Kennisbank

Nieuwsteeg

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1 1A 1B 7-9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31-33 35 3-5 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Nieuwsteeg
HDS

Nieuwsteeg, circa 1900

Nieuwsteeg, oude foto

Nieuwsteeg, hoek Ramen, circa 1960

 • Nieuwsteeg
 • Straatbeschrijving
 • De Nieuwsteeg bestaat uit vier delen, lopend van het kruispunt Muntstraat-Nieuwstraat-Gouw-Achterstraat naar de Westerdijk.
  De steeg wordt voor het eerst genoemd in een akte uit 1434 waarin sprake is van een erf achter Onze Vrouwenkapel aan de zuidzijde van de `Nuwe Stege'.
  Op de hoek van de Nieuwsteeg en de Nieuwstraat stond het Hieronymietersklooster uit 1385. In 1402 werd ten zuiden daarvan het St. Ceciliaklooster gevestigd; de kapel van dat laatste klooster staat nog met een zijgevel in de steeg.
  De naam Nieuwstraat voor de naburige straat ontstaat in 1561 als de Gouw tussen Kerkplein en Nieuwsteeg wordt gedempt.
  De Nieuwsteeg is dus als naam veel ouder. Hij is wellicht ontstaan in het prille begin van de stad toen de steeg werd aangelegd als nieuwe verbinding van dit stadscentrum naar de Zuiderzeedijk.
  Op de kadasterkaart van 1823 worden vier verschillende Nieuwstegen onderscheiden; gaande in de richting van de Westerdijk resp. Nieuwesteeg, Korte Nieuwesteeg, Smalle Nieuwesteeg en Nieuwesteeg aan dijk. Bij raads-besluit van 1888 is voor alle delen de naam Nieuwsteeg vastgesteld.
  In 1902 verzoekt de gemeente-architect drie bomen te rooien in de Nieuwsteeg: restant van de rij bomen die gerooid zijn voor een nieuwe bebouwing in de steeg, circa 1900.



 • Nieuwsteeg 1
  HDS
 • Nieuwsteeg 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 warenhuis
 • Bewoners
 • 1912 H. Pot, timmerman
 • 1920 J. Schoof, bankwerker
 • 1928 Jac. T. Kruining, stucadoor
 • 1928 F. Beek, melkbezorger
 • 1949 J. Schotten, stratenmaker; penningmeester van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel afdeling Hoorn
 • 1964 N.A.Tessel
 • 1981 N.A.Tessel
 • Gebeurtenissen
 • 1904 W. Tonneman; bouwen woonhuis en leggen spruit, in 1904 bewoonbaar- en voltooiďngsverklaring. Plan getekend door J.C. Posch, bouwmeester te Hoorn.
 • 1938 P.J. Blauw namens F.B.A. de Zwart; maken wc.
 • 1960 N. Tessel; verbouwen voorgevel.
 • 1972 N. Tessel; verbouwen en vergroten woning.
 • 1979 N. Tessel; verbeteren perceel. Aannemer G.C.M. Helderman.



 • Nieuwsteeg 1A
  HDS
 • Nieuwsteeg 1A
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1A
 • Bewoners
 • 1912 P. Lugtig, timmerman en aannemer
 • 1920 P. Lugtig, timmerman
 • 1928 F. Weel, timmerman
 • 1964 F.B.A. de Zwart
 • 1981 P.C. Swinkels
 • Gebeurtenissen
 • 1903 P. Lugtig; bouwen woonhuis en leggen spruit, in 1904 voltooiďngs- en bewoonbaarverklaring. Architect P. Lugtig Pz.
 • 1926 J.W. v.d. Zel; stallen twee paarden in perceel en opslaan hooi op zolder.
 • 1927 J.H. van Sluis en Co.; oprichten inrichting voor houten naast nr. 1a.
 • 1935 J. Kiesling; oprichten lompenbewaarplaats.
 • 1939 J.I. Lankester; plaatsen wc.
 • 1973 P.C. Swinkels; verbouwen en vergroten woning.
 • 1974 J.P. Hoff; veranderen voorgevel nr. 1c.



 • Nieuwsteeg 1B
  HDS
 • Nieuwsteeg 1B
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1B



 • Nieuwsteeg 7-9
  HDS
 • Nieuwsteeg 7-9
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 7, 9
 • Bewoners
 • nummer 9
 • 1949 F.B.A. de Zwart, timmerman
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H. Brüggemann; aanbrengen zonnescherm.
 • 1938 J. Velt; stallen paard in nr. 7.



 • Nieuwsteeg 11

  Monumentenstatus:
  Zie Nieuwsteeg 13
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Nieuwsteeg 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1912 A. Baart, coiffeur
 • 1920 A. Baart, kapper
 • 1928 Filiaal Fa. P. de Gruyter
 • 1949 N.V. P. De Gruijter & Zn., levensmiddelen, tel. 4923
 • Gebeurtenissen
 • 1928 N.V. Koninklijke Industrie en Handel Mij. P. de Gruyter en Zn., Den Bosch; slopen percelen Nieuwsteeg hoek Nieuwe Noord en ter plaatse bouwen winkel met magazijn en garage en aanbrengen stoep.



 • Nieuwsteeg 13

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Voormalig adres monument: Nieuwsteeg 11/Nieuwe Noord 32. Pand P. de Gruyter & Zn is een gemeentelijk monument. Het pand rechts naast de Gruyter (aan de Nieuwsteeg) heeft een beeldbepalende status. Het pand links naast de Gruyter (aan de Nieuwe Noord) is onbeschermd.
  HDS
 • Nieuwsteeg 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 | warenhuis
 • Bewoners
 • 1912 Firma Wed. Zeehandelaar en Zn., goudhandel
 • 1912 L. Zeehandelaar, goudhandelaar
 • 1920 Fa. Wed. Zeehandelaar en Zn., juwelier
 • 1928 Joh. van Berkel, drogist/assistent apotheker
 • 1949 H. van den Bosch, filiaalhouder lederwarenbedrijf, voorzitter van de Wandelsportvereniging U.d.I. S.O.S., official van de Nederlandse Wandelsportbond; voorzitter-penningmeester van de Commissie voor de Avond-vierdaagse; tel. 4058
 • Gebeurtenissen
 • 1905 L. Zeehandelaar; aanbrengen reclamebord.
 • 1930 D. Davidson; uitbreken separatieschot tussen winkel en bergplaats.
 • 1939 H. v.d. Bosch; aanbrengen zonnescherm.



 • Nieuwsteeg 15
  HDS
 • Nieuwsteeg 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 | snoepwinkel
 • Bewoners
 • 1912 G.J. van Deursen, in ijzer en nikkelwaren
 • 1920 Fa. C. Jamin, in suikerwerken
 • 1920 Gezusters Teurlings, depôt Fa. C. Jamin
 • 1928 A.M. van Iersel, filiaalhoudster Fa. C. Jamin
 • 1949 C. Jamin, chocolaterie
 • 1949 J. Tros, sigarenmaker
 • 1964 A.M.C. Tros
 • Gebeurtenissen
 • 1900 G.J. van Deursen; verbouwen perceel, onder andere maken nieuwe voorpui en leggen spruit voor afvoer menagewater, plaatsen ijzeren hekje aan weerszijden van stoep, aanbrengen zonnescherm en uithangbord. Getekend D. Kolkman, bouwkundige.
 • 1905 G.J. van Deursen; aanbrengen gasverlichting.
 • 1917 G.J. van Deursen; maken privaat met riolering en beerput in magazijn achter winkel.
 • 1975 Jamin B.V. ; verbouwen en inwendig veranderen winkelpand.



 • Nieuwsteeg 17
  HDS
 • Nieuwsteeg 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 C.D. van Duin, magazijn van schoenen, hoeden enz
 • 1912 M.C. van Duin, ambtenaar post en telegrafie
 • 1920 J.C. van Duin, schoenhandel
 • 1928 J.C. van Duin, winkelier schoenen, hoeden, petten
 • 1949 J. Meeuwig, timmerman
 • 1964 J. Meeuwig
 • 1981 A. Meeuwig-Verburg
 • Gebeurtenissen
 • 1905 C.D. van Duin; aanbrengen zonnescherm.
 • 1908 C.D. van Duin; vernieuwen dak en zolder, en plaatsen onderpui. Architect J. v.d. Berg.
 • 1908 C.D. van Duin; aanbrengen rolscherm en maken hardstenen stoep voor perceel.
 • 1911 C.D. van Duin; verbouwen perceel door daarop bouwen van verdieping. Architect J. v.d. Berg.
 • 1912 C.D. van Duin; aanbrengen vlaggestok.
 • 1923 C.D. van Duin; verbouwen perceel, maken nieuwe topgevel. Aannemer V. Hakhoff.
 • 1931 J.C. van Duin; bepleisteren voorgevel.
 • 1933 J.C. van Duin; verbouwen voorgevel.



 • Nieuwsteeg 19
  HDS
 • Nieuwsteeg 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 J. J. Gerhards jr., in modes
 • 1920 Jb. Gerhards, mode-artikelen
 • 1928 J.J. Gerhards, winkelier in damesmode-artikelen
 • 1949 J.J. Gerhards, dameshoeden
 • 1949 J.J. Gerhards, hoedenwinkelier (h)
 • 1949 C.A.M. Saulenn, kantoorbediende
 • 1964 C.A.M. Saulenn
 • 1981 L.C.M. Bakkum
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J.J. Gerhards; aanbrengen zonnescherm.
 • 1903 E. Tros; vergroten vier lichtkozijnen en aanbrengen gevellijst.
 • 1911 E. Tros; bouwen nieuwe bergplaats met keuken en werkplaats achter perceel.
 • 1930 J.J. Gerhards; verbouwen en vernieuwen stoep van perceel. Aannemer Th. Dekker.
 • 1942 E. Nannings namens J.J. Gerhards; verbouwen keuken en maken wc.
 • 1949 E. Nannings namens J.J. Gerhards; verbouwen onderpui.
 • 1952 E. Nannings namens J. Gerhards; vernieuwen topgevel.
 • 1969 Mevr. Saulenn-Gerhards; verbouwen perceel.
 • 1978 Mevr. Saulenn-Gerhards; wijzigen voorgevel.



 • Nieuwsteeg 21
  HDS
 • Nieuwsteeg 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21 | drogist
 • Bewoners
 • 1912 Mej. A.C. Oortgijsen, in houtwaren
 • 1920 Oortgijsen-Roos, mode-magazijn
 • 1928 A. Roos, modiste
 • 1928 E. Oortgijsen, modiste
 • 1949 Joh. van Berkel, drogisterij, fotohandel, tel. 4258
 • 1949 J. van Berkel, drogist (h)
 • 1964 J. van Berkel
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Wed. F. Oortgijsen; aanbrengen zonneschermen.
 • 1912 A.C. en E. Oortgi j sen; verbouwen van het woon-winkelhuis en ontheffing van artikel 10. In 1912 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Architect H.J. Cramer.
 • 1977 C. Jongens; verbouwen winkel en winkelpui. Pand wordt bijna totaal vernieuwd. Architect Ferd. Staal, Wognum.



 • Nieuwsteeg 23
  HDS
 • Nieuwsteeg 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 | interieur-artikelen zaak
 • Bewoners
 • 1912 S. van Berkum, winkelier
 • 1920 Wed. S. van Berkum, boekhandel en religieuze artikelen
 • 1928 L. van Berkum, winkelier
 • 1949 Fa. Wed. S. van Berkum, kantoorboekhandel, religieuze artikelen, tel. 4173
 • 1949 L. van Berkum, boekhandelaar; penningemeester van de Band Nederland-Indonesië, afdeling Hoorn en Omstreken; tel. 4173
 • 1964 L. van Berkum
 • Gebeurtenissen
 • 1944 L. van Berkum; maken privaat met waterspoeling. Aannemer P. van Duimen.
 • 1960 Fa. J.W. van Berkum; herbouwen werkplaats met keuken.
 • 1961 L. van Berkum; verbouwen voorgevel. Architect W.A. Loomans.
 • 1964 Fa. L. van Berkum; maken dakkapel.
 • 1974 J.M. van Berkum; verbouwen bovenwoning en kapconstructie nrs. 23, 25. Aannemer E. Nannings en Zn.
 • 1977 J.M. van Berkum; bebouwen erf nrs. 23, 25.



 • Nieuwsteeg 25
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Nieuwsteeg 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Bewoners
 • nummer 25
 • 1912 W.H.C. Saulenn, winkelier
 • 1920 H.C. Saulenn, in mode-artikelen
 • 1928 H.C. Saulenn, in mode-artikelen
 • 1949 R.K. Parochiale bibliotheek
 • 1949 J.H.M. Saulenn, winkelierster (h)
 • 1949 W.H. Saulenn, winkelierster in manufacturen (h)
 • 1964 W.M. Saulenn
 • 1981 E.A.M. vanBerkum-Crone
 • nummer 25 rood
 • 1928 C. Luttikhuizen, kantoorbediende
 • Gebeurtenissen
 • 1904 W.H.C. Saulenn; aanbrengen zonnescherm.
 • 1908 H.C. Saulenn; verbouwen perceel, maken nieuwe voorpui. Architect P. Lugtig.
 • 1908 H.C. Saulenn; herstellen en vernieuwen stoep.
 • 1911 W.H.C. Saulenn; verbouwen perceel en ontheffing artikel 10. In 1912 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1912 W.H.C. Saulenn; aanbrengen zonnescherm.
 • 1927 W.H.C. Saulenn krijgt vrijstelling pand aan te sluiten Provinciale Waterleiding, omdat het water uit de regenbak goed is.
 • 1974 J.M. van Berkum; verbouwen bovenwoning en kapconstructie nrs. 23, 25. Aannemer E. Nannings en Zn.
 • 1977 J.M. van Berkum; bebouwen erf nrs. 23, 25.



 • Nieuwsteeg 27
  HDS
 • Nieuwsteeg 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27 | verlichtingsartikelenwinkel
 • Bewoners
 • 1912 Dames Oortgijsen en Roos, in modes
 • 1920 Jac. van Beek-Sciaroni, oogkundige
 • 1928 Jac. van Beek, opticien
 • 1949 J. van Beek, opticien
 • 1949 Jac. Van Beek-Sciaroni, brillenspecialist
 • Gebeurtenissen
 • 1907 E. Oortgijsen en A. Roos; aanbrengen zonnescherm.
 • 1910 Gezondheidscommissie adviseert tot verbetering van perceel.
 • 1913 J. van Beek; aanbrengen uithangbord.
 • 1915 Jac. van Beek; aanbrengen zonnescherm.
 • 1941 J. van Beek-Sciaroni; aanbrengen spionnetje aan zijde van de Ramen.
 • 1961 A.M.H. Stam; verbouwen perceel.
 • 1964 A.M.H. Stam; wijzigen gevel aan de Ramen. Architect Th. Vis.
 • 1966 A.M.H. Stam; verbouwen nr. 27 en Ramen nr. 2.
 • 1968 A.M. Stam; verbouwen winkelpand. Architect W.A. Loomans.
 • 1977 Electro Stam B.V. ; vergroten winkelpand.



 • Nieuwsteeg 29
  HDS
 • Nieuwsteeg 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 C. Temme, sigarenmaker
 • 1920 Dames Gerhards, galanterieën
 • 1928 Gezusters Gerhards, winkeliersters
 • 1949 Firma A. Kloet-Doornbos, wol, baby-artikelen en handwerken, tel. 4551
 • 1949 A.J. Kloet, koopman (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Tromm 111; leggen spruit voor afvoer faecaliën en menagewater.
 • 1905 Chr. Temme; aanbrengen zonnescherm.
 • 1910 Chr. Temme; aanbrengen zonne scherm.
 • 1910 Gezondheidscommissie adviseert tot verbetering pand.
 • 1913 H.G. Polak; aanschrijving zinkpunt te herstellen en pand aan te sluiten aan gemeenteriool.
 • 1916 Chr. Temme wordt aangeschreven wegens overbevolking van perceel.
 • 1936 A.J. Kloet; bouwen winkelhuis met bovenwoning ter plaatse van te slopen perceel. In 1937 wordt voltooiings- en bewoonbaarverklaring afgegeven. Architect H.J. Cramer.
 • 1979 Yntema Mode; uitbreiden winkel, wijzigen voorgevel.



 • Nieuwsteeg 31-33
  HDS
 • Nieuwsteeg 31-33
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 31, 33 | babyhuis
 • Bewoners
 • nummer 31
 • 1949 W. Waerts, baby-artikelen
 • nummer 31, 33
 • 1912 G.J. Smits, confectiemagazijn
 • nummer 33
 • 1912 G.J. Smits, confectiemagazijn
 • 1912 H. Snelten, caféhouder, in comestibles Nieuwsteeg nr. 37
 • nummer 33 rood
 • 1949 W. Waerts, winkelier in kinderwagens (h)
 • 1964 M. Waerts
 • 1981 M. Waerts
 • Gebeurtenissen
 • 1900 G.J. Smits; uitstallen winkelgoederen voor nr. 31 ingetrokken.
 • 1901 G.J.Smits; leggen spruit nr. 33.
 • 1903 G.J. Smits; aanbrengen zonneschermen.
 • 1906 G.J. Smits; verbouwen percelen onder andere winkelpui. Architect Van Tetterode.
 • 1907 G.J. Smits; aanbrengen mechanisch rolscherm.
 • 1928 Fa. P.G. Smits; verbouwen percelen.
 • 1975 M. Waerts; verbouwen voorgevel nrs. 31, 33, 35.



 • Nieuwsteeg 35
  HDS
 • Nieuwsteeg 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35
 • Bewoners
 • 1912 Fr. van Schoten, schoenhandel 'De Roode Laars'
 • 1920 H. de Jong, in tabak en sigaren
 • 1928 H.F. de Jong, winkelier in sigaren
 • 1949 C. Leeuwerik, sigarenmagazijn
 • 1949 C.Leeuwrik, timmerman (h)
 • 1964 C. Leeuwerik
 • Gebeurtenissen
 • 1908 F. van Schoten; aanbrengen zonnescherm en reclame-laars aan voorgevel.
 • 1975 M. Waerts; verbouwen voorgevel nrs. 31, 33, 35.



 • Nieuwsteeg 3-5
  HDS
 • Nieuwsteeg 3-5
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 3, 5
 • Bewoners
 • nummer 3
 • 1912 Gr. Langeberg
 • 1920 G. Langenberg
 • Gebeurtenissen
 • 1920 L.P. Boots; ontheffing verplichting nr. 5 voor bewoning te verhuren.
 • 1923 L.P. Boots; verbouwen percelen nrs. 3, 5 en ontheffing artikel 6 en 11 ten aanzien van rooilijn. Architect V. Deen.
 • 1923 Nr. 3 onbewoonbaar verklaard.
 • 1943 W.J. Halsema; verbouwen werk- en bergplaats bij bakkerij nrs. 3, 5. Architect S.W. Langius. Zie Grote Noord nr. 53.



 • Nieuwsteeg 37
  HDS
 • Nieuwsteeg 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37 | wolwinkel
 • Bewoners
 • 1920 V. Hageman, in goud en zilver
 • 1928 V.C. Hageman, winkelier in goud en zilver
 • 1949 Firma F. Erich & Zn., verven en stomen, filiaal voor West-Friesland, tel. 4126
 • 1949 J.W. Hermes, filiaalhouder
 • 1964 P.W.M. Claessen
 • 1981 M. Huft
 • Gebeurtenissen
 • 1909 Fa. Gebr. Brinkman; aanbrengen uithangbord.
 • 1911 J. van Dijk ; oprichten koek - en banketbakkerij.
 • 1919 D. Kuipers namens T. Hageman; bouwen keuken achter perceel.
 • 1934 V.C. Hageman; wijzigen voorgevel, kap en indeling. Architect Joh. Verberne.
 • 1940 Wed. A.C. Hageman-Groen; aanbrengen uithangbord.
 • 1964 P.W.M. Claessen; maken uitbouw.
 • 1977 M. Huft ; vergroten woning.



 • Nieuwsteeg 39
  HDS
 • Nieuwsteeg 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39 | schoenwinkel
 • Bewoners
 • 1912 Mej. E. Zwagerman in dameshoeden
 • 1912 R. van der Zaag, inspecteur levensverzekeringen
 • 1920 R. van der Zaag, inspecteur levensverzekeringen
 • 1928 J. A. Muller, bloemist en handel in mode-artikelen
 • 1949 J.A. Muller-van stralen, dameshoeden
 • 1949 J.A. Muller, bloemist (h)
 • 1949 E.Nuhoff
 • 1949 J. van Straalen
 • 1964 B.N. Meijerink
 • Gebeurtenissen
 • 1901 P. van der Pouw-Mensinga; gebruik gedeelte openbare weg voor verkoop van koopwaren.
 • 1914 P. van der Pouw; leggen spruit.
 • 1924 Th. Dekker; verbouwen perceel.
 • 1958 B. Meijerink; maken tijdelijke opslagruimte achter perceel.
 • 1963 B. Meijerink, schoenhandel; bouwen magazijn achter perceel en verbouwen winkelpand.
 • 1964 B. Meijerink; verbouwen winkelpui.
 • 1965 B. Meijerink; uitbreiden perceel.



 • Nieuwsteeg 41
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Nieuwsteeg 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41 | horlogerie
 • Bewoners
 • 1912 J.J. Bossert, horlogemaker
 • 1920 Jac. Bossert, horlogemaker
 • 1928 J.J. Bossert, horlogemaker
 • 1949 Jac. Bossen, horloges
 • 1949 J.J. Bossen, horlogemaker (h)
 • 1964 F.A.M. van Berkum
 • 1981 F.A.M. van Berkum
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Wed. H. Groot; aanbrengen zonnescherm.
 • 1907 S. de Ruyter; vergunning geweigerd werkplaats en herstelplaats van rijwielen achter perceel te maken.
 • 1913 Wed. H. Groot; aanschrijving woning aan te sluiten op gemeenteriool voor menagewater.
 • 1923 G. Spoelder namens J. Bossert; bouwen serre achter perceel.
 • 1931 Jac. Bossert; plaatsen watercloset en aansluiten aan gemeenteriool.
 • 1967 J. Schulte; verbouwen perceel. Aannemer Bouwbedrijf Jorritsma.



 • Nieuwsteeg 43
  HDS
 • Nieuwsteeg 43
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 43 j damesmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 P. Plukker, schoenhandel
 • 1928 N. van Meurs, muziekhandelaar
 • 1949 J.A. Baars, huishoudelijke artikelen, speelgoederen
 • 1949 J.A. Baars, winkelier (h)
 • 1949 P. Scheper
 • 1964 J.A. Baars
 • Gebeurtenissen
 • 1913 P. Plukker; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1921 W.H. v.d. Heijden; verbouwen perceel en ontheffing artikel 10.
 • 1921 G. Spoelder; bouwen keuken bij perceel.
 • 1938 R. Bosma; aanbrengen zonnescherm.
 • 1942 W.A.H. van der Heijden; aanschrijving repareren rookkanaal.
 • 1956 W.A.H. van der Heijden; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1962 J. van der Heijden-Baars; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1966 J.B.J. Schulte; oprichten snackbar.
 • 1967 J. Schulte; vergroten en wijzigen perceel.
 • 1975 G. Heideman; vergroten en verbouwen winkelpand.
 • 1976 G. Heideman; vernieuwen voorgevel.



 • Nieuwsteeg 45

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Nieuwsteeg 45
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 45 | kledingzaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 H. Lampe, in kanten
 • 1920 A. Ekers, modes
 • 1928 A.C.J. Peeters, modiste
 • 1928 Wed. A. Ekers-Paauw, modiste
 • 1949 J.A. Ekers, manufacturen, parfumerieën
 • 1949 J.A. Ekers, winkelier in manufacturen
 • 1964 J.A. Ekers
 • Gebeurtenissen
 • 1905 K.H. Lampe; vernieuwen voorgevel woon- en winkelhuis en aanbrengen zonnescherm. Ontwerp J.C. Posch.
 • 1913 H. Lampe; aanschrijving woning aan te sluiten aan gemeenteriool.
 • 1935 A. Ekers; aanschrijving achtergevel en zijgevels te verankeren en scheuren in gevel te dichten.
 • 1970 Nort; verbouwen en veranderen perceel.



 • Nieuwsteeg 47
  HDS
 • Nieuwsteeg 47
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 47 | postzegelhandel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 A. Ekers, modes, goud en zilver, reparatie-inrichting
 • 1920 Wed. A. Hecker, in galanteriën
 • 1928 J.A. Ekers, winkelier goud en zilver
 • 1949 Leesbibliotheek N. Bijhouwer, tel. 4720
 • 1949 N. Bijhouwer, bibliotheekhouder (h); secretaris van de Plaatselijke commissie van de Nederlandse Padvinders Vereniging; lid van het Anjerdagcomité Hoorn; tel. 4720
 • 1964 N. Bijhouwer
 • 1981 F.A. Bijhouwer
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J.J. Gerhards; aanbrengen zonneschermen.
 • 1901 J.J. Gerhards; gebruik deel openbare weg tot uitstalling van koopwaren.
 • 1905 H. Kool; aanbrengen uithangbord.
 • 1912 A. Ekers; hoger optrekken achter uitgebouwd gedeelte perceel, teneinde benedengedeelte in te richten tot atelier waarboven een bergplaats. Plan getekend door P. Lugtig.
 • 1948 A. Ekers; aanschrijving riolering te herstellen.



 • Nieuwsteeg 49
  HDS
 • Nieuwsteeg 49
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 49 | kapsalon
 • Bewoners
 • 1912 P.B. Krone, horlogemaker en in dameshoeden
 • 1912 Wed. H.H. Brandt
 • 1920 P. B. Krone, in modes
 • 1928 J. Velt, haringkoopman
 • 1949 D. Verbeek, vis, croquetten, patat-frites; tel. 4971
 • 1949 D.Verbeek, winkelierster
 • 1964 J.J.Teunissen
 • 1981 J.F. van de Wateringen
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Wed. Brandt-Goutier; leggen spruit voor menage- en overtollig regenwater.
 • 1928 Jacob Velt; verkoop alcoholvrije drank in de winkel en daarachter gelegen lokaal.
 • 1939 Bote Westra, vishandelaar; verlof B.
 • 1947 Dirkje Verbeek; verlof B.
 • 1956 Fa. Schuurman-Verbeek; oprichten visbakkerij.
 • 1959 C. Herfst; verbouwen perceel en inrichten tot slagerij met worstmakerij en vetsmelterij. Woonkamer wordt gedeelte bij winkel gevoegd, rest wordt ingericht voor opslagruimte met koelcel.
 • 1963 L. Ellerbroek; verbouwen winkel-woning. Bestaande winkel wordt dameskapsalon. Winkelpui wordt ook verbouwd.



 • Nieuwsteeg 51
  HDS
 • Nieuwsteeg 51
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 51 | lingeriezaak
 • Bewoners
 • 1912 Wed. P.M. Gerhards, winkelier
 • 1920 J. Penders, in wollen goederen
 • 1928 J.H.P. Penders, winkelier in kousen en wol
 • 1949 De Wolbaal (Gerard Penders), wol, kousen, sokken en ondergoederen
 • 1949 G.P.J. Penders, winkelier (h)
 • 1949 Wed. M. Spruit-Zaal
 • 1964 J.T. Raaijmakers
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Wed. P.M. Gerhards; aanbrengen zonnescherm.
 • 1933 S. Middeling namens J. Penders; verbouwen ingang. Aan J .Penders wordt vergunning geweigerd winkelgoederen op straat uit te stallen in verband met verkeer.
 • 1934 J. Penders; verbouwen pand. In 1934 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Architect M. Deutekom.
 • 1935 Op zaterdag 16 februari 1935 is tengevolge van een storm de schoorsteenkap van de raadzaal door de ruit van de erker in de voorgevel van nr. 51 gewaaid.
 • 1937 J. Penders; aanbrengen riolering voor afvoer menagewater en aansluiting aan gemeenteriool.
 • 1938 K. Hoogland namens Wed. Penders; verbouwen winkelpui.
 • 1944 S. Middelink namens G. Penders; maken badkamer op bovenverdieping.
 • 1945 G. Penders; maken kantoor achter winkel.
 • 1961 M.E. Verhoeven-Vlugt; verbouwen winkelpand. Architecten N. Bart en N.L. Steernberg, Alkmaar-Bergen.



 • Nieuwsteeg 53
  HDS
 • Nieuwsteeg 53
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 53 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 N. Veeken, parapluiehandel
 • 1912 I.J. Koster, in damenshoeden
 • 1920 I.J. Koster, koopman
 • 1928 Eekers-Boots, baby-artikelen
 • 1928 M. Boots, broodbakker
 • 1949 M. Boots, winkelier
 • 1949 C.M. Pronk
 • 1949 Boots-Ekers, baby- en kleuterartikelen, kousen en handschoenen, tel. 4686
 • 1964 M. Boots
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.H. Hackman; aanbrengen zonnescherm nrs .53,55.
 • 1912 J. van Straten; aanbrengen zon- en regenscherm en uithangbord.
 • 1927 J. Boots; verbouwen perceel. Architect: S.W. Langius.
 • 1929 M. Boots; verbouwen perceel, onder andere vergroten woonkamer. Aanschrijving het verbouwde in oorspronkelijke staat terug te brengen. Later volgt ontheffing artikel 8, waarna aanschrijving vervalt.
 • 1932 Th. Dekker namens M. Boots; verbouwen gevel. In de winkelpui wordt labrador graniet toegepast.
 • 1948 E. Nannings namens M. Boots; maken zitkamer, balcon en wc.
 • 1966 Fa. Boots-Ekers; verbouwen panden nrs. 53, 55 tot één winkelpand met een bovenwoning. Aannemer N. v.d. Lee.



 • Nieuwsteeg 55
  HDS
 • Nieuwsteeg 55
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 55
 • Bewoners
 • nummer 55
 • 1912 J. van Straten, fabrikant van zilverwerken
 • 1928 A. Bolten, dansleraar
 • nummer 55 rood
 • 1949 P. Kempen, dansleraar (h)
 • 1964 G.M. Wever
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.H. Hackman; aanbrengen zonnescherm nrs .53,55.
 • 1911 Wed. J.H. Hackmann; maken nieuwe onderpui voorgevel.
 • 1923 A. Bolten, dansleraar; verbouwen benedenlokaliteit door uitbreken tot een grote ruimte en bierverlof in het benedenlokaal.
 • 1935 G. Spoelder namens A. Bolten jr.; aanbrengen lichtkozijn in zijgevel.
 • 1948 E. Nannings namens P. Kempen; verbeteren wc, herstellen achtergevel tevens uitbreiding en verbouwen tot dansschool.
 • 1966 Fa. Boots-Ekers; verbouwen panden nrs. 53, 55 tot één winkelpand met een bovenwoning. Aannemer N. v.d. Lee.
 • 1971 Mej . C M. Pronk; vergroten magazijn in nr. 55.



 • Nieuwsteeg 57
  HDS
 • Nieuwsteeg 57
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 57 | kousenwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 M. v.d. Gulik, goudsmid
 • 1920 Mej. A. Swidde, boekhandel en in bruiloftsartikelen
 • 1928 Mej. A. Swidde, kantoorbehoeften en bruiloftsartikelen
 • 1949 G. Egelman
 • 1949 G.J.W. Leenders, filiaalhoudster
 • 1949 Swidde, winkelierster
 • 1964 Mej. A. Swidde
 • Gebeurtenissen
 • 1905 G. Wilking; aanbrengen zonnescherm.
 • 1929 A. Swidde; vervangen houten pui door tegels.
 • 1944 Mej. E. Swidde; bouwen schoorsteen.



 • Nieuwsteeg 59
  HDS
 • Nieuwsteeg 59
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 59 | kledingzaak
 • Bewoners
 • 1912 H. Lindeboom, damesmode-artikelen
 • 1920 H. Lindeboom, in modes
 • 1928 Albert Heijn; filiaal chocolaterie
 • 1949 Albert Heijn, levensmiddelen
 • 1949 M.A. Bakker, winkeljuffrouw
 • 1964 J. Bos
 • Gebeurtenissen
 • 1910 Gezondheidscommissie vestigt aandacht op bouwvalligheid van woning.
 • 1913 H. Lindeboom; aanschrijving riolering te verbeteren.
 • 1927 N.v. Albert Heijn te Zaandam; verbouwen woon-winkelhuis, maken nieuwe voormuur met winkelpui, uitslopen vloer begane grond, hiervoor te maken betonvloer met granito, bestaande trap wordt vervangen, privaat met tonnenstelsel wordt vervangen door wc. De bedsteden worden weggesloopt.



 • Nieuwsteeg 2
  HDS
 • Nieuwsteeg 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Bewoners
 • 1920 J. Langedijk, los arbeider



 • Nieuwsteeg 4
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Nieuwsteeg 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 | kledingzaak.
 • Bewoners
 • 1912 N. Groot, opperman
 • 1949 Nederlandsche Credietbank N.V., bijkantoor, tel. 4892
 • Gebeurtenissen
 • 1956 Wed. J. Veer; slopen nr. 4.
 • 1967 J. Schulte; wijzigen en vergroten perceel.



 • Nieuwsteeg 6
  HDS
 • Nieuwsteeg 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 6, 6A, 6B
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1920 Jb. Bakker, houtbewerker
 • 1928 Jb. Bakker, melkslijter
 • 1949 Wed. G. Blom-Rozenberg
 • 1949 P. Kist, secretaris van de biljartvereniging Kets Niet
 • 1964 J. Bakker
 • 1981 M.R. Kemkes
 • nummer 6A
 • 1912 J. Fremeijer, stoomhoutdraaierij enz
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Hoff Nz. en E. Demmendaal en P. Rustenburg; stallen paard.
 • 1906 J. van Petten; vergunning tot hebben van houten gebouwtje op nr. 6 (moet hij afbreken voor 8 maart 1907).
 • 1907 J. van Petten; bouwen woning ter plaatse van vroegere perceel 6b. In 1908 bewoonbaar- en voltooiings verklaring.
 • 1908 P. Rustenburg; stallen twee paarden in nr. 6.
 • 1911 C. Wassenaar; stallen paard in 6a.
 • 1912 L. de Vries; bouwen pakhuis nr. 6.
 • 1924 P. Rustenburg; verbouwen pakhuis nr. 6.
 • 1925 Fa. T.A. Pool; verbreden inrijdeuren nr. 6.
 • 1952 Jb. Bakker; aanschrijving gebreken nr. 6 op te heffen.
 • 1953 H. Kemkes; verbouwen nr. 6.
 • 1962 H. Kemkes; veranderen puntkap in plat dak op garage gelegen naast nr. 6.



 • Nieuwsteeg 8
  HDS
 • Nieuwsteeg 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8, 8 rood
 • 0000 NUMMERS 8, 8 rood
 • Bewoners
 • nummer 8
 • 1920 N.V. v/h P. van den Brul, kledermagazijnen
 • 1928 Fa. C. Bouwman en Co., manufacturen en modes
 • 1928 N.V. v/h P. van den Brul, kledermagazijnen
 • 1949 P.J. Vos, bedrijfsleider
 • nummer 8 rood
 • 1920 C A . Nopper, winkelchef
 • 1928 K.A. Nopper, chef confectie N.V. P. van den Brul
 • Gebeurtenissen
 • 1907 S.J. de Vries; aanbrengen zonnescherm.
 • 1911 Fa. Wed. Zeehandelaar; aanbrengen reclamebord.
 • 1913 L.A. Zeehandelaar; aanbrengen uithangbord.
 • 1915 Fa. P. van den Brul; slopen perceel (zie ook Grote Noord nrs. 64, 66) en ter plaatse bouwen winkelhuis (kledingmagazijn).
 • 1915 (kledingmagazijn). K. Nopper; afzetten van stoep met palen tijdens najaarsveemarkt en aanbrengen zonnescherm aan vooren
 • 1948 P. van den Brul; aanbouwen lokaal voor pasgelegenheid voor herenmode-afdeling nr. 8. Architecten: van Reijdendam en Hermans.
 • 1949 N.V. P. van den Brul; aanbouwen paskamer tevens expeditieruimte.
 • 1964 N.V. P. van den Brul; verbouwen verkoop- en expeditieruimte.



 • Nieuwsteeg 10
  HDS
 • Nieuwsteeg 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 | jeugdmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 J. Hoogland, winkelier
 • 1920 A. v.d. Craats, in sigaren
 • 1928 W. Bras-Griek, baby-artikelen
 • 1928 C. Bras, lijnwerker telegrafie
 • 1949 Parfumerie ""Beauty""
 • 1949 J. van Zomeren, winkelier (h)
 • 1964 J.B.M. Vlekke
 • Gebeurtenissen
 • 1905 C. Bakker; aanbrengen uithangbord.
 • 1914 L.A. Zeehandelaar; verbouwen perceel.
 • 1925 P.J. Blauw; verbouwen perceel. D . Bennemer verzoekt pand als woning in gebruik te mogen nemen en krijgt ontheffing van artikel 8.



 • Nieuwsteeg 12
  HDS

  Nieuwsteeg nr. 12

 • Nieuwsteeg 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 | schoenwinkel
 • Bewoners
 • nummer 12
 • 1912 F.C. Visser, schoen- en lederhandel en schoenmakerij
 • 1920 F.C. Visser, schoenmakerij en leerhandel
 • 1928 F.C. Visser
 • 1928 Andr. Nijdam, behanger en stoffeerder en winkelier in manufacturen
 • 1949 Bata Schoenhandel N.V., tel. 4723
 • nummer 12 rood
 • 1964 H.P.M. Sanders
 • Gebeurtenissen
 • 1926 V. Hakhoff namens Visser; verbouwen perceel. In voorgevel wordt winkelpui gemaakt met opschrift: STOFFEERDERIJ BEHANGERIJ.
 • 1938 G. Nijdam; verbouwen perceel en kap. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1938 N.V. Nederlandsche Schoen- en Lederfabrieken 'BATA' te Best; oprichten werkplaats voor uitvoeren schoenreparatie. Er worden geplaatst een freesmachine, poetsmachine en een ventilator.
 • 1965 Nelson's schoenhandel N.V. ; veranderen puibekleding van pand. Architect W.A. Loomans.
 • 1973 Nelson's Schoenhandel N.V. ; verbouwen winkelpand. Architect W.A. Loomans.
 • 1980 Exploitatie mij. Neelissen B.V. ; uitbreiden winkel. Architect W.A. Loomans.



 • Nieuwsteeg 14
  HDS

  Nieuwsteeg nr. 14; 1905-1930

 • Nieuwsteeg 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 | snackbar
 • Bewoners
 • nummer 14
 • 1912 Fa. A.H. van Pernis, kruideniers en grutterswaren
 • 1920 H. Krop, kruidenier
 • 1928 M. F. van Hienen, schoenhandelaar
 • 1949 Café P. Braakman, tel. 4015
 • 1949 P. Braakman, caféhouder (h)
 • 1949 C.F. Imming, stucadoor
 • 1964 G. Driegen
 • nummer 14 boven
 • 1920 G. Schulte, smid
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A.H. van Pernis; aanbrengen zonneschermen.
 • 1913 Nierop en Slothouber; aanbrengen gapers en markiezen.
 • 1914 N.V. Metaalwarenfabriek v/h G. Scholten; leggen spruit.
 • 1925 G. Spoelder; maken wc.
 • 1939 D. Kuiper namens E. van Ossenbrugge; verbouwen perceel, benedenverdieping wordt inpandig tot café verbouwd, bovenverdieping en gevel ongewijzigd.
 • 1943 P. Braakman, chauffeur; ver lof A.
 • 1953 W. Tonneman; betegelen voorpui.
 • 1966 G. Driegen; oprichten wassalon en verbouwen pand.
 • 1968 J.J. Schoenmaker; verbouwen perceel. Architect F.B.J.M. Staal te Wognum.
 • 1979 J. Bakker; verbouwen winkelruimte met bovenwoning.
 • 1979 Steenbouw B.V. ; maken restaurant in bestaand pand.



 • Nieuwsteeg 16
  HDS
 • Nieuwsteeg 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 | schoenwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 16
 • 1912 Gez. Honig, dameshoeden
 • 1912 G.N. Honig, in verfwaren
 • 1920 G. Honig Kz
 • 1920 Gez. Honig, in dameshoeden
 • 1928 Wed. A. Hecker-Joris, winkelierster
 • 1964 C. Moeijes
 • nummer 16 boven
 • 1949 J.S.M. van Diepen, winkelier (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1925 H.G. Polak; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1938 J. de Bruin namens H.G. Polak; plaatsen wc.
 • 1977 W.J. Kleian; wijzigen voorpui en indeling. Architect W.A. Loomans.



 • Nieuwsteeg 18
  HDS
 • Nieuwsteeg 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 | damesmodezaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 W. Hackmann, in manufacturen
 • 1920 Firma Wed. H. Hackmann, in manufacturen
 • 1928 W. Haanstra, manufacturier
 • 1949 Wed. J.M. Klaassen-van der Veen
 • 1949 J. Vos, kleermaker (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1914 W.M. Hackmann; aanbrengen rolscherm.
 • 1926 Mej. H.M. Hackmann; aanschrijving houten veegluikje in schoorsteen te vervangen door ijzeren.
 • 1928 Mej. H.M. Hackmann; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1934 Dames H.M. en W.H. Hackmann; aanschrijving vloeren in beide winkelruimten en balken in keuken te vernieuwen en dak en goot te herstellen.
 • 1942 W.M. Hackmann; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1943 J. Vos; herstellen schuur en verbouwen achtergevel.
 • 1944 J. Vos; verbouwen gedeelte zolderverdieping. Aannemer W.A. Keesom.
 • 1945 J. Vos; verbouwen voorgevel. Aannemer W.A. Keesom.
 • 1969 J. van Poorten; verbouwen perceel.
 • 1978 N.H. van Iersel; bebouwing erf.



 • Nieuwsteeg 20
  HDS
 • Nieuwsteeg 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 | kunsthandel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 P.J. Renckens, horlogemaker
 • 1920 Joh.W. van Berkum, winkelier in galanterieën
 • 1928 J.W. van Berkum, koopman in galanterie
 • 1949 Joh.W. van Berkum, kunsthandel, lijstenmakerij, wandversieringen, omlijstingen, souvenirs van Hoorn, tel. 4131
 • 1949 J.W. van Berkum, lijstenmaker (h); regisseur en leider van de R.K. Toneelvereniging Het Voetlicht
 • 1949 M. van Berkum-Heideman, correspondente van de R.K. Vereniging tot bescherming van Meisjes
 • 1964 M.A. van Berkum-Heideman
 • Gebeurtenissen
 • 1933 J. van Berkum; bouwen schuurtje. Aannemer Th. Dekker.
 • 1948 J. van Berkum; maken wc. Aannemer W.H. Tap.
 • 1960 Fa. van Berkum; maken nieuwe winkelingang.
 • 1965 J.W. van Berkum; wijzigen winkelpand.
 • 1968 J. van Berkum; verbouwen perceel.



 • Nieuwsteeg 22
  HDS
 • Nieuwsteeg 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 | 'Stad Berlijn' kledingzaak
 • Pandbeschrijving
  Het door G.J. Smits gebouwde perceel was een pand dat nagemaakt was naar een pand dat hij in Berlijn had zien staan. Op het pand moesten ook nog hekjes worden aangebracht. Helaas was de portemonnaie leeg zodat dit niet gebeurd is. De hekjes stonden al bij de schilder. Waar ze gebleven zijn is onbekend.
 • Bewoners
 • nummer 22
 • 1920 H.J. Smits, koopman
 • 1928 H.J. Smits, koopman en winkelier in gemaakte kleding
 • 1949 Firma Brtiggemann, heren- en jongenskleding, vakkleding, tel. 4215
 • nummer 22 rood
 • 1949 J.B. Briiggeman, manufacturier (h)
 • 1964 J.B. Brüggemann
 • 1981 C.H. Brüggemann
 • nummer 22, 31, 33
 • 1920 Fa. G.J. Smits, dames-, heren- en kinderconfectie
 • 1928 Fa. G.J. Smits, dames-, heren- en kinderconfectie
 • Gebeurtenissen
 • 1900 S.I. de Vries; verbouwen nr. 22 hoek Kruisstraat en aanbrengen zonnescherm.
 • 1911 S.I. de Vries; aanbrengen reclameborden nr. 22.
 • 1914 Op 14 april binnenbrand in de winkel van G. J. Smits.
 • 1914 G.J. Smits; slopen perceel nr. 22 en ter plaatse bouwen winkelhuis. Tijdelijke winkel aan Ramen, ontheffing artikel 10 voor het bouwen confectiezaak.
 • 1914 G.J. Smits; bouwen machinegebouwtje voor gasmotor en elektrische installatie achter perceel.
 • 1915 Wed. G.J. Smits; vergroten beerput van 1 mł tot 2 mł nr. 22; vergunning van Gedeputeerde Staten voor levering elektrische stroom voor verlichting.
 • 1915 G.J. Smits; voltooiingsverklaring voor perceel Nieuwsteeg hoek Kruisstraat.
 • 1936 Fa. H. Brüggemann; wijzigen winkelramen door verlaging etalageruiten.
 • 1947 H. Brüggemann; herbouwen magazijn en uitbreiden damesconfectiezaak en verbouwen woonkamer.
 • 1966 Fa. H. Brüggemann; veranderen winkelpui nr. 22.



 • Nieuwsteeg 24
  HDS
 • Nieuwsteeg 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 24, 24 rood | lederzaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 24
 • 1912 Wed. J. Naber, drogisterij
 • 1920 H. Brommet, ambtenaar Rijkswerkinrichting
 • 1920 Gez. Naber, drogisterij
 • 1928 Gez. Naber, drogisterij
 • 1949 Firma Hecker, koffers en luxe lederwaren, tevens reparatie-inrichting, tel. 4902
 • 1949 B. Nannings, koopman in ongeregeld goed (h)
 • 1949 I Firma Moeijes & Hartog, radiohandel
 • nummer 24 rood
 • 1912 J. Heijligers, assistent-apotheker
 • 1928 Joh. v.d. Sijde, winkelbediende
 • 1949 G. Moejes, bedrijfsleider malerij
 • 1964 J.S.M. van Diepen
 • 1981 T.A.J.M. van Diepen
 • Gebeurtenissen
 • 1949 Fa. Hecker; verbouwen perceel nrs. 24, 24 rood. Architecten Van Reijendam en Hermans.
 • 1950 Fa. Hecker; verbouwen eerste en tweede verdieping.
 • 1960 Fa. Hecker; verbouwen woonhuis Kruisstraat nr. 34 aansluitend aan winkelpand nr. 24.
 • 1961 J. van Diepen; veranderen verdiepingsramen in gevel.
 • 1961 N.V. Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij; verbeteren perceel onder andere toiletten en keuken.
 • 1963 J. van Diepen; veranderen kapconstructie nr. 24 en Kruisstraat nr. 34.
 • 1968 J. van Diepen; veranderen gevels nr. 24.



 • Nieuwsteeg 26
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Nieuwsteeg 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 | kledingzaak
 • Bewoners
 • 1912 Gezusters Adema, in manufacturen
 • 1920 J. Ekers, winkeliers in goud en zilver
 • 1928 L. Brüggemann, winkeliers in goud en zilver
 • 1949 T. Cardol, dames-, heren- en kinderonderkleding, kousen en sokken, tel. 4293
 • 1949 UITZOEKEN
 • 1964 M.B. Mol
 • Gebeurtenissen
 • 1905 E. Adema en G.J. Koning; aanbrengen zonneschermen nrs. 26, 28.
 • 1927 H. Starmans; verbouwen gevel.
 • 1935 C. Banner; maken dakkapel.



 • Nieuwsteeg 28
  HDS
 • Nieuwsteeg 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 | juwelier
 • Bewoners
 • 1912 G.J.A. Koning, behanger en in fijne lederwaren
 • 1920 G.J. Koning, in lederwaren en breukbanden
 • 1928 G.J.A. Koning, winkelier in lederwaren
 • 1949 L. Brtiggeman, diamant, goud- en zilverwerken, sportprijzen, horloges, tel. 4766
 • 1949 L.G. Brtiggeman, juwelier (h); secretaris-penningmeester van het Comité van Actie der Hoornse Winkeliers; tel. 4766
 • 1964 M.J.Delle
 • Gebeurtenissen
 • 1901 G.J. Koning; aanbrengen uithangbord.
 • 1905 E. Adema en G.J. Koning; aanbrengen zonneschermen nrs. 26, 28.
 • 1935 L. Brüggemann; slopen pui, aanbrengen betonfundering.
 • 1935 H.J. Brüggemann namens L . Brüggemann; verbouwen perceel.
 • 1936 H. J. Brüggemann namens L . Brüggemann; verbouwen voorgevel.
 • 1947 Th. Dekker namens L . Brüggemann; verbouwen woonkamer.
 • 1977 Fa. J. Bink; wijzigen voorgevelbekleding in de granietsoort rouge aquila.



 • Nieuwsteeg 30
  HDS
 • Nieuwsteeg 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30 | kindermodezaak
 • Bewoners
 • 1912 Fa. Groen-de Groot, handwerkzaak
 • 1912 W. Groen, timmerman
 • 1920 A. Groen-de Groot, in handwerken
 • 1920 W. Groen, timmerman
 • 1928 A. Groen-de Groot, handwerkartikelen
 • 1928 W. Groen, timmerman
 • 1949 Baas' Boek- en kantoorboekhandel, tel. 4534
 • 1949 Th. Baas, boekhandelaar (h); voorzitter van de Hoornse Speeltuinvereniging
 • 1964 A.W.A. Sakkers
 • 1981 J.J. Kramer
 • Gebeurtenissen
 • 1905 G.H. Hackmann; verbouwen pui, aanbrengen zonnescherm en leggen spruit.
 • 1910 W. Groen; aanbrengen reclamebord.
 • 1933 Wed. A. Groen-de Groot; verbouwen gevel.
 • 1953 Th. Baas; verbouwen perceel.



 • Nieuwsteeg 32
  HDS
 • Nieuwsteeg 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 j herenmodezaak
 • Bewoners
 • 1920 J.M. Dankelman, winkelchef
 • 1920 Gebrs. Bervoets, heren- en kinderkleding
 • 1928 J.M. Dankelman, winkelchef
 • 1928 Gebr. Bervoets, heren- en kinderkleding, herenmode-artikelen
 • 1949 N.V. v.h. Gebr. Bervoets, herenkleding, vakkleding, schoenen, tel. 4787
 • 1949 E.Z. Ligthart, bedrij fleider herenkledingzaak
 • 1964 L. Seinen
 • Gebeurtenissen
 • 1900 S.I. de Vries; leggen spruit ten behoeve van privaten naar gemeenteriool Kruisstraat.
 • 1907 S.I. de Vries; aanbrengen reclamebord.
 • 1912 Gebr. Bervoets; verbouwen benedengevel en aanbrengen gaslamp. Architect P.N. Leguit te Alkmaar.
 • 1914 Gebr. Bervoets; aanbrengen uithangbord.
 • 1930 K.H. Kaat namens N.V. Heren- en Kinderkleding v/h Gebr. Bervoets; verbouwen perceel. Architect A.J.M. Buijs.
 • 1933 N.V. Heren- en Kinderkleding magazijnen v/h Gebr. Bervoets; verbouwen perceel.
 • 1940 N.V. Heren- en Kinderkleding magazijnen v/h Gebr. Bervoets; wijzigen en bekleden gevel. Architect A.J.M. Buijs te Rotterdam.
 • 1961 L. Seinen; wijzigen winkelpui.
 • 1978 H.J.J. Seinen; verbouwen winkelpui. Architect R. Verberne.
 • 1979 H.J.J. Seinen; verbouwen winkelpand. Architect R. Verberne.



 • Nieuwsteeg 34
  HDS
 • Nieuwsteeg 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34
 • Bewoners
 • 1920 M. van der Gulik-Peereboom, modemagazijn
 • 1928 M. van der Gulik, winkelier in damesmode-artikelen
 • 1949 Hoedenhuis Spijker van Loenen
 • 1949 A.M.M. de Haas, verkoopster
 • 1949 M. van Loenen, winkelier (h)
 • 1949 H.A. Spijker, grossier in dameshoeden
 • 1964 G.J. Beenker
 • Gebeurtenissen
 • 1906 S.I. de Vries; aanbrengen zonnescherm.
 • 1915 M. v.d. Gulik; verbouwen pui en aanbrengen reclamebord.
 • 1926 M. v.d. Gulik; verbouwen voorgevel. Aannemer Th. Dekker.
 • 1942 C. Leeuwrik namens H .A. Spijker; aanbrengen dakkapel aan linkerzijgevel.
 • 1943 H.A. Spijker; overdekken plaats achter perceel en bouwen atelier. Aannemer Van Riel en Sant.
 • 1947 M. Spijker-van Loenen; aanbrengen dakkapel aan rechterzijgevel. Aannemer Van Riel en Sant.
 • 1948 Mevr. Van Loenen; verbouwen atelier achter perceel. Aannemer ?
 • 1970 L. Seinen; verbouwen winkelpand.



 • Nieuwsteeg 36
  HDS
 • Nieuwsteeg 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • 1920 H. Steeman, in dames- en modeartikelen
 • 1928 H.A. Steeman, loodgieter en winkelier in modeartikelen
 • Gebeurtenissen
 • 1900 B. Wessemius; aanbrengen zonnescherm, uithangbord en uitstallen van koopwaren voor nr. 36.
 • 1907 H. Steeman; aanbrengen uithangbord aan gevel en leggen steen in straat waarin zijn naam staat.
 • 1923 H. Steeman; aansluiting wc op gemeenteriool en maken afvoer voor menagewater.
 • 1926 H.A. Steeman; bouwen bergplaats achter perceel naast school nr. 2. Architect S.W. Langius.
 • 1944 J.H. Heideman; wijzigen winkelpuien nrs. 36,40.
 • 1948 B. v. d. Lee namens J. H . Heideman; verbouwen winkelperceel.
 • 1948 B. v.d. Lee namens J.H.Heideman; vernieuwen winkelpui nrs. 36, 38, zie verder nrs. 38, 40.



 • Nieuwsteeg 38
  HDS
 • Nieuwsteeg 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38
 • Bewoners
 • 1949 J.H. Heideman, manufacturen, stoffen, baby-artikelen, corsetten, lingerie, tricotages, tel. 4325
 • 1981 G.J.M. Heideman
 • Gebeurtenissen
 • 1943 J.H. Heideman; verbouwen perceel. Aannemer Th. Dekker.
 • 1960 J.H. Heideman; verbouwen nrs. 36,38.
 • 1960 Zie verder nr. 40.



 • Nieuwsteeg 40
  HDS
 • Nieuwsteeg 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 H.H. Hackmann, manufacturier
 • 1920 J.H. Heideman, manufacturier
 • 1928 J.H. Heideman,manufacturier
 • 1949 C.I. Heideman, studente
 • 1949 H.M. Heideman, studente
 • 1949 J.H. Heideman, koopman in manufacturen
 • 1964 J.H. Heideman
 • 1981 E.M.G. Heideman-Roetgerink
 • Gebeurtenissen
 • 1906 G.H. Hackmann; vernieuwen onderpui.
 • 1913 J. Ligthart; aanbrengen uithangbord.
 • 1913 Binnenbrand in de nacht van 14 op 15 januari in het huis van H.H. Hackmann.
 • 1916 Wed. G. Hackmann-Bakker; verbouwen pui.
 • 1917 J. Temme; aanschrijving omdat er teveel mensen i n perceel wonen.
 • 1922 Joh.H. Heideman; verbouwen perceel en ontheffing artikel 10. Architect V. Deen.
 • 1926 J.H. Heideman; verbouwen pand en ontheffing artikel 8.
 • 1931 J.H. Heideman; verbouwen winkelpui. Architect S.W .Langius.
 • 1935 J.H. Heideman; maken keukenbetimmering en aanbrengen nieuw lichtkozijn in één van de bovenkamers.
 • 1943 J.H. Heideman; aanbrengen trap naar bovenwoning en verbouwen nrs. 38, 40. Aannemer Th. Dekker.
 • 1944 J.H. Heideman; wijzigen winkelpuien nrs. 36,40.
 • 1960 J.H.Heideman; verbouwen nrs. 36, 38, 40. Aannemer G. Jorritsma.



 • Nieuwsteeg 42
  HDS
 • Nieuwsteeg 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42
 • Bewoners
 • 1949 Stadhuis, tel. 4141-4142
 • 1949 Gemeentereiniging, tel. 4141



 • Nieuwsteeg
  HDS
 • Nieuwsteeg 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Bewoners
 • 1949 z.nr. Bensdorp, chocolaterie ONGENUMMERD




 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeNieuwland
   VolgendeNieuwstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank