Kennisbank

Spoorstraat

Terug naar de inhoudsopgave

HDS

Spoorstraat, 2013

 • Spoorstraat
 • Straatbeschrijving
 • Straat lopend van Noorderstraat naar Gedempte Turfhaven. De naam van deze straat is officieel vastgesteld bij raadsbesluit van 1888 voor de nieuw aangelegde straat tussen Spoorsingel-Stationsweg en Noorderstraat (een onbebouwd gedeelte) en voor het verlengde daarvan tussen Noorderstraat en Munnickenveld, dat tot 1888 Hoedemakerssteeg heette, en verder de straat tussen de voormalige Hoedemakerssteeg en de Gedempte Turfhaven die Overtoom werd genoemd naar de overtoom in het in 1869 gedempte grachtje aldaar.
  Tot de demping van de stadsgracht voor het station in 1879 liep de Hoedemakerssteeg tot de Vesten (de stadswallen). In 1894 werden vijf huizen onder n dak in de Spoorstraat en drie huizen in de Baanstraat door de gemeente aangekocht om na afbraak ervan een einde te maken aan een stadsontsiering (vermeldt Room in zijn Kroniek). Op deze plaats verrees nieuwbouw. In 1901 werd langs de Spoorstraat het zogenoemde Rozenhofje aangelegd, als uitbreiding van het St. Pietershof.
  Tussen haakjes zijn de nummers van voor 1909 vermeld. • HDS
 • Spoorstraat 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1920 Nationale Bankvereniging
 • 1928 Nationale Bankvereniging
 • 1949 Rotterdamsche Bankvereeniging N.V., tel. 4783
 • Gebeurtenissen
 • 1949 V.J. Polman namens de Rotterdamsche Bank; verbouwen Spoorstraat nr. 1.
 • 1967 Amrobank N.V.; plaatsen noodgebouw naast de Rotterdamse Bank in de Spoorstraat. • HDS
 • Spoorstraat 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Bewoners
 • 1912 K.H. Kramer, sergeant-majoor administrateur
 • 1920 J. Wessemius, expediteur
 • 1928 J. Wessemius, expediteur
 • 1949 Expeditie Wessemius - N.V. Bodedienst F. Groot; tel. 4374
 • 1949 N. Wessemius, expediteur (h); penningmeester van de biljartvereniging De Keizerskroon; tel. 4374
 • 1964 J. Wessemius
 • 1981 M. Mettivier Meijer
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Wessemius; bewoonbaarverklaring van het verbouwde perceel.
 • 1912 J. Wessemius; aanbrengen erker.
 • 1928 J. Wessemius; maken granieten stoep.
 • 1943 A. Molenaar namens N. Wessemius; veranderen keuken.
 • 1946 H.J. Hermans namens N. Wessemius; aanleggen stoep.
 • 1946 N. Wessemius; verbouwen bovenwoning. Architecten C.D. van Reijendam en Hermans.
 • 1968 Reisbureau 'De Magneet'; verbouwen perceel.
 • 1978 M. Mettivier-Meijer; wijzigen voorgevel. • HDS
 • Spoorstraat 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 ( 2a )
 • Bewoners
 • 1912 J. Kuijn, barbiersbediende
 • 1912 C. Bakker, barbier
 • 1920 C. Bakker, barbier
 • 1928 S. Frankfort, barbiersbediende
 • 1928 C. Jongkees, barbier
 • 1949 Kapsalon C. Jongkees
 • 1949 C. Jongkees, barbier (h)
 • 1949 M. Jongkees-Swier, penningmeesteresse van de Gereformeerde Vrouwenvereniging Lydia
 • 1964 J.T. Heijmans
 • Gebeurtenissen
 • 1905 G. Bakker; aanbrengen uithangbord.
 • 1915 C. Bakker; verbouwen perceel en leggen spruit voor afvoer menagewater. Architect H.J. Cramer. Pand wordt grondig verbouwd, de scheersalon wordt vergroot en de verdieping verhoogd.
 • 1938 J. Baas namens C. Jonkees; vervangen gele bloktegels in de stoep door basaltine tegels.
 • 1951 Pand nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1964 J.Th. Heijmans; verbeteren woning onder andere vergroten woonkamer, maken drie slaapkamers, douche en wc.
 • 1967 IJ.W. Schuurman; oprichten van een inrichting voor het bereiden en bakken van voedings- en genotsmiddelen.
 • 1973 J. de Boer; veranderen perceel, onder andere verbouwen snackbar. Architect van Zanen, Edam.
 • 1977 J. de Boer; wijzigen indeling. • HDS
 • Spoorstraat 6-8
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 6, 8 (4, 6)
 • Pandbeschrijving
  Nr. 8. Steen met opschrift: . . . oor Blokker . . . 1877-
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1920 G.J.A. Heino, onderwijzer
 • 1949 B.J. Schneiders, smederij, tel. 4498
 • nummer 6 boven
 • 1949 B.J. Schneiders, smid (h)
 • nummer 6 rood
 • 1964 C.J.A.M. Vermeeren
 • 1981 E. Vermeeren-Engel
 • nummer 8
 • 1912 M.H. Schneiders, smid
 • 1920 M.H. Schneiders, smid
 • 1928 M.H. Schneiders, smid
 • 1964 J. Tromp
 • 1981 J. Tromp
 • Gebeurtenissen
 • 1900 M.H. Schneiders; vernieuwen voorgevel nr. 6.
 • 1900 M.H. Schneiders; leggen spruit voor de afvoer van menagewater en faecalin nr. 6.
 • 1903 M.H. Schneiders; naar buiten openslaande deuren nr. 6.
 • 1905 M.H. Schneiders; oprichten smidse in nr. 8.
 • 1906 Schneiders; bouwen pakhuis met bovenwoning op een terrein gelegen aan het Munnickenveld nr. 6 (hier zal Spoorstraat nr. 6 bedoeld zijn).
 • 1906 J. Schouten; bierverlof in beneden voor- en achterlokaal nr. 8; ingetrokken 1909.
 • 1918 M.H. Schneiders; plaatsen van vier elektromotoren in nr. 8.
 • 1927 M.H. Schneiders; uitbreiding smederij in nr. 8 en verbouwen nrs. 6, 8, nr. 8 wordt aan de woonbestemming onttrokken. Architect H.J. Cramer.
 • 1932 M.H. Schneiders; vernieuwen stoep nr. 8.
 • 1940 M.H. Schneiders; plaatsen van 10 handwagens om te repareren voor nrs. 6, 8.
 • 1949 J. v.d. Berg namens B. Schneiders; vernieuwen en wijzigen toegangsdeur en raamkozijn nr. 6.
 • 1956 B.J. Schneiders; uitbreiden lasserij in nrs. 6, 8.
 • 1964 C.J.A.M. Vermeeren; maken kachelberging en bovenwoning in nr. 8.
 • 1977 C.J.A.M . Vermeeren; verbeteren keuken in nr. 6 en maken cv. • HDS
 • Spoorstraat 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 (8)
 • Bewoners
 • 1912 G. Salm, wagenmaker
 • 1920 P. Spel, koopman
 • 1928 P. Spel, koopman
 • 1949 K. Spel, veehandelaar (h)
 • 1949 P. Spel, koopman (h)
 • 1964 P. Spel
 • Gebeurtenissen
 • 1910 G. Salm; ontheffing van artikel 10 bij de verbouwing van het perceel; bouwen keuken op het achter gelegen erf.
 • 1937 G. Salm; verbouwen pand, maken stoep; in 1937 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. • HDS
 • Spoorstraat 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1981 M.V. Huisman-Homan
 • Gebeurtenissen
 • 1927 P. Venverloo; verbouwen perceel en aanbrengen reclameborden aan de nrs. 12, 14. • HDS

  Spoorstraat nr. 14, zogenaamd Andijker veerhuis, vr 1935

 • Spoorstraat 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 (10)
 • Bewoners
 • 1912 T. Waard, arbeider
 • 1920 F. Keizer, los arbeider
 • 1949 D. Visser, sigarenmagazijn
 • 1949 B. Verhoogt, zilversmid-winkelier (h)
 • 1964 P.Smit
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Schouten; bierverlof in het beneden voor- en achterlokaal. Ingetrokken 1909.
 • 1909 M. van der Kooij; verlof voor de verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank.
 • 1910 S. Stammes; bierverlof.
 • 1910 T. Waard; bierverlof.
 • 1927 P. Venverloo; vernieuwen stoep en aanbrengen van reclameborden aan de nrs. 12, 14, en veranderen gevel nr. 14.
 • 1932 P. Venverloo; vernieuwen kap.
 • 1935 E. Nannings; bouwen nieuw woon-winkelhuis. In 1935 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1935 E. Nannings namens B. Verhoogt; maken stoep. • HDS
 • Spoorstraat 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 (12) zie Munnickenveld nr. 1
 • Gebeurtenissen
 • 1968 Gemeente Hoorn; aankoop van het huis met ondergrond en bergplaats aan het Munnickenveld nr. 1 en Spoorstraat nr. 16 voor 8.000,-van M.C. Kaldenbach-Ekers en C.E. Kaldenbachde Bie.
 • 1976 P. Koopmans; nieuwbouwen en uitbreiden drukkerij nr. 16.
 • 1977 Koopmans drukkerij B.V.; Nieuwe hinderwetvergunning voor de gehele drukkerij nrs. 16, 18, 20. • HDS
 • Spoorstraat 18-20
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 18, 20 ( 14, 16 )
 • Bewoners
 • nummer 18
 • 1912 J.H. Kolkman, notarisklerk
 • 1912 H. Kolkman, touwslagersknecht
 • 1920 Wed. J. Hobbelman
 • 1928 Wed. E. Tros
 • 1928 Joh. Harder, steenhouwer
 • 1949 J. Keetbaas, directeur administratiekantoor
 • 1964 P A. Beemsterboer
 • nummer 20
 • 1912 N.B. van Stralen, metaalbewerker
 • 1920 F. van der Aarde
 • 1928 Wed. J. van der Aarde-Hobbelman
 • 1949 T. van der Aarde
 • 1964 J.C.C. Vleerlaag-Diekstra
 • Gebeurtenissen
 • 1949 Wed. C.D. Kaldenbach-Tros; aanschrijving de gebreken in nr. 18 op te heffen.
 • 1952 Wed. C.D. Kaldenbach-Tros; aanschrijving de gebreken in nr. 18 op te heffen.
 • 1955 J. Ekers; vervangen wisselton door een wc in nrs. 18, 20.
 • 1955 J. Ekers; vervangen wisselton door een wc in nrs. 18, 20.
 • 1968 Nr. 18 onbewoonbaar verklaard.
 • 1968 Gemeente Hoorn; aankoop van het huis met erf groot 42 ca voor 4.000,- van M.C. Kaldenbach-Ekers en C.E. Kaldenbachde Bie.
 • 1970 Nr. 20 onbewoonbaar verklaard.
 • 1976 P. Koopmans; nieuwbouwen en uitbreiden drukkerij nr. 16.
 • 1977 Koopmans drukkerij B.V.; Nieuwe hinderwetvergunning voor de gehele drukkerij nrs. 16, 18, 20. • HDS
 • Spoorstraat 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 ( 18 )
 • Bewoners
 • 1912 C. Appelman
 • 1920 H. Berkeveld, los arbeider
 • 1964 J.C. Nauta-v.d. Putte
 • 1981 H.F.M. Beemsterboer
 • Gebeurtenissen
 • 1905 G. Hackmann; herstellen voorgevel.
 • 1927 N. Nauta; slopen perceel.
 • 1928 N. Nauta; verbouwen perceel Noorderstraat nr. 34 rood (is nr. 22).
 • 1933 Jac. Nauta; aanbrengen spiegelglas in het bovenpaneel voordeur.
 • 1939 J. Appel namens N. Nauta; bouwen woonhuis. In 1939 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeSpoorsingel
   VolgendeStationsemplacement

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank