Kennisbank

Grote Oost

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde 1-55
Oneven zijde 57-151
Oneven zijde einde bij Slapershaven
Slapershaven - hoek Grote Oost
Even zijde 132-62
Even zijde 66-30
Even zijde 28-2
Plattegronden
Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75-77 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109-111 113 115 117 119 121 123 125 127-131 133 135-137 139-143 145-147 149 151 2 4-6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28-30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54-56 58 60 62 64 66 68 70 72 74-76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98-100 102 104 106 108 110-112 114 116 118-120 122-126 128 130 132

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Grote Oost
HDS

Grote Oost vóór 1900

 • Grote Oost
 • Straatbeschrijving
 • Het Grote Oost is met het West een van de oudste straten van de stad. Het is gelegen op een gedeelte van de oude Westfriese Omringdijk. Grote Oost en West hebben nu nog een typisch dijkkarakter met aan weerszijden naar beneden aflopende stegen. De straat werd tot ongeveer 1578 'afgesloten' door de oude Oosterpoort uit 1511. Na de uitleg van 1576 werd een nieuwe Oosterpoort gebouwd die in 1578 gereed was.
  Zo ontstond toen het huidige Kleine Oost.
  De straat werd in de 14de eeuw Ooststraat genoemd, later Oosterstraat. Op de kaart van Blaeu (1649) lezen we 't Oost. Op de kadasterkaart uit 1823 staat vermeld: 't Groot Oost.
  Bij het raadsbesluit van 1888 wordt officieel de naam Grote Oost vastgesteld, ter onderscheiding van het Kleine Oost.
  In 1420 werd de straat voor het eerst met stenen geplaveid; daarvoor was het Grote Oost, als dijk, nog onbestraat.
  Circa 1450 werden aan het Grote Oost twee kapellen gebouwd, de ene (op de hoek van de Bagijnensteeg) ging op in het St. Maria Magdalenaklooster; de ander werd in steen herbouwd en vergroot tot de Oosterkerk.
  Het gedeelte dichtbij de Rodesteen is altijd een geliefkoosde woonplek geweest voor de aanzienlijke ingezetenen; het duidelijkste bewijs hiervan is wel het majestueuze Foreestenhuis uit 1724. • Grote Oost 1
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 1, 3, 5, 7, 9

 • Grote Oost 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige recht afgesloten gevel, XIX A, vóór waarschijnlijk ouder pand; pui modern. Als sleutelsituatie begin Grote Oost.
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1912 P. Rus, grossier in suikerwerken
 • 1920 P. Rus, grossier in suikerwerken
 • 1928 Sj. Gravendijk, winkelier in suikerwerken (Fa. P. Rus)
 • 1949 S. Gravendijk, koopman in meubelen
 • 1949 J.P.J. Tromp, gross. winkel (h)
 • 1964 J.P.J. Tromp
 • nummer 1 boven
 • 1964 S. Gravendijk
 • nummer 1 rood
 • 1964 J. Gravendijk
 • 1981 J. Gravendijk
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 verkocht Klaas Box sterke drank in 't klein in het benedenlokaal.
 • 1905 Th. Krabbé; drankvergunning nrs. 1, 3.
 • 1905 H.G. Krabbé; aanbrengen zes zonneschermen nrs.1,3.
 • 1908 Mej. Wilhelmina Krabbé; aanschrijving om een loden afvoerbuis door de snijding tussen de kaaswaag en het perceel van Dalmeijer te doen leggen.
 • 1909 De federale Hypotheekbank te Amsterdam; aanschrijving, maken afvoerbuis menagewater nr. 1.
 • 1911 P. Rus; aanbrengen reclamebord.
 • 1913 P. Rus; verbouwen perceel; onder andere ramen in de voorgevel worden lager gemaakt, voorts wordt een nieuwe trap gemaakt.
 • 1920 P. Rus; verbouwen voor- en zijgevel. Aannemer D. Kaat.
 • 1923 P. Rus; verbouwen perceel.
 • 1937 S. Gravendijk; verbouwen perceel. Aannemer W. Tonneman.
 • 1943 S. Gravendijk; aanbrengen raam in de zijgevel, het raam moet in het midden van de zijgevel worden geplaatst en boven dit raam moet een korfboogje worden aangebracht.
 • 1952 S. Gravendijk; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1952 Joh. P.J. Tromp; verlof B in de winkel. • Grote Oost 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 1, 3, 5, 7, 9

 • Grote Oost 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 | antiekwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige recht afgesloten 18de eeuwse gevel; pui modern; kap gebroken. Als sleutelsituatie begin Grote Oost.
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Verëll, bloemist
 • 1920 J. Verëll, bloemist
 • 1928 H.C. Junge, kleermaker
 • 1949 Dames- en herenkapsalon J. Dam. tel. 4862
 • 1949 G. Faber, bakkersknecht
 • 1949 J.A. Faber, kappersbediende
 • 1949 L. Faber, coiffeur
 • 1949 J. Dam, scriba van de Gereformeerde Kerk (onderhoudende art. 31 K.O.); secretaris van de Christelijke Middenstands Vereniging; tel. 4862
 • 1964 T. Steltenpool
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1881 verkocht Johanna van den Berg, weduwe van S. Ossebaar, sterke drank in 't klein in de winkel en het opkamertje; in 1885 opgevolgd door Klaas Box.
 • 1903 Jb. Verëll; ontheffing artikel 10 en vergroten bestaande regenbak.
 • 1905 Th. Krabbé; drankvergunning nrs. 1, 3.
 • 1905 H.G. Krabbé; aanbrengen zes zonneschermen nrs.1,3.
 • 1910 Jb. Verëll; vergroten bestaande regenbak.
 • 1912 Jb. Verëll; verbouwen perceel; de bestaande achtergevel welke ½ steens is moet nu minstens 18 cm dik worden; verdieping moet minstens 2,75 m hoog zijn gemeten van bovenkant vloer tot onderkant balk of plafond; kap wordt vernieuwd.
 • 1933 J. Verëll; verbouwen perceel; privaat wordt met waterspoeling ingericht en aangesloten op gemeenteriool. Op begane grond wordt een winkelpui gemaakt; ontheffing artikel 8. Architect S.W. Langius.
 • 1934 J. Verëll; bewoonbaarverklaring en voltooiïngs verklaring.
 • 1942 P. Kempen; verbouwen perceel; wegens materiaalschaarste ingetrokken. • Grote Oost 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 1, 3, 5, 7, 9

 • Grote Oost 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 | toneelbenodigdheden monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige recht afgesloten 18de eeuwse gevel; gebroken kap. Als sleutelsituatie begin Grote Oost.
 • Bewoners
 • 1912 V.J.P. de Blocq van Kuffeler, ingenieur van de Rijkswaterstaat
 • 1912 B. Brandenburg, rijwielhandelaar
 • 1920 B. Brandenburg, rijwielhandelaar
 • Gebeurtenissen
 • 1905 B. Brandenburg; aanbrengen uithangbord.
 • 1905 J. van Straten; bouwen reparatieplaats achter het perceel.
 • 1909 B. Brandenburg; aanbrengen zonnescherm.
 • 1926 Fa. J.M. Ridderikhoff en Co.; onttrekken van het pand aan de woningdoeleinden.
 • 1931 Fa. J.M. Ridderikhoff en Co.; verbouwen; onder andere aanbrengen nieuwe kap.
 • 1948 J.M. Ridderikhoff en Co.; veranderen voorgevel onder andere vernieuwen spiegelruit in de winkelpui. Aannemer Th . Dekker. • Grote Oost 7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 1, 3, 5, 7, 9

  Grote Oost nr. 7; vóór 1900, detail

 • Grote Oost 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 monument
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand met hoge gevel; gebeeldhouwd fries en boogtrommelvullingen; stoep met ijzeren hekken.
  De gevel bevat een door twee consoles gedragen rijk versierd fries. In het midden van het acanthus-ornament houden twee kinderfiguurtjes het wapen van Drechterland en terzijde hiervan houden andere figuurtjes een korenschoof, druiventrossen en bazuinen. Op de hoeken leeuwernmaskers. In de boogvullingen van de ramen der 1ste verdieping komen de wapens van Hoorn, Edam en Alkmaar voor.
 • Bewoners
 • 1912 P. Best sr., kaaskoper
 • 1912 J.J. Best, stuurman grote vaart
 • 1920 P. Best
 • 1928 J.C. Altorfer, onvanger directe belastingen
 • 1949 J.P. Windhausen, advocaat en procureur (h); kantonrechter-plaatsvervanger; voorzitter van de R.K. Stichting Het Sint Jans Gasthuis, de R.K. Reclasseringsvereniging, afdeling Hoorn; secretaris van het curatorium van het Sint Werenfridus Lyceum, de Vereniging De
 • 1949 Ambachtsschool voor Hoorn en Omstreken; penningmeester van de Districtscommissie Hoorn van het Fonds van 1815 tot ondersteuning van oud-militairen: tel. 4226
 • 1964 J.P. Windhausen
 • 1981 X.P.E.M. Windhausen-Nuijens
 • Gebeurtenissen
 • 1970 Mevr. X.P.E.M. Windhausen-Nuijens; restaureren voorgevel. Aannemer Fa. Hakhoff.
 • 1980 Verbouwen keuken. • Grote Oost 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 1, 3, 5, 7, 9

 • Grote Oost 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 | antiekwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Pand met 18de eeuwse pakhuisgevel.
 • Gebeurtenissen
 • 1943 Directeur RHBS; tijdelijk ingebruik nemen verdieping (pakhuis) en deze verdieping in te richten voor schoollokaal.
 • 1944 N.V. Kaashandel Gouda; aanschrijving de goten en de vergaarbak te herstellen. • Grote Oost 11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 11, 13, 15

 • Grote Oost 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 | antiekwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met laat 18de eeuwse gevel met één verdieping; rechte kroonlijst, dakkapel; vóór wellicht ouder pand.
 • Gebeurtenissen
 • 1921 Aanschrijving nrs. 11,13 om de goot tussen de percelen te herstellen.
 • 1943 Kaashandel Mij . Gouda; vergunning het pand tijdelijk als woning in gebruik te geven aan geëvacueerden en het kaaspakhuis te verbouwen tot noodwoning. Aannemer P.J. Blauw. De geëvacueerden zijn twee beeldhouwers uit Bergen en een gezin van vier personen.
 • 1955 Mij. Gouda; aanbrengen wc en aansluiten op gemeenteriool. Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1973 J. Roijers; veranderen pakhuis in een koffieshop. • Grote Oost 13
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 11, 13, 15

 • Grote Oost 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met midden 18de eeuwse gevel met rechte kroonlijst, dakkapel. Versierde deurpartij met zijlichten, stoephek.
  In de hardstenen stoep de restanten van een pompaansluiting.
 • Bewoners
 • 1912 J.W. van Buren Lensinck, landmeter van het kadaster
 • 1920 Mej. M.G. van Buren Lensinck, enquatrice van de vereniging tot bestrijding der tuberculose
 • 1920 J.W. van Buren Lensinck
 • 1928 C. Kroon, kaashandelaar
 • 1949 Fensen & Zalinge & Co, export van aardappelen, groenten en fruit. tel. 4798/4479
 • 1949 J. Peetoom, veehandelaar (h); voorzitter van de Plaatselijke Commissie van de Nederlandse Padvindersvereniging; tel. 4084
 • 1949 P.Peetoom, rechercheur P.R.A
 • 1964 J. van Zalinge
 • 1981 H.F. Schouwink
 • Gebeurtenissen
 • 1921 Aanschrijving nrs. 11,13 om de goot tussen de percelen te herstellen.
 • 1924 J. Peetoom; verbouwen nrs. 13, 15.
 • 1937 J. Peetoom; veranderen ramen.
 • 1976 H.F. Schouwink; verbouwen woonhuis. Architect Y.J. Hangelbroek. • Grote Oost 15
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 11, 13, 15

 • Grote Oost 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 monument
 • Pandbeschrijving
  Laag pand vóór wellicht ouder pand zonder verdieping, xixc.
 • Bewoners
 • 1912 J.W. van Buren Lensinck, landmeter van het kadaster
 • 1920 Mej. M.G. van Buren Lensinck, enquatrice van de vereniging tot bestrijding der tuberculose
 • 1928 Jn. Peetoom, veehandelaar
 • 1949 J. Broersen, journalist
 • 1964 C. Peetoom-Sopar
 • 1981 M.Th. Baesjou-Lengers
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. Peetoom; verbouwen nrs. 13, 15.
 • 1948 J. Peetoom; wijzigen achtergevel, veranderen voordeur. Aannemer van Riel en Sant. • Grote Oost 17
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Dames de Vries
 • 1920 Mej. D. de Vries
 • 1928 A.M. Wesseling, wijkverpleegster Witte Kruis
 • 1928 C.A. Völlman-Kroon
 • 1949 Kantoorboekhandel Vermande Zonen, tel. 4909
 • 1949 J.R. Heuckeroth. toonkunstenaar (h)
 • 1949 J. Vermande. collecteur Staatsloterij; secretaris van de commissie tot uitdeling van warme en voedzame spijzen; penningmeester van de Vereniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin, afdeling
 • 1949 Westfriesland tel. 4909
 • 1964 G.J.M. Brockhoff
 • 1981 M.C.M. Rijkes • Grote Oost 19

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 19, 19 rood beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 R. Hemke, broodbakker
 • 1920 R. Hemke, brood- en koekbakker
 • 1920 Fa. Hus (v/h R. Hemke), brood- en koekbakker
 • 1928 D. Kromheer, broodbakker
 • 1949 Brood- en banketbakkerij De Zeeuw, tel. 4721
 • 1949 J. Wittebol, broodbakker (h)
 • 1964 J. Wittebol
 • 1981 W.H. Barendsen
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Haring; aanbrengen zonnescherm.
 • 1907 Eigenaar wordt gevraagd voorzieningen te treffen, anders volgt onbewoonbaarverklaring nr. 19 rood.
 • 1907 Dr. J.H. Peek; nr. 19 rood wordt nier meer als woning verhuurd maar als pakhuis gebruikt. Huurder perceel nr. 19 wordt aangezegd niet meer onder te verhuren.
 • 1911 R. Hemke; verbouwen perceel onder andere vernieuwen bekapping.
 • 1912 R. Hemke; verbouwen perceel en oprichten hete luchtoven broodbakkerij.
 • 1915 R. Hemke; aangrengen rolscherm.
 • 1918 R. Hemke; plaatsen elektromotor.
 • 1925 Directeur N.V. Bakkerij 'de Zeeuw'; verbouwen achtergevel en uitbreiding bakkerij.
 • 1926 Directie van de Bakkerij 'de Zeeuw'; aanschrijving om op de schoorsteen een Johnskap te plaatsen.
 • 1928 D. Kromheer; verbouwen perceel.
 • 1934 D. Kromheer; maken muur, zijde Hoogesteeg.
 • 1942 Harkema; maken slaapkamer. Aannemer P. van Duimen.
 • 1947 J. Wittebol; maken nieuwe trap en wegnemen houten schot, plaatsen van drie deurkozijnen, wijzigen winkel. Aannemer P. van Duimen.
 • 1952 G. de Boer namens J. Wittebol; wijzigen gevel en verplaatsen kozijnen Hoogesteeg. • Grote Oost 21
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • nummer 21
 • 1912 E.J. Karssen, meubelmaker
 • 1920 P.C. Jongebreur, leraar boekhouden
 • 1928 P.C. Jongebreur, boekhouder
 • 1949 Th.H. Berkhout, secretaris van de afdeling Hoorn van de Nederlandse Onderwijzers Vereniging
 • 1964 J.M. de Wit
 • 1981 J.M. de Wit
 • nummer 21 rood
 • 1964 A. Brans
 • 1981 J.P. Theunisz
 • Gebeurtenissen
 • 1908 Wed. Dekker; verbouwen perceel, doen van enige herstellingen en verhogen woonkamer, deze bevindt zich in aanbouw; voorhuis is winkel.
 • 1913 Op 26 september uitslaande brand in het huis van Karssen.
 • 1914 P.C. Jongebreur; bouwen woonhuis Grote Oost hoek Hoogesteeg; voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Getekend en gebouwd door D . Kaat.
 • 1916 P.C. Jongebreur; plaatsen betonscheiding ter afsluiting van de Hoogesteeg.
 • 1938 D. Krab namens P. C. Jongebreur; veranderen deurkozijn in de schuur, zijde Trommelstraat (pakhuis Trommelstraat).
 • 1956 B.R. Jongebreur; waarschuwing pand te herstellen (Peetooms Vleeswaren).
 • 1960 J. Teunisz; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1964 J. Teunisz; aanschrijving opheffen gebreken. • Grote Oost 23
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 reformwinkel
 • Bewoners
 • 1912 A. Roos, tuinman
 • 1920 A. Roos, groenten- en fruithandel
 • 1928 R. Posthuma, kruidenier
 • 1949 R. Posthuma, levensmiddelen, tel. 4416
 • 1949 R. Postuma, kruidenier (h)
 • 1949 E.C.Postuma, kantoorbediende
 • 1949 J.Postuma, kruidenier
 • 1964 J. Posthuma
 • 1981 J. Posthuma
 • Gebeurtenissen
 • 1912 A. Roos; aanbrengen zonnescherm.
 • 1929 R. Posthuma; maken stoep.
 • 1937 J. van Veldhoven namens R. Posthuma; verbouwen perceel.
 • 1941 R. Posthuma; verbouwen voorgevel. Architect Oude Vrielink.
 • 1954 J. Posthuma; verbouwen woning.
 • 1962 J. Posthuma; verbouwen perceel.
 • 1976 Fa. R. Posthuma; veranderen en vergroten magazijn. Aannemer H . Kaat. • Grote Oost 25

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25 | kunsthandel
 • Pandbeschrijving
  Gevel in neo-renaissance stijl, vensters met ontlastingsbogen met twee aanzet-, twee tussenstukjes en een sluitsteen waarop gebeeldhouwd kopje. Muurdammen in pilastervorm rustend op basement.
 • Bewoners
 • 1912 P.C. Jongebreur, leraar boekhouden
 • 1920 A. Posthuma, boekdrukker
 • 1928 A. Posthuma, boekdrukker
 • 1949 Drukkerij A. Posthuma, tel. 4235
 • 1949 A. Posthuma, boekdrukker (h); voorzitter van het bestuur der Christelijke Bewaarschool, de Woningvereniging Patrimonium; tel. 4235
 • 1964 J. Klaassen
 • 1981 H. Bourges
 • Gebeurtenissen
 • 1923 J. Verhoogt; maken lozing voor menagewater.
 • 1954 Joh. Klaassen; verbouwen perceel.
 • 1962 J. Klaassen; uitbreiden drukkerij.
 • 1976 H. Bourges; verbouwen woning. Aannemer J. Hoogerhout. • Grote Oost 27
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 27, 29

 • Grote Oost 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27 | notaris monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig vroeg 19de eeuws pand; vensters met roeden en bovenlicht.
 • Bewoners
 • 1912 Joh. van Straten
 • 1920 H. Bronkhorst
 • 1928 Wed. P. Zwagerman, manufacturen
 • 1949 K. Vis, melkventer (h)
 • 1949 R.J. Vis, melkventer (h)
 • 1964 J. de Rooij
 • Gebeurtenissen
 • 1917 W.H. van Leeuwen; verbouwen perceel.
 • 1972 Fa. G. Buis en Zn.; veranderen en verbouwen woning. • Grote Oost 29
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 27, 29

 • Grote Oost 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig vroeg 19de eeuws pand. Glasroeden verloren. Deur met bovenlicht.
 • Bewoners
 • nummer 29
 • 1912 K. Zijp, houtkoper
 • 1928 K. Zijp, houthandelaar
 • 1928 Fa. A. Zijp Czn., houthandel, zagerij, schaverij, kistenmaker
 • 1949 Firma A. Zijp Czn, houthandel, tel. 4598
 • 1949 K.Zijp, houthandelaar (h)
 • 1949 Wed. T. Winkel-Zijp
 • 1964 R.D. Hilbrands
 • 1981 L.J. Jellema
 • nummer 29 rood
 • 1912 L. van Velden, wisselloper sted. Gasfabriek
 • Gebeurtenissen
 • 1920 D.J. Reek; verbouwen perceel.
 • 1965 R.D. Hilbrands; verbouwen achtergevel; de oude materialen moeten worden gehandhaafd.
 • 1966 R.D. Hilbrands; bouwen serre aan de woning. • Grote Oost 31
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 31, 33, 35

 • Grote Oost 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig vroeg 19de eeuws pand, gepleisterd, onder dwarskap.
 • Bewoners
 • 1912 M. Storm, schilder
 • 1920 M. Storm, schilder
 • 1928 M. Storm, schilder
 • 1949 A. Deurloo, schildersbedrijf, tel. 4910
 • 1949 A. Deurloo, schilder en behanger (h)
 • 1949 Begrafenisvereniging ""Patromonium"", tel. 4910
 • 1964 S. Schagen
 • 1981 H.A.M. Stumpel • Grote Oost 33
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 31, 33, 35

 • Grote Oost 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met gepleisterd topgeveltje, XVII, boven gedichte pui.
 • Bewoners
 • 1920 M. Vlam, handelsbediende
 • 1928 M. Vlam, boekhouder
 • 1949 A.M. Wolf, levensmiddelen, tel. 4323
 • 1949 M.Vlam, procuratiehouder kaashandel
 • 1964 J. Homan
 • 1981 J. Pijpstra
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. van Petten; herstellen topgevel. • Grote Oost 35
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 31, 33, 35

 • Grote Oost 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35 | levensmiddelenwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met hoogst eenvoudige 18de eeuwse gevel, pand wellicht ouder; oorspronkelijk gedetailleerde deuromlijsting. Stoepbanken.
 • Bewoners
 • 1912 B.S. de Vries (lid der Fa. S.I. de Vries)
 • 1920 C. Zwaan, aannemer
 • 1928 C. Zwaan, automobielhandelaar
 • 1949 Gebr. Ruiter, woninginrichting, meubelen, textiel, tapijten, linoleums, tel. 4216
 • 1949 J.P. Ruiter, manufacturier (h)
 • 1964 J.P. Ruiter
 • 1981 J. Moeijes
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Jac. Okx; leggen spruit en aansluiting op gemeenteriool.
 • 1921 C. Zwaan; bouwen stalgebouwtje achter het perceel. Architect H.J. Cramer.
 • 1922 C. Zwaan; stallen van twee paarden in stalgebouwtje.
 • 1938 J.P. Ruiter; uitstallen van meubelen op de stoep.
 • 1949 Gebr. Ruiter; wijzigen bestaande indeling en uitbreiden perceel. Aannemer Fa. Van Riel en Sant.
 • 1955 J.P. Ruiter; verbouwen magazijnruimte en overkappen van een tegelplat.
 • 1973 Schneider; aanbrengen lichtbak 'tapijt en meubelhal'. • Grote Oost 37
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 37, 39, 41

 • Grote Oost 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37 | antiekwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige 18de eeuwse gevel met twee verdiepingen waarin vensters met roedenver deling. Pand wellicht ouder. Pui gemoderniseerd, deuromlijsting oud.
 • Bewoners
 • 1912 J. Rauchbaar, fotograafbediende
 • 1912 J. Starreveld, fotograaf
 • 1912 A. Pasol, ambtenaar Registratie en Domeinen
 • 1920 Dames van Doorn, pensionhoudsters
 • 1949 Jac. van Doorn, sigarenmagazijn
 • 1949 J. van Doom, sigarenwinkelier (h)
 • 1964 E. Klaij
 • 1964 E.F. v. Doorn-v.d. Zei
 • 1981 J. Spruit-Blom
 • Gebeurtenissen
 • 1910 H.G. Polak; bouwen fotografisch atelier achter het perceel. (Dit is Trommelstraat nr. 16).
 • 1929 J.M. Schipper; aanbrengen twee reclameborden en twee zonneschermen.
 • 1935 Wed. H.G. Polak; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1937 Th. Dekker; verbouwen voorgevel onder andere ramen begane grond (twee stuks) worden verbouwd tot één winkelraam.
 • 1937 J. van Doorn; aanbrengen zonnescherm.
 • 1956 J.R. Levy; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1966 A. v.d. Pol; verbouwing inwendige. Architect J. Koorn.
 • 1978 J.Th. Spruit; maken kap op bergruimte. • Grote Oost 39
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 37, 39, 41

 • Grote Oost 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 39, rood | antiekwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige 18de eeuwse gevel met roeden in de vesters op de enige verdieping en in bovenlicht. Pand wellicht ouder.
  Dakkapel.
 • Bewoners
 • 1912 Joh. H . Wiese, stucadoor
 • 1912 D.L. van Hoorn, adjunct inspecteur van politie
 • 1912 J. van Hattum, kapitein der infanterie
 • 1920 Wed. J.H. Wiese
 • 1928 H. Wiese, stucadoor
 • 1949 L. Zwarekant, rij wielhersteller (h)
 • 1949 J.H.W. van Malsen, analiste
 • 1949 C.M. Mes, kantoorbediende
 • 1949 N.Mes, timmerman
 • 1949 G. Prins
 • 1964 G. Mes-Prins
 • 1981 A. van Berkel
 • Gebeurtenissen
 • 1931 N. Mes; afbreken en opnieuw opmetselen van de muur in de Trommelstraat achter het perceel. Aannemer P.J. Blauw. • Grote Oost 41
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 37, 39, 41

 • Grote Oost 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41 | drukkerij monument
 • Pandbeschrijving
  Vijf traveeën breed pand met rechte kroonlijst waarop consoles. Wigvormige imitatie sluitstenen in de vensteromlijstingen, XIXB;
  stoepbanken.
 • Bewoners
 • 1912 W.C. Schönstedt, majoor der infanterie
 • 1920 A. Reek, conciërge Rijksbelastingkantoor
 • 1928 A. Reek, conciërge Rijksbelastingkantoor
 • 1949 Ontvangkantoor der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen en Ambtenarenwacht, tel. 4914
 • Gebeurtenissen
 • 1917 Gemeente Hoorn koopt het perceel groot 4 are 74 ca van P.J. Kroon voor ƒ 10.000,- vrij geld en verhuurt het perceel voor 25 jaren aan de Staat der Nederlanden.
 • 1918 Het perceel wordt aangesloten aan het elektriciteitsnet.
 • 1920 Inspecteur der directe belastingen, iste afdeling; aanbrengen enige veranderingen in de wachtkamer in verband met bestemmingswijziging van het vertrek.
 • 1947 Verbouwing en daarna verhuring aan het Rijk voor tien jaar als Rijksbelastingkantoor. • Grote Oost 43
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 43

 • Grote Oost 43
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 43 | kantoor-kerk Foreestenhuis monument
 • Pandbeschrijving
  Zeven traveeën brede natuurstenen gevel van twee verdiepingen met kroonlijst waarop balustraden en beelden, alles in de trant van Van Beurscheit, 1724 voor Nanning van Foreest gebouwd vóór oudere panden. Breed ingangbordes, stoephekken tussen vier pijlers met gebeeldhouwde bekroning. Balkonhek met monogram. Inwendig hall met rijk stucwerk, linker vertrek met soberder decoratie uit 1671 ; in rechter vertrekken is de Remonstrantse Kerk gehuisvest; mahoniehouten preekstoel met achterschot; koperen lezenaar en voet voor een koperen lezenaar.
  In het pand huist thans het SOW; terwijl ook de Remonstrantse kerk erin gevestigd is. Vóór het sow was Rijkswaterstaat in het pand ondergebracht terwijl voor de oorlog (1940) in het pand ook de Pastorie van de Remonstrantse kerk was gevestigd (het gedeelte waar thans het SOW zit). In 1815 kocht de Remonstrantse Gemeente te Hoorn een groot huis aan het Grote Oost van de Evangelisch Luthersche Gemeente. De Evangelisch Luthersche Gemeente hield haar bijeenkomsten daar sinds 1802. Het huis wekt van buiten de indruk van een groot Patriciërshuis. Bij opmetingen eind jaren 1940 bleek dat het drie huizen zijn geweest waar een brede monumentale gevel voor gebouwd werd in Lodewijk XIV stijl. In het gebouw komen twee gesneden wapens voor, van Mr. Jacob van Foreest (1640-1708), bewindhebber van de Oost Indische Compagnie, secretaris van Gecomb. Rade van West-Friesland en 't Noorderkwartier en van zijn echtgenote Maria Sweers (1649-1720). Deze schilden zijn bij de restauratie van 1918 ontdekt. De voorgevel is merkwaardig door zijn asymmetrie. De aanwezige plattegrond bepaalde namelijk de plaats van de monumentale gang. Daardoor kon de gevel niet symmetrisch worden. Het linker gedeelte is 81 cm groter dan het rechter deel, dit verschil is verdeeld over de penanten en vensters. De achtergevel van baksteen staat op 'vlucht', hetgeen voor achtergevels een zeldzaamheid is. Het interieur is in vele opzichten belangrijk; een marmeren gang, rijk stucwerk enzovoort. De zogenaamde gerfkamer heeft fraaie deuren belijnd met palissanderhout. De hoofdtrap is waardevol. Rechts In het pand is de sfeervolle kerkzaal met eenvoudig meubilair. Het onderhuis (met wijnkelder) is thans In gebruik als koffiekamer. In de gevel, boven ter weerszijden beelden van Minerva en Mars, midden Amor en Fides. De kroonlijst draagt in het midden wapens van Foreest. In traliewerkbalkon en monogram: N(anning)v(an)F(oreest).
 • Bewoners
 • 1912 A. Klaver, predikant Remonstrantse Gemeente
 • 1920 A. Klaver, predikant Remonstrantse Gemeente
 • 1928 A. Klaver, predikant
 • 1949 Bureau wegenaanleg der Rijkswaterstaat, tel. 4765
 • 1949 Remonstrantse kerk
 • 1949 Zondagsschool van de Remonstrantse Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente
 • 1949 M.M. Soeren, predikante van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente; voorzitster van de Kerkeraad der Remonstrantse Gemeente
 • Gebeurtenissen
 • 1912 P. Krab namens kerkbestuur der Remonstrantse Gemeente; vernieuwen tuinmuur aan de zijde Schoolsteeg, gelegen achter het kerkgebouw en verbouwen perceel (onder andere veranderen ramen In de achtergevel).
 • 1913 D. Langereis namens bestuur der Remonstrantse Gemeente; maken spruit voor afvoer menagewater naar het gemeenteriool.
 • 1918 Remonstrantse kerk gerestaureerd onder toezicht van Jb. Faber.
 • 1919 Bestuur der Remonstrantse Gemeente; aanschrijving de linker zijgoot pastorie te verbeteren.
 • 1944 Mei 1944; tijdelijke huisvesting van een klas van de openbare lagere school in het gebouw der Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente. De vergoeding bedraagt ƒ 10,- per maand. Tijdens de bezetting is op het dak van dit gebouw een uitkijkpost van de Duitse Weermacht geplaatst; deze uitkijkpost is juni 1944 verwijderd.
 • 1954 Restauratie van het balkon met hek en de herm aan het gebouw.
 • 1959 Het pand is gerestaureerd. Remonstrantse Gemeente; restaureren perceel.
 • 1970 Remonstrantse Gemeente; restaureren perceel. Architect IJ. Kok te Amsterdam. • Grote Oost 45
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 45
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 45 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. A. van Duin
 • 1920 H.J. Opmeer, hulpbeambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 H.J. Opmeer, timmerman
 • 1949 M.P. Sijm, electromonteur
 • 1964 C. van den Berg
 • Gebeurtenissen
 • 1919 C. Pronk; aanschrijving verbeteren linkerzij goot.
 • 1939 D. Keetman namens J. Stapel; maken gemetseld privaat met wc.
 • 1948 O. Middelbeek; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1951 O. Middelbeek; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1967 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1968 D. Veld; verbouwen perceel.
 • 1971 W.Huijbrechts; veranderen voorgevel. • Grote Oost 47

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 47, 49

 • Grote Oost 47
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 47 | antiekwinkel monument
 • 0000 zie Schoolsteeg nr. 1
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudig gepleisterd puntgeveltje; zijgevel aan Schoolsteeg overgekraagd en met 17de eeuwse vensters.
 • Bewoners
 • 1912 C. Pronk
 • 1920 C. Pronk
 • 1928 C. Pronk
 • 1928 Wed. AP. Pronk-Veenboer
 • 1949 D. Veld, koopman (h)
 • 1964 W. Huijbregts
 • 1981 W. Huijbregts
 • Gebeurtenissen
 • 1905 C. Pronk; aanbrengen zonnescherm.
 • 1909 C. Pronk; verbouwen perceel; van de winkel wordt een woonkamer gemaakt.
 • 1932 A. Korver; aanbrengen watercloset en aansluiten op het gemeenteriool.
 • 1936 H. Zinger namens erven Korver; verbouwen perceel.
 • 1937 D. Veld; maken waterafvoer in het perceel en aansluiten op het gemeenteriool en uitstallen van kisten groenten en fruit op de stoep. • Grote Oost 49
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 49; 1905

  Grote Oost nr. 49

  Gevelsteen Grote Oost nr. 49

 • Grote Oost 49
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 49, 49 rood | antiquariaat monument
 • Pandbeschrijving
  Gaaf 17de eeuws pand met hoge trapgevel; verdieping overgekraagd in de Schoolsteeg; gevelsteen.
  Gevelsteen met bal en kolfstok.
 • Bewoners
 • nummer 49
 • 1912 N. Hoogcarspel, broodbakker
 • 1920 N. Hoogcarspel, brood- en beschuitbakkerij
 • 1928 F. Harkema, brood- en banketbakker
 • 1949 C. Roelofs, kleermaker (h)
 • 1949 P. Valentijn, bewaker
 • 1964 J. Steigenga
 • 1964 A.W. de Graaf
 • nummer 49 rood
 • 1912 J. Brouwer, beambte HIJSM
 • 1920 Wed. J. Gravendijk
 • 1928 J.C. Meppe, kantoorbediende
 • 1949 H. Serfhos, reiziger
 • 1981 R. Wijngaarden
 • Gebeurtenissen
 • 1904 N. Hoogcarspel; uitbreiden bakkerij.
 • 1905 N. Hoogcarspel; aanschrijving om een spruit aan te leggen.
 • 1905 N. Hoogcarspel; aanbrengen zonnescherm en zonneblinden voor de ramen zijde Schoolsteeg.
 • 1913 N. Hoogcarspel, broodbakker; krijgt een aantal nieuwe voorwaarden opgelegd in verband met last en hinder welke zijn bakkerij veroorzaakt aan omwonenden.
 • 1924 N. Hoogcarspel; uitbreiden brood- en beschuitbakkerij.
 • 1931 G.M. Smits; aanbrengen zonnescherm.
 • 1938 P. van Duimen namens J. van Brussel; verbouwen bovenwoning.
 • 1940 Voorgevel is gerestaureerd. Architect S. W. Langius. Door oorlogsomstandigheden moest van verdere restauratie worden afgezien.
 • 1950 W. Tonneman namens W. van Jaarsveld; betegelen winkel en maken visbakkerij.
 • 1950 W. van Jaarsveld; verlof B in het beneden voorlokaal.
 • 1956 J. Steigenga; oprichten visbakkerij.
 • 1957 C.J. Stins namens de Vereniging Oud Hoorn; restaureren zijmuur in de Schoolsteeg. • Grote Oost 51
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 51
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 51 (kantoor beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Corn. Best jr., kaaskoper
 • 1920 M.C. Roos, inspecteur der Reg. en domeinen
 • 1949 Rijkswaterstaat, tel. 4592
 • 1949 W.A. Trimpe, waterbouwkundig opzichter
 • Gebeurtenissen
 • 1911 C. Best jr . ; vernieuwen voorgevel en gedeelte keukenmuur.
 • 1913 Nederlands Israëlitische gemeente; ontheffing voor het leggen van een spruit.
 • 1937 K.H. Kaat namens Rijksgebouwendienst te Haarlem; bouwen typekamer achter het perceel.
 • 1938 Districtsbouwkundige Rijksgebouwendienst te Haarlem namens de Staat der Nederlanden; verbouwen perceel en verbouwen bergplaats aan de Schoolsteeg. • Grote Oost 53
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 53

 • Grote Oost 53
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 53 | kantoor monument
 • Pandbeschrijving
  Vier traveeën brede, midden 18de eeuwse voorbouw met twee verdiepingen vóór oudere panden; gebeeldhouwde ingangsomlijsting en consoles op de kroonlijst; stoep met vier hekken vóór natuurstenen borstwering. Inwendig gang met stucwerk; in de vertrekken links schouwen en lambrizering met opvallend goed rococo snijwerk; geschilderd behang door Chr. en P. Henning; in rechter achtervertrek wandkastje en eenvoudige schoorsteenbetimmering XVIII;gesneden trapleuning en betimmering op de gang van de verdieping, tegeltableaux aldaar. Annex laag laat 18de eeuwse gevel van drie vensters, vóór wellicht ouder pand.
  Inwendig beschilderd behang van de Vaderlandsche Maatschappij.
 • Bewoners
 • 1912 K. de Jong Mz., kaas en zaadhandelaar
 • 1920 D.L. Harms, voorzitter Raad van Arbeid
 • 1928 D.L. Harms, voorzitter Raad van Arbeid
 • 1949 Kantongerecht, tel. 4010
 • 1949 Pachtkamer bij het kantongerecht, tel. 4010
 • 1949 Inspectie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen
 • 1949 H.K. Amerongen, concierge Kantongerecht
 • 1964 M.G. van Amerongen-Dekker
 • Gebeurtenissen
 • 1907 K. de Jong Mz.; geheel afbreken nr. 53 rood gelegen aan het Gerritsland behorend bij Grote Oost nr. 53, en maken van een afsluitmuur ter plaatse van nr. 53 rood.
 • 1926 C.P. Donker; aanbrengen marquise boven de voordeur.
 • 1930 Gemeente Hoorn koopt het pand voor ƒ 20.000,- waarvan het Rijk ƒ 10.000,- betaalt, want het Kantongerecht wordt in dit gebouw gevestigd. Het gebouw met conciërgewoning aan de Rode Steen en Achterom nr. 6 komen bij het Westfries Museum.
 • 1947 Districtsbouwkundige Rijksgebouwendienst; wijzigen indeling 1ste verdieping.
 • 1968 Rijksgebouwendienst Haarlem; verbouwen pand.
 • 1979 Rijksgebouwendienst Haarlem; veranderen kantoorgebouw. • Grote Oost 55
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 55, 57, 59, 61, 63, 65

 • Grote Oost 55
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 55 | kantoor monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig laat 18de vroeg 19de eeuws pand.
 • Bewoners
 • 1920 S.B. van Eerde, fabrikant
 • Gebeurtenissen
 • 1927 Kamer van Koophandel en Fabrieken; aanbrengen vijf zonneschermen.
 • 1940 V. Hakhoff namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken; veranderen keuken tot Kantoorlokaal. • Grote Oost 57
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 55, 57, 59, 61, 63, 65

 • Grote Oost 57
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 57 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige 19de eeuwse gevel in machinale steen volgens het oud patroon, vóór wellicht ouder pand.
 • Bewoners
 • 1912 P. van Doornik, houthandelaar
 • 1920 G.M . de Jongh Schiffer, leraar RHBS
 • 1928 W.A. Ydo, bureelambtenaar Rijkswaterstaat
 • 1949 W.A. IJdo, administratief ambtenaar le klasse Rijkswaterstaat; lid van de commissie voor sociale kunstopdrachten
 • 1964 H.J. Nijenhuis
 • 1981 G. van Mechelen
 • Gebeurtenissen
 • 1977 G. van Mechelen; restaureren perceel. • Grote Oost 59
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 55, 57, 59, 61, 63, 65

 • Grote Oost 59
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 59 | kapsalon monument
 • Pandbeschrijving
  Hoogst eenvoudige 18de eeuwse gevel vóór wellicht ouder pand; pui verminkt.
 • Bewoners
 • 1912 R. Posthuma, kruidenier
 • 1920 R. Posthuma, in kruidenierswaren
 • 1928 L. Zwarekant, in rijwielen en rijwielhersteller
 • 1949 L. Zwarekant, rij wielhandel, tel. 4384
 • 1964 M.J.D. Schouten
 • 1981 Th.J. Vreeker
 • Gebeurtenissen
 • 1903 R.R. Posthuma; aanbrengen van veranderingen en aanbrengen rolscherm.
 • 1915 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1929 The Texas Company te 's-Gravenhage; oprichten ondergrondse bewaarplaats met bovengrondse aftapinrichting in en op de gemeente grond.
 • 1931 L. Zwarekant; wijzigen ingang (maken portiek) en uitbreiden werkplaats achter de winkel en ontheffing voor een rioolaansluiting; aanbrengen lichtbak. Architect H.J. Cramer.
 • 1934 L. Zwarekant; bouwen magazijn achter het perceel.
 • 1941 L. Zwarekant; plaatsen geluidsinstallatie op zondag tussen 1 en 3 uur op de stoep welke met menselijke stem het woord rijwielstalling zegt.
 • 1949 Caltex Petroleum Mij . N.V.; plaatsen elektrisch gedreven benzine pomp.
 • 1979 Th.J. Vreeker; verbouwen woonhuis en winkel. • Grote Oost 61
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 55, 57, 59, 61, 63, 65

 • Grote Oost 61
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 61 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige 19de eeuwse gevel in machinale steen volgens het oude patroon, vóór wellicht ouder pand.
 • Bewoners
 • 1912 Fa. H.C. Carbasius, wijnhandel
 • 1920 S.M.Polak
 • 1928 Wed. S. Polak-v.d. Brink
 • 1949 H.J. Brandt, koopman (h)
 • 1949 J. Brouwer, leraar tuinbouwschool
 • 1949 M. Swart, musicus
 • 1964 J.W. Koenen
 • 1981 J.W. Koenen
 • Gebeurtenissen
 • 1916 S.M. Polak; vernieuwen keuken en leggen afvoerspruit voor menagewater.
 • 1935 Wed. S. Polak; aansluiten perceel aan het gemeenteriool.
 • 1965 C.J. Deckers namens de Wed. S. Polak-v.d. Brink; wijzigen privaat op de iste etage in een closet met waterspoeling. • Grote Oost 63
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 55, 57, 59, 61, 63, 65

 • Grote Oost 63
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 63 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met gepleisterde vroeg iyde eeuwse topgevel.
 • Bewoners
 • 1912 W. Stuurman, schoenmaker
 • 1928 W. Stuurman, schoenmaker
 • 1949 H.J. Swart, agent dagblad
 • 1964 K. Kuiper
 • 1981 K. Kuiper
 • Gebeurtenissen
 • 1905 W. Stuurman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1908 P.J. Koppies; aanbrengen zonnescherm.
 • 1912 W. Stuurman; aanbrengen uithangbord.
 • 1915 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1931 W. Schuurman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1937 H.J. Swart; aanbrengen lichtreclame.
 • 1940 W. Stuurman; maken wc. Aannemer K. H . Kaat.
 • 1966 K. Kuiper; gedeeltelijk vernieuwen en wijzigen keuken en een bergruimte • Grote Oost 65
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 55, 57, 59, 61, 63, 65

 • Grote Oost 65
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 65 | restaurant monument
 • Pandbeschrijving
  Landelijk laag huis, laat 18de vroeg 19de eeuws ( hoek Jeroenensteeg ).
 • Bewoners
 • 1912 C. Eilander, vleeshouwer
 • 1920 C. Eilander, vleeshouwer
 • 1928 C. Eilander, slager
 • 1949 C. Eilander, slagerij
 • 1949 C. Eilander, slager (h)
 • 1964 J. Hofman
 • 1981 Y.W. Schuurman
 • Gebeurtenissen
 • 1904 C. v.d. Lee; houden van varkens in een stenen hok op het erf.
 • 1907 Toestand zijmuur hoek Jeroensteeg is erg slecht.
 • 1908 C. Eilander; verbouwen perceel.
 • 1915 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1916 D. Eilander; verbouwen perceel en C. Eilander; oprichten rokerij achter het perceel.
 • 1939 C. Eilander; aanbrengen zonnescherm.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1958 J.A.A. Elders; oprichten atelier voor edelsmeedwerk, wordt later gevestigd in Gravenstraat nr. 10 / Jeroenensteeg.
 • 1965 J. Hofman; bouwen bergruimte achter het perceel.
 • 1977 Y. W. Schuurman; inrichten Indonesisch restaurant en wijzigen indeling begane grond. Architect F. Staal te Wognum. • Grote Oost 67
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 67
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 67
 • Bewoners
 • 1912 Joh.C. Koppies, koopman in galanterieën
 • 1920 J.C. Koppies, in galanterieën
 • 1928 J.C. Koppies, winkelier in galanterieën
 • 1949 J.C. Koppies, winkelier in galanterieën
 • 1964 TJ. Koppies
 • 1981 J.Th. Koppies
 • Gebeurtenissen
 • 1902 C. van Hinte; aanbrengen zonnescherm.
 • 1903 C. van Hinte; wegnemen van een bank tevens regenwaterbakmond op de stoep en plaatsen van een ijzeren pomp met dito hekje.
 • 1913 J. Koppies; verbouwen perceel onder andere vernieuwen voorgevel. Architect J. v.d. Berg.
 • 1915 P.J. Koppies; aanschrijving de riolering te verbeteren.
 • 1936 J.C. Koppies; aanschrijving de goten van de zijgevels te herstellen.
 • 1946 G. Koppies; vernieuwen keuken, wc, slaapkamer en trap. Aannemer E. Nannings.
 • 1963 J.J. Koppies; verbouwen perceel. • Grote Oost 69
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 69
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 69, 69 rood beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: J. A. J. Woestenburg, oud 6 jaar, 20 november 1900.
 • Bewoners
 • nummer 69
 • 1949 J. Wiebring, stratenmaker
 • nummer 69 boven
 • 1949 Th. Serrarens, typograaf; secretaris van de Algemene Nederlandse Grafische Bond
 • nummer 69 rood
 • 1912 A.J. Woestenburg, huisschilder en behanger
 • 1920 A.J. Woestenburg, huisschilder en behanger
 • 1928 Andr. de Groot, timmerman
 • 1964 A. Loos
 • 1981 C.A. Cuijpers
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Woestenburg; vernieuwen voorgevel.
 • 1908 A.J. Woestenburg; aanbrengen van veranderingen, verplaatsen raam en veranderen deurkozijn in de voorgevel.
 • 1915 Aanschrijving de riolering te verbeteren en aan te sluiten aan het gemeenteriool in de Jeroenensteeg.
 • 1948 Wed. E.J. Wormsbecher-Homan; aanschrijving maken afzonderlijk rookkanaal voor beneden- en bovenwoning, er is maar één wc voor beide gezinnen, repareren pannendak.
 • 1951 Wed. E.J. Wormsbecher-Homan; aanschrijving de gebreken op te heffen in nr. 69 rood.
 • 1952 Wed. E.J. Wormsbecher-Homan; aanschrijving de gebreken op te heffen in nr. 69 rood.
 • 1953 J. Brand; aanschrijving nr. 69 rood; de als kolenhok gebruikte ruimte weer als privaat in te richten.
 • 1970 C.J. de Haan; verbouwen van de door brand deels verwoeste woning. • Grote Oost 71
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 71
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 71 | opslagruimte
 • Bewoners
 • 1949 K. van Veen, groentenhandelaar (h)
 • 1949 M. van Veen, groentenhandelaar
 • 1964 M . van Veen
 • 1981 J. Brouwer
 • Gebeurtenissen
 • 1927 J.Tonneman; verbouwen perceel; de zijgevels begane grond en 1ste verdieping en achtergevel zijn bestaand, verder alles nieuw. I n 1927 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Architect H.J. Cramer.
 • 1927 J. Haalebos; maken van privaten met waterspoeling in de nrs. 71, 73.
 • 1934 Joh. Kok; verbouwen gevel nr. 71; de grote deuren worden verbreed.
 • 1977 N. Vastenburg; maken overkapping erf. • Grote Oost 73
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

 • Grote Oost 73
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 73 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met geheel bakstenen trapgevel, XVII A; puibalk en pui XVIII B.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. Haalebos
 • 1912 J. Haalebos, onderwijzer
 • 1920 J. Haalebos, onderwijzer
 • 1928 Jn. Haalebos, onderwijzer
 • 1949 P. Bakker, tuinbouwer (h)
 • 1964 P. Bakker
 • 1981 M.M.A. Danenberg-Wijnker
 • Gebeurtenissen
 • 1915 J. Haalebos; aanschrijving riolering aan te leggen.
 • 1927 J. Haalebos; maken van privaten met waterspoeling in de nrs. 71, 73.
 • 1948 P. Bakker Jz.; maken afvoer voor menagewater ten behoeve van de gevorderde woning op de eerste verdieping.
 • 1958 Grijze verflaag afgeloogd; metselwerk opnieuw ingeboet. • Grote Oost 75-77
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

 • Grote Oost 75-77
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 75, 77 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met hoge gepleisterde trapgevel; pui in 18de eeuw gedicht. 17de eeuwse gevel.
 • Bewoners
 • nummer 75
 • 1912 W. Markus, gemeentebode
 • 1928 Jn. Baart, kaaskopersknecht
 • 1949 J.H. Lufertz, boekhandelaar (h)
 • 1964 J. Bregman
 • 1981 G.C. Otten
 • nummer 77
 • 1912 D. Hokkeling, kleermaker
 • 1920 D. Hokkeling, kleermaker
 • 1928 Jos. Delcour, vishandelaar/winkelier
 • 1949 J. Leek, landarbeider
 • Gebeurtenissen
 • 1925 L. Zwarekant; aanbrengen reclamebord nr. 77.
 • 1926 J. Delcour; uitstallen van vis op de stoep voor nr. 77.
 • 1935 J. Boots; aanbrengen zonnescherm nr. 77.
 • 1937 Wed. H. Schottee- de Vries; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken ten behoeve van nrs. 75, 77.
 • 1955 U. Poppes en Bartels; vervangen wisselton door wc nrs. 75, 77. • Grote Oost 77
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Grote Oost 77
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 75, 77 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met hoge gepleisterde trapgevel; pui in 18de eeuw gedicht. 17de eeuwse gevel. • Grote Oost 79
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

 • Grote Oost 79
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 79
 • Bewoners
 • 1912 B. Cornelissen, koopman
 • 1920 G. Schoenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Mej. G. Schoenmaker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1923 Mej. Sopar; verbouwen nr. 79. Aannemer G. Spoelder. • Grote Oost 81
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

 • Grote Oost 81
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 81 monument
 • Pandbeschrijving
  Laag bakstenen pand met rechthoekige spaarvelden op de verdieping, XIX A.
  Inwendig restanten van een laat Gothisch houtskelet. Boven de deur een snijraam met opschrift A. Sopar.
 • Bewoners
 • 1912 A.J. Sopar, winkelier
 • 1920 C. Sopar, winkelierster
 • 1928 Fr. Roorda, brandstoffenhandelaar
 • 1949 H.F. de Jong, kelner
 • 1949 H.J. Otte. koopman in lompen (h)
 • 1964 T. Eindhoven
 • 1981 J.G. Rietvink
 • Gebeurtenissen
 • 1933 F. Roorda; aanbrengen nieuwe deur. Aannemer G. Spoelder.
 • 1937 Erfgename F. Roorda, geb. Sopar; aanschrijving een afvoer voor menagewater te maken.
 • 1941 Jb. de Boer; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1948 J. Bakker; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1961 J. Bakker-Molenaar; verbouwen en verbeteren perceel.
 • 1979 J.G. Rietvink; restaureren woonhuis. • Grote Oost 83
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

  Grote Oost nrs. 12, 10, 8, 6, 4, 2

  Gevelsteen Grote Oost nr. 83

 • Grote Oost 83
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 83 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis onder één dak en achter één gevel met het buurnr. 85; in de ankers gedateerd 1581; pui later gedicht; gevelsteen.
  Inwendig eiken houtskelet samen met nr. 85 met krommers in de kap. De gevelsteen stelt voor een baal met twee mannen.
 • Bewoners
 • 1912 C. Zwarekant, machinist HIJSM
 • 1920 B. Bakker, leeraar Ambachtsschool
 • 1928 D. Bakker, klerk, Post en Telefoon
 • 1928 G. Gronert, kistenmaker
 • 1949 Wed. C. Langedijk-Schermer
 • 1949 C. Schermer, dienstbode
 • 1949 P. Schermer, los arbeider
 • 1964 P. Schermer
 • 1981 G.J. Schoone
 • Gebeurtenissen
 • 1932 J.C. Woestenburg; herstellen gevel nrs. 83, 85.
 • 1939 P. van Duimen namens J.C. Woestenburg; bouwen privaat met wc en een kast achter nrs. 83, 85. • Grote Oost 85
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

 • Grote Oost 85
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 85 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis onder één dak en achter één gevel met het buurnr. 83. In de ankers gedateerd 1581; pui later gedicht; gevelsteen.
 • Bewoners
 • 1912 K. de Vos, antiquair
 • 1920 A. Noordanus, ambtenaar Ned. Spoorwegen
 • 1928 S. van Riel, stoffeerder
 • 1949 K. van der Velde, stucadoor
 • 1964 W. Foks
 • 1981 P.J. Nannings
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Wed. J. Woestenburg-Dik; herstellen stoep.
 • 1932 J.C. Woestenburg; herstellen gevel nrs. 83, 85.
 • 1939 P. van Duimen namens J.C. Woestenburg; bouwen privaat met wc en een kast achter nrs. 83, 85.
 • 1954 J. Woestenburg; verbouwen en verbeteren perceel. Architect V.J. Polman. • Grote Oost 87
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

 • Grote Oost 87
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 87 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met hoogst eenvoudige 19de eeuwse gevel met rechte kroonlijst.
 • Bewoners
 • 1912 F.C. Nieuwboer, onderwijzer
 • 1912 W.C.B. de Blecourt, onderwijzer
 • 1912 W. Cliteur, boekhandelaarsbediende
 • 1912 Wed. C.W. Akkerman-Berkeveld, pensionhoudster
 • 1912 R. Dietrich, winkelbediende
 • 1920 B. van der Winden, pensionhouder
 • 1928 B. van der Winden, pensionhouder
 • 1928 H. Schreuder, schildersknecht
 • 1949 C.J. Baesson, sigarenhandelaar
 • 1949 C. Ligthart, kleermaker (h)
 • 1964 J. Zwijnenburg
 • 1964 J. Sas
 • 1964 J. van Velzen
 • 1981 S.P. Kaptein
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Jac. Akkerman; verbouwen perceel onder andere de voorgevel.
 • 1903 J. Bervoets; leggen spruit en aansluiten aan gemeenteriool ten behoeve van menagewater.
 • 1919 Wed. Akkerman; aanschrijving de nrs. 87, 89 te verbeteren.
 • 1935 G. de Boer; aansluiten perceel aan gemeenteriool ten behoeve van faecaliën.
 • 1937 C. Ligthart; vernieuwen bijkeuken. • Grote Oost 89
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 89
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 89 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Mej. J.H. Adriani
 • 1912 T. de Beer, onderwijzer
 • 1912 C.J. Haremaker
 • 1920 C.J. Haremaker, goudsmid
 • 1928 G.J. Boonacker, adjunct commies registratie
 • 1928 C.J. Haremaker, goudsmid en concierge museum
 • 1928 P.J. v.d. Gracht, fabrieksarbeider
 • 1949 D. Rond
 • 1964 J. Groot
 • 1964 B.A. Tol
 • 1981 O. Schweers
 • Gebeurtenissen
 • 1919 Wed. Akkerman; aanschrijving de nrs. 87, 89 te verbeteren.
 • 1971 F.P.M. Koppies; verbouwen woning.
 • 1978 O. Schweers; verbouwen woning. • Grote Oost 91
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 91
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 91,91 rood | antiekwinkel
 • Bewoners
 • nummer 91
 • 1912 H. Olofsen, melkslijter
 • 1920 C. Kind, melkhandel
 • 1920 J. Sopar
 • 1928 L. Westerink, schoenmaker
 • 1949 A. Hoekstra, manufacturen
 • 1949 A. Hoekstra, manufacturier (h)
 • 1964 A. Hoekstra
 • nummer 91 rood
 • 1920 H. Eijckhoorn, machinist Ned. Spoorwegen
 • 1949 A.T. Boschma, meteropnemer gasfabriek
 • 1964 P. Kaptijn
 • 1981 M.J. Horstman
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor mei 1881 verkocht Cornelis van den Berg sterke drank in 't klein; ingetrokken 1909.
 • 1905 C. van den Berg; aanbrengen zonneschermen.
 • 1910 H. Olofsen; verlof voor verkoop van alcoholvrije drank in het beneden lokaal; ingetrokken in 1916.
 • 1929 P. Takken; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1931 Wed. J.J. Kuiper; aanschrijving de dakgoten en afvoeren te herstellen.
 • 1934 G. Gijsbers; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1937 K. Koorn; verbouwen nrs. 91, 91 rood onder andere bouwen bijkeuken en wc.
 • 1940 J. Jonker; aanbrengen reclameklomp.
 • 1940 K. Koorn; aanschrijving om een nieuwe erfafscheiding te maken.
 • 1946 A. Hoekstra; verbouwen winkelpui. Architect S.W. Langius.
 • 1951 Wed. K. Koorn; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1973 M.J. Horstman; verbeteren woning nr. 91 rood.
 • 1974 M.J. Horstman; gedeeltelijk veranderen woning nr. 91 rood.
 • 1977 M.J. Horstman; bouwen berging en werkplaats en veranderen begane grond. • Grote Oost 93
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 93
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 93
 • Bewoners
 • 1912 C. Boots, timmerman
 • 1920 C. Boots, timmerman
 • 1928 Wed. J. Kroes-Battram
 • 1928 C. Boots, timmerman
 • 1949 C. Boots, timmerman
 • 1949 E.G. Kroes
 • 1964 R. Kuiper
 • 1981 F.J. Kuiper-Walters
 • Gebeurtenissen
 • 1930 C. Boots; wijzigen raam en aanbrengen dakkapel.
 • 1931 C. Boots; aanschrijving het riool te ontstoppen (gaande door de Konijnensteeg naar het Gerritsland).
 • 1940 C. Boots; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder tussen nrs. 93, 95 te vervangen door een stenen muur.
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten. • Grote Oost 95
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 95
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 95 | opslagruimte
 • Bewoners
 • 1912 J.M. van Leerdam, machinist
 • 1920 Mej. Gr. Blokker, costuumnaaister
 • 1928 G. Blokker, naaister
 • 1981 C.D. Ursem-de Haan
 • Gebeurtenissen
 • 1912 Mej. G. Blokker; aanbrengen uithangbord.
 • 1931 Mej. G. Blokker; aanschrijving de riolering in orde te brengen.
 • 1940 C. Schoonewagen; aanschrijving de houten scheidingswanden op zolder tussen nrs. 93, 97 te vervangen door een stenen muur.
 • 1941 C. Hagenaars namens C. Schoonewagen; vervangen oude tegels door basaltinetegels in de stoep.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel. • Grote Oost 97
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 97
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 97 | levensmiddelenwinkel
 • Bewoners
 • 1912 S.D. Schager, timmerman
 • 1920 S.D. Schager, timmerman
 • 1928 Wed. S.D. Schager-Kooy, winkelierster
 • 1949 Wed. N. Kooij-Schager, winkelierster
 • 1964 L. Schager
 • Gebeurtenissen
 • 1922 S.D. Schager; aanbrengen zonnescherm.
 • 1931 S.D. Schager-Kooij; aanschrijving de riolering in orde te brengen.
 • 1940 Wed. Schager; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder tussen nrs. 95, 99 te vervangen door een stenen muur.
 • 1952 L. Schager; verbouwen woon- en winkelhuis nr. 97, onder andere verbouwen onderpui. Aannemer G. Jorritsma.
 • 1957 L. Schager; verbouwen perceel.
 • 1979 S. Lakeman; slopen nrs. 97, 99, 101; bouwen winkelpand met bovenwoning. Aannemer N. Jorritsma. • Grote Oost 99
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 99
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 99
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Baart, kaaskopersknecht
 • 1920 Jb. Baart, kaasknecht
 • 1928 Jn. Lakeman, tabaksbewerker
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Jb. Baart; aanbrengen zonneschermen.
 • 1916 Aanschrijving de nrs. 99, 101 te verbeteren.
 • 1931 J. Lakeman; aanschrijving de riolering in orde te brengen.
 • 1940 Wed. R. Davids; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder tussen nrs. 97, 101 te vervangen door een stenen muur.
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1954 J.M. Schipper; zie 1940. Wed. R. Davids.
 • 1962 Perceel onbewoonbaar verklaard.
 • 1979 S. Lakeman; slopen nrs. 97, 99, 101; bouwen winkelpand met bovenwoning. Aannemer N. Jorritsma. • Grote Oost 101
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 101
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 101
 • Bewoners
 • 1912 G. van Harlingen, stucadoor
 • 1920 G. Fransen, kapitein Hoornsche Boot
 • 1928 A. Braas, arbeider gemeentereiniging
 • 1949 C. Nannings, koopman in lompen
 • 1949 E. Nannings, kistenmaker
 • 1964 F. Spel-Veenstra
 • 1981 S. Lakeman
 • Gebeurtenissen
 • 1905 G. van Harlingen; aanbrengen zonnescherm.
 • 1916 Aanschrijving de nrs. 99, 101 te verbeteren.
 • 1918 G. Fransen; aanbrengen rolzonnescherm.
 • 1931 A. Braas; aanschrijving de riolering in orde te brengen.
 • 1940 A. Braas; aanschrij ving de houten scheidingswand op zolder tussen nrs. 99, 103 te vervangen door een stenen muur.
 • 1945 S. Loos; aanschrijving de losliggende tegelbestrating van de stoep en de rollaag te herstellen.
 • 1946 S. Loos; aanschrijving het pand te herstellen.
 • 1954 Wed. F. Groot; aanschrijving het pand te herstellen.
 • 1971 Perceel onbewoonbaar verklaard.
 • 1979 S. Lakeman; slopen nrs. 97, 99, 101; bouwen winkelpand met bovenwoning. Aannemer N. Jorritsma. • Grote Oost 103
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 103
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 103
 • Bewoners
 • 1912 J. Zeijlemaker, timmerman
 • 1920 K. Duijffetter, concierge Raad van Arbeid
 • 1928 W. Zee, chauffeur
 • 1928 Wed. M. Reinders-Zee
 • 1928 F. Gautschi, schilder
 • 1949 P. Elberts, chauffeur
 • 1964 J. Blokdijk
 • 1981 C.H. Veld
 • Gebeurtenissen
 • 1902 F. Zeijlemaker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1916 Aanschrijving de nrs. 103, 105 te verbeteren.
 • 1931 Mevr. M. Reinders; aanschrijving de riolering te herstellen.
 • 1938 N. Langerijs namens C. Selman; maken privaat achter het perceel.
 • 1940 C. Selman; aanschrijving de houten scheidingswand tussen de nrs. 101,105 te vervangen door een stenen muur.
 • 1954 Wed. F. Selman; aanschrijving de houten scheidingswand tussen de nrs. 101,105 te vervangen door een stenen muur.
 • 1955 Wed. Selman; aanschrijving de stoep te repareren.
 • 1966 C. de Haan; verbouwen woning. • Grote Oost 105
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 105
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 105
 • Bewoners
 • 1912 J.C. Ooijman, kleermaker
 • 1928 F. Groot, schilder
 • 1964 E. Nannings
 • 1981 M.J. van der Vliet
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Aanschrijving de nrs. 103, 105 te verbeteren.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1973 J. de Vos; veranderen en uitbreiden woning. • Grote Oost 107
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 107

 • Grote Oost 107
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 107 monument
 • Pandbeschrijving
  In 1898 nieuw opgemetselde trapgevel vóór diep pand. Jaartal steen 1614-1898.
 • Bewoners
 • 1912 S.Reek, smid
 • 1920 Wed. S. Reek
 • 1928 P. Weijling, brandstoffenhandelaar
 • 1949 G. Jorritsma, metselaar (h)
 • 1949 G. Jonitsma, aannemer, tel. 4135
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Aanschrijving de woning te verbeteren.
 • 1932 J. Weijling; verbouwen pui.
 • 1935 A. Gorter; stallen van een paard in de schuur achter het perceel.
 • 1948 G. Jorritsma; aanbrengen schutting.
 • 1955 Verzoek om de begane grond van nr. 107 te onttrekken aan de woonbestemming en verbouwen tot werkplaats. • Grote Oost 109-111
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 109-111
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 109, 111
 • Bewoners
 • nummer 109
 • 1912 D. Kromheer, arbeider
 • 1920 D. Kromheer, winkelier
 • 1920 J.M. v.d. Meulen, zilversmid
 • 1928 Jn. Last, in vis
 • 1964 G. Jorritsma
 • 1981 N.J. Jorritsma
 • nummer 111
 • 1912 Wed. J. Volten, melkslijter
 • 1920 Wed. J. Volten, melkhandel
 • 1928 Wed. J. Volten-Huisman, melkverkoopster
 • Gebeurtenissen
 • 1910 Wed. J. van Brussel; leggen spruit voor de afvoer van menagewater nr. 111.
 • 1933 C. Wassenaar; aanschrijving nrs. 109, 111 opheffen van gebreken.
 • 1933 C. Jong Czn. namens C. Wassenaar; veranderen raam in de gevel.
 • 1945 Op dinsdag 24 april 1945 is het dak van nr. 111 ingestort. Op 4 mei 1945 wordt de eigenares mevr. A. de Graaf aangeschreven het dakvlak en de muren tot aan de verdiepingsvloer weg te slopen.
 • 1946 Wed. A. de Graaf; slopen restanten nrs. 109, 111.
 • 1955 G. Jorritsma; bouwen woonhuis nrs. 109, 111. • Grote Oost 113
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 113, 115

 • Grote Oost 113
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 113 monument
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand.
 • Bewoners
 • 1912 J. Meijer, melkslijter
 • 1912 J. Woerdeman, sigarenmaker
 • 1920 J. Meijer, manufacturier
 • 1928 Jn. Meijer, melk verkoper
 • 1928 Joh. van Kalken, metselaar
 • 1949 A. de Best, magazijnknecht
 • 1964 A.W. Valkenburg
 • 1981 M. Ketwaru
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Meijer; aanbrengen zonnescherm.
 • 1938 N. Langerijs; aanbrengen privaat.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1967 Onbewoonbaar verklaard. • Grote Oost 115
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 113, 115

 • Grote Oost 115
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 115 monument
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand.
 • Bewoners
 • 1912 Joh. Pauw, tuinman
 • 1920 J. Matthijs-Fonteijn, handel in groenten
 • 1928 M.J. Fonteijn
 • 1949 J.M. Fonteijn, koopman in fruit enz. (h)
 • 1964 M.M. Bakker
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Pauw; aanbrengen zonnescherm.
 • 1941 H. Sanders Jzn; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1954 H. Sanders; vervangen wisselton door wc.
 • 1954 H. Sanders; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1961 M. Bakker; verbeteren en bewoonbaar maken perceel.
 • 1971 J.H.T. van Hagen; verbouwen perceel. • Grote Oost 117
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 117
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 117, 117 rood
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: Eerste steen gelegd 18 maart 05, Prijna Wennegers, 10 jaar.
 • Bewoners
 • nummer 117
 • 1912 W.J.J. Velders, handelsbediende
 • 1912 G. Boldingh, boekhouder melkfabriek
 • 1920 L. Koster, veehandelaar
 • 1928 Joh. Koopmans, rijwielhandelaar
 • 1949 S. Fabriek, grondwerker
 • 1949 H.M. Uiterwaal, landbouwer
 • 1964 I. Valk
 • 1981 J. van der Kolk
 • nummer 117 rood
 • 1949 C.J. Kok, tuinder (h)
 • 1981 W. Verhoeks
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.D. Wennegers; amoveren en nieuwbouwen boven- en benedenwoning, plaatsen van hekjes ter weerszijden van de stoep en bewoonbaarverklaring.
 • 1915 J.D. Wennegers; aanschrij ving de opening in de zijmuur aan de Bagijnensteeg dicht te maken en de afvoer van menagewater ondergronds te maken.
 • 1966 J. Homan; aanschrijving in nr. 117 rood de gebreken op te heffen. • Grote Oost 119
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 119
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 119
 • Bewoners
 • 1912 A. Verbeek, visserman
 • 1920 A. Verbeek, visser
 • 1928 A. Verbeek, visser
 • 1949 J. de Hart, chauffeur; penningmeester van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren afdeling Hoorn
 • 1964 J. de Hart
 • 1981 T. de Hart-Fiege
 • Gebeurtenissen
 • 1915 W. Opmeer; aanschrijving om een waterdichte stankvrije zinkput met deksel en ondergrondse leiding naar de gemeente zinkput op de hoek Grote Oost - Bagijnensteeg te maken.
 • 1936 P.F. Opmeer; omschrijving om het losse metselwerk van de voorgevel te verwijderen en opnieuw te metselen en te verankeren, de kap herstellen.
 • 1937 Fa. Gronert en Moeijes; verbouwen nrs. 119, 121 (119 wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd).
 • 1937 Fa. Gronert en Moeijes; bouwen kap voltooiingsverklaring en bewoonbaarverklaring.
 • 1937 P.F. Opmeer; aanbrengen nieuwe stoep.
 • 1973 J. de Hart; maken doucheruimte. • Grote Oost 121
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Grote Oost 121
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 121
 • Gebeurtenissen
 • 1914 W. Opmeer; aanschrij ving de balken van het voorgebouw onmiddellijk te stutten en aan de voorgevel de nodige herstellingen aan te brengen, de rechter zijgevel van het voorste gedeelte af te breken en opnieuw op te metselen.
 • 1937 Fa. Gronert en Moeijes; verbouwen nrs. 119, 121 (119 wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd). • Grote Oost 123
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 123; 1999-2002

 • Grote Oost 123
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 123 | modevakschool
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Haalebos, onderwijzer
 • 1920 J. de Vries, leraar RHBS
 • 1928 W.M. Groentjes, wagenmeester Ned. Spoorwegen
 • 1949 Modevakschool N. Zee-Rond, tel. 4504
 • 1949 W. Zee, chauffeur
 • 1964 W. Zee
 • 1981 N. Zee-Rond
 • Gebeurtenissen
 • 1914 Jac. Haalebos; vernieuwen voor- en achtergevel, architect J. v.d. Berg, amoveren en weer opbouwen achtergedeelte.
 • 1935 W.M. Groentjes; aanschrijving het perceel aan het gemeenteriool aan te sluiten.
 • 1960 W. Zee; verbouwen perceel. • Grote Oost 125
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 125
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 125 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 C. Schoen, timmerman
 • 1920 J.L. Compas, kleermaker
 • 1928 Jac. Verhoogt, verzekeringsagent
 • 1928 Jb. Baart, kaaskopersknecht
 • 1949 C. Heertjes, koopman in manufacturen (h)
 • 1949 C. Heertjes. viskoopman (h)
 • 1964 D. Kleipoel
 • 1981 J. Brinkgreve
 • Gebeurtenissen
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1961 D. Kleipoel; verbeteren en verbouwen perceel. • Grote Oost 127-131
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 127-131
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 127,127 rood,"129",131 nr. 127 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 127
 • 1912 I.J. Pouw, goudsmid
 • 1920 I.J. Pouw, goudsmid
 • 1928 G. Bruel, adjunct commies kadaster
 • 1928 I.J. Pouw, goudsmid
 • 1949 Wed. A. Fontein-Kluft
 • 1964 J.A. Fabriek
 • 1981 S.E.M. van Goor
 • nummer 127 achter
 • 1981 J. Rutgers
 • nummer 127 rood
 • 1912 G.M. Godvliet, schilder
 • 1920 G. Godvliet, schilder
 • 1928 G.M. Godvliet, schildersknecht
 • 1928 C.H. Ursem, fabrieksarbeider
 • 1949 G.M. Godvliet, schilder
 • 1949 C.H. Ursem, los arbeider
 • 1964 C.D. Godvliet
 • 1964 C. H. Ursem
 • 1981 C.D. Godvliet
 • nummer 127A
 • 1981 J. Otter
 • nummer 129
 • 1912 Wed. Joh. Reek, slagerij
 • 1912 D.J. Reek, slager
 • 1920 D.J. Reek, slager
 • 1928 D.J.Reek, slager
 • 1949 J. Ursem, slagerij, tel. 4329
 • 1949 J.J. Ursem, slager (h)
 • 1964 C.D. Kooter
 • 1964 J.J. Ursem
 • 1981 A.C. Rood
 • 1981 J.J. Ursem
 • nummer 131
 • 1964 J.J. Ursem
 • 1981 A.C. Rood
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Joh. Reek; aanbrengen zonnescherm.
 • 1913 D.J. Reek; bouwen schuur achter nr. 129.
 • 1920 D.J. Reek; verbouwen nr. 129 rechter-gedeelte (woonhuis) wordt pakhuis, linker-gedeelte is slagerij.
 • 1925 K.H. Kaat namens D.J. Reek; vervangen schutting tussen de nrs. 127, 129 door een muur.
 • 1935 G.M. Godvliet; aanschrijving de gebreken nr. 127a op te heffen.
 • 1936 G. Godvliet; bouwen schuurtje achter nr. 127.
 • 1937 J.J. Ursem; maken wc in nr. 129.
 • 1939 Fa. J. van 't Hek en J. Stroet; wijzigen winkelpui nr. 129.
 • 1950 G.M. Godvliet; aanschrijving nrs. 127, 127a, 127 rood opheffen gebreken.
 • 1953 G. Godvliet; vervangen wisselton door wc nr. 127.
 • 1961 J.J. Ursem; verbouwen en verbeteren woning nr. 129, 131.
 • 1963 Aanschrijving nr. 127a opheffen gebreken. • Grote Oost 133
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 133
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 133 | winkel in sanitair beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Okx, metselaar
 • 1912 C. Okx, koopman
 • 1920 Wed. J. Okx, in koloniale waren
 • 1920 C.G. Okx, groentenhandel
 • 1928 C.G. Okx, groentenhandel en kruideniersartikelen
 • 1928 Wed. Jac. Okx-Selie
 • 1949 A.M. Wolf, kruidenier (h)
 • 1964 A.T. de Boer
 • 1981 P. Pranger
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Okx; aanbrengen zonneschermen.
 • 1910 J. Okx; bierverlof in de winkel.
 • 1940 B. van der Lee namens C. Okx; verbouwen winkel.
 • 1965 Wijzigen bestemming van winkel tot kantoor. • Grote Oost 135-137
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 135-137
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 135, 137 j timmerbedrijf
 • Bewoners
 • nummer 135
 • 1949 P. van Duimen. timmerman of metselaar-aannemer, tel. 4186
 • nummer 137
 • 1912 J. Weijling, in brandstoffen
 • 1920 J. Weijling, brandstoffenhandelaar
 • 1928 J. Weijling, brandstoffenhandelaar
 • 1949 P. van Dulmen, timmerman-aannemer (h)
 • 1964 P. van Dulmen
 • 1981 J.P.M. van Dulmen
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Jac. Okx; leggen spruit voor afvoer menagewater nr. 135.
 • 1910 J. Weijling; leggen afvoerspruit vanaf de nrs. 135, 137 naar het gemeenteriool.
 • 1932 J. Weijling; maken van twee slaapkamers, bergplaats, trapportaal met trap en opgang in nr. 137.
 • 1941 P. van Duimen; verbouwen voorgevel nrs. 135, 137.
 • 1949 P. van Duimen; uitbreiden timmermanswerkplaats achter het perceel.
 • 1970 C. van Dulmen; gedeeltelijk veranderen nr. 137.
 • 1978 C. van Duimen; verbouwen woning. • Grote Oost 139-143
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 139-143
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 139, 141, 143
 • Bewoners
 • nummer 139
 • 1912 T.J. Temme, schoenmaker
 • 1920 Th.J. Temme, schoenmaker
 • 1928 Jn. Eindhoven, koperslager
 • 1949 0. Galis, landarbeider
 • 1981 M.H. Ursem
 • nummer 141
 • 1912 J. Coen, bakkersknecht
 • 1912 Jn. Koen, apothekersknecht
 • 1920 G. Fonteijn, arbeider
 • 1949 C.M. Fontein, los arbeider
 • 1981 M.J. van Duimen - de Waard
 • nummer 143
 • 1912 P. Koppies, marskramer
 • 1920 P. Koppies, kermisreiziger
 • 1928 P.J. Koppies, kermisreiziger
 • 1949 H. van Geelen, goudsmid
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Th.J. Temme; aanbrengen zonnescherm nr. 139.
 • 1953 Nrs. 139, 141, 143 zijn nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1969 P. van Duimen; bouwen twee woningen ter plaatse van nrs. 139, 141, 143.
 • 1973 C. van Duimen; uitbreiden woning nr. 143. • Grote Oost 145-147
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 145-147
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 145, 147 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 145
 • 1912 Wed. P. Kuijper
 • 1920 H. Durkema, koopman
 • 1928 H. Durkema, koopman in meubelen
 • 1928 Jn. Wonder, kantoorbediende
 • 1949 R. Dudink, penningmeester van de Internationale Vereniging Bellamy afdeling Hoorn
 • 1964 P. Speets
 • nummer 147
 • 1912 G. Veldhuijsen, horlogemaker
 • 1920 G. Veldhuijsen, horlogemaker
 • 1928 G. Veldhuijsen, horlogemaker
 • 1949 J. Waterman, houtbewerker (h)
 • 1964 G. Beets
 • 1981 A.J.P. Buur
 • Gebeurtenissen
 • 1953 Nrs. 145, 147 zijn nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1954 A.J. Kuiper; aanschrijving gebreken opheffen nr. 147.
 • 1958 Nr. 145 onbewoonbaar verklaard.
 • 1960 C.M. Sachs; verbouwen nr. 145.
 • 1977 A.P.J. Buur; samenvoeging en restauratie nrs. 145 en 147. • Grote Oost 149
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 149
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 149 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 W. Ooijman, kaaskopersbediende
 • 1920 Wed. W. Ooijman
 • 1928 U.F. Polman, handelsreiziger
 • 1949 J.C. Koppies, juwelier (h)
 • 1964 M.J. Horstman
 • 1981 H. Koopman • Grote Oost 151
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 151
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 151 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: Eerste steen gelegd 25 oktober 1894, door M.B. Simons, oud 10 jaar.
 • Bewoners
 • nummer 151
 • 1912 J. de Boer, kleermaker
 • 1912 J. Algera, bakker
 • 1920 D. Kromheer, brood- en koekbakker
 • 1928 J. Slooten, broodbakker
 • 1949 Broodbakkerij C.J. Klooster
 • 1949 C.J. Klooster, broodbakker (h)
 • 1964 C.J. Klooster
 • nummer 151 boven
 • 1920 T.W. van Weely, beambte Raad van Arbeid
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Algera; aanbrengen zonnescherm.
 • 1914 In de nacht van 24 op 25 juli binnenbrand in het pand van Algera.
 • 1916 H. Kaldenbach namens Wed. W. Simons; maken afvoer voor menagewater naar het gemeenteriool.
 • 1938 C.J. Klooster; bouwen hete luchtoven.
 • 1942 J. de Leeuw; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1963 C.J. Klooster; uitbreiden woongedeelten Zon nrs. 3, 5, 151. • Grote Oost 2
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 12, 10, 8, 6, 4, 2

 • Grote Oost 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 | kantoor monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met hoge recht afgesloten gevel voor dwarskap. Boven de gedichte pui een fries met gevelstenen (XVI B) waarboven gevel XIX A, geleed door pilasters in de grote orde over drie verdiepingen. Deur omlijsting eveneens XIX A.
  Gevelstenen: drie keizerskronen en een cartouche gehouden door twee mannen en twee mannen die op een berrie een stapel kaas dragen. Op de achtergrond vermoedelijk het trapje van het Oude Stadhuis op de Rode Steen.
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 H.J. Pos, tandarts
 • 1912 B. van der Winden, huisbewaarder
 • 1920 H.J. Pos, tandarts
 • 1949 H. Havik, handel in tweedehands meubelen, tel. 4529
 • 1949 H. Havik, meubelhandelaar (h)
 • 1964 D.Veld
 • nummer 2 boven
 • 1949 S.W. Duursma, kantoorbediende
 • 1949 6 Het Ambacht van West-Friesland, genaamd Drechterland
 • 1949 Kantoor mr. P.S. Winkel, advocaat en procureur; secretaris-penningmeester van het
 • 1949 Ambacht van Westfriesland, genaamd Drechterland; tel. 4554
 • 1949 Borgstellingsfonds voor de middenstand in West-Friesland, tel. 4024
 • 1949 J. Vriend, grondwerker
 • Gebeurtenissen
 • 1918 Jac. Bosse; oprichten cartonnagefabriek en drukkerij.
 • 1949 H. Havik; aanschrijving, dak in slechte staat, gootbekleding en loden slabben zijn afgewaaid, één der schoorstenen is bouwvallig.
 • 1974 Waterschap West-Friesland; veranderen en verbouwen van kantoor en winkel nrs. 2, 4, 6. Architect Y.J. Hangelbroek. • Grote Oost 4-6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 12, 10, 8, 6, 4, 2

 • Grote Oost 4-6
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 4, 6 | kantoor momumenten
 • 0000 Nummers 4, 6: Vijf traveeën breed pand door geblokte hoeklisenen in twee gedeelten gescheiden, boven de kroonlijst met consoles drie vazen en twee opzetstukken met kroon en wapens, 1728 gebouwd. Tegen de gevel is het opzetstuk van het voormalig dijksmagazijn de Tent onder Andijk aangebracht. |nwendig in de voorkamer de schouw uit genoemd Dijksmagazijn, 1732.
  Het zogenaamde Drechterlandse huis.
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1912 M. de Jong, koopman
 • 1920 E. van Vliet, concierge Drechterlandsehuis
 • 1928 Wed. J. Bruijn - van Vliet
 • 1928 Mej. D. van Vliet, godsdienstonderwijzeres
 • 1928 E. van Vliet, concierge
 • 1964 J. Vriend
 • 1981 F. de Boer
 • Gebeurtenissen
 • 1915 Bestuur Drechterland; bouwen concierge woning tegen de achtergevel van nr. 6 en bewoonbaarverklaring.
 • 1931 Fa. K.H. de Jong's Exporthandel; bouwen pakhuis, is aan de Appelhaven achter het Drechterlandse huis.
 • 1951 Ambacht van West-Friesland, genaamd Drechterland; bouwen betonnen kluis achter nr. 6.
 • 1953 J.R. Levy; aanschrijving om herstellingen te verrichten aan nr. 4.
 • 1974 Waterschap West-Friesland; veranderen en verbouwen van kantoor en winkel nrs. 2, 4, 6. Architect Y.J. Hangelbroek.
 • 1975 Waterschap West-Friesland; oprichten erfafscheiding ten behoeve voor een parkeerterrein bij het pand (ijzeren hek).
 • 1979 Waterschap West-Friesland; verbouwen concierge woning. • Grote Oost 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 12, 10, 8, 6, 4, 2

 • Grote Oost 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 monument
 • Pandbeschrijving
  Zandstenen gevel in 1725 opgericht vóór ouder pand; geblokte hoeklisenen en rijk geornamenteerde kroonlijst met opzetstukken en hoekvazen. Stoep met stoephek. Inwendig stucwerk ingang en vestibule, voorkamer met gesneden deur en stucplafond in Lodewijk xiv-vormen.
  Gevel bekroond door beeldhouwwerk van ineengestrengelde letters en het wapen van Abbekerk en Anno 1725.
 • Bewoners
 • 1912 Corn. Best Sr., kaaskoper
 • 1920 C. Best, kaashandelaar
 • 1928 C. Best, kaaskoper
 • 1949 H. Nijdam, oor-, neus- en keelarts (h), tel. 4808
 • 1949 M.C. Nijdam-Minnee, voorzitster van de Vereniging tot bevordering der belangen van Slechthorenden, afdeling Hoorn; tel. 4808
 • 1949 A. Hartog, dienstbode
 • 1964 A.H. Scholten
 • 1981 P.S. Winkel • Grote Oost 10
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 12, 10, 8, 6, 4, 2

  Grote Oost nr. 10, detail; 1915

 • Grote Oost 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 | arts monument
 • Pandbeschrijving
  18de eeuws pand met bakstenen gevel met rechte kroonlijst met gesneden consoles. Dakkapel met ornament. Omlijste deur met rococosnijwerk als bekroning, waarin wapen Pet (1772). Stoep met hek en pompvoet.
 • Bewoners
 • 1912 A.A. Hartman, procuratiehouder
 • 1920 Mr. A.A. Huizenga, advocaat
 • 1928 N.D. Stam, arts
 • 1949 G.L. Engel, huisarts (h), tel. 4689
 • 1964 H. Weidema
 • 1981 J. Reinders
 • Gebeurtenissen
 • 1941 G.L. Engel; verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.
 • 1970 J. Reinders; verbouwen keuken en hal. • Grote Oost 12
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 12, 10, 8, 6, 4, 2

 • Grote Oost 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 | tandarts monument
 • Pandbeschrijving
  hoek Appelsteeg Eenvoudig pand, XIX A, met rechte gootlijst en dakkapel. Stoep met eenvoudig hek.
  IJzeren pomp op de stoep.
 • Bewoners
 • 1912 C.J. Postel, inspecteur der directe belastingen enz
 • 1920 G.D.L. Rink, rijksontvanger
 • 1928 G.H. Kaaskooper, hypotheekbewaarder
 • 1949 L. Arnolds, tandarts (h), tel. 4219
 • 1964 L.A.M. Arnolds
 • 1981 J.H.F.M. Weijenborg
 • Gebeurtenissen
 • 1902 J.J. Bruijn; leggen buis (riool).
 • 1914 G.D.L. Rink; leggen spruit met overstortbuis van de bestaande beerkuil naar het gemeenteriool in de Appelsteeg.
 • 1952 L.A.M. Arnolds; aanbrengen dakkapel in de zijgevel. Aannemer P. van Duimen.
 • 1955 L.A.M. Arnolds; bouwen van twee slaapkamers.
 • 1964 L. Arnolds; maken van vier prefab elementen van glazen bouwstenen in de zijgevel. • Grote Oost 14

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14
 • Bewoners
 • nummer 14
 • 1912 A. Houdijk, boekdrukker en uitgever
 • 1920 'De Nieuwe Courant'
 • 1920 Fa. A. Houdijk, boek-, courant- en handelsdrukkerij
 • 1920 A. Houdijk, boekdrukker
 • 1928 B. Heijman, letterzetter
 • 1928 De Nieuwe (Houdijker) Courant
 • 1928 Fa. A. Houdijk, boek, courant- en handelsdrukkerij
 • 1949 A. de Blieck, adjudant van de Rijkspolitie; wachtmeester marechaussee; voorzitter van de Bond van Christelijke Politie-ambtenaren in Nederland afdeling West-Friesland
 • 1949 P.J. de Blieck, penningmeester van de Jongelingenvereniging op Gereformeerde grondslag 't Mosterdzaadje
 • 1949 G. de Blieck-Vaandering, voorzitster van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond afdeling Hoorn; lid van het Anjerdagcomité Hoorn; tel. 4021
 • 1949 W.H. Koster van Groos, leraar Rijks H.B.S
 • 1964 P. Houdijk
 • 1981 H.P.A. Oskamp
 • nummer 14 rood
 • 1949 Textielgroothandel Gebr. Vermeulen, tel. 4900
 • 1981 H.M. Staghouwer
 • Gebeurtenissen
 • 1913 A. Houdijk; boekdrukker; verbouwen boekdrukkerij; gevel aan de Appelsteeg wordt met 6 m opgetrokken (Appelsteeg nr. 20).
 • 1929 P. Houdijk; afbreken nr. 14 en ter plaatse bouwen woonhuis met kantoor. Architect H.J. Cramer. In 1930 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring.
 • 1930 P. Houdijk; maken stoep en plaatsen ijzeren hekje op de stoep.
 • 1930 P. Houdijk; aanbrengen opschrift van plaatijzer.
 • 1950 P. Houdijk; aanschrijving om twee afvoerleidingen voor industrie en menagewater in de Appelsteeg middels put aan te sluiten op het gemeenteriool. • Grote Oost 16
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 16

 • Grote Oost 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met hoge bakstenen gevel met rechte kroonlijst waarop gesneden consoles en dakkapel, vóór dwarskap. Venster met sterk gebogen strek en oude roeden. Pui met uitzondering van de roeden in tact; snijwerk aan deurbekroning en kalf. Inwendig betimmering met glasdeuren.
  Deur met snijwerk (rococo) midden 18de eeuw.
 • Bewoners
 • nummer 16
 • 1912 H. Groen, broodbakker
 • 1920 K. Cohen, brood- en koekbakker
 • 1928 D. van Berkum, koek- en banketbakker
 • 1949 C. van Rooijen, electricien
 • nummer 16 boven
 • 1949 Wed. P.W.F. Jansen-van der Putte
 • 1949 S.P.T.M. Vlekke, antiquair (h)
 • 1964 S.P.F.M. Vlekke
 • 1981 S.P.F.M. Vlekke
 • Gebeurtenissen
 • 1919 K. Cohen; bierverlof in de winkel en de zijkamer; ingetrokken 1924.
 • 1924 W. Aay; bierverlof in de winkel en de zijkamer.
 • 1930 Th.C. van Berkum; uitbreiden broodbakkerij en plaatsen deegmachine en hete-luchtoven.
 • 1939 J. Tonneman; maken voorportaal en wc.
 • 1941 J. Peetoom; verbouwen perceel. • Grote Oost 18

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 18, 18 rood beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Woonhuis met lijstgevel en afgewolfd zadeldak, voorgevel nieuw opgebouwd in 1879 (opschrift i n dakkapel: herbouwd anno 1879). Eiken verdiepingsbalklaag met sleutelstukken op zijn plat, vermoedelijk uit sloop afkomstig, één van de balken gedateerd 1556.
 • Bewoners
 • nummer 18
 • 1912 S. de Wit, koopman
 • 1920 N. Middelink, houtbewerker
 • 1928 K. Vis, barbier
 • 1949 Kapsalon W. Verus
 • 1949 G.P. Klaijboer, sigarenmaker
 • 1949 W. Verus, kapper (h)
 • 1964 N.J. Slijkerman
 • 1964 L.J. Slijkerman
 • 1981 S.P. Engel
 • nummer 18 boven
 • 1912 K. Weersma, gepensioneerd commies Rijksbelastingen
 • 1912 D. Fokkema, commies Rijksbelastingen
 • 1912 E. van Hinte
 • 1928 H. Groenwoudt, sigarenfabrikant
 • 1949 A. Blokker, metaalwarenfabriek
 • 1949 A. Pierlo, houtkopersknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1905 P. Brandenburg; aanbrengen uithangbord.
 • 1912 E. Demmendaal; aanbrengen uithangbord.
 • 1919 G.M. Godvliet; herstellen riolering; pand is in gebruik bij Rijkswaterstaat.
 • 1947 Sinds 1947 is de kapsalon van W. Verus in het pand gevestigd.
 • 1948 G.M. Godvliet; aanschrijving het pand te verbeteren.
 • 1956 G. Godvliet; vervangen wisselton door wc.
 • 1975 S.P. Engel; maken douchecel. • Grote Oost 20
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 20, vóór 1909

  Grote Oost nr. 20; 1982

 • Grote Oost 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Bewoners
 • 1912 A.J. Beek, kaaskoper
 • 1920 J.A. Beek, koopman
 • 1928 A.J. Beek, kaashandelaar
 • 1949 J. van Schoten, costumier (h); voorzitter van de Harddraverijvereniging Hoorn en Omstreken; secretaris van de Bridgeclub Hoorn
 • 1964 A. van Schoten-Ridderikhoff
 • 1981 P.M. Engel-Dekker
 • Gebeurtenissen
 • 1909 A.J. Beek; nieuw bouwen perceel; bewoonbaarverklaring en voltooiingsverklaring. Plaatsen stoephekje. Aannemer E. Gleijsteen.
 • 1975 A. van Schoten-Ridderikhoff; aanbrengen cv. • Grote Oost 22
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 24, 22

 • Grote Oost 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 monument
 • Pandbeschrijving
  Merkwaardig gaaf en in stijl zeldzaam pand uit circa 1820. Hoge bakstenen gevel bekroond door zwaar overstekende kroonlijst vóór dwarskap en boven mezzaninverdieping. Om alle vensters omlijstingen met in Hoorn gebruikelijke imitatiesluitsteen. In de parterre afhangende festoenen van de oorstukken van de omlijstingen. Stoep met hek; snij raam.
  Gevel in empire stijl.
 • Bewoners
 • 1912 J. van Slogteren, makelaar, commissionair in effecten
 • 1912 Fa. Heule & Co., kassiers en commissionair in effecten
 • 1920 M. Stam
 • 1928 Jn. ten Hoopen, bleker
 • 1928 M. Stam, hoofd stoomververij en chemische wasserij
 • 1949 J. van Buren Lensinck
 • 1949 W. Ernsting, zenuwarts (h), tel. 4081
 • 1949 C.M.J. Neberding, telefoniste P.T.T
 • 1949 M. Stam, directeur wasserij (h)
 • 1949 J.J. Stam-Breedvelt, voorzitster van het Genootschap der moederlijke weldadigheid
 • 1949 Sita Maars Nierop, heilgymnaste-masseuse, tel. 4081
 • 1964 J.W. Stok
 • 1981 F. Dippel
 • Gebeurtenissen
 • 1919 M. Stam; amoveren en opbouwen keuken en washok. Aannemer J. van Petten.
 • 1939 N.V. Stoomwasscherij v/h M. Stam; aanschrijving om de tuinmuur grenzende aan Appelhaven nr. 11 te vernieuwen.
 • 1955 N.V. Wasserij v/h M. Stam; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1956 J.B. Post; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1957 J.B. Post; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1957 J.W. Stok; bouwen garage achter het perceel. Aannemer D. Keetman.
 • 1977 F. Dippel; verbouwen aanbouw.
 • 1979 F. Dippel; verbouwen woonhuis. • Grote Oost 24
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 24, 22

 • Grote Oost 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 24, 24 rood monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige bakstenen gevel bekroond door groot fronton met Caritasvoor stelling gebeeldhouwd, XIX A; pand wellicht ouder.
  Inwendig plafondschildering begane grond.
 • Bewoners
 • nummer 24
 • 1912 Joh. Vermande
 • 1912 Corn. Pot, timmerman en huisbewaarder
 • 1920 K. Pot, kuiper
 • 1920 Joh. Vermande
 • 1928 P.J. Harinck, inspecteur Raad van Arbeid
 • 1949 E.B. Everts, kandidaat-notaris
 • 1981 J.F.M. van der Heijden
 • 1981 N.M.C. Alsemgeest
 • 1981 H.A. Wink
 • nummer 24 rood
 • 1912 F.W.J. Boekhout, afdelingschef aan het Rijkslandbouwproefstation
 • 1920 C.H. Hoogkamer, sergeant infanterie
 • 1928 N. Nooder, kantoorbediende
 • 1949 G. Karssen, technisch opzichter Visserij-inspectie
 • Gebeurtenissen
 • 1921 Ontvanger der Registratie en Domeinen; veranderen nrs. 24, 24 rood, 26 van woningen tot kantoor.
 • 1943 Directeur van Onderhouds en Uitbreidingswerken van de Rijksgebouwendienst te 's-Gravenhage; aanbrengen van knipschoren onder de bovenbouw van de gevel van nr. 24. Volgens rapport Gemeente architect d.d. 1943, ter voorkoming van gevaar voor uitwijken van de penanten van het ondergedeelte van de gevel en ter opvanging van de belasting van de bovenbouw, onder deze bovenbouw knipschoren aanbrengen. Uit veiligheidsoverwegingen is het gewenst de penanten te vervangen door zwaardere, voorzien van een goede fundering.
 • 1944 Rijksgebouwendienst te Haarlem; aanbrengen lichtraam in een slaapkamer en herstellen van enig metselwerk. Aannemer Fa. V. Hakhoff.
 • 1950 Gemeente Hoorn; aankoop van het huis met tuin nrs. 24, 24 rood, groot 3 are 48 ca, met de onverdeelde helft in de op de Appelhaven uitkomende steeg voor de prijs van ƒ5.318,- van de Staat der Nederlanden.
 • 1951 G. Karssen, bewoner nr. 24 rood; verzoekt een aantal herstellingen te verrichten.
 • 1955 Kamer van Koophandel; inpandig verbouwen perceel. Architect J. Koorn.
 • 1977 J.M. Kuijper van Ommeren; maken woning in een kantoorgebouw. • Grote Oost 26
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 26

 • Grote Oost 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 | kantoor monument
 • Pandbeschrijving
  Vijf traveeën breed pand waarvan de gevel in 1854 met stucwerk is opgesierd. Inwendig zeer goed 18de eeuws stucwerk, deels ajour. In de tuin neogotisch kapelletje, 1854.
  Steen met wapen van de families Alewijn en Swart. Dit huwelijk werd in 1814 gesloten; de steen is dus later geplaatst.
 • Bewoners
 • nummer 26
 • 1912 E. Wijnalda, timmerman
 • 1920 Wed. A. Baart
 • 1928 A.H. Maten, concierge bij het kadaster
 • 1949 Inspectie der Registratie en Successie, tel. 4934
 • 1949 Bureau der Hypotheken en het Kadaster, tel. 4934
 • 1949 Landmeetkundige dienst
 • nummer 26 rood
 • 1920 E. Wijnalda, concierge hypotheekgebouw
 • 1949 J. Bartels, melkslijter (h); penningmeester van het Zangkoor der Doopsgezinde
 • 1949 Gemeente, de IJsbond Hollands Noorderkwartier afdeling Hoorn
 • 1949 F. Hemmer
 • Gebeurtenissen
 • 1921 Ontvanger der Registratie en Domeinen; veranderen nrs. 24, 24 rood, 26 van woningen tot kantoor.
 • 1946 Rijksgebouwendienst Haarlem; maken brandvrije bergruimte in het sousterrain. Aannemer Fa. V. Hakhoff en Zn.
 • 1962 Rijksgebouwendienst Haarlem; verbouwen nr. 26.
 • 1979 Rijksgebouwendienst Haarlem; verbouwen nr. 26. • Grote Oost 28-30

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nrs. 28-30; 1999

 • Grote Oost 28-30
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 28, 30 | postkantoor beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Gebouw uit 1873 in neorenaissance stijl.
 • Bewoners
 • nummer 28
 • 1912 J.J.M. Hermans, directeur post en telegraafkantoor
 • 1949 A.J. Salomé, referendaris P.T.T., directeur van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor, tel. 4844
 • 1964 B. Wijbenga
 • 1981 L.F.A.D. Waijers
 • nummer 28 rood
 • 1928 Ph. van Zuiden, directeur post- en telegraafkantoor
 • nummer 30
 • 1912 Jhr. H.A.H. Sandberg tot Essenburg, rijksbetaalmeester
 • 1920 J. Winters, directeur posterijen
 • 1949 Post-, telegraaf- en telefoonkantoor, tel. 4841
 • nummer 30 rood
 • 1928 J.F. Hampe, inspecteur der directe belastingen
 • Gebeurtenissen
 • 1929 Rijksgebouwendienst Haarlem; verbouwing postkantoor.
 • 1944 Maken van een doorgang in het gebouw.
 • 1954 Districtsbouwkundige te Haarlem; verbouwen en uitbreiden postkantoor.
 • 1955 Districtsbouwkundige te Haarlem; verbouwen en uitbreiden postkantoor Grote Oost en Appelhaven; onder andere slopen perceel aan de Appelhaven en ter plaatse maken van een ijzeren inrijpoort.
 • 1958 Districtshoofd Rijksgebouwendienst te Haarlem; slopen Appelhaven nr. 21, maken van een inrit aan de Appelhaven en aanbouwen los- en laadperron aan de bestaande expeditieloods op een terrein gelegen tussen Grote Oost nr. 28 en Appelhaven nr. 21.
 • 1972 Staatsbedrijf PTT ; vergroten postkantoor. • Grote Oost 32
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 34, 32

  Gevelsteen Grote Oost nr. 32

 • Grote Oost 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 | antiekwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met in 1900 vernieuwde trapgevel waarin zes gevelstenen.
  De gevel bevat twee leeuwenmaskers en een steen waarop een hart is afgebeeld met onderschift: BENE.QVI.LATVIT.BENE.VIXIT., verder nog twee maskers met een engelkopje.
 • Bewoners
 • 1912 P. Best, kaaskoper
 • 1920 Mevr. Wed. P. Best
 • 1928 W.H.R. van Leersum, directeur landbouwbank
 • 1949 F.W. Boers, N.H. predikant; scriba van de Kerkeraad der N.H. gemeente; voorzitter van de Vereniging tot ziekenverpleging voor Hoorn en omstreken De Villa, Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Hoorn; tel. 4213
 • 1964 A. Jansen-Rus
 • 1964 A. Meinema
 • 1964 M. Doornbos
 • 1964 M.F. Appelman
 • 1981 J. Wijbenga
 • Gebeurtenissen
 • 1958 E.J.M. Stumpel namens Bestuur van de Mater Amabilisschool; verbouwen perceel. • Grote Oost 34
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 34, 32

 • Grote Oost 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige 18de eeuwse gevel met rechte kroonlijst voor dwarskap. Stoep met aanvoudig stoephek.
 • Bewoners
 • 1912 C.J. Breunissen, tandarts
 • 1920 S. Boot, tuinbouwleraar
 • 1928 S.Boot, rijkstuinbouwleraar
 • 1949 H.T.A. Stumpel, boekhandelaar
 • 1949 H.Th. Stumpel, verkennersleider van de Tarsisius Groep van de Katholieke Verkenners afdeling Hoorn
 • 1949 M.H.J.. Stumpel, kantoorboekhandelaar
 • 1964 M.H.J. Stumpel
 • 1981 M.H.J. Stumpel
 • Gebeurtenissen
 • 1901 C. Best; leggen van een spruit voor afvoer menage- en hemelwater en faecaliën naar de Appelhaven.
 • 1958 M.H.J. Stumpel; veranderen keuken en plaatsen scheidingswanden in de slaapkamer.
 • 1973 M. Stumpel; restaureren en veranderen wonin • Grote Oost 36

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 | automaterialen beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Gevelsteen met opschrift 1906.
 • Bewoners
 • 1912 A.H. Doets, vleeshouwer en varkensslager
 • 1920 T. Koning, slager
 • 1928 T. Koning, slager
 • 1949 T. Koning, slagerij, tel. 4305
 • 1949 Th. Koning, slager (h)
 • 1949 A. Mooij, slager
 • 1964 D. Kars
 • 1981 J.J. Horstman
 • Gebeurtenissen
 • 1906 A.H. Doets; verbouwen perceel en bewoonbaarverklaring, plan voor de verbouwing van een vleeswinkel met woning. Architecten H . Kolkman en H . Pillard, bouwkundigen. De gevel wordt in Jugendstil verbouwd.
 • 1934 T. Koning; aanbrengen closet met waterspoeling.
 • 1940 J. Tonneman namens T . Koning; verbouwen keuken.
 • 1968 J.H. Zunnebeld; veranderen en vergroten woning. Vergunning in 1971 ingetrokken.
 • 1972 C. Horstman; vergroten winkel-woning.
 • 1972 Rally-Shop; aanbrengen lichtbak. • Grote Oost 38
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 40, 38

 • Grote Oost 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 monument
 • Pandbeschrijving
  Diep 17de eeuws pand met bakstenen halsgevel, gedateerd 1698. Omlijsting deurpartij. Achtergevel met 17de eeuwse top.
 • Bewoners
 • 1912 C. de Boer, rustend geneesheer
 • 1920 H.J. Cramer, architect
 • 1928 J.C. Wonder, makelaar, administrateur, accountant
 • 1949 A. Mol
 • 1949 F. Mol, kleermaker
 • 1949 M.B. Mol
 • 1949 H.H.A. de Vette, chef afdeling verkoop
 • 1949 G.Th. Willenborg, winkelbediende; voorzitter van de Tafeltennisvereniging Disnie
 • 1964 R.J.E.C. George
 • 1964 M.C. van Velzen
 • 1981 M.C. van Velzen
 • Gebeurtenissen
 • 1932 E. Reek; aanschrijving het pand te herstellen.
 • 1934 F. Koning; aanschrijving het losse metselwerk aan de gevel te herstellen.
 • 1935 F. Koning; aanschrijving het losse metselwerk aan de gevel te herstellen.
 • 1935 Gevel is gerestaureerd. • Grote Oost 40
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 40, 38

 • Grote Oost 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40 monument
 • Pandbeschrijving
  Bescheiden hoekpand met XIX A vernieuwde voorbouw met dwarskap.
 • Bewoners
 • 1912 J. Timmer, fabrieksarbeider
 • 1912 C. van Riel, winkelier
 • 1920 Wed. Bindervoet van Nahuis
 • 1920 Mej. J. Bindervoet van Nahuis, pianiste
 • 1920 C. van Riel, in koloniale waren
 • 1928 Wed. A.H.P. Bindervoet van Nahuis-Van Riel
 • 1928 C. van Riel, winkelier
 • 1928 E.P. Visser, onderwijzeres
 • 1949 Joop Entius, schoenmakerij
 • 1949 J.C. Entius, schoenmaker (h)
 • 1949 Th.S. Lampe, broodbakker
 • 1964 J.C. Entius
 • 1981 J.J. Walter
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Gerrit de Vries in de winkel; in 1899 opgevolgd door Corn. van Riel; ingetrokken 1907.
 • 1906 M.C. van Riel; aansluiten privaat aan gemeenteriool Bottelsteeg.
 • 1934 Van Riel; aanbrengen closet met waterspoeling. Aannemer E. Nannings.
 • 1937 J. van Riel; aanbrengen reclamebord.
 • 1972 J.J. Walter; veranderen zijgevel van de woning. • Grote Oost 42
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 42
 • 1920 Wed. J. van Ree, concierge
 • 1928 C. Kleypoel, arbeider melkfabriek
 • 1949 T. Kroon & Zn., kaashandel, tel. 4552
 • 1964 A.D. Hoogslag
 • 1964 A. Kroon
 • 1981 A. Kroon
 • nummer 42 boven
 • 1949 Kleijpoel, kaaspakhuisknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1908 T j . Kroon; bouwen kantoorlokaal achter het perceel.
 • 1914 Reclamecommissie van het Westfries museum; aanbrengen uithangbord aan de zijgevel.
 • 1926 J. van Petten jr.; veranderen gevel van de bergplaats aan de Wijdebrugsteeg, behorend bij dit perceel.
 • 1950 Fa. J. Laming en Sons; verbouwen perceel. Aannemer K.H. Kaat. • Grote Oost 44
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 44

 • Grote Oost 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 monument
 • Pandbeschrijving
  Vroeg 19de eeuwse gevel met omlijste ingang vóór ouder pand.
 • Bewoners
 • 1912 T. Trompet, onderwijzer
 • 1912 H.J. Room, commies ter secretarie
 • 1912 Mej. G. Beek-Rientsma
 • 1920 T. Trompet, onderwijzer
 • 1928 T.Trompet, onderwijzer
 • 1949 H.A. Straasheijm, inspecteur der registratie en successie; kantonrechter-plaatsvervanger
 • 1949 M. Straasheijm-Ekelmans, penningmeesteresse van de afdeling Hoorn van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies; plaatselijk vertegenwoordigster van de Vereniging Steun in medische aangelegenheden voor Inheemsen (S.I.M.A.V.I.)
 • 1964 A.H.B. den Drijver
 • 1964 A. Beers
 • 1981 A.C. Mooyman
 • Gebeurtenissen
 • 1957 E.C. Posthuma; aanschrijving opheffing gebreken.
 • 1958 E.C. Posthuma; aanschrijving opheffing gebreken.
 • 1971 A.C. Mooyman; aanbrengen roedenverdeling in de voorgevelramen begane grond. • Grote Oost 46
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 P. van Dijk , assuradeur, makelaar, kassier, commissionair in effecten
 • 1920 Wed. P. van Dijk
 • 1928 Wed. P. van Dijk-Tjeenk Willink
 • 1949 J.M. van Schoten, deurwaarder (h); gerechtsdeurwaarder van het kantongerecht, directeur van de Vereniging van Huiseigenaren Onderling Belang; tel. 4187
 • 1964 B.J. van Silfhout
 • 1981 J.M. van Opzeeland • Grote Oost 48
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 48
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 48, rood | timmerwerkplaats beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 48
 • 1912 H.J. Sindram, leraar M.O. boekhouden en handelsrekenen
 • 1912 W. Marks, timmerman en aannemer
 • 1920 E. Edel, grossier
 • 1949 W.F.H. Robat, kleermaker (h), tel. 4172
 • 1964 W.F.H. Robat
 • 1964 E. Paap
 • 1981 C.J.M. Bos
 • nummer 48 rood
 • 1920 T. van Triest, houtdraaier
 • 1928 T. van Triest, houtdraaier
 • 1928 KI. Stins, kleermaker
 • 1949 T. van Triest, houtdraaier
 • 1964 G.J.A.V. Verschoor
 • 1981 S.P.A. Laan
 • Gebeurtenissen
 • 1906 F. van Tetterode; verbouwen timmermanswerkplaats achter nr. rood.
 • 1913 Op 17 januari is er een binnenbrand in nr. 48.
 • 1916 T. van Triest; oprichten machinale houtbewerkings werkplaats.
 • 1917 E. Edel; verbouwen nr. 48. Architect H .J. Cramer.
 • 1922 L. Zwarekant; aanbrengen uithangbord nr. 48.
 • 1927 Oprichten benzine-installatie met pomp voor nr. 48 door de Continental Petroleum Company te Rotterdam.
 • 1960 Mevr. E. Thies-Korver; bouwen loods voor opslag van emballage achter nr. 48.
 • 1974 C.M. Vogelpoel-Brieffies; gedeeltelijk vernieuwen en veranderen bovenwoning nr. 48 rood.
 • 1977 C.J.M. Bos; veranderen indeling en renoveren woning nr. 48. • Grote Oost 50
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 50
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. C. Boldingh
 • 1920 Ph.J. Gijzelaar, boekhouder
 • 1928 A. Venverloo, klerk aan de Gasfabriek en leraar boekhouden
 • 1949 J. Dol, assuradeur (h)
 • 1964 H.L. Broers
 • 1981 J.J.M. Boogers • Grote Oost 52
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 52
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Hageman, kantoorbediende
 • 1920 J. Hageman, kantoorbedoende
 • 1949 B.N. Meyerink, schoenmakerij, tel. 4417
 • 1949 B.N. Meyerink, schoenmaker (h)
 • 1949 M.C. Meyerink-Deen, pedicure, tel. 4417
 • 1964 P. Bakker
 • 1981 R. Reinderman
 • Gebeurtenissen
 • 1925 K.H. Kaat; aansluiting perceel aan het gemeenteriool.
 • 1950 B.N. Meyerink; schoenhersteller; verbouwen winkelpui. Aannemer P. van Duimen.
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1963 Aanschrijving om onderhoud aan het perceel uit te voeren.
 • 1976 R. Reinderman; uitbreiding woon-winkelhuis. • Grote Oost 54-56
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 54-56
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 54, 54 rood, 56
 • Bewoners
 • nummer 54 rood
 • 1949 M. Krom, chauffeur
 • 1964 A. Dekkers-Doef
 • 1981 A.C. Boots-Van der Zel
 • nummer 56
 • 1928 A.H.J. Kooger, letterzetter
 • 1949 J.G. de Waart, vertegenwoordiger
 • 1964 M.I. de Vries-Ortland
 • 1981 A. Pierlo
 • nummer 56 B
 • 1928 J. Westerink, meubelmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1919 F. Wormsbecher; afbreken scheidingsmuur en opnieuw opbouwen nieuwe.
 • 1920 G. Spoelder; aanbrengen twee nieuwe raamkozijnen en een deurkozijn nr. 56.
 • 1923 D. Visser; slopen schuur en bouwen nieuwe schuur Oosterkerksteeg. Architect H.J. Cramer.
 • 1924 J. Westerink; bouwen woonhuis op een terrein hoek Grote Oost - Oosterkerksteeg (nr. 56). Architect H.J. Cramer.
 • 1924 In nr. 56 steen met opschrift: de eerste steen gelegd door Joh. A. Westerink, oud 14 jaar, 2 december 1924.
 • 1924 D. Visser; aanschrijving het pakhuis behorend bij nr. 56 te verbeteren.
 • 1925 D. Visser; bouwen pakhuis met bovenwoning op een aan het Grote Oost gelegen terrein (nr. 54). Architect H.J. Cramer.
 • 1925 J. Westerink; maken stoep voor nr. 56.
 • 1954 Mevr. P.M. Schill-Kok; aanschrijving tot verbeteren nr. 54.
 • 1968 J.N. de Vries; aanbrengen twee hemelwaterafvoeren nr. 56 en deze aansluiten op het gemeenteriool. • Grote Oost 58
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 58
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 58 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Inwendig 17de eeuws eiken houtskelet, verdieping met insteek en hangkamer. Trap met afgeronde en ingezwenkte treden.
 • Bewoners
 • 1912 K. Landa, loodgieter
 • 1920 C. Beek, handelaar aardappelen, groenten en fruit
 • 1928 G. Meyer, landarbeider
 • 1928 C. Beek, groentehandelaar
 • 1949 Th.L. Nannings, handel in tweedehands meubelen, ijzerwaren en lompen, tel. 4797
 • 1949 Th.L. Nannings, handelaar in ijzerwaren en lompen (h)
 • 1964 T. L.Nannings
 • Gebeurtenissen
 • 1909 K. Landa; verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank in de winkel; wordt in 1916 ingetrokken.
 • 1911 K. Landa; aanbrengen uithangbord.
 • 1934 P. v.d. Meer; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1935 G. Spoelder; vernieuwen dak met dakkapel, wijzigen raamverdeling bovengevel, slopen pakhuis achter het pand, bouwen keuken en afscheidingsmuur.
 • 1937 A. Deurloo; maken tuindeuren in achtergevel; verbouwen keuken.
 • 1941 N. Langerijs; bouwen schoorsteen.
 • 1957 Th. Nannings; oprichten opslagplaats van oude metalen.
 • 1968 Onbewoonbaarverklaring; in 1979 onbewoonbaarverklaring opgeheven.
 • 1969 Verbouwen perceel. • Grote Oost 60
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 60, koorzijde

 • Grote Oost 60
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 60 | Oosterkerk monument
 • Pandbeschrijving
  Oosterkerk. Eenbeukige kruiskerk (1519) met dakruiter op de kruising, niet georiënteerd. De noordgevel met het schip zijn in 1616 vernieuwd in Hendrick de Keyser-stijl en vormt een bijzonder rijk onderdeel van de straatwand aan het Grote Oost. Koorzijde van verre van de havens af zichtbaar met de in 1600 vergrote dakruiter. Ingangsportaal van zandsteen in de noordgevel. Inwendig mooi meubilair. Glas in loodraam uit 1619 (1916 gerestaureerd). Preekstoel XVII A, doophek met banken, bank uit 1620, banken uit 1622 en 18de eeuwse banken, tochtportaal 1619, spiltrap XVII A, kloklodenkast 1612, twee koperen kronen, orgel in oudere kas op tribune uit 1762 met rijk plaatselijk rococosnijwerk. In de dakruiter klok door R.Butendiic.
 • Bewoners
 • 1949 Oosterkerk
 • Gebeurtenissen
 • 1911 Restauratie van de toren.
 • 1911 Aanschaffing van een nieuwe klok in de Oosterkerktoren.
 • 1978 Stichting Oosterkerk; verbouwen, restaureren en veranderen van de bestemming van de Oosterkerk. • Grote Oost 62
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 62
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 62 | Spuithuis B beeldbepalend • Grote Oost 64
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 72, 70, 68, 66, 64

 • Grote Oost 64
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 64 monument
 • Pandbeschrijving
  Deel van 17de eeuws pandje, waarvan top verloren is gegaan; pui gepleisterd; op de verdieping gekoppeld kozijn.
  Tezamen met nr. 66 inwendig een houtskelet.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. N. Koppies
 • 1920 Wed. N. Koppies
 • 1928 Wed. N. Duzink-Rustenburg
 • 1981 R. van Zelst
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Aanschrijving om de overbevolking in het pand te staken.
 • 1932 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1938 J. Bleeker; aanschrijving een raam in de gevel dicht te spijkeren.
 • 1956 Onbewoonbaarverklaring opgeheven daar door uitsloping karakter van de woning verloren is.
 • 1979 R. van Zelst; samenvoegen en restaureren nrs. 64, 66. Aannemer Helderman. • Grote Oost 66
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 72, 70, 68, 66, 64

 • Grote Oost 66
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 66 monument
 • Pandbeschrijving
  Deel van 17de eeuws pandje, waarvan top verloren is gegaan; pui gepleisterd; op de verdieping gekoppeld kozijn.
  Tezamen met nr. 64 inwendig een houtskelet.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. V. Compas
 • 1920 Mej. Compas, costumière
 • 1920 Wed. V. Compas
 • 1949 Koppedraj er
 • 1981 R. van Zelst
 • Gebeurtenissen
 • 1916 G. de Vries; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1919 De Vries; aanschrijving om de linkergoot te herstellen.
 • 1924 H. de Vries; aanschrijving verbeteren en herstellen van het pand.
 • 1932 H. de Vries; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1952 Th. Wijnker; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1953 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1979 R. van Zelst; samenvoegen en restaureren nrs. 64, 66. Aannemer Helderman. • Grote Oost 68
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 72, 70, 68, 66, 64

 • Grote Oost 68
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 68 monument
 • Pandbeschrijving
  Laat 18de eeuws vroeg 19de eeuws pand met rechte kroonlijst en dakkapel; schoorsteen boven voorste dakschild. Roeden in de vensters en bovenlicht.
 • Bewoners
 • 1912 G.M. de Jongh Schiffer, leraar RHBS
 • 1920 W. Stuurman, schoenmaker
 • 1920 Mej. J. Viebahn Ligthart, pensionhoudster
 • 1928 Gez. Tol , pension
 • 1928 C.A. Lampe, magazijnbediende
 • 1928 H.J.C. Laarman, handelaar in manufacturen
 • 1949 H.M. Haverman, leraar Nederlands
 • 1949 P. Van Loenen, kapper
 • 1949 J. Stap, inspecteur verzekeringsmaatschappij
 • 1949 A.B. Tol, pensionhoudster (h)
 • 1964 G.J.A. Wolf
 • 1964 J. Kamp
 • 1964 F. Hoving
 • 1964 C.J.T. Hagenaars
 • 1964 P. Nauta
 • 1981 P.F.H. van Tartwijk
 • Gebeurtenissen
 • 1919 J. Korver en Moeijes; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1929 Gezusters Tol ; vervanging houten schutting aan de Gedempte Appelhaven door een betonnen. • Grote Oost 70
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 72, 70, 68, 66, 64

 • Grote Oost 70
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 70 | kantoor monument
 • Pandbeschrijving
  Laat 18de vroeg 19de eeuws pand met rechte kroonlijst en dakkapel; schoorsteen boven voorste dakschild. Roeden in de vensters en bovenlicht.
 • Bewoners
 • 1912 F. Reijnders, kaashandelaar
 • 1920 F. Reijnders, makelaar
 • 1928 F. Reijnders, procuratiehouder
 • 1928 F. Ludwig, koopman
 • 1949 Het Wit-Gele Kruis, tel. 4184
 • 1949 Kraamzorg Centrum van Het Wit-Gele Kruis, tel. 4184
 • 1949 R.K. Bemiddelingsbureau voor Kraamhulp
 • 1949 W.J.Th. Appelboom, chirurg-vrouwenarts, tel. 4729
 • 1949 M.G. Ooijman, dienstbode
 • 1949 J.H. van Bockxmeer, raadslid (K.V.P., vanaf 6-9-1949); voorzitter van de R.K. Vereniging tot bestrijding der tuberculose Herwonnen Levenskracht, Katholieke Gezinszorg (vanaf 1- 3-1949), de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging in het Bisdom Haarlem afdeling Hoorn, de R.K. Coöperatie Winterzorg; administrateur van Het Wit-Gele Kruis
 • 1949 T.K. Schoenmaker, wijkzuster van Het Wit-Gele Kruis
 • 1949 N.M. Dik, wijkzuster van Het Wit-Gele Kruis
 • 1949 B.Van Rooijen, leidster-docente van het Kraamzorg Centrum van Het Wit-Gele Kruis
 • 1964 E. Tromp
 • Gebeurtenissen
 • 1937 F. Reijnders; maken twee privaten.
 • 1941 G.H. Lückens namens Jac. de Waal; vernieuwen stoep en maken wc. • Grote Oost 72
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nr. 72, 70, 68, 66, 64

 • Grote Oost 72
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 72 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige laat 18de vroeg 19de eeuwse gevel met rechte kroonlijst vóór ouder pand.
 • Bewoners
 • 1912 J.G. Mooij, winkelier
 • 1920 G. Wiggersma, banketbakker
 • 1928 Y. Hilterman, verkoper
 • 1949 Joh. de Best, houtbewerker
 • 1964 A. Venema
 • 1981 D.J. Gouwetor
 • Gebeurtenissen
 • 1901 A.H.P. Bindervoet van Nahuys; leggen spruit naar de riolering in de Ged. Appelhaven ten behoeve van het menagewater.
 • 1910 Wed. A.H.P. Bindervoet van Nahuys; maken aansluiting aan het gemeenteriool vanaf een doorlopend privaat met beerput achter het perceel.
 • 1979 D.J. Gouwetor; restaureren woonhuis. • Grote Oost 74-76

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Voorheen Grote Oost 74/76
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 74-76
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 74, 76 beide beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 74
 • 1912 R. Ruiter, kleermaker
 • 1920 J. Volten, loodgieter
 • 1949 S. Visser
 • 1964 S. Visser
 • nummer 76
 • 1912 J. Boesaart, kaaspakhuisknecht
 • 1920 J. Boesaart, kaaskopersknecht
 • 1928 Joh. Boesaart, kaaskopersknecht
 • 1949 A.F. Audiffred, koopman (h)
 • 1964 J.N. Jonker
 • 1981 J.J.M. Zweet
 • Gebeurtenissen
 • 1940 J. Boesaart; aanschrijving om de houten wand op de zolder tussen de nrs. 74, 76 te vervangen door een stenen muur.
 • 1956 F. Degeling; vervangen wisselton door wc nrs. 74, 76.
 • 1976 J. Zweet; verbouwen en samenvoegen nrs. 74, 76. • Grote Oost 78

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 78
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 78 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 B.C. Snoek, kaaskopersknecht
 • 1920 B.K. Snoek, kaaskopersknecht
 • 1928 Wed. B.C. Snoek-Greve, winkelierster in kaas en boter
 • 1949 C.A. Greve, kruidenierster (h)
 • 1964 T.J.B. Ottenbros
 • 1981 C.P.G. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel • Grote Oost 80

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 80
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 80 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. S.J. vanBerkum, winkelierster
 • 1920 Wed. S.J. van Berkum
 • 1928 M.A. van Berkum
 • 1949 C. Roorda, sleper (h)
 • 1964 C. Roorda
 • 1981 C. Roorda
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel door Catharina Berkeveld, vrouw van Jac. Akkerman. In 1888 opgevolgd door Francois Beek. In 1890 opgevolgd door Wed. van Berkum. Ingetrokken in 1905.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1972 C. Roorda; veranderen en vergroten woning. • Grote Oost 82
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 82
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 82 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1920 Th. Stam, los werkman
 • 1928 T. Stam, timmerman
 • 1949 J. Houter, abeider gemeentereiniging
 • 1964 G. Meijer-Bruin
 • 1981 H. de Boer
 • Gebeurtenissen
 • 1940 W. Stuurman; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder te vervangen door een stenen muur.
 • 1954 P.Dudink; vervangen wisselton door wc.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop van twee woonhuizen (nrs. 82, 84) met erven groot 1 are 69 ca voor ƒ8.000,- van P.Dudink.
 • 1979 Gemeente Hoorn; restaureren woning. • Grote Oost 84
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 84
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 84 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. Corn. Vlam
 • 1920 H.Th. Brandt, timmerman
 • 1928 A.J.G. Tros, houtrijder
 • 1949 Th. Kooij, vishandel, tel. 4017
 • 1949 H.P. Kooij, visventer (h)
 • 1964 A. van der Veen
 • 1981 C.E. Nannings
 • Gebeurtenissen
 • 1940 W. Stuurman; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder te vervangen door een stenen muur.
 • 1954 P.Dudink; vervangen wisselton door wc.
 • 1966 Gemeente Hoorn; aankoop van twee woonhuizen (nrs. 82, 84) met erven groot 1 are 69 ca voor ƒ8.000,- van P.Dudink.
 • 1979 Gemeente Hoorn; restaureren woning. • Grote Oost 86

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 86
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 86 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J. van Brussel
 • 1920 Gebrs. Westerink, schoenmakers
 • 1928 N. Tromp, reiziger
 • 1949 N. Tromp, sigarenmagazijn
 • 1949 N. Tromp, sigarenhandelaar (h)
 • 1964 H. Emmcrink
 • 1981 P. de Rijcke
 • Gebeurtenissen
 • 1919 Gebrs. Westerink; aanbrengen houten uithangbord.
 • 1921 Gebrs. Westerink; plaatsen rijwielrek.
 • 1922 Gebrs. Westerink; aanbrengen reclame uithangbord.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1972 C. Horstman; vergroten winkel-woning. • Grote Oost 88

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 88
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 88 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 C. Schoonwagen, sigarenmaker
 • 1920 C. Schoonwagen sr., sigarenmaker
 • 1928 Jn. Homan, melkventer
 • 1949 D. Reus, visser
 • 1964 N.A. Pennekamp
 • 1964 J.F. Mak
 • 1981 J.M. van Zullekom-Couwenberg
 • Gebeurtenissen
 • 1953 J. Basjes; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1954 P. Dudink; aanschrijving tot verbeteren en vervangen wisselton door wc.
 • 1964 en 1965. P.Dudink; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1971 L. van Dijk ; restaureren perceel. Aannemer Nic. Jorritsma. • Grote Oost 90
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 90
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 90
 • Bewoners
 • 1912 J. de Haan, kruideniersbediende
 • 1912 L. de Haan, winkelier
 • 1920 A. de Vries, timmerman
 • 1928 Wed. J.C.M. Homan-Homan
 • 1928 Gijsb. Brevé, winkelbediende
 • 1949 R. Evers, bierbottelaarsknecht
 • 1949 H.J. Swart, koster van de Remonstrants Gereformeerde kerk
 • 1981 A.F.J. Boomkamp
 • Gebeurtenissen
 • 1911 W. Spoelder; bouwen woonhuis op een terrein aan het Grote Oost.
 • 1912 In 1912 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel. • Grote Oost 92
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 92
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 92
 • Bewoners
 • nummer 92
 • 1920 K. Kromheer
 • 1928 A. Kroon, reiziger
 • 1949 P. Appel, bakkersknecht
 • 1964 P.N. van Tilburg
 • 1981 J. Basjes-Dijkstra
 • nummer 92 boven
 • 1928 D.L.G. v.d. Broek, rijksklerk der directe belastingen
 • Gebeurtenissen
 • 1911 In de nacht van 22 op 23 oktober uitslaande brand in het huis van Hendrik Pieters.
 • 1911 K. Kromheer; bouwen woonhuis aan het Grote Oost.
 • 1912 In 1912 voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring.
 • 1939 P. Pranger; plaatsen van een wc. • Grote Oost 94
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 94
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 94, 94 rood beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 94
 • 1912 J. Sopar
 • 1920 J. Sopar
 • 1928 Sleutel's incassobureau
 • 1949 J. Homan
 • 1949 A. Verbeek, visser (h)
 • 1964 T.J. Viset
 • 1981 C.J. Viset-Verbeek
 • nummer 94 rood
 • 1912 Wed. E. Remein
 • 1912 A. Belie
 • 1920 Wed. G. Remein, koopvrouw
 • 1928 Jn. Sopar
 • 1949 A. Tros, bierbottelaarsknecht
 • 1964 A. Tros
 • 1981 R. Vonk
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J. Sopar; verbouwen perceel. Woon-winkelhuis wordt veranderd in beneden- en vrije bovenwoning. In 1903 bewoonbaarverklaring.
 • 1903 J. Sopar; leggen riool door de Hanekamsteeg en aansluiten op gemeenteriool en aanbrengen uithangbord.
 • 1951 Wed. Sopar-Postma; aanschrijving om verbeteringen aan het pand uit te voeren. • Grote Oost 96
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 96
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 96 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Haanen, monteur der Rijkstelegraaf
 • 1920 J. Peetoom, veehandelaar
 • 1928 A.J.A. Kaag, goudsmid
 • 1949 A.J.A. Kaag, distributieambtenaar
 • 1964 A.J.A. Kaag
 • Gebeurtenissen
 • 1940 A. Kaag; maken gemetselde muur in plaats van houten schutting. Aannemer A. Leeuw, timmerman te Zwaag. • Grote Oost 98-100

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Voorheen Grote Oost 98-100
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 98-100
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 98, 100 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Nr. 100 steen met opschrift: De eerste steen gelegd door J.P. Blauw, oud 11 jaar, 1868.
 • Bewoners
 • nummer 098
 • 1912 E. Spoelder, barbiersbediende
 • 1912 G. Langedijk, barbier
 • 1920 G. Langedijk, barbier
 • 1928 G. Langedijk, barbier
 • 1949 Kapsalon M.J. Spek
 • 1949 M.J. Spek, kapper (h)
 • 1964 M.J. Spek
 • 1981 J.M. Baltus
 • nummer 100
 • 1912 A. van der Graaf, brievenbesteller
 • 1928 J.M. van der Meulen, goudsmid
 • 1949 Wed. A. Dekker-Langedijk
 • 1949 E.G.H.C. Robert, winkelchef
 • 1981 J.M. Baltus
 • Gebeurtenissen
 • 1905 G. Langedijk; maken deur in de schutting aan de Hanekamsteeg.
 • 1922 C. Hagenaars; maken lozing voor menagewater en aansluiten op het gemeenteriool nr. 98.
 • 1928 G. Langedijk; aansluiten nr. 98 op het gemeenteriool.
 • 1940 Wed. G. Langedijk; aanschrijving de houten wand op de zolder tussen nrs. 98, 100 te vervangen door een stenen.
 • 1951 C. Langedijk; aanschrijving om de schoorsteen in de kapsalon te herstellen en de lekkages te repareren in nr. 98. Het pand is in gebruik bij de kapper M . Spek.
 • 1954 M.L. Spek; vervangen wisselton door wc in nr. 100.
 • 1955 M.J. Spek; verbouwen nr. 98 onder andere vergroten privaat en vervangen wisselton.
 • 1958 J. Spek; intimmeren winkel in nr. 100. In de zeventiger jaren zijn de panden nrs. 98, 100 samengevoegd en verbouwd tot één woning. • Grote Oost 102
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 104, 102

 • Grote Oost 102
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 102 monument
 • Pandbeschrijving
  Pand met 19de eeuwse gevel. Goede kap.
  Gevelsteen INT - SEE. PEERT 1644.
 • Bewoners
 • 1912 Joh. Ridderikhoff
 • 1912 D.J. Ridderikhoff, schippersknecht
 • 1912 J. Visser, kantoorbediende
 • 1920 Wed. H.J. Blauw
 • 1928 Wed. H.J. Blauw-v.d. Berg
 • 1949 P. Kaptijn, kelner; secretaris-penningmeester van de Nederlandse Bond van Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel
 • 1964 B. Vissie
 • 1981 A.L. van Rijn
 • Gebeurtenissen
 • 1906 J. Postmus; oprichten zilversmederij met smeltinrichting.
 • 1931 P.J. Blauw; maken aansluiting op het gemeenteriool.
 • 1961 Mevr. Verbeek-Schenk; aanschrijving om het pannedak aan te smeren. • Grote Oost 104
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 104, 102

 • Grote Oost 104
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 104 monument
 • Pandbeschrijving
  Pand met 19de eeuwse gevel. Goede kap.
 • Bewoners
 • 1912 P. Blauw, timmerman en aannemer
 • 1912 Wed. H.J. Blauw
 • 1920 A. IJtsma, koopman
 • 1920 G. ten Hoope, zilversmid
 • 1928 Jn. Ploeger, schildersknecht
 • 1928 Joh. van der Hulst, gasfitter
 • 1928 G. ten Hoope, goudsmid
 • 1949 H.H. Dontje, handelsreiziger in koloniale waren
 • 1949 Wed. T. Vlam-Kempen
 • 1964 C. Danenberg
 • 1981 J. Reinderman
 • Gebeurtenissen
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel. • Grote Oost 106
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 106
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 106
 • 1920 NUMMER 106
 • Bewoners
 • 1912 H. Bakker, kaaskopersknecht
 • 1920 H. Bakker, kaaskopersbediende
 • 1928 W. Venverloo, arbeider gemeente-reiniging
 • 1949 M.A. Brozius, meubelmaker
 • 1949 C.Schouten, landbouwer
 • 1964 E. Brozius-Schoutsen
 • 1981 J.G. Schilder
 • Gebeurtenissen
 • 1907 A. Houdijk; leggen spruit voor afvoer van menagewater naar het gemeenteriool.
 • 1929 P. van Kalken; aanbrengen nieuwe voordeur.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1970 J.G. Grooteman; verbeteren woning. • Grote Oost 108
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 108
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 108
 • Bewoners
 • nummer 108
 • 1970 Wed. W. Simons
 • nummer 108A
 • 1920 G.J. Vierbergen, betonfabriek
 • 1928 C.J.P. Vierbergen, betonfabrikant
 • 1949 C. Schuurman, meetarbeider
 • 1964 M.C. Hoornsman
 • 1981 M. Lakeman-Huisman
 • nummer 108B
 • 1920 C. van Riel jr., handelsreiziger
 • 1928 C. Langedijk, veehandelaar
 • 1964 H. Pol
 • 1981 J.H.M. Koppies
 • Gebeurtenissen
 • 1913 J. Bierenbroodspot; verbouwen pand tot twee woningen.
 • 1913 In 1914 voltooiings- en bewoonbaarverklaring voor de beide woningen.
 • 1940 P. Bierenbroodspot; aanschrijving nr. 108a te verbeteren. P. Kramer krijgt een aanschrijving de houten wand op zolder te vervangen door een stenen muur.
 • 1951 G. Klay namens T.C. Mus; verbouwen nr. 108 onder andere aanbrengen wc.
 • 1959 M.C. Hoornsman; verbouwen nr. 108a. • Grote Oost 110-112
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 110-112
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 110, 112 nr. 112 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Bovenlicht met levensboom. In nr. 112 steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Geertje en Juliana Woestenburg 12 maart 1876.
 • Bewoners
 • nummer 110
 • 1912 J.W. Woestenburg, deurwaarder
 • 1920 S. Wever, veehandelaar
 • 1928 J.L.C. Lignian, adjunct directeur Rijkswerkinrichting
 • 1949 J. Fabriek, schippersknecht
 • 1949 J. de Haan, expeditieknecht
 • 1949 M. de Haan, goudbewerkster
 • 1949 Wed. G. Lageveen-van der Terp
 • 1964 M.E. Kahlman-Godijn
 • 1981 C.F. Kahlman
 • nummer 112
 • 1912 J. Tonneman, kaaskopersknecht
 • 1920 J. Tonneman, kaaskopersknecht
 • 1928 J. Timmer, dekknecht Hoornsche Boot
 • 1949 J. de Boer, vertegenwoordiger
 • 1964 J. de Boer
 • 1981 J.P. van Kranenburg
 • Gebeurtenissen
 • 1948 Chr. Jongbloed; aanschrijving de gebreken op te heffen in nr. 110.
 • 1949 D. Hooiveld; aanschrijving de gebreken op te heffen in nr. 110.
 • 1953 Nrs. 110, 112 zijn nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1953 C. Jongbloed per adres D.Hooiveld; aanschrijving de gebreken op te heffen in nr. 110.
 • 1954 Chr. Jongbloed; aanschrijving de gebreken op te heffen in nr. 110.
 • 1957 A.D. Kahlman; verbeteren woning nr. 110.
 • 1957 De Boer; verbeteren nr. 112 onder andere aanbrengen wc.
 • 1977 Aanschrijving om de gebreken in nr. 112 op te heffen.
 • 1978 P. van Kranenburg; restaureren woning. Architect Gerrit Hartog te Benningbroek. • Grote Oost 114
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Gevelsteen Grote Oost nr. 114

 • Grote Oost 114
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 114 | loodgieter monument
 • Pandbeschrijving
  Hoge laat 18de eeuwse gevel met drie gevelstenen en roeden in de vensters, vóór ouder pand.
  Gevelstenen; drie hamers door een kroon gedekt, een anker en één voorstellend Truydeman en zijn wijf.
 • Bewoners
 • 1912 L. Dekker, bakker
 • 1920 J. Algera, brood- en koekbakker
 • 1928 J. Algera, broodbakker
 • 1949 P. Pranger, lood- en zinkwerken
 • 1949 P. Pranger, loodgieter (h)
 • 1964 P. Pranger
 • Gebeurtenissen
 • 1939 C.G. Okx; verbouwen perceel; bakkerij wordt werkplaats. Aannemer P. Tonneman.
 • 1960 P. Pranger; oprichten loodgieterij. • Grote Oost 116
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 116
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 116
 • Bewoners
 • 1912 J.C.Hageman, goudsmid
 • 1920 J. de Jong, gepensioneerd loods
 • 1928 G.T. Tieken, goudsmid
 • 1949 G.Th. Tieken, fabrieksarbeider
 • 1964 G.H.J. Mels
 • Gebeurtenissen
 • 1918 J. de Jong; plaatsen van twee ijzeren hekjes op de stoep.
 • 1933 H.Tieken; plaatsen van drie rijwielen op de stoep.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel. • Grote Oost 118-120
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 118-120
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 118, 120 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 118
 • 1912 R. Steinvoorte, machinist
 • 1920 A. Weijling, kistenmaker
 • 1928 G. Menke, bankwerker
 • 1949 H.J. Brandt, grondwerker
 • 1964 J.Q. Buis
 • 1981 S.H. Gordijn-de Visser
 • nummer 120
 • 1912 Wed. H. Kolkman
 • 1920 P. de Vries, verzekeringsagent
 • 1928 P. de Vries, fondsbode
 • 1949 D. Timmerman, glazenwasser; voorzitter van de klaverjasclub Tot ons Genoegen
 • 1949 G. Timmerman, magazijnknecht
 • 1964 D. Timmerman
 • 1981 C.W. Koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1939 A. Molenaar namens Mej. de Vries; maken bergkast en gemetseld privaat met wc in nrs. 118,120.
 • 1940 Mej. J.G. de Vries; aanschrijving de houten scheidingswand op zolder te vervangen door een stenen muur tussen nrs. 118, 120. • Grote Oost 122-126
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Grote Oost 122-126
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 122, 124, 126 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Nr. 122 bovenlicht met levensboom.
 • Pandbeschrijving
  In nr. 124 steen met opschrift: De eerste steen gelegd door P. Weyling, 1863.
 • Bewoners
 • nummer 122
 • 1912 A.P.E. Weijling, kistenmaker
 • 1949 C.E. Mons, koopman in lompen (h)
 • 1964 C.E. Mons
 • 1981 C.E. Mons
 • nummer 124
 • 1912 B. Pauwels. smid HIJSM
 • 1920 J. Woestenburg, goudsmid
 • 1920 B. Pauwels, beambte Ned. Spoorwegen
 • 1928 G. Knol, schilder
 • 1949 A. Knol, expeditieknecht
 • 1949 G. Knol, glazenwasser (h)
 • 1964 J.H. Kooien
 • 1981 J.H. Kooien
 • nummer 126
 • 1912 Nic. Kind, melkslijter
 • 1920 Wed. N.A. Kind
 • 1928 Wed. N.A. Kind-Weyling
 • 1949 E. Blokdijk, landbouwer
 • 1949 Wed. E. Veerman-Blokdijk
 • 1964 J. de Groot
 • 1981 J.J. Hardy
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Wed. N.A. Kind en cons.; aanschrijving de nrs. 122, 124, 126 te verbeteren.
 • 1932 G.J. Vierbergen namens Wed. Kind ; veranderen stoep voor nrs. 122,"124", 126.
 • 1935 D. Kromheer; aansluiten nrs. 122, 124, 126 op het gemeenteriool en veranderen van de wisseltonnen in wc's.
 • 1940 D. Kromheer; aanschrijving de houten wand op zolder tussen de nrs. 122, 124, 126 te vervangen door een stenen muur.
 • 1959 J. de Groot; verbouwen nr. 126.
 • 1975 T.H.J. Hooiveld; vergroten en veranderen nr. 126.
 • 1977 J.H. Kooien; plaatsen dakkapel op de achtergevel nr. 124. • Grote Oost 128
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 132, 130, 128

 • Grote Oost 128
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 128 monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige laat 18de begin 19de eeuwse gevel voor 17de eeuws pand met hoge kap; roeden in de vensters.
 • Bewoners
 • 1912 E. Beerepoot, winkelier
 • 1920 Wed. E. Beerepoot
 • 1928 Wed. E. Beerepoot-Groteboer
 • 1949 J. Last, visser (h)
 • 1981 J. Last
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht door Maria Grooteboer, vrouw van Evert Beerepoot in de winkel. In 1889 vervallen.
 • 1932 B. Last; aanschrijving om aan de Slapershaven een nieuwe terreinafscheiding te maken (de oude te vervangen).
 • 1948 C.P. Putter; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1949 C.P. Putter; aanschrijving om de gebreken op te heffen.
 • 1965 J. Last; restaureren perceel. Aannemer V. Hakhoffen Zn.
 • 1966 J. Last; restaureren perceel. Aannemer V. Hakhoffen Zn. • Grote Oost 130
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 132, 130, 128

 • Grote Oost 130
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 130 monument
 • Pandbeschrijving
  Hoogst eenvoudig pandje zonder verdieping onder dwarskap met kapel, XIX.
 • Bewoners
 • 1912 W. Akkerman, loodgieter
 • 1920 K. Vijzelaar, los werkman
 • 1928 A. Tros, groentehandelaar
 • 1949 A. Tros, aardappelen, groenten en fruit
 • 1949 A. Tros, tuinder
 • 1964 A. Tros
 • 1981 Th. G.G. Hofmans
 • Gebeurtenissen
 • 1920 P. Nooy; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1924 P. Nooy; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1936 P. Tonneman; maken nieuwe ramen in de voorgevel.
 • 1942 A. Tros; maken rioolaansluiting. Aannemer N. Bakker.
 • 1943 A. Tros; maken privaat. Aannemer N. Bakker.
 • 1946 W. Spoelder; aanbrengen nieuwe winkeldeur.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1977 A.C.M. Buysman; verbouwen woonhuis. • Grote Oost 132

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22410
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Oost nrs. 132, 130, 128

  Grote Oost nr. 132, snijramen

 • Grote Oost 132
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 132 monument
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand, in gevelstenen op de overgekraagde verdieping, gedateerd 1612; gesneden balkkoppen onder de overkraging; geprofileerde blokken rond de vensters en aan de kanten.
  In de gevel zijde Grote Oost het wapen van prins Maurits.
 • Bewoners
 • 1912 W. Opmeer, schilder
 • 1920 J. Opmeer, schilder
 • 1920 W. Opmeer, schilder
 • 1928 P.F. Opmeer, schilder en behanger
 • 1949 Bossuhuis
 • 1949 P.F. Opmeer, schilder en behanger
 • 1949 D. Opmeer, student
 • 1964 P.F. Opmeer
 • 1981 D. Last
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel van Jan Opmeer. Het bedrijf is op 1 mei 1885 gestaakt.
 • 1937 A. Okx namens P. F. Opmeer; aanbrengen afvoer voor menagewater en hemelwater.
 • 1942 Fa. Gronert en Moeyes namens P. F. Opmeer; aanbrengen wc.
 • 1965 Gemeente Hoorn; aankoop van het woonhuis met ondergrond, groot 1 are 19 ca voor ƒ.20.000,- van Tjitske Visser, weduwe van P.F. Opmeer.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeGrote Noord
   VolgendeGrote Waal

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank