Kennisbank

Proostensteeg

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15-17 2 4 6 8 10-12 14 16 18 20 22 24 26-28

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Proostensteeg
HDS

Proostensteeg, 1929

 • Proostensteeg
 • Straatbeschrijving
 • Steeg lopend van Rodesteen naar Kuil-Achterom.
  De steeg liep vroeger door tot de Westerdijk waar een korenmolen stond, te zien op alle stadsplattegronden tot de i8de eeuw; deze molen heette Prooststegemolen. Het tweede gedeelte van de steeg tot de dijk is geheel verdwenen bij de bouw van het bejaarden-centrum `Westerhaven' in 1967.
  De steeg is genoemd naar de Proost van West-Friesland, een juridisch ambtenaar die de vertegenwoordiger was van de bisschop van Utrecht. Hij zou eerst gezeteld zijn in een huis op het Grote Noord en eind 14de eeuw in een groot stenen huis aan de Rodesteen: het Hoge Huis, op de plaats van het huidige Westfries Museum dat gebouwd werd in 1632-1636.
  De naam van de steeg is nogal eens verbasterd: bij Bleau (1649) heet hij: Proofsteech (van provest = proost); ook de aanduiding Proostganck komt voor. Op de kadaster-kaart van 1823 staat zelfs Propensteeg. Bij raadsbesluit van 1888 is officieel de huidige naam vastgesteld, waarbij de aanduiding Proostensteeg aan Dijk verviel. • Proostensteeg 1
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1912 L. Osinga, timmerman
 • 1920 J. de Boer, kermisreiziger
 • 1928 I. van der Veen, spoorbeambte
 • 1949 C. Tros, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1921 C. Wassenaar; aanschrijving tot verbeteren. De regenwaterbak moet vergroot worden omdat deze onvoldoende water voor het gezin bevat.
 • 1933 C. Wassenaar; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1933 C. Wassenaar; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1951 Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1958 Onbewoonbaar verklaard. • Proostensteeg 3
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 3, 3A
 • Bewoners
 • nummer 3
 • 1912 M. Wiltenberg, metselaar
 • 1920 J.W. Fakkert, borstelmaker
 • 1920 C. v.d. Zel, lijnwerker PEN
 • 1928 J. Vermeulen, sigarenmaker
 • 1949 Wed. W. van Dijk-Wittebol
 • 1949 G. van der Kooi, manufacturier (h)
 • nummer 3A
 • 1912 J.W.F. Warringa, borstelmaker
 • 1928 B.J.C. Gromjongh, grossier chocolade/suikerwerken enz
 • 1949 J. Vegelien, grondwerker
 • 1964 P.J. Klaassen Bos
 • Gebeurtenissen
 • 1909 P. Vlekke; slopen nr. 3 en ter plaatse bouwen twee woningen en leggen spruit. in 1910 voltooi´ngs- en bewoonbaarverklaring voor de nrs. 3, 3a.
 • 1930 Mej. D. Kapteijn ; aanschrijving de afvoer voor vuilwater in nr. 3 te herstellen.
 • 1933 Mej. D. Kapteijn; aanschrijving de gebreken in nr. 3 op te heffen.
 • 1951 Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1955 Nr. 3 onbewoonbaar verklaard.
 • 1956 Diaconie der Nederduits Hervormde Gemeente; aanschrijving de gebreken in nr. 3a op te heffen. • Proostensteeg 5
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5
 • Bewoners
 • 1912 F. Ligthart, arbeider
 • 1920 C.A. Schoof, los werkman
 • 1928 Mej. Dina Kapteijn
 • 1949 N. Blokdijk, koopman (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1903 P. Vlekke; amoveren pand en bouwen woonhuis op het vrijkomend terrein, leggen afvoer voor menagewater. In 1903 voltooi´ngs- en bewoonbaarverklaring.
 • 1951 Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1952 Op het verzoek een koeboet te bouwen achter het perceel wordt afwijzend beschikt. • Proostensteeg 7
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Bewoners
 • 1920 J. Bakker, brandstoffenhandelaar
 • 1928 L.S. la Balance, koopman
 • 1949 N. de Greeuw, los arbeider
 • 1949 L. Walters, los arbeider
 • Gebeurtenissen
 • 1907 J. Bakker; stallen van een paard achter het perceel.
 • 1920 C. Wassenaar; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken.
 • 1932 C. Wassenaar; aanschrij ving de gebreken op te heffen.
 • 1933 Idem.
 • 1951 Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1958 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1958 Pand wordt gesloopt. • Proostensteeg 9
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • 1912 G. Kuiper, schilder
 • 1920 I. Kuijper, schilder
 • 1928 I. Kuijper, schilder
 • 1949 G.Kuijper, schilder (h)
 • 1964 G. Kuijper
 • Gebeurtenissen
 • 1920 I. de Kuiper; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken.
 • 1939 G. Kuiper; bouwen privaat met watercloset. • Proostensteeg 11
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1912 J. Kooij, timmerman
 • 1920 Wed. J. Kooij
 • 1928 Wed. J. Kooij-Gons
 • 1949 H. Bron, grondwerker
 • 1949 J. Bron, grondwerker
 • 1949 M.M.A.J. Putker, huishoudster
 • Gebeurtenissen
 • 1920 C. Wassenaar; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken.
 • 1932 C. Wassenaar; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1933 C. Wassenaar; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1936 W.H. Tap namens C. Wassenaar; uitvoeren van herstellingen aan de voorgevel (schoonmaken en invoegen).
 • 1950 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1951 Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1958 Diaconie Ned. Hervormde Gemeente; aanschrijving de nrs. 11, 13 te slopen. in 1958 worden nrs. 11, 13 gesloopt. • Proostensteeg 13
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Gebeurtenissen
 • 1936 J.H. Bakker; stallen van een paard.
 • 1958 Diaconie Ned. Hervormde Gemeente; aanschrijving de nrs. 11, 13 te slopen. in 1958 worden nrs. 11, 13 gesloopt. • Proostensteeg 15-17
  HDS
 • Proostensteeg 15-17
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 15, 17
 • Pandbeschrijving
  Laaggepleisterd woonhuis met dwarskap.
 • Bewoners
 • nummer 15
 • 1928 Jac. van Baar, koopman
 • 1949 W. Hoogeveen, schipper
 • nummer 17
 • 1912 Wed. F.G. Gronert
 • 1920 G.J. R÷de, timmerman
 • 1928 C. van den Ham, sigarenmaker
 • 1928 C.J. R÷de, timmerman
 • 1928 H. Romijn, sigarenmaker
 • 1949 J. Neefjes, bakkersknecht
 • 1964 J. Neefjes
 • 1981 M.J.E. Bons
 • Gebeurtenissen
 • 1907 P. Vlekke; veranderen raamkozijn nr. 15 in schuifdeur.
 • 1918 P. Vlekke; aanschrijving dat bewoner van nr. 17 de vrije beschikking krijgt over de bij dat perceel behorende regenbak en privaat.
 • 1950 Nr. 15 onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1953 G. Neefjes; slopen van nr. 15 en vernieuwen keuken en wc in nrs. 15, 17. • Proostensteeg 2
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Bewoners
 • 1912 Wed. T. Bossert
 • 1920 Wed. B. Bossert
 • 1928 Wed. R. Bossert-Tensen
 • 1949 L.S. la Balance, koopman (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Wed. Tetterode; aanschrijving een ondergrondse afvoer voor menagewater in de nrs. 2, 4 te maken.
 • 1924 Wed. Tetterode; aanschrijving Proostensteeg nrs. 2,4 en Westerdijk nrs. 79, 81, 83, 85, 87 te verbeteren.
 • 1930 Wed. F. van Tetterode; aanschrijving de afvoer van vuil water in de nrs. 2, 4 goed functionerend te maken.
 • 1951 Nrs. 2, 4, 10, 12, 20 nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1954 Gemeente Hoorn; aankoop van de nrs. 2,4 groot 39 en 42 m 2 voor â3.800,-, inclusief vijf andere percelen van de Wed. Lakeman. De vijf andere percelen zijn Westerdijk nrs. 79, 81, 83, 85, 87.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1961 Gesloopt. • Proostensteeg 4
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4
 • Bewoners
 • 1912 Wed. T. de Boer
 • 1920 J. Waterman, kistenmaker
 • 1949 H. Nottet, orgeldraaier (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Wed. Tetterode; aanschrijving een ondergrondse afvoer voor menagewater in de nrs. 2, 4 te maken.
 • 1924 Wed. Tetterode; aanschrijving Proostensteeg nrs. 2,4 en Westerdijk nrs. 79, 81, 83, 85, 87 te verbeteren.
 • 1930 Wed. F. van Tetterode; aanschrijving de afvoer van vuil water in de nrs. 2, 4 goed functionerend te maken.
 • 1951 Nrs. 2, 4, 10, 12, 20 nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1954 Gemeente Hoorn; aankoop van de nrs. 2,4 groot 39 en 42 m 2 voor â3.800,-, inclusief vijf andere percelen van de Wed. Lakeman. De vijf andere percelen zijn Westerdijk nrs. 79, 81, 83, 85, 87.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1961 Gesloopt. • Proostensteeg 6
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Bewoners
 • 1912 M. v.d. Heiden, fabrieksarbeider
 • 1920 W. Tonneman, metselaar
 • 1949 Chr. van den Berg, vishandelaar (h)
 • 1964 J. van den Berg
 • 1964 G. van den Berg-Dam
 • Gebeurtenissen
 • 1921 J. Korver en Moeijes; aanschrijving de nrs. 6, 8 te verbeteren.
 • 1921 J. Korver en Moeijes; aanschrijving de nrs. 6, 8 te verbeteren.
 • 1924 J. Korver; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1935 Onbewoonbaar verklaard; volgens brief in 1936 met nr. 8 samengevoegd tot ÚÚn nieuwgebouwd pand zie nr. 8
 • 1936 P. Tonneman; samenvoegen nrs. 6, 8 tot ÚÚn nieuwgebouwd pand. in 1936 voltooi´ngs- en bewoonbaarverklaring. • Proostensteeg 8
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8
 • Bewoners
 • 1912 S. Stammes, fabrieksarbeider
 • 1920 W. Fakkert, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1919 J. Korver; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1920 B. de Vries; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1921 J. Korver en Moeijes; aanschrijving de nrs. 6, 8 te verbeteren.
 • 1921 J. Korver en Moeijes; aanschrijving de nrs. 6, 8 te verbeteren.
 • 1924 C. Kuin ; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1926 C. Kuin ; aanschrij ving de riolering te verbeteren.
 • 1928 C. Kuin ; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1933 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1936 P. Tonneman; samenvoegen nrs. 6, 8 tot ÚÚn nieuwgebouwd pand. in 1936 voltooi´ngs- en bewoonbaarverklaring. • Proostensteeg 10-12
  HDS
 • Proostensteeg 10-12
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 10, 12
 • Bewoners
 • nummer 10
 • 1912 D. Visser
 • 1920 C. Heertjes, fabrieksarbeider
 • 1928 S. Mulder, landarbeider
 • 1949 P. Takken
 • nummer 12
 • 1912 P. Beemsterboer
 • 1920 J. Cromjongh, pakhuisknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1915 P. Vlekke; aanschrijving privaten aan te brengen.
 • 1920 V. Deen; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken in nr. 10.
 • 1924 D. Deen; aanschrijving om de nrs. 10,12 te verbeteren.
 • 1925 J. Gleijsteen; aansluiten van nr. 10 aan het gemeenteriool.
 • 1925 G. Audiffred; hebben van een paardenstal en stallen van een paard in nr. 10.
 • 1928 D. Deen; aanschrijving de afvoer van menage water in nr. 10 te herstellen.
 • 1930 D. Deen; aanschrijven in nrs. 10, 12 de afvoer van menagewater te herstellen.
 • 1932 D. Deen; aanschrijving de gebreken in nrs. 10, 12 op te heffen.
 • 1934 D. Deen; aanschrijving de gebreken in nr. 12 op te heffen.
 • 1939 A.C. Muller; aanschrijving in nr. 12 de gebreken op te heffen.
 • 1939 A.C. Muller; verbouwen nr. 12.
 • 1949 J. Lakeman; aanschrijving de gebreken in nr. 10 op te heffen.
 • 1951 Nrs. 2, 4, 10, 12, 20 nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1953 Nr. 10 onbewoonbaar verklaard.
 • 1954 Nr. 12 onbewoonbaar verklaard.
 • 1954 Gemeente Hoorn; aankoop van twee woonhuizen met erven, alsmede de vrije steeg, uitkomende op de Kuil tezamen groot 1 are 64 ca voor â 900,- van J. Lakeman. • Proostensteeg 14
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14
 • Bewoners
 • 1912 C. Baar, metselaar
 • 1920 J. Duivens, pakhuisknecht
 • 1928 Jn. Duivens, pakhuisknecht
 • 1928 Wed. W. Duivens-van Dalen
 • 1949 A. van der Koelen, melkventer
 • 1949 Z. de Vries
 • 1964 A. van der Koelen
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Joh. Eeken, aanschrijving de nrs. 14, 16 te verbeteren.
 • 1924 J. Eeken; aanschrijving de nrs. 14, 16 te verbeteren.
 • 1935 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1936 Nieuwgebouwd pand ter plaatse van de onbewoonbaar verklaarde woning. • Proostensteeg 16
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16
 • Bewoners
 • 1912 G. van Kleef, pakhuisknecht
 • 1920 G. van Kleef, pakhuisknecht
 • 1928 H. Dekker, koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Joh. Eeken, aanschrijving de nrs. 14, 16 te verbeteren.
 • 1924 J. Eeken; aanschrijving de nrs. 14, 16 te verbeteren.
 • 1935 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1936 J. van Veldhoven; verbouwen van de nrs. 16,18. In 1936 bewoonbaar- en voltooi´ngsverklaring.
 • 1963 Gemeente Hoorn; aankoop pakhuis met ondergrond, groot 44 ca, inclusief twee andere percelen voor â 18.000,- van J. v.d. Berg. • Proostensteeg 18
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18
 • Bewoners
 • 1912 C. Plugboer, koopman
 • 1920 W. de Lange, koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1919 J. van Brussel; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1920 F. de Lange; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1924 H. Wormsbecher; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1927 A. de Groot; verbouwen perceel tot werkplaats.
 • 1936 J. van Veldhoven; verbouwen van de nrs. 16,18. In 1936 bewoonbaar- en voltooi´ngsverklaring.
 • 1963 Gemeente Hoorn; Kuil 19: aankoop van een woonhuis met erf, groot 45 ca voor â 18.000,- inclusief twee andere percelen van J. van den Berg (Westerdijk nr. 101 groot 60 ca en Proostensteeg nr. 18 groot 44 ca). • Proostensteeg 20
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Bewoners
 • 1920 P. van Baar, meubelmaker
 • 1928 P. Visje, koopman
 • 1949 Wed. N. Tol-Visje
 • 1964 J. Karemaker
 • 1981 M. Blokdijk
 • Gebeurtenissen
 • 1923 N. Hoogland; verbouwen perceel.
 • 1924 Grada Loost, weduwe van P. Rutgerink; drankvergunning in de benedenachterkamer.
 • 1951 Nrs. 1, 3, 3a, 5, 7, 11, 17 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1960 J. Karemaker; verbouwen perceel. • Proostensteeg 22
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Proostensteeg 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22
 • Bewoners
 • 1981 H.J. van der Rol
 • Gebeurtenissen
 • 1905 P. Vlekke; aanbrengen deuren (vervangen draaideuren door schuifdeuren).
 • 1938 A. de Wit; aanbrengen nieuwe deuren in nr. 22, West nr. 25. • Proostensteeg 24
  HDS
 • Proostensteeg 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24
 • Bewoners
 • 1912 P. van der Veen, koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1934 Fa. J. Kaldenbach; maken nieuwe ondergevels voor de West nrs. 39, 45 en Proostensteeg nr. 24. • Proostensteeg 26-28
  HDS
 • Proostensteeg 26-28
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 26, 28
 • Bewoners
 • nummer ??
 • 1928 M. Korver-Potharst, werkster
 • nummer 26
 • 1912 A. de Graaf
 • nummer 28
 • 1920 J.D. Zeiler, forceur
 • Gebeurtenissen
 • 1904 P. Vlekke; leggen spruit van de nrs. 26, 28 naar de beerput van West nr. 43 (oud nr.).
 • 1923 Nrs. 26, 28 onbewoonbaar verklaard.
 • 1935 C. Wassenaar; veranderen gevel van de nrs. 26, 28, slopen kap en maken plat dak.
 • 1977 j.p. Bruin; oprichten cafetaria in nr. 26 (West nr. 41 rood)
 • 1978 J.P. Bruin; verbouwen nr. 26. Architect R. Verberne.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigePrins Bernhardstraat
   VolgendeRamen

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank