Kennisbank

Jeudje

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Even zijde
Plattegrond
Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 15 17 21 4 6-12 14 16 18 20 22 24-28 30 32 34 36

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Jeudje
HDS

Jeudje, oude brandweerkazerne, 1939

Jeudje, 1982

 • Jeudje
 • Straatbeschrijving
 • Het Jeudje is ontstaan na een demping in 1566 van een gedeelte van de vestinggracht uit i so8 tussen het einde van de Peperstraat en de Zon; dat gedempte gedeelte waar in 1857 de Gasfabriek werd gevestigd heette `Vullerswael', waarnaar later de oostelijker gelegen Vollerswaal is genoemd (zie Kroniek van Velius, op het jaar 1566).
  Het zuidoostelijke einde van het Jeudje is dus bepaald door deze demping, namelijk de plaats waar het water van de Turfhaven uitkomt in de (tweede) Vollerswaal.
  Het Jeudje is verder ontstaan op de plaats van de stadswal van 1508, die in 1576 daar werd geslecht. De kade aan de Vollerswaal kan pas in de eerste helft van de 17de eeuw haar naam hebben gekregen nadat daar joodse ingezetenen gevestigd waren. Uit 1631 stamt het eerste schriftelijk bewijs voor de aanwezigheid van joden in Hoorn.
  Blaeu (1649) noemt de zuidwestelijke kade van de Vollerswaal, bij de Pakhuisstraat Jeudenstraet'. Er is in Hoorn nog een (Korte) Jodenstraat geweest, tussen Gerritsland en Turfhaven, parallel ten westen aan het straatje 'De Ashoop' (vermelding door Abbing); de (Korte) Jodenstraat is in het begin van de 18de eeuw verdwenen.
  Klaas van Voorst heeft in zijn straatnamenlijst van 1820 een wat gevarieerde aanduiding: `Joodebuurt of Straat, anders 't Jeutije'. De straat staat op oude kaarten volgebouwd met huizen. In later jaren is het vooral een kade met bedrijven geworden; er resteert nog een deel van de bebouwing van circa 1800.
 • Pandaanduiding
 • GASFABRIEK • Jeudje 1
  HDS
 • Jeudje 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1949 R. Hylkema, aannemer van heiwerken (h), tel. 4563
 • 1964 R. Hylkema
 • 1981 J.A. Hylkema
 • Gebeurtenissen
 • 1934 R. Hylkema; slopen opstal en bouwen pakhuis met bovenwoning, voltooiings- en bewoonbaarverklaring.
 • 1971 J.A. Hylkema; veranderen en verbouwen pand. • Jeudje 3
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1912 C A. Schoof, verlofhouder
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 verkocht Paulus Geuzebroek sterke drank in 't klein in het perceel; 1 mei 1890 wordt hij opgevolgd door Jannetje Okx, weduwe van P. Geuzebroek. In 1891 door Antje Kraak.
 • 1900 C.A. Schoof; vergunning voor verkoop van sterke drank in plaats van Antje Kraak, vrouw van Simon Visser.
 • 1905 C.A. Schoof; drankvergunning. In 1916 wordt verlof ingetrokken.
 • 1931 N.V. Fabriek van zuivelprodukten 'Horna'; wijziging voorgevel.
 • 1959 Co÷peratieve Centrale Melkinrichting G.A., MELCO ; slopen perceel tot op de eerste verdieping. • Jeudje 5
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5
 • Bewoners
 • 1912 J. de Haam, stoker
 • 1920 J. de Haam, machinist
 • 1928 Jn. de Haam • Jeudje 7
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Bewoners
 • 1920 S. Oerlemans, sigarenmaker
 • 1928 F. Oerlemans, los werkman
 • 1928 S. Oerlemans, sigarenmaker • Jeudje 9
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • 1912 W. Wessemius, fabrieksarbeider
 • 1928 Jn. Benrath, los arbeider • Jeudje 11
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1912 F.Duivens, werkman stoomververij
 • 1920 S. Lampe, los werkman
 • 1928 P. Goossens, kalkbrander • Jeudje 15
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1912 N.V. Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek
 • 1928 N.V. Fabriek van Zuivelprodukten 'Horna'
 • Gebeurtenissen
 • 1904 R. Heijer (directeur melkfabriek); maken muur.
 • 1906 E.J. Heijer; plaatsen gasmotor in de Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek.
 • 1907 Directeur Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek; vervangen kleine poort in de muur door een grote inrijpoort bij nr. 16, plaatsen stoomwerktuig aan het Jeudje.
 • 1908 Directeur Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek; vervangen ijzeren hek voor het perceel door een muur.
 • 1909 Directeur Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek; enige verbouwingen aan die fabriek. • Jeudje 17
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Bewoners
 • 1912 S. Zaal, meesterknecht steenkoperij
 • 1920 J. Nolting, tabakskerver • Jeudje 21
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Rob Heijer; bouwen pakhuis met bovenwoning aan het Jeudje. In 1902 wordt de woning gebouwd aan het Jeudje hoek Modderbakken, gereed gemeld door Rob Heijer.
 • 1902 R. Heijer; stallen van paarden in de benedenruimte. • Jeudje 4
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Jeudje 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4
 • Bewoners
 • 1912 J. Gleysteen, metselaar
 • 1920 K. Bakker, koetsier
 • 1928 Kl. Bakker, melktransporteur
 • Gebeurtenissen
 • 1925 M. de Rie, verbouwen perceel. • Jeudje 6-12

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  HDS
 • Jeudje 6-12
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 6, 8, 10, 12
 • Pandbeschrijving
  Blokwoningen met gepleisterde voorgevel met dubbele groef. Nrs. 8, 10 deurpartij met ruitvormige roedenverdeling. Mansardekap.
 • Bewoners
 • nummer 06
 • 1912 P.J. de Groot, los werkman
 • nummer 08
 • 1912 C.P. Pank, tabakskerver
 • 1920 K. Bunschoten, arbeider
 • 1964 K. van Veen
 • nummer 10
 • 1912 Wed. J. Machielse
 • 1920 E. Meinhardt, hulpbewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1928 J.J. Dam, los werkman
 • 1964 J. Alter
 • nummer 12
 • 1928 Chr. v.d. Berg, viskoopman
 • Gebeurtenissen
 • 1930 F. Groot, bouwen garage nr. 12. Architect B. Ie Roy, Amsterdam.
 • 1938 A. Gorter; stallen van een paard in nr. 6.
 • 1940 F. Groot; aanschrijving de houten scheidingswanden op zolder te vervangen door stenen muren, nrs. 6, 8, 10.
 • 1944 Nr. 12 is sinds januari 1943 in gebruik bij de Duitse Weermacht en wordt met ingang van 18 september 1944 vrijgegeven.
 • 1949 D. Keetman namens Jac Met's garagebedrijf; aanbrengen overhead, door in de gevel van nr. 6.
 • 1978 Zentveld en van Breemen N.V . ; oprichten herstelinrichting voor motorrijtuigen in nrs. 8,12 en Pakhuisstraat nr. 18. • Jeudje 14
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Jeudje 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14
 • Bewoners
 • 1964 N.J. Schooneman
 • Gebeurtenissen
 • 1948 R. Hemke; aanschrijving om een afvoer voor regen en menagewater te maken in de nrs. 14, 16, 18, 20, 22.
 • 1954 C. Salm; vervangen wisselton door wc.
 • 1964 Aanschrijving de gebreken op te heffen. • Jeudje 16
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16
 • Bewoners
 • 1912 S. Langedijk, portier melkfabriek
 • 1920 S. Langedijk, portier melkfabriek
 • 1949 J. Loos, huisschilder
 • 1964 S. Appel
 • 1981 P.J.M. Dekker
 • Gebeurtenissen
 • 1948 R. Hemke; aanschrijving om een afvoer voor regen en menagewater te maken in de nrs. 14, 16, 18, 20, 22.
 • 1954 C. Salm; vervangen wisselton door wc.
 • 1968 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1975 W.J.G. van Duin; verbouwen van twee onbewoonbaar verklaarde woningen tot twee garages. I n 1980 wordt deze vergunning ingetrokken. Panden zijn door Gemeente Hoorn aangekocht. • Jeudje 18
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18
 • Bewoners
 • 1928 Fa. Gebr. Hage, Hoornsche Brandstoffenhandel
 • 1949 J. Benrath, los werkman
 • 1964 J. Benrath
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Jb. Zeijlemaker; oprichten cementsteenfabriek nr. 18 rood.
 • 1913 Fa. J. Zeijlemaker; leggen spruit vanuit nr. 18.
 • 1926 Fa. Gebr. Hage; vervangen deurkozijn.
 • 1927 Hoornsche Bouwmaterialenhandel Gebr. Hage; leggen elektrische kabel (1928 ingetrokken).
 • 1948 R. Hemke; aanschrijving om een afvoer voor regen en menagewater te maken in de nrs. 14, 16, 18, 20, 22.
 • 1968 Onbewoonbaar verklaard. • Jeudje 20
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Bewoners
 • 1949 I.Th. De Weger, metaalbewerker
 • 1964 J.L. Galis-van Beusichem
 • 1981 L.W. Szulc
 • Gebeurtenissen
 • 1902 R. Heijer; uitbreiden van de Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek door oprichting van een kaasfabriek in het daartegenoverliggende magazijn aan het Jeudje.
 • 1948 R. Hemke; aanschrijving om een afvoer voor regen en menagewater te maken in de nrs. 14, 16, 18, 20, 22.
 • 1954 C. Salm; vervangen wisselton door wc.
 • 1968 Onbewoonbaar verklaard. • Jeudje 22
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22
 • Bewoners
 • 1949 G.J.V. Vingerhoed, vellenbloter
 • 1964 G.J.F.Vingerhoed
 • 1981 H. Zijm
 • Gebeurtenissen
 • 1948 R. Hemke; aanschrijving om een afvoer voor regen en menagewater te maken in de nrs. 14, 16, 18, 20, 22.
 • 1954 C. Salm; vervangen wisselton door wc.
 • 1955 C. Salm; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1968 Onbewoonbaar verklaard. • Jeudje 24-28
  HDS
 • Jeudje 24-28
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 24, 26, 28
 • Gebeurtenissen
 • 1931 F. Groot; wijzigen van de voorgevel nrs. 24, 26, 28.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop van de grond met de daarop staande opstallen, groot 8 are 1 ca voor â70.000,- van J.G. Bieze en H.D. Bieze. • Jeudje 30
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30
 • Bewoners
 • 1949 Melkproductenfabriek Horna, tel. 4694
 • Gebeurtenissen
 • 1927 Op donderdag 15 december is de Gecondenseerde Melk- en Kaas- en Boterfabriek met bijbehorende magazijnen, garages, stallen, woonhuis, tuin en diverse arbeiderswoningen aan het Buurtje en Jeudje geveild. Totale oppervlakte 53 are 22 ca.
 • 1929 Gebr. Hage; sloopvergunning voormalige kaasfabriek.
 • 1930 N.V. Zuivelfabriek 'de Prinses'; uitbreiden fabriek van melkprodukten 'Horna'.
 • 1937 N.V. Melkfabriek 'Horna'; wijzigen voorgevel.
 • 1939 N.V. Zuivelfabriek 'de Prinses'; verplaatsen benzinepomp, aansluitend op de aanwezige benzinebewaarplaats.
 • 1941 N.V. Zuivelfabriek 'de Prinses'; plaatsen stoomketel in de zuivelfabriek.
 • 1949 De Prinses' Ursem, afdeling Horna; plaatsen wc en een urinoir.
 • 1957 Co÷peratieve Centrale Melkinrichting 'Melco'; verbouwen van de in het perceel gevestigde melkinrichting 'Horna' tot uitgifte station.÷
 • 1960 CarrÚ Bleu N.V. ; oprichting van een inrichting tot vervaardiging en verpakking van cosmetische artikelen.
 • 1960 Co÷peratieve Centrale Melkinrichting 'Melco'; wijziging van de zuivelfabriek in een melkuitgiftelokaal.
 • 1966 N.V. 'Melco'; wijzigen en uitbreiden perceel.
 • 1978 Stumpel boekhandel; wijzigen loodsruimte. • Jeudje 32
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32
 • Bewoners
 • 1949 A. de Groot
 • 1949 C. Keijzer, landarbeider
 • 1964 A. de Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1906 N.V. Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek; leggen ingezonken smalspoor in de bestrating Jeudje.
 • 1910 N.V. Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek; uitbreiden smalspoor en leggen wissel.
 • 1913 N.V. Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek; bouwen stenen magazijn tussen de bestaande woningen van Buurtje en Jeudje.
 • 1928 N.V. Westfriesche Gecondenseerde Melkfabriek; aanschrijving de rails en wissel te verwijderen.
 • 1960 A. Roele; oprichten oud papierhandel. • Jeudje 34
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34
 • Bewoners
 • 1949 F. de Beurs, costuumnaaister (h)
 • 1964 J. Negenman
 • Gebeurtenissen
 • 1952 Fa. V. Hakhoff namens Gebr. Hage; wijzigen privaat.
 • 1979 Onbewoonbaar verklaard. • Jeudje 36
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Jeudje 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36
 • Bewoners
 • 1949 Hoomsche Bouwmaterialenhandel Firma Gebr. Hage, tel. 4805
 • 1964 T. Lagerburg
 • Gebeurtenissen
 • 1949 D. Keetman namens Jac. Met; verbouwen tot smeerstation.
 • 1955 Bouwstoffen N.V. Hage-Dekker; verbouwen kantoorpand.
 • 1960 Hage-Dekker; oprichten betonmortelcentrale in nr. 36. Aannemer Kaat.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeJeroenensteeg
   VolgendeJohan Messchaertstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank