Kennisbank

Onder de Boompjes

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Gehele straat
Plattegrond
Huisnummers anno 1982:
0 2 3-4 9 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-15 16 17 18-19 20 21-22 28

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Onder de Boompjes
HDS

Onder de Boompjes, circa 1900

 • Onder de Boompjes
 • Straatbeschrijving
 • Onder de Boompjes is de noordelijke kade van de Turfhaven tussen Achterstraat en Pakhuisstraat. In 1602 werd de kade voor het eerst bestraat en kreeg de naam Nieuwe Turfhaven, ter onderscheiding van de Oude Turfhaven die liep van Nieuwe Noord tot Peperstraat.
  De naam Onder de Boompjes is waarschijnlijk in de 18de eeuw ontstaan, naar aanleiding van de nieuwe aanplant van bomen. Deze jonge boompjes groeiden uit tot kolossale linden, waarvan de laatste exemplaren in de jaren rond 1915 zijn gerooid, naar schatting op 140-jarige leeftijd.
  Aan deze straat staan een aantal fraaie panden, onder andere nr. 8 met de luifel dat mogelijk dateert uit de tijd van de vroegste bebouwing, en op de hoek van de Pakhuisstraat de pakhuizen van de Oostindische Compagnie waarvan de bouw begon in 1606. • Onder de Boompjes 2
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Onder de Boompjes 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 2, 2 rood
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 C. Spijkman
 • 1920 Wed. J. Bakker
 • 1928 J.N. Bloem, fruithandelaar
 • 1949 0. Fluzi, schipper
 • 1964 A. de Groot-Klaver
 • nummer 2 rood
 • 1912 J. van Hees, kleermaker
 • 1920 Wed. Demmendaal
 • 1928 Wed. N. de Vries-Dekker en J. de Vries, klerk directe belastingen
 • 1949 J.C.H. Eerdmans, verpleegster
 • 1964 P. Leegwater
 • 1981 G.L.M. Zandbergen
 • Gebeurtenissen
 • 1931 J. Bloem; aanbrengen straatje van gele steen.
 • 1948 J. Blekemolen en J.W. de Wit-Bluemers; aanschrijving de voorgevel te herstellen.
 • 1949 Mevr. de Wit-Bluemers; aanschrijving de voorgevel te herstellen.
 • 1957 Mevr. de Wit-Bluemers; vervangen wisseltonnen door wc's in de nrs. 2, 2 rood. • Onder de Boompjes 3-4
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Onder de Boompjes 3-4
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 3, 4
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: . . . Fonteijn
 • Bewoners
 • nummer 4
 • 1920 C.C. Uitermark, goudsmid
 • 1928 P.Heertjes, reiziger
 • 1949 P. Heertjes, handelsreiziger
 • 1964 A.C. Brozius-Jonker
 • 1981 A.C. Brozius-Jonker
 • Gebeurtenissen
 • 1916 W. de Hart; verbouwen perceel onder andere nieuwe zij- en voorgevel. In 1916 voltooiingsverklaring.
 • 1931 W. de Hart; aansluiten perceel aan het gemeenteriool.
 • 1938 A. Molenaar namens W. de Hart; maken nieuwe kap wijzigen voorgevel.
 • 1942 P. Heertjes namens W. de Hart; maken stoep. • Oosterkerksteeg 3-9
  HDS
 • Oosterkerksteeg 3-9
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 3, 5, 7, 9 • Onder de Boompjes 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Onder de Boompjes 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5
 • Bewoners
 • nummer 5 rood
 • 1964 F.P. Stappers
 • 1981 A.H.M. Neuvel
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Th.J. Kroes; aanbrengen reclamebord.
 • 1915 A.G. Verbeek; aanschrijving de woning in bewoonbare staat te brengen.
 • 1916 W. de Hart; slopen pand en ter plaatse bouwen pakhuis.
 • 1921 W. de Hart; verbouwen perceel. in 1922 bewoonbaarverklaring. Architect J. v.d. Berg Cz.
 • 1922 W. de Hart; bewoonbaarverklaring bovenhuis. • Onder de Boompjes 6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Onder de Boompjes 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1912 P. Dudink, melkventer
 • 1920 'Ons Belang', melkvereniging
 • 1928 P. Dudink, melkslijter
 • 1949 A.A. van Deursen, melkslijter (h)
 • 1964 A.A. van Deursen
 • 1981 A.A. van Deursen
 • nummer 6 boven
 • 1920 P. Dudink, melkbezorger
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Jn. Gleijsteen; amoveren perceel en ter plaatse bouwen bergplaats met bovenwoning en leggen spruit voor afvoer faecaliŽn aan de Turfhaven. in 1902 bewoonbaarverklaring.
 • 1910 D. Metselaar; aanbrengen uithangbord.
 • 1917 Bestuur der onderlinge Melkvereniging; uitbreiden bestaande pakhuis op een in erfpacht uitgegeven terrein aan het Doelenplein achter nr. 6.
 • 1920 H. Kalden bach; maken nieuwe stoep.
 • 1921 W. de Hart; verbouwen pand.
 • 1923 P. Dudink; aanbrengen andere deuren in de gevel.
 • 1969 A.A. van Deursen; wijzigen gevel. • Onder de Boompjes 7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Onder de Boompjes 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Corn. Duursma, 26 aug. 1926, oud 1 Ĺ jaar.
 • Bewoners
 • 1912 Mej. G. Blokker, costuumnaaister
 • 1928 C. van der Leek, visser
 • 1949 C. van der Leek
 • 1964 B. Visser
 • 1964 J. Duursma
 • 1981 J. Duursma
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Grietje en Dietje Blokker; aanbrengen rolscherm.
 • 1903 Gez. G. en D. Blokker; aanbrengen uithangbord.
 • 1912 Jac. Mes; oprichten zilversmederij.
 • 1926 C. v.d. Leek; verbouwen perceel, ontheffing van artikel 8. in 1926 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1944 A. Okx namens C. v.d. Leek; maken riolering voor de afvoer van menagewater. • Onder de Boompjes 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Onder de Boompjes nr. 8

 • Onder de Boompjes 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 monument
 • Pandbeschrijving
  Bescheiden pandje met pothuis en luifel, oorspronkelijk XVII.
 • Bewoners
 • nummer 8
 • 1912 Mej. E. Offringa-Zwart
 • 1920 Wed. H. Offringa
 • 1928 Wed. A. Klaassen-Bruns
 • 1949 G.J. de Groot, zilversmid
 • 1964 M.S. Roos-v.d. Valk
 • 1981 C.A.M. Meilink
 • nummer 8 boven
 • 1920 Mej. C. Roovers, huisnaaister
 • Gebeurtenissen
 • 1975 Vereniging Oud Hoorn; verbouwen woning. • Onder de Boompjes 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Onder de Boompjes 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • nummer 9
 • 1912 Th. Joh. Kroes, schoenmaker
 • 1920 Wed. Th. Kroes, winkelierster
 • 1928 H. Post, schilder en behanger
 • 1949 H. Post, schildersbedrijf
 • nummer 9 rood
 • 1949 H. Post, schilder (h)
 • 1964 H. Post
 • 1981 E.O. Snoeck
 • Gebeurtenissen
 • 1909 Th.J. Kroes; aanbrengen uithangbord.
 • 1923 H. Post; verbouwen perceel.
 • 1924 P.J. Blauw namens H. Post; verbouwen perceel en ontheffing van artikel 8.
 • 1973 B. Snoeck; verbouwen schilderswerkplaats tot winkel. • Onder de Boompjes 10
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Onder de Boompjes 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10
 • Bewoners
 • nummer 10
 • 1949 V. Polman 8z Zoon, steenhouwerij, tel. 4581
 • 1949 V.J. Polman, secretaris-penningmeester van de Woningvereniging Arbeidersbelang; tel. 4581
 • nummer 10 rood
 • 1949 J. Polman, steenhouwer
 • 1964 E.W.M. Kuiper
 • 1964 N. Polman-van Brussel
 • 1981 A.C. Schaap
 • Gebeurtenissen
 • 1915 Aanschrijving de nrs. 10, 11 te verbeteren.
 • 1923 C.M. Tol en B. A. Tol ; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken voor de nrs. 10, 11 (loost op het erf).
 • 1934 J. Polman; bouwen showroom met bovenwoning op een terrein aan de Onder de Boompjes en maken stoep. In 1934 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Architect H.J. Cramer. • Onder de Boompjes 11
  HDS
 • Onder de Boompjes 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1912 P. Vonk, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1915 A. Ossen; aanschrijving het pand in bewoonbare staat te brengen.
 • 1918 A. Ossen; aanschrijving het pand te herstellen.
 • 1923 C.M. Tol en B. A. Tol ; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken voor de nrs. 10,11 (loost op het erf). • Onder de Boompjes 12
  HDS
 • Onder de Boompjes 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1912 J. Blokdijk, timmerman
 • 1920 C. Veer, schilder
 • 1928 C. Veer, schildersknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1915 Wed. G.H. Hackmann; aanschrijving een privaat aan te brengen.
 • 1923 Gez. Tol ; aanschrijving de nrs. 12,13 te verbeteren.
 • 1931 A. Smit; aanbrengen reclamebord; 1934 ingetrokken.
 • 1932 Onbewoonbaarverklaard.
 • 1934 J. Polman en Zn.; amoveren buitenmuur nr. 12 en bestemmen nieuwe buitenmuur van het te bouwen perceel tot scheidingsmuur.
 • 1937 Gemeente-architect moet de onbewoonbaar verklaarde woningen nrs. 12,13 afbreken en schutting plaatsen. • Onder de Boompjes 13
  HDS
 • Onder de Boompjes 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Bewoners
 • 1920 G.H. Winter, sigarenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1923 C.M. Tol en B. A. Tol ; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken voor de nrs. 10,11 (loost op het erf).
 • 1932 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1937 Gemeente-architect moet de onbewoonbaar verklaarde woningen nrs. 12,13 afbreken en schutting plaatsen. • Onder de Boompjes 14-15
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Onder de Boompjes 14-15
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 14, 15
 • Bewoners
 • nummer 14
 • 1912 C.J. van der Veen onderwijzer
 • 1920 C.J. van der Veen, was- en strijkinrichting
 • 1928 Mej. C.J. van der Veen, strijkster
 • 1949 H. Paauw, landbouwer
 • 1964 H. Paauw
 • 1981 H. Paauw
 • nummer 14 rood
 • 1920 Jac. Stuijts, melkbezorger
 • 1928 R.P. Janknegt, hoofd gemeente bewaarschool
 • 1949 Wed. G. Koppes-Koster
 • nummer 15
 • 1912 C.J. van der Veen, kistenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1903 Wed. van der Veen; bouwen beneden- en bovenhuis, nrs. 14, 15 (oud nr.) nu nrs. 14, 14 rood. • Onder de Boompjes 16
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Onder de Boompjes nr. 16

 • Onder de Boompjes 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 monument
 • Pandbeschrijving
  Laat XVIIIe eeuws pand met gesneden deur omlijsting.
 • Bewoners
 • 1912 J. van Kluijve
 • 1920 N. Nobel, directeur land- en tuinbouwschool
 • 1928 E.Tj. de Boer, kantoorbediende
 • 1928 J. Stakenburg, onderwijzeres
 • 1928 C. Smit, commies Rijksbelastingen
 • 1928 A. Op 't Land
 • 1928 S. de Vries, adjunct commies ter secretarie
 • 1949 J.F. van Bockxmeer, winkeljuffrouw
 • 1949 J.M.M. de Graaf, winkelcheffin
 • 1949 A.G. Jansen, journalist
 • 1964 M. Hooiveld-Sinnige
 • 1964 A.P. Hooiveld
 • 1981 J.J. Koenis
 • Gebeurtenissen
 • 1909 J. van Kluyve; maken nieuwe stoep met hek ter vervanging bestaande.
 • 1909 J. van Kluyve; verbouwen perceel.
 • 1921 N. Nobel; aanbrengen van draaibare houten hekken in de afscheiding van zijn bergplaats.
 • 1947 E. Nannings namens E.J.M. Stumpel; maken wc op de verdieping en een muur van drijfsteen in de tussenkamer.
 • 1951 E.J.M. Stumpel; verleggen riool.
 • 1967 N.J. Groot; bouwen schuur/garage nrs. 16,17.
 • 1968 Vernieuwen dakkapel en herstel voegwerk voorgevel. • Onder de Boompjes 17
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Onder de Boompjes nr. 17

 • Onder de Boompjes 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig laat 18de eeuws pand.
  Al voor 1940 niet meer in gebruik als woning, diende als werklozenlokaal. Daarna was het pand in gebruik als 'hut' voor verkenners, kajotters enzovoorts. In 1940 werd het pand bezet door Nederlandse militairen, daarna werd het betrokken door de Duitse bezetting, evenals de aangrenzende school. Na de ontruiming door de Duitse Weermacht werd het pand betrokken door een controleur van de voedselvoorziening. Toen deze Hoorn verliet werd het pand ondanks de deplorabele toestand weer als woning toegewezen. Op 8 mei 1956 werd een principe besluit genomen om het pand te slopen en de vrijkomende grond bij de school te betrekken, de sloop gaat echter niet door.
 • Bewoners
 • 1912 Mej. S.S.M. Brons Boldingh
 • 1912 Mej. M. Brons Boldingh
 • 1920 S.S.N. Brons Boldingh
 • 1928 J.F. Quax, bankdirecteur
 • 1949 A.L. Bontan, kunstschilder
 • 1981 N.J. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1948 Bestuur der R.K. Schoolvereniging St. Aloysius; aanschrijving om de afvoer van menagewater van de bovenwoning te herstellen.
 • 1952 Bestuur der R.K. Schoolvereniging St. Aloysius; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop van woonhuis met erf, koopsom (incl. Achter de Vest nrs. 48, 50, 52, 54) voor É20.000,-van de R.K. Schoolvereniging St. Aloysius.
 • 1962 Volgens rapport vertonen voor- en achtergevel scheuren ten gevolge van verzakkingen.
 • 1963 Gemeente Hoorn wil perceel slopen.
 • 1966 N.J. Groot; restaureren en gedeeltelijk veranderen perceel.
 • 1967 N.J. Groot; bouwen schuur/garage nrs. 16,17. • Onder de Boompjes 18-19

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Onder de Boompjes 18-19
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 18, 19
 • Bewoners
 • nummer 18
 • 1912 A. Dalmeyer
 • 1920 Wed. A. Dalmeijer
 • 1928 F.B. van Meel, bedrijfsleider drukkerij
 • 1949 R.K. Handelsavondschool
 • 1949 R.K. School voor U.L.O
 • nummer 19
 • 1912 H.W.F. Hetterschij, leraar RHBS
 • Gebeurtenissen
 • 1918 Bestuur R.K. Schoolvereniging St. Aloysius; verbouwen nr. 19 tot school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs en bouwen bergplaats achter het perceel. Architect W.N. Vlaming, Medemblik.
 • 1935 Bestuur R.K. Schoolvereniging St. Aloysius; verbouwen nrs. 18, 19 tot ULO-school. in 1936 wordt een toegang gemaakt naar het Doelenplein.
 • 1942 Op 21 juli 1942 is de school door de Duitse Weermacht in gebruik genomen; op 1 december 1944 wordt de school weer vrijgegeven.
 • 1964 Bestuur R.K. School St. Aloysius; bouwen 2-klassige noodbarak op het Doelenplein.
 • 1977 Stichting GeÔntegreerd LOM onderwijs; verbouwen school. • Onder de Boompjes 20
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Onder de Boompjes nrs. 20, 21, 22, 22a

 • Onder de Boompjes 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 monument
 • Pandbeschrijving
  Vier traveeŽn breed pand met twee verdiepingen, bekroond door verhoogde goot lijst met rococo-snijwerk, XVIII B. Pui garage. Inwendig betimmering en schouw van stucwerk.
 • Bewoners
 • nummer 20
 • 1912 J.A.B. Colaco Belmonte, arts
 • 1920 Dr. A.H. van de Berg, arts
 • 1928 Joh.J. Bouvy, lerares vakschool van meisjes
 • 1928 A.H. van den Berg, arts
 • 1949 N.V. Jac. Met's Automobielbedrijf, tel. 4435 (4455?)
 • 1949 J. van der Meer, monteur
 • 1964 J. van der Meer
 • nummer 20 rood
 • 1964 W. Vijn
 • 1981 W. IJff
 • 1981 W. Vijn
 • Gebeurtenissen
 • 1932 Jac. Met's Automobielbedrijf; verbouwen perceel en plaatsen benzinepompinstallatie voor en achter het perceel en aan Achter de Vest.
 • 1965 Jac. Met N.V.; restaureren gevel. De restauratie betreft het bovenste gedeelte van de gevel.
 • 1966 Jac. Met N.V.; verbouwen garage tot autoshowroom. In 1952, 1957 en 1958 wordt de hinderwetvergunning van Jac. Met gewijzigd en uitgebreid.
 • 1972 Het bedrijf verplaatst naar de Pakhuisstraat.
 • 1972 Groothandel N.V. Verduyn; veranderen garage in winkel. • Onder de Boompjes 21-22
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Onder de Boompjes nrs. 20, 21, 22, 22a

  Onder de Boompjes nr. 21. oude foto

 • Onder de Boompjes 21-22
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 21, 22, 22A monumenten
 • 0000 NUMMERS 21, 22, 22A monumenten
 • Pandbeschrijving
  Nr. 21: Linker helft van de Oost-Indische Pakhuizen. Fors pand onder zadeldak, tussen topgevels. In linker pand grote gevelsteen uit atelier H. de Keyser.
  Nrs. 22, 22a: Voorste gedeelte van de rechter helft van de Oost-Indische Pakhuizen onder hoog zadeldak tegen trapgevel. Inwendig schoorsteenmantel met initialen van de OOST-INDISCHE COMPAGNIE. XVIII D.
 • Bewoners
 • nummer 22
 • 1920 C. Hoekstra, korporaal kok infanterie
 • 1920 H. Godschalk, korporaal kok infanterie
 • 1928 B. Slooten, adjunct onderofficier der infanterie
 • 1949 C. Compas, aardappelen, groenten en fruit, tel. 4614
 • 1949 C. Compas, groentenhandelaar (h)
 • 1964 D. Reurslag
 • 1981 D. Reurslag
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Verbouwen Onder de Boompjes nrs. 21, 22 hoek Pakhuissteeg benevens het voormalig magazijn van brandblusmiddelen tot Rijksbureel en woning; wijzigen gebouwencomplex aan het Jeudje hoek Pakhuissteeg tot magazijn van brandblusmiddelen en wagenhuis voor de Rouwkoets.
 • 1936 V. Hakhof namens de Rijksgebouwendienst; verbouwen nr. 22. in 1937 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1940 Hoofd Rijksgebouwendienst; verbouwen voormalige pakhuizen Verenigde Oost-Indische Compagnie. Aannemer V. Hakhof, in 1941 voltooiingsverklaring.
 • 1950 Gemeente Hoorn; aankoop van twee huizen en bergplaats, gelegen Onder de Boompjes (hoek Pakhuisstraat) nrs. 21, 22, ter grootte van 3 are 50 ca voor É 14.795,- van de Staat der Nederlanden. • Onder de Boompjes 28
  Kadastrale info:
  Geen info gevonden op kadastralekaart.nl
  BAG-viewer Kadaster

  HDS
 • Onder de Boompjes 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28
 • Bewoners
 • 1949 H.W.A. Knijff, marechaussee
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeNoorderveemarkt
   VolgendeOoster Sint Jansteeg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank