Kennisbank

J.P. Coenstraat

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 9999

J.P. Coenstraat
HDS

Jan Pieterszoon Coenstraat, 1985

 • J.P. Coenstraat
 • Straatbeschrijving
 • Geen beschrijving aanwezig • J.P. Coenstraat 1
  HDS
 • J.P. Coenstraat 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1928 J.H. de Jong, kantoorbediende
 • 1949 D. Overmeijer, onderwijzeres U.L.O
 • 1949 N.G. van der Vis, controleur
 • 1964 D. Overmeijer • J.P. Coenstraat 3
  HDS
 • J.P. Coenstraat 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1949 M.G. van Buren Lensinck
 • 1964 A.J.E. Vortman • J.P. Coenstraat 5
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5
 • Bewoners
 • 1928 K. Brandenburg, rijksklerk bij het kadaster
 • 1949 K. Brandenburg • J.P. Coenstraat 7
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Bewoners
 • 1928 Jac. Storm, boekhouder
 • 1949 J.J.P. Storm, boekhouder goud- en zilverindustrie
 • 1964 A.J. de Weerdt • J.P. Coenstraat 9
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Bewoners
 • 1928 Kl. Otter, hooi-en stroohandelaar
 • 1949 W.F.G. Wiese, leraar Rijkstuinbouwschool
 • 1964 W.F.G. Wiese • J.P. Coenstraat 11
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1928 J. Thie, directeur R. H. B. S
 • 1928 L.F. Vingerhoed, rangeerder Ned. Spoorw
 • 1949 J. Brouwer, meubelmaker
 • 1949 J.G. Timmermans, organist
 • 1964 S. Moojen • J.P. Coenstraat 13
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Bewoners
 • 1928 F.J. Boorsma, Jcontrole-ambten Ned. Sp
 • 1949 J. Smit, leraar Rijkstuinbouwschool; correspondent van de Esperantovereniging La Estonto Estas Nia (Ons is de Toekomst)
 • 1964 L. Mallekote • J.P. Coenstraat 15
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1949 J.W.M. van Rooijen, onderwijzer b.l.o., voorzitter van het R.K. Hoorns Gemengd Koor; penningmeester van de Concertvereniging Johan Messchaert
 • 1964 J. Bonte • J.P. Coenstraat 17
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Bewoners
 • 1928 P.F.W. Zwartjes
 • 1949 K. Korpershoek, typograaf drukk.ch. (?); lid van het Anjercomité Hoorn
 • 1964 K. Korpershoek • J.P. Coenstraat 19
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • 1949 Jaap Langereis, reclamebureau, tel. 4718
 • 1949 J.W. Langereis, schilder (h)
 • 1964 H. Bosma • J.P. Coenstraat 25
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Bewoners
 • 1964 I.J. Buis • J.P. Coenstraat 27
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27
 • Bewoners
 • 1928 Jn. Berg, tuinman
 • 1949 P. van Ophem, aardappelen, groenten en fruit, tel. 4623
 • 1949 Van den Berg's Groothandel in Fruit en Conserven, tel. 4623
 • 1949 G. Beuling, koopman (h)
 • 1964 C. Jong • J.P. Coenstraat 29
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29
 • Bewoners
 • 1964 F. van der Zee • J.P. Coenstraat 31
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31
 • Bewoners
 • 1928 Joh. Lebbink, remmer Ned. Spoorwegen
 • 1949 C. Van Viegen, stationsbeambte N.S.
 • 1964 C. van Viegen • J.P. Coenstraat 33
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33
 • Bewoners
 • 1928 W. Kamps, leerl. machinistNed. Sp
 • 1949 P.C. de Jong, spoorwegarbeider
 • 1964 A. va n Geelen • J.P. Coenstraat 35
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35
 • Bewoners
 • 1928 A.F. van Hofwegen, remmer Ned. Sp
 • 1949 A.F. van Hofwegen
 • 1964 D. Schenk • J.P. Coenstraat 37
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37
 • Bewoners
 • 1928 G.D.J. Hendriks, remmer Ned. Spoorw
 • 1949 A.L.Th. Huij sen, fotograaf (h)
 • 1949 D.J. Huij sen, automonteur
 • 1964 D.W. Mantel-Emde • J.P. Coenstraat 39
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39
 • Bewoners
 • 1928 E. van Ossenbruggen, wisselwachter
 • 1949 G. Hoekema, kaaspakhuisknecht
 • 1964 H. Genee • J.P. Coenstraat 41
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41
 • Bewoners
 • 1949 J. Waal, carrosseriebouwer
 • 1964 J. Waal • J.P. Coenstraat 43
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 43
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 43
 • Bewoners
 • 1949 T.J. Boorsma
 • 1964 C. van der Zei • J.P. Coenstraat 45
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 45
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 45
 • Bewoners
 • 1949 W. Rietbergen, huishoudster
 • 1949 R. Zomerdijk, seinhuiswachter
 • 1964 W. Zomerdijk-Rietbergen • J.P. Coenstraat 47
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 47
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 47
 • Bewoners
 • 1928 G. Gons, onder-machinist Ned. Spoorw
 • 1949 J. van Dijk, spoorwegarbeider
 • 1964 P. van der Molen • J.P. Coenstraat 49
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 49
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 49
 • Bewoners
 • 1949 J.C. Meppe, vertegenwoordiger houthandel; secretaris van de Mannenvereniging van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente
 • 1964 J.C. Meppe • J.P. Coenstraat 51
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 51
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 51
 • Bewoners
 • 1928 0. Timmer, spoorweg-arbeider
 • 1949 R. van Veen, kapitein R.W.S
 • 1964 R. van Veen • J.P. Coenstraat 53
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 53
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 53
 • Bewoners
 • 1928 M. Van der Goot, opziener der visscherijen
 • 1949 J. Duin, notarisklerk
 • 1949 J. Edel, boekhouder
 • 1964 J.C. van den Hoek • J.P. Coenstraat 55
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 55
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 55
 • Bewoners
 • 1928 H. Hartog, winkelier en broodbezorger
 • 1949 S. Prins, winkelbediende
 • 1964 S. Prins • J.P. Coenstraat 57
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 57
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 57
 • Bewoners
 • 1928 Jb. Sas, melkhandel
 • 1949 A. Bakker, melk- en zuivelproducten
 • 1949 A. Bakker, melkslijter (h)
 • 1964 A. Bakker • J.P. Coenstraat 59
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 59
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 59
 • Bewoners
 • 1928 Wed. J. Tol-Zaaijer
 • 1949 J. Nooder, kruideniersbediende
 • 1964 W. Spanger • J.P. Coenstraat 61
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 61
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 61
 • Bewoners
 • 1928 D. Visser
 • 1928 F. Kwaad, glansstrijker
 • 1949 P. Verbeme, timmerman (h)
 • 1964 P. Verberne • J.P. Coenstraat 63
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Jan Pieterszoon Coenstraat nr. 63, 1964

 • J.P. Coenstraat 63
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 63
 • Bewoners
 • 1928 C. Zwarekant, ijsventer
 • 1949 J. van der Vuurst, levensmiddelen
 • 1949 J.A. van der Vuurst, kruidenier (h)
 • 1964 J.A. van der Vuurst • J.P. Coenstraat 2
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Bewoners
 • 1928 H.J. Rodenhuis, adjunct gem. architect
 • 1949 P. Groot Jzn., dijkgraaf van het Ambacht van Westfriesland, genaamd Drechterland; bestuurslid van de Vereniging van Noordhollandse waterschappen; tel. 4520
 • 1964 J. Groot • J.P. Coenstraat 4
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4
 • Bewoners
 • 1928 L.W. van Weezel, adj.-commies secretarie
 • 1949 H.C.A. Kroon, winkelier (h)
 • 1964 H.K. de Vries • J.P. Coenstraat 6
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Bewoners
 • 1928 Wed. P. Veer
 • 1949 W.E. Fontein, districtsgroepsleider C.C.D
 • 1964 P.C. Terlouw-Stout • J.P. Coenstraat 8
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8
 • Bewoners
 • 1949 P.M. de Groot, opzichter van het Ambacht van Westfriesland, genaamd Drechterland, tel. 4658
 • 1964 P.M. de Groot • J.P. Coenstraat 10
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10
 • Bewoners
 • 1928 P. Volders, machinist Ned. Spoorw
 • 1949 G.H. Boedijn, toonkunstenaar; dirigent van de Harmonie Kunst na Arbeid
 • 1964 G.H. Boedijn • J.P. Coenstraat 12
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12
 • Bewoners
 • 1949 P. de Jong, boekhouder; penningmeester van de afdeling Hoorn van de Vereniging Volksonderwijs, de Nederlandse Reisvereniging afdeling Hoorn
 • 1964 J.H.M. Neerincx • J.P. Coenstraat 14
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14
 • Bewoners
 • 1949 P.J.P. Steenblok, directeur drukkerij (h); voorzitter van de Zuiderzeesteuncommissie; penningmeester van het college van regenten van het Protestantse Weeshuis
 • 1949 Wed. G. Tros-Pool
 • 1964 P.C.M. Willebrands • J.P. Coenstraat 16
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16
 • Bewoners
 • 1928 B. Feunema
 • 1928 H. Bakker, kaaskoopersbediende
 • 1949 H. Bakker, kaaskopersknecht
 • 1964 P.A. Peters
 • 1964 H. Bakker • J.P. Coenstraat 18
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18
 • Bewoners
 • 1949 W.J. Heijting
 • 1949 C.W. Raadsveld, scheikundige
 • 1964 G. Feller • J.P. Coenstraat 28
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28
 • Bewoners
 • 1949 B. Van Dijk, spoorwegarbeider
 • 1964 B. van Dijk • J.P. Coenstraat 30
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30
 • Bewoners
 • 1928 Jn. Kramer, bediende rijks landb. proefstation
 • 1949 J.A.K. Post, verzekeringsagent
 • 1964 P. Aaij • J.P. Coenstraat 32
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32
 • Bewoners
 • 1928 R. Dijkstra, brievenbesteller
 • 1949 S. van der Laan, wegwerker N.S
 • 1964 S. van der Laan • J.P. Coenstraat 34
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34
 • Bewoners
 • 1928 Jn. Hoff, letterzetter
 • 1949 J. Hes, bakker; voorzitter van de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden Mercurius
 • 1964 S. Broertjes • J.P. Coenstraat 36
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36
 • Bewoners
 • nummer 36
 • 1928 .D. Smit, touwslagersknecht
 • 1949 J. Smit, gasfitter
 • 1949 M.M. Smit, werkster
 • 1964 J. Smit
 • nummer 36 Inw
 • 1928 K.L. Smit, loswerkman • J.P. Coenstraat 38
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38
 • Bewoners
 • 1928 Wed. D. Blokker-Gooi
 • 1949 C.B. Pool, goudsmid
 • 1964 M.J. Nieuweboer • J.P. Coenstraat 40
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40
 • Bewoners
 • 1949 W. Sely, beambte N.S.
 • 1964 T. van der Laan • J.P. Coenstraat 42
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42
 • Bewoners
 • 1928 C. Ton, machinist Ned. Spoorwegen
 • 1949 J. Haring, tuinman gemeenteplantsoenen
 • 1964 J. Haring • J.P. Coenstraat 44
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44
 • Bewoners
 • 1949 J.W.Wiggelaar, timmerman
 • 1964 W. Klaver • J.P. Coenstraat 46
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46
 • Bewoners
 • 1949 J. Gleijsteen, typograaf; penningmeester van de Algemene Nederlandse Grafische Bond
 • 1964 J. Gleijsteen • J.P. Coenstraat 48
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 48
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 48
 • Bewoners
 • 1949 A. Dikstaal, wegwerker N.S
 • 1964 J. de Graaf • J.P. Coenstraat 50
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 50
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50
 • Bewoners
 • 1928 L.F. van der Rol, kaaskoopersknecht
 • 1949 B. van der Koelen, timmerman
 • 1964 B. van der Koelen • J.P. Coenstraat 52
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 52
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52
 • Bewoners
 • 1928 S.C. Goossens, borstelmaker
 • 1949 S.C. Goossens, borstelmaker
 • 1949 H. Hart, los arbeider
 • 1964 M. Lourens-v. d. Meulen • J.P. Coenstraat 54
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 54
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 54
 • Bewoners
 • 1928 Wed. J. Best-Visser
 • 1949 H. Bakker, winkelbediende
 • 1964 H. Bakker • J.P. Coenstraat 56
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 56
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 56
 • Bewoners
 • 1928 J.H. van Wilsem, klerk posterijen
 • 1949 J. Beemsterboer
 • 1949 A.J.P. Jansen, militair
 • 1964 A. Janssens • J.P. Coenstraat 58
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 58
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 58
 • Bewoners
 • 1928 L. van Riel, kaaskoopersknecht
 • 1949 L. van Riel, kaasknecht
 • 1949 L. Scheltus
 • 1964 J.J. Wagenaar • J.P. Coenstraat 60
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 60
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 60
 • Bewoners
 • 1928 H. Sant, tabaksbewerker
 • 1949 H. Sant, tabaksbewerker
 • 1964 H. Sant • J.P. Coenstraat 62
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 62
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 62
 • Bewoners
 • 1949 F. Sweers, assistent-accountant
 • 1964 A. Sanders • J.P. Coenstraat 64
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • J.P. Coenstraat 64
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 64
 • Bewoners
 • 1949 G.A. Luijckx, typograaf
 • 1964 H. Jonker • J.P. Coenstraat
  HDS
 • J.P. Coenstraat 9999
 • Pandaanduiding
 • NR ONBEKEND
 • Bewoners
 • 1928 G. Boldingh, administrateur NR ONBEKEND
 • 1928 J.J.H. Stultiens, chef de bureau directe bel. NR ONBEKEND
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeJ.D. Pollstraat
   VolgendeJan Haringsteeg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank