Kennisbank

Nieuwe Noord

Terug naar de inhoudsopgaveHuisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45 47 49 53 55 57 59 61 63 67 69 2 4 6 8 10 14 16-18 20 22 24 26 28 32 34 36-38 40 42 44 46 48 50 52 54 56-58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 126 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Nieuwe Noord
HDS

Nieuwe Noord, hoek Nieuwsteeg, 1928

 • Straatbeschrijving
 • Straat lopend van Breed naar Lange Kerkstraat.
  Het Nieuwe Noord was vroeger een gracht; deze behoorde tot een water dat liep van Keern, over de huidige Veemarkt tot de Rodesteen. Vanaf de Turfhaven heette de gracht Burchwal, het verlengstuk (nu 't Glop) heette `Burchsloot'. Op de kaart van circa 1582 zien we dat er al een flink stuk is gedempt: vanaf de Turfhaven ongeveer tweederde deel, terwijl op de kaart van circa 1560 de hele gracht nog aanwezig is. In 1595 wordt de Burchwal overwelfd en ontstaat een nieuwe straat die door zijn ligging nabij de 'Noorder-straat' (Grote Noord) het Nieuwe Noord wordt genoemd.
  Het vernieuwde huis nr. 18 heeft een gevelsteen die naar de demping verwijst: '1595 wil Hoorn (stads-wapen) t wordt / dit is eers / huis op het / nuwe noort'. Tussen haakjes zijn de nummers van voor 1909 vermeld.
  Aan de oneven zijde zijn veel panden vernummerd naar de nummers van het Grote Noord (doorlopende erven en/of achterhuizen). • Nieuwe Noord 1
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Gebeurtenissen
 • 1900 H. Stumpel; uitbreiden drukkerij door plaatsen gasmotor ten behoeve van een drukpers.
 • 1900 H. Stumpel; aanbrengen uithangbord. • Nieuwe Noord 3
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Gebeurtenissen
 • 1928 B.E. Schneiders; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1928 B.E. Schneiders; slopen perceel en bouwen muur met ingang.
 • 1955 J.A. Albers; veranderen voorgevel. In 1955 had het pand door uitbreken van de binnenafscheidingen, uitgebouwde keuken en privaat het karakter van woning verloren. • Nieuwe Noord 5

  Extra info:
  Oude advertenties
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5
 • Bewoners
 • 1920 Th. Mooij, koperpolijster
 • 1949 J. Keizer
 • Gebeurtenissen
 • 1931 A. Hartkoorn; aanschrijving gebreken op te heffen. • Nieuwe Noord 7
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Bewoners
 • nummer 7 rood
 • 1964 E.J.N. Boon
 • 1981 R.W. de Graaf
 • Gebeurtenissen
 • 1958 H. Volten; oprichten loodgietersbedrijf in het pand.
 • 1978 R.W. de Graaf; maken overkapping ten behoeve voor opslagruimte.
 • 1979 Verbouwen woonhuis. • Nieuwe Noord 9
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Gebeurtenissen
 • 1902 P. Eijken slopen en herbouwen pakhuis en leggen loden buis vor afvoer hemelwater naar gemeenteriool. • Nieuwe Noord 11
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1949 Firma N. Boon & Zoon, schildersbedrijf
 • 1949 E.J.N. Boon, huisschilder
 • 1949 N. Boon, schilder-tekenonderwijzer (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1929 N. Boon; verbouwen perceel onder andere wijzigen voorgevel en indeling. • Nieuwe Noord 13
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Adjunct Gemeente architect deelt mede dat pakhuis van H. Krop is ingestort en de daarnaast gelegen bakkerij tekenen van verval vertoont. • Nieuwe Noord 15
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1949 Boekhoudbureau L.A. Entius, tel. 4561
 • 1949 R.A.C. van Egmond
 • 1964 H.A.C. Loos-van Egmond
 • 1981 J.J. Thjeuwkens
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Fa. V. Hakhoff (v/h C. Woestenburg) namens H. Smid; verbouwen perceel.
 • 1933 P.J. Blauw namens P. Bras; veranderen gevel.
 • 1968 Aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1969 Aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1973 K.E.M. van Os; vergroten winkel. • Nieuwe Noord 17
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Bewoners
 • 1912 J. Duin, koetsier
 • 1920 W. Homan, broodventer
 • 1928 A.J. de Bruin, magazijnbediende
 • 1928 H.M. Lukassen, schoenmaker
 • 1928 Wed. C. Schoenmaker-Mol
 • 1928 J.A. van Son, boekdrukkersknecht
 • 1949 Dapper & Harder, electrische steenhouwerij
 • 1949 J. Harder, steenhouwer (h)
 • 1949 P.J. Harder, banketbakker
 • 1964 E. Harder-Bos
 • 1981 E. Harder-Bos
 • Gebeurtenissen
 • 1908 C. Kloet; aanbrengen uithangbord.
 • 1930 N. Harder; verbouwen perceel.
 • 1930 Chr. Dapper; maken hardstenen stoep.
 • 1938 J. Harder; maken dakkapellen aan zijgevel.
 • 1949 Th. Dekker namens Wed. J. Harder; vernieuwen voorgevel.
 • 1973 K.E.M. van Os; vergroten winkel. Aannemer G. Jorritsma. • Nieuwe Noord 19

  Extra info:
  Oude advertenties
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Joh. Rupert; aanbrengen reclamebord.
 • 1920 V. Eijken, amoveren perceel en ter plaatse bouwen pakhuis. • Nieuwe Noord 21
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • 1949 P.C. Stol, filiaalhouder • Nieuwe Noord 23
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Gebeurtenissen
 • 1931 N.V. Vroom en Dreesmann; afbreken nrs. 23,25 en maken muur voor afscheiding. • Nieuwe Noord 25
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Gebeurtenissen
 • 1919 J. Hos; oprichten metaaldraaierij.
 • 1931 N.V. Vroom en Dreesmann; afbreken nrs. 23,25 en maken muur voor afscheiding. • Nieuwe Noord 27
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27
 • Gebeurtenissen
 • 1918 G.L. Volten; plaatsen elektromotor. • Nieuwe Noord 29

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22511
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Nieuwe Noord nr. 29

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29 monument
 • Pandbeschrijving
  Groot achterhuis van Grote Noord dat modern vernieuwd is; 18de eeuwse deur.
  De deur is niet meer aanwezig. • Nieuwe Noord 31
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31 zie Grote Noord nr. 90
 • Gebeurtenissen
 • 1969 H. Schuld; verbouwen nr. 31. Architect P.W. Vlaming. • Nieuwe Noord 33
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33 zie Grote Noord nrs. 92, 94
 • Gebeurtenissen
 • 1969 K. van der Lee; uitbreiden Grote Noord nrs. 92, 94 en verbouwen gevel nr. 33. • Nieuwe Noord 35
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35
 • Gebeurtenissen
 • 1941 H.H.J. Schulte; bouwen atelier. Architect H. Schulte, Utrecht. • Nieuwe Noord 37
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37
 • Bewoners
 • 1949 S.E. Strijker, adjunct-commies directe belastingen
 • Gebeurtenissen
 • 1941 J. de Jong; wijzigen achtergevel. Aannemer W. Tonneman.
 • 1955 C.P. Stam; oprichten banketbakkerij in nr. 37 en Grote Noord nr. 96. • Nieuwe Noord 39
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39
 • Gebeurtenissen
 • 1936 A. Vleeschdrager; wijzigen kap. • Nieuwe Noord 41
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41
 • Bewoners
 • 1964 P.N. Langedijk
 • 1981 P.N. Langedijk • Nieuwe Noord 45
  HDS

  Nieuwe Noord nr. 45

  Nieuwe Noord nr. 45, detail

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 45 monument zie Grote Noord nr. 104
 • Pandbeschrijving
  Huis met hoge trapgevel, waarvan de top naar oude foto is herbouwd; hoek Duinsteeg. Zijgevel oud. Inwendig oude constructie.
  Reliëf met paard dat in een molen loopt, jaartal 1635, in deur kalf.
 • Bewoners
 • 1964 J.H. Nierop • Nieuwe Noord 47

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 47
 • Bewoners
 • 1964 C.M.A. Kolder
 • Gebeurtenissen
 • 1953 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1956 Door verbouwing karakter van woning verloren. Onbewoonbaarverklaring opgeheven. • Nieuwe Noord 49

  Monumentenstatus:
  Zie Grote Noord 106
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 49 beeldbepalend • Nieuwe Noord 53
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 53 zie Grote Noord nr. 112
 • Gebeurtenissen
 • 1963 R.K. Baarsma; verbouwen nr. 53 en Grote Noord nr. 112. • Nieuwe Noord 55
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 55
 • Bewoners
 • 1912 A. Veenboer, schoenmaker
 • 1920 Wed. L. Heltman
 • 1920 A. Veenboer, schoenmaker
 • 1928 Wed. A. Veenboer
 • 1949 C. van Hinte, werkster
 • Gebeurtenissen
 • 1900 B.R. Jongbloed; verleggen stoep.
 • 1933 Fa. V. Polman en Zn. namens W. de Boer en G. Eijken; maken hardstenen stoep.
 • 1952 J.J. Paauw; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1953 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1962 J.J. Paauw; verbouwen voorgevel. • Nieuwe Noord 57
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 57 zie Grote Noord nr. 124
 • Bewoners
 • 1964 A. de Bruijn-Griek
 • 1981 G.M. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1909 W.J.A. Lippits; verbouwen Grote Noord nr. 120 en Nieuwe Noord nr. 57; aanbrengen twee uithangborden. Architect M.J.A. Lippits te Amsterdam. • Nieuwe Noord 59
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 59
 • Gebeurtenissen
 • 1924 W. Lippits; maken nieuwe stoep. • Nieuwe Noord 61
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 61 zie Grote Noord nr. 122
 • Bewoners
 • nummer 61 rood
 • 1964 J.F.M. Lippits • Nieuwe Noord 63
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 63
 • Bewoners
 • 1920 J. Haring, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J.J. Paauw; verbouwen perceel en oprichten slagerij. Het pand verkeert in zeer slechte toestand.
 • 1925 J.J. Paauw; maken stoep.
 • 1958 J.J. Paauw; uitbreiden slagerij en worstmakerij in nr.63 en Grote Noord nr. 128.
 • 1979 J.J. Paauw; nieuwe hinderwetvergunning voor de slagerij en worstmakerij. • Nieuwe Noord 67
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 67
 • Gebeurtenissen
 • 1932 Onbewoonbaar verklaard. • Nieuwe Noord 69
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 69
 • Bewoners
 • nummer 69
 • 1912 T. Joosten, opperman
 • 1920 A. Poelhekken, beambte Ned. Spoorwegen
 • 1928 J.W. Fakkert, reiziger in sigaren
 • 1928 J.Th. de Vries, wisselloper
 • nummer 69 rood
 • 1920 J. Joosten, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H. Kroon Pz.; aanbrengen zonnescherm.
 • 1932 Onbewoonbaar verklaard. • Nieuwe Noord 2
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Bewoners
 • 1920 D.J. Dekker, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1909 Elisabeth de Vries; aanschrijving gebreken in de woning op te heffen.
 • 1912 J. Verwey; aanbrengen zonnescherm.
 • 1923 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1926 P.J. Blauw namens A. Vet; plaatsen nieuwe pui.
 • 1949 Wed. J. Vet-Thies; aanschrijving om een waterlozing te maken (pand loosde op Lange Kerkstraat nr. 5).
 • 1961 H.G. Katuin; wijzigen gevel. • Nieuwe Noord 4
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 zie Lange Kerkstraat nr. 7
 • Bewoners
 • 1949 W. Jagtenberg, wachtmeester marechaussee
 • Gebeurtenissen
 • 1902 C. de Vries; oprichten slachterij.
 • 1926 P.J. Blauw; verbouwen perceel.
 • 1934 Th. Deen; aanschrijving bouwvallige gedeelten te slopen.
 • 1934 Algemene Coöperatieve Verbruikers Vereniging De Samenwerking' U.A. te Amsterdam; aanschrijving bouwvallige gedeelten te slopen. • Nieuwe Noord 6
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Bewoners
 • 1964 J. Bot
 • 1981 A. van Drimmelen
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J.C.C. Dell ; leggen spruit voor vuil water naar gemeenteriool en oprichten slachterij voor rundvee.
 • 1904 G.H. van Hoolwerff; bouwen pakhuis. Architect Joh. van Reijendam Cz.
 • 1956 J. Bot; verbouwen perceel. • Nieuwe Noord 8
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8
 • Bewoners
 • nummer 8 rood
 • 1964 G.J. Bot
 • nummer rood
 • 1949 C. Battem, kantoorbediende
 • 1949 J. Battem, monteur; voorzitter van de Vakgroep P.T.T. van de Algemene Bond van Ambtenaren afdeling Hoorn
 • 1949 D.C. Faber
 • 1981 C. de Boer
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J.B. Mescher; tijd. stallen van voor slachting bestemd vee.
 • 1937 Dr. C. de Jong; nieuw bouwen pand. Architect H.J. Cramer. In 1938 bewoonbaarverklaring. • Nieuwe Noord 10
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10
 • Gebeurtenissen
 • 1900 A.J. Zeehandelaar; bouwen pakhuis en leggen spruit voor afvoer van vuil water, stallen paard.
 • 1909 L. A. Zeehandelaar; stallen paard. • Nieuwe Noord 14
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14
 • Bewoners
 • 1949 Fa. Baas, papierwaren, tel. 4050
 • Gebeurtenissen
 • 1936 J. Schekkerman; aanschrijving regenwaterafvoer te vernieuwen en aan te sluiten op gemeenteriool.
 • 1942 F. Krul ; maken inrit. • Nieuwe Noord 16-18
  HDS

  Nieuwe Noord nrs. 16, 18; 1951

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 16, 18
 • Pandbeschrijving
  Gevelsteen 1595 met opschrift rebus: Wilt Hoorn woort, dit ist eerst huis opt Nuwe Noort. Verbouwd 1952.
 • Bewoners
 • nummer 16
 • 1912 H.H. Leusden, beambte Rijkskledingmagazijn
 • 1920 H.H. Leusden, magazijnoppasser
 • 1928 H.H. Leusden, bediende eierveiling
 • nummer 16 rood
 • 1964 W.O. Schrale
 • 1981 P.M. Opmeer
 • nummer 18
 • 1912 I.Brilleman, sigarenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1905 N. Dekker; aanbrengen zonnescherm nr. 18.
 • 1939 Wed. A. Groen-de Groot; inrichten woonhuis tot pakhuis/werkplaats.
 • 1952 Fa. Gronert en Moeijes; verbouwen twee pakhuizen tot benedenpakhuis en bovenwoning nrs. 16, 18. In 1952 voltooiïngsverklaring voor de werkplaats en bewoonbaarverklaring voor de bovenwoning. Alleen de zijgevels en een stukje van de achtergevel zijn blijven staan. • Nieuwe Noord 20
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Bewoners
 • 1912 C. Rustenburg, stoker
 • 1920 C. Rustenburg, beambte Ned. Spoorwegen
 • 1928 C. Rustenburg
 • 1928 P. Rustenburg
 • 1949 H.G. Schneiders, los arbeider
 • 1964 M.J. Dekker
 • Gebeurtenissen
 • 1935 W.H. Tap; aansluiten perceel aan gemeenteriool.
 • 1963 M. Dekker; maken nieuwe voorgevel en douche. • Nieuwe Noord 22
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22
 • Bewoners
 • 1920 Wed. L. Tros, concierge St. Vincentiusgebouw
 • 1928 Wed. L. Tros-Mels
 • 1949 S.M. Ruijs, naaister
 • 1964 H.A. de Jong • Nieuwe Noord 24
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Joh. Rupert; amoveren en herbouwen pakhuis.
 • 1931 Joh. Rupert; verbreden deurkozijn. Aannemer Th. Dekkers. • Nieuwe Noord 26
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26
 • Bewoners
 • 1912 C. Tros, kantoorknecht
 • 1928 J. Koning, smid
 • 1949 A.Th. Huiskes, sigarenmaker
 • 1964 E.O. Snoeck
 • 1981 J.H. Langedijk
 • Gebeurtenissen
 • 1907 Gez. W. en H. Hackmann; verbouwen voorgevel. Architect V. Deen.
 • 1908 C. Tros; aanbrengen zonnescherm.
 • 1935 Mej. W.M. Hackmann; aanschrijving de kapspanten te herstellen; de scheuren in de voorgevel te dichten, het dak te repareren.
 • 1935 Mej. W.H. Hackmann; vergroten en verbouwen keuken.
 • 1962 J. Vos; verbouwen en verbeteren perceel. • Nieuwe Noord 28
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28
 • Bewoners
 • 1912 J. Verwey, kruier
 • 1920 J. Lakeman, winkelbediende
 • 1928 H.J. Smit, boekbinder
 • 1949 S. Engel, carrosseriebouwer
 • 1964 S. Engel
 • Gebeurtenissen
 • 1908 J. Verwey; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1911 Op 20 december uitslaande brand in de woning van J. Verwey.
 • 1933 P.B. van Straat en; verbouwen perceel, onder andere wordt de voorgevel bepleisterd.
 • 1958 J. Lakeman; aanschrijving rechterzij gevel te herstellen.
 • 1964 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1966 N. Verberne; geheel vernieuwen perceel. • Nieuwe Noord 32
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32
 • Bewoners
 • 1912 N.J. Weijling, timmerman
 • Gebeurtenissen
 • 1914 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1977 Vroom en Dreesmann; uitbreiden winkel.
 • 1979 Exploitatie Mij . Nelissen B.V.; wijzigen gevel. • Nieuwe Noord 34
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 (40)
 • Bewoners
 • 1949 R.K. Meisjesschool
 • Gebeurtenissen
 • 1902 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; bouwen school, in aansluiting met de bestaande school aan het Nieuwe Noord.
 • 1904 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; maken muur achter de nieuwe R.K. school.
 • 1909 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; aanbrengen schoolbel aan het achter de school gelegen pand nr. 42.
 • 1915 Bestuur der St. Vincentius A Paolo Vereeniging; bouwen vergaderlokaal en spijskokerij op een perceel gelegen aan het Nieuwe Noord.
 • 1916 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; slopen nr. 34 en ter plaatse bouwen schoollokaal met conciërgewoning en trapportaal.
 • 1916 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; plaatsen achterovervallend raam in de muur van de voormalige spijskokerij, uitkomend op het speelplein van de vroegere eerste burgerschool voor jongens. I n 1917 bewoonbaarverklaring van de conciërgewoning.
 • 1933 S. W. Langius; verbouwen perceel.
 • 1967 Vroom en Dreesmann krijgt vergunning een aantal gebouwen aan het Nieuwe Noord te slopen onder voorwaarde dat de ontstane opening van het monument aan de Ramen nrs. 1, 3 met een steensmuur wordt dichtgemetseld. • Nieuwe Noord 36-38
  HDS

  Nieuwe Noord nrs. 38, 36; 1900-1950

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36, 38 ( 44, 46 )
 • Bewoners
 • nummer 36
 • 1949 Christelijke school voor lager onderwijs
 • 1949 J. de Best
 • nummer 38
 • 1928 P. Stam, concierge R.K. School
 • Gebeurtenissen
 • 1914 Aankoop gemeente van nrs. 36, 38 van H.G. Polak in verband met vergroting van speelplaats der burgerschool voor jongens.
 • 1914 Nrs. 36, 38 onbewoonbaar verklaard.
 • 1938 J. van Riel; wijzigen voorgevel nr. 36.
 • 1944 Op 17 september 1944 is nr. 36 (Christelijke School) eigendom van de Vereeniging van Christelijk Onderwijs, vrijgegeven door de Duitse Weermacht. Sinds 8 november 1942 had zij deze in gebruik.
 • 1963 Drukkerij West-Friesland; plaatsen tijdelijke houten loods op nr. 38.
 • 1966 N.V. Vereenigde Westfriese Uitgeverijen; bouwen demontabele overkapping.
 • 1971 H.E. Jonkers, directeur Uitgeverij West- Friesland; vergroten magazijn nr. 38. • Nieuwe Noord 40
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40 (48)
 • Gebeurtenissen
 • 1950 PEN; bouw trafohuisje.
 • 1954 Fa. J. Veldhuis en Zn.; bouwen werkplaats en opslagruimte.
 • 1963 PEN; uitbreiden trafostation. • Nieuwe Noord 42
  HDS

  Nieuwe Noord nr. 42; 2017

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 (50)
 • Bewoners
 • 1964 P. Bloem
 • 1981 P. Bloem
 • Gebeurtenissen
 • 1919 C. van Groenou; aanbrengen bovengrondse elektrische geleiding van Nieuwe Noord nr. 33 naar nr. 42.
 • 1926 A.M. Basjes; maken poort en aanbrengen luifel.
 • 1963 P. Bloem; verbouwen bovenverdieping. • Nieuwe Noord 44
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 (52)
 • Bewoners
 • 1912 K. Kromheer, broodbakker
 • 1920 N. Oort, brood- en koekbakker
 • 1928 N. Oort, bakker
 • 1949 M.J. Palenstein, broodbakker
 • 1949 P. Palenstein, broodbakker (h)
 • 1964 D. Swart
 • 1981 H. Duinmaijer
 • Gebeurtenissen
 • 1903 K. Kromheer; aanbrengen lichtkozijn in zijgevel.
 • 1903 K. Kromheer; leggen spruit naar gemeenteriool en aanbrengen zonneschermen.
 • 1932 P. Palenstijn; uitbreiden bestaande bakkerij met kneedmachine.
 • 1950 K. Kromheer; aanbrengen closet met waterspoeling. Aannemer W. Tonneman.
 • 1961 D. Swart; verbouwen voorgevel. • Nieuwe Noord 46
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46 (54)
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift (rebus): 2 juni Smit 1901.
 • Bewoners
 • 1912 J. Smit, caféhouder
 • 1920 Wed. J. Smit, caféhoudster
 • 1928 Jac. Smit, caféhouder
 • 1949 Café De Vier Winden
 • 1949 Clublokaal van de Hoornse Damclub Hollandia en de Biljartvereniging Krijt op Tijd
 • 1949 H.M.N. Joris, bierbottelaar
 • 1964 J.M. Plukkel
 • 1981 J.M. Plukkel
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Johannes Baptist Iban. In 1889 opgevolgd door J. Smit.
 • 1901 J. Smit; amoveren pakhuis en café en bouwen café met woning. 'Café De Vier Winden'; woonhuis met café-slijterij, keuken, urinoir, dubbel buffet en kelder. Ontwerp J. C.Posch, bouwkundige.
 • 1905 H. Kroon Pz.; aanbrengen uithangborden.
 • 1910 Gezondheidscommissie adviseert tot verbetering woning.
 • 1916 A. Ekers, weduwe van J. Smit; overschrijving vergunning tot verkoop van sterke drank op haar naam.
 • 1924 Jac. Smit; vergunning verkoop sterke drank in 't klein.
 • 1928 Jac. Smit; bouwen wc, urinoir en nieuwe keuken. Architect H.J. Cramer.
 • 1937 H. Hageman namens J. Joris; bouwen wc bij perceel.
 • 1941 G. Joris-Groen; verlof A. Ingetrokken in 1951. De tapvergunning wordt overgeschreven op naam van W.H. Galesloot.
 • 1962 J.M. Plukkel; bouwen duivenhok.
 • 1964 J.M. Plukkel; verbeteren en verbouwen perceel. • Nieuwe Noord 48
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 48 (58)
 • Bewoners
 • 1912 P. Feller, biljartmaker
 • 1920 P. Feller, biljartmaker
 • 1928 A.W.S. Venverloo
 • 1949 C.J. van Straaten, schoenmaker (h)
 • 1964 C.J. van Straat en
 • 1981 C.J. Hulser
 • Gebeurtenissen
 • 1931 C.J. van Straaten; aansluiten pand aan gemeenteriool en maken wc.
 • 1954 C. van Straaten; verbouwen perceel. • Nieuwe Noord 50
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50 (60)
 • Bewoners
 • 1912 D. Boot
 • 1920 Mej. V. Wiering
 • 1949 G.J. van Welbergen, kelner
 • 1964 J.P. van Riel-Hanff
 • 1981 M. Alici
 • Gebeurtenissen
 • 1901 A.J. Smits; aanbrengen uithangbord.
 • 1905 K. Houten; plaatsen hekjes.
 • 1938 J. Tonneman namens S. Wiering; vervangen bestaande stoep door trottoir tegels.
 • 1975 R. Groot; veranderen en vergroten woning tot koelcel. • Nieuwe Noord 52
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52 (62) beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De stenen van deze ondergevel zijn gelegd door Saarke en Elles Gesz, oud 5 jaar en Marie Gesz, oud 2 jaar vanHeiloo. 8-7-1931.
 • Bewoners
 • 1912 J. Flotman, hoefsmid
 • 1920 H.M.M. Joris, mineraalwaterfabrieken, bierbottelaar
 • 1928 H. Krijts , smidsknecht
 • 1928 J.G. Hoorneman
 • 1928 H.J. Otte, koopman in wol
 • Gebeurtenissen
 • 1901 J. Flotman; oprichten hoefsmederij en aanbrengen uithangbord.
 • 1927 J. Hollebroek; verbouwen perceel. Architect Joh. Coppen, Velsen.
 • 1927 J. Hollebroek; logementsvergunning in 1928 ingetrokken.
 • 1928 J.G. Hoorneman; logementsvergunning, in 1931 wordt deze ingetrokken wegens vertrek uit de gemeente van J.G. Hoorneman.
 • 1931 N.V. de Goedkope Ijzer en Houtwinkel v/h Jb. Blokker Pz.; onttrekken aan de woondoeleinden en verbouwen voorgevel. • Nieuwe Noord 54
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 54 (64) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 A. Dudock, kleermaker
 • 1912 Wed. S. Flart, kosteres Doopsgezinde Kerk
 • 1912 Wed. F. Flart
 • 1928 Wed. L.M. Heldmann-Postma, kosteres Doopsgezinde Kerk
 • 1949 A. Dijkhuis, cartonbewerker
 • 1949 J. Flart, kaasknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1951 R. Groot; verbouwen en uitbreiden perceel. Architect J. Koorn.
 • 1953 N.V. R. Groot; bouwen ketelhuis ten behoeve van de kokerij.
 • 1954 R. Groot; bouwen werkplaatsen en koelcellen.
 • 1957 N.V. R. Groot; bijbouwen droogkamer.
 • 1962 N.V. Vleeswarenfabriek R. Groot; verbouwen werkplaats.
 • 1969 R. Groot heeft de Doopsgezinde Kerk met pastorie aangekocht.
 • 1970 Vleeswarenfabriek Rein Groot; oprichten opslagruimte achter nr. 36. In de jaren 1953, 1958, 1962,1968 en 1978 krijgt R. Groot diverse hinderwetvergunningen. • Nieuwe Noord 56-58

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Nieuwe Noord nrs. 58, 56

  Nieuwe Noord nrs. 56, 58; detail

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 56, 56A, 58 (66, 66a) monumenten
 • Pandbeschrijving
  Huis met tweelinggevels met halstoppen, 1730; op de klauwstukken gebeeldhouwde kussenvormige bekroningen.
 • Bewoners
 • nummer 56
 • 1912 T. Welters, schoenmaker
 • 1920 J. J. Koop, sleper
 • 1928 J. Koop, expediteur
 • 1949 G. Masteling, smid
 • nummer 56 rood
 • 1964 A. Veldboer
 • nummer 58
 • 1912 D. van Straaten, melkslijter
 • 1920 J. Hendriks, typograaf
 • 1949 Vleeswarenfabriek R. Groot (hinderwetvergunning 6-4-1949), tel. 4000
 • Gebeurtenissen
 • 1906 D. de Vries; inbrengen deurkozijn en verbreden raamkozijn voorgevel nr. 56.
 • 1908 B.M. Lieshout; aanbrengen naambord nr. 56.
 • 1908 P. Vlekke; maken afvoerspruit naar gemeenteriool nr. 56.
 • 1915 H. de Vos; aanbrengen zonnescherm nr. 56.
 • 1920 P. v.d. Woude namens J. J. Koop; verbouwen nr. 56.
 • 1922 J.J. Koop, sleper; aanschrijving stal stankvrij te maken en aan te sluiten op gemeenteriool.
 • 1922 J.J. Koop; huren strook gemeentegrond voor plaatsing van enige sleepwagens.
 • 1923 J.J. Koop; wederopbouwen ingevallen loods achter de nrs. 56, 58.
 • 1925 H.L.B. Kraakman; verbouwen en onttrekken aan de woondoeleinden nrs. 56, 58. Architect J. Verberne.
 • 1925 H.L.B. Kraakman; hebben van een paardenstal en stallen van drie paarden in nr. 56. Architect Joh. Verberne.
 • 1926 H.L.B. Kraakman; aanschrijving nr. 58 (voorgevel is gestut en staat op instorten).
 • 1927 C. Hagenaars; betonnen van een straatje bij het perceel aan de zijde van de Duinsteeg.
 • 1931 P.J. Blauw namens C. Kroon; verbouwen nrs. 56,58.
 • 1934 C. Kroon; aanschrijving het losse metselwerk van nr. 56 te herstellen.
 • 1935 N.V. Westfriesche Auto Car Onderneming; inrichten stookgelegenheid in de garages nrs. 56, 58, 62.
 • 1938 N.V. WACO; aanschrijving nr. 58, een gemetselde rookafvoer te maken en het aanwezige vuilnis op het erf te verwijderen. De N.v. Petroleum Mij. 'The Texas Company'; vergunning elektrische benzinepomp te plaatsen ter vervanging van een handpompinstallatie, nr. 56.
 • 1948 A. Boom namens R. Groot; verbouwen nr. 58 tot vlees warenfabriek.
 • 1953 R. Groot; verbouwen voorgevels nrs. 56, 58, 60, 62, 64. Aannemer G. Jorritsma.
 • 1954 N.V. Vleeswarenfabriek R. Groot; bouwen werkplaats met koelcellen achter de percelen.
 • 1955 N.V. R. Groot; uitbreiden bestaande rokerijen. • Nieuwe Noord 60
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 60 (68)
 • Bewoners
 • 1949 Vleesrokerij R. Groot (hinderwetvergunning 16-3-1949)
 • Gebeurtenissen
 • 1925 J. van Riel namens J.B. Post (autobusondernemer); overkappen terrein achter perceel en ter plaatse stallen van autobussen.
 • 1927 J.B. Post; maken nieuwe gevel.
 • 1935 N.V. Petroleum Mij. 'The Texas Company'; oprichten benzine-installatie met ondergronds reservoir en bovengrondse aftapinrichting.
 • 1953 R. Groot; verbouwen voorgevels nrs. 56, 58, 60, 62, 64. Aannemer G. Jorritsma.
 • 1955 N.V. R. Groot Vleeswarenfabriek; bouwen acht rookcellen bij nr. 60. • Nieuwe Noord 62
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 62 (70)
 • Gebeurtenissen
 • 1901 G. Reek Gzn.; plaatsen gasmotor van 6 PK voor het in beweging brengen van zaag- en draaibanken.
 • 1907 P. Bos; verbouwen perceel.
 • 1911 Gebrs. van den Bergh; verbouwen pakhuis, onder andere maken wc en nieuwe verlaagde kap op het pakhuis. Inwendig houtskelet.
 • 1911 M. Edam, namens Gebr. van den Bergh. (korenmolenaars) vernieuwen voorgevel graanpakhuis. W. de Hart; verbouwen perceel onder andere
 • 1923 W. de Hart; verbouwen perceel onder andere veranderen voorgevel. W. de Hart; stallen van paarden en vee en bergen van
 • 1923 W. de Hart; stallen van paarden en vee en bergen van 15.000 kg hooi, 15.000 kg stro en 50.000 kg turfstrooisel.
 • 1924 W. de Hart; verbouwen perceel; aanbouwen aan de achterzijde.
 • 1928 K. Otter; opslaan van hooi, stro en turfstrooisel.
 • 1934 G. Molenaar; verbouwen voorgevel.
 • 1935 N.V. Westfriesche Auto Car Onderneming; inrichten stookgelegenheid in de garages nrs. 56, 58, 62.
 • 1949 R. Groot; plaatsen stoomketel en uitbreiding rokerij.
 • 1953 R. Groot; verbouwen voorgevels nrs. 56, 58, 60, 62, 64. Aannemer G. Jorritsma. • Nieuwe Noord 64
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 64 (72)
 • Bewoners
 • nummer 64
 • 1949 Hoomsche Autorijschool, Autoverhuur- en Taxibedrijf Georges Trigallez, tel. 4054
 • 1949 M.W. van Beek
 • 1949 M. Griek, schilder
 • 1964 G.O. Trigallez
 • nummer 64 rood
 • 1981 A.J. Zonneveld
 • Gebeurtenissen
 • 1923 K. Visser; verbouwen perceel.
 • 1929 M. Nooy; vernieuwen betonnen oprit.
 • 1935 M. Nooy; bouwen bovenwoning op en bergplaats achter pakhuis.
 • 1953 R. Groot; verbouwen voorgevels nrs. 56, 58, 60, 62, 64. Aannemer G. Jorritsma. • Nieuwe Noord 66
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 66 (74)
 • Pandbeschrijving
  Gevelsteen; boom met twee staande leeuwen.
 • Bewoners
 • nummer 66
 • 1912 Jac. Verhoogt, zilversmid
 • 1920 Jac. Verhoogt, zilversmid
 • 1928 Jac. Verhoogt, zilversmid
 • 1949 Biljartfabriek D. Feller, tel. 4738
 • 1949 D. Feller, biljartmaker (h); voorzitter van de Biljartvereniging De Keizerskroon, de Bridgeclub Hoorn; tel. 4738
 • nummer 66 rood
 • 1981 J.G.C. Nooy-de Boer
 • Gebeurtenissen
 • 1909 Jac. Verhoogt; oprichten zilversmederij achter perceel.
 • 1911 C. Tonneman; maken riolering met aansluiting aan gemeenteriool.
 • 1936 A. Molenaar; wijzigen voorgevel, verbouwen perceel en aanbrengen stoep met inrit. Alleen de zijgevels blijven staan. In 1936 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring. • Nieuwe Noord 68

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 68 (76)
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand met houtskelet en geprofileerde puibalk in achtergevel.
 • Bewoners
 • 1912 M. de Jong, tuinman
 • 1928 J. Veldhuis, zadelmaker
 • 1949 J. Veldhuis, zadelmaker (h)
 • 1949 Th. Veldhuis, kruideniersbediende
 • 1964 J.N. van der Zel
 • 1981 R.J. van Gasteren
 • Gebeurtenissen
 • 1938 G. de Boer; verbouwen voorgevel.
 • 1946 Fa. V. Hakhoff en Zn. namens J. Veldhuis; bouwen keuken en wc achter het perceel. • Nieuwe Noord 70
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 70 (78)
 • Bewoners
 • nummer 70 rood
 • 1949 J.P.A. Tromp, boekhouder
 • 1964 J.P.A. Tromp
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.H. Kruisman; amoveren en bouwen pakhuis.
 • 1911 J.H. Kruisman; bouwen rookhok en oprichten rokerij voor spek, ham, enz.
 • 1935 R. Groot; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1937 A. Boon namens R. Groot; bouwen magazijn met bovenwoning. In 1937 bewoonbaar- en voltooiings verklaring. • Nieuwe Noord 72
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 72 (80)
 • Bewoners
 • nummer 72
 • 1912 F. Swidde, muziekonderwijzer
 • 1920 W. Jonk, typograaf
 • 1928 Jac. Ubbels, wijnhandelaar
 • nummer 72 rood
 • 1949 J. Horst, schoenmaker (h)
 • 1964 J. Horst
 • 1981 E. Sluis
 • Gebeurtenissen
 • 1910 G. Langereis; aanbrengen zonnescherm.
 • 1914 E.J. Karssen; aanbrengen reclamebord.
 • 1922 W J. v.d. Hulst; aanbrengen uithangbord en rek (kapstok).
 • 1923 W. de Hart; verbouwen perceel, onder andere wijzigen middendeurkozijn. In 1924 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring.
 • 1924 J. v.d. Berg namens H. Wessemius; aanbrengen reclamebord.
 • 1929 W. de Hart; veranderen voorgevel. Architect Joh. Verberne.
 • 1935 P. Swinkels namens C. Swinkels; aanbrengen reclamebord.
 • 1948 Wed. W. de Hart geboren Keetbaas; aanschrijving houten riool te vervangen door ander materiaal.
 • 1956 J.C. Stam; maken vries- en koelinrichting en wijzigen voorgevel.
 • 1972 J.C. Stam; maken vriescel met koelruimte om vleeswaren op te slaan. • Nieuwe Noord 74
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 74
 • Bewoners
 • 1981 H.L. Katuin • Nieuwe Noord 76
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 76
 • Bewoners
 • 1949 J.Ch.H. Hermans, bouwkundig ambtenaar • Nieuwe Noord 126
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 126 (is Grote Noord, achterzijde)
 • Bewoners
 • 1912 K. Heijlig, opperman • Nieuwe Noord
  HDS
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Bewoners
 • 1949 z.nr. R.K. school voor voorbereidend lager onderwijs
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeNieuwendam
   VolgendeNieuwland

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank