Kennisbank

Grote Noord

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde nrs. 1-39 en Roode Steen nrs. 2,1,16,15,14
Oneven zijde nrs. 41-87
Oneven zijde nrs. 89-115
Even zijde nrs. 140-74
Even zijde nrs. 64-2
Plattegronden

Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17-19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57-59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91-93 95 97 99 101 103-105 107 109 111 113 115 2-6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66-76 78 80 82 84 86 88 90 92-94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132-134 136 138 140

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Grote Noord
HDS

Grote Noord

 • Straatbeschrijving
 • Het Grote Noord is gelegen op een van de twee verbindingswegen van Hoorn met het binnenland, namelijk de weg met een watertje er langs, die liep via Grote en Kleine Noord, Keern en Rijsdam en een verbinding vormt met Wognum en het daarachter liggende land.
  Het water langs deze weg die op een lage dijk lag, werd in de loop der eeuwen gedempt. In 1420 werd het Grote Noord voor het eerst met stenen geplaveid; daarvoor was het als dijk nog onbestraat. De straat wordt in de 14de eeuw nog `Noertstraee genoemd; in de 15de eeuw spreekt men van Noerder- of Noiderderstraet; daarmee wordt ook steeds het Kleine Noord bedoeld. Na 1595, als de Burchwal (het huidige Nieuwe Noord) gedempt is, komt ter onderscheiding de aanduiding 'Ouden Noort' op (zie kaart Blaeu bijvoorbeeld). Op de kaart met stadsuitbreidingen van circa 1840 vinden we voor het eerst: Grote Noord. Bij het raadsbesluit van 1888 worden officieel Grote Noord naast Kleine Noord als namen vastgesteld.
  De straat ontleent zijn naam aan de ligging in noordelijke richting gezien vanuit de stad.
  Het Grote Noord is van oudsher een winkelstraat geweest. Ter hoogte van de katholieke schuilkerk aan het Achterom werd in 1879-1882 de monumentale St. Cyriacus- en St. Franciscuskerk gebouwd. • Grote Noord 1
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nrs. 1, 3; Rodesteen nr. 14; 1908

  Grote Noord nrs. 1-3

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 | kantoor monument
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand met ingezwenkte halsgevel, 1698 : oude roeden in de vensters; pui gewijzigd.
  Bij de verbouwing van 1977 is de pui gesloopt en is de huidige onderbouw erin gemaakt.
 • Bewoners
 • 1949 J. Molenaar, grossier in levensmiddelen, tel. 4600
 • Gebeurtenissen
 • 1908 J.J. Potgieser; vernieuwen onderpui en leggen van rails in de openbare weg.
 • 1927 S. Laan; plaatsen van melkbussen op de stoep.
 • 1930 J. Molenaar; vernieuwen stoep.
 • 1935 J. Molenaar; plaatsen van goederen en rijwielrek op de stoep.
 • 1936 J. Molenaar; verbouwen en uitbreiden pakhuis. Architect S.W. Langius.
 • 1939 Vergunningen van 1935 worden ingetrokken en A.P. Jager krijgt toestemming tot het plaatsen van emballage op het trottoir
 • 1977 Ontwikkelings mij. Centerbouw B.V. ; verbouwen pakhuis tot winkelverkoopruimte, annex kantoor.
 • 1979 B.V. Mij. van onroerende goederen 'Het middenstandshuis'; samenvoeging panden Rode Steen nr. 14 en nr. 1. Architect Huisink te Edam. • Grote Noord 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nrs. 1, 3

  Grote Noord nrs. 1-3

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 | tandarts monument
 • Pandbeschrijving
  Van top beroofd zeer hoog pand, waarvan begane grond, 1ste en 2de verdieping met hoek- en strekblokken de gevel vormen. Vensters begane grond en verdieping jonger. XVID-XVII.
  Gevelsteen met twee leeuwen, twee leeuwenmaskers; sluitstenen boven de vensters met mensenhoofden. Zie ook Achterom nr. 20
 • Bewoners
 • 1912 A. Zijp, houtkoper
 • 1920 A. Zijp Cz., houtkoper/kistenmakerij
 • 1928 H.C. Andrea, tandarts
 • 1949 H.C. Andreae, tandarts (h), tel. 4334
 • 1964 P.A. Jas
 • 1981 P.A. Jas
 • Gebeurtenissen
 • 1950 H.C. Andrea; verbouwen keuken. Architecten C.D. van Reijendam en H.J. Hermans. • Grote Noord 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 | kantoor
 • Bewoners
 • 1912 F.M.G. Koker, volontair bij de politie
 • 1912 H. Schmidt. Hoornsche Melkinrichting
 • 1920 Hoornsche Melkinrichting
 • 1920 H. Schmidt, melksalon
 • 1928 Wed. J. Goed-Bellis, melksalonhoudster
 • 1928 Hoornsche Melkinrichting
 • 1949 W. Bakker
 • 1949 H.E. Pijl, kok
 • 1949 C. Roomeijer, metselaar-aannemer
 • 1964 J.J.B. Hermarij
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H. Schmidt, drankvergunning in het beneden-, midden- en achterlokaal; ingetrokken in 1921.
 • 1912 H. Schmidt; p laatsen rij wielstandaard.
 • 1914 H. Schmidt; plaatsen rijwielstandaard.
 • 1919 H. Schmidt; oprichten melkfabriek in nr. 5 rood (nu Achterom nr. 22).
 • 1921 H. Schmidt: verkoop van alcoholhoudende anders dan sterke drank in de benedenlokaliteiten; onder andere het voor-, midden-, achterlokaal en de huiskamer. In 1924 ingetrokken.
 • 1921 J.Bos; bierverlof.
 • 1924 Wed. J. Goed; bierverlof (ingetrokken 1929).
 • 1924 Wed. J. Goed-Bellis; plaatsen van twee tafeltjes en acht stoelen op de stoep.
 • 1929 V. Deen; verbouwen perceel, in 1930 voltooiings- en bewoonbaarverklaring voor het verbouwde woonhuis.
 • 1944 Op 22 juni wordt het perceel in gebruik genomen door de Feldgendarmerie van de Duitse Weermacht. Op 11 september 1944 wordt het pand weer vrijgegeven.
 • 1949 H.B. en J.B. Hermary; aanschrijving tot verbeteren. • Grote Noord 7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nrs. 7, 9, 11

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 | kantoor monument
 • Pandbeschrijving
  Ondiep 18de eeuws dwarshuis met eenvoudige gevel met rechte kroonlijst.
 • Bewoners
 • 1912 A. Harmens
 • 1920 Wed. A.L. Schermer
 • 1928 Wed. A.L. Schermer-Schaafs
 • 1949 Wed. Th.G.M. Reijnen-Soontius
 • 1949 J.C.A. van Alphen, hoofd van de R.K. Landbouwwinterschool
 • 1949 A.H.A. van Alphen-soontiens, lid van het Hoorn
 • 1964 B.C. van Meel
 • Gebeurtenissen
 • 1912 A.L. Schermer; verbouwen perceel. Het achterhuis wordt vernieuwd.
 • 1960 B.C. van Meel; bouwen garage aan het Achterom. • Grote Noord 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nrs. 7, 9, 11

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 | sportschool monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met gepleisterde pilastergevel met festoenen; pui modern. Top verloren.
  In de gevel een gevelsteen met voorstelling van een katrol. De moderne pui dateert van 1926.
 • Bewoners
 • 1912 K.A. Nopper, winkelchef P. van den Brul
 • 1920 E. Woltema, directeur Technische Handels-maatschappij
 • 1920 N.V. Technische Handels-Maatschappij
 • 1928 Jn. Molenaar, grossier in koloniale waren
 • 1949 A.P. Jager, grossier (h)
 • 1964 A.P. Jager
 • 1981 A. de Graaf
 • Gebeurtenissen
 • 1900 P. v.d. Brul ; verbouwen winkelhuis. Architect J. van Reijendam.
 • 1907 Directeur der N.V. Kledingmagazijnen v/h P. van den Brul te Amsterdam; verbouwen perceel en aanbrengen rolzonnescherm. Architect A. Jacot, te Amsterdam
 • 1910 N.V. Kleedermagazijnen v/h P. van den Brul; maken verdieping op het achtergebouw.
 • 1915 P. van den Brul; aanbrengen uithangbord.
 • 1915 K.A. Nopper; aanbrengen reclamebord.
 • 1926 Fa. J. Molenaar en Co; verbouwen perceel; benedenpui wordt gewijzigd; in 1927 bewoonbaarverklaring. Architect H.J. Cramer.
 • 1928 Fa. J. Molenaar en Co; plaatsen rijwielrek op de stoep. A. Prakken; verlof A ; in de kamer, straatzijde 1 ste
 • 1940 A. Prakken; verlof A ; in de kamer, straatzij de 1 ste verdieping en daarachter gelegen kamer. • Grote Noord 11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nrs. 7, 9, 11

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 | sportschool monument (zie ook Achterom nr. 24)
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudige eerste helft 19de eeuws pand met rechte kroonlijst.
 • Bewoners
 • 1912 D. Roozendaal, fabrikant
 • 1912 Firma Gebr. Roozendaal, fabrikanten
 • 1920 D. Roozendaal, fabrikant in goud en zilver
 • 1928 Gebr. Roozendaal, fabriek van goud, zilver en diamant
 • 1928 D. Roozendaal, fabrikant
 • 1928 Wed. Z. Gorter-Kay, agente in vee en voederart
 • 1949 N.V. v/h Gebr. Rozendaal, grossier in goud- en zilverwerken, tel. 4481
 • 1949 D. Rozendaal, fabrikant in goud en zilver (h)
 • 1949 J. Rozendaal, penningmeester van De Groote Sociëteit; tel. 4481
 • 1964 J. Roozendaal
 • 1981 G.J.F. van der Werff
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Gebr. Roozendaal; aanbrengen zonnescherm nr. 11 rood.
 • 1917 Gebr. Roozendaal; verbouwen smelterij achter het perceel.
 • 1918 Gebr. Roozendaal; plaatsen elektromotor van 2 PK en van 3 PK.
 • 1942 Gebr. Roozendaal; maken portaal met wc op de verdieping. Architect H. J. Cramer.
 • 1946 N.V. Goud- en Zilverindustrie v/h Gebr. Roozendaal; verbouwen kantoorlokalen Architecten C.D. van Reijendam en H.J. Hermans.
 • 1948 N.V. Goud- en Zilverindustrie v/h Gebr. Roozendaal; verbouwen en uitbreiden van de fabrieksruimte, onder andere vernieuwen gevel Achterom nr. 24. Architecten C.D. van Reijendam en H.J.Hermans.
 • 1972 F. v.d. Werff; aanbrengen lichtbak. • Grote Noord 13
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nr. 13; 2000

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 | muziekschool beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Pand in eclectische stijl.
 • Bewoners
 • 1912 P. Bos, notaris
 • 1920 N. Bos, directeur bijkantoor Hoorn, Noorder Bank
 • 1920 Noorder Bank, bijkantoor Hoorn
 • 1920 A. Gerver, melkhandel
 • 1928 N. Bos, directeur van de Noor der Bank
 • 1928 Bijkantoor Noorder Bank
 • 1949 Noorderbank; tel. 4183
 • 1949 J.G.C.J. Timmermans, directeur 1.b. bank (?)
 • 1949 A.J. Semee, directeur van de Noorderbank; penningmeester van het R.K. Kerkbestuur, het R.K. Parochiaal Schoolbestuur; tel. 4183
 • 1964 J.M. Sernee
 • Gebeurtenissen
 • 1910 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; maken aanbouw achter het perceel. • Grote Noord 15
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nr. 15; 1910

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 | R.K. Kerk beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Deze kerk is op 10 februari 1976 op de monumentenlijst geplaatst. De kerk is op 23 juni 1980 van deze lijst afgevoerd. Hier volgt de omschrijving. H.H. Cyriacus en Franciscus, 1879-1882 door A.C. Bleys. Kruisbasiliek in neorenaissance vormen met achthoekige koepeltoren op de kruising en veelhoekige torens met koepelvormige afdekkingen aan weerszijden van de voorgevel. Galerijen en stenen kruisgewelven over de zijbeuken; de hoofdbeuken dragen houten torengewelven met cassetten. De kerk is min of meer een voorstudie voor Bleys' hoofdwerk, de St. Nicolaas in Amsterdam. Tot de inventaris behoort een eikenhouten preekstoel uit 1756 door W.F. Krayenschot en een piëta, hout, laatste kwart 15de eeuw; beiden afkomstig uit de voormalige schuilkerk. Orgelkas en biechtstoelen uit de bouwtijd. In de zijkapellen schilderingen van Jan Dunselman. Gebouw van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en kunsthistorische waarde.
 • Bewoners
 • 1949 R.K. Kerk van de Heilige Cyriacus en Franciscus
 • Gebeurtenissen
 • 1933 R.K. Kerkbestuur; afbreken van de koepel van het kerkgebouw, het daardoor ontstane gat wordt dichtgemaakt door het verlengen van de aansluitende dakvlakken. • Grote Noord 17-19
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 17, 19 | pastorie beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 17
 • 1912 L.A.R. Roozen, Rooms Katholiek priester
 • 1912 J.H. Smeele, deken en pastoor
 • 1912 Dr. E.M.M. Hamer, kapelaan
 • 1912 L.N. Geldermans, kapelaan
 • 1920 J. Smeele, deken en pastoor
 • 1928 J.N. Ontzigt, kapelaan
 • 1928 J.G.A. Saraber, kapelaan
 • 1928 H.W. van der Waarden, kapelaan
 • 1928 J.P. Huibers, pastoor en deken
 • 1949 P.L.C. van der Meer, R.K. pastoor; deken van Hoorn; voorzitter van het R.K. Kerkbestuur, het R.K. Parochiaal Schoolbestuur, de R.K. Schoolvereniging Sint Aloysius, het curatorium van het Sint Werenfridus Lyceum; moderator-deken van de Vereniging Katholiek Hoorn; lid van het Anjercomité Hoorn; te1.4350
 • 1949 K.P.J.J. Herzberg, kapelaan; aalmoezenier van de Katholieke Verkenners afdeling Hoorn, de Katholieke Arbeids Jeugdvereniging (Kajotters) afdeling Hoorn, het Sint Franciscus Liefdewerk (j ongensj eugdwerk)
 • 1949 J.N.M. Smulders, kapelaan (tot 1949); aalmoezenier van de R.K. Gidsenbeweging, het Sint Francisca Romana Liefdewerk (meisjesjeugdwerk) ; rector van het Sint Jans Gasthuis (vanaf 1949)
 • 1949 C.A. van der Voort, kapelaan
 • 1949 A.W.A. Danckaards, kapelaan (vanaf 2-9-1949)
 • 1949 H.J.J.M. Bolsius, huishoudster
 • 1949 A.M.E. Hamers, huishoudster
 • 1964 P.C.L. van der Meer
 • 1981 A.L. van Zeelst
 • 1981 P.A.G.M. Spierings
 • 1981 W.H. Al
 • 1981 J.H. Spendel
 • Gebeurtenissen
 • 1908 R.K. Parochiaal kerkbestuur; slopen nrs. 17, 19, 30 aan de Geldersesteeg en nrs. 20, 22 aan het Achterom (oude nummering).
 • 1908 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; bouwen nieuwe pastorie met verbindingsgang en catechismuskamer ter plaatse van de afgebroken percelen. In 1909 voltooiings- verklaring en bewoonbaarverklaring. Architect P. Snel te Amsterdam.
 • 1909 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; plaatsen hek op de stoep vóór nrs. 17, 19.
 • 1928 Op 19 maart s'middags om kwart over één woedt een schoorsteenbrand in de pastorie.
 • 1967 Bisdom Haarlem; restaureren en vergroten nr. 17. Architect F. J.M. van Nes. • Grote Noord 21
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • 1912 J. Neefjes, broodbakker
 • 1920 F. Muller, fietsenreparateur
 • 1920 J. Neefjes, brood- en banketbakker
 • 1928 Fl. Muller, rijwielhersteller
 • 1949 J. van Berkum
 • 1964 L.J. Schuld
 • 1964 G.M. van Berkum
 • 1981 G.M. van Berkum
 • Gebeurtenissen
 • 1934 Jac. van Berkum; amoveren en wederopbouwen perceel; bewoonbaarverklaring en voltooiingsverklaring in 1932. Architect V. Deen.
 • 1950 J. van Berkum; aanbrengen wc en maken van twee slaapkamers op de eerste verdieping. • Grote Noord 23
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 | ijzerhandel
 • Gebeurtenissen
 • 1931 V. Hakhoff namens Gebr. Eijken; vervangen schutting door een muur met inrijkozijn aan de Gelderse steeg,
 • 1934 N.V. Hoornsche Ijzerhandel v/h Fa. Gebr. Eijken; maken stoep.
 • 1977 Fa. Eijken; geheel vernieuwen pakhuis. Aannemer Ursem B.V. te Wognum. • Grote Noord 25
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Bewoners
 • 1912 Fa. Sanders, commissionair in effecten
 • 1912 M. Doornekamp jr. (Fa. Sanders), commissionair in effecten
 • 1920 C. Schollée jr., vertegenwoordiger effectenkantoor. Firma. B. Sanders Ez., in effecten
 • 1928 Wed. G. Trompetter-Kan
 • 1949 D.H. Buiskool, advocaat en procureur; kantonrechter-plaatsvervanger; voorzitter van de Stichting De Hoornse Gemeenschap, de Lawn Tennisvereniging Juliana, de Vereniging Veilig Verkeer Hoorn; secretaris van de Vereniging voor ziekenverpleging voor Hoorn en omgeving De Villa; lid van de Commissie ter behartiging van de wijkverpleging in Noordholland; tel. 4301
 • 1949 G.J. Buiskool-de Leur, plaatselijk vertegenwoordigster van de Vereniging Steun in medische aangelegenheden voor Inheemsen (S.I.M.A.V.I.); tel. 4301
 • 1964 G.H. Michels
 • 1981 L. Haanappel
 • Gebeurtenissen
 • 1908 A. Ossen; bouwen woning met schilderswerkplaats aan de Gelderse steeg en verbouwen nr. 25, onder andere nieuwe gevel. Ontwerp en tekening van J. de Goede, bouwkundig opzichter tekenaar.
 • 1909 A. Ossen; woonvergunning en voltooiingsverklaring nr. 25.
 • 1918 Fa. B. Sanders; aanbrengen uithangbord.
 • 1919 Mej. R. Trompetter-Kan; verleggen afvoerspruit.
 • 1940 Directie der Twentsche Bank N.V.; verbouwen perceel. Architect C. Koning te Purmerend.
 • 1974 Bestuur Ziekenfonds West-Friesland; vergroten, veranderen en vernieuwen nrs. 25, 27. Architect J. Koorn. • Grote Noord 27
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27 zie ook Achterom nr. 32
 • Bewoners
 • 1928 P. Nooy, koopman in fruit
 • 1949 De Twentsche Bank N.V., tel. 4435
 • 1949 W. van der Heide, pensionhouder (h)
 • 1964 T. Makkinga - de Boer
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Corn. Bos; aanbrengen reclamebord.
 • 1919 D. Kaat; verbouwing perceel; in 1920 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring.
 • 1920 D. Kaat namens P. Nooy; plaatsen van twee dwarshekjes op de stoep.
 • 1938 Twentsche Bank N.V.; verbouwen perceel (nieuwbouw) van woning tot bankgebouw. Architect C. Koning te Purmerend.
 • 1974 Bestuur Ziekenfonds West-Friesland; vergroten, veranderen en vernieuwen nrs. 25, 27. Architect J. Koorn. • Grote Noord 29
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nr. 29; 1980-1982

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29 | bazar beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Onderpui in Jugendstil.
 • Bewoners
 • 1912 G. Volkers, kruidenier
 • 1920 G. Volkers, in kruidenierswaren
 • 1920 K. Zijp, houtkoper
 • 1928 J.J.B. Hermarij, winkelier
 • 1949 De Volksbazar
 • 1949 J.J.B. Hermarij, winkelier (h); vertegenwoordiger van Het Nederlands Geleidehondenfonds
 • 1964 H.B.Hermarij
 • 1981 H.B. Hermarij
 • Gebeurtenissen
 • 1904 N. op 't Land; plaatsen nieuwe winkelpui. Architect P. Lugtig Pz.
 • 1926 J.J.B. Hermarij; aanbrengen houten bord met opschrift 'Hermarij volksbazar', intrekking vergunning voor een zonnescherm en reclamebord voor Kerksteeg nr. 3 (Lange Kerkstraat).
 • 1928 J.J.B. Hermarij; aanbrengen twee reclameborden.
 • 1933 J. Tonneman namens J.J.B. Hermarij; verbouwen.
 • 1934 J.J.B. Hermarij; uitstallen van waren op de stoep.
 • 1935 J.J.B. Hermarij; uitstallen winkelgoederen op de stoep.
 • 1937 J.J.B. Hermarij;vergunningen 1934en 1935 ingetrokken. • Grote Noord 31
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nr. 31

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31 monument zie ook Achterom nr. 34
 • Pandbeschrijving
  Vijf traveeën breed midden 18de eeuws woonhuis met verdieping en rechte kroonlijst waarboven twee dakkapellen. Roeden in vensters verloren. Deuromlijsting met rococo-bekroning. Stoeppalen en hek, XIX.
 • Bewoners
 • 1912 Mr. A.C. Leeuwenburg, advocaat en procureur
 • 1920 H.L.E. Berg, arts
 • 1920 N.D. Stam, arts
 • 1928 H.P. Kortebos, chirurg en arts
 • 1949 H.P. Kortebos, chirurg/arts (h); voorzitter van de Vereniging tot oprichting en instandhouding der Spaarbank te Hoorn; tel. 4381
 • 1964 J. Heneweer
 • 1981 L.M. de Bruijn
 • Gebeurtenissen
 • 1913 Dr. H.L.E. v.d. Berg; verbouwen perceel. Architect J.G. v.d. Berg te Amsterdam, maken overstort riool naar het gemeenteriool in het Achterom.
 • 1913 Dr. H.L.E. v.d. Berg; plaatsen van vier palen met een ijzeren hek op de stoep.
 • 1926 J. van Riel; bouwen autogarage achter nr.31 (Achterom). • Grote Noord 33
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 C. van der Oord, meelhandel
 • 1912 G. van der Oord-Smit, verloskundige
 • 1920 G. van der Oord-Smit, verloskundige
 • 1920 C. van der Oord, reiziger
 • 1928 C. van der Oord, reiziger
 • 1949 C. van der Oord
 • 1949 G. van der Oord-Smit, vroedvrouw
 • 1964 P. Ooms
 • Gebeurtenissen
 • 1908 G.IJ. Tiemersma; bierverlof. • Grote Noord 35
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35
 • Bewoners
 • 1912 N. Konijn, vleeshouwerij
 • 1920 N. Konijn, slager
 • 1920 W. Rupert, meubelmaker
 • 1928 N. Konijn, slager
 • 1928 J.H.W. van Malsen, analiste
 • 1928 M.G. Schaper, winkeljuffrouw
 • 1949 J.C. Groot, wasserij, tel. 4332
 • 1949 J.C. Groot, grossier in vlees (h)
 • 1949 C. Horstman, koopman (h)
 • 1964 J.C. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1953 Nr. 35 boven nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1970 P. Oudejans; veranderen en vergroten van nr. 35.
 • 1971 Oudejansservice N.v.; aanbrengen lichtbak. • Grote Noord 37
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nr. 37; 1895-1905

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37 | bioscoop beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 W. Gennes, directeur bioscoop
 • 1920 A. Tuijthof, directeur bioscoop
 • 1949 Victoria Theater, bioscoop, tel. 4427
 • 1949 O.H.J. van Os, bioscoopexploitant (h)
 • 1964 J. van Os
 • Gebeurtenissen
 • 1904 R. Bossert; verbouwen perceel; de woning begane grond wordt omgebouwd en vergroot tot winkel; de onderpui wordt in jugend stil verbouwd. Architect F. de Jong Jzn. Aanbrengen gaslantaarn aan de gevel en bewoonbaarverklaring nieuwgebouwde woning achter het perceel.
 • 1905 R. Bossert; aanbrengen zonneschermen.
 • 1911 W. Gennes; verbouwen perceel waarin een bioscoopinrichting zal worden gevestigd en aanbrengen van twee elektrische lampen (ballonlampen) aan de gevel. W. Gennes; bierverlof; plaatst een motor ten behoeve van zijn bioscoop. Bierverlof wordt in 1916 ingetrokken.
 • 1918 J.R. Vlaming; verbouwen perceel. Plaatsen gasmotor van 10 PK ten behoeve van de bioscoop. J.R. Vlaming krijgt toestemming tot 1 januari 1919 bioscoopvoorstellingen te geven.
 • 1919 A.C. Tuythof; directeur van de Royal Bioscope; aanbrengen transparant lantaarn aan de gevel.
 • 1920 A.C. Tuythof; verbouwen perceel. In 1920 geven S. Trompetter en P. Koppen, bioscoopvoorstellingen in het theater.
 • 1923 In het Royal Bioscope theater moet een aantal veiligheidsmaatregelen genomen worden.
 • 1924 Directie Royal Bioscope; uithangen van twee reclameborden aan de voorgevel.
 • 1926 P. Koppen en S. Trompetter; aanschrijving om de gebreken aan de woning op te heffen.
 • 1926 J.J. Joha; geven van bioscoopvoorstellingen.
 • 1926 D. Ottink; geven van bioscoop- en variété-voorstellingen. Verbouwingen naar aanleiding van de aanschrijving zijn uitgevoerd onder leiding van architect Siem Berk te Alkmaar.
 • 1927 G.A.J. v.d. Werf; geven van bioscoop- en variétévoorstellingen.
 • 1928 O.H.J. van Os; geven van bioscoopvoorstellingen.
 • 1934 O. van Os; verbouwen perceel. Geven van bioscoopvoorstellingen. Architect Jb. Faber.
 • 1934 O. van Os; aanbrengen lichtbak aan de gevel van het Victoria theater.
 • 1950 O.H.J. van Os; verbouwen Victoria theater. Architect A.J. Hooft.
 • 1972 Expl. Mij . Wiebring-Groot; aanbrengen lichtbak.
 • 1975 Exploitatiemij. Wiebring-Groot; verbouwen hal.
 • 1976 Exploitatiemij. Wiebring-Groot; renovatie pand en wijzigen voorgevel. Ringers architectenburo te Alkmaar. • Grote Noord 39
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39 | kledingzaak beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  zie ook Achterom nr. 42
 • Bewoners
 • 1912 D.Weidema, in mode artikelen
 • 1920 D.Weidema, in dames- en herenmode-artikelen
 • 1928 H.J. Weidema, in dames- en herenmode-artikelen
 • 1949 Firma D. Weidema, manufacturen, lingerie, tricotages, kousen en sokken, dames- en herenondergoederen, wollen en katoenen breigarens, herenmode-artikelen, tel. 4438
 • 1949 H.J. Weidema, manufacturier (h); voorzitter van de commissie tot uitdeling van warme en voedzame spijzen; tel. 4438
 • 1964 J. Eijken
 • Gebeurtenissen
 • 1903 D. Weidema; aanbrengen rolzonnescherm.
 • 1913 Op 18 december binnenbrand in het huis.
 • 1927 H.J. Weidema; aanbrengen zonneschermen en uithangbord.
 • 1949 H.J. Weidema; verbouwen schuur tot garage en magazijn achter het perceel aan het Achterom.
 • 1967 K.L. Man; verbouwen winkel tot chinees-indisch restaurant. Aannemer C.G.M. Helderman.
 • 1975 K.L. Man; uitbreiding magazijnruimte.
 • 1979 Brons textielsupermarkten B.V.; sloopvergunning; bouwen en uitbreiden van restaurant tot winkel met bij ruimte. Architecten Jan Mes en Jan Bes, Wormerveer. • Grote Noord 41
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nr. 41; 1957

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41 | automatiek zie ook Achterom nr. 44
 • Bewoners
 • 1912 G.E. Kossen, winkelier in fijne vleeswaren
 • 1920 G.E. Kossen, in comestibles en vleeswaren
 • 1928 Wed. G.E. Kossen, winkelierster in vleeswaren
 • 1949 Vg, Ruijter 84 Co., levensmiddelen, tel. 4656
 • 1949 C. de Ruijter, winkelier (h)
 • 1964 M.T. Smit
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het benedenlokaal aan de straat door Pieter Galis; in 1892 opgevolgd door J.G. Soutendijk, in 1898 opgevolgd door Trijntje Mooij, Wed. Soutendijk.
 • 1902 M. van Dijk; verbouwen perceel; de bestaande beneden muren zijn \ steens met houten stijlen.
 • 1928 N.V. Technisch bouwbedrijf v/h Joh. Verberne; verbouwen perceel.
 • 1931 Fa. Jac. P. de Wijs; aanbrengen reclameborden en lichtbak.
 • 1932 C. de Ruyter; uitstallen winkelgoederen op de stoep.
 • 1935 C. de Ruyter; verbouwen nr. 41.
 • 1936 C. de Ruyter; uitstallen winkelgoederen op de stoep; ingetrokken 1938.
 • 1937 C. de Ruyter; koopman; verlof B.
 • 1938 N.V. Koffie Hag. mij. namens C. de Ruyter; aanbrengen reclamebord.
 • 1957 M. Smit; verbouwen winkel tot automatenhal; bouwen snelbuffet en bedrijfskeuken.
 • 1959 M. Smit; verbouwen nr. 41 en bebouwen terrein waarop de onbewoonbaar verklaarde woning Achterom nr. 44 stond.
 • 1979 P. van der Haar; verbouwen en uitbreiden snackbar. • Grote Noord 43
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 43 | herenmodezaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Dr. H. Bouwman, leraar RHBS
 • 1912 P. Edel, sigarenhandel
 • 1920 P. Edel, in tabak, sigaren, koffie en thee
 • 1928 P. Edel, sigarenwinkelier
 • 1949 Bloemenmagazijn P.F.H. van Tartwijk, tel. 4139
 • 1949 P.F.H. van Tartwijk, bloemist (h)
 • 1981 J.W.H. Thoma
 • Gebeurtenissen
 • 1944 P.F.H. van Tartwijk; plaatsen van bakken met planten en bloemen op het trottoir voor nr. 43 en in de maand december kerstbomen. Voor 1942 was de kleinhandel in sigaren, tabak, koffie en thee van E. Edel in dit pand gevestigd.
 • 1947 P.F.H. van Tartwijk; verbouwen winkelpui. Architecten C.D. van Reijendam en H.J.Hermans.
 • 1954 P.F.H. van Tartwijk; bouwen broeikas achter het winkelhuis.
 • 1960 N.G. Schagen; verbouwen perceel tot automatiekhal en bedrijfskeuken. Architect J. van Velsen te Rotterdam.
 • 1962 N.G. Schagen; plaatsen glaspui in de voorgevel.
 • 1975 M. Majoor; veranderen voorgevel en inrichting. • Grote Noord 45
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 45 | muziekhandel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 H.H. Schwietert, in manufacturen enz
 • 1920 H. Schwietert, in manufacturen
 • 1928 N. Boomsma, lerares landbouw huishoudschool
 • 1928 Wed. H.J. Schwietert-Wit, manufacturierster
 • 1949 Jos. Groot, herenkleding, tel. 4863
 • 1949 J. Groot, winkelier herenconfectie
 • 1964 M.L. Smiers
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H. Schwietert; aanbrengen zonneschermen.
 • 1931 Fa. P.L. Groot en zn.; verbouwen winkelhuis en de daarachter gelegen garage aan het Achterom. Architect S.W. Langius.
 • 1948 E. Nannings namens J. Groot; verbouwen en vergroten kleermakerij.
 • 1968 M.L. Smiers; vergroten winkelpand. • Grote Noord 47
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 47 | meubelzaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Rupert, meubelfabrikant
 • 1912 Wed. J.G.H. Mescher-Renckens
 • 1920 J. Rupert, meubelfabrikant
 • 1920 Wed. W. Schuit
 • 1928 J. Rupert, meubelfabrikant
 • 1949 Firma Joh. Rupert en Zn., woninginrichting, stoffeerderij, bedden, matrassen en tapijten, tel. 4790
 • 1949 W.H.M. Rupert, meubelmaker (h)
 • 1949 D.M. Rupert-Vlaar, voorzitster van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging in het Bisdom Haarlem, afdeling Hoorn; tel. 4790
 • 1949 J.G. Ham
 • 1949 H.J. Rupert, meubelmaker (h)
 • 1964 J.W.H. Rupert
 • Gebeurtenissen
 • 1905 S. Visser; slopen stallen en maken van een afscheiding aan het Achterom achter Grote Noord nr. 47.
 • 1909 Joh. Rupert; verbouwen nr. 47 en bouwen magazijn aan het Achterom nr. 47 rood. Architect J. v.d. Berg.
 • 1926 Joh. Rupert; verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.
 • 1931 J. van 't Hek en J. Stroet namens Fa. Rupert; vergroten werkplaats achter nr. 47.
 • 1932 W. Rupert; aanbrengen lichtbak.
 • 1936 Fa. Rupert en Zn.; uitstallen van meubelen op de stoep; ingetrokken 1943.
 • 1939 Joh. Rupert; verbouwen woon-winkelhuis. Architect S. W. Langius.
 • 1950 Fa. Gronert en Moeijes namens Joh. Rupert; verbouwen eerste verdieping tot magazijnruimte.
 • 1956 Fa. B. Schweers namens Fa.H.H. de Klerk en Zn.; aanbrengen neon lichtreclame.
 • 1959 Fa. Joh. Rupert; verbouwen nr. 47 onder andere wijzigen voorgevel.
 • 1966 Fa. H.H. de Klerk te Rotterdam; geheel veranderen winkelpui.
 • 1971 Fa. Klercq; aanbrengen twee lichtreclames.
 • 1973 Klerq's interieurverzorging; uitbreiden winkelpand.
 • 1980 Klerq's interieurverzorging; verbouwen voorgevel. • Grote Noord 49
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 49 | damesmodezaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 E.C. Okhuijzen, gepensioneerd kapitein der infanterie
 • 1912 H. Brüggeman, winkelier
 • 1920 H. Brüggeman, dames- en herenconfectie
 • 1928 G.H. Brüggeman, manufacturier
 • 1949 G.H. Brtiggeman
 • 1949 Firma Briiggemann, dames- en meisjeskleding, tel. 4215
 • Gebeurtenissen
 • 1906 M. van Dijk; verbouwen ondergevel.
 • 1927 H. Brüggemann; verbouwen perceel.
 • 1928 G.H. Brüggemann; aanbrengen zonnescherm.
 • 1934 H.J. Brüggemann; verbouwen nrs. 49, 51, maken stoep voor nr. 49 en aanbrengen zonnescherm nr. 49; aanbrengen versiering vlaggen met groen aan de gevel.
 • 1937 Fa. H. Brüggemann; plaatsen glaslichtkozijn.
 • 1939 Fa. H. Brüggemann; aanbrengen zonnescherm.
 • 1941 T. Dekker namens Fa. H. Brüggemann; bouwen bovenhuis.
 • 1946 G. Uriet namens Fa. Brüggemann; aanbrengen van bestaande natuursteenplaten aan de pui en de plinten van de etalagehal.
 • 1947 Fa. Brüggemann; verbouwen nr. 49.
 • 1950 Th. Dekker namens Fa. H. Brüggemann; aanbouwen magazijnruimte.
 • 1954 Fa. H. Brüggemann; uitbreiden verkoopruimte en in 1955 verbouwen winkel.
 • 1961 Fa. H. Brüggemann; verbouwen en uitbreiden winkelruimte.
 • 1969 Fa. H. Brüggemann; verbouwen nrs. 49, 51.
 • 1978 Modehuis Brüggemann B.V.; verbouwen voorgevel en winkelruimte nrs. 49, 51. • Grote Noord 51
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 51
 • Bewoners
 • nummer 51
 • 1912 P. Nooij, fruithandelaar in comestibles
 • 1912 Mej. M. Verbeek
 • 1920 P. Nooij en Co., fruithandel en comestibles
 • 1928 P. Nooij en Co., fruithandel en comestibles
 • 1949 J.J.A. Stikkelbroeck, sous-chef b.e. zaak
 • 1964 J.J.A. Stikkelbroeck
 • nummer 51 rood
 • 1928 Wed. F.Tetterode-Lakeman
 • 1949 J.A. Morhaus
 • 1949 R.P. Janknegt, hoofd van de Gemeentelijke school voor openbaar voorbereidend lager onderwijs
 • 1981 M.A. van Kalken-Weiner
 • Gebeurtenissen
 • 1909 P. Nooij; maken kap op de keuken.
 • 1928 Fa. P. Nooij; aanbrengen transparant.
 • 1932 Fa. H. Brüggemann; maken rioolaansluiting.
 • 1932 Fa. H. Brüggemann; aanbrengen lichtvanger Nieuwsteegzijde.
 • 1932 Fa. H. Brüggemann; plaatsen deurkozijn met deur, zijgevel Nieuwsteeg.
 • 1934 Fa. H. Brüggemann,; verbouwen woonhuis nrs. 49, 51. Architect H.J. Brüggemann.
 • 1937 Fa. H. Brüggemann; aanbrengen Hchtkozijn Nieuwsteegzijde.
 • 1944 Woning nr. 51 rood is gevorderd voor huisvesting van de Wed. Kenter in verband met de bomaanslag op 7 juli 1944.
 • 1955 Fa. H. Brüggemann; verbouwen winkel.
 • 1962 Fa. Brüggemann; aanbrengen van twee borden boven de ingang Nieuwsteeg tussen nrs. 51, 53.
 • 1969 Fa. H. Brüggemann; verbouwen nrs. 49, 51.
 • 1978 Modehuis Brüggemann B.v.; verbouwen voorgevel en winkelruimte nrs. 49, 51. • Grote Noord 53
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 53 | banketbakkerij
 • Bewoners
 • nummer 53
 • 1912 P.L. Boots, brood-, koek- en banketbakker
 • 1920 L.P. Boots, brood- en koekbakker
 • 1928 L.P. Boots, brood- en banketbakker
 • 1928 Wed. G. Wonder, depothoudster Petroleum Mij. 'de Automaat'
 • 1949 Banketbakkerij W.J. Halsema, tel. 4004
 • 1949 W.J. Halsema, banketbakker (h)
 • 1964 F.J. Halsema-Kroon
 • 1981 F.J. Halsema-Kroon
 • nummer 53 rood
 • 1920 G. Wonder Jz
 • 1920 American Petroleum Company, depot Hoorn
 • 1949 L.P. Boots, veehouder (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1908 L.P. Boots; verbouwen perceel. Architect V. Deen.
 • 1908 L.P. Boots; oprichten broodbakkerij. Bierverlof in het perceel, bierverlof geldt voor de huiskamer achter de winkel; ingetrokken 1911.
 • 1911 L.P. Boots; verbouwen perceel.
 • 1912 L.P. Boots; leggen afvoerspruit naar gemeenteriool in de Nieuwsteeg; de scheidingswanden langs de trapopgang naar de bovenwoning moeten gemaakt worden van Brücknerplaten, bewoonbaarverklaring bovenwoning.
 • 1912 G. Wonder Jz.; aanbrengen stoeptrede voor de ingang perceel hoek Nieuwsteeg.
 • 1916 L.P. Boots; aanbrengen reclamebord.
 • 1920 L.P. Boots; verbouwen perceel, uitbreiding bakkerij en ontheffing van artikel 10.
 • 1929 L.P. Boots; aansluiten nr. 53 op het gemeenteriool.
 • 1942 Th. Dekker namens W.J. Halsema; verbouwen perceel.
 • 1943 W.J. Halsema; verbouwen pand, bestaande bakkerij wordt vergroot. Architect S.W. Langius.
 • 1943 Th. Dekker namens H.J. Halsema; vernieuwen zijgevel Nieuwsteegzijde en maken gemetselde balustrade. Architect S.W. Langius.
 • 1947 W.J. Halsema; tijdelijke ingang in zijgevel zijde Nieuwsteeg ten behoeve voor noodwinkel en wijzigen van drie stel ramen in de zijgevel. Architect S.W. Langius.
 • 1952 Wed. Halsema; slopen en verbouwen winkelpui. Architect S.W. Langius.
 • 1962 Fa. Brüggemann; aanbrengen van twee borden boven de ingang Nieuwsteeg tussen nrs. 51, 53.
 • 1970 W.J. Halsema; gedeeltelijk veranderen banketbakkerij.
 • 1972 W.J. Halsema; veranderen voorgevel, aanbrengen neonreclame. • Grote Noord 55
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 55 | schoenwinkel beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  zie ook Achterom nrs. 56, 58, 60
 • Bewoners
 • 1912 Fa. T.A. Pool, tabakskerverij en sigarenhandel
 • 1912 J. Ruyter, tabakskerverij, koffiebranderij, in sigaren
 • 1920 Jb. Ruyter, Fa. T. A.Pool, tabaksfabrikant
 • 1928 Fa. T.A. Pool, tabakskerverij en sigarenhandel
 • 1928 Jac. Ruyter, tabaksfabrikant
 • 1949 N.V. Tabaksfabriek voorheen T.A. Pool, tel. 4309
 • 1949 C.C. Ruijter
 • 1949 P.J. Ruijter, tabakskerver (h); lid van de commissie van advies voor het G.A.B., voorzitter van het college van diakenen der N.H. gemeente; secretaris van de Stichting Hoornse Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Noden; lid van het Anjercomité Hoorn; tel. 4309
 • 1964 J. Ruyter
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Fa. T.A. Pool; verbouwen pakhuis achter het perceel en leggen spruit.
 • 1903 J. Ruyter Jr.; vernieuwen voorgevel.
 • 1918 T.A. Pool; plaatsen elektromotor.
 • 1941 P.J. Blauw namens N.V. T.A.Pool; wijzigen trap, maken badkamer en verbouwen voorgevel. Winkel wordt kantoor.
 • 1947 Fa. T.A. Pool; verbouwen perceel.
 • 1964 N.V. Hoogenbosch Schoenen te Amsterdam; verbouwen perceel.
 • 1979 Hoogenbosch Schoenen B.V.; verbouwen perceel. • Grote Noord 57-59
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 57, 59 | supermarkt beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 57
 • 1912 Jac. van Aals, winkelbediende
 • 1912 S.I. de Vries
 • 1920 C. Ligtenberg, notaris
 • 1928 J. Schagen, bankdirecteur
 • 1928 Zuiderzeebank N.V
 • 1949 S. Krom N.V., chemische wasserij en ververij, filiaal Hoorn, tel. 4996
 • 1949 W. Braak, filiaalhouder
 • 1949 G. Groen
 • nummer 59
 • 1912 J.P. Bloem, winkelier
 • 1920 J.P. Bloem, winkelier
 • 1928 W.J. Bloem, winkelier in hoeden, schoenen en petten
 • 1949 W.J. Bloem, lederhandelaar (h)
 • 1949 A.F. Kwaad, bedrijfsleider was- en strijkinrichting
 • 1949 F.J. Kwaad, hoofd was- en strijkinrichting
 • nummer 59 rood
 • 1912 Wed. D. Langereis
 • 1981 N.A. Deen
 • Gebeurtenissen
 • 1930 K. Visser; verbouwen perceel nr. 57. Architect H.J. Cramer.
 • 1947 W. Braak, filiaalhouder S. Krom; aanbrengen lichtbak nr. 57.
 • 1959 C. Deen; verbouwen begane grond nrs. 57,59 tot winkelpand.
 • 1962 C. Deen; uitbreiden winkel nr. 59.
 • 1970 C. Deen; gedeeltelijk veranderen bovenwoning nrs. 57, 59.
 • 1973 C. Deen Zelfbedieningsbedrijven N.V.; veranderen perceel nrs. 57, 59.
 • 1978 C. Deen; verbouwen nrs. 57, 59 en Achterom nr. 60. • Grote Noord 61
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 61 | schoenenwinkel beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  zie ook Achterom nr. 62
 • Bewoners
 • 1912 W.M. Bloem, winkelier
 • 1920 W.M. Bloem, winkelier
 • 1949 C.W. Aben, schoenhandel, tel. 4020
 • 1949 C.W. Aben, winkelchef schoenhandel
 • 1964 A.M. Aben-Rupert
 • 1981 P.Th.M. Stroomer
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Gebr. Bloem; bouwen nieuwe voorgevel; ook de achtergevel Achterom nr. 62 wordt verbouwd. Architect J. van Reijendam.
 • 1931 Gebr. Bloem; verbouwen voorgevel. Architect Bloem uit Tilburg.
 • 1941 C.W. Aben; aanbrengen zonnescherm.
 • 1944 C.W. Aben; verbouwen perceel. Architect C.D. van Reijendam.
 • 1946 C.W. Aben; aanbrengen lichtbak.
 • 1947 C.W. Aben; verbouwen verdieping. Architecten C.D. van Reijendam en H.J.Hermans.
 • 1949 C. Aben; vergroten winkelruimte. Architecten C.D. van Reijendam en H.J.Hermans.
 • 1968 J. Aben; verbouwen perceel. • Grote Noord 63
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 63 | kledingzaak zie ook Achterom nr. 64
 • Bewoners
 • 1912 Mej. J.A. Morhaus, in jaegergoederen en handwerken
 • 1920 Melksalon lunchroom
 • 1920 S. Rood - de Haan, melksalon-restaurant
 • 1920 S. Rood, verfhandelaar
 • 1928 S. Rood, melksalonhouder
 • 1949 Drogisterij ""t Klaverblad"" (G. Rood-Kors), parfumerieën, tel. 4357
 • 1949 S. Rood, drogist (h)
 • 1964 M. Rosman
 • Gebeurtenissen
 • 1908 Mej. J.A. Morhaus; aanbrengen uithang- en reclamebord.
 • 1912 J. Strengman; aanbrengen uithangbord.
 • 1913 J. Strengman; oprichten herstelplaats voor rijwielen.
 • 1917 S. Rood; aanbrengen reclamebord nr. 63 en Achterom nr. 64.
 • 1917 S. Rood; verkoop alcoholhoudende drank anders dan sterke drank in het beneden voorlokaal; ingetrokken in 1931.
 • 1924 S. Rood; plaatsen van twee tafeltjes en acht stoelen op de stoep.
 • 1941 Th. Dekker namens S. Rood; veranderen winkelpui.
 • 1947 Th. Dekker namens S. Rood; veranderen bovenramen (stolpramen) in schuiframen en maken nieuwe lijstgoot.
 • 1955 Wed. S. Rood-Kors; verbouwen woning onder andere vergroten woonkamer en keuken en maken wc binnenshuis.
 • 1961 Verbouwen perceel. Architect J. Smit uit Alkmaar.
 • 1963 M. Rosman; verbouwen magazijnruimte aan het Achterom.
 • 1965 M. Rosman; verbouwen perceel.
 • 1978 C.P. Jongens; verbouwen voorgevel. • Grote Noord 65

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 65 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Veen, pianohandel
 • 1920 Mej. B. de Waal
 • 1920 F. van Wouw, onderwijzer MULO
 • 1920 S. Veen, pianohandel
 • 1928 S. Veen, pianohandelaar
 • 1949 Wed. M.Kooijman-Hoek
 • 1949 S. Veen, pianohandelaar en -stemmer (h)
 • 1964 G. Bakker
 • Gebeurtenissen
 • 1901 G. Couvert; plaatsen van bank, tafeltje en heesters op de stoep.
 • 1923 S. Veen; verbouwen perceel.
 • 1950 G. Jorritsma namens J.Haakman; verbouwen winkelpand.
 • 1963 Fam. A. Hildering; wijzigen winkelpui. • Grote Noord 67
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nr. 67

  Grote Noord nr. 67, detail, oude foto

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 67 | beddenzaak monument
 • Pandbeschrijving
  zie ook Achterom nr. 68
 • Pandbeschrijving
  Huis met zeer hoge, deels loze gevel met verhoogde kroonlijst waarin opschrift omtrent de bouw en jaartal 1737.
  Het opschrift in het fronton is een soort Rebus en luidt: 'Door Godes segen heeft dit bout, dat hij aan d'Heer vertrout. A. 1737' De eigenaar heette waarschijnlijk Stam of Boom.
 • Bewoners
 • 1912 B.A. Renckens, in manufacturen
 • 1912 R.A.H. Renckens, in manufacturen
 • 1920 R.A. Renckens, in manufacturen
 • 1928 R.A. Renckens, manufacturier
 • 1949 Fa. R.A. Renckens, textielhandel, bedden en dekens, lingerie en tricotages, tel. 4016
 • 1949 R.H.A. Renckens, manufacturier (h); penningmeester van de Stichting Hoornse Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Noden; tel. 4016
 • 1949 J.A.F. Renckens, R.K. priester
 • 1949 J.H. Renckens, schrijver kadaster
 • 1964 R.A. Renckens
 • Gebeurtenissen
 • 1903 C. van Hinte; wegnemen van een bank tevens regenbakmond op de stoep en plaatsen van een pomp met ijzeren hekje.
 • 1905 R.A. Renckens; aanbrengen zonneschermen.
 • 1930 R.H.A. Renckens; vergunning geweigerd om de roeden uit Achterom nr. 68 te verwijderen om reden dat de gevel nog geheel in tact is, en door verandering van dit raam ten zeerste zal worden geschonden.
 • 1930 R.H.A. Renckens; veranderen voorgevel en verbouwen perceel.
 • 1930 R.H.A. Renckens; gedurende een maand (september) toestemming om winkelgoederen op de stoep uit te stallen.
 • 1931 R.H.A. Renckens; gebruik gedeelte openbare gemeentegrond op het Achterom achter Grote Noord nr. 67 ten behoeve van het afschuieren van beddegoed.
 • 1938 R.H.A. Renckens; aanbrengen zonnescherm.
 • 1965 R. Renckens; bouwen magazijn achter het perceel.
 • 1967 Aanschrijving daar de topgevel in zeer slechte en bouwvallige staat verkeert.
 • 1968 Restauratie van de gevel gereedgekomen. Architect D. Fledderus te Enkhuizen. De raamindeling iste verdieping is gewijzigd.
 • 1978 Sidonius de Jong; verbouwen winkelpand onder andere de onderpui. • Grote Noord 69
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 69 zie ook Achterom nr. 70
 • Bewoners
 • 1912 C.P. de Roeper, goudhandel
 • 1920 D. Visser, in galanterieën
 • 1928 D. Ekkel, rijwiel- en motorhandel
 • 1949 J. de Vos, koopman (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1918 D. Visser; bewoning van het pand Achterom nr. 70 voor 1 jaar. Deze vergunning wordt ieder jaar tot 1929 verlengd.
 • 1924 W. Loggen; bierverlof in benedenvoorlokaal en de daarachter gelegen kamer.
 • 1932 D. Visser; verbouwen pand Achterom nr. 70.
 • 1935 D. Visser; verbouwen woon-winkelhuis nr. 69. Architect H.J. Cramer.
 • 1957 J.A. Iepenga; verbouwen voorgevel.
 • 1965 J.A. Iepenga; wijzigen kapconstructie.
 • 1970 J.A. Iepenga; verbouwen pand.
 • 1979 Iepenga B.V.; verbouwen winkelpand en gevel. Architect J. Koorn. • Grote Noord 71
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 71,71 rood | groentewinkel
 • Bewoners
 • nummer 71
 • 1912 A. Jans, tuinier en zaadhandel
 • 1920 A. Jans, in groenten, fruit en in zaden
 • 1928 Jb. Jans, fruithandelaar
 • 1949 J. Dontje, aardappelen, groenten en fruit
 • 1949 J.E. Dontje, fruithandelaar (h)
 • 1949 G.D. ten Boekel, kantoorbediende
 • 1964 J.E. Dontje
 • nummer 71 rood
 • 1964 H.M. Joosten
 • 1981 A.M. Koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1908 A. Jans; stallen van een paard in het achterhuis aan het Achterom.
 • 1911 A. Jans; aanbrengen uithangbord.
 • 1928 Op 16 november 's middags om half vier, brand in het pakhuis van J. Jans aan het Achterom.
 • 1935 J. Jans; plaatsen van winkelgoederen op de stoep; ingetrokken 1936.
 • 1935 D.J. Braak; uitstallen van goederen voor het perceel.
 • 1936 A. Jans; aanschrijving om het losse metselwerk aan de voorgevel te verwijderen en opnieuw op te metselen en de zijgevels door ankers aan de muurstijlen bevestigen.
 • 1938 Intrekken vergunning D.J. Braak van 1935.
 • 1941 Joh. van Duin namens H. Joosten; maken gemetseld privaat met wc.
 • 1947 J. Dontje; uitbreiden pakhuis/garage Achterom nr. 60 (oud nummer).
 • 1950 H. Joosten; verbouwen perceel tot woonwinkelhuis en bovenwoning. Begane grond: winkel met bovenwoning. Verdieping: complete bovenwoning met aparte op- en ingang. Architect J. Koorn.
 • 1950 H.J. Joosten; bouwen keuken en slaapkamer achter het perceel. Architect J. Koorn. • Grote Noord 73
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 73 | slagerij beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  zie ook Achterom nr. 72
 • Bewoners
 • 1912 S.M. Polak, vleeshouwer
 • 1920 J. Dinkla, slager
 • 1928 Jn. Dinkla, vleeshouwer
 • 1949 P. Rol, slagerij, tel. 4064
 • 1949 P. Rol, slager (h)
 • 1964 J.S. Buscher
 • 1981 J.S. Buscher
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. v.d. Berg namens S.M.Polak; verbouwen perceel.
 • 1905 S.M. Polak; aanbrengen zonnescherm en vleesrek.
 • 1911 S.M. Polak; slopen en opnieuw plaatsen pomp voor het perceel.
 • 1919 J. Dinkla; plaatsen elektromotor van 1 PK ten behoeve voor een gehaktmachine.
 • 1938 P.J. Blauw; verbouwen voorgevel en gedeelte zijgevel.
 • 1943 Fa. P. Bot en Zn. namens P. Rol; verbouwen perceel, maken wc en veranderen van twee slaapkamers.
 • 1962 J.S. Buscher; verbouwen slagerij.
 • 1971 J. Buscher; verbouwen perceel Acherom nr. 74.
 • 1979 J. Buscher; bouwen berging. • Grote Noord 75
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 75 | damesmodezaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 P. Verheus, kleermaker
 • 1920 P. Verheus, kleermaker
 • 1928 R. van Straten, zilversmid, winkelier in Gerozilver
 • 1949 Bijkantoor van De Enkhuizer Courant, te1.4402
 • 1949 G. Feller, kapster
 • 1949 W. Feller, musicus
 • 1964 J.Blok
 • Gebeurtenissen
 • 1900 H.J. Blauw namens M. Vink; aanbrengen nieuwe kozijnen in de zijmuur.
 • 1902 G.J. Scheffelaar Klots; verp laatsen van deuren in de gevel.
 • 1910 P. Verkens; aanbrengen zonnescherm.
 • 1949 G. Hardy-Feller; veranderen van winkel- en woonkamer tot kapsalon. Aannemer J. Brand te Bobeldijk.
 • 1970 C. Bakker; verbouwen perceel. • Grote Noord 77
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 77 | schoenenwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 77
 • 1912 N.A.F. Taverne, apotheker
 • 1920 N.A.F. Taverne, apotheker
 • 1928 N.A.F. Taverne, apotheker
 • 1928 A.C. Weijers, apothekers-assistente
 • 1949 M. Boom, huiden- en wolhandelaar
 • 1949 M.A.J. Stumpel, boekdrukker-uitgever
 • 1964 K. van der Lee
 • nummer 77 rood
 • 1920 Mevr. Wed. Bolding
 • 1964 H.M. Joosten
 • 1981 F.C. de Vries
 • Gebeurtenissen
 • 1905 N.A.F. Taverne; aanbrengen zonneschermen en embleem.
 • 1906 N.A.F. Taverne; verbouwen voorgevel. In het fries staat 'Apotheek het vergulde Hert'. Architect Caron.
 • 1934 B.J.M. Markx; aanschrijving het pand te verbeteren.
 • 1946 W.A. Keesom te Alkmaar namens Drukkerij Noord- Holland; verbouwen perceel; apotheek wordt kantoor.
 • 1946 W.A. Keesom namens E. Stumpel, directeur Drukkerij Noord-Holland; verbouwen perceel. Ook gedeelte van de gevel.
 • 1968 N.V. Handelsmij. Het Zuiden te Eindhoven; verbouwen perceel (Boerenleenbank), onder andere wijzigen voorgevel. Architect Peters te Amsterdam. • Grote Noord 79
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 79 | sportartikelenzaak beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  zie ook Achterom nr. 78
 • Bewoners
 • 1912 Firma P.J. Bakker,in manufacturen
 • 1920 A. Bouchier, manufacturen en dameskleding
 • 1928 A. Bouchier, manufacturier
 • 1949 Firma A. Bouchier, stoffen, corsetten, tel. 4530
 • 1949 C.A. Bouchier, manufacturier (h); secretaris van de R.K. Middenstandsvereniging De Hanze; penningmeester van de Conferentie der Sint Vincentius Paulo Vereniging; tel. 4530
 • 1949 Wed. D. Tol-Bouchier
 • 1964 C.A. Bouchier
 • Gebeurtenissen
 • 1917 A. Bouchier; verbouwen perceel, aanbouwen atelier en een knipkamer en ontheffing van artikel 10. Architect V. Deen.
 • 1924 A. Bouchier; verbouwen perceel, aanbrengen lichtreclame.
 • 1927 A. Bouchier; aanbrengen zonnescherm.
 • 1928 A. Bouchier; verbouwen perceel. Architect Joh. Verberne.
 • 1941 P.J. Blauw namens A. Bouchier; verbouwen perceel onder andere afbreken kap en aanbrengen platdak (Achteromzijde).
 • 1947 N. Bouchier-Tol; verbouwen woon- en winkelhuis. Architect H. Oude Vrieling.
 • 1956 K. Bouchier; verbouwen winkelpui met portiekstoep.
 • 1964 Fa. A. Bouchier; bouwen van twee autoboxen aan het Achterom.
 • 1973 A. Bouchier; vernieuwen en veranderen winkelpui, en aanbrengen lichtreclame. • Grote Noord 81
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 81 | kantoorboekhandel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. A. Korver, in goud en zilver
 • 1912 R. Bossert, stads-horlogemaker
 • 1920 H.J.J. Eijk, winkelhouder
 • 1920 Coöperatie 'De Dageraad'
 • 1928 R. Schaapman, winkelchef 'De Samenwerking'
 • 1928 Coöperatie 'De Samenwerking', kruidenierswaren
 • 1949 Coöperatieve Samenwerking, brood- en banketbakkerij, brandstoffenhandel, levens- middelen, tel. 4267
 • 1949 J. Vriese, filiaalhouder kruideniersbedrijf; penningmeester van de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden Mercurius
 • 1964 H.P. Kodde
 • 1981 I.A. Kodde-Sagius
 • Gebeurtenissen
 • 1911 R. Bossert; aanbrengen reclamebord.
 • 1911 S. van Erp-Demmendaal; plaatsen van stoelen en tafeltjes op de stoep.
 • 1914 Bestuur der Werkmansvereeniging 'Door Eendracht Sterk'; verbouwen perceel en aanbrengen zonnescherm. Architect H.J. Cramer.
 • 1914 R. Bossert; verplaatsen reclamebord van nr. 81 naar nr. 124.
 • 1927 R. Schaapman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1933 J. van Petten namens Coöperatie 'De Samenwerking' N.V.; verbouwen gevel (winkelpui) en verbouwen perceel.
 • 1964 C.H.J. Cooijmans; aanbrengen lichtbak.
 • 1975 Stumpel's Boekhandel; verbouwen winkelpand nrs. 81, 83.
 • 1976 Stumpel's Boekhandel; vernieuwen voorgevel; verbouwen en uitbreiden interieur. Architect J.G.A. Schmidt te Akersloot. • Grote Noord 83
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nrs. 83-85

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 83 monument
 • Pandbeschrijving
  Zes traveeën breed laat 18de eeuws pand met rechte kroonlijst en twee dakkappellen voor drie oudere panden waarvan één de top behouden heeft. Pui modern.
 • Bewoners
 • 1920 M.R.J. Schermer
 • 1920 Wed. J. Stumpel
 • 1920 H.A.M. Stumpel, boekhandelaar
 • 1920 Fa. H. Stumpel, boekhandel en drukkerij
 • 1928 H.A.M. Stumpel, boekhandel en drukkerij
 • 1949 Boek- en kantoorboekhandel, kantoormachinehandel en Copieerinrichting H. Stumpel, tel. 4692
 • 1949 H.A.M. Stumpel, boekhandelaar (h); voorzitter van het college van regenten van het R.K
 • 1949 Wees- en Armenhuis, de Woningvereniging Mr. Jan Dirkz. Binneblijf; tel. 4692
 • 1949 E.M. Stumpel, secretaresse van het Tekengenootschap Debutade; tel. 4692
 • 1964 E.M. Stumpel
 • Gebeurtenissen
 • 1917 Fa. H. Stumpel; verbouwen perceel. Architect P. Snel.
 • 1933 H. Stumpel; vernieuwen tuinmuur grenzende aan het Achterom.
 • 1936 H. Stumpel; aanbrengen lichtbak.
 • 1937 H. Stumpel; verbouwen pakhuis aan het Achterom achter nr. 83; de blinde ramen in de muur moeten worden bijgewerkt en onzichtbaar worden gemaakt.
 • 1937 H. Stumpel; bevestigen reclame etalagekast.
 • 1947 H. Stumpel; aanbouwen kantoor en een stookplaats voor de cv. Aannemer P.J. Blauw.
 • 1948 H. Stumpel; aanbrengen reclamebord.
 • 1949 H. Stumpel; wijzigen voorgevel. Aannemer is P.J. Blauw.
 • 1962 M.H.J. Stumpel N.V.; vergroten, moderniseren van de winkelruimte en slopen en opnieuw opbouwen voorgevel.
 • 1972 Stumpel N.V.; aanbrengen vijf lichtbakken.
 • 1975 Stumpel's Boekhandel; verbouwen winkelpand nrs. 81, 83.
 • 1976 Stumpel's Boekhandel; verbouwen winkelpand nrs. 81, 83. • Grote Noord 85

  Extra info:
  Oude advertenties
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nrs. 83-85

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 85 | damesmodezaak monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met gevel met rechte kroonlijst en dakkapel. Vensters met gebogen strekken, snijwerk aan gootlijst en deurbekroning voor waarschijnlijk oude panden. Inwendig stucwerk in gang en plafonds.
  Inwendig stucwerk in gang en plafonds is bij de verbouwing in de zeventiger jaren totaal uitgesloopt, gevel van oorsprong 18de eeuws.
 • Bewoners
 • 1912 P. Karmelk, drogist
 • 1920 G.D. Frederiks, drogist
 • 1920 Nierop en Slothouber, drogisten
 • 1928 G.D. Frederiks, drogist Fa. Nierop
 • 1928 Nierop en Slothouber, drogisterij
 • 1949 Drogisterij De Nieuwe Gaper (Fa. Nierop & Slothouber), grossier in pharmaceutische en cosmetische artikelen, tel. 4469
 • 1949 G.D. Frederiks, chef drogisterij
 • 1949 J.N.G. Frederiks, drogist
 • 1964 J.N.G. Frederiks
 • Gebeurtenissen
 • 1905 P. Karmelk; aanbrengen gaper.
 • 1933 G.D. Frederiks; verbouwen achterzijde.
 • 1934 G.D. Frederiks; verbouwen perceel.
 • 1941 G.D. Frederiks; herstellen gootlijst.
 • 1978 Van Vuuren Mode B.V.; verbouwen pand; veranderen voorgevel. Architect Jos Schmidt te Akersloot. Aannemer bouwbedrijf Hoogerhout. • Grote Noord 87
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 87 | opticien
 • Bewoners
 • nummer 87
 • 1912 Joh. Bervoets, schoenhandel, hoeden, petten enz
 • 1928 D. Osinga, goudsmid, winkelier in goud en zilver
 • 1949 D. Osinga, goud en zilver, horloges, opticien, tel. 4507
 • 1949 D.Osinga, winkelier in goud en zilver; opticien (h); penningmeester van de Protestants Christelijke Reclasseringsvereniging afdeling Hoorn; tel. 4507
 • 1949 D. Osinga, fruitkweker
 • nummer 87 rood
 • 1928 M. A. Lanz, winkeljuffrouw
 • 1964 J. Voogel
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J. Bervoets; amoveren en wederopbouwen perceel; leggen spruit voor afvoer faecaliën en afvoer menagewater naar de riolering in de Gortsteeg. Bewoonbaarverklaring winkelhuis. Architect Joh. van Reijendam Cz.
 • 1908 J. Bervoets; verbouwen schoenmakerij aan de Gortsteeg behorend bij nr. 87.
 • 1919 Ontheffing artikel 10.
 • 1924 Turmac Macedonian Tobacco Company te Amsterdam; aanbrengen reclame lichtbak 'sigaretten Turmac'.
 • 1931 D. Osinga; aanbrengen uithangbril, aan de gevel.
 • 1936 J.D. Osinga; aanbrengen vitrine aan de gevel.
 • 1951 Fa. D. Osinga; aanbrengen lichtbak.
 • 1963 H. Gottenbos; verbouwen voor- en zijgevel, aanbrengen puibekleding. Architect W.A. Loomans.
 • 1966 H. Gottenbos; veranderen werkplaats voor optiek.
 • 1972 D. Osinga; aanbrengen lichtreclame. • Grote Noord 89

  Extra info:
  Oude advertenties
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 89 | fotohandel beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 89
 • 1912 J.F.J. Courrech Staal, kassier
 • 1920 Noordhollandsche Bank
 • 1920 H. Kool, bedrijfsleider Noordhollandsche Bank
 • 1928 P. Verheus, kleermaker
 • 1949 Jan D. Osinga, fotografisch bedrijf, foto- en kinohandel, tel. 4707
 • 1949 J.D. Osinga, fotograaf (h); diaken van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente; voorzitter-secretaris van het Fonds der bijzondere noden der Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente; tel. 4707
 • 1949 J. Grootjes, tuinbouwer (h)
 • nummer 89 rood
 • 1949 J. Schoof, bode van het Algemeen Afdelings-Ziekenfonds West-Friesland
 • 1964 J.D. Osinga
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 werd al sterke drank in 't klein verkocht door Jan Hermanus Schaap; in 1884 is het bedrijf gestaakt.
 • 1914 Van der Wolff, Courrech en Zn's Bank; verbouwen perceel.
 • 1915 Van der Wolff Courrech en Zn's Bank; aanbrengen uithangbord.
 • 1918 Van der Wolff Courrech en Zn's Bank; verbouwen perceel. Architect J. v.d. Berg Cz.
 • 1920 Directie van het kantoor Hoorn der Noordhollandsche Bank; verbouwen gevels nrs. 89, 91.
 • 1925 P.J. Blauw namens P. Verheus; verbouwen ondergevel nr. 89.
 • 1927 P.Verheus; aanbrengen zonnescherm nr. 89.
 • 1935 P.J. Blauw namens P.Verheus; verbouwen nr. 89 en bouwen garage achter nr. 89.
 • 1938 P. Verheus; in timmeren benedenhuis en bij bouwen garage.
 • 1938 Fa. S. Krom; aanbrengen zonnescherm nr. 89.
 • 1939 Fa. S. Krom; aanbrengen zonnescherm nr. 89.
 • 1947 J.D. Osinga; inrichten nr. 89 tot fotografisch atelier en aanbrengen zonnescherm nr. 89. Architect H.J. Hermans.
 • 1947 De woonruimte achter de winkel van nr. 89 wordt aan de woningdoeleinden onttrokken. Fa. S. Krom is verhuisd naar nr. 57. J.D. Osinga komt van nr. 16 naar dit pand.
 • 1948 J.D.Osinga; aanbrengen lichtbak aan de gevel nr. 89.
 • 1949 J. v.d. Berg; maken van vier slaapkamers.
 • 1953 J.D. Osinga; aanbrengen Agfa lichtbak.
 • 1961 J.D. Osinga; vernieuwen winkelpui, voor- en zijgevel.
 • 1976 J. Hoogerhout; veranderen woon-winkelpand.
 • 1977 J.O. Osinga; uitbreiding fotozaak.
 • 1978 J.O. Osinga; verbouwen perceel. • Grote Noord 91-93
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 91, 93 | woninginrichting beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 91
 • 1912 Fa. H. Belt en Zn., P. Belt, behangerij en stoffeerderij, magazijn van tapijten, meubelen en gordijnen
 • 1920 H.Z. Blom
 • 1949 A. Nijdam, meubelhandelaar (h)
 • 1949 Firma Albert Nijdam, woninginrichting, tel. 4453
 • 1949 C.C. Nijdam, stoffeerder; penningmeester van de Watersportvereniging Hoorn; tel. 4453
 • nummer 93
 • 1912 A. Spaander, kledingmagazijn
 • 1920 A. Spaander en Co., herenkleding
 • 1920 A. Spaander, koopman
 • 1928 A. Spaander, winkelier in herenkleding
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Spaander en Co; verbouwen nr. 91.
 • 1906 H.J. Avis, lid Fa. Spaander en Co; verbouwen nr. 91. Architect K. C. Blaauw te Midwoud.
 • 1920 Directie van het kantoor Hoorn der Noordhollandsche Bank; verbouwen gevels nrs. 89, 91.
 • 1925 Spaander en Co.; aanschrijving nr. 93 te verbeteren.
 • 1925 N.V. Kleedermagazijn v/h A. Spaander en Co; verbouwen nrs. 91, 93.
 • 1925 D. Saal namens Directie N.V. Kleedingmagazijn v/h A. Spaander; aanbrengen zonnescherm nr. 93.
 • 1926 N.V. Kleedingmagazijn v/h A. Spaander; aanbrengen reclame lichtbak nr. 93.
 • 1938 A. Nijdam; verbouwen nrs .91,93.
 • 1939 A. Nijdam; vergunning voor uitstallen van winkelgoederen op het trottoir van nr. 84; overschrijven naar nrs. 91,93.
 • 1942 A. Nijdam; aanbrengen twee rijwielblokken voor nrs. 91,93.
 • 1952 A. Nijdam; verbouwen werkplaats achter nr. 93. Architect J. v.d. Berg.
 • 1953 A. Nijdam; aansluiten gemeenteriool ten behoeve van een wastafel nr. 93. • Grote Noord 95
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 95 | herenmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 A J. Koster, manufacturier
 • 1912 J.A. Koster, manufacturier
 • 1920 A.Z. Koster, manufacturier
 • 1928 A.J. Koster, manufacturier
 • 1949 Firma Gebr. lOster, manufacturen, werkkleding, tricotages, stoffen, tel. 4751
 • 1949 J.M. Koster
 • 1949 E.J. van der Werff, winkelbediende
 • 1964 E.J. van der Werff
 • 1981 E.J. van der Werff
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Gebr. Koster; aanbrengen zonneschermen.
 • 1947 Fa. Koster; verbouwen perceel; maken wc en aansluiten op gemeenteriool. Aannemer Th. Dekker.
 • 1960 E.J. v.d. Werf; wijzigen woon-winkelpand.
 • 1971 Modehuis Vuuren; aanbrengen lichtbak.
 • 1975 C. J. van Vüren; veranderen en vergroten winkelpand.
 • 1979 Hij-Herenmode B.V.; verbouwen winkel. • Grote Noord 97
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 97 | speelgoedwinkel | zie ook Achterom nrs. 92, 92 rood
 • Bewoners
 • nummer 97
 • 1912 P. Geerts, boekhandelaar en boekdrukker
 • 1949 W. de Haan, rijwielen, verlichtings- en electrische artikelen, tel. 4717
 • 1949 W. de Haan, rijwielhandelaar (h)
 • nummer 97 rood
 • 1964 P. van der Wal
 • Gebeurtenissen
 • 1961 Aanschrijving verbeteren nrs. 97, 97 rood.
 • 1916 J. Strengman; verbouwen nr. 97 en Achterom nr. 92. Architect V. Deen; voltooiingsverklaring en bewoonbaarverklaring in 1916.
 • 1916 J. Strengman; plaatsen veldsmidse; handboormachine en handslijpmachine in nr. 97.
 • 1935 J. Strengman; aanschrijving het mastiekdak boven de slaapkamer te herstellen en voor Achterom nr. 92 het riool ten behoeve voor de faecaliën en menagewaterafvoer te herstellen.
 • 1938 Filiaal Bensdorp; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 N.V. Handelmij. Holdeen te Rotterdam en K. Kromheer; verbouwen nr. 97. Aannemer Th. Dekker.
 • 1948 J. Strengman; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1953 Jac - Strengman; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1980 B. Smit; uitbreiden en verbouwen winkel met bovenwoning nrs. 97, 99. Architect R. Verberne. • Grote Noord 99
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 99 zie ook Achterom nr. 94
 • Bewoners
 • 1912 J. van Berkum, kuiper
 • 1920 Jac. van Berkum, elektrische houtdraaierij
 • 1928 Jac. van Berkum, elektrische houtdraaierij
 • 1949 Het Kinderparadijs (J.H. van Berkum), speelgoed, tel. 4578
 • 1949 J.H. van Berkum, winkelier (h)
 • 1964 H.H.A. de Vette
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Jac. van Berkum; aanbrengen uithangbord.
 • 1909 Jac. van Berkum; afbreken en herbouwen werkplaats aan het Achterom en een keuken achter nr. 99. Architect V. Deen.
 • 1927 J. van Berkum; verbouwen gevel en kap.
 • 1935 J.H. van Berkum; uitstallen van winkelgoederen op de stoep en de straat voor nr. 99: ingetrokken 1943.
 • 1938 J.H. van Berkum; aanbrengen zonnescherm.
 • 1946 J.H. van Berkum; uitstallen van goederen op het trottoir.
 • 1960 H.H.A. de Vette; vergroten winkelruimte; wijzigen winkelpui; verbeteren slaapgelegenheid op zolder. Architect V.J. Polman.
 • 1965 H.H.A. de Vette; uitbreiding berging.
 • 1973 H.H.A. de Vette; veranderen winkelpui.
 • 1980 B. Smit; uitbreiden en verbouwen winkel met bovenwoning nrs. 97, 99. Architect R. Verberne. • Grote Noord 101
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 101 | banketbakkerij beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  zie ook Achterom nr. 96
 • Bewoners
 • 1912 Bijkantoor Noorder Bank
 • 1912 W.G.H. van Erp, café de Korenbeurs
 • 1912 A. Gerver, huisbewaarder Noor der Bank
 • 1920 J.J. Droog, banketbakkerij
 • 1928 J.J.Droog, banketbakker
 • 1928 F.B.J. Stadegaart, banketbakkersbediende
 • 1949 Banketbakkerij J.J. Droog, tel. 4361
 • 1949 H.C.J.A. Droog, banketbakker (h)
 • 1949 Wed. M.G. de Wolf-Droog
 • 1964 H.C.J.A. Droog
 • 1964 A.C. Frederiks-Droog
 • 1981 E.G. M . Meskers
 • Gebeurtenissen
 • 1904 J.G. H. Mescher; vernieuwen deurkozijn Achterom nr. 101 rood.
 • 1914 J.J. Droog; verbouwing perceel, aanbrengen reclame bord. Architect Fa. J. v.d. Berg Jz.
 • 1914 J.J. Droog; melkverlof en vergunning tot het vestigen van een koek- en banketbakkerij met hete-luchtoven, melkverlof geldt voor winkel, tussenkamer en huiskamer.
 • 1920 J.J.Droog; verbouwen bakkerij en bergplaats achter het perceel door P. van der Woude, timmerman en aannemer.
 • 1921 J.J. Droog; aanbrengen rolscherm.
 • 1924 J.J. Droog; bouwen autobergplaats naast Achterom nr. 72 (oud nummer).
 • 1927 J.J. Droog; aanbrengen zonnescherm.
 • 1932 J.J. Droog; ophangen chocolade automaat aan de gevel.
 • 1938 J.J. Droog; aanbrengen zonnescherm.
 • 1941 Wed. J.J. Droog - de Wolf; aanbrengen zonnescherm Achterom nr. 72 (oud nummer).
 • 1942 Fa. J.J. Droog; aanbrengen glas in lood ramen tegen de winkelramen.
 • 1970 E.G. Meskers; veranderen banketbakkerij annex winkel.
 • 1972 E.G. Meskers; aanbrengen lichtbak.
 • 1978 E.G. Meskers; verbouwen en uitbreiden banketbakkerij en woonhuis. • Grote Noord 103-105
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nrs. 103, 105; 1906

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 103, 105 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • nummer 103
 • 1912 Firma Vloothuis & Zoon, in uurwerken en spreekmachines
 • 1920 Wed. J.C. Akkerman
 • 1920 Wed. Appelman
 • 1920 Fa. Vloothuis & Zoon, in elektriciteit, uurwerken en spreekmachines
 • 1928 D. Bethlehem, winkelchef Simon de Wit
 • 1949 Simon de Wit, levensmiddelen
 • 1949 J. van den Ouden, winkelbediende
 • 1964 J. van den Ouden
 • nummer 105
 • 1912 P.W. Lieshout, kleermaker
 • 1920 Wed. J.C. Akkerman
 • 1920 Wed. Appelman
 • 1920 Fa. Vloothuis & Zoon, in elektriciteit, uurwerken en spreekmachines
 • 1928 D. Bethlehem, winkelchef Simon de Wit
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Vloothuis en Zn.; aanbrengen reclameklok en schermen.
 • 1906 Vloothuis en Zn.; verbeteren nrs. 103,105.
 • 1907 H.J. Schwarzer; aanbrengen uithangbord.
 • 1908 J. Vloothuis; afbreken schutting achter de nrs. 103, 105.
 • 1909 Fa. Vloothuis en Zn.; aanbrengen gasballon.
 • 1918 Fa. Vloothuis en Zoon; bevestigen elektrische lamp aan het perceel.
 • 1924 P.J. Blauw; verbouwen nrs. 103, 105.
 • 1938 D. Keetman namens N.v. Simon de Wit; verbouwen pakhuis achter nrs. 103, 105 en de voorgevel.
 • 1969 F. Verdonk; verbouwen nrs. 103, 105.
 • 1974 ABC Kleding B.V.; veranderen winkelpand. • Grote Noord 107
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 107 | schoenenwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1920 A. de Jong, in heren- en modeartikelen
 • 1928 Ant. de Jong, winkelier in herenmodeartikelen
 • 1949 Dagblad voor West-Friesland, redactie en administratie; tel. 4734
 • 1949 Inlichtingenbureau van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Hoorn, tel. 4367
 • 1949 Agentschap van de Koninklijke Nederlandse Touristenbond A.N.W.B
 • 1949 Reisbureau De Valk Trips, touringcarbedrijf, tel. 4367
 • 1949 P. Groot, electriciën
 • 1949 J.F. Kaptein, timmerman
 • 1964 J.K. Grimberg
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het benedenlokaal door J.G.H. en J.F. Mescher; in 1891 opgevolgd door A. Maassen, weduwe van J.F. Mescher; in 1896 opgevolgd door Lambertus de Boer, in 1899 opgevolgd door Ulrich Meisenbacher.
 • 1901 U. Meisenbacher; vervangen houten bank met pomp door ijzeren pomp.
 • 1902 U. Meisenbacher; plaatsen van drie planten op de stoep.
 • 1904 U. Meisenbacher; leggen spruit en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1907 U. Meisenbacher; verbouwen perceel, vermaken en verleggen stoep.
 • 1909 U. Meisenbacher; vergunning verkoop van sterke drank in 't klein wordt ingetrokken; E. G. Pekelharing krijgt deze vergunning in 1910.
 • 1910 E.G. Pekelharing; aanbrengen zonnescherm.
 • 1911 Intrekken drankvergunning voor E. G. Pekelharing en J. Wonder; deze vergunning krijgt S. van Erp-Demmendaal.
 • 1911 S. van Erp-Demmendaal; aanbrengen zonnescherm.
 • 1912 W.G.H. van Erp; restaureren voorgevel.
 • 1913 A. de Jong; verbouwen perceel.
 • 1913 S. van Erp-Demmendaal; intrekken drankvergunning.
 • 1928 N. Karmelk, warmoezeniersknecht.
 • 1960 J.K. Grimberg; verbouwen perceel.
 • 1965 J.K. Grimberg; uitbreiden perceel.
 • 1971 Fa. J.K. Grimberg; plaatsen van goederen in portiek.
 • 1972 Fa. Waardijk; aanbrengen lichtreclame.
 • 1976 Fa. Waardijk-modeschoenen; verbouwen winkelruimte. • Grote Noord 109
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 109 | sportartikelenwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 109
 • 1912 J.B. Mescher, kaashandel
 • 1912 Firma J.U. Polman, boter- en kaashandel
 • 1920 Wed. J.F. Mescher
 • 1920 J.B.F. Mescher, boter- en kaashandel
 • 1920 Fa. J.U. Polman, in koloniale waren
 • 1928 B. van Wees, winkelier in boter
 • 1928 Fa. J.U. Polman, in koloniale waren
 • 1928 Mart. Mescher, handelaar in boter en kaas
 • 1949 B. Van Wees, grossier in levensmiddelen, tel. 4174
 • 1949 B.van Wees, grossier in boter en kaas (h)
 • 1964 E.A. Veldhuis
 • 1981 H.G. Oostland
 • nummer 109 rood
 • 1949 A.M. Mescher
 • 1949 M. Mescher, boter- en kaashandelaar (h)
 • 1949 T. Overman, huishoudster
 • 1964 M. Mescher
 • Gebeurtenissen
 • 1922 Fa. J.U. Polman; bouwen margarine bereidplaats en plaatsen elektromotor van 5 PK in de margarine-bereidplaats, ontheffing van artikel 10.
 • 1940 W.J. Kaldenbach namens Fa. Meschker en van Wees; aansluiten perceel aan het gemeenteriool.
 • 1975 J. Hoogerhout; verbouwen pand.
 • 1977 Veldhuis; bouwen van een trap in de winkel.
 • 1979 H.G. Oostland; verbouwen gevel. • Grote Noord 111
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 111 | kledingzaak
 • Bewoners
 • 1912 A.L . Miezenbeek, lood- en zinkwerker
 • 1920 C.J. Deckers, loodgieter
 • 1928 C.J. Deckers, loodgieter
 • 1949 Com.J. Deckers, loodgieter en handel in sanitaire artikelen, tel. 4163
 • 1949 C.J. Deckers, loodgieter (h)
 • 1949 C.Deckers, secretaresse van de R.K. Gymnastiekvereniging D.O.S.; tel. 4163
 • 1964 J.C. Deckers
 • 1964 C.J. Deckers
 • 1981 R.A. Hulsebosch
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in de winkel, voorkamertje aan de straat en het vertrek achter de winkel door Karei Begagel. In 1885 wordt het bedrijf gestaakt.
 • 1930 J.W.J. van 't Hek; maken stoep.
 • 1935 C.J. Deckers; verbouwen perceel.
 • 1936 C.J. Deckers; aansluiten pand op het gemeenteriool.
 • 1977 Zeeman, Centrale Magazijnen B.V.; uitbreiden en verbouwen winkel en bovenwoning. • Grote Noord 113
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nr. 113, vóór 1920

  Grote Noord nrs. 113, 115

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 113 | muziekhandel monument
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand met gepleisterde verdieping waarin oud luik; thans recht afgesloten, oude kap. Pui in 17de eeuwse trant. Dakkapel XVIII of XIX B.
 • Bewoners
 • 1912 L. Visser, tabaksfabrikant en sigarenhandel
 • 1920 De Bonte Hond, tabaksfabrikant
 • 1920 L. Visser, Fa. H.Z. Blom, in tabak, sigaren, koffie en thee
 • 1928 L. Visser, winkelier in sigaren, tabaksfabriek en koffiebranderij
 • 1928 De Bonte Hond, tabaksfabrikant
 • 1928 Filiaal Fa. Simon de Wit
 • 1949 W. Op 't Land, sportartikelen, tel. 4353
 • 1949 Wed. J. Beek-Op 't Land
 • 1949 W. Op 't Land, winkelier in sportartikelen (h)
 • 1964 B. v.d. Berg-van Enk
 • 1964 W. Op 't Land
 • 1981 C.A. Hermans
 • Gebeurtenissen
 • 1904 H.Z. Blom; verbouwen perceel en bewoonbaarverklaring.
 • 1910 L. Visser; verbouwen perceel.
 • 1918 L. Visser; plaatsen elektromotor.
 • 1929 L. Visser; bevestigen automaat aan de gevel.
 • 1931 L. Visser; aanschrijving perceel aan de waterleiding aan te sluiten of ƒ 10,- met watermonster op te sturen voor onderzoek.
 • 1935 L. Visser; plaatsen rijwielrek op de stoep.
 • 1977 J. Hoogerhout; verbouwen winkel en woon-verdieping.
 • 1979 K. Hermans; verbouwen bedrijfspand met bovenwoning • Grote Noord 115
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Grote Noord nrs. 113, 115

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 115 | restaurant monument
 • Pandbeschrijving
  Hoekpand met door lisenen geleden strakke gevel uit 1846 met halfrond gesloten dakkapel waarboven hijsbalk; alle vensters en ingang met roedeverdeling. 'De Zaadmarkt.
  Aan de zijde van het Breed bevindt zich nog de bel welke luidde als de Zaadmarkt begon.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. G.J. Maassen, slijterij
 • 1920 G.J. Maassen, slijterij en tapperij
 • 1920 K. de Jong
 • 1928 L. Visser, winkelier in sigaren, tabaksfabriek en koffiebranderij
 • 1928 De Bonte Hond, tabaksfabrikant
 • 1928 Wed. G.J. Maassen-Kleintjes, slijterij
 • 1949 A. Maassen, timmerman
 • 1949 Wed. S. Veenboer-Maassen, caféhoudster (h)
 • 1964 E.J.G. Sutorius
 • 1981 C. Rond
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 wordt er sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en de twee bovenvoorkamers door Gerardus Johannes Maassen, op 1 mei 1890 opgevolgd door E.M.C. Kleintjes Wed. Maassen. In 1930 ingetrokken.
 • 1916 Mr. C.P. Donker biedt zijn huis te koop aan aan de Gemeente ten behoeve voor de eventueel daarin te houden zaadmarkt.
 • 1925 Wed. G.J. Maassen-Kleintjes; krijgt toestemming de luifel van het perceel af te breken.
 • 1930 M.A. Maassen; verlof voor verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1937 Overschrijving van de drankvergunning op naam van Wed. S. Maassen-Veenboer (verlof A).
 • 1960 E.J. v.d. Werf; tijdelijk aanbrengen van spiegelruiten in voor- en zijgevel.
 • 1961 J.A. Pruisen; verlof A.
 • 1962 J.H. Sanders; verlof A.
 • 1964 E.J.G. Sutorius; verlof A.
 • 1966 A.B. Bril; verlof A.
 • 1968 Aanschrijving de vloer boven de keuken te herstellen.
 • 1971 Aanschrijving het pannendak te herstellen. • Grote Noord 2-6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 2, 4, 6 | bioscoop
 • Bewoners
 • nummer 2
 • 1912 L. Kolkman, winkelbediende
 • 1912 J. ten Heuvel Brouwer, caféhouder
 • 1920 'Frisia' Bioscoop Theater
 • 1928 Wilson Bioscoop Theater N.V
 • 1949 Winston Theater, bioscoop, tel. 4987
 • 1949 4 W. Reijn, landarbeider
 • nummer 4
 • 1912 J. ten Heuvel Brouwer, caféhouder
 • 1920 G.A.J. v.d. Werf, directeur Frisia Bioscoop
 • 1928 F. Vis, filmoperateur
 • 1964 J. van Tellingen
 • 1981 C.J. Heinstman
 • nummer 6
 • 1912 D.A. Pool, zadelmaker
 • 1920 D.A. Pool, zadelmaker
 • 1928 D.A. Pool, zadelmaker
 • 1928 D. Pool, elektriciën, radio-artikelen
 • 1949 J. Beets, electro-techniker (h)
 • 1964 M.C.C.J. Heinstman-Wilson
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Jan Egelman; verkoop van sterke drank in 't klein voor beide benedenlokalen en de aangrenzende opkamer nr. 2; in 1911 overgeschreven op naam van Jan ten Heuvel Brouwer.
 • 1902 J. Egelman; aanbrengen lantaarn nr. 2.
 • 1905 D.A. Pool; aanbrengen zonnescherm nr. 4.
 • 1907 Fa. Ie Grand en Co te 's Gravenhage; mag 29 en 30 september en de maand oktober van 8-11 uur 's avonds met haar cinematograaf voorstellingen geven in café Egelman aan de Rode Steen.
 • 1912 J. ten Heuvel Brouwer; aanbrengen van drie zonneschermen nr. 4.
 • 1913 J. ten Heuvel Brouwer; aanbrengen rolscherm nr. 4.
 • 1916 J. ten Heuvel Brouwer; plaatsen rijwielrek op de stoep voor nr. 2.
 • 1918 Directeur van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland; maken transformatorkelder onder de toneelvloer van nr. 2.
 • 1918 P. Veltman en Jac. de Waal; oprichten bioscooptheater en plaatsen gasmotor van 7 PK in nr. 2. Op 22 december 1917 wordt een bioscooptheater ingericht in de plaats van het 'Nederlandsch Koffiehuis', op de hoek van de Kaasmarkt. Architect H.J. Cramer.
 • 1918 P. Veltman en Jac. de Waal; verbouwen nr. 2 hoek Kaasmarkt. Architect H.J. Cramer.
  Op 25 oktober krijgen P. Veltman en Jac. de Waal vergunning voor het geven van bioscoopvoorstellingen. P. Veltman verlof voor de verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank; ingetrokken 1932.
  De drankvergunning van Jan ten Heuvel Brouwer wordt overgeschreven naar Nieuwland nr. 8. P. Veltman, directeur 'N.V. Hoornsche bioscooptheater'; aanbrengen van tien elektrische lampen aan het bioscooptheater, aan de voor- en zijgevel nr. 2.
 • 1919 N.V. Hoornsche bioscooptheater; aanbrengen reclameborden nr. 2.
 • 1919 Nederlandsch Bioscooptheater Frisia; directeur G. van der Werf; aanbrengen transparant aan de gevel nr. 2.
 • 1920 G. van der Werf; drankverlof nr. 2.
 • 1924 Directeur Wilson Theater; aanbrengen twee vlaggestokken; twee uithangborden en een reclamebord aan nr. 2. Joh. Wilson; drankverlof A voor nrs. 2, 4, en wel voor de foyer en de toneelzaal met balcon.
 • 1928 Joh. Wilson jr.; geven van bioscoopvoorstellingen in het openbaar in nrs. 2,4.
 • 1933 Directie Wilsontheater; verbouwen voorgevel nr. 2.
 • 1939 K.H. Kaat namens J. Wilson; verbouwen voorgevel nr. 4.
 • 1948 Mevr. Heinstman-Wilson; verlof A in foyer, toneelzaal en balcon nrs. 2, 4.
 • 1950 Winston Theater; aanbrengen neonverlichting nr. 4.
 • 1954 M. Heinstman-Wilson; wijzigen balcon in het theater.
 • 1955 Mevrouw M.C.C.J. Heinstman-Wilson; aanschrijving nr. 6 de gebreken op te heffen.
 • 1955 Nr. 6. onbewoonbaarverklaring.
 • 1960 Verlof A van Wed. Wilson-Heinstman ingetrokken. J. van Tellingen krijgt verlof A voor nrs. 2,4.
 • 1961 M.C.C.J. Heinstman-Wilson; slopen van twee woningen nrs. 4, 6 en bouwen van twee nieuwe woningen en nieuwe entree Winston theater op een terrein gelegen aan het Grote Noord nrs. 2, 4, 6.
 • 1961 J. van Tellingen; verbouwen voorgevel nr. 2. Architect Th. Vis.
 • 1970 J. van Tellingen; vergroten van de koffiebar in nr. 2. • Grote Noord 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1946


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 8
 • 1912 W. Schuit, wijnhandel
 • 1920 S.A. Bieman, schilder
 • 1928 V. Deen, bouwkundige
 • 1949 P.W. Lieshout, kleermaker
 • 1949 J. van den Berg, machinist (inwonend)
 • 1949 P.M.Lieshout, kleermaker (h)
 • nummer 8 rood
 • 1964 P. Hartog
 • 1981 R. Hartog
 • Gebeurtenissen
 • 1905 W.J. Schuit; slijtvergunning in het benedenlokaal aan de straat.
 • 1905 W.J. Schuit; aanbrengen zonnescherm en uithangbord.
 • 1912 Sjoukje van Dam, Wed. W. J. Schuit; verkoop van sterke drank in 't klein voor gebruik elders dan ter plaatse.
 • 1919 H. Polak; aanschrij ving het pand aan te sluiten op de waterleiding.
 • 1920 V.D een; bouwen bergplaats achter het perceel.
 • 1929 Joh. Smit; verbouwen voorgevel; aanbrengen zonneschermen en een lichtbak.
 • 1935 J. Haakman; verbouwen perceel; maken van twee slaapkamers.
 • 1935 P.W. Lieshout; aanbrengen zonnescherm.
 • 1937 W.H. Tap namens H. Br ink; maken wc.
 • 1944 H. Nieuwenhuyse; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1959 Fa. Moeijes en Hartog; verbouwen en uitbreiden nrs. 8, 10.
 • 1971 Fa. Moeijes en Hartog; aanbrengen lichtbak.
 • 1978 Fa. Moeijes en Hartog B.V.; uitbreiden en wijzigen winkel. • Grote Noord 10
  HDS

  Geveltekening 1944-1946


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 | radio en tv zaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 10
 • 1912 G.F. Koenen, leraar RHBS
 • 1920 F.W.J. Boekhout, directeur Landbouwproefstation
 • 1928 Wed. A. Zijp
 • 1928 D. Vethaak, autobusondernemer
 • 1928 rood
 • nummer 10 rood
 • 1949 T.W. Thiemann, slagersknecht
 • 1964 F.W. Thiemann
 • 1981 P. Hartog
 • Gebeurtenissen
 • 1922 Gezusters Schouten; verbouwen perceel en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1935 Gezusters Schouten; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1944 H.M.J. Roes; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1959 Fa. Moeijes en Hartog; verbouwen en uitbreiden nrs. 8, 10.
 • 1978 Fa. Moeijes en Hartog B.V.; uitbreiden en wijzigen winkel. • Grote Noord 12
  HDS

  Geveltekening 1944-1947


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 | boekhandel beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 12
 • 1912 Dr.C.J. Keijser, arts
 • 1928 Singer Maatschappij
 • 1949 D. Vissers's Bazar, tel. 4918
 • 1949 Accountantskantoor H. Duursma, tel. 4379
 • 1949 A.Kuiper, makelaar; boekhouder; assurantiën; voorzitter van de Hoornse Middenstands Vereniging; tel. 4918
 • 1949 J. Zwanenburg, chef de bureau
 • nummer 12 rood
 • 1928 A.D. Haak-de Best
 • 1964 H.G. Honig
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J.P.C. Bakker; vertegenwoordiger Singer Mij. ; aanbrengen rolscherm.
 • 1924 Singer maatschappij te Zaandam; aanbrengen uithangbord.
 • 1924 V. Eijken; verbouwen perceel, twee raamkozijnen worden één winkelraam.
 • 1928 V. Eijken; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1930 V. Eijken; veranderen raamkozijn in een deurkozijn.
 • 1939 M. Eijken-v.d. Berg; verbouwen raamkozijn met deur.
 • 1975 P. Mulder en B. v.d. Post; veranderen pand. • Grote Noord 14
  HDS

  Geveltekening 1944-1948


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 14,14 rood | makelaardij beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 14
 • 1912 P. Wester, winkelier
 • 1920 J.H. Bossert, horlogemaker
 • 1928 J.H. Bossert, horlogemaker/stadsklokkenist
 • 1949 Firma J.H. Bossert, horloges
 • 1949 Wed. G.van der Leek-Bossert
 • 1964 G. Bossert-van der Leek
 • nummer 14 boven
 • 1949 J. Homan, kunstschilder
 • nummer 14 rood
 • 1964 J. Blom
 • 1981 H.C. Stam
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J.J. Beek; plaatsen adresbord.
 • 1911 P. Wester; aanbrengen zonnescherm.
 • 1926 J.H. Bossert; aanschrijving herstellen tuinmuur in het Glop.
 • 1941 W.H. Tap namens J. Bossert; aanbrengen wc.
 • 1967 C.J. Vertelman; veranderen woon-winkelpand in kantoorruimte-expositie; voorgevel wordt gewijzigd.
 • 1973 C.J. Vertelman; aanbrengen lichtreclame. • Grote Noord 16
  HDS

  Geveltekening 1944-1949


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 | meubelzaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 G.G. de Groot, schoenhandel
 • 1920 D. Jansen, in galanterieën en speelgoederen
 • 1928 Depot Velo wasmachinemaatschappij
 • 1928 D. Scherpenhuizen, depôt Velo wasmachines
 • 1949 Leo Prinz, speciaalzaak lederen kleding
 • 1949 C. Urban, tandtechniker (h); voorzitter van het Tekengenootschap Debutade, de Studiekring Hoorn van het Voor-Aziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux; tel. 4484
 • 1964 T.A. Haring
 • 1964 A. Volkers
 • 1981 J.J. Haring
 • Gebeurtenissen
 • 1908 R.K. Parochiaal Kerkbestuur; verbouwen perceel; nieuwe voorgevel, gedeeltelijk tot winkel inrichten bestaande kosterswoning. Architect P. Snel Rzn.
 • 1909 G.G. de Groot; aanbrengen reclamebord.
 • 1913 G.G. de Groot; aanbrengen uithangbord.
 • 1915 D. Jansen; aanbrengen zeven zonneschermen en twee booglampen aan de voorgevel en verbouwen pand. Aannemer J. van Petten en Zn.
 • 1916 D. Jansen; aanbrengen rijwielrek op de stoep.
 • 1925 J. Kuyt; uitstallen winkelgoederen op de stoep.
 • 1927 J. de Groot; aanbrengen zonneschermen aan de gevels van nrs. 16,18.
 • 1928 D. Keetman namens Velo wasmachinemaatschappij; verbouwen pand.
 • 1938 Fa. de Vries Heidstra; aanbrengen zonnescherm.
 • 1950 Velo wasmachinemaatschappij te Barendrecht; aanschrijving om gebrekkige riolering en verrotte vloer perceel nr. 16 rood te herstellen.
 • 1953 N.V. Wasmaschinemaatschappij te Barendrecht; aanschrijving perceel nr. 16 rood opheffen gebreken. • Grote Noord 18

  Extra info:
  Oude advertenties
  HDS

  Geveltekening 1944-1950


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 | dumphandel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 A. Verboog, boekhouder
 • 1912 N. Martijn, bankbediende
 • 1912 A. Brevé, kok en banketbakker
 • 1920 Jac. de Groot, sigarenfabriek
 • 1920 Z. Gorter, agent in veevoederartikelen
 • 1928 Jac. de Groot, sigarenfabriek
 • 1949 B. de Groot, sigarenmagazijn
 • 1949 B. de Groot, sigarenfabrikant (h); penningmeester van de Nederlandse Bond van
 • 1949 Sigarenwinkeliers afdeling Hoorn
 • 1949 J. de Groot, sigarenfabrikant (h)
 • 1949 R. Zwaan, bedrijfsleider zaak in electriciteitsartikelen
 • 1964 J.C.A.M. Rek
 • 1964 B. de Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1908 A. Brevé Gz.; verlof voor verkoop van alcoholhoudende drank in de winkel en daarnaast gelegen kamer. In 1916 ingetrokken.
 • 1910 A. Brevé Gz; maken afsluitmuur aan het Glop achter het perceel.
 • 1913 Jb. de Groot; verbouwen perceel.
 • 1919 Jb. de Groot; bouwen droogkamer voor sigaren achter het perceel. Aannemer J. van Petten en Zn.
 • 1927 J. de Groot; aanbrengen zonneschermen aan de gevels van nrs. 16, 18.
 • 1952 B. de Groot; aanbrengen uithangbord.
 • 1966 N.H. van Iersel; wijzigen winkelpand en verbouwen onderpui voorgevel.
 • 1976 A.H. Nipshagen; uitbreiden winkelmagazijn en vernieuwen bovenwoning • Grote Noord 20
  HDS

  Geveltekening 1944-1951


  Grote Noord nr. 20; 2009

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 | kantoor beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Dr. H.L.E. v.d. Berg, arts
 • 1920 A.A. Hartman, kaaskoper
 • 1928 G. Stapel, tandarts
 • 1949 G. Stapel, tandarts (h), tel. 4850
 • 1949 J.A. Boots, verfspuiter
 • 1964 H.B. Erkelens
 • Gebeurtenissen
 • 1908 Dr. H.L.E. v.d. Berg; maken van een erker aan de voorgevel. • Grote Noord 22
  HDS

  Geveltekening 1944-1952


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 | stomerij beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 P.A. Bange, luitenant infanterie
 • 1912 P. Bakker, melkverkoper
 • 1920 P. Bakker, melksalon
 • 1920 P. Bakker, Pz, directeur Nieuwe Hoornsche Electrische Melkinrichting
 • 1928 P. Bakker, melksalonhouder
 • 1949 J.P. Bakker, schilder
 • 1949 P. Bakker, melkverkoper (h)
 • 1964 H.N.J. Jansen
 • 1981 H.N. J. Jansen
 • Gebeurtenissen
 • 1901 P. Bakker; aanbrengen zonnescherm en plaatsen van stoeltjes en tafeltjes op de stoep.
 • 1906 Pieter Bakker Hz., melkslijter; bierverlof; wordt in 1927 ingetrokken.
 • 1921 P. Bakker; plaatsen van een karn met centrifugemachine.
 • 1929 P. Bakker; maken nieuwe stoep.
 • 1931 P. Bakker; melkventer; verlof A.
 • 1952 J. Kaaijk; verlof A; ingetrokken 1953.
 • 1952 P. Bakker; intrekken verlof A.
 • 1955 J.Jansen; verbouwen nr. 22.
 • 1966 J. Jansen; wijzigen winkelpui. • Grote Noord 24
  HDS

  Geveltekening 1944-1953


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 | antiekwinkel
 • Bewoners
 • 1912 S.H.A. Esser, journalist
 • 1920 S.H.A. Esser, journalist
 • 1928 S.H.A. Esser, secretaris Kamer van Koophandel
 • 1949 Wed. H. Breijer-van Grafhorst, collectrice Staatsloterij, tel. 4853
 • 1949 C.J. van der Rol, boekhouder/correspondent
 • 1964 N.T. van Dijk
 • 1981 W.A. van Kerkwijk
 • Gebeurtenissen
 • 1917 S.H.A. Esser; verbouwen keuken en maken nieuwe kap op het voorgedeelte Aannemer J. van Petten.
 • 1949 Mevr. de Wit-Bierhaalder; aanschrijving opheffen gebreken
 • 1951 P.J. Blauw namens Mevr. de Wit-Bierhaalder; verbouwen pand.
 • 1952 Mevr. H. Breijer-van Grafhorst; aanbrengen uithangbord 'Staatsloterij'.
 • 1960 Fa. Dudock de Wit; verbouwen pand. • Grote Noord 26
  HDS

  Geveltekening 1944-1954


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 | poelier
 • Bewoners
 • 1912 D.Horst, sigarenhandelaar
 • 1928 S.P. Brandt, winkelbediende
 • 1949 Wed. H. De Wit, sigarenmagazijn, tel. 4201
 • 1949 Wed. A. Bierhaalder-de Wit, winkelierster sigarenmagazijn (h)
 • 1964 L. Bos
 • Gebeurtenissen
 • 1905 N. Rins; aanbrengen zonnescherm.
 • 1909 M. van Dijk; verbouwen woonhuis tot winkel.
 • 1910 D. Horst; aanbrengen rolscherm.
 • 1922 S.P. Brandt; aanbrengen uithangbord.
 • 1923 S.P. Brandt; aanbrengen uithangbord.
 • 1927 S.P. Brandt; aanbrengen zonnescherm.
 • 1934 H. de Wit; aanbrengen uithangbord en aanbrengen daglichtreclame.
 • 1938 Wed. H. de Wit; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 C. Leewrik namens Mevr. de Wit-Bierhaalder; plaatsen wc.
 • 1944 Wed. H. de Wit; vernieuwen achtergevel en wijzigen voorkamer.
 • 1967 Mevr. A. de Wit-Bierhaalder; wijzigen winkelpui. • Grote Noord 28
  HDS

  Geveltekening 1944-1955


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 | huishoudelijke artikelenzaak
 • Bewoners
 • 1912 Mej. E. Rinses
 • 1912 Jac. Lakeman, agent ververij 'Palthe'
 • 1920 B.C. de Vries, in parfumerieën en toiletartikelen
 • 1928 B.C. de Vries, winkelier in parfumerieën
 • 1949 't Nieuwe Handwerkhuis (J. Bijl-Schekkerman), wol en garens
 • 1949 J. Bijl, kaaspakhuisknecht
 • 1964 M.N.J. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1904 J. van Hees; aanbrengen uithangbord.
 • 1914 G. van Meurs; verbouwen perceel.
 • 1927 B.C. de Vries; aanbrengen zonnescherm en lichtbak.
 • 1938 J. Bijl; aanbrengen zonnescherm.
 • 1960 J. Jansen; verbouwen pand, onder andere wijzigen voorgevel. • Grote Noord 30
  HDS

  Geveltekening 1944-1956


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 30, 30A | damesmodezaak
 • Bewoners
 • nummer 30
 • 1912 J. Oud, brood- en koekbakker
 • 1920 J. de Graaf, brood- en koekbakker
 • 1928 K. Cohen, banketbakker
 • 1949 Banketbakkerij A.C. Veen, tel. 4231
 • 1949 A.C. van Veen, banketbakker (h)
 • 1964 A.C. van Veen
 • nummer 30 rood
 • 1912 K. Schutten, kantoorbediende
 • 1920 M.E. Ruiter, onderwijzer MULO
 • 1928 Joh. van Riel, bierbottelaar
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Jb. Polak; leggen spruit naar het gemeenteriool in de Kerksteeg.
 • 1904 J. Polak; amotie en herbouw perceel (bakkerij); bewoonbaarverklaring beneden- en bovenwoning, en aanbrengen zonneschermen en leggen spruit. Architect J. van Reijendam.
 • 1906 L.E. d'Arnaud en Co; aanbrengen uithangbord.
 • 1908 H.M. Groen; aanbrengen uithangbord en verlof voor de verkoop van alcoholvrije drank, in de kamer achter de winkel; wordt in 1916 ingetrokken.
 • 1911 P. Mul; oprichten varkensslachterij achter het perceel.
 • 1912 J. Oud; aanbrengen zonnescherm.
 • 1913 J. de Graaf; plaatsen gasmotor van 2 PK in zijn broodbakkerij.
 • 1924 K. Cohen; oprichten bakkerij en verlof verkoop van alcoholvrije drank in de winkel en de onmiddellijk daarachter gelegen kamer (verlof B).
 • 1929 A.C. van Veen; verlof B in de winkel en de onmiddellijk daarachter gelegen kamer; wordt in 1932 ingetrokken.
 • 1931 A.C. van Veen; afbreken dakspits.
 • 1933 A.C. van Veen; verbouwen perceel, onder andere wijzigen voorgevel.
 • 1944 Th. Dekker namens A. C. van Veen; aanbrengen kozijn in de muur tussen nr. 30 en Kerksteeg nrs. 2,4.
 • 1971 Fa. Diederich; aanbrengen lichtreclame.
 • 1973 C.J. Diederich; veranderen pand. Architect J. Koorn. • Grote Noord 32
  HDS

  Geveltekening 1944-1957


  Grote Noord nr. 32

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 | juwelier
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Wilson, winkelier in sigaren
 • 1920 Jac. Wilson, sigarenmagazijn
 • 1928 J.N. de Vries, goudsmid, winkelier in gouden en zilveren werken
 • 1928 M. de Hart, lerares piano
 • 1949 Firma J.N. de Vries & Zn., juwelier, horloges, tel. 4137
 • 1949 J.N. de Vries, goudsmid-juwelier (h)
 • 1964 J.N. de Vries
 • 1981 F.G. Wit
 • Gebeurtenissen
 • 1901 Jac. Wilson; aanbrengen zonnescherm.
 • 1921 Jac. Wilson; ontheffing van artikel 36.
 • 1965 J.N. de Vries; wijzigen onderpuien nrs. 32, 34.
 • 1975 J.A. de Vries; vergroten winkelruimte nr. 34. • Grote Noord 34
  HDS

  Geveltekening 1944-1958


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34
 • Bewoners
 • 1912 G.H. van Hoolwerff, apotheker
 • 1920 Dr. C. de Jong, apotheker
 • 1928 C. de Jong, apotheker
 • 1928 Fa. G.H. van Hoolwerff, apotheker
 • 1949 C. de Jong, apotheker
 • 1964 F. de Vries
 • Gebeurtenissen
 • 1938 C. de Jong; herstellen stoep.
 • 1957 J.N. de Vries; verbouwen perceel.
 • 1965 J.N. de Vries; wijzigen onderpuien nrs. 32, 34.
 • 1975 J.A. de Vries; vergroten winkelruime nr. 34. • Grote Noord 36
  HDS

  Geveltekening 1944-1959


  Grote Noord nr. 36

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 | damesmodezaak monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met een eenvoudige tweede kwart 19de eeuwse gevel; omlijste deurpartij met bovenlicht; bescheiden versierde kroonlijst.
 • Bewoners
 • 1912 Mej. N. Boldingh
 • 1912 Mej. M. Dupau
 • 1920 Wed. G.H. van Hoolwerff
 • 1928 Wed. G.H.Hoolwerff-Kroon
 • 1949 Nederlandse Credietbank voor de Middenstand; tel. 4794
 • 1949 H. Boekel, schoenmaker (h)
 • 1964 H. Stam
 • Gebeurtenissen
 • 1905 G. Schollee; aanbrengen zonneschermen.
 • 1919 Directie van de Hoornsche Credietbank voor de middenstand; verbouwen perceel.
 • 1977 Maken winkel in een kantoor. Architect R. Verberne. • Grote Noord 38
  HDS

  Geveltekening 1944-1960


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 | muziekhandel
 • Bewoners
 • 1912 E.J.M. Stumpel, boekdrukker
 • 1920 Wed. J. Hackmann
 • 1920 G. van Meurs, muziekhandel
 • 1928 G. van Meurs, handelaar in piano's en muziekinstrumenten
 • 1928 H. Bolhuis, onderwijzer
 • 1949 Muziekhuis Gebr. Van Meurs, tel. 4082
 • 1949 D. van Meurs, pianohandelaar (h)
 • 1949 P. Schoenmaker, caféhouder. (h)
 • 1949 J. van Meurs, pianostemmer (h)
 • 1964 D. van Meurs
 • 1964 J. van Meurs
 • 1981 G. van Meurs-Brugman
 • Gebeurtenissen
 • 1901 A J. Textor; restaurateur; verlof tot verkoop van sterke drank geweigerd.
 • 1901 A.J. Textor; aanbrengen rolscherm.
 • 1905 H. Stumpel; uitbreiden boekdrukkerij en binderij.
 • 1923 G. van Meurs; verbouwen perceel. Architect J. v.d. Berg.
 • 1943 Gebr. van Meurs; maken balcon met trap aan de achterzijde. Aannemer D. Keetman.
 • 1973 Gebr. van Meurs; vergroten winkelpand en aanbrengen lichtbak. Architect H.J. Hermans. • Grote Noord 40
  HDS

  Geveltekening 1944-1961


  Grote Noord nr. 40

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40 | fotozaak monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met, met twee friezen doorsneden en met vrij veel natuursteen versierde hoge trapgevel, XVII A; drie gevelstenen waaronder één met Gulden Vlies.
 • Bewoners
 • 1912 A.W.W. Nuijten, chef machinist gecondenseerde melkfabriek
 • 1920 J.H. Schepel, fotograaf
 • 1928 M. Meijer, fotograaf
 • 1949 Foto Meijer, tel. 4250
 • 1949 H. Meijer, fotograaf (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1908 B.E. Schneiders; verbouwen perceel; onder andere maken nieuwe kap.
 • 1913 J.H. Schepel; maken fotografisch atelier boven de keuken en het wijzigen voorgevel; aanbrengen zonnescherm.
 • 1919 J.H. Schepel; verbouwen achtergedeelte, afbreken en verbouwen pakhuis achter het perceel.
 • 1925 J. Schepel, veranderen kozijn met deuren in de gevel Nieuwe Noord (nr. 6). Aannemer C. Hagenaars.
 • 1927 J.H. Schepel; aanbrengen zonnescherm.
 • 1928 M. Meijer; aanbrengen reclamebord en lichtbak.
 • 1933 M. Meijer; aanbrengen verkoopautomaat voor verkoop van films.
 • 1940 P. van Duimen namens M. Meijer; verbouwen kap achtergedeelte (kapje vervangen door mastiekdak).
 • 1941 M. Meijer, aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1969 Mevr. H. Wormsbecher-Meijer; verbouwen voorgevel.
 • 1979 F. Sleutel; verbouwen perceel. • Grote Noord 42
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1962


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 | uitzendbureau beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 B.E. Schneiders, goudsmid
 • 1920 B.E. Schneiders, goudsmid
 • 1928 B.E. Schneiders, koopman in goud en zilverwerken
 • 1949 Wed. Th.C.M. Bloem-Schneiders
 • 1949 L.J. Schneiders, wasser
 • 1949 Th.P. Heymans, penningmeester van de biljartvereniging Krijt op Tijd
 • 1964 A.T. Dekker
 • 1981 F.J.A. Dekker
 • Gebeurtenissen
 • 1908 B. E. Schneiders; verbouwen perceel.
 • 1928 N.V. v/h J. Verberne; verbouwen perceel.
 • 1937 C. Groot namens dr. C. de Jong; maken stoep.
 • 1966 N.V. Modehuis HB; verbouwen winkelpand.
 • 1978 F. Dekker; verbouwen pand in winkel met bovenwoning. • Grote Noord 44
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1963


  Grote Noord nrs. 48, 46, 44

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 | ijssalon monument
 • Pandbeschrijving
  Rechter helft van een tweeling trapgevel voor ouder pand, XVII.
 • Bewoners
 • 1912 A.G. Verbeek
 • 1920 A.P. Hartkoorn, machinist Ned. Spoorwegen
 • 1928 Wed. A.P. Hartkoorn-Noordeloos
 • 1964 G.F. Tremonti
 • 1981 C.G. Tremonti-De Dona
 • Gebeurtenissen
 • 1933 J.A. Haakman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1934 F. Muller; uitstallen rijwielen en banden op de stoep.
 • 1955 J.A. Albers; wijzigen winkelraam en verbouwen woon-winkelhuis. Aannemer C.G.M. Helderman. • Grote Noord 46
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1963


  Grote Noord nrs. 48, 46, 44

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46 | schoenenwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Linker helft van tweeling trapgevel voor ouder pand, gepleisterd. Achtertop behouden,XVII.
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Woestenburg, lood- en zinkwerker
 • 1920 T. van Albeda, kantoorbediende
 • 1920 Jb. Woestenburg, loodgieter
 • 1928 Mej. B.J. Holwerda, scheikundige Rijkslandbouw proefstation
 • 1928 J. Volten, loodgieter
 • 1949 J. Volten, lood- en zinkwerken, gas- en waterleiding, sanitaire installaties, mastiek- en leibedekking, tel. 4856
 • 1949 J. Volten, loodgieter (h)
 • 1964 H. Volten
 • Gebeurtenissen
 • 1935 J. Volten; aanbrengen zonnescherm en wijzigen winkelraam.
 • 1956 Fa. J. Volten en Zn.; verbouwen voorgevel; onder andere wijzigen winkelraam en deurraam.
 • 1972 J. Ridder; veranderen winkelpand.
 • 1972 Slijterij-wijnhandel 'de Ridder'; aanbrengen lichtbak. • Grote Noord 48
  HDS

  Geveltekening 1944-1964


  Grote Noord nrs. 48, 46, 44

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 48 | bloemenzaak monument
 • Pandbeschrijving
  Eenvoudig tweede kwart 19de eeuws pand met rechte kroonlijst, dakkapel; schoorsteen voor op de nok.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. K. Jut
 • 1920 H. Bouwman, leraar RHBS
 • 1920 Wed. K. Jut
 • 1928 P. Spruit, leraar RHBS
 • 1928 D. Kool, stuurman grote vaart
 • 1928 H. Kool, boekhouder
 • 1949 F. Muller, rijwielhandel
 • 1949 A.C. Muller
 • 1949 F. Muller, rijwielhersteller (h)
 • 1949 J. Muller, winkeljuffrouw
 • 1949 T. Muller, penningmeesteresse van de V.C.J.B
 • 1964 J. Haring
 • 1981 J. Haring
 • Gebeurtenissen
 • 1937 F. Muller; verbouwen perceel.
 • 1950 F. Muller; aanschrijving de tuinmuur achter het perceel aan het Nieuwe Noord te herstellen.
 • 1963 J. Haring; verbouwen perceel. De voordeurpartij moet ter beschikking van de gemeente worden gesteld. Architect Corn. J. Heddes jr.
 • 1978 Haring bloemenservice v.o.f.; maken garage/ werkplaats. • Grote Noord 50
  HDS

  Geveltekening 1944-1965


  Grote Noord nr. 50; 1903, detail

  Grote Noord nrs. 52, 50

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50 monument
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand met gezwenkte halsgevel met natuurstenen deklijst en kuif stuk, rococo.
 • Bewoners
 • 1912 W.F.A. Kaag, koopman
 • 1920 W.F.A. Kaag, koopman
 • 1949 J. Smit, stuurman grote vaart
 • 1964 B.E. Kaag-Peters
 • 1981 B.E. Kaag-Peters
 • Gebeurtenissen
 • 1911 W.F.A. Kaag; maken opbouw op een aanbouw. Architect V. Deen.
 • 1928 W.F.A. Kaag; aanschrijving om het losse metselwerk in de voorgevel door nieuw te vervangen.
 • 1928 De gevel wordt afgebroken en opnieuw opgetrokken.
 • 1936 J. Homan; aanbrengen zonnescherm en aanbrengen vitrine.
 • 1941 H. van Meurs; aanbrengen zonnescherm. • Grote Noord 52
  HDS

  Geveltekening 1944-1966


  Grote Noord nrs. 52, 50

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52 | ijzerhandel monument
 • Pandbeschrijving
  Rechtgesloten eenvoudige gevel met dakkapel voor ouder pand met achtertop waarin kruiskozijn. Pui modern.
 • Bewoners
 • 1912 Fa. Gebr. Eijken, ijzerhandelaar
 • 1912 Mej. C.J. Geerts
 • 1920 Mej. A.Eijken, onderwijzeres
 • 1920 G. Eijken, ijzerhandel
 • 1920 P. Eijken, koopman
 • 1928 G.V. Eijken, koopman en winkelier in ijzerwaren
 • 1949 Hoomsche IJzerhandel (Firma Gebrs. Eijken), tel. 4154
 • 1949 G.J. Eijken, koopman, winkelier ijzerwaren (h)
 • 1964 G.V. Eijken
 • 1981 W.H. Eijken-Heldmann
 • Gebeurtenissen
 • 1902 P. Eijken; vervangen losse zonneschermen door rolzonneschermen.
 • 1922 Fa. Gebr. Eijken; uitstallen van waren op de straat.
 • 1927 N.V. Hoornsche Ijzerhandel v/h Fa. Gebr. Eijken; aanbrengen zonnescherm.
 • 1929 Verguning 1922 ingetrokken.
 • 1947 Fa. Gebr. Eijken; verbouwen winkelpand wegens ernstige verzakkingen. Architecten C D . van Reijendam en H.J.Hermans.
 • 1966 Fa. Gebr. Eijken; verbouwen winkelpand. Architect H. J. Hermans. De houten puibalk alsmede de resten van de deurpartij dienen ter beschikking van de gemeente Hoorn te worden gesteld.
 • 1973 Fa. Gebr. Eijken; ijzerwaren en gereedschappenhandel verkoop en bewaren van vuurwerk. • Grote Noord 54
  HDS

  Geveltekening 1944-1967


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 54 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • nummer 54
 • 1920 Fa. A. de Vries, Hoornsche Schoenhandel
 • 1920 A. de Vries, schoenhandel
 • 1920 D. Feenstra, schoenhandel
 • 1949 B.H.J. Albers, wol en garens. tel. 4117
 • 1949 G.(B.?)H.J. Albers, vertegenwoordiger naaimachinehandel; lid van de Plaatselijke Commissie van de Katholieke Verkenners; tel. 4117
 • 1949 C. Groot, depothouder Singer naaimachines
 • 1964 W.C.M. Verberne
 • 1981 W.C.M. Verberne
 • nummer 54 rood
 • 1928 A. Dalmeijer, onderwijzeres
 • 1949 Accountantskantoor W.C. van Meel, tel. 4525
 • 1949 M.G.M. Gerritsen, dienstbode
 • 1949 B.C. van Meel, belastingconsulent (h)
 • 1964 B.H.J. Albers
 • Gebeurtenissen
 • 1939 G.J. Groot, vertegenwoordiger Noord-Hollandsch Dagblad te Alkmaar; aanbrengen reclamebord nr. 54 rood.
 • 1911 D. Weidema; verbouwen pand.
 • 1912 D. Weidema; aanbrengen zonnescherm.
 • 1927 N.V. Hoornsche Schoenhandel v/h A. de Vries; aanbrengen zonnescherm.
 • 1932 Fred de Vries; uitstallen van winkelgoederen op de stoep.
 • 1936 C. Groot namens Singer maatschappij N.v.; aanbrengen reclamebord.
 • 1948 Wed. D. Weidema; aanschrijving nr. 54 rood opheffen gebreken.
 • 1963 W. Verberne; wijzigen winkelpui. Aannemer P. van Duimen.
 • 1975 W.C.M. Verberne; vernieuwen woonhuis met winkel en bedrijfsruimte. Architect R. Verberne. • Grote Noord 56
  HDS

  Geveltekening 1944-1968


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 56 | kledingzaak
 • Bewoners
 • nummer 56
 • 1912 Ph. de Beer, brood- en koekbakker
 • 1920 Ph. de Beer, brood- en koekbakker
 • 1928 H. Krop, kruidenier
 • 1949 Maison Feller Neefjes, dameskapsalon, tel. 4771
 • 1949 P. Feller, winkelbediende
 • 1949 A. Neefjes. kapster (h)
 • 1949 A.C.J. Rodenburg, boekhouder; penningmeester van Kring 7 van de Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Hoorn, de Woningvereniging Mr. Jan Dirkz. Binneblijf
 • 1964 P. Feller
 • nummer 56 rood
 • 1949 V.A. van Baar, groepsleidster van de R.K. gidsenbeweging afdeling Hoorn, tevens Districtscommissaresse
 • 1964 J.J. de Vries
 • 1981 N.A. Ax
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Ph. de Beer; aanbrengen rolzonnescherm.
 • 1924 V. Hakhoff namens H. Smid; verbouwen perceel.
 • 1933 A. Bloetjes; nieuw bouwen perceel en maken stoep. Architect V. Deen.
 • 1933 A. Bloetjes; aanbrengen lichtbak en reclamebord en stoep nr. 56 rood (is Nieuwe Noordzijde).
 • 1938 P. Feller; aanbrengen zonnescherm en lichtbak ten behoeve voor de dameskapsalon.
 • 1939 P. Feller; aanbrengen zonnescherm.
 • 1971 Fa. E.W. Vet N.V.; veranderen en verbouwen perceel, aanbrengen lichtbak. • Grote Noord 58
  HDS

  Geveltekening 1944-1969


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 58 | herenmodezaak
 • Bewoners
 • nummer 58
 • 1912 Firma A. Schnieders, lerenkleding, gemaakt en naar maat
 • 1920 W.H.C. Saulenn, kindermodezaak
 • 1928 W.H.C. Saulenn, in babyartikelen
 • 1949 Firma 0. van Os, herenkleding, vakkleding, tel. 4425
 • nummer 58 rood
 • 1949 Th.C. Halma. bedrijfsleider
 • 1964 H.W. van Zomeren
 • Gebeurtenissen
 • 1903 Wed. J. Groot jr.; leggen spruit.
 • 1910 H.G.H. Meinen; bouwen nieuw woon-winkelhuis. Getekend door N. Brinkman, bouwkundige.
 • 1910 H.G.H. Meinen; aanbrengen zonnescherm.
 • 1911 In 1911 bewoonbaar- en voltooiingsverklaring.
 • 1927 W.H.C. Saulenn; aanbrengen zonnescherm.
 • 1931 W.H.C. Saulenn; aanschrijving het perceel op de waterleiding aan te sluiten.
 • 1937 Fa. Otto van Os; verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.
 • 1938 Fa. Otto van Os; aanbrengen zonnescherm.
 • 1961 J.J. van Os; verbouwen winkel.
 • 1965 O. van Os; wijzigen winkelpui.
 • 1969 O. van Os; verbouwen perceel.
 • 1972 Van Os; aanbrengen lichtbak en reclamebord. • Grote Noord 60
  HDS

  Geveltekening 1944-1970


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 60 | doe het zelf shop
 • Bewoners
 • 1912 J. Hartog, brooddepôt
 • 1920 J. Hartog, depot 'Verkade'
 • 1928 Jn. Hartog, broodverkoper
 • 1949 Jac Lakeman, schildersbedrijf, behang-, glas- en verfhandel, tel. 4680
 • 1949 C.S. Lakeman. automonteur
 • 1949 J. Lakeman, schilder (h)
 • 1964 S.J. Lakeman
 • 1981 S.J. Lakeman
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Hartog; aanbrengen zonnescherm.
 • 1906 J. Hartog; aanbrengen rolzonnescherm.
 • 1935 P. Tonneman; maken dakkapel aan de voorgevel.
 • 1935 J. Lakeman; aanbrengen lichtreclame.
 • 1936 J. van Duin namens J. Lakeman; bouwen wc.
 • 1958 Jac. Lakeman; verbouwen perceel, onder andere wijzigen voorgevel.
 • 1966 Jac. Lakeman; bouwen nieuwe winkelpui.
 • 1970 S. Lakeman; vergroten winkel en dagverblijf. • Grote Noord 62
  HDS

  Geveltekening 1944-1971


  Grote Noord nr. 62

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 62, rood | stomerij monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige laat 18de eeuwse gevel waarvan pui gemoderniseerd; achtergevel met top; in achterkamer betimmering in rococostijl, met glasdeuren (eenvoudig).
 • Bewoners
 • 1912 Dr. W. van Dam, afdelingschef Rijkslandbouw proefstation
 • 1912 V. Eijken, ijzerhandel
 • 1920 Mej. M. Verbeek
 • 1920 V. Eijken, koopman
 • 1928 V. Eijken, ijzerhandel
 • 1949 Meijer's Woninginrichting, tel. 4295
 • 1949 J. Meijer, winkelier (h)
 • 1949 D. Rozeboom. student
 • 1964 W. Braak
 • 1964 J. Meijer
 • 1981 G. Tool
 • Gebeurtenissen
 • 1920 V. Eijken; amoveren perceel Nieuwe Noord nr. 19 en ter plaatse bouwen pakhuis.
 • 1938 Wed. V. Eijken - v.d. Berg; bouwen nieuwe onderpui. • Grote Noord 64
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1972


  Grote Noord nr. 64; 2000

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 64 | kledingzaak
 • Bewoners
 • 1912 J. de Groot, sigarenhandel
 • 1949 Kledingmagazijnen v/h P. van den Brul N.V., dames-. heren en jongenskleding, tel. 4037
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Groot; aanbrengen zonnescherm.
 • 1914 Gebr. Bijman; aanbrengen uithangbord.
 • 1915 Fa. P. van den Brul; aanbrengen reclamebord.
 • 1915 Fa. P. van den Brul; slopen van de nrs. 64, 66 en Nieuwsteeg nr. 8; en bouwen winkel- en woonhuis aan het Grote Noord hoek Nieuwsteeg. Architect Leguit te Alkmaar.
 • 1916 P. v.d. Brul; aanbrengen zonnescherm. • Grote Noord 66-76
  HDS

  Geveltekening 1944-1973


  Grote Noord nrs. 68-76; 1900-1940

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 68, 70, 72, 74, 76 | warenhuis
 • Bewoners
 • nummer 66
 • 1912 R. Flart, kapper
 • nummer 68
 • 1912 Vroom en Dreesmann, firma manufacturiers. P. de Barbanson chef Fa. Vroom en Dreesmann
 • 1920 Vroom en Dreesmann, in manufacturen en damesconfectie
 • 1928 Vroom en Dreesmann, in manufacturen en damesconfectie
 • nummer 70
 • 1912 P. Bos, winkelier
 • 1920 P. Bos, winkelier
 • 1949 N.V. Vroom en Dreesmann, woninginrichting, manufacturen. bedden en matrassen, baby- artikelen, corsetten, dameskleding, tel. 4541
 • nummer 72
 • 1912 H. A.M. Stumpel, boekhandelaar
 • 1912 Fa. H. Stumpel, boekhandel-drukkerij
 • 1920 J. Hos-Landzaat, modiste
 • 1920 J. Hos, smid-bankwerker
 • 1928 J. Hos-Landzaat, in modes
 • 1928 Jac. Hos, metaaldraaierij
 • nummer 74
 • 1912 A. van Duin, juweiier
 • 1912 Fa. Wed. G. van Duin en Zn., juweliers
 • 1920 Wed. G. van Duin en Zn., juweliers
 • 1928 Jac. van Straten, fabrikant en winkelier in goud, zilver en juwelen
 • nummer 76
 • 1912 G. Hille, manufacturier
 • 1920 G. Hille, manufacturier
 • 1928 Firma K. Hille, manufacturen en kledermagazijn
 • 1928 G. Hille, manufacturier
 • Gebeurtenissen
 • 1900 H. Stumpel; aanbrengen uithangbord nr. 72.
 • 1902 P. Bos; verbouwen voorgevel nr. 70.
 • 1905 P. Bos; aanbrengen zonneschermen nr. 70.
 • 1905 H. Stumpel; aanbrengen zonnescherm en uithangbord nr. 72.
 • 1905 A. van Duin Gz.; aanbrengen zonnescherm nr. 74.
 • 1906 N.V. Alkmaarsche manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann; amotie percelen Grote Noord hoek Nieuwsteeg tot Nieuwe Noord en ter plaatse bouwen winkel en magazijn.
 • 1908 H. Stumpel; verbouwen woon-winkelhuis nr. 72.
 • 1910 H. Stumpel; aanbrengen zonnescherm nr. 72.
 • 1915 Fa. P. van den Brul; slopen van de nrs. 64, 66 en Nieuwsteeg nr. 8; en bouwen winkel- en woonhuis aan het Grote Noord hoek Nieuwsteeg. Architect Leguit te Alkmaar.
 • 1920 J. van Straten; verbouwen nr. 74 en oprichten goudsmederij.
 • 1927 G. Hille; aanbrengen zonnescherm nr. 76.
 • 1928 J. Hos; verbouwen nr. 72.
 • 1929 J. van Straten; verplaatsen fabriek van zilverwerken nr. 74 naar nr. 82.
 • 1929 J. Hos; bouwen werkplaats op een terrein aan het Nieuwe Noord achter nr. 76 en verbouwen nr. 76.
 • 1931 J. Hos; aanbrengen zonnescherm nr. 76.
 • 1931 N.V. Vroom en Dreesmann; veranderen voorgevel nr. 70.
 • 1931 N.V. Vroom en Dreesmann; maken verbindingsgang tussen de nrs. 68, 70, 72, 74.
 • 1934 N.V. Vroom en D reesmann; bevestigen van vij ftien vlaggen aan de gevel nrs. 68, 70, 72, 74.
 • 1935 N.V. Bouwbedrijf Gebr. Schiphorst te Haarlem namens N.V. Manufacturenhandel Vroom en Dreesmann; afbreken nrs. 68, 70, 72, 74.
 • 1935 N.V. Vroom en Dreesmann; bouwen winkelpand ter plaatse van de nrs. 68, 70, 72, 74. Architect H. L. Klein Schiphorst te Haarlem.
 • 1935 N.V. Vroom en Dreesmann; maken hulpetalages; aanbrengen uithangborden aan de nrs. 54, 58, 68 en bevestigen zes zonneschermen aan de gevel van nrs. 68, 70, 72, 74.
 • 1936 N.V. Vroom en Dreesmann; plaatsen uitgebouwde etalagekasten in de schutting en twee dubbele rijwielrekken voor de nrs. 68, 70, 72, 74.
 • 1937 Th. Dekker namens Vroom en Dreesmann; verbouwen voorgevel nr. 76.
 • 1938 N.V. Vroom en Dreesmann; aanbrengen twaalf zonneschermen aan de nrs. 68, 70, 72, 74.
 • 1947 N.V. Vroom en Dreesman; veranderen etalagepui nr. 76. Architect C. Dalman te Amsterdam.
 • 1948 N.V. Vroom en Dreesmann; aanbrengen lichtbak nr. 68, 70.
 • 1953 N.V. Vroom en Dreesmann; uitbreiden en verbouwen winkelpand nr. 76. Architecten C,D. van Reijendam en H.J. Hermans.
 • 1959 N.V. Vroom en Dreesmann; wijzigen hoofdingangen aan het Grote Noord en de Nieuwsteeg.
 • 1967 en 1968. N.V. Vroom en Dreesmann; gebruik van een aantal elektromotoren in het winkelpand nrs. 68, 70, 72, 74, 76 en Nieuwe Noord nrs. 19, 34 ten behoeve voor winkelpand en noodpand. • Grote Noord 78
  HDS

  Geveltekening 1944-1974


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 78 | juwelier
 • Bewoners
 • 1912 J. Schuit, koopman
 • 1920 Chr. Temme, in sigaren
 • 1928 Chr. Temme, sigarenwinkelier
 • 1949 C. Holman & Zoon, juwelier, horloges. opticien. tel. 4195
 • 1949 Chr. Holman, winkelier (h)
 • 1949 Wed. I.J. Holman-Steenveldt
 • 1949 J. Holman, opticien
 • 1964 J. Holman
 • 1964 T. Holman-Dapper
 • Gebeurtenissen
 • 1905 B.E. Schneiders; aanbrengen zonneschermen.
 • 1908 J. Schuit Dz.; aanbrengen uithangbord ten behoeve voor Fa. F. van Exter.
 • 1919 B.E. Schneiders; aanschrijving nr. 78 aan te sluiten op de gemeentewaterleiding.
 • 1920 B.E. Schneiders; aanschrijving nr. 78 aan te sluiten op de waterleiding daar het water uit de regenbak ongeschikt is voor drink- en huishoudwater.
 • 1920 Ch. Temme; aanbrengen uithangbord.
 • 1927 C. Temme; aanbrengen zonnescherm.
 • 1931 Chr. Holman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1934 Chr. Holman; wijzigen winkelpui.
 • 1938 Chr. Holman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1940 Chr. Holman; verbouwen perceel. Aannemer Th. Dekker.
 • 1942 Chr. Holman; verbouwen gevel. Aannemer Th. Dekker.
 • 1968 Chr. Holman; verbouwen winkel. • Grote Noord 80
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1975


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 80 | hoedenwinkel
 • Bewoners
 • 1912 P. van der Meer, in koloniale waren
 • 1920 Fa. K. Hille, manufacturen en kledermagazijn
 • 1920 A. Hille, kledingmagazijn
 • 1920 P. van der Meer, winkelier-grossier
 • 1920 Mej. W. de Groot
 • 1928 Mej. B. Schouten-Roelofsen, modiste
 • 1949 Fa. B. Schouten-Roelofszen, speciaalzaak dameshoeden, tel. 4851
 • 1949 B. Schouten-Roelofszen, winkelierster in dameshoeden
 • 1949 IJ. Schouten, vertegenwoordiger
 • 1964 IJ. Schouten
 • 1981 M.J.Th. Schouten
 • Gebeurtenissen
 • 1903 P. van der Meer; aanbrengen zonneschermen.
 • 1904 P. van der Meer; aanbrengen zonneschermen voor het raam en de deur van de winkel.
 • 1927 P. van der Meer; aanbrengen zonnescherm.
 • 1928 N. Bouman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1946 IJ. Schouten; bouwen pakhuis aan het Nieuwe Noord achter het perceel. Architect S.W.Langius.
 • 1953 IJ. Schouten; verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.
 • 1957 B. Schouten; slopen bestaande kozijnen en maken nieuw raamkozijn voorgevel (verdieping).
 • 1961 IJ. Schouten; verbouwen pui.
 • 1962 IJ. Schouten; verbouwen zolderverdieping.
 • 1975 U. Schouten; vernieuwen en veranderen keuken en wc, behorend tot het winkel-woonhuis. • Grote Noord 82
  HDS

  Geveltekening 1944-1976


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 82 | schoenenwinkel
 • Bewoners
 • 1912 Fa. K. Hille, A.N. Hille, winkelier
 • 1912 J. Stroomberg, organist en muziekonderwijzer
 • 1928 Fa. K. Hille, manufacturen en kledermagazijn
 • 1928 Mej. M. Verbeek
 • 1928 A.N. Hille, winkelier in herenkleding
 • 1949 Firma J. van Straten, juwelier. medaillefabriek, horloges, tel. 4666
 • 1949 J. van Straten, winkelier in goud- en zilverwerken
 • 1949 R. Van Straten (hinderwetvergunning 9-6-1949)
 • 1964 G.J. van Zeist
 • 1981 G.A.A.M. Dankers
 • Gebeurtenissen
 • 1902 K. Hille, verbouwen perceel; legger spruit voor afvoer hemelwater naar het gemeenteriool in het Grote Noord, en leggen spruit voor afvoer faecaliën en menagewater naar het riool in het Nieuwe Noord; aanbrengen rolscherm.
 • 1908 K. Hille; verbouwen perceel door bijbouwen kamertje.
 • 1927 A. Hille; aanbrengen zonnescherm.
 • 1928 J. van Straten; aanbrengen rolzonnescherm en lichtreclame.
 • 1929 J. van Straten; wijzigen onderpui en indeling. Architect H.J. Cramer.
 • 1929 J. van Straten; verplaatsen fabriek van zilverwerken van nr. 74 naar. nr. 82.
 • 1930 J. van Straten; verbouwen voorgevel en winkel. Architect H.J. Cramer.
 • 1937 J. van Straten; aanbrengen lichtbak.
 • 1941 J. van Straten; veranderen voorgevel Nieuwe Noord nr. 23.
 • 1948 Fa. J. van Straten; slopen en opmetselen binnenmuur en aanbrengen betonfundering. Architect J. v.d. Berg.
 • 1949 Fa. J. van Straten; uitbreiden fabriek voor goud- en zilverwerken achter het perceel aan het Nieuwe Noord. Architect J. v.d. Berg.
 • 1952 Fa. R. van Straten; verbouwen werkplaats achter het perceel. Architect J. v.d. Berg.
 • 1957 Ivo van Harens Schoenfabriek te Waalwijk; verbouwen winkelpand.
 • 1968 Ivo van Haaren; verbouwen perceel.
 • 1970 Ivo van Haaren; verbouwen en veranderen winkelpand. • Grote Noord 84
  HDS

  Geveltekening 1944-1977


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 84 | sportzaak
 • Bewoners
 • 1912 J. Feller, winkelier
 • 1920 A. Nijdam, behanger en stoffeerder
 • 1928 Alb. Nijdam, stoffeerder, winkelier in manufacturen
 • 1949 Brugmads Automatiek
 • 1949 F. Brugman, frituurbakker (h)
 • 1949 F.J. Eijkhoudt
 • 1964 R. van Wijk
 • 1981 H.J. Coppens
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J.Th. Ligthart; verbouwen woon-winkelhuis en inrichten tot logement en café, aanbrengen zonnescherm. Architect J.C. Posch.
 • 1905 J.Th. Lighthart; verkoop sterke drank in 't klein in beneden-, voor- en achterlokaal; 1916 ingetrokken.
 • 1910 Jac. Feller; aanbrengen gasballon.
 • 1920 A. Nijdam; plaatsen etalage.
 • 1927 A. Nijdam; aanbrengen zonnescherm.
 • 1928 A. Nijdam; aanbrengen uithangborden.
 • 1939 A. Nijdam; maken automatiek en aanbrengen lichtbak. Aannemer Th. Dekker.
 • 1954 P.M. van Wijk; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1956 Nrs. 84, 84 boven onbewoonbaar verklaard.
 • 1956 P.M. van Wijk; aanbrengen noodetalage.
 • 1957 P.M . van Wijk; slopen bestaande pand en uitbreiden winkelpand nr. 86 als winkelruimte met bovenwoning.
 • 1959 P.M . van Wijk; verbouwen nrs. 84, 86, 88. Architect H.J. Hermans.
 • 1976 Fa. P.M . van Wijk; uitbreiden winkelmagazijn nrs. 84, 86, 88 en achtergevel van het monument Nieuwe Noord nr. 29. • Grote Noord 86
  HDS

  Geveltekening 1944-1978


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 86
 • Bewoners
 • 1912 J. Vermande jr., boekhandelaar en boekdrukker
 • 1920 Vermande en Zn., boekhandel en drukkerij
 • 1928 Vermande en Zn., boekhandel en drukkerij
 • 1949 P.M. van Wijk, borstelwerk, lederwaren, tel. 4079
 • 1949 P.M. van Wijk, voorzitter van de Nederlandse Reisvereniging afdeling Hoorn; secretaris van de Lawn Tennisvereniging Toss; tel. 4079
 • 1964 P.M. van Wijk
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Vermande en Zn.; aanbrengen zonnescherm en uithangteken.
 • 1918 Fa. Vermande en Zn.; plaatsen gasmotor van 5 PK.
 • 1919 Boek- en Handelsdrukkerij J. Vermande en Zn.; verbouwen perceel zijde Nieuwe Noord.
 • 1940 Fa. P.M. van Wijk; verbouwen nrs. 86, 88 tot woon- en winkelhuis. Architect H. J. Hermans.
 • 1957 P.M. van Wijk; slopen bestaand pand en uitbreiden winkelpand nr. 86 als winkelruimte met bovenwoning.
 • 1959 P.M . van Wijk; verbouwen nrs. 84, 86, 88. Architect H.J. Hermans.
 • 1976 Fa. P.M . van Wijk; uitbreiden winkelmagazijn nrs. 84, 86, 88 en achtergevel van het monument Nieuwe Noord nr. 29. • Grote Noord 88
  HDS

  Geveltekening 1944-1978


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 88
 • Bewoners
 • 1920 A. Laverman, tabakskerver
 • 1928 J. Vermande, boekdrukker, uitgever
 • 1964 P.M. van Wijk
 • 1981 H.J. van Wijk
 • Gebeurtenissen
 • 1940 Fa. P.M. van Wijk; verbouwen nrs. 86, 88 tot woon- en winkelhuis. Architect H. J. Hermans.
 • 1959 P.M . van Wijk; verbouwen nrs. 84, 86, 88. Architect H.J. Hermans.
 • 1976 Fa. P.M . van Wijk; uitbreiden winkelmagazijn nrs. 84, 86, 88 en achtergevel van het monument Nieuwe Noord nr. 29. • Grote Noord 90
  HDS

  Geveltekening 1944-1979


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 90 | speelgoedwinkel
 • Bewoners
 • 1912 J.W. Schuld, winkelier
 • 1920 W. Schuld, parapluies en fijne lederwaren
 • 1928 W. Schuld, koopman en winkelier in lederwaren
 • 1949 Fa. Willem Schuld. lederwaren, reisartikelen, bijouterieën, parapluies
 • 1949 H.N.A.J. Schuld, winkelier (h)
 • 1964 H.B.J. Schuld
 • 1981 H.B.J. Schuld
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Theod. Vet Pz.; uitbreiden winkel en maken nieuwe voorpui. Architect J.C. Posch.
 • 1908 W. Schuld; aanbrengen twee booglampen.
 • 1927 W. Schuld; aanbrengen zonnescherm.
 • 1932 H.J. Schuld; uitstallen van winkelgoederen op de stoep.
 • 1935 Fa. W. Schuld; uitstallen van winkelgoederen op de stoep.
 • 1938 Fa. W. Schuld; vergunning 1935 wordt ingetrokken.
 • 1960 Joh.J. Schuld; verbouwen perceel.
 • 1968 H.J. Schuld; verbouwen perceel. • Grote Noord 92-94
  HDS

  Geveltekening 1944-1980


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 92, 94 | damesmodezaak nr. 94 beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 92
 • 1912 Jac. van Groenou, meubelmaker
 • 1920 Fa. A. van Groenou, meubelmakers
 • 1928 Jac. Strengman, rijwielhandelaar
 • 1949 K. van der Lee
 • nummer 92 rood
 • 1928 D.K. Smits, banketbakkersbediende
 • 1928 Joh. van Berkum, timmerman
 • nummer 94
 • 1912 J. H. Wiehoff, in mantels en manufacturen
 • 1912 J. G. Wiehoff, in mantels en manufacturen
 • 1928 H.H.J. Schulte, winkelier in damesmantels
 • 1949 Modehuis Schulte. dameskleding, dameshoeden. tel. 4570
 • 1949 H.H.J. Schulte, manufacturier (h); voorzitter van het R.K. Parochiaal Armbestuur; secretaris van het college van regenten van het Sint Pietershof; tel. 4570
 • 1964 H.H.J. Schulte
 • 1981 K. van der Lee
 • Gebeurtenissen
 • 1906 J. van Groenou; aanbrengen zonneschermen.
 • 1919 Ontheffing artikel 10 voor nr. 94.
 • 1924 H. Kaldenbach; verbouwen perceel.
 • 1927 H. Schulte; aanbrengen twee zonneschermen nrs. 92, 94.
 • 1953 H. Schulte; verbouwen nrs. 92, 94 en Nieuwe Noord nrs. 33, 35.
 • 1955 H.E. Schulte namens H. J. J. Schulte; verbouwen etalages nrs. 92, 94.
 • 1969 K. van der Lee; verbouwen en vergroten nrs. 92, 94.
 • 1977 K. van der Lee; verbouwen winkel nrs. 92, 94. • Grote Noord 96
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1981


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 96 | meubelzaak beeldbepalend zie Nieuwe Noord nr. 37.
 • Bewoners
 • 1912 H. Veldkamp, confiseur
 • 1920 H. Schulte, manufacturier
 • 1920 H. Veldkamp, banketbakker
 • 1920 G. Wiehoff
 • 1928 Joh. de Jong, banketbakker
 • 1949 Banketbakkerij C.P. Stam (? zie 98), tel. 4029
 • 1949 J. de Jong. banketbakker (h)
 • 1964 C.P. Stam
 • Gebeurtenissen
 • 1926 J. de Jong; verkoop van alcoholvrije drank in de winkel en woonkamer en uitbreiding bakkerij.
 • 1927 J. de Jong; aanbrengen zonnescherm.
 • 1941 Joh. de Jong, banketbakker; aanschrijving om de noordelijke zijmuur der bovenverdieping en de voorgevel van Nieuwe Noord nr. 37 af te breken en zonodig opnieuw op te metselen.
 • 1941 W. Tonneman namens Joh. de Jong; verbouwen Nieuwe Noord nr. 37.
 • 1955 C.P. Stam; oprichten banketbakkerij.
 • 1971 Zaanlandse Schoenhandel N.V.; veranderen en samenvoegen van de winkelpanden nrs. 96, 98, 100.
 • 1975 Zaanlandse Schoenhandel N.v.; vergroten van het magazijn bij de winkelruimte • Grote Noord 98
  HDS

  Geveltekening 1944-1981


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 98 | schoenenwinkel
 • Bewoners
 • 1912 J. Pels, koopman
 • 1920 H. Joosten, glashandelaar
 • 1920 Pels en Co., glashandelaren
 • 1928 A. Vleeschdraager, winkelier in ijzerwaren
 • 1928 'De Magneet' in ijzerwaren en radio-artikelen
 • 1949 Kleermakerij C. Stam (v.h. P. Verheus)
 • 1949 C. Stam, kleermaker (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1904 Th. Vet Pz.; vernieuwen winkelpui en stoep.
 • 1908 J. Pels; verbouwen perceel.
 • 1936 A. Vleeschdraager; aansluiten perceel aan het gemeenteriool.
 • 1940 N.V. Zaanlandse Schoenhandel; verbouwen perceel. Architect S.W.Langius.
 • 1958 N.V. Zaanlandse Schoenhandel v/h A. de Vries; verbouwen nrs. 98,100. Architect J. Koorn.
 • 1971 Zaanlandse Schoenhandel N.V.; veranderen en samenvoegen van de winkelpanden nrs. 96, 98, 100. • Grote Noord 100
  HDS

  Geveltekening 1944-1982


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 100
 • Bewoners
 • 1912 R.H.A. Renckens, in manufacturen
 • 1920 R.H.A. Renckens, in manufacturen
 • 1928 A. de Vries, Hoornsche Schoenhandel
 • 1928 D. Feenstra, winkelier in schoenen
 • 1949 Hoornsche Schoenenhandel v/h A. de Vries, tel. 4767
 • 1949 W. Ortelee, winkelbediende
 • Gebeurtenissen
 • 1905 R.H.A. Renckens; aanbrengen zonnescherm.
 • 1910 R.H.A. Renckens; maken riolering uitkomende in Nieuwe Noord nr. 41 naar het gemeenteriool in het Nieuwe Noord.
 • 1927 R.H.A. Renckens; aanbrengen zonnescherm.
 • 1928 N.V. Zaanlandse Schoenhandel; nieuw bouwen nr. 100. Architect S.W. Langius.
 • 1929 D. Feenstra; aanbrengen zonnescherm.
 • 1934 A. de Vries; aanbrengen lichtreclame.
 • 1938 D. Feenstra; aanbrengen zonnescherm.
 • 1958 N.V. Zaanlandse Schoenhandel v/h A. de Vries; verbouwen nrs. 98,100. Architect J. Koorn.
 • 1971 Zaanlandse Schoenhandel N.V.; veranderen en samenvoegen van de winkelpanden nrs. 96, 98, 100. • Grote Noord 102
  HDS

  Geveltekening 1944-1983


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 102 | opticien beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 102
 • 1912 L.B.M. Ruttenberg, winkelier
 • 1912 Firma J. Ruttenberg & Zn
 • 1920 L.B.M. Ruttenberg, winkelier en opticien
 • 1928 L.B.M. Ruttenberg, winkelier huish. artikelen en brillen
 • 1928 A.J.A. Leistikow, onderwijzeres
 • 1949 Fa. J. Ruttenberg en Zn., opticien, tel. 4185
 • 1949 J.C.A.M. Ruttenburg, opticien (h); secretaris van het R.K. Parochiaal Armbestuur; tel. 4185
 • 1949 M.G.C. Ruttenberg-Lippits, voorzitster van de Sint Elisabethvereniging; tel. 4185
 • 1964 A.P.T.G. Ruttenberg
 • 1981 J.C.A.M. Ruttenberg
 • nummer 102 rood
 • 1920 Mej. M. Kruisman, onderwijzeres
 • 1928 M. C.A. Kruisman, onderwijzeres
 • 1949 W.P. Sluiter. boekbinder (h)
 • 1964 T. Sluiter-v.d. Leek
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Ruttenberg en Zn.; herstellen stoep en put en aanbrengen zonnescherm.
 • 1930 Fa. B.L.M. Ruttenberg en Zn.; verbouwen perceel.
 • 1935 E. Nannings; plaatsen wc met aansluiting op gemeenteriool.
 • 1967 Fa. J. Ruttenberg en Zn.; vernieuwen onderpui winkel.
 • 1969 J. Ruttenberg; verbouwen perceel.
 • 1973 J. Ruttenberg; verbouwen bovenwoning. • Grote Noord 104
  HDS

  Geveltekening 1944-1984


  Grote Noord nr. 104

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 104 | brasserie monument
 • Pandbeschrijving
  Diep hoekpand onder oud zadeldak. Gevel gemoderniseerd. Gevelsteen: 'In de twe vergulde Hofd'. XVII.
  In dit pand vergaderde waarschijnlijk de gecommitteerde Raad van West-Friesland na haar instelling in 1573. De gevelsteen gerestaureerd.
 • Bewoners
 • 1912 C. Wassenaar, winkelier
 • 1920 C. Wassenaar, ijzerhandel
 • 1928 C. Wassenaar, winkelier in ijzerwaren
 • 1949 Cafetaria Foko, tel. 4938
 • 1949 G.H.J. Mels, typograaf
 • 1981 C. Fonk
 • Gebeurtenissen
 • 1906 C. Wassenaar; aanbrengen rolzonnescherm.
 • 1908 C. Wassenaar; stallen van een paard in het perceel Nieuwe Noord nr. 47 en dit perceel aansluiten op het gemeenteriool.
 • 1930 N.V. Unie Winkel Mij. te Schiedam; verbouwen perceel en toestemming het pand aan de woonfunctie te onttrekken. Architect J.D. Postma te Deventer.
 • 1930 N.V. Unie Winkel Mij. te Schiedam; aanbrengen ijzeren reclamebord.
 • 1933 C. Wassenaar; wordt vergunning geweigerd voor het uitstallen van koopmansgoederen in de Duinsteeg en Nieuwe Noord.
 • 1934 C. Wassenaar; plaatsen van drie handwagens op het Nieuwe Noord.
 • 1938 N.V. Uniewinkel; aanbrengen twee lichtbakken en een zonnescherm.
 • 1941 H. Hartog; aanschrij ving het zandsteenwerk en de daaronder gelegen bewerkte houten lijst aan de voorgevel van Nieuwe Noord nr. 45 te herstellen en opnieuw aan het metselwerk te verankeren.
 • 1943 G. Fonk en Co; maken van een doorgang en wc en aansluiting op het gemeenteriool, oprichting van een inrichting van consumptieijs. Aannemer timmer- en meubelfabriek M . J. Droste te Amsterdam.
 • 1944 F. Harkema; verlof B.
 • 1945 F. Harkema; verbouwen zijgevel. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1949 G. Fonk; verlof A in het benedenvoorlokaal.
 • 1950 G. Fonk; uitbreiden toiletten. Aannemer J.H. Peerdeman.
 • 1951 Fa. Fonk en Kolder (cafetaria 'Foko'); aanbrengen reclamebord aan de zijgevel.
 • 1953 G. Fonk; verbouwen perceel; restaureren gevels Nieuwe Noord, Duinsteeg en Grote Noord. Architect J. Koorn.
 • 1958 G. Fonk; uitbreiden consumptieijsbedrijf. C.M. Kolder; verbouwen voorgevel en cafetaria.
 • 1961 C.M. Kolder; verbouwen voorgevel en cafetaria. G. Fonk; veranderen gevel; aanbrengen kelder;
 • 1975 G. Fonk; veranderen gevel; aanbrengen kelder; bestemming lunchroom, restaurant en vergaderruimte. 122 Grote Noord • Grote Noord 106

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Voorheen Nieuwe Noord 49. Voormalig adres Nieuwe Noord 49 is GM. Grote Noord 106 is BBP
  HDS

  Geveltekening 1944-1985


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 106 | warenhuis zie Nieuwe Noord nr. 49
 • Bewoners
 • 1912 J.J. van Brederode, in rijwielen en naaimachines
 • 1920 J. Feller, winkelier
 • 1928 Jb. Feller, koopman, en winkelier in galanterieën
 • 1949 Jac. Feller, huishoudelijke artikelen, speelgoederen
 • 1949 J. Feller, winkelier in galanterieën
 • 1964 P. Feller
 • Gebeurtenissen
 • 1907 A. Houdijk; leggen spruit.
 • 1910 Fa. D. van Brederode; aanbrengen uithangbord.
 • 1927 Jac. Feller; aanbrengen zonnescherm.
 • 1929 Jac. Feller; verbouwen nrs. 106,108. Architect H.J. Cramer.
 • 1932 Jac. Feller; verbouwen nrs. 106, 108; praktisch nieuwbouw, alleen de zijgevels bestaand. Architect H.J. Cramer.
 • 1934 Jac. Feller; verbouwen en bouwen van een bovenwoning, pakhuis aan het Nieuwe Noord nr. 49.
 • 1935 J.Feller; uitstallen van winkelgoederen op de stoep voor de nrs. 106, 108.
 • 1938 Jac. Feller; aanbrengen zonnescherm nrs. 106,108.
 • 1938 Jac. Feller; plaatsen van kisten en het uitpakken daarvan en plaatsen van een handwagen voor Nieuwe Noord nr. 49.
 • 1943 Vergunning 1935 ingetrokken.
 • 1947 Jac. Feller; uitstallen van winkelgoederen op het trottoir voor nrs. 106, 108.
 • 1953 Jac. Feller; aanbrengen neon lichtreclame nr. 106.
 • 1972 Fa. Jac. Feller; aanbrengen lichtbak nrs. 106, 108.
 • 1977 Fa. Jac. Feller; maken winkelruimte op de eerste verdieping. • Grote Noord 108
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1985


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 108
 • Bewoners
 • 1920 Jan Feller, in goud en zilver
 • 1964 P. Feller
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A. Bluissen; aanbrengen zonnescherm.
 • 1910 A. Flentrop; aanbrengen zonnescherm.
 • 1911 G.J.M. Lippits; bierverlof in de winkel met daarachter gelegen kamer.
 • 1912 G. Lippits; intrekken bierverlof; H. van Doorn krijgt melkverlof in het benedenvoorlokaal en daarachter gelegen lokaliteit; wordt in 1913 ingetrokken.
 • 1913 C.A. van Meurs; melkverlof; wordt in 1919 ingetrokken.
 • 1922 Jb. Feller; onttrekken van het perceel aan de woonfunctie op voorwaarde dat Kuil nr. 34 tot woning wordt verbouwd.
 • 1929 Jac. Feller; verbouwen nrs. 106,108. Architect H.J. Cramer.
 • 1932 Jac. Feller; verbouwen nrs. 106, 108; praktisch nieuwbouw, alleen de zijgevels bestaand. Architect H.J. Cramer.
 • 1938 Jac. Feller; aanbrengen zonnescherm nrs. 106,108.
 • 1971 Fa. J. Feller; innemen van 4 m˛ gemeentegrond.
 • 1973 Fa. Feller; aanbrengen lichtreclame. • Grote Noord 110
  HDS

  Geveltekening 1944-1986


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 110 | kledingzaak
 • Bewoners
 • 1912 W. de Vries, winkelchef Albert Heijn
 • 1920 Albert Heijn, in kruideniers- en grutterswaren
 • 1920 V.J. Molenaar, filiaalhoudster Albert Heijn
 • 1928 H.J. Best, kruideniersbediende
 • 1928 F. Kroone, winkelhouder Albert Heijn
 • 1928 Filiaal Albert Heijn
 • 1949 Albert Heijn, kruidenierswaren, tel. 4956
 • 1949 F. Kroone, filiaalhouder Albert Heijn
 • 1949 A.J. Kroone, penningmeesteresse van de Hoornse Jeugdraad; tel. 4956
 • 1964 G.N. Vriend
 • 1981 A.L. Brüggemann
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A. Heijn; verbouwen perceel en bewoonbaarverklaring.
 • 1906 A. Heijn; aanbrengen zonnescherm.
 • 1924 Albert Heijn N.V.; slopen pakhuis achter nr. 110 en ter plaatse bouwen nieuw pakhuis.
 • 1927 T. Kroone; aanbrengen zonnescherm.
 • 1935 Albert Heijn N.V.; verbouwen perceel.
 • 1938 Albert Heijn N.V.; aanbrengen zonnescherm.
 • 1959 Albert Heijn N.V.; wijzigen begane grondindeling en voorgevel en maken van een douche en wc op de eerste verdieping.
 • 1964 Albert Heijn N.V.; vernieuwen woongedeelte.
 • 1974 Fa. Brüggemann; veranderen winkelpui. • Grote Noord 112
  HDS

  Geveltekening 1944-1987


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 112 | stoffenwinkel
 • Bewoners
 • 1912 J. Oosterchrist, magazijn van herenkleding
 • 1920 Oosterchrist, confectiehandelaar
 • 1928 J. Oosterchrist, koopman in gemaakte kleding
 • 1949 C.V. v/h R. Baarsma, grossier in manufacturen, tel. 4654
 • 1949 H. Leiker, leerling-verpleegster
 • 1949 P. Leiker, filiaalhouder
 • 1949 T. Leiker, verpleegster
 • 1964 A. Wijbenga
 • 1981 A. Wijbenga
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Oosterchrist; verbouwen gevel; aanbrengen zonneschermen en reclamebord.
 • 1919 J. Oosterchrist; herstel riolering.
 • 1947 Wed. Oosterchrist; verbouwen beneden pui. Architect V.J. Polman.
 • 1956 N.V. Handelsvereniging v/h R. Baarsma; verbouwen perceel.
 • 1963 N.V. v/h R. Baarsma; uitbreiden en wijzigen perceel; onder andere amoveren zijde Nieuwe Noord en ter plaatse bouwen een uit twee lagen bestaand bedrijfsgedeelte. Architect W. J. Adema te Franeker. • Grote Noord 114
  HDS

  Geveltekening 1944-1988


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 114 | bloemenwinkel
 • Bewoners
 • 1912 A. de Jong, winkelier
 • 1920 R. Eilander, winkelier
 • 1920 D. Osinga, goudsmid
 • 1928 J.P. Koppies, winkelier in goud en zilver
 • 1949 J.P. Koppies, goud en zilver, horloges
 • 1949 J.P. Koppies, winkelier in goud en zilver (h)
 • 1964 C. Koppies-Overman
 • Gebeurtenissen
 • 1906 H. Kroon D z.; aanbrengen rolzonnescherm en twee uithangtekens voorstellend rollen tabak.
 • 1915 G. Langereis; aanbrengen markies en uithangbord.
 • 1927 J.P. Koppies; aanbrengen zonnescherm.
 • 1938 Joh.P. Koppies; aanbrengen zonnescherm.
 • 1949 J.P. Koppies; verbouwen onderpui en perceel. Aannemer Th. Dekker.
 • 1968 R.J. van Gasteren; verbouwen perceel. • Grote Noord 116
  HDS

  Geveltekening 1944-1989


  Grote Noord nr. 116

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 116 | antiquair monument
 • Pandbeschrijving
  Smal pand waarvan de gevel door een ingezwenkte halstop wordt beëindigd met rococo kuif stuk. Dit laatste XVIII C.
 • Bewoners
 • 1912 B.R. Jongbloed, coiffeur
 • 1920 R.Flart, coiffeur
 • 1928 R. Flart, coiffeur
 • 1949 G. Molenaar, goudsmid
 • 1964 G. Molenaar
 • 1981 K. Molenaar
 • Gebeurtenissen
 • 1900 B.R. Jongbloed; plaatsen gasballon aan de voorgevel.
 • 1905 B.R. Jongbloed; aanbrengen uithangbord.
 • 1935 W.W. de Boer; aanschrijving de gevel te restaureren.
 • 1935 De gevel is tot op de puibalk afgebroken en met de oude stenen onder een mindere helling opgetrokken, thans echter zonder pleisterlaag.
 • 1954 J.J. Pauw; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1957 J.J. Pauw; aanschrijving de gebreken op te heffen.
 • 1968 Aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1969 Aanschrijving voorgevel te restaureren.
 • 1972 K. Molenaar; vergroten en veranderen woning.
 • 1979 K. Molenaar; restaureren voorgevel. • Grote Noord 118
  HDS

  Geveltekening 1944-1990


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 118 | kledingzaak
 • Bewoners
 • 1912 B.J.M. Hermes, winkelier
 • 1920 B. Hermes, in manufacturen
 • 1928 B.J.M. Hermes, manufacturier
 • 1949 B. Hermes, tricotages, bandages, kousen, corsetten, lingerie
 • 1949 B.J.M. Hermes, manufacturier (h)
 • 1964 M.A. Hermes
 • Gebeurtenissen
 • 1905 M.R.G. Lippits; aanbrengen zonneschermen.
 • 1916 B. Hermes; verbouwen perceel; de voorgevel wordt verbouwd en B. Hermes krijgt ontheffing van artikel 14 sub b in verband met de trap. Architect V. Deen.
 • 1970 A.P.F. Kockx; vergroten dagverblijf achter de winkel.
 • 1974 A.P.F. Kockx; veranderen en vernieuwen winkelpui. • Grote Noord 120
  HDS

  Geveltekening 1944-1991


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 120 | wolhandel
 • Bewoners
 • 1912 W.J.A. Lippits, winkelier
 • 1920 Fa. Waterdrinker & Gerver, elektrotechnisch bureau
 • 1928 H.F. Dijkstra, modiste
 • 1949 Speciaal Stoffenhuis (J.K. Grimberg), tel. 4539
 • 1949 J.K. Grimberg, manufacturier
 • Gebeurtenissen
 • 1905 W. Lippits; aanbrengen zonneschermen.
 • 1909 W.J.A. Lippits; verbouwen nr. 120 en Nieuwe Noord nr. 57; aanbrengen twee uithangborden. Architect M.J.A. Lippits te Amsterdam.
 • 1910 W.J.A. Lippits; verbouwen nr. 120 en Nieuwe Noord nr. 57; aanbrengen twee uithangborden. Architect M.J.A. Lippits te Amsterdam.
 • 1919 W.J.A. Lippits; verbouwen perceel en ontheffing van artikel 10.
 • 1924 W. Lippits; aanbrengen stoep Nieuwe Noord nr. 59.
 • 1924 W. Lippits; verbouwen bovengevel.
 • 1932 J.W. Lippits; aanbrengen van vier reclamevlaggen aan de gevel.
 • 1934 J.W. Lippits; maken aansluiting aan het gemeenteriool.
 • 1934 J.W. Lippits; verbouwen Nieuwe Noord nr. 57. Architect M.J.A. Lippits te Amsterdam.
 • 1935 J. Lippits; gedeeltelijk vernieuwen stoep. Aannemer E. Nannings.
 • 1938 J.W. Lippits; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 J.W. Lippits; aanbrengen zonnescherm.
 • 1958 J.W. Lippits; verbouwen van Nieuwe Noord nr. 59 onder andere de voorgevel. Aannemer P. van Duimen.
 • 1971 Fa. Schouten; gebruiken van 1 m2 gemeentegrond.
 • 1973 S. Schouten en Zn.; aanbrengen lichtbak.
 • 1974 P. Schouten; vergroten winkelpand.
 • 1976 P. Schouten; verhogen kap van de woning. Architect R. Verberne.
 • 1977 P. Schouten; verbouwen voorgevel onder andere winkelpui en de luifel. • Grote Noord 122
  HDS

  Geveltekening 1944-1992


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 122 | herenmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 H. Wilmes, meubelfabrikant
 • 1920 W.J.A. Lippits, schoenhandel
 • 1928 L. de Lange, winkelier
 • 1928 N.V. v/h W. Lippits, in schoenen en herenmode
 • 1949 Hoogenbosch N.V., schoenenhandel, tel. 4236
 • 1949 L. de Lange, bedrijfsleider schoenenhandel (h); pedicure, tel. 4236
 • 1949 H.P. van Doorn, sous-chef schoenenzaak
 • 1964 J.W. Lippits
 • 1981 M.P.M. Lippits
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H. Wilmes; aanbrengen zonnescherm.
 • 1919 W. Lippits; verbouwen perceel.
 • 1927 W. Lippits; aanbrengen zonnescherm.
 • 1928 N.V. v/h W. Lippits; aanbrengen reclamebord.
 • 1932 N.V. Nederlandsche Schoenindustrie v/h Gebr. Hoogenbosch; aanbrengen uithangbord.
 • 1934 N.V. Nederlandsche Schoenindustrie v/h Gebr. Hoogenbosch; aanbrengen lichtbak aan de gevel.
 • 1938 Fa. Hoogenbosch; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 Fa. Hoogenbosch; aanbrengen zonnescherm.
 • 1954 J.W. Lippits; verbouwen perceel. Architect H.E. Schulte te Utrecht.
 • 1964 Fa. Lippits; aanbrengen lichtreclame 'Lippits Herenmode'.
 • 1972 Fa. Lippits; aanbrengen lichtreclame.
 • 1977 J.W. Lippits; wijzigen winkelindeling. • Grote Noord 124
  HDS

  Geveltekening 1944-1993


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 124 | patisserie
 • Bewoners
 • 1912 J.J. Droog, banketbakker
 • 1928 H.A. van Zeelst, winkelier in schoenen, hoeden en petten
 • 1949 Schoenenhuis van Zeelst, herenhoeden en petten, tel. 4457
 • 1949 H.A. van Zeelst, schoenwinkelier (h)
 • 1964 J.Burger
 • Gebeurtenissen
 • 1905 N. Mol Gz.; aanbrengen zonnescherm.
 • 1906 N. Mol Gz.; oprichten bakkerij en hete luchtoven voor koek- en banketbakkerij.
 • 1906 J.J. Droog; bierverlof; in 1914 ingetrokken.
 • 1908 J.J. Droog; aanbrengen rolscherm.
 • 1911 J J. Droog; aanbrengen uithangbord.
 • 1914 R. Bossert; verplaatsen reclamebord van nr. 81 naar nr. 124 en aanbrengen zonnescherm.
 • 1928 H. van Zeelst; verbouwen perceel.
 • 1961 K.K. Haasnoot namens J. van Zeelst; verbouwen winkelpand.
 • 1971 Th. Korse; verbouwen woning en aanbrengen lichtbak.
 • 1972 Th. Korse; veranderen winkel met berging. • Grote Noord 126
  HDS

  Geveltekening 1944-1994


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 126 | juwelier
 • Bewoners
 • 1912 Wed. G. Wesselman, bakkerij
 • 1920 Fa. Wed. G. Wesselman, brood- en koekbakkerij
 • 1928 H.J. Welser, bakkersknecht
 • 1928 J. F. Wesselman, broodbakker
 • 1949 Broodbakkerij J.F. Wesselman
 • 1949 J.E.C. Wesselman
 • 1964 D. Visser
 • 1981 G.W. Beijsens
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Wed. G. Wesselman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1936 J.F. Wesselman en Mej. J.E.C. Wesselman; aanschrijving de voorgevel te verankeren, de kap te herstellen en de scheuren te repareren.
 • 1955 D. Visser; gedeeltelijk slopen en verbouwen perceel aanbrengen wc. • Grote Noord 128
  HDS

  Geveltekening 1944-1996


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 128 | slagerij zie Nieuwe Noord nr. 63
 • Bewoners
 • 1912 S. Wever, vleeshouwer
 • 1920 J.J. Pauw, slager
 • 1920 Wed. J. Wigmans
 • 1928 J.J. Pauw, slager
 • 1949 J.J. Paauw, slagerij, tel. 4170
 • 1949 J.J. Paauw, slager (h)
 • 1964 J.J. Pauw
 • Gebeurtenissen
 • 1902 S. Wever; aanbrengen zonnescherm.
 • 1924 J.J. Pauw; verbouwen Nieuwe Noord nr. 63.
 • 1924 J.J. Paauw; aanschrijving om de bouwvallige delen van Nieuwe Noord nr. 63 te slopen zodra de bewoners van het perceel een andere woning hebben betrokken.
 • 1925 J.J. Paauw; verbouwen Nieuwe Noord nr. 63; gewijzigd plan; aanbrengen stoep voor de ingangsdeur naar de etage. Architect V.Deen. Benedenwoning wordt slachtplaats/werkplaats.
 • 1929 J.J. Paauw; verbouwen perceel onder andere de gevel. Architect V. Deen.
 • 1963 J.J. Paauw; verbouwen perceel.
 • 1963 J. Paauw; veranderen interieur winkel.
 • 1972 J.J. Paauw; veranderen woning.
 • 1973 J.J. Paauw; vernieuwen en veranderen winkelpui, aanbrengen lichtreclame. • Grote Noord 130
  HDS

  Geveltekening 1944-1997


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 130 | kledingzaak
 • Bewoners
 • 1912 Mej. E.C. Gritters, hoofd gem. bewaarschool
 • 1912 P. Kroon Pz., goud en zilver, kashouder en agent brandassurantie 'Vesta'
 • 1920 P. Kroon Pz., in goud en zilver
 • 1928 P. Kroon, winkelier in goud en zilver
 • 1928 P. M. Veenstra, dierenarts
 • 1949 B.C. de Vries, parfumerieën, tel. 4950
 • 1949 Hoornse Autorijschool
 • 1949 G.C. Trigallez, mecanicien
 • 1949 B.C. de Vries, winkelier in parfumerieën
 • 1964 W.H. A. van Meurs
 • Gebeurtenissen
 • 1905 P. Kroon Pz.; aanbrengen zonnescherm.
 • 1930 B. de Vries; afbreken perceel; bouwen nieuw pand; in wordt een voltooiings- en bewoonbaarverklaring afgegeven.
 • 1931 B. de Vries; aanbrengen lichtbak en zonnescherm.
 • 1933 B. de Vries; veranderen gevel aan het Nieuwe Noord. Aannemer W. Tonneman.
 • 1937 B. de Vries; aansluiten afvoer voor menagewater naar het gemeenteriool.
 • 1961 B. de Vries; wijzigen achtergevel.
 • 1973 M. Majoor; aanbrengen zonnescherm. • Grote Noord 132-134
  HDS

  Geveltekening 1944-1995


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 132, 134 | drogist
 • Bewoners
 • nummer 132
 • 1912 E.A. Oostermeijer, manufacturier
 • 1920 Erven H. Oostermeijer, in manufacturen
 • 1964 P. Eilander
 • nummer 134
 • 1912 R. Eilander, winkelier
 • 1928 R. Eilander, winkelier
 • 1928 De Jong en Eijlander, luxe en huishoudelijke artikelen
 • 1949 Jong & Eilander, luxe en huishoudelijke artikelen, tel. 4798
 • 1949 R. Eilander. winkelier in huishoudelijke artikelen (h); penningmeester van het bestuur van de Handelsavondschool. het bestuur van het Instituut voor Middenstandsontwikkeling; tel. 4798
 • 1949 G. Eilander, verpleegster
 • 1964 P. Eilander
 • 1981 L.M.J. Maassen
 • Gebeurtenissen
 • 1905 K. de Jong Jz.; verwijderen van een stenen pomp en hiervoor een ijzeren pomp stellen tegen de gevel en aanbrengen zonnescherm nr. 134.
 • 1906 Fa. de Jong en Eilander; leggen spruit voor afvoer menagewater naar het gemeenteriool en uitstallen winkelgoederen op de stoep voor nr. 134.
 • 1907 Fa. de Jong en Eilander; aanbrengen ballon voor gaslicht aan de gevel nr. 134.
 • 1908 Fa. de Jong en Eilander; aanbrengen rolzonnescherm nr. 134.
 • 1910 Fa. de Jong en Eilander; verbouwen onderpui nr. 134.
 • 1928 Fa. de Jong en Eilander; onttrekken aan de woningdoeleinden nr. 132 en verbouwen pand tot winkel en magazijn. Architect H.J. Cramer.
 • 1929 Fa. de Jong en Eilander; aanbrengen rolzonnescherm nrs. 132, 134.
 • 1929 Fa. de Jong en Eilander; vergunning 1906 voor uitstallen van waren ingetrokken.
 • 1932 Fa. de Jong en Eilander; uitstallen van winkelgoederen op de stoep van nr. 134.
 • 1950 R. Eilander; maken bovenwoning nr. 132. Bewoonbaarverklaring in 1951. Architect H.J. Cramer.
 • 1969 N.V. Simon de Wit, Zaandam; verbouwen perceel en aanbrengen neonlichtreclame en oprichten supermarkt. Architect Jan Plas te Purmerend. • Grote Noord 136
  HDS

  Geveltekening 1944-1998


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 136 | stoffenzaak
 • Bewoners
 • 1912 C. Scholleé jr., winkelier in sigaren
 • 1920 J.C.C. Dell, winkelier in sigaren enz
 • 1920 S. Bloemhof & Co., exploitanten van sigarenmagazijnen
 • 1928 J.P. Maas, banketbakker
 • 1949 J. Haakman, naaimachines, tel. 4421
 • 1949 Borduurinrichting W. Govers, tel. 4313
 • 1949 W. Govers, handel in granen, fourage, meel, tel. 4313
 • 1949 W. Govers, fouragehandelaar (h)
 • 1949 J.A. Haakman, winkelier in naaimachines (h)
 • 1964 J.C.G. Postma
 • 1981 D.W.Twisk
 • Gebeurtenissen
 • 1905 C. Schollee; verbouwen winkelpui.
 • 1911 C. Schollee; bouwen keuken achter het perceel.
 • 1913 C. Schollee jr.; aanbrengen uithangbord.
 • 1920 S. Bloemhof en Co; exploitatie sigarenmagazijn; aanbrengen rijwielrek.
 • 1925 J.P. Maas; oprichten koek- en banketbakkerij en verlof voor verkoop van alcoholvrije drank in de winkel en daarachter gelegen kamer.
 • 1928 C. Schollee; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1934 J. Haakman namens Joh. Brink; verbouwen voorgevel.
 • 1935 J. Haakman namens J. Brink; verbouwen verdieping en aanbrengen reclamebord.
 • 1938 J.A. Haakman; wijzigen deuren Nieuwe Noordzijde.
 • 1951 W. Govers; verbouwen perceel.
 • 1955 W. Govers; oprichten borduurinrichting.
 • 1968 D.W. Postma-Twisk; verbouwen voorgevel winkelpand. • Grote Noord 138
  HDS

  Geveltekening 1944-1999


  Grote Noord nr. 138

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 138 | damesmodezaak monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met flauw gezwenkte halsgevel met aanzet- en kuif stukken 1769. Roeden her aangebracht.
 • Bewoners
 • 1920 D. Schotsman, café-restaurant
 • 1928 P. Schoenmaker, caféhouder
 • 1949 Café-Restaurant/Dancing De Witte Engel, tel. 4189
 • 1949 P. Schoenmaker, voorzitter van de afdeling Hoorn van de Nederlandse Bond van Hotel-. Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters; tel. 4189
 • 1949 J.F. Lange, student
 • 1964 P. Schoenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1905 H. Kroon Pz.; aanbrengen zonnescherm.
 • 1919 D. Schotsman; drankvergunning voor de benedenlokaliteit met inbegrip van het toneel; ingetrokken 1932.
 • 1920 D. Schotsman; aanbrengen drie markiezen en drie zonneschermen.
 • 1921 H. Kaldenbach Azn.; vernieuwen stoep en plaatsen van twee tochtschermen op de stoep.
 • 1921 D. Schotsman verzoekt zijn vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein over te schrijven op naam van Uilkje Keijzer, echtgenote van L. Bakker.
 • 1921 L. Bakker; aanbrengen mechanisch zonnescherm.
 • 1926 P. Schoenmaker; verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank in de voor- en achterzaal; ingetrokken in 1932. L. Zwaan verzoekt om overschrijving van de drankvergunning op naam van P. Schoenmaker (volledige vergunning).
 • 1927 P. Schoenmaker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1929 Vereniging Oud Hoorn; restaureren voorgevel. Architecten J. en C.D. van Reijendam. Gevel wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd.
 • 1939 P. Schoenmaker; muziekvergunning in het perceel.
 • 1942 P. Schoenmaker; geven van voorstellingen in het café.
 • 1945 P. Schoenmaker; maken balklaag met plat achter het perceel.
 • 1948 Ramen verdieping zonder toestemming gewijzigd.
 • 1956 M. Cardozo; verbouwen café tot winkel.
 • 1960 M.C. Cardozo; uitbreiden perceel zijde Nieuwe Noord nr. 67.
 • 1967 M. Schoenmaker-Stam; restauratie en herstelwerkzaamheden
 • 1974 M. Cardozo; veranderen winkelpand. • Grote Noord 140
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 140 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 H.Pz. Kroon, hotelhouder café 'De Witte Engel'
 • 1920 L. de Lange (Fa. Bervoets), winkelier 'De Witte Engel'
 • 1920 Bervoets de Lange, magazijn 'De Witte Engel'
 • 1928 Magazijn 'De Witte Engel'
 • 1928 'De Witte Engel', manufactuur enz
 • 1949 Modehuis H.A. de Flart, dames- en herenmode, stoffen, tel. 4093
 • 1949 H. Wilkens, chef manufacturenzaak
 • 1964 N. Kamst
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 wordt sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en de twee daaraangrenzende zaken benevens de beide achter elkaar gelegen bovenlokalen door Jacob Zeijlemaker, opgevolgd in 1885 door Hendrik Kroon Pz.
 • 1907 H. Kroon Pz.; leggen spruit voor afvoer menagewater naar het gemeenteriool in het Breed.
 • 1919 L. de Lange; vergunning verkoop sterke drank in 't klein in de voor- en achterzaal en verbouwen perceel.
 • 1920 L. de Lange; maken café tot winkelhuis; aanbrengen privaat op de eerste verdieping en bewonen bovenverdieping en ontheffing van artikel 13c ten behoeve voor de bovenwoning.
 • 1920 H. Belt en Zn.; aanbrengen zonneschermen en marquise.
 • 1920 L. de Lange; plaatsen rijwielhek op de stoep.
 • 1921 L. de Lange; aanbrengen reclamebeschildering boven de winkelpui aan het Breed.
 • 1922 L. de Lange; aanbrengen reclamemiddel.
 • 1922 L. de Lange; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1923 L. de Lange; uitpakken van goederen op de stoep.
 • 1924 L. de Lange; uitstallen en verkopen van waren op de stoep en aanbrengen twee reclameborden, afvoer regenwater.
 • 1925 W.Th. de Flart; verbouwen perceel en afbreken van de luifel aan de zijde Grote Noord.
 • 1925 W.Th. de Flart; veranderen gevel. Aannemer J. Appel.
 • 1925 Uitstallen van winkelgoederen aan de zijde van het Breed.
 • 1927 W.Th. de Flart; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1932 Gevels worden totaal verbouwd.
 • 1932 W.Th. de Flart; verbouwen perceel. Architect Joh. Verberne.
 • 1938 W.Th. de Flart; aanbrengen zonneschermen.
 • 1945 F. de Flart; verbouwen 2de verdieping. Aannemer D. Keetman.
 • 1946 H.A. de Flart en G. de Flart; verbouwen eerste verdieping en verplaatsen twee deurkozijnen. Aannemer D. Keetman.
 • 1966 S.M. Zeinstra namens N.v. Modehuis HB; verbouwen bestaande winkel.
 • 1976 Directie Modehuis HB; verbouwen winkelpand.
 • 1976 J.J.M. van Gils; wijzigen gevel.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeGrote Kerk
   VolgendeGrote Oost

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank