Kennisbank

Noorderstraat

Terug naar de inhoudsopgaveHuisnummers anno 1982:
0 1 3 2 4 6 8 10-14 16 18 20 22-24 26-32 34 36 40-42 44 48-50 52

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Noorderstraat
HDS

Noorderstraat, circa 1900

Noorderstraat, circa 1920

 • Straatbeschrijving
 • Straat lopend van Veemarkt naar Koepoortsplein. De vroegere bebouwing hier is ontstaan na de uitbreiding der stad vanaf 1508 (van Koepoortsplein tot huidige Spoorstraat) en na 1510 (het gedeelte tot de Veemarkt). De straat heette toen Vest, zoals de meeste achter de stadswallen gelegen straten.
  Huizen worden er pas na 1600 gezet. De kaart van circa 1582 toont nog een landelijk terrein met de `13aangrachtsloot' en een sloot langs de stadswal, zodat met het water van de Veemarkt een eilandje gevormd is. Vijftig jaar later is alles volgebouwd. Langs dit deel van de Vesten stonden twee verdedigingstorens: bij de Veemarkt de Admiraliteitstoren, gesloopt in 1879 bij de demping van de stadsgracht, en de Gemene-Reders-kruittoren, halverwege Veemarkt en Spoorstraat, gesloopt al in 1843.
  In 1870 stond aan de straat nog een zeepziederij op de plaats waar in 1885 het voormalig hotel-restaurant liellevue' werd gebouwd. Waar nu het PTT-gebouw staat, bevond zich tot 1927 de Grote of HerensociŽteit; deze werd in 1883 opgetrokken op het voormalig bolwerk op deze plaats.
  De Noorderstraat kreeg zijn huidige aanzien na de demping van de stadsgracht tussen Spoorstraat en Kleine Noord in 1879 waarbij ook de oude vesten werden geslecht; dit alles ten behoeve van de aanleg van de nieuwe stationsbuurt. • Noorderstraat 1
  HDS
  Noorderstraat 1

  Attentie!
  De gepresenteerde gegevens wijken af van het HHSM-boek 1982 wegens een verschuiving tussen de nummers 1 en 3

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1964 T.J.J. Konijn
 • 1981 N.J. van Duin
 • Gebeurtenissen
 • 1953 Th.J.J. Konijn namens J.G. Kregten; bouwen woonhuis op perceel. Architecten Van Reyendam en Hermans. In 1954 voltooiings- en bewoonbaar verklaring. In wordt verzoek gedaan om rijksbijdrage ten behoeve van herbouwplicht (uitkering oorlogsgeweldschade). • Noorderstraat 3
  HDS

  Noorderstraat nr. 3; 1942

  Noorderstraat 3

  Attentie!
  De gepresenteerde gegevens wijken af van het HHSM-boek 1982 wegens een verschuiving tussen de nummers 1 en 3

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1912 D. Renshoff, kastelein 'De Groote SociŽteit'
 • 1920 J. Munk, kastelein
 • 1928 H. van Dalen, timmerman en kastelein in 'De Groote SociŽteit'
 • 1928 S. A. Thoman, advocaat/procureur
 • 1949 Technische dienst van de P.T.T., tel. telefoonadministratie 4845; tel. chef-monteur 4440; tel. radiocentrale 4394
 • Gebeurtenissen
 • 1881 Voor 1881 werd sterke drank in 't klein verkocht door H. V. A. Varangot, in 1891 opgevolgd door Th. J.Heins, in 1891 opgevolgd door W.B. F. Boekhout in 1895 opgvolgd door B. van der Winden, in 1901 is de vergunning overgeschreven op naam van het bestuur der Groote SociŽteit.
 • 1901 Het bestuur van de Vereniging 'De Groote SociŽteit'; krijgt verlof tot verkoop sterke drank in 't klein in twee bovenzalen, een benenedenlokaal, de veranda en de tuin.
 • 1903 Bestuur 'De Groote SociŽteit'; verlengen bestaande kegelbaan tot aan hoofdgebouw der sociŽteit.
 • 1905 In 1905 bestond het bestuur uit: K. de Jong Mz; S.W. van der Noordaa; R. Heyer; S.L. van der Hoff; P. van Dijk ; N.W. Klein.
 • 1936 Gemeente Hoorn koopt 'De Groote SociŽteit' met kegelbaan, erf en grond, groot 18 are 60 ca voor É8.000,-.
 • 1937 Het gebouw van 'De Groote SociŽteit' is gesloopt door Fa. J.Oudhoff, Heiloo. in 1938 wordt gedeelte van terrein aan Rijk verkocht voor bouw telefoongebouw. Architecten Van Reyendam en Hermans.
 • 1955 Districtsbouwkundige Rijksgebouwendienst te Haarlem; verbouwen rijwielberging bij telefoongebouw.
 • 1960 Districtshoofd Rijksgebouwendienst te Haarlem; aan- en verbouwen telefooncentrale.
 • 1969 Hoofd Centrale Directie PTT afd. gebouwen; bouwen tijdelijk gebouw achter telefoongebouw. • Noorderstraat 2
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2, 2A, 2B
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steen . . . door N . Visser . . . 1898.
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 J. Westra, koperslager
 • 1920 J. Westra, fabriekarbeider
 • 1949 A.F. Groen, schilder (h)
 • 1964 G.A.F. Atteveld
 • 1981 G.A.F. Atteveld
 • nummer 2A
 • 1912 Th. Meijssen, veehandelaar
 • 1920 Th. Meijssen, veehandelaar
 • 1928 Th. Meijssen, veehandelaar
 • 1928 J. Westra, blikslager
 • 1949 K. Wever, hulpkeurmeester van vee
 • 1964 K. Wever
 • 1981 P.A. Hettasch
 • Gebeurtenissen
 • 1903 A. Weyling, aanbrengen uithangbord nr. 2.
 • 1928 S. Visser; ontheffing pand aan Provinciale Waterleiding aan te sluiten omdat drinkwater uit regenbak geschikt is.
 • 1931 K. Wever; maken nieuwe voordeur.
 • 1933 K. Wever; aansluiten privaat met waterspoeling op gemeenteriool nr. 2a.
 • 1934 J. Basjes; verbouwen perceel nr. 2b.
 • 1944 K. Wever; optrekken achtergevel en maken twee slaapkamers en een balkon aan achtergevel in nr. 2. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1962 G. Jorritsma; verbeteren woning.
 • 1972 G.A.F. Atteveld; maken berging met voorportaal.
 • 1975 G.A.F. Atteveld; bouwen voliŤre achter de woning. • Noorderstraat 4
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4
 • Bewoners
 • 1912 Wed. T. Hagtingius
 • 1920 Wed. T. Hagtingius
 • 1928 J. Vollenga
 • 1949 J. Jalink, chauffeur
 • 1964 J. Appel
 • 1981 H.J. Smits
 • Gebeurtenissen
 • 1955 J. Appel; vervangen wisselton door wc.
 • 1978 J.J. Hooiveld; uitbreiden woning, maken dakkapel. • Noorderstraat 6
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Bewoners
 • 1912 Wed. A.M. Meilander
 • 1920 Wed. F.H. Meilander
 • 1928 Jb. Molenaar, pakhuisknecht
 • 1949 P. Polman, costuumnaaister
 • 1964 J. Jalink
 • 1981 C.J. Jalink-Ligthart
 • Gebeurtenissen
 • 1932 H. Bouman; bouwen schuurtje en maken privaat achter perceel.
 • 1968 W.H. Tap en Zn.; plaatsen dakkapel. • Noorderstraat 8
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 8, 10, 12 {oude nrs. 10,12)
 • Bewoners
 • nummer 08
 • 1912 F.L. Booy, notaris
 • 1920 F.L. Booy, notaris
 • 1928 J. Tillema, notaris
 • 1949 J. Kerkhoven, notaris (h); secretaris van de Kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente; wnd. secretaris van de afdeling Hoorn van het Nederlands Bijbelgenootschap; tel. 4894
 • 1964 J. Drenth
 • Gebeurtenissen
 • 1903 F.L. Booy; amoveren percelen nrs. 8, 10, 12 en bouwen herenhuis op vrijkomend terrein en leggen spruit voor afvoer faecaliŽn en menagewater. in 1904 wordt bewoonbaarverklaring afgegeven. Architect J. van Reyendam.
 • 1925 J. Tillema, Notaris; bouwen serre achter nr. 8.
 • 1978 Mr. J.C. Gerlings; wijzigen indeling en achtergevel. • Noorderstraat 10-14
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 10, 12, 14, 14A
 • Pandbeschrijving
  Nr. 10 steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Theo en Rinze Hollander, 23 oktober 1936, oud 10 en 13 jaar.
 • Bewoners
 • nummer 10
 • 1964 D. van Vliet
 • 1981 J. den Hollander
 • nummer 12
 • 1949 B.B. de Haan, machinist gasfabriek
 • 1949 W. Zwartjes, lijnassistent N.S
 • 1964 B.B. de Haan
 • 1981 C.J.M. Niersman
 • 1981 C.J.M. Niersman
 • nummer 14
 • 1912 J. Lippits, hotelhouder
 • 1912 J. van der Steenstraten, candidaat notaris
 • 1920 J. Lippits, hotelhouder
 • 1928 Wed. J. Lippits-Visser, hotelhoudster
 • 1949 R. van Baar, handelaar (h)
 • 1949 V.A. van Baar, lid van het Anjerdagcomitť Hoorn
 • 1964 W.A. Loomans
 • 1981 M.J. Hidma-de Vries
 • Gebeurtenissen
 • 1901 H. Konijn; vergunning uitoefening kleinhandel in sterke drank in benedenlokaal en tuin hotel en koffiehuis Bellevue, afwijzend wordt beschikt over bovenlokaal. A.W. van Berkel heeft vergunning voor benedenlokaal.
 • 1908 J. Lippits; verbouwen perceel en wijziging drankvergunning.
 • 1912 J. Lippits; verbouwen perceel, vier deuren worden veranderd in ramen nr. 14 rood.
 • 1924 Wed. J. Lippits krijgt vergunning voor verkoop sterke drank in 't klein.
 • 1928 Vergunning Wed. Lippits wordt overgeschreven op naam C.J. den Hollander.
 • 1931 C.G. den Hollander; maken aansluiting op gemeenteriool ten behoeve voor percelen nrs. 12, 14. Aannemer C. Hagenaars.
 • 1933 J.C. den Hollander; verbouwen perceel Architect S.W. Langius.
 • 1936 C.G. den Hollander; verbouwen perceel nr. 14 rood tot dubbel woonhuis. in 1937 voltooiings- en bewoonbaarverklaring (is nrs. 10, 12). Alleen linker- en rechter zijgevel blijven staan. Architect H.J. Cramer.
 • 1941 C.G. den Hollander; aanschrijving riolering nr. 10 te herstellen.
 • 1950 C.G. den Hollander; aanschrijving riolering nrs. 10, 12, 14 te herstellen.
 • 1951 C.G. den Hollander; aanschrijving riolering nrs. 12, 14 te herstellen.
 • 1959 C.G. den Hollander; aanschrijving onderhoudswerkzaamheden aan nr. 12 te verrichten.
 • 1971 P.C. van Pinxteren; maken douche en wasruimte in nr. 12.
 • 1976 Th. Schneiders; plaatsen twee dakkapellen op nr. 12 en inpandig verbouwen.
 • 1976 Aanschrijving elektrische installatie in nr. 10 te verbeteren.
 • 1978 J. den Hollander; verbouwen woning nr. 10. • Noorderstraat 16

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16
 • Bewoners
 • 1912 G.A. Engelman, landmeter van het kadaster
 • 1920 H.J. Raat, inspecteur Hanzebank
 • 1928 A. van Duin
 • 1949 H. Evenblij, sumummerair registratie
 • 1949 G.G.L. Winkler, winkelchef; secretaris van de R.K. Reclasseringsvereniging, afdeling Hoorn
 • 1964 J.T.M. den Brinker
 • Gebeurtenissen
 • 1932 J.C. Woestenburg; aansluiten perceel aan riolering. • Noorderstraat 18

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18, 18A
 • Pandbeschrijving
  Nr. 18a steen met opschrift: Hier leefde en werkte onze ereburger 1875, J.C. Kerkmeyer 1956.
 • Bewoners
 • nummer 18
 • 1920 L.T.C. Scheij, rijkszuivelconsulent
 • 1928 L.T.C. Scheij, zuivelconsulent
 • 1949 A.M. Frens, physioloog; directeur van het Rijkslandbouwproefstation; archivaris van de N.H. gemeente; voorzitter van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Hoorn; secretaris van de Buurtvereniging Veemarkt-Noorderstraat; tel. 4557
 • 1949 L. Frens-Broens, huisarts, tel. 4557
 • 1964 A.M. Frens
 • 1981 W.J.M. Loomans
 • nummer 18A
 • 1912 J.C. Kerkmeijer, tekenleraar RHBS
 • 1912 Joh.W. Kerkmeijer-Bakker, concertzangeres
 • 1912 L.T.C. Scheij, zuivelconsulent van de Provincie Noord-Holland
 • 1920 J.C. Kerkmeijer, leraar RHBS
 • 1928 J.C. Kerkmeijer, leraar in tekenen RHBS
 • 1949 J.C. Kerkmeijer, oud-conservator van het Westfries Museum; voorzitter van de Bouwplancommissie, de Vereniging Oud Hoorn, de Vereniging Het Carillon, de Commissie voor Landelijk Schoon van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland; ereburger van Hoorn
 • 1964 T.R. Mulder
 • 1981 W.A. Braasem
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. v. d. Berg namens J.C. Kerkmeijer; maken beerput met overstorting.
 • 1917 Families Kerkmeijer, Van Dorp en Schey verzoeken verdorde denneboom voor hun percelen te verwijderen.
 • 1924 Dr. L.T.C. Schey; aansluiten nr. 18 aan gemeenteriool ten behoeve voor afvoer voor wc
 • 1968 C. A. J. Salman; verbouwen berging achter nr. 18. • Noorderstraat 20

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Bewoners
 • 1912 M. Siersema, beŽdigd klerk ten hypotheek kantore
 • 1920 J.N. Egmond, gezagvoerder, Stoomvaart Mij. 'Nederland'
 • 1920 W. Klaassen, predikant
 • 1928 W. Klaassen, predikant
 • 1949 J. de Pree, N.H. predikant
 • 1964 T. de Vries
 • 1981 W.A. Loomans
 • Gebeurtenissen
 • 1920 College van Commissarissen over de financiŽle aangelegenheden der Ned. Hervormde Gemeente; inrichten bestaande regenbak tot beerput.
 • 1966 W.A. Loomans; bouwen douche.
 • 1972 W.A. Loomans; veranderen woning. • Noorderstraat 22-24
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 22, 24
 • Bewoners
 • nummer 22
 • 1912 Dr. B.R. de Bruyn, directeur van het Rijkslandbouw Proefstation
 • 1920 E.G. Stokvis, rijwielhandelaar
 • 1928 F. Groot
 • 1949 F. Groot
 • 1964 E.D. Wit
 • 1981 E.D. Wit
 • nummer 24
 • 1928 Jn. v.d. Berg, timmerman
 • 1949 Firma Wed. C. van den Berg, aannemer, tel. 4836
 • 1949 J. van den Berg, timmerman (h)
 • 1964 M.G.H. van den Berg-Sleef
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Wed. G. van den Berg; aanbrengen zonnescherm nr. 24.
 • 1909 Wed. C. van den Berg; verbouwen percelen en vrijstelling artikel 26 der bouw- en woningverordening; worden ingericht tot woonhuis en timmerwerkplaats. Architect J. v.d. Berg Cz.
 • 1909 G.M.P. van Erp; verlof verkoop alcoholhoudende drank anders dan sterke drank.
 • 1910 Wed. C. v.d. Berg; leggen stoep en plaats ijzeren hekje, nr. 22. in 1910 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1919 J. van den Berg; verbouwen nr. 24 en ontheffing artikel 40 (ontheffing voor bouw alcoof). Bestaande regenbak wordt beerput. in 1910 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1920 E.G. Stokvis; verbouwen keuken nr. 22. Architect H.J. Cramer.
 • 1921 Fa. Wed. C. van den Berg; plaatsen elektromotor van 5 PK ten behoeve voor cirkelzaag in nr. 24.
 • 1953 J. v. d. Berg; uitbreiden timmermanswerkplaats.
 • 1966 E.D.Wit; veranderen en verbouwen bedrijfspand met bovenwoning. Architect W.A. Loomans. • Noorderstraat 26-32

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 26, 28, 30, 32
 • Bewoners
 • nummer 26
 • 1912 J. Stoppelsteen, letterzetter
 • 1920 J. Stoppelsteen, typograaf
 • 1928 W. van der Zel, boekbindersknecht
 • 1949 C. Mus, monsternemer
 • 1949 Wed. A. Wortel-van der Zei
 • 1964 C. Mus
 • 1981 R. de Block
 • nummer 28
 • 1912 A.J. Benist, bediende Rijkslandbouw Proefstation
 • 1920 Wed. F. Basjes
 • 1928 J.H. Meenderink, locomotiefpoetser
 • 1949 J. Mus, kapper (h)
 • 1964 J. Mus
 • 1981 L.J. Breed
 • nummer 30
 • 1912 J. Burger, loopknecht
 • 1928 H. Berkeveld, tabakskerver
 • 1928 Wed. Jn. Burger-de Vries
 • 1949 J. Keijzer
 • 1964 A. van Meer
 • 1981 E.P. Toornent
 • nummer 32
 • 1912 K. Molenaar, winkelbediende
 • 1920 J. Burger, stalknecht
 • 1920 K. Molenaar
 • 1928 KI. Molenaar, koopman in antiek en ijzerwaren
 • 1928 J.A. van Putten, koopman in vis
 • 1949 K. Molenaar, antiquair
 • 1964 C.G. Veeken-Faase
 • 1981 H. Lammers
 • Gebeurtenissen
 • 1935 Maken privaten met portalen, zie ook West nrs. 9 t /m 23.
 • 1940 C. Keyzer; aanschrijving houten wanden op zolder tussen percelen nrs. 26, 28, 30, 32 te vervangen door stenen muur.
 • 1970 L. Breed; bouwen schuur op achtererf nr. 28. • Noorderstraat 34
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 zie Spoorstraat nr. 22
 • Bewoners
 • 1912 H.C. Junge, pianist
 • 1920 N. Nauta, kaaskopersbediende
 • 1928 N. Nauta, in tabaek en sigaren
 • 1949 L. Osinga, sigarenmagazijn
 • 1949 C. Alkema
 • 1949 L.Osinga, sigarenwinkelier
 • 1964 J.J. van Peenen
 • 1981 G. Langenberg-Beunder
 • Gebeurtenissen
 • 1919 J. Nauta; verbouwen nr. 34, voorgevel wordt verbouwd, indeling gewijzigd. in 1919 volgt voltooiings- en bewoonbaarverklaring (in de voorkamer komt sigarenwinkel).
 • 1927 N. Nauta; afbreken woning Spoorstraat nr. 22.
 • 1928 N. Nauta; verbouwen nr. 34, maken nieuwe stoep Spoorstraatzijde, plaatsen wc en aansluiten Spoorstraat nr. 22 aan het gemeenteriool.
 • 1933 Jac. Nauta; vervangen raam en bovenpaneel ingangsdeur Spoorstraat nr. 22 door spiegelglas.
 • 1939 J. Appel namens N. Nauta; bouwen woonhuis op het terrein van het af te breken perceel Spoorstraat nr. 22. In 1939 volgt voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1941 C. Nauta; plaatsen rijwielhek op stoep voor nr. 34.
 • 1977 L. Vlaming namens Mevr. Langenberg; verbouwen woning nr. 34. • Noorderstraat 36
  HDS

  Noorderstraat nr. 36, 36a; vůůr 1935

  Noorderstraat nr. 36, 36a

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 36, 36a (38) monument
 • Pandbeschrijving
  Pand met twee trapgevels; oorspronkelijk 17de eeuws.
 • Bewoners
 • 1912 Mej. Joh. van Leeuwen, costumiŤre
 • 1920 Dames van Leeuwen, costuumnaaisters
 • 1949 Th.J.J. Konijn, bedrijfsleider: consul van de K.N.V.B.; lid van het Anjercomitť Hoorn: tel. 4777
 • 1949 M. Postema, leerling verpleegster
 • 1949 J. Wiltjer, wasmeester
 • 1964 P.W.J. Oolders
 • 1964 P.W.J. Oolders
 • 1964 B. Beuling
 • 1981 J. van Dorp
 • Gebeurtenissen
 • 1919 J. Nauta; verbouwen perceel.
 • 1927 Gezusters Van Leeuwen; aanschrijving nr. 36 te verbeteren.
 • 1938 D. Kaat; verbouwen nrs. 36, 38.
 • 1976 Aanschrijving tot verbeteren. • Noorderstraat 40-42
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 40, 42
 • Bewoners
 • nummer 40
 • 1912 J. Kok, timmerman
 • 1920 J. Kok, timmerman
 • 1928 Jb. Kok, timmerman
 • 1949 J. Kok, timmerman
 • nummer 42
 • 1912 G. Hoogendoorn, bierbottelaar
 • 1920 Wed. F. Piels
 • 1928 A.F. Piels, stationsboekhandelaarster
 • 1949 J. Koning, tuinman
 • Gebeurtenissen
 • 1949 Mevr. Welkers; aanschrijving nr. 40 te verbeteren.
 • 1955 Nrs. 40, 42 onbewoonbaar verklaard. • Noorderstraat 44
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44
 • Bewoners
 • 1964 W.A. van Duin
 • Gebeurtenissen
 • 1914 J. v.d. Berg; bouwen pakhuis met bovenwoning.
 • 1923 Bouwen pakhuis.
 • 1957 W.A. van Duin; bouwen woonhuis met garage.
 • 1962 W.A. van Duin; uitbreiden garage met perceel nr. 44
 • 1968 W.A. van Duin; bouwen assurantiekantoor.
 • 1974 W.A. van Duin; veranderen garageruimte in kantoorruimte. Architect W.A. Loomans. • Noorderstraat 48-50
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 48, 50
 • Pandbeschrijving
  Nr. 50 steen met opschrift: Eerste steen gelegd door prins Robertino I, 1966.
 • Bewoners
 • nummer 48
 • 1981 M.C.C.J. Heinstman-Wilson
 • nummer 50
 • 1981 M.G. Hšrte
 • Gebeurtenissen
 • 1966 N.J. Jorritsma; bouwen twee woningen ter plaatse van opslagplaats van P. Dekker.
 • 1974 Mevr. C.G.M. Harte-Deen; verbouwen garage tot kantoor/woning nrs. 50, 52. • Noorderstraat 52
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52 (46)
 • Gebeurtenissen
 • 1926 H. Kaldenbach; bouwen pakhuis.
 • 1974 Mevr. C.G.M. Harte-Deen; verbouwen garage tot kantoor/woning nrs. 50, 52.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeNoorderplantsoen
   VolgendeNoorderveemarkt

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank