Kennisbank

Kleine Oost

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde
Even zijde
Plattegronden
Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 2-12 14 18 20 22 24 26 28 32 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Kleine Oost
HDS

Kleine Oost, oude foto

 • Kleine Oost
 • Straatbeschrijving
 • Deze straat is ontstaan tijdens de uitbreiding van de stad vanaf 1576 in oostelijke richting.
  Voordien was de straat een deel van de Schellink-houterdijk buiten de stadswallen. De straat bevindt zich tussen de in 1511 gebouwde (oude) Oosterpoort (die in 1819 werd gesloopt) en de nieuwe Oosterpoort van 1578. De eerste huizen werden in 1583 gebouwd.
  Op de kaart van Blaeu (1649) wordt de straat `Tusschen d'Oosterpoorten' genoemd. Ook de naam Oosterstraat, waarmee ook het Grote Oost wordt aangeduid, komt voor. Op de kadasterkaart uit 1823 staat `Klijn Oost'; de naam Kleine Oost wordt officieel vastgesteld bij raadsbesluit van 1888, ter onderscheiding van zijn langere naamgenoot.
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 monument • Kleine Oost 1
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Oost nr. 1

 • Kleine Oost 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 monument
 • Pandbeschrijving
  Hoekpand, oorspronkelijk 17de eeuws pand onder hoog zadeldak, gevel met rechte kroonlijst, XIX.
 • Bewoners
 • 1912 Joh. Goossens, arbeider
 • 1912 M.Zuidweg, houtkoper
 • 1920 M. Zuidweg, houtkoper
 • 1928 M.Zuidweg, houthandelaar
 • 1949 B.C. Visser, eerste stuurman grote vaart
 • 1964 B.C.Visser
 • Gebeurtenissen
 • 1939 C.Nannings; maken nieuwe voordeur. • Kleine Oost 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1912 J. van Laar, winkelier
 • 1920 G. Buisman, winkelier
 • 1928 G. Buisman, winkelier
 • 1949 G. Gronet, bedrijfsleider-reiziger houthandel
 • 1981 C.A.G. Veken
 • Gebeurtenissen
 • 1910 J. van Laar; aanbrengen uithangbord.
 • 1911 J. van Laar; aanbrengen zonnescherm.
 • 1936 Fa. Gronert en Moeijes; slopen pand en bouwen nieuw pand.
 • 1945 Fa. Gronert en Moeijes namens C. Gronert; verbouwen perceel.
 • 1967 C.A.G. Veken; oprichten garage en erfafscheiding bij het pand. • Kleine Oost 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Oost nrs. 5, 7; 1950-1970

 • Kleine Oost 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5
 • Bewoners
 • 1912 H. van der Velden
 • 1920 K. Breed, loopknecht
 • 1920 M. v.d. Kooij, rijwielhandel
 • 1928 M. v.d. Kooij, verlofhouder
 • 1949 B. De Boer, caféhouder (h)
 • 1964 G.H. Appelman
 • 1981 B.P. Grogan
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 verkocht Abr. Krouwel sterke drank in 't klein in het benedenlokaal. I n 1885 wordt het bedrijf gestaakt.
 • 1905 H. Drost - v.d. Veen; aanbrengen reclamebord.
 • 1911 H. v.d. Velden; bierverlof in het benedenlokaal; ingetrokken 1916.
 • 1914 M. v.d. Kooij; aanbrengen rolscherm.
 • 1915 M. v.d. Kooij; bierverlof in de beneden voorkamer.
 • 1916 M. v.d. Kooij; vergunning voor de verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1922 M. v.d. Kooij; verbouwen keuken.
 • 1930 M. van der Kooij; vergunning tot verkoop van sterke drank.
 • 1933 Bruin de Boer, caféhouder; verlof A.
 • 1933 B. de Boer; aansluiting perceel aan de riolering.
 • 1937 P. van Riel; verlof A in het benedenvoorlokaal.
 • 1954 G. Appelman; verbouwen nrs. 5, 7. • Kleine Oost 7
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Bewoners
 • 1912 J. Aberkrom, zadelmaker
 • 1920 J. Aberkrom, melkslijter
 • 1928 W. Aberkrom, winkelier
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Wed. J. Koster; aanbrengen zonnescherm.
 • 1910 J. Aberkrom; aanbrengen pennenrek, zonnescherm en verlof tot verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1924 J. Aberkrom; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1950 G. Jorritsma namens J. Peetoom; maken wc en aansluiting op het gemeenteriool.
 • 1954 G. Appelman; verbouwen nrs. 5, 7. • Kleine Oost 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • 1912 Wed. D. Bloem, bierhuishoudster
 • 1949 H. Hemmer, gasfitter
 • 1964 A. Wurkum
 • 1981 H.J. Brozius
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Th. Bloem, arbeider en bierhuishouder; bierverlof; ingetrokken 1907.
 • 1907 Wed. Bloem; bierverlof in het benedenvoorlokaal; ingetrokken 1919
 • 1922 C.G. Okx; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1923 V. Hakhoff; verbouwen perceel.
 • 1934 C.G. Okx; verbouwen perceel.
 • 1935 C. Okx; aanbrengen stoep en verbouwen perceel.
 • 1953 A. Wurkum; aanschrijving om de gebouwde serre achter het perceel te verwijderen. • Kleine Oost 11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1928 H. Olofsen, melkhandel
 • 1928 H. Olofsen, melkslijter
 • 1949 P. van Bij steren, melk- en zuivelproducten
 • 1949 P. van Bij steren, melkhandelaar (h)
 • 1949 K. van Bijsteren, penningmeesteresse van de Meisjesclub op Gereformeerde grondslag In Lentebloei
 • 1953 P. Zinger, tuinman
 • 1953 H. Olofsen, melkhandel
 • 1964 P. van Bijsteren
 • 1981 A.E. Kruiskamp
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 verkocht Elisabeth Krouwel weduwe van J.H. Smits sterke drank in 't klein in het noordwestelijk benedengedeelte; in 1885 opgevolgd door Jan Visser; in 1889 door Trijntje Bos, Wed. J. Visser; in 1890 door Mietje Roos; in 1894 door Cornelis van der Veen.
 • 1897 Mietje Roos, vrouw van P. Zinger; verkoop van sterke drank in 't klein in het noordwestelijk benedengedeelte van het perceel.
 • 1905 P. Zinger; aanbrengen verbeteringen.
 • 1905 Mietje Roos, vrouw van P. Zinger; aanbrengen zonneschermen en uithangbord.
 • 1906 M. Zinger-Roos; verbouwen perceel.
 • 1914 Mietje Roos; intrekking drankvergunning.
 • 1939 C. Nannings namens Olofsen; verbouwen perceel. • Kleine Oost 13
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Bewoners
 • 1912 S. Ooms, arbeider
 • 1920 H. Steenman, broodbakker
 • 1928 N. Peters, broodbakkersknecht
 • 1949 K. Dekker, amanuensis-concierge
 • 1964 M.G. de Zwart-Stolarski
 • 1981 M.G. de Zwart-Stolarski
 • Gebeurtenissen
 • 1908 S. Ooms; aanbrengen zonnescherm.
 • 1924 P. Roos; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1956 Wed. de Zwart; vervangen wisselton door wc. • Kleine Oost 15
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1912 N. Breed, houtdraaier
 • 1928 P. Roos, landbouwer
 • 1949 P. Roos, melkslijter (h)
 • 1964 P. Roos
 • 1981 Fadine Harman-Harman
 • Gebeurtenissen
 • 1957 P. Roos; verbouwen perceel.
 • 1973 P. Roos; vernieuwen bergruimte. • Kleine Oost 17
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Pandbeschrijving
  Gevelsteen met groente motieven.
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Op 15 september zijn de nrs. 17,19 uitgebrand. P. Roos; herbouw uit gebrande nrs. 17, 19; in 1905 bewoonbaarverklaring.
 • 1907 C. Voogd; oprichten slachtplaats voor paarden en leggen spruit van de slachtplaats naar de sloot. • Kleine Oost 19
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • 1949 J. Bakker, metselaar
 • 1949 N. Bakker, knecht apotheek
 • 1964 N.L. Mak
 • 1981 G.J. Timmerman
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Op 15 september zijn de nrs. 17,19 uitgebrand. P. Roos; herbouw uit gebrande nrs. 17, 19; in 1905 bewoonbaarverklaring.
 • 1912 P.W. te Lintei Hekkert, kleermaker.
 • 1923 G. Spoelder; verbouwen perceel, J. Bruin drankverlof.
 • 1934 A. Wilhelm; aansluiten perceel aan het gemeenteriool.
 • 1943 C. Leeuwrik namens J. Roorda; maken nieuwe achtergevel nrs. 19,21.
 • 1959 N.L. Mak; verbouwen nrs. 19,21.
 • 1969 N. Mak; bouwen serre achter het perceel. • Kleine Oost 21
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21 zie Schellinkhoutersteeg nrs. 4, 5
 • Bewoners
 • nummer 21
 • 1912 T. Stam, fabrieksarbeider
 • 1920 A.H. v.d. Gracht, betonbewerker
 • 1928 Jac. Roorda, sleper
 • 1949 Expeditiebedrijf Gebr. Roorda, tel. 4089
 • 1949 F.P.C. Roorda, chauffeur
 • 1964 P.F.C. Roorda
 • 1981 A. Harman
 • nummer 21 boven
 • 1920 P.J. Hendriks, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1905 W.A. Beerepoot; verplaatsen raam en deurkozijn met deur.
 • 1911 T. Stam; aanbrengen zonnescherm.
 • 1928 J. Roorda; opslaan van hooi en stro in het perceel Schellinkhoutersteeg nr. 5.
 • 1928 J. Roorda en Zonen; stallen van vijf paarden en tien koeien en een varken in de stal aan de Schellinkhoutersteeg achter zijn woning nr. 21.
 • 1943 C. Leeuwrik namens J. Roorda; maken nieuwe achtergevel nrs. 19,21.
 • 1945 C. Leeuwrik namens Gebr. Roorda; bouwen schuur i n de Schellinkhoutersteeg.
 • 1946 Fa. J. Roorda en Zn.; houden van varkens in drie hokken in een schuur bij nr. 21.
 • 1956 Gebr. Roorda; vervangen wisselton door wc.
 • 1959 N.L. Mak; verbouwen nrs. 19,21.
 • 1961 Gebr. Mak; bouwen garage op een terrein aan de Schellinkhoutersteeg. • Kleine Oost 23
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Pandbeschrijving
  Steen met onleesbaar opschrift.
 • Bewoners
 • 1912 A. Versteeg, mandenmaker
 • 1928 P.J.G. Steeg, mandenmaker
 • 1949 P.J.G. Steeg, grondwerker
 • 1964 G. Roorda
 • 1981 C.M. Bakker
 • Gebeurtenissen
 • 1904 C. Pronk; vernieuwen voorgevel.
 • 1924 P. Steeg; aanschrijving om een ondergrondse afvoer voor menagewater te maken. • Kleine Oost 25
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Bewoners
 • 1912 J. Dekker, koopman in fruit
 • 1928 Wed. H. Drost - v.d. Veen
 • 1949 J. Blom
 • 1964 J.J. de Best
 • 1981 J.A. Greefkes
 • Gebeurtenissen
 • 1909 J. Dekker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1924 S. de Vries; aanschrijving om een ondergrondse afvoer voor menagewater te maken en verdere gebreken op te heffen.
 • 1935 C. Nannings; maken stoep.
 • 1935 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1935 J.G. de Vries; verbouwen perceel; in 1936 voltooiingsen bewoonbaarverklaring.
 • 1949 In de week van 4 maart is een gedeelte van de topgevel door storm verwoest. Mej. J.G. de Vries wordt aangeschreven dit te repareren.
 • 1950 Onbewoonbaarverklaring opgeheven. • Kleine Oost 27
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27
 • Bewoners
 • 1912 W.C. Penning, meubelmaker
 • 1920 A. de Beer, visser
 • 1949 Wed. G. Goudsbloem-Swier
 • 1964 A. Mak
 • 1981 N.H. van Iersel
 • Gebeurtenissen
 • 1913 J. Entius; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 A. Molenaar; verhogen bergplaats.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1956 G. Mak; slopen en herbouwen perceel. In 1956 bewoonbaarverklaring. • Kleine Oost 29
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29
 • Bewoners
 • 1912 P. Bouwman, arbeider Gasfabriek
 • 1920 B. Nannings, wijnkopersknecht
 • 1928 G.J. Wuijster, kellner
 • 1949 A. Mak, stucadoor
 • 1949 N.L. Mak, stucadoor
 • 1964 J.P. Mak
 • 1981 N.C.M. Vertelman
 • Gebeurtenissen
 • 1908 P. Bouwman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1940 A. Molenaar namens J. Stam; maken twee zolderkamers en een trap.
 • 1956 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1956 J.A. Mak; slopen en herbouwen perceel.
 • 1970 J.P. Mak; aanbouwen woonkeuken. • Kleine Oost 31
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31
 • Bewoners
 • nummer 31
 • 1928 G. Spoelder, timmerman
 • 1949 B. Soer, assistent-landbouwconsulent
 • 1964 W. Spoelder
 • nummer 31 boven
 • 1949 H. Drost
 • nummer 31 rood
 • 1981 R.P. van Benthem
 • Gebeurtenissen
 • 1919 G. Spoelder; verbouwen pakhuis tot timmermanswerkplaats met bovenwoning • Kleine Oost 33
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33
 • Bewoners
 • 1920 A. Steeg, mandenmaker
 • 1949 E.J. Hooijkamp, machinist
 • 1949 A. van Ree
 • 1964 M. de Haas
 • 1981 M. de Haas
 • Gebeurtenissen
 • 1932 J. Weijling; slopen pakhuis en bouwen woonhuis. • Kleine Oost 35
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Oost nrs. 35, 37, 39, 41

 • Kleine Oost 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35 monument
 • Pandbeschrijving

  In raam boven deur een levensboom.
 • Bewoners
 • 1912 P. de Rooy, agent van politie
 • 1920 Jb. Entius, houtbewerker
 • 1920 Wed. J. Dekker
 • 1928 Jb. Entius, houtzager
 • 1949 J. Entius
 • 1964 L.P. Schagen
 • 1981 C.G.M. Kleizen-Kienhuis
 • Gebeurtenissen
 • 1969 N. Vastenburg; bouwen garage/berging op het achtererf.
 • 1972 N. Vastenburg; verrichten van onderhoudswerkzaamheden. • Kleine Oost 37
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Oost nrs. 35, 37, 39, 41

 • Kleine Oost 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37 monument
 • Pandbeschrijving
  Pand zonder verdieping onder dwarsdak tussen topgevels. Boven de kroonlijst halfronde dakkapel.
 • Bewoners
 • 1912 J. Strik, koppendraaier
 • 1920 J. Strik, houtbewerker
 • 1928 H. Kramer, arbeider gemeente-reiniging
 • 1949 J. Burger, arbeider wegenbouw
 • 1981 G.H. Muizelaar
 • Gebeurtenissen
 • 1902 C. Graftdijk; aanbrengen zonnescherm.
 • 1905 C. Graftdijk; aanbrengen zonneschermen.
 • 1924 D. Nieuwboer; aanschrij ving tot verbeteren.
 • 1962 A.C. v.d. Berg; slopen perceel. • Kleine Oost 39
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Oost nrs. 35, 37, 39, 41

 • Kleine Oost 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39 monument
 • Pandbeschrijving
  Hoekpand aan de oostzijde van de stad, bestaande uit een voorbouw met verdieping onder schilddak en een achterbouw zonder verdieping onder aansluitend zadeldak. Alle vensters inclusief de dakkapel zijn door roeden verdeeld.
 • Bewoners
 • 1912 J. Swart, depothouder
 • 1912 D. Nieuwboer, kastelein
 • 1920 D. Nieuwboer, caféhouder
 • 1928 D. Nieuwboer, caféhouder
 • 1949 D. Nieuwboer, krantenbezorger
 • 1949 W.A. Nieuwboer, automonteur
 • 1964 J.H. Pranger
 • 1964 J. van der Kolk
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 verkocht Louwrens de Geus sterke drank in 't klein in het beneden lokaal; in 1884 opgevolgd door Casper Meijssen; ingetrokken 1906. D. Nieuwboer; vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein in de benedenlokaliteit aan de straat.
 • 1906 D. Nieuwboer; vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein in de benedenlokaliteit aan de straat.
 • 1921 D. Nieuwboer; verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank in het beneden voorlokaal; de vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein op naam van D. Nieuwboer wordt ingetrokken.
 • 1949 M. Beekman; verlof A in het beneden voorlokaal.
 • 1950 W. Spoelder namens C. Doffer; verbeteren toiletten en het terrein.
 • 1956 M. Beekman; verlof A wordt ingetrokken.
 • 1957 J. Diepgrond; verlof A wordt eind 1957 ingetrokken en A. C. v.d. Berg krijgt verlof A .
 • 1963 Verlof A voor A.C. v.d. Berg wordt ingetrokken; J. v.d. Kolk krijgt verlof A .
 • 1964 1881 Op 1 mei werd door H. Appelman drank verkocht.
 • 1965 J. v.d. Kolk; vernieuwen en wijzigen aanbouw (keuken) aan de achterzijde van café 'de Oosterpoort'. • Kleine Oost 41
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Kleine Oost nrs. 35, 37, 39, 41

 • Kleine Oost 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41 monument
 • Pandbeschrijving
  Oosterpoort. Gebogen overwelfde poortdoorgang met sier gevels in Italianiserende stijl in 1578 door J.J. Bilhamer ontworpen; in 1601 verhoogd met een woning.
 • Bewoners
 • 1920 S. Scholtens, agent van politie 1e klas
 • 1928 C. van der Zel, elektriciën
 • 1981 J.D. de Boer
 • Gebeurtenissen
 • 1979 Restaureren Oosterpoort. • Kleine Oost 2-12
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 2-12
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 2,"4", 6, 8, 10 12.
 • Bewoners
 • nummer 02
 • 1920 C. Goossens, gemeente-arbeider
 • 1928 C. Goossens, chauffeur
 • 1949 B. Engel
 • 1964 G. Swier-Goudsblom
 • 1981 A.P. Duinmaijer
 • nummer 04
 • 1912 P. de Winter
 • 1920 P. de Winter, debitant staatsloterij
 • 1928 D. Molenaar, timmerman
 • 1928 F.A. Eeldert, los werkman
 • 1949 N.C. Rooseboom de Vries, banketbakker
 • 1949 N.P. Rooseboom de Vries, grondwerker
 • 1964 N.P. Rooseboom-de Vries
 • 1981 R.J. Schokker
 • nummer 06
 • 1912 J. van der Rol, varensgezel
 • 1920 D. v.d. Berg, rijksveldwachter
 • 1928 Jn. Strik, houtdraaier
 • 1949 R. Vlaar, tuinbouwer
 • 1964 R. Vlaar
 • 1981 J. Schokker
 • nummer 08
 • 1912 J. Durkema, agent van politie
 • 1920 J. Durkema, agent van politie
 • 1928 Jn. Durkema
 • 1949 A. Durkema, huidenzouter
 • 1964 T. Veerman
 • 1964 M. Veerman-Kamp
 • 1964 A. Durkema
 • 1981 H.J. Belmer
 • nummer 10
 • 1912 Wed. A. Kroon
 • 1920 Wed. A. Kroon
 • 1928 Wed. J.T. Appelboom-Blauw
 • 1928 Wed. A. Kroon - van Doornik
 • 1949 H. Verus, kapper
 • 1964 J.M. Appelman
 • 1981 W.J.Beuving
 • nummer 12
 • 1912 Joh. Strik, koperslager
 • 1920 J.H. Strik, koperslager
 • 1949 Wed. W. de Graaff-Strik
 • 1949 H. Olofsen
 • 1964 A. Broerse
 • 1981 H.V. Beuving
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Vereniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en minvermogenden; aanschrijving om de nrs. 2,"4", 6, 8, 10,12 te verbeteren.
 • 1936 Vereniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en minvermogenden; aanbrengen privaten met waterspoeling in de nrs. 2 4, 6, 8,"10", 12.
 • 1954 G. Swier-Goudsbloem; plaatsen raamkozijn in de zijgevel van nr. 2.
 • 1971 Gemeente Hoorn; slopen verbrande nrs. 2,"4", 6, 8, 10 12. Sloper J.E. van Dungen te Ursem.
 • 1979 WBV Hoorn; bouwen van zeven woningen. Architect L. de Jonge te Rotterdam. Aannemer E. Nannings. • Kleine Oost 14
  HDS
 • Kleine Oost 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14
 • Bewoners
 • 1928 Houthandel v/h van Doornik en Zuidweg
 • 1949 Houthandel v/h Van Doornik en Zuidweg, tel. 4101
 • 1981 B.V. Beuving
 • Gebeurtenissen
 • 1909 N.V. Stoomhoutzagerij en houthandel v/h van Doornik en Zuidweg; afbreken en opbouwen van de ketelbemetseling en het ketelhuis in haar houtzagerij.
 • 1920 N.V. van Doornik en Zuidweg; plaatsen elektromoter van 15 PK in haar houtzagerij.
 • 1959 N.V. van Doornik en Zuidweg; bouwen loods bij het perceel. • Kleine Oost 18
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18
 • Bewoners
 • 1912 J. Roorda, turfhandelaar
 • 1912 Wed. P. Roorda, turfhandel
 • Gebeurtenissen
 • 1922 N.V. v/h Doornik en Zuidweg; verbouwen perceel.
 • 1968 N.V. van Doornik en Zuidweg; verbouwen pand. • Kleine Oost 20
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Wed. Roorda-Salm; aanschrijving om de topgevel tot op de hoogte van de balklaag af te breken.
 • 1917 Gemeente-architect wil eigenaar gelasten de bovengevel wegens bouwvalligheid te slopen.
 • 1950 Joh. Iepenga; wijzigen gevel. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1959 J.A. Iepenga; slopen perceel en bouwen pakhuis op het vrijgekomen terrein. • Kleine Oost 22
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22
 • Bewoners
 • nummer 22
 • 1928 Jn. Booy, sigarenmaker
 • 1949 J.A. Iepenga, electriciteitswerken, tel. 4955
 • 1949 J.A. Iepenga, electriciën (h)
 • 1949 H. Schill
 • 1964 L. Verblaauw
 • nummer 22 rood
 • 1964 H.A. Zuiker
 • Gebeurtenissen
 • 1921 Iepenga en Eindhoven; oprichten koperslagerij.
 • 1925 J. Iepenga; verbouwen perceel.
 • 1931 Jb. Iepenga; wijzigen voorgevel en verbouwen perceel.
 • 1970 J.A. Iepenga; verbouwen nrs. 22, 24.
 • 1978 Gemeente Hoorn; verbouwen nrs. 22, 24 tot vrouwenhuis. • Kleine Oost 24

  Monumentenstatus:
  Zie Kleine Oost 36
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1920 N. Bossert voorheen Graftdijk, vertegenwoordiger Hoornsche kistenfabriek
 • 1928 Jb. Iepenga, koper en blikslager, elektro-technisch bureau
 • 1928 P. Rijtema, tekenaar aan het kadaster
 • 1949 J. Duin, fruithandelaar (h)
 • 1949 S. Ursem, venter Verk.art. (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1970 J.A. Iepenga; verbouwen nrs. 22, 24.
 • 1978 Gemeente Hoorn; verbouwen nrs. 22, 24 tot vrouwenhuis. • Kleine Oost 26

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22454
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Oost nr. 26

 • Kleine Oost 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met gezwenkte halsgevel met gevelsteentje.
  Gevelsteen met voorstelling van een tulp. Levensboom in bovenlicht boven deur.
 • Bewoners
 • 1912 Corn. Graftdijk, stoomkistenfabrikant
 • 1920 D. v. Heezen, machinereparatie -inrichting
 • 1928 N. Bossert, vertegenwoordiger kistenfabriek v/h Graftdijk
 • 1949 U. Bossen, directeur kistenfabriek (h)
 • 1949 D. Rus, expediteur
 • Gebeurtenissen
 • 1903 C. Graftdijk; uitbreiding stoomhoutzagerij.
 • 1904 C. Graftdijk; bouwen stoomkistenfabriek voor machinale houtbewerking achter nr. 26. Tekenaar H. Kolkman, bouwkundige.
 • 1969 Gemeente Hoorn; verbouwen nrs. 26, 28.
 • 1972 Gemeente Hoorn; restaureren en veranderen woning.
 • 1976 Gemeente Hoorn; verbouwen perceel tot kantoor en lesruimte ten behoeve van de Brandweer.
 • 1979 SOW; plaatsen transport kantoor unit op het perceel. • Kleine Oost 28
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Kleine Oost 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28
 • Bewoners
 • 1949 N.V. Halbertsma's Kistenfabrieken
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Uitbreiding machinale houtzagerij achter het perceel door plaatsen van een gasmotor van 26 PK.
 • 1904 In de nacht van 1 op 2 juni is het pand uitgebrand.
 • 1919 J. v.d. Zei en W. Delcour; oprichten haringzouterij.
 • 1946 N.V. Halbertsma' s fabrieken voor houtbewerking; aanbrengen wc en urinoir. Aannemer P.J. Blauw.
 • 1969 Gemeente Hoorn; verbouwen nrs. 26, 28.
 • 1972 Gemeente Hoorn; veranderen en vergroten pakhuis en voormalig parkpaviljoen in een brandweergarage met kantoorruimte nrs. 28,30. • Kleine Oost 32
  HDS
 • Kleine Oost 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 zie ABC nr. 32 rood
 • Bewoners
 • nummer 32
 • 1928 H. Eelspeel, zoutziedersknecht
 • 1949 H. Eelspeel, zoutziedersknecht
 • 1949 P. Pelt, voortrekkersleider van de André de Thaye Groep van de Katholieke Verkenners afdeling Hoorn
 • nummer 32 rood
 • 1920 H. Eelspeel, zoutziedersknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1913 J.J.L. van Beek; plaatsen gasmotor in de zoutziederij aan het Kleine Oost nr. 32a rood
 • 1941 A.J. Wittebrood namens Fa. Jb. van Beek; veranderen perceel ABC en Zoutkeetsteeg. Perceel Kleine Oost nr. 32 wordt gesloopt. • Kleine Oost
  HDS
 • Kleine Oost 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD ONGENUMMERD
 • Gebeurtenissen
 • 1912 D. Nieuwboer; aanschrijving in verband met de slechte toestand waarin de bergplaats Kleine Oost, hoek Zoutkeetsteeg verkeert. ONGENUMMERD
 • 1920 D. van Heezen; uitbreiden machinefabriek en constructiewerkplaats, gevestigd in het perceel Kleine Oost, hoek Zoutkeetsteeg. ONGENUMMERD
 • 1958 PEN; slopen trafostation. ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeKleine Noord
   VolgendeKloosterpoort

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank