Kennisbank

Kleine Noord

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde nrs. 1-51
Oneven zijde nrs. 53-71
Even zijde nrs. 60-26
Even zijde nrs. 24-2
Plattegronden

Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 2-6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30-32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52-54 56 58 60 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Kleine Noord
HDS

Kleine Noord, circa 1900

 • Straatbeschrijving
 • Het Kleine Noord maakte deel uit van de verbindings-weg van Hoorn met het binnenland, een weg met een watertje er langs die liep via Grote en Kleine Noord, Keern en Rijsdam naar Wognum en het daarachter liggende land, een weg in noordelijke richting dus. Het water langs deze weg werd in de loop der eeuwen gedempt.
  In 1420 werd de straat met stenen geplaveid; daarvoor was deze als dijk nog onbestraat.
  Grote en Kleine Noord werden in de 14de eeuw Noord-straat genoemd, later Noorderstraat (op allerlei manieren gespeld); vanaf 1595, als de Burchwal (het huidige Nieuwe Noord) wordt gedempt, ontstaat ter onderscheiding van de nieuwe straat de naam Oude Noord (zie bijvoorbeeld de kaart van Blaeu).
  De kadasterkaart van 1823 vermeldt de naam Kleine Noord, de aanduiding die bij het raadsbesluit van 1888 officieel wordt vastgesteld en in verband staat met de geringere lengte dan het Grote Noord.
  Na de grote stadsbrand van 1481 werd de straat ook `Ronde Hel' genoemd; een andere bijnaam die in zwang is geweest, was: '(Uyt) Vermeyen', voor het deel tussen Breed en Turfsteeg.
  In de straat staat de Noorderkerk, op de plaats waar in 1426 een houten bedehuis werd gesticht ter ere van Onze Lieve Vrouwe Maria die in de vorm van een beeld in de lucht zweefde. In 1441 werd dit kerkje in steen herbouwd en geleidelijk uitgebreid. • Kleine Noord 1

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Ook Breed 29C (bovenwoning)
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Pandbeschrijving
  In het pand een gevelsteen 'de Jonge Tobias'.
 • Bewoners
 • 1912 H. Kroon Dz., in sigaren en tabak
 • 1920 D. Kroon, sigarenhandel
 • 1928 D. Kroon, tabak en sigarenhandelaar
 • Gebeurtenissen
 • 1957 R. Middelbeek; slopen perceel Kleine Noord hoek Breed.
 • 1958 Mevr. R. Middelbeek; veranderen gevels Kleine Noord hoek Breed. • Kleine Noord 3

  Monumentenstatus:
  Zie Kleine Noord 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 | apotheek
 • Bewoners
 • 1920 C. Zwaan, slager
 • Gebeurtenissen
 • 1929 Th. Dekker namens M . A. Maassen; vernieuwen kap en verbouwen pakhuis.
 • 1955 J.H.B. Kleikamp; verbouwen pakhuis.
 • 1962 J.H.B. Kleikamp; uitbreiden van de bovenwoning met gedeelte verdieping nr. 3. Architect H.J. Hermans. • Kleine Noord 5

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Kleine Noord 5 is samengevoegd met Kleine Noord 3. Kleine Noord 3 is de bovenwoning. Voorheen was Kleine Noord 3 (onbeschermd) het linker pand naast Kleine Noord 5. Het rechter gedeelte (voormalig adres Kleine Noord 5) is GM.
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 | Apotheek 'De Hertekop'
 • Pandbeschrijving
  Pand in Eclectische stijl, boven ingang halfronde natuurstenen versiering met gebeeldhouwde hertekop in gebladerte. Ondergevel baksteen met natuurstenen banden, raampartij met natuursteenstijlen i n pilastervorm met blad kapiteeltjes.
 • Bewoners
 • 1912 G. Lippits, apotheker
 • 1920 G. Lippits, apotheker
 • 1928 G. Lippits, apotheker
 • 1949 Apotheek Lippits (apotheker J.H.B. Kleikamp), tel. 4501
 • 1964 J.H.B. Kleikamp
 • 1981 M.P. Kleikamp
 • Gebeurtenissen
 • 1902 G. Lippits; verbouwen perceel. Apotheek de Hertekop. Architect M.J.E. Lippits te Amsterdam.
 • 1950 J.H.B. Kleikamp; verbouwen verdieping en bouwen bergplaats achter het perceel. Architect W. Berthenz te Amsterdam.
 • 1956 J. Kleikamp; verbouwen perceel tot lesruimte, lab, pak- en spoelruimte.
 • 1962 J.H.B. Kleikamp; uitbreiden van de bovenwoning met gedeelte verdieping nr. 3. Architect H.J. Hermans. • Kleine Noord 7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nr. 7

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 | uitgeverij/drukkerij monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met vroeg 19de eeuwse gevel met sober omlijste vensters met imitatie sluitsteen. Dakkapel: snijraam.
 • Bewoners
 • nummer 7
 • 1912 H. Sieuwerts, commissionair in effecten
 • 1920 H. Sieuwerts, commissionair in effecten
 • 1928 H. Sieuwerts, commissionair in effecten
 • 1949 J.C.A. van Alphen, directeur Landbouwwinterschool
 • 1949 Dagblad voor West-Friesland, administratie; tel. 4921
 • nummer 7 boven
 • 1964 P.J. Zwaan
 • 1981 H.A. Butter-Admiraal
 • Gebeurtenissen
 • 1931 H. Sieuwerts; aanschrijving om het pand aan de waterleiding aan te sluiten.
 • 1935 F. Butter; verbouwen perceel tot kantoorgebouw en bovenwoning. Architect H.J. Cramer.
 • 1944 N.V. Drukkerij West-Friesland; verbouwen achtergevel, aanbrengen privaat met waterspoeling. Aannemer A. Molenaar.
 • 1952 N.V. Drukkerij West-Friesland; verbouwen werkruimte en opslagplaatsen nrs. 7, 9. Architect V. J. Polman. • Kleine Noord 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 | uitgeverij/drukkerij
 • Bewoners
 • 1912 Gebr. Groot, boekhandelaren en boekdrukkers
 • 1920 Hoornsche Courant
 • 1920 Gebr. Groot, boekdrukkers uitgevers
 • 1920 Steenblok, bedrijfsleider drukkerij
 • 1928 Drukkerij 'Edecea'
 • 1928 P. Steenblok, directeur drukkerij
 • 1949 Drukkerij West-Friesland, tel. 4921
 • 1949 F. Butter, directeur drukkerij (h)
 • 1949 Ph.J. Zwaan, journalist; secretaris van Hoorns Enthousiast Toneel; tel. 4921
 • 1964 F. Butter
 • 1981 H.A. Butter-Admiraal
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Wed. T. Groot-Gorter; bouwen nieuwe bovenwoning en verbouwen perceel, voorgevel in jugendstil. Architect H.J. Cramer.
 • 1916 In 1917 voltooiings- en bewoonbaarverklaring voor het bovenhuis.
 • 1918 Gebr. Groot; plaatsen elektromotor.
 • 1923 N.V. Drukkerij Edecea; verplaatsen gedeelte van de muur aan de zuidzijde van de boek, kunst- en handelsdrukkerij van de Gebrs. Groot.
 • 1927 Directeur der drukkerij 'Edecea'; uitbreiding drukkerij.
 • 1928 Directeur der drukkerij 'Edecea'; aansluiten pand aan het gemeenteriool.
 • 1935 N.V. Drukkerij West-Friesland; maken verwarmingskelder en kolenbergplaats.
 • 1952 N.V. Drukkerij West-Friesland; verbouwen werkruimte en opslagplaatsen nrs. 7, 9. Architect V. J. Polman.
 • 1956 N.V. Drukkerij West-Friesland; uitbreiden drukkerij.
 • 1957 N.V. Drukkerij West-Friesland; uitbreiden drukkerijruimte en cv kelder; aanbrengen olietank in de Slijksteeg.
 • 1959 N.V. Drukkerij West-Friesland; wijzigen onderpui nr. 9.
 • 1963 F. Butter; aanbrengen wc in nr. 9. • Kleine Noord 11
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nrs. 11, 13; detail

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 | kledingzaak monument
 • Pandbeschrijving
  Deel van 17de eeuws pand, waarvan de pui 18de eeuws met glasroeden en de verdieping later vernieuwd en verbreed met behoud van oude kozijnen.
 • Bewoners
 • 1912 M. Doornekamp, mandenmaker
 • 1920 S. Doornekamp, mandenmaker
 • 1928 S. Doornekamp, mandenmaker
 • 1949 S. Doomekamp, mandenmaker (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1906 M. Doornekamp, mandenmaker; vergunning voor verkoop van alcoholvrije drank (bierverlof) in de benedenkamer achter de winkel; ingetrokken 1915.
 • 1915 S. Doornekamp krijgt melkverlof in de winkel en woonkamer.
 • 1960 Fa. A. Otter; herstellen woning wegens instortingsgevaar. • Kleine Noord 13

  Monumentenstatus:
  Zie Kleine Noord 15, huisnummer 15 is komen te vervallen bij huisnummerbesluit met zaaknummer 1437344
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nrs. 11, 13; detail

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 | kledingzaak monument
 • Pandbeschrijving
  Deel van 17de eeuws pand, waarvan de pui 18de eeuws met glasroeden en de verdieping later vernieuwd en verbreed met behoud van oude kozijnen.
 • Bewoners
 • 1912 M. Koster, parapluiemaker
 • 1912 P. Hendrikse, schoenmaker
 • 1920 P. Hendrikse, schoenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1905 P. Hendrikse; aanbrengen uithangteken. • Kleine Noord 15

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Ook Kleine Noord 15 A
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 | groentehandel
 • Pandbeschrijving
  Woon-winkelhuis met mengeling van jugendstil en chalet stijl.
 • Bewoners
 • nummer 15
 • 1912 L. de Vries jr., handel in grutterswaren
 • 1920 Joh. Nierop, banketbakker en kok
 • 1928 H. Brandsma, banketbakker
 • 1928 Fa. Joh. Nierop en Co., banketbakkerij
 • 1949 Otter's Wijn- en Cognachandel, distilleerderij, likeurstokerij, limonadefabriek, wijnhandel, tel. 4965
 • 1949 A. Otter, wijnhandelaar (h), raadslid (V.V.D.) (vanaf 6-9-1949); voorzitter van het plaatselijk comité Hoorn van het Prins Bernhard Fonds, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie afdeling Hoorn, het Comité van Actie der Hoornse Winkeliers, het Anjercomité Hoorn; penningmeester van de Buurtvereniging Kleine Noord; tel. 4965
 • 1949 J. Gerver, veedrijver
 • 1949 J. Gerver, electriciën
 • 1949 Th.J. Gerver, vishandelaar (h)
 • 1949 17 A. Pruimboom, kleermaker (h)
 • nummer 15 boven
 • 1912 M. Vlam, kantoorbediende
 • nummer 15 rood
 • 1964 J. Weyling
 • 1981 N.A. Schoenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1902 F.C. Misset; verbouwen perceel; maken overstortbuis met aansluiting op het gemeenteriool voor menagewater en faecaliën; aanbrengen uithangbord; bewoonbaarverklaring. Architect Joh. van Reijendam Cz.
 • 1909 R.J. Houwing; afbreken zaadpakhuis achter het perceel en ter plaatse weer opbouwen zaadpakhuis.
 • 1909 L. de Vries; maken van een eest achter het perceel.
 • 1917 J. Nierop; oprichten van een dubbele hete lucht oven.
 • 1918 J. Nierop; plaatsen elektromotor.
 • 1926 H. Brandsma; drankverlof in de kamer achter de winkel. In 1928 is er een klacht van omwonenden over de hinder die zij ondervinden van de bakkerij van Brandsma.
 • 1930 L.M. Gerritsen; verkoop van alcoholvrije drank in de winkel en de woonkamer.
 • 1935 J. Nierop Czn.; aanbrengen van een roetvanger ten behoeve van de dubbele hete luchtoven.
 • 1939 Overschrijving slijtersvergunning van A. Otter van Kleine Noord nr. 56 naar dit perceel.
 • 1946 P.J. Blauw namens A. Otter; uitbreiden opslag en laboratorium achter het perceel.
 • 1947 Fa. Otter's Wijn en Cognac-handel; uitbreiden opslagplaats en laboratorium achter het perceel. Aannemer P.J. Blauw. • Kleine Noord 17

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 | kantoor beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Woon-bedrijfspand midden 19de eeuws, originele raamhekjes voor de vensters eerste verdieping; de gevel rijk versierd met stucwerk.
 • Bewoners
 • 1920 J.G. Buscher, manufacturier
 • 1928 Jn. Schoof, monteur en metaaldraaier
 • 1964 A. Pruimboom
 • Gebeurtenissen
 • 1925 J. Schoof; bouwen fabrieksgebouwtje achter het perceel en verbouwen perceel. Architect H.J. Cramer.
 • 1977 Klijnveld Kraaijenhof en Co.; wijzigen indeling kantoor. • Kleine Noord 19
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19 | zuivelhandel
 • Bewoners
 • 1949 Wed. Th. Bontje, agente Z.H.B., bieren, limonades, wijnen en gedistilleerd, tel. 4176
 • 1949 Hoomsche Zuivel- en Margarinehandel N.V. (Wed. Th. Bontje; directie C. Brieffies), groothandel in zuivelproducten, margarine en eieren), tel. 4176
 • 1949 Th.A. Bontje, grossier in zuivelproducten
 • 1964 J. Roos
 • 1981 J. Roos
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H.N. Koop; aanbrengen zonnescherm en reclamebord.
 • 1923 J.R. Wigmans; oprichten koek- en banketbakkerij.
 • 1925 J.R. Wigmans en Co.; verbouwen pand en uitbreiding bakkerij.
 • 1927 J.R. Wigmans en Co.; uitbreiding bakkerij. In 1927 wordt door omwonenden geklaagd over hinder welke ondervonden wordt van de bakkerij.
 • 1929 J.R. Wigmans; gedeeltelijk slopen en herbouwen perceel.
 • 1939 N.V. Hoornsche Zuivel- en Margarinehandel v/h C. Brieffies; oprichten van een inrichting voor bewerking van zuivelprodukten en margarine, tevens koffiebranderij.
 • 1943 C. Brieffies: verbouwen perceel en tijdelijk inrichten verdieping (pakhuis) tot woning. Architect S.W. Langius.
 • 1960 J. Roos; oprichten roomboterompakkerij en kaasreinigingsinrichting.
 • 1974 J. Roos; aanbrengen douche. • Kleine Noord 21
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21 | kapsalon beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Nierop, banketbakker en kok
 • 1920 J.B. Hoekstra, drogist
 • 1928 S. Vlaar, groentekoopman
 • 1949 Brandstoffenhandel N. Schoenmakers, tel. 4593
 • 1949 N. Schoenmakers, fruit en conserven, aardappelen en groenten, tel. 4593
 • 1949 N.J.A. Schoenmaker, brandstoffenhandelaar (h)
 • 1964 C.W.A. Schoenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Gemeente architect krijgt toestemming om toezicht te houden op enige kleine werken in de bakkerij van Keur.
 • 1903 Op 27 juli is het perceel uitgebrand.
 • 1903 J. Nierop; oprichten slachterij en vernieuwen oven.
 • 1907 Joh. Nierop; maken van een beerput achter het perceel met overstortbuis in het riool van nr. 23.
 • 1916 Joh. Nierop; verbouwen van zijn bakkerij.
 • 1917 J.B. Hoekstra; aanbrengen reclamebord.
 • 1927 S. Rood; drankvergunning in de voor- en achterkamer achter de winkel voor 8 en 9 november 1927.
 • 1945 A. Okx; aanbrengen riolering en aansluiten aan het gemeenteriool. • Kleine Noord 23
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 | dierenwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 C.J. Tool, slager
 • 1920 C. Tool, slager
 • 1928 C.J. Tool, slager
 • 1949 Slagerij Th. Langedijk (hinderwetvergunning 10-12-1949), tel. 4407
 • 1949 Th. Langedijk, slager (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1904 J. Hoff ; vernieuwen onderpui.
 • 1907 Joh. Nierop; maken van een beerput achter het perceel met overstortbuis in het riool van nr. 23.
 • 1939 Th. Langedijk; nadere voorwaarden voor de slagerij en rokerij in verband met de Hinderwet.
 • 1949 Th. Langedijk; uitbreiding van de inrichting voor het koelen en bewaren van vlees en vleeswaren in de slagerij.
 • 1950 Th. Langedijk; uitbreiden slagerij onder andere twee vleesmachines en een cutter.
 • 1962 Th. Langedijk; wijzigen voorgevel slagerij. • Kleine Noord 25
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nr. 25; 1980

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25 | kledingzaak beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  De jugendstil onderpui is in 1980 overgebracht naar het Buitenmuseum te Enkhuizen.
 • Bewoners
 • 1912 J.C. Kloppenburg, apotheker
 • 1920 J.C. Kloppenburg, apotheker
 • 1928 J.C. Kloppenburg, apotheker
 • 1949 Apotheek Kloppenburg, tel. 4210
 • 1949 J.C. van der Meulen, apotheker (h)
 • 1964 J.C. van der Meulen
 • Gebeurtenissen
 • 1901 J.C. Kloppenburg; verbouwen perceel. Architect Joh. van Reijendam Cz.
 • 1902 J.C. Kloppenburg; maken spruit voor menagewater en aansluiting aan het gemeenteriool.
 • 1905 J.C. Kloppenburg; aanbrengen reclamebord. • Kleine Noord 27
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27 | naaimachines
 • 0000 zie Smelterssteeg nr. 4
 • Bewoners
 • 1912 Fa. J. Best en Zn
 • 1912 Fa. J. Best & Zn L. Hooft, 'De Grote Gaper'
 • 1920 P. Pik, zaadhandelaar
 • 1928 P. Pik, zaadhandelaar
 • 1949 L. Overweel, kantoorbediende zaadhandel
 • 1981 G. van Meurs
 • Gebeurtenissen
 • 1905 L. Hooft; veranderen kozijnen en ramen ondergevel, plaatsen hardstenen stoep en handpomp.
 • 1908 J. Best en Zoon; aanbrengen uithangbord.
 • 1919 D. Kaat namens P.Pik; inrichten van nr. 27 als woonhuis; in 1920 bewoonbaarverklaring.
 • 1929 P. Pik; bouw zaadpakhuis. Architect Joh. Verberne.
 • 1930 P. Pik; aanschrijving om de door de muur stekende afvoerpijp van de zaadschoonderij te verlengen.
 • 1931 P. Pik; aanschrijving Smelterssteeg nr. 4 om de regenwaterafvoer op het gemeenteriool aan te sluiten.
 • 1946 P. Pik; verbouwen eerste verdieping nrs. 27, 29.
 • 1954 J. Pik; bouwen zaadpakhuis achter nr. 27.
 • 1955 Fa. P. Pik; verbouwen kantoor en winkelruimte van perceel nrs. 27, 29.
 • 1973 G. van Meurs; verbouwen woning nr. 27 in een winkel woning. • Kleine Noord 29

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nrs. 29, 31

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29 | sportkleding monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met 19de eeuwse gevel met grote vensters en zeer groot rond dakvenster boven dwarskap.
 • Bewoners
 • 1912 Mevr. G. A.Greeuw-Hooft
 • 1949 P. Pik, zaadhandel, tel. 4062
 • 1949 J. Pik, zaadhandelaar; secretaris van de Buurtvereniging Kleine Noord; tel. 4062
 • 1949 P. Pik, zaadhandelaar (h)
 • 1964 J. Pik
 • Gebeurtenissen
 • 1934 P. Pik; aanschrijving om het dakvenster te repareren.
 • 1945 P. Pik; plaatsen van twee lichtkozijnen in de zijgevel. Aannemer A. Molenaar.
 • 1946 P. Pik; verbouwen eerste verdieping nrs. 27, 29.
 • 1953 Fa. Pik; oprichten van een inrichting voor schonen, verwerken en bewerken van zaden.
 • 1955 Fa. Pik; vervangen wisselton door wc.
 • 1955 Fa. P. Pik; verbouwen kantoor en winkelruimte van perceel nrs. 27, 29.
 • 1957 Fa. Pik; verbouwen bedrijfsruimte Smelterssteeg nr. 4. Architect Th. Vis.
 • 1977 D. Tromp; verbouwen perceel. Aannemer Kunst Bouwbedrijf. • Kleine Noord 31
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nrs. 29, 31

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31 | fietsenzaak monument
 • Pandbeschrijving
  Pand met vernieuwde gevel voor 17de eeuwse kern.
 • Bewoners
 • 1912 H. de Vries, varkensslagerij
 • 1920 R. de Vries, slager
 • 1928 R. de Vries, slager
 • 1949 H. De Vries, slagerij, tel. 4820
 • 1949 H. de Vries, slager (h)
 • 1964 P. Tromp
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H. de Vries; plaatsen uitstalrekken.
 • 1906 H. de Vries; bierverlof in de winkel; ingetrokken 1916.
 • 1916 R. de Vries; bierverlof.
 • 1920 R. de Vries; aanschrijving om voortaan het menagewater en bloed uit zijn perceel niet meer te lozen langs de straatgoot aan de Varkensmarkt.
 • 1931 H. de Vries; verbouwen winkel. Architect H.J. Cramer.
 • 1931 H. de Vries, vleeshouwer; verlof B.
 • 1947 H. de Vries; slopen werk- en bergplaats, bouwen slagerswerkplaats met wc en riolering achter het perceel. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1956 P. Tromp; verbouwen bergplaats annex werkplaats in de Smelterssteeg
 • 1966 P. Tromp; vernieuwen zijgevel en wijzigen winkelpui.
 • 1972 P. Tromp; vergroten winkel. Aannemer Fa. V. Hakhoff en Zn. • Kleine Noord 33
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nr. 33, detail

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 33, 33 rood | damesmodezaak beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Gevel met gemetselde pilasters met Korintische kapitelen, 19de eeuws.
 • Bewoners
 • nummer 33
 • 1912 G. Tiemersma, melksalon
 • 1920 A.C. Hagenaars, hoofd R.K. MULO
 • 1928 T. Postma, kleermaker
 • 1928 A.C. Hagenaars, hoofd R.K. School
 • 1949 C. Steltenpool, loopknecht
 • 1964 L. Bleeker-Beemsterboer
 • 1981 A.C. van Etten
 • nummer 33 boven
 • 1912 M. Stuurman, machinist HIJSM
 • nummer 33 rood
 • 1920 J.F.C. Baesjou, onderwijzer R.K. MULO
 • nummer 33A
 • 1949 P.Jz. Eriks, hoofdassistent zuivelconsulent; voorzitter van de Kring West-Friesland van de Vereniging volksonderwijs; secretaris-penningmeester van de commissie van toezicht op de Lagere landbouwschool voor Hoorn en Omstreken, de Hollandse Maatschappij van landbouw, afdeling Hoorn en Omstreken, de Kring West-Friesland van de Hollandse Maatschappij van Landbouw; secretaris van het bestuur van de Handelsavondschool; tel. 4969
 • 1949 J. Baas, dienstbode
 • 1964 J.P.J. Bleeker
 • 1981 J.P.J. Bleeker
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Jb. Fok; drankvergunning in de winkel; ingetrokken 1908.
 • 1908 F. Nieuwpoort; verbouwen perceel onder andere veranderen trapopgang, winkel en beneden voorgevel, en vernieuwen dak en zolder van het pakhuis achter het perceel.
 • 1908 Het bierverlof van J. Fok wordt ingetrokken en G.IJ. Tiemersma krijgt bierverlof in de winkel; ingetrokken 1914.
 • 1909 G.IJ. Tiemersma; aanbrengen uithangbord.
 • 1915 F. Nieuwpoort; wind- en stoomkorenmolenaar, wonende aan het Pelmolenpad; verbouwen eerste verdieping. J. van den Braber bierverlof; ingetrokken 1916.
 • 1916 Mej. A. Bijman; bierverlof in het beneden voorlokaal.
 • 1917 J. Stroosma; bierverlof.
 • 1948 W.N. Vlaming, bouwkundige; verbouwen perceel onder andere wijzigen benedenwoning door onder andere aanbrengen alcoof.
 • 1960 Aanschrijving de gebreken in nr. 33 rood op te heffen.
 • 1977 J.P.J. Bleeker; verbouwennr. 33 rood. • Kleine Noord 35
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35 | wolhandel
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J.A.G. Schermer
 • 1912 P.J. Schermer
 • 1920 Fam. Schermer
 • 1928 Gezusters M.A. en E.M. Schermer
 • 1949 Notariskantoor S.D. Luijckx, tel. 4207
 • 1949 W.B. Lieshout, sigarenmaker; penningmeester van de R.K. Vereniging tot bestrijding der tuberculose Herwonnen Levenskracht, de Katholieke Bond van Tabaksbewerkers afdeling Hoorn
 • Gebeurtenissen
 • 1901 J.A. Morhans; aanbrengen zonnescherm.
 • 1904 J.A. Morhans; aanbrengen uithangbord.
 • 1956 P.J. Schermer; maken dakkapel op het dak achtergevel.
 • 1957 P.J. Schermer; verbouwen gevel.
 • 1960 P.J. Schermer; plaatsen olietank in gemeentegrond
 • 1963 P.J. Schermer; maken verbinding tussen de nrs. 35, 37. • Kleine Noord 37
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 37, 37 rood | kantoor
 • Bewoners
 • nummer 37
 • 1912 W. Bontekoning, grossier
 • 1920 W. Bontekoning, winkelier
 • 1920 C. Rentenaar, onderwijzer
 • 1928 W. Bontekoning, winkelier in suikerwerken
 • 1949 A. Wassenaar, chocolade. suikerwerken enz
 • 1949 A.Wassenaar, grossier in chocolade en suikerwerken (h)
 • nummer 37 rood
 • 1912 C. Nottrot, geëmpl. militaire kledermagazijnen
 • 1928 C. Woestenburg
 • 1949 Wed. G.A. Kramer-Vader
 • 1949 J. Cieremans, secretaris van de Commissie voor Jeugdwerk, uitgaande van deVereniging tot Evangelisatie
 • Gebeurtenissen
 • 1963 P.J. Schermer; maken verbinding tussen de nrs. 35, 37.
 • 1904 J.H. Böckmann en C. Woestenburg; amovatie en herbouw winkelhuis met benedenwoning en vrije bovenwoning, leggen spruit voor menagewater en afvoer faecaliën, bewoonbaarverklaring.
 • 1919 Fa. J.H. Böckmann; verbouwen perceel, de benedenwoning vervalt en wordt ingericht als winkel.
 • 1927 C. Woestenburg; ontheffing om het pand op de waterleiding aan te sluiten daar het drinkwater uit de put geschikt is.
 • 1931 C. Woestenburg; aanschrijving het pand aan te sluiten aan de waterleiding.
 • 1943 E.G. Stokvis; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1956 E.G. Stokvis; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1964 P.J. Schermer; verbouwen woongedeelte.
 • 1968 P.J. Schermer; verbouwen perceel. • Kleine Noord 39
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39 | meubelzaak
 • Bewoners
 • nummer 39
 • 1912 Mej. M.J. Brandligt, verloskundige
 • 1912 Mej. A.H. Voorbij, onderwijzeres
 • 1920 J.W. Harmsen, musicus
 • 1949 B. Haring, woninginrichting, bedden. matrassen, dekens, tel. 4429
 • 1949 B.Th. Haring, onderwijzer bijzonder b.l.o.: dirigent van het Hoorns symphonieorkest Sinfonia
 • 1949 G.J. Haring, meubelhandelaar (h), raadslid (K.V.P.) (vanaf 6-9-1949); lid van de commissie van advies voor het G.A.B.; voorzitter van de Schaakclub Caïssa, de Buurtvereniging Kleine Noord, de R.K. Middenstandsvereniging De Hanze; lid van het Anjerdagcomité Hoorn
 • 1949 Th.C. Haring, stoffeerder
 • 1964 G.J. Haring
 • 1981 G.J. Haring
 • nummer 39 boven
 • 1920 M. Homan, reiziger
 • Gebeurtenissen
 • 1905 M.G.H. van Erp; aanbrengen zonnescherm.
 • 1929 G. Haring; verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.
 • 1977 G.J. Haring; verbouwen perceel. Architect W.A. Loomans. • Kleine Noord 41
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nr. 41

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41 monument
 • Pandbeschrijving
  Pand van eenvoudige architectuur.
 • Bewoners
 • 1912 J.B. Mescher, makelaar en assuradeuren
 • 1920 J.B. Mescher, makelaar
 • 1928 A.A. Witteman, schoenmaker en schoenhandel
 • 1928 J.M. Mescher, assuradeur
 • 1928 H. Loos, notarisklerk
 • 1949 A.A. Witteman. orthopaedische been- en voetapparaten, schoenwerk, steunzolen, tel. 4962
 • 1949 C.Chr. Hooij
 • 1949 A.A. Witteman, schoenmaker (h)
 • 1964 A.A. Witteman
 • 1981 J.H.B. KIeikamp
 • Gebeurtenissen
 • 1915 J.B. Mescher; aanschrijving om de gebreken op te heffen. • Kleine Noord 43

  Monumentenstatus:
  Zie Dubbele Buurt 42
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 43 | Azijnfabriek 'Orleans' beeldbepalend
 • Gebeurtenissen
 • 1918 Fa. B. Schermer en Zn.; verbouwen perceel en oprichten azijnfabriek. Architect H.J. Cramer.
 • 1964 B. Schermer en Zn.; uitbreiden magazijn.
 • 1977 Vezo B.V.; vergroten winkelpand. • Kleine Noord 45
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 45 | supermarkt
 • Bewoners
 • 1912 W.J. Schermer, grutter
 • 1920 W. Schermer, grutterij
 • 1928 C.J. Schermer, koopman in grutterswaren
 • 1949 W.J. Schermer, grutter, tel. 4369
 • 1949 C.J. Schermer, koopman in grutterswaren
 • 1964 E.H.M. Schermer-Welkers
 • 1981 G. Veken
 • Gebeurtenissen
 • 1924 W. Schermer; verbouwen graanpakhuis.
 • 1946 C. Schermer; verbouwen winkelruimte. Architect S.W. Langius.
 • 1968 E.H.M. Schermer-Welkers; verbouwen winkelpand. • Kleine Noord 47

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 517440
  Gemeentelijk monument Voorheen Dubbele Buurt 44
  Gemeentelijk monument Voorheen Dubbele Buurt 46+48
  Gemeentelijk monument Voorheen Kleine Noord 49
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nr. 47

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 47 | wijnhandel monument
 • Pandbeschrijving
  Eerste helft 19de eeuwse gevel van vijf traveeën met rechte kroonlijst en dakkapel vóór wellicht ouder pand.
 • Bewoners
 • 1912 Fa. B. Schermer en Zn., distilleerderij en azijnmakerij
 • 1912 B. Schermer, slijter en distillateur
 • 1920 B. Schermer en Zn., wijnhandelaren
 • 1920 B. Schermer
 • 1928 B. Schermer en Zn., wijnhandelaren
 • 1949 B. Schermer 84 Zn, slijterij, tel. 4095
 • Gebeurtenissen
 • 1882 B. Schermer en Zn.; verkoop van sterke drank in het benedenlokaal aan de straat en in Kerkstraat nr. 11.
 • 1906 B. Schermer; vernieuwen stoep.
 • 1934 Fa. B. Schermer en Zn.; slijtvergunning.
 • 1960 Fa. B. Schermer en Zn.; bouwen kantine, garderobe en toiletten achter het perceel. • Kleine Noord 49

  Monumentenstatus:
  Zie Kleine Noord 47
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 49 | kantoor
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: J. A . G . Schermer, oud 4 jaar, 18 8/5 55
 • Gebeurtenissen
 • 1907 Fa. B. Schermer en Zn.; verbouwen van het perceel. • Kleine Noord 51

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Ook Wester Sint Jansteeg 2
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 51 | pakhuis beeldbepalend
 • Gebeurtenissen
 • 1902 B. Schermer en Zn.; aanbrengen van enige veranderingen door samenvoeging met nr. 51 van haar distilleerderij 'Noord-Holland' in de percelen Dubbele Buurt nrs. 46, 48.
 • 1919 B. Schermer en Zn.; verbouwen perceel. • Kleine Noord 53
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 53 | hotel-restaurant
 • Bewoners
 • 1912 J.H. Heidenrijk Fa. M. Heidenrijk en Zn., koffiebranderij
 • 1920 Fa. M. Heidenrijk en Zn., elektrische tabaks- en koffiebranderij. M. Heidenrijk, koopman
 • 1928 Fa. M. Heidenrijk en Zn., elektrische tabaks- en koffiebranderij
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Fa. M. Heidenrijk en Zoon; bouwen pakhuis in de St. Janssteeg achter het perceel.
 • 1905 M. Heidenrijk en Zn.; aanbrengen zonnescherm.
 • 1910 Fa. M. Heidenrijk en Zn.; plaatsen gasmotor i n haar percelen aan het Kleine Noord en het Scharloo.
 • 1913 J. Heijdenrijk; vervangen gasmotor in nr. 53 rood.
 • 1918 M. Heidenrijk; plaatsen van twee elektromotoren.
 • 1942 C. Appelman namens Brink en Keet; maken urinoir en H . van Leeuwen namens Brink en Keet; verbouwen perceel.
 • 1967 Fa. Brink en Keet; veranderen achtergevel.
 • 1977 Gebr. van Rijn ; sloopvergunning deels door brand verwoeste percelen van hotel Petit-Nord en nieuw bouwen hotel nrs. 53, 55. Architect J. Koorn. • Kleine Noord 55
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 55
 • Bewoners
 • nummer 55
 • 1928 C. Ligthart, kleermaker
 • 1949 C.J. Rutgers, kleermaker
 • nummer 55 rood
 • 1912 F.H.O. Theunissen, fabrikant van sigarenkisten
 • 1920 E. Ligthart, kleermaker
 • 1928 J.P. Spruit, candidaat-notaris
 • 1949 C.J. Rutgers, kleermaker (h)
 • 1964 C.J. Rutgers
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Wed. Heidenrijk; verbouwen perceel.
 • 1968 D.J. van Zoolingen; verbouwen perceel.
 • 1972 D. van Zoolingen; veranderen hotel-restaurant.
 • 1977 Gebr. van Rijn ; sloopvergunning deels door brand verwoeste percelen van hotel Petit-Nord en nieuw bouwen hotel nrs. 53, 55. Architect J. Koorn. • Kleine Noord 57
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 57 | herenmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 K. Winkel, in wijnen en cognac
 • 1912 G. Reek Dz., kuiperij
 • 1920 G. Reek, kuiper
 • 1928 G. Reek, kuiper
 • 1949 D. van der Meulen, controleur C.C.D
 • 1949 K. de Reus, rijwiel- en motorhandel. tel. 4071
 • 1964 L. de Reus
 • 1981 P.J. Knijn
 • Gebeurtenissen
 • 1900 G. Reek Dzn.; gebruik van de openbare weg voor het uitstallen van koopwaren.
 • 1934 G. Reek Dzn.; verbouwen perceel.
 • 1960 G. van Vliet; verbouwen nrs. 57, 59 en bewoonbaarverklaring. Architect J. Koorn.
 • 1963 G. van Vliet; verbouwen bovenverdieping nrs. 57, 59.
 • 1976 P.J. Knijn; vergroten winkel.
 • 1977 P.J. Knijn; verbouwen woning nr. 57. • Kleine Noord 59
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 59
 • Bewoners
 • nummer 59
 • 1912 S. de Reus, rijwielhersteller
 • 1912 H. Harlaar, meester smid
 • 1920 K. de Reus, rijwielhersteller
 • 1928 K. de Reus, rijwiel en automobielhersteller
 • 1949 K. de Reus. rijwielhersteller
 • 1949 L. de Reus, automonteur
 • 1964 W.C. van Vliet
 • nummer 59 rood
 • 1964 J. van Vliet
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A. Passer; aanbrengen uithangbord.
 • 1923 K. de Reus; oprichten benzinepompinstallatie met ondergronds reservoir.
 • 1924 N.V. Acetylena; oprichten benzinepompinstallatie.
 • 1955 K. de Reus en Zn.; wijzigen voorgevel.
 • 1960 G. van Vliet; verbouwen nrs. 57, 59 en bewoonbaarverklaring. Architect J. Koorn.
 • 1963 G. van Vliet; verbouwen bovenverdieping nrs. 57, 59. • Kleine Noord 61
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 61 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 G. Box sr., zadelmaker
 • 1912 G. Box jr., zadelmaker
 • 1920 G. Box, zadelmaker
 • 1928 G. Box, zadelmaker
 • 1949 G. Box, zadelmakerij, tel. 4629
 • 1949 G. Box, zadelmaker (h)
 • 1964 J.IJ.Harder
 • 1981 J.IJ. Harder
 • Gebeurtenissen
 • 1914 G. Box; vernieuwen riolering.
 • 1924 G. Box; aanbrengen nieuw riool voor menage- en hemelwater.
 • 1937 G. Box; verbouwen perceel.
 • 1952 J. Beemster namens G. Box; bouwen schoorsteen met glaspui, kamer en kantoor.
 • 1959 Fa. Dapper en Harder; verbouwen perceel.
 • 1974 Fa. Dapper en Harder; uitbreiden showroom en vernieuwen bovenwoning • Kleine Noord 63
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 63 | grafmonumenten beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 63
 • 1912 E. Appel, banketbakker en kok
 • 1920 E. Appel, banketbakker
 • 1928 E. Appel, banketbakker
 • 1928 E.M. Roelofszen, winkeljuffrouw
 • 1949 Banketbakkerij Fa. Appel. tel. 4474
 • 1949 F. Govers, banketbakker
 • 1949 N.E. Prins, banketbakker (h)
 • 1964 D. Feller
 • nummer 63 rood
 • 1912 G.C. Tinkelenberg, onderwijzer
 • 1920 F. Holzmöller, leraar RHBS
 • 1949 H. Bolhuis, onderwijzer
 • Gebeurtenissen
 • 1910 E. Appel; verlof voor de verkoop van alcoholvrije drank in de winkel.
 • 1914 E. Appel; verbouwen perceel, ontheffing artikel 10.
 • 1919 E. Appel; uitbreiden bakkerij. • Kleine Noord 65
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 65 | biljartzaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Mej. J. Beemster, costuumnaaister
 • 1912 C. Piekart, caféhouder
 • 1920 C. Piekart, caféhouder
 • 1928 C. Piekart, caféhouder
 • 1949 Hotel-Café 't Hof van Holland, tel. 4861
 • 1949 C. Goossens, chauffeur
 • 1949 J. Klerk Cz., hotelhouder (h)
 • 1964 N.H.F. Vergouw
 • 1981 I. Boering
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 verkocht Jan Visser sterke drank i n 't klein in het benedenlokaal aan de straat; in 1889 opgevolgd door Klaas Visser; in 1895 opgevolgd door Jan Visser; in 1900 opgevolgd door Nicolaas Laan; in 1901 opgevolgd door Gerrit Couvert.
 • 1901 G. Couvert; plaatsen van een bank, tafeltjes en heesters voor het perceel.
 • 1910 Chr. Piekart; aanbrengen gasballon.
 • 1910 Chr. Piekart; hofmeester; vergunning voor de verkoop van sterke drank in 't klein in het benedenlokaal aan de straat.
 • 1910 De vergunning van G. Couvert wordt ingetrokken; de vergunning aan Chr. Piekart wordt in 1934 ingetrokken.
 • 1931 C. Piekart; aanbrengen wc.
 • 1934 J. Klerk; verkoop van sterke drank in 't klein i n het benedenlokaal.
 • 1947 J. Klerk; verbreden voordeurkozijn en maken nieuwe voordeur. Aannemer D. Keetman. • Kleine Noord 67
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 67 | bar beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 67
 • 1912 W. Bruin, wagenmaker
 • 1920 G. Salm, wagenmaker
 • 1928 G. Salm, wagenmaker
 • 1949 Firma. C. Salm & Zn.. Carrier verhuurinrichting, rijwielstalling, tel. 4691
 • 1949 Filma Salm 84 Holthuis, rijwielhandel, reparatie-inrichting, rijwielstalling, verhuur-inrichting van carriers, tandems en rijwielen (G. Salm en H.J.G. Holthuis) (vestigingsvergunning 7-3-1949); tel. 4691
 • nummer 67 rood
 • 1949 G. Salm, wagenmaker
 • 1964 G.Salm
 • Gebeurtenissen
 • 1901 P. Heuvel; leggen spruit.
 • 1902 Pand van wagenmaker W. Bruin geheel uitgebrand.
 • 1902 W. Bruin; bouwen boven- en benedenwoning en leggen van een spruit voor de door hem te bouwen percelen nrs. 69, 69a en Scharloo nr. 22.
 • 1918 G. Salm; plaatsen elektromotor.
 • 1936 Gebr. Salm; gedurende 9 t /m 17 augustus ten tijde van de kermis, innemen van de stoep voor plaatsen van rijwielen nrs. 67, 69.
 • 1937 G. Salm; veranderen raamkozijnen voorgevel.
 • 1961 Fa. Salm en Holthuis; verbouwen winkelpui nrs. 67, 69. Architect H.J. Hermans.
 • 1962 Fa. Salm en Holthuis; verbouwen bestaande winkelruimte nrs. 67, 69.
 • 1971 Garage Centraal; verbouwen winkelpand tot autoshowroom nrs. 67, 69.
 • 1975 D. de Vries; vernieuwen en veranderen woning nr. 69. Aannemer Helderman. • Kleine Noord 69
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nr. 69; 1950-1959

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 69 | keukens, sanitair
 • Bewoners
 • nummer 69
 • 1912 E.M. Polak
 • 1912 C. van Dugteren, spoorbeambte
 • 1920 Mej. S. van Erp-Demmendaal
 • 1920 J. W. Winkel, sergeant infanterie
 • 1928 G. Salm, wagenmaker
 • 1949 H.J.G. Holthuis, houder rijwielstalling (h)
 • 1964 H.J.G. Holthuis
 • 1981 D. de Vries
 • nummer 69 rood
 • 1920 A. Dijk , coupeur
 • 1920 Mej. J. van Albeda, onderwijzeres
 • 1928 M. Weijling, boekdrukker
 • Gebeurtenissen
 • 1902 W. Bruin; bouwen boven- en benedenwoning en leggen van een spruit voor de door hem te bouwen percelen nrs. 69, 69a en Scharloo nr. 22.
 • 1903 W. Bruin; maken zinkput en bewoonbaarverklaring van het door hem gebouwde perceel.
 • 1936 Gebr. Salm; gedurende 9 t /m 17 augustus ten tijde van de kermis, innemen van de stoep voor plaatsen van rijwielen nrs. 67, 69.
 • 1949 G. Salm; verbouwen achterkamer en slaapkamer en verbouwen woonhuis tot winkel-woonhuis. Onderpui verbouwd voor het inrichten van een rijwielzaak. Aannemer Th. Dekker.
 • 1961 Fa. Salm en Holthuis; verbouwen winkelpui nrs. 67, 69. Architect H.J. Hermans.
 • 1962 Fa. Salm en Holthuis; verbouwen bestaande winkelruimte nrs. 67, 69.
 • 1971 Garage Centraal; verbouwen winkelpand tot autoshowroom nrs. 67, 69.
 • 1975 D. de Vries; vernieuwen en veranderen bovenwoning. • Kleine Noord 71
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 71
 • Bewoners
 • 1949 Hotel-café-restaurant 't Wapen van Westfriesland (voorheen Hotel Geel) (H.P. Leering), tel. 4028
 • 1949 Coöperatieve Autobevrachtingsondememing De Westfries, tel. 4009/4480
 • 1949 Reisbureau De Magneet, touringcarbedrijf, tel. 4009/ 4480
 • 1949 A.J. Geel, hotelhouder (h)
 • 1949 Wed. A. Breed-Geel, hotelhoudster
 • 1949 H.P. Leering, secretaris van de R.K. Bond van Hotelhouders Sint Raphael; tel. 4028
 • Gebeurtenissen
 • 1920 P.C. Geel; verbouwen perceel.
 • 1924 N.V. Acetylena; oprichten benzine installatie met ondergronds reservoir en bovengrondse aftapinrichting.
 • 1952 G.M. Hopman, Wed. Leering; verlof A in het benedenlokaal en zaal in nrs. 71, 73.
 • 1962 D. Koning; vernieuwen achtergevel nrs .71,73.
 • 1965 Gemeente Hoorn; aankoop van het door brand gedeeltelijk verwoeste hotel-café-restaurant met woning 'Het Wapen van West-Friesland', Kleine Noord nrs. 71, 73, groot 325 m 2 voor ƒ90.000,- van D.S. Koning.
 • 1965 Gemeente Hoorn; slopen van het door brand verwoeste hotel 'Wapen van West-Friesland' nrs. 71, 73. • Kleine Noord 73
  HDS

  Kleine Noord nr. 73; 1920-1958

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 73
 • Bewoners
 • 1920 P.C. Geel, hotelhouder
 • 1928 P.C. Geel, caféhouder
 • 1949 Hotel-café-restaurant 't Wapen van Westfriesland (voorheen Hotel Geel) (H.P. Leering), tel. 4028
 • 1949 Coöperatieve Autobevrachtingsondememing De Westfries, tel. 4009/4480
 • 1949 Reisbureau De Magneet, touringcarbedrijf, tel. 4009/ 4480
 • 1949 A.J. Geel, hotelhouder (h)
 • 1949 Wed. A. Breed-Geel, hotelhoudster
 • 1949 H.P. Leering, secretaris van de R.K. Bond van Hotelhouders Sint Raphael; tel. 4028
 • 1964 D.S. Koning
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Dirk Heuvel in het benedenlokaal aan de straat, opgevolgd in 1890 door Lambertus de Boer, opgevolgd in 1892 door Jac. Bakker.
 • 1892 J. Bakker; verkoop van sterke drank in 't klein in het benedenlokaal aan de straat en de daaraan gebouwde serre.
 • 1903 P. Smit; verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1905 A.M. Constandse; aanbrengen tuigenrek.
 • 1910 Jac. Bakker; bouwen serre aan het perceel.
 • 1911 Jac. Bakker; verbouwen perceel, wijzigen drank vergunning.
 • 1912 J. Bakker, Hotel 'Het Wapen van West-Friesland'.
 • 1916 Overschrijving drankvergunning van J. Bakker op naam van C. Davids.
 • 1920 Overschrijving drankvergunning van C. Davids op naam van P.C. Geel.
 • 1924 Continental Petroleum Company; oprichten benzinepompinstallatie met ondergronds reservoir.
 • 1925 P.C. Geel; verbeteren riolering.
 • 1937 P.C. Geel; verbouwen perceel.
 • 1941 P.C. Geel; veranderen raamkozijn en veranderen zijgevel. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1942 P.C. Geel; maken badkamer. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1944 P.C. Geel; bouwen schoorsteen ten behoeve van de keuken. Aannemer Fa. Van Riel en Sant.
 • 1952 G.M. Hopman, Wed. Leering; verlof A in het benedenlokaal en zaal in nrs. 71, 73.
 • 1959 H. van Bohemen; uitbreiden serre bij het hotel.
 • 1962 D. Koning; vernieuwen achtergevel nrs .71,73.
 • 1965 Gemeente Hoorn; slopen van het door brand verwoeste hotel 'Wapen van West-Friesland' nrs. 71, 73.
 • 1965 Gemeente Hoorn; aankoop van het door brand gedeeltelijk verwoeste hotel-café-restaurant met woning 'Het Wapen van West-Friesland', Kleine Noord nrs. 71, 73, groot 325 m 2 voor ƒ90.000,- van D.S. Koning. • Kleine Noord 2-6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 2,"4", 6 | hotel-café-restaurant
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 Wed. P. Heuvel, in kruideniers- en grutterswaren
 • 1920 Wed. P. Heuvel, in kruideniers- en grutterswaren
 • 1928 L. Claij, grossier koloniale waren
 • 1949 L. Clay, grossier in levensmiddelen, wijnhandel, tel. 4476
 • 1949 L. Clay, grossier (h)
 • nummer 2 rood
 • 1912 Wed. D. Reek
 • 1920 J. Bakker
 • 1928 Wed. P. Heuvel-Groen
 • 1949 H. Botman, bakker
 • 1949 J. Zuidland
 • nummer 6 rood
 • 1928 Jac. Spaans jr., kantoorbediende
 • 1964 L. Claij
 • 1981 C.M. Claij-Claij
 • Gebeurtenissen
 • 1903 B. Gravendijk; bouwen nieuwe onderpui.
 • 1905 Wed. P. Heuvel; aanbrengen zonneschermen.
 • 1924 L. Claij; verbouwen van de nrs. 2, 4, 6; voltooiingsverklaring nrs. 2, 4, 6 en bewoonbaarverklaring nr. 6 rood.
 • 1940 H. Kaldenbach; verbouwen nr. 6.
 • 1960 A.S. Vos; verbouwen nr. 4.
 • 1961 A.S. Vos; slopen van nr. 4 en bouwen nieuw gedeelte aan hotel 'De Keizerskroon'. • Kleine Noord 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | slagerij
 • Pandbeschrijving
  Gevelsteen met Paard.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. S. Maassen, in kruidenierswaren
 • 1928 C. Zwaan, paardenslager
 • 1949 Firma Kuiper & Zwaan, slagerij, tel. 4674
 • 1949 Wed. T. de Vries-Kuiper
 • 1964 C.H. Kaijer
 • 1981 G.J. Imming
 • Gebeurtenissen
 • 1911 Wed. S. Maassen; aanbrengen zonneschermen.
 • 1919 C. Zwaan; verbouwen perceel.
 • 1927 C. Zwaan; aanbrengen zonnescherm.
 • 1938 C. Zwaan; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 C. Zwaan; aanbrengen zonnescherm.
 • 1950 Fa. Kuiper en Zwaan; bevestigen van een reclame in de vorm van een paardenhoofd.
 • 1966 C. Kaijer; uitbreiden bedrijfsruimte.
 • 1977 G. Imming; verbouwen woonhuis. Aannemer E. Nannings. • Kleine Noord 10
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • nummer 10
 • 1912 A. van Dam, broodbakker
 • 1920 A. van Dam, broodbakker
 • 1928 A.G. van Dam, broodbakker
 • 1949 Broodbakkerij G.H. Groot, tel. 4513
 • 1949 G.H. Groot, broodbakker (h)
 • 1964 A. Dijkhuis
 • nummer 10 rood
 • 1981 C.M.T. Laan
 • Gebeurtenissen
 • 1905 P. Hecker; aanbrengen zonneschermen.
 • 1912 A.G. van Dam; oprichten hete luchtoven in zijn broodbakkerij en slopen van de houtoven, ontheffing van artikel 10. Nieuw aan te bouwen plat wordt afgedicht ter hoogte van 2 m.
 • 1919 A. van Dam; verbouwen perceel onder andere vernieuwen kap en boven voorgevel.
 • 1936 C.J. Deckers namens A. G. van Dam; plaatsen wc en aansluiten aan het gemeenteriool.
 • 1969 G. Manfré; verbouwen winkel-woning. Aannemer J.G. Kaat.
 • 1977 G. Manfré; verbouwen winkel woonhuis en voorgevel. Bouwbedrijf G. Jorritsma. • Kleine Noord 12

  Extra info:
  Oude advertenties
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 S. Demmendaal, zadelmaker
 • 1920 S. Demmendaal, zadelmaker
 • 1928 S. Demmendaal, zadelmaker
 • 1949 J.F.C. Bartels, handel in tweedehands meubelen, tel. 4366
 • 1949 J.F.Chr. Bartels, kleermaker
 • 1949 D.M. van Rooijen
 • 1949 H. Smit, meubelmakersbedrijf (vestigingsvergunning 21-3-1949)
 • 1981 R. Aardema
 • Gebeurtenissen
 • 1905 N. Demmendaal; aanbrengen zonneschermen.
 • 1910 S. Demmendaal; verbouwen perceel; aanbrengen zonnescherm en rijtuigrek; onder andere winkeldeuren worden van het midden uit naar rechts verplaatst.
 • 1941 A. Deurloo; verbouwen keuken en trap.
 • 1943 A. Deurloo; verbouwen perceel, onder andere de bovengevel. Aannemer K.H. Kaat.
 • 1958 N. Schagen; verbouwen winkelpand met bovenwoning. Verbouwing is niet doorgegaan.
 • 1964 Handelmij. Alva N.V.; verbouwen perceel. Architect W.A. Loomans.
 • 1979 B. Aardema, maken luifel, wijzigen voorgevel. • Kleine Noord 14
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 | kledingzaak
 • Bewoners
 • 1912 C. Ruiter, varkensslager
 • 1920 J. Eeken, slager
 • 1928 Joh. Eeken, slager
 • 1949 J. Eeken, slager (h)
 • 1964 J. Pijpstra
 • Gebeurtenissen
 • 1905 G. Ruiter; aanbrengen zonnescherm.
 • 1912 C. Ruiter; bierverlof in het benedenvoorlokaal; ingetrokken.
 • 1912 J. Eeken; verkoop van alcoholvrije dranken in de vooren daarachter gelegen kamer.
 • 1932 J. Eeken; vernieuwen vloer en maken wc.
 • 1932 J. Eeken, slager; verlof B.
 • 1949 J.Th. Schneiders; aanschrijving dat het perceel niet aan de woningdoeleinden onttrokken mag worden.
 • 1955 J.Th. Schneiders; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1959 J. Pijpstra; verbouwen perceel; onder andere veranderen dubbele winkeldeur in een enkele ten behoeve van de Fa. WIRA.
 • 1964 J. Pijpstra; verbouwen winkelpui. • Kleine Noord 16
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 | modelbouwwinkel
 • Bewoners
 • 1912 P. Over, koopman
 • 1920 C. Over, veilingmeester
 • 1928 P. Over
 • 1949 G. Over
 • 1949 H. Vink, monteur
 • 1964 G. Over
 • Gebeurtenissen
 • 1905 P. Over; aanbrengen zonnescherm.
 • 1917 C. Over; verbouwen perceel.
 • 1948 Mej. G. Over; aanbrengen wc met waterspoeling. Aannemer J. v.d. Berg.
 • 1953 Mej. G. Over; aanschrijving daar de afvoer van menagewater van de bovenwoning niet aangesloten is op het gemeenteriool doch in de snijding loopt van de nrs. 14, 16.
 • 1967 J. Pijpstra; verbouwen en vernieuwen winkel en bovenwoning. • Kleine Noord 18
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 | schoenenwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1928 Fa. Geerling en Winkelaar, autogarage
 • 1949 Filiaal automobielbedrijf Firma Leeuw & Vink, tel. 4954
 • Gebeurtenissen
 • 1901 J.H. Böckmann; oprichten fabriek en herstelplaats van rijwielen.
 • 1902 J.H. Böckmann; aanbrengen uithangbord.
 • 1903 J.H. Böckmann; maken bewaarplaats voor benzine achter op het erf.
 • 1907 J.H. Böckmann; aanbrengen uithangtekens.
 • 1910 Fa. J.H. Böckmann; oprichten benzinebewaarplaats op een terrein achter het perceel.
 • 1915 Fa. J.H. Böckmann; verbouwen perceel en uitbreiding werkplaats voor reparatie van rijwielen, en automobielen waarin een moffeloven zal worden geplaatst.
 • 1923 Klachten omtrent de ondergrondse benzinebewaarplaats van de Maatschappij tot detailverkoop van Petroleum 'de Automaat'.
 • 1924 J. Hos; verbouwen perceel en oprichten metaalbewerkerij door de Fa. Hos en Borjeson. Alleen de begane grond blijft staan; verdieping, zolder en kap worden nieuw gemaakt. Architect H.J. Cramer.
 • 1928 Geerling en Winkelaar; bouwen magazijn achter het perceel.
 • 1930 Geerling en Winkelaar; bouwen bergplaats achter het perceel.
 • 1934 J. Hos; aanbrengen wc.
 • 1946 A. Molenaar namens A. Otter; verbouwen gevel, onderpui.
 • 1977 K. Smit; veranderen voorgevel, pakhuis wordt winkel. Architect W. Schagen, Nieuwe Niedorp. • Kleine Noord 20
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nr. 20

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 | kinderkledingzaak monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met gepleisterde ingezwenkte halsgevel, XVIII B.
  Jaartalsteen 1794.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J. Gerver en Zonen, vishandel
 • 1920 Wed. J. Gerver, vishandel
 • 1928 Wed. J. Gerver-Meijssen, winkelierster in gerookte vis
 • 1981 M. Béjaoui
 • Gebeurtenissen
 • 1903 B. Gravendijk; verbouwen voorgevel, maken nieuwe onderpui.
 • 1905 B. Gravendijk; aanbrengen zonneschermen.
 • 1909 J. Gerver; aanbrengen uithangbord en zonnescherm.
 • 1934 Wed. H.G. Polak; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1945 C. Brieffies; aanschrijving om de goten te herstellen.
 • 1973 Aanschrijving om het pand te herstellen.
 • 1974 G.J.M. Jorna; veranderen voor- en achtergevel. Architect Hangelbroek.
 • 1976 G.C.M. Jorna; verbouwen pand. • Kleine Noord 22
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 | restaurant beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 G. Reek DJz., in hoeden, petten en schoenen
 • 1920 D. Broertjes, machinale brei-inrichting
 • 1928 Wed. P. v.d. Heuvel, in kruideniers- en grutterswaren
 • 1928 C. Brieffies, koopman en winkelier
 • 1949 C. Brieffies, handel in boter, kaas, margarine en eieren, tel. 4763
 • 1949 C. Brieffies, koopman en winkelier (h)
 • 1964 W. Aardema
 • Gebeurtenissen
 • 1920 D. Broertjes; bouwen brei-inrichting achter perceel.
 • 1938 C. Brieffies; aansluiting perceel aan het gemeenteriool.
 • 1939 C.J. Deckers; aansluiting aan het gemeenteriool.
 • 1942 J. van den Berg namens Hoornsche Zuivel- en Margarinehandel C. Brieffies; verbouwen perceel.
 • 1972 M.C. Bontjes-Brieffies; veranderen winkel.
 • 1978 Restaurant Portofino; vergroten restaurant. • Kleine Noord 24
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 | fietsenwinkel beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  19de eeuwse winkelpui.
 • Bewoners
 • 1912 E.G. Stokvis, rijwielhandelaar
 • 1912 P. Bierenbroodspot, koek- en banketbakker
 • 1920 D. Ekkel, rijwielhandel
 • 1920 Firma J.H.Böckmann, rijwielhandel en automobielen
 • 1928 Fa. J.H. Böckmann, rijwielen en naaimachines
 • 1928 E.G. Stokvis, winkelier in rijwielen en naaimachines
 • 1949 Firma J.H. Wckmann, rijwielen, naaimachines, tel. 4781
 • 1949 C. Hageman, rij wielhandelaar (h)
 • 1964 G.B. Docter
 • 1981 G.B. Docter
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J.H. Böckmann; oprichten bewaarplaats voor benzine op het erf achter het perceel.
 • 1905 J.H. Böckmann; aanbrengen zonneschermen en uithangbord.
 • 1924 E. Stokvis; onttrekken bovenwoning aan de woningdoeleinden.
 • 1928 E.G. Stokvis; aansluiten perceel aan het gemeenteriool.
 • 1943 E.G. Stokvis; verbreden deurkozijn, zijde Turfsteeg. Aannemer J. van Riel.
 • 1976 B. Docter; overkappen erf bij de woning.
 • 1978 B. Docter; verbouwen woning. • Kleine Noord 26
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 | bankgebouw
 • Bewoners
 • 1912 H.N. Koop, winkelier en grossier
 • 1920 H.N. Koop, in galanterieën
 • 1928 Wed. H.N. Koop, winkelierster
 • 1949 C. Schekkerman, levensmiddelen
 • 1949 C. Schekkerman, kruidenier (h); penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars afdeling West-Friesland
 • 1964 A. Schouten
 • Gebeurtenissen
 • 1900 N. Koop;verbouwen voorgevel.
 • 1905 H.N. Koop; aanbrengen zonneschermen en reclamebord.
 • 1919 D. Kaat; verbouwen perceel.
 • 1935 C. Hagenaars namens C. Schekkerman; bouwen schuurtje op het terrein Kleine Noord hoek Turfsteeg.
 • 1954 H. Bouwman; vervangen wisselton door wc.
 • 1961 S. Viskoper namens mej. A. Schouten; verbouwen voorgevel met bijkomend werk.
 • 1962 A. Schouten; maken zijdeur in de woning.
 • 1977 De nrs. 26, 28 zijn overgeplaatst naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Zie verder Veemarkt. • Kleine Noord 28
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28
 • Bewoners
 • 1920 P. Bierenbroodspot, banketbakker
 • 1928 P. Bierenbroodspot, banketbakker
 • 1949 P. Bierenbroodspot, banketbakker (h)
 • 1964 P. Houtlosser
 • Gebeurtenissen
 • 1905 E. Reek jr.; aanbrengen zonneschermen.
 • 1913 P. Bierenbroodspot; aanbrengen uithangbord.
 • 1925 P. Bierenbroodspot; verlof tot verkoop van alcoholvrije drank in het beneden voorlokaal en het daarachter gelegen lokaal.
 • 1938 P. Bierenbroodspot; aanbrengen zonnescherm.
 • 1942 C. Leeuwrik namens P. Bierenbroodspot; aanbrengen wc.
 • 1943 P. Bierenbroodspot; aanschrijving om het menage- en hemelwater te lozen op het gemeenteriool.
 • 1977 De nrs. 26, 28 zijn overgeplaatst naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Zie verder Veemarkt. • Kleine Noord 30-32
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Noorderkerk zij-ingang

  Noorderkerk, detail hoofdingang

  Noorderkerk

 • Pandaanduiding
 • Zie Noorderkerksteeg nr. 12
 • Pandbeschrijving
  NUMMER 30 monument
  Eenvoudige kosterswoning tegen zuiderbeuk van de Noorderkerk. 17de eeuws.
 • Pandbeschrijving
  NUMMER 32 monument
  Noorderkerk. Driebeukige in hout overwelfde hallekerk (1441 15??) waarvan de westgevel met drie toppen straatwand vormt aan het Kleine Noord. Omheind kerkhof langs de Veemarkt en in i960 ontstaan pad aan de noordzijde. Twee versierde ingangen aan Kleine Noord (middenbeuk en zijgevel zuiderbeuk), met laat 18de eeuwse deuren; uithangende wijzerplaat aan de middentopgevel. Portaal aan koor. Inwendig bijzonder mooi interieur: koorhek, 1642; preekstoel met achterschot en klankbord op doopvont staande, 1635; doophek met twee doopbogen, 1688; doopbanken en doopbekkenhouder benevens twee koperen lezenaars; banken uit 1641; gotische spiltrap uit de Grote Kerk; schot voor de kloklodenkast, 1725; tochtportaal 1643; zeven koperen kronen, zes armen en vier tekstborden. In de consistorie schouw en wandkast, XVIII. In de dakruiter twee klokken uit 1606. Oud uurwerk.
 • Bewoners
 • nummer 30
 • 1912 J. Heijligers, kleermaker
 • 1920 J. Heijligers, kleermaker
 • 1928 Wed. Joh. Heijligers
 • 1949 Wed. C. Groen-Heijligers
 • 1964 H.L. Fritz
 • 1981 A. Zwaan
 • nummer 32
 • 1920 J.A. Wilhelm, koster Noorderkerk
 • 1928 J.A. Wilhelm, koster Noorderkerk
 • 1949 Noorderkerk (kerkgebouw der N.H. gemeente)
 • 1949 J. Veer
 • nummer 32A
 • 1964 P. Hoogland
 • 1981 A.A.M. de Vries
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Ned. Hervormde Gemeente; vernieuwen muur aan de Noorderkerksteeg en de Veemarkt.
 • 1903 Het uurwerk van de toren door R. Bossert ingericht met uur en minuutwijzer voor ƒ 85,-. Wijzerbord opnieuw geverfd door M. Storm voor ƒ37,-.
 • 1934 Ned. Hervormde Gemeente; aanschrijving om de Noorderkerk te herstellen.
 • 1936 Ned. Hervormde Gemeente; maken wc i n de Noorderkerksteeg nr. 32.
 • 1937 Restauratie toren Noorderkerk voor ƒ535,-.
 • 1951 Ned. Hervormde Gemeente; verbeteren en verbouwen woning bij de Noorderkerk (nr. 30). Architect H.J. Cramer. • Kleine Noord 34
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34
 • Bewoners
 • 1912 E. Offringa, muziekhandelaar
 • 1920 H. Offringa, muziekhandel
 • 1928 R. Over, koopman
 • 1928 J.S. v.d. Giessen, koopman in grammofoons enz
 • 1949 E. Veldhuis, lederen kleding en lederwaren, koffers, tassen, hondenartikelen, reparatie- inrichting, tel. 4780
 • 1949 E.A. Veldhuis, handelaar in lederen kleding en lederwaren, zadelmaker
 • 1949 J. Wagenaar
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Joh. Vollenga; aanbrengen drie losse zonneschermen.
 • 1922 Mej. T. Duursma - de Jong; tijdelijk verlof voor de verkoop van alcoholvrije drank gedurende de beide marktdagen.
 • 1927 R. Over; aanbrengen zonnescherm.
 • 1927 R. Over; aanschrijving het perceel aan de waterleiding aan te sluiten.
 • 1929 R. Over; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1945 Gemeente Hoorn; aankoop perceel om zodoende de Noorderkerk geheel vrij van de omliggende bebouwing te doen staan.
 • 1958 Gemeente Hoorn; slopen perceel. Sloper Fa. Ay. • Kleine Noord 36
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 | spuithuis
 • Gebeurtenissen
 • 1958 Gesloopt in de vijftiger jaren. • Kleine Noord 38
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 j meubelzaak
 • Bewoners
 • 1912 B.H. Gerstel, in assurantiën
 • 1920 B. Haring, schoenmaker
 • 1928 Wed. B. Haring-Bot, winkelierster in schoenen en meubelen
 • 1949 B. Haring, woninginrichting, bedden, matrassen, dekens, tel. 4429
 • Gebeurtenissen
 • 1913 B. Haring; aanbrengen rolscherm.
 • 1916 B. Haring; aanbrengen uithangbord en plaatsen fietsenrek.
 • 1925 B. Haring; uitstallen winkelgoederen op de stoep voor nrs. 38, 40.
 • 1948 Fa. Gronert en Moeijes namens Haring; bouwen werkplaats achter het perceel.
 • 1949 Fa. Gronert en Moeijes namens G. Haring; verbouwen meubelwinkel.
 • 1958 B. Haring; bouwen nieuw winkelpand ter plaatse van nrs. 38,40.
 • 1961 Fa. B. Haring; aanbrengen van vier etalageramen in de bestaande zijgevel nr. 38.
 • 1972 B. Haring; vergroten winkelpand.
 • 1979 B. Haring; wijzigen gevel nrs. 38,40. Architect W.A. Loomans. • Kleine Noord 40
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40
 • Gebeurtenissen
 • 1921 G. Spoelder; verbouwen perceel.
 • 1923 B. Haring; aanbrengen zonnescherm nr. 40.
 • 1925 B. Haring; uitstallen winkelgoederen op de stoep voor nrs. 38, 40.
 • 1958 B. Haring; bouwen nieuw winkelpand ter plaatse van nrs. 38,40.
 • 1979 B. Haring; wijzigen gevel nrs. 38,40. Architect W.A. Loomans. • Kleine Noord 42
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 | opslag wijnhandel beeldbepalend • Kleine Noord 44

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 | opslag wijnhandel beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis Bordeaux.
 • Gebeurtenissen
 • 1973 Fa. B. Schermer en Zn.; veranderen voorgevel. • Kleine Noord 46

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kleine Noord nr. 46, detail

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46 | opslag wijnhandel beeldbepalend
 • Gebeurtenissen
 • NUMMER 46 | opslag wijnhandel beeldbepalend
 • 0000 Pakhuis Oporto.
 • 1901 Fa. B. Schermer en Zn.; plaatsen deurkozijn met deuren in de benedenvoorgevel; aanbrengen zonnescherm.
 • 1901 B. Schermer krijgt vergunning voor uitoefening van kleinhandel in verkoop sterke drank in dit perceel gedurende de tijd dat wegens verbouwing van Kleine Noord nr. 47 drankverkoop daar is opgeschort.
 • 1921 Fa. B. Schermer; verbouwen perceel. Aannemer Th. Dekker. • Kleine Noord 48
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 48 | verlichtingsartikelen beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 C.J. Witteman, smid
 • 1920 C.J. Witteman, smid
 • 1928 C.J. Witteman, smid en in rijwielen
 • 1949 C.J. Witteman, rijwielhandel, smederij
 • 1949 M.J. Reek
 • 1949 C.J. Witteman, rijwielhersteller (h)
 • 1964 C.J. Witteman
 • 1981 Y.M.M. Koomen
 • Gebeurtenissen
 • 1901 C.J. Witteman; verbouwen onderpui.
 • 1905 C.J. Witteman; aanbrengen reclamebord.
 • 1910 C.J. Witteman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1955 J.C. Witteman; veranderen voormalige smederij.
 • 1977 B. van Vliet; verbouwen winkel en woning. • Kleine Noord 50

  Extra info:
  Oude advertenties
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50
 • Bewoners
 • nummer 50
 • 1920 T. Groen woudt, winkelier in koloniale waren
 • 1928 Wed. Th. Groenwoudt-Vredenburg
 • 1949 Fa. Langereis en Zn., schildersbedrijf, autospuitinrichting, tel. 4096
 • 1949 Wed. M.E. Benjamens-Langereis
 • 1949 F. Hassing, analyst
 • 1964 M.E. Langereis-Benjamens
 • 1981 P.K. Groot
 • nummer 50 rood
 • 1964 M.H.C. Schneiders
 • 1912 T. Groenwoudt, winkelier
 • Gebeurtenissen
 • 1931 D. Langereis; afbreken perceel en nieuwbouwen schilderswerkplaats met woonhuis; in 1932 voltooiingsen bewoonbaarverklaring.
 • 1978 P.A. Sauer; verbouwen voorgevel. • Kleine Noord 52-54
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 52, 54 | fietsenwinkel
 • Bewoners
 • nummer 52
 • 1912 Corn. Kroon, schilder
 • 1912 C.G. Kat, onderwijzer
 • 1920 H.J. Stoel, schilder
 • 1928 De Nieuwe Hoornsche Courant
 • 1928 Drukkerij 'West-Friesland'
 • 1949 Firma Brink & Keet, grossier in levensmiddelen en papierwaren, tel. 4990
 • 1949 J.M. van Saaze, handelsreiziger
 • 1981 L.B. Gerritsen
 • nummer 54
 • 1928 Drukkerij 'West-Friesland'
 • 1964 E.J. van Diepen
 • Gebeurtenissen
 • 1900 G. Reek Dz.; leggen hardstenen plaat in de klinkerstraat voor zijn werkplaats voor nr. 54, teneinde daarop zijn vaatwerk te kunnen kuipen en een vuurpot te plaatsen.
 • 1921 Directeur der Nieuwe Hoornsche Courant; verbouwen nrs. 52, 54.
 • 1921 F. Butter; oprichten drukkerij in nrs. 52, 54.
 • 1928 Directeur Drukkerij West-Friesland; uitbreiding drukkerij gevestigd in nrs. 52, 54 en ontheffing artikelen 6, 12.
 • 1930 M. Brink; verwijdering raam en maken van deuren in de voorgevel van nrs. 52, 54.
 • 1935 Brink en Keet; maken afdak met golfplaten.
 • 1978 W.C.M. van Vliet; wijzigen voorgevel nrs. 52, 54. • Kleine Noord 56
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 56
 • Bewoners
 • 1920 K. Winkel, wijnhandel
 • 1981 W.C. van Vliet
 • Gebeurtenissen
 • 1904 K. Winkel; slijten van twee tot tien liter drank in de gelijkvloers gelegen ruimte van het pakhuis voor gebruik elders dan ter plaatse.
 • 1913 K. Winkel; verbouwen perceel; vernieuwen borstwering en herstellen kap pakhuis.
 • 1918 K. Winkel; vernieuwen muur aan de zuidzijde.
 • 1931 Elizabeth Otter, Wed. K. Winkel; vergunning voor de verkoop van sterke drank in 't klein voor gebruik elders dan ter plaatse; ingetrokken 1934.
 • 1934 A. Otter; slijtvergunning. A. Otter; overschrijving slijtersvergunning naar
 • 1939 A. Otter; overschrijving slijtersvergunning naar Kleine Noord nr. 15.
 • 1951 A. Otter; slijtvergunning in het beneden voorlokaal.
 • 1970 Fa. G. van Vliet; slopen perceel, bouwen winkel met bovenwoning nrs. 56, 58.
 • 1978 Zie nr. 52.
 • 1978 G.C.M. van Vliet; maken van een rijwielzaak met bovenwoning. Architect W.A. Loomans. • Kleine Noord 58
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 58 | fietsenreparatie
 • Bewoners
 • 1920 C. Harlaar, smid
 • 1928 H. Harlaar, smid
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H. Harlaar; aanbrengen naambord.
 • 1931 K. de Reus; verbouwen voorgevel, aansluiten gemeenteriool en maken stoep. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1931 K. de Reus; aanbrengen lichtbak.
 • 1949 K. de Reus; aanbrengen lichtbak 'Rijwielstalling'
 • 1961 G. van Vliet; verbouwen perceel. Architect J. Koorn.
 • 1970 Fa. G. van Vliet; slopen perceel, bouwen winkel met bovenwoning nrs. 56, 58. • Kleine Noord 60
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 60 | tapijtenhandel
 • Bewoners
 • 1912 C. Soutendijk, Fa. Kaldenbach, in klompen
 • 1920 Fa. J. Kaldenbach, klompenhandel
 • 1928 H. Kaldenbach, klompenhandelaar
 • 1964 J.J. Timmer
 • 1981 B.M. Bakkers
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Wed. J. Kaldenbach; aanbrengen zonnescherm.
 • 1920 H. Kaldenbach; bouwen bergplaats achter het perceel.
 • 1927 Th. Dekker namens Fa. J. Kaldenbach; bouwen klompenbewaarplaats achter het perceel.
 • 1929 Fa. J. Kaldenbach; verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.
 • 1932 J. Kaldenbach; verbouwen perceel en maken wc i n Veemarkt nr. 47.
 • 1933 H. Kaldenbach; aansluiten aan de riolering.
 • 1940 H.N. Kaldenbach; uitbreiden magazijnruimte achter het perceel.
 • 1956 H. Kaldenbach; verbouwen nr. 60; in 1957 volgt bewoonbaarverklaring (nieuwbouw). Architect H.J. Hermans.
 • 1969 L.J.M. van Wegen; vernieuwen ingangspui. • Kleine Noord
  HDS
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Gebeurtenissen
 • 1929 PEN; uitbreiding hoogspanningsgebouwtje aan het Kleine Noord. ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeKleine Melknapsteeg
   VolgendeKleine Oost

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank