Kennisbank

Johan Messchaertstraat

Terug naar de inhoudsopgaveHuisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 24a 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Johan Messchaertstraat
HDS

Johan Messchaert (1857 - 1922)

 • Pandaanduiding
 • NR ONBEKEND
 • Bewoners
 • 1928 Jac. Stins, kantoorbediende NR ONBEKEND
 • 1928 Jn. Stins, petroleumhandelaar NR ONBEKEND
 • 1928 R. van der Oord, broodbakker NR ONBEKEND
 • 1928 S. Bakker, concierge aan de Rijks Hoogere Burgerschool NR ONBEKEND
 • 1928 Wed. H. Messchaert-Flart, garnalenverkoopster NR ONBEKEND • Johan Messchaertstraat 1

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Johan Messchaertstraat nr. 1; Montessorischool 2009

 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H.C.F.X. Doudart de la Gre, hoofd-commies ter secretarie
 • 1949 Gemeenteschool no. 1
 • 1949 Gemeenteschool no. 3 • Johan Messchaertstraat 3
  HDS

  Johan Messchaertstraat nr. 3; V.G.L.O. school 1986-2005

 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Westfries Lyceum, tel. 4157 • Johan Messchaertstraat 5

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 517424
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Johan Messchaertstraat nr. 5; Rijks HBS-school 1912

 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Fr. Polman, boekhouder
 • 1949 F. Polman, kantoorbediende • Johan Messchaertstraat 7
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 J.W. van der Horst, boekhouder
 • 1949 W.C. Legerstee; voorzitter van de Aquariumvereniging Black Molly; secretaris- penningmeester van de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding afdeling Hoorn
 • 1964 J. Leijen • Johan Messchaertstraat 9
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 G. van Ree, diamantzetter
 • 1949 G. van Ree, diamantzetter
 • 1964 J.J. Paauw • Johan Messchaertstraat 11
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 West-Friesche Bakkerij (R. Van der Oord), tel. 4821
 • 1949 C.A. van der Oord, broodbakker
 • 1949 R. van der Oord, broodbakker (h)
 • 1964 F. Polman • Johan Messchaertstraat 13
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Hoff, letterzetter
 • 1964 J.M. Lindeijer • Johan Messchaertstraat 15
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 D. Kromheer, broodbakker (h)
 • 1964 J.W. van Ree • Johan Messchaertstraat 17
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 C.A. van der Oord • Johan Messchaertstraat 19
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 J. Hoff • Johan Messchaertstraat 21
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 J.J.C. Brandon-Tevonderen • Johan Messchaertstraat 24A
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 24A
 • 1949 G. Visser, timmerman
 • 1964 G. Visser • Johan Messchaertstraat 31
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H. Veldkamp, machinist ter koopvaardij • Johan Messchaertstraat 2
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Joh. Sipkes, gemeente-ontvanger
 • 1949 J. Sipkes
 • 1964 D. van Rijssel • Johan Messchaertstraat 4
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P. Rijswijk, gymnastiekonderwijzer; masseur; voorzitter van de Gymnastiekvereniging U.d.I.W.v.0., de Turnkring West-Friesland van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, de Technische Commissie van de Tumkring West-Friesland
 • 1949 I.Rijswijk, onderwijzeres; presidente van de V.C.J.B
 • 1949 J.Rijswijk, voorzitster van de Hervormde Jeugdraad
 • 1964 P. Rijswijk • Johan Messchaertstraat 6
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 J. Jouwsma, boekhouder
 • 1949 J. Jouwsma, boekhouder
 • 1964 J. Jouwsma • Johan Messchaertstraat 8
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 L.W. van Weezel, adjunct-commies gemeentesecretarie; secretaris van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, de Hoornse CoŲperatieve Bouwvereniging
 • 1949 T.N. van Weezel-Blanken, secretaresse van de Vrouwenvereniging Dient elkander door de liefde
 • 1964 L.W. van Weezel • Johan Messchaertstraat 10
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 A. Kraak, electricien
 • 1949 Wed. G. Franken-Liets
 • 1949 K. Lelij
 • 1964 J. Legerstee-Swarts
 • 1964 D. Ooievaar • Johan Messchaertstraat 12
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 S.P. Stuijfbergen, onderwijzer
 • 1949 N.J. Fisscher, leraar M.O. Engels
 • 1949 K.D. Rijkens
 • 1964 B.H. Hulst • Johan Messchaertstraat 14
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 M.G.M. Bronsveld, onderwijzeres
 • 1928 P.J.J. Nuijens, ambtenaar R. v. A
 • 1949 B.J. van Bockxmeer, directeur van de Nederlandse Credietbank N.V.; president van de Conferentie der Sint Vincentius Paulo Vereniging; penningmeester van het college van regenten van het R.K. Wees- en Armenhuis, de Hoornse vereniging voor de Geld- en Effectenhandel, het plaatselijk comitť Hoorn van het Prins Bernhard Fonds, de R.K. Reclasseringsvereniging, afdeling Hoorn, het Anjerdagcomitť Hoorn
 • 1964 A.J. v. Bockxmeer-v. Deursen • Johan Messchaertstraat 16
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 H.C.F.X. Doudart de la Gre, hoofdcommies ter secretarie, chef van de afdeling financiŽn, onderwijs, personeelszaken en belastingen; plaatsvervangend gemeentesecretaris; voorzitter van de Leadbeater Loge der Theosofische Vereniging; correspondent van de Nederlandse VegetariŽrsbond afdeling Hoorn en Omstreken
 • 1949 E. Doudart de la Gr?e-Werner, correspondente van de Gemeente Hoorn der Vrij Katholieke Kerk
 • 1964 G. Rozemeijer • Johan Messchaertstraat 18
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 J.E. Kruijer, bedrijfsleider manufacturenzaak
 • 1949 C. Scholten, opzichter Rijkswaterstaat
 • 1949 P.N. Scholten, kantoorbediende
 • 1964 M.C. Thijssen • Johan Messchaertstraat 20
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 J.G. Fortuin, landmeter
 • 1949 Wed. A.M. Roovers-Pommerel
 • 1964 F.A. Schrder • Johan Messchaertstraat 22
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Jn. van Berkel, hoofd eener school
 • 1949 J. van Berkel, hoofd Gemeenteschool no. 3; voorzitter van de Commissie tot wering van schoolverzuim
 • 1949 E.J. van Berkel-van der Oord, voorzitster van de Vrouwengroep Tot Helpen Bereid der N.H. gemeente; secretaresse van de Vereniging Ontwikkeling; penningmeesteresse van het Zangkoor der N.H. gemeente; tel. 4733
 • 1949 Wed. M.J. Fopma-van der Oord
 • 1964 K. Brouwer
 • 1964 E.J. v. Berkel-v. d. Oord • Johan Messchaertstraat 24
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 24
 • 1928 J.C.C. Demmendaal, bankdirecteur
 • 1928 M. Wils, opzichter R.W
 • 1949 K. Kalsbeek, onderwijzer
 • 1949 A.J. Lutterat, bakker (h)
 • 1964 J.G. Janssen • Johan Messchaertstraat 26
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C.J. Stins, onderwijzer; voorzitter van de afdeling Hoorn van de Nederlandse Onderwijzers Vereniging; secretaris van de Stichting De Hoornse Gemeenschap, de Vereniging Oud Hoorn, de Vereniging Het Carillon, de Nederlandse Reisvereniging afdeling Hoorn; lid van de commissie van toezicht op het Westfries Museum; tel. 4294
 • 1949 Wed. T. Vet-Stins
 • 1964 J. Sijm • Johan Messchaertstraat 28
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Jn. de Hart, boekhouder
 • 1949 C.J. Burtner, commies directe belastingen
 • 1964 C.J. Burtner • Johan Messchaertstraat 30
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 30
 • 1949 Bijkantoor Hoorn van de Raad van Arbeid te Alkmaar
 • 1949 R. Van Nus, controleur Raad van Arbeid; voorzitter van de Partij van de Arbeid afdeling Hoorn
 • 1949 J. van Nus-van Ikelen, raadslid (P.v.d.A.) (vanaf 6-9-1949); voorzitster van de Zusterkring der Doopsgezinde Gemeente, het Zangkoor der Doopsgezinde Gemeente, de Vereniging voor Gezinshulp Hoorn, de Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid; lid van het AnjercomitŽ Hoorn
 • 1964 J. de Jongh
 • nummer 30A
 • 1949 K.H. Kaat, timmerman-aannemer (h); secretaris-penningmeester van de Oudercommissie van de Gemeentelijke school voor openbaar U.L.0.; secretaris van de Centrale Ouderraad; tel. 4511
 • 1964 K.H. Kaat • Johan Messchaertstraat 32
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P. Korver; secretaris van de Kunstkring West-Friesland
 • 1964 M. Korver-Roemer • Johan Messchaertstraat 34
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. van Lijnen Noomen, directeur van het bijkantoor Hoorn van de Twentsche Bank N.V.; penningmeester van de Kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente, de Vereniging tot het houden van Land- en Tuinbouw- en Middenstandsdagen te Hoorn L.T.M.; tel. 4661
 • 1964 H.W. Hazenberg • Johan Messchaertstraat 36
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • nummer 36
 • 1949 P. Knip, opsporingsambtenaar prijsbeh
 • nummer 36 boven
 • 1928 Wed. W.F. van den Berg-Boom • Johan Messchaertstraat 38
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 G.J. Vermeulen, timmerman
 • 1949 G.J. Vermeulen, levensmiddelen, tel. 4224
 • 1949 G.J. Vermeulen, winkelier (h);
 • 1949 H.A.J.C. Vermeulen, secretaresse van de Tafeltennisvereniging Disnie
 • 1964 C.J.P. Bleeker • Johan Messchaertstraat 40
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 W. Visser, groentenhandelaar (h)
 • 1964 G.J. Vermeulen • Johan Messchaertstraat 42
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 W.L. de Nijs, handelsreiziger; voorzitter van de Lawn Tennisvereniging Toss
 • 1964 IJ. van Riel • Johan Messchaertstraat 44
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. van der Schuit, klerk directe belastingen
 • 1964 C. van der Schuit • Johan Messchaertstraat 46
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 A. de Wit-Bierhaalder
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeJeudje
   VolgendeJohannes Poststraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank