Kennisbank

Muntstraat

Terug naar de inhoudsopgave

HDS
 width=
 width=

Munstraat nrs. 22, 20, 18

Muntstraat, circa 1900

Muntstraat

 • Muntstraat
 • Straatbeschrijving
 • Straat lopend van het kruispunt Nieuwstraat-Nieuwsteeg-Gouw-Achterstraat naar de Turfhaven, hoek Gravenstraat.
  De straat is aangelegd omstreeks 1590, enige jaren voor de Gravenstraat die dateert uit 1593. De Muntstraat werd aangelegd over het terrein van het St. Catharina-klooster. Tussen 1590 en 1600 werd de straat met huizen volgebouwd (het huis Muntstraat, hoek Graven-straat draagt nog de jaartalankers 1596) voor zover de straatwand niet bestond uit de muren van het voormalige kloostercomplex.
  De straat is genoemd naar de Munt, opgericht in 1586, die in deze straat was gevestigd in een van de gebouwen van het klooster tot de sluiting in 1807; de Munt bevond zich recht tegenover het gebouw van de Oost-indische Compagnie. Muntstraat nr. 5 heette vroeger het huis van de Muntmeester. • Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Muntstraat 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 | gordijnen-beddewinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1912 C. de Rooy, logementhouder
 • 1920 J. Schellinkhout, caféhouder
 • 1928 Jn. Schellinkhout, caféhouder
 • nummer 1 rood
 • 1928 Joh. Heinsius, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1903 E.M. en G.M. Visser; verzoek vergunning tot drankverkoop tot na 1 mei 1903 te laten voortbestaan.
 • 1907 J.C. Hendrikse; aanbrengen rolzonnescherm en plaatsen van een viertal planten en een paar tafeltjes en stoelen op de stoep.
 • 1910 C. de Rooy; aanbrengen rolzonnescherm en vergunning tot verkoop van sterke drank in 't klein. In 1912 wordt deze vergunning overgeschreven naar Appelsteeg nr. 8 rood.
 • 1912 J. Schellinkhout, timmerman; verkoop sterke drank van Zon nr. 1 wordt overgeschreven naar dit perceel.
 • 1922 J. Schellinkhout; verbouwen perceel; in 1923 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring.
 • 1928 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door C.F. Wibbelman Wed. van Aldert Visser.
 • 1930 J. Schellinkhout; aansluiten perceel aan gemeenteriool.
 • 1939 N.V. Manufacturen en Confectiehandel v/h P. Botman; verbouwen; café wordt winkel. Architect H.J. Cramer. In 1939 wordt er ook een stoep aangebracht.
 • 1968 N.V. P. Botman; verbouwen perceel hoek Achterstraat.
 • 1976 Automobielbedrijf H. Leeuw en Zn. B.V. ; nieuwe Drankvergunning van J.C. Hendrikse wordt ingetrokken. • HDS
 • Muntstraat 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1949 D. Eelspeel, bontwerker (h)
 • 1964 F. Schellinkhout-Eelspeel
 • Gebeurtenissen
 • 1938 J. Schellinkhout; verbouwen perceel. • HDS

  Muntstraat nr. 5, vóór 1925

 • Muntstraat 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 | kachels
 • Bewoners
 • nummer 5
 • 1912 P.W. van Doorn, em. predikant
 • 1920 P.J. Gaillard, kapitein infanterie
 • 1928 Wed. C. Bakker-Gons
 • 1928 C. Peerdeman, sigarenfabrikant en winkelier
 • 1928 M.A. Ooijevaar, costuumnaaister
 • 1949 Firma Peerdeman. sigarenmagazijn, tel. 4395
 • 1949 W.J.A. Lippits
 • 1949 M.P. Peerdeman, sigarenwinkelier (h)
 • 1964 R. Roos
 • 1964 S. Hoogland
 • 1964 W.G.J. Gelderman
 • nummer 5A
 • 1964 M.H.A.F. Sprengers-Lamboer
 • 1964 M.J. Peerdeman-Ruitenburg
 • Gebeurtenissen
 • 1925 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; verbouwen perceel.
 • 1931 M.P. Peerdeman; vernieuwen stoep.
 • 1932 C. Peerdeman; aanbrengen buitendeurkozijn in nr. 5 aan de achterstraatzijde (doorlopend erf).
 • 1937 M. P. Peerdeman; maken drie lichtkozijnen. Architect S.W. Langius.
 • 1937 M. P. Peerdeman; oprichten sigarenmakerij tevens sigarendrogerij in nr. 5 rood.
 • 1969 T. Mos; verbouwen pand.
 • 1972 T. Mos; aanbrengen luifel aan gevel.
 • 1973 T. Mos; verbouwen pand. • Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Muntstraat nr. 7; 1993

 • Muntstraat 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 | Gemeenteschool nr. 2
 • Pandbeschrijving
  nu Prinses Ireneschool
 • Bewoners
 • 1949 Gemeenteschool no. 2
 • 1949 Instituut voor Middenstandsontwikkeling • HDS
 • Muntstraat 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 9, 9 rood | muziekhandel
 • Bewoners
 • nummer 9
 • 1912 L. Vogelpoel, steenhouwer
 • 1920 C. Zwarekant, machinist Ned. Spoorwegen
 • 1928 Gezusters C. en J. Steenman, naaisters
 • 1949 Automobielbedrijf-autosloperij-rijwielhandel Joh. Koopmans. tel. 4725
 • 1949 P. Heins, bakkersknecht
 • 1949 M.M. Lobach
 • 1964 G. Kroon
 • nummer 9 rood
 • 1912 D. Keetbaas, kantoorbediende
 • 1949 J. Koopman, autohandelaar (h)
 • 1949 J. Koopman, chauffeur-monteur
 • 1949 G. Kroon, grondwerker
 • 1964 H.Z. Koopmans
 • 1964 H. Koopmans-Hoekstra
 • 1981 R.C. Hartog
 • Gebeurtenissen
 • 1907 E. Edel; plaatsen bord aan gevel.
 • 1936 Mej. W.M. Hackmann; aanschrijving gebreken op te heffen in nr. 9.
 • 1938 Mej. M. Hackmann; aanschrijving losse metselwerk i n voorgevel te herstellen.
 • 1943 Mej. W.M.Hackmann; aanschrijving de gebreken in nrs. 9, 9 rood op te heffen.
 • 1944 Mej. W.M. Hackmann; aanschrijving de gebreken in nr. 9 rood op te heffen.
 • 1978 R. Hartog; maken douche en toiletruimte. • HDS
 • Muntstraat 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1912 T. Bootsma, handel in leder
 • 1920 Wed. J.P.J. Tromm
 • 1928 KI. Krom, agent van politie
 • 1949 K. Krom
 • 1964 M. Krom
 • 1981 M. Krom
 • Gebeurtenissen
 • 1929 K. Krom; aanbrengen nieuwe ramen.
 • 1940 K. Krom; aanschrijving houten scheidingswand op zolder tussen nrs. 11,13 te vervangen door een stenen muur • HDS
 • Muntstraat 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Bewoners
 • 1912 E.W. Brenner,goudsmid
 • 1920 K. Krom, agent van politie
 • 1928 G.J. de Vries, gemeentebode
 • 1949 G.J. de Vries
 • 1949 H. de Vries-de Vries, secretaresse van de Zusterkring der Doopsgezinde Gemeente
 • 1964 G.J. de Vries
 • 1981 K.G. de Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1910 H.J. van Berkum; maken nieuwe regenbak achter nrs. 13, 15.
 • 1929 G.J. de Vries; aanbrengen dakkapel.
 • 1931 G.J. de Vries; aanbrengen van glas in lood in de bovenlichten.
 • 1937 P. Swagerman en G.J. de Vries; maken dakkapel op nrs. 13, 15.
 • 1938 D. Keetman; maken nieuwe deur.
 • 1940 J. van Duin namens G.J. de Vries; vernieuwen stoep.
 • 1973 G.P. Vlaar; verbouwen achtergevel • HDS
 • Muntstraat 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1912 L. Winkel
 • 1920 J. Stam, koopman
 • 1920 Wed. L . Winkel
 • 1928 P. Swagerman, kleermaker
 • 1949 P. Swagerman, kleermaker (h)
 • 1981 A. de Vries-Amsterdam
 • Gebeurtenissen
 • 1910 H.J. van Berkum; maken nieuwe regenbak achter nrs. 13, 15.
 • 1924 H. Sanders en F.H. de Lange; aansluiten van nr. 15 en Turfhaven nr. 1 aan het gemeenteriool.
 • 1937 P. Swagerman en G.J. de Vries; maken dakkapel op nrs. 13, 15.
 • 1968 P. Bregman; vergroten en verbouwen woning. • HDS

  Muntstraat nrs. 8, 6, 4, 2

 • Muntstraat 2-4
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 2, 4 | kinderdagverblijf, binnenstadsbureau monument zie Wisselstraat nr. 1
 • Pandbeschrijving
  In nr. 4 voormalige kamer van Oost-Indische Compagnie, thans politiebureau. Strakke bakstenen gevel uit de zestiger jaren van de iyde eeuw waarvan de linker hoger opgehaald is en door een fronton gedekt; in het bredere rechter gedeelte ingangspartij met smalle vensters naar de deur. Conciërgewoning aan het Klooster. Inwendig vrij sterk verbouwd; poortje met emblemen der Oost-Indische Compagnie.
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1920 N. Vroom, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Gemeente Hoorn; aankoop huis en erf voor ƒ3,"200",-
 • 1902 E.Edel Wzn., aanbrengen reclamebord E. Edel Wz. Wil gebruiik maken van de pomp op de welput vóór de burgeravondschool. De voorwaarde is: het water mag alleen gebruikt worden voor het schoonhouden en schrobben van de straat voor het perceel. De slinger moet na gebruik worden terugbezorgd bij de concierge der Hogere Burger School.
 • 1911 F. Bootsma huurt pand van gemeente. In 1917 huur opgezegd.
 • 1919 Pand wordt verhuurd aan P. Swagerman.
 • 1922 W. Foks krijgt toestemming bovengedeelte te bewonen. N.S. Vroom mag het pand verder gebruiken.
 • 1970 Het door brand verwoeste perceel wordt gesloopt (zie Nieuwstraat nr. 22). Pand is van de monumentenlijst afgevoerd. • Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Muntstraat nrs. 8, 6, 4, 2

 • Muntstraat 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 monument zie nr 2
 • Pandbeschrijving
  Het aangebouwde gedeelte (1900) is van gemeente-architect Joh. van Reyendam.
 • Gebeurtenissen
 • 1926 Verbouwen voormalige burgeravondschool tot bewaarschool en landbouwhuishoudlokaliteiten. Architect Jb. Faber.
 • 1937 'Debutade' krijgt toestemming een lokaal in de voormalige school te gebruiken.
 • 1956 Eerste verdieping gebouw ingericht tot politiebureau.
 • 1957 Restaureren perceel en verbouwen tot politiebureau.
 • 1970 Schietvereniging 'De Vrijheid'; oprichten van een inrichting voor het houden van schietoefeningen op de zolder van het politiebureau.
 • 1972 Gemeente Hoorn; verbouwen politiebureau.
 • 1979 Gemeente Hoorn; plaatsen twee verplaatsbare units. • HDS

  Muntstraat nrs. 8, 6, 4, 2

 • Muntstraat 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 | bureau voorlichting monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met bakstenen pilastergevel met rechte kroonlijst., XVII, waarschijnlijk oorspronkelijk directiewoning van het Oost-Indisch Huis. Dwarskap met kapellen. Inwendig binnenpoortje met mooi snijwerk en losse beeldjes; trap met uitgesneden aantreden; houten tongewelf boven galerij in tuin.
  Gevel is een van de weinige voorbeelden in Hoorn van de kolossaalorde.
 • Bewoners
 • 1912 A.C. van Langerhuizen Uven
 • 1912 A.G. van Langerhuizen Uven
 • 1920 Mej. van Langerhuizen Uven
 • 1928 E. Hekma, directeur R. L . Proefstation
 • 1928 E. Hekma, oogarts
 • 1949 J. Huberts, manufacturen, bedden en matrassen
 • 1949 J. Huberts, manufacturier (h); beheerder van de Bijzondere Kas der Vereniging tot Evangelisatie
 • 1949 F. Huberts, kantoorbediende; secretaris van de Nederlandse Vereniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden afdeling Hoorn; administrateur van de Begrafenisvereniging Patrimonium
 • 1964 P. Alkema
 • 1981 X. Alkema
 • Gebeurtenissen
 • 1950 Gemeente Hoorn; aankoop huis en erf groot 2 are voor ƒ3.637,- van de Staat der Nederlanden. • HDS

  Munstraat nrs. 22, 20, 18

  Muntstraat nrs. 8, 6, 4, 2

 • Muntstraat 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | schoenreparatie monument
 • Pandbeschrijving
  19de eeuwse gevel met omlijste ingang voor ouder pand met dwarskap tussen topgevels.
 • Bewoners
 • nummer 8
 • 1912 J. Bakker, masseur en magnetiseur
 • 1920 J. Bakker, masseur en magnetiseur
 • 1928 W. Holtman
 • 1928 A.P.J. de Zwart, kleermaker
 • 1949 A.P.J. de Zwart. schoenmakerij
 • 1949 A.P.J. de Zwart, schoenmaker (h)
 • 1964 A.P.J. de Zwart
 • 1981 A.P.J. de Zwart
 • nummer 8 boven
 • 1949 A.P.J. de Zwart, schoenmaker (h)
 • 1964 C.A. de Zwart-Kleijne
 • Gebeurtenissen
 • 1927 A. de Zwart; maken privaat met waterspoeling.
 • 1964 A.P.J. de Zwart; verbeteren verdieping uitbouw.
 • 1969 A. de Zwart; verbouwen perceel onder andere maken douche met wc op de slaapverdieping en vergroten winkelruimte. Aannemer C.G.M. Helderman.
 • 1979 A. de Zwart; wijzigen gevel aan de Wisselstraat. • HDS
 • Muntstraat 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 | verfwinkel
 • Bewoners
 • 1912 J. Over de Linden, timmerman en winkelier
 • 1920 J. Over de Linden sr., timmerman
 • 1928 W. Eeken, slager
 • 1949 Schilder-, Behang- en Spuitbedrijf G.J. Polman, tel. 4989
 • 1949 G.J. Polman, schilder (h)
 • 1964 G.J. Polman
 • 1981 N.P. Polman
 • Gebeurtenissen
 • 1907 J. Gerver; aanbrengen reclamebord.
 • 1910 J. Over de Linden; verkoop alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse.
 • 1929 G.J. Polman; slopen en herbouwen woonhuis met werkplaats. Architect Joh. Verberne. In 1929 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring.
 • 1949 G.J. Polman; uitbreiden schilderswerkplaats en maken wc. Architect H.J. Cramer.
 • 1950 G.J. Polman; nieuwe hinderwetvergunning schilderswerkplaats en verfspuiterij.
 • 1950 G.J. Polman; verbouwen voorgevel Wisselstraat nr. 10 rood. Architect H.J. Cramer.
 • 1960 G.J. Polman; verbouwen nr. 10, onder andere wijzigen voorgevel. • HDS

  Muntstraat nrs. 12, 14

 • Muntstraat 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige 19de eeuwse gevel met rechte kroonlijst voor ouder pand met zadeldak.
 • Bewoners
 • 1912 J. Stam, koopman
 • 1928 A. Mourik
 • 1928 Joh. Stam, koopman
 • 1949 J. Stam, koopman (h)
 • 1964 J. Stam
 • Gebeurtenissen
 • 1937 Th. Dijkman; vernieuwen ramen en stoep, aanbrengen tegeltrottoir.
 • 1940 P. van Duimen namens G. Tros; verbouwen perceel.
 • 1941 C. Hagenaars namens G. Tros; aanbrengen wc. • HDS

  Muntstraat nrs. 12, 14

 • Muntstraat 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 monument
 • Bewoners
 • 1912 Mej. C.M. van Greuningen
 • 1912 Mej. W.H. van Greuningen
 • 1920 Mej. W.H. van Greuningen
 • 1928 W. Bolten, stoffeerder, autobekleeder
 • 1949 G. Tros. reiziger in klompen
 • 1964 G. Tros
 • 1981 J.T.J. Schaper
 • Gebeurtenissen
 • 1937 Th. Dijkman; aanbrengen tegeltrottoir en wijzigen voorgevel.
 • 1940 P. van Duimen namens G. Tros; verbouwen perceel.
 • 1941 C. Hagenaars namens G. Tros; aanbrengen wc.
 • 1979 J. Schaper; wijzigen indeling, beschieten en isoleren kap. • HDS
 • Muntstraat 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 zie Wisselstraat nr. 9
 • Bewoners
 • 1912 J.M.Breekveldt, ambtenaar HIJSM
 • 1920 P.G. Smits, koopman
 • 1928 K. Kaan, handelaar in kaas en boter
 • 1949 A. Dell, onderwijzeres
 • 1949 D. van Vliet, godsdienstonderwijzeres
 • 1964 J. Tros
 • 1981 J. Tros
 • Gebeurtenissen
 • 1909 J. de Waal; bouwen kaaspakhuis aan de Wisselstraat nr. 9 en ontheffing van artikel 28 wat betreft de opendraaiende deuren.
 • 1918 Jac. de Waal; verbouwen nr. 16 en Wisselstraat nr. 9. Architect H.J. Cramer.
 • 1953 K. Kaan; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1964 Aanschrijving gebreken op te heffen. • HDS

  Muntstraat nrs. 22, 20, 18

 • Muntstraat 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 18, 18 rood monument - zie Wisselstraat nrs. 7, 9
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig 19de eeuws pand met gevel met rechte kroonlijst.
 • Bewoners
 • nummer 18
 • 1912 Jac. de Waal, koopman
 • 1920 E. Kaptein, sergeant majoor infanterie
 • 1928 A. van Essen
 • 1949 Wed. J. Koomen-Baas, metselaar
 • 1964 P.H. Jongh Visscher
 • 1981 B. Merten
 • nummer 18 rood
 • 1912 A. de Vries, timmerman HIJSM
 • 1920 mevr. Wed. Enserinck
 • 1928 Wed. N.W. Enserinck-Zonne
 • 1949 W. Duivens, ambtenaar hypotheekkantoor
 • 1964 W. Duivens
 • Gebeurtenissen
 • 1900 E. Edel; verbouwen perceel Wisselstraat nr. 7.
 • 1972 J.P Ursem; verbouwen de woning nr. 18. • HDS

  Muntstraat nrs. 22, 20, 18

 • Muntstraat 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 monument zie Wisselstraatnr.11
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige laat 18de eeuwse gevel voor wellicht ouder pand; in de vensters op de verdieping roeden. Pui modern.
 • Bewoners
 • 1912 A. Mourik, slager
 • 1920 A. Mourik, slager
 • 1928 Jac. v. Petten, winkelier in muziekinstrumenten
 • 1949 P. Dijkstra, slagerij
 • 1949 R. Dijksma, slager (h)
 • 1964 A.M.H. Stam
 • 1981 A.M.W. Stroet
 • Gebeurtenissen
 • 1927 J. van Petten; aanbrengen lichtreclame en uitstallen winkelgoederen op de stoep.
 • 1935 A. Mourik; herstellen kap, goot en schoorsteen Wisselstraat nr. 11 en maken afvoer voor hemelwater.
 • 1935 A. Mourik; aanschrijving gebreken van Wisselstraat nr. 11 op te heffen.
 • 1935 A. Mourik; aanschrijving toegang en trap ten behoeve van de bovenwoning aan te brengen, voor de bovenwoning een wc en afvoer voor menagewater en faecaliën. De achtergevel herstellen. Voor de benedenwoning een afvoer voor menagewater en hemelwater te maken.
 • 1936 A. Mourik; aanschrijving gevel Wisselstraat nr. 11 te herstellen.
 • 1937 C. Mantje namens R. Dijksma; verbouwen pand, onder andere de pui in de voorgevel, verbouwen slagerswerkplaats en oprichten werkplaats voor het roken van vleeswaren achter het perceel.
 • 1941 J. van Duin namens R. Dijksma; maken wc en aanbrengen trottoir. De bestaande stoep wordt vervangen door trottoirtegels.
 • 1945 Fa. Gronert en Moeijes namens R. Dijksma; verbouwen perceel.
 • 1948 H.H. Peerdeman namens R. Dijksma; bouwen vleesrookcel achter perceel ten behoeve van een vleesrokerij waarin een rookkast met rookkanaal.
 • 1953 Mevr. C.A.A. Bontje-Nooy; innemen van 2,4 m 2 gemeentegrond ten behoeve van het plaatsen van borstel- en mandwerk op het trottoir.
 • 1971 A.M. Stam; verbouwen winkel tot woning. • HDS

  Muntstraat nrs. 22, 20, 18

 • Muntstraat 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige 19de eeuwse gevel voor wellicht ouder pand; pui modern.
 • Bewoners
 • 1912 A.J. Neuteboom, boekhouder gem. Gasfabriek
 • 1920 A.J. Neuteboom, kassier gem. Gasfabriek
 • 1928 KI. Eindhoven, kaaskopersknecht
 • 1928 F.C.A. Hidma, galvaniseur
 • 1949 J.B. van Berkel, pensionhoudster (h)
 • 1949 L.E. Elsmann, fruitkweker
 • 1949 R.J. Mulders, onderwijzeres
 • 1964 E.A. van Petegem
 • 1981 B.W. Reurslag
 • Gebeurtenissen
 • 1900 A.J. Neuteboom; plaatsen ijzeren hekjes aan weerszijden van de stoep.
 • 1930 P. Zwagerman; verbouwen winkelpui.
 • 1935 V. Hakhoff namens J. van Berkel; maken wc en aansluiten aan gemeenteriool.
 • 1959 T. Stam; verbouwen perceel. • HDS
 • Muntstraat 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 | kapsalon
 • Bewoners
 • 1912 G.J. de Groot, zilversmid
 • 1920 J.G. Mooij, in koloniale waren
 • 1928 J.G. Mooij, kruidenier
 • 1949 J.G. Mooij, kruidenier (h)
 • 1964 J.P. Harder
 • Gebeurtenissen
 • 1922 Fa. Dijksma en Kikkert; verbouwen perceel.
 • 1929 J.G. Mooij ; vernieuwen stoep.
 • 1952 J.P. Harder; verbouwen woonhuis.
 • 1953 J. Harder; verbouwen perceel. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1954 J. Harder; verbeteren perceel. • HDS

  Muntstraat nr. 26

 • Muntstraat 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 monument
 • Pandbeschrijving
  Hoek Gravenstraat. In de ankers gedateerd pand van 1596. Gevel gepleisterd en verhoogd, pui gedicht; gevelsteen.
  Gevelsteen met voorstelling van een schip.
 • Bewoners
 • 1912 J.H. Kaag, kleermaker
 • 1920 Wed. J. de Jong, commensaalhoudster
 • 1920 J.W.L. Oerlemans, los arbeider
 • 1928 J.L. Schaap, kapper
 • 1928 H.J. van Kol, winkeljuffrouw
 • 1949 E. Keulen. los arbeider
 • 1949 W.P.B. Tangelder, kleermaker
 • 1949 D. Vrolijk, dienstbode
 • 1964 C. Verëll
 • 1964 D. Kemker
 • 1981 W.H.J. Masteling
 • Gebeurtenissen
 • 1929 S. Haarsma; veranderen kozijn met deur, verbouwen keuken en bouwen privaat met waterspoeling en aansluiten aan gemeenteriool.
 • 1933 P. Haarsma; vernieuwen stoep.
 • 1934 S. Haarsma; sloopvergunning wordt geweigerd.
 • 1939 N.V. Mij. tot exploitatie van de Westfriesche Radio-Centrale; bouwen radio-centrale met bovenwoning op het perceel nr. 26. Architect S.W. Langius. Niet doorgegaan.
 • 1951 Wed. C. v.d. Berg; slopen bouwval aan Gravenstraat achter het perceel.
 • 1954 C. Baart; verbouwen perceel.
 • 1970 W.H.J. Masteling; verbouw perceel.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeMunnickenveld
   VolgendeNassaustraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank