Kennisbank

Nieuwendam

Terug naar de inhoudsopgaveHuisnummers anno 1982:
0 1 2-3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-34 35 36 37

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Nieuwendam
HDS

Nieuwendam, circa 1900

Nieuwendam, 1903

Nieuwendam

 • Straatbeschrijving
 • In 1341 werd Hoorns eerste echte haven gegraven; met de uitgehaalde grond werd een kade langs het water gelegd en een lage dijk die als bescherming van de haven dienst deed: de Nieuwendam.
  In 1420 werd de gracht weer uitgediept en de aarde werd op het huidige Venidse-Bierkade-eiland geworpen, terwijl in dat zelfde jaar de Appelhaven werd gegraven, als verlengde van het water van de Nieuwen-dam naar de Slapershaven. Ook het gedeelte van de Gouw langs de huidige Kerkstraat, de Rodesteen en de Havenstegen werd gedempt; het verder lopend (gebogen) gedeelte is in het water van de Nieuwendam bewaard gebleven. De Nieuwendam werd zo genoemd omdat hij een nieuwe zeewering was op buitendijksland, vóór de oudere Grote Oost-Westdijk. Tussen haakjes zijn de nummers van voor 1909 vermeld. • Nieuwendam 1
  HDS

  Nieuwendam nr. 1

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 monument
 • Pandbeschrijving
  Voormalig pakhuis met rechthoekig grondplan onder zadeldak, dat aan de achterzijde af gewolfd is. Inwendig bevat het pand een 17de eeuwse houtskelet. In de voorgevel, beëindigd als puntgevel en van jongere datum, vensters met roedeverdeling.
 • Bewoners
 • 1981 E.J.J. Stracke
 • Gebeurtenissen
 • 1971 E.J.J. Stracke; veranderen zijgevel.
 • 1972 E.J.J. Stracke; veranderen zolderruimte nrs. 1, 2.
 • 1977 E.J.J. Stracke; veranderen zijgevel nr. 1. • Nieuwendam 2-3

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 2, 3 beeldbepalend
 • 0000 NUMMERS 2, 3 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1981 F.J. Stracke
 • nummer 3
 • 1981 M. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1970 F.J. Deurloo; maken etagewoning in pakhuis nr. 3.
 • 1972 W.W. Wennes; veranderen pakhuis in bar met bovenwoning nr. 2.
 • 1972 E.J.J. Stracke; veranderen zolderruimte nrs. 1, 2.
 • 1973 E. Stracke; veranderen pakhuis in woning nr. 3.
 • 1973 J. Beemsterboer; veranderen nr. 3.
 • 1974 M. Groot; veranderen nr. 3. • Nieuwendam 4-5
  HDS

  Nieuwendam nrs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  Nieuwendam nrs. 4, 5

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 4, 5 monument
 • 0000 NUMMERS 4, 5 monument
 • Pandbeschrijving
  Hoekpand. Eenvoudige trapgevel; in de zijgevel 18de eeuwse vensters
 • Pandbeschrijving
  Hoekpand. Eenvoudige trapgevel; in de zijgevel 18de eeuwse vensters
 • Bewoners
 • nummer 4
 • 1912 H. Schuurman, landarbeider
 • 1920 H. Schuurman, los werkman
 • 1949 C. Machielse, visser (h)
 • nummer 4,5
 • 1964 A. van Diepen
 • 1981 F. Kroon
 • nummer 5
 • 1912 Wed. P. de Jong
 • 1920 Mej. A.S chuurman, costuumnaaister
 • 1949 C. Buis, koperslager (h)
 • 1964 A. van Diepen
 • 1981 F. Kroon
 • Gebeurtenissen
 • 1927 Chr. Beerding; onttrekken pand aan de wwondoeleinden en oprichten sigarenfabriek met droogkamer.
 • 1944 Chr. Beerding; vergunning sigarenfabriek tot 1 januari als woning te gebruiken.
 • 1954 Nr. 5 Onbewoonbaar verklaard. De woning is als volgt ingedeeld: begane grond: woonkamer met bedstede, portaal, keukenkast en tonnen-privaat, eerste verdieping omvat een open zolder, tweede verdieping bestaat uit een vliering met onbeschoten kap.
 • 1956 Nr. 5 Onbewoonbaarverklaring opgeheven; door verbouwing karakter van woning verloren.
 • 1958 Vereniging Oud Hoorn; restaureren perceel. De pleisterlaag is verwijderd. Architect A.J. de Koning, te Hoofddorp. Aannemer Jorritsma en Hakhoff.
 • 1970 J. Zuidweg; verbouwen nrs. 4, 5. • Nieuwendam 6
  HDS

  Nieuwendam nrs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis onder dezelfde kap als nr. 5; gepleisterd rechtgesloten geveltje.
 • Bewoners
 • 1981 M. Koopman • Nieuwendam 7
  HDS

  Nieuwendam nrs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 monument
 • Pandbeschrijving
  Pand van eenvoudige architectuur. Passend bij de naastgelegen bebouwing.
 • Gebeurtenissen
 • 1934 H. de Vries Rz.; verbouwen perceel. • Nieuwendam 8
  HDS

  Nieuwendam nrs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 monument
 • Pandbeschrijving
  Van nieuwe gevel voorzien ouder pand met zadeldak.
 • Bewoners
 • 1949 J.C.W. Blauw, kantoorbediende
 • 1964 T. van Velzen
 • 1964 P.N. Pelt
 • 1981 G. van der Munnik
 • Gebeurtenissen
 • 1959 P.N. Pelt; verbouwen perceel; • Nieuwendam 9
  HDS

  Nieuwendam nrs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 monument
 • Pandbeschrijving
  Hoog woon- en pakhuis met ook achterpuntgevel XVII; pui XVIIIC met omlijste deur. Stoep met hekken. Inwendig stucwerk; in de tuin stoeppaal.
 • Bewoners
 • 1912 H. Schottee de Vries; kaaskoper
 • 1912 H. Schottee de Vries, kaashandelaar
 • 1920 H. de Vries Rz., kaaskoper
 • 1920 H. Schottee de Vries, koopman
 • 1928 H.R. Schottee de Vries, kaaskoper
 • 1928 Wed. H. Schottee de Vries-Koen
 • 1949 Firma H. De Vries, kaashandel, tel. 4493
 • 1949 J.C. Brouwer, slager
 • 1949 J.W. Harmsen, toonkunstenaar (h)
 • 1949 A.B. Khohonggiem, oogarts (h)
 • 1949 UITZOEKEN
 • 1949 E. Kortebos, voorzitter van de Hoornse Mixed Hockeyclub
 • 1964 A.J. Feij
 • 1964 P.M. Veenstra
 • 1981 J.H. Kropf
 • 1981 M. Veenstra-Tillema
 • Gebeurtenissen
 • 1916 H. Schottee de Vries; verbouwen perceel, onder andere achtergedeelte, en ontheffing van art. 13.
 • 1932 Wed. A.M.F. Schottee de Vries-Koen; afbreken en wederopbouwen bovengedeelte voorgevel. • Nieuwendam 10
  HDS

  Nieuwendam nrs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 monument
 • Pandbeschrijving
  Vernieuwde gevel (circa 1890) voor ouder pand met zadeldak.
  Pakhuis Int. Hasselse Houtschip met twee gevelstenen met schepen.
 • Bewoners
 • 1981 H.J. Kenter
 • Gebeurtenissen
 • 1974 H.J. Kenter; veranderen pakhuis in galeriewoning. • Nieuwendam 11
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1964 P. Ruijter
 • 1981 A. Hoogervorst
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Fa. T.A. Pool; bouwen pakhuis op een terrein aan de Nieuwendam. Architect H.J. Cramer. Aannemer P.J. Blauw.
 • 1924 Fa. T.A. Pool; plaatsen elektromotor van 2 PK.
 • 1947 P. Ruiter, directeur N.V. Pool; verbouwen pakhuis tot woning. In 1948 bewoonbaarverklaring voor nrs. 11 , 11 rood. Aannemer P.J. Blauw. • Nieuwendam 12
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1928 Nic. Ruyter, koopman in tabak
 • 1949 Wed. C.Kokelaar-Lefèvre
 • 1949 Wed. A. Lefèvre-Ruijter
 • 1949 Wed. C. Lefèvre-Stofkoper
 • 1964 H.J. Rupert
 • 1981 D.A. Deen
 • Gebeurtenissen
 • 1928 N. Ruyter; slopen pakhuis en bouwen woning. De faecaliënafvoer wordt aangesloten op het water van de Nieuwendam. I n 1928 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring. Architect H.J. Cramer.
 • 1942 Van 11 december 1942 tot 11 september 1944 is het pand in gebruik geweest bij de Duitse Weermacht.
 • 1977 D.A. Deen; vernieuwen houten schuur. • Nieuwendam 13
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 beelbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen zonder opschrift.
 • Bewoners
 • 1912 R. IJpma, metselaar
 • 1928 J.A. Kapteijn, sigarenmaker
 • 1949 J.A. Kaptein, sigarenmaker (h)
 • 1964 H. Kip
 • 1981 H. Kip
 • Gebeurtenissen
 • 1900 H. Preijer; oprichten zilversmederij.
 • 1924 Wed. S.B. Augurkie; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1929 J. Waterman; oprichten werkplaats voor machinale houtbewerking.
 • 1935 J. Waterman; uitbreiden inrichting voor machinale houtbewerking door bijplaatsing van elektromotoren.
 • 1943 C.D. Wormsbecher; aanschrijving het rookkanaal in de voorkamer te herstellen. • Nieuwendam 14
  HDS

  Nieuwendam nrs. 14, 15

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 monument
 • Pandbeschrijving
  Pand van eenvoudige architecteur. 17de eeuws.
  Levensboom in bovenlicht deur.
 • Bewoners
 • 1912 A.J. Clarion, gemeente ontvanger
 • 1920 J.J. Sickmann, boekhouder
 • 1920 Ph.J. Gijzelaar, boekhouder
 • 1928 J.W.J. van 't Hek, aannemer
 • 1949 J.W.J. van 't Hek, aannemer (h), tel. 4831
 • 1949 J.W. van 't Hek, metselaar
 • 1949 M.Ch. van 't Hek
 • 1964 W.A. van 't Hek
 • 1964 C.M. van 't Hek-Winnubst
 • 1964 W.A. van 't Hek
 • Gebeurtenissen
 • 1930 J.W.J. van 't Hek; aanschrijving berging aan Melknapsteeg nr. 19 te herstellen.
 • 1936 J.W.J. van 't Hek; aanschrijving berging Melknapsteeg nr. 19 te herstellen.
 • 1940 J.W.J. van 't Hek; maken serre achter perceel.
 • 1941 J.W.J. van 't Hek; aanschrijving zijmuur van berging nr. 19 af te breken en weer op te metselen.
 • 1974 W. van't Hek; verbouwen woning. In 1979 is de woning geheel vernieuwd (nieuwbouw).
 • 1979 W. van 't Hek; bouwen drie garages. • Nieuwendam 15
  HDS

  Nieuwendam nrs. 14, 15

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 monument
 • Pandbeschrijving
  Pand van eenvoudige architectuur, 17de eeuws.
 • Bewoners
 • 1981 H.F. Oei
 • Gebeurtenissen
 • 1910 P. Molenaar; oprichten stoomgraanmalerij.
 • 1911 Er worden klachten ingediend in verband met de stank welke door de graanmalerij wordt verspreid.
 • 1915 P. Molenaar heeft maalderij uitgebreid zonder hinderwetvergunning.
 • 1926 P. Molenaar; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1927 P. Molenaar; plaatsen elektromotor van 30 PK in zijn meelmalerij.
 • 1928 P. Molenaar; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1929 P. Molenaar; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1930 P. Molenaar; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1931 P. Molenaar en Zn.; nieuwe hinderwetvergunning voor graanmalerij aan Nieuwendam.
 • 1936 In de nacht van 19 op 20 november is het pand door brand gedeeltelijk verwoest.
 • 1938 P. Molenaar; aanschrijving om van het verbrande perceel, de kapspanten en zolderbalken en de achtergevel tot de verdieping te slopen en de eindgevel te dichten.
 • 1940 S. Alkema; afdekken achtergedeelte en ti jdelijk inrichten tot brandstoffenbergplaats van het verbrande perceel.
 • 1973 Aanschrijving het pand te slopen.
 • 1974 A. Dekker; verbouwen pakhuis tot woonhuis. Architect Y.J. Hangelbroek. • Nieuwendam 16
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16
 • Gebeurtenissen
 • 1927 C. Alkema; verbouwen perceel, onder andere maken schuifdeur in de zijgevel zijde Melknapsteeg.
 • 1930 C. Alkema; aanschrijving nieuwe dakgoten aan te brengen.
 • 1936 C. Alkema; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1944 S. Alkema; slopen en opbouwen bouwvallige voorgevel en maken kantoortje in het pakhuis. Aannemer C. Hagenaars.
 • 1950 S. Alkema; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1968 S. Alkema; aanschrijving voorgevel te herstellen. • Nieuwendam 17
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Bewoners
 • 1912 J.J. Jonkman, timmerman
 • 1920 Hendr. Wessemius, gediplomeerd muzieklerares
 • 1920 H. Wessemius, wijnkopersbediende
 • 1920 Mej. M.A. Lanz, dames- en kinderkleding
 • 1928 Wed. H . Wessemius
 • 1928 Mej. H. Wessemius, muzieklerares
 • 1949 H. Wessemius, muzieklerares (h)
 • 1964 S. van der Heide
 • 1981 J.A. Boschma
 • Gebeurtenissen
 • 1908 D. Jonkman; bouwen nieuw woonhuis. In 1908 voltooiingsverklaring.
 • 1938 Th. Dekker; uitbreiden timmerwerkplaats.
 • 1976 J.A. Boschma; verbouwen woning, maken keuken i n bijkeuken. Aannemer J.A.J. Helderman. • Nieuwendam 18
  HDS

  Nieuwendam nr. 18

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig laat 18de vroeg 19de eeuws huis met omlijste ingang.
 • Bewoners
 • 1912 D. Jonkman, stoomkistenmakerij
 • 1920 C. Botman, manufacturier
 • 1920 Wed. S.B. Augurkie, pensionhoudster
 • 1928 W. Hartman, kaashandelaar
 • 1949 A. Eelden
 • 1949 H.L. Koolen, sigarenmaker
 • 1949 S. Roselaar. belastingconsulent (h)
 • 1964 N. Verlaat
 • 1981 N.A. Verlaat
 • Gebeurtenissen
 • 1940 Op 8 september 1940 is het pand in beslag genomen door de Duitse Weermacht (onderdeel L . 20102), tot en met 13 september 1940 is er in de woning verblijf gehouden. Op 28 september 1940 is het pand ontruimd.
 • 1954 A. van IJzendoorn; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1978 N.A. Verlaat; bouwen autostalling.
 • 1979 N.A. Verlaat; verbouwen perceel. • Nieuwendam 19-20
  HDS

  Nieuwendam nrs. 19, 20; 1920-1930

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 19, 20
 • Pandbeschrijving
  Nr. 19 dateerde van 1610 en nr. 20 van 1660.
 • Bewoners
 • nummer 19
 • 1928 Pakhuis de Zeevaart
 • nummer 19 rood
 • 1928 A.C.M. Lamboo, sigarenmaker
 • 1928 Th.M. Lamboo, sigarenmaker
 • nummer 20
 • 1928 Pakhuis de Dolphijn
 • Gebeurtenissen
 • 1923 J. van 't Hek; verbouwen en inrichten nr. 19 tot woning.
 • 1937 J. van 't Hek en N.V. Kaashandel Mij. 'Gouda'; aanschrijving nrs. 19, 20 het losse metselwerk aan de achtergevel te verwijderen en opnieuw te metselen. De gevels onderling verankeren.
 • 1940 Op 23 november 1940 wordt er subsidie toegekend, waarna de pakhuizen in overleg met het Rijksbureau voor de Monumentenzorg uit elkaar worden genomen, daar zij gevaar opleveren. De herbouw stagneert omdat door de Duitse bezetter de bouwvergunning wordt ingetrokken. Alle belangrijke materialen worden opgeslagen bij de aannemer P. J.Blauw.
 • 1941 J. van 't Hek en N.V. Kaashandel Mij. 'Gouda'; aanschrijving nrs. 19, 20 te stutten, schoren en te verankeren.
 • 1942 N.V. N. Timmerman's Meel- en Graanhandel en Maalderij te Alkmaar; slopen nr. 19.
 • 1942 n.v. Kaashandel Mij. 'tGouda'; slope nr. 20. • Nieuwendam 21
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 21, 21 rood beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: D.W. en A. Heijelon. 18?81.
 • Bewoners
 • nummer 21
 • 1912 C. Alkema, schipper
 • 1920 C. Alkema
 • 1928 C. Alkema, brandstoffenhandelaar
 • 1949 Alkema's Brandstoffenhandel. tel. 4321
 • 1949 S. Alkema, brandstoffenhandelaar
 • 1949 J. Mostert
 • 1964 S. Alkema
 • 1981 B. Kok
 • nummer 21 rood
 • 1920 M.C. Heijblom
 • 1928 W. Alkema, schipper
 • 1964 W. Alkema
 • 1912 M. Heijblom, aannemer gemeente-reiniging
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd in het benedenlokaal sterke drank in 't klein verkocht door M. C. Heijblom, in 1890 opgevolgd door W.H. Altmann, in 1891 opgevolgd door F.Breijer, in 1894 opgevolgd door E. Volkers, in 1897 opgevolgd door C.Alkema, in 1905 verlengd, ingetrokken in 1930.
 • 1954 S. Alkema; vervangen wisseltonnen in nrs. 21, 21 rood door wc. • Nieuwendam 22
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22
 • Bewoners
 • nummer 22
 • 1912 Wed. A. Meijer
 • 1920 Wed. A. Meijer, huisnaaister
 • 1928 W.J. Dijkstra, timmerman
 • 1964 J.M. Gietermans
 • 1981 N. Klaijboer-Peetoom
 • nummer 22H
 • 1949 M. Visser
 • Gebeurtenissen
 • 1939 J.W.J. van 'tHek; vernieuwen stoep.
 • 1949 S. Alkema; aanschrijving pand te herstellen.
 • 1951 Wed. Alkema; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1973 N. Klayboer-Peetoom; maken doucheruimte. • Nieuwendam 23
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Pandbeschrijving
  Levensboom in bovenlicht boven deur.
 • Bewoners
 • 1912 R. Wennegers, boekdrukkersgezel
 • 1920 Mej. P. Wennegers
 • 1928 R. Holman
 • 1949 J. de Best, visser
 • 1964 H.H. Audifret
 • 1981 G. van der Steeg
 • Gebeurtenissen
 • 1940 H. Zinger en J. Baas; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1941 H. Zinger en J. Baas; aanschrij ving tot verbeteren.
 • 1942 H. Zinger en J. Baas; aanschrij ving tot verbeteren.
 • 1947 G. de Boer namens H. Audifret; verbeteren woning.
 • 1979 G. van der Steeg; herstellen elektrische installatie. • Nieuwendam 24
  HDS

  Nieuwendam nrs. 24, 25

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 24, 24 rood monument
 • Pandbeschrijving
  Pand met verdieping, 17de eeuw. Voorgevel en kap vernieuwd omstreeks 1900.
 • Bewoners
 • nummer 24
 • 1912 E. Volkers, caféhouder
 • 1920 E. Volkers, winkelbediende
 • 1928 J.C.J. Schraag, handelsagent
 • 1928 J.F. Schraag, meesterknecht
 • 1949 W. Smit, tabakskerver
 • 1964 W.Smit
 • 1981 S.G. Schagen- Volkers
 • nummer 24 rood
 • 1912 Mej. T. Guise
 • 1920 Wed. Ortell, pensionhoudster
 • 1928 K. Schagen, brievenbesteller
 • 1949 D.E. Schagen. student
 • 1949 K. Schagen, brievenbesteller
 • 1964 K. Schagen
 • 1981 G.M. Schagen
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door Dieuwertje Wiggelaar, vrouw van Corn. Schoonwagen, in 1897 opgevolgd door Egbertus Volkers.
 • 1922 Wed. G. Volkers-Krab; overschrijving drankvergunning op haar naam.
 • 1925 K. Schagen; verbouwen voorgevel.
 • 1925 Intrekken verlof voor verkoop van sterke drank in 't klein van Wed. G. Volkers-Krab.
 • 1930 K. Schagen; verbouwen kap.
 • 1954 H. Kroeb; aanschrijving gebreken op te heffen. • Nieuwendam 25
  HDS

  Nieuwendam nrs. 24, 25

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig woonhuis, XIX A.
 • Bewoners
 • 1912 Chr. Schollée sr
 • 1920 A.J. Krom, rijksambtenaar Waterstaat
 • 1928 L. Koster, veekoper
 • 1949 Th. Dekker, timmerman (h), tel. 4272
 • 1964 T. Dekker
 • 1981 C.F.M . Dekker
 • Gebeurtenissen
 • 1928 Th. Dekker; wijzigen voorgevel, woonhuis wordt woonhuis met schilderswerkplaats.
 • 1933 Aanbrengen wc met aansluiting op de riolering.
 • 1938 Th. Dekker; maken nieuwe stoep. • Nieuwendam 26
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26
 • Bewoners
 • 1920 J.S. Korver, gep. schrijver Rijkswerkinrichting
 • 1928 D. Dell, adjunct commies secretarie
 • 1928 Jac. Korver
 • 1949 D. Dell, directeur gemeentereiniging, gemeentelijke visafslag; algemeen marktmeester; waagmeester (?); havenmeester; voorzitter van het Zangkoor der N.H. gemeente; tel. 4981
 • 1949 H.C. Dell-Korver, penningmeesteresse van de Vrouwenvereniging tot kleding en dekking van minvermogende mannen, vrouwen en kinderen bij de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente
 • 1949 Wed. B. Akkerman
 • 1949 J.P.J. Korver, machinist
 • 1964 H.C. Dell-Korver
 • Gebeurtenissen
 • 1910 J. Korver; verbouwen perceel en ontheffing artikel 7 wat betreft het bordesje. Maken verdieping op pand en balcon aan voorgevel. Architect V. Deen.
 • 1912 J.S. Korver, schrijver Rijkswerkinrichting. • Nieuwendam 27
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27
 • Bewoners
 • 1912 V. Deen, timmerman en aannemer
 • 1920 V. Deen, timmerman en aannemer
 • 1928 Th. Dekker, timmerman en aannemer
 • 1949 N.L.H. Ursem, hoofdagent van De Volkscourant
 • 1964 M. op den Kelder
 • 1981 A. Dekker-Stroet
 • Gebeurtenissen
 • 1905 V. Deen; bouwen pakhuis achter perceel.
 • 1908 V. Deen; verbouwen perceel, in 1908 bewoonbaarverklaring.
 • 1920 Th. Dekker; plaatsen elektromotor van 3 PK.
 • 1922 Th. Dekker; uitbreiden houtbewerkingswerkplaats.
 • 1929 Th. Dekker; verbouwen timmermanswinkel achter het perceel.
 • 1938 Th. Dekker; vernieuwen stoep nrs. 25, 27 en verbouwen nr. 27.
 • 1953 Th. Dekker; uitbreiden machinale houtbewerkingsinrichting door bijplaatsen van verschillende elektromotoren.
 • 1977 Gebr. Dekker; verbouwen woonhuis. • Nieuwendam 28
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 (30)
 • Pandbeschrijving
  Jaartal 1906 in gevel.
 • Bewoners
 • 1912 J. van Petten, timmerman en aannemer
 • 1928 J. van Petten, timmerman en aannemer, machinale houtbewerking
 • 1949 J. Demmendaal, bankbediende
 • 1949 J. van Petten, metselaar en aannemer (h)
 • 1964 D. de Keyzer
 • 1981 A.H.A.M. van der Voort
 • Gebeurtenissen
 • 1906 J. van Petten; ter plaatse van Nieuwendam nr. 30 (oud nr.) en Pompsteeg nrs. 24, 26, 30 (oude nrs.) bouwen woonhuis met timmermanswerkplaats.
 • 1908 J. van Petten; plaatsen paal bij het perceel.
 • 1916 J. van Petten; verbouwen timmermanswerkplaats Pompsteeg nr. 16 en verbouwen Nieuwendam nr. 28.
 • 1958 Th. Dekker; slopen oude werkplaats en bouwen kantoor achter nr. 28. • Nieuwendam 29

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 29, 29 rood (32, 32 rood)
 • 0000 nr. 29 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 29
 • 1912 W. Dekker, bakker
 • 1920 W. Dekker, brood- en koekbakker
 • 1920 J. van Petten jr., timmerman en aannemer
 • 1928 W. Dekker, brood- en banketbakker
 • 1949 H. Hartog, winkelier (h)
 • 1949 J. Hartog, matroos kustvaart
 • 1949 W.J. van der Vuurst. winkelbediende ijzerhandel
 • 1964 H. Hartog
 • 1981 G. Dumbar
 • nummer 29 rood
 • 1920 Wed. J. Bas
 • 1928 Wed. G. Ortel-Verweijck, kamerverhuurster
 • 1964 J. Hartog
 • 1981 A.B.M. van Dijk
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Op 19 juni 1902 woedde brand in het perceel.
 • 1902 Ten gevolge van de brand in het pand bestaat het gevaar dat de kap en bovengedeelte van de voorgevel van het pand voorover worden gedrukt. J.T. Appelboom wordt aangeschreven de kap en het bovengedeelte van de voorgevel te slopen.
 • 1902 J.T. Appelboom; verbouwen pand hoek Pompsteeg. Ontwerp D . Kolkmans, bouwkundige.
 • 1902 J.T. Appelboom; weer oprichten van zijn door brand verwoeste brood- en banketbakkerij.
 • 1903 J.T. Appelboom; aansluiten pand aan het gemeenteriool in de Pompsteeg voor de afvoer van faecaliën. Plaatsen deur en kozijn zijde Pompsteeg.
 • 1909 W. Dekker; aanbrengen twee uithangborden.
 • 1923 W. Dekker; aanschrijving afvoer voor menagewater voor de bovenwoning nr. 29 rood te maken.
 • 1924 F. Dekker; aanschrijving afvoer voor menagewater voor nr. 29 te maken.
 • 1933 J. van Riel namens H. Hartog; verbouwen achtergedeelte aan de Pompsteeg. In 1934 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring voor de nieuw gebouwde woning Pompsteeg nr. 19.
 • 1938 H. Hartog; bouwen serre achter het perceel. • Nieuwendam 30
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30 (33) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1928 E. Drost, handel in kruideniersartikelen
 • 1949 E. Drost, kruidenier (h)
 • 1964 C. Drost-Wormsbecher
 • 1981 J. Drost
 • Gebeurtenissen
 • 1919 E. Drost; bouwen zilversmidswerkplaats achter het perceel.
 • 1920 E. Drost; uitbreiden zilversmederij achter het perceel.
 • 1971 J. Drost; maken berging. • Nieuwendam 31
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 31, 31B (34) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1920 H.A. Sindram, procuratiehouder
 • 1928 A. Sindram, algemeen procuratiehouder
 • 1949 Jonkman's Brandstoffenhandel N.V., tel. 4758
 • 1949 Weijling & Zn's Brandstoffenhandel, tel. 4758
 • 1949 P. Weijling, brandstoffenhandelaar (h)
 • 1949 M. Weijling, penningmeesteresse van de Democratisch Socialistische Jongerenvereniging Nieuwe Koers; tel. 4758
 • 1964 M.A.A. Buisman-Stavenuiter
 • 1981 F.V. Pels
 • Gebeurtenissen
 • 1918 Eigenaar aangeschreven bovenwoning 31b aan te sluiten op de waterleiding.
 • 1928 H.A. Sindram; bouwen badkamer en wc achter het perceel. Architect H.J. Cramer.
 • 1976 F. Pels; verbouwen woonhuis.
 • 1976 Architect Y.J. Hangelbroek. • Nieuwendam 32
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 (nrs. 35, 36, 37, 38) beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 32
 • 1912 P. Krab, timmerman en aannemer
 • 1928 P. Krab, timmerman en aannemer
 • 1949 D. Kral, timmerman (h)
 • 1949 C. Makkes
 • nummer 32 rood
 • 1964 D. Krab
 • 1981 A. Bakker-Krab
 • Gebeurtenissen
 • 1905 P. Krab; maken beerput en stoep voor oude nrs. 37, 38.
 • 1905 Amovatie nrs. 35, 36, 37, 38 en bouwen werkplaats met bovenwoning. In 1905 bewoonbaarverklaring nr. 35.
 • 1926 P. Krab; uitbreiden timmermanswerkplaats gevestigd in perceel.
 • 1956 D. Krab; uitbreiden timmermanswerkplaats door bijplaatsen elektromotoren.
 • 1970 D. Krab; maken douche in nr. 32 rood.
 • 1976 A. Bakker-Krab; verbouwen woning. Architect De Vree. • Nieuwendam 33-34
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 33, 34 (39, 40)
 • Bewoners
 • nummer 33
 • 1920 T. Luitjes, los werkman
 • 1928 J.J. Leusden, metaalbewerker
 • 1949 J. Piekart, winkelier in tabak en sigaren (h)
 • 1964 J. Piekart
 • 1981 J.M.A. van der Kuip
 • nummer 34
 • 1912 Joh.A. Kaptein, sigarenhandel
 • 1920 J.A. Kaptein, sigarenmaker
 • 1928 W.F. Lodewijks, sigarenmaker
 • 1949 Wed. A. Stammer-Aaij
 • 1964 V.E. Mol-Karsten
 • 1964 B.V. Beuving
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.A. Kaptein; aanbrengen reclamebord nr. 34.
 • 1926 H.G. Polak; aanschrijving Vissereiland nrs. 2,4 en Nieuwendam nr. 33 te verbeteren.
 • 1932 Wed. H.G. Polak; aanschrijving gebreken in nrs. 33, 34 op te heffen.
 • 1952 J.R. Levy en R. Polak; aanschrijving gebreken in nr. 34 op te heffen.
 • 1962 Doeke Veld; aanschrijving gebreken in nr. 33 op te heffen.
 • 1966 Nrs. 33, 34 onbewoonbaar verklaard.
 • 1972 Nrs. 33, 34 gesloopt.
 • 1972 J.H.M. Heideman; bouwen nieuwe woning ter plaatse van gesloopte nrs. 33, 34. • Nieuwendam 35
  HDS

  Nieuwendam nrs. 35, 36

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35 (41) monument
 • Pandbeschrijving
  Pand met voorgevel voorzien van vensters in rondboognissen, geprofileerde puibalk en houten kroonlijst derde kwart 19de eeuw. Dakkapel met segmentvormige bekroning. De boogtrommels boven de vensters hebben voluut-versieringen.
 • Bewoners
 • 1912 H. Brinck, boekhouder
 • 1920 Wed. A.H.J. Munninghoff, collectrice staatsloterij
 • 1928 P. Boekhoff, glazenwasser en verlofhouder
 • 1928 Th. Tros, werkman
 • 1949 J. Bakker, kruier
 • 1949 G.Benist
 • 1949 L. Bergeman, grondwerker
 • 1949 J. Dekker, koopman
 • 1949 J.E. Eijzenga, tuinder
 • 1949 H.Frieling, venter in galanterieën
 • 1949 A. Hogeveen, grondwerker
 • 1949 H.B. Ros. koopman in galanterieën
 • 1949 A. Volten, schilder
 • 1949 J.J. Walkenbach, opperman
 • 1949 N. Wever, grondwerker
 • 1964 H. Kamping
 • 1981 S.H.H. Rumping
 • Gebeurtenissen
 • 1925 P. Visser; aanbrengen uithangbord.
 • 1926 P. Visser; logementsvergunning.
 • 1927 W. Fijnheer en P. Dekker; drankverlof, in 1932 ingetrokken.
 • 1927 K. Smelik; drankverlof.
 • 1928 P. Broekhoff; drankverlof in het beneden achterlokaal.
 • 1932 Wed. H.G. Polak; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1940 J. de Bruis namens Wed. H.G. Polak; maken vaste trap en wc in het perceel en een dakkapel aan de achtergevel.
 • 1940 Wed. H.G. Polak; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1945 Logement wordt tegen wandluizen ontsmet.
 • 1950 J. Soerink; verlof B in beneden achterlokaal.
 • 1953 J.R.Levy ca.; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1975 H. Rumping; verbouwen woning.
 • 1977 H. Rumping; bouwen schuur. • Nieuwendam 36
  HDS

  Nieuwendam nrs. 35, 36

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 (42) monument
 • Pandbeschrijving
  Pand met verdieping en schilddak, wellicht lyde eeuw. Gepleisterde voorgevel met in de parterre getoogde deur en vensters tussen muur dammen en in de verdieping vensters met vierruitsschuiframen. Houten kroonlijst en dakkapel. De gevel dateert in de huidige staat uit het midden van de 19de eeuw. Gebouw van eenvoudige harmonische architecteur en van oudheidkundige waarde.
 • Bewoners
 • nummer 36
 • 1912 G.J. Wuijster, caféhouder
 • 1920 J. v. Kalken, karnemelkventer
 • 1928 M. Oerlemans, bierhuishouder
 • 1928 Fr. J. Kracht
 • 1949 J. Wijnstok. caféhouder (h)
 • 1964 J.C.P. van Zoolingen
 • nummer 36 rood
 • 1920 Boon, sergeant infanterie
 • 1920 M. Volgers, timmerman
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de gelagkamer door Bondina de Jong, weduwe van G.J. van Eyk.
 • 1906 Op 7 juli brandde de schuur in de tuin van De Rie af.
 • 1906 P.J. de Rie; bierverlof in het beneden achterlokaal.
 • 1908 P.J. de Rie; intrekken bierverlof, G.J. Wuyster krijgt bierverlof.
 • 1910 G.J. Wuyster; intrekken bierverlof; Geertje Krook huisvrouw van G.J. Wuyster krijgt bierverlof, wordt in 1912 ingetrokken.
 • 1912 H.C. Junge; bierverlof, in 1917 ingetrokken.
 • 1916 Woning moet verbeterd worden.
 • 1917 J. van Kalken; bierverlof, in 1912 ingetrokken.
 • 1921 Mej. J.M. Martens; bierverlof.
 • 1921 A. Penschgens; bierverlof, ingetrokken 1922.
 • 1921 J. Nieuwland; bierverlof, ingetrokken 1924.
 • 1923 H.G. Polak; aanschrijving erfafscheiding tussen nr. 36 en Vijzelstraat nr. 26 te herstellen.
 • 1924 Wed. J. Nieuwland; bierverlof, in 1925 ingetrokken.
 • 1925 M. Oerlemans; bierverlof.
 • 1935 Jac. Wijnstok, caféhouder; verlof A.
 • 1943 J. Eizes Eijzenga; verlof B. • Nieuwendam 37
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37 (43)
 • Bewoners
 • 1912 D. Kolkman, goudsmid
 • 1920 J. Over de Linden, stucadoor
 • 1928 A. van der Kooij, scharenslijper
 • 1949 A. van der Kooij. scharenslijper (h)
 • 1964 A. van der Kooij
 • 1981 W.J. van de Bovenkamp
 • Gebeurtenissen
 • 1925 A.A. Gerver; verbouwen perceel.
 • 1941 N. Bakker; maken privaat met wc.
 • 1967 W.J. van de Bovenkamp; verbouwen perceel.
 • 1979 W.J. van de Bovenkamp; nieuwbouwen woning.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeNieuwe Wal
   VolgendeNieuwe Noord

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank