Kennisbank

Ramen

Terug naar de inhoudsopgaveHuisnummers anno 1982:
0 1-3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29-31 33 35 37 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 66 70

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Ramen
HDS

Ramen, circa 1880

Ramen, circa 1900

Ramen, circa 1900

 • Straatbeschrijving
 • Straat lopend van Gedempte Turfhaven tot Nieuwsteeg.
  De kaart van Van Deventer (circa 156o) laat een groot onbebouwd terrein zien omsloten door het huidige Grote Noord, de Turfhaven, de Gouw en de Nieuw-steeg. Aan de oostzijde van de huidige straat liep in noordzuidrichting een sloot: de Ramensloot, zo genoemd omdat op dit terrein het gevolde (gewassen en gespoelde) laken op ramen (rekken) te drogen werd gehangen. De lakenbereiding uit wol dateert in Hoorn uit de eerste helft van de 15de eeuw. Het Ramenterrein was een rondom besloten gebied (de Duinsteeg bestond nog niet); de zijde tegenover de Kruisstraat was bemuurd met een toegangspoort. Aan die poort hing de raamklok die sluiting aankondigde.
  In 1579 nog werd de Raamsloot 'verdiept' en 'verwijd'; in 1596 wordt hij gedempt; de ontstane straat wordt met lindebomen beplant. In dc Ramen, op dc achter-terreinen en in de stegen is een concentratie geweest van schuilkerkjes, onder andere van de Arminianen naar wie het Glop genoemd is; nog staan er de Lutherse kerk uit 1769 en de voormalige Doopsgezinde kerk uit 1865.
  In de 19de eeuw was er een plantsoentje dat in de volksmond de naam Van Dedemspark kreeg omdat daar een monumentje ter herinnering aan W. K. van Dedem, die van 1875-1891 burgemeester van Hoorn was, werd geplaatst. Dir monumentje werd in 1972 verplaatst naar de Van Dedemstraat.
  Midden in een druk winkelgebied doet de Ramen zich thans nog voor als een van Hoorns meest gave woonstraten. • Ramen 1-3

  Ramen nrs. 1, 3; tijdens de restauratie 1982

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 1 , 3 zie Nieuwe Noord nr. 34 monument
 • Pandbeschrijving
  Zeer brede 18de eeuwse panden, waarvan het linker een gevel heeft door gladde pilasters en een middenrisaliet geleed; deurpartij met rococo-snijwerk. Rechter pand niet geleed; snijwerk aan deur omlijsting en kroonlijst.
  Een brief van 1964 meldt dat Ramen nr. 1 de vroegere R.K. zusterstichting en R.K. VGLO school eigendom is van het R.K. Kerkbestuur. Inwendig zouden nog een aantal waardevolle onderdelen aanwezig zijn. Diverse lokalen zijn in gebruik als clubruimte voor enige R.K. jeugdverenigingen en een gedeelte is ingericht als woning voor J. van Veldhoven.
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1928 A. Roelandse, ordebroeder
 • 1928 J.C.M.M. de Reeper, leraar Missiehuis
 • 1928 Th.W. Refeleer, leraar Missiehuis
 • 1928 J.J.M. van Liempt, leraar Missiehuis
 • 1928 L.F.J.M. Eigenraam, leraar Missiehuis
 • 1949 J. van Veldhoven, timmerman
 • 1949 W. Schulte, voorzitster van de Katholieke Actie, afdeling jonge vrouwen; R.K. sociaal werkster; leidster van Katholieke Gezinszorg (vanaf 1-3-1949), het Sint Francisca Romana Liefdewerk (meisjesjeugdwerk); tel. 4775
 • 1964 J. van Veldhoven
 • nummer 3
 • 1949 R.K. Huishoudschool voor Meisjes
 • Gebeurtenissen
 • 1902 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; bouwen nieuwe school aan het Nieuwe Noord nr. 34 en het verrichten van bijkomende werken aan bestaande gebouwen en lokalen. Architect P. Snel Rzn.
 • 1906 J. Vollenga; herstellen nr. 3.
 • 1909 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; afbreken van nr. 3; perceel moet aan de straatzijde worden afgezet met een schutting.
 • 1909 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; verbouwen bestaande school aan de Ramen en bijbouwen van een gedeelte ter plaatse van het te slopen perceel nr. 3. Architect P. Snel Rzn.
 • 1931 Mej. P.M.A. Schermer; secretaresse van de vereniging tot vervaardigen van Paramenten voor Missie- en Arme Kerken; aanbrengen reclamedoek van nr. 1 tot de boom recht daar tegenover ten behoeve van de Missietentoonstelling op 13 en 14 september.
 • 1953 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, bij besluit van 31 januari 1931 beslist, dat het R.K. Parochiaal Kerkbestuur van 25 september 1933 afblijvend had opgehouden de lokalen 3, 8 en 9 van de school nr. 1 te gebruiken. Thans (1953) zegt het Kerkbestuur dat die lokalen weer in gebruik zijn genomen ten behoeve van het Lager Onderwijs.
 • 1977 Gemeente Hoorn; restauratie gebouwencomplex. Restauratie gestart in 1981. Opdrachtgever Stichting Stadsherstel Hoorn. Aannemer Gebr. Peerdeman. • Ramen 5
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5
 • Bewoners
 • 1912 A.C. Hetsen, commissionair
 • 1920 Mej. E. de Vries
 • 1928 S. de Vries, kaaskopersbediende
 • 1949 J.G. de Vries
 • 1964 I.B. van Oordt
 • 1964 A.J. Verbeek
 • Gebeurtenissen
 • 1904 S. de Vries (caféhouder); amoveren en wederopbouwen perceel. in 1904 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring.
 • 1938 H. Peerdeman namens T. de Vries; bouwen privaat met waterspoeling, twee kasten en verbouwen keuken, perceel wordt aangesloten op het gemeenteriool.
 • 1945 Mej. J.G. de Vries; aanschrijving de woning en het erf te reinigen.
 • 1953 Mej. J.G. de Vries; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1966 W. Visser; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1977 J.W.G. Appelman; verbouwen woning. • Ramen 7
  HDS

  Ramen nrs. 7, 9, 11

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met geheel bakstenen trapgevel, XVII A, pui XIX gedicht.
 • Bewoners
 • 1912 L.Th.J. Kind, onderwijzer
 • 1912 P.J. Kalb, schoenmaker
 • 1912 Wed. A. Kalb
 • 1920 Mej. A. Kalb, pensionhoudster
 • 1928 Elis. A. Gier, winkeljuffrouw
 • 1928 P.J. Gerbrands, onderwijzer
 • 1928 A. Kalb, pensionhoudster
 • 1928 E.A.J. Ohms, onderwijzer
 • 1949 P.B. Krone, horlogemaker (h)
 • 1964 J.G. Schaap
 • 1981 J. Wiermans
 • Gebeurtenissen
 • 1931 P.B. Krone; maken stoep.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1952 V.J. Polman namens Oud Hoorn; herstellen topgevel, trapgevel is weer in oorspronkelijke staat gebracht.
 • 1956 J. Schaap; verbouwen perceel.
 • 1977 Th. Dierikx; wijzigen voorgevel. • Ramen 9
  HDS

  Ramen nrs. 7, 9, 11

  Ramen nrs. 9, 11, 13; 1901

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met geheel bakstenen trapgevel, XVII A, pui XIX gedicht.
 • Bewoners
 • nummer 9
 • 1912 C. Meijssen
 • 1920 D. Koning, muziekonderwijzer
 • 1920 L. Koning, vioolleraar
 • 1928 D. Koning, muziekonderwijzer
 • 1949 D. Visser, kelner
 • 1964 J.G. Sierkstra
 • 1964 A.C. Bregman
 • 1981 A.R.J. Stumpel
 • nummer 9 boven
 • 1928 A.J. Kloet, musicus
 • Gebeurtenissen
 • 1938 D. Tonneman namens C. Wassenaar; maken wc achter het perceel.
 • 1943 E. Nannings namens D. Visser; aanbrengen hardstenen stoep.
 • 1971 J.G. Sierkstra; veranderen voorgevel. • Ramen 11
  HDS

  Ramen nrs. 9, 11, 13; 1901

  Ramen nrs. 7, 9, 11

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 | opslagruimte monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met brede trapgevel van het zogenaamde Haarlemse type rijk met natuurstenen blokken versierd; pui aangepast. Met tongewelf gedekte gang.
 • Bewoners
 • 1912 C.H. Wolbers, hoofd der school van MULO voor jongens
 • 1920 K. Wolthuis, hoofd ener school
 • 1928 H.W.F. Hetterschij, leraar heilgymnastiek en masseur
 • 1949 F.J.B. van Heer, etaleur
 • 1949 Th. Noorman van der Dussen, rector van het Sint Werenfridus Lyceum; lid van het Anjercomité Hoorn; tel. 4120
 • 1964 R.E. Wentzel
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Ondergevel verbouwd. Architect Joh. van Reijendam Cz.
 • 1917 Met ingang van 1 februari 1917 wordt het pand door de Gemeente verhuurd aan de heer Enserinck (postambtenaar) voor ƒ 275,- per jaar. De vorige huurder was de heer Wolbers.
 • 1948 Gemeentearchitect laat onderhoudswerkzaamheden verrichten.
 • 1962 N.V. Verenigde Westfriese Uitgeverijen; verbouwen perceel en bouwen magazijnruimte achter het perceel. • Ramen 13
  HDS

  Ramen nrs. 9, 11, 13; 1901

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 | dameskapsalon
 • Bewoners
 • 1949 D.K. Visser, koper- en blikslager
 • 1964 H. van Elk
 • 1981 M.L. Keusters
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Jb. Stins; plaatsen reclamebord.
 • 1911 J. Schoof; oprichten smederij.
 • 1913 J. Schoof; plaatsen gasmotor van 2 PK.
 • 1918 J. Schoof; plaatsen van twee elektromotoren.
 • 1929 J. Schoof; verbouwen gevel.
 • 1934 D.K. Visser; maken stoep, verbouwen perceel. Architect Joh. Verberne.
 • 1975 J. Stam; verbouwen woning, maken douche. • Ramen 15
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • nummer 15
 • 1912 G. Langereis, stoffeerder
 • 1920 N.J. Lieshout, kleermaker
 • 1928 N.J. Lieshout, kleermaker
 • 1949 Th.N. Bakker, verwarmingsmonteur
 • 1949 C.M. Lieshout
 • 1964 W. Tonneman
 • 1981 W. Tonneman
 • nummer 15 boven
 • 1920 M. Vleugel
 • Gebeurtenissen
 • 1908 S. Smit; aanbrengen uithangbord en uitstallen van houtwaren op de stoep.
 • 1911 G. Langereis; aanbrengen uithangbord aan de gevel.
 • 1916 H. v.d. Velden; verkoop van alcohol-vrije drank in het beneden voorlokaal.
 • 1916 H. Klok; verbouwen perceel onder andere privaat ingericht met wisselton, perceel aansluiten op gemeentewaterleiding, afvoer maken voor menagewater met aansluiting aan het gemeenteriool.
 • 1931 N.J. Lieshout; maken privaat met waterspoeling en aansluiting aan het gemeenteriool.
 • 1961 W. Tonneman; verbouwen en verbeteren woning. • Ramen 17
  HDS

  Ramen nr. 17

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 monument
 • Pandbeschrijving
  Woonhuis van eenvoudige architectuur, 18de eeuw.
 • Bewoners
 • 1912 A.L.Th. Huijsen, fotograaf
 • 1920 A.L.Th. Huijsen, fotograaf
 • 1928 A.L.Th. Huijsen, fotograaf
 • 1949 H.M.A. de Vette, penningmeester van de R.K. Lawn Tennisvereniging Wimbledon
 • 1964 J.C.H. Hermans
 • 1981 J.C.H. Hermans
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Bierenbroodspot; leggen spruit.
 • 1905 J.L.T. Huijsen; leggen spruit.
 • 1923 A.H.Th. Huijsen; verplaatsen fotografisch atelier staande op het erf achter nr. 17.
 • 1947 P. van Duimen namens H.H.A. de Vette; verbouwen perceel onder andere nieuwe wc. • Ramen 19
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • 1912 F.H. Holzmüller, leraar RHBS
 • 1920 S. Holzmüller, hoofd ener school
 • 1928 R.H.A. Ren ekens
 • 1949 Th.H.A. Prins, ambtenaar Rijkskadaster
 • 1964 W.M. Tros
 • 1981 W.M. Tros
 • Gebeurtenissen
 • 1905 S. Holzmüller; leggen spruit.
 • 1905 P. Pot; herbouwen poort (Houten poort tussen nrs. 19, 21 wordt door een stenen vervangen).
 • 1953 P.W. Lippits; aanschrijving tot herstel.
 • 1975 W.H. Tros; maken douche. • Ramen 21
  HDS

  Ramen nrs. 21, 23; circa 1920

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • 1912 A. Verwer, winkelier
 • 1920 A. Verver
 • 1928 Jac. Wijdenes, musicus
 • 1949 C. Tol, pakhuisknecht
 • 1964 C. Tol
 • 1981 R. Veld-Tros
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A. Verwer; drankvergunning.
 • 1905 P. Pot; herbouwen poort (Houten poort tussen nrs. 19, 21 wordt door een stenen vervangen).
 • 1926 H. Verver c.s.; aanschrijving tot verbeteren, onder andere vernieuwing dak, restauratie los metselwerk.
 • 1927 J. Tijmens; verbouwen nr. 21. Linker zijgevel en achtergevel blijven staan, verder nieuwbouw. Architect H.J. Cramer. In 1927 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring.
 • 1966 W.P. Veld; verbouwen perceel. • Ramen 23
  HDS

  Ramen nrs. 21, 23; circa 1920

  Ramen nrs. 23, 25, 27, 29

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 | schoenreparateur monument
 • Pandbeschrijving
  Hoek Duinsteeg. Blijkens gevelsteen in 1628 gebouwd pandje met puntgevel.
  Gevelsteen: IN DIE RO HAEN.
 • Bewoners
 • 1920 T. Bootsma, leerhandel
 • 1949 C.H. Veld, schoenmakerij, tel. 4835
 • 1949 C.H. Veld, schoenmaker (h); voorzitter van de R.K. Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling Hoorn; tel. 4835
 • 1964 W.P. Veld
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1882 werd sterke drank verkocht in het beneden winkellokaal door Neeltje Vijselaar vrouw van An Verwer. in 1892 vervallen.
 • 1912 W. de Vries; herstellen gedeelte zijmuur en vernieuwen kozijn.
 • 1918 T. Bootsma; verbouwen perceel en maken nieuwe pui. Tekening gemaakt door G. Broertjes. In 1921 werd op kosten van Vereniging Oud Hoorn een kruiskozijn met glasinlood ramen aangebracht.
 • 1923 T. Bootsma; aanbrengen naambord aan de gevel.
 • 1929 J. v.d. Berg namens T.Bootsma; maken nieuwe stoep.
 • 1929 Mej. J. v.d. Berg - van Veen; aanschrijving om de waterafvoer van het plaatsje ondergronds aan te sluiten op het gemeenteriool.
 • 1930 B.J. Bootsma; aanbrengen schijnwerper aan de gevel.
 • 1936 J. Peereboom; verbouwen perceel, perceel inrichten tot woonhuis, maken twee dakkappellen. Architect Joh. Verberne. In 1936 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring, ontheffing artikel 8.
 • 1951 H. Kaldenbach namens J. Peereboom; bepleisteren achtergevel. Aannemer W.Tonneman.
 • 1961 C. Conijn; uitbreiden keuken.
 • 1966 W. Veld; samenvoegen nrs. 21, 23. Aannemer W. Tonneman.
 • 1970 Pand nr. 23 is gestut wegens bouwvalligheid; in 1970 wordt de voorgevel en het aansluitende dak gerestaureerd. Aannemer W. en J. Tonneman. • Ramen 25
  HDS

  Ramen nrs. 23, 25, 27, 29

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 25, 25 rood monument
 • Pandbeschrijving
  Hoek Duinsteeg. Blijkens gevelsteen in 1611 gebouwd pand, thans met rechte kroonlijst; pui gedicht en vensters op de verdieping XVIII. Voor- en zijgevel gepleisterd.
 • Bewoners
 • nummer 25
 • 1912 J. Lakenman, winkelier
 • 1920 J. Dal, cantinechef
 • 1920 Wed. N. de Vries
 • 1928 C.F. Kahlman, winkelier
 • 1949 J. Veken, opperman
 • 1964 P. Visser
 • 1981 F.J. Banis
 • nummer 25 rood
 • 1912 Mej. P. Grooteboer
 • 1964 M.H. Brozius
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J. Lakeman; aanbrengen zonnescherm voor één van de winkelramen. Volgens de gezondheidscommissie behoeft perceel verbetering.
 • 1927 C. Kahlman; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1928 C.F. Kahlman; aanbrengen reclamebord.
 • 1930 G. Klaij namens J.A. Wittenberg; veranderen twee privaten tot waterclosets.
 • 1965 G. Jorritsma; treffen van voorzieningen aan de zeer slechte zijgevel aan de Duinsteeg.
 • 1979 Erge B.V.; restaureren woning. Architect Luc. Trigallez. • Ramen 27
  HDS

  Ramen nrs. 23, 25, 27, 29

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27 | opslag
 • Gebeurtenissen
 • 1923 C. Smits-Gons; plaatsen handwagen op de stoep voor haar pakhuis.
 • 1944 Mevr. M. Smit-Gons; aanschrijving de gemetselde stoep te herstellen.
 • 1948 Fa. Gronert en Moeijes; namens J.J. van Putten; verbouwen voorgevel. • Ramen 29-31
  HDS

  Ramen nrs. 23, 25, 27, 29

  Ramen nr. 29

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 29, 31 | magazijn - nr. 29 monument, nr. 31 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Doopsgezinde Pastorie. Blokvormig pand van vijf traveeën met verdieping, XVII B. In rococo trant omlijste ingangspartij met venster er boven, consoles op de gootlijst en dakkapel; hoekschoorstenen. Gevel XIX, gepleisterd en op-gesierd.
 • Bewoners
 • nummer 29
 • 1912 M. Uiterdijk, doopsgezind predikant
 • 1920 M. Uiterdijk, doopsgezind predikant
 • 1928 M. Uiterdijk, doopsgezind predikant
 • 1949 B.P. de Vries, predikant
 • 1949 W. Broer, doopsgezind predikant
 • 1949 G. Broer-Veen, penningmeesteresse van de Zusterkring der Doopsgezinde Gemeente Doopsgezinde kerk
 • 1964 W. Broer
 • nummer 29 boven
 • 1928 A. Veenboer, melkrijder
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Bestuur Doopsgezinde Gemeente-kerk in de Ramen - wordt aangeschreven om het Portlandcement aan de pinakels van de kerk welke door vorst beschadigd zijn te herstellen.
 • 1904 Bestuur der Doopsgezinde Gemeente; restaureren van het kerkgebouw. In 1904 voltooiingsverklaring.
 • 1905 Doopsgezinde Gemeente; pastorie en kerk, leggen spruit.
 • 1935 Bestuur der Doopsgezinde Gemeente; slopen koepel (toren) van de kerk.
 • 1951 Nr. 31, perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1971 R. Groot; oprichten trafo- station nr. 31. • Ramen 33
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33 | kledingzaak
 • Bewoners
 • nummer 33
 • 1912 W. Hilterman, veehandelaar
 • 1920 Wed. W. Hilterman
 • 1928 A.A. Gerver, melkslijter
 • 1949 Algemene Melk- en Zuivelhandel Firma J. van Riel, melk- en zuivelproducten, kaashandel, tel. 4737
 • 1949 J. van Riel, kaashandelaar (h)
 • 1949 W. Dekker, bankwerker
 • 1981 T.M. van der Post
 • nummer 33 boven
 • 1928 Wed. Jn. Mes-Bos
 • 1949 C. Dekker, koster Doopsgezinde kerk
 • Gebeurtenissen
 • 1909 E. Gleijsteen; verbouwen keuken met waterreservoir en maken afvoer voor menagewater en faecaliën naar het gemeenteriool.
 • 1928 A.A. Gerver; verbouwen onderpui gevel.
 • 1929 A.A. Gerver; verbouwen bovengevel en aanbrengen erker.
 • 1934 A.A. Gerver; verbouwen nr. 33 en Munnickenveld nr. 3.
 • 1934 J. van Riel; aanbrengen lichtbak. • Ramen 35
  HDS

  Ramen nr. 35

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35 | kapsalon monument
 • Pandbeschrijving
  Midden 18de eeuws pand met twee verdiepingen. Deur omlijsting met rococo-snijwerk; consoles op de gootlijst.
 • Bewoners
 • nummer 35
 • 1912 G.J. de Boer, arts
 • 1920 Hanzebank
 • 1920 Th. Hoenderkamp, directeur Hanzebank
 • 1928 Th. Peijnenburg, verlofhouder
 • 1949 H.Lommers, caféhouder (h)
 • 1964 C.J. Conijn
 • 1981 M.T.H. Conijn-Walgreen
 • nummer 35 boven
 • 1928 W. Luif , letterzetter
 • nummer 35 rood
 • 1949 J.M. Plukkel, huistimmerman
 • Gebeurtenissen
 • 1902 H.J. Cramer; leggen spruit en verbouwen perceel.
 • 1918 J. B. Sellmeijer; verbouwen perceel tot gebouw van de Hanzebank; deur in 18de eeuwse stijl gerestaureerd.
 • 1926 P. Jong; verbouwen perceel, van het bankkantoor worden twee zalen gemaakt. Architect H.J. Cramer.
 • 1926 P. Jong; verkoop alcoholhoudende drank anders dan sterke drank in het benedenlokaal. in 1927 wordt de vergunning overgeschreven op naam van Th. Peijnenburg.
 • 1930 J. Koomen-Welleman; vergunning van Breed nr. 1 overgeschreven naar nr. 35.
 • 1931 Th. Peijnenburg; aanbrengen lichtbak.
 • 1935 H. Lommers; plaatsen rijwielhek op de stoep. in 1936 wordt deze vergunning ingetrokken en verlof A in het benedenlokaal.
 • 1940 H. Lommers; aanbrengen lichtbak. Opschrift: H. Lommers-Amstelbier.
 • 1958 C.J. Conijn; verbouwen gelagkamer.
 • 1959 C.J. Conijn; verbouwen pand; maken automatenhal en verbouwen bakkerij-winkel.
 • 1960 C. Conijn; wijzigen voorgevel.
 • 1961 C. Conijn; uitbreiden keukenruimte achter het perceel. Architect W.A. Loomans. • Ramen 37

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37 | sigarenwinkel beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Hoek winkelpand met gebogen hoekoplossing.
 • Bewoners
 • nummer 37
 • 1928 Jb. Mes, handel in goud en zilver
 • 1949 J. Mes, zilversmid (h)
 • 1964 J.J. Kunst
 • 1981 J.J. Kunst
 • nummer 37 rood
 • 1912 Jac. Klein, grossier in suikerwerken
 • Gebeurtenissen
 • 1921 P.J. Blauw; verbouwen perceel.
 • 1966 J. Kunst; verbouwen bovenverdieping. • Ramen 2
  HDS

  Ramen nrs. 8, 6, 4, 2

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 monument
 • Pandbeschrijving
  Pastorie van de Lutherse kerk. 18de eeuwse voorbouw met twee verdiepingen en rechte kroonlijst vóór ouder pand. Rococo-snijwerk boven de omlijste deur.
  Gevel 1773
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 Th. Scharten, predikant Lutherse Gemeente
 • 1920 Ds. A.E. Brüheim, predikant
 • 1928 J.C. van Bemmel, predikant Hersteld Evangelische Gemeente
 • 1949 A. Vermeulen, predikant
 • 1964 J. Langereis
 • 1981 J.C. Jonker
 • Gebeurtenissen
 • 1954 C. Brouwer.
 • 1910 Gezondheidscie adviseert tot aanbrengen van verbeteringen aan nr. 2 en Nieuwsteeg nrs. 27, 29.
 • 1966 A.M.H. Stam; verbouwen nr. 2 en Nieuwsteeg nr. 27. Architect W.A. Loomans.
 • 1968 A.M. Stam; verbouwen perceel.
 • 1971 A.M. Stam; veranderen woning. • Ramen 4
  HDS

  Ramen nrs. 8, 6, 4, 2

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 monument
 • Pandbeschrijving
  Lutherse Kerk. Rechthoekig gebouw met rococo ingezwenkte voorgevel uit 1768. In 1922 ingekort aan de achterzijde. Inwendig galerijen langs de lange zijden. Preekstoel met betimmering, klankbord, doophek met twee koperen doopbogen, orgelwand met galerij 1773, twee koperen lezenaars, opzetstuk op herenbank, orgelkas waarin uurwerk, alles in rococostijl.
 • Bewoners
 • 1949
 • Gebeurtenissen
 • 1944 Fa. V. Hakhoff en Zn. namens de Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeente; aanbrengen privaat met waterspoeling.
 • 1965 Kerkeraad der Evangelisch Lutherse Gemeente; veranderen vergaderruimte. • Ramen 6
  HDS

  Ramen nrs. 8, 6, 4, 2

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 monument
 • Pandbeschrijving
  Kosterij der Lutherse Kerk. Eenvoudige 18de eeuwse gevel; vensters met roeden op de verdieping; vóór ouder pand.
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1912 A.J. Woestenburg, schilder en aanspreker
 • 1920 A.J. Woestenburg, koster Lutherse kerk
 • 1920 R. Hagtingius, timmerman
 • 1920 Hoornsche Begrafenisonderneming
 • 1928 A.J. Woestenburg, aanspreker
 • 1928 E.W. Groen
 • 1928 Hoornse Begrafenisonderneming
 • 1928 Wed. S. Dikstaal-Roos
 • 1964 M. van der Gracht
 • 1981 N.J.A. Stam
 • nummer 6 boven
 • 1912 R. Hagtingius, timmermansknecht
 • nummer 6 rood
 • 1949 U.F. Polman, reiziger
 • 1964 C. Hooiveld
 • 1981 D. Langereis-Schollee
 • Gebeurtenissen
 • 1921 A.J. Woestenburg; verbouwen perceel en herstellen bovengedeelte over een hoogte van 75 cm van de zijmuur.
 • 1942 P. Pranger namens J. Verbeek; bouwen twee privaten met waterspoeling.
 • 1943 S.W. Langius namens J. Verbeek; verbouwen perceel.
 • 1947 S.W. Langius namens J. Verbeek; verbouwen benedenwoning. • Ramen 8
  HDS

  Ramen nrs. 8, 6, 4, 2

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | klokkenwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige 18de eeuwse gevel voor wellicht ouder pand.
 • Bewoners
 • 1920 J. Schoof, zilversmid
 • 1928 Th. Duivens, melkslijter
 • 1949 N. Verlaat, schildersbedrijf, tel. 4682
 • 1949 N. Verlaat, schilder (h)
 • 1964 J. Haanstra
 • 1981 R.P.M. Heideman
 • Gebeurtenissen
 • 1909 Jb. van Straten; bouwen werkplaats achter het perceel en oprichten zilversmederij in deze werkplaats.
 • 1910 Jb. van Straten; uitbreiden zilversmederij achter het perceel.
 • 1928 Th. Duivens; bergen van stro in stenen schuren achter het perceel. in beide gebouwtjes mag niet meer dan 2500 kg stro worden opgeslagen.
 • 1952 N. Verlaat; metselen nieuwe stoep.
 • 1974 E.M.G. Heideman; vernieuwen en veranderen woning. • Ramen 10
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 | café-restaurant beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 P.Th.M. Velzeboer, tekenaar aan het kadaster
 • 1912 H.Th. Krijgsman, brood- en koekbakker, in assurantiën
 • 1912 F. Pijnenberg, ambtenaar Rijkswaterstaat
 • 1920 H.Th. K rijgsman, brood- en koekbakker
 • 1928 H.Th. Krijgsman, bakker
 • 1928 Jac. Jos. van Bossum, bouwkundig opzichter
 • 1949 Smit's Luxe Brood- en Banketbakkerij, tel. 4935
 • 1949 Th. Smit, broodbakker (h)
 • 1964 J. Ramkema
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.H. Krijgsman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1923 Th. Dekker namens J.H. Krijgsman; verbouwen perceel.
 • 1946 G. de Boer namens Th. Smit; bouwen schuur achter nr. 10.
 • 1947 G. de Boer namens Th. Smit; vernieuwen stoep.
 • 1962 N. Verberne; verbouwen brood- en banketbakkerij.
 • 1967 N. Verberne; vergroten en veranderen woning.
 • 1973 D. van Zoolingen; verbouwen perceel.
 • 1978 K.F. Koppers; wijzigen voorgevel. • Ramen 12
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1912 C. Kloet, kleermaker
 • 1920 J. de Hart, boekhouder
 • 1928 J.R. Wigmans, reiziger
 • 1964 W.B. van Dalen
 • 1981 R. Jongejan
 • Gebeurtenissen
 • 1903 G. Hoogkarspel; aanbrengen topgevel; wegbreken gootlijst met dakkapel.
 • 1912 C. Kloet; aanbrengen zonnescherm nr. 12 boven.
 • 1935 J.R. Wigmans; maken duivenhok achter het perceel.
 • 1941 G. Klay namens G. Spaans; bouwen portaal met wc. • Ramen 14
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 14
 • 1912 N. Reek, winkelier
 • 1920 J. Visser, broodbezorger
 • 1928 Gez. van Riel, winkelierster in chocolade en suikerwerken
 • 1949 G.J. van Kleef, modiste (h)
 • 1949 Th. van Kleef, wagenwasser autobusondememing
 • 1964 C.N.P. Peerdeman
 • 1981 J. Hoogland
 • nummer 14 boven
 • 1928 B. de Jong, chemiker
 • Gebeurtenissen
 • 1900 N. Reek Az.; aanbrengen uithangbord.
 • 1935 D. de Jong; aanbrengen zonnescherm.
 • 1936 P. Steltenpool; aanbrengen lichtbak en zonnescherm.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1962 J. Hoogland; verbouwen en verbeteren woning nr. 14.
 • 1980 J. Hoogland; samenvoegen en verbouwen tot woning nrs. 14, 16. Architect IJ.J. Hangelbroek (nieuwbouw). • Ramen 16
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 H.G. Lückens, stucadoor
 • 1920 G.H. Lückens, stucadoor
 • 1928 G.H. Lückens, stucadoor
 • 1949 Jac Mes, goud en zilver
 • 1964 R. Schokker
 • 1981 J. Hoogland
 • Gebeurtenissen
 • 1943 A. Molenaar namens J. Hoogland; aanbrengen gemetselde terrein-afscheiding aan het Arminiaanse Glop achter nr. 16.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1955 J. Hoogland; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1969 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1970 J. Hoogland; veranderen pand; onbewoonbaarverklaring opgeheven daar door verbouwing het karakter van woning is verloren. De bestaande gevel wordt voorzien van een kanteldeur. Aannemer G. Jorritsma.
 • 1980 J. Hoogland; samenvoegen en verbouwen tot woning nrs. 14, 16. Architect IJ.J. Hangelbroek (nieuwbouw). • Ramen 18
  HDS

  Ramen nrs. 24, 22, 20, 18

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 monument
 • Pandbeschrijving
  In oorsprong vermoedelijk 17de eeuws pand met gepleisterde verdieping, waarin 6-ruitsschuifvensters onder schilddak met kroonlijst; staaf ankers. Inwendig is balkenstelsel nog gedeeltelijk aanwezig.
 • Bewoners
 • 1912 A. Hakkert jr., commies HIJSM
 • 1920 C. Kloet, kleermaker
 • 1928 C. Kloet, kleermaker
 • 1949 P. van Dijk, boekhouder
 • 1964 N. de Best
 • 1981 J. Hoogland
 • Gebeurtenissen
 • 1917 C. Kloet; aanbrengen naambord.
 • 1933 J.C.A. van Eijck; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 G.H. Lückens; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1940 J. v.d. Berg namens G.H. Lückens; aanbrengen van wijzigingen.
 • 1979 J. Hoogland; restaureren en samenvoegen nrs. 18, 20. Architect IJ.J.Hangelbroek. • Ramen 20
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Ramen nrs. 24, 22, 20, 18

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 monument
 • Pandbeschrijving
  Smal pand met gepleisterde, aan de top verminkte trapgevel, XVI D-XVII.
 • Bewoners
 • 1912 W.F. van Nisius, loodgieter en zinkwerker
 • 1920 W.F. van Nisius, loodgieter
 • 1928 D.K. Visser, koperslager
 • 1964 J.A. Kager
 • Gebeurtenissen
 • 1912 W.F. van Nisius; aanbrengen uithangbord.
 • 1927 V. Hakhoff; herstellen gevel.
 • 1927 C. Hagenaars; aansluiten aan gemeenteriool.
 • 1927 D.K. Visser; oprichten metaalwarenfabriek waarin een 1 PK elektromotor.
 • 1929 C. Hagenaars; vernieuwen stoep.
 • 1935 A. Ooma; veranderen voordeuren.
 • 1948 Mr. J.S.L. Aghina; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1955 J.A. Kager; vervangen wisselton door wc.
 • 1979 J. Hoogland; restaureren en samenvoegen nrs. 18, 20. Architect IJ.J.Hangelbroek. • Ramen 22
  HDS

  Ramen nrs. 24, 22, 20, 18

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 | kapsalon monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met laat 18de eeuwse gevel met rechte kroonlijst waarop consoles; op de verdieping vensters met roeden; deuromlijsting. Pand wellicht ouder.
 • Bewoners
 • nummer 22
 • 1920 Oscar Smit's Bank, bankier
 • 1928 J. Roselaar, makelaar en leider Westfriesch Administratie Kantoor
 • 1928 Westfriesch Administratie Kantoor, leider J. Roselaar
 • 1949 Dameskapsalon J. Ellerbroek, tel. 4568
 • 1949 A.D. de Greeuw-Ellerbroek, dameskapster (h)
 • 1964 L.H.N. Ellerbroek
 • 1981 K. Jansma
 • nummer 22 boven
 • 1949 S. Moojen, lerares
 • nummer 22 rood
 • 1928 G.J. Bolte, letterzetter
 • Gebeurtenissen
 • 1915 Wed. Aghina-Dankelman; aanschrijving een riolering voor menagewater te maken en deze aan te sluiten op het gemeenteriool.
 • 1919 De Huurcommissie deelt mede dat de nr. 22 en Gedempte Turfhaven nr. 17 aan de woning worden onttrokken.
 • 1931 J. Ellerbroek; aanbrengen lichtbak.
 • 1932 J. Ellerbroek; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1957 Wed. Ellerbroek; verbouwen verdieping en zolder, aanbrengen stalen ramen op de verdieping en wijzigen dakkapel.
 • 1961 L. Ellerbroek; verbouwen wc en aanbouwen salon achter het perceel. • Ramen 24
  HDS

  Ramen nrs. 24, 22, 20, 18

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 | kaas-wijn-zaak monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met 18de eeuwse voorbouw met dwarskap; gevel gepleisterd.
 • Bewoners
 • nummer 24
 • 1912 J. Tijmens, winkelier
 • 1920 H. van Berkel, kruideniersbediende
 • 1920 J. Tijmens, in koloniale waren
 • 1928 J. Tijmens, kruidenier
 • 1949 M. Smit, levensmiddelen
 • 1949 J. van Kesteren, tuinknecht
 • 1949 M. Smit, kruideniersbediende
 • 1949 C.J.M. Stam, dameskapper
 • 1964 M. Smit
 • nummer 24 boven
 • 1981 H. de Groot
 • nummer 24 rood
 • 1912 H. van Berkel, winkelbediende
 • Gebeurtenissen
 • 1905 D. Groot; aanbrengen zonnescherm.
 • 1908 J. Tijmens; aanbrengen zonnescherm.
 • 1929 J. Tijmens; maken nieuwe stoep.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1977 H. Groot; verbouwen bijgebouw.
 • 1979 H. Groot; wijzigen voorgevel. • Ramen 26
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26
 • Bewoners
 • 1912 E. Ruijter, deurwaarder
 • 1920 Wed. A. Wonder
 • 1928 I.J. Koster, manufacturier
 • 1949 A.W. Hendriksen, priester
 • 1949 I.J. Koster, manufacturier (h)
 • 1964 J.C. A. van Alphen
 • 1981 T. Koorn
 • Gebeurtenissen
 • 1951 Fa. Gronert en Moeijes namens B.C. van Meel; inwendig verbouwen perceel en inrichten privaat met waterspoeling. • Ramen 28
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28
 • Bewoners
 • 1912 F. Nolte, boekhandelaar en boekbinder
 • 1920 F. Nolte, boekbinder
 • 1928 Wed. M. Bakker-Bakker
 • 1949 W.L. de Groot, hulp in de huishouding
 • 1964 M.G. de Groot-Brüggeman
 • 1981 M. Appelman-Hoek
 • Gebeurtenissen
 • 1905 F. Nocte; aanbrengen zonneschermen.
 • 1932 H. Starmans; verbouwen woonhuis (inpandig) en maken aanbouw. Architect J. Starmans, Utrecht.
 • 1933 H. Starmans; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 Th. Dekker; verbouwen voorgevel en zolder, veranderen kap. • Ramen 30
  HDS

  Ramen nrs. 32, 30

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30 | kapsalon monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige 18de eeuwse gevel met grote vensters. Deuromlijsting geornamenteerd.
 • Bewoners
 • 1912 D. Bennemeer, commissionair in effecten
 • 1920 D. Bennemeer, directeur Oscar Smits Bank
 • 1928 D. Bennemeer, commissionair in effecten
 • 1949 E. Beek
 • 1949 UITZOEKEN
 • 1949 M.C. Lindeyer-Kummer, presidente van de Dameskrans der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente
 • 1949 L.C. Trap, lid van het Anjercomité Hoorn
 • 1964 J. Weel
 • 1981 J. Weel
 • Gebeurtenissen
 • 1955 N. de Rie; verbouwen woning, vergunning wordt geweigerd.
 • 1957 Joh. Weel; verbouwen perceel.
 • 1966 J. Weel; uitbreiden dameskapsalon • Ramen 32
  HDS

  Ramen nrs. 32, 30

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 | arts monument
 • Pandbeschrijving
  Vijf traveeën breed deftig woonhuis uit omstreeks 1830 met rechte kroonlijst waarboven rond dakvenster; dwarskap met hoekschoorstenen. Omlijste deurpartij met venster er boven (ligging belangrijk tegenover Duinsteeg).
 • Bewoners
 • 1912 Mr. C.H. Bast, advocaat
 • 1920 Mr. G.H. Bast
 • 1928 C.C.M. Lijtenberg, notaris
 • 1949 J. van Staalen, huisarts; voorzitter van de afdeling Hoorn van de Katholieke Kinderuitzending in het bisdom Haarlem; lid van de Plaatselijke Commissie van de Katholieke Verkenners; tel. 4496
 • 1949 M.H. van Staalen-van den Biggelaar, penningmeesteresse van Katholieke Gezinszorg (vanaf 1-3-1949); tel. 4496
 • 1949 G. van Elsacker
 • 1964 H.B. Deitmers
 • 1981 H.B. Deitmers
 • Gebeurtenissen
 • 1922 Th. Dekker; verbouwen perceel.
 • 1926 Th. Dekker; bouwen bergplaats voor brandstoffen achter het perceel en bouwen tuinhuis.
 • 1930 C.C.M. Ligtenberg; maken nieuwe deur.
 • 1932 Th. Dekker; verbouwen perceel.
 • 1953 J.F.J. Baesjou; aanschrijving tot herstel.
 • 1957 J. van Staalen; wijzigen gevel ten behoeve van de spreekkamer.
 • 1958 J. van Staalen; bijplaatsen raam in de wachtkamer.
 • 1974 H.B. Deitmers; bijbouwen praktijkruimte. • Ramen 34
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34
 • Bewoners
 • 1912 H.J. Cramer, brood- en banketbakker
 • 1920 Wed. J. Stumpel
 • 1920 P. Snelders, hoofd R.K. school
 • 1928 P. Rijswijk, gymnastiek onderwijzer
 • 1949 Accountantskantoor-Incassodienst J. Wonder Gzn., tel. 4385
 • 1949 J. Wonder, incasseerder (h)
 • 1964 J. Wonder
 • 1981 M. Wonder-van Berkum
 • Gebeurtenissen
 • 1902 H.J. Cramer; verbouwen pakhuis tot woon-winkelhuis en aansluiting afvoer faecaliën op het gemeenteriool in de Gedempte Turfhaven. Ontwerptekening van D. Kolkman.
 • 1903 H.J. Cramer; aanbrengen rolscherm.
 • 1909 H.J. Cramer; plaatsen van twee dwarshekken, op de stoep.
 • 1917 H.J. Cramer; verbouwen bakkerij en winkel tot woonhuis, slopen bergplaats en oven, vrijkomend terrein wordt tuin. • Ramen 36
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 | damesmodezaak monument
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis van eenvoudige architectuur. Eind 17de eeuw. • Ramen 38
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 38, 38 rood
 • Bewoners
 • nummer 38
 • 1912 J.K. Versteeg, kruidenier
 • 1920 M. Smit, grossier in chocolade- en suikerwerken
 • 1928 Wed. M. Smit-Gons, winkelierster suikerwerken
 • 1949 Fa. Wed. M. Smit (J.J. van Putten), chocolade en suikerwerken, tel. 4085
 • 1949 J.J. van Putten, winkelier in chocolade en suikerwerken; penningmeester van deVereniging tot Evangelisatie
 • 1949 Wed. Cl. Gons-Smit
 • 1964 J.J. van Putten
 • 1981 F.M. van Poelgeest
 • nummer 38 rood
 • 1912 J.B.J. Zwart, agent brand- en levensverzekering
 • 1920 J.B.J. Zwart, gepensioneerd rijksklerk
 • 1928 A. Wassenaar, winkelbediende
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J.K. Versteeg; aanbrengen enkele deur ter vervanging dubbele deur bovenwoning.
 • 1906 H. Kool; aanbrengen uithangbord.
 • 1924 Wed. M. Smit; maken uitgang naar de Ramen.
 • 1932 Wed. M. Smit; ophangen chocoladeautomaat aan de gevel Gedempte Turfhaven hoek Ramen.
 • 1935 Wed. M. Smit; verbouwen perceel. Architect H.J. Cramer.
 • 1979 F.M. van Poelgeest; maken bedrijfsruimte en woongedeelte • Ramen 66
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 66
 • Bewoners
 • 1949 W. Hommersen, timmerman • Ramen 70
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 70
 • Bewoners
 • 1949 J.A. Kager, koopman (h)
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeProostensteeg
   VolgendeRoode Steen

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank