Kennisbank

Tweeboomlaan

Terug naar de inhoudsopgave

HDS

Tweeboomlaan, 1902

 • Tweeboomlaan
 • Straatbeschrijving
 • Geen beschrijving aanwezig



 • HDS
 • Tweeboomlaan 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1920 F .v.d Bergh
 • 1928 C.C.R. Engel
 • 1928 Chr. Roos
 • 1949 H. Eichhom
 • 1964 G.J. Otten
 • nummer 1A
 • 1920 J. Muller, administrateur
 • nummer 1B
 • 1920 W. Brouwer, leeraar ambachtsschool
 • 1920 Mej. T. Duursma-de Jong, pensionhoudster
 • nummer 1D
 • 1920 C. van der,Rol, serg . fourier infanterie
 • nummer 1E
 • 1920 H.C. Engel, rijksklerk
 • 1920 P. van,Kalken, goudsmid



 • HDS
 • Tweeboomlaan 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 3
 • 1920 Wed. J. Hoogland
 • 1928 K. de Graaf, machinezetter
 • 1949 W. de Boer, landarbeider
 • 1964 M. Zijm
 • nummer 3A
 • 1912 Wed. J. Hoogland



 • HDS
 • Tweeboomlaan 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 Wed. H. Dorst
 • 1928 A. Doffer, etaleur
 • 1949 A. Doffer, etaleur
 • 1964 J.J. Beemsterboer



 • HDS
 • Tweeboomlaan 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 W.J. Steen, los arbeider
 • 1928 R. Bosma, machinist Ned. Spoorwegen
 • 1949 H. IJtsma, manufacturier (h); voorzitter van de Postduivenvereniging De Hoornse Luchtbode
 • 1964 E.H. G. Utsma
 • 1964 H. IJtsma



 • HDS
 • Tweeboomlaan 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 9
 • 1912 H.W. Stemmerdink, conducteur
 • 1920 C .v.d. Veer, treinsmid Ned. Spoorw
 • 1928 G.J. Meijssen, veekoopman
 • 1949 Th.H. Schneiders
 • 1949 A.J. Smits, tabakskerver
 • 1964 T.H. Schneiders
 • nummer 9A
 • 1928 T. Smit



 • HDS
 • Tweeboomlaan 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Muller, spoorwegarbeider
 • 1920 H. Prins, locomotiefpoetser Ned. Spoorw
 • 1928 G.E. Volkers
 • 1928 H. de Boer
 • 1949 V. Veer, boekhouder; secretaris van het gewest West-Friesland van de Bond van Dilettanten Toneelverenigingen
 • 1964 J.P. Schaper



 • HDS
 • Tweeboomlaan 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 13
 • 1912 D. Braas, arbeider
 • 1920 J.J. Meeuwig, controleur Ned. Spoorw
 • 1928 G. Merhtens, bureelambtenaar
 • 1949 H. de Boer
 • 1964 N. Bouwhuis
 • nummer 13A
 • 1928 Jb. Zwarekant, onderwijzer
 • nummer 13B
 • 1928 Jn. Bommezij



 • HDS
 • Tweeboomlaan 14A
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J. Vroom, tuinman



 • HDS
 • Tweeboomlaan 14B
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 T. Postma, kleermaker



 • HDS
 • Tweeboomlaan 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J. Bus
 • 1920 T. Heitman, seinhuiswachter Ned. Spoorw
 • 1928 P. Ham
 • 1928 W. Molijn
 • 1928 Wed. E.F. Reidinga-Bijlsma, waschvrouw
 • 1949 G.J. Nagel, arbeider
 • 1964 H. Boltjes



 • HDS
 • Tweeboomlaan 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 17
 • 1928 Jb. Langedijk, winkelier
 • 1949 H. Kok, klerk Rijkslandbouwproefstation Bommezij
 • 1964 J. ter Hofstede
 • nummer 17A
 • 1912 Wed. P. Vissie



 • HDS
 • Tweeboomlaan 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 19
 • 1912 P. Doffer, schilder
 • 1912 W. Doffer, veedrijver
 • 1912 Wed. U. Degeling, winkelierster
 • 1920 Wed. D. Degeling
 • 1928 Wed. J. Hoogland-Heijligers, werkster
 • 1928 Wed. Jn. Mes-Visser
 • 1964 J.N. Jonker
 • nummer 19A
 • 1920 W. Doffer, vee-expediteur



 • HDS
 • Tweeboomlaan 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 Th. Meskes, leerling-machinist H.IJ.S.M
 • 1920 N. Kamp, tabaksbewerker
 • 1928 W. Steen, loswerkman
 • 1949 Wed. S.W. Swart-Haan
 • 1964 J. Dijkman



 • HDS
 • Tweeboomlaan 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 H.F. Schoof, spoorwegarbeider
 • 1920 J.G. Rentinck, broodbakker
 • 1928 C.J.T. Veer, treinsmid
 • 1949 K. Paper, landarbeider
 • 1949 J. Vet, monteur; penningmeester van de Biljartvereniging Homa
 • 1964 S. Jellema



 • HDS
 • Tweeboomlaan 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 C.J.T. van der Veer, treinsmid
 • 1920 N. de,Boer, schilder Ned. Spoorw
 • 1928 L.A. Wammes, sigarenmaker
 • 1949 P.W.M. Claassen, inspecteur
 • 1949 D.Hoogland, kaasknecht
 • 1964 D. Hoogland



 • HDS
 • Tweeboomlaan 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 H. Renon, timmerman
 • 1920 H. Renon, tim merman
 • 1928 J.J. Meeuwig, Jcontrole-beambteNederlandscheSpoorwegen
 • 1949 L.J. van der Zel, pakhuisknecht
 • 1949 S.E. Strijker, secretaris van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel afdeling Hoorn
 • 1964 L.J. van der Zel



 • HDS
 • Tweeboomlaan 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 29
 • 1920 H.J. Swart, los werkman
 • 1928 L.J. Scholtz, kolendrager Ned. Spoorw
 • 1949 C.H.Th. van der Veer
 • 1964 P.J.G. de Boer
 • nummer 29A
 • 1912 D. Hofland, melkslijter



 • HDS
 • Tweeboomlaan 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J. Mes
 • 1920 Wed. J. Mes
 • 1928 F.W. Pronk, spoorwegarbeider
 • 1928 Wed. G. Gons-Stieltjes
 • 1949 A.W. Spaargaren, sigarenmaker
 • 1949 J. Wijs, arbeider gemeentereiniging
 • 1964 P.M. Wiebes



 • HDS
 • Tweeboomlaan 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 A. Dudink, Jos werkman
 • 1920 D. Hofland, melkhandel
 • 1949 H. Spel, chauffeur-monteur
 • 1949 M. Spel
 • 1964 G.F. Swart



 • HDS
 • Tweeboomlaan 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 A. Blokdijk
 • 1920 C. van,Hooren, tuinman
 • 1928 W. Doffer, veedrijver
 • 1949 T. Pietersma, grondwerker
 • 1964 T. Pietersma



 • HDS
 • Tweeboomlaan 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Vlaar, tuinman
 • 1920 M. de Boer, tuinbouwer
 • 1928 Kl. Hes, reiziger
 • 1949 C. Scherpenhuijsen, musicus
 • 1964 C. Roemer



 • HDS
 • Tweeboomlaan 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Zweet, tuinman
 • 1920 C. van Opijnen, timmerman
 • 1928 H. Schekkerman, schilder
 • 1949 J.A. Degeling, los werkman
 • 1964 W. Zwart



 • HDS
 • Tweeboomlaan 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 C. de Boer, tuinman
 • 1920 Wed. C. de Boer, tuinbouwer
 • 1928 E.M.J. Japin, leerling-machinist
 • 1949 P.J. Boon, schildersbedrijf, tel. 4304
 • 1949 P.J. Boon, huisschilder (h)
 • 1964 P.J. Boon



 • HDS
 • Tweeboomlaan 43
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H. Koomen, landbouwer
 • 1949 W.H. Tap, metselaar (h), tel. 4673
 • 1964 W.H. Tap



 • HDS
 • Tweeboomlaan 45
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 J. Overman
 • 1949 Wed. M. Hoffer-Groot
 • 1964 C. Vissie



 • HDS
 • Tweeboomlaan 47
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Joh. Bakker, tuinman
 • 1949 J. Homan, borstelfabrikant (h); voorzitter van de Oudercommissie van de Gemeentelijke school voor openbaar U.L.O., tel. 4597
 • 1964 P.P. Hensels



 • HDS
 • Tweeboomlaan 49
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Wed. T. Bouma-Balder
 • 1964 B.B. Balder



 • HDS
 • Tweeboomlaan 51
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 D. Hofland, melkslijter
 • 1949 B.B. Balder, typograaf
 • 1964 D. Bruin



 • HDS
 • Tweeboomlaan 53
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 53
 • 1928 H. Koster, loswerkman
 • 1964 J.G. Audiffred
 • nummer 53A
 • 1928 A. Verëll, tuinier
 • 1928 J.H. van Goor



 • HDS
 • Tweeboomlaan 55
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 E. Nannings, koopman in lompen
 • 1949 P. Dammes, arbeider
 • 1964 J.P. Zuiker



 • HDS
 • Tweeboomlaan 57
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 57
 • 1928 C.W. Viset, landbouwer
 • 1928 J. Vlaar, tuinman
 • 1949 D. Hofland, melkventer (h)
 • 1964 J.G. Nannings
 • nummer 57A
 • 1928 O. van Koldam, ambtenaar post en tel



 • HDS
 • Tweeboomlaan 59
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 M. de Boer, tuinman



 • HDS
 • Tweeboomlaan 63
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 63
 • 1928 Jn. de Boer, tuinman
 • 1949 H. Coevert, arbeider wegenbouw
 • 1964 W.J. van der Heijden-Moleman
 • nummer 63A
 • 1949 IJ. Bood
 • 1964 N. Pennekamp



 • HDS
 • Tweeboomlaan 65
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 C.J. van Hoorn, tuinman
 • 1949 A. Bulkmans, chef fabriek melkproducten
 • 1964 A. Bulkmans



 • HDS
 • Tweeboomlaan 67
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Hofstee, winkelchef Vroom & Dreesmann
 • 1949 J.G. Hofstee, chauffeur; secretaris van de Motorclub Hoorn en Omstreken
 • 1964 J. Hofstee



 • HDS
 • Tweeboomlaan 69
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Z. van der Houwen, banketbakker
 • 1949 T. van der Houwen-Kemper, presidente van de Zondagsschool van de Remonstrantse Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente; secretaresse van de V.C.J.B.;
 • 1949 Z. van der Houwen, leidster van de Jongerenkring der Doopsgezinde Gemeente
 • 1964 J. Trompetter



 • HDS
 • Tweeboomlaan 71
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.A.W. Bakker, winkelchef
 • 1964 J.A.W. Bakker



 • HDS
 • Tweeboomlaan 73
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 G. Lottering
 • 1949 J.K. Lottering
 • 1964 E. van Leeuwen



 • HDS
 • Tweeboomlaan 75
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.L. Liebert, scheikundig ingenieur Al.; kampeerconsul van de A.N.W.B.; tel. 4620
 • 1949 E.Liebert-Kingma, districtscommissaresse van het district West-Friesland van het Nederlandse Padvindsters Gilde afdeling Hoorn; tel. 4620
 • 1964 P. Aartsen



 • HDS
 • Tweeboomlaan 77
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. de Beurs
 • 1964 A.J. Saan



 • HDS
 • Tweeboomlaan 79
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 K. Sanderes, waterbouwkundig opzichter
 • 1964 A. Stoffers



 • HDS
 • Tweeboomlaan 81
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 D. Laan, landarbeider
 • 1964 M. Laan-de Wit



 • HDS
 • Tweeboomlaan 83
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Wed. J. Groot-de Jong
 • 1964 J. Beemsterboer



 • HDS
 • Tweeboomlaan 87
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 N. Ooms, kantoorbediende
 • 1964 H.J. Bakker



 • HDS
 • Tweeboomlaan 91
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P.J. Peerdeman, arbeider papierwarenfabriek
 • 1949 N. Rood, landarbeider



 • HDS
 • Tweeboomlaan 105
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 H. Bos, leraar Rijkstuinbouwschool
 • 1964 A.M. KaldenbachRustenburg



 • HDS
 • Tweeboomlaan 107
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A. Dekker, onderwijzer
 • 1949 B.J. Veeze, lid van het Anjercomité Hoorn
 • 1964 A. Dekker



 • HDS
 • Tweeboomlaan 109
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P. Makkinga, procuratiehouder; voorzitter van de Hoornse Voetbalvereniging Hollandia; penningmeester van de Harddraverijvereniging Hoorn en Omstreken
 • 1964 B. v. Lijnen NoomenK?hne



 • HDS
 • Tweeboomlaan 111
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.G.L. Lippits, onderwijzer; voorzitter van de R.K. Voetbalvereniging Always Forward; lid van het Anjercomité Hoorn
 • 1964 P. Sneeboer



 • HDS
 • Tweeboomlaan 113
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 H.J. Broers



 • HDS
 • Tweeboomlaan 115
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 D. Keetman, huistimmerman-aannemer (h), tel. 4849
 • 1964 P.J. Mus



 • HDS
 • Tweeboomlaan 117
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 B.J. Veeze, rector van het Westfries Lyceum
 • 1949 S.C. Veeze-Bakker, tandarts; voorzitster van de Vereniging Kinderbibliotheek; tel. 4621
 • 1964 C.J. van den Berg



 • HDS
 • Tweeboomlaan 119
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 D. Tuinstra, hoofd van Gemeenteschool no. 2; directeur van het Instituut voor Middenstandsontwikkeling; voorzitter van de Kunstkring West-Friesland; secretaris van de Vrijmetselaarsloge West-Friesland
 • 1964 D. Tuinstra



 • HDS
 • Tweeboomlaan 121
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 E. Ott, hulpkeurmeester van vee
 • 1964 D.M. Ott-Timmerman



 • HDS
 • Tweeboomlaan 123
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 123
 • 1949 Architectenbureau C.D. van Reijendam en H.J.H. Hermans, tel. 4793
 • 1949 H.J.H. Hermans, architect (h)
 • 1964 G.J. Beumer
 • nummer 123A
 • 1949 N.Tj. Swierstra, secretaris van de Stidiekring Hoorn van het Voor-Aziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux; tel. 4355
 • 1964 N. Swierstra



 • HDS
 • Tweeboomlaan 125
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 125
 • 1949 W.A. van Doorninck, student
 • 1949 S.G. Hellenberg, boekhouder
 • 1949 J. Schulte, directeur van de Hoornse Crediet- en Effectenbank N.V
 • 1964 J. Schutte
 • nummer 125A
 • 1949 N. Swierstra, leraar Rijks H.B.S



 • HDS
 • Tweeboomlaan 127
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Weijling, wijnhandelaar
 • 1964 T.J. Bernardus



 • HDS
 • Tweeboomlaan 129
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 B. van Zeben, gemeenteontvanger; penningmeester van de Bridgeclub Hoorn, de Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren onderafdeling West-Friesland
 • 1964 B. van Zeben



 • HDS
 • Tweeboomlaan 131
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 G.G.H. Hendrikse, opzichter-tekenaar
 • 1964 A.M. Janssen-W?rner



 • HDS
 • Tweeboomlaan 133
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P.J. Boekestein, wachtmeester marechaussee
 • 1964 S. Kiestra



 • HDS
 • Tweeboomlaan 135
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P. Verbeek, ass. der directe belastingen
 • 1949 M.W. Verbeek-de Lange, penningmeesteresse van de Vrouwenvereniging Dient elkander door de liefde
 • 1964 R. van Os



 • HDS
 • Tweeboomlaan 137
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 F.G. Bouwman



 • HDS
 • Tweeboomlaan 139
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A.H. Kooger, uitreiker distributiekantoor
 • 1964 F.E. H?ber
 • 1964 A.H.J. Kooger



 • HDS
 • Tweeboomlaan 141
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 S. Broertjes, commies P.T.T.; penningmeester van de Evangelisatiecommissie, uitgaande van de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Mannenvereniging Calvijn; tel. 4911
 • 1964 J.H. ter Brake



 • HDS
 • Tweeboomlaan 143
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.J. Dam, stoker gasfabriek
 • 1964 J.J. Dam



 • HDS
 • Tweeboomlaan 145
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 M.F. Overdijk, distributieambtenaar; secretaris van de Plaatselijke Commissie voor Schoolvoetbal
 • 1964 M.F. Overdijk



 • HDS
 • Tweeboomlaan 147
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A. de Jong
 • 1949 H.P. de Vries, slager
 • 1964 L. van de Erve



 • HDS
 • Tweeboomlaan 149
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.A. Vriend, tuinder (h)
 • 1964 B.A. Jansen



 • HDS
 • Tweeboomlaan 151
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 G.J. Stap, notarisklerk; secretaris van de Nederlandse Vereniging van
 • 1949 Postzegelverzamelaars afdeling West-Friesland
 • 1964 G.J. Stap



 • HDS
 • Tweeboomlaan 153
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 W.J. Arends, technisch ambtenaar; secretaris van de Toneelvereniging Kunst naar Kracht; lid van de commissie van toezicht op het Westfries Museum
 • 1949 J.G. Doomeveld, onderwijzeres
 • 1964 J.M. Onstenk



 • HDS
 • Tweeboomlaan 155
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.W. Kieft, inkoper-bedrijfsleider
 • 1964 J.W. Kieft



 • HDS
 • Tweeboomlaan 157
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. de Boer, fruitkweker (h)



 • HDS
 • Tweeboomlaan 159
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. de Bree, tuinder (h)



 • HDS
 • Tweeboomlaan 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1920 Th. Eeken, handelaar
 • 1920 C. Schouten, los werkman
 • 1928 J. van Keulen, leerling mach. Ned. Spoorw
 • 1949 R. Meissen & Zn., aannemer, tel. 4606
 • 1949 J. Meissen, telefoonarbeider
 • 1964 M. Petiet
 • nummer 2B
 • 1912 D Eeken, bouwer



 • HDS
 • Tweeboomlaan 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Westerink, meubelmaker
 • 1920 S. van der Vlugt, timmerman
 • 1928 Wed. C. Bakker-Wester
 • 1949 Th. Bot, chauffeur
 • 1964 G.E. Dijkman



 • HDS
 • Tweeboomlaan 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 F .v.d. Leek, reiziger Singermaatschappij
 • 1920 Wed. H. Drost
 • 1920 P. Wagemaker, arbeider
 • 1928 P.A. Mels, wijnkoopersknecht
 • 1949 P.A. Mels, wijnkopersknecht
 • 1949 P.C. Mels, pakhuisknecht
 • 1964 P.C. Mets



 • HDS
 • Tweeboomlaan 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 A. Schel, leerling-machinist H.S.M
 • 1920 Jac. de Rooij, kantoorlooper gem gasfabriek
 • 1928 Jacde Rooij, incasseerder en meteropnemer gasfabriek
 • 1949 W. van der leek, tuinman (h)
 • 1964 S. van Schagen



 • HDS
 • Tweeboomlaan 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 D. Swart, fabrieksarbeider
 • 1920 D. Swart, fabrieksarbeider
 • 1928 D. Swart
 • 1949 D. Swart, condenseur melkfabriek
 • 1964 A. Swart



 • HDS
 • Tweeboomlaan 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 H.J. Kremer, leerling-machinist
 • 1920 H.F. Schoof, timmerman Ned. Spoorw
 • 1928 H.F. Schoof, timmerman Ned. Spoorw
 • 1949 H.F. Schoof, timmerman N.S
 • 1964 J. Meissen



 • HDS
 • Tweeboomlaan 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 H. Broekhuis, spoorwegbeambte
 • 1920 H. Broekhuis, los arbeider
 • 1928 J.G. van Kessel, ladingmeester Nederlandsche Spoorwegen
 • 1949 S. de Roos, colporteur
 • 1949 S. Middelink, voorzitter van de biljartvereniging Krijt op Tijd
 • 1964 J.J. Veenboer



 • HDS
 • Tweeboomlaan 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 Kl. Keetman, timmerman en aannemer
 • 1920 K. Keetman, timmerman
 • 1928 J. Vroom, tuinman
 • 1949 J.C. Bakker, wegenbouwer
 • 1964 K. Groot



 • HDS
 • Tweeboomlaan 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 18
 • 1912 J.H. Koster, koopman
 • 1920 J.H. Koster, reiziger in manufacturen
 • 1928 Joh. Polman
 • 1949 J. Pereboom, adjunct-commies ter secretarie; secretaris-penningmeester van de commissie van beheer van de Districtsschoolartsendienst; secretaris van het Zangkoor der N.H. gemeente
 • 1964 T. Pereboom-v. d. Veer
 • nummer 18A
 • 1920 C.W. Kooij, diamantzetter



 • HDS
 • Tweeboomlaan 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 20
 • 1912 C. Buiten, tuinman
 • 1920 C. Buijten, tuinman
 • 1928 K. Keetman, timmerman en aannemer
 • 1949 G.P. de Boer, timmerman (h), aannemer van timmer- en metselwerken, tel. 4036
 • 1964 G.P. de Boer
 • nummer 20A
 • 1928 0. Visser, melkcontroleur
 • 1928 C. Bakker



 • HDS
 • Tweeboomlaan 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 W. Karhof
 • 1920 A. Lewis, los werkman
 • 1928 W.A.H. van der Heijden, letterzetter
 • 1949 D. Visser, hoofdassistent Rijkszuivelconsulentschap
 • 1949 B.Wenning, timmerman
 • 1964 J. Rond



 • HDS
 • Tweeboomlaan 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 M.J. van Leeuwen, reiziger
 • 1920 C.C. de, Bruijn, machinist
 • 1928 C.W. Kooij, diamantzetter
 • 1949 R. Bosma
 • 1964 R. Bosma



 • HDS
 • Tweeboomlaan 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 26
 • 1912 P. Pool, conducteur H.IJ.S.M
 • 1920 P. Pool, conducteur Ned. Spoorw
 • 1928 UITZOEKEN
 • 1949 P. Claessen, manufacturen
 • 1964 M. Dekker
 • nummer 26A
 • 1928 M.E. Hoep-Swart



 • HDS
 • Tweeboomlaan 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 28
 • 1920 H.C.F. M?ller, mac;hinist Ned. Spoorw
 • 1928 A. Lewis, tuinier
 • 1964 G. Scholten
 • nummer 28C
 • 1912 H.C.F. M?ller, machinist



 • HDS
 • Tweeboomlaan 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 30
 • 1912 A. Noé
 • 1912 J. Schuunnan
 • 1920 Joh. Schuurman, tuinman
 • 1928 A. IJsselstein, opperman
 • nummer 30A
 • 1920 W. Mooij, landmeter
 • nummer 30B
 • 1920 L. Osinga, boekhouder
 • nummer 30C
 • 1920 F.A.van Oostveen, leeraar Ambachtsschool
 • nummer 30D
 • 1912 P. Hartog, ambtenaar



 • HDS
 • Tweeboomlaan 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 G.E. Volkers, meubelmaker
 • 1920 G.E. Volkers, meubelmaker
 • 1928 P. Pool, conducteur Ned. Spoorw
 • 1949 J. van der Heijden, typograaf
 • 1949 P.C. van der Ven, leider drukkerij
 • 1964 J.A. Vriend



 • HDS
 • Tweeboomlaan 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 34
 • 1920 Th. Hoek, bloemist
 • 1949 C.W. Kooij, goudsmid
 • 1964 C.W. Kooij
 • nummer 34F
 • 1912 J.W. Wijnbergen, bloemkweeker



 • HDS
 • Tweeboomlaan 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Beek, tuinman
 • 1920 J. Beek, fruitkweeker
 • 1928 Joh. Schuurman, tuinman
 • 1949 A.G. Hofland, melkslijter
 • 1964 C. Hofland



 • HDS
 • Tweeboomlaan 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 W.A. Fasol, sergeant-majoor
 • 1949 G. van Koldam, ambtenaar P.T.T
 • 1964 G. van Koldam



 • HDS
 • Tweeboomlaan 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 40
 • 1928 P. de Jong, boekhouder
 • 1964 G. Kuipers
 • nummer 40B
 • 1949 L.G. Niebroek, onderwijzeres b.l.o



 • HDS
 • Tweeboomlaan 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Jonker, ambtenaar P.E.N
 • 1949 C. Kroonenburg
 • 1949 C. Masteling, hulp in de huishouding
 • 1964 G. Meijers-Brouwer



 • HDS
 • Tweeboomlaan 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 D. Hemke
 • 1949 H. Hemke
 • 1964 W. Spoelder



 • HDS
 • Tweeboomlaan 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A. Noé
 • 1928 Th. Hoek, bloemist
 • 1949 C.L. Magchielse, ambtenaar gemeentereiniging
 • 1964 C.L. Magchielse



 • HDS
 • Tweeboomlaan 48
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Jn. Beek, fruitkweeker
 • 1949 G. Timmer
 • 1964 H. Japin-Timmer



 • HDS
 • Tweeboomlaan 50
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A. Koster
 • 1949 J. Koster, veehouder (h)
 • 1964 H. Oort



 • HDS
 • Tweeboomlaan 52
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 C. van Westen



 • HDS
 • Tweeboomlaan 54
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A.W. Willemsen, reparateur goud- en zilverwerken
 • 1964 A.P. de Wit



 • HDS
 • Tweeboomlaan 56
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P. de Goede, opzichter tractie N.S
 • 1964 T.P.H. de Goede-Borstelaar



 • HDS
 • Tweeboomlaan 58
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Wed. K. Zwal-de Vries
 • 1964 K. de Vries-van Zwol



 • HDS
 • Tweeboomlaan 60
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.F. Horstman, koopman (h)
 • 1964 W. Kromkamp-Kruize



 • HDS
 • Tweeboomlaan 62
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Th. Vis, slager
 • 1964 J.M. Vis-Limburg



 • HDS
 • Tweeboomlaan 64
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 M. Schoen
 • 1949 Th. Schoen
 • 1964 R.J. Noorman
 • 1964 M.C. Noorman-Schermer



 • HDS
 • Tweeboomlaan 66
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 .I.Ph. Hommersen, arbeider P.E.N
 • 1964 P.T.S. Deen



 • HDS
 • Tweeboomlaan 68
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 W.A. Haak, gepensioneerd H. av. p. (?)
 • 1964 W.A. Haak



 • HDS
 • Tweeboomlaan 70
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.N. Veger, etaleur ver. confectie (?)
 • 1964 P. Wilkes



 • HDS
 • Tweeboomlaan 72
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A. Thies, pianolerares
 • 1949 H. Thies, veekoopman (h)
 • 1964 H. Thies



 • HDS
 • Tweeboomlaan 74
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. Fijma, controleur Rijksverkeersinspectie
 • 1964 N. de Jong



 • HDS
 • Tweeboomlaan 76
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 M.J. Brens, inspecteur 2e klasse P.E.N
 • 1949 H.J. de Rooij, inspecteur P.E.N
 • 1964 M.J. Breure



 • HDS
 • Tweeboomlaan 78
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 W.A. Haak



 • HDS
 • Tweeboomlaan 88
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 B. Nannings, magazijnknecht
 • 1949 E. Nannings, tuinknecht
 • 1949 E. Nannings, lompenkoopman (h)
 • 1949 G. Nannings, timmerman (h)
 • 1964 B. Nannings



 • HDS
 • Tweeboomlaan 90
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Wed. J. Thies-Vet
 • 1964 H.C. Dijkstra



 • HDS
 • Tweeboomlaan 92
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A. Brevé
 • 1964 IJ. Brevé



 • HDS
 • Tweeboomlaan 94
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Wed. J.M. Gerritsen-Sieuwers
 • 1964 C.M. de Jong-Oppedijk
 • 1964 J. Bood



 • HDS
 • Tweeboomlaan 96
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 M. Postma, electricien
 • 1964 M. Postma



 • HDS
 • Tweeboomlaan 98
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Wed. H. Palenstein Heldenman-de Jong
 • 1949 F. Ruiter, reiziger
 • 1949 G.E. Volkers
 • 1964 C. Wit



 • HDS
 • Tweeboomlaan 100
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 D. Hes, monteur
 • 1949 G.J. Hes, kelner
 • 1949 C. Seinen, boekhouder
 • 1964 P.R.A. van der Randen



 • HDS
 • Tweeboomlaan 102
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 K. Baas, bouwondernemer (h)
 • 1949 S.P. Luiken, magazijnbediende



 • HDS
 • Tweeboomlaan 104
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Schoutsen, landbouwer
 • 1949 J. Vriend, veehouder



 • HDS
 • Tweeboomlaan 106
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 G. Beek
 • 1949 J. Beek, fruitkweker (h)



 • HDS
 • Tweeboomlaan 9999
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 K. Verver, serg.-majoor infanterie NR ONBEKEND
 • 1928 W.A. Willemsen, goudsmid NR ONBEKEND
 • 1949 z.nr. Bloemenmagazijn J.A. Muller ONGENUMMERD




 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeTurfsteeg
   VolgendeTyrasstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank