Kennisbank

Kerkstraat

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde
Even zijde

Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13-15 2 4 6 8 10

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Kerkstraat
HDS

Kerkstraat; 1950

 • Straatbeschrijving
 • Straat lopend van Kerkplein naar Rodesteen.
  De Kerkstraat is oorspronkelijk een gedeelte van de Gouw die vanuit het binnenland langs het huidige Nieuwland, Gouw, Nieuwstraat, Kerkstraat, Rodesteen, Havensteeg, Nieuwendam naar de Zuiderzee liep.
  Het gedeelte waar nu de Kerkstraat ligt, werd in 1420 gedempt. De naam komt al voor in een akte uit 1382, waarin sprake is van een hofstede in de Kercstraete; dit moet slaan op de kade van het nog niet gedempte water daar. De aanduiding voor de kade is dus over gegaan op de overwelfde gracht. In een oorkonde uit 1352 wordt een hofstede vermeld, 'die Slusecolk' geheten, met grond behorende bij de `slusewateringhe'. Met dit laatste woord zal het water aangeduid zijn dat liep van Rodesteen naar Kerkplein. De Kerkstraat kreeg haar naam van de naburige kerk, de in het midden der 14de eeuw gebouwde voorganger van twee latere Grote Kerken. • Kerkstraat 1
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkstraat nrs. 1, 3, 5, 7, 9, 11

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 | videoapparatuur monument
 • Pandbeschrijving
  Hoekpand Noordzijde Rode Steen. Huis met verhoogde halsgevel met twee pilasters opgaande van de puibalk en doorlopend langs de hals. Festoen, oeil de boeufomlijstingen, gevelsteen en jaartalsteen 1660. Pui XVIII.
  Gevelsteen met Vis.
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1912 J.C. Kloppenburg, kruidenier, koffiebranderij
 • 1920 J.C. Kloppenburg, kruidenier en koffiebranderij
 • 1928 Jn.C. Kloppenburg, kruidenier
 • 1949 C.V. Jan Anema, grossier in auto-, motor- en rijwielonderdelen en gereedschappen, tel. 4168
 • 1949 J. Leeuw, timmerman
 • 1949 Wed. E. Kuiper-Leeuw
 • 1981 H.P. de Haan
 • nummer 1 rood
 • 1920 Mej. A. Ooms
 • Gebeurtenissen
 • 1920 J.C. Kloppenburg; aanschrijving de riolering aan te sluiten op het gemeenteriool.
 • 1930 J.C. Kloppenburg; aanschrijving om de topgevel te restaureren.
 • 1932 Vereniging Oud Hoorn; afbreken en wederopbouwen voorgevel. Aannemer Fa. Wed. C. v.d. Berg.
 • 1969 J. Belis; vergroten balkon. • Kerkstraat 3
  HDS

  Kerkstraat nrs. 1, 3, 5, 7, 9, 11

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 | bar
 • Pandbeschrijving
  Ovale gevelsteen met opschrift: J.C. Kloppenburg, 26 mei 1877.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. A. Ooms
 • 1928 KI. Koet
 • 1949 Van Duin's Timmer- en Metselbedrijf, tel. 4791
 • 1949 J. Van Duin, aannemer-metselaar (h), tel. 4791
 • 1964 T. Schermer
 • 1981 R.E.A. de Vette
 • Gebeurtenissen
 • 1929 C. Kreijger; oprichten koffiebranderij.
 • 1933 C. Kreijger; oprichten van een inrichting voor het kerven en eesten van tabak.
 • 1934 J.C. Kloppenburg; veranderen van twee deuren in de gevel.
 • 1938 Joh. van Duin; aanbrengen reclamebordje.
 • 1939 Joh. van Duin; wijzigen achtergevel.
 • 1945 J. Peetoom; verbouwen perceel. Architect H. Oude Vrielink.
 • 1963 Fa. Anema; verbouwen werkplaats en oprichten van een werkplaats voor het verlenen van rem en frictieservice.
 • 1977 Lockey B.V.; verbouwen pand.
 • 1977 R.E.A. de Vette; verbouwen tot café. • Kerkstraat 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkstraat nrs. 1, 3, 5, 7, 9, 11

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 | bar monument
 • Pandbeschrijving
  Pand van eenvoudige architectuur. Van belang voor het geheel van de Kerkstraat.
 • Bewoners
 • 1912 Anth. Gravendijk, winkelier in hoeden en petten
 • 1920 A. Gravendijk, in hoeden en petten
 • 1928 A. Gravendijk, hoedenwinkelier
 • 1949 J. Hoekstra, rentenier (inwonend)
 • 1949 Wed. J. Hoekstra-Gravendijk
 • 1949 Wed. T. Hoekstra-Evers
 • 1964 F.B. Bos
 • 1981 H.R. Ottenhof
 • Gebeurtenissen
 • 1920 A. Gravendijk; aanschrijving de riolering aan te sluiten op het gemeenteriool.
 • 1935 Wed. Gravendijk; maken wc met aansluiting aan het gemeenteriool, afbreken dakkapel aan de voorzijde en het gat dichtleggen met pannen.
 • 1953 Wed. A. Gravendijk; aanschrijving de lekkage in de gang, woonkamer en kleermakerij en een aantal gebreken op te heffen.
 • 1958 P.J. Blauw namens J. de Jong; verbouwen perceel. • Kerkstraat 7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkstraat nrs. 1, 3, 5, 7, 9, 11

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 | dierenwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Pand van eenvoudige architectuur. Van belang voor het geheel van de Kerkstraat.
 • Bewoners
 • 1912 A.P.A. Kleintjes, fotograaf
 • 1920 S. Engel, antiquair
 • 1928 T. Visser, fotograaf
 • 1949 Fotoatelier Visser, tel. 4308
 • 1949 T. Visser, fotograaf (h)
 • 1964 F. Brandt
 • 1981 E.F.N. Kaag
 • Gebeurtenissen
 • 1927 T. Visser; aanbrengen lichtbak en een beschilderd raam.
 • 1929 T. Visser; aanbrengen van reclames aan de voorgevel.
 • 1935 Wed. M.J. Ebbenhorst Tengbergen-Blom; aanschrijving de goten te herstellen.
 • 1951 T. Visser; verbouwen fotografisch atelier en magazijn.
 • 1952 T. Visser; plaatsen lichtkozijn i n de zuidelijke gevel. Aannemer G.C.M. Helderman.
 • 1969 P.G. Groot; verbouwen perceel; o.a. de achtergevel. • Kerkstraat 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkstraat nrs. 1, 3, 5, 7, 9, 11

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 | Hi-fi-zaak monument
 • Pandbeschrijving
  Pand van eenvoudige architectuur. Van belang voor het geheel van de Kerkstraat.
 • Bewoners
 • 1912 L. Polak, vleeshouwer
 • 1920 H. Ham, slager
 • 1928 C. Ursem, melkslijter en melksalonhouder
 • 1949 L.J. Slijkerman, bakker (h)
 • 1949 N.A. Ursem, melkhandelaar
 • 1964 N.A. Ursem
 • 1981 C. Lokkers
 • Gebeurtenissen
 • 1903 E.M. Polak; verbouwen perceel: de onderpui wordt verbouwd.
 • 1904 S.G. Polak; aanbrengen gaslantaarn en zonnescherm.
 • 1906 Op 17 april een uitslaande brand in het pand van S. Polak.
 • 1907 L. Polak, Fa. E. Polak en Zn.; verplaatsen vleeshouwerij van nr. 4 naar nr. 9.
 • 1926 C. Ursem, bierverlof; ingetrokken 1932.
 • 1932 C. Ursem, melkventer, verlof B.
 • 1947 L.J. Slijkerman, lunchroomhouder; verlof A.
 • 1947 C. Ursem; slopen en weer opbouwen van de op invallen staande keuken. Aannemer W.H. Tap.
 • 1948 J. Knijn; verlof A.
 • 1956 C. Ursem; verbouwen gevel: onderpui.
 • 1956 J. Knijn ; intrekken verlof A.
 • 1957 C. Ursem; verbouwen woning met winkel. Architect W.A. Loomans.
 • 1979 J. C.G. Sinnige; verbouwen perceel. • Kerkstraat 11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkstraat nrs. 1, 3, 5, 7, 9, 11

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 | slijterij monument
 • Pandbeschrijving
  Pand van eenvoudige architectuur. Van belang voor het geheel van de Kerkstraat.
  In de gevel een wijnrank.
 • Bewoners
 • 1912 A. Schermer, slijter en destillateur
 • 1920 P.J. Schermer, wijnkoper
 • 1928 Chr. v.d. Berg, reiziger in wijnen
 • 1949 B. Schermer & Zn., slijterij (filiaal), tel. 4974
 • 1949 Chr. van den Berg, bur. Brandstoffencommissie
 • 1949 S.H. van den Berg
 • 1949 Wed. M.C. Koopman-van den Berg
 • 1964 S.H. van den Berg
 • Gebeurtenissen
 • 1882 B. Schermer en Zoon; verkoop van sterke drank in nr. 11 en Kleine Noord nr. 47.
 • 1908 A.L. Schermer; plaatsen ijzeren hek op de stoep.
 • 1934 B. Schermer; slijtvergunning.
 • 1967 Fa. B. Schermer; gedeeltelijk veranderen pand. • Kerkstraat 13-15

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn

  Extra info:
  Oude advertenties
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkplein nrs.13, 15; 1900-1930

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 13, 15 | drukkerij beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Woonwinkelpand in Jugendstil, geglazuurde baksteen en rijke ornamentering. Ramen verdieping nr. 15 met Jugendstil vormen in glas in lood. Het fraaie Jugendstil tegeltableau uit nr. 8 heeft in deze winkel een plaatsje gevonden.
 • Bewoners
 • nummer 13, 15
 • 1912 C.J. van Buchem, sigarenhandelaar
 • 1920 C.J. van Buchem, koopman
 • nummer 15
 • 1928 C. van Buchem, tabakskerverij en koopman in sigaren, tabak, koffie, thee
 • 1949 Boek- en Kantoorboekhandel en kantoormachinehandel J. Schrickx, tel. 4558
 • 1949 Eerste Hoomsche Copieer- & Lichtdrukinrichting (J.Schrickx), tel. 4558
 • 1949 J.A. Schrickx, boekhandelaar/houder copieerinrichting
 • 1964 J.A. Schrickx
 • 1981 V.M. Schrickx-Botman
 • Gebeurtenissen
 • 1901 C.J. van Buchem; amoveren nrs. 13, 15 en het plaatsen van een gebouwtje tot het houden van een tijdelijke winkel op het Kerkplein gedurende de verbouwing van nrs. 13, 15.
 • 1901 Fa. C. Woesthof; bouwen woon- en winkelhuis ten behoeve van de verkoop van koffie, thee, tabak, snuif en sigaren. Architect P. Snel te Amsterdam.
 • 1903 C.J. van Buchem; bouwen pakhuis achter nrs. 13, 15 uitkomende in het Glop en hierin oprichten van een koffiebranderij en plaatsen gasmotor voor de tabakskerverij en maken van een inrichting voor het eesten van tabak.
 • 1918 Fa. C. Woesthoff; plaatsen elektromotor.
 • 1919 C.J. van Buchem; oprichten sigarendrogerij in zijn werkplaats achter nrs. 13, 15.
 • 1931 C.J. van Buchem; aanschrijving nrs. 13, 15 aan de waterleiding aan te sluiten.
 • 1933 C.J. van Buchem; aanschrijving om de bovenlichten van het pakhuis aan het Glop te vernieuwen. • Kerkstraat 2
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkstraat nrs. 10, 8, 6, 4, 2

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 | kinderkleding monument
 • 0000 zie Warmoesstraat nr. 3
 • Pandbeschrijving
  Recht afgesloten woonhuisgevel, XIX A, vóór wellicht ouder pand, Zadeldak met rode pannen; zwarte pannen aan voorste schild.
 • Bewoners
 • 1912 Mej. A. Brons Boldingh
 • 1920 Mej. A. Brons Boldingh
 • 1928 Mach. Blindeman, lompen koopman
 • 1949 T. Waldra, koopman in emaille (h)
 • 1949 K. de Vries, secretaris van de Evangelisatiecommissie, uitgaande van de Gereformeerde Kerk, de Hoornse Jeugdraad
 • 1964 H.D. Woelinga
 • 1981 H.D. Woelinga
 • Gebeurtenissen
 • 1936 N. Manté; verbouwen perceel en aanbrengen zonnescherm.
 • 1947 Wit-Gele kruis; verzoekt om onttrekking van de woonruimte.
 • 1951 H.D. Woelinga; verbouwen woning. Architect J. v.d. Berg. • Kerkstraat 4
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkstraat nrs. 10, 8, 6, 4, 2

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 | slagerij monument
 • Pandbeschrijving
  zie Warmoesstraat nr. 5
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige recht afgesloten laat 18de eeuwse gevel; winkelpui. Zadeldak met rode pannen, zwarte pannen aan voorste schild.
 • Bewoners
 • 1912 S. Tool, slager
 • 1928 S.C. Tool, slager
 • 1949 C. van Baar, slagerij, tel. 4595
 • 1949 J.R. van Baar, slager (h)
 • 1964 J.R. van Baar
 • 1981 S.R.M. van Baar
 • Gebeurtenissen
 • 1903 E. M. Polak; veranderen winkelpui, verplaatsen deurkozijn en vergroten lichtramen in de voorgevel en plaatsen hekje op de stoep.
 • 1907 L. Polak, Fa. E. Polak en Zn.; verplaatsen vleeshouwerij van nr. 4 naar nr. 9.
 • 1907 S. Tool; oprichten vleesrokerij en bouwen varkenshok achter het perceel.
 • 1949 J. van Duin namens C. van Baar; aanbrengen van bovenraampjes waarin glas in lood i n de beneden voorgevel en maken van vier valraampjes in de voorgevel.
 • 1951 J.R. van Baar; aanschrijving om een afvoerleiding voor het hemelwater te maken.
 • 1956 J.R. van Baar; verbouwen perceel. Aannemer C.G.M. Helderman.
 • 1965 J.R. van Baar; vernieuwen en uitbreiden keuken. • Kerkstraat 6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkstraat nrs. 10, 8, 6, 4, 2

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 | sportzaak monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige recht afgesloten gevel, XV111 B-XIX; garagedeuren in deel van de pui. Zadeldak met rode pannen, zwarte pannen aan voorste schild.
 • Bewoners
 • 1920 S.C. Tool, slager
 • 1928 Jak. Karel, expediteur
 • 1949 Gebr. Karel, autodiensten en beurtvaart; tel. 4927
 • 1949 J. Karel, expediteur
 • 1964 J.A. Karel
 • Gebeurtenissen
 • 1924 N. Bakker; verbouwen perceel; pakhuis wordt verbouwd tot pakhuis met bovenwoning.
 • 1926 Wed. J. Karel; verbouwen perceel, de voorgevel wordt verbouwd.
 • 1931 Wed. J. Karel; maken nieuwe stoep.
 • 1941 Gebr. Karel; verbouwen perceel.
 • 1942 Gebr. Karel; wijzigen deuren in de voorgevel. Aannemer Th. Dekker.
 • 1946 J.C. Hagenaars; leggen tegelstoepje.
 • 1970 J. van der Werff; verbouwen pand. • Kerkstraat 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkstraat nrs. 10, 8, 6, 4, 2

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | dierenwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige laat 18de eeuwse gevel, recht afgesloten, roeden in vensters op de verdieping. Winkelpui. Zadeldak met rode pannen. Zwarte pannen aan voorste schild.
 • Bewoners
 • 1912 J.M.I. Reens, antiquair
 • 1920 De Magneet, rijwiel, elektrische- en ijzerwaren
 • 1920 A. Vleeschdrager, in ijzerwaren
 • 1928 J.A. Schrickx,kantoorboekhandel
 • 1949 F. Opmeer, speciaalzaak in dierenbenodigdheden, honden- en hengelsportartikelen, honden- en kattenpension, tel. 4462
 • 1949 F. Opmeer, fouragehandelaar
 • 1949 H. Opmeer-Jager, pedicure, tel. 4462
 • 1964 J.A. Doesburg
 • Gebeurtenissen
 • 1908 J.M.J. Reens; verbouwen voorgevel (ondergevel).
 • 1915 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1916 Zie Grote Oost nr. 119.
 • 1918 P. Gerhard en Co.; spannen van een vlag tussen nr. 8 en het daartegenover gelegen perceel.
 • 1919 M. Reens; aanschrij ving om de gebreken op te heffen.
 • 1921 J.M. Reens; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1963 J.A. Doesburg; verbouwen pand.
 • 1967 J.A. Doesburg; verbouwen perceel.
 • 1978 J. Doesburg; wijzigen voorgevel en winkelindeling.
 • 1979 Fa. Doesburg; verbouwen bedrijfswoning. • Kerkstraat 10
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkstraat nrs. 10, 8, 6, 4, 2

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 | kantoor Westfries Museum monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met vijf traveeën brede gevel met middenrisaliet waarin de omlijste ingang met stoep waarop hek. Op het middenrisaliet festoenen; dakkapel, XVIII B. Achtergevel met toppen; inwendig stuc in hal en gesneden trapleuning in Lodewijk XVI-stijl. In de linker voorkamer deuren en betimmering met penantspiegels en medaillons, wit met goud; de schilderstukken door Schweikhardt in het Museum, 1780.
  Achter de gevel twee oudere huizen welke tot één verbouwd zijn. Huis stond bekend als het 'gezellenhuis'.
 • Pandbeschrijving
  E.M. Polak; oprichten slagerij in Kerkstraat nr. 10 en Warmoesstraat nr. 9.
 • Bewoners
 • 1912 P. de Waal, concierge R.K. militair tehuis
 • 1920 P. de Waal, concierge R.K. Militaire Vereeniging
 • 1928 J.F. Bakker, concierge en wisselloper
 • 1949 Het Gezellenhuis
 • 1949 Verenigingsgebouw van de Katholieke Arbeids Jeugdvereniging (Kajotters) afdeling Hoorn
 • 1949 Zaalbuffet met verlof A (N.J. Lieshout) (vestigingsvergunning 1-3-1949)
 • 1949 N.J. Lieshout, kleermaker (h)
 • 1949 N.J. Lieshout, kantoorbediende
 • Gebeurtenissen
 • 1902 A.E. Zimmerman; aanbrengen van herstellingen.
 • 1906 Bestuur der Vereeniging 'St. Mauritius'; verbouwen perceel en het daarbij behorende pakhuis aan de Warmoesstraat, bewonen van nr. 10, maken van deuren in het pakhuis Warmoesstraat nr. 9, welke schuivend tegen de gevel werden aangebracht. Het urinoir in de Warmoesstraat wordt van gemeentewege verplaatst.
 • 1906 Bestuur van 'St. Mauritius'; bouwen van een op een stenen voet van ijzer opgetrokken schuur in de tuin achter het perceel.
 • 1906 Bestuur der Vereeniging ' St. Mauritius'; bierverlof in het rechter en linker achterlokaal; ingetrokken in 1922.
 • 1908 E.M. Polak en Zn.; stallen van runderen gedurende twee dagen per week in Warmoesstraat nr. 10 rood (is nr. 9).
 • 1913 Bestuur R.K. Militaire Vereeniging; verbouwen perceel. Architect M.J.A. Lippits te Amsterdam.
 • 1922 P. Hendrikse; bierverlof in het benedenachterlokaal links en rechts; 1925 ingetrokken.
 • 1925 J.F. Bakker; bierverlof.
 • 1934 Verlof A overgeschreven op naam van Wed. C.M. Bakker-Lieshout.
 • 1939 N.J. Lieshout; maken van een rijwiel-bergplaats.
 • 1945 N.J. Lieshout; verlof A.
 • 1957 N.G. Lieshout; intrekken verlof A.
 • 1957 L. A. Entius; verlof A.
 • 1963 Gemeente Hoorn; verkoop van het verenigingsgebouw met schuur en erf, groot 6 are 50 ca voor ƒ 100.000,- van het Kerkbestuur van de R.K. Parochie van de Heiligen Cyriacus en Franciscus.
 • 1964 L.A. Entius; intrekken verlof A.
 • 1965 H.G.J.M. Hermans; verlof A.
 • 1966 H.G.J.M. Hermans; intrekken verlof A.
 • 1966 L.P. den Ouden; verlof A
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeKerkplein
   VolgendeKleine Havensteeg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank