910 J. Nooder; aanbrengen reclamebord met stang aan de voorgevel en aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1910 C. Omes, koffiehuishouder; aanschrijving om voor Dal nr. 1 afzonderlijk of in combinatie met Veemarkt nr. 2, een lozing voor de afvoer voor menagewater te maken en aan te sluiten op het gemeenteriool in de Veemarkt.
 • 1910 Intrekking van de drankvergunning van Maria de Graaf, huisvrouw van W. Spoelder.
 • 1911 H. Krijs; aanbrengen uithangbord en verkoop van alcoholvrije drank; ingetrokken 1916.
 • 1912 J.F. Piekart, Wed. P. van Duin; bierverlof in nrs. 2, 4.
 • 1916 P.J. Beukman; aanbrengen reclamestok aan de voorgevel en plaatsen rijwielhek op het trottoir.
 • 1922 P.J. Beukman; verbouwen kap en voorgevel onder andere winkelpui.
 • 1923 P.J.Beukman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1935 Mej. H. Stoop; aanbrengen rijwielhek op het trottoir. Vergunning in 1937 ingetrokken.
 • 1942 A. Molenaar jr. namens Reclamebureau Holland; aanbrengen reclamebord betreffende 'Philips Bi-Arlita' lampen aan de gevel zijde Dal.
 • 1951 Mevr . H.M. Beukman- Stoops; wi jzigen bestaande bovenwoning. • Veemarkt 4
  HDS
 • Veemarkt 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 4, 4 rood (4, 6)
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steenen gelegd door drie gezusters De Flart, 18 mei 1928.
 • Bewoners
 • 1912 P. van Duin, caféhouder
 • 1920 G. de Flart, caféhouder
 • 1928 G. de Flart, caféhouder
 • 1928 H.K. Niemans, winkelbediende
 • 1949 Dansschool P. Kempen, tel. 4464
 • 1949 F. Scheringa, machinebankwerker
 • 1949 J.D. Thie, caféhouder (h)
 • 1949 P. de Flart
 • 1949 J. Krop, winkelbediende
 • 1949 J. Blaauw, secretaris van de Band Nederland-Indonesië, afdeling Hoorn en Omstreken
 • 1964 P. Kempen
 • 1964 J. Hagenaar-Snoek
 • 1981 A.C. Visser
 • Gebeurtenissen
 • 1900 M. Pasmooij; aanbrengen gaslicht ballon.
 • 1902 M. Pasmooij; maken doorlopend privaat.
 • 1903 M. Pasmooij; aanbrengen uithangbord en vergunning voor verkoop van sterke drank.
 • 1905 P. van Duin; aanbrengen zonneschermen; bierverlof in het benedenlokaal; ingetrokken 1911.
 • 1909 P. van Duin; verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1912 Wed. P. van Duin, geb. Piekart; intrekken bierverlof. G. de Flart krijgt bierverlof; ingetrokken 1929.
 • 1928 G. de Flart; verbouwen perceel; aanbrengen marquis; in 1928 voltooiings- en bewoonbaarverklaring voor de nieuwgebouwde bovenwoningen. De verlofszaak wordt ook verbouwd. Architect H.J. Cramer.
 • 1929 J.D. Thie; bierverlof in benedenlokaal.
 • 1931 J.D. Thie; aanbrengen vier zonneschermen.
 • 1934 J.D. Thie; plaatsen van zestien stoelen, vier tafels en twee tochtschotten op het trottoir. in 1941 wordt deze vergunning ingetrokken.
 • 1948 P. Kempen; verlof in benedenlokaal.
 • 1979 Centrumbank; bouwen bankfiliaal met bovenwoning. • Veemarkt 6
  HDS

  Veemarkt nr. 6

 • Veemarkt 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 monument
 • Pandbeschrijving
  Voormalig Huiszittenhuis. Langgerekte (negen traveeën) strakkengevel met hoekpilasters en middenrisaliet uit 1738. Venster in middenrisaliet omlijst. Drie dakkapellen. Pui geheel uitgebroken ten behoeve van garage.
  De grond waarop dit gebouw staat behoorde in de middeleeuwen aan het Dals Klooster (nu St. Pietershof). In 1599 werd in verband met de toen heersende pest epidemie op deze plaats een pesthuis gebouwd. In 1685 werd dit pesthuis verbouwd en ingericht als Armen-Weeshuis. In 1773 werd het inwendige verbouwd. In 1795 werd het gebouw ingericht als kazerne.
 • Bewoners
 • 1912 W.C. Rees, sergeant-majoor
 • 1912 J.C.C. de Vries, sergeant infanterie
 • 1928 Bloemendaal en Ott, filiaal 'Fiat'
 • 1928 C. Kok, Eerste Hoornse Omnibusonderneming
 • 1928 P. Ott, automobielhandelaar
 • 1928 Jn. Rooker, kantoorbediende
 • 1949 Firma Leeuw & Vink, automobiel- en garagebedrijf (hinderwetvergunning 19-5-1949), te1.4983
 • 1949 De Hoornse Motorenhandel, tel. 4888
 • 1949 C. Bloemendaal, monteur-chauffeur
 • 1949 C. Hottentot, garagehouder (h)
 • 1964 H. Leeuw
 • 1964 K.C. Nap
 • 1964 L. Schoonhoven
 • 1964 P. van Die
 • 1981 P.G.H. Leeuw
 • 1981 K.J. Bruin
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Op 3 januari binnenbrand in de infanteriekazerne.
 • 1914 Op 1 januari binnenbrand in de infanteriekazerne.
 • 1919 J. van Reijendam namens de Majoor eerst aanwezend ingenieur te Den Helder; verbetering privaatinrichting van de Kazerne 't Waait je.
 • 1925 Verkoop van de voormalige kazernegebouwen aan de Veemarkt en Mosterdsteeg aan J. P. de Koning.
 • 1926 Fa. Ott en Bloemendaal; verbouwen nr. 6 (voormalige infanterie kazerne) tot showroom, garage, boxen en herstelplaats automobielen en winkel en twee bovenwoningen. Architect H.J. Cramer. In 1926 bewoonbaarverklaring bovenwoningen nrs. 6a, 6b.
 • 1926 Bataafsche Import Mij. v/h Acetylena; oprichten benzinepomp en ondergronds reservoir bij het perceel.
 • 1926 Fa. Ott en Bloemendaal; aanbrengen marquisen.
 • 1927 D. van Heezen; oprichten smederij in gedeelte van voormalige kazerne.
 • 1929 Fa. Ott en Bloemendaal; bouwen zes boxen op de binnenplaats.
 • 1930 C.C. Brander; veranderen raamkozijn in een deurkozijn in de gevel van de voormalige kazerne aan de Mosterdsteeg.
 • 1934 C. Kreijger; aanbrengen overhead - door in de gevel aan de Mosterdsteeg. Intimmeren perceel, aanbrengen stoep.
 • 1936 Fa. Niemeijer N.V. te Groningen namens P. Postma; plaatsen rijwielrek op de stoep voor nr. 6.
 • 1937 P. Postma; aanbrengen uithangbord.
 • 1939 N.V. Bataafsche Import Mij. Verkoopkantoor van Koninklijke Shell; vervangen handpomp door elektrische benzinepomp.
 • 1939 K. Vis, kapper; verlof B (oude kazerne).
 • 1941 J.B. Post; gedeeltelijk slopen verbrande gedeelte van de voormalige kazerne.
 • 1941 C.C. Brander; slopen gedeelte verbrande gebouwtje achter Mosterdsteeg nr. 5.
 • 1941 J.B. Post; restaureren noordelijke vleugel. Architect H.J. Cramer.
 • 1941 J. van Petten namens J.B. Post; wijzigen houten kapconstructie smederij gelegen aan de binnenplaats van nr. 6 en bouwen garage op de binnenplaats en verbreden ingang. Architect H.J. Cramer.
 • 1942 J. van Petten namens J.B. Post; wijzigen deuren van de in aanbouw zijnde garage.
 • 1946 C. Hottentot; maken inrit in trottoir voor nr. 6 en aanbrengen reclamebord boven de inrit. Maken twee kantoortjes.
 • 1947 Shell Nederland N.V.; verplaatsen benzinepomp voor nr. 6.
 • 1948 Fa. van Riel en Sant namens Fa. Leeuw en Vink; inrichten van een woning op de verdieping van nr. 6.
 • 1949 Fa. Leeuw en Vink; veranderen en uitbreiden van de herstelplaats voor automobielen.
 • 1953 Caltex Petroleum Mij. N.V.; bijplaatsen elektrische aftappomp voor autogasolie voor nr. 6.
 • 1957 H. Leeuw; uitbreiden garage.
 • 1959 H. Leeuw; verbouwen nr. 6.
 • 1963 H. Leeuw; maken overkapping op een terrein achter nr. 6.
 • 1963 H. Leeuw; maken doorgang in perceel Mosterdsteeg.
 • 1966 H. Leeuw N.V.; oprichten herstelinrichting voor motorvoertuigen in Mosterdsteeg nr. 5.
 • 1978 P. Leeuw; verbouwen woning in nr. 6. Architect A. Hangelbroek-Gouwetor. • Veemarkt 8
  HDS
 • Veemarkt 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 (10)
 • Bewoners
 • 1912 W. de Vries, café-biljard
 • 1949 Café-Restaurant Marktzicht (Jb. de Waal, v.h. mevr. Graaf-Postma), tel. 4774
 • 1949 U. Boxma, caféhouder (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1902 W.J. van Zeelst; aanbrengen zonnescherm.
 • 1905 W. de Vries; aanbrengen uithangbord nrs. 8, 10.
 • 1907 W. de Vries; verbouwen voorgevel en leggen spruit.
 • 1911 W. de Vries; aanbrengen zonnescherm.
 • 1920 W. de Vries; intrekken van de vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein. P. Scheringa krijgt deze vergunning voor nrs. 8, 10.
 • 1927 Wed. P. Scheringa; verkoop van sterke drank in 't klein nrs. 8, 10.
 • 1929 G. Groot; maken wc met waterspoeling en bouwen telefooncel in nr. 8. Wed Scheringa deeld mede dat G. Groot is aangewezen als zetbaas voor vergunningslokaliteit nrs. 8, 10.
 • 1932 Wed. Groot-Postma; verlof A.
 • 1965 P. Peetoom; verbouwen toiletruimte. • Veemarkt 10
  HDS
 • Veemarkt 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 (12)
 • Bewoners
 • 1920 P. Scheringa, caféhouder
 • 1928 Wed. P. Scheringa-Oly, caféhoudster
 • 1964 J. Jong
 • Gebeurtenissen
 • 1882 In 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Jan Tijmens in een beneden voor- en binnen verstrek; in 1884 opgevolgd door Iske Kuijper, Wed. J.Tijmens; in 1891 opgevolgd door Dirk Heuvel; in 1898 opgevolgd door W. de Vries.
 • 1905 W. de Vries; aanbrengen uithangbord nrs. 8, 10.
 • 1908 W. de Vries; verplaatsen privaat.
 • 1920 W. de Vries; intrekken van de vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein. P. Scheringa krijgt deze vergunning voor nrs. 8, 10.
 • 1921 P. Scheringa; aanbrengen bloemenbak aan de voorgevel.
 • 1927 Wed. P. Scheringa; verkoop van sterke drank in 't klein nrs. 8, 10.
 • 1929 G. Groot; maken wc met waterspoeling en bouwen telefooncel in nr. 8. Wed Scheringa deeld mede dat G. Groot is aangewezen als zetbaas voor vergunningslokaliteit nrs. 8, 10.
 • 1932 Wed. Groot-Postma; verlof A.
 • 1951 Pand nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel. • Veemarkt 12
  HDS
 • Veemarkt 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 12, 12 rood (14,14 rood) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. K.P. Postma, caféhoudster
 • 1920 F.J. Sopar, caféhouder
 • 1928 D. van Heezen, metaalbewerker
 • 1928 F.J. Sopar, caféhouder
 • 1928 H.H. van der Kooy, banketbakker
 • 1949 J.C. Mels, verkoopster
 • 1949 Wed. W.M. Postma-Sopar
 • 1949 K.P. Sopar, hotelhouder (h)
 • 1964 F. Oerlemans
 • Gebeurtenissen
 • 1882 In 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Joh. van Hees in het benedenlokaal aan de straat; in 1892 opgevolgd door K.P. Postma.
 • 1905 E. de Flart-Postma; wil voortzetting drankverkoop in het perceel; aanbrengen naambord en schermen.
 • 1907 P. Eijken; plaatsen dubbel-licht en een deurkozijn.
 • 1908 E. Postma-de Flart; aanbrengen rolscherm, verbouwen perceel en wijzigen van de akte van drankvergunning.
 • 1911 P. Eijken; vernieuwen boet achter het perceel.
 • 1916 J. Sopar; verbouwen perceel.
 • 1921 F.J. Sopar; verbouwen nrs. 12, 14, 16 en wijzigen akte van vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1922 F.J. Sopar; intrekken drankvergunning nr. 12.
 • 1925 P.J. Sopar; aanschrijving nr. 12 te verbeteren.
 • 1927 G.W.M. van Heezen-Duifhuizen; drankverlof in nr. 12.
 • 1948 M.J.Th. Pijl ; verlof A in nrs. 12, 14, 16.
 • 1950 Fa. Gronert en Moeijes namens Pijl; bouwen woonkamer.
 • 1951 Pand nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel. • Veemarkt 14-16
  HDS

  Veemarkt nrs. 16, 14; 1914-1932

 • Veemarkt 14-16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14-16
 • Bewoners
 • nummer 14
 • 1912 J. van Beijnum, verlofhouder
 • 1920 J. van Beijnum, caféhouder
 • 1949 Hotel-café-restaurant Pijl (J. Pijl), tel. 4152
 • 1964 M.J.H.T. Pijl
 • 1981 K. Blokker
 • nummer 16
 • 1912 J. van Beijnum, verlofhouder
 • 1912 L. Offringa, handelaar in brandstoffen
 • 1920 Wed. L. Offringa
 • 1949 D. de Haam, wijnhandelaar (h)
 • 1949 J. de Haam-van den Berg, penningmeesteresse van de Hoornse Gymnastiekvereniging T.O.G
 • 1964 K. Blokker
 • Gebeurtenissen
 • 1907 Van Beijnum en Offringa; verbouwen perceel; in 1908 bewoonbaarverklaring voor de bovenwoning, aanbrengen zonnescherm en bierverlof voor het beneden- en bovenlokaal, bierverlof vervalt in 1932.
 • 1914 F.J. Sopar; overschrijving drankvergunning van West nr. 70 naar nr. 14.
 • 1921 F.J. Sopar; verbouwen nrs. 12, 14, 16 en wijzigen akte van vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1932 F.J. Sopar; wederopbouwen nrs. 14,16; in 1932 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1939 F.J. Sopar; wegbreken muur tussen de nrs. 12, 14,16.
 • 1943 F.J. Sopar; verbouwen nrs. 14, 16.
 • 1947 A. Molenaar namens Mevr. Sopar-Postma; verwijderen bovenramen nrs. 14, 16 en weer inbrengen van glas in lood ramen.
 • 1948 M.J.Th. Pijl ; verlof A in nrs. 12, 14, 16.
 • 1972 P. Zeeman, textiel Supermarkt N.V.; veranderen en verbouwen nrs. 14,16. • Veemarkt 18
  HDS
 • Veemarkt 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 zie Baanstraat nrs. 1,1 rood
 • Bewoners
 • 1920 Wed. M. Hemke
 • 1928 Gebrs. Hemke, melksalon en slijters (melk)
 • 1949 Café-restaurant H.J. Kuiks, tel. 4552
 • 1949 H.J. Kuijks, chef-kok
 • 1949 J.M. Mooij, dienstbode
 • Gebeurtenissen
 • 1904 P. Schellinger; uitbreiden smederij en plaatsen gasmotor van 1½ PK.
 • 1919 Slopen perceel.
 • 1919 Gebr. Hemke; ontheffing artikel 10 ten behoeve voor het nieuw te bouwen perceel.
 • 1919 Gebr. Hemke; nieuwbouwen melksalon, werkplaats, stal en bovenwoning, oprichten werkplaats voor zuivelbereiding en daarvoor plaatsen elektromotor van 1 PK. Architect H.J. Cramer.
 • 1919 Gebr. Hemke; bierverlof, aanbrengen uithangbord, twee zonneschermen en een rijwielrek.
 • 1924 Gebr. Hemke; bierverlof in de bovenzaal; ingetrokken 1929.
 • 1926 Gebr. Hemke; veranderen deurkozij n in raamkozij n.
 • 1926 Gebr. Hemke; plaatsen van twee stoelen en acht tafeltjes op de stoep.
 • 1928 Gebr. Hemke; verbouwen nr. 18 en Baanstraat nr. 1. Architect H.J. Cramer.
 • 1931 Gebr. Hemke; intrekken bierverlof.
 • 1931 E. Verweij; bierverlof.
 • 1932 E. Verweij; aanbrengen zonnescherm en plaatsen drie tafels en twaalf stoelen op de stoep. Deze vergunning wordt in 1941 ingetrokken.
 • 1942 E. Verweij; aanbrengen twee tochtschermen, twee tafels en acht stoelen. Door de Fa. Gronert en Moeijes wordt een dakkapel aangebracht.
 • 1947 H.J.Kuiks; café-restaurant 'De Sierkan'; aanbrengen reclamebord.
 • 1950 H.J. Kuiks; aanbrengen lichtbak aan de gevel; reclamefles met opschrift 'Oude Vlek'.
 • 1950 C.G. den Hollander; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1951 H.J.Kuiks; verlof A; wordt in 1952 ingetrokken.
 • 1952 C.G. den Hollander; aanschrijving de gebreken te herstellen.
 • 1952 R. den Hollander; verlof A; wordt in 1953 ingetrokken.
 • 1953 R. den Hollander; aanbrengen lichtbak en zonnescherm.
 • 1958 C.G. den Hollander; verbouwen toiletten en vervangen buitendeuren.
 • 1965 R. den Hollander; wijzigen gevel. Architect W.A. Loomans. • Veemarkt 20
  HDS
 • Veemarkt 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Bewoners
 • 1949 Automobielbedrijf Van der Linden & Winkel, tel. 4320
 • 1949 A. van der Linden van Sprankhuizen, garagehouder (h)
 • 1964 P.D. van der Linden van Sprankhuyzen
 • 1981 H. Ligthart
 • Gebeurtenissen
 • 1907 Wed. A. Offringa; aanbrengen reclamebord.
 • 1908 Wed. A. Offringa en J. van Beijnum; verbouwen perceel en herstellen voorgevel pakhuis en bouwen woonhuis, café en brandstoffenbergplaats, amoveren pakhuis.
 • 1918 Aanschrijving om goot en dak te herstellen.
 • 1920 E.G. Stokvis; vergroten deuren.
 • 1928 S. Borjeson; bouwen garage met bovenwoning. in 1929 bewoonbaarverklaring.
 • 1929 N.V. Bataafsche Import Mij. ; plaatsen benzinetank met pomp in openbare gemeentegrond.
 • 1930 N.V. Bataafsche Import Mij. ; verplaatsen pomp.
 • 1930 S. Borjeson; aanbrengen twee reclameborden.
 • 1937 N.v. Bataafsche Import Mij. ; opstellen elektrische aftap inrichting op de plaats van de bestaande handpomp.
 • 1939 Fa. v. d. Linden en van Sprankhuyzen; plaatsen vier automobielen voor kleine reparaties op de Veemarkt.
 • 1944 Fa. v.d. Linden, van Sprankhuyzen en Winkel; verbouwing wasserij tot garage en wijzigen verdieping nrs. 20, 22. Architect H. Oude Vrielink.
 • 1955 Fa. v.d. Linden, van Sprankhuyzen en Winkel; verbouwen herstelwerkplaats voor motorrijtuigen nrs. 20, 22.
 • 1961 Shell Nederland Verkoop Mij. ; uitbreiden benzine-installatie.
 • 1964 N.V. v.d. Linden en Winkel; wijzigen dakkapel nr. 20.
 • 1965 Shell Nederland Verkoop Mij. ; uitbreiden installatie.
 • 1969 Fa. v.d. Linden en van Sprankhuyzen; nieuwe hinderwetvergunning voor de verf- en lakspuit-inrichting.
 • 1970 Fa. v.d. Linden en van Sprankhuyzen; veranderen nr. 20. Architect Th. Vis. • Veemarkt 22
  HDS

  Veemarkt nr. 22, oude foto

 • Veemarkt 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22
 • Bewoners
 • 1912 J. Schipper, huisvader militair tehuis
 • 1920 J. Dekker, huisvader militair tehuis
 • 1928 A. Kamp, gymnastiekleider
 • 1928 A.M. Basjes, horlogemaker
 • 1928 Mr. B.W.C. Dwars, advocaat/procureur
 • 1949 J. Peereboom, bakker; voorzitter van het Fonds tot bestrijding der tuberculose en ter bevordering der volksgezondheid Draagt Elkanders Lasten
 • 1949 M. Peereboom, administrateur ziekenfonds
 • 1949 K. Wagemaker
 • 1964 J. Malipaard
 • 1981 J. Oostrom
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Schipper; aanbrengen zonneschermen.
 • 1902 W. de Liefde, gevolmachtige Ned. Militaire Bond, amoveren en wederopbouwen perceel, maken van drie doorlopende privaten. in 1903 voltooiings- en bewoonbaarverklaring voor het Militair tehuis. Architect Joh. van Reijendam Cz.
 • 1905 J. Schipper; namens bestuur Militair tehuis; bierverlof in de voor- en achterzaal. Ingetrokken 1921.
 • 1916 J. Schipper; aanbrengen uithangbord.
 • 1922 J. Dekker; drankverlof in de beneden voor- en achterzaal; ingetrokken 1922.
 • 1926 P. Brandenburg; aanbrengen marquis.
 • 1927 Joh. Smit; onder andere verbouwen onderpui en wijzigen indeling pand waarin de 'Bank van West-Friesland' is gevestigd.
 • 1930 M. Peereboom; wijzigen indeling; bankkantoor wordt wasserij -strijkinrichting.
 • 1930 J.B. Harns; aanbrengen reclamebord.
 • 1935 M. Peereboom; overdekken open ruimte achter het perceel.
 • 1942 M. Peereboom; nieuwe vergunning voor de oprichting was- en strijkinrichting.
 • 1943 Fa. Van der Linden van Sprankhuyzen en Winkel; verbouwen nrs. 20, 22; verbouwing wasserij tot garage en wijzigen verdieping. Architect H. Oude Vrielink.
 • 1946 N.V. Bataafsche Import Mij. ; oprichten elektrische benzine installatie in nrs. 20, 22. in 1947 wordt een pomp bijgeplaatst.
 • 1950 B. van der Lee namens Fa. Van der Linden en Winkel; bouwen van twee dakkapellen in het dakvlak van nr. 22.
 • 1955 Fa. Van der Linden van Sprankhuyzen en Winkel; verbouwen herstelwerkplaats voor motorrijtuigen nrs. 20, 22, 24 en Baanstraat nrs. 3, 5.
 • 1969 Automobielbedrijf Van der Linden van Sprankhuyzen; verbouwen nr. 22.
 • 1969 Fa. v.d. Linden en van Sprankhuyzen; nieuwe hinderwetvergunning voor de verf- en lakspuit-inrichting. • Veemarkt 24
  HDS
 • Veemarkt 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24
 • Bewoners
 • 1912 H. Prins, boekdrukkersgezel, in sigaren
 • 1928 Het Hoornsche Hop
 • 1949 Accountantskantoor J. Keetbaas, tel. 4961
 • 1949 Accountantskantoor B.J. van Silfhout, tel. 4740
 • 1949 J.C.E. van Unen, voorzitster van de Groepscommissie van Het Nederlandse
 • 1949 Padvindsters Gilde afdeling Hoorn; lid van het anjercomité Hoorn; tel. 4389
 • Gebeurtenissen
 • 1902 P. Heshusius; aanbrengen zonnescherm.
 • 1903 P. Heshusius; aanbrengen uithangbord.
 • 1906 H. Prins; aanbrengen twee zonneschermen en uithangbord.
 • 1912 H. Prins; bouwen werkplaats achter het perceel en maken afvoerspruit voor menagewater.
 • 1916 H. Prins; plaatsen rijwielhek.
 • 1918 H. Prins; plaatsen elektromotor in de boek- en handelsdrukkerij.
 • 1921 H. Prins; verbouwen drukkerij; uitbreiding door aanbouw drukkerijgebouw. Architect H.J. Cramer.
 • 1931 H. Prins; verbouwen pand tot winkel met bovenwoning. in 1931 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1939 H. Prins; uitbreiden drukkerij.
 • 1941 Fa. Gronert en Moeijes; aanbrengen watercloset.
 • 1962 N.V. Van der Linden en Winkel; bouwen magazijn op de bestaande showroom. • Veemarkt 26-28
  HDS
 • Veemarkt 26-28
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 26, 28
 • Bewoners
 • nummer 26
 • 1912 F. van Dijk, kruideniersbediende
 • 1920 J. Kwaad; ploegbaas Ned. Spoorwegen
 • 1928 G. van Zelm, landarbeider
 • nummer 28
 • 1912 P. Hetsen, goudsmid
 • 1912 Wed. J. Hetsen
 • 1920 Wed. J. Hetsen
 • 1928 J.C. Hetsen
 • Gebeurtenissen
 • 1905 N. Demmendaal; aanbrengen zonneschermen nrs. 26, 28.
 • 1913 Gezondheidscie verzoekt verbetering van nrs. 26, 28.
 • 1913 M.H. Hackmann; aanschrijving om ten behoeve voor de nrs. 26, 28 een afvoer voor menagewater aan te brengen en deze aan te sluiten aan het gemeenteriool.
 • 1927 G. van Zeelm; aanbrengen zonnescherm nr. 26.
 • 1927 Mej. Joh. Hetsen; aanbrengen zonnescherm nr. 28.
 • 1931 Mej. W. Hackmann; aanbrengen mastiek plat boven de keukens nrs. 26, 28 en vervangen houten privaat door stenen.
 • 1938 K. Hoogland; aanbrengen nieuwe voordeuren in nrs. 26, 28.
 • 1939 Mej. W.M. Hackmann; aanschrijving een gedeelte van de zijgevel van nr. 28 te slopen en opnieuw op te metselen.
 • 1948 B. van der Lee namens Fa. v.d. Linden en Winkel; bouwen magazijn achter nrs. 26, 28.
 • 1950 B. v.d. Lee namens v.d. Linden van Sprankhuyzen en Winkel; bouwen showroom ter plaatse van de af te breken nrs. 26, 28.
 • 1969 K. Smit; verbouwen nrs. 26, 28. Architect Ferd. B.M. Staal, Wognum. • Veemarkt 30
  HDS
 • Veemarkt 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30
 • Bewoners
 • 1912 J. Bakker, koek- en banketbakker
 • 1920 J. Nauta, sigarenhandelaar,
 • 1928 Jn. Nauta, in tabak en sigaren
 • 1949 Jan Nauta, sigarenmagazijn, tel. 4871
 • 1949 J. Nauta, monteur
 • 1949 N. Nauta, sigarenwinkelier (h); penningmeester van de Buurtvereniging Veemarkt- Noorderstraat
 • 1949 W. Spoelder, badmeester (h)
 • 1964 J.C.M. Oostrom
 • 1981 J.C.M. Oostrom
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Bakker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1919 J. Nauta; verbouwen voorgevel.
 • 1920 J. Nauta; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1922 J. Nauta; aanbrengen uithangbord en reclameklok in plaats van reclamebord.
 • 1923 J. Nauta; aanbrengen lichtbak onder de klok.
 • 1925 J. Nauta; aansluiten van het perceel ten behoeve voor afvoer faecaliën en menagewater.
 • 1927 J. Nauta jr. aanbrengen zonnescherm.
 • 1935 J. Nauta; aanbrengen rijwielrek op het trottoir. Ingetrokken in 1951.
 • 1938 N. Nauta; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 Idem.
 • 1942 Fa. Gronert en Moeijes namens N . Nauta; aanbrengen van een tijdelijke houten wand in de winkel ten einde i n verband met brandstoffenschaarste te kunnen beschikken over een klein kamertje.
 • 1962 J.C.M. Oostrom; verbouwen nr. 30. • Veemarkt 32
  HDS
 • Veemarkt 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32
 • Bewoners
 • 1912 D.Stam
 • 1920 C. Homan, coiffeur
 • 1928 C. Homan, barbier
 • 1949 Kapsalon C. Homan
 • 1949 F.M. Homan, kapper (h)
 • 1964 F.M. Homan
 • Gebeurtenissen
 • 1901 J. van Loon; aanbrengen zonnescherm, uithangbord en gebruik gedeelte openbare weg voor plaatsing van handkarren.
 • 1904 In de nacht van 3 op 4 augustus is het pand uitgebrand.
 • 1904 R. Wennegers; bouwen woonhuis. in 1905 bewoonbaarverklaring.
 • 1907 R. Wennegers; aanbrengen zonnescherm.
 • 1969 J. Krop; verbouwen nrs. 32, 34. Architect J. Koorn.
 • 1972 J. Krop; verbouwen pand; kappersbedrijf wordt winkel. Architect J. Koorn.
 • 1975 J. Krop; herbouwen na brand, winkel met magazijn nrs. 32, 34. • Veemarkt 34
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Veemarkt 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34
 • Bewoners
 • 1912 P. Bakker Wzn., wijnhandelaar
 • 1928 P. Bakker, wijnhandelaar
 • 1949 Fonk, Kolder en Krop/Magazijn Krop, kleinhandel in haarden en kachels, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren en gereedschappen (vestigingsvergunning 8-8-1949)
 • 1949 A.C.M. Lippits, tuinder
 • 1949 S.J. Verlaat, sigarenwinkelier (h)
 • 1964 J. Krop
 • Gebeurtenissen
 • 1911 P. Bakker; verkoop van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse.
 • 1924 P. Bakker; verbouwen perceel.
 • 1962 J. Krop; bouwen magazij n achter het perceel.
 • 1965 J. Krop; verbouwen en uitbreiden magazij n.
 • 1969 J. Krop; verbouwen nrs. 32, 34. Architect J. Koorn.
 • 1969 J. Krop; plaatsen noodwinkel op de Veemarkt.
 • 1975 J. Krop; herbouwen na brand, winkel met magazijn nrs. 32, 34. • Veemarkt 36
  HDS
 • Veemarkt 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36
 • Bewoners
 • 1912 J.C.C. Demmendaal, kantoorbediende
 • 1920 H. Prins, boekdrukker
 • 1928 H. Prins; boekdrukker
 • 1949 Wed. G.E. Pot-Prins
 • 1949 M.C. Pot
 • 1964 G. ter Hofstede
 • 1981 G. ter Hofstede
 • Gebeurtenissen
 • 1905 D. van Straten; verkoop van sterke drank in 't klein in het beneden voor lokaal en de gang; ingetrokken in 1919.
 • 1906 K. Visser Sz.; amoveren perceel en ter plaatse bouwen woonhuis. in 1906 bewoonbaarverklaring.
 • 1928 S. Visser; ontheffing om pand aan de waterleiding aan te sluiten omdat water uit de bak goedgekeurd is.
 • 1953 Wed. G.E. Prins-Pot; maken closet met waterspoeling in de woning (vervanging wisselton). • Veemarkt 38
  HDS
 • Veemarkt 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 H. Bronkhorst, melksalon
 • 1912 T. Ferwerda, winkelbediende
 • 1920 G. Boshuis, melksalonhouder
 • 1920 J. Hartsuiker, boekhouder
 • 1928 Jn. Baas, melksalonhouder
 • 1928 A. Groen, klerk ter secretarie
 • 1928 A. van der Linden van Sprankhuizen, chauffeur
 • 1949 Restaurant Wed. M. Dekkers, tel. 4701
 • 1949 G. Dekker, exploitant lunchroom
 • Gebeurtenissen
 • 1906 H. Bronkhorst, melk en bierhuishouder; verbouwen pand onder andere privaat ingericht voor het tonnenstelsel. Ontwerp melksalon van H . Bronkhorst. Plaatsen rijwielrek, aanbrengen rolzonnescherm, bierverlof in het benedenvoorlokaal.
 • 1907 H. Bronkhorst; aanbrengen ij zeren uithangbord.
 • 1910 H. Bronkhorst; aanbrengen uithangbord.
 • 1912 H. Bronkhorst; veranderen beneden voorgevel.
 • 1919 H. Bronkhorst intrekken bierverlof. G. Boshuis bierverlof; in 1923 ingetrokken.
 • 1923 J. Baas; aanbrengen privaat met wc en aanbrengen zonnescherm; bierverlof in het benedenlokaal.
 • 1923 M. Wessemius; aanbrengen reclamebord aan nr. 38 en Nieuwe Noord nr. 23.
 • 1923 J. Baas; drankvergunning en plaatsen van twee tafels, acht stoelen en twee tochtschermen op de stoep.
 • 1935 J. Baas; plaatsen twee tafels, acht stoelen, twee tochtschermen en twee kuipjes waarin een palmboom op het trottoir; deze vergunning wordt in 1935 overgeschreven op naam van M . Dekkers.
 • 1936 M. Dekkers; aanbrengen zonnescherm en twee uithangborden.
 • 1947 Wed. A. Dekkers-Schoenmaker; verlof A; ingetrokken 1950.
 • 1950 D. Karsten; verlof A; ingetrokken 1951.
 • 1961 J. Krop; verbouwen perceel. Architect J. Koorn. Aannemer Fa. Peerdeman.
 • 1967 J. Krop; oprichten bewaarplaats voor butaan- en propaangas. • Veemarkt 40
  HDS
 • Veemarkt 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40
 • Bewoners
 • 1912 J. Ooijman
 • 1912 A.M. Basjes, horlogemaker
 • 1920 Jb. Nauta, in suikerwerken
 • 1928 J.A. van den Hurk, winkelier
 • 1949 J.A. van der Hurk, chocolaterie
 • 1949 J.A. van der Hurk, winkelier (h)
 • 1964 J.A. van den Hurk
 • 1981 R.J.M. van Vliet
 • Gebeurtenissen
 • 1906 T. Basjes; bierverlof in de beneden voorkamer links en rechts.
 • 1907 P. Basjes; aanbrengen drie zonneschermen.
 • 1917 J. Nauta; verbouwen perceel.
 • 1919 J. Nauta; drankverlof in de winkel; wordt in 1928 ingetrokken.
 • 1920 J. Nauta; verbouwen perceel.
 • 1924 J.A. van den Hurk; drankverlof in de achter de winkel gelegen lokaliteit.
 • 1930 J. Nauta; verbouwen perceel.
 • 1946 Fa. Gronert en Moeijes namens J.A. van den Hurk; maken nieuwe keuken met wc en bergplaats voor het levensmiddelenbedrijf.
 • 1958 Jac. van den Hurk; aanbouwen slaapkamer.
 • 1961 G. van Vliet; verbouwen nrs. 40,42.
 • 1977 F.J.A. Pronk; oprichten lunchroom-zelfbedieningsrestaurant in nrs. 40, 42. • Veemarkt 42
  HDS
 • Veemarkt 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42
 • Bewoners
 • 1912 C. Homan, barbier
 • 1920 A.M. Basjes, horlogemaker
 • 1949 J. Basjes, rijwielhandel
 • 1949 J. Basjes, rij wielhersteller-antiquair (h)
 • 1949 Wed. M. Nannings-Basjes, koopvrouw (h)
 • 1964 G.C. van Vliet
 • Gebeurtenissen
 • 1907 C.Homan; plaatsen rijwielrek.
 • 1916 J. Nauta; plaatsen fietsenrek en etalagekastj es.
 • 1917 A.M. Basjes; verbouwen perceel.
 • 1930 A.M. Basjes; ontheffing van artikel 8.
 • 1931 A.M.Basjes; maken stoep.
 • 1933 J. Basjes; verbouwen perceel.
 • 1934 J. Basjes; verbouwen perceel.
 • 1935 J. Basjes; aanbouwen stenen gebouwtje.
 • 1949 J. Basjes; verbouwen woongelegenheid achter de winkel. Architect V.J. Polman.
 • 1954 G.C. van Vliet; verbouwen winkel en het perceel.
 • 1958 G. van Vliet; verbouwen perceel.
 • 1961 G. van Vliet; verbouwen nrs. 40,42.
 • 1969 G. van Vliet; verbouwen autostalling tot fietsenwinkel.
 • 1973 G. van Vliet B.V.; oprichten rijwielzaak met vuurwerkopslag en veranderen woonruimte tot winkel.
 • 1977 F.J.A. Pronk; oprichten lunchroom-zelfbedieningsrestaurant in nrs. 40, 42.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeVarkenmarkt
   VolgendeVeermanskade

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank