Kennisbank

Hoofd

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Gehele straat
Plattegrond
Huisnummers anno 1982:
0 1 2 3 4 5-7 9 11 13 15 17 19 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Hoofd
HDS

Hoofd

 • Hoofd
 • Straatbeschrijving
 • Het Hoofd is te beschouwen als het verlengde van de Veermanskade en is na 1648 aangelegd bij de uitbreiding van de stad in zuidelijke richting achter de Italiaanse Zeedijk. Op de kaart van Blaeu (1[649, maar met het stadsbeeld van circa 1630) is het Hoofd dus nog niet te zien. De oude naam is voor 1888 gewoonlijk 'Aan 't Hoofd', een verwijzing naar het in 1464 gebouwde houten hoofd in de Zuiderzee, waarbij in 1532 de zogenoemde Hoofdtoren werd gebouwd als verdedigingstoren. In 1778 ongeveer werd naast de Hoofdtoren een sluis aangelegd.
  We zijn hier op het gebied van de monding van de oudste haven van Hoorn. Tot 1609 was het Hoofd (steiger, aanleg- en losplaats) recht; in dat jaar kwam er een nieuwe 'uitstek' bij met een knik in z.z.o.-richting.
  In 1685 werd het Hoofd geheel vernieuwd; ter herinnering hieraan werd een gedenkplaat ingemetseld in de Hoofdtoren. Dit gebeurde nog eens in 1775, eveneens met een gedenkplaat. Tot tweemaal toe is getracht (in 1901 en in 1913) om het Houten Hoofd te vervangen door een betonnen constructie, wat stuitte op heftige tegenstand van de bevolking. • Hoofd 1
  HDS
 • Hoofd 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 | Penitentiaire Inrichting Oostereiland en de Sluis beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Idsinga, adjunct directeur Rijkswerkinrichting
 • 1912 A. Hakkert sr., directeur Rijkswerkinrichting
 • 1920 M. Idsenga, directeur Rijkswerkinrichting. G. V. Muhlenfeld, adjunct directeur Rijkswerkinrichting
 • 1928 F.N. Leddy, directeur Rijkswerkinrichting
 • 1949 Strafgevangenis Oostereiland (directeur: A.R. de Wit; lid van de Reclasseringsraad te Alkmaar); tel. 4041
 • 1949 H. Aukes, bruggenbouwer
 • 1949 T. Bruinsma, hulpbewaarder strafgevangenis
 • 1949 0. de Haan, grondwerker
 • 1949 H. Habing, los arbeider
 • 1949 Th.M. Kraus, tegelzetter
 • 1949 D. Leistra, gestichtswaker
 • 1949 G. Meerman, vertegenwoordiger
 • 1949 M. Mulder, gestichtswachter
 • 1949 J. Postma, gevangenisbewaarder
 • 1949 P. van der Veen, opperman
 • 1949 H.J. Veldhuis, varensgezel
 • 1949 IJ. Vrijberg, gestichtswachter
 • Gebeurtenissen
 • 1977 Oprichten van een strafinrichting op het Oostereiland. • Hoofd 2
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Hoofd 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 | Hoofdtoren met Houten Hoofd - monumenten
 • Pandbeschrijving
  Hoofdtoren. Halfronde bakstenen toren met Ledesteen bekleed, hoofdzakelijk uit 1532; aan de landzijde een topgvel in 1651 gewijzigd, toen de klokketoren verrees. In de toren twee klokken en oud uurwerk; in de toren wandkastje. Houten Hoofd, oorspronkelijk uit 1464.
  Volgens Velius aanvankelijk zonder knik gemaakt. In 1609 vergroot met het stuk achter de knik. In 1614 verliest de toren reeds het karakter van verdedigingstoren en wordt dan vergaderzaal en kantoorruimte onder andere voor de Noordse compagnie (walvisvaart). De schietgaten zijn gedicht en de ramen later aangebracht, (zeezijde). De Veermansklok keerde de 4de jui 1945 terug uit Nederhorst den Berg. Dit uit 1532 daterend klokje slaat de uren. De Halfslag klok, gegoten door F. en P. Hemony in 1646 is in 1945 in Den Haag teruggevonden.
 • Bewoners
 • P. Spaans
 • 1920 J. v.d. Rol, sluiswachter
 • 1928 Jn. v.d. Rol, assistent havenmeester
 • 1964 T. Meijer
 • Gebeurtenissen
 • 1913 Houten Hoofd wordt hersteld.
 • 1915 Vernieuwing Houten Hoofd.
 • 1936 Vereniging Oud Hoorn verzoekt enige verbeteringen aan de Hoofdtoren aan te brengen.
 • 1947 Verbouwing woning assistent havenmeester in de Hoofdtoren.
 • 1968 Gemeente Hoorn; verbouwen Hoofdtoren en verhuren aan de Amstelbrouwerij N.V. om in het pand een café-restaurant te exploiteren.
 • 1977 Overschilderen wapen, een hoorn, door Vereniging Oud Hoorn.
 • 1978 J. Rikkels; verbouw Hoofdtoren (maken van een keukenlift). • Hoofd 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Hoofd nr. 3

 • Hoofd 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 monument
 • Pandbeschrijving
  Gepleisterd hoekpand met verdieping en schilddak, 18de eeuw. De voorgevel wordt verticaal geleed door muurdammen, die een houten kroonlijst met verkroppingen aan de uiteinden dragen. Vensters met zesen vierruitschuiframen. In de middentravee van de voorgevel een cartouchevormige omlijsting, midden 18de eeuw.
 • Bewoners
 • 1912 R.Wormsbecher, tapper
 • 1920 B. Wormsbecher, visser
 • 1928 KI. Bart, schippersknecht
 • 1928 H. van der Woude, houtzager
 • 1949 Wed. E. de Groot-de Best
 • 1981 J.H. Wormsbecher-Donderdahl
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al in 1882 werd door Gerrit Broerse sterke drank in 't klein verkocht in de gelagkamer in 1883 overgeschreven op naam van Christiaan Woestenburg, op 1 november 1887 op naam van Adriaan Broerse; in 1905 wordt de vergunning ingetrokken.
 • 1905 R.Ph. Wormsbecher; logementvergunning en drankvergunning. De drankverguning geldt voor de benedenkamer. In 1932 worden de logements- en drankvergunning ingetrokken.
 • 1923 R. Wormsbecher; verbouwen perceel.
 • 1952 R.Ph. Wormsbecher; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel. • Hoofd 4
  HDS
 • Hoofd 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4
 • Bewoners
 • 1949 T. Meijer, kapitein stoomboot; assistent-havenmeester; afslager voor vis; secretaris van de Vakgroep gemeente van de Algemene Bond van Ambtenaren afdeling Hoorn • Hoofd 5-7
  HDS
 • Hoofd 5-7
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 5, 5A, 7 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift in nr. 5a: 1905. Verder onleesbaar. nummer 5
 • Bewoners
 • nummer 5
 • 1912 KI. Lely, havenmeester
 • 1920 K. Lely, havenmeester
 • 1928 F.D.G. Klinkenberg, monteur rijkstelegraaf
 • 1949 B.H. Nijssen, kantoorbediende gemeentereiniging
 • 1949 G.J.A. Nijssen, etaleur
 • 1964 W. Heffelaar
 • 1981 N. Loos
 • nummer 5A
 • 1912 H.J. Wouters, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1920 H.J. Wouters, kantoorbediende
 • 1928 H.J. Wouters, wisselloper
 • 1964 J.C. Last
 • 1981 B. de Graaff
 • nummer 7
 • 1912 G.J. Berkeveld, klerk registratie
 • 1920 H.G. Arentsen, commies Ned. Spoorwegen
 • 1928 B.J. Poort, klerk directe belasting
 • 1949 J.IJ. Bouvy, lerares Huishoud- en Industrieschool voor meisjes; secretaresse van de Vereniging Kinderbibliotheek
 • 1949 P. de Vries, arbeider N.S
 • 1949 P.D. de Vries, visser
 • 1964 J. Bakker
 • 1981 J. Bakker
 • Gebeurtenissen
 • 1905 L. Dijkstra; amoveren pakhuizen nrs. 5, 7 en bouwen drie woningen, bewoonbaarverklaring en leggen spruit ten behoeve van de drie woningen.
 • 1906 L. Dijkstra; plaatsen ijzeren hek op de stoep voor de nrs. 5, 5a, 7.
 • 1928 T.D.G. Klinkenberg; aansluiten nr. 5 aan gemeenteriool.
 • 1963 J. Last; bouwen bergplaats achter nr. 5a en oprichten polijstinrichting in nr. 5a.
 • 1979 N. Loos; verbouwen woonhuis nr. 5. • Hoofd 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Hoofd 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 9, 9 rood beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: Metje Volkers, oud 8 jaar, 12 april 1879. Levensboom in bovenlicht.
 • Bewoners
 • nummer 9
 • 1912 H. van der Schuit, schippersknecht Rijkswaterstaat
 • 1920 A. Rinses, visafslager
 • 1949 A. Rinses, afslager gemeentevismarkt
 • 1964 J.C. Hellingman
 • 1981 J.W. Rikkels
 • nummer 9 rood
 • 1912 Wed. J. Bijl
 • 1920 Wed. J. Bijl
 • 1928 Wed. Jb. Bijl-Posthumus
 • 1964 A. Rinses
 • Gebeurtenissen
 • 1904 J. Iepenga; aanbrengen zonnescherm.
 • 1953 Nrs. 9, 9 rood zijn nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1971 J.W. Rikkels; verbouwen woning en vernieuwen voorgevel • Hoofd 11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Hoofd 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. N. Nooder
 • 1920 B. Butter, sigarenmaker
 • 1928 B. Butter, sigarenmaker en courantenbezorger
 • 1928 A.C. Droste, kaasknecht
 • 1949 A.C. Droste, kaasknecht
 • 1981 F.R. Droste
 • Gebeurtenissen
 • 1936 Fa. Gronert en Moeijes; maken nieuwe voordeur en veranderen ramen voorgevel.
 • 1948 C. Droste; pand aansluiten op het gemeenteriool voor de afvoer van huishoudwater. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes. • Hoofd 13
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Hoofd 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 A. van der Velde
 • 1920 C. Reus, visser
 • 1928 C. Reus, visser
 • 1949 C. Reus, visser (h)
 • 1964 C.M. Reus-Selie
 • Gebeurtenissen
 • 1966 C.A.M. Reus; verbouwen perceel.
 • 1976 C.A.M.Reus; vernieuwen voorgevel. • Hoofd 15
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Hoofd 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1920 F. Vonk, timmerman
 • 1928 F.J. Vonk, los werkman
 • 1964 J. Last
 • 1981 S.R. Finnie
 • Gebeurtenissen
 • 1933 P. Bakker; verbouwen perceel, onder andere nieuwe voorgevel en nieuwe indeling. Aannemer J. van Riel.
 • 1953 D. Wormsbecher; aanbrengen closet met waterspoeling. Aannemer W. Tonneman. • Hoofd 17
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Hoofd 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 17, 17 rood beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 17
 • 1912 P. Bakker, tapper
 • 1920 P. Bakker, kastelein
 • 1928 P. Bakker, caféhouder
 • 1928 A. Krabbendam, gepensioneerd gezagvoerder
 • 1928 J. Walbrink, timmerman
 • 1949 café K.L. Groenwoudt, tel. 4607
 • 1949 C.H. Bats, koopman
 • 1949 K.L. Groenwoudt, caféhouder (h); secretaris van de onderafdeling Hoorn van de Bedrijfs Horeca; secretaris-penningmeester van de afdeling Hoorn van de Nederlandse Bond van
 • 1949 Hotel-, Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters; tel. 4607
 • 1964 B. Kok
 • 1981 P.J. Kok
 • nummer 17 rood
 • 1920 J. Last, los arbeider
 • 1949 J. Last, visser (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de gelagkamer en het woonhuis door Grietje Reek, Wed J.A. Appel.
 • 1905 P. Bakker; krijgt drankvergunning; hij mag alleen aan logeergasten drank verkopen.
 • 1905 P. Bakker; plaatsen tochtportaal (winddeur).
 • 1906 H. Rijkenberg; verbouwen café met pakhuis tot café, benedenhuis en bovenwoning met pakhuis nrs. 17, 17 rood en Italiaanse Zeedijk nr. 108 (oud nr.).
 • 1907 In 1907 bewoonbaarverklaring voor de beneden- en de bovenwoning. Plan getekend door H. Pillard, bouwkundige.
 • 1909 Logementsvergunning van W. Wormsbecher wordt ingetrokken.
 • 1922 Wed. H. Rijkenberg; aanschrijving om de lozing voor menagewater bovenhuis te verbeteren.
 • 1927 P. Bakker; vraagt toestemming dat P. Visser optreedt als zijn vervanger in zijn vergunningslokaliteit nr. 17.
 • 1932 C.J. Deckers namens K.L. Groenwoudt; aansluiten nr. 17 aan het gemeenteriool.
 • 1932 K.L. Groenwoudt; verlof A in het benedenvoorlokaal.
 • 1955 K. Groenewoudt; vervangen wisselton door wc.
 • 1956 Heineken's Bierbrouwerij N.V.; verbeteren toiletaccomodatie.
 • 1968 Heineken Exploitatie mij. N.V.; verbouwen café met bovenwoning. • Hoofd 19
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Hoofd 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19 | visafslaggebouw
 • Bewoners
 • 1928 Alb. Rinses, afslager gemeente vismarkt • Hoofd
  HDS
 • Hoofd 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Bewoners
 • 1949 z.nr. Hoofdtoren ONGENUMMERD
 • 1949 Gemeentelijke Visafslag ONGENUMMERD
 • Gebeurtenissen
 • 1979 Gemeente Hoorn; verbouwen visafslaggebouw tot toiletgebouw. ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeHolenweg
   VolgendeItaliaanse Zeedijk

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank