Kennisbank

Nieuwstraat

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde
Even zijde
Plattegronden
Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5-11 13 15 17 19 21 23 2 4 6 8 10 12-14 16 18 20 22 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Nieuwstraat
HDS

Nieuwstraat; 1950-1959

 • Nieuwstraat
 • Straatbeschrijving
 • De Nieuwstraat ligt op het gedempte gedeelte van de Gouw, het watertje dat vanuit het binnenland Hoorn binnenstroomde en via Rodesteen, Havenstegen en Nieuwendam de Zuiderzee inkwam. Tot de aanleg van de Muntstraat omstreeks 1590 vormde de oostelijke kant van de Nieuwstraat met die van de Achterstraat ťťn aangesloten straatwand.
  Voor de demping in 1561 heette de straat ook wel Gouw en in de isde eeuw ook wel Waeterstraat', blijkens een akte uit 1406. De demping van 1561 gebeurde vanaf het Kerkplein tot 'een weynig voorby den Blauwen-steen' (Velius' Kroniek): een plek iets ten zuiden van de Nieuwsteeg, tegenover de Wisselstraat. Deze blauwe steen markeerde vermoedelijk de plaats waar lichte straffen werden voltrokken en het verlies van het poorterschap werd afgekondigd, terwijl op de naburige rode steen zwaardere straffen werden voltrokken. De Nieuwstraat doet zich binnen het drukke koopcentrum van de stad nog steeds voor als een vrijwel gaaf stadsgedeelte, met op de hoek van de Nieuwsteeg de dubbele gevel van het Staten Logement uit 1613; het Wisselstraatpoortje uit 1603 en een unieke rij gevels met zeer gevarieerde toppen.
  Hoorn heeft nog een 'Nieuwe Straet' gekend (vermeldt Abbing), 'strekkende van de Torenstraat tot aan de Waaiopsbrug aan de Karperkuil' gelegen bij de West-indische Kamer. De Waaiopsbrug lag over het zogenaamd Gat van de Binnenluiendijk ten oosten van het huidige huizenrijtje daar, een waterverbinding tussen Karperkuil en Vluchthaven (op de kaart van Tirion nog te zien (1743) maar op de kaart van Doesjan (1794) verdwenen). • Nieuwstraat 1
  HDS

  Nieuwstraat nr. 1, 1981

 • Nieuwstraat 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1, 1 rood
 • Pandbeschrijving
  Winkelpui in jugendstil.
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: Joh. Wilson Joh.z. Joh. Wilson Jac.z., 11/9 1901.
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1912 Joh. Wilson, sigarenfabrikant
 • 1920 Joh. Wilson, sigarenhandel
 • 1928 Wed. Joh. Wilson, sigarenwinkelierster
 • 1928 Joh. Wilson Ir . , directeur bioscoop
 • 1949 Electro Technisch Bureau Zaal, tel. 4609
 • 1949 R.L. Zaal, electricien (h)
 • 1964 R.L. Zaal
 • nummer 1 boven
 • 1949 E.M.Schermer, kantoorbediende wijnhandel
 • nummer 1 rood
 • 1912 J. Bosse, kartonnagefabrikant
 • 1920 Mej. A.M. Geijtenbeek
 • nummer 1A
 • 1964 F.B.A. de Zwart
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Joh. Wilson; aanbrengen rolscherm en uithangbord, bouwen winkelpui met bovenwoning en aansluiting aan gemeenteriool voor overstort beerput en afloop menagewater. Opschrift aan gevel: 'sigarenmagazijn'. Architect Joh. van Reijendam Cz.
 • 1958 D. Keetman; maken slaapkamer. • Nieuwstraat 3
  HDS
 • Nieuwstraat 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 | seks-shop
 • Bewoners
 • 1912 W.C. Kiel
 • 1912 Wed. L. Visser, in dames-handwerken
 • 1920 Wed. D. Dell
 • 1928 N. de Boer, elektro technisch bureau
 • 1949 Kapsalon B. Groot
 • 1949 B. Groot, barbier (h)
 • 1949 W.F. Landzaat
 • 1964 B. Groot
 • 1964 J.C. Groot-Landzaat
 • 1981 R.H. Brozius
 • NUMMER 3 | sex-shop
 • Gebeurtenissen
 • 1926 N. de Boer; verbouwen perceel.
 • 1928 N. de Boer; verbouwen keuken.
 • 1934 B. Groot; verbouwen perceel.
 • 1943 B. Groot; slopen houten achtergevel, bouwen stenen achtergevel. Aannemer D. Keetman.
 • 1946 B. Groot; verbouwen achtergevel. Aannemer D. Keetman.
 • 1977 R.H. Brozius; vergroten woonhuis. Architect R. Verberne. • Nieuwstraat 5-11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nrs. 11, 13, 15

 • Nieuwstraat 5-11
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 5, 7, 9, 11 | winkelcentrum nr. 11 monument
 • 0000 zie Kruisstraat nrs. 12,14
 • 0000 NUMMER 11 | kunsthandel monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige laat 18de eeuwse gevel vůůr wellicht ouder pand.
 • Bewoners
 • 1912 Hoornsche Metaalwarenfabriek
 • 1912 Mej. D. Scholten
 • 1912 Mej. M. Scholten
 • 1912 Mej. A. Weller-Kolkman
 • 1912 M. Kolkman, bakker
 • 1920 Metaalwarenfabriek v/h G. Scholten
 • 1920 G. Scholten & Pijper, elektro technisch bureau
 • 1928 Metaalwarenfabriek v/h G. Scholten
 • 1949 Electro Technisch Bureau Kraak, tel. 4778
 • 1981 E.M.M. Bakker
 • Gebeurtenissen
 • 1900 M. Vollenga; oprichten koekbakkerij achter nr. 7.
 • 1900 G. Scholten; oprichten koperslagerij nr. 9.
 • 1901 G. Scholten jr.; plaatsen gasmotor van 7 PK in de fabriek achter nr. 9.
 • 1905 M. Kolkman; aanbrengen zonneschermen nr. 11.
 • 1908 G. Scholten; slopen enige aanbouwen nrs. 5, 7 en vergroten metaalwarenfabriek door aanbouw.
 • 1909 G. Scholten; aanbrengen lantaarn aan nr. 9.
 • 1909 G. Scholten; aanbrengen zonneschermen nrs. 5, 7,
 • 1910 G. Scholten; verbouwen en uitbreiden metaalwarenfabriek nrs. 5, 7, 9.
 • 1913 Overdekking metaalwarenfabriek v/h G. Scholten.
 • 1918 N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek v/h G. Scholten; spannen draad vanaf transformatorhuisje in Achterstraat naar fabriek in Nieuwstraat, teneinde fabriek van elektriciteit te voorzien en plaatsen vijf elektromotoren in nrs. 5, 7, 9.
 • 1920 Gezondheidscommissie verzoekt G. Scholten de hinder welke hij veroorzaakt voor de Gemeente-bewaarschool te doen wegnemen.
 • 1921 Fa. G.A. Leeuwin te Amsterdam; onttrekken aan woningdoeleinde nr. 11.
 • 1924 Fa. Scholten en Pijper; aanschrijving nr. 11 te verbeteren.
 • 1925 N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek v/h G. Scholten; verbouwen nr. 11.
 • 1928 N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek v/h G. Scholten; verbouwen en uitbreiden metaalwarenfabriek.
 • 1929 N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek; verbouwen en uitbreiden fabriek, kantoren en magazijnen.
 • 1930 N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek v/h G. Scholten; maken stoep voor nrs. 5, 7,9.
 • 1930 A. Kraak; verbouwen bergplaats achter perceel.
 • 1934 N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek v/h G. Scholten; aanbrengen chroominstallatie.
 • 1948 N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek; verbouwen eerste verdieping nr. 9 en me [aalgieterij. Aannemer K.H. Kaat.
 • 1954 N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek; uitbreiden fabriek nr. 9.
 • 1958 Fa. Kraak-Sasburg; verbouwen perceel en winkelpui.
 • 1976 Sorenco B.V.; slopen metaalwarenfabriek nrs. 5, 7, 9 en bouwen winkelcentrum. Architect G.J.W. Lantinck, 's Gravezande.
 • 1977 Bemar Nederland B.V. ; oprichten cv-installatie en ventilatiesysteem ten behoeve voor winkelcentrum • Nieuwstraat 13
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nrs. 11, 13, 15

 • Nieuwstraat 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 | woninginrichting monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met ingezwenkte halsgevel met siertrossen op de zijden, in fronton gedateerd 1693.
 • Bewoners
 • 1912 A. Schellinkhout, brieven- en telegrambesteller
 • 1912 H.J. van Harderwijk, behanger, stoffeerder, enz
 • 1920 H.J. van Harderwijk, behanger en stoffeerder
 • 1920 G. Schutten, buitenlands correspondent
 • 1928 P.C. Pot, monteur-chauffeur
 • 1928 H. J. van Harderwijk, behanger/stoffeerder
 • 1949 C.G. Dontje, meubilering, bedden en matrassen, tapijten, lopers, linoleum, gordijnen, reparatie-inrichting, tel. 4571
 • 1949 H.J. van Harderwijk, behanger-stoffeerder (h)
 • 1949 J. Rolle
 • 1949 T. Brander, huishoudster
 • 1964 C.G. Dontje
 • 1981 J.M. Dontje-Walraven
 • Gebeurtenissen
 • 1918 J.C. Woestenburg wil bovenverdieping van perceel intimmeren en gedurende een jaar bewonen. Bewoonbaarverklaring in 1918 afgegeven en verlengd tot 1927. Daarna wordt bewoonbaarverklaring tot wederopzegging verleend.
 • 1949 C.H. Dontje; verbouwen benedenverdieping (winkel).
 • 1952 C.G. Dontje; verbouwen achtergevel en vergroten winkelruimte. Architect V.J. Polman.
 • 1955 C.G. Dontje; wijzigen winkelpui.
 • 1971 Woninginrichting Bedo B.V. ; veranderen en verbouwen nrs. 13, 15 • Nieuwstraat 15
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nrs. 11, 13, 15

 • Nieuwstraat 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met gepleisterde 19de eeuwse gevel met rechte kroonlijst, gebroken kap.
 • Bewoners
 • 1928 Scholten en Pijper, haarden-brandkasten-windmotor
 • 1949 N.V. Scholten's Handel Maatschappij, grossier in electrotechnische artikelen, tel. 4854
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Kernkamp en Zn.; aanbrengen zonnescherm.
 • 1911 J.A. Kernkamp; verbouwen perceel en bouwen accumulatorengebouw bij perceel en plaatsen motor voor opwekken van elektriciteit voor verlichting in perceel.
 • 1912 Kernkamp en Zn.; verbouwen perceel.
 • 1918 Scholten en Pijper; verbouwen winkelpui.
 • 1920 Fa. Scholten en Pijper; verbouwen winkelpui.
 • 1946 Scholten's Groothandel B.V.; verbouwen winkelpand en verplaatsen entreedeuren aan voorgevel. Architect H.J. Cramer.
 • 1956 Scholten's Handel mij. ; verbouwen achtergevel en achterplaats.
 • 1971 Woninginrichting Bedo B.V. ; veranderen en verbouwen nrs. 13, 15 • Nieuwstraat 17
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nrs. 17, 19, 21

 • Nieuwstraat 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 | boekhandel monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met drie traveeŽn brede gevel afgesloten door rijk gesneden verhoogde kroonlijst met figuren van Handel en Zeevaart en vazen, XVIII B.
 • Bewoners
 • 1912 M.Bakker, galanteriewinkel
 • 1912 A. Bakker, galanteriehandel
 • 1920 D. Bakker, boekhandelaar
 • 1928 D. Bakker, boekhandelaar
 • 1949 Bakker's Algemene Boek- en Kantoorboekhandel, leesbibliotheek, kunstnijverheid, tel. 4903
 • 1949 Agentschap van het Algemeen Handelsblad; tel. 4903
 • 1949 D. Bakker, boekhandelaar (h)
 • 1964 D. Bakker
 • 1981 D. Bakker
 • Gebeurtenissen
 • 1900 A. Bakker; aanbrengen rolschermen nrs. 17, 19 en verbouwen nr. 17.
 • 1922 Houten fronton gerestaureerd. Architect Jb. Faber.
 • 1948 J. van den Berg namens D. Bakker; verwijderen bestaande in pleisterwerk en hardsteen uitgevoerde pilasters en aanbrengen gemetselde penanten nrs. 17, 19.
 • 1948 D. Bakker; veranderen gevel nrs. 17, 19. Architect J. v.d. Berg.
 • 1974 Voorgevel nr. 19 gerestaureerd, kap en goten herstellen nr. 19. Schoorsteen buitendaks nr. 17 verwijderd.
 • 1977 D. Bakker; vergroten winkelpand. Architect J. Koorn. • Nieuwstraat 19
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nrs. 17, 19, 21

 • Nieuwstraat 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige halsgevel met fronton en houten klauwstukken, XVIII.
 • Bewoners
 • 1912 M.Bakker, galanteriewinkel
 • 1912 A. Bakker, galanteriehandel
 • 1920 M. Bakker, galanteriehandel
 • 1928 M. Bakker, galanteriekoopman
 • 1964 D. Bakker
 • Gebeurtenissen
 • 1900 A. Bakker; aanbrengen rolschermen nrs. 17, 19 en verbouwen nr. 17.
 • 1905 G. Scholten; aanbrengen zonnescherm nr. 19.
 • 1913 A. Bakker; bij bouwen woonhuis. Architect H.J. Cramer.
 • 1915 A. Bakker; aansluiten aan gemeenteriool.
 • 1948 J. van den Berg namens D. Bakker; verwijderen bestaande in pleisterwerk en hardsteen uitgevoerde pilasters en aanbrengen gemetselde penanten nrs. 17, 19.
 • 1948 D. Bakker; veranderen gevel nrs. 17, 19. Architect J. v.d. Berg.
 • 1956 D. Bakker; bouwen bovenwoning in nr. 19.
 • 1968 Restauratie gebeeldhouwde houten topgevel, ťťn beeld in beeldengroep aan voorgevel (vrouwenfiguur) is geheel vernieuwd. Aannemer V. Hakhoff en Zn.
 • 1974 Voorgevel nr. 19 gerestaureerd, kap en goten herstellen nr. 19. Schoorsteen buitendaks nr. 17 verwijderd. • Nieuwstraat 21
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nrs. 17, 19, 21

 • Nieuwstraat 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21 | kantoor SOW monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met ingezwenkte halsgevel met natuurstenen kuif stuk en aanzetkrullen, XVlll C.
 • Bewoners
 • 1912 J.A. Kernkamp, manufacturier
 • 1920 P. Belt, Firma H. Belt en Zn., behanger stoffeerder
 • 1928 P. Belt, boekhouder
 • 1928 Wed. W.H. de Groot-Hospes
 • 1928 J.W. de Groot, coiffeur
 • 1928 J.W. de Groot
 • 1949 Kapsalon J.W. de Groot
 • 1949 J.W. de Groot, kapper (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1960 Gemeente Hoorn koopt het gebouw waarin een kapperszaak met woning en aparte bovenwoning met erf groot 1 are 37 ca nrs. 21 zwart en rood voor É35.000,-van J.W. de Groot.
 • 1969 Gemeente Hoorn; verbouwen woning tot kantoor.
 • 1969 Verbouwen nr. 21 tot raadhuis en dienstwoning. • Nieuwstraat 23
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nr. 23

 • Nieuwstraat 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 | kantoor SOW monument
 • Pandbeschrijving
  Stadhuis (voormalig logement van de Staten). Bakstenen tweelinggevel aan de Nieuwstraat (1613) en kapel van het Ceciliaklooster (xv) aan de Nieuwsteeg met tussenbouwen uit de 18de en 19de eeuw. Ingangspoort 1613 met 18de eeuwse vazen. Logement met grotendeels oude indeling: op de verdieping vloer met plavuizen. Balksleutels en consoles. Betimmering uit Oost-Indisch Huis. Kapel met oude gave kap, trekbalken op sleutelstukken; ingebouwde (eet) zaal uit 1787 door L. Viervant; schoorsteenmantel 1787; schilden (rijkseigendom) in gesneden lijst, 1663; twee luchters circa 1800. Kelder met tegels. Kanon als schamppaal op hoek Nieuwsteeg.
 • Bewoners
 • 1912 Joh. van Riel, gemeentebode
 • 1920 C. Pieters, houtdraaier
 • 1928 C.A.M. Pieters, concierge Raadhuis
 • 1949 Stadhuis, tel. 4141-4142
 • 1949 Gemeentearchief
 • 1949 C.A.M. Pieters, concierge gemeentebode, tel. 4141
 • 1949 Wed. G. Van Brussel-Hense
 • 1964 J. Vriese
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Leggen spruit vanaf privaat van binnenplaats naar gemeenteriool.
 • 1914 V. Vetter; plaatsen weertelegraaf tegen muur stadhuis in Nieuwsteeg.
 • 1921 Voormalig politiebureau wordt verhuurd aan de commissie van de Kamer van Koophandel. Het voormalig arrestantenlokaal bij het oude politiebureau wordt aan het rijk verhuurd ten behoeve voor kabelverdeelruimte voor het lokale Rijkstelefoonnet.
 • 1922 Vanaf 1 april wordt het voormalig politiebureau aan de Nieuwsteeg verhuurd aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
 • 1923 Kap in raadhuis wordt hersteld.
 • 1930 Verbouwen voormalige cachotten op de binnenplaats, bijbouwen nieuw gedeelte ten behoeve voor archief en maken brandvrije kluis. Architect Jb. Faber.
 • 1931 In het raadhuis wordt cv geÔnstalleerd.
 • 1938 Restauratie gevel zijde Nieuwsteeg. • Nieuwstraat 2

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Nieuwstraat 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 2, 2 rood | cafť 'De Koophandel'
 • Pandbeschrijving
  beeldbepalend Steen met opschrift: De eerste steen is gelegd door Abraham Steur, oud 7 jaar, den 9 den juni 1884.
 • Bewoners
 • 1912 J.C. Woestenburg, zinkwerker en loodgieter
 • 1920 J.C. Woestenburg, cafťhouder
 • 1920 P. de Jong, boekhouder
 • 1928 J. Wijnstok, cafťhouder
 • 1928 Jan. C. Woestenburg
 • 1949 Cafť-restaurant annex slijterij De Koop'ren Toonbanck, tel. 4397
 • 1949 Cafť De Koophandel, tel. 4397
 • 1949 M.E. Brozius, houder cafť-restaurant annex slijterij (h)
 • 1949 M. Schoutsen, dienstbode
 • 1964 H. van Norden
 • 1964 M.E. Brozius
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en de gelagkamer door Albetta Huizer, weduwe van Abr. C. Steur, in 1891 opgevolgd door J.A. Croes, in 1892 opgevolgd door J.C. Woestenburg.
 • 1913 J.C. Woestenburg; plaatsen gasmotor ten behoeve voor zijn loodgieterij.
 • 1922 J.C. Woestenburg; aanbrengen raam in zij gevel.
 • 1923 Verlenging termijn bewoonbaarverklaring J. C. Woestenburg.
 • 1934 J.C. Woestenburg; aanbrengen stoep.
 • 1950 M. Oerlemans; slijtvergunning.
 • 1957 E. Nannings namens A. Verberne; verbouwen perceel, maken wc, badcel en slaapkamer.
 • 1958 J.P. Sleutel; aanschrijving portaal te maken bij buitendeur in zijgevel, welke rechtstreeks toegang geeft tot slaapkamer.
 • 1968 J.P.M. Verberne; verbouwen nr. 2 rood. • Nieuwstraat 4

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Nieuwstraat 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Naambord brievenbus: G.J. Hennink Architect.
 • Bewoners
 • 1912 J. BŁscher, in manufacturen
 • 1920 C.J. Breunissen, tandarts
 • 1928 Ned. Landbouwbank-bijkantoor
 • 1928 N. Loos, los arbeider
 • 1949 Nederlandse Credietbank N.V.; tel. 4892
 • 1949 C.G. Zack, winkelier
 • Gebeurtenissen
 • 1912 Fa. Van As van Wijk; verbouwen perceel.
 • 1922 Bijkantoor Hoorn Nederlandsche Landbouwbank; draadverbinding aanbrengen vanaf nr. 4 naar toren Grote Kerk.
 • 1956 N.V. Plantarts Groningen; verbouwen perceel.
 • 1963 Agrarische Unie N.V.; aanschrijving maatregelen te treffen tegen reukhinder opslag diverse bestrijdingsmiddelen.
 • 1968 A.J. Verberne; gedeeltelijk veranderen magazijn met bovenwoning en vergroten magazijn. • Nieuwstraat 6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nr. 6, circa 1900

 • Nieuwstraat 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 | banketbakker
 • Bewoners
 • 1912 J.H.C. Sluijter, banketbakker
 • 1920 J.H.C. Sluijter, banketbakker
 • 1928 J.H.C. Sluijter, banketbakker
 • 1949 Banketbakkerij H. van den Berg, tel. 4136
 • 1949 H. van den Berg, banketbakker (h)
 • 1964 M.P. van den Berg
 • Gebeurtenissen
 • 1901 J.H.C. Sluijter; oprichten brood- en koekbakkerij.
 • 1902 J.H.C. Sluijter; aanbrengen zonnescherm.
 • 1905 L.E. d'Arnaud en Co.; aanbrengen uithangbord.
 • 1942 H. van den Berg; verbouwen voorgevel. Architect J. v.d. Berg.
 • 1951 H. van den Berg; bouwen schuur achter perceel. Aannemer E. Nannings.
 • 1958 H. van den Berg; oprichten banketbakkerij waarin hete luchtoven, amandelwrijf- en klutsmachine, menger en koelinstallatie.
 • 1961 H. van den Berg; veranderen ramen in voorgevel.
 • 1964 M.P. van den Berg; uitbreiden perceel.
 • 1967 H. van den Berg; gedeeltelijk veranderen winkel.
 • 1979 H. van den Berg; nieuwe hinderwetvergunning voor banketbakkerij. • Nieuwstraat 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Nieuwstraat 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | antiekwinkel
 • Bewoners
 • 1912 Fa. C. Bouwman en Co. in manufacturen
 • 1912 Gezusters A.M. en M. Renckens, in manufacturen
 • 1920 Firma C. Bouwman & Co., manufacturen en modes
 • 1920 Gezusters Renckens, in modes en manufacturen
 • 1928 Gezusters M. en A.M. Renckens, manufacturiersters
 • 1949 Bouwman's Stoffenhuis, corsetten, dames- en herenondergoederen, damesmodes
 • 1949 M. Renckens, winkelierster in manufacturen
 • 1964 C.M. Tieken
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Fa. G. Bouwman en Co.; aanbrengen zonneschermen.
 • 1906 Fa. Bouwman en Co.; vernieuwen stoep.
 • 1912 Fa. C. Bouwman; aanbrengen uithangbord.
 • 1921 D. Kaat namens Fa. C.Bouwman en Co.; verbouwen perceel. In 1921 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1977 H.J.M. Tieken; verbouwen perceel. • Nieuwstraat 10
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Nieuwstraat 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 10, rood | bloemenwinkel
 • Bewoners
 • 1912 J .N.M. Drift, luitenant der infanterie
 • 1912 A. Ruiter, candidaat-notaris
 • 1912 N.G. van Gemert, kapitein der infanterie
 • 1920 A. Ruiter, candidaat-notaris
 • 1928 J. VerŽll, bloemist
 • 1928 Gez. E. en S. Schouten
 • 1949 Bloemenmagazijn A.G. VerŽll, tel. 4232
 • 1949 A.G. VerŽll, bloemist (h)
 • 1949 Chr.M. Band, dienstbode
 • 1949 J. Jonkers, goudsmid
 • 1964 R.C. VerŽll
 • 1964 A.G. VerŽll
 • 1964 H. Baas
 • 1981 A.G. VerŽll
 • Gebeurtenissen
 • 1922 J. VerŽll; verbouwen perceel en aanbrengen erker. In 1922 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Architect J. v.d. Berg.
 • 1946 A. VerŽll; bouwen werkplaats voor opmaken bloemen en kransen achter perceel. Aannemer E. Nannings.
 • 1950 J. Baesjou maken keuken in perceel. Aannemer G. Jorritsma. • Nieuwstraat 12-14

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Nieuwstraat 12-14
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 12, 14, 14 rood | bank
 • Bewoners
 • nummer 12
 • 1912 Wed. H. Boldingh-Thiemens
 • 1920 Mej. D. Scholten
 • 1928 Mej. D. Scholten
 • 1928 A. Beckerman, gezelschapsjuffrouw
 • 1949 D.Scholten
 • 1949 A. Weijling
 • 1964 C. Schoof
 • 1981 C. Schoof
 • nummer 14
 • 1912 Joh. Roozendaal, juwelier
 • 1920 Joh. Roozendaal, juwelier
 • 1928 F.W.J. Boekhout, directeur Rijkslandbouw Proefstation
 • 1949 A.M. Wesseling, wijkverpleegster; diaken van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente; presidente-penningmeesteresse van de Zusterkring der Remonstrantse Gereformeerde Gemeente; administratrice van het Onderling Leesgezelschap
 • 1949 Wed. R.G. Houweling-van Docter
 • 1964 G.P. Hoogland
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Joh. Roozendaal; oprichten goud- en zilversmederij achter nrs. 12, 14.
 • 1905 F.G. Visser; aanbrengen zonneschermen.
 • 1946 J. Groot; maken wc met portaal en kantoortje in nr. 14 rood.
 • 1955 Nederlandsche Credietbank N.V. te Amsterdam; verbouwen begane grond verdieping nr. 14 tot bankgebouw met kluisinrichting.
 • 1969 Nederlandsche Credietbank te Amsterdam; verbouwen bankgebouw met bovenwoningen nrs. 12, 14, 14a en oprichten noodkantoor op perceel grond naast Grote Kerk. • Nieuwstraat 16
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nrs. 20, poortje, 18, 16

 • Nieuwstraat 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 | beddenzaak monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig 18de eeuws pand.
 • Bewoners
 • 1912 G.J. Honig, gisthandel en in grutterswaren
 • 1928 Wed. J.P.J. Tromm-Bakker
 • 1949 Firma J. Baesjou & Zn., sigarenhandel, tel. 4608
 • 1949 J.F.C. Baesjou, winkelier (h)
 • 1964 J.J. Walter
 • 1964 C.J. Baesjou
 • Gebeurtenissen
 • 1918 Joh. Roozendaal; maken winkelpui en aanbrengen hijsbalk in dakvenster. Opschrift winkelpui: Fa. S.I. de Vries. Tekenaar J. van Petten.
 • 1934 J.F.C. Baesjou; verbouwen perceel tot woonen winkelhuis. In 1934 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Architect Joh. Verberne.
 • 1950 J. Baesjou en Zn.; bouwen keuken. Aannemer G. Jorritsma.
 • 1967 C.G. Dontje; vergroten showruimte. • Nieuwstraat 18
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nrs. 20, poortje, 18, 16

 • Nieuwstraat 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 | arts monument
 • Pandbeschrijving
  Vijf traveeŽn breed eenvoudig 18de eeuws pand met hoeklisenen; rechte kroonlijst en dakkapel. Omlijste deurpartij met snijraam. Stoephek langs de volle breedte, pompvoet op de stoep.
 • Bewoners
 • 1912 T. Kroon, kaaskoper
 • 1920 G.J. de Boer, arts
 • 1928 G.J. de Boer, arts
 • 1949 UITZOEKEN
 • 1949 Wed. M.J. Deist-Romeijn
 • 1964 H. van der Meer
 • 1981 P. Mettivier Meijer
 • Gebeurtenissen
 • 1901 F. van Tetterode namens Tj. Kroon; wegslopen trap, dichtmetselen deurkozijn Wisselstraat nr. 18 rood en leggen spruit naar gemeenteriool in Wisselstraat.
 • 1980 P. Mettivier Meijer; restaureren woning en praktijkruimte. Architect Y. J. Hangelbroek. • Nieuwstraat 20
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nrs. 20, poortje, 18, 16

 • Nieuwstraat 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 monument
 • 0000 ONGENUMMERD (tussen nrs. 18 en 20) monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige 18de eeuwse gevel met rechte kroonlijst; rijk bewerkte deurbekroning en bijzonder sierlijk snijraam met monogram, XVIII C.
 • Bewoners
 • 1912 G. Scholten, fabrikant
 • 1920 G. Scholten, fabrikant
 • 1928 G. Scholten, fabrikant van metaalwaren
 • 1949 J.Th. Mackenzie, hoofdleider van de V.C.J.B
 • 1964 M.J. Boersema - de Bruijn,
 • 1964 E.T.L. Graafland
 • 1981 F.A.M. Scholten-Boersema
 • Gebeurtenissen
 • 1907 G. Scholten; verbouwen perceel door aanbrengen deurkozijn in zijgevel nr. 20 rood.
 • 1968 G.D. Scholten; verbouwen woning. Architecten D. Romeyn en M . L.Koopman, Amsterdam. Aannemer K. Kaat. • Nieuwstraat 22
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Nieuwstraat nr. 22, circa 1915

 • Nieuwstraat 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 | klokkenwinkel/juwelier
 • Bewoners
 • 1912 D. Bakker, boekhandelaar
 • 1920 P. Zwagerman, in manufacturen
 • 1928 W.P. Zwagerman, manufacturier
 • 1949 P. Zwagerman, manufacturen, lingerie en tricotages
 • 1949 N.A. Zwagerman, secretaresse van het Arbeiders Zangkoor Zang en Strijd
 • 1964 N.A. Zwagerman
 • Gebeurtenissen
 • 1902 J.D. Wennegers; mag gebruik maken van pomp in stoep voor perceel Muntstraat nr. 2 (burgeravondschool) op dinsdag of woensdag. De slinger moet bij de concierge worden teruggebracht.
 • 1903 J.D. Wennegers; aanbrengen rolscherm.
 • 1910 A. Bakker; verbouwen perceel, maken nieuwe onderpui en winkelbetimmering ten behoeve voor boekhandel Bakker en aanbrengen rolzonnescherm. Ontwerp J.C.L. de Goede, bouwkundig opzichter/tekenaar.
 • 1914 A. Bakker; weder in gebruik nemen woning.
 • 1917 P. Zwagerman; maken wc.
 • 1920 P. Zwagerman; plaatsen rijwielhek op stoep.
 • 1922 P. Zwagerman; aanschrijving trap te vernieuwen.
 • 1930 P. Zwagerman; vernieuwen winkelpui. Aannemer V. Hakhoff.
 • 1935 P. Zwagerman; aanbrengen vitrine aan gevel.
 • 1939 W.P. Zwagerman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1970 M. Schagen; slopen pand en opnieuw bouwen winkel met bovenwoning. Architect Jan Plas te Purmerend. • Nieuwstraat
  HDS
 • Nieuwstraat 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Pandbeschrijving
  Poortje van 1603. Eenvoudige bakstenen poortomlijsting toegang gevend tot het Klooster. ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeNieuwsteeg
   VolgendeNoorderkerksteeg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank