Kennisbank

Korenmarkt

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Gehele straat
Plattegrond
Huisnummers anno 1982:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Korenmarkt
HDS

Korenmarkt, Hogebrug, 1929

 • Korenmarkt
 • Straatbeschrijving
 • De Korenmarkt is als kade ontstaan in 1558 toen er een gracht werd gegraven die de Appelhaven verbond met het water van de Baadlandhaven. Daarvoor liepen Bierkade en Venidse door tot de huidige Korenmarkt. Bij de doorgraving werden twee huizen op het oosteinde van Bierkade en Venidse door de stad opgekocht en afgebroken.
  Het hoge pakhuis Korenmarkt nr. 8 dateert uit circa is6o en behoort tot de eerste huizen die op de Koren-markt zijn gebouwd.
  De naam van deze kade verwijst naar de aldaar gehouden korenmarkt. Op de kaart van Blaeu (1649) treffen we inderdaad de vermelding `Kooren-marckt' aan. • Korenmarkt 1
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Korenmarkt nrs. 3, 2, 1

 • Korenmarkt 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 monument
 • Pandbeschrijving
  Hoekpand aan de Haven. Pand met 18de eeuwse gevel.
 • Bewoners
 • 1912 G. de Ridder, adjudant-apotheker
 • 1920 Th.J. v. Kleef, handels- en stoombootagent
 • 1928 Th.J. v. Kleef, directeur Hollandsche Stoomboot M i j
 • 1949 E.J. Lathouwers
 • 1949 A. Uzendoorn, adjunct-commies N.S
 • 1964 A. van IJzendoorn
 • Gebeurtenissen
 • 1909 N.V. Hoornsche Stoombootrederij v /h Horjus en Co; verbouwen perceel. • Korenmarkt 2
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Korenmarkt nrs. 3, 2, 1

 • Korenmarkt 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 | café monument
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand met gepleisterde gevel en hoge kap.
 • Bewoners
 • 1912 C.P. van der Zel, sigarenmaker
 • 1920 C.P. van der Zel, zetkastelein
 • 1928 P. Ruitenburg
 • 1928 C.P. van der Zel, caféhouder
 • 1949 Café Van der Zel
 • 1949 Clublokaal van de klaverjasclub Tot ons Genoegen
 • 1949 P.J. Boots. caféhouder (h)
 • 1949 C.P. van der Zei. caféhouder (h)
 • 1964 P.J. Boots
 • 1981 M. Wiegand
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Joh.Cat. van Dale, vrouw van T. van Kleef; verkoop van sterke drank in 't klein in de winkel en het daarachtergelegen binnenvertrek.
 • 1912 C.P. v.d. Zel; verbouwen perceel onder andere wijzigen voordeur. Winkel wordt bij het café getrokken. Aannemer Th. Dekker.
 • 1916 Teunis van Kleef; verkoop van sterke drank in 't klein; ingetrokken 1921.
 • 1921 C.P. van der Zel; verkoop van sterke drank in 't klein voor gebruik ter plaatse. Verbouwen perceel. Aannemer Th. Dekker.
 • 1946 C.P. v.d. Zel; aanschrijving om de regenwaterpijp en vergaarbak te herstellen.
 • 1949 A.C. Boots - v.d. Zel; verlof A in het binnenvertrek achter de winkel.
 • 1954 P. Boots; verbouwen perceel.
 • 1958 F. Boots; vergroten perceel.
 • 1977 B. Kok; verbouwen café. • Korenmarkt 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Korenmarkt nrs. 8, 7, 6, 5, 4, 3

  Korenmarkt nrs. 8, 7, 6, 5, 4, 3

 • Korenmarkt 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met ingezwenkt halsgeveltje met aanzetkrullen, 1792.
 • Bewoners
 • 1912 J. Karel, beurtschipper
 • 1920 Wed. J. Karel, beurtvaart Hoorn-Zaandam
 • 1928 Wed. Jn. Karel-Peerdeman, vrachtdienst op Zaandam
 • 1949 Fa. Gebr. Karel, beurtvaart, tel. 4105
 • 1949 K. Karel, beurtschipper (h)
 • 1964 J.M.A. Karei
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in ' t klein verkocht in het benedenlokaal aan de straat door Gerardus Hoff. Vergunning vervalt in 1895.
 • 1905 Wed. G. Hoff ; aanbrengen zonnescherm.
 • 1913 J. Karel; veranderen gevel en vergroten woonkamer.
 • 1941 Fa. Gebr. Karel; bouwen nieuwe keuken en wc. Aannemer Th. Dekker.
 • 1977 C. Deen; verbouwen perceel tot woonhuis, kantoor.
 • 1978 J. Duin; verbouwen woning tot restaurant met bovenwoning (ingetrokken). • Korenmarkt 4
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Korenmarkt nrs. 8, 7, 6, 5, 4, 3

 • Korenmarkt 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 | handel in kachels monument
 • Pandbeschrijving
  Diep 16de, 17de eeuws pand met 18de eeuwse pakhuisgevel. Vensters met roeden. • Korenmarkt 5
  HDS

  Korenmarkt nrs. 8, 7, 6, 5, 4, 3

 • Korenmarkt 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 monument
 • 0000 Zie nr. 6.
 • Pandbeschrijving
  Gepleisterde 18de eeuwse pakhuisgevel vóór wellicht ouder pand. • Korenmarkt 6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Korenmarkt nrs. 8, 7, 6, 5, 4, 3

 • Korenmarkt 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 monument
 • Pandbeschrijving
  Gepleisterde 18de eeuwse pakhuisgevel vóór wellicht ouder pand.
 • Gebeurtenissen
 • 1909 K.H. de Jong; verbouwen pakhuis achter de nrs. 5, 6.
 • 1953 K.H. de Jong's Exporthandel; verbouwen kaaspakhuis nr. 6.
 • 1971 Bureau voor Stedebouw ir. T.J. Zandvoort B.V; veranderen pakhuis in een kantoor nr. 5.
 • 1975 Bureau voor Stedebouw ir. T.J. Zandvoort B.V.; veranderen pakhuis in kantoor nr. 6. • Korenmarkt 7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Korenmarkt nrs. 8, 7, 6, 5, 4, 3

 • Korenmarkt 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig vroeg 19de eeuws woonhuis met rechte kroonlijst en halfronde dakkapel.
 • Bewoners
 • 1912 J. Betlem, kaaskopersbediende
 • 1920 C. Hemmer, kaasknecht
 • 1928 C. Hemmer, kaaskopersknecht
 • 1949 C. Hemmer, kaasknecht
 • 1964 G.J. Vels-Laponder
 • 1964 J. Rinses
 • 1981 G.Reurslag
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Betlem; aanbrengen zonnescherm. • Korenmarkt 8

  Geveltekening 1944-1945


  Korenmarkt nrs. 8, 7, 6, 5, 4, 3

 • Korenmarkt 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | pakhuis 'Excelsior' monument
 • Pandbeschrijving
  Zeer diep en hoog 16de eeuws pakhuis, oorspronkelijk wel met trapgevel met klimmende pilasters; achtergevel in tact. Inwendig houtconstructie in tact.
 • Bewoners
 • 1981 A.F. Zürcher
 • Gebeurtenissen
 • 1926 N.V. Graan- en Zaadhandel 'Handelsraad'; oprichten zaadschooninrichting in het perceel.
 • 1979 Vereniging Hendrick de Keijser; verbouwen pakhuis tot bedrijfsruimte met woningen. Architect IJ. Hangelbroek. • Korenmarkt 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Korenmarkt 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: D. Wormsbecher vishandel tel. 4408.
 • Bewoners
 • 1912 C. Kistemaker, directeur van het Werkhuis
 • 1920 C. Kistemaker, bode
 • 1928 C. Kistemaker
 • 1949 Firma D. Wormsbecher, groothandel in vis, tel. 4408
 • 1949 D.P. Wormsbecher, visventer
 • 1964 E.B. Wormsbecher - van der Meer
 • 1981 E.B. Wormsbecher - van der Meer
 • Gebeurtenissen
 • 1930 G. Gronert; maken riool en wc aansluiting. • Korenmarkt 10
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Korenmarkt nrs. 11, 10

 • Korenmarkt 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 | pakhuis'de Hoop' monument
 • Pandbeschrijving
  In 19de eeuw herbouwde topgevel van ouder pakhuis onder diep zadeldak. Achtergevel vrij gaaf.
 • Bewoners
 • 1981 R. Veltkamp
 • Gebeurtenissen
 • 1976 J. Wilms-Brugman; restauratie pakhuis; verbouwd tot atelier-woonhuis voor de schilderijenrestaurateur R. Veltkamp. Architect R. Veltkamp. • Korenmarkt 11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Korenmarkt nrs. 11, 10

 • Korenmarkt 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige laat 18de eeuwse woonhuisgevel vóór ouder pand onder diep zadeldak.
 • Bewoners
 • nummer 11
 • 1912 W. Ridderikhoff
 • 1920 R. Wiggers, koperslager
 • 1928 Mej. G. Ridderhoff
 • 1928 Jac. Ridderikhoff
 • 1949 Wed. C.C. Gravendijk-Ridderikhoff
 • 1949 Y. Tilma, verpleegster in algemene dienst der gemeente
 • 1964 C.C. Ridderikhoff-Gravendijk
 • 1964 C.W. Roos-Neuteboom
 • 1981 C.J.M. van Meel
 • nummer 11 rood
 • 1920 G. Ridderikhoff
 • Gebeurtenissen
 • 1905 W. Ridderikhoff; aanbrengen zonnescherm.
 • 1927 J. Ridderikhoff; maken twee wc's welke zullen lozen i n het gemeentewater van de Korenmarkt, ontheffing artikel 35.
 • 1939 Mej. G. Ridderikhoff; aanbrengen nieuwe deur.
 • 1946 Wed. J. Ridderikhoff; vervangen twee bestaande wc's door twee nieuwe wc's en deze aansluiten op het gemeenteriool. Aannemer N. Bakker.
 • 1977 C.J. van Meel; restaureren perceel. Aannemer Kaat. • Korenmarkt 12

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Korenmarkt 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Inwendig grenen houtskelet, laat 18de eeuws.
 • Bewoners
 • 1912 Mart. Kind, barbier
 • 1920 M. Kind, coiffeur
 • 1928 M. Kind, barbier
 • 1949 Kleipoel. timmerman
 • 1964 P. Beets
 • 1981 W.R. Schouten
 • Gebeurtenissen
 • 1903 K. Kind ; vernieuwen voorgevel en M. Kind; aanbrengen ijzeren uithangbord voor de gevel.
 • 1916 M. Kind; plaatsen rijwielhek op de stoep.
 • 1946 E. Wormsbecher-Homan; plaatsen wc ter vervanging privaatton met aansluiting op het nieuw aangebrachte riool in de naastliggende steeg.
 • 1949 Wed. C.D. Wormsbecher-Homan; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1968 P. Boots; aanbrengen nieuwe voordeur. Aannemer J.G. Kaat.
 • 1974 J.P.M. Kaag; verbouwen perceel. • Korenmarkt 13

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Korenmarkt 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 C. Welbergen, leraar RHBS
 • 1912 Mej. G.M. Welbergen
 • 1912 Wed. L. Raat
 • 1920 C.C.L. Dokter, commissaris van politie
 • 1920 F.L. Dokter, arts
 • 1928 J.C.C. Dell, veehandelaar
 • 1949 J. Kok
 • 1964 A.A.A. Entius
 • 1964 P. Peereboom
 • 1981 L. de Ruiter
 • Gebeurtenissen
 • 1948 D. Jonkman; maken keuken en wc op de verdieping en inrichten perceel voor dubbele bewoning • Korenmarkt 14

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Korenmarkt 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Groot dubbel voormalig woonhuis met baksteen lijstgevel, gebouwd circa 1875. Benedenverdieping onderkelderd.
 • Pandbeschrijving
  Vensters en deuren met halfronde ontlastingsbogen van natuursteen (geprofileerd met sluitsteen). Daklijst gesteund door veertien consoles. Tezamen met nr. 15 en het koetshuis Gedempte Appelhaven nr. 2, 2 rood als één complex gebouwd.
 • Bewoners
 • 1912 M.C. Roos, inspecteur van de registratie
 • 1920 H.W.F. Hetterschij, gym. leerlaar RHBS
 • 1928 P. Meijer, bankdirecteur
 • 1949 P. Meijer, bankdirecteur (h); voorzitter-penningmeester van de Vereniging Tot Steun, afdeling Westfriesland; lid van de commissie van toezicht op het Westfries Museum; tel. 4905
 • 1949 M.P. Meijer, drs. medicijnen
 • 1949 S. van der Laan, 2e luitenant infanterie
 • 1964 B.R. Canneman
 • Gebeurtenissen
 • 1917 Aanschrijving om de vochtige kelders niet als slaapplaats te gebruiken.
 • 1949 Gemeente Hoorn; aankoop van het pand groot 2 are 29 ca voor ƒ 15.000,- van P. Meijer, pand wordt bestemd voor burgemeesters woning. • Korenmarkt 15

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Korenmarkt 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 zie nr. 14 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 N. Duzink, concierge Rijksbelastingen
 • 1928 P. Reijnders, administrateur grote vaart
 • 1949 Rijkstuinbouwconsulent; tel. 4880
 • 1949 Algemene Vereniging van Tuinzaadtelers in West-Friesland (administrateur C. Valentijn); tel. 4880
 • 1949 G. van Weeghel, verpleegster
 • 1964 P.J. Stadhouders
 • Gebeurtenissen
 • 1911 M. van Dijk ; herstellen tuinmuur.
 • 1917 M. van Dijk ; aanschrijving om de grondkerende muren en sousterrainvloeren waterdicht te maken.
 • 1928 F. Reijnders; aansluiten perceel aan het gemeenteriool.
 • 1942 H. van Leeuwen namens mej. van Weeghel; verbouwen perceel.
 • 1946 W.H. Tap namens mej. C. van Weeghel; aansluiten riolering op het gemeenteriool.
 • 1954 Gemeente Hoorn; aankoop van woonhuis met kantoor en erf (gedeeltelijk verhuurd aan de Rijkstuinbouwconsulent) groot 2290a voor ƒ15.000,- van mej. C. van Weeghel.
 • 1974 Peregriniusstichting; veranderen woning tot bijeenkomstcentrum voor buitenlandse gastarbeiders.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeKonijnensteeg
   VolgendeKorte Achterstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank