Kennisbank

Italiaanse Zeedijk

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde 39-73
Oneven zijde 75-91
Even zijde 122-86
Even zijde 84-52
Plattegronden
Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15 16A 17 19 21 23 25 27-29 31-37 39 41 43-45 47-49 51 53-55 57 59-61 63 65 67 69 71 73 75-77 79 81 83 85-89 91 2-16 18 20 22 24-26 28 30-32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70-72 74-76 78-80 82 84 86 88 90 92 94 96-98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120-122 124 126 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Italiaanse Zeedijk
HDS

Italiaanse Zeedijk, schoenmakerij cira 1900

 • Italiaanse Zeedijk
 • Straatbeschrijving
 • Deze straat was tot in de 17de eeuw Hoorns meest zuidelijke dijk. Velius vermeldt in zijn Kroniek voor het jaar 1508 op deze plaats de 'zeedijk'. Jacob van Deventer laat op zijn plattegrond van circa 1560 een onbebouwde dijk zien met een weg erop tussen Hoofdtoren en Vijzelstraat, met daarbij alleen de Pomp- en Bottersteeg. De laat-i 6de eeuwse kaarten tonen al een complete bebouwing aan de noordzijde. Op de kaart van Blaeu (1649) ligt langs de dijkstraat en de zee een brede strook zand, 'Houtwallen' geheten.
  In 1648 begint de bebouwing van het gebied ten zuiden van de Italiaanse Zeedijk; na drie jaar is alles zo goed als volgebouwd: 'Achter op 't Zand' is ontstaan en de voormalige zeedijk is nu een straat met aan beide zijden huizen.
  Circa 1650 ontstaat de huidige straatnaam; de kopers van de percelen grond aan de zeedijk waren voornamelijk boekhouders, reders en schippers die handel dreven met de Levant en ItaliŽ.
  Tot het einde van de 18de eeuw is het een straat waar aanzienlijke kooplieden woonden.
  Circa 1780 wordt er de Synagoge gebouwd; deze wordt na de Tweede Wereldoorlog gesloopt.
  In de Franse tijd al raakt de straat in verval. De kadasterkaart van 1823 toont diverse kale plekken. In de tweede helft van de vorige eeuw en na de oorlog is er veel afbraak. In de jaren zeventig vindt er een grootscheepse rehabilitatie van dit gebied plaats met veel nieuwbouw.
  Tussen haakjes zijn de nummers van voor 1909 vermeld. Ter plaatse van de nieuwbouw (tussen 1976 en 1981 gebouwd) komen de oude nummers en nieuwe nummers niet geheel met elkaar overeen. • Italiaanse Zeedijk 1
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1981 S.G.M. de Decker
 • Gebeurtenissen
 • 1926 H. Cohen; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1931 H. Cohen; aanschrijving om de waterafvoer te verbeteren.
 • 1939 B.S. de Jong; oprichten opslagplaats van oude metalen.
 • 1953 Gemeente Hoorn koopt een pakhuis met erf, groot 15 ca voor É 150,- van W. L . Lecrerq te Amsterdam, deze is opvolgend bewindvoerder vorige eigenaar.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg.
 • 1978 S. de Decker; plaatsen schutting. • Italiaanse Zeedijk 3
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 (3, 5)
 • Bewoners
 • 1912 H. van Doorn, timmerman
 • 1912 H.J. Tros, kantoorbediende
 • 1920 N. Bakker, los arbeider
 • 1928 P.H. Jongh Visscher, broodbakker
 • 1949 Brood- en Banketbakkerij K. Slagter
 • 1949 K. Slagter, broodbakker (h)
 • 1964 K. Slagter
 • 1981 J. Ditmeijer
 • Gebeurtenissen
 • 1903 H. van Doorn; leggen spruit voor de afvoer van menagewater.
 • 1927 J. van Riel; verbouwen perceel en bouwen bakkerij achter het perceel voor P.H. Jongh Visscher.
 • 1933 L. Dekker; maken gebroken kap.
 • 1939 E. Nannings namens L. Dekker; verbouwen voorgevel.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg. • Italiaanse Zeedijk 5
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 (7)
 • Bewoners
 • 1912 P. Opmeer, schilder
 • 1920 L.G. Buutveld, koopman
 • 1928 A. de Vries, arbeider
 • 1928 P. Nooy, los werkman
 • 1928 A. Nooy, houtbewerker
 • 1928 L.G. Buutveld, koopman
 • 1949 M.A. Buutveld
 • 1981 H.N. v.d. Berg
 • Gebeurtenissen
 • 1903 H. van Doorn; leggen spruit.
 • 1911 P. Opmeer; aanbrengen zonnescherm.
 • 1916 Aanschrijving om de afvoer van menagewater van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13,"15", 17 te verbeteren.
 • 1924 V. Deen; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1956 Gemeente Hoorn koopt een woonhuis met erf, groot 37 ca voor É950,- van J.H. Buutveld.
 • 1956 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1962 Gemeente Hoorn; slopen van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Sloper Fa. A.F. van Zoolingen.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg. • Italiaanse Zeedijk 7
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 (9)
 • Bewoners
 • 1912 C. Ursem, los werkman
 • 1920 J.F. Horstman, koopman
 • 1928 J.F.Horstman, koopman
 • 1949 J. Sas, gemeentearbeider
 • 1981 R. Gol
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Aanschrijving om de afvoer van menagewater van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13,"15", 17 te verbeteren.
 • 1924 H. Kaldenbach; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1953 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1956 Onbewoonbaar verklaring opgeheven daar door verbouwing het karakter van woning geheel verloren is.
 • 1957 Gemeente Hoorn; koopt onbewoonbaar verklaarde woning (in gebruik als bergplaats) met erf, groot 37 ca voor É 550 , - van M.C.E. Kaldenbach.
 • 1962 Gemeente Hoorn; slopen van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Sloper Fa. A.F. van Zoolingen.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg. • Italiaanse Zeedijk 9
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 (11)
 • Bewoners
 • 1912 J. v.d. Rol
 • 1920 J. v.d. Rol, los arbeider
 • 1949 Wed. H. Gerritsen-Walter, koopvrouw in galanterieŽn
 • 1981 N.J. Blokdijk
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Aanschrijving om de afvoer van menagewater van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13,"15", 17 te verbeteren.
 • 1924 H. Balk; aanschrijving de nrs. 9, 11 te verbeteren.
 • 1950 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1950 Gemeente Hoorn; koopt twee woonhuizen met erf, nrs. 9, 11, elk groot 40 ca, voor É 455 , - van M.E.Brozius.
 • 1962 Gemeente Hoorn; slopen van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Sloper Fa. A.F. van Zoolingen.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg. • Italiaanse Zeedijk 11
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 (13)
 • Bewoners
 • 1912 A. Waterman, fabrieksarbeider
 • 1920 S. Goossens, borstelmaker
 • 1928 L. Engel, kaasknecht
 • 1928 J.Th. Kragt, koopman
 • 1949 C. van der Kooij, scharenslijper
 • 1981 J. Roele
 • Gebeurtenissen
 • 1902 H. Westerheiden; aanbrengen zonnescherm.
 • 1914 S.C. Goossens; aanbrengen zonnescherm.
 • 1916 Aanschrijving om de afvoer van menagewater van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13,"15", 17 te verbeteren.
 • 1924 H. Balk; aanschrijving de nrs. 9, 11 te verbeteren.
 • 1950 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1950 Gemeente Hoorn; koopt twee woonhuizen met erf, nrs. 9, 11, elk groot 40 ca, voor É 455 , - van M.E.Brozius.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1962 Gemeente Hoorn; slopen van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Sloper Fa. A.F. van Zoolingen.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg. • Italiaanse Zeedijk 13
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 (15)
 • Bewoners
 • 1912 C. Goossens, petroleumventer
 • 1920 P.A. Bakker, los arbeider
 • 1981 J.Bousma
 • Gebeurtenissen
 • 1914 S. Goossens; aanbrengen zonnescherm.
 • 1916 Aanschrijving om de afvoer van menagewater van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13,"15", 17 te verbeteren.
 • 1920 W. Wormsbecher; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1922 W. Wormsbecher; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1923 W. Wormsbecher; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1924 W. Wormsbecher; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1946 W. Wormsbecher; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1954 Gemeente Hoorn; koopt woonhuis met erf, groot 40 ca voor É 1.000,- van W. Wormsbecher Jz.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1962 Gemeente Hoorn; slopen van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Sloper Fa. A.F. van Zoolingen.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg. • Italiaanse Zeedijk 15
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 (17)
 • Bewoners
 • 1912 D. Jongejan, arbeider gemeente-reiniging
 • 1920 G. Waterman, sigarenmaker
 • 1928 G. Waterman, sigarenmaker
 • 1981 H. Kluft
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Aanschrijving om de afvoer van menagewater van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13,"15", 17 te verbeteren.
 • 1920 J. van Dijk ; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1924 J. van Dijk ; aanschrijving de nrs. 15, 17 te verbeteren.
 • 1936 J. van Dijk ; verbouwen nrs. 15, 17, 19.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1956 Gemeente Hoorn; koopt de nrs. 15,"17", 19 - twee huizen en een pakhuis - samen groot 88 ca voor É1.350,- van M.S. van Dijk te Utrecht.
 • 1956 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1962 Gemeente Hoorn; slopen van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Sloper Fa. A.F. van Zoolingen.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg.
 • 1977 M. Kluft ; bouwen duivenhok. • Italiaanse Zeedijk 16A
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 16A
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16A
 • Gebeurtenissen
 • 1929 N.V. Drukkerij Edecea; bouw drukkerij en kantoor aan de Italiaanse Zeedijk.
 • 1938 N.V. Drukkerij Edecea; bouwen autogarage en uitbreiden bestaande drukkerij.
 • 1948 A. Molenaar namens Edecea; bouwen fietsen bergplaats.
 • 1955 N.V. Drukkerij Edecea; verhogen bestaande poort.
 • 1956 N.V. Drukkerij Edecea; uitbreiden motorvermogen en omsmeltoven.
 • 1974 N.V. Drukkerij Edecea; vergroten bedrijfsruimte.
 • 1975 N.V. Drukkerij Edecea; Hinderwetvergunning voor het oprichten van een boek- en offsetdrukkerij/uitgeverij. • Italiaanse Zeedijk 17
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 (19)
 • Bewoners
 • 1912 J. Vonk
 • 1920 J. Vonk, los werkman
 • 1928 P.A. de Kruyff, arbeider
 • 1949 H. de Boer, behanger-stoffeerder
 • 1981 H. Stevens
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Aanschrijving om de afvoer van menagewater van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 te verbeteren.
 • 1924 J. van Dijk ; aanschrijving de nrs. 15, 17 te verbeteren.
 • 1936 J. van Dijk ; verbouwen nrs. 15, 17, 19.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1956 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1962 Gemeente Hoorn; slopen van de nrs. 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Sloper Fa. A.F. van Zoolingen.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg. • Italiaanse Zeedijk 19
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19 (21)
 • Bewoners
 • 1981 E. Nannings
 • Gebeurtenissen
 • 1981 Zie nrs. 15, 17. • Italiaanse Zeedijk 21
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21 (23)
 • Bewoners
 • 1912 C. van Kalken, tuinman
 • 1920 C. van Kalken, tuinman
 • 1928 C. van Kalken, tuinman
 • 1949 C. van Kalken, tuinman (h)
 • 1949 J.W. Ruijter, groentenhandelaar (h)
 • 1981 G. Oudt-Klerk
 • Gebeurtenissen
 • 1927 C. van Kalken; verbouwen perceel en ontheffing artikel 8.
 • 1936 C. van Kalken; uitstallen van kisten met groenten op de stoep.
 • 1956 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1958 Onbewoonbaarverklaring opgeheven doordat verbouwd en verbeterd is.
 • 1977 J.W. Ruyter; verbouwen woning. • Italiaanse Zeedijk 23
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 (25)
 • Bewoners
 • 1912 J. Oud, fabrieksarbeider
 • 1920 B. Florijn, beambte Ned. Spoorwegen
 • 1920 J.Oud, betonwerker
 • 1949 Wed. G. Mager-Sas
 • 1981 C.J. Doffer
 • Gebeurtenissen
 • 1923 C. van Harlingen; bierverlof.
 • 1924 H.G. Polak; aanschrijving de nrs. 23, 71, 73 te verbeteren.
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1957 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1959 Gemeente Hoorn; aankoop van het perceel, groot 59 ca voor É 472 , - van R. v.d. Hoek-Polak.
 • 1959 Gemeente Hoorn; slopen perceel. Sloper Fa. P. Ay.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg. • Italiaanse Zeedijk 25
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25 (27)
 • Bewoners
 • 1912 R.J. v.d. Heide, schoenmaker
 • 1920 P. Heertjes, los werkman
 • 1928 D. v.d. Pol - van Loenen
 • 1949 J. Spel, kaasknecht
 • 1981 K. van Hinte
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Mej. F. Wennegers; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1955 Gemeente Hoorn; aankoop van het woonhuis met erf, groot 60 ca voor É 750 , - van J. Lakeman.
 • 1956 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1959 Gemeente Hoorn; slopen van de nrs. 25, 112, 114, 116. Sloper Fa. Ay.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg. • Italiaanse Zeedijk 27-29
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 27-29
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 27, 29 (29, 31)
 • Bewoners
 • nummer 27
 • 1912 C. Snijders
 • 1912 J. Scheiders, boekdrukkersgezel
 • 1920 J. Kaldenbach, stoker Gasfabriek
 • 1928 J.G. Kramer, kistenmaker
 • 1949 J. Kikkert, chef bedrijfsleider
 • 1981 J.W.Ruijter
 • nummer 29
 • 1912 B. de Jong, koopman
 • 1920 B. de Jong, koopman
 • 1928 B. de Jong, koopman in vis en fruit
 • 1949 D. Scholten, musicus (h); secretaris van de Hoornse Speeltuinvereniging
 • 1981 A.T.M. Knol
 • Gebeurtenissen
 • 1920 B.S. de Jong; verplaatsen van een zinkput welke zich voor nr. 29 bevindt.
 • 1920 N. Bakker; maken lozing voor menagewater nrs. 29, 31.
 • 1953 Nrs. 27, 29 onbewoonbaar verklaard. Nrs. 27, 29 zijn nog op het wisseltonnenstelsel
 • 1953 Nrs. 27, 29 zijn nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1962 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 27, 29.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg.
 • 1979 A.T.M. Knol ; plaatsen schutting met deur nr. 29. • Italiaanse Zeedijk 31-37
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 31-37
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 31, 33, 35, 37 (33, 35, 37, 39)
 • Bewoners
 • nummer 31
 • 1912 C. Volten, timmerman
 • 1920 B.J. Serrarens, los werkman
 • 1928 J. Waard, houtbewerker
 • 1949 P. Loos, melkslijter (h); secretaris van de Buurtvereniging Italiaanse Zeedijk, de Katholieke Fabrieksarbeidersbond Sint Willibrordus
 • 1981 N.J.M. Boon
 • nummer 33
 • 1912 H. van der Rol
 • 1920 H. van der Rol
 • 1928 J. de Vries, houtbewerker
 • 1949 C. Reuvers, landarbeider
 • 1964 J. Aaij
 • 1981 C.J.G. Vogelaar
 • nummer 35
 • 1912 J. v.d. Berg, viskoopman
 • 1920 Wed. J. v.d. Berg
 • 1928 J. Vlaar, opperman
 • 1949 Wed. C. Van Klaveren-Nager
 • 1949 C.J. Posch, loopknecht
 • 1964 J. v.d. ZeL
 • 1981 M.M. Meijland
 • 1981 A. Broersen
 • 1981 G. Beuving
 • nummer 37
 • 1912 J.H. Piels
 • 1920 A.J. Piels, visser
 • 1928 C.J. Posch, loopknecht
 • 1928 C. Kroonenburg, koopman in schelpen
 • 1949 W. Wormsbecher, sigarenmagazijn
 • 1964 W. Wormsbecher
 • 1981 W. Wormsbecher
 • Gebeurtenissen
 • 1979 D. Wormsbecher; verbouwen voorgevel nr. 37.
 • 1907 J. v.d. Berg; aanbrengen zonnescherm nr. 35.
 • 1920 N. Bakker; maken lozing voor menagewater nrs. 29, 31.
 • 1924 J.C. Posch; aanschrijving nrs. 31, 33, 35, 37 om de gebreken op te heffen.
 • 1925 J.C. Posch; aanschrijving nrs. 31, 33, 35, 37 om de gebreken op te heffen.
 • 1929 C.J. Posch; verbouwen voorgevels nrs. 35, 37 onder andere de ramen worden gewijzigd.
 • 1930 C.J. Posch; vernieuwen schutting achter nr. 37 aan de Pompsteeg.
 • 1939 N. Nauta; verbouwen nr. 37 tot woon-winkelhuis. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes. In 1939 voltooiÔngsverklaring.
 • 1939 Th. Dekker namens C.J.Posch; verbouwen zolder nr. 35.
 • 1945 Wed. J. v.d. Berg; aanschrijving nr. 31 opheffen gebreken.
 • 1946 Wed. J. v.d. Berg; aanschrijving nr. 31 opheffen gebreken.
 • 1953 Nrs. 31, 33 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1956 G. v.d. Berg; bouwen nieuwe keuken bij nr. 33.
 • 1971 Gemeente Hoorn; aankoop van het perceeltje grond, waarop een gedeelte van het woonhuis nr. 33, ter grootte van 10 ca voor É 1.900,- van J. Ay.
 • 1975 Nrs. 33, 35 gesloopt.
 • 1976 WBV Hoorn; bouwen van dertig eengezinswoningen aan de Italiaanse Zeedijk, Vijzelstraat en Bottersteeg. • Italiaanse Zeedijk 39
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39 (41)
 • Bewoners
 • 1912 H. Hageman, handel in petroleum en brandstoffen
 • 1920 N. Zwarekant, schoenmaker
 • 1928 N. Zwarekant, schoenmaker
 • 1949 G.H. ten Dam, controleur
 • 1949 P.P. Zwarekant, schoenmaker (h)
 • 1964 T.J. Aardenburg
 • 1981 A. Bart
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Aanbrengen kozijn met twee deuren.
 • 1907 H. Hageman; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1936 H. Zwarekant; vernieuwen dak en dakkapel.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1962 D. Aardenburg; bouwen dakkapel. • Italiaanse Zeedijk 41
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41
 • Gebeurtenissen
 • 1915 N. Bakker; maken afsluitmuur hoek Pompsteeg. • Italiaanse Zeedijk 43-45
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 43-45
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 43, 45 (nr. 45 was 43a)
 • Bewoners
 • nummer 45
 • 1912 C. Stam, vleeshouwer
 • 1920 C. Stam, slager
 • 1928 C. Stam, slager
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J. Wessemius, oprichten slachtplaats en rokerij, aanbrengen zonneschermen en uithangborden nr. 43.
 • 1907 C. Stam; maken spruit, oprichten slachtplaats en vleesrokerij nr. 43.
 • 1909 N.V. Hoornsche Stoombootrederij; maken bergplaats voor 4000 kg hooi op de zolder van nr. 45.
 • 1912 C. Stam; houden van varkens in nr. 43.
 • 1924 C. Stam; verbouwen nr. 45.
 • 1935 C. Stam; bouwen nieuwe voorgevel nr. 43.
 • 1935 C. Stam; verbouwen voorgevel nr. 45 en inwendig veranderen nrs. 43,45. • Italiaanse Zeedijk 47-49
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 47-49
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 47, 49 (45, 47)
 • Bewoners
 • nummer 47
 • 1912 B.H. Bosman, besteller H . Stoomboot Reederij
 • 1920 D. Eijlander, visser
 • 1928 G. Eijlander, visser
 • 1949 R.D. Spanger, chauffeur
 • 1964 J.P. de Greeuw
 • nummer 49
 • 1912 J.P.A. Willemsen, schoenmaker
 • 1920 C. Koster, visser
 • 1928 C. Koster, visser
 • 1964 J. Wittebol
 • Gebeurtenissen
 • 1908 A. Volkers, kleermaker; aanschrijving de gebreken aan de riolering op te heffen.
 • 1938 D. Eijlander; vernieuwen voorgevelraam nr. 47. Aannemer Th. Dekker.
 • 1939 N. Bakker; maken privaat met wc in nr. 47.
 • 1953 Nr. 49 nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1966 Nrs. 47,49 onbewoonbaar verklaard.
 • 1970 Th. Dekker; verbouwen nrs. 47,49.
 • 1977 Onbewoonbaarverklaring nrs. 47, 49 opgeheven daar door verbouwing het karakter van de woning verloren is. • Italiaanse Zeedijk 51
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 51
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 51 (49)
 • Gebeurtenissen
 • 1928 K. Zijp Az.; aanschrijving de voorgevel tot op de balklaag af te breken en de kap aan te wolven.
 • 1947 N.F. Bakker namens D . Wormsbecher; verbreden deurkozijn. • Italiaanse Zeedijk 53-55
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 53, 55; 1988

 • Italiaanse Zeedijk 53-55
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 53, 55 (51, 53)
 • Bewoners
 • nummer 53
 • 1912 J. Beek, houtzager
 • 1920 Wed.H. Herold
 • 1928 N. Smit, smid.-,
 • 1949 H. van Etten
 • 1949 J. Masteling, smid (h)
 • 1964 J. Mastering
 • nummer 55
 • 1912 Wed. H.Messchaert
 • 1920 J. v.d. Waaij
 • Gebeurtenissen
 • 1924 C.J. van Buchem; aanschrijving de nrs. 53, 55 te verbeteren.
 • 1925 N. Smit; oprichten smederij in nr. 55.
 • 1928 N. Smit; uitbreiden smederij in nr. 55.
 • 1930 Joh. Masteling; veranderen kozijn met deur nrs. 53, 55.
 • 1935 J. Masteling; verbouwen werkplaats nrs. 53, 55, hoek Foreestensteeg.
 • 1952 J. Masteling; vergroten smederij nr. 55.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1954 J. Masteling; vernieuwen schuur en maken wc in nr. 53.
 • 1956 J. Masteling; uitbreiden smederij en las- en constructiewerkplaats in nr. 55. • Italiaanse Zeedijk 57
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 57
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 57 (55)
 • Bewoners
 • 1912 V.C. Hageman, in goud en zilver
 • 1920 W. v.d. Hulst, los werkman PEN
 • 1928 W. v.d. Hulst, los werkman
 • 1949 H. Kluft, los werkman
 • 1949 H. Kluft, opperman
 • 1964 H. Kluft
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. Stam; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1957 Gemeente Hoorn; aankoop perceel en recht van erfpacht, groot 80 m≤ voor É 500,- van Wed. J. Verbeek-Schenk.
 • 1959 Onbewoonbaar verklaard. • Italiaanse Zeedijk 59-61
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 59-61
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 59, 61 (57, 59)
 • Bewoners
 • nummer 59
 • 1912 T. Visser, arbeider
 • 1920 F. Visser, los arbeider
 • 1928 T. Visser, visser
 • 1949 R. Rajer
 • nummer 61
 • 1912 Wed. D . Schel
 • 1912 G. Fontijn, houtzager
 • 1920 Wed. A. Freesen, visventster
 • 1928 Wed. A. Freesen-Woestenburg
 • 1949 G. Kaldenbach, venter in galanterieŽn
 • 1949 C.M. Phoelich
 • 1981 T. de Graaff-Wijs
 • Gebeurtenissen
 • 1900 H. Freeze; aanbrengen zonnescherm nr. 59.
 • 1924 Wed. W. de Flart; aanschrijving de nrs. 59, 61 te verbeteren.
 • 1950 Nrs. 59, 61 onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Gemeente Hoorn: aankoop van twee huizen, groot 1 are 40 ca met het recht van erfpacht voor É 260,- van P. de Flart. Nrs. 59, 61 zijn nog op het wisseltonnenstelsel
 • 1953 Nrs. 59, 61 zijn nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten. • Italiaanse Zeedijk 63
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 63
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 63 (61)
 • Bewoners
 • 1912 J. de Graaf, brood- en koekbakker
 • 1920 C. Koster, visser
 • 1920 J. van Doorn, sigarenmaker
 • 1949 A. Vreeker, kalkbrander
 • 1964 A. Vreeker
 • 1981 G.J.H. Scholten
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. de Graaff; verbouwen voorgevel en maken topgevel in een gebroken kap.
 • 1906 J. de Graaff; uitbreiden bakkerij, plaatsen dubbele hete luchtoven.
 • 1919 C.J. van Buchem; bouwen sigarenfabriek achter het perceel.
 • 1928 J. van Doorn; bouwen sigarendroogkamer achter het perceel.
 • 1930 J. van Doorn, uitbreiden sigarenfabriek nr. 63 door het inrichten van Foreestensteeg nrs. 2, 4 tot bergplaatsen voor tabak en tot sigarensorteerderij.
 • 1978 G.J.H. Scholten; verbouwen woning. • Italiaanse Zeedijk 65
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 65
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 65 (67)
 • Pandbeschrijving
  Deur met levensboom in bovenlicht.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. W. Zaal
 • 1912 G. de Flart, timmerman
 • 1920 Wed. L . Walraven, pensionhoudster
 • 1928 Jac. van Doorn, sigarenmaker
 • 1928 Jn. Gons, lantaarnpoetser Gasfabriek
 • 1949 J.A. Swinkels, broodbakker
 • 1949 P.H.W. Swinkels, wassersknecht
 • 1964 C.W. Swinkels-Zaal
 • 1981 P.J. Kieft
 • Gebeurtenissen
 • 1927 M. Verveld-Knol; aanschrijving om het perceel aan te sluiten op het gemeenteriool.
 • 1943 C. Hagenaars namens Mej .M.E. Brozius; aanbrengen wc.
 • 1946 Mej. M. Brozius; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1955 Mej. M. Brozius; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1966 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1978 P. Kieft ; verbouwen en uitbreiden woonhuis. • Italiaanse Zeedijk 67
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nr. 67

 • Italiaanse Zeedijk 67
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 67 (69) monument
 • Pandbeschrijving
  Pand uit de 17de of 18de eeuw zonder verdieping. Pannen schilddak met dakkapel. Deur met hoog, zesruitsbovenlicht.
 • Bewoners
 • 1912 G. Brevť, melkslijter
 • 1920 G. Brevť, melkhandel
 • 1928 G. Brevť, melkslijter
 • 1964 H.M.J. Verschoor
 • 1981 E. Schade
 • Gebeurtenissen
 • 1920 G. Brevť; verbouwen onder andere herstellen van de voorgevel en aansluiten aan het gemeenteriool ten behoeve van menagewater.
 • 1941 V. Hakhoff; maken wc.
 • 1943 N. Bakker namens G. Brevť; bouwen schoorsteen bij het perceel.
 • 1967 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1969 Gemeente Hoorn; aankoop van het huis met erf, groot 1 are 66 ca voor É 9.140,- van G.J. Brevť.
 • 1977 B. de Graaff; restaureren perceel. • Italiaanse Zeedijk 69
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 69
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 69 (71)
 • Bewoners
 • 1912 B. Engel, koopman
 • 1920 B. Engel, vishandelaar
 • 1928 B. Engel, visventer
 • 1949 H. de Ridder, landarbeider
 • 1981 J.G. van Dijk
 • Gebeurtenissen
 • 1924 W. Opmeer; aanschrijving nr. 69 en Modderbakken nr. 17 te verbeteren.
 • 1949 Gemeente Hoorn; aankoop van het huis met erf, groot 95 ca voor É 1.600,- van D . Jonkman.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel. • Italiaanse Zeedijk 71
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 71
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 71 (73)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. E. Woestenburg
 • 1920 Wed. E. Woestenburg, winkelierster
 • 1928 H.J.M. Schouten, haringventer
 • 1981 J. Rinses
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Wed. E. Woestenburg; aanbrengen zonnescherm.
 • 1924 H.G. Polak; aanschrijving de nrs. 23, 71, 73 te verbeteren.
 • 1932 H.G. Polak; aanschrijving nrs. 71, 73 te verbeteren.
 • 1933 H.G. Polak; aanschrijving nrs. 71, 73 te verbeteren.
 • 1938 J.C. Hageman namens H . G. Polak; inrichten nrs. 71, 73 tot pakhuis en wijzigen voorgevel.
 • 1959 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 71, 73. Sloper B. Beuving. • Italiaanse Zeedijk 73
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 73
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 73 (75)
 • Bewoners
 • 1912 B. Otte, koopman
 • 1920 B. Otte, koopman
 • 1928 Jn. Blokker, visser
 • 1981 M. van der Zel
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.B. de Vries; aanbrengen reclamebord.
 • 1924 H.G. Polak; aanschrijving de nrs. 23, 71, 73 te verbeteren.
 • 1927 J. Blokker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1932 H.G. Polak; aanschrijving nrs. 71, 73 te verbeteren.
 • 1933 H.G. Polak; aanschrijving nrs. 71, 73 te verbeteren.
 • 1937 C. Bruin namens H . G. Polak; vervangen houten schutting bij Melknapsteeg.
 • 1938 J.C. Hageman namens H . G. Polak; inrichten nrs. 71, 73 tot pakhuis en wijzigen voorgevel.
 • 1959 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 71, 73. Sloper B. Beuving. • Italiaanse Zeedijk 75-77
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 75-77
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 75, 77 (77, 79)
 • Gebeurtenissen
 • 1881 Op 1 mei 1881 werd sterke drank in 't klein verkocht door Hendrik Haverbusch, opgevolgd op 1 mei 1882 door Willem Zaal. In 1892 is de vergunning ingetrokken (nr. 77).
 • 1907 Nrs. 75, 77 onbewoonbaar verklaard.
 • 1908 B. van Kleef; oprichten smederij; verzoek wordt ingetrokken. Commissaris van Politie deelt mee dat de nrs. 75, 77 onbewoond en van het teken onbewoonbaar verklaard zijn voorzien.
 • 1914 B. van Kleef; tijdelijk gebruiken nr. 75 en Foreestensteeg nr. 1 (beiden onbewoonbaar verklaard) voor beenderenbewaarplaats.
 • 1915 S. Kroonenburg; inrichten tot lompenbewaarplaats nrs. 75, 77.
 • 1919 S. Kroonenburg; plaatsen kachel in zijn lompen sorteerplaats.
 • 1970 Bonbon- en Dessertfabriek; slopen nrs. 75, 77. • Italiaanse Zeedijk 79
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nr. 79

 • Italiaanse Zeedijk 79
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 79 (81) monument
 • Pandbeschrijving
  Pand uit de 18de eeuzv met lage verdieping en schilddak. In de onderpui deur met toogpaneel en bovenlicht. Bovenvenster met 15-ruitsschuifraam.
 • Bewoners
 • 1912 Corn. Koster, visserman
 • 1920 J. Waterman, timmerman
 • 1981 D. Feenstra
 • Gebeurtenissen
 • 1935 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1938 M. Peerdeman namens Wormsbecher; veranderen perceel, en het als pakhuis in gebruik nemen.
 • 1939 Onbewoonbaar verklaring opgeheven daar karakter van de woning is verloren.
 • 1979 Stichting Stadsherstel; restaureren pand. Architect N. Boschma te Edam. • Italiaanse Zeedijk 81
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 81
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 81 (83)
 • Pandbeschrijving
  Gevelsteen: ' In 't vriesbotervat'.
 • Bewoners
 • 1912 Corn. de Groot
 • 1920 C. de Groot, melkhandel
 • 1928 C. de Groot, melkslijter
 • 1949 C. de Groot
 • 1949 N. de Groot, huistimmerman
 • 1964 N. de Groot
 • 1981 N. de Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1904 C. de Groot; verbouwen perceel en bewoonbaarverklaring.
 • 1907 C. de Groot; stallen van vee gebeurt zonder toestemming, vee wordt overgebracht naar de Schellinkhoutersteeg nr. 1.
 • 1979 N. de Groot; verbouwen, uitbreiden woonhuis. • Italiaanse Zeedijk 83
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nr. 83; 1963

 • Italiaanse Zeedijk 83
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 83
 • Bewoners
 • 1912 P.Hooijboer, arbeider
 • 1920 Jb. de Groot, visser
 • 1920 P. Hooijboer, loopknecht
 • 1928 C. Lakeman
 • 1949 H. Berkeveld, grondwerker; secretaris van de klaverjasclub Het Zuiden
 • 1981 G. Aberkrom
 • Gebeurtenissen
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1963 Bonbon en Dessertwerkenfabriek 'de Hoorn'; slopen van de woning nr. 83 onder voorwaarde dat de vrijkomende onderdelen van monumentale waarde, zoals de ingangspui en de raamkozijnen in de voorgevel, alsmede de oude gele handvormsteen van de rechter zijgevel ter beschikking van de Gemeente Hoorn worden gesteld.
 • 1971 Bonbonfabriek 'de Hoorn'; plaatsen suikertank in nrs. 83, 85, 87, 89, 91. • Italiaanse Zeedijk 85-89
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 85-89
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 85, 87, 89, 89 rood (87, 89, 91, 91)
 • Bewoners
 • nummer 85
 • 1912 Wed. J. Waterman
 • 1920 A. Duinmaijer, gemeente-arbeider
 • 1949 L. Ursem, koopman
 • 1981 H.H.M. Beckman
 • nummer 87
 • 1912 Wed. C. Doffer
 • 1920 Wed. C. Doffer
 • 1920 Alb. Keizer
 • 1920 A. Selie, visser
 • 1928 Wed. C. Doffer-v.d. Hulst
 • 1949 C. op den Kelder, grondwerker
 • 1981 C.J. Boven
 • nummer 89
 • 1912 J. Timmer, arbeider
 • 1912 Wed. C. Kaag
 • 1912 A. Duinmaijer
 • 1920 H. Kramer, gemeente-arbeider
 • 1928 P. Boeder, los arbeider
 • 1928 W. Gleijsteen, metselaar
 • 1981 J.P. Groeneweg
 • Gebeurtenissen
 • 1919 G.M. Godvliet; aanschrijving het pand nr. 89 rood te voorzien van een lozing voor menagewater.
 • 1923 Nrs. 85, 87, 89 onbewoonbaar verklaard.
 • 1925 G. Godvliet; verbouwen nrs. 85, 87, 89, 89 rood, deze worden onbewoonbaar verklaard; er worden vier woningen gemaakt. Aannemer V. Hakhoff.
 • 1926 G. Godvliet; bewoonbaarverklaring nrs. 85, 87, 89, 89 rood.
 • 1946 P.M. Godvliet; aanschrijving en gebreken van nr. 85 op te heffen.
 • 1949 Nrs. 85, 87, 89 onbewoonbaar verklaard en vůůr 1956 zijn deze panden gesloopt. • Italiaanse Zeedijk 91
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 91
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 91
 • Bewoners
 • 1949 Bonbon- en dessertwarenfabriek De Hoorn (hinderwetvergunning 30-6-1949)
 • 1949 4 A.P.E. Weijling, kistenmaker
 • 1949 E. Weijling, kistenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1903 N.V. Hoornsche Stoombootreederij Horjus en Co; maken paardenstal
 • 1904 N.V. Hoornsche Stoombootreederij; vergroten paardenstal
 • 1904 D. Jonkman; verbouwen pakhuis en maken nieuwe schutting achter het perceel.
 • 1905 D. Jonkman; leggen spruit en aansluiting op gemeenteriool ten behoeve van menagewater en fabriekswater.
 • 1906 D. Jonkman; bouwen houtloods op het terrein achter het pand.
 • 1907 D. Jonkman; vergroten perceel door bij-bouw.
 • 1908 D. Jonkman; uitbreiden stoomkistenfabriek door plaatsen van een zuiggasmotor van 24 PK en maken afdak achter het perceel.
 • 1911 D. Jonkman; tijdelijk leggen buisleiding door de Brouwerij steeg naar de Nieuwendam.
 • 1915 D. Jonkman; plaatsen gasmotor.
 • 1934 P. de Jong Pzn.; uitbreiden bestaande inrichting tot het reinigen van zaden door het plaatsen van vijf elektromotoren.
 • 1948 Th. Dekker namens P. Hoorn te Zaandam; verbouwen pakhuis tot Bonbon- en Dessertwerkenfabriek.
 • 1953 P. Hoorn namens Bonbon- en Dessertwerkenfabriek 'de Hoorn'; verbouwen fabriek onder andere bepleisteren voorgevel en uitbreiden fabriek.
 • 1954 Bonbonfabriek 'de Hoorn'; bouwen kantoorruimte en inrichten kleed- en wasgelegenheid.
 • 1956 Bonbonfabriek 'de Hoorn'; wijzigen kookafdeling en uitbreiding van het machinepark.
 • 1963 Bonbonfabriek 'de Hoorn'; uitbreiden fabriek.
 • 1964 Bonbonfabriek 'de Hoorn'; verbouwen glaceerafdeling nrs. 83, 85, 87, 89, 91.
 • 1966 Bonbon- en Dessertwerkenfabriek 'de Hoorn'; verbouwen glaceerafdeling.
 • 1971 Bonbonfabriek 'de Hoorn'; plaatsen suikertank in nrs. 83, 85, 87, 89, 91.
 • 1972 Bonbonfabriek 'de Hoorn'; hinderwetvergunning fabriek van suikerwerken en chocoladeartikelen in nrs. 83, 85, 87, 89 ,91. • Italiaanse Zeedijk 2-16
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 2-16
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (nrs. 2, 2a t/m 2g)
 • Bewoners
 • nummer 04
 • 1912 K. Snoek, schoorsteenveger
 • 1920 L. v.d. Zel, kaaskopersknecht
 • 1928 A.P.E. Weijling, kistenmaker
 • 1964 E. Weijling
 • nummer 06
 • 1912 J. Boersma, kapitein Rotterdammerboot
 • 1920 J. Boersma, schildersknecht
 • 1928 D. Hagenaar, metselaar
 • 1949 A. van Dijk, loopknecht
 • 1964 G. Reurslag
 • 1981 G.J. Laponder
 • nummer 08
 • 1912 W.A. Willemsen, goudsmid
 • 1928 H. Endema, agent van politie
 • 1964 N.J. Verbeek
 • 1981 E. Hoedt-Smidt
 • nummer 10
 • 1912 D. Keij ser, banketbakkersbediende
 • 1920 A.P. Bongers, arbeider PEN
 • 1920 L. Osinga, zetschipper
 • 1928 L. Osinga, vrachtschipper
 • 1949 P. Schuffel, kaasknecht
 • 1964 C. Huijsman
 • 1981 B. Loos
 • nummer 12
 • 1912 F. Hakhoff, timmerman
 • 1920 V. Hakhoff, timmerman
 • 1949 J. Rutgrink, grondwerker
 • 1964 A. Kroonenburg
 • 1981 F. Hart
 • nummer 14
 • 1912 A. Beek, kaaskopersknecht
 • 1920 A. Beek, kaaskopersknecht
 • 1928 Jac. Schuurman, kaaskopersknecht
 • 1949 J. Schuurman, kaasknecht
 • 1964 J. Schuurman
 • 1981 N. Bakker
 • nummer 16
 • 1912 L. Osinga, arbeider
 • 1920 L. Osinga, kapitein motorschip
 • 1928 G. Wijbenga, schippersknecht Rijkswaterstaat
 • 1949 A. Schuurman, portier-magazijnbediende
 • 1949 N.V. Drukkerij Edecea, tel. 4823
 • 1964 A. Schuurman
 • 1981 G. Hart
 • Gebeurtenissen
 • 1903 C. Woestenburg, timmerman; bouwen zeven arbeiderswoningen en een pakhuis en aanbrengen buisleiding voor menagewater. In 1904 bewoonbaarverklaring.
 • 1916 D. Jonkman; plaatsen van een klamp hooi achter nr. 16.
 • 1921 W.J. Wormsbecher; verbouwen nr. 16.
 • 1937 A. van Dijk ; aanbrengen wc in nr. 6.
 • 1940 De eigenaren van de percelen worden aangeschreven om de houten wand op zolder te vervangen door een stenen muur. Eigenaren zijn: A.P.E. Weiling nr. 4; A. van Dijk nr. 6; A. van Duin en J. van Brussel nr. 8; L. Osinga nr. 10; Th. Bakker nr. 12; J. Schuurman nr. 14; N.V. Edecea nr. 16.
 • 1942 N.V. Texindus te Amsterdam; oprichten fabriek voor het vervaardigen van tricot ondergoederen.
 • 1943 A. Molenaar jr. namens N.V. Textiel industrie Texindus' te Amsterdam; maken van acht privaten in het fabrieksgebouw; in plaats van geasfalteerde buizen wordt voor de afvoer van faecaliŽn gresbuis gebruikt.
 • 1948 Th. Bakker; aanschrijving nr. 12 om de gebreken op te heffen.
 • 1948 Drukkerij Edecea; bouwen schuurtje voor loodsmelting nr. 16.
 • 1950 Drukkerij Edecea; maken wc en aansluiten op het gemeenteriool nr. 16.
 • 1953 Nr. 4 nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1953 R. Verhoogd; vervangen wisselton door wc in nr. 8.
 • 1954 Osinga; vervangen wisselton door wc in nr. 10.
 • 1967 Gemeente Hoorn; aankoop van het woonhuis met erf, groot 74 ca voor É 12.000,- van Gerrit Reurslag. • Italiaanse Zeedijk 18
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 (2)
 • Bewoners
 • 1912 N. Diepen, arbeider
 • 1920 F. Opmeer, schilder
 • 1928 Wed. F. Opmeer-Kragt
 • 1949 P.M. Kragt
 • 1949 M.C. Opmeer, strijkster
 • 1964 M.C. Opmeer
 • 1964 J. Opmeer
 • 1981 L. Peereboom
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Mej. M.C. Opmeer; aanschrijving aanbrengen van een ondergrondse afvoer voor menagewater.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel. • Italiaanse Zeedijk 20
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Italiaanse Zeedijk nr. 20

 • Italiaanse Zeedijk 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 (4)
 • Pandbeschrijving
  In bovenlicht deur een levensboom.
 • Bewoners
 • 1912 J. Groot, melkslijter
 • 1912 H. Opmeer, schilder
 • 1920 H. Vis, sigarenmaker
 • 1928 J.N. v.d. Jagt, timmerman
 • 1949 C.H. Peijnenburg, chauffeur
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J.N. van der Jagt; aanschrijving een ondergrondse afvoer voor huiswater te maken.
 • 1938 J.N. van der Jagt; aanschrijving een ondergrondse afvoer voor huiswater te maken.
 • 1948 J.N. van der Jagt; aanschrijving een ondergrondse afvoer voor huiswater te maken.
 • 1950 P. Dudink; aanschrijving omdat het houten privaat is vergaan, de schoorsteen in de keuken doorregent, de roetplaat is vergaan.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1959 P. Dudink; aanschrijving omdat de kap bouwvallig en het pannendak ingestort is; veroorzaakt wateroverlast bij nr. 22. • Italiaanse Zeedijk 22
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 (6)
 • Bewoners
 • 1912 W.Tros, viskoopman
 • 1920 W.Tros, vishandelaar
 • 1928 W.Tros, visventer
 • 1964 A.M. Musman-Leegwater
 • Gebeurtenissen
 • 1924 W. Tros; aanschrijving een ondergrondse afvoer voor menagewater te maken.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1954 G. v.d. Steeg; verbouwen en verbeteren nr. 22.
 • 1977 C. Bernhart; verbouwen woning, bouwen schuur. • Italiaanse Zeedijk 24-26
  HDS

  Italiaanse Zeedijk nrs. 26, 24

 • Italiaanse Zeedijk 24-26
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 24, 26 (8,10) monument
 • Pandbeschrijving
  Dubbel dwarshuis onder pannen zadeldak, 18de eeuw. Voorgevel met houten kroonlijst.
 • Bewoners
 • nummer 24
 • 1920 K. Zijdewind, koopman
 • 1928 C.N. Langedijk, kistenmaker
 • 1949 H. Galis, landarbeider
 • 1964 A. Denneman-Giezen
 • nummer 24, 26
 • 1981 H.W. Saaltink
 • nummer 26
 • 1912 Joh. van Riel, kaaskopersknecht
 • 1920 Joh. de Vries, broodbakker
 • 1928 J. de Vries, broodbakker
 • 1949 A.F. Nieuwboer, typograaf
 • 1964 E. Selie-Huisman
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. de Vries; aanschrijving een ondergrondse afvoer voor menage water te maken voor de nrs. 24, 26 en de kap te versterken door het aanbrengen van een stut onder de middengording nrs. 24, 26, het ijzeren dakraam te herstellen in nr. 24.
 • 1933 Jb. Appel; plaatsen 2 wc's en aansluiten op gemeenteriool nrs. 24, 26.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop van de twee woonhuizen met erven (inclusief twee andere percelen) voor É8500,- van mevr. G. Engel.
 • 1968 Nrs. 24, 26 onbewoonbaar verklaard.
 • 1979 Stichting Stadsherstel Hoorn; restauratie en samenvoeging nrs. 24, 26. Architect N. Boschma, Edam. Aannemer Konst en van Polen. • Italiaanse Zeedijk 28
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 (12)
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Velthoven, timmerman
 • 1920 J. van Veldhoven, timmerman
 • 1928 Jb. van Veldhoven, timmerman
 • 1949 Wed. M. Kruunenberg-van Veldhoven
 • 1964 G. Slot-Kroonenburg
 • Gebeurtenissen
 • 1947 G. Slot; verbouwen nr. 28; maken wc met aansluiting op gemeenteriool en kleine wijzigingen. Aannemer G. Jorritsma.
 • 1979 Gemeente Hoorn; slopen perceel.
 • 1980 H. Schmidt en R. Potma; bouwen woning. Architect Gerrit Hartog. Aannemer Peerdeman, Zwaag. • Italiaanse Zeedijk 30-32
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 30-32
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 30, 32 (14, 16)
 • Bewoners
 • nummer 30
 • 1912 Wed. P. Bakker
 • 1949 H. van den Berg, electricien
 • 1949 J. van den Berg, vishandelaar (h)
 • 1949 G. de Graaff
 • 1964 H. van den Berg
 • 1981 S. van den Berg-Colhorn
 • nummer 32
 • 1912 J. Olthoff, fabrieksarbeider
 • 1920 Joh. Olthoff
 • 1928 A.P. Bongers, petroleumventer
 • 1949 J. Wiggers, expeditiechef
 • 1964 J.J. Wolda
 • 1981 F.A. van der Waals
 • Gebeurtenissen
 • 1924 S. Kroonenburg; aanschrijving de nrs. 30, 32 te verbeteren.
 • 1936 J. Appel; herbouwen nrs. 30, 32. Architect H . IJkel.
 • 1938 J. van den Berg; verbouwen nrs. 30, 32.
 • 1978 E. van den Berg; verbouwen nr. 30. • Italiaanse Zeedijk 34
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 (18)
 • Bewoners
 • 1912 J.B. Bakker, cafťbediende
 • 1920 Wed. J. Bakker
 • 1928 H. Waalkens, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 C. van der Zel, magazijnbediende
 • 1949 J. van der Zel, sigarenmaker
 • 1964 C. de Boer-Klijn
 • 1964 W. Verus
 • 1981 J.W. van Riel
 • Gebeurtenissen
 • 1904 D. Jonkman; vernieuwen bestaande houten schutting.
 • 1976 J.W. van Riel; verbouwen woning. • Italiaanse Zeedijk 36
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 (20)
 • Bewoners
 • 1912 P. Velt, fabrieksarbeider
 • 1920 Jb. Velt, stoker Gasfabriek
 • 1928 J.Velt
 • 1928 Tj. Kramer-Velt
 • 1949 F. de Reus
 • 1964 B. Bakker
 • 1981 C. Lagemaat
 • Gebeurtenissen
 • 1904 S. Visser; leggen spruit voor afvoer faecaliŽn, schrob- en menagewater nrs. 36, 38.
 • 1929 D. van Meurs; herstellen schutting staande achter nr. 36 langs de Jan Haringsteeg. • Italiaanse Zeedijk 38
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 (22)
 • Bewoners
 • 1912 J.G. Kramer, timmerman
 • 1920 A. Kramer, timmerman
 • 1920 J. Kramer, kistenmaker
 • 1928 A.J. van Dommelen, ambtenaar
 • 1949 A.J. van Dommelen
 • 1964 E.J. van Dommelen-Houben
 • 1981 N.J. Blokdijk
 • Gebeurtenissen
 • 1904 S. Visser; leggen spruit voor afvoer faecaliŽn, schrob- en menagewater nrs. 36, 38. • Italiaanse Zeedijk 40
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40 (24)
 • Bewoners
 • 1912 H. Smit, sigarenmaker
 • 1920 D. ten Have, meesterknecht weverij
 • 1920 Rijkswerkinrichting
 • 1920 H. Smit, sigarenmaker
 • 1928 D. ten Have, werkmeester weverij Rijkswerkinrichting
 • 1928 H. Smit, sigarenmaker
 • 1949 P. Lenior, loopknecht
 • 1964 A. Lenior-Tiemis
 • 1964 C. Selie
 • 1981 J.N. Blokdijk
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Wed. G.J.H. Valk; leggen spruit voor de afvoer van menagewater nrs. 40, 42 naar het gemeenteriool in de Jan Haringsteeg.
 • 1908 K. Landa; aanbrengen uithangbord aan de voorgevel.
 • 1940 P. Pranger; maken closet met waterspoeling.
 • 1961 Gemeente Hoorn; aankoop van het woonhuis met erf samen met drie andere percelen voor É8500,- van G. Engel (nrs. 24, 26).
 • 1975 Gemeente Hoorn; vernieuwen keuken, toilet en doucheruimte. • Italiaanse Zeedijk 42
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 (26)
 • Bewoners
 • 1912 J.W. Vis, stoffeerder
 • 1920 J.W. Vis, meubelmaker
 • 1928 J.W. Vis, meubelmakersknecht
 • 1949 A. Selie, visser (h)
 • 1964 G.E. de Graaff
 • 1964 J. de Graaff
 • 1981 J.W. Appel
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Wed. G.J.H. Valk; leggen spruit voor de afvoer van menagewater nrs. 40, 42 naar het gemeenteriool in de Jan Haringsteeg. • Italiaanse Zeedijk 44
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 (28)
 • Bewoners
 • 1912 J.C. van der Ley, ambtenaar Rijkswaterstaat
 • 1920 J.C.L. van der Ley, gepensioneerd ambtenaar Rijkswaterstaat
 • 1928 J.C.L. van der Ley
 • 1949 Th. Veeken, landarbeider
 • 1949 J. Waard, houtbewerker
 • 1949 F.C. Waard, typograaf
 • 1964 J. Waard
 • 1981 J. van Schagen
 • Gebeurtenissen
 • 1907 J. Egelman; leggen spruit voor afvoer faecaliŽn en menagewater naar het gemeenteriool.
 • 1962 Gemeente Hoorn; aankoop van het woonhuis met erf, groot 85 ca voor É 4225,- van Mevr. G. Egelman op de openbare veiling 20 december 1962.
 • 1975 Gemeente Hoorn; vergroten/vernieuwen keuken, toilet en douche. • Italiaanse Zeedijk 46
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46 (30)
 • Bewoners
 • 1912 H. Selie, sigarenmaker
 • 1920 M. Blindeman sr., koopman
 • 1928 D. Polak, lompenhandelaar
 • 1949 A. Selie, huisschilder
 • 1949 D. de Vogel, grondwerker
 • 1981 D.J. Emmerink
 • Gebeurtenissen
 • 1912 G. Oosterman; aanbrengen riolering en aansluiting op gemeenteriool in de Jan Haringsteeg.
 • 1920 V. Hakhoff; verbouwen kap; sporenkap wordt een mansardekap.
 • 1947 Wed. Wormsbecher; aanschrijving de riolering te herstellen.
 • 1964 J.J. Hauwert; verbouwen perceel. • Italiaanse Zeedijk 48
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 48
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 48 (32)
 • Bewoners
 • 1912 M. Blindeman, koopman
 • 1920 M. Blindeman jr., lompenknecht
 • 1928 G. Slot, koopman in groenten
 • 1928 H.H. de Monnink, hoofdagent van politie
 • 1949 A.J. Slot, aardappelen, groenten en fruit
 • 1949 A.J. Slot, groentenhandelaar (h)
 • 1949 G. Slot, groentenhandelaar (h)
 • 1964 A.J. Slot
 • 1981 H.G. de Lange
 • Gebeurtenissen
 • 1914 L. Dijkstra; maken inrichting voor het bergen van petroleumwagens.
 • 1948 A. Slot; aansluiten perceel op het gemeenteriool ten behoeve van aardappelschilmachine. Aannemer G. Jorritsma.
 • 1950 A. Slot; verbouwen woonhuis tot winkelhuis en maken winkelpui. Aannemer Th . Dekker. • Italiaanse Zeedijk 50
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 50
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50 (34)
 • Bewoners
 • 1912 L. Dijkstra, koopman en winkelier
 • 1920 F. de Jong, in koloniale waren
 • 1928 H. Schuffel, visser
 • 1949 H. Feller, levensmiddelen
 • 1949 H. Feller, kruidenier (h)
 • 1964 J.A. van Kalken
 • 1981 J.P. de Greeuw
 • Gebeurtenissen
 • 1902 L. Dijkstra; amoveren en wederopbouwen keuken achter het perceel; aanbrengen deurkozijn met deur en hijsbalk in de gevel aan de Pompsteegzijde, tevens wordt een bewoonbaarverklaring afgegeven.
 • 1921 V. Hakhoff; verbouwen perceel.
 • 1948 J. v.d. Berg namens H . Feller; hernieuwen onderpui winkelhuis. • Italiaanse Zeedijk 52
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 60, 58, 56, 54, 52

  Italiaanse Zeedijk nr. 52

 • Italiaanse Zeedijk 52
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52 (36) monument
 • Pandbeschrijving
  Gepleisterd pand met verdieping en schilddak, 17de of 18de eeuw. Hoge houten onderpui van vroeg 19de eeuws karakter. Hoekpand aan de Pompsteeg.
 • Bewoners
 • 1912 E. Pieters, broodbakker
 • 1920 E. Pieters
 • 1920 P.H. Visscher, brood- en koekbakker
 • 1928 W. Aay, bakker
 • 1949 H. Reuvers, bakker (h)
 • 1964 H.J. Liefaard
 • 1981 M. Heemskerk
 • Gebeurtenissen
 • 1902 E. Pieters; oprichten brood- en koekbakkerij.
 • 1903 Th. de Lange; aanbrengen uithangbord.
 • 1927 G. en A. Pieters; aanschrijving tot verbeteren. • Italiaanse Zeedijk 54
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 60, 58, 56, 54, 52

 • Italiaanse Zeedijk 54
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 54 (38) monument
 • Pandbeschrijving
  Pand met verdieping en schilddak, iyde eeuw. Eenvoudige gevel met puibalk en houten gootlijst.
 • Bewoners
 • 1912 D. Rond, broodbakker
 • 1920 D. Rond, brood-en koekbakker
 • 1928 D. Rond, brood- en koekbakker
 • 1949 Z. Stehouwer, Luxe Brood- en Banketbakkerij, Chocolaterie, tel. 4406
 • 1949 Z. Stehouwer, brood- en banketbakker (h) (vestigingsvergunning 2-4-1949)
 • 1964 C.P. Straaijer
 • 1981 A.F. Ie Due
 • Gebeurtenissen
 • 1904 C. de Groot; bouwen nieuwe voorgevel
 • 1917 Eigenaren nrs. 54, 56 en Pompsteeg nrs. 2, 4 worden aangeschreven om een ondergrondse afvoer van menagewater te maken.
 • 1942 J. Steehouwer; maken wc. Aannemer Th . Dekker.
 • 1947 Z. Steehouwer; uitbreiden broodbakkerij door bijplaatsen heet-wateroven, deegmachine en klutsmachine. • Italiaanse Zeedijk 56
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 60, 58, 56, 54, 52

 • Italiaanse Zeedijk 56
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 56 (40) monument
 • Pandbeschrijving
  Gepleisterd pand met verdieping en schilddak, 17de eeuws. Eenvoudige gevel met puibalk, vensters met twaalf- en zesruitsschuiframen en houten kroonlijst.
 • Bewoners
 • 1912 J. Bakker, bierbottelaar
 • 1920 J. van Doorn, sigarenmaker
 • 1920 E. Pieters, geheelonthouders-koffiehuis
 • 1928 E.Pieters, tehuis voor onbehuisden
 • 1949 G.A.M.Ph. Pieters, cheffin kruidenierszaak
 • 1964 G.A.M.F. Pieters
 • 1964 M.A.P. v.d. Bovenkamp-Pieters
 • 1981 D.B. van der Put
 • Gebeurtenissen
 • 1905 F.J. Kragt; verkoop van andere dan sterke drank in het beneden achterlokaal.
 • 1907 Wed. F.J. Kragt geb. Kok; verbouwen perceel, aanbrengen uithangbord en overname drankverlof van haar man, eind 1907 wordt drankverlof overgeschreven op naam van H . Kragt.
 • 1911 H. Kragt; intrekken bierverlof. Jacob Bakker krijgt bierverlof.
 • 1912 Jac. van Doorn; bierverlof.
 • 1917 Eigenaren nrs. 54, 56 en Pompsteeg nrs. 2, 4 worden aangeschreven om een ondergrondse afvoer van menagewater te maken.
 • 1919 Wed. Hilterman; aanschrijving de afvoer voor menagewater te verbeteren.
 • 1920 Jac. van Doorn; aanbrengen uithangbord.
 • 1924 E. Pieters; aanschrijving de bewoning der verdieping te staken (huis wordt door twee gezinnen bewoond en is daarvoor ongeschikt).
 • 1935 E. Pieters; maken wc en aansluiten aan het gemeenteriool.
 • 1946 Fa. Gronert en Moeijes namens Mej. Pieters; herstellen en verbouwen perceel onder andere slopen schoorsteen en achtertopgevel. • Italiaanse Zeedijk 58
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 60, 58, 56, 54, 52

 • Italiaanse Zeedijk 58
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 58 (42) monument
 • Pandbeschrijving
  Voormalig Vissersgildehuis. Bakstenen trapgeveltjes met verdieping, xvil, boven xvm, gedichte pui.
 • Bewoners
 • 1912 M. Schoof, kaashandel
 • 1920 M. Schoof, in boter en kaas
 • 1949 G. Soering, borstelmaker (h)
 • 1964 J. Knijn
 • 1981 J.P. van Wijk
 • Gebeurtenissen
 • 1901 M. Schoof; houden van drie varkens in plaats van twee varkens in een hok achter het perceel; de aanvraag om zes in plaats van twee varkens te houden wordt afgewezen.
 • 1903 M. Schoof; oprichten van een smederij in een loods achter het perceel.
 • 1921 Er zijn een aantal noodzakelijk herstellingen aan het pand verricht.
 • 1933 N. Bakker namens J. Schoof; aansluiten aan gemeenteriool ten behoeve van faecaliŽn en menagewater.
 • 1949 Gevel van het pand in zeer slechte staat; metselwerk is slecht; ankerwerk is niet goed. Het betreft hier een 17de eeuws perceel dat van binnen nog grotendeels de oude indeling bezit. Er bevindt zich een voorhuis in met opkamer en onderkamer. Naar de bovenverdieping voert een fraaie spiltrap.
 • 1973 J.P. van Wijk; restaureren voorgevel. Architect IJ. Kok. Aannemer Fa. V. Hakhoff en Zn. • Italiaanse Zeedijk 60
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 60, 58, 56, 54, 52

 • Italiaanse Zeedijk 60
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 60 (44) monument
 • Pandbeschrijving
  Met onderdelen van afgebroken nr. 68 herbouwd perceel.
 • Bewoners
 • 1920 A. Blokdijk, los werkman
 • 1928 A. Blokdijk, houtzagersknecht
 • 1949 Wed. G. van der Gragt-Blokdijk
 • 1964 H. Reuvers
 • 1973 A.J. Blokdijk, houtzager
 • 1981 H. Reuvers
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Wed. A. Potgieser; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1924 Wed. C. Pool-Wormsbecher; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1951 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1951 Gemeente Hoorn; aankoop huis met erf, groot 61 ca voor É 900, - van Wed. C. Pool-Wormsbecher.
 • 1954 Woning is opnieuw gebouwd, gebruik makend van restauratiesteen. Voor de voorgevel is gebruik gemaakt van het puikozijn met voordeur en de raamkozijn van nr. 68. Aannemer Th. Dekker. Architect de gemeente-architect. • Italiaanse Zeedijk 62
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 62-76, detail

 • Italiaanse Zeedijk 62
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 62
 • Bewoners
 • 1912 H. van Doorn, in kruidenierswaren
 • 1920 J.P. de Greeuw
 • 1928 J.P. de Greeuw, koopman in lompen
 • 1949 J.P. de Greeuw, chauffeur
 • 1964 H. Galis
 • 1981 A.A. Galis-Schilder
 • Gebeurtenissen
 • 1920 B. van Hinte; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1924 B. van Hinte; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1951 perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1951 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Gemeente Hoorn; aankoop van twee woonhuizen (nrs. 62, 64) met erven groot 1 are 22 ca voor É1500,- van J.P. Kaag.
 • 1952 Pand wordt gesloopt.
 • 1953 Gemeente Hoorn; nieuwbouw van vijf woningen Italiaanse Zeedijk nrs. 62, 64, 66, 68, 70. • Italiaanse Zeedijk 64
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 62-76, detail

 • Italiaanse Zeedijk 64
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 64 (48)
 • Bewoners
 • 1912 J. Waterman, timmerman
 • 1920 KI. Bakker, los werkman
 • 1949 C. Kroonenburg, koopman (h)
 • 1964 G.W.A.P.F. Schuurman
 • 1981 G.W.A.P.F. Schuurman
 • Gebeurtenissen
 • 1920 H.G. Polak; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1924 D. Deen; aanschrijving nr. 64, Pompsteeg nrs. 12, 14 en Melknapsteeg nr. 9 te verbeteren.
 • 1936 E. Nannings namens Nieuwboer; maken dakkapel.
 • 1936 A. Middelink; verbouwen perceel.
 • 1951 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1951 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Gemeente Hoorn; aankoop van twee woonhuizen (nrs. 62, 64) met erven groot 1 are 22 ca voor É1500,- van J.P. Kaag.
 • 1952 Gesloopt.
 • 1953 Gemeente Hoorn; nieuwbouw van vijf woningen Italiaanse Zeedijk nrs. 62, 64, 66, 68, 70. • Italiaanse Zeedijk 66
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 62-76, detail

 • Italiaanse Zeedijk 66
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 66 (50)
 • Bewoners
 • 1912 P. Heertjes, fabrieksarbeider
 • 1920 J. Sas, gemeente-arbeider
 • 1928 J. Sas, arbeider gemeente-reiniging
 • 1949 Onbewoonbaar verklaard 30-8-1949
 • 1964 P.D. de Vries
 • 1981 H.J. Buis
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Deen; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1924 S.A. Bosman; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1949 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Gemeente Hoorn; aankoop van het pand voor É 365 , - van Wed. S.A. Bosman-Polak.
 • 1952 Gesloopt.
 • 1953 Gemeente Hoorn; nieuwbouw van vijf woningen Italiaanse Zeedijk nrs. 62, 64, 66, 68, 70. • Italiaanse Zeedijk 68
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 62-76, detail

 • Italiaanse Zeedijk 68
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 68 (52)
 • Bewoners
 • 1912 A. Gorter, tuinman
 • 1920 J. Wittebol, los werkman
 • 1928 J. Wittebol, knecht brandstoffenhandel
 • 1949 Onbewoonbaar verklaard 30-8-1949
 • 1964 P. Keizer
 • 1981 T. de Best-Sas
 • Gebeurtenissen
 • 1920 G. Brevť; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1920 Groentjes; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1924 M.M. Groentjes; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1940 Groentjes c.s.; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1941 M.M. Groentjes; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1945 D. Jonkman; eigenaar meldt dat naastgelegen panden zijn ingestort. Op 7 januari 1946 wordt melding gemaakt dat de daken van de panden nrs. 70, 72, 74, 76 zijn ingestort; dit is gebeurd op 24 december 1945 te circa 10.00 uur.
 • 1946 D. Jonkman; vergunning tot sloop perceel onder voorwaarde dat de voorgeveldeur met zijlichten beschikbaar worden gesteld aan de gemeente. Deze zijn toegepast in nr. 60.
 • 1949 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1949 Gemeente Hoorn; aankoop huis met erf, groot 111 ca voor É 1.000,- van Dirk Jonkman.
 • 1953 Gemeente Hoorn; nieuwbouw van vijf woningen Italiaanse Zeedijk nrs. 62, 64, 66, 68, 70. • Italiaanse Zeedijk 70-72
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 62-76, detail

 • Italiaanse Zeedijk 70-72
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 70, 72 (54, 56)
 • Bewoners
 • nummer 70
 • 1912 K. Hakhoff, sigarenmaker
 • 1920 H. Schuffel, visser
 • 1928 J. Veth, visser
 • 1949 Wed. G. Kommer-Jongert
 • 1964 C. Kroonenburg
 • 1981 C. Kroonenburg
 • nummer 72
 • 1912 A. Willemsen, barbier
 • 1920 Wed. A. Willemsen
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Jb. Blokker; aanschrijving de nrs. 70, 72 te verbeteren.
 • 1924 Jb. Blokker; aanschrijving de nrs. 70, 72 te verbeteren.
 • 1936 Jb. Blokker Pz.; aanschrijving nr. 72 te verbeteren.
 • 1940 Gebr. Blokker; aanschrijving de nrs. 70, 72 te verbeteren.
 • 1949 Nrs. 70, 72 onbewoonbaar verklaard.
 • 1951 Nrs. 70, 72 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1951 Gemeente Hoorn; aankoop twee woonhuizen met erven groot 1 are 22 ca voor/1.700,- van Pieter Hartog en Jan Piekart; nr.70 voor É 800,- en nr. 72 voor É 900,-.
 • 1951 Gesloopt.
 • 1953 Gemeente Hoorn; nieuwbouw van vijf woningen Italiaanse Zeedijk nrs. 62, 64, 66, 68, 70. • Italiaanse Zeedijk 74-76
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 62-76, detail

 • Italiaanse Zeedijk 74-76
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 74, 76 (58, 60)
 • Bewoners
 • nummer 74
 • 1912 J. Bouwens, kaaskopersknecht
 • 1928 C. Bouwens, stoker Gasfabriek
 • 1928 Joh. Bouwens, kaasknecht
 • nummer 76
 • 1912 J. Mourik, timmerman
 • 1920 J. Bouwens, kaasknecht
 • 1920 Th. Tros, los arbeider
 • 1928 P.H.W. Swinkels, wassersknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Wed. Hilterman; aanschrijving nrs. 74, 76 te verbeteren.
 • 1923 C.G. van Riel; aanschrijving nr. 74 te verbeteren.
 • 1924 P.H.W. Swinkels; aanschrijving nr. 76 te verbeteren.
 • 1940 C.G. van Riel; aanschrijving de houten wand op zolder te vervangen door een stenen muur.
 • 1946 J. Kloet; aanschrijving nr. 74 te slopen daar dit pand gedeeltelijk ingestort is.
 • 1946 Wed. Groot-Penders; aanschrijving nr. 76 te slopen daar dit pand gedeeltelijk ingestort is.
 • 1946 C. Hagenaars namens G. v.d. Berg; maken erfafscheiding ter plaatse van gesloopte nrs. 74, 76.
 • 1951 Gemeente Hoorn; aankoop de panden nrs. 74, 76 groot 122 ca voor É675,- van G. v.d. Berg. • Italiaanse Zeedijk 78-80

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 84, 82, 80, 78

 • Italiaanse Zeedijk 78-80
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 78, 80 (62, 64) monumenten
 • Pandbeschrijving
  Dubbel dwarshuis onder pannen zadeldak, dat aan de rechterzijde met een dakschild beŽindigd is, 18de eeuw. Insteekverdieping. Vensters met 28-ruitsschuiframen; deuren met bovenlicht en daarboven zesruitsdraairamen. Dakkapel met gemetselde zijwanden.
 • Bewoners
 • nummer 78
 • 1912 J.F. Schraag, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 L. Wijs, los arbeider
 • 1928 A.G. de Best, houtbewerker
 • 1949 E. de Best, visser (h)
 • 1964 T. de Best-Sas
 • 1981 L.M. de Vree
 • nummer 80
 • 1912 D. Kleipoel, fabrieksarbeider
 • 1920 C. Kroonenburg, koopman
 • 1928 Jac. de Groot, visser
 • 1949 J. de Groot, visser (h)
 • 1964 W.J. Groot
 • 1981 E.M. Helmerhorst
 • Gebeurtenissen
 • 1920 J. de Groot; aanschrijving de nrs. 78, 80 te verbeteren.
 • 1924 Mevr. Bakker-Timmer; aanschrijving de nrs. 78, 84 te verbeteren.
 • 1940 M. Bakker-Timmer; aanschrijving de houten wand op zolder tussen nrs. 78, 80 te vervangen door een stenen muur.
 • 1940 J. de Groot; aanschrijving de houten wand op zolder tussen nrs. 78, 80 te vervangen door een stenen muur.
 • 1943 N. Bakker namens J. de Groot; maken gemetseld privaat met waterspoeling in nr. 80.
 • 1946 B. van Wijk; aanschrijving wegens instortingsgevaar nr. 78.
 • 1953 Nr. 78 nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1953 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis nr. 78 met erf, groot 61 ca voor É 900 , - van B.M. Kuijk.
 • 1954 Nr. 78 onbewoonbaar verklaard.
 • 1957 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis nr. 80, groot 61 ca voor É2.500,- van J. de Groot Cz.
 • 1967 Nr. 80 onbewoonbaar verklaard.
 • 1979 Stichting Stadsherstel; restaureren nrs. 78, 80. Architect N. Boschma te Edam. • Italiaanse Zeedijk 82
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 84, 82, 80, 78

 • Italiaanse Zeedijk 82
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 82 (66) monument
 • Pandbeschrijving
  Dwarshuis uit de 18de eeuw onder zadeldak, dat ťťn geheel vormt met dat over nr. 84.
 • Bewoners
 • 1912 A. Velthuis, visserman
 • 1920 J. Rayer, visser
 • 1949 J. Waterman, sigarenmaker
 • 1981 J. van den Berg
 • Gebeurtenissen
 • 1903 Op 16 januari is het perceel uitgebrand.
 • 1920 H. Bronkhorst; aanschrij ving verbeteren riolering nr. 82.
 • 1924 Wed. W. Houter, geb. Bronkhorst; aanschrijving pand te herstellen.
 • 1930 Wed. W. Houter; aanschrijving pand te herstellen.
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1954 Gemeente Hoorn; aankoop pand groot 87 ca voor É 1.000,- van J.P. Kaag.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1955 Pand is ontruimd en wordt als fietsenberging verhuurd aan H . Kluft.
 • 1979 Stichting Stadsherstel; restaureren perceel. Architect N . Boschma te Edam. • Italiaanse Zeedijk 84
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 84, 82, 80, 78

 • Italiaanse Zeedijk 84
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 84 (68) monument
 • Pandbeschrijving
  Dwarshuis uit de 18de eeuw onder zadeldak, dat ťťn geheel vormt met dat over nr. 82.
 • Bewoners
 • 1912 P. Timmer
 • 1920 Wed. J. Timmer, handel in groenten
 • 1928 C. Bakker, houtbewerker
 • 1949 J.A. Verbeek, visser
 • 1949 N.J. Verbeek, visser (h)
 • 1964 J.T. Huijsman
 • 1981 M.C. van Meurs
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Wed. Timmer; herstellen riolering.
 • 1924 Mevr. Bakker-Timmer; aanschrijving de nrs. 78, 84 te verbeteren.
 • 1924 Mevr. Bakker-Timmer; aanschrijving de nrs. 78, 84 te verbeteren.
 • 1942 H. de Vos; verbouwen perceel. Aannemer Gronert en Moeijes.
 • 1946 J. Vos; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1954 Gemeente Hoorn; aankoop van het woon- en winkelhuis, groot 87 ca voor É 2.500,- van J. Vos.
 • 1979 Stichting Stadsherstel; restaureren perceel. Architect N. Boschma, Edam. • Italiaanse Zeedijk 86
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 86
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 86 (70)
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Blokker, koopman
 • 1912 H. Selie, visserman
 • Gebeurtenissen
 • 1918 N. Bakker; afbreken schutting en bouwen stenen muur.
 • 1956 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf, groot 237m≤ voor É1.600,- van H . Schuffel. • Italiaanse Zeedijk 88
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 88
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 88 (74)
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: M. Groot 189?
 • Bewoners
 • 1912 J. Wiggers, kaaskopersknecht
 • 1920 Jb. Wiggers, kaaskopersknecht
 • 1928 J. Wiggers, kaasknecht
 • 1949 P. Homan, visser (h)
 • 1949 R. Homan, visser (h) (inwonend)
 • 1964 P. Homan
 • 1981 I . de Vries
 • Gebeurtenissen
 • 1923 S. Kroonenburg; berging van hooi op de zolder tot maximaal 1000 kg.
 • 1924 J. Brouwer; aanschrijving een afvoer voor huiswater te maken en deze aan te sluiten op het gemeenteriool.
 • 1925 J. Brouwer; aanschrijving een afvoer voor huiswater te maken en deze aan te sluiten op het gemeenteriool.
 • 1938 D. Krab namens P. Homan; bouwen privaat met wc.
 • 1944 P. Homan; wegbreken bedstede, kast, schoorsteen en maken van twee kasten en een schoorsteen. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes. • Italiaanse Zeedijk 90
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 90
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 90 (76)
 • Bewoners
 • 1912 Corn. Kramer, koopman
 • 1920 C.H. Kramer, visventer
 • 1928 C.H. Kramer, visventer
 • 1949 W.J. Keepers, grondwerker
 • 1964 W.J. Keepers
 • Gebeurtenissen
 • 1928 J. Vollenga; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1940 W. Keepers; verbouwen perceel. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1964 W. Keepers; maken douche in de keuken.
 • 1978 J. de Graaff; verbouwen en uitbreiden woonhuis. • Italiaanse Zeedijk 92
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 92
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 92 (78)
 • Bewoners
 • 1912 J. Kaldenbach, opperman
 • 1981 J. de Graaff
 • Gebeurtenissen
 • 1914 L. Dijkstra; verbouwen pand tot pakhuis en stalling van petroleumwagens.
 • 1924 L. Dijkstra; vernieuwen stoep.
 • 1974 J. de Graaff; vernieuwen en veranderen pand.
 • 1976 J. de Graaff; oprichten van een inrichting voor het herstellen van antieke meubelen. • Italiaanse Zeedijk 94
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 94
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 94
 • Bewoners
 • 1912 A. Freesen, vishandelaar
 • 1912 H. Vreeze, viskoper
 • 1928 H.J. Freesen, visventer
 • 1928 J. Veldt, sigarenmaker
 • 1949 P. Galis, raadslid (C.P.N.) (tot 6-9-1949); lid van de commissies voor de reinigingsdienst, bare werken en het georganiseerd overleg (tot 6-9-1949)
 • Gebeurtenissen
 • 1936 D. Nieuwboer; aanbrengen dakkapel.
 • 1953 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf, groot 98 ca voor É 1.350,- van W.J. Keepers.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1974 Gesloopt. • Italiaanse Zeedijk 96-98
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 96-98
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 96, 98 (82, 84)
 • Bewoners
 • nummer 96
 • 1912 H. Tros
 • 1928 C. Kroonenburg, koopman
 • nummer 98
 • 1912 Wed. D . de Graaf
 • 1920 M. Ulder, los arbeider
 • Gebeurtenissen
 • 1924 R.P.D. Wormsbecher; nr. 96 onbewoonbaar verklaard.
 • 1924 H.M. Hackmann; nr. 98 onbewoonbaar verklaard.
 • 1927 Mej. W. Hackmann; nr. 98 kan niet meer in bewoonbare staat worden gebracht.
 • 1927 R. Wormsbecher; verbouwen nr. 96 tot pakhuis.
 • 1931 C. de Groot; aanschrijving de schoorsteen in nr. 96 te herstellen.
 • 1931 Mej. H.M. Hackmann; aanschrijving de schoorsteen in nr. 98 te herstellen.
 • 1932 E. Visser; verzoekt toestemming het bord 'onbewoonbaar verklaarde woning' van het pand nr. 98 te verwijderen.
 • 1948 J. Aay; aanschrijving nr. 98 te herstellen. • Italiaanse Zeedijk 100
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 100
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 100 (86)
 • Bewoners
 • 1912 N. Gevel, visserman
 • 1920 K. Gevel, visventer
 • 1928 H. Nottet, los werkman
 • Gebeurtenissen
 • 1924 W. de Flart; aanschrijving de Foresstensteeg nrs. 2,"4", 6, 8 en Italiaanse Zeedijk nrs. 100, 102 te verbeteren.
 • 1932 Aanschrijving de overbevolking in het perceel te staken.
 • 1951 Gemeente Hoorn; aankoop pakhuis met ondergrond (nr. 100) groot 27 ca en een woonhuis met erf (nr. 102) groot 82 ca voor É 787, - van Grietje Visser en een perceeltje aan de Foreestensteeg. • Italiaanse Zeedijk 102
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 102
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 102 (88)
 • Bewoners
 • 1912 H. Velthuis, arbeider
 • 1920 H. Velthuis
 • 1928 F. Blokdijk, slagersknecht
 • 1949 P. Visser
 • Gebeurtenissen
 • 1924 W. de Flart; aanschrijving de Foresstensteeg nrs. 2,"4", 6, 8 en Italiaanse Zeedijk nrs. 100, 102 te verbeteren.
 • 1951 Gemeente Hoorn; aankoop pakhuis met ondergrond (nr. 100) groot 27 ca en een woonhuis met erf (nr. 102) groot 82 ca voor É 787, - van Grietje Visser en een perceeltje aan de Foreestensteeg.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1953 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1964 Gesloopt. • Italiaanse Zeedijk 104
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 104
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 104 (88a)
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door A. de Beer, oud 13 jaar, 7 maart 1903.
 • Bewoners
 • 1912 J. de Beer, visserman
 • 1920 J. de Beer, visser
 • 1928 Jn. de Beer, visser
 • 1949 J. Groot, los arbeider
 • 1964 H. Blokdijk-Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J. de Beer; bouwen woonhuis op het terrein der afgebrande percelen aan de Italiaanse Zeedijk hoek Melknapsteeg, leggen spruit voor afvoer menagewater en bewoonbaarverklaring.
 • 1923 J. de Beer; drogen van wasgoed en plaatsen van vismateriaal op de stoep.
 • 1936 M. Peerdeman, plaatsen wc.
 • 1960 Gemeente Hoorn; aankoop huis met erf, groot 52 ca van Wed. G. Schuffel-Kremer voor É 1.500,-.
 • 1971 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1974 J.C. Last; mag pand als opslag gebruiken.
 • 1976 Pand wordt toegewezen aan het Wijkcomitť 'Havenkwartier'. • Italiaanse Zeedijk 106
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 108, 106

 • Italiaanse Zeedijk 106
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 106 (90) monument
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand met verdieping en houten kroonlijst. Schilddak. Gepleisterde onderpui van vroeg 19de eeuws karakter. In de verdieping twee 17de eeuwse kruiskozijnen, die een hijsluik met authentieke strokendeuren flankeren. Inwendig een spiltrap uit de bouwtijd en een bedstedenwand in Lodewijk XVI-vormen.
 • Bewoners
 • 1920 D. Hoogland, los arbeider
 • 1928 D. Hoogland, kruidenier en melkslijter
 • 1949 H.C.J. Kooij, winkelbediende
 • 1964 J. Aaij
 • 1981 A. Kuiper
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Wed. H. Snelten; houden van varkens achter op het erf.
 • 1946 In verband met een veiling wordt aan notaris S.J.J. Luijckx medegedeeld dat het pand op de Gemeentelijke Monumentenlijst voorkomt.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1962 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf, groot 94 ca van P. Haverbusch voor É 6.000,-.
 • 1964 J. Aay; aanbrengen van drie versnaperingsautomaten aan de gevel. • Italiaanse Zeedijk 108
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Italiaanse Zeedijk nrs. 108, 106

 • Italiaanse Zeedijk 108
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 108 (92) monument
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand met verdieping en schilddak. Houten puibalk en kroonlijst. Onderpui van vroeg 19de eeuws karakter.
 • Bewoners
 • 1912 J. Otte, koopman
 • 1920 J. Otte, koopman:
 • 1928 H.B. Nijhuis, sigarenmaker
 • 1949 P. Haverbusch, koopman in galanterieŽn (h)
 • 1964 P. Haverbusch
 • 1981 G.W. Wiegersma
 • Gebeurtenissen
 • 1924 H. Nijhuis en Haverbusch; verbouwen perceel. • Italiaanse Zeedijk 110
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 110
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 110 (94)
 • Bewoners
 • 1912 C.H. Zaal, bierbottelaar
 • 1912 J.W. Wigman, horlogemaker
 • 1928 C.H. Zaal, schoenmaker
 • 1928 P. van Harlingen, koopman in lompen
 • 1949 J. Delcour, vishandelaar (h)
 • 1981 G.. de Vries-Hoedt
 • Gebeurtenissen
 • 1901 C.H. Zaal; maken putje in de straat voor het perceel.
 • 1911 C.H. Zaal; aanbrengen reclamebord.
 • 1920 H.G. Polak; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1932 Wed. H.G. Polak; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1936 Wed. H.G. Polak; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1940 J. Delcour, vishandelaar; plaatsen driewielig transportrijwiel met enige kisten op de stoep.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1959 Gemeente Hoorn; aankoop van het perceel, groot 220 ca voor/1.760,- van R. v.d. Hoek-Polak.
 • 1959 Pand wordt gesloopt. Sloper Fa. W.Ay.
 • 1977 W.B.V. Hoorn; bouwen vier woningen nrs. 110, 112, 114, 116. Architect Lourijssen te Haarlem. Aannemer E. Nannings. • Italiaanse Zeedijk 112
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 112
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 112 (96)
 • Bewoners
 • 1912 Fr. Musman, viskoopman
 • 1928 G. Hoekema, schippersknecht
 • 1949 W.H. Kramer, kistenmaker
 • 1949 Wed. D. de Zeeuw-ter Voort
 • 1981 P. Huijsman
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Mej. C. Tros; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1931 E. Nannings namens J. Tijmens; vernieuwen stoep.
 • 1940 Erven J.Tijmens; aanschrijving de houten wanden op zolder nrs. 112, 114 te vervangen door stenen muren.
 • 1951 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf, groot 57 ca voor É 850,- van G.M.J.M . Padding en G.D. Meurs.
 • 1953 Nrs. 112,"114", 116 zijn nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1954 Nrs. 112, 114, 116 onbewoonbaar verklaard.
 • 1959 Gesloopt.
 • 1977 W.B.V. Hoorn; bouwen vier woningen nrs. 110, 112, 114, 116. Architect Lourijssen te Haarlem. Aannemer E. Nannings. • Italiaanse Zeedijk 114
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 114
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 114 (98)
 • Bewoners
 • 1912 Mej. Eliz. Crevelt, modiste
 • 1920 Gez. van Kreveld, naaisters
 • 1928 E.Hooikamp, visser
 • 1949 Th.J. Buis, tuinder
 • 1949 A. van der Veen, kaasknecht
 • 1981 J.M.M.Stam
 • Gebeurtenissen
 • 1924 H. Cohen; aanschrijving de nrs. 114, 116 te verbeteren.
 • 1940 H. Cohen; aanschrijving de houten wand op zolder tussen de nrs. 112, 114, 116 te vervangen door een stenen muur.
 • 1946 J. Scheer; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1952 Gemeente Hoorn; aankoop van twee huizen met erven groot 1 are 18 ca voor/1.310,- (nrs. 114,116) van de Stichting bewindvoering Afwezigen en Onbeheerde Nalatenschappen.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1959 Gesloopt.
 • 1977 W.B.V. Hoorn; bouwen vier woningen nrs. 110, 112, 114, 116. Architect Lourijssen te Haarlem. Aannemer E. Nannings. • Italiaanse Zeedijk 116
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 116
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 116 (100)
 • Bewoners
 • 1912 E. Hooikamp, visserman
 • 1920 E. Hooikamp, visser
 • 1928 I. Brilleman's igarenmaker
 • 1981 J.H.G. van Welij
 • Gebeurtenissen
 • 1924 H. Cohen; aanschrijving de nrs. 114, 116 te verbeteren.
 • 1940 H. Cohen; aanschrijving de houten wand op zolder tussen de nrs. 112, 114, 116 te vervangen door een stenen muur.
 • 1949 Erven H. Cohen (Stichting bewindvoering afwezigen en onbeheerde nalatenschappen); aanschrijving nr. 116 te verbeteren.
 • 1952 Gemeente Hoorn; aankoop van twee huizen (nrs. 114, 116) met erven, groot 1 are 18 ca voor/1.310,-.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1959 Gesloopt.
 • 1977 W.B.V. Hoorn; bouwen vier woningen nrs. 110, 112, 114, 116. Architect Lourijssen te Haarlem. Aannemer E. Nannings. • Italiaanse Zeedijk 118
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 118
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 118 (102) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 R.P. Wormsbecher, visserman
 • 1920 R. Wormsbecher, visser
 • 1928 C.J. Stavenuiter, pakhuisknecht
 • 1949 W. van Jaarsveld, visroker
 • 1964 P.J. Duinmaijer
 • 1964 J. Duinmaijer
 • 1981 M.G. Nijdam-Lange
 • Gebeurtenissen
 • 1901 W. Wormsbecher; aanbrengen naambord.
 • 1904 W. Wormsbecher; plaatsen kist als bergplaats van teer, koolteer, harpuis en lijnolie op de stoep.
 • 1922 J. Langereis, metselaar; herstellen achtergevel en aansluiten wc op het gemeenteriool.
 • 1951 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met erf, groot 90 ca voor É2.000,- van J.M. van den Boom.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1974 Stichting Stadsherstel; restaureren nr. 118. Architect Y. Hangelbroek. Aannemer Fa. V. Hakhoff. • Italiaanse Zeedijk 120-122
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Italiaanse Zeedijk 120-122
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 120, 122 nr. 120 is beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 120
 • 1912 C. Witzen, IsraŽl, godsdienst-onderwijzer
 • 1920 S.A. v. Witsen, IsraŽlisch godsdienstleraar
 • 1928 Jn. Stark, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1949 Wed. M. Bakker-Vonk
 • 1949 P. Bakker
 • 1949 C.J. Vonk, tuinbouwer (h)
 • 1964 C.J. Vonk
 • 1981 W.P. van den Brink
 • Gebeurtenissen
 • 1908 IsraŽlitisch Kerkbestuur; verbouwen perceel en bewoonbaarverklaring.
 • 1951 Gemeente Hoorn; aankoop van het woonhuis nr. 120 en erf, groot 102 ca en de voormalige Synagoge nr. 122 en erf, groot 285 ca en de onbewoonbaarverklaarde woning Achter op 't Zand nr. 61 en erf, groot 116 ca van de Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlandsche IsraŽlitische Kerkgenootschap voor in totaal É 5.500,-.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1974 Stichting Stadsherstel; restaureren nr. 120. Architect Y. Hangelbroek. Aannemer V. Hakhoff.
 • 1977 W.B.V. Hoorn; bouwen dertien eenheden jongeren huisvesting ter plaatse van de nrs. 122,"124", 126. Architect Lourijssen te Haarlem. Aannemer E. Nannings. • Italiaanse Zeedijk 124
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 124
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 124 (108)
 • Gebeurtenissen
 • 1906 H. Rijkenberg; verbouwen perceel.
 • 1907 Kerkbestuur der Ned. IsraŽlische Gemeente; plaatsen urinoir achter de synagoge met uitloop in de spruit van nr. 124.
 • 1977 W.B.V. Hoorn; bouwen dertien eenheden jongeren huisvesting ter plaatse van de nrs. 122,"124", 126. Architect Lourijssen te Haarlem. Aannemer E. Nannings. • Italiaanse Zeedijk 126
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 126
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 126
 • Gebeurtenissen
 • 1977 W.B.V. Hoorn; bouwen dertien eenheden jongeren huisvesting ter plaatse van de nrs. 122,"124", 126. Architect Lourijssen te Haarlem. Aannemer E. Nannings. • Italiaanse Zeedijk
  HDS
 • Italiaanse Zeedijk 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Bewoners
 • 1949 z.nr. J. Appel, pakhuisknecht ONGENUMMERD
 • 1949 J. Wittebol, chauffeur ONGENUMMERD
 • 1949 W. Wormsbecher, rijwielhandelaar (h)
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeHoofd
   VolgendeJ.D. Pollstraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank