Kennisbank

Oude Doelenkade

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Gehele straat
Plattegrond
Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13-15 17-19 21 23-25 27-37 37A-37B 39-41 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Oude Doelenkade
HDS

Oude Doelenkade, circa 1900

 • Oude Doelenkade
 • Straatbeschrijving
 • Kade lopend van Vccrmanskade tot Slapershaven.
  De kade is genoemd naar dc eerste Doelen, het schietterrein van de Hoornse Schutters, gelegen aan de oostelijke helft van deze kade. De oudste plattegronden tonen daar een vrijwel onbebouwd terrein; op de kaart van Van Deventer (circa t 560) is alleen aan het meest oostelijke einde, nabij de huidige Gedempte Appelhaven enige bebouwing te zien, mogelijk het toenmalige Doelengebouw.
  Het oudste charter de schutters betreffende, dateert uit 1481. In de 16de eeuw verhuisde de schutterij; in 1524 werd een terrein aangekocht dat nu nog Doelenplein heet, bij de Achterstraat; in 1586 werd daar het St. Jorisdoelen opgetrokken en in 1614 het St. Sebastiaandoelen voor de Jonge Schutters.
  In de 17de eeuw is de hele Oude Doelenkade met huizen bezet geweest, zoals ook nog te zien is op de kaart van Doesjan (1794). De kaart van Mentz (1812) toont de snelle afbraak, evenals de kadasterkaart van 1823. In de loop der 19de eeuw wordt de kade vanaf de Mallegomsteeg herschapen in een plantsoen.
  In 1903 wordt een rij herenhuizen gebouwd en op de plaats van enkele loodsen komt in 1978 een nieuwe serie, waardoor de kade een gesloten straatwand heeft gekregen. • Oude Doelenkade 1
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Oude Doelenkade 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1912 T. van Kleef, fruithandelaar
 • 1920 T. van Kleef
 • 1928 A. van Dijk , loopknecht
 • 1949 W. Slikker, chauffeur; penningmeester van de Scheidsrechtersvereniging Drechterland
 • nummer 1 rood
 • 1964 C. Aberkrom
 • 1981 B. Kok
 • 1920 W.C.L. Bronsveld, directeur RHBS
 • Gebeurtenissen
 • 1911 F. van Kleef; maken bovenwoning op zijn pakhuis nrs. 1, 1 rood. in 1911 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring.
 • 1978 B. Kok; slopen en nieuwbouwen woning. Architect Luc. Trigallez. • Oude Doelenkade 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Oude Doelenkade 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1912 J. Buis, los werkman
 • 1920 N.V. Hoornsche Stoomboot Reederij voorheen Horjus & Co
 • 1920 J. Buis, los werkman
 • 1928 Jn. Buis, transportarbeider
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Schuurhof; aanbrengen zonnescherm.
 • 1911 J. Buis; aanbrengen zonnescherm.
 • 1920 K. Balk; aanschrijving om een lozing voor menagewater voor nrs. 3, 5 te maken. Bewoners werpen menagewater over straat of in de binnenhaven.
 • 1950 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1954 Fa. Gebr. Karel; slopen en bouwen garage ter plaatse van nrs. 3, 5. • Oude Doelenkade 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Oude Doelenkade 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5
 • Bewoners
 • 1912 J. Roovers
 • 1928 K. Wonder, bakkersknecht
 • 1949 J. Koom, visser (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1911 J. Reuvers; aanbrengen zonnescherm.
 • 1920 K. Balk; aanschrijving om een lozing voor menagewater voor nrs. 3, 5 te maken. Bewoners werpen menagewater over straat of in de binnenhaven.
 • 1950 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1954 Fa. Gebr. Karel; slopen en bouwen garage ter plaatse van nrs. 3, 5.
 • 1973 C.D. Ver burg; oprichten autoschoonmaak en tectyleerbedrijf.
 • 1975 C. Verburg; veranderen voorgevel. • Oude Doelenkade 7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Oude Doelenkade 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: Jacob . . . van Laar, oud 7 jaar, 15 november 1933.
 • Bewoners
 • 1920 J.J. Verbeek, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1928 K.H. de Jong's Exporthandel; oprichten inrichting voor het verpakken van kaas.
 • 1943 K.H. de Jong's Exporthandel; bouwen schoorsteenfundering en fabrieksschoorsteen achter nr. 7 en Korenmarkt nr. 5 (bouwvallige schoorsteen wordt gesloopt). Architect S.W. Langius.
 • 1953 K.H. de Jong's Exporthandel N.V.; verbouwen perceel en uitbreiden van het aantal machines.
 • 1972 F.F. Bergman; verbouwen kaasfabriek in snackbar, dancing, bowling.
 • 1980 D. Zaal; verbouwen tot kantoorruimte. • Oude Doelenkade 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Oude Doelenkade 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • nummer 9
 • 1912 Wed. F. Oosterwerf
 • 1920 D.J. Boersma, tabakskerver
 • 1928 G. Meurs, houtbewerker
 • 1949 L. Schokkenbroek, landbouwer
 • 1964 D. Zaal
 • 1981 D. Zaal
 • nummer 9, 11
 • 1981 G. Hoekman
 • Gebeurtenissen
 • 1920 K. de Jong; aanschrijving de nrs. 9, 11 te verbeteren onder andere herstellen riolering.
 • 1922 K. de Jong; aanschrijving de nrs. 9, 11 te verbeteren.
 • 1954 Kaat; vervangen wisselton door wc.
 • 1964 D. Zaal; verbouwen nrs. 9,11. • Oude Doelenkade 11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Oude Doelenkade 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • 0000 NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1912 G. van Kalken, kaaskopersknecht
 • 1920 G. van Kalken, los werkman
 • 1928 G. Timmerman, bierbottelaarsknecht
 • 1949 P.J. Koppies, landarbeider
 • 1964 P.J. Koppies
 • 1981 G. Hoekman
 • Gebeurtenissen
 • 1920 K. de Jong; aanschrijving de nrs. 9, 11 te verbeteren onder andere herstellen riolering.
 • 1922 K. de Jong; aanschrijving de nrs. 9, 11 te verbeteren.
 • 1947 A. de Jong; aanschrijving om gebreken op te heffen.
 • 1948 N.V. Horjus en Co.; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1954 Kaat; vervangen wisselton door wc.
 • 1962 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1964 D. Zaal; verbouwen nrs. 9,11. • Oude Doelenkade 13-15
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Oude Doelenkade 13-15
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 13, 15
 • 0000 NUMMERS 13, 15
 • Pandbeschrijving
  Nr. 15: Steen met opschrift in nieuwe gevel: J. de Jong, anno 1883.
 • Bewoners
 • nummer 13
 • 1912 Th.J. Kleef, fruitkoopman
 • 1920 H. de Vrij, commies Ned. Spoorwegen
 • 1928 A.P. v. Kleef, onderdirecteur Hoornsche Stoombootrederij,
 • 1949 J.J. Stroet, aannemer (h), tel. 4816
 • 1964 E.C. Gootjes-Wonder
 • 1981 A.J.M. Kasbergen
 • nummer 15
 • 1949 H. van 't Hek, metselaar
 • 1981 C.J. Tilet
 • Gebeurtenissen
 • 1939 J. Stroet; verbouwen nrs. 13, 15.
 • 1941 J. Stroet; aanbrengen houtbewerkingsmachines gedreven door twee elektromotoren in nrs. 13, 15.
 • 1952 J. Stroet; verbouwen nrs. 13,15.
 • 1954 C. Grootjes; verbouwen voorgevels. Aannemer Th. Dekker.
 • 1976 C. Tilet; oprichten van een herstelinrichting voor motorvoertuigen en scheepsmotoren. • Oude Doelenkade 17-19

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Oude Doelenkade nrs. 17, 19, 21; circa 1925

  Oude Doelenkade nrs. 17, 19, 21

 • Oude Doelenkade 17-19
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 17, 19 |n den Ostervarer monumenten
 • Pandbeschrijving
  Huis met trapgevel, bij de restauratie regelmatig opgebouwd, pui in 17de eeuwse trant gerestaureerd. Puibalk en fries met leeuwenmaskers, wapenstenen en jaartalsteen 1616.
 • Bewoners
 • nummer 17
 • 1964 H.J.C. van Scherpenberg
 • 1981 H.J.C. van Scherpenberg
 • nummer 19
 • 1912 J.C. van Riel, kaaskopersknecht
 • 1920 L.G. Broersz, kaasknecht
 • 1920 J.C. van Riel, kaaskopersknecht
 • 1928 Jn. van Riel, caféhouder
 • 1928 L.G. Broersz, kaasknecht
 • 1949 J. van der Veen, koopman
 • 1964 H.J.C. van Scherpenberg
 • 1981 H.J.C. van Scherpenberg
 • Gebeurtenissen
 • 1905 T. Oosterwerf; aanbrengen zonnescherm.
 • 1906 J.C. van Riel; drankverlof in de windel.
 • 1913 J.C. van Riel; verbouwen nr. 19.
 • 1914 J.C. van Riel; wijziging verlofakte (drankverlof) wegens vergroting van de lokaliteit in nr. 19.
 • 1926 Gevels nrs. 17,"19", 21 gerestaureerd.
 • 1926 Gevels nrs. 17,"19", 21 gerestaureerd.
 • 1938 Fa. Gronert en Moeijes namens F. van Riel; verbouwen nr. 19.
 • 1941 F. van Riel; aanschrijving om de riolering te herstellen nr. 19.
 • 1941 Fa. Gronert en Moeijes namens F. van Riel; aanbrengen wc in nr. 19.
 • 1960 Dr. H.J.C. van Scherpenberg; restaureren gevels en verbouwen en samenvoeging nrs. 17, 19 tot woning en praktijkruimte. Architect A.A. Kok, Amsterdam. Aannemer Fa. Hakhoff. • Oude Doelenkade 21
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Oude Doelenkade nrs. 17, 19, 21; circa 1925

  Oude Doelenkade nrs. 17, 19, 21

 • Oude Doelenkade 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21 |n de Stretsvarer (1618) monument
 • Pandbeschrijving
  Pand waarvan bij de restauratie in 1962 e.v. boven de verdieping en pui de trapgevel gerestaureerd is; achtergevel gaaf.
 • Bewoners
 • 1981 J. Brouwer
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door Gaaltje Tromp, vrouw van C.G. van Riel. in 1885 werd het bedrijf gestaakt.
 • 1905 J.G. van Riel; drankvergunning.
 • 1926 Gevels nrs. 17,"19", 21 gerestaureerd.
 • 1954 Achtergevel is bouwvallig, onderpui verminkt.
 • 1961 W. Hartman; restaureren pand en bestemmen tot woonhuis. Aannemer G. Jorritsma. • Oude Doelenkade 23-25
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Oude Doelenkade 23-25
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 23, 25
 • 0000 NUMMERS 23, 25
 • Bewoners
 • nummer 23
 • 1912 Hoornsche Stoombootrederij
 • 1920 Jac. Naber, stratenmaker
 • 1928 J.W.A. Schepers, ontvanger registratie en domeinen
 • 1928 N.V. Hoornsche Stoombootrederij v/h Horjus en Co
 • 1949 N.V. Hoomsche Stoombootreederij en Autodiensten West-Friesland Expresse; tel. 4432
 • 1949 Rederij West-Friesland; tel. 4432
 • 1949 Benzinepomp Shell (hinderwetvergunning 2-2-1949)
 • 1964 P.J.A. van Kleef
 • nummer 23 boven
 • 1949 C.L. Fikkers, chef manufacturenzaak
 • nummer 23 rood
 • 1981 A.L.M. Berger
 • nummer 25
 • 1912 Wed. J. Iepenga
 • 1920 W.G. Bakker, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Nr. 23 onbewoonbaar verklaard.
 • 1916 J.C. Groenwoudt; aanschrijving een riolering aan te brengen en het pand op de gemeentewaterleiding aan te sluiten nr. 25.
 • 1919 J.C. Groenwoudt; aanschrijving om van nr. 25 het dak en keukendak te herstellen; metselen achtergevel, goten en afvoerpijp te herstellen.
 • 1920 Woning nr. 25 bezit geen watervoorziening, bij de woning is geen privaat, doch slechts een ton welke zonder enige beschutting op het erf is geplaatst.
 • 1921 Nr. 25 behoort tot een complex dat is aangekocht door Fa. Horjus en Co.
 • 1921 N.V. Hoornsche Stoombootrederij v/h Horjus en Co.; slopen nrs. 23, 25, 27 en bouwen pakhuis met twee bovenwoningen. in 1922 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring.
 • 1928 D.W.A. Schepers; aanbrengen rolzonnescherm in nr. 23.
 • 1929 N.V. Horjus en Co.; bouwen kantoorlokaaltje met opslagruimte aan de Mallegomsteeg.
 • 1933 Fa. van 't Hek en Stroet namens N.V. v/h Horjus en Co.; bouwen loods op een terrein gelegen achter nr. 23.
 • 1936 N.V. v/h Horjus en Co.; maken kantoor en wc in nr. 25. Architect H.J. Cramer.
 • 1959 N.V. Hoornsche Stoombootrederij te Amsterdam; uitbreiden bestaande garage-pakhuis, hoek Mallegomsteeg.
 • 1962 N.V. Hoornsche Stoombootrederij te Amsterdam; overkappen open terrein achter nr. 23 aan de Mallegomsteeg. • Oude Doelenkade 27-37

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Oude Doelenkade nr. 27

 • Oude Doelenkade 27-37
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 27, 29, 31, 33, 35, 37
 • Bewoners
 • nummer 27
 • 1912 Mr. J. Plet Jzn., kantonrechter
 • 1912 H. van der Veen, werkman
 • 1920 Mr. J. Plet, kantonrechter
 • 1928 Wed. J. Plet -van der Pol
 • 1949 A. de Ronde, chirurg en vrouwenarts; gemeentegeneesheer; voorzitter van de Rotary Vereniging afdeling Hoorn; curator van het gemeentelijk gymnasium; tel. 4027
 • 1949 Wed. A.M.F. Koen-Schottee de Vries
 • 1964 J.W.A. Lunter
 • 1981 J.W.A. Lunter
 • nummer 29
 • 1912 A. van der Elburg, directeur Hoornsche Crediet en Effectenbank
 • 1920 C.A. de Vassy, rijksontvanger
 • 1928 Mr. H.M. Fruin, griffier bij het kantongerecht
 • 1949 J. Koom, architect, tel. 4575
 • 1949 H.A. Wesdorp, onderwijzer
 • 1964 J. Koorn
 • 1981 J. Koorn
 • nummer 31
 • 1912 E.F. Manden, rijksontvanger
 • 1920 J.C. Bent, inspecteur Rijksbelastingen
 • 1928 G. Kleppe, techn. ambtenaar Noordhollands
 • 1928 Noorderkwartier
 • 1949 C. Kleppe, opzichter Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, tel. 4256
 • 1949 G. Kleppe, technisch ambtenaar Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier
 • 1964 E. ten Have
 • 1981 E. ten Have
 • nummer 33
 • 1912 W.H. Houwing, hypotheekbewaarder
 • 1920 W.H. Houwing, hypotheekbewaarder
 • 1928 H.A. Sirks, scheikundige Rijkslandbouw Proefstation
 • 1949 H.A. Sirks
 • 1964 K. Leegwater
 • 1981 K. Leegwater
 • nummer 35
 • 1912 P. Meijer, 2de directeur Hoornsche Crediet en Effectenbank
 • 1920 P. Meijer, bankdirecteur
 • 1928 P. Pijper, directeur ener N.v
 • 1949 G. Slot
 • 1964 G. Slot
 • 1981 C.T.M. Ligthart
 • nummer 37
 • 1912 Wed. J. Joosten, huisbewaarster
 • 1928 O.A. Botman, manufacturier
 • 1949 C.A. Botman, manufacturier (h); secretaris van het college van regenten van het R.K. Wees- en Armenhuis, de Woningvereniging Mr. Jan Dirkz. Binneblijf; tel. 4181
 • 1949 M. S. Botman-de Roeper, secretaresse van de Sint Elisabethvereniging; tel. 4181
 • 1949 G. Botman, civiel ingenieur
 • 1964 J.M. Botman
 • 1964 M.S. Botman - de Roeper
 • 1981 J. Perfors
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Gemeente architect Joh. van Reijendam Cz.; krijgt toestemming tot het maken van plannen en het houden van toezicht bij de bouw van zes herenhuizen.
 • 1903 Bouwmaatschappij Hoorn; verzoekt om de bomen staande op het bouwterrein van gemeentewege te rooien.
 • 1903 Bestuur der N.V. Bouwmaatschappij Hoorn; bouwen zes herenhuizen aan de Oude Doelenkade; leggen overstortbuis onder een van de huizen voor de afvoer van menagewater en faecaliën naar een te maken put aan de voorgevel met afvoer naar de Oude Doelenkade. Architect Joh. van Reijendam Cz. In 1904 voltooiingsen bewoonbaarverklaring. Mengeling van Jugend stil en Chalet stijl.
 • 1906 N.V. Bouwmaatschappij 'Hoorn'; bouwen kantoor achter nr. 31.
 • 1911 Ingenieur Rijkswaterstaat; aanbrengen zonneschermen nr. 37.
 • 1921 N.V. Hoornsche Stoombootrederij v/h Horjus en Co.; slopen nrs. 23, 25, 27 en bouwen pakhuis met twee bovenwoningen. in 1922 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring.
 • 1933 C.A. Botman; verzoek om politietoezicht op het opslagterrein (zandopslag) naast nr. 37.
 • 1934 A. Schottee de Vries-Koen; plaatsen lichtkozijn in de zijgevel van nr. 27 (zijde Mallegomsteeg).
 • 1934 G. Spoelder namens A.A. de Jongh, geb. v.d. Pol; vernieuwen bestaande poort aan de Mallegomsteeg van nr. 27.
 • 1935 C. v.d. Berg namens A. Schottee de Vries-Koen; maken afvoer naar de riolering achter nr. 27.
 • 1936 G. Kleppe; bouwen bijkeuken achter nr. 31.
 • 1939 Th. Dekker namens C.A. Botman; bouwen dakkapel aan de achterzijde nr. 37 en vergroten zolderkamer.
 • 1945 Op 27 maart 1945 is het woonhuis nr. 27 in gebruik genomen door de Duitse Weermacht.
 • 1947 C.D. van Reijendam en H.J. Hermans; bouwen garage achter nr. 27.
 • 1956 J. Koorn; bouwen schuurtje achter nr. 29.
 • 1959 M.S. Botman - de Roeper; verbouwen en uitbreiden nr. 37 onder andere aanbouwen nieuwe keuken, alsmede enige inwendige voorzieningen.
 • 1960 J. Koorn; aanbrengen dakkapel aan achtergevel nr. 29.
 • 1964 C. Leegwater; verbouwen nr. 33. Aannemer G. Jorritsma.
 • 1969 Mevr. H. Buschhaus; verbouwen nr. 35.
 • 1970 E. ten Have; verbouwen nr. 31.
 • 1977 J. Perfors; plaatsen hobbykas op het achtererf nr. 37. • Oude Doelenkade 37A-37B
  HDS
 • Oude Doelenkade 37A-37B
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 37A, 37B
 • Gebeurtenissen
 • 1951 Coöp. Landbouw Aankoopvereniging annex malerij te Berkhout; slopen loods bouwen opslagplaats en kunstmestloods nrs. 37a en 37b.
 • 1967 C.A.V. Berkhout; vergroten brandstoffenloods.
 • 1976 E. Nannings en Zn. B.V.; slopen loodsen en opslagruimten nrs. 37, 39, 41, 41a. • Oude Doelenkade 39-41
  HDS

  Oude Doelenkade nr. 39

 • Oude Doelenkade 39-41
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 39, 41, 41 rood nieuwe nrs. 39 t/m 53
 • Bewoners
 • nummer 39
 • 1920 H. v.d. Veen, brugwachter
 • 1928 H. v.d. Veen, brugwachter
 • 1949 Bataafsche Import Maatschappij (oliën en vetten), tel. 4565
 • 1981 J.H. Aben
 • nummer 41
 • 1981 C. Deen
 • nummer 41 rood
 • 1949 J. Vingerhoed, terreinknecht
 • 1964 H. Doze
 • nummer 43
 • 1981 C.M.P. Koeman
 • nummer 45
 • 1981 C. Walig
 • nummer 47
 • 1981 W.J. Josephus Jitta
 • nummer 49
 • 1981 M.A.B. Brüggemann-Pekelharing
 • nummer 51
 • 1981 N.J. de Rie
 • nummer 53
 • 1981 A.M.A.J. Deen
 • nummer 55 rood
 • 1981 J. Huizing
 • Gebeurtenissen
 • 1923 B. Penschgens; plaatsen ijzeren kabelhuisje.
 • 1928 N.V. Bataafsche Import Mij. te 's Gravenhage; bouwen kantoorgebouw met bovenwoning, garage en werklokalen. Architect J.D. Postma, Deventer.
 • 1928 Bataafsche Import Mij. ; opslaan van benzine, petroleum, gas- en smeerolie op het terrein aan de Doelenkade.
 • 1933 Gebr. van Veldhoven; bouwen van één en twee woonhuizen aan de Oude Doelenkade, voltooiings- en bewoonbaarverklaring in 1934. Zie Slapershaven nrs. 5, 6, 7, 8.
 • 1934 Gebr. van Veldhoven; wijzigen perceel Doelenkade, gelegen naast het Shellgebouw.
 • 1947 Jac. Roozendaal; plaatsen vaste overslag op de Oude Doelenkade.
 • 1951 Coöp. Landbouw Aankoopvereniging; hebben van een koekoek in gemeentegrond.
 • 1957 Brandstoffenbedrijf West-Friesland; oprichten benzine-installatie met handpomp op nr. 41.
 • 1958 Dir. Coöp. Brandstoffenbedrijf voor West-Friesland C.G.; bouwen opslagloods voor vaste brandstoffen nr. 41.
 • 1976 E. Nannings en Zn. B.V.; slopen loodsen en opslagruimten nrs. 37, 39, 41, 41a.
 • 1977 E.Nannings en Zn. B.V.; bouw 8 woningen met bijbehorende garages en bergingen nrs. 39 t /m 53. • Oude Doelenkade
  HDS
 • Oude Doelenkade 9999
 • Pandaanduiding
 • BRUGWACHTERSWONING
 • Gebeurtenissen
 • 1930 De brugwachterswoning wordt afgebroken. NR ONBEKEND
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeOranjestraat
   VolgendePaardensteeg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank