Kennisbank

Turfhaven

Terug naar de inhoudsopgave

HDS

Turfhaven; 1880-1890

 • Turfhaven
 • Straatbeschrijving
 • Kade en gracht tussen Achterstraat en Gasfabriekstraat.
  `Turfhaven' was de naam voor de oude vestinggracht tussen Smerig Horn (Breed) en Peperstraat die in 1508 ophield vestinggracht te zijn doordat een nieuwe noordelijker gelegen stadsgracht werd gegraven. De gracht werd toen voor het eerst (Nieuwe) Turfhaven genoemd, ter onderscheiding van de oude Turfhaven (de oudste) die gelegen moet hebben ten noorden van de Oude Doelenkade (waar nu de Gedempte Appelhaven is). Later, na de nieuwe uitleg van 1576 in oostelijke richting, wordt de naam Nieuwe Turfhaven gebruikt voor het gedeelte dat nu Onder de Boompjes heet en waarschijnlijk ook het gedeelte dat nu Buurtje heet; toen werd de kade aan de overkant, van de Achterstraat tot Peperstraat, Oude Turfhaven genoemd.
  In 1878 werd tot demping van het grootste gedeelte van de Turfhaven besloten; in 1884 was deze een feit. Het resterende gedeelte dat gracht bleef, kreeg de sobere aanduiding: Turfhaven.
  De naam Turfhaven is ontstaan naar aanleiding van de turfschepen die na 1508 aanlegden in de voormalige vestinggracht.
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Het Hoofd van de Gemeenteschool nr. 2 (Muntstraat nr. 7); rooien van enkele bomen staande in de tuin van het Protestants Weeshuis.



 • Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Turfhaven 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1912 Th. de Lange, bakker
 • 1920 Th. de Lange, brood- en banketbakker
 • 1928 Joz. Negenman, stoker kalkbranderij
 • 1928 B. Philippi, sigarenmaker
 • 1949 J. Negenman, chauffeur
 • 1964 P.A. Zomerdijk
 • 1981 G.L. Rijken
 • Gebeurtenissen
 • 1917 Th. de Lange; optrekken schoorsteen Broodbakkerij aan de Turfhaven hoek Muntstraat tot minstens 12 m hoogte.
 • 1924 H. Sanders (Muntstraat nr. 15) en Th. de Lange; aansluiten aan het gemeenteriool.
 • 1926 J. Negenman, directeur Hoornsche Broodfabriek; aanbrengen zonnescherm.
 • 1933 Th. de Lange; vernieuwen stoep.
 • 1960 P. Zomerdijk; verbouwen winkel.



 • HDS
 • Turfhaven 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • nummer 3
 • 1928 H. Edam, arbeider
 • 1981 L.J.J. Helderman
 • nummer 3A
 • 1981 J. van Scherpenzeel
 • Gebeurtenissen
 • 1903 E. Edel; amotie en wederopbouw topgevel.
 • 1912 R. Bangsma; maken hals op een regenbak voor het perceel.
 • 1929 E. Edel Wz.; maken van een stoep en aanschrijving om de regenwaterafvoer te herstellen.
 • 1935 Onbewoonbaarverklaring.
 • 1956 Daar de woning door verbouwing het karakter van woning verloren heeft is onbewoonbaarverklaring opgeheven.
 • 1969 Gemeente Hoorn koopt het pakhuis met ondergrond, Oude Turfhaven nr. 3/ Gravenstraat nr. 48, groot 53 ca voor É 2.500,- van J.R. Koomen.
 • 1970 Gesloopt. Zie verder Gravenstraat nr. 48.



 • HDS
 • Turfhaven 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Bewoners
 • nummer 7 rood
 • 1920 H.J. te Boekhorst, onderwijzer
 • Gebeurtenissen
 • 1928 Mej. G.E. Kaat-Gorter; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1931 C. Visser Bz.; maken riolering.
 • 1937 W.J. Nannings; oprichten bewaarplaats van oude metalen.
 • 1945 C. Meijssen; bouwen nieuwe gevel. Architect S.W. Langius.
 • 1974 Fa. Vleesbedrijf 'West-Friesland'; verbouwen nrs. 7,



 • HDS
 • Turfhaven 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • 1928 D.J. Dekker, transportarbeider
 • 1964 T.C. Waard
 • 1981 L.J.H. van Veen
 • Gebeurtenissen
 • 1928 R. Ypma; inrichten als pakhuis nrs. 8, 9 en verbouwen gevels.
 • 1929 J. Opmeer; verbouwen nrs. 8, 9.
 • 1933 C. de Vries; verbouwen perceel. in 1935 voltooiingsen bewoonbaarverklaring.
 • 1960 T.C. de Waard; verbouwen perceel.
 • 1977 L.J.H. van Veen; verbouwen woning.



 • HDS
 • Turfhaven 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1912 F. Olthuis, timmerman
 • 1920 F. Olthuis
 • 1928 Mej. G. Boterhoven-de Haan, kantoorbediende
 • 1928 K. Schutten, handelscorrespondent
 • 1949 H.J. Eichhom
 • 1949 E.Th.L. Graafland
 • 1949 K. Olthuis
 • 1964 T. Vis
 • 1981 T. Vis
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Fa. D. Kaat en Zn. namens Dijkstra; maken beerput met overloop naar de Turfhaven ten behoeve van twee wc's.



 • HDS
 • Turfhaven 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 13, 13A
 • Bewoners
 • 1912 B.L. Hoekstra, predikant
 • 1920 L.B. Hoekstra, evangeliedienaar
 • 1928 L. Hoekstra, evangelist
 • 1949 G. Strik, vem. metaalfabriek; koster van de Gereformeerde Kerk
 • 1964 G. Strik
 • 1981 J.W. de Boer
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken ten behoeve van nrs. 12,13.
 • 1938 F. Kruithof namens de kerkeraad der Gereformeerde Kerk; slopen verenigingsgebouw achter nr. 13 en bouwen verenigingsgebouw achter nr. 13. in 1938 voltooiingsverklaring.
 • 1939 J. Kieft Wed. P. Homan; verlof B in nr. 13.
 • 1948 C. Klaij namens de Kerkeraard; inrichting zolderruimte en plaatsen dakkapel op nr. 13.
 • 1958 K. Korpershoek namens de beheerscommissie der Gereformeerde Kerk; verbouwen en verbeteren nr. 13.



 • HDS
 • Turfhaven 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1912 E. Rietbergen, koopman
 • 1920 H. van Hinte, kaasknecht
 • 1920 P. van Hinte, los werkman
 • 1928 H. van Hinte, los werkman
 • 1949 H.H. Berkhout, onderwijzer
 • 1949 A. Moeijes, tuinder
 • 1949 C. Moeijes, timmerman (h)
 • 1964 C. Moeijes
 • 1981 A. Moeijes
 • Gebeurtenissen
 • 1928 Fa. Gronert en Moeijes; verbouwen perceel; alleen de zijgevels blijven staan. in 1928 volgt een bewoonbaaren voltooiÔngsverklaring.
 • 1948 Fa. Gronert en Moeijes; aanbrengen nieuw raamkozijn in achtergevel.



 • HDS
 • Turfhaven 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Bewoners
 • 1912 J. Dudink, koopman
 • 1920 E. Rietbergen, transportarbeider
 • 1928 E. Rietbergen, transportarbeider
 • 1949 J. Klijn, chauffeur
 • 1964 A. Klijn-Roele
 • Gebeurtenissen
 • 1937 D. Keetman; aanbrengen nieuwe voordeur.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1967 W.H. Tap; veranderen dakkapel in twee enkele dakkapellen nrs. 16, 17.



 • HDS
 • Turfhaven 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • 1912 J.C. Posch, bouwmeester
 • 1920 J.C. Posch, bouwkundige
 • 1928 Jac. Posch, bouwkundige
 • 1949 A.A. van der Gracht, sigarenmaker
 • 1949 B. Laan, veehouder
 • 1964 A. Draaijer
 • 1981 M.T.F. Dekker
 • Gebeurtenissen
 • 1902 J.C. Posch; leggen riool ten behoeve van afvoer faecaliŽn naar de Turfhaven.
 • 1906 G. Hackmann; leggen nieuwe stoep voor nrs. 19, 20.
 • 1932 Mej. A.J. Posch; vernieuwen wc bij het perceel en inrichten met waterspoeling.
 • 1953 In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 is het dak van nr. 19 ernstig beschadigd. Mej. A. J.Posch wordt aangeschreven het perceel te herstellen.
 • 1970 G. Vertelman; verbouwen en veranderen nr. 19.



 • HDS
 • Turfhaven 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 D. Burgy, sigarenfabrikant
 • 1920 W. Foks, pakhuisknecht
 • 1928 W. Foks, sigarenwinkelier en pakhuisknecht
 • 1928 P. Postma, tabakskerver
 • 1949 Associatie voor Lijkbezorging voor Hoorn en Omstreken; tel. 4387
 • 1949 W. Foks, sigarenwinkelier (h)
 • 1949 H.L. Katuin, huisschilder
 • 1964 H. Menger
 • 1981 E.L. Bakker
 • nummer 2 rood
 • 1920 B. Stolker, beambte Ned. Spoorwegen
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd door Jan Groen sterke drank in 't klein verkocht, op 2 januari 1883 opgevolgd door Jozeph Spijer en 1 mei 1885 door J.H.Beek, 1 mei 1890 door Klaas Smit en 16 november 1900 door A. van Leijen.



 • HDS
 • Turfhaven 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 4, 4 rood
 • Bewoners
 • 1912 A. Polak, koopman
 • 1920 A. Polak, koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Nr. 4 rood onbewoonbaar verklaard.
 • 1925 H.G. Polak; aanschrijving om van de onbewoonbaar verklaarde woning, nr. 4 rood het dak te herstellen.
 • 1929 N.V. W.F. Stoel en Zoon's bouwmaterialenbedrijf; aanbrengen draai- en zetluiken voor de raamkozijnen nr. 4.
 • 1929 Wed. H.G. Polak; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1936 Wed. H.G. Polak; aanschrijving van nr. 4 de hemelwaterafvoer ondergronds te lozen naar de Oude Turfhaven en de goten te herstellen. Zie verder Gravenstraat nr. 48.



 • HDS
 • Turfhaven 5-6
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 5, 6
 • Bewoners
 • nummer 5
 • 1912 G. Beek, warmoezenier
 • 1920 Wed. G. Beek
 • 1920 R. Bangma, koopman
 • 1928 J.B. van Zanten, schildersknecht
 • 1928 Wed. R. Bangma
 • 1949 P. Stam, timmerman
 • 1964 J. Bakker
 • 1981 G. Besanger
 • nummer 6
 • 1912 P. de Graaff, zeilmaker
 • 1920 P. Bouwman, smid
 • 1928 P. Bouwman, smid
 • 1949 Wed. J. van der Gracht-Bouwman
 • 1964 T.A. Boon
 • Gebeurtenissen
 • 1923 R. Bangma; aanbrengen uithangbord en plaatsen van een paar vaten op de stoep voor nr. 5.
 • 1936 Wed. Polak; aanschrijving tot verbeteren nr. 6.
 • 1955 M.M. Jonkman; vervangen wisselton door wc.
 • 1974 Nr. 6 onbewoonbaar verklaard.
 • 1975 Mevr. Wilgenkamp; verbouwen en samenvoegen nrs. 5, 6 tot ťťn woning.
 • 1980 Onbewoonbaarverklaring nr. 6 opgeheven.



 • HDS
 • Turfhaven 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8
 • Bewoners
 • nummer 8
 • 1912 J. Brandt, timmerman
 • 1920 Jac. Brandt, tuinman
 • 1920 Wed. N. Tol
 • 1928 L. Ursem, koopman
 • 1949 J. Boedijn, boekhouder
 • 1949 J.A. Opmeer, schilder (h)
 • 1949 J.C. Opmeer, kantoorbediende
 • nummer 8 boven
 • 1920 Mej. M. Ots, naaister
 • 1928 Jn. Bouwman-Outs
 • Gebeurtenissen
 • 1919 Bierenbroodspot; aanschrijving tot herstel topgevel.
 • 1928 R. Ypma; inrichten als pakhuis nrs. 8, 9 en verbouwen gevels.
 • 1929 J. Opmeer; verbouwen nrs. 8, 9.
 • 1974 Zie nr. 7.



 • HDS
 • Turfhaven 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10
 • Bewoners
 • 1912 C. Westerbaan, scheepstimmerman
 • 1920 C. Westerbaan, scheepstimmerman
 • 1949 D.C. van der Maeden, kantoorbediende
 • 1949 W. Zwaan, werkmeester Rijkswerkinrichting
 • 1964 G. Loos-Keiser
 • Gebeurtenissen
 • 1938 E. Nannings namens K. Olthuis; maken wc.
 • 1977 Th. Vis; veranderen woning in garage/berging.



 • HDS
 • Turfhaven 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1912 J. Gleysteen, metselaar en aannemer
 • 1949 E. Nannings, metselaar-aannemer (h), tel. 4730
 • 1964 E. Nannings
 • 1981 C. Verlaan
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken ten behoeve van nrs. 12,13.
 • 1925 J. Duursma; oprichten meubelmakerij.
 • 1926 J. Duursma; uitbreiden meubelmakerij en houtbewerkingsinrichting.
 • 1928 J. Duursma; uitbreiden houtbewerkingsinrichting en meubelmakerij.
 • 1930 Erven J. van Petten; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1931 E. Nannings; bouwen woonhuis met pakhuis. In 1931 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1938 F. Kruithof; maken wc met waterspoeling.
 • 1940 E. Nannings; verbouwen perceel.
 • 1965 E. Nannings; veranderen voordeur.
 • 1970 E.Nannings; verbouwen bergruimte, vernieuwen keuken.



 • HDS
 • Turfhaven 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 14, 14A
 • Bewoners
 • nummer 14
 • 1912 J. Liwijn, tabaksbewerker
 • 1920 J. Liwijn, tabakskerver
 • 1928 C. Nooder, koperslager
 • 1949 J.H.L. Keet, slager (h)
 • 1949 C. Nooder, koperslager
 • 1964 N. Nooder-Kobes
 • 1981 R.G. Zijlstra
 • nummer 14A
 • 1912 D. de Graaff, fabrieksarbeider
 • 1920 D. de Graaff, los arbeider
 • 1928 D. de Graaff, los arbeider
 • 1949 G. Broertjes, tabaksbewerker
 • 1964 G. Broertjes
 • 1981 G. Broertjes
 • Gebeurtenissen
 • 1910 W. Tonneman; bouwen twee woningen op een terrein aan de Oude Turfhaven.
 • 1938 S. Haarsma; verbouwen nr. 14a.
 • 1939 E. Nannings namens P. Haarsma; bouwen twee schuurtjes en twee wc's nrs. 14, 14a.



 • HDS
 • Turfhaven 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16
 • Bewoners
 • 1920 J.F. van Hinte
 • 1920 E.P. van Hinte, sigarenmaker
 • 1928 P. Hooijboer, loopknecht
 • 1949 G. Beemsterboer, meelmolenknecht
 • 1949 M. Bervoets, landbouwkundige
 • 1964 G. Beemsterboer
 • 1981 C. van Dijk
 • Gebeurtenissen
 • 1951 Perceel nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1952 Fa. Gronert en Moeijes; verbouwen keuken en wc achter het woonhuis.
 • 1967 W.H. Tap; veranderen dakkapel in twee enkele dakkapellen nrs. 16, 17.



 • HDS
 • Turfhaven 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18
 • Bewoners
 • 1920 J. Gons, terreinknecht gemeente Gasfabriek
 • 1920 K. Kloet, kleermaker
 • 1928 A.J. Duinmayer, arbeider gemeente-reiniging
 • 1949 J. van Hinte, kunstmesthandelaar
 • 1964 K. van der Velde
 • 1981 K. van der Velde
 • Gebeurtenissen
 • 1932 J. Egelman; aanschrijving de lekkages te herstellen en het privaat te vernieuwen.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1954 K. v.d. Velde; verbouwen perceel.



 • HDS
 • Turfhaven 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J. Labberton
 • 1912 J. Haring, rijwielhandel
 • 1920 J. Haring, rijwielhandelaar
 • 1928 Jac. Haring, rijwielhersteller
 • 1949 UITZOEKEN
 • 1964 N.H. van Iersel
 • Gebeurtenissen
 • 1906 G. Hackmann; leggen nieuwe stoep voor nrs. 19, 20.
 • 1909 J. Haring; aanbrengen raam in de achterkamer (zijgevel) en maken muur ter afscheiding van zijn terrein van de Gasfabriekstraat.
 • 1916 Jac. Haring; aanbrengen reclamebord en plaatsen rijwielhek op de stoep voor nr. 20.
 • 1930 J. Haring; bouwen winkel met werkplaats nr. 20, en ontheffing artikel 8.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op wisseltonnenstelsel.
 • 1969 Pand is in de nacht van 10 november door brand verwoest.



 • HDS
 • Turfhaven 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Gebeurtenissen
 • 1909 Directeur Gasfabriek geeft kennis van het afbreken van de Oude Turfhaven nrs. 23, 24, 25, 26, 27 en Peperstraat nr. 47. ONGENUMMERD




 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeTrommelstraat
   VolgendeTurfsteeg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank