Kennisbank

Nieuwland

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Nieuwland
HDS

Nieuwland, circa 1900

Nieuwland, circa 1900

Nieuwland

 • Nieuwland
 • Straatbeschrijving
 • Het Nieuwland is een deel van het watertje de Gouw (ook Tocht geheten) dat vanuit het binnenland Hoorn binnenstroomde om uit te komen in de Zuiderzee.
  De kaden van het grachtje behoren tot het gebied dat vanaf 1508 binnen de vesten was getrokken (daarvóór vormde de Turfhaven onder andere de stadsgrens). Het oostelijk straatgedeelte is in de jaren voor Is6o met huizen bebouwd (op de kaart van Van Deventer zien we daar bebouwing en evenzo in de Achterstraat). De westelijke zijde krijgt zijn huizen in de laatste jaren van de 16de eeuw.
  De kaart van circa 1582 toont dat het water van het Nieuwland aanvankelijk doorliep tot de Turfhaven en verderging in de nog ongedempte (huidige) Gouw. Als dat gedeelte gedempt is (in 1584) wordt het water van het Nieuwland ingekort door het leggen van een dam (pleintje) waar nu het standbeeldje van Velius staat. Aan de andere kant van de gracht is nog de stenen brug tussen Koepoortsplein en Noorderstraat, het enig overgebleven deel van de oude stadsmuur; we zien daar ook nog de waterdoorgang naar de stadsgracht.
  Of de naam Nieuwland ontstaan is tijdens de stads-uitbreiding na 1508 is niet zeker; misschien is de naam al ouder en staat hij in verband met de drooglegging van laaggelegen land in deze omgeving (het Dal ontleent ook zijn naam aan de lage ligging). • Nieuwland 1
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Nieuwland 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Gebeurtenissen
 • 1925 B.H. Welkers wil verbouwen in afwijking van de rooilijn, de gemeente verkoopt daarom een stukje grond aan B.H. Welkers.
 • 1926 B.H. Welkers; verbouw pakhuis.
 • 1977 A. Kuppens; oprichten snackbar-restaurant in nrs. 1, 3 en Gedempte Turfhaven nr. 23. • Nieuwland 3
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Nieuwland nrs. 3, 5; ca. 1930

 • Nieuwland 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1912 J. Fafiani, parapluiemaker
 • Gebeurtenissen
 • 1977 A. Kuppens; oprichten snackbar-restaurant in nrs. 1, 3 en Gedempte Turfhaven nr. 23. • Nieuwland 5
  HDS

  Nieuwland nrs. 3, 5; ca. 1930

 • Nieuwland 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 | elektrische apparaten
 • Bewoners
 • nummer 5
 • 1949 Garage Baart, tel. 4703
 • 1949 N.J. Baart, garagehouder (h)
 • nummer 5 rood
 • 1964 C. Tensen
 • 1981 R.A. Muntenaar
 • Gebeurtenissen
 • 1934 C. Baart namens A. Baart; verbouwen evangelisatiegebouw tot garage en aanbrengen lichtbak aan gevel.
 • 1934 N.V. Bataafse Import Mij te 's Gravenhage; plaatsen benzinepomp in de openbare grond.
 • 1934 N.J. Baart; aanschrijving benzine-afscheider aan te brengen tussen gemeenteriool en schrobput in garage.
 • 1935 N.J. Baart; bouwen bovenwoning op garage. In 1936 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring.
 • 1949 Shell Nederland N.V. ; plaatsen elektrische gedreven benzinepomp.
 • 1953 Garagebedrijf C. Tensen krijgt hinderwetvergunning.
 • 1958 C. Tensen; verbouwen perceel, wijzigen voorgevel, plaatsen van deuren. Shell Nederland B.V. breidt de benzine-installatie uit.
 • 1959 C. Tensen; wijzigen motorvoertuigen-herstelplaats.
 • 1960 Shell Nederland Verkoopmij.; uitbreiden benzine-installatie.
 • 1963 Van Stodel en Beets Amsterdam; aanbrengen lichtbak.
 • 1965 C.Tensen; wijzigen gevel.
 • 1969 M.W.F. Siemons; verbouwen perceel. • Nieuwland 7
  HDS
 • Nieuwland 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: H . Weber, oud 8 jaar. 18 13 4 86.
 • Bewoners
 • 1912 A. Reek, bediende rijkspost- en telegraafkantoor
 • 1912 A. Vettewinkel
 • 1920 L.Bijlsma, assurantiën
 • 1928 E. Edel
 • 1949 E. Edel
 • 1949 Wed. T. Vlam-de Vries
 • 1964 H. Tonneman
 • 1981 N.A. Ursem
 • Gebeurtenissen
 • 1928 A. de Groot, timmerman en aannemer namens E. Edel; verbouwen perceel. • Nieuwland 9
  HDS
 • Nieuwland 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • 1912 Chr. Igesz
 • 1920 Wed. A. Vette winkel
 • 1928 Dirk Tober, brandstoffenhandel
 • 1949 D. Tober, brandstoffenhandelaar (h)
 • 1964 D.Tober
 • 1981 H. Gonggrijp
 • Gebeurtenissen
 • 1979 G. Bakker; vernieuwen kap, elektra, maken berging. • Nieuwland 11
  HDS

  Nieuwland nr. 11

 • Nieuwland 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met laat 18de eeuwse gevel met rechte kroonlijst waar rococo-consoles; omlijste deur, XVIII voor wellicht ouder pand.
 • Bewoners
 • 1912 D. Tober, brandstoffenhandelaar
 • 1920 E.E.M. Bentlage, handelsreiziger
 • 1928 E .M.M. Bentlage, handelsreiziger
 • 1949 F.B. van Meel, bedrijfsleider: penningmeester van de R.K. Voetbalvereniging Always Forward
 • 1949 P.G.H. van Meel, kantoorbediende
 • 1964 F.B.. van Meel
 • 1981 W.Uljee
 • Gebeurtenissen
 • 1914 D. Tober; vernieuwen voorgevel. Architect H.J. Cramer.
 • 1936 D. Tober; vernieuwen kap en aanbrengen twee zolderkamertjes.
 • 1973 J. Bakker; vergroten en veranderen woning. • Nieuwland 13
  HDS
 • Nieuwland 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: Dr. Tober. 31-5-1888.
 • Bewoners
 • 1912 Mej. G. Hoogedam
 • 1912 Mej. F. Nieuwenhuizen, winkelbediende
 • 1920 D. Tober, handel in brandstoffen
 • 1928 D. Tober, brandstoffenhandel
 • 1964 N. Kroon
 • 1981 N. Kroon • Nieuwland 15
  HDS
 • Nieuwland 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Gebeurtenissen
 • 1948 J. van den Berg namens D. Tober; veranderen deurkozijn en deuren voorgevel.
 • 1973 C. de Boer; veranderen perceel, pakhuis tot winkel. • Nieuwland 17
  HDS
 • Nieuwland 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 | meubelzaak
 • Gebeurtenissen
 • 1952 A. Molenaar namens D . Tober; verbouwen voorgevel.
 • 1974 C.J. de Boer; verbouwen voorgevel, inrichten pakhuis tot showroom. • Nieuwland 19
  HDS
 • Nieuwland 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. A. Timmer
 • 1920 Wed. P. Hobbelman, pensionhoudster
 • 1928 Mej. F. Hobbelman, pensionhoudster
 • 1928 J. van Til, kleermaker
 • 1928 H.G.E.M. Wille, tuinman
 • 1949 C. Roemer, metselaar
 • 1981 P.F. Groes
 • Gebeurtenissen
 • 1903 A. Weijling; aanbrengen uithangbord.
 • 1927 Wed. J. van Petten; aanschrijving tot verbeteren,
 • 1927 zie ook nr. 21.
 • 1935 J Schouten; aanschrijving goten te herstellen.
 • 1940 J. Schouten; maken wc.
 • 1947 J. Schouten; aanschrijving gemetselde erfscheiding aan de Leliestraat te slopen.
 • 1953 Schoorsteenbrand op 15 april.
 • 1957 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1977 J. de Boer; restaureren perceel. Aannemer G.C.M. Helderman. • Nieuwland 21
  HDS
 • Nieuwland 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • 1912 W. Tros, caféhouder
 • 1949 W.F.Lodewijks, sigarenmaker
 • 1964 C. Roemer
 • 1981 A. Roemer
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Trijntje Rijswijk, weduwe van Willem Tros in het beneden winkellokaal.
 • 1911 Wed. W. Tros; drankvergunning.
 • 1927 Wed. B. van Hinte; aanschrijving scheidingsmuur tussen nrs. 19 en 21 te herstellen.
 • 1950 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1955 C. Roemer; slopen nrs. 21, 23 en aldaar bouwenwoning.
 • 1956 Zie nr. 23. • Nieuwland 23
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Nieuwland 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Bewoners
 • 1912 Wed. B.Tros
 • 1928 W. Tros, koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1915 J.M. Blasweiler; aanbrengen zonnescherm en tuigenrek (kapstok).
 • 1942 Wed. Th.J. Bloem-Bluemers; aanschrijving bewoning van het pakhuis te staken.
 • 1950 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1955 C. Roemer; slopen nrs. 21, 23 en aldaar bouwenwoning. • Nieuwland 25
  HDS
 • Nieuwland 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Gebeurtenissen
 • 1926 D. Tober; opslaan van brandstoffen.
 • 1927 Christelijke Harmonie Crescendo; verkoop alcoholvrije drank in de lokaliteit en aanbrengen elektrische booglamp van 22 t /m 28 maart.
 • 1933 D. Tober; vernieuwen en veranderen ingangsdeuren.
 • 1950 B. v.d. Lee namens D.Tober; veranderen ingangsdeuren. • Nieuwland 27
  HDS
 • Nieuwland 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Joh. A. Beek, fabrikant
 • 1920 H. S. v.d. Stempel, officier van gezondheid
 • 1928 W.J.A. Lippits, winkelier in schoenen, hoeden en petten
 • 1949 J. Schagen, makelaar (h), tel. 4465
 • 1964 J. Schagen
 • 1981 T.J. Schagen
 • Gebeurtenissen
 • 1925 W. Lippits; maken privaat met wc.
 • 1950 J. van Straaten; aanschrijving de lekkage van het dak te verhelpen.
 • 1969 Th.J. en J.M. Schagen; verbouwen perceel. • Nieuwland 29

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 517450
  HDS
 • Nieuwland 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 29, 29 rood beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 29
 • 1912 Wed. J. Rinner, verlofhoudster
 • 1920 J.H. van Deursen, caféhouder
 • 1928 A. Jans, handelaar in tuinzaden
 • 1949 F. Knol, huishoudster
 • 1949 A.Th. Naber, zetschopper
 • 1964 F. v.d. Gulik-Monen
 • nummer 29 rood
 • 1964 J. Verburg
 • 1981 A.M.J.M. van Goor
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Willem Hegeman in het beneden winkellokaal, in 1889 opgevolgd door J. W. Hegeman, in 1899 opgevolgd door Adriaan Bot, in 1900 opgevolgd door J. W. Hegeman, in 1901 opgevolgd door Trijntje de Geus, wed. J. W. Hegeman, ingetrokken 1907.
 • 1907 Sijtje Mantel, Wed. Jb. Rinner; bierverlof i n benedenvoorlokaal, ingetrokken 1908.
 • 1908 S. Bakker; bierverlof, ingetrokken 1910.
 • 1910 Sijtje Mantel, Wed. Jb. Rinner; bierverlof, ingetrokken 1912.
 • 1912 J.R. Rutgers; bierverlof.
 • 1914 J.R. Rutgers; intrekken bierverlof, W.A. van der Pol bierverlof.
 • 1914 W.A. van der Pol; intrekken bierverlof, W.G. Bakker bierverlof.
 • 1916 W.G. Bakker; intrekken bierverlof, J.H. van Deursen bierverlof.
 • 1919 J.H. van Deursen; intrekken verlof voor verkoop van sterke drank in 't klein in het perceel.
 • 1922 A. Jans; aanschrijving bewoning door twee gezinnen te doen staken en trap te veranderen.
 • 1926 A. Jans; ontheffing van de aanschrijving om de trap te veranderen.
 • 1929 A. Jans; verbouwen perceel.
 • 1937 A. Jans; uitstallen van groenten en fruit op de stoep hoek Munnikenveld-Nieuwland, ingetrokken 1944.
 • 1944 J. v.d. Berg namens J. van Straaten; aanbrengen closet met waterspoeling.
 • 1951 T. Engel; verbouwen perceel.
 • 1972 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1976 A.C.M. Mes; vernieuwen dak. • Nieuwland 2
  HDS
 • Nieuwland 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 | snack-bar
 • Bewoners
 • 1912 P. Knol, rijwielhandel
 • 1928 N.J. de Rie, rijwielhandelaar en autoverhuurinrichting
 • 1949 Nic. de Rie, autostalling, ziekenvervoer, rijwielhandel, tel. 4274
 • 1949 N.J. de Rie, rijwielhandelaar (h)
 • 1964 H.R. Kalter
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Jacob van Maanen in de winkel aan de straat.
 • 1910 P. Knol ; aanbrengen drie reclameborden aan de voorgevel en aanbrengen zonnescherm.
 • 1913 P. Knol; aanbrengen zonnescherm.
 • 1915 P. Knol; oprichten benzinebewaarplaats achter nr. 2.
 • 1925 N. de Rie; verbouwen winkelhuis. Architect S.W. Langius.
 • 1925 N. de Rie; verwijderen boom staande bij het perceel.
 • 1925 Maatschappij tot detailverkoop van Petroleum 'De Automaat'; oprichten ondergrondse benzinebewaarplaats met aftapinrichting.
 • 1927 N. de Rie; aanbrengen drie zonneschermen.
 • 1939 Nic. de Rie; gebruik stuk gemeentegrond voor het plaatsen, reinigen en repareren van automobielen en 0,5 m2 grond voor het plaatsen van rijwielen.
 • 1946 Fa. V. Hakhoff en Zn. namens N. de Rie; plaatsen
 • 1957 C. Kalter; oprichten bereidplaats voor consumptie-ijs en patates-frites.
 • 1960 G. Kalter; oprichten inrichting voor het bakken van voedings- en genotmiddelen in oliën en vetten, alsmede vervaardigen van consumptie-ijs.
 • 1963 N. de Rie; wijzigen gevel en verhogen kap.
 • 1979 G. Kalter; vergunning voor een cafetaria annex bistro. • Nieuwland 4
  HDS
 • Nieuwland 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 L. Bijlsma, assurantiën
 • 1920 Jac. Klein, grossier in suikerwerken
 • 1928 Jac. Klein, grossier in suikerwerken
 • 1949 A. Weijling, ambtenaar van de burgerlijke stand
 • 1964 N.J. de Rie
 • 1981 M.W. de Rie-Jong
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Lakeman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1912 L. Bijlsma; aanbrengen zonnescherm. • Nieuwland 6
  HDS
 • Nieuwland 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 | slijterij
 • Bewoners
 • 1912 H. Bakker, banketbakker
 • 1920 J. Groot, koek- en banketbakker
 • 1928 Jn. Groot, banketbakker
 • 1949 Banketbakkerij H. Kleppe, tel. 4677
 • 1949 J. Groot, banketbakker (h)
 • 1964 H.Kleppe
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H. Bakker Bz.; aanbrengen zonnescherm.
 • 1927 J. Groot; aanbrengen zonnescherm.
 • 1930 J. Groot; uitbreiden banketbakkerij.
 • 1931 J. Groot; uitbreiden banketbakkerij.
 • 1951 G. Klay namens H. Kleppe; verbouwen etalageruiten.
 • 1952 G. Klay namens H. Kleppe; verbouwen winkelingang.
 • 1954 H. Kleppe; verbouwen, plan tot verplaatsen banketbakkerij en veranderen bakkerij tot woonkeuken.
 • 1954 H.Kleppe; uitbreiden banketbakkerij. • Nieuwland 8
  HDS
 • Nieuwland 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | discotheek
 • Bewoners
 • 1912 Wed.P. Reek-de Groot
 • 1912 F.C. Reek, goudsmid
 • 1912 Mej. W. Spannenburg, geheelonthouderscafé
 • 1912 J. ten Heuvel Brouwer, caféhouder
 • 1912 Jn. ten Heuvel Brouwer, caféhouder
 • 1949 Café Th. Peijnenburg, tel. 4390
 • 1949 Th. Peijnenburg, caféhouder (h)
 • 1949 H. van Riel, dansleraar
 • 1964 P. Dekker
 • 1981 K. Koeman
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H.J. Sindram; aanbrengen zonnescherm.
 • 1910 J. Boon Jz.; bierverlof, ingetrokken 1916.
 • 1910 W. Loggen; bierverlof.
 • 1911 W. Spannenburg; aanbrengen reclameborden en bierverlof.
 • 1911 W. Spannenburg; intrekken bierverlof, F. C. Reek; verkoop alcoholvrije drank.
 • 1911 Mej. W. Spannenburg; verlof tot verkoop alcoholvrije drank
 • 1912 F.C. Reek; aanbrengen zonnescherm.
 • 1913 A. Brevé; leggen spruit. F.C. Reek; intrekken melkverlof, N.B. van Stralen krijgt melkverlof.
 • 1914 N.B. van Stralen; intrekken melkverlof. Mej. A. Kaan krijgt melkverlof.
 • 1915 Mej. A. Kaan en C. Rutgers; bierverlof, ingetrokken
 • 1918 J. ten Heuvel Brouwer; verbouwen perceel, ontheffing artikel 8. Architect H.J. Cramer.
 • 1918 J. ten Heuvel Brouwer; overschrijving drankvergunning van Grote Noord nr. 2 naar dit perceel.
 • 1919 J. ten Heuvel Brouwer; vergunning wordt gewijzigd i n verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1935 Drankvergunning wordt overgeschreven op naam van Geertje Piekart, Wed. J. ten Heuvel Brouwer en naar West nr. 70. In 1935 krijgt Th. Peijnenburg verlof A.
 • 1938 A. Molenaar jr. namens C. Kok; maken privaat.
 • 1964 C. Kok en Peijnenburg; vervangen wisselton door twee wc's. • Nieuwland 10
  HDS
 • Nieuwland 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 | muziekhandel
 • Bewoners
 • nummer 10
 • 1912 M.R.J. Schermer, grutter
 • 1920 'Onze Courant'
 • 1920 P.A. Florijn, kantoorbediende
 • 1928 C. Meijssen, slager
 • 1949 Th. Bloem, aardappelen, groenten en fruit
 • 1949 Th. Bloem, groentenhandelaar (h)
 • 1964 J.Koetsier
 • 1981 J.J.J. Moeskops
 • nummer 10 rood
 • 1928 M. Asyee
 • Gebeurtenissen
 • 1928 G. Meijssen-Ravestein en J. Groot; verbouwen nrs. 10, 12 en aanbrengen zonnescherm nr. 10.
 • 1930 Th. Bloem; uitstallen van groenten op de stoep.
 • 1931 Th. Bloem; aanbrengen zonnescherm.
 • 1935 Th. Bloem; uitstallen winkelgoederen op de stoep.
 • 1939 Th. Bloem; aanbrengen zonnescherm.
 • 1942 J. van Duin namens Th. Bloem; aansluiten perceel aan gemeenteriool ten behoeve van een aardappelschraapmachine.
 • 1948 J. van Duin namens Th. Bloem; bouwen vorstvrije fruitbewaarplaats bij het perceel.
 • 1961 J. Koetsier; verbouwen perceel.
 • 1974 R.M. Moeskops; veranderen winkelpand nrs. 10, 12.
 • 1976 R.M. Moeskops; veranderen woonhuis.
 • 1978 R.M. Moeskops; verbouwen perceel. • Nieuwland 12
  HDS
 • Nieuwland 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1928 Jb. Groot, hoef- en kachelsmid
 • 1949 J. Groot, smid-bankwerker (h)
 • 1964 J. Groot
 • 1981 R.J.M. Moeskops
 • Gebeurtenissen
 • 1919 PEN ; oprichten smederij met elektrische beweegkracht.
 • 1926 Joh. Koopmans; verbouwen gevel en maken nieuwe stoep.
 • 1927 J. Koopmans; ontruimen bovenwoning. Perceel eigendom van N.V. 'Onze Courant'.
 • 1927 Continental Petroleum Company; oprichten benzine-installatie op stoep.
 • 1927 F. Groot; oprichten smederij.
 • 1928 Zie nr. 10.
 • 1928 J. Groot; aanbrengen reclamebord 'rijwielstalling van 13 t /m 18 augustus'.
 • 1930 J. Groot; aanbouwen slaapkamer nr. 12.
 • 1956 Jac. Groot; uitbreiden van de bedrijfsinstallatie in het perceel.
 • 1969 N.V. Krom; verbouwen voorgevel.
 • 1974 R.M. Moeskops; veranderen winkelpand nrs. 10, 12.
 • 1975 R.M. Moeskops; verbouwen pand. • Nieuwland 14
  HDS
 • Nieuwland 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 | bakkerij
 • Bewoners
 • 1912 H. Brouwer, brood- en koekbakker
 • 1912 Wed. E. Brevé-Jongert
 • 1920 H. Brouwer, broodbakker
 • 1928 H. Brouwer, broodbakker
 • 1949 H. Brouwer
 • 1949 P.J. Kloet, tuinman/stoker
 • 1964 P.J. Kloet
 • 1981 G.P.M. Verberne
 • Gebeurtenissen
 • 1901 H. Brouwer; oprichten brood- en koekbakkerij en vernieuwen onderpui.
 • 1904 H. Brouwer; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 P.J. Blauw namens H. Brouwer; maken wc.
 • 1957 A. Kloet-Brouwer; wijzigen winkelpui.
 • 1969 G.J.P. Verberne; vergroten bakkerij.
 • 1971 G.J.P. Verberne; veranderen voorgevel.
 • 1976 J. Hoogerhout; verbouwen winkelpand.
 • 1979 G.P.M. Verberne; uitbreiden broodbakkerij. Architect Luc Trigallez. • Nieuwland 16
  HDS

  Nieuwland nr. 16; 1925

 • Nieuwland 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 | restaurant beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 KI. Kaan, kaashandelaar
 • 1920 M. Rijnsent, in koloniale waren
 • 1928 Gebr. Spaans, slager
 • 1949 G. Spaans, slagerij, vleeswarenfabriek, tel. 4060
 • 1949 C. Jonker, technisch assistent
 • 1949 G. Spaans, slager (h)
 • 1949 18 T. Stam, levensmiddelen
 • 1949 A.C. Stam, winkelier en klompenhandelaar
 • Gebeurtenissen
 • 1905 T. Ruiter; bierverlof in winkel en daarachter gelegen vertrek, ingetrokken 1916.
 • 1915 N. Demmendaal; verbouwen perceel.
 • 1916 M. Smit; aanbrengen zonnescherm.
 • 1920 D. Kaat; verbouwen perceel.
 • 1922 G. Spaans; oprichten slagerij.
 • 1923 Ontheffing van artikel 8 voor een te bouwen zouterij van vleeswaren achter het perceel.
 • 1923 N.V.ENSYT v/h W. Tedema; bouwen koelcel in de steeg tussen nrs. 16, 18.
 • 1923 G. Spaans; oprichten zouterij voor vleeswaren, ontheffing artikel 8.
 • 1925 G. Spaans; ontheffing verplichting om keuken behorend bij nr. 16 af te breken.
 • 1927 G. Spaans; verbouwen perceel.
 • 1930 G. Spaans; verbouwen perceel.
 • 1931 G. Spaans; bouw gebouwtje aan bestaande slachtplaats en uitbreiden slagerij.
 • 1942 G. Spaans; wijzigen voorgevel. Aannemer G. Klay.
 • 1943 G. Spaans; uitbreiden slagerij.
 • 1949 G. Spaans; uitbreiden slachtp laats. Aannemer D. Tonneman.
 • 1971 K.L. Man; verbouwen perceel. • Nieuwland 18
  HDS
 • Nieuwland 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 | fotostudio
 • Bewoners
 • nummer 18
 • 1912 Chr. Vijzelaar, slager
 • 1920 G. Spaans, koe- en varkensslagerij
 • 1928 W. Schuts, barbier
 • 1964 A.C. Stam
 • nummer 18 rood
 • 1912 P. Dijkman, machinale brei-inrichting
 • 1920 G.L. Dammers, boekhouder
 • 1928 J.W. Harmsen, pianist
 • 1928 Wed. G. van Dugteren-Kaagman, pensionhoudster
 • 1949 J. Rooker, kantoorbediende G.A.B
 • 1964 P.J. Spaans
 • 1981 P. Fikke
 • Gebeurtenissen
 • 1902 C. Vijzelaar; verbouwen voorgevel.
 • 1919 C. Vijzelaar; aanschrijving dak te repareren.
 • 1920 G. Spaans; bouwen rookhok achter nr. 18.
 • 1923 N.V.ENSYT v/h W. Tedema; bouwen koelcel in de steeg tussen nrs. 16, 18.
 • 1936 C. Mantje namens G. Spaans; verbouwen pand, in 1936 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1941 G. Spaans; oprichten dubbele rookkast.
 • 1970 Fa. P. Fikke en Zn. C.V. ; oprichten inrichting voor roken paling en verwerken vis. • Nieuwland 20
  HDS
 • Nieuwland 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 | vishandel
 • Gebeurtenissen
 • 1902 D. Tober; aanbrengen deurkozijn in voorgevel.
 • 1932 G. Spaans; verbouwen perceel.
 • 1936 G. Spaans; ingebruikname van zoldergedeelte als slaapgelegenheid.
 • 1938 G. Spaans; maken inrit in trottoir.
 • 1941 G. Spaans; verbouwen pakhuis. Architect Joh. Verberne.
 • 1956 G. Spaans; bouwen rook- en rijpkasten achter perceel. • Nieuwland 22
  HDS
 • Nieuwland 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22
 • Bewoners
 • 1912 G.L. van Deursen, smid
 • 1920 G.L. van Deursen, kachelsmederij
 • 1928 W.B. van Egten, smid
 • 1949 W.B. van Egten, smederij
 • 1949 H.J. van Egten, dienstbode
 • 1949 W.B. van Egten, smid (h)
 • 1964 W.B. van Egten
 • Gebeurtenissen
 • 1905 G.L. van Deursen; aanbrengen uithangbord.
 • 1907 G.L. van Deursen; verbouwen voorgevel en maken afsluiting dienende tot uitstalling.
 • 1921 G. Spoelder; verbouwen perceel, aanbrengen drie deuren.
 • 1921 C. Zijp ; aanbrengen houten reclamebord.
 • 1922 C. Hagenaars; maken lozing voor menagewater.
 • 1936 M. Nooij; aanschrijving om gebreken op te heffen.
 • 1938 M. Nooij; vernieuwen onderpui en verbouwen gevel.
 • 1940 W.B. van Egten; aanbrengen uithangbord.
 • 1949 M. Nooij; aanschrijving om gebreken op te heffen.
 • 1956 W.B. van Egten; vergunning smederij voort te zetten.
 • 1971 J.P. Hoff en J. Kaayk; verbouwen perceel. • Nieuwland 24

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Nieuwland 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 | café-bar beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Bedrijfspand met vernieuwde klokgevel.
 • Bewoners
 • 1912 J.G.R. Rockland, bierbottelaar en caféhouder
 • 1920 A. Mak, tuinman
 • 1928 C. Roemer, metselaar en caféhouder
 • 1949 F. Opmeer, vissersknecht
 • 1949 J. Opmeer, schilder
 • 1949 G.Schouten, fabriekarbeidster
 • 1964 B.Hof-Visser
 • 1981 C.J. Schipper
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en daaropvolgend vertrek door Jacob Bos, in 1892 opgevolgd door Klaas Wortel, in 1894 opgevolgd door Ulrich Meissenbacher, in 1899 opgevolgd door Aris Verëll, ingetrokken in 1906.
 • 1909 J.G.R. Rockland; vergunning tot verkoop sterke drank in 't klein.
 • 1909 D. Boot; drankvergunning wordt ingetrokken.
 • 1919 J. Groot; vergunning voor verkoop sterke drank in 't klein, vergunning J.G.R. Rockland wordt ingetrokken.
 • 1924 J. Groot; drankvergunning wordt ingetrokken.
 • 1924 P. van Riel; vergunning verkoop sterke drank in 't klein, ingetrokken 1926.
 • 1926 G.A. Masteling; verkoop alcoholhoudende andere dan sterke drank.
 • 1926 N.L. Mak; drankvergunning, ingetrokken 1927.
 • 1927 C. Roemer, drankvergunning.
 • 1930 C. Roemer; maken nieuwe stoep.
 • 1931 M. Nooij; verbouwen perceel onder andere vernieuwen voorgevel café.
 • 1939 W.J. Galensloot; overschrijving tapvergunning Rode Steen nr. 2 naar dit perceel.
 • 1941 M. Nooij; verbouwen gevel.
 • 1960 B. Hof-Visser; verlof A, wordt in 1965 ingetrokken.
 • 1961 N.V. Zuid-Hollandse Bierbrouwerij te 's Gravenhage; verbouwen keuken.
 • 1965 J.K.F. Pruis; verlof A. • Nieuwland 26
  HDS
 • Nieuwland 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 | bromfietswinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1949 Brandstoffenhandel ""Gliick-Aur (D. Tober), tel. 4165
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Dirk Boot in de twee beneden lokalen en het daartussen gelegen woonvertrek, het achter lokaal aan de Achterstraat zijde verdeeld in een kolfbaan en een vertrek uitkomend aan de Achterstraat, ingetrokken 1909.
 • 1905 D. Boot; aanbrengen uithangbord.
 • 1909 J. Bloem; verlof verkoop alcoholhoudende drank andere dan sterke drank in nr. 26 rood.
 • 1909 D. Tober; oprichten bergplaats voor steenkolen, turf, hout en andere brandstoffen.
 • 1929 D. Tober; vernieuwen kap en zijgevel pakhuis.
 • 1933 D. Tober; aanbrengen nieuwe toegangsdeuren.
 • 1967 Fa. Kroonenburg en Menke; wijzigen voorgevel pakhuis en verbouwen tot autoshowroom.
 • 1972 Kroonenburg en Menke; veranderen voorgevel. • Nieuwland 28
  HDS
 • Nieuwland 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 | kapsalon
 • Bewoners
 • 1920 Wed. B. Tros
 • 1949 Kapsalon W. Schuts
 • 1949 W. Schuts, kapper (h)
 • 1964 W. Schuts
 • 1981 M.J. Last
 • Gebeurtenissen
 • 1909 D. Tober; verbouwen pand tot pakhuis.
 • 1935 D. Tober; verbouwen pand. In 1936 voltooiings- en bewoonbaarverklaring voor zijn nieuwgebouwde woonhuis.
 • 1936 D. Tober; maken stoep. • Nieuwland 30
  HDS
 • Nieuwland 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 30, 30 rood | verf- en behangzaak
 • Bewoners
 • nummer 30
 • 1949 A. Entius, arbeider
 • 1981 J. van Diepen
 • nummer 30 rood
 • 1912 Gezusters Knap, strijksters
 • 1912 H. Knap, uurwerkmaker
 • 1920 H. Knap, klokkenmaker
 • 1964 C. Peerdeman
 • Gebeurtenissen
 • 1923 P.J. Blauw namens A. Vet; maken nieuwe pui.
 • 1949 D. Nieuwboer; verlof A wordt ingetrokken.
 • 1953 Vervangen wc in nr. 30 rood.
 • 1960 Aanschrijving houten buitentrap en balcon te herstellen van nr. 30 rood.
 • 1963 Aanschrijving houten buitentrap en balcon te herstellen van nr. 30 rood.
 • 1964 Aanschrijving houten buitentrap en balcon te herstellen van nr. 30 rood.
 • 1967 Aanschrijving houten buitentrap en balcon te herstellen van nr. 30 rood.
 • 1969 J. van Diepen; verbouwen perceel. • Nieuwland 32
  HDS
 • Nieuwland 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32
 • Bewoners
 • 1912 Fa. Wed. A. van Berkum, zadelmakerij
 • 1920 P. de Graaff, zadel- en zeilmaker
 • 1928 Th. Dijkman, schilder
 • 1949 Th. Dijkman, schildersbedrijf
 • 1949 Th. Dijkman, schilder (h)
 • 1964 J. van Diepen
 • Gebeurtenissen
 • 1903 A. van Berkum; leggen spruit voor afvoer hemel- en menage water naar water Nieuwland.
 • 1905 A. van Berkum; plaatsen uitstalrek.
 • 1920 Adr. Blaauw; plaatsen rijwielrek op stoep.
 • 1925 P. de Graaff; opslaan teer, carbolineum en olie achter nr. 32.
 • 1933 Th. Dijkman; vernieuwen stoep.
 • 1939 D. Dijkman; verbouwen perceel. Aannemer P. van Duimen.
 • 1963 J.Blekemolen; wijzigen voorgevels nrs. 32, 34.
 • 1963 J. Blekemolen; verbouwen voorgevel.
 • 1969 J. Blekemolen; verbouwen voorgevel. • Nieuwland 34
  HDS
 • Nieuwland 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 | stoffenwinkel
 • Bewoners
 • 1912 J.N. Bloem, fruithandelaar
 • 1920 J. Bloem, groentehandelaar
 • 1928 Th.J. Bloem, groentehandelaar
 • 1949 Dirk Bloem, groenten en fruit, tel. 4587
 • 1949 J.M.J. Blekemolen, groenten- en fruithandelaar
 • 1964 J.M.J. Blekemolen
 • 1981 J.H. Jelsma
 • Gebeurtenissen
 • 1927 N. Hoogland namens J. Bloem; verbouwen gevel.
 • 1940 C.J. Deckers namens D. Bloem; aansluiten perceel aan gemeenteriool t.b.v. een aardappelschilmachine.
 • 1947 G. Klay namens J.M.J. Blekemolen; aanbrengen privaat met waterspoeling.
 • 1949 J.M.J. Blekemolen, winkelier; verlof B.
 • 1958 J. Blekemolen; verbouwen perceel. Zie nr. 32. • Nieuwland 36
  HDS
 • Nieuwland 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 | kruidenier
 • Bewoners
 • 1912 Alb. Vet, melkslijter
 • 1920 Wed. J. Vet, in kruidernierswaren
 • 1920 Gebr. Vet, melkhandel
 • 1928 A.W. Vet, kruidenier
 • 1949 H. Maas, levensmiddelen, tel. 4477
 • 1949 F.A. Bals, kruideniersbediende
 • 1949 H.Maas, kruidenier; penningmeester van de Diaconie der Gereformeerde Kerk; tel. 4477
 • 1964 P. Veldmans
 • 1981 W.W.Ursem
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Adriana Kniest, vrouw van Pieter Bakker, vergunning is 19 juni 1882 vervallen.
 • 1931 A.W. Vet; aansluiten perceel aan gemeenteriolering.
 • 1943 H. Maas; verbouwen perceel. Aannemer V. Hakhoff en Zn.
 • 1944 H. Maas; verwijderen roeden uit beide etalageramen. Aannemer Fa. V. Hakhoff en Zn.
 • 1953 H. Maas; verbouwen winkelpui en winkelpand. • Nieuwland 38
  HDS
 • Nieuwland 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 j café zie Koepoortsplein
 • Bewoners
 • 1920 C. Menke, café-houder
 • 1928 A.P. de Wit, café-houder
 • 1949 C.J. Ruijter, dienstbode
 • 1949 A.P. de Wit, caféhouder (h)
 • 1964 G.P. Willems
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het benedenhuis aan de toonbank en in de gelagkamer door Dirk Buis, in 1886 opgevolgd door Daatje Dudink weduwe van D. Buis, in 1888 opgevolgd door Harmen Wessemius, ingetrokken 1906.
 • 1906 C. Menke; drank vergunning, in de gelagkamer aan het Koepoortsplein en het benedenhuis aan het Nieuwland.
 • 1907 C. Menke; gevel aan Nieuwlandzij de heeft gebreken, aanschrijving om deze gevel te amoveren tot onderpui en opnieuw op te metselen en aan balken en kap te verankeren.
 • 1909 C. Menke, caféhouder; verbouwen perceel door slopen bestaande keuken en bouwen was- en spoelhok. Architect P. Lugtig.
 • 1925 Zie Nieuwendam nr. 24.
 • 1925 A.P. de Wit, verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1931 A. de Wit; aansluiten pand aan gemeenteriool.
 • 1943 A. de Wit; verbouwen keuken zijde Koepoortsplein. Architect S.W. Langius.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeNieuwe Noord
   VolgendeNieuwsteeg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank