Kennisbank

Pakhuisstraat

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde
Even zijde
Plattegronden
Huisnummers anno 1982:
0 1-5 9 11 2-4 6 8 10 12 16-18 22

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Pakhuisstraat
HDS
 • Pakhuisstraat
 • Straatbeschrijving
 • Zie het PDF-bestand voor een beschrijving van de straat VOOR PAKHUISSTEEG ZIE PAKHUISSTRAAT
 • 0000 Straat lopend van de Turfhaven naar de Veliusbrug.
  De Pakhuisstraat is aangelegd circa 1600 als verlengstuk van de kort daarvoor aangelegde Muntstraat aan de overkant van de Turfhaven. De naam was aanvankelijk Fabriekstraat naar de Stadsfabriek (de stadstimmer-werkplaats) die stond op het huidige plantsoen naast de Volière, tegenover de hoek Achter de Vest-Pakhuisstraat. Al vrij snel kreeg de straat als naam: Oostindische steeg ter ere van de pakhuizen van de Verenigde Oostindische Compagnie (gebouwd in 1606 en in 1613 aan de achterzijde verlengd naar de richting van de Vest).
  In de periode 1562-1600 moet aan de overzijde van de straat een Pesthuis hebben gestaan (in 1599 werd een nieuw Pesthuis opgericht aan de Veemarkt). In later jaren komt ook de naam Pakhuissteeg in zwang. Van Voorst vermeldt in zijn straatnamenlijst van 1820 de 'Oostindische Steeg of Pakhuyssteeg'. Bij raads-besluit wordt in 1932 officieel de naam Pakhuisstraat vastgesteld.
  In 1907 verzoekt J. Temme om toestemming voor het rooien van een boom op de hoek van de Pakhuissteeg. • Pakhuisstraat 1-5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Pakhuisstraat nrs. 1, 3, 5, 7; Achter de Vest nrs. 58

 • Pakhuisstraat 1-5
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 1 , 3, 5 monument - Zie Onder de Boompjes nrs. 20, 22
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1949 J. Koom, architect
 • 1964 W.J. van Veen
 • 1981 A. Keulen
 • nummer 3
 • 1949 Nederlandse Fruittelers Organisatie, Kring Noord-Holland; tel. 4761
 • 1949 Nederlandse Vereniging tot bevordering van arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten, afdeling West-Friesland, tel. 4830
 • nummer 3 boven
 • 1928 N.P. Stam, koopman
 • nummer 3+5
 • 1949 Gewestelijk Arbeidsbureau, tel. 4380
 • Gebeurtenissen
 • 1930 Twee lokalen van de gemeentewoningen worden beschikbaar gesteld aan de Volksbibliotheek.
 • 1931 Bestuur Christelijke Jeugdcentrale heeft nr. 5 in gebruik.
 • 1942 Districtsbouwkundige Rijksgebouwendienst; verbouwen nrs. 3, 5.
 • 1943 Perceel wordt gebruikt ten behoeve voor bijkantoor Gewestelijk Arbeidsbureau.
 • 1943 Nrs. 3, 5 worden gebruikt als bijkantoor Gewestelijk Arbeidsbureau.
 • 1949 Nr. 5 wordt gebruikt voor opslag van Rode Kruis materiaal. • Pakhuisstraat 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pakhuisstraat 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • nummer 7, 9
 • 1949 Gemeentelijke Dienst voor Sociale Bijstand, tel. 4110
 • nummer 9
 • 1928 Jb. Dekker, arbeider
 • 1949 Consultatiebureau voor zuigelingen van de Noordhollandse vereniging voor kinderhygiëne
 • 1949 S.H. Bos, agent van politie
 • nummer 9 rood
 • 1949 J.G. Schutter, voorzitter van de Hoornse Gymanstiekvereniging T.O.G • Pakhuisstraat 11
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pakhuisstraat 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1928 Jac. Kooger, glazenwasser • Pakhuisstraat 2-4
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pakhuisstraat 2-4
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 2, 4
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 N.J. Gejas, letterzetter
 • 1920 W. Ruys, machinist grote vaart
 • 1928 J. Bartels, zuivelhandelaar
 • 1964 J. Bartels
 • 1981 J. Bartels
 • nummer 2, 4
 • 1949 J. Bartels, handel in melk, boter, kaas en eieren, comestibles en fijne vleeswaren, tel. 4514
 • 1949 J. Bartels, melkslijter (h)
 • nummer 4
 • 1912 J.H.P. Penders, winkelbediende
 • 1920 R. Zomerdijk, beambte Ned. Spoorwegen
 • 1964 J. Bartels
 • 1981 J. Bartels
 • Gebeurtenissen
 • 1914 J. Weyling; aanbrengen zonnescherm.
 • 1922 V. Hakhoff; verbouwen perceel.
 • 1923 J. Bartels; maken lozing voor menagewater voor percelen nrs. 2,4.
 • 1928 Fa. Gronert en Moeijes; onttrekken nr. 4 aan de woningdoeleinde en veranderen gevel.
 • 1930 Fa. Gronert en Moeijes; aanbrengen wc in het privaat.
 • 1931 E. Nannings namens J. Bartels; aanbrengen schoorsteen.
 • 1945 E. Nannings namens J. Bartels; maken dakkapellen en drijfsteenwand.
 • 1950 V.J. Polman namens J. Bartels; verbouwen woon-winkelhuis nrs. 2, 4.
 • 1964 Fa. de Bontekoe; plaatsen twee snoepautomaten nrs. 2, 4.
 • 1971 J. Bartels; verbouwen woning nr. 2a. • Pakhuisstraat 6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pakhuisstraat 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J. de Graaf, verlofhoudster
 • 1920 P. van Dijk , opperschipper Koninklijke Nederlandse Marine
 • 1949 Kapsalon J. Schoof
 • 1949 J.L. Schaap, kapper (h)
 • 1964 J.L. Schaap
 • 1981 H. de Vree
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door Alida Vonk, vrouw van Pieter Spel, in 1886 opgevolgd door Pieter Spel, in 1892 opgevolgd door Christina Foutenhoofd, in 1892 opgevolgd door Elisabeth Hoff. Vergunning vervallen in 1896.
 • 1905 Wed. de Graaff; aanbrengen reclamebord, verkoop van sterke drank in de voorzaal en biljartkamer; ingetrokken 1919.
 • 1918 H. Bronkhorst; verbouwen winkel-woonhuis.
 • 1921 J. Nauta; verbouwen perceel en aanbrengen zonnescherm; onttrekken aan woonfunctie en vergroten winkel. G. v.d. Leek- Zaal; drankverlof.
 • 1931 Fa. Gronert en Moeijes namens J. Nauta; aanbrengen enige veranderingen en weer in gebruik nemen als woning; winkel wordt verkleind.
 • 1933 J.L. Schaap; aanbrengen lichtbak en reclamepaal en plaatsen rijwielrek op stoep; in 1946 vervalt vergunning voor rijwielrek. • Pakhuisstraat 8

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pakhuisstraat 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Woonhuis met dwarskap met verdieping, gepleisterde voorgevel. Op de verdieping drie vensters, een gedicht waarin rond raampje.
 • Bewoners
 • 1912 E. Maas, melkslijter
 • 1920 R. Zaal, arbeider steenkoperij
 • 1928 H. Hooijberg, pakhuisknecht
 • 1949 C.J. Veldhuis, metselaar
 • 1964 M.M. Velthuis-v.d. Pol
 • 1981 T.J.J. Zant
 • Gebeurtenissen
 • 1902 E. Maas; houden varkens in boet achter perceel.
 • 1944 H.J. Kaldenbach namens J. Schermerhorn; aanbrengen riolering.
 • 1976 Th. J.J. Zant; plaatsen berging.
 • 1979 Th. J.J. Zant; uitbreiden en verbouwen woning. • Pakhuisstraat 10

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pakhuisstraat 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10
 • Pandbeschrijving
  Woon-winkelhuis met hoge, steile dwarskap. Onderpui in historiserende stijl met glas in lood in de ramen.
 • Bewoners
 • 1912 C. Peerdeman, sigarenmaker
 • 1920 C. Peerdeman, sigarenfabrikant
 • 1928 Jac. Nauta, in tabak en sigaren
 • 1949 J. Nauta, sigarenmagazijn
 • 1949 J. Nauta, sigarenwinkelier (h)
 • 1949 P. Nauta, incasseerder
 • 1964 C.T. Schoutsen
 • 1981 E. J. Schoutsen-Bot
 • Gebeurtenissen
 • 1919 C. Peerdeman; verbouwen perceel, onder andere voorgevel en een sigarenmakerij wordt aangebouwd, privaat vlgs. tonnenstelsel en afvoer voor menagewater. Architect J. v.d. Berg Cz.
 • 1927 Jac. Nauta; verbouwen voorgevel. Architect H.J. Cramer.
 • 1953 Wed. J.C. Nauta-v.d. Putte; vervangen wisselton door wc.
 • 1967 C. Schoutsen; bouwen tijd . opslagruimte op achtererf van zijn bedrijfswoning.
 • 1980 Sporenkap beschoten. • Pakhuisstraat 12

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pakhuisstraat 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1949 Hoofdwacht Brandweer, tel. 4233 • Pakhuisstraat 16-18
  HDS
 • Pakhuisstraat 16-18
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 16, 18
 • Bewoners
 • nummer 18
 • 1912 P.A.A. Ooms, directeur Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek
 • 1920 P.A.A. Ooms, waarnemend directeur
 • 1928 J.H. Schepel, ondernemer radio centrale
 • 1949 Jonkman's Brandstoffenhandel N.V., tel. 4051
 • 1949 H. Jonkman, brandstoffenhandelaar (h); penningmeester van het Protestants Interkerkelijk
 • 1949 Thuisfront, afdeling Hoorn, de Plaatselijke Commissie van de Nederlandse Padvinders Vereniging; tel. 4051
 • 1949 J.E. Hermsen, analyste
 • 1949 Wed. A. Wit-Schwietert
 • 1964 D. Roelofs
 • 1964 G. Volten
 • 1964 C.A.F. Folge
 • 1981 A.A. Galis
 • Gebeurtenissen
 • 1901 R. Heijer; bouwen pakhuis met bovenwoning op een terrein aan het Jeudje.
 • 1913 N.V. Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek; bouwen muur ter afscheiding Pakhuissteeg en Modderbakken en bouwen aanbouw.
 • 1930 G.S. Spoelder namens J.H. Schepel; veranderen kozijn met deuren in kozijn met ramen nr. 16.
 • 1931 N.V. Jonkman's brandstoffenhandel; bebouwen benedengedeelte (steeg) nr. 16. Architect H.J. Cramer.
 • 1933 N.V. Jonkman's brandstoffenhandel; verbouwen nrs. 16, 18. Architect Joh. Verberne.
 • 1946 N.V. Jonkman' s brandstoffenhandel; afbreken muurtj e zuidzijde nrs. 16, 18 hoek Jeudje.
 • 1950 D. Keetman namens N.v. Jac. Met; verbouwen nr. 18.
 • 1965 N.V. Jac. Met; Automobielbedrijf; verbeteren woning nr. 18.
 • 1966 Jac. Met N.V.; verbouwen garage tot showroom.
 • 1977 Jac. Met B.V.; verbeteren drie bovenwoningen nrs. 18. • Pakhuisstraat 22
  HDS
 • Pakhuisstraat 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22
 • Bewoners
 • nummer ??
 • 1928 Jn. Duursma, meubelmaker
 • nummer 22
 • 1912 G. Groenik, korporaal infanterie
 • 1912 J. Bergsma, sergeant infanterie
 • 1912 S.H.M. Adriaanse, sergeant infanterie
 • 1912 T. Stolker, korporaal infanterie
 • 1912 C. Stoffeler, korporaal infanterie
 • 1912 G. Schuitemaker, sergeant infanterie
 • 1912 J. Moes, korporaal-tamboer
 • 1912 S. Postema, sergeant
 • 1920 G. Groenink, korporaal ziekenoppasser
 • 1920 H.J. Bergen v.d. Grijp, militair
 • 1920 S. Postema, sergeant infanterie
 • 1920 B. Slooten, sergeant majoor infanterie
 • 1920 C. Stoffelen, korporaal infanterie
 • 1920 A.P.J. de Zwart, sergeant kleermaker infanterie
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Opzichter Militaire Gebouwen; leggen spruit.
 • 1912 Departement van Oorlog; oprichten bergplaats voor gevulde patrooncaissons.
 • 1926 Departement van Oorlog; oprichten opslagplaats voor patronen.
 • 1954 Schermerhorn; verbouwen pand en vervangen wisselton.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigePakhuissteeg
   VolgendePater Bleijsstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank