Kennisbank

Roode Steen

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Gevelwand
Plattegronden

Huisnummers anno 1982:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Roode Steen
HDS

Roode Steen, circa 1900

Roode Steen, circa 1930

 • Straatbeschrijving
 • Centraal plein in Hoorn waar zeven straten of stegen op uitkomen.
  Het plein is genoemd naar de rode steen gelegen tegenover het in 1797 gesloopte stadhuis, ter hoogte van het standbeeld van Jan Pietersz. Coen, geplaatst in 1[893.
  Op deze steen (er ligt nu een duplicaat van de originele steen die in het Westfries Museum bewaard wordt) werden straffen voltrokken aan diegene die door het stedelijk gerecht van schout en schepenen in het stadhuis waren veroordeeld. De Rodesteen is de plaats waar in 1316, volgens Velius, drie Hamburgers een herberg begonnen en drie huizen bouwden, de eerste huizen van Hoorn. Uit archiefstukken is echter gebleken dat Hoorn ouder moet zijn.
  Op de Rodesteen kwamen de verbindingswegen met het binnenland bij elkaar: de waterweg de Gouw, die door middel van een sluis hier in verbinding stond met het buitendijkse vervolg naar de Zuiderzee, en de landweg over het huidige Grote Noord. Het werd het centrale punt waaruit Hoorn zich heeft ontwikkeld en waar de handel gedreven werd op de oude markt; waar ook de Waag uit 1609, het middeleeuwse Proostenhuis (vervangen door het Statencollege uit 1632, nu Westfries Museum) en circa 1420 het oude stadhuis gebouwd werden.
  Abbing vermeldt dat in 1710 bij het graven van een kuil in een huis naast de Waag nog de overblijfselen van de oude beschoeiing (waarmee de Gouw aanweerskanten beschoeid was geweest), werden gevonden. Het water daar was in 1420 al gedempt.
  De officiële naam voor het plein is sinds 1888 nog steeds zowel Rodesteen als Kaasmarkt. • Roode Steen 1
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Rodesteen nrs. 1, 2, 16, 15, 14

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 | Westfries museum monument
 • Pandbeschrijving
  Statencollege, thans Westfries Museum. Hoofdgebouw met pronkgevel van natuursteen (1631) aan het Rode Steen. Oudere dwarsbouw achter (xv) ; jongere vleugel aan de noordzijde de hoofdvleugel belendend doch minder diep en met gevel aan het voorplein, xvill D. Inwendig balklagen op geornamenteerde sleutelstukken waarvan twee oud, betimmering (xvil) onder andere uit de Admiraliteit, spiltrap; 18de eeuwse betimmering in rechter deel en achterkamer met plafond; marmeren binnenpoortje, xvill D. Aan het voorplein gesmeed ijzeren hek 1729. Twee kanonnen als schamppalen.
 • Pandbeschrijving
  .
 • Gebeurtenissen
 • 1936 Bliksembeveiliging hersteld.
 • 1965 Rijksgebouwendienst; restauratiewerkzaamheden. • Roode Steen 2
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Rodesteen nrs. 1, 2, 16, 15, 14

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 | V.V.V. kantoor monument
 • Pandbeschrijving
  Klein 17de eeuws pand waarvan de top van de gevel verloren is gegaan; zijgevel overgekraagd. Gevelsteen 'In d'Yserman'. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
  Vroeger café 't Vosje; in de gevel twee leeuwenmaskers.
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 J.P. Galesloot, koffiehuishouder
 • 1920 J.P. Galesloot, stalhouder
 • 1928 J.P. Galesloot, koffiehuishouder en koetsier
 • 1949 Gebr. Hoeksema, wasserij, tel. 4257
 • 1949 S. Middelink, winkelier in houtwaren (h)
 • 1964 J. de Roos
 • 1981 J. de Roos
 • nummer 2 boven
 • 1981 A. Reinders
 • nummer 2 rood
 • 1964 S. de Roos
 • Gebeurtenissen
 • 1906 J.P. Galesloot; tapvergunning en verkoop sterke drank in ' t klein in het benedenlokaal aan de straat.
 • 1934 J.W.J. van 't Hek namens P. Galesloot; maken aansluiting aan het gemeenteriool ten behoeve voor een wasbak.
 • 1935 W.J. Galesloot; aanbrengen lichtreclame Heineken Bier.
 • 1937 P. Galesloot; aanschrijving de lichtreclame weg te halen behalve de reclame van 1935.
 • 1938 De drankvergunning wordt overgeschreven op naam van W.J. Galesloot.
 • 1938 W.J. Galesloot namens J.P. Galesloot; plaatsen van twee tafeltjes en acht stoelen en een tochtscherm op het trottoir.
 • 1939 C. v.d. Berg jr.; verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.
 • 1939 C. v.d. Berg; aanbrengen pleisterlaag zijgevel zijde West, en verbouwen voorgevel, een buitendeurkozijn wordt afgestaan aan het Westfries Museum.
 • 1939 Th. Rijkhoff; aanbrengen zonnescherm.
 • 1940 J. v.d. Berg; verplaatsen van een schot in de winkel.
 • 1948 Aan de gevel zijde Proostensteeg wordt een bordje 'verboden aan te plakken' bevestigd.
 • 1950 S. de Roos; aanbrengen twee reclamebordjes 'Hoeksema stomen verven' aan de voorgevel en gevelzijde West.
 • 1971 J. Roos; verbeteren woning. • Roode Steen 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 | advocatenkantoor
 • Bewoners
 • 1920 J. Reek Pz., hotelhouder
 • 1928 J. Reek, café-restaurant- en stalhouder
 • 1949 UITZOEKEN
 • 1964 H.N. Kaldenbach
 • Gebeurtenissen
 • 1903 M. Nooij; plaatsen van tafeltjes en stoelen op de stoep voor het perceel en verkoop sterke drank in 't klein in het beneden voorlokaal; ingetrokken 1919.
 • 1908 M. Nooij; aanbrengen gaslantaarn aan de voorgevel.
 • 1909 M. Nooij; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1915 M. Nooij; aanbrengen lozing voor menagewater naar het riool in de Havensteeg.
 • 1917 M. Nooij; aanbrengen twee tochtschermen op de stoep.
 • 1919 De drankvergunning voor verkoop van sterke drank in t klein van M. Nooij wordt overgeschreven op naam van J. Reek.
 • 1920 J. Reek Pz.; plaatsen rijwielhek op de stoep.
 • 1924 De vergunning van J. Reek Pz. wordt overgeschreven op naam van mej. J.J. Reek.
 • 1928 De vergunning voor de verkoop van sterke drank in 't klein wordt overgeschreven op naam van J. Reek Pz.
 • 1929 J. Reek Pz.; plaatsen van tafeltjes en stoeltjes op de stoep.
 • 1931 J. Reek Pz.; aanbrengen zonnescherm.
 • 1934 H. Kaldenbach; slopen perceel 'De Toelast'. Het dakvenster wordt afgestaan aan het Westfries Museum. Ter plaatse van het afgebroken perceel wordt een nieuw woonhuis gebouwd. Architect Joh. Verberne.
 • 1935 In 1935 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring en een hardstenen bloktrede wordt aangebracht voor het perceel. in 1935 wordt de drankvergunning ingetrokken. • Roode Steen 4
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Roode Steen nr. 4

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 | sigaren-zaak monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige gevel, XVIII , voor ouder pand met achter topgevel. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
  In de zijgevel restanten van een houten beschietting.
 • Bewoners
 • 1912 C. van Riel jr., sigarenmagazijn
 • 1920 H.J. Pieters, tabak- en sigarenmagazijn
 • 1928 H.J. Pieters, winkelier in sigaren en tabak
 • 1949 S. Middelink's Houtwarenbedrijf, Klompenhandel en Reparatie-inrichting
 • 1949 E. de Wit, sigarenwinkelier (h); voorzitter van de Nederlandse Bond van Sigarenwinkeliers afdeling Hoorn; tel. 4208
 • 1964 K. Ham
 • 1981 L. Zandbergen
 • Gebeurtenissen
 • 1911 Aanbrengen uithangbord 'Telefoon gasfabriek'.
 • 1916 H.J. Pieters; plaatsen rij wielhek op de stoep.
 • 1919 H.J. Pieters; oprichten goudsmederij.
 • 1925 H.J. Pieters; aanbrengen lichtbak.
 • 1928 H.J. Pieters; aanbrengen lichtreclame en reclamebord.
 • 1929 H.J. Pieters; plaatsen automaat op de stoep.
 • 1932 H.J. Pieters; intrekken vergunning voor de automaat voor verkoop van tabak, sigaren en sigaretten.
 • 1938 H.J. Pieters; aanbrengen reclamebord tegen de gootlijst.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1956 K. Ham; verbouwen perceel.
 • 1964 Fa. 'De Sleutel' namens K.Ham; aanbrengen lichtbak. • Roode Steen 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Roode Steen nrs.7, 6, 5

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 | café-restaurant monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige gevel XVIII D - XIX A voor ouder pand. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
 • Bewoners
 • 1912 J. Joosten, onderwijzer
 • 1912 Mej. A.C. Leopold, gouvernante
 • 1912 D.C. Smits, banketbakker
 • 1912 Joh. van Berkum, timmerman
 • 1912 H.W.C. v.d. Reyden, luitenant-kwartiermeester
 • 1912 J. Enter, onderwijzer
 • 1920 Joh. van Berkum, pensionhouder
 • 1928 G. Raadsma, tandarts
 • 1928 H. Knap, horlogemaker
 • 1949 G. Raadsma, tandarts (h)
 • 1949 A.M. van Geel-Nijhuis, huishoudster
 • 1964 G. Raadsma
 • 1981 J.W.C. Bakker
 • Gebeurtenissen
 • 1923 H.J. Pos; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken.
 • 1932 F. Meijerink; aanschrijving de gebreken te herstellen.
 • 1965 P.A. Bolderman; verbouwen perceel; onder andere verbouwd tot biljartzaal en restaurant met bovenwoning. P.A. Bolderman krijgt verlof A.
 • 1968 P.A. Bolderman; verlof A wordt ingetrokken.
 • 1977 J.W.C. Bakker; vergroten keuken. • Roode Steen 6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Roode Steen nrs.7, 6, 5

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 | slagerij monument
 • Pandbeschrijving
  Midden 19de eeuwse gevel voor ouder diep pand. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1912 H.G. Polak, manufacturen
 • 1920 Dr. C.J. Keijser,arts
 • 1949 D. Westhoven, caféhouder
 • 1964 P.G. Dontje
 • 1981 J.H. Zunnebeld
 • nummer 6 boven
 • 1949 W.F. Groot, etaleur
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Gemeente architect maakt bestek en houdt toezicht bij de verbouwing.
 • 1913 Dr. C.J. Keijser; maken riolering naar het gemeenteriool.
 • 1931 H. Brands; aanbrengen enige veranderingen in verband met het voornemen om een gedeelte tot café te bestemmen: verkoop van sterke drank in 't klein in de benedenlokaliteit.
 • 1931 J. van Riel namens H. Brands; aanbrengen lichtbak.
 • 1934 Jb. Appel namens Wed. H.G. Polak; verbouwen voorgevel onder andere een nieuwe onderpui.
 • 1935 Wed. H.G. Polak; aanschrijving de goten zij- en achtergevel te herstellen.
 • 1936 H. Brands; plaatsen rijwielrek op de stoep.
 • 1941 Drankvergunning H. Brands wordt ingetrokken. D. Westhoven, caféhouder, verlof A.
 • 1941 D. We sthoven; aanbrengen lichtbak en plaatsen van twee tafeltjes en acht stoelen op de stoep. Vergunning wordt in 1943 ingetrokken. in 1945 wordt de vergunning voor het rijwielrek ingetrokken.
 • 1948 Mej. R. Polak en mevr. M.H. Levie-Polak; aanschrijving omdat het pannendak doorregent en de goten lekken.
 • 1949 Mej. R. Polak en mevr. Levie-Polak; aanschrijving omdat het gestucadoorde plafond in de voormalige gelagkamer gedeeltelijk is ingestort, de zinken goot en het pannendak lekt, de marmertegels in de entree zijn verzakt en verbrijzeld.
 • 1950 Mej. R. Polak en mevr. Levie-Polak; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1950 H. de Boer; aanbrengen reclamebord en lichtbak aan de gevel. H. de Boer krijgt verlof A.
 • 1953 J.R. Levie e.a.; aanschrijving de vloer in het café te herstellen en de gebreken op te heffen. Verlof A van H . de Boer wordt ingetrokken. B. v.d. Putten krijgt verlof A.
 • 1955 B. v.d. Putten; verlof A wordt ingetrokken. P.G. Dontje krijgt verlof A.
 • 1958 J.R. Levy; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1962 Op 7 mei 1962 brandde het pand geheel uit. Inwendig bleek het pand een oud houtskelet te bezitten.
 • 1963 Heineken's Brouwerijen Nederland N.V.; herbouwen perceel. Aannemer G. Kunst en Zn., Avenhorn.
 • 1971 J.H. Zunnebeld; veranderen en verbouwen perceel. • Roode Steen 7
  HDS

  Roode Steen nrs.7, 6, 5

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 | muziekhandel monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met 17de eeuwse gepleisterde gevel. Recht afgesloten met kapel. Pand ouder. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
 • Bewoners
 • 1920 Hoornsche Cartonnagefabriek
 • 1920 Jac. Bosse, Hoornsche Cartonnagefabriek
 • 1928 A. Niemans, kapper
 • 1949 Meubelhandel ""Jan Pieterszoon Coen"" (S.) Gravendijk), te1.4577
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Joh. de Haan; uitstallen van goederen op de stoep voor het perceel.
 • 1928 Dirk Broertjes; drankverlof op de eerste verdieping.
 • 1931 Simon Oud; koopman; uitstallen van groenten op de stoep.
 • 1937 C. Vos; plaatsen en laten verblijven van ledige manden en kisten en uitstallen van groenten en fruit op de stoep; wegens verhuizing wordt de vergunning ingetrokken in 1941.
 • 1946 S. Gravendijk; inhakken van een trede in de hardstenen stoep en aanbrengen van twee stoeptreden.
 • 1956 S. Gravendijk; verbouwen voorgevel van Meubelhandel J. Pzn. Coen, onder andere wijzigen onderpui. Aannemer P. van Duimen. • Roode Steen 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Roode Steen nrs.8, 9, 10, 11, 12, 13

  Roode Steen nr. 8, vóór 1912

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 monument
 • Pandbeschrijving
  Waaggebouw. Met natuursteen bekleed rechthoekig gebouw met verdieping en tentdak, door Hendrick de Keyser ontworpen. Beneden geopend met rondbogig gesloten poorten. Inwendig: houten zoldering op geornamenteerde sleutelstukken; weegjukken. Spiltrap modern.
 • Bewoners
 • 1964 P.A. Bolderman
 • Gebeurtenissen
 • 1935 Oud-Hoorn verzoekt de schijnwerper voor het Waaggebouw te verwijderen.
 • 1936 Waaggebouw wordt voorzien van waterafvoer, nieuwe trap wordt aangebracht.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1953 A. Muller krijgt verlof A; dit wordt in 1956 ingetrokken. • Roode Steen 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Roode Steen nrs.8, 9, 10, 11, 12, 13

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 | verhuur toneelbenodigdheden monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige 18de eeuwse gevel met recht kroonlijst en omlijste deurpartij; achtergevel ijde eeuws, top verloren. Inwendig houten, laat 18de eeuws binnenpoortje en bovenlicht met twee allegorische figuurtjes, xvil; achterin gemetseld poortje met festoenen, midden XVII, balksleutels XVIII, stucwerk op de verdieping XVIII. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
  17de eeuws binnenpoort je in 1918 gerestaureerd door H. J. Cramer en G. H. Lückens.
 • Bewoners
 • 1920 Nooder en Co., commanditaire vennootschap, effecten en coupons
 • 1920 N. Nooder, bankdirecteur
 • 1928 B. Groot, coiffeur en dameskapper
 • 1928 H. Hooijberg, barbiersbediende
 • 1949 Waag
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd door Antonie Dalmeijer sterke drank in 't klein verkocht in het beneden lokaal, 1 mei 1900 opgevolgd door J.C. Ham.
 • 1905 A. Dalmeijer en J.C. Ham; verkoop van sterke drank in 't klein in het benedenlokaal, en een daaraan grenzend achterlokaal.
 • 1905 A. Dalmeijer; verstrekken van sterke drank op de stoep en aanbrengen zonnescherm.
 • 1911 Drankvergunning van Dalmeijer wordt ingetrokken. M.C. van de Water krijgt deze vergunning.
 • 1922 J. Egelman; aanschrijving het privaat overeenkomstig de voorschriften in te richten.
 • 1933 G. Egelman; uitbreken twee deuren met kozijnen en dichtmetselen der opening, toeganggevende tot een overdekte binnenplaats van het perceel. • Roode Steen 10
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Roode Steen nrs.8, 9, 10, 11, 12, 13

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 | kapperszaak monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige 18de eeuwse gevel; omlijste deurpartij. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
 • Bewoners
 • 1912 C. Winkel, secretaris van het waterschap Drechterland en secretaris bij hoofdingelanden van West-Friesland
 • 1920 C. Winkel, secretaris van het waterschap Drechterland
 • 1928 C. Winkel, secretaris van het waterschap Drechterland
 • 1949 J.A. Karsten, oliehandel
 • 1949 K. Weinreich, verwarmingsmonteur
 • 1949 Frans 't Hoen, leider van het Cultureel Centrum Noordholland; tel. 4928
 • 1964 W.L.G.M. Last
 • 1964 J. A. Karsten
 • 1981 A.M. Beeke
 • Gebeurtenissen
 • 1902 F. van Tetterode; gedeeltelijk vernieuwen van de kroonlijst boven de kozijnen.
 • 1915 C. Winkel; aanbrengen 5 zonneschermen.
 • 1931 C. Winkel; aanschrijving om het pand aan te sluiten aan de Proviciale Waterleiding of ƒ10,- met watermonster voor onderzoek in te zenden.
 • 1936 S.W. Langius namens J. Molenaar; verbouwen perceel onder andere wijzigen bovenramen in de voorgevel.
 • 1970 Aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1972 Aanschrijving gebreken op te heffen. • Roode Steen 11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Roode Steen nrs.8, 9, 10, 11, 12, 13

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 | restaurant monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige 18de eeuwse gevel; pui quasi 17de eeuws. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
 • Bewoners
 • nummer 11
 • 1912 C. Koomen, koek- en banketbakker
 • 1920 J.C.T. Utermöhlen, koopman
 • 1920 Fa. Utermöhlen & Visscher
 • 1928 J.C.T. Utermöhlen, kaas- en wijnhandelaar
 • 1949 N. Ursem, handel in melk, boter, kaas en eieren
 • 1949 H.O.B.I. (oliën en vetten, directeur: J. Peetoom), tel. 4084
 • nummer 11 boven
 • 1949 Wed. J.E. de Rooij-Gons
 • nummer 11 rood
 • 1964 P. Peetoom
 • 1981 J. Stavenuiter
 • Gebeurtenissen
 • 1918 J. C.Th. Utermöhlen en Co.; aanbrengen uithangbord en overschrijving drankvergunning van Gedempte Turfhaven nr. 16 naar dit perceel. in 1927 wordt de vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein ingetrokken.
 • 1946 J. Peetoom; slopen achtergedeelte (keuken en schuur) van het perceel genaamd 'De Witte Olifant'.
 • 1947 J. Peetoom; verbouwen perceel. Architect H. Oude Vrielink.
 • 1956 W. Ursem; verbouwen perceel.
 • 1959 Mej. Baas; aanbrengen luifel aan de gevel en verbouwen perceel.
 • 1972 K. van Dijk en K. Droog; veranderen showroom in barrestaurant. • Roode Steen 12
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Roode Steen nrs.8, 9, 10, 11, 12, 13

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 | kapperszaak monument
 • Pandbeschrijving
  zie Warmoesstraat nr. 1
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige 18de eeuwse gevel met twee verdiepingen, pui modern. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
 • Bewoners
 • nummer 12
 • 1912 A.C. Boldingh, boekhandelaar
 • 1920 A.C. Boldingh, boekhandel drukkerij
 • 1928 A.C. Boldingh, boekhandelaar
 • 1949 Broodbakkerij D. Van Berkum
 • 1949 C. van Berkum, broodbakker (h)
 • 1981 L.H.N. Ellerbroek
 • nummer 12 boven
 • 1964 D. Gons
 • nummer 12 rood
 • 1949 Pedicure-inrichting A. Gons-Rosema, tel. 4773
 • 1949 D. Gons, masseur (h), tel. 4773
 • 1949 A. Gons-Rosema, pedicure, tel. 4773
 • 1949 Hoornsche Sportschool (D. Gons), tel. 4773
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A.C. Boldingh; plaatsen gasmotor voor uitbreiding boekdrukkerij.
 • 1906 A.C. Bodlingh; verbouwen achterhuis.
 • 1928 H.C. Boldingh; ontheffing om het pand aan de waterleiding aan te sluiten, daar drinkwater uit de bak goed is.
 • 1940 J. Peetoom; verbouwen gevel en aanbrengen deurkozijn in Warmoesstraat nr. 1.
 • 1941 J. Peetoom; verbouwen nr. 12 tot woon-winkelhuis met afzonderlijke bovenwoning. in 1941 volgt voltooiingsen bewoonbaarverklaring nrs. 12,12 rood. Architect H. Oude Vrielink.
 • 1946 D. Gons; aanbrengen reclamebord nr. 12 rood.
 • 1948 D. Gons; aanbrengen reclamebord nr. 12 rood ten behoeve van de sportschool.
 • 1963 T.C. van Berkum; aanbrengen twee automaten. • Roode Steen 13
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Roode Steen nrs.8, 9, 10, 11, 12, 13

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 | café monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig 19de eeuws woonhuis in traditionele trant. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
 • Bewoners
 • nummer 13
 • 1928 N.J. Baart, monteur
 • nummer 13 rood
 • 1949 J.C. Kloppenburg
 • 1964 J. Leeuw
 • 1981 F. Ditmeijer
 • Gebeurtenissen
 • 1977 H. Kip; verbouwen winkel tot café. Architect W. Douma. • Roode Steen 14
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Rodesteen nrs. 1, 2, 16, 15, 14

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 | bank monument
 • Pandbeschrijving
  Vroeg 19de eeuws pand met gepleisterde gevel waarin smalle hoeklisenen en een middenrisaliet bekroond door halfronde dakkapel. Pui modern. Stoep met hek. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
 • Bewoners
 • nummer 14
 • 1912 J.J. Potgieser, grossier in koloniale en grutterswaren enz
 • 1949 Gemeentepolitie, tel. 4444
 • nummer 14 boven
 • 1928 Wed. Jb. Munk-Reek
 • 1949 A.F. Feenstra, korpschef-inspecteur van gemeentepolitie, tel. 4444
 • nummer 14 rood
 • 1928 W.B. Knikker, muziekonderwijzer en vioolleraar
 • 1928 D. Ottink, pianist
 • 1964 J. Compas
 • Gebeurtenissen
 • 1908 J.J. Potgieser; aanbrengen uithangbord.
 • 1920 Gemeente Hoorn koopt voor ƒ25.000,- vrij geld het perceel, groot 3 are 85 ca en 33 ca ten behoeve van het politiebureau van J.J. Potgieser. in 1921 wordt de bovenwoning verhuurd aan de commissaris van Politie.
 • 1922 De bovenwoning wordt verbeterd.
 • 1940 De cellen in het politiebureau worden verbeterd.
 • 1943 De commissariswoning wordt hersteld.
 • 1957 N.V. Het Middenstandshuis; verbouwen voormalig politiebureau tot Bankgebouw der Ned. Middenstandsbank.
 • 1966 N.V. Mij. van Onroerende Goederen 'Het Middenstandshuis'; bouwen nachtkluis.
 • 1974 B.V. Mij. van Onroerende Goederen 'Het Middenstandshuis'; verbouwen Bankgebouw.
 • 1979 Zie Grote Noord nr. 1. • Roode Steen 15
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Rodesteen nrs. 1, 2, 16, 15, 14

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 monument
 • Pandbeschrijving
  Vijf traveeën breed sober pand met rechte kroonlijst en dakkapel, XVIII B. Omlijste deurpartij. Stoep met hek, pompvoet. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
 • Bewoners
 • 1912 H.W. de Joncheere, burgemeester
 • 1920 A.A. de Jongh, burgemeester
 • 1928 Mr. G.J. Bisschop, burgemeester
 • 1949 Distributiekantoor, tel. 4650
 • 1964 J. Verkerk
 • 1964 P.J. Groentjes
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Huis wordt gelegateerd aan de Gemeente Hoorn door Mevrouw de Vicq-Carbasius en bestemd tot burgemeesterswoning. De gemeente-architect verbouwt het huis; onder andere amoveren bestaande uitbouw en maken nieuw gedeelte aan de zijgevel met bijkeuken, dessertkamer en privaten. In de tuinkamer worden twee ramen veranderd.
 • 1909 Er wordt een nieuwe regenbak met filterput gemaakt.
 • 1924 Slopen bestaande schutting en maken nieuwe, maken ramen en een nieuw ijzeren hek als bestaand aan het Achterom nr. 14 rood door G. van Harlingen in 1925.
 • 1940 P.F. Opmeer; schilderen voorgevel.
 • 1942 Op 6 november woedt 's ochtends een schoorsteen binnenbrand in de kamer op de verdieping (z.o. zijde), welke tijdelijk als schoollokaal in gebruik is bij de O.L. School no. 3.
 • 1943 De bovenramen van de begane grond worden veranderd in verband met de ventilatie.
 • 1943 Het pand nr. 15 rood (tuinpaviljoen Achterom) wordt verhuurd.
 • 1944 De voormalige burgemeesterswoning wordt omgebouwd tot Distributiekantoor ter vervanging van het Distributiekantoor aan het Breed en het uitreiklokaal aan de Westerdijk. De bewoonster van het paviljoen aan het Achterom moet dit perceel
 • 1946 Met ingang van 1 mei 1946 is het pand in gebruik bij het Hoofd van het Aanmeldingsbureau Oorlogsvrijwilligers te Alkmaar.
 • 1949 Restauratie voor ƒ 4.000,- en verhuren van het pand aan de Stichting Geestelijke Volksgezondheid • Roode Steen 16
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Rodesteen nrs. 1, 2, 16, 15, 14

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 | bank monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met monumentale bakstenen gevel van vijf traveeën, afgesloten door klassiek hoofdgestel met metopen en triglyphen, 1790; opzetstuk met wapen van West-Friesland. In middenrisaliet vensteromlijstingen en festoen. Vensters op de verdiepingen met oude roedenindeling. Stoep met palen en kettingen. Pomp. Zadeldak met rode pannen en zwarte pannen op voorste schild.
 • Bewoners
 • 1912 Agentschap Noordhollandsch Landbouwcrediet
 • 1912 G. Wonder, agentschap Landbouwcrediet
 • 1920 Bijkantoor Noordhollandsch Landbouwcrediet
 • 1920 G. Sas, bankdirecteur
 • 1928 Bijkantoor Noordhollandsch Landbouwcrediet
 • 1928 G. Sas, directeur Noordhollandsch Landbouwcrediet
 • 1949 Amsterdamsche Bank N.V.; tel. 4290
 • 1949 UITZOEKEN
 • 1964 S. Blauw
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de benedenlokalen door Simon Wever; in 1884 opgevolgd door Petrus Bernardus Delemarre. In 1901 is de vergunning ingetrokken.
 • 1901 G. Wonder en J. van den Berg; hoofdagenten van het Noordhollandsch Landbouwcrediet; leggen spruit naar de riolering in het Achterom voor afvoer van faecaliën.
 • 1916 Directeur van het Noordhollandsch Landbouwcrediet; verbouwen perceel.
 • 1921 Directie van het Bijkantoor van het Noordhollandsch Landbouwcrediet; maken ondergrondse kluis en aanbouw achter het perceel. Architect H.J. Cramer.
 • 1953 Amsterdamse bank N.V.; wijzigen riolering nr. 16 en Achterom nr. 10.
 • 1966 Amrobank; verbouwen perceel. Architect D. Fledderus, Enkhuizen.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeRamen
   VolgendeRotiusstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank