Kennisbank

Vale Hen

Terug naar de inhoudsopgave

HDS

Vale Hen, oude foto

 • Vale Hen
 • Straatbeschrijving
 • Straat lopend van het begin van het Breed naar de Dubbele Buurt.
  De Vale Hen is een deel van de kade van de oude vestinggracht tussen het huidige Breed en het Scharloo die in 1508 werd afgedankt omdat ten westen ervan de nieuwe Westerpoortsgracht werd gegraven. De oude gracht bleef bestaan; hij is op de kaart van 1869 nog geheel aanwezig; op de kaart van circa 1890 is alleen nog het middenstuk te zien. In 1902 wordt dat laatste deel ook gedempt. Pas in 1888 (bij het raadsbesluit ter vast-stelling van de Hoornse straatnamen) duikt de naam Vale Hen op. Daarvoor heette het hier Onder de Hogevest of Molenwerf (op de kadasterkaart van 1823 bijvoorbeeld). De naamsverklaring stuit op moeilijk-heden. De term 'Vale Hen' zou een aanduiding kunnen geweest zijn van de oudtijdse bodemgesteldheid ter plaatse. De straat zou ook vernoemd kunnen zijn naar Pieter Jansz. Valehen, een I7de eeuwse houtkoper te Hoorn (er zijn echter nog meer bekende telgen uit het geslacht Valehen in Hoorn bekend geweest).
  In 1905 dient P. Schavemaker c.s. een verzoek in tot het wegruimen van enige bomen van de Vale Hen. • HDS
 • Vale Hen 1-3
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 1, 3
 • Bewoners
 • nummer 3
 • 1949 P. Kool, touringcarbedrijf, tel. 4885
 • Gebeurtenissen
 • 1919 C. Zwaan; oprichten slachterij.
 • 1920 C. Zwaan; oprichten vleesrokerij.
 • 1928 P. Willig; aanbrengen reclame op de zijmuur van de tegenover zijn perceel staande stal, opschrift: 'Bondshotel en Garage'.
 • 1928 Gebr. J.P. en W. Ay; opslaan van hooi, turfstrooistel en haverdoppen in nrs. 1, 3. in nr. 1: 5000 kg hooi, 10.000 kg stro en 12.000 kg turfstrooisel. in nr. 3: 20.000 kg haverdoppen.
 • 1935 W. Kool; bouwen garage met bovenwoning in nr. 3.
 • 1936 G.T. Ooms; aanbrengen reclamebord Breed hoek Vale Hen.
 • 1936 P. Willig ; plaatsen elektrische pompinstallatie in gemeentegrond voor nr. 1.
 • 1945 Pand Vale Hen hoek Breed (stal) is gebruikt door de Duitse Weermacht, perceel is beschadigd.
 • 1947 D. Keetman namens D. Willig; slopen pakhuis en bouwen servicestation-autostalling en bovenwoning.
 • 1958 Caltex Petroleum Mij. N.V. te 's-Gravenhage; bouwen doorsmeerruimte en servicestation op een terrein Westerdijk/Vale Hen, maken van ondergrondse tanks en bovengrondse pompinstallatie.
 • 1960 Th. Wijnker; aanschrijving nrs. 3, 5 te slopen wegens bouwvalligheid. • HDS
 • Vale Hen 5-7
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 5, 7
 • Gebeurtenissen
 • 1911 J. Vlaar; nrs. 5, 7 herstellen, onder andere buitenmuur en kap.
 • 1917 Fa. Vlaming en Co.; oprichten mosselkokerij in nr. 7.
 • 1928 N. Wester; verbouwen perceel en inrichten tot slachtplaats nr. 7.
 • 1928 R. Groot; oprichten slagerij in nr. 7.
 • 1960 Th. Wijnker; aanschrijving nrs. 3, 5 te slopen wegens bouwvalligheid. • HDS
 • Vale Hen 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Gebeurtenissen
 • 1902 A.Dell; houden van dertig varkens achter het perceel.
 • 1916 G. Spaans; oprichten worstmakerij en plaatsen gasmotor van 2,5 PK en maken afvoer spruit. • HDS
 • Vale Hen 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Gebeurtenissen
 • 1931 Directeur PEN ; maken hoogspanningsgebouwtje. • HDS
 • Vale Hen 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Gebeurtenissen
 • 1930 N. Hoogland namens A. Koomen; maken nieuwe deuren.
 • 1933 N. Hoogland namens A. Koomen; aanbrengen van deuren in het pakhuis aan de zijde van de nieuw aangelegde weg. • HDS
 • Vale Hen 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Bewoners
 • nummer 2 rood
 • 1964 W. Kool
 • 1981 G. de Keyzer-van der Wiel
 • Gebeurtenissen
 • 1926 P.A. Geerling: oprichten herstelplaats voor motorrijtuigen en American Petroleum Company; oprichten ondergrondse benzinebewaarplaats met aftapinrichting.
 • 1928 Bataafsche Import Mij. ; oprichten ondergrondse benzinedepôt met aftapinrichting.
 • 1935 V. Bobeldijk namens W. Kool; slopen perceel en bouwen garage met bovenwoning. In 1935 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1935 N.V. American Petroleum Company; oprichten benzineinstallatie met ondergrondse reservoir en bovengrondse aftapinrichting.
 • 1946 D. Keetman namens P. Kool; aanbrengen raamkozijn in de zijgevel en veranderen kozijn in de voorgevel.
 • 1946 N.V. Verenigde Petroleum Maatschappijen Perfina; oprichten ondergrondse benzine bewaarplaats met een door handkracht aangedreven aftapinrichting • HDS
 • Vale Hen 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4
 • Bewoners
 • 1949 Garage Wilharm, stalling en reparatie-inrichting, tel. 4917
 • 1949 C. Wilharm, chauffeur-monteur
 • 1949 C. Wilharm, tuinder
 • 1981 M.M. Tames
 • Gebeurtenissen
 • 1902 G. Trompetter; bouwen op nrs. 4, 4 rood van een huidenzouterij en drogerij. Ontwerp D. Kolkman Hz.
 • 1914 Fa. G. Trompetter; verbreden deuren voorgevel pakhuis.
 • 1932 Fa. Trompetter; zouten en bewaren van huiden en vellen.
 • 1939 C. Leeuwrik namens C. Zwaan; verplaatsing deuren.
 • 1944 Fa. v.d. Linden en Sprankhuyzen; verdieping pakhuis gebruiken als noodwoning.
 • 1951 Pand nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1964 N.V. Offringa Hart en Co; vergroten toegangsdeuren magazijn.
 • 1974 A. Sleutel; verbouwen pakhuis tot logiesgebouw nrs. 4, 6.
 • 1979 C.K. Ooms; veranderen garage in winkel, wijzigen voorgevel nrs. 4, 6. • HDS
 • Vale Hen 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1949 Centraal Veerhuis Zandbergen, tel. 4270
 • 1949 P. Boom, ambtenaar P.T.T
 • 1981 J.A.M. Hoekstra
 • nummer 6 rood
 • 1964 B.E. Nannings
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Fa. G. Trompetter; verbouwen perceel en oprichten wolblooterij en inrichting voor het drogen van schaapsvellen.
 • 1936 C. Leeuwrik namens C. Zwaan; verbouwen perceel tot pakhuis met bovenwoning.
 • 1938 R. Hoogland namens A. Koomen; maken doorloop in een muur van nr. 6.
 • 1974 A. Sleutel; verbouwen pakhuis tot logiesgebouw nrs. 4, 6.
 • 1979 C.K. Ooms; veranderen garage in winkel, wijzigen voorgevel nrs. 4, 6. • HDS
 • Vale Hen 8-10
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 8, 10
 • Bewoners
 • nummer 8
 • 1981 H.C. Cheung
 • Gebeurtenissen
 • 1932 D. Smit; bepleisteren gevels nrs. 8, 10.
 • 1943 Op 20 maart 1943 in opdracht van een Duits officier is perceel nr. 8 in gebruik genomen door een autosloper in 'verband met de vordering van het pand Breed hoek Vale Hen waarin de sloper gevestigd was.
 • 1943 Th. Wijnker; maken nieuwe voorgevel. Architect S.W. Langius.
 • 1956 Chr. Zandbergen; slopen nrs. 8, 10 en ter plaatse bouwen nieuwe bergruimte voor goederen ten behoeve voor het veerhuis "" t Centrum'.
 • 1959 Chr. Zandbergen; bouwen opslagplaats ten behoeve van Centraal Veerhuis nrs. 8, 10. • HDS
 • Vale Hen 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Gebeurtenissen
 • 1958 Caltex Petroleum Mij. N.V.; bouwen doorsmeerruimte, serviceruimte aan de Vale Hen, hoek Westerdijk. ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeTyrasstraat
   VolgendeVan Akerlakenstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank