Kennisbank

Gouw

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1-3 5 7 9-15 17 19 21 23 25 27 29 31 33-35 2 4-10 12 14 16 18-20 22 24 26 28 30 32

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Gouw
HDS

Gouw, vůůr 1910

Gouw, 1982

 • Gouw
 • Straatbeschrijving
 • Gouw is de naam voor het water dat vanuit het binnen-land de stad binnenstroomde en ook wel de Tocht werd genoemd. Via Nieuwland, Gouw, Nieuwstraat, Kerkstraat, Rodesteen, Havensteeg en Nieuwendam bereikte het de Zuiderzee.
  Toen Hoorn zich tot stadje had ontwikkeld en over een kleine maar veilige haven beschikte: de Nieuwendam, bleef de Gouw een belangrijk binnenwater. De naam Gouw was in de stad gereserveerd voor het gedeelte van de huidige Gouw en de Nieuwstraat; vanaf circa 1400 werd ook de naam Waterstraat hier gebruikt. In 1420 wordt het gedeelte van het water tussen Rodesteen en een plek even voorbij de Lange Kerkstraat gedempt, zo ontstaat de huidige Kerkstraat; in 1561 volgt de demping van wat nu de Nieuwstraat heet. In 1584 werd het gedeelte tussen Nieuwsteeg en Gedempte Turfhaven overwelfd en kreeg de nieuwe straat de oude naam Gouw.
  Op de plattegrond van circa 1582 is de Gouw nog als gracht te zien.
  Langs de ongedempte Gouw, van Nicuwland tot Rodesteen, vestigden zich de voor het maatschappelijk en geestelijk leven gewichtige instellingen: de Grote Kerk, het St. Jans Gasthuis, het Hieronymieten-en St. Ceciliaklooster.
  Tussen haakjes zijn de nummers van voor 1909 • Gouw 1-3

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Gouw nrs. 1, 3; 1946-1959

 • Gouw 1-3
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 1, 3
 • Bewoners
 • 1920 Fa. S.I. de Vries, N.V. Handelsvereniging in manufacturen
 • 1928 N.V. Fa. S.I. de Vries v/h, in manufacturen en damesconfectie
 • 1949 N.V. Handelsvennootschap S.I. de Vries. confectie, manufacturen, stoffen, woninginrichting, bedden en matrassen. baby-artikelen. corsetten, tel. 4006
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd sterke drank in het klein verkocht in de gelagkamer en het winkellokaal door Willem Edel, opgevolgd in 1882 door Albert Dankelman, in 1899 opgevolgd door Simon de Vries, opgevolgd door W. Kaptein.
 • 1910 Firma S.I. de Vries; afbreken nrs. 1,3; aan de Nieuwsteegzijde moet een schutting geplaatst worden, zodanig dat voldoende ruimte overblijft voor 't passeren van rijtuigen.
 • 1910 Fa. S.I. de Vries; bouwen woon-winkelhuis. Architect A. Jacot.
 • 1910 W. Kaptein; Intrekken vergunning voor verkoop van sterke drank in het klein.
 • 1911 S.I. de Vries; maken van vier koekoeken zij de Nieuwsteeg.
 • 1912 Fa. S.I. de Vries; aanbrengen elf markiezen aan de gevel en aanbrengen uithangbord zijde Nieuwsteeg.
 • 1935 N.V. v/h S.I. de Vries; aanbrengen rijwielhek op de stoep voor nr. 3.
 • 1936 N.V. Handelsvennootschap v/h S.I. de Vries; aanbrengen vijf etalagekastjes nrs. 1, 3 en aanbrengen trottoir.
 • 1938 N.V. v/h S.I. de Vries; aanbrengen zonneschermen en plaatsen rijwielblokken voor nrs. 1,3.
 • 1940 N.V. v/h S.I. de Vries; aanbrengen lichtbak nrs. 1, 3.
 • 1943 N.V. v/h S.I. de Vries; plaatsen rijwielrek voor nr. 3.
 • 1947 N.V. v/h S.I. de Vries; verbouwen nrs. 1,3. Architect J.S. Baars te Amsterdam.
 • 1948 Aanbrengen twee wc's op de iste etage. Architect J.S.Baars te Amsterdam.
 • 1963 N.V. S.I. de Vries; wijzigen entree winkelpand nr. 1.
 • 1978 Kieft B.V . ; wijzigen gevel nr. 1. • Gouw 5
  HDS
 • Gouw 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J.H. Hackmann
 • 1920 C.G. van Houweninge, notaris
 • 1928 K. Visser, bloemist
 • 1928 Gebr. K.C. Visser, bloemenmagazijn
 • 1949 Het Gouwen Vijfje (H. Ferwerda), kunstnijverheid, bijouterieŽn, huishoudelijke artikelen. geschenken, tel. 4209
 • 1964 H.J. Tieken
 • Gebeurtenissen
 • 1903 Wed. J. Groot; leggen spruit.
 • 1911 Wed. J.H. Hackmann; plaatsen stoephekje.
 • 1911 Klacht over verzakking Gouw nr. 5 wegens bouwen perceel van de Fa. S.I. de Vries.
 • 1922 Wed. Hackmann; aanschrijving om de afvoer van menage water te verbeteren.
 • 1924 Gebr. Visser; verbouwen perceel. Architect H.J. Cramer.
 • 1937 H. Wille; uitstallen van bloemen en planten op een stellage
 • 1971 G. Tieken; veranderen en vergroten pand.
 • 1976 G. Tieken; oprichten en vernieuwen werkplaats en magazijn.
 • 1978 G. Tieken; wijzigen voorgevel. • Gouw 7
  HDS

  Gouw nr. 7

 • Gouw 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 monument
 • Pandbeschrijving
  Deftig 18de eeuws pand met rechte kroonlijst; rijk geornementeerd rond deurpartij en vensters op beide verdiepingen er boven. Wapens Velius-Codde, 1753- Stoep met smeedijzeren hek. Inwendig stuc in gang en trappenhuis; lambrizeringen, schoorsteenmantel en boezem en gesneden plafond in rechter voor- en linker achterkamer; linker voorkamer met Lodewijk XIV-plafond.
 • Bewoners
 • 1912 J.H. Mad. Brinkerink
 • 1920 F.M. Leur, rijks-veearts
 • 1928 F.M. de Leur, directeur vleeskeuringsdienst
 • 1949 H.J.T.R. Edel
 • 1949 F.M. de Leur
 • 1949 J.M. de Leur, onderwijzeres
 • 1949 G. Jansen, predikant van de Gereformeerde Kerk (onderhoudende art. 31 K.O.)
 • 1964 D.H. Buiskool
 • 1981 R.Th. J.Habes
 • Gebeurtenissen
 • 1916 F.M. de Leur; leggen afvoer spruit en maken beerput.
 • 1935 F.M. de Leur; verbouwen perceel onder andere trappenhuis. Architect Jb. Faber.
 • 1972 R.T.J. Habes; aanbrengen voorzieningen.
 • 1977 R.T.J. Habes; bouwen berging achter het perceel. • Gouw 9-15
  HDS
 • Gouw 9-15
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 9, 11, 13, 15
 • Bewoners
 • nummer 09
 • 1912 J.P.J. Tromm, winkelier
 • 1920 Mej. C. Tromm, Fa. J. Tromm in galanterieŽn
 • 1928 A.J. KnŲdgen, koopman in galanterieŽn
 • 1928 Fa. J. Tromm, firma in galanterieŽn
 • 1949 G. van Duren-van der Sluis
 • 1949 W.A. Wiebosch, landbouwkundig ingenieur
 • 1949 J.H. Wiebosch-van der Bend, secretaresse van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront, afdeling Hoorn
 • 1949 Jan W. Lippits, heren-modemagazijn, tel. 4837
 • 1964 J. Karssen-Jonkman
 • 1964 A. Westerbeek
 • nummer 11
 • 1912 J.P.J. Tromm, winkelier
 • 1920 Mej. C. Tromm, Fa. J. Tromm in galanterieŽn
 • 1928 Fa. J. Tromm, firma in galanterieŽn
 • 1949 J.W. Lippits. winkelier (h)
 • 1949 M.J.M. Lippits, assistent-accountant
 • nummer 13
 • 1912 J. Valk, depothouder S inger Maatschappij
 • 1920 Singer Maatschappij
 • 1920 J. Valk, depothouder Singer Maatschappij
 • 1928 Fa. J. Tromm, firma in galanterieŽn
 • 1949 M.C. Tromm, winkelierster
 • 1949 Fa. J. Tromm, luxe, huishoudelijke en religieuze artikelen, tel. 4483
 • 1964 C.B.J.M. Schneiders
 • 1964 W.J. Tromm
 • 1981 P.A. Planken
 • nummer 15
 • 1912 J.Tromm
 • 1920 J.Tromm
 • 1928 J.Tromm, winkelier in glas en aardewerk
 • 1964 J. Plekker
 • Gebeurtenissen
 • 1904 J. Tromm; verbouwen percelen, leggen spruit en aanbrengen zonnescherm nrs. 9, 11. Architect J. van Reijendam.
 • 1926 Chr. Dapper namens J. Tromm; plaatsen ijzeren hek op de stoep van nr. 15.
 • 1931 Th. Dekker namens Fa. Tromm; aanbrengen twee vitrines aan de gevels tussen nrs. 9-11 en 11-13.
 • 1932 Fa. J. Tromm; aanbrengen reclamebord nr. 13.
 • 1935 J. Tromm; plaatsen rijwielrek op de stoep voor nr. I I .
 • 1935 J. Tromm; plaatsen winkelgoederen op de stoepen voor nrs. 9, 11, 13, 15.
 • 1935 Fa. J. Tromm; afbreken nrs. 9, 11, 13,15 en nieuwbouwen van de nrs. 9, 11,"13", 15; er worden twee winkels, drie bovenwoningen en een pakhuis gebouwd, en twee uitgebouwde etalagekasten in de schutting gemaakt.
 • 1936 Fa. J. Tromm; aanbrengen stoep voor nrs. 9, 11, 13, 15 en voltooiingsverklaring en bewoonbaarverklaring voor het nieuw gebouwde huis nrs. 9, 11, 13, 15.
 • 1937 Fa. J. Tromm; plaatsen winkelgoederen op het trottoir voor nr. 13.
 • 1960 Fa. J. Tromm; bouwen magazijn achter nr. 13.
 • 1967 J. Tromm; vergroten warenhuis nr. 13. Architect W.A. Loomans.
 • 1971 J. Tromm's warenhuis; vergroten warenhuis en wijzigen winkelpand nrs. 13, 15, 17 en aanbrengen zeven lichtreclames. Architect W.A. Loomans.
 • 1972 Tromm; aanbrengen luifel.
 • 1973 Tromm's Warenhuis B.V.; vergunning tot verkoop en opslag van vuurwerk. • Gouw 17
  HDS
 • Gouw 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 17, 17 rood
 • Bewoners
 • nummer 17
 • 1912 G.H. Hackmann, manufacturier
 • 1920 F. van Schoten, schoenhandel
 • 1928 Fr. van Schoten, schoenhandelaar
 • 1949 Firma Leo Prins, motorkleding, tel. 4414
 • 1949 Accountantskantoor & Bureau voor Belastingzaken H. Duursma
 • 1964 J. Siks
 • nummer 17 rood
 • 1920 G. Boldingh, boekhouder melkfabriek
 • 1928 B.J.A. Hummelinck, arts
 • 1928 Wed. D. Hummelinck-Ebbink
 • 1949 D. Bakhuizen, ambtenaar C.C.D., organist van de Gereformeerde Kerk
 • 1949 G.F. Korse, ambtenaar P.T.T
 • 1949 F.Van Schoten, schoenhandelaar (h)
 • 1964 G. van Meurs
 • 1981 Th.N. Commandeur
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd sterke drank verkocht in het beneden en bovengedeelte door C. Sweering, weduwe van Jan Bakker, in 1882 opgevolgd door Joh. Bakker. In 1905 wordt de vergunning ingetrokken.
 • 1913 Wed. G. Hackmann-Bakker; verbouwen winkel en maken bovenwoning. Architect V. Deen.
 • 1919 F. van Schoten; verbouwen perceel. Ontwerp A.Nater.
 • 1922 F. van Schoten; bouwen paardenstal in de tuin van nr. 17 aan het Arminiaanse Glop.
 • 1941 F. van Schoten; bouwen paardenstal in de tuin van nr. 17 aan het Arminiaanse Glop.
 • 1941 N. Bakker namens F. van Schoten; bouwen keuken met privaat met waterspoeling.
 • 1956 F. van Schoten; aanschrijving nr. 17 rood opheffen gebreken.
 • 1971 J. Tromm's warenhuis; vergroten warenhuis en wijzigen winkelpand nrs. 13, 15, 17 en aanbrengen zeven lichtreclames. Architect W.A. Loomans. • Gouw 19
  HDS

  Gouw nr.19; 1950-1959

 • Gouw 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • nummer 19
 • 1912 E. Demmendaal, in aardewerk
 • 1920 E. Demmendaal, rijwielen en automobielen
 • 1928 Hoornsche Automobiel Maatschappij
 • 1928 S. Butter, chauffeur
 • 1949 J. van der Leek, grossier in toilet- en kappersartikelen, tel. 4265
 • 1949 J. van der Leek, grossier in kappersbenodigdheden (h)
 • 1964 J. van der Leek
 • nummer 19 rood
 • 1928 H. van Heezen, metaalbewerker
 • 1949 Wed. A. Ewoud-Zwaan
 • 1964 C.J. Zandbergen
 • Gebeurtenissen
 • 1904 C. Demmendaal; wegnemen deurkozijn en het plaatsen raamkozijn in zijn pakhuis.
 • 1906 E. Demmendaal; aanbrengen twee zonneschermen en reclamebord.
 • 1909 Fa. E. Demmendaal; aanbrengen twee gasolie-lampen.
 • 1913 In de nacht van 20 op 21 december binnenbrand in het huis van E. Demmendaal.
 • 1916 E. Demmendaal; aanbrengen viJf reclameborden.
 • 1922 E. Demmendaal; nieuwbouwen garage met dubbele bovenwoning.
 • 1923 Directie van de N.V. Hoornsche Automobiel Mij . v/h E. Demmendaal; voltooiings- en bewoonbaarverklaring nieuwgebouwde bovenwoningen.
 • 1923 N.V. Hoornsche Automobielmaatschappij v/h E. Demmendaal; oprichten ondergronds reservoir met benzinepompinstallatie en vergunning voor het reinigen van auto's tussen 8 en 12 uur.
 • 1935 N.V . Bataafsche Import Maatschappij 's-Gravenhage, verkoopkantoor van Koninklijke Shell; vervanging bestaande benzinepomp door een elektrisch gedreven pomp.
 • 1939 N.V. Hoornsche Automobiel Maatschappij; plaatsen twee elektromotoren in de autogarage.
 • 1939 J. van der Leek; veranderen voorgevel.
 • 1940 J. van der Leek; verbouwen perceel.
 • 1963 J. van der Leek; uitbreiden bedrijfsruimte.
 • 1973 Fa. J. van der Leek; veranderen voorgevel, aanbrengen lichtbak. Aannemer Fa. V. Hakhoff. • Gouw 21
  HDS
 • Gouw 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • 1912 E. Hoekstra, horlogemaker
 • 1920 P.W. Lieshout, kleermaker
 • 1928 P.W. Lieshout, kleermaker
 • 1949 Firma Job. Groot, juwelier, goud- en zilverwerken, tel. 4018
 • 1949 D.Ekkel. rijwielhandelaar (h)
 • 1949 J. Groot, graveur goud- en zilverbedrijf
 • 1964 D. Wielenga
 • 1964 C. Groot-Mak
 • Gebeurtenissen
 • 1942 Joh. Groot; verbouwen perceel, maken dakkapel. Architect J. v.d. Berg.
 • 1946 Fa. V. Hakhoff en Zn. namens J.Groot; maken wc met portaal.
 • 1972 C. Groot; vergroten woning.
 • 1975 D. Wielinga; verbouwen winkelpand. • Gouw 23
  HDS
 • Gouw 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Bewoners
 • nummer 23
 • 1912 J.J. Velt, brieven- en telegrambesteller
 • 1920 N.J. Rinner, sigarenhandel en boekbinderij
 • 1928 N.J. Rinner, sigarenwinkelier en boekbinder
 • 1949 R. Nauta, sigarenmagazijn
 • 1949 R. Nauta, winkelier in sigaren enz. (h); secretaris van de Nederlandse Bond van Sigarenwinkeliers afdeling Hoorn
 • 1964 A.J.A. Caspers
 • nummer 23 rood
 • 1912 F. Purmer, boter handelaar
 • 1928 A.Smit
 • Gebeurtenissen
 • 1908 J.J.Velt; aanbrengen uithangbord.
 • 1912 N. Hoogcarspel; verbouwen voorgevel.
 • 1917 N.J. Rinner; vergunning de bovenwoning te verhuren en aanbrengen reclamebord.
 • 1928 N.J. Rinner; aanbrengen reclamebord.
 • 1931 Fa. Gronert en Moeijes namens Jb. Nauta; herstellen winkelpui.
 • 1931 P.J. Blauw namens Fa. T.A. Pool; aanbrengen lichtbak.
 • 1933 R. Nauta; plaatsen wc met waterspoeling.
 • 1935 J. Nauta; bouwen stenen schuurtje achter het perceel.
 • 1938 R. Nauta; aanbrengen zonnescherm.
 • 1949 A. Nauta; verwij deren dakkapel.
 • 1964 A. Caspers; aanbrengen 'Faam' automaat naast een sigarettenautomaat op de voorgevel.
 • 1965 N. de Rie; bouwen magazijn. • Gouw 25
  HDS
 • Gouw 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Bewoners
 • 1912 U. Besson, melkcondenseerder
 • 1912 J.J. Post, winkelier
 • 1920 E. Hoekstra, horlogemaker
 • 1928 E. Hoekstra, horlogemaker
 • 1949 Firma Hoekstra & Van Loenen. horloges, klokken, pendules, barometers enz., reparatie- inrichting
 • 1949 E.Hoekstra. horlogemaker (h)
 • 1949 P.T. van Loenen, horlogemaker
 • 1964 P.J. van Loenen
 • 1981 J.Th. Konijn
 • Gebeurtenissen
 • 1909 J.J. Post; aanbrengen reclamebord.
 • 1912 E. Hoekstra; maken nieuwe onderpui.
 • 1928 E. Hoekstra; aanbrengen lichtreclame.
 • 1961 P.J. van Loenen; verbouwen perceel; verbeteren woning en verbouwen winkelpui. Aannemer G.C.M. Helderman.
 • 1968 P.J. van Loenen; verbouwen winkel met bovenwoning. Architect W.A. Loomans. • Gouw 27
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Gouw 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27
 • Bewoners
 • nummer 27
 • 1912 C. Bos, fotograaf
 • 1920 C. Bos, fotograaf
 • 1928 C. Bos, fotograaf
 • 1949 C. Bos, fotograaf (h)
 • nummer 27 rood
 • 1964 N.J. de Rie
 • 1981 W.L.V. Meeuwisse
 • Gebeurtenissen
 • 1900 C. Bos; aanbrengen uithangbord.
 • 1912 Uitslaande brand in de nacht van 16 op 17 april in het atelier van de fotograaf C. Bos.
 • 1912 C. Bos; tijdelijke plaatsen gebouwtje om te fotograferen in de tuin achter het perceel; houten atelier wordt bekleed met lava-cement platen.
 • 1915 C. Bos; plaatsen tijdelijk hulpatelier in de tuin en bouwen atelier om te fotograferen.
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1953 N. de Rie; bouwen loods voor autostalling.
 • 1953 N.V. Purfino; plaatsen benzinepompinstallatie.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1954 N. de Rie; bouwen bovenwoning met doorrit naar de garage. Architect J. Koorn en bewoonbaarverklaring in 1955.
 • 1958 N. de Rie; verbouwen bergplaats in een showroom voor auto's en uitbreiden van herstelinrichting voor motorvoertuigen.
 • 1960 N.V. Purfino Nederland; bijplaatsen super benzinepompinstallatie.
 • 1965 N. de Rie; bouwen magazijn. • Gouw 29
  HDS
 • Gouw 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29
 • Bewoners
 • 1912 Gezusters Soutendijk, modemagazijn
 • 1920 Wed. P. Soutendijk
 • 1920 Gezusters Soutendijk, in modes
 • 1928 Gezusters A.M. en M.J. Soutendijk, modistes
 • 1949 Bloemenmagazijn T.H. Hoek. tel. 4967
 • 1949 T.H. Hoek, bloemist (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1908 P. Knol; aanbrengen uithangbord.
 • 1910 P. Knol; aanbrengen reclamebord.
 • 1910 Wed. P. Soutendijk; bouwen perceel en inrichten tot woonhuis van het winkelhuis nr. 29; voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Architect P. Lugtig Pz.
 • 1916 H. Kaldenbach; leggen spruit voor afvoer menagewater.
 • 1931 T. Hoek; aanschrijving het perceel aan de waterleiding aan te sluiten of É 10,- met monsterwater op te sturen voor onderzoek.
 • 1931 T. Hoek; plaatsen van enige kerstbomen op de stoep van 15 tot 24 december.
 • 1932 T. Hoek; plaatsen van enige kerstbomen op de stoep van 15 tot 24 december.
 • 1938 T. Hoek; aanbrengen zonnescherm.
 • 1943 W.H. Tap namens T h . Hoek; maken schoorsteen nr. 29.
 • 1954 J.R. ter Veer; verbouwen winkel.
 • 1956 J.R. ter Veer; verbouwen winkel nrs. 29, 31.
 • 1963 J. ter Veer; wegbreken kap en verdieping van een aangebouwd magazijn.
 • 1966 J.R. ter Veer; verbouwen en uitbreiden winkelpand met bovenwoning nrs. 29, 31.
 • 1972 J.R. ter Veer; vergroten verkoopruimte nrs. 29, 31. • Gouw 31
  HDS
 • Gouw 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31
 • Bewoners
 • nummer 31
 • 1912 E. Reek
 • 1912 J.N. van Wijk, winkelier
 • 1920 G. van Mill , depŰt Amsterdamsche boterhandel
 • 1949 A. Vlekke, radiohandel
 • 1949 A.J.F.M. Vlekke, radiohandelaar (h)
 • nummer 31 rood
 • 1920 E. Reek
 • 1928 E. Reek
 • 1949 H. Buiskool, predikant
 • 1949 H.C. Reek
 • 1964 H.C. Reek
 • 1964 J.R. ter Veer
 • Gebeurtenissen
 • 1900 D. Avis; aanbrengen uithangbord.
 • 1900 B. Welkers; verbouwen nr. 31 en leggen spruit voor afvoer menagewater en maken verbinding met het gemeenteriool van het privaat van de bovenwoning, bewoonbaarverklaring verbouwde perceel en aanbrengen zonnescherm.
 • 1903 D. Avis; aanbrengen zonnescherm.
 • 1931 H.J. Hoogland; verkoop alcoholvrije drank in het winkelgedeelte.
 • 1940 B.H. Welkers; verbouwen perceel. Architect S.W. Langius.
 • 1956 J.R. ter Veer; verbouwen winkel nrs. 29, 31.
 • 1959 J.R. ter Veer; verbouwen bovenwoning nr. 31.
 • 1966 J.R. ter Veer; bouwen noodwinkel hoek Gedempte Turfhaven-Gouw, verbouwen en uitbreiden winkelpand met bovenwoning nrs. 29, 31. Architect W.A. Loomans.
 • 1972 J.R. ter Veer; vergroten verkoopruimte nrs. 29, 31. • Gouw 33-35
  HDS

  Gouw nr.33; 1950-1980

 • Gouw 33-35
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 33, 33 rood, 35
 • Bewoners
 • nummer 33
 • 1912 B.H. Welkers, koopman in galanterieŽn
 • 1920 B. Welkers, in galanterieŽn, religieuze artikelen
 • 1920 G. de Ridder, gepensioneerd militair apotheker
 • 1928 A. Welkers, winkelier in glas en aardewerk
 • 1928 Gebr. Welkers in galanterieŽn, religieuze artikelen enz
 • 1949 Gebr. Welkers, huishoudelijke en religieuze artikelen, lederwaren, tel. 4378
 • 1949 A.H.J. Welkers, winkelier in aardewerk (h)
 • nummer 33 boven
 • 1949 C. Bruin
 • nummer 33 rood
 • 1928 C. Bruin, onderwijzeres
 • nummer 35
 • 1912 Joz. Ligthart, tailleur
 • 1928 Gebr. Welkers, in galanterieŽn, religieuze artikelen enz
 • 1949 C.C.G. van der Veen, onderwijzeres
 • nummer 35 rood
 • 1920 G. de Ridder, gepensioneerd militair apotheker
 • 1964 A.H.J. Welkers
 • 1981 M.A. Stuijfbergen
 • Gebeurtenissen
 • 1907 B. Welkers; verbouwen nr. 33.
 • 1908 J.J. Velt; aanbrengen reclamebord nr. 33.
 • 1913 B.H. Welkers; vernieuwen voorgevel nr. 33.
 • 1913 B. Welkers; slopen nr. 35 en Gedempte Turfhaven nr. 68; nieuwbouwen van deze percelen en ontheffing voor nr. 35 en Gedempte Turfhaven nr. 68 van art. 10.
 • 1914 B.H. Welkers; bewoonbaarverklaring nr. 35 en Gedempte Turfhaven nr. 68.
 • 1916 P. Doffer; plaatsen rijwielrek Gedempte Turfhaven nr. 68.
 • 1936 Fa. Gebr. Welkers; uitstallen winkelgoederen.
 • 1966 Gebr. Welkers; vergroten en veranderen winkelpand nrs. 33,35.
 • 1979 H. Welkers; wijzigingen voorgevel nr. 33. • Gouw 2

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Gouw nr. 2; 1950

 • Gouw 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Bewoners
 • 1912 E. Edel Wz., grossier
 • 1920 Gez. Maassen, in suikerwerken
 • 1928 Gez. Maassen, winkeliersters in suikerwerken
 • 1949 J.Th. Beemsterboer, winkelier in suikerwaren (h); penningmeester van de biljartvereniging Kets Niet
 • 1964 T. Kunst
 • Gebeurtenissen
 • 1912 G.C. Maassen; verkoop van alcoholvrije drank in de woonkamer.
 • 1920 Gezusters Maassen; aanbrengen twee reclameborden.
 • 1924 Gezusters Maassen; aanbrengen van ijzeren punten voor de ramen
 • 1926 Gezusters Maassen; verbouwen trapopgang en ontheffing van artikel 8.
 • 1939 Gezusters Maassen; aanbrengen zonnescherm.
 • 1949 J. Beemsterboer; verbouwen winkel, onder andere wijzigen gevel en indeling. Architect J. Koorn.
 • 1950 J. Beemsterboer; zonnescherm.
 • 1960 Aanschrijving herstellen dak. • Gouw 4-10
  HDS
 • Gouw 4-10
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 4, 6, 8, 10 (nr. 6 was nr. 10, nr. 8 was nr. 12, nr. 10 was nr. 14)
 • Bewoners
 • nummer 04
 • 1912 P. Botman, manufacturier
 • 1920 P. Botman, manufacturen en confectiehandel
 • 1928 Fa. P. Botman, manufacturen en confectiehandel
 • 1949 Botman N.V., manufacturen, dames- en meisjesconfectie, lingerie en tricotages, vakkleding, baby-artikelen, woninginrichting, bedden en matrassen, tel. 4590
 • nummer 06
 • 1912 B. Haring, schoenhandel
 • 1920 P. Botman, manufacturen en confectiehandel
 • 1928 Fa. P. Botman, manufacturen en confectiehandel
 • nummer 08
 • 1912 C. Visser Bz., groenten aardappelen en fruithandelaar
 • 1920 J.C. Visser, in groenten, fruit en comestibles
 • nummer 10
 • 1912 A.A. Kleintjes Pz., in goud- en zilverwerken
 • 1920 A.A. Kleintjes, in goud- en zilverwerken
 • 1928 A.A. Kleintjes, winkelier in goud en zilver
 • 1949 Het Modehuis (S.J. Met-Haarsma, v.h. C. Klomp), dameshoeden
 • 1949 Wed. M. Klaij-Klomp
 • 1949 J.M. Met, slagersknecht
 • 1949 Wed. J.M. Met-Haarsma, dameshoedenmodiste
 • 1964 J.M. Met
 • Gebeurtenissen
 • 1900 G. Hackmann; aanbrengen zonnescherm nr. 10.
 • 1901 F. van Tetterode namens P. Botman; verbouwen nrs. 6, 8 en Korte Achterstraat nrs. 1, 3, 6 rood.
 • 1902 P. Botman; verbouwen gevel in de Korte Achterstraat van nr. 4.
 • 1902 P. Botman; aanbrengen zonnescherm nrs. 6, 8.
 • 1905 B. Haring; aanbrengen zonneschermen nr. 6.
 • 1906 P. Botman; vervangen deur in de voorgevel door een raamkozijn met glasruit op een hardstenen borstwering van nr. 4.
 • 1911 B. Haring; verbouwen nr. 6.
 • 1911 P. Botman; verbouwen voorgevel nr. 4.
 • 1913 C. Visser Bz.; maken afvoerspruit menagewater van Korte Achterstraat nr. 5 naar gemeenteriool.
 • 1913 P. Botman; slopen nrs. 4, 6 en bouwen nrs. 4, 6 en Korte Achterstraat nrs. 1, 3 en voltooiingsverklaring Korte Achterstraat nrs. 1, 3.
 • 1913 Nrs. 4, 6 ontheffing van artikel 10.
 • 1916 C. Visser Bz.; verbouwen nr. 8.
 • 1927 A. Kleintjes; aanbrengen zonnescherm nr. 10.
 • 1932 N.V. Manufacturen en Confectiehandel v/h P. Botman; slopen nr. 8 en ter plaatse bouwen winkelpand en verbouwen nrs. 4, 6.
 • 1933 N.V. v/h P. Botman; maken stoep voor de nrs. 4, 6, 8.
 • 1933 J. Marees; plaatsen wc in nr. 10.
 • 1933 N.V. v/h P. Botman; wijzigen winkelpuien nrs. 4, 6.
 • 1933 IJ. Hilterman; aanbrengen zonnescherm nr. 10.
 • 1939 Mej. C. Klomp; aanbrengen zonnescherm nr. 10.
 • 1957 N.V. Botman; verbouwen winkel en voorgevel nrs. 4, 6, 8. Architect Coen Bekink te Groningen.
 • 1961 J. Botman; verbouwen nrs. 4, 6, 8.
 • 1964 N.V.P. Botman; uitbreiden winkelpand.
 • 1965 J.M. Botman; uitbreiden winkelpand nrs. 4, 6, 8, 10, 12.
 • 1971 N.V. Warenhuis; veranderen winkelpand nrs. 4 t /m 16. • Gouw 12
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Gouw 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 (16)
 • Bewoners
 • 1912 R. Vos, schilder en behanger
 • 1920 R. Sporre, elektro technisch bureau
 • 1928 Joz. Gerver, elektro technisch bureau (verlichtingsartikelen)
 • 1949 J. Denies, oliebollen- en koekbakker (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1905 R. Vos; aanbrengen zonnescherm.
 • 1910 R. Vos; bierverlof.
 • 1923 R. Sporre; gebruik openbare grond voor nr. 12 voor het plaatsen, schoonmaken en repareren van automobielen.
 • 1924 R. Sporre; verkoop van alcoholvrije drank in de benedenvoorzaal.
 • 1924 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1924 A. Kleintjes; slopen en opnieuw opmetselen bovengevel.
 • 1926 Joz. Gerver; aanbrengen lichtreclame.
 • 1934 J. Marees; aanbrengen wc.
 • 1947 J. Denies, oliebollenbakker; verlof B in benedenvoorlokaal.
 • 1956 J. Denies; oprichten patates-frites bakkerij.
 • 1965 J.M. Botman; uitbreiden winkelpand nrs. 4, 6, 8, 10, 12.
 • 1971 N.V. Warenhuis; veranderen winkelpand nrs. 4 t /m 16.
 • 1971 Hema N.V. ; aanbrengen lichtreclame. • Gouw 14
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Gouw 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 (18)
 • Bewoners
 • 1912 A.L. Veenenbos, arts
 • 1920 Dr. H.A. Naber, leraar RHBS
 • 1928 J.C. Visser, groente- en fruithandelaar
 • 1949 Salon Artistiek (dameskapsalon C. bij 't Vuur), tel. 4908
 • 1949 H. Gonggrijp, smid-bankwerker
 • 1949 J.C. Visser, groentenhandelaar (h)
 • 1949 C. bij 't Vuur, dameskapper (h)
 • 1964 J.Piels
 • Gebeurtenissen
 • 1906 Mej. A. Brinkerink; leggen spruit voor afvoer faecaliŽn en menagewater van dit perceel en Korte Achterstraat nr. 14 rood naar het gemeenteriool.
 • 1928 Mej. A. Brinkerink; aanschrijving nr. 14 opheffen gebreken.
 • 1928 J.C. Visser; verbouwen perceel en maken stoep.
 • 1937 N.V. Hero Conserven te Breda; aanbrengen reclamebord aan de gevel van het door J. C. Visser bewoonde pand.
 • 1938 J C. Visser; aanbrengen zonnescherm.
 • 1939 J.C. Visser; aanbrengen zonnescherm.
 • 1942 J. van Riel en J. Sant namens J. C. Visser; verwijderen tussenwand.
 • 1946 Fa. van Riel en Sant namens C. in 't Vuur; wijzigen begane grond.
 • 1949 Fa. van Riel en Sant namens C. in 't Vuur; verbouwen perceel en uitbreiden kapperszaak.
 • 1953 J.C. Visser; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1969 J.C. Botman; verbouwen nr. 14.
 • 1971 N.V. Warenhuis; veranderen winkelpand nrs. 4 t /m 16. • Gouw 16
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Gouw 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16
 • Bewoners
 • 1912 M.A. Trompetter, in goud en zilver
 • 1920 J.C.Hageman, goudsmid
 • 1928 J.C. Hageman, koopman in goud en zilver
 • 1949 J.C. Hageman, diamant, goud, zilver, pleet, pendules, horloges, wekkers, reparatie-inrichting, tel. 4671
 • 1949 J.C. Hageman, winkelier in goud en zilver (h)
 • 1964 M.A. Hageman
 • Gebeurtenissen
 • 1918 J.C. Hageman; aanbrengen uithangbord.
 • 1921 J.C. Hageman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1928 J.C. Hageman; verbouwen perceel.
 • 1929 J.C. Hageman; verbouwen ondergevel en begane grond tot winkelhuis.
 • 1931 J.C. Hageman; aanschrijving het perceel aan te sluiten aan de waterleiding af É 10,- met watermonster in te sturen voor onderzoek.
 • 1939 J.C. Hageman; aanbrengen zonnescherm.
 • 1971 N.V. Warenhuis; veranderen winkelpand nrs. 4 t /m 16. • Gouw 18-20
  HDS
 • Gouw 18-20
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 18, 20, 20 rood (22, 26, 26 rood)
 • Pandbeschrijving
  Nr. 18. Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door W. Joh. Tromm, oud 13 jaar, 1 oktober 1906.
 • Bewoners
 • nummer 18
 • 1912 E. Koning, muziek onderwijzer (dipl. Toonkunst)
 • 1920 E. Koning, muziekleraar (dipl. Toonkunst)
 • 1928 J. van Beijnum, scheikundig ingenieur
 • 1949 J.M.A. van Buchem, onderwijzeres
 • 1949 Wed. A.M. Schermer-van Buchem
 • 1964 K.D. de Vries
 • 1981 C.P. Stumpel
 • nummer 20
 • 1912 L. Smits, in bouwmaterialen
 • nummer 20 rood
 • 1920 R.H.A. Renckens, in manufacturen
 • 1928 R.H.A. Renckens, manufacturier
 • 1949 J. De Kramer, machinist visinspectie
 • 1949 W. Hart, raadslid (P.v.d.A.) (vanaf 3-5-1949)
 • 1964 W. Hart
 • Gebeurtenissen
 • 1906 J. Tromm; afbreken nrs. 22, 24, 26 (oude nummers) en ter plaatse bouwen van een woning met pakhuis en bovenwoning en stallen van een paard; in 1907 voltooiings- en bewoonbaarverklaring. Architect H . Pillard.
 • 1906 J. Tromm; leggen stoep; stellen douglaspomp tegen de gevel en plaatsen van twee ijzeren hekjes op de stoep.
 • 1907 J. Tromm; verbouwing nrs. 22, 26 (oude nummers) in afwijking van de bouwverordening voor wat betreft het alkoof tussen voor- en achterkamer bovenwoning.
 • 1933 Th. Dekker; aanbrengen zonnescherm nr. 18.
 • 1934 Th. Dekker namens Fa. Tromm; uitbreiding pakhuis nr. 20.
 • 1935 Fa. Tromm; uitbouwen etalage nr. 20.
 • 1936 N. van Hienen; aanbrengen reclamebord nr. 20 rood.
 • 1937 Fa. J. Tromm; maken closet in nr. 18.
 • 1948 Nr. 20 onbewoonbaar verklaard.
 • 1972 G.G. Smits; aanbrengen twee buitenlantaarns nr. 18.
 • 1977 C.T. Man; vestigen chinees-restaurant en verbouwen begane grond. • Gouw 22
  HDS
 • Gouw 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 (28) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Roda, manufacturier
 • 1920 K. Kaan, in kaas, boter en eieren
 • 1928 A. Jong-Visscher, winkelchef kaas, boter enz
 • 1949 Kaan's Kaashandel, tel. 4393
 • 1949 J. Wouters, penningmeester van de Woningbouwvereniging Onze Woning
 • 1981 G.J. de Vries
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Jac. Roda; aanbrengen zonneschermen.
 • 1927 K. Kaan; aanbrengen zonnescherm. • Gouw 24
  HDS
 • Gouw 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 (30)
 • Bewoners
 • 1912 H.C. Weijling
 • 1920 Wed. H.C. Weijling
 • 1928 Wed. C. Schollee-Basjes
 • 1949 C. Groot, naaimachines, reparatie-inrichting, wasmachines, stofzuigers (vestigingsvergunning kleinhandel in wasmachines 21-3-1949); tel. 4716
 • 1964 C. Groot
 • 1981 H.C.C. Carstens
 • Gebeurtenissen
 • 1909 W. Groen; aanbrengen uithangbord aan de voorgevel.
 • 1932 Wed. C. Scholten-Basjes; aansluiten perceel op de riolering en inrichting privaat met waterspoeling.
 • 1935 K. Kaan; verbouwen voorgevel en aanbrengen van enige aanwijzingen begane grond en aanbrengen zonnescherm.
 • 1936 K. Kaan; verbouwen van het perceel en maken nieuwe topgevel. Architect S.W. Langius.
 • 1938 L. Wasmoeth; aanbrengen zonnescherm.
 • 1946 C. Groot; aanbrengen uithangbord.
 • 1970 P.G. Dontje; verbouwen perceel.
 • 1979 J. Komen; veranderen cafť in een amusementenhal. • Gouw 26
  HDS

  Gouw nr. 26; 1954

 • Gouw 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 (32)
 • Bewoners
 • 1920 N.J. de Rie, smid
 • 1928 N.J. de Rie, smid
 • 1964 M. Thies
 • Gebeurtenissen
 • 1912 N.J. de Rie, fabrikant van brandkasten en smeedwerk.
 • 1923 N. de Rie; gebruikmaken van openbare gemeentegrond ten behoeve van het verrichten van kleine reparaties aan automobielen.
 • 1928 N.J. de Rie; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1948 Nr. 26 onbewoonbaar verklaard.
 • 1950 N.V. Handelsonderneming Edel en Thies; verlenging termijn om het perceel te gebruiken als opslag voor kruidenierswaren.
 • 1954 N.V. Edel en Thies; slopen onbewoonbaar verklaarde woning en bouwen winkelpand met bovenwoning en pakhuis. Architect H.J. Hermans. • Gouw 28
  HDS
 • Gouw 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 (34) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J.T. Tenthoff, predikant Ned. Hervormde Gemeente
 • 1920 Sindram & Tiemes, Hoornsch Wissel- en Effectenkantoor
 • 1920 Mevr. Wed. Schuill
 • 1928 J.S. Kniest, kaaskopersknecht
 • 1928 Hoornsche Credietbank voor de Middenstand
 • 1949 Wed. I.C. van der Leek-Nabarro
 • 1949 H.J. Sindram, bankdirecteur (h), accountant; assurantiŽn, tel. 4782
 • 1949 S.M. Schoone, secretaresse van de Democratisch Socialistische Jongerenvereniging Nieuwe Koers
 • 1964 I.C. Nabarro-v.d. Leek
 • 1964 J.W. de Rie
 • 1981 H.A. Dontje
 • Gebeurtenissen
 • 1916 H.J. Sindram; bouwen kantoor, wachtkamer en keuken aan de Gedempte Turfhaven en verbouwen nr. 28.
 • 1929 Fa. J. van Riel en Co namens H . J. Sindram; vernieuwen keuken.
 • 1929 Hoornsche Credietbank voor de Middenstand; verbouwen perceel.
 • 1936 P.J. Blauw namens H.J. Sindram; wijzigen raamindeling bovengevel.
 • 1940 D. Keetman namens H . J. S indram; vervangen oude voordeur.
 • 1967 Fa. Nic. de Rie en Zonen; veranderen en vergroten woning tot showroom met bovenwoning.
 • 1979 Gebr. de Hart; wijzigen gevel en veranderen indeling. • Gouw 30
  HDS
 • Gouw 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 30, 30 rood (36)
 • Bewoners
 • nummer 30
 • 1912 W. Bos, schilder
 • 1912 Eerste Hoornsche Begrafenis Onderneming
 • 1920 W. Bos, assuradeur
 • 1920 Eerste Hoornsche Begrafenis Onderneming
 • 1928 W. Bos, begrafenisondernemer
 • 1928 Eerste Hoornsche Begrafenis Onderneming
 • 1949 Wed. A. Zwagerman-Bos
 • 1964 B.C. de Vries
 • nummer 30 rood
 • 1928 Wed. Gleijsteen-Admiraal
 • 1949 W. Drijver
 • 1964 N. Beuling
 • 1981 P.M.J. Smeets
 • Gebeurtenissen
 • 1912 W .Bos; verbouwen perceel; van de schilderswerkplaats wordt een benedenhuis gemaakt; voltooiings- en bewoonbaarverklaring in 1913.
 • 1934 W. Bos; veranderen privaat in de bovenwoning nr. 30 rood van tonnenstelsel in closet met waterspoeling en aansluiting op gemeenteriool. • Gouw 32
  HDS
 • Gouw 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 (38)
 • Bewoners
 • 1912 A. Op ' t Land, kruidenier
 • 1920 C. Meijssen, slager
 • 1928 R. Groot, slager
 • 1949 R. Groot, slagerij, tel. 4370
 • 1949 0. Galis, slager
 • 1964 O. Galis
 • 1981 J.J. Kluun
 • Gebeurtenissen
 • 1906 N. Op 't Land; plaatsen twee nieuwe ramen in de winkelpui.
 • 1918 N. Op 't Land; aanschrijving om een privaat volgens tonnenstelsel aan te brengen en een lozing voor menagewater te maken.
 • 1927 C. Meijssen; aanbrengen zonnescherm.
 • 1928 R. Groot; aanbrengen enige wijzigingen.
 • 1931 E. Nannings namens R. Groot; maken closet met waterspoeling.
 • 1953 J.Th. Kroeb; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1953 A. Boon namens J.Th. Kroeb; verbouwen voorgevel aanbouw.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeGortsteeg
   VolgendeGrashaven

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank