Kennisbank

Kerkplein

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Kerkplein nrs. 30-13
Kerkplein nrs. 12-1
Plattegronden

Huisnummers anno 1982:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40-41

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Kerkplein
HDS

Kerkplein, optocht cira 1900

 • Straatbeschrijving
 • Een van de weinige pleinen die Hoorn kent.
  Op dit plein staat sinds de 14de eeuw een kerk. In 1369 werd, volgens een waarschijnlijk onjuiste vermelding van Velius, hier in hout de eerste kerk gezet (de opvolger van de kerk aan het einde der Vijzelstraat bij de Westerdijk, die verbrand was); deze kerk werd in 1405 in steen herbouwd; hij brandde af in 1838 en werd vervangen door een nieuwe, van de hand van de architect J. D. Zocher. Ook deze verbrandde, in 1878, waarna de huidige Grote Kerk werd gebouwd door C. Muysker.
  Oorspronkelijk was het gebied bij de kerk een moerassig, met riet begroeid terrein dat in de 14de eeuw werd gecultiveerd.
  Het werd een plein met belangrijke gebouwen in de omgeving: het Agnietenklooster uit 1385, het St. Geertenklooster uit 1404, het St. Jansgasthuis uit 1563 (de opvolger van een ouder gasthuis), het 'klokhuis' de klokketoren voor de Grote Kerk, gebouwd voor 1600 rechts naast het Gasthuis en gesloopt in 1853.
  Als oude aanduidingen van het plein bestonden: `Achter de Kerk' en 'Voor de Kerk'. Bij het raadsbesluit van 1888 werd officieel de naam Kerkplein vastgesteld.



 • Kerkplein 1
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1920 N. van Beek, schoenmaker
 • 1928 N. van Beek, schoenmaker
 • 1949 J. Heinsius, grondwerker
 • 1949 N. van Beek, schoenmaker (h)
 • 1964 A. van Beek-Spel
 • 1981 P.J. Bakker
 • Gebeurtenissen
 • 1943 J. van Duin namens J. Beek; maken astbest goot langs nr.1.
 • 1969 Mevr. Vlekke-Kok; verbouwen perceel.
 • 1971 J. Bakker; veranderen garage/berging.



 • Kerkplein 2
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 G. Driehuizen, loodgietersknecht
 • 1912 J.C. Woestenburg, loodgieter en caféhouder
 • 1949 N. van Beek, schoenenmagazijn
 • 1949 T.B. Boer, hulp in de huishouding
 • nummer 2 rood
 • 1912 J. Steenhuis, werkmeester Rijkswerkinrichting
 • 1949 P. Schuffel
 • Gebeurtenissen
 • 1910 J.C. Woestenburg; aanbrengen lantaarn.



 • Kerkplein 3

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Kerkplein 3 is samengevoegd met Pieterseliesteeg 6 en 8. Alleen het gedeelte Kerkplein 3 is aangemerkt als gemeentelijk monument. Voormalige adressen Pieterseliesteeg 6 en 8 zijn aangemerkt als Beeldbepalende panden. 
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 | dancing beeldbepalend | zie Pieterseliesteeg nr. 6
 • Bewoners
 • 1912 F. de Groot, caféhouder
 • 1920 F. de Groot, koffiehuishouder
 • 1928 M. Bakker, letterzetter
 • 1928 P. van Leeuwen, letterzetter
 • 1928 P. van Riel, caféhouder
 • 1949 Café C.A. Atteveld, tel. 4410
 • 1964 F. Duim
 • 1981 J.P. Ursem
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht i n de winkel en de beide daarachter gelegen vertrekken door Corn, van Wijk; opgevolgd in 1891 door Willem de Haan; in 1897 opgevolgd door Coenraad Voogd; ingetrokken in 1906.
 • 1906 F. de Groot; verlof voor de verkoop van sterke drank i n 't klein in het benedenvoorlokaal (koffiekamer) en het daarachter gelegen vertrek.
 • 1924 Overschrijving van vergunning verlof A van F. de Groot op naam van K. Vijzelaar.
 • 1926 Overschrijving vergunning verlof A van K. Vijzelaar op naam van P. van Riel, ingetrokken 1928.
 • 1931 P. van Riel; maken van twee wc' s.
 • 1937 J.A. Berkhout, caféhouder; verlof A.
 • 1937 Overschrijving drankvergunning van P. van Riel naar Kleine Oost nr. 5.
 • 1937 C. Attevelt; verbouwen perceel.
 • 1938 C. Attevelt, caféhouder; verlof A in beneden vooren achter lokaal.
 • 1939 C.A. Attevelt; bouwen tent in de tuin bij het perceel; tappen van sterke drank en muziekvergunning in de tent.
 • 1969 A. Boekei; maken van vitrines.



 • Kerkplein 4
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. H . Maas, melkslijtster
 • 1920 Wed. J.P.D. Pluijlaar
 • 1928 Mej. J.G. de Vries en mej. D. de Vries
 • 1964 J. Heinsius
 • 1981 R.G. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1926 J. Schermerhorn; aansluiting nrs. 4, 5 aan het gemeenteriool.
 • 1940 J. Schermerhorn; aanschrijving om de houten scheidingswand op zolder tussen nrs. 4, 5 te vervangen door een stenen muur.
 • 1955 J. v.d Berg; aanschrijving de gebreken op te heffen.



 • Kerkplein 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 | antiekzaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 M. Langedijk, stuurman
 • 1920 M. Langedijk, walbaas
 • 1928 M. Langedijk, stuurman Hoornse Stoomboot Mij
 • 1949 J. Kenter, grondwerker
 • 1964 M.V. Kenter-Van Rooij
 • Gebeurtenissen
 • 1926 J. Schermerhorn; aansluiting nrs. 4, 5 aan het gemeenteriool.
 • 1940 J. Schermerhorn; aanschrijving om de houten scheidingswand op zolder tussen nrs. 4, 5 te vervangen door een stenen muur.
 • 1955 J. v.d Berg; aanschrijving de gebreken op te heffen.



 • Kerkplein 6

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Ook Kerkplein 5B
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkplein nr. 6; 1981

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Bewoners
 • 1912 G.F. Vlekke, antiquair
 • 1912 A.F. Vlekke, antiquair
 • 1928 G.F. Vlekke, antiquair
 • 1949 Wed. G. Dekker-Vlekke
 • 1964 A.J.F.M. Vlekke
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Volgens gezondheidscommissie moet dit pand verbeterd worden.
 • 1909 A.F. Vlekke; bouwen keuken achter het perceel.
 • 1947 C. Hagenaars namens Wed. Vlekke; maken wc met aansluiting aan gemeenteriool.
 • 1959 A. Vlekke; bewoonbaar maken van Breestraat nr. 13 en bijtrekken van dit perceel bij nr. 6.
 • 1976 J. Bakker; wijzigen gevel en maken overkapping.



 • Kerkplein 7

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Kerkplein 7 is een samenvoeging van drie panden: Kerkplein 7, Kerkplein 8 en Breestraat 10. Allen gemeentelijk monument. 
  Gemeentelijk monument Voorheen Breestraat 10. Samenvoeging van 3 panden. Allen gemeentelijk monument. 
  Gemeentelijk monument Voorheen Kerkplein 8 - Samenvoeging van 3 panden. Allen gemeentelijk monument. 
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 | bistro beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J.F.A.N. Weyling, schoenmaker
 • 1920 J. Weyling, schoenmaker
 • 1949 G.W.A.P.F.L.H. Schuurman, vishandelaar (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1920 H. Kaldenbach; maken nieuwe stoep.
 • 1931 Wed. J. Weyling; aanschrijving het pand aan te sluiten op de waterleiding.
 • 1932 Wed. Weyling; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1946 C. Hagenaars namens mevr. Weyling; maken van twee wc's en nieuwe riolering in nr. 7 en Breestraat nr. 10.
 • 1973 J.H.T. van Hagen; veranderen werkplaats/berging i n een café-restaurant met bovenwoning in nr. 7 en Breestraat nr. 10.



 • Kerkplein 8

  Monumentenstatus:
  Zie Kerkplein 7
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | garage
 • Bewoners
 • 1912 Wed. L. Dekker
 • 1920 A. Dekker, los werkman
 • 1928 P. Groot
 • 1949 H. van Laar, schipper
 • 1949 P.S.M. Molenaar, bakkersknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1942 C. Hagenaars namens Mej. P. Groot; aanbrengen stoep.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1970 Opheffing onbewoonbaarverklaring daar door verbouwing het karakter van woning verloren is.



 • Kerkplein 9

  Monumentenstatus:
  Zie Kerkplein 10
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • 1912 G. van Doorn, vishandelaar
 • 1920 C. Goossens, olieventer
 • 1928 C. Goossens
 • 1949 N.M. Alles, caféhouder
 • 1964 M. Bonville
 • Gebeurtenissen
 • 1931 C. Goossens; aanschrijving het perceel aan te sluiten op de waterleiding of f10,- en watermonster voor onderzoek in te sturen.
 • 1932 C. Goossens; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1936 P. Hartog; veranderen perceel.
 • 1937 P. Hartog; maken voordeur.
 • 1942 P. Hartog; aanschrijving om de afvoer van het privaat te ontstoppen.
 • 1966 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1970 L.A.M. Arnolds; veranderen onbewoonbaar verklaarde woning in een garage.
 • 1976 H.J. Katuin; verbreden garagedeuren. Aannemer G.C.M . Helderman.



 • Kerkplein 10-11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 10, 11
 • Bewoners
 • nummer 10
 • 1912 Wed. J. Draayer
 • 1920 W. Vulkers
 • 1928 Wed. Jn. Drayer-Vulkers
 • 1949 W. Temme, land- en tuinbouwer; voorzitter van de Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit
 • 1964 G. Hart
 • nummer 11
 • 1912 J.K. Numan
 • 1920 J. Numan
 • 1949 V. Sijm, tuinder (h)
 • 1964 V. Sijm
 • Gebeurtenissen
 • 1932 P. Nooij; aanschrijving de gebreken in nrs. 10,11 te herstellen.
 • 1936 E. Nannings; maken wc's en herstellen keukens in nrs. 10, 11.
 • 1939 E. Nannings; maken dakkapel nrs. 10, 11.
 • 1963 Gemeente Hoorn; aankoop van twee woonhuizen met erven groot 1 are 15 ca voor ƒ4.000,- van E.Nannings.
 • 1969 Nr. 11 onbewoonbaar verklaard.
 • 1970 Nr. 10 onbewoonbaar verklaard.



 • Kerkplein 12

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  Gemeentelijk monument Voorheen Kerkplein 11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 | werkwinkel
 • Bewoners
 • 1912 H. Plukkel, metselaar
 • 1920 Wed. J. Plukkel
 • 1928 Jb. v.d. Molen, schippersknecht
 • 1949 J. van der Molen. schippersknecht
 • 1949 J.J. van der Molen, bankwerker
 • 1964 J. v.d. Molen
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Jb. v.d. Molen; bouwen bergplaats en schuurtje achter het perceel.
 • 1932 J. v.d. Molen; aanschrijving om de gebreken op te heffen.



 • Kerkplein 13
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 | reparatie inrichting
 • Bewoners
 • 1920 M. Koster, parapluiemaker
 • 1920 A. Dudink, los werkman
 • 1928 A. Dudink, arbeider
 • 1949 P. Krijger, grossier in aardappelen. groenten en fruit, tel. 4118
 • 1949 P. Krijger, grossier
 • 1964 A. Krijger-Leeuwrik
 • 1981 F. Cornelissen
 • Gebeurtenissen
 • 1930 A. Molenaar; afbreken perceel, en H . de Vos; bouw bergplaats met bovenwoning; in 1931 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring.



 • Kerkplein 14
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14
 • Bewoners
 • 1920 J. Meijer, manufacturier
 • 1928 R. Zwaan, winkelbediende
 • 1949 A.J. Bankras, werkman abattoir
 • 1964 A. Bankras - de Boer
 • 1981 A. Bankras - de Boer
 • Gebeurtenissen
 • 1911 J.W. Schieven; amoveren en wederopbouwen woonhuis; in 1911 bewoonbaar- en een voltooiingsverklaring.
 • 1954 C. Schoonwagen; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1956 C. Schoonwagen; vervangen wisselton door een wc.



 • Kerkplein 15
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1912 J. Stieltjes
 • 1949 G.W. Stieltjes
 • 1964 E.M.A. van Veghel
 • 1981 E.M.A. van Veghel
 • Gebeurtenissen
 • 1908 J. Stieltjes; herstellen en vernieuwen kap.
 • 1931 Maken stoep voor de nrs. 15,16.
 • 1938 A. Molenaar namens L.W.C. en G.W. Stieltjes; veranderen inrichting privaat.
 • 1942 Mej. G.W. Stieltjes; aanschrijving om het pand aan te sluiten aan het gemeenteriool.



 • Kerkplein 16
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16
 • Bewoners
 • 1912 D. Gons, verlofhouder
 • 1928 J.R. Oort, winkelier N.V. 'Praktikus'
 • 1949 P.J. Vermeulen, vishandelaar (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en de binnenkamer door Maria Simons, Wed. Gerrit Olthuis; in 1890 opgevolgd door Jan Olthuis; in 1894 opgevolgd door Adolf Spaarkogel; in 1898 opgevolgd door Coenraad Menke; in 1906 overgeschreven naar Nieuwland nr. 38.
 • 1905 Ph. Demmendaal; drankvergunning.
 • 1906 D. Gons; bierverlof in het beneden achterlokaal; ingetrokken in 1919.
 • 1907 D. Gons; plaatsen rijwielhek op de stoep voor zijn koffiehuis.
 • 1910 D. Gons; vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1931 Maken stoep voor de nrs. 15,16.
 • 1933 J.C. Woestenburg; aansluiting aan het gemeenteriool.
 • 1952 M.E. Brozius; aanschrijving om de gebreken in nrs. 16, 17 op te heffen.
 • 1959 Onbewoonbaarverklaring.
 • 1960 G. Jol; verbouwen nrs. 16, 17.



 • Kerkplein 17
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Bewoners
 • 1912 F.E. Guise, horlogemaker,
 • 1920 C.B. Woudman, typograaf
 • 1928 C.A. v.d. Donk, sigarenmaker
 • 1949 Th.C.M. Groenewoud
 • 1949 J. Haisma, chauffeur
 • 1964 G.S. Jol
 • 1981 G.S. Jol
 • Gebeurtenissen
 • 1916 A. Hakhoff; aanbrengen zonnescherm.
 • 1950 Mej. M.E. Brozius; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1952 M.E. Brozius; aanschrijving om de gebreken in nrs. 16, 17 op te heffen.
 • 1952 Op 1 maart woedt in het pand een schoorsteenbrand.
 • 1954 M.E. Brozius; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1958 Pand is verbouwd tot werkplaats/winkel, waardoor karakter van woning is verloren. Onbewoonbaarverklaring opgeheven.
 • 1960 G. Jol; verbouwen nrs. 16, 17.



 • Kerkplein 18
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18
 • Bewoners
 • 1912 C. Morsch, kruideniersbediende
 • 1920 C. Morsch, reiziger
 • 1928 C. Morsch, reiziger in koloniale waren
 • 1949 Joh.J. de Best. houtsnijder
 • 1949 M.H.C. Elpen
 • 1964 A. Vorst
 • 1964 A. Vorst-Koster
 • 1981 N. Ruitenburg
 • Gebeurtenissen
 • 1910 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1912 C. Morsch; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1939 E. Edel; bouwen privaat met wc bij de nrs. 18, 19.
 • 1940 E. Edel; herstellen nrs. 18, 19.



 • Kerkplein 19
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • 1912 J. Zaal, beambte HIJSM
 • 1920 J. Post, agent van politie
 • 1928 R. Boon, stukadoor
 • 1964 J.H. Boere
 • 1981 R. Cornelissen
 • Gebeurtenissen
 • 1910 J. Zaal; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1938 E. Edel Wz.; aanschrij ving om een aansluiting voor menagewater te maken aan het gemeenteriool.
 • 1939 E. Edel; bouwen privaat met wc bij de nrs. 18, 19.
 • 1940 E. Edel; herstellen nrs. 18, 19.
 • 1954 D. Jonkman; verbouwen woning.
 • 1970 Onbewoonbaar verklaard.



 • Kerkplein 20
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Bewoners
 • 1912 T. Haas, sigarenmaker
 • 1920 J. Nijzing, tuinman
 • 1928 Jn. Nijzing, tuinman
 • 1949 Wed. J.M. Koning-Visch
 • 1964 J.M. Viset-Koning
 • Gebeurtenissen
 • 1970 G. Droste; veranderen pand.



 • Kerkplein 21-22
  HDS

  Kerkplein nrs. 25, 24, 23, 22

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 21, 22 | voormalig Stadsziekenhuis beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Toegang bibliotheek naast nr. 22, monument. Admiraliteitspoortje, toegang gevend tot Stadsziekenhuis. Bak- en bergstenen toegangspoortje van het voormalige kantoor der Admiraliteit met vrij zeldzame S- en C-vormige voluutvormige top, waarin een schild met P(ugno) P(ro) P(atria).
  Het poortje is in 1920 onder toezicht van Jb. Faber gerestaureerd. De drie P's boven de gekruiste ankers in de top zijn de beginletters van de bovengenoemde latijnse woorden. Vertaald: Ik strijd voor het Vaderland.
 • Bewoners
 • nummer 21
 • 1912 C. Woestenburg, timmerman en aannemer
 • 1920 C. Woestenburg, timmerman en aannemer
 • 1928 V. Hakhoff, timmerman en aannemer
 • 1928 A. Kruyff, telefoniste
 • 1928 H.J. Molenaar, onderwijzeres
 • 1949 M.G. de Groot, winkelchef
 • 1949 J.L. Willems, onderwijzer
 • nummer 21A
 • 1912 G. van Gulik, handelsbediende
 • 1928 Ph. J. Gijzelaar, boekhouder
 • 1949 A. Bakker, concierge
 • nummer 22
 • 1928 Y. Tilma, verpleegster
 • 1928 H. Stegink, leerling verpleegster
 • 1928 A. v.d. Spek, verpleegster
 • 1928 M. Rubingh, leerling verpleegster
 • 1928 O. Moereels, directrice stadsziekenhuis
 • 1928 G. Leen, leerling verpleegster
 • 1928 M.A.B.J. de Boer, leerling verpleegster
 • 1928 H. Brons, leerling verpleegster
 • 1928 P. Bullooper, huisknecht stadsziekenhuis
 • 1928 H. Comfurius, huishoudster stadsziekenhuis
 • 1949 Stadsziekenhuis, tel. 4400
 • 1949 M.M. Akkerman, verpleegster
 • 1949 A.Brunsmann, verpleegster; directrice van het Stadsziekenhuis
 • 1949 J.M. van Dijk, verpleegster
 • 1949 J.H. Eijkman, leerling-verpleegster
 • 1949 F. Frankfort, dienstbode
 • 1949 B.van Gemert, leerling-verpleegster
 • 1949 N. Heins, dienstbode
 • 1949 A. Hendriks, leerling-verpleegster
 • 1949 J.C. van Herwijnen
 • 1949 H.W. Meijer, leerling-verpleegster
 • 1949 J.C. Mohrmann, verpleegster
 • 1949 C.A. Nool, leerling-verpleegster
 • 1949 R. Polak, leerling-verpleegster
 • 1949 A.K. Pothoff, leerling-verpleegster
 • 1949 J.C. Rab, hulp in de huishouding
 • 1949 S.J.M. Salomé, leerling-verpleegster
 • 1949 C.M. van Schoten, verpleegster
 • 1964 P.S. Oudt
 • nummer 22A
 • 1920 P. Bullooper, huisknecht-tuinman stadsziekenhuis
 • nummer 22B
 • 1912 E. Buis, huismeester stadsziekenhuis
 • Gebeurtenissen
 • 1900 C. Woestenburg; verbouwen van nr. 21 en leggen stoep.
 • 1901 Regenten stadsziekenhuis; bouwen operatiezaal en lijkenhuis in de tuin van het ziekenhuis. Architect J. van Reijendam.
 • 1915 Regenten stadsziekenhuis; verbouwen bestaande badkamer en privaten.
 • 1922 Regenten stadsziekenhuis; verbouwen ziekenhuis.
 • 1925 Regenten stadsziekenhuis; verbouwen ziekenhuis en nr. 25 tot zusterhuis.
 • 1931 Regenten van het stadsziekenhuis; verbouwen gedeelte ziekenhuis tot vier zusterkamers.
 • 1932 Bouwen barak voor besmettelijke ziekten aan de Gravenstraat. Architect H.J. Cramer.
 • 1933 College van regenten; maken closetpot in nr. 21.
 • 1935 Bouwen operatiekamer met wasgelegenheid bij het stadsziekenhuis. Architect H.J. Cramer.
 • 1940 M. Wils namens College van regenten; verbouwen gedeelte stadsziekenhuis.
 • 1941 College van regenten; maken van een loopbrugje voor verbinding tussen de nrs. 21a, 22.
 • 1963 College van regenten; bouwen kraam-verzorgingspaviljoen op het terrein van het stadsziekenhuis.
 • 1969 Gemeente Hoorn; slopen stadsziekenhuis. Slopers Fa. M . v.d. Bel.
 • 1969 Gemeente Hoorn; aankoop van het woonhuis met erf nr. 21, groot 1 are 95 ca inclusief twee andere percelen voor ƒ 100.000,- van het stadsziekenhuis (andere percelen zijn nrs. 22, 24).
 • 1974 Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek; oprichten en bouwen bibliotheek. Architect Corn. de Jong, De Rijp.



 • Kerkplein 23

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22427
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Kerkplein nrs. 25, 24, 23, 22

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 monument
 • Pandbeschrijving
  Vijf traveeën breed herenhuis met omlijste ingang; kroonlijst met gesneden consoles, XVIII.
 • Bewoners
 • 1912 W.H. van Leeuwen, winkelbediende
 • 1920 Ds. Th. Papenrecht, predikant
 • 1964 R. Kiewiet
 • Gebeurtenissen
 • 1901 D. Post; leggen spruit.



 • Kerkplein 24
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkplein nrs. 25, 24, 23, 22

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 monument
 • Pandbeschrijving
  Oude Vrouwenpoortje. Gebeeldhouwd natuurstenen poortje, overblijfsel van het Oude Vrouwenhuis, thans alleen toegang gevend tot een overbouwde gang met tongewelf gedekt en aan de achterzijde bekroond door een bakstenen topgevel boven natuurstenen geprofileerde omlijsting. Poortje in Hendrick de Keyser-trant 1610, wellicht eigenhandig.



 • Kerkplein 25
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkplein nrs. 25, 24, 23, 22

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met vijf traveeën brede hoge gevel tussen hoekpilasters met gesneden consoles aan de kroonlijst en dakkapel. Rococobekroning van de omlijste deur; gesneden deur en bovenlicht; stoep met eenvoudig hek. Bijbehorende lage uitbouw aan de westzijde.
 • Bewoners
 • nummer 25
 • 1912 Mej. J. van Hees-de Vries
 • 1920 H.B.F. Westerouwen van Meteren, schoolopziener
 • 1920 H.F.J.E.M. Lefèbre
 • 1920 Wed. H. van Hees, conciërge spaarbank
 • 1928 J. Visser, broodventer
 • 1949 Spaarbank te Hoorn
 • 1949 P. Andringa, loopknecht
 • 1949 L. Benist
 • 1964 E. Sleutel-de Vries
 • 1964 D.M. Andringa-Benist
 • 1981 L.R. Melcherts
 • nummer 25B
 • 1928 Jn. Brouwer, onderladingmeester Ned. Spoorwegen
 • Gebeurtenissen
 • 1952 V.J. Polman namens Vereniging Oud Hoorn; aanbrengen van twee lantaarns ter weerszijde van de ingang.
 • 1963 Hoornse Spaarbank van 1818; maken kluisruimte.
 • 1967 Hoornse Spaarbank van 1818; plaatsen tijdelijk openbaar kantoor op het Kerkplein en verbouwen kantoor. Architect Ringers bouwbureau, Alkmaar.
 • 1967 CRM geeft toestemming tot wijziging van het inwendige, mits de deur in de achtergevel wordt teruggebracht en de verbinding van de zolder van het kleine pand met het hoofdpand een pannenbedekking krijgt.



 • Kerkplein 26
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26
 • Bewoners
 • nummer 26
 • 1912 W. Beerepoot, boterhandelaar
 • 1920 W. Beerepoot, koopman
 • 1928 W.A. Beerepoot, koopman in boter en caféhouder
 • 1928 J.H. Kaptein, winkelbediende
 • 1949 A.C. Visser, chauffeur
 • 1949 M. Kochanowski, machinale meubelmakerij en reparatie-inrichting, stoffeerderij
 • nummer 26 rood
 • 1964 A. Kochanowski-Korver
 • 1981 M.A.J. Wolzak
 • Gebeurtenissen
 • 1905 W.A. Beerepoot; verplaatsen raamkozijn en deurkozijn en aanbrengen nieuw deurkozijn, vernieuwen perceel.
 • 1905 W.A. Beerepoot; drankvergunning. In het perceel wordt een bierhuis ingericht, benedenvertrek zal als café dienst doen.
 • 1906 W.A. Beerepoot; bewoonbaar- en voltooiingsverklaring verbouwde perceel. Bouwen houten loodsje achter het perceel.
 • 1935 Erven W.A. Beerepoot; aanschrijving om de riolering te herstellen.
 • 1937 Fa. Mescher en van Wees; wijzigen voorgevel. Aannemer Th. Dekker.
 • 1942 C. Langedijk; vernieuwen voorgevel; plaatsen stoep en maken trap en privaat met wc.
 • 1949 C. Langedijk; vernieuwen achtergevel van het woonhuis. Architect V.J. Polman.
 • 1952 C. Langedijk; aanschrijving om een brandwerend plafond aan te brengen.
 • 1952 M. Kochanowski; oprichten machinale meubelmakerij.
 • 1953 M. Kochanowski; verbouwen ingang werkplaats. Aannemer G.C.M. Helderman.



 • Kerkplein 27

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27 beeldbepalend
 • Gebeurtenissen
 • Gepleisterde voorgevel met afgewolfd dak met brede gootlijst.
 • 1902 Jb. de Waal; verbouwen perceel onder andere maken doorlopend privaat en naar buiten draaiende deuren i n het van woonhuis tot kaaspakhuis in te richten pand.
 • 1919 J. van Petten namens A. de Rooij; verbouwen perceel. In nr. 27 wordt een kamer getimmerd behorend bij nr. 28. In de scheidingsmuur moet een communicatiedeur gemaakt worden.
 • 1950 M. Kochanowski; oprichten machinale meubelmakerij; wordt in 1952 verplaatst naar nr. 26.
 • 1962 Jac. Lakeman; verbouwen nrs. 27, 28.



 • Kerkplein 28
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Reek jr., beambte HIJSM
 • 1928 Wed. D. de Groot-Tiemes, winkelierster in boter
 • 1949 M. Kochanowski, huistimmerman
 • 1949 Wed. M. Prins-Korver
 • 1964 G. Lakeman-Engel
 • 1981 M. de Haan
 • 1981 D.J. van Dijk
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Jb. de Waal; aanbrengen rolscherm.
 • 1919 J. van Petten namens A. de Rooij; verbouwen perceel. In nr. 27 wordt een kamer getimmerd behorend bij nr. 28. In de scheidingsmuur moet een communicatiedeur gemaakt worden.
 • 1950 M. Kochanowski; oprichten machinale meubelmakerij; wordt in 1952 verplaatst naar nr. 26.
 • 1962 Jac. Lakeman; verbouwen nrs. 27, 28.



 • Kerkplein 29
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29 beeldbepalend
 • 0000 NUMMER 30 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 G. Nooy, in oud schoenwerk
 • 1920 B. vanHinte
 • 1928 Wed. Br. van Hinte-Schagen
 • 1949 C.M.H. van Hinte
 • 1949 D. Jonkman, secretaris van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie afdeling Hoorn, de Vereniging van Huiseigenaren Onderling Belang
 • 1964 M.C. van Hinte
 • Gebeurtenissen
 • 1905 G. Nooij; aanbrengen uithangbord.
 • 1914 B. van Hinte; verbouwen ondergevel; bouwen keuken en wijzigen indeling.
 • 1933 J. Volten namens mej. M.C. van Hinte; plaatsen wc en aansluiten op het gemeenteriool.
 • 1967 Eigenaar; krijgt aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1968 Zie 1967. A.J.J. Verberne; veranderen kantoor en magazijn
 • 1971 A.J.J. Verberne; veranderen kantoor en magazijn nrs. 29, 30.



 • Kerkplein 30
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30 Beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 30A
 • 1949 W. Bruin, chauffeur
 • 1964 W. Bruijn
 • Gebeurtenissen
 • 1959 A.J.J. Verberne; veranderen gevel.
 • 1971 A.J.J. Verberne; veranderen kantoor en magazijn nrs. 29, 30.



 • Kerkplein 31

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22431
  HDS

  Kerkplein nr. 31

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 31,31 rood monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met hoge trapgevel, XVII ; vensters XVIII ; pui modern. Gevelsteen.
  Gevelsteen met gekroonde eikel.
 • Bewoners
 • nummer 31
 • 1912 Wed. D. Dell, varkensslachterij
 • 1920 W. v.d. Steur, in koloniale waren
 • 1928 W. v.d. Steur, kruidenier
 • 1949 J.B. Andringa-Sieba, secretaresse van de Koninklijke Zang- en Orkestvereniging Sappho
 • 1964 J. Dijkstra
 • nummer 31 boven
 • 1928 Nic. de Jong, steenhouwer
 • 1949 W. Andringa, drogisterij
 • 1949 W. Andringa, drogist (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1958 J. Dijkstra; verbouwen onderpui. Aannemer J.G. Kaat.
 • 1959 J. Dijkstra; restaureren bovengevel. Aannemer J.G. Kaat.
 • 1977 C.J. Smit; vergroten winkel.



 • Kerkplein 32
  HDS

  Kerkplein nr. 32, detail

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 32, 32 rood | damesmodezaak
 • Pandbeschrijving
  Opschrift in boogvullingen ramen verdieping: Anno 1899.
 • Bewoners
 • nummer 32
 • 1912 P. Veltman, drogist
 • 1920 S. Wagemaker, drogist
 • 1928 Fa. S. Wagemaker, drogisterij
 • 1928 W. Andringa, drogist
 • 1949 H. van Wijngaarde, slagerij, tel. 4228
 • 1949 J. Bierhaalder, pluimveehouder (h)
 • 1949 R. Bosma, poelier (h)
 • 1949 W.C.N.M.Lips, zuivelbereider
 • 1964 W.C.N.M. Lips
 • 1964 S. Lakeman
 • 1981 W.C.N.M. Lips
 • nummer 32 boven
 • 1920 P. Houdijk, boekdrukker
 • Gebeurtenissen
 • 1903 P. Veltman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1905 J. Egelman; leggen spruit.
 • 1925 W. Andringa; plaatsen rijwielhek op de stoep.
 • 1930 W. Andringa; aanbrengen reclamebril aan de gevel.
 • 1939 D. Bloem; verbouwen winkelhuis onder andere de winkelpui, voltooiingsverklaring. Architect S.W. Langius.
 • 1958 J.W. de Wit-Bluemers; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1958 J. Dijkstra; verbouwen winkelpui.



 • Kerkplein 33
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33 | bar
 • Bewoners
 • nummer 33
 • 1912 M. Bus
 • 1920 H. Snelten, caféhouder
 • 1928 H. Snelten, caféhouder
 • 1949 Slijterij en Wijnhandel De Sleutel; tel. 4618
 • 1949 Café Du Passage (J.P. Sleutel), tel. 4618
 • 1949 J.P. Sleutel, caféhouder (h)
 • 1964 H. Dijkstra
 • 1981 M.G. Fonk
 • nummer 33 boven
 • 1949 H.J. Jansen, adjunct-commies van het kadaster
 • 1949 34 E. de Jong, koopvrouw (h)
 • nummer 33 rood
 • 1912 J. Jongert, metselaar
 • 1912 R. Adema, metselaar
 • 1912 Mej. S. van der Veen, winkeljuffrouw
 • 1912 A. de Vries, matrassenmaker
 • 1912 K. Langereis, metselaar
 • 1920 H. Junge, kleermaker
 • 1928 H. Junge, kleermaker
 • 1964 T. de Jong-Otte
 • 1981 A.P. Braakman
 • Gebeurtenissen
 • 1881 Op 1 mei 1881 werd al sterke drank in 't klein verkocht in het beneden winkellokaal door Trijntje van den Berg, opgevolgd door Aafje Blokdijk; in 1895 opgevolgd door Hendrik Snelten, tapper.
 • 1904 H. Snelten; verbouwen perceel, bewoonbaarverklaring verbouwde perceel.
 • 1919 H. Snelten; aanschrijving om de goot van Kerksteeg nr. 29 te herstellen.
 • 1920 H. Snelten; aanschrijving om de woning Kerksteeg nr. 29 in bewoonbare staat te brengen.
 • 1930 H. Snelten; verbouwen perceel en bepleisteren van het nieuwe gedeelte van de zijmuur.
 • 1930 Wed. H. Snelten, geboren W. M . van Dale; vergunning tot verkoop van sterke drank in 't klein. J. Sleutel is plaatsvervanger.
 • 1933 Wed. H. Snelten; verbouwen perceel; ontheffing artikel 8.
 • 1934 Overschrijving drankvergunning op naam van J.P. Sleutel.
 • 1940 J.P. Sleutel; verbouwen voorpui. Aannemer A. Molenaar.
 • 1950 Erven Snelten; aanschrijving de goten te vernieuwen.
 • 1964 Overschrijving drankvergunning op naam van E. Sleutel - de Vries.
 • 1968 N. Groot; verbouwen café.



 • Kerkplein 34
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 | opticien
 • Bewoners
 • 1912 P. Peetoom, slager
 • 1912 J. Peetoom, slager
 • 1964 H.A. Dontje
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A. Ooms; aanbrengen ventilatiekozijn in de zijgevel.
 • 1913 C. Doffer; krijgt melkverlof in het beneden voorlokaal; ingetrokken 1916.
 • 1914 Alb. Nijdam; verbouwen winkel.
 • 1920 B.S. de Jong; verbouwen perceel. Aannemer V. Hakhoff.
 • 1939 Engeltje de Jong; verlof B.
 • 1950 H.A. Dontje; verlof B.
 • 1955 H. Dontje; vervangen wisselton door wc.
 • 1957 H. Dontje; verbouwen perceel.
 • 1967 H. Dontje; vernieuwen winkel en vervangen van de i n slechte staat verkerende gevel van de winkel/woning.
 • 1970 H.A. Dontje; verbouwen perceel, winkel in aardappelen, groente en fruit wordt café-bar, de bovenwoning wordt ook verbouwd. Architect Jac. de Nijs.
 • 1977 Bril-service; verbouwen perceel; onder andere zijdeur, luifel en entree bovenwoning. Café-bar wordt winkel. Aannemer G.C.M. Helderman.



 • Kerkplein 35
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35 | bar
 • Bewoners
 • 1912 A. Slot, kappersbediende
 • 1912 Jac. Ridderikhoff, kapper
 • 1912 D. Klay, kappersbediende
 • 1920 Jac. Ridderikhoff, coiffeur
 • 1928 J.M. Ridderikhoff, costumier en dameskapper
 • 1949 J. Jonker, kruidenier en klompenhandelaar (h)
 • 1964 G. Droste
 • Gebeurtenissen
 • 1971 N. Groot; veranderen winkel tot café-bar.



 • Kerkplein 36
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 | interieur artikelen
 • Bewoners
 • 1912 J. van Petten, metselaar en aannemer
 • 1920 J. van Petten sr., metselaar
 • 1928 Wed. J. van Petten-Gravendijk
 • 1949 P.M. Swagerman, kleermaker (h)
 • 1964 P.M. Swagerman
 • Gebeurtenissen
 • 1902 J. van Petten; vernieuwen voorgevel, leggen spruit voor afvoer menagewater en faecaliën en bewoonbaarverklaring.
 • 1973 H. van Norden; veranderen pand.
 • 1977 K. en M. Haanstra; bebouwen van de binnenplaats.



 • Kerkplein 37
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkplein nr.37; 1930-1940

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37
 • Bewoners
 • nummer 37
 • 1912 A. van Duin, schoenmaker
 • 1920 A. van Duin, schoenmaker
 • 1920 Mej. C.M. Kam, directrice vakschool voor meisjes
 • 1928 A. van Duin, schoenmaker
 • 1964 C. Meijssen
 • nummer 37 boven
 • 1949 A.C.Th. Nijhoff, directrice Huishoud- en Industrieschool voor meisjes, tel. 4655
 • nummer 37 rood
 • 1912 N. Bossert, boekhouder
 • 1912 Wed. H. Bossert
 • 1928 Mej. C.J. Wannée, directrice vakschool voor meisjes
 • 1964 F. Brugman
 • Gebeurtenissen
 • 1910 W. Opmeer; aanschrijving om verbeteringen aan te brengen aan de schoorsteen.
 • 1917 Gemeente Hoorn; aankoop huis en erf, groot 1 are 4 ca van W. Opmeer voor ƒ7.500,- vrij geld ten behoeve voor de op te richten vakschool voor meisjes.
 • 1917 De op te richten vakschool voor meisjes wordt gevestigd in het gebouw aan het Kerkplein. Gemeente-architect Jb. Faber verbouwt dit pand. De woning nr. 37 wordt als volgt bestemd: het benedenhuis voor de conciërge, het bovenhuis voor de directrice.



 • Kerkplein 38
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38
 • Bewoners
 • nummer 37 rood
 • 1949 Gemeentelijke Huishoud- en Industrieschool voor Meisjes



 • Kerkplein 39
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkplein nrs. 40, 39

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39 | expositiehal monument
 • Pandbeschrijving
  St. Jansgasthuis, thans zogenaamde beschermde werkplaats. Rechthoekig gebouw met bijzonder rijk versierde gevel in renaissancestijl zogenaamde vroege trant van Cornelis Floris, 1563. Inwendig zoldering op gebeeldhouwde consoles met maskers.
  Gebouw werd tot 1840 als gasthuis gebruikt. In 1840 kledingmagazijn voor het militairgarnizoen tot dit in 1922 werd opgeheven. Daarna heeft het verschillende bestemmingen gehad als boter- en eierhal, thans expositieruimte.
 • Bewoners
 • 1949 Boterhal
 • Gebeurtenissen
 • 1958 Stichting Westfriese Werkplaats; oprichten houtbewerkingsinrichting.



 • Kerkplein 40-41
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Kerkplein nrs. 40, 39

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 40, 41 | loodgieter nummer 40 monument
 • Pandbeschrijving
  Nummer 40 : huis met eenvoudige ingezwenkte halsgevel met fronton, 1723 gedateerd; pui modern.
 • Bewoners
 • nummer 40
 • 1912 DES Werkmansvereniging afdeling kruidenierswinkel
 • 1920 J.C. Woestenburg, lood- en zinkwerken
 • 1928 Jan C. Woestenburg jr., loodgieter
 • 1949 Firma J.C. Woestenburg. lood- en zinkw-erkerij, gas- en waterfitters, sanitaire installaties, lei- en mastiekbedekking, tel. 4178/4003
 • 1949 J.C. Woestenburg, loodgieter-winkelier (h)
 • 1949 J.C. Woestenburg, loodgieter
 • 1964 J.C. Woestenburg
 • 1981 G.H.Lenting
 • nummer 40 boven
 • 1912 A. Posthuma, boekdrukker
 • 1964 S.E. Woestenburg
 • Gebeurtenissen
 • 1910 J.C. Woestenburg; verbouwen nr. 40.
 • 1910 W.A. van der Heijden; aanbrengen zonnescherm nr. 41.
 • 1915 J.C. Woestenburg; plaatsen gasmotor in de lood- en zinkwerkerij nr. 40, in 1915 uitslaande brand in het perceel.
 • 1915 J.B. Post; veranderen gevel nr. 41 door inbrengen van dubbele deuren.
 • 1916 J.C. Woestenburg; bouwen lood- en zinkwerkerij en plaatsen gasmotor in nr. 40 aan het Glop.
 • 1921 Onder leiding van Jb. Faber en G.H.Lückens is het pand van de kalkbepleistering ontdaan en gerestaureerd.
 • 1929 J.C. Woestenburg; vernieuwen stoep voor nr. 40.
 • 1930 J.C. Woestenburg; verbouwen perceel nrs. 40, 40 rood en veranderen voorgevel. Architect H.J. Cramer.
 • 1947 J.C. Woestenburg; maken bovenwoning op de verdieping nrs. 40, 41.
 • 1979 Fa. H.J. Lenting en Zn.; verbouwen winkel en woning.




 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeKeern
   VolgendeKerkstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank