Kennisbank

Munnickenveld

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde
Even zijde
Plattegronden
Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5-7 9-11 13 15-19 21 23 25 27 29 2 4 6 8 10 12 14 16 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Munnickenveld
HDS

Binnentuin Claes Stapels hofje

Grenspaaltje Munnickenveld

 • Munnickenveld
 • Straatbeschrijving
 • Grachtje met kaden lopend van Nieuwland naar Spoorstraat.
  Het Munnickenveld is gelegen ten westen van het St. Pietershof dat zijn geschiedenis begon als het Dals-klooster dat in 1457 werd gesticht door klooster-broeders Tertianen van het Sint Pauwelsconvent in Amsterdam die in 1461 overgingen naar de orde van Kruisbroeders. Het weiland naast het klooster werd naar de kloosterlingen genoemd. Op de kaart van Van Deventer is nog geen spoor van het grachtje te zien, wel het water van het Nieuwland.
  De kaart van circa 1582 toont een bochtig watertje van Nieuwland lopend naar de kloosterkerk en dat via een riool onder het Dalsklooster in de Turfhaven uitmondde. De latere kaarten tonen het huidige grachtje dat tot 1869 een verlengstuk had (met een knik) in de huidige Spoorstraat; in dat gedempte gedeelte bevond zich een overtoom die al te zien is op de kaart van Utenwael (1596) en pas in 1869 werd afgebroken. In 1598 en 1602 werd het 'veld' bestraat. In 1682 werd door Claes Stapel en anderen aan de noordzijde van het grachtje een vrouwenhofje gesticht. Munnickenveld nr. 2, dat het jaartal 1593 draagt, moet dateren uit de tijd van de eerste bebouwing. De Leliestraat, die net als het grachtje het veld doorsnijdt, werd in 1602 nog Middelstraat genoemd, zo vermeldt Velius. • Munnickenveld 1
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Munnickenveld 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1912 F. de Boer, kleermaker
 • 1920 W.Pot, analist RLP
 • 1928 Jac. Keetbaas, handelaar in boter en kaas
 • 1949 A.W. Postma, kantoorbediende
 • 1964 J. Koning
 • 1981 M.M. Jorritsma-Schoutsen
 • Gebeurtenissen
 • 1936 J. Baas; aanbrengen stoep,
 • 1953 Wed. C.A. Kaldenbach; aanschrijving om de riolering te herstellen.
 • 1968 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1968 Gemeente Hoorn; aankoop van het huis en erf met bergplaats nr. 1 en Spoorstraat nr. 16 groot 1 are 16 ca voor ƒ8.000,- van Wed. Kaldenbach c.s.
 • 1976 Mevr. A.T.M. Jorritsma; bouwen nieuw woonhuis. Aannemer Nic. Jorritsma. • Munnickenveld 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Munnickenveld 3, 5, ; 1990

 • Munnickenveld 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1912 G. Dekker, koetsier
 • 1920 T. Visser, koetsier
 • 1928 M. Zwerver, vellenbloter
 • 1949 A.A. Gerver, melkbezorger (h)
 • 1964 S.W. Slijkerman-Edam
 • Gebeurtenissen
 • 1905 F. de Boer; aanbrengen uithangteken.
 • 1934 A.A. Gerver; verbouwen voorgevel.
 • 1937 N. Bakker; veranderen perceel, onder andere de voorgevel.
 • 1944 J. van Duin namens A. Gerver; maken nieuwe voordeur.
 • 1966 P. Koopmans; veranderen pand.
 • 1976 P. Koopmans; verbouwen pand Spoorstraat.
 • 1977 Koopmans Drukkerij B.V. ; nieuwe hinderwetvergunning voor de drukkerij nrs. 3, 5, 7 en Spoorstraat nrs. 16, 18, 20.
 • 1980 Drukkerij Koopmans; vernieuwen voorgevel en dak. • Munnickenveld 5-7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Munnickenveld 3, 5, ; 1990

 • Munnickenveld 5-7
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 5, 7
 • Bewoners
 • nummer 5
 • 1912 J. Keizer, metselaar
 • 1920 J. Keizer, metselaar
 • 1928 J. Keizer, metselaar
 • 1949 Drukkerij Koopmans, tel. 4732
 • nummer 7
 • 1912 P. Spel, logementhouder
 • 1920 P. Spel, koopman
 • 1928 P. Spel, caféhouder
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het beneden winkellokaal door W.H. Caarls, weduwe van S.P. Brandt, in 1890 opgevolgd door E. Ekers, in 1892 opgevolgd door A. Spel, in 1899 opgevolgd door Petronella Spel, ingetrokken in 1938.
 • 1905 P. Spel; aanbrengen uithangteken nr. 7.
 • 1938 J. Keijzer; verlof A voor nr. 5.
 • 1945 De woning nr. 5 wordt ontruimd,
 • 1946 P. Koopmans; bouwen drukkerij op de nrs. 5, 7 voor het vervaardigen van handelsdrukwerk. Architect V.J. Polman.
 • 1947 V.J. Polman namens P. Koopmans; aanbrengen opschrift aan de gevel.
 • 1953 P. Koopmans; uitbreiding drukkerij door bijplaatsing van elektromotoren.
 • 1977 Koopmans Drukkerij B.V. ; nieuwe hinderwetvergunning voor de drukkerij nrs. 3, 5, 7 en Spoorstraat nrs. 16, 18, 20. • Munnickenveld 9-11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Munnickenveld 9-11
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 9, 11
 • Bewoners
 • nummer 09
 • 1920 W. de Groot, los arbeider
 • 1928 W. de Groot, los werkman
 • 1949 C. de Groot, stratenmaker
 • 1949 Wed. A. Zwan-de Groot
 • nummer 11
 • 1912 W. de Groot, arbeider
 • 1920 W. de Groot, los arbeider
 • Gebeurtenissen
 • 1955 Nr. 9 onbewoonbaar verklaard.
 • 1956 W. Tonneman; slopen nr. 9.
 • 1958 W. Tonneman; aanschrijving om de linkerzijgevel van nr. 11 te vernieuwen.
 • 1959 W. Tonneman; bouwen timmer- en metselwerkplaats op nr. 11. • Munnickenveld 13

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Munnickenveld 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Cabri, koopman
 • 1920 P. Vonk, los werkman
 • 1964 J. Wilson
 • 1981 C.M. van Duin
 • Gebeurtenissen
 • 1912 Wed. Valk-Polak; aanschrijving de bouwvallige topgevel te herstellen.
 • 1980 W. van Duin; restaureren perceel. Architect W.A. Loomans. • Munnickenveld 15-19
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Munnickenveld nrs. 15, 17, 19

 • Munnickenveld 15-19
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 15, 17, 19 monument
 • Pandbeschrijving
  Claes Stapel's Hof. Pand met twee trapgevels aan het Munnickenveld, waarnaast woningen om een hof gebouwd, door een hek van de straat afgesloten, waarin de poort van de voormalige Latijnse school in 1956 is geplaatst. Hoge trapgevels met een gevelsteen van hout, XVII A.
  Steen met opschrift: Sluitsteen restauratie gelegd door D. Breebaart, erelid Vereniging Oud Hoorn. 26-6-1981. Gevelsteen in nrs. 15,17: Judith en Holofernes. Zie voor poortje Kruisstraat nr. 28.
 • Bewoners
 • nummer 15
 • 1912 J. de Groot, los werkman
 • 1920 G.J. Bolte, los werkman
 • 1928 Wed. D. Gons-Steeg
 • 1949 J. Dekker, tuinder (h)
 • 1949 J. Dekker, hulpbesteller P.T.T
 • 1964 J. Takken-Takes
 • 1981 C.J. de Vries
 • nummer 17
 • 1912 Wed. H. Menke
 • 1964 J. Takken-Takes
 • 1981 C.J. de Vries
 • nummer 19
 • 1912 C. Voogd, koetsier
 • 1912 Wed.H.Volten
 • 1920 A. van Leeuwen, hulp-brievenbesteller
 • 1928 A. van Leeuwen, schoenmaker
 • 1949 A. van Leeuwen, schoenmaker (h)
 • 1949 J. van Leeuwen, zaadhandelaar
 • 1964 H. van den Bosch
 • 1981 M. van den Bosch-Blauw
 • Gebeurtenissen
 • 1912 Mevr. Valk-Polak; aanschrijving nr. 15, trapgevel verkeert in slechte staat, metselwerk zit los.
 • 1915 Regenten Claes Stapel's hofje; verbouwen en maken woning van de nrs. 15, 17, in 1915 bewoonbaarverklaring nrs. 15, 17.
 • 1923 D. Gons; aanbrengen zonnescherm nr. 15.
 • 1925 A. van Leeuwen; aanbrengen zonnescherm nr. 19. De restauratie van het Claes Stapel's hofje kwam gereed.
 • 1969 C. de Vries; verbouwen nrs. 15,17.
 • 1980 Stichting stadsherstel: restauratie hofje. Architect Kok, Amsterdam. Aannemer Konst en van Polen. • Munnickenveld 21

  Geveltekening 1944-1945


  Munnickenveld 21; 1983

 • Munnickenveld 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • nummer 21
 • 1928 Wed. H. Kolkman-Hoek
 • 1928 Wed. B. Gravendijk-van Ede
 • 1928 Wed. M. Boekel - de Groot
 • 1928 Wed. J. Bartels-Kop
 • 1928 Wed. P. v.d. Velde
 • 1949 Claes Stapelhofje
 • 1949 S.E. Duyfetter
 • 1949 Wed. S. Van Gaaf-Wormsbecher
 • 1949 Wed. A. van Goor-Veldhuis
 • 1949 Wed. J.M. Kouwenhoven-van der Velde
 • 1949 Wed. D. Zaal-Koster
 • nummer 21/4
 • 1981 Mej. Visser
 • nummer 21/6
 • 1981 L. J.M.Hoffmann
 • nummer 21/7
 • 1981 W. Bakker
 • nummer 21A
 • 1920 Wed. N. Demmendaal
 • 1964 M . de Vries
 • nummer 21B
 • 1920 Wed. Kromheer
 • 1949 F.J.M. Wiese
 • 1964 R. Klaver-Domper
 • nummer 21C
 • 1920 Wed. J. v.d. Berg
 • 1928 Wed. Jn. Stoppelsteen-Snijhorst
 • nummer 21D
 • 1920 Wed. Arends
 • 1964 E.M. Knap-Duijfetter
 • nummer 21E
 • 1920 Wed. H . Volten
 • 1964 A. de Groot-Hospes
 • nummer 21F
 • 1920 Wed. N. Mes, naaister
 • nummer 21G
 • 1920 Wed. Pluilaart
 • 1964 H. Strik-van der Rol
 • nummer 21H
 • 1920 Wed. J. van Berkel-van Enk
 • 1928 Wed. J. van Berkel-van Enk
 • 1964 S.E. Duijfetter
 • nummer 21I
 • 1920 Mej. N. Hakhoff
 • nummer 21K
 • 1920 Antje Bekker
 • 1928 Wed. D.S. Reek-Molenaar • Munnickenveld 23
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Munnickenveld 23, 25, 27, 29; 1991

 • Munnickenveld 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 H. Kaldenbach, metselaar
 • 1920 J.G. Haverbusch, metselaar
 • 1928 J.G. Haverbusch, metselaar
 • 1949 E.M. Haverbusch, naaister (h)
 • 1949 J.G. Haverbusch, metselaar (h)
 • 1964 C.E. Haverbusch-Mak
 • 1981 C. Donker
 • Gebeurtenissen
 • 1940 H. Kaldenbach; aanschrijving om houten wand op zolder tussen nrs. 23, 25, 27, 29 te vervangen door een stenen muur.
 • 1950 Wed. Kaldenbach; aanschrijving om de schoorsteen te herstellen.
 • 1977 Chr. Donker; maken bergruimte en herstellen cv. • Munnickenveld 25
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Munnickenveld 23, 25, 27, 29; 1991

 • Munnickenveld 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Joh. Mostert, brieven- en telegrambesteller
 • 1920 P. Lugtig, timmerman
 • 1928 B.P. Lieshout, sigarenfabrikant
 • 1949 J. Koenis
 • 1964 J.A. van Heertum
 • 1981 R.W.J. Willems
 • Gebeurtenissen
 • 1940 H. Kaldenbach; aanschrijving om houten wand op zolder tussen nrs. 23, 25, 27, 29 te vervangen door een stenen muur.
 • 1966 J.A. Ekers; aanschrijving om het dak te repareren.
 • 1969 R.W.J. Willems; verbouwen perceel.
 • 1975 R.W.J. Willems; verbouwen en samenvoegen nrs. 25, 27. • Munnickenveld 27
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Munnickenveld 23, 25, 27, 29; 1991

 • Munnickenveld 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 A.P.J. de Zwart, burger en militaire kleermaker
 • 1920 Wed. P. van Riel
 • 1920 J. Nieuwenhuis, tabakskerver
 • 1928 J. Nieuwenhuis, tabakskerver
 • 1949 Spuiterij H.J. de Wnnink
 • 1949 H.J. de Wnnink, autospuiter (h)
 • 1964 C.M.J. Walraven
 • Gebeurtenissen
 • 1940 H. Kaldenbach; aanschrijving om houten wand op zolder tussen nrs. 23, 25, 27, 29 te vervangen door een stenen muur.
 • 1975 R.W.J. Willems; verbouwen en samenvoegen nrs. 25, 27. • Munnickenveld 29
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Munnickenveld 23, 25, 27, 29; 1991

 • Munnickenveld 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1920 H. Kaldenbach, metselaar
 • 1928 H. Kaldenbach, metselaar
 • 1964 A.J.C. van Gasteren-Neefjes
 • 1981 G. Kamstra
 • Gebeurtenissen
 • 1913 H. Kaldenbach; verbouwen perceel, onder andere maken topgevel in plaats van dakkapel en nieuwe erker.
 • 1940 H. Kaldenbach; aanschrijving om houten wand op zolder tussen nrs. 23, 25, 27, 29 te vervangen door een stenen muur.
 • 1979 Gemeente Hoorn; slopen bestaand pand nr. 29 en bouwen nieuw woonhuis. Architect R. Verberne. • Munnickenveld 2

  Geveltekening 1944-1945


  Munnickenveld nr. 2

 • Munnickenveld 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 monument
 • Pandbeschrijving
  Pandje uit 1593 met oude pui, na brand herbouwd.
  Het pand wordt in 1921 aangekocht door de Vereniging Hendrick de Keijzer.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. D. Naber, winkelierster
 • 1920 J. v.d. Berg, timmerman
 • 1964 H. Wormsbecher-Wormsbecher
 • 1981 G. de Reus
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Jb. Faber namens Vereniging Hendrick de Keijzer; aanbrengen riolering voor huiswater.
 • 1937 C. Visser namens Vereniging Hendrick de Keijzer; vernieuwen keuken.
 • 1947 C. Visser namens Vereniging Hendrick de Keijzer; slopen en herbouwen van het door brand verwoeste perceel. Architect D. Fledderus te Enkhuizen. • Munnickenveld 4

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Munnickenveld 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4
 • Bewoners
 • 1912 J. Sleutel, bierbottelaarsknecht
 • 1920 P. v.d. Hulst, koopman
 • 1928 P. v.d. Hulst, koopman in bloemen
 • 1949 A. Leek, opperman
 • 1949 Wed. M.M. van Putten-van der Hulst
 • 1964 A. Leek
 • 1981 J.H. Renckens
 • Gebeurtenissen
 • 1903 Op 15 september is het pand van F. van Schoten uitgebrand.
 • 1903 Wed. G.J. Akkerman; verbouwen van het door brand verwoeste perceel. In 1904 bewoonbaarverklaring.
 • 1907 F. van Schoten; aanbrengen uithangteken (reclamelaars) aan de voorgevel.
 • 1947 C.W.E. Langereis; aanschrijving de rechterzij gevel voor zover nodig te slopen en ter dikte van ten minste de huidige dikte weer op te metselen. Muur verkeerde in slechte staat, dit bleek mede na sloop van nr. 2. • Munnickenveld 6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Munnickenveld 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Corn. Molenaar 14 september 1926, oud 15 jaar.
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1912 K. Bakker, logementhouder
 • 1920 C. Nolf, logementhouder
 • 1928 Adr. Molenaar, timmerman
 • 1949 A. Molenaar jr., aannemer, tel. 4817
 • 1949 A. Molenaar, timmerman (h)
 • nummer 6 boven
 • 1964 A. Molenaar
 • 1981 B.J. van Silfhout
 • Gebeurtenissen
 • 1905 K. Bakker; aanbrengen uithangbord.
 • 1918 P. Bierenbroodspot; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1919 Jb. Bierenbroodspot; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1919 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1920 R. Ypma; inrichten tot berg- en werkplaats en verbouwen perceel, onder andere de balkdragende muren worden vervangen door nieuwe van 18 cm dikte.
 • 1926 A. Molenaar; verbouwen pand tot werkplaats met bovenwoning en maken stoep. I n 1927 voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1977 Mevr. A. Molenaar-Louwens; vervangen elektrische installatie. • Munnickenveld 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Munnickenveld 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8
 • Bewoners
 • 1912 S. de Reus, typograaf
 • 1920 D. J. de Groot, los arbeider
 • 1928 W.G. Bakker, transportarbeider
 • 1949 J. Lely, employé electro-technisch bureau
 • 1964 P. Lakeman
 • 1981 M.A. Lakeman-Bos
 • Gebeurtenissen
 • 1912 J. Bierenbroodspot; vernieuwen kap.
 • 1927 J. Bierenbroodspot; aanschrijving dakgoot herstellen.
 • 1928 Erven Bierenbroodspot; aanschrijving de hemelwaterafvoer te herstellen.
 • 1929 A. Molenaar; oprichten machinale houtbewerking.
 • 1938 E. Nannings; verbouwen tot woonhuis, onder andere nieuwe voorgevel. Bewoonbaarverklaring in 1938.
 • 1938 D. Ooijevaar; bouwen bergplaats achter perceel. Aannemer E. Nannings. • Munnickenveld 10

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Munnickenveld 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 A. Akkerman, corveeër kazerne
 • 1912 J. Schouten, melkslijter
 • 1920 D. Gons
 • 1928 R. Duursma, los arbeider
 • 1928 P. Venverloo, fruitkoopman
 • 1949 J.G. Berkeveld, visser
 • 1949 F. de Groot, visser (h)
 • 1964 F. de Groot
 • 1981 Th.J.M. van Balen
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het beneden voor- en winkelvertrek door A. C. Hegeman, weduwe van Nic. Woestenburg, opgevolgd in 1896 door Jan Schouten.
 • 1901 K. Leeuw; vernieuwen voorgevel.
 • 1909 J. Schouten; verlof voor de verkoop van alcoholvrije dranken.
 • 1913 J. Schouten; intrekking melkverlof.
 • 1943 C. Hagenaars namens mej. M.E. Brozius; maken stoep en wc.
 • 1944 C. Hagenaars namens mej. Brozius; aanbrengen wc.
 • 1968 Aanschrijving om de gasinstallatie in orde te brengen.
 • 1969 Zr. Th.J.M. van Balen; verbouwen woonhuis • Munnickenveld 12
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Munnickenveld 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1912 C. Tool, kleermaker
 • 1912 J. Tool
 • 1920 Jb. Tool
 • 1949 A. van Berkum, naaister (h)
 • 1964 P. Ott
 • 1981 P. Smit
 • Gebeurtenissen
 • 1908 L. Offringa; vernieuwen zijgevel.
 • 1935 A. Korver; verbouwen perceel en inrichten tot woning.
 • 1936 In 1936 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring.
 • 1937 D. Bakker namens C. Koster; vernieuwen stoep.
 • 1953 C.J. Koster; aanschrijving gebreken te herstellen. • Munnickenveld 14

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Munnickenveld 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Breed woonhuis; gepleisterde voorgevel met dwarskap. Bovenlicht deur met snij raam, stijlen met kapitelen en kroonlijst.
 • Bewoners
 • 1912 A. Kaag, kleermaker
 • 1920 Wed. Joh.H. Kaag, commensaalhoudster
 • 1928 D. Nagel, meubelmaker
 • 1928 Wed. P. Vonk-van Vliet
 • 1949 P.J. van 't Hoff, chauffeur-magazijnbediende
 • 1964 H.L. van der Koelen
 • 1981 H.E. van der Koelen-v.d. Berg
 • Gebeurtenissen
 • 1920 C. Groot; verbouwen perceel, onder andere maken van twee schoorstenen.
 • 1926 D. Nagel; uitstallen van meubelen en plaatsen van handwagen op de stoep.
 • 1942 Wed. J.S. Offringa geboren Vrije; aanschrijving om de achtergevel af te breken en opnieuw op te metselen.
 • 1950 Wed. J.S. Offringa; aanschrijving de riolering te herstellen.
 • 1951 Wed. J.S. Offringa; aanschrijving de riolering te herstellen.
 • 1952 Wed. J.S. Offringa; aanschrijving de riolering te herstellen.
 • 1953 J. v. d . Berg; verbouwen woning.
 • 1977 Mevr. v.d. Koelen; aanbrengen cv installatie. • Munnickenveld 16
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Munnickenveld 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Hobbelman, stalknecht
 • 1920 Wed. J. Bakker
 • 1928 Wed. J. Bakker-van Berkum, naaister
 • 1949 C. Groot, steenhouwer (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1938 J. v. d. Berg namens A. Wilhelm; aanbrengen wc en keukenbetimmering.
 • 1950 A. Wilhelm; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1955 G.Versloot; verbouwen woning. • Munnickenveld
  HDS
 • Munnickenveld 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Bewoners
 • 1949 z.nr. T. Postma, kleermaker (h)
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeMr. Jan Dirckszoon Binneblijfstraat
   VolgendeMuntstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank