Kennisbank

Pelmolenpad

Terug naar de inhoudsopgave

HDS

Pelmolenpad, 1908

 • Pelmolenpad
 • Straatbeschrijving
 • Geen beschrijving aanwezig • HDS
 • Pelmolenpad 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 D. Schuitemaker, tuinman • HDS
 • Pelmolenpad 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Spruit
 • 1920 B .v.d. Striek , molenaarsknecht
 • 1928 Jac. Jillings, stucadoor
 • 1949 F. Beemster, dienstbode
 • 1949 J. Jellings, stucadoor
 • 1964 F. Gerritsen • HDS
 • Pelmolenpad 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Wed. J .v.d Meer
 • 1928 Joh.P. Mulder, monteur
 • 1949 J. Musman, huisknecht; voorzitter van de Arbeiders Vereniging voor Lijkverbranding
 • 1964 J. Musman • HDS
 • Pelmolenpad 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 W. Aaij, verz. agent
 • 1928 G. Audiffred, koopman
 • 1928 M. Hellingman, chauffeur
 • 1949 J. Dekker. arbeider
 • 1964 A. Dekker-Bijl • HDS
 • Pelmolenpad 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 S. Mastenbroek, arbeider Ned. Spoorw
 • 1949 H. Leeuw, garagehouder (h)
 • 1949 C. Hottentot. penningmeester van de Vereniging Veilig Verkeer afdeling Hoorn
 • 1964 C. Hottentot • HDS
 • Pelmolenpad 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Joh. van Riel, timmerman en aannemer
 • 1949 J. van Riel, timmerman-aannemer (h)
 • 1964 J. van Riel • HDS
 • Pelmolenpad 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. Kloet, tabakskerver
 • 1964 A.C. van Diepen • HDS
 • Pelmolenpad 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A.H. Wijers, remmer Ned. Spoorw
 • 1928 KI. Duijn, spoorwegarbeider
 • 1949 P. Kommer, pluimveehouder (h)
 • 1964 M. Kommer-Rond • HDS
 • Pelmolenpad 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 S. Borjeson, chauffeur
 • 1949 J. Groot, slagersknecht
 • 1964 P. Molenaar • HDS
 • Pelmolenpad 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 19
 • 1928 Kl. Hakhoff, sigarenmaker
 • 1949 W.J. Hakhoff, leerling-verpleegster
 • 1964 M.J.J. Hakhoff-Weijling
 • nummer 19 Inw.
 • 1928 Jn.Ph. Krijs, hulpbewaarder R.W.I • HDS
 • Pelmolenpad 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 21
 • 1928 H. Groenendijk, particulier klerk hypotheekkantoor
 • 1928 Jn. Beek, loopknecht
 • 1949 J. Beek, loopknecht
 • 1949 Th. Beek, typograaf
 • 1964 D. Ruiter
 • nummer 21A
 • 1949 K. Hakhoff, bloemenverkoper (h)
 • 1964 K. Hakhoff • HDS
 • Pelmolenpad 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 23
 • 1949 Wed. Th.M. Caarls-Temme
 • 1949 G.H. Temme, koopman (h)
 • 1949 C. Temme, secretaris van de R.K. Toneelgroep De Spiegel
 • nummer 23 rd
 • 1964 S. Wiggelaar • HDS
 • Pelmolenpad 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 N. Mes, timmerman
 • 1949 E. Terwey
 • 1964 H.T. J. Voskuil • HDS
 • Pelmolenpad 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. van der Rol, monteur
 • 1964 H. Neuteboom • HDS
 • Pelmolenpad 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 M. Winkel, garagehouder (h)
 • 1949 G. Winkel-Mol, penningmeesteresse van de Oudercommissie van Gemeenteschool no. 3
 • 1964 E. van Ossenbruggen • HDS
 • Pelmolenpad 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. Peettoom, slager (h)
 • 1949 W. Peettoom. landarbeider
 • 1964 J. Fok • HDS
 • Pelmolenpad 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. de Waard, chauffeur
 • 1964 W. Keesman • HDS
 • Pelmolenpad 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.P. Jongkind, winkelchef; raadslid (K.V.P.) (tot 6-9-1949); lid van de commissies voor de reinigingsdienst, het slachthuisbedrijf en het marktwezen (tot 6-9-1949); plaatsvervangend lid van de commissie voor het georganiseerd overleg (tot 6-9-1949)
 • 1964 J.P. Jongkind • HDS
 • Pelmolenpad 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 D.S.Post. automonteur
 • 1949 W. Jager, wijnkopersknecht
 • 1964 B. Spaan • HDS
 • Pelmolenpad 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1920 A. Tak, arbeider Ned. Spoorw
 • 1928 A. Tak, rangeerder Ned. spoorwegen
 • 1964 J. van Tol
 • nummer 2A
 • 1949 C. Schoof, onderwijzer
 • 1964 G. Houter
 • nummer 2B
 • 1949 B. van der Pol: penningmeester van het Katholiek Thuisfront, afdeling Hoorn
 • 1949 F.C. van de Pol. secretaris van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel afdeling Hoorn
 • 1964 F.C. van de Pol
 • nummer 2C
 • 1964 R. Westra
 • nummer 2D
 • 1949 A. Wilkens, grondwerker
 • 1964 A. Wil kens
 • nummer 2E
 • 1949 R. Westra. magazijnbediende • HDS
 • Pelmolenpad 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 P.A. Kraakman, los werkman
 • 1949 H. Houten, transportarbeider • HDS
 • Pelmolenpad 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Wed. W. Hulleman
 • 1920 J. Tonneman, metselaar
 • 1949 H. Neuteboom, hulpbesteller P.T.T
 • 1964 C. van Engelenhoven • HDS
 • Pelmolenpad 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 J.F. Nieuwpoort, handelaar in fourage
 • 1949 J.F. Nieuwpoort, handel in fourage, tel. 4594
 • 1949 J.F. Nieuwpoort, fouragehandelaar
 • 1964 J.F. Nieuwpoort • HDS
 • Pelmolenpad 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 C. Tensen
 • 1928 J.G. Audiffred, koopman
 • 1928 W.J. Timmermans, machinist ijsfabriek
 • 1949 P.A. Bakker, tuinder • HDS
 • Pelmolenpad 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 16
 • 1949 Hoornsche ijsfabriek, tel. 4059
 • 1949 G.G. Kos, machinist
 • nummer 16 rood
 • 1964 A. Hiemstra • HDS
 • Pelmolenpad 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 A. Koning. schoenmaker (h)
 • 1949 A. Tak, rangeerder N.S
 • 1964 H. Nannings • HDS
 • Pelmolenpad 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 F.C. van de Pol, monteur P.E.N • HDS
 • Pelmolenpad 9999
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 H. de Vries NR ONBEKEND
 • 1964 M. van der Gracht NR ONBEKEND
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigePater Bleijsstraat
   VolgendePeperstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank