Kennisbank

Melknapsteeg

Terug naar de inhoudsopgaveHuisnummers anno 1982:
0 1 3 5-7 9 11 13 15 17 19 21 23 2 4 6 8 10 12 14 20-24 26-28 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Melknapsteeg
HDS

Melknapsteeg, circa 1960

 • Straatbeschrijving
 • Steeg lopend van Nieuwendam naar Westerdijk.
  De steeg is voor het eerst te zien op de kaart van Velius (1615) en wel het deel van Nieuwendam naar Italiaanse Zeedijk. Na 1648 wordt de steeg doorgetrokken naar de Westerdijk.
  Vooral het oudste deel heeft de meeste bebouwing verloren en krijgt in het kader van de rehabilitatie van de omgeving een geheel nieuw aanzien.
  De steeg is genoemd naar Willem Melknap uit Hoorn, die de vrije zeeroverij beoefende, een legitieme vorm van kaperij, gewettigd namelijk door een kaperbrief van de overheid. In 1625 voer hij met een flinke buit de Hoornse haven binnen, een voorbeeld dat door veel Hoornse schippers werd gevolgd.
  Hoorn heeft ook een Kleine Melknapsteeg gekend, tussen Gerritsland en Peperstraat (zie de kaart van circa 189o); mogelijk is hier sprake van een verbastering van Kleine Klampsteegh zoals de steeg op de kaart van Blaeu (1649) heet. Deze steeg lag op de plaats waar nu de Gasfabriekstraat is. • Melknapsteeg 1
  HDS

  Melknapsteeg 1; 1963

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1981 B. Meijer
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Fa. Visser en Baas te Huizen; oprichten ansjoviszouterij en leggen spruit.
 • 1918 C. de Groot; inrichten nr. 1 hoek Achter op 't Zand tot veestalling.
 • 1927 L. Booi; maken inrit.
 • 1935 G. Brevť; verbouwen gevels.
 • 1940 A. de Greeuw; inrichten bewaarplaats voor oude metalen in nr. 1, behorend bij Achter op 't Zand nr. 51.
 • 1951 A. de Greeuw; oprichten opslagplaats voor lompen, oude metalen en oud papier. • Melknapsteeg 3
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1912 D. Selie, visserman
 • 1920 D. Selie
 • 1928 D. Prumper, kistenmaker
 • 1928 J. Wijs, arbeider gemeente-reiniging
 • 1949 D. Prumper, houtbewerker
 • 1964 D. Prumper
 • Gebeurtenissen
 • 1947 W. Tonneman namens D. Prumper; herstellen stoep.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf groot 66 ca voor É 2500,- van D. Prumper.
 • 1970 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1972 Gesloopt. • Melknapsteeg 5-7
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 5, 5 rood, 7, 7 rood
 • 0000 NUMMERS 5, 5 rood, 7, 7 rood
 • Bewoners
 • nummer 5
 • 1912 J. Vlaar
 • 1920 G. Leusden, los arbeider
 • 1928 Wed. P. v.d. Molen-Jalink
 • 1928 P.J. Vermeulen, koopman
 • 1949 H. Spijksma, grondwerker
 • nummer 5 rood
 • 1912 J. Pool
 • 1912 C. Snel
 • 1912 L. de Boer, visventer
 • nummer 7
 • 1912 J. Wittebol, fabrieksarbeider
 • 1920 N. Sant, visser
 • 1928 J.P.M. Rood
 • 1949 L. Faber, grondwerker
 • nummer 7 rood
 • 1920 G. Akkerman, los arbeider
 • 1920 E. Klitske, elektriciŽn
 • 1928 Jn. Koeman, los arbeider
 • nummer 7A
 • 1949 S. Oerlemans, schoenmaker
 • 1949 J. Overman, grondwerker
 • Gebeurtenissen
 • 1909 Gezondheidscommissie vestigt de aandacht op de overbevolking van nr. 5.
 • 1919 S. Engel; aanschrijving nr. 7 om het dak van de keuken te herstellen.
 • 1922 S. Engel Jz.; aanschrijving om in nr. 7 de gebreken op te heffen.
 • 1923 A. Vos; oprichten visrokerij bij nr. 5.
 • 1924 S. Engel; aanschrijving de nrs. 5, 5 rood, 7, 7 rood te verbeteren.
 • 1926 C. Kroonenburg; stallen paard in nr. 5.
 • 1933 Wed. S. Engel; aanschrijving nr. 7 om de gebreken op te heffen.
 • 1950 P. Dudink; aanschrijving om de gebreken in de nrs. 5, 5 rood, 7 op te heffen.
 • 1951 K. Leeuw; aanschrijving om de gebreken in nr. 7a op te heffen.
 • 1953 K. Leeuw; aanschrijving om de gebreken in nr. 5 op te heffen.
 • 1954 Nrs. 5, 7 onbewoonbaar verklaard.
 • 1958 Gemeente Hoorn; aankoop onbewoonbaar verklaarde woningen nrs. 5, 5 rood, 7, 7 rood groot 1 are 36 ca voor É816,- van P.Dudink.
 • 1960 Nrs. 5, 5 rood, 7, 7 rood gesloopt. • Melknapsteeg 9
  HDS

  Melknapsteeg nrs. 9. 11, 13

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 monument
 • Pandbeschrijving
  Gepleisterd pand zonder verdieping onder pannen schilddak met dakkapel, 17de eeuw. Voorgevel met houten kroonlijst, 19de eeuw.
 • Bewoners
 • 1912 W. Sant, visserman
 • 1920 W. Sant, visser
 • 1928 W. Sant, visser
 • 1949 Wed. A. Klaman-Schouwe
 • 1949 J.W. Schouwe, bakker
 • 1964 H.H. Beuving
 • 1981 H.H. Beuving
 • Gebeurtenissen
 • 1924 D. Deen; aanschrijving Italiaanse Zeedijk nr. 64, Pompsteeg nrs. 12, 14 en Melknapsteeg nr. 9 te verbeteren. • Melknapsteeg 11
  HDS

  Melknapsteeg nrs. 9. 11, 13

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 monument
 • Pandbeschrijving
  Pand zonder verdieping onder hoog zadeldak, 17de of 18e eeuw. Gepleisterde voorgevel onder rechte lijst. Deur met panelen en bovenlicht; venster met 12-ruitsschuifraam.
 • Bewoners
 • 1912 H. Messchaert
 • 1920 Wed. H. Messchaert
 • 1928 Wed. H .Messchaert-Flart, garnalenverkoopster
 • 1949 Wed. M. Flart-Messchaert
 • 1964 P. Bleeker
 • 1981 J. de Zwart
 • Gebeurtenissen
 • Pand zonder verdieping onder hoog zadeldak, 17de of 18de eeuw. Gepleisterde voorgevel onder rechte lijst. Deur met panelen en bovenlicht; venster met 12-ruitsschuifraam.
 • 1924 Wed. H. Messchaert-de Flart ca.; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1962 Gemeente Hoorn; aankoop van het huis met erf groot 64 ca voor É2000,- van J. Messchaert c.s.
 • 1981 Stichting Stadsherstel Hoorn; restaureren perceel. Architect Boschma, Edam. Aannemer Konst en van Polen. • Melknapsteeg 13
  HDS

  Melknapsteeg nrs. 9. 11, 13

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 monument
 • Pandbeschrijving
  Pand uit de 17de eeuw met verdieping en schilddak. Voorgevel met geprofileerde, houten puibalk.
 • Bewoners
 • 1912 W. de Flart, viskoper
 • 1928 P. de Flart, kaasknecht
 • 1949 P. De Flart, koopman in vis (h)
 • 1964 P. de Flart
 • 1981 J. v.d. Aakster
 • Gebeurtenissen
 • 1904 N. de Flart; leggen spruit.
 • 1932 P. de Flart; vernieuwen stoep.
 • 1959 J.J. de Flart; verbouwen perceel. Zie Achter op 't Zand nr. 35. • Melknapsteeg 15
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1920 W. de Flart, vishandelaar
 • Gebeurtenissen
 • 1903 A. Fresen; stallen paard.
 • 1922 Wed. J. Smit-Ekers; aanschrijving om de gevel met fundering pakhuisje af te breken en weer op te bouwen.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop van het pakhuis met erf voor É 1700,- inclusief drie andere percelen van P. de Graaff (nrs. 20, 22, 24), groot 30, 24, 20 en 24 ca.
 • 1964 Op 5 februari 1964 is het pand ingestort. • Melknapsteeg 17
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Bewoners
 • 1912 Wed. P. Blokker
 • 1920 Wed. K . Blokker
 • 1928 G. Sant, visser
 • 1949 J. Lutjens, koopman in galanterieŽn (h)
 • 1949 J. Vriend, bewaker
 • 1964 H. Cornelissen
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. de Beer Wz.; aanschrijving Achter op 't Zand de nrs. 46,47 en Melknapsteeg nrs. 17, 19 te verbeteren.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop huis met erf groot 51 ca voor É 3018,- van H. Cornelissen.
 • 1971 Gesloopt. • Melknapsteeg 19
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • 1912 J. Blokker
 • 1920 J. Blokker, visser
 • 1928 M. Keuning, los werkman
 • 1949 P. van Harlingen. fruitkoopman (h)
 • 1964 J.C. Monfils
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. de Beer Wz.; aanschrijving Achter op 't Zand de nrs. 46,47 en Melknapsteeg nrs. 17, 19 te verbeteren.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop huis met erf groot 46 ca voor É 2900,- van J.C. Monfils.
 • 1971 Gesloopt. • Melknapsteeg 21
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • 1912 J. Ankringa, fabrieksarbeider
 • 1920 Wed. J. Ankringa
 • 1928 D. Schagen, visventer
 • 1949 J.C. Vonk. magazijnbediende; voorzitter van de Katholiekek Bond van Transportarbeiders
 • 1949 afdeling Hoorn
 • 1964 J.C. Vonk
 • Gebeurtenissen
 • 1924 W. de Beer; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1941 J. van Riel namens J. v.d. Berg; verbouwen perceel.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf groot 75 ca voor É1000,- van J. v.d. Berg.
 • 1970 December 1970 is het pand in gebruik als inkorflokaal bij de Postduiven Vereniging Volharding.
 • 1971 Gesloopt. • Melknapsteeg 23
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Bewoners
 • nummer ??
 • 1920 J. Teesink, los werkman
 • nummer 23
 • 1912 G. de Jong, visserman
 • 1920 G. de Jong
 • 1949 P. Huijsman, pakhuisknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1924 D. Jonkman; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1925 Erven D . Jonkman; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1942 D. Jonkman; aanschrijving om het pannendak aan te smeren.
 • 1961 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1968 Aanschrijving het pand te slopen.
 • 1968 Gesloopt. • Melknapsteeg 2
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 C. Wassenaar, koopman
 • 1920 C. Nannings, koopman
 • nummer 2A
 • 1981 H. Ritsma
 • Gebeurtenissen
 • 1948 C. Kroonenburg; oprichten opslagplaats voor lompen in nr. 2b.
 • 1901 C. Groot; verzoek om varkens te houden wordt afgewezen.
 • 1904 W. de Flart; stallen paard.
 • 1906 Nrs. 2, 4, 6 onbewoonbaar verklaard.
 • 1923 C. Nannings; p laatsen tweewielige handwagen op de aan de gemeente in eigendom toebehorende stoep.
 • 1923 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1930 Fa. Gronert en Moeijes; veranderen voorgevel.
 • 1930 J. Otte; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1933 C.H. Kramer; opslaan van 300 kg hooi in nr. 2. • Melknapsteeg 4
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4
 • Bewoners
 • 1912 J. Vermeulen, koopman
 • 1920 P. Harlingen, koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Nrs. 2, 4, 6 onbewoonbaar verklaard.
 • 1923 P. Harlingen; plaatsen handwagen op de stoep.
 • 1923 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1930 Wed. W. Opmeer geb. J. Schellinkhout; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1936 G. Spoelder; maken kozijn met deuren in de gevel.
 • 1952 Plaatsen petroleum handpompinstallatie. • Melknapsteeg 6
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Bewoners
 • 1912 Wed. A. Deen
 • 1920 C. Duin, koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Nrs. 2, 4, 6 onbewoonbaar verklaard.
 • 1923 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1930 Wed. W. de Flart-Visser; veranderen voorgevel.
 • 1930 Wed. W. de Flart Visser; aanschrijving om de gebreken op te heffen. • Melknapsteeg 8
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8
 • Bewoners
 • 1912 J. Visser
 • Gebeurtenissen
 • 1912 W. de Flart; verbouwen perceel. • Melknapsteeg 10
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10
 • Bewoners
 • 1928 A. v.d. Veen, sigarenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1907 G.F. Vlekke; verbouwen tot pakhuis.
 • 1907 G. F. Vlekke, koopman te Hoorn; aanschrijving om de voorgevel geheel af te breken en opnieuw te metselen, de linker zijgevel vanaf de verdiepingsbalklaag en de rechter zijgevel vanaf de balklaag van het rechts belendend perceel te slopen, de muur opnieuw te metselen en de balklagen en kap hierin te verankeren.
 • 1955 Pakhuisje bevindt zich in bouwvallige staat, voorgevel helt sterk voorover en geeft gevaar voor instorten. Eigenaar wordt aangeschreven. • Melknapsteeg 12
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1920 K. de Jong, koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1929 D. Hoogland; veranderen voorgevel.
 • 1972 In nrs. 12, 14 wordt een polijstinrichting opgericht. • Melknapsteeg 14
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14
 • Gebeurtenissen
 • 1972 In nrs. 12, 14 wordt een polijstinrichting opgericht. • Melknapsteeg 20-24
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 20, 22, 24
 • Bewoners
 • nummer 20
 • 1912 G.J. Brouwer, arbeider
 • nummer 24
 • 1912 M. Ulder
 • 1920 Mej. Trijntje Freest, verstelnaaister
 • 1928 Jn. Reus-Freest
 • Gebeurtenissen
 • 1914 Nrs. 20, 22 onbewoonbaar verklaard.
 • 1924 P. de Graaff; aanschrijving om nr. 24 te verbeteren.
 • 1926 Maatschappij Petrolifere; oprichten bewaarplaats voor petroleum in nr. 22.
 • 1931 N. Bakker; veranderen voorgevel nr. 24.
 • 1935 J. Riesling; oprichten lompenbewaarplaats nr. 20.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop van drie pakhuizen met erven voor É 1700,- van P. de Graaff inclusief (nr. 15) groot 30, 24, 30 en 24 ca. • Melknapsteeg 26-28
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 26, 28
 • Bewoners
 • nummer 26
 • 1912 G. Sant, visserman
 • nummer 28
 • 1920 G. Sant, visser
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Onbewoonbaar verklaard. • Melknapsteeg
  HDS
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Gebeurtenissen
 • 1925 J. van Petten; bouwen bergplaats aan de Melknapsteeg. ONGENUMMERD
 • 1927 H. van Geelen; oprichten opslagplaats voor petroleum. ONGENUMMERD
 • 1927 De rooilijn voor de Brouwerijsteeg, Melknapsteeg, Foreestensteeg en Bottersteeg wordt vastgesteld. ONGENUMMERD
 • 1977 B. de Graaff; bouwen woonhuis. Architect Luc Trigallez. ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeMecklenburgstraat
   VolgendeMerensstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank