Kennisbank

Gedempte Turfhaven

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Even zijde
Plattegrond
Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5-7 9-13 15-17 19-21 23 25 27-29 31 33 35 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Gedempte Turfhaven
HDS

Gedempte Turfhaven, circa 1880

Gedempte Turfhaven, circa 1940

Gedempte Turfhaven, 1982

 • Gedempte Turfhaven
 • Straatbeschrijving
 • De Gedempte Turfhaven is een deel van de Turfhaven die voor 1508 vestinggracht was tussen het einde van de Peperstraat (bij de huidige Vollerswaal) en het Smerig Horn (het huidige Breed).
  De oudste zogenoemde Turfhaven bevond zich achter de Oude Doelen (vermeldt Velius), daar waar nu de Gedempte Appelhaven is.
  Na 1508 werd de voormalige vestinggracht Nieuwe Turfhaven genoemd waartoe ook het huidige Onder de Boompjes hoorde. De naam Gedempte Turfhaven ontstond na de demping van de gracht waartoe in 1878 werd besloten en die in 1884 was voltooid.
  De voormalige gracht ontleent zijn naam aan de turfhandel en de turfschepen die na 1508 in de gracht meerden.
  Het gedeelte tussen Nieuwe Noord en Ramen werd tot de demping Wortelvesten genoemd; het deel tussen Ramen en Gouw: Hoge Bergen (wegens de stapels turf en hout die daar gelost werden); het gedeelte tussen Gouw en Achterstraat noemde men voor de demping: Martclaarsgrachtje. Het brede stuk voor het St. Pietershof heet nu nog het Dal.
  Aan de Gedempte Turfhaven ligt halverwege tussen Ramen en Nieuwe Noord, tussen de nrs. 20 en 22, een doodlopend steegje dat Kloppoort genoemd wordt. Op de kaarten van Velius (1615) en Blaeu (1649) is op deze plaats achter een gesloten straatwand (het steegje ontbreekt) een aantal woningen rondom een binnen-plaats te zien, een complex met een hofjesachtig aanzien. In een akte uit 1636 is sprake van de Clockpoort, waarin zes woningen zijn met een bleekveld, gelegen aan de Turfmarkt (dit is Turfhaven).
  Deze naam Clockpoort (poort met luiklokje) kan in de volksmond gewijzigd zijn in Kloppoort (Kloppoort kan echter ook in verband staan met de `Kloppenpoore genoemd in het 'Huurbock' uit de jaren 1585-1586, zie Gonnet 841; mogelijk is er ook verband met 'klopjes' uit de katholiek schuilkerkperiode.)
  In 1907 wordt vergunning gevraagd voor het planten van opgaande bomen en heesters op open plaatsen van de Gedempte Turfhaven.
  Tussen haakjes zijn de nummers van voor 1909 vermeld. • Gedempte Turfhaven 1
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • nummer 1
 • 1912 J. Wessemius jr. expediteur
 • 1949 D.J.H. van Elden, directeur van de Rotterdamse Bank N.V., bijkantoor Hoorn; penningmeester van de Rotartvereniging afdeling Hoorn; tel. 4783
 • 1964 D.J.H. van Elden
 • nummer 1 rood
 • 1912 C.J. van Overzee, directeur scheikundige K C S 'Noord-Holland'
 • 1920 J.C.C. Demmendaal, bankdirecteur
 • 1928 A.J.A. Jansen, directeur bijkantoor Nationale Bankvereniging
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Wessemius; verplaatsen raamkozijn en vernieuwen poort in de zijgevel.
 • 1905 J. Wessemius; aanbrengen zonneschermen.
 • 1909 J. Wessemius; geeft kennisgeving afbreken perceel.
 • 1909 J. Wessemius; bouwen woonhuis met bovenwoning, voltooiïngs- en bewoonbaarverklaring.
 • 1913 J. Pauw; aanbrengen zonnescherm.
 • 1917 J. Pauw; verbouwen van nr. 1 en bouwen woonhuis met kantoorlokalen nr. 3. Architect H.J. Cramer.
 • 1946 N.V. Rotterdamse bankvereniging; aanbrengen riolering ten behoeve van hemelwater.
 • 1949 Rotterdamse Bank; verbouwen Spoorstraat nr. 1. Architect V.J. Polman.
 • 1967 Amrobank; plaatsen noodgebouw aan de Spoorstraat. • Gedempte Turfhaven 3
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1912 G. Godvliet, timmerman
 • 1920 J. Paauw, bankdirecteur
 • 1928 Jac. Paauw, makelaar assuradeur
 • 1949 J. Paauw, accountant (h); voorzitter van de Noordhollandse Vereniging Het Witte Kruis, het college van commissarissen over de financiële aangelegenheden en eigendommen der N.H. gemeente; voorzittend-meester van de Vrijmetselaarsloge West-Friesland; penningmeester van het college van regenten van het Claes Stapelhofje; tel. 4073
 • 1964 R.P. de Greef
 • 1981 J.M.M. Visser
 • Gebeurtenissen
 • 1905 G. Godvliet; aanbrengen zonnescherm.
 • 1917 J. Pauw; verbouwen van nr. 1 en bouwen woonhuis met kantoorlokalen nr. 3. Architect H.J. Cramer.
 • 1973 Walgemoed, Wingelaar en Co; veranderen kantoorruimte. • Gedempte Turfhaven 5-7
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 5-7
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 5, 7 (nr. 5a rood is 7 rood)
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: de eerste steen gelegd door J. Beek. 17 augustus 1901.
 • Bewoners
 • nummer 5 rood
 • 1928 H.Z. Blom
 • 1949 N.B. van Straalen
 • 1964 H. Ramkema
 • nummer 7
 • 1912 Jac. Stins, boekbinder
 • 1912 J. Beek, commissionair in effecten
 • 1920 Jb. Beek, in effecten
 • 1928 Wed. A. Wonder
 • 1949 Paauw & Walgemoed, accountants, tel. 4073
 • 1949 Bedrijfschap voor vee en vlees, afdeling Plaatselijke Toewijzingscommissie; tel. 4937
 • nummer 7 boven
 • 1949 C.S.J. Wolff, huisbezoekster van het districtsconsultatiebureau der Noordhollandse vereniging tot bestrijding der tuberculose
 • nummer 7 rood
 • 1912 B. Gravendijk
 • 1928 H.B.F. Westerouwen van Meeteren, inspecteur van het lager onderwijs
 • 1949 W.Nooij
 • 1964 W. Nooij
 • Gebeurtenissen
 • 1901 J. Beek; leggen spruit voor afvoer van menagewater van nr. 5 naar het gemeenteriool.
 • 1901 J. Beek; bouwen herenhuis met twee bovenwoningen op het terrein van de nrs. 5, 7. Architect J. van Reijendam.
 • 1901 J. Beek; leggen spruit voor afvoer menagewater en faecaliën voor de nrs. 5, 7.
 • 1909 H.J.J. Gelens; aanbrengen zonnescherm nr. 5 rood.
 • 1921 Direktie administratie- en assurantiekantoor voorheen J. Paauw; ontheffing artikel 1 tegen beperking woongelegenheid nr. 7 en inrichten van nr. 7 tot kantoor.
 • 1940 P.J. Blauw namens J. Paauw; wjzigen deurkozijn in raamkozijn nr. 7
 • 1955 Pauw en Walgemoed; verbouwen kantoor nr. 7. Aannemer P.J. Blauw.
 • 1963 Walgemoed en Wingelaar; uitbreiden kantoor nr. 7. • Gedempte Turfhaven 9-13
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 9-13
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 9, 11, 13, LELIESTRAAT NRS. 2, 4
 • Bewoners
 • nummer 09
 • 1928 Klik N.V., grossierderij
 • nummer 11
 • 1949 Wed. J.M. Stroomer-Stam
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Joh.A. Beek; amoveren nrs. 9,"11",13 en ter plaatse bouwen fabriek met kantoorgebouw. Architect J. van Reijendam.
 • 1902 J.A. Beek; uitbreiden fabriek voor houtbewerking en inrichting voor hout- en ijzerbewerking aan de Gedempte Turfhaven en Leliestraat nrs. 2, 4. Architect J. van Reijendam.
 • 1902 J.A. Beek; leggen spruiten voor afvoer van zijn fabrieksgebouwen aan de Gedempte Turfhaven voor faecaliën naar de zinkput van nr. 7 en voor regenwater naar nr. 15.
 • 1903 Joh.A. Beek; uitbreiding bestaande fabriek voor houten ijzerbewerking aan de Leliestraat nr. 6, en plaatsen gasmotor van 6 PK . Architect J. van Reijendam.
 • 1914 In de nacht van 31 januari op 1 februari binnenbrand in de fabriek van Van Eerde.
 • 1917 S.R. van Eerde; plaatsen elektromotor in zijn houtwarenfabriek.
 • 1918 S.R. van Eerde; plaatsen van palen op de Gedempte Turfhaven ten einde daaraan draden te bevestigen voor de geleiding van elektrische energie.
 • 1926 G. Spoelder; plaatsen nieuw kozijn in nr. 9.
 • 1927 G. Spoelder; bouwen paardenstal bij nr. 9.
 • 1927 N .V . Grossierderij v/h A. Klik ; maken inrit voor hun percelen aan de Gedempte Turfhaven.
 • 1949 P. Groot; verbreden toegangsdeuren nr. 11. Architecten Van Reijendam en Hermans.
 • 1949 Erven H. de Jong; inrichten cantine op de zolder Leliestraat nrs. 2, 4. Architect J. Mes.
 • 1950 S. Butter; aanbrengen reclame aan voorgevel en inrichten gedeelte nr. 11 tot autostalling.
 • 1952 Klaas Vis, verlof B in het bovenlokaal nr. 11.
 • 1971 D. van Bladeren; reclamebord Cash en Carry enz.
 • 1977 Blokker's woninginrichting; veranderen gevel en wijzigen indeling. Architect R. Verberne. • Gedempte Turfhaven 15-17
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 15-17
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 15, 15A, 17
 • Bewoners
 • nummer 15
 • 1912 J. Stuyts, fabrieksarbeider
 • 1920 S. Binnerts, smid
 • 1928 H. de Vos, antiquair
 • 1949 Het Bloemenhuis (J. Jans), tel. 4014
 • 1949 J. Jans. bloemenkweker (h)
 • 1964 J.A. Groot
 • nummer 15 rood
 • 1928 A.D.M. Keizer, commies Rijkswerkinrichting
 • 1949 C.J. van Riel, pensionhoudster (h)
 • 1964 C.C. de Bruijn
 • 1981 H. Ramkema
 • nummer 15B
 • 1949 G.N.H. Lukken, chef manufacturier (`Turfhaven*)
 • nummer 17
 • 1920 J.G. Peters, bankwerker
 • 1949 P.J. Loots, tandarts (h). tel. 4890
 • 1949 H.M. Schmidt Crans, tandarts (h)
 • 1964 P.J. Loots
 • 1981 P.J. Loots
 • Gebeurtenissen
 • 1919 Huurcommissie deelt mede dat nr. 17 aan de bewoning wordt onttrokken.
 • 1926 Wed. C. Koeman; bouwen woonhuis met berging nr. 17. Architect H.J. Cramer.
 • 1926 Wed. C. Koeman; slopen nrs. 15, 17.
 • 1927 H. de Vos; bouwen winkelhuis met bovenwoning nr. 15. Architect H.J. Cramer.
 • 1927 H. de Vos; maken stoep nr. 15.
 • 1929 P. Hinkel; maken van een zijwaartse afsluiting voor de stoep van nr. 17.
 • 1930 H. de Vos; verbouwen nr. 15. Architect H.J. Cramer.
 • 1939 Gronert en Moeijes; veranderen keuken nr. 15.
 • 1941 P. Klok namens P.J. Loots; veranderen benedenramen nr. 17. Architect J. Koorn.
 • 1950 P.J. Loots, verbouwen bestaand woonhuis. Architect J. Koorn.
 • 1953 P.J. Loots; bouwen twee dakkapellen ten behoeve van nieuw te maken slaapkamer nr. 17.
 • 1979 Zangvereniging Sappho; veranderen kapconstructie. Aannemer Fa. Kaat (gebouwtje achter nr. 15). • Gedempte Turfhaven 19-21
  HDS

  Gedempte Turfhaven nrs. 19-21; 2017

 • Gedempte Turfhaven 19-21
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 19, 21
 • Bewoners
 • nummer 19
 • 1920 Fa. M. Laan, manufacturier
 • 1928 C. Koeman-Bakker
 • 1949 Radio Electro Technisch Bureau Iepenga, tel. 4994
 • 1964 F.E. de Vries
 • nummer 21
 • 1920 Fa. M. Laan, manufacturier
 • 1949 L.Chr.J. Dekker, electriciën
 • 1964 F.E. de Vries
 • Gebeurtenissen
 • 1900 W.H.J. de Hertogh; aanbrengen zonnescherm nr. 19.
 • 1903 A. de Groot; aanbrengen zonnescherm.
 • 1904 N. Groen; aanbrengen zonnescherm.
 • 1910 M. Laan; amoveren nrs. 19, 21 en bouwen winkelhuis met magazijn aan de Gedempte Turfhaven ter plaatse van nrs. 19,21.
 • 1911 M. Laan; aanbrengen zonnescherm.
 • 1935 C.A. de Vries; verbouwen nrs. 19,21.
 • 1939 E. Nannings namens C. de Vries; plaatsen kozijn in linker zijgevel van nrs. 19, 21.
 • 1942 C.A. de Vries; verbouwen winkelingang van nrs. 19, 21.
 • 1949 J. v.d. Berg namens C. de Vries; wijzigen pui nrs. 19, 21.
 • 1972 F. de Vries; veranderen winkelpui. Architect J. Koorn.
 • 1977 F. de Vries; herbouw afgebrand winkelpand. Architect J. Koorn. • Gedempte Turfhaven 23
  HDS

  Gedempte Turfhaven nr. 23; 2009

 • Gedempte Turfhaven 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 23, 23 rood, 27
 • Bewoners
 • nummer 23
 • 1920 Wed. J. Cramer
 • nummer 23 rood
 • 1912 Wed. J. Reek
 • 1928 R. Adema
 • 1949 V. Nauta
 • 1964 V. Nauta
 • Gebeurtenissen
 • 1908 N. op 't Land; kennisgeving amoveren van nrs. 23 rood, 27.
 • 1908 N. op 't Land; bouwen pakhuis met bovenwoning op het terrein van de nrs. 23 rood, 27.
 • 1908 N. op 't Land; woonvergunning voor zijn nieuw gebouwde bovenwoning.
 • 1972 J.A. Schouten; veranderen pakhuis-showroom tot snackbar.
 • 1973 J.A. Schouten; veranderen gevels nrs. 23,25.
 • 1976 A.C.M. Kuppers; verbouwen restaurant Cosy (hoek Nieuwland) nrs. 23, 25.
 • 1977 A. Kuppers; houden snackbar-restaurant in nr. 23 / Nieuwland nrs. 1,3. • Gedempte Turfhaven 25
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Bewoners
 • 1928 J. Veerman, tuinier
 • 1964 G. Kalter
 • 1981 Y. Ensink
 • Gebeurtenissen
 • 1926 B.H. Welkers; verbouwen pakhuisje Gedempte Turfhaven hoek Nieuwland Westzijde tot pakhuis met bovenwoning, en vergunning voor het naar buitendraaien van de deuren in het pakhuis zijde Nieuwland.
 • 1972 J.A. Schouten; veranderen pakhuis-showroom tot snackbar.
 • 1973 J.A. Schouten; veranderen gevels nrs. 23,25.
 • 1976 A.C.M. Kuppers; verbouwen restaurant Cosy (hoek Nieuwland) nrs. 23, 25. • Gedempte Turfhaven 27-29
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 27-29
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 27, 29
 • Bewoners
 • nummer 27
 • 1920 A. op 't Land, reiziger
 • 1928 R.P. Kaasenbrood, monteur PEN
 • 1949 J. Roselaar, accountant, tel. 4467
 • 1964 D. Roselaar-Bakker
 • 1981 J. van der Woude
 • nummer 29
 • 1928 L.B. Krop, reiziger
 • Gebeurtenissen
 • 1908 N. op 't Land; bouwen pakhuis met bovenwoning op het terrein van de nrs. 23 rood, 27.
 • 1920 N. op 't Land; verbouwen pakhuis nr. 29 tot woonhuis en bewoonbaarverklaring.
 • 1931 J. Rozelaar; krijgt toestemming de benedenwoning van de nrs. 27, 29 aan de woondoeleinde te onttrekken.
 • 1931 J. Rozelaar; verbouwen nrs. 27,29.
 • 1931 J.Roselaar; aanbrengen trottoir voor nrs. 27,29.
 • 1932 J. Roselaar; aanbrengen stoep voor nrs. 27, 29.
 • 1941 J. Roselaar; verbouwen nr. 29. • Gedempte Turfhaven 31
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 31, 31 rood
 • Bewoners
 • 1912 A. Veréll, bierbottelaar
 • 1920 A. Veréll, bierbottelaar
 • 1928 F. Woestenburg, loodgieter
 • 1949 F. Woestenburg, loodgieter (h)
 • 1964 F. Woestenburg
 • 1981 G. Kalter
 • Gebeurtenissen
 • 1907 J.J. Potgieser; stallen van twee paarden in het perceel.
 • 1911 A. Veréll; verbouwen perceel; gedeeltelijk slopen stalgebouw en wederopbouwen pakhuis, bottelarij, gang met bovenhuis.
 • 1911 A. Veréll; toestemming om een alkoof zonder lichtramen te maken.
 • 1912 A. Veréll; ingebruikname van de spruitleiding naar het gemeenteriool.
 • 1967 G. Kalter; wijzigen en herstellen voorgevel. • Gedempte Turfhaven 33
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33
 • Bewoners
 • 1920 Gez. Ooijevaar, costuumnaaisters
 • 1928 N. Koop, chauffeur
 • 1949 J. Homan, dameskapper, tel. 4832
 • 1949 J.Homan, kapper (h)
 • 1964 J. Homan
 • Gebeurtenissen
 • 1901 G.J.H. Valck; bouwen nieuwe woning en maken afvoer spruit.
 • 1902 G.J.H. Valck; bewoonbaarverklaring.
 • 1903 G.J.H. Valck; plaatsen ijzeren hekjes.
 • 1905 G.J.H. Valck; aanbrengen zonnescherm.
 • 1977 A.J. Stam; verbouwen pand. Aannemer J. Hoogerhout. • Gedempte Turfhaven 35
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35
 • Bewoners
 • 1912 Br. van Hinte, vrachtrijderij
 • 1920 O. Bruin, hoofdmonteur P.E.N
 • 1928 M.C. Kuijl , bankwerker
 • 1949 H. Siderius, lijnwerker P.E.N
 • 1949 F.C. Reek, sigarenmagazijn
 • 1949 F.C. Reek, sigarenwinkelier (h)
 • 1964 H. Siderius
 • 1981 J. Spoelder
 • Gebeurtenissen
 • 1913 B. van Hinte; aanbrengen zonnescherm.
 • 1969 Gemeente Hoorn; aankoop woonhuis met grond groot 1 are 14 ca voor ƒ12.500,-. • Gedempte Turfhaven 2
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 | verfhandel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 A. Commandeur, hofmeester
 • 1912 J. Paauw, administrateur, in assurantiën
 • 1920 D. Horst, goudsmid
 • 1920 J. de Vries, typograaf
 • 1928 S.A.G. Remijn, bewaarschool onderwijzeres
 • 1928 F.C. Reek, winkelier in sigaren
 • 1949 S.A.G. Remij n, leerkracht gemeentebewaarschool
 • 1964 H.L. Katuin
 • Gebeurtenissen
 • 1914 N. Smit; aanbrengen drie zonneschermen.
 • 1916 C. Doffer; verlof voor verkoop van melk in het benedenlokaal; ingetrokken 1920.
 • 1920 Eugene Goulmij Baar; verbouwen perceel.
 • 1961 H.H. Katuin; verbouwen gedeelte voorgevel.
 • 1968 H.L. Katuin; vergroten zijraam.
 • 1971 H. Katuin; aanbrengen lichtbak 'Flexa'.
 • 1977 H. Katuin; verbouwen pand onder andere winkelplattegrond en voorpui. Aannemer G.C.M. Helderman.
 • 1979 H. Katuin; wijzigen gevel. Aannemer G.C.M. Helderman. • Gedempte Turfhaven 4
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 | kaaswinkel beeldbepalend
 • 0000 nummer 4 en werkplaats Dal nr. 1
 • Bewoners
 • 1912 K. Meilof, mandenmaker
 • 1920 K. Meilof, mandenmaker
 • 1928 KI. Meilof, mandenmaker
 • 1949 Fa. K. Meilof & Zn., rieten stoelen en manden tel. 4312
 • 1949 K. Meilof, mandenmaker (h)
 • 1964 C.P. Meilof
 • 1981 Y. Knuit
 • Gebeurtenissen
 • 1906 K. Meilof; verbouwen perceel en bewoonbaarverklaring, aanbrengen reclamebord. Waterput blijft onder de stoep.
 • 1935 K. Meilof en Zn.; uitstallen van winkelgoederen op de stoep; ingetrokken 1937.
 • 1953 Fa. Gronert en Moeijes namens C. Meilof; verbouwen nr. 4. Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1980 Joh. Molenaar; verbouwen winkel met bovenwoning. Architect G. Stellema, Oostzaan. • Gedempte Turfhaven 6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6 | hoedenwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 H. Preijer, caféhouder
 • 1912 S. Reek
 • 1920 B. Bolmeijer, caféhouder
 • 1920 J.J. Potgieser, in kruidenierswaren
 • 1920 S. Reek
 • 1928 H.J.G. van Vlijmen, directeur agentschap Van Gend en Loos
 • 1928 Van Gend en Loos, expeditie onderneming
 • 1949 Au Bon Marché (J.W. Lunter), herenmode, tel. 4735
 • 1949 J.W.A.Lunter, winkelier (h); voorzitter-secretaris van de R.K. Lawn Tennisvereniging Wimbledon
 • Gebeurtenissen
 • 1903 S. Reek Gz.; verkoop van sterke drank in 't klein.
 • 1905 J. van Beijnum; bierhuishouder-bierverlof; ingetrokken 1907.
 • 1907 H. Preijer; verkoop sterke drank in 't klein.
 • 1916 Wed. H. Preijer; verkoop sterke drank in 't klein; ingetrokken 1916.
 • 1916 R. Bolmeijer; verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterke drank, in het beneden voorlokaal.
 • 1920 Fa. B. Sanders Ezn.; verbouwen nr. 6, onder andere wijzigen privaat. Aannemer J. van Petten.
 • 1941 J.B. Post; verbouwen nr. 6.
 • 1941 J.B. Post; leggen stoep.
 • 1943 J.W. Lunter; aanbrengen reclamebord.
 • 1953 J.W. Lunter; aanbrengen reclameverlichting. • Gedempte Turfhaven 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Gedempte Turfhaven nr. 8; 1920

 • Gedempte Turfhaven 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | automatiek beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 A. Venverloo, winkelier
 • 1912 A.W.S. Venverloo
 • 1912 Mej. C. Numann, costumière
 • 1920 A. Venverloo, in huishoudelijke artikelen
 • 1920 Langekamp, monteur
 • 1949 Firma C.J.F. Hendriks & Zoon, handel in vis, fruit en conserven, tel. 4810
 • 1949 C.J.F. Hendriks, winkelier (h)
 • 1964 G.J.M. Wilbrink
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A. Venverloo; aanbrengen zonneschermen.
 • 1914 A. Venverloo; vernieuwen onderpui.
 • 1923 A. Lebbink en P. Wortel; oprichten koek- en banketbakkerij en verlof voor de verkoop van drank i n de winkel en de huiskamer.
 • 1934 C.J.F. Hendriks; verlof B in de winkel met daarnaastgelegen lokaal.
 • 1939 W.F. de Haan namens C. J.F.Hendriks; maken automatenhal.
 • 1946 J. van Riel namens R. Groot; vernieuwen stoep.
 • 1950 Fa. Gronert en Moeijes namens C.J.F. Hendriks; verbouwen nr. 8, onder andere trap en wc.
 • 1955 J. Hendriks; bouwen visbakkerij achter nr. 8.
 • 1959 N.V. Sier; verbouwen winkelpand nr. 8.
 • 1960 P. Sier en A. Rombout; verbeteren woning (bovenverdieping) nr. 8.
 • 1961 G.J.M. Wilbrink; uitbreiden van inrichting voor het bakken van voedings- en genotsmiddelen annex bereidplaats voor consumptieijs met een banketbakkers- en frituuroven.
 • 1979 G.C.H. van Laere; uitbreiden en wijzigen gevel. Architect M. Terbraak, Amsterdam.
 • 1979 Van Laere; vergunning automatiek. • Gedempte Turfhaven 10
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 | damesmodezaak
 • Bewoners
 • 1912 J.H. Kruisman, slager
 • 1920 J.H.Kruisman, varkensslagerij
 • 1928 J.H.Kruisman, slager
 • 1949 R. Groot. slagerij. tel. 4000
 • 1949 R. Groot, slager-grossier in vlees (h)
 • 1964 B.M. Ebbelaar
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J.H. Kruisman; bouwen nieuwe slachtplaats achter nr. 10 en richten varkensslachterij op.
 • 1908 J. Kruisman; maken privaat met beerput. J.H. Kruisman; aansluiting perceel aan gemeenteriool in Nieuwe Noord. J.H.Kruisman; vernieuwen van een rookkast achter
 • 1911 J.H. Kruisman; aansluiting perceel aan gemeenteriool in Nieuwe Noord.
 • 1911 J.H.Kruisman; vernieuwen van een rookkast achter perceel Nieuwe Noord nr. 4.
 • 1912 J.H. Kruisman; verbouwen nr. 10, onder andere maken aanbouw, bouwen keuken met bovenkamer en verbindingsgang achter het perceel.
 • 1927 H. Kruisman; verbouwen gevel.
 • 1930 Van Gend en Loos; vernieuwen stoep.
 • 1932 J.H. Kruisman; verbouwen van het gebouwtje achter het perceel en afbreken van het bestaande houten gebouwtje. Aannemer J. van 't Hek en J. Stroet.
 • 1937 R. Groot; oprichten worst- en vleesmakerij op een terrein achter het perceel.
 • 1974 J. Groot en Groot-Damen; geheel vernieuwen winkelpand. Aannemer N . Jorritsma.
 • 1979 Modehuis A en K ; veranderen voorgevel. • Gedempte Turfhaven 12
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 | reisbureau
 • Bewoners
 • 1912 E. van 't Hoff, sigarenhandelaar
 • 1920 H. Hoogcarspel, winkelier-grossier in tabaksfabrikaten en rookartikelen
 • 1928 H. Hoogcarspel, winkelier en grossier in sigaren
 • 1949 L.J. Schuld, winkelier (h)
 • 1949 H. Hoogcarspel. grossier in rookartikelen, tel. 4383
 • 1949 P.A. Hoogcarspel, bedrijfsleider
 • 1964 K. Kool
 • 1981 P.E. de Jong
 • Gebeurtenissen
 • 1905 E. van 't Hoff; aanbrengen naambord.
 • 1917 H. Hoogcarspel; amoveren nrs. 12, 14 en bouwen woonwinkelhuis op de percelen nrs. 12, 14. Architect H.J. Cramer.
 • 1950 E.C.A. de Beer; schoonspuiten van vier auto's op de openbare weg.
 • 1950 W. Tonneman namens J. C. Beer; aanbouwen keuken achter nrs. 12, 14,"16", en aanbrengen lichtbak.
 • 1970 P.E. de Jong; gedeeltelijk veranderen nrs. 12, 14.
 • 1972 Reisbureau de Valk; lichtbak nrs. 12, 14.
 • 1979 Reisbureau de Witte Valk; uitbreiden winkelpand nrs. 12, 14. Architect J. Koorn. • Gedempte Turfhaven 14
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 | snoepwinkel
 • Bewoners
 • 1920 H. Hoogcarspel, winkelier-grossier in tabaksfabrikaten en rookartikelen
 • 1928 H. Hoogcarspel, winkelier en grossier in sigaren
 • 1949 H. Hoogcarspel. grossier in rookartikelen, tel. 4383
 • 1949 P.A. Hoogcarspel, bedrijfsleider
 • 1964 K. Kool
 • 1981 P.E. de Jong
 • Gebeurtenissen
 • 1907 C. Renooy; oprichten smederij.
 • 1908 C. Renooy; aanbrengen uithangbord.
 • 1916 Jac. Haring; aanbrengen fietsenrek en uithangbord.
 • 1917 H. Hoogcarspel; amoveren nrs. 12, 14 en bouwen woonwinkelhuis op de percelen nrs. 12, 14. Architect H.J. Cramer.
 • 1946 A. Oksx namens H . Hoogcarspel; verwijderen bestaande stoepen en daarvoor aan te brengen trottoir nrs. 14, 16.
 • 1950 W. Tonneman namens J. C. Beer; aanbouwen keuken achter nrs. 12, 14,"16", en aanbrengen lichtbak.
 • 1970 P.E. de Jong; gedeeltelijk veranderen nrs. 12, 14.
 • 1972 Reisbureau de Valk; lichtbak nrs. 12, 14.
 • 1976 P.E. de Jong; samenvoegen twee woningen en wijzigen indeling.
 • 1979 Reisbureau de Witte Valk; uitbreiden winkelpand nrs. 12, 14. Architect J. Koorn. • Gedempte Turfhaven 16
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 | stoffenhandel
 • Bewoners
 • 1912 H. Wessemius, filiaal Utermöhlen
 • 1912 J.F. van Hinte, arbeider
 • 1920 H. Hoogcarspel, winkelier-grossier in tabaksfabrikaten en rookartikelen
 • 1920 A. Bolten jr., dansleraar
 • 1928 P. Hoogcarspel, sigarenhandelaar
 • 1928 J.A. Beekman, onderwijzer
 • 1949 H. Hoogcarspel, grossier in sigaren (h)
 • 1964 N. Kaldenbach
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.C.T. Utermöhlen; verkoop van sterke drank in het klein voor gebruik elders dan ter plaatse in het winkellokaal.
 • 1918 A. Bolten en K. Kloet; amoveren gedeelte van de achterpercelen nrs. 16, 18 en opnieuw bouwen keuken. Architect H.J. Cramer.
 • 1918 Drankvergunning J.C.T. Utermöhlen overgeschreven naar Rode Steen nr.11 .
 • 1919 H. Hoogcarspel; verbouwen nr. 16. Architect H.J. Cramer.
 • 1943 C. Leeuwrik namens H. Hoogcarspel; maken badkamer in nr. 16.
 • 1946 A. Oksx namens H . Hoogcarspel; verwijderen bestaande stoepen en daarvoor aan te brengen trottoir nrs. 14, 16.
 • 1950 W. Tonneman namens J. C. Beer; aanbouwen keuken achter nrs. 12, 14,"16", en aanbrengen lichtbak.
 • 1950 E.C.A. de Beer; aanbrengen drie rijwielstandaardtegels in het trottoir.
 • 1956 W. op 't Land; verbouwen perceel tot winkelpand. • Gedempte Turfhaven 18
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18
 • Bewoners
 • 1912 W. Macalester loup, leraar RHBS
 • 1912 K. Kloet, kleermaker
 • 1920 C. Kloet, kleermaker
 • 1928 C. Kloet, kleermaker
 • 1949 J. Kloet. herenkleding, vakkleding, tel. 4188
 • 1949 J. Weldam, koopman in electrische apparaten (h)
 • 1949 J.Ph. Hecker, assistent-bedrijfsleider
 • Gebeurtenissen
 • 1901 K. Kloet; aanbrengen naambord.
 • 1903 K. Kloet; bouwen bovenwoning, in 1904 bewoonbaarverklaring.
 • 1918 A. Bolten en K. Kloet; amoveren gedeelte van de achterpercelen nrs. 16, 18 en opnieuw bouwen keuken. Architect H.J. Cramer.
 • 1944 C. Kloet; bouwen werkplaats achter nr. 18.
 • 1946 A. Oksx namens C. Kloet; maken trottoir van basaltine tegels voor nr. 18.
 • 1954 Bouwbedrijf A. Bon; wijzigen winkelinterieur confectiemagazijn Kloet.
 • 1968 J.F. van Draaijen; gedeeltelijk verbouwen en vergroten damesmodemagazijn. • Gedempte Turfhaven 20
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20
 • Bewoners
 • 1949 A.C. Semler, scharenslijper (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1900 G. Reek Gz.; leggen van een spruit voor afvoer menagewater en faecaliën nr. 24 naar de Kloppoort (Gemeenteriool).
 • 1900 De commissie tot uitdeling van warme en voedzame spijzen; amoveren van een perceel in de Klopsteeg en bouwen van een spijskokerij in de Kloppoort (soepkokerij). Architect J. van Reijendam.
 • 1903 E. Edel; leggen spruit.
 • 1904 P. Edel Wz.; aanschrijving voor de topgevel perceel Kloppoort; gevel helt circa 1 m voor over.
 • 1934 J.P. Maas; oprichten banketbakkerij. • Gedempte Turfhaven 22
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 (26) | taxibedrijf
 • Bewoners
 • 1912 D. Rutgers, handelaar in groenten enz
 • 1920 Wed. A. van Berkum, groenten en fruit
 • 1928 Wed. A. van Berkum-Temme, winkelierster
 • 1949 Kramer's Taxibedrijf, tel. 4217
 • 1949 H. Kramer. taxi-ondernemer (h)
 • 1964 H. Kramer
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Ossebaar; aanbrengen zonnescherm.
 • 1903 J. Tijmens; aanbrengen reclamebord.
 • 1908 J. Nooder; aanbrengen uithangbord.
 • 1910 B. Groot; aanbrengen uithangbord.
 • 1935 Joh. Kok; slopen nr. 22 en bouwen garage met bovenwoning ter plaatse van nr. 22.
 • 1935 N.V . American Petroleum Company te 's Gravenhage; benzine-installatie met twee ondergrondse reservoirs en bovengrondse aftapinrichting in en op de openbare grond voor nr. 22 en Vale Hen nr. 3.
 • 1938 N.V. American Petroleum Company te 's Gravenhage; bestaande pompinstallatie vervangen door een elektrische pomp.
 • 1938 H. Kramer; plaatsen personenauto's op de rijweg; ingetrokken 1942
 • 1939 Fa. Gronert en Moeijes namens J. Kok; verbouwen keuken nr. 22.
 • 1940 Fa. Gronert en Moeijes namens J. Kok; maken kantoortje in de garage.
 • 1962 N.V. Purfina Nederland te 's Gravenhage; nieuwe vergunning voor benzinepomp installatie.
 • 1968 H. Kramer; veranderen nrs. 22, 24, tot showroomgarages.
 • 1971 Aanbrengen lichtbak Neon Taxi Kramer'.
 • 1979 Taxi Kramer; wijzigen voorgevel nrs. 22, 24. • Gedempte Turfhaven 24
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 24, 24 rood (28) | taxibedrijf
 • Bewoners
 • 1912 F.W. Mooij, hoofdagent Beiersch bierbrouwerij De Amstel'
 • 1920 M. Nooij, agent Amstelbrouwerij
 • 1928 A.C. der Kinderen, musicus
 • 1949 W. de Boer, barbier (h)
 • 1949 M. Nooij, hoofdagent Amstelbrouwerij, tel. 4077
 • 1949 P. Nooij, bierbottelaar (h)
 • 1964 P. Nooij
 • 1981 J. Kramer
 • Gebeurtenissen
 • 1900 G. Reek; leggen spruit voor afvoer faecaliën en menagewater naar de Kloppoort.
 • 1910 F.W. Nooij; maken erker en verbouwen perceel tot bierbottelarij met bovenwoning, bijna nieuwbouw; voorgevel wordt vernieuwd.
 • 1913 F.W. Nooij; plaatsen gasmotor ten behoeve van flessenspoelmachine en waterpomp.
 • 1927 M. Nooij; maken van erfafscheiding achter het perceel en verbouwen bergplaats.
 • 1968 H. Kramer; veranderen nrs. 22, 24, tot showroomgarages.
 • 1979 Taxi Kramer; wijzigen voorgevel nrs. 22, 24. • Gedempte Turfhaven 26
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 (30) | schoenreparatiewinkel
 • Bewoners
 • 1912 W. Spranger, mandenmaker
 • 1920 C.A.E. Nokker, reiziger
 • 1920 Wed. C. Tros, in sigaren
 • 1928 Wed. C. Tros-Vleugel, tabak en sigaren
 • 1949 Melkinrichting S. Ruiter, tel. 4801
 • 1949 S. Ruiter, melkslijter (h)
 • 1964 S. Ruiter
 • 1981 R. Hartog
 • Gebeurtenissen
 • 1900 D. van Velden jr.; aanbrengen zonnescherm.
 • 1912 In de nacht van 2 op 3 september uitslaande brand in de bergplaats in gebruik bij W. Spranger.
 • 1913 C. Tros; aanbrengen uithangbord.
 • 1934 P. Krijgsman; verbouwen nr. 26
 • 1943 S. Ruiter; verbouwen nr. 26; onder andere maken erker. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1968 S. Ruiter; verbouwen nr. 26. • Gedempte Turfhaven 28
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 (32) | kleding/meubelzaak
 • Bewoners
 • 1912 G.J.M. Lippits, koek- en banketbakker
 • 1920 Jac. Roda, in manufacturen
 • 1928 A. Roos, manufacturier
 • 1928 W. Wijna, houtdraaier
 • 1949 M.A. Emmerink, opperwachtmeester politie (adresboek: nr. 285)
 • 1949 A. Roos, manufacturier (h); penningmeester van de Hoornse Middenstands Vereniging; tel. 4824
 • 1949 H. Wonder-Roos, welpenleidster van Het Vaandrig Peetoom Vendel van de Nederlandse Padvinders Vereniging afdeling Hoorn; tel. 4824
 • 1949 A. Roos, manufacturen, bedden, tapijten, gordijnen, tel. 4824
 • 1964 C.G. Bot
 • 1981 C.G. Bot
 • Gebeurtenissen
 • 1912 P.F.G. Honig; verkoop van alcoholvrije drank in twee lokalen achter de winkel; wordt in 1916 ingetrokken.
 • 1912 J. Jonker; opbouwen perceel achter nr. 28.
 • 1923 J. Roda; aanschrijving om de bovenverdieping af te breken en over de gehele breedte een schutting aan te brengen.
 • 1923 Jac. Roda; verbouwen nr. 28, wederopbouwen uitgebrand perceel. Architect H.J. Cramer, en ontheffing van artikel 8.
 • 1929 A. Roos; verbouwen perceel, benedenwoning aan de woningdoeleinden onttrokken.
 • 1946 A. Roos; verbouwen keuken.
 • 1949 A. Roos; verbouwen perceel. Architecten C.D. van Reijendam en H.J. Hermans.
 • 1958 K. Bot; vergroten winkelruimte nrs. 28, 30.
 • 1971 K. Bot; gedeeltelijk veranderen gevels nrs. 28, 30.
 • 1972 Fa. K. Bot en Zn.; aanbrengen vier lichtbakken.
 • 1972 K. Bot en Zn.; veranderen voorgevel nrs. 28, 30. Aannemer Fa. V. Hakhoff.
 • 1973 C.P. Breed; plaatsen buitentrap met bordes aan het pand nr. 28 rood. • Gedempte Turfhaven 30
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30 (34) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Mej. A. Beerding, fotografisch atelier
 • 1928 Gez. Beerding, fotografie en kunsthandel
 • 1949 A. Beerding, winkelierster (h)
 • 1949 A.C. Beerding, fotografe (h)
 • 1949 G. Beerding, fotografe (h)
 • 1964 C.G. Bot
 • 1981 C.G. Bot
 • Gebeurtenissen
 • 1902 J. de Lange; verbouwen voorgevel.
 • 1905 J. de Lange; aanbrengen zonneschermen.
 • 1909 A. Beerdingh; verbouwen perceel en aanbrengen uithangbord.
 • 1919 Gezusters Beerding; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1928 Gez. Beerding; aanbrengen uithangbord.
 • 1949 A. Roos; verbouwen nr. 30; zie ook nr. 28 (benedenpui). Architecten Van Reijendam en Hermans.
 • 1958 K. Bot; vergroten winkelruimte nrs. 28, 30.
 • 1971 K. Bot; gedeeltelijk veranderen gevels nrs. 28, 30.
 • 1972 K. Bot en Zn.; veranderen voorgevel nrs. 28, 30. Aannemer Fa. V. Hakhoff. • Gedempte Turfhaven 32
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 (36) | speelgoedwinkel
 • Bewoners
 • 1912 J.J. Schuld, winkelier
 • 1912 N. Op 't Land
 • 1920 J.J. Schuld, in galanteriën
 • 1928 Wed. J.J. Schuld-Horward, winkelierster galanteriën
 • 1949 Firma Joh.J. Schuld, luxe artikelen en speelgoederen, tel. 4080
 • 1949 L.J. Schuld, penningmeester van de R.K. Schoolvereniging Sint Aloysius, de R.K. Middenstandsvereniging De Hanze ; tel. 4080
 • 1949 E.P.H. Schult-Gerritsen van der Hoop, secretaresse van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging in hetBisdom Haarlem afdeling Hoorn; penningmeesteresse van de Sint Elisabethvereniging; tel. 4080
 • 1981 S. Giovannangelo
 • Gebeurtenissen
 • 1902 J.J. Schuld; amoveren en wederopbouwen perceel. Gemeenteopzichter H. Kolkman krijgt toestemming voor het maken van plannen en het houden van toezicht bij de bouw van het woonhuis.
 • 1902 J.J. Schuld; aanbrengen rolscherm.
 • 1903 J.J. Schuld; leggen spruit en bewoonbaar verklaring.
 • 1934 Th. Dekker; wijzigen voorgevel.
 • 1935 Fa. J.J. Schuld; uitstallen van winkel goederen op het trottoir.
 • 1958 L. Schuld; verbouwen voorgevel.
 • 1966 J.J. Schuld; verbouwen winkel-woning. • Gedempte Turfhaven 34
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 (40) | uitzendbureau beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Gevelsteen met hand en alziend oog 1630.
 • Bewoners
 • 1912 J.H. Mulders,winkelier
 • 1920 J.H. Mulders, in sigaren
 • 1928 J.Verbeek, vishandelaar
 • 1949 J. Verbeek, visser (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1902 G.J. van Deursen; aanbrengen uithangbord.
 • 1907 W.H. van Deursen; verbouwen nrs. 38, 40 (oude nrs.) en leggen spruit voor afvoer menage water naar het gemeenteriool.
 • 1934 J. Verbeek; verlof B .
 • 1946 A Oksx namens J. Verbeek; maken trottoir van basaltine tegels.
 • 1948 Corn. Bastinck; vishandelaar; verlof B .
 • 1961 J. Hoogland; verbouwen perceel. • Gedempte Turfhaven 36
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 (42) | vishandel
 • Bewoners
 • 1912 J. G. de Waal, kaashandel
 • 1920 J.B. Post, rijwielhandel
 • 1928 J.B. Post, autobusondernemer, autobusverhuurder
 • 1949 Jan Hoogland, vis, groenten en fruit, tel. 4492
 • 1949 J.Hoogland, winkelier (h)
 • 1964 J. Hoogland
 • 1981 J. Hoogland
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.G. de Waal; bierverlof in twee beneden voor lokalen en het daarachter gelegen lokaal; wordt in 1913 ingetrokken.
 • 1910 J.G. de Waal; aanbrengen transparant.
 • 1913 W.A. Venverloo; bierverlof in het beneden voorlokaal; wordt in 1914 ingetrokken.
 • 1914 K. Wils; bierverlof; wordt in 1919 ingetrokken.
 • 1914 F. Boots; bierverlof.
 • 1917 J.B. Post; verbouwen voorgevel.
 • 1921 J.B. Post; plaatsen van rijwielen op de stoep.
 • 1922 Mij . tot detailverkoop van Petroleum 'de Automaat' te Rotterdam; plaatsen meetpomp op de stoep voor nr. 36 en aanbrengen ondergrondse zuigleiding.
 • 1923 J.B. Post; verbouwen nr. 36; onder andere voorpui, werkplaats en winkel.
 • 1925 J.B. Post; aanbrengen reclamebord.
 • 1930 Jac.F. Koelemeij; aanbrengen van lichtbak en oppompen van banden van passerende auto's op de weg.
 • 1935 Mij. tot detailverkoop van petroleum 'de Automaat'; uitbreiden vergunning 1922 (zwaardere eisen).
 • 1936 N.V. American Petroleum Company te 's Gravenhage; intrekken vergunning 1922.
 • 1936 J.B. Post; verbouwen nr. 36, veranderen onderpui en maken betonkelder. Architect H .J. Cramer.
 • 1940 J. Hoogland; aanbrengen lichtbak en twee reclameborden.
 • 1947 A. Molenaar namens N . A. Verberne; wijzigen onderpui, en het plaatsen van glas in lood panelen in nr. 36.
 • 1961 J. Hoogland; pand inrichten voor het bakken van vis.
 • 1963 J. Hoogland, uitbreiden nr. 36.
 • 1971 J. Hoogland; plaatsen van groentekisten op de stoep. • Gedempte Turfhaven 38
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Gedempte Turfhaven nr. 38, vóór 1975

 • Gedempte Turfhaven 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 (44) | fotowinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J.F. Mescher
 • 1920 W. Bakker, grossier
 • 1928 W. Bakker, koopman in galanterie
 • 1949 Kunstzaal ""Decorum"", decoratieve kunst
 • 1949 K.Ooijevaar, etaleur (h)
 • 1964 F.M. van Poelgeest
 • Gebeurtenissen
 • 1913 W. Bakker; veranderen bestaande ramen met deur in een pui.
 • 1913 W. Bakker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1935 J. Lelie; maken van twee etalage-vitrines.
 • 1935 Wed. KI. Smit; verbouwen nr. 38.
 • 1962 F.M.F. van Poelgeest; uitbreiden bedrijfsruimte.
 • 1963 F.M. van Poelgeest; vernieuwen winkelpui.
 • 1964 Fa. de Sleutel N.V . namens F. van Poelgeest; aanbrengen reclame lichtbak.
 • 1965 F. van Poelgeest; aanbrengen spandoek, week van de fotografie. • Gedempte Turfhaven 40
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40 (46) | drogist
 • Bewoners
 • nummer 40
 • 1912 D. Ooyevaar, kapper
 • 1912 Fa. J.J. Ooyevaar & Zn., kappers
 • 1920 D. Ooijevaar, preparateur
 • 1920 Fa. J.J. Ooijevaar en Zoon, kapper
 • 1928 D. Ooyevaar, kapper en preparateur
 • 1949 Kapsalon A. Schneiders
 • 1949 A.Th.G. Schneiders, kapper (h)
 • nummer 40 rood
 • 1920 Wed. K. Gleijsteen
 • 1949 D. Ooijevaar, preparateur (h)
 • 1949 G.Ooijevaar, pedicure (h)
 • 1949 W.C. Ooijevaar, inspecteur ziekenfonds
 • 1949 A.C. Ooijevaar-Spaans, voorzitster van de Vrouwenvereniging Dient elkander door de liefde
 • 1964 A.C. Ooijevaar-Spans
 • 1981 J. Delcour
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.J. Ooijevaar; aanbrengen uithangbord.
 • 1914 D. Ooijevaar; verbouwen perceel onder andere maken verdieping op de bestaande keuken als bergplaats. Architect is H.J. Cramer.
 • 1934 D. Ooijevaar; verbouwen perceel; bouwen van een nieuwe Mansarde kap.
 • 1942 D. Ooijevaar; wijzigen bestaand privaat en aanbrengen wc. Aannemer K.H. Kaat.
 • 1949 D. Ooijevaar; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1967 Fa. H.J. Conijn; maken douchecel.
 • 1971 H.J. Conijn; gedeeltelijk veranderen winkelpand.
 • 1971 H.J. Conijn; gedeeltelijk veranderen winkelpand nrs. 40, 42.
 • 1972 H.J. Conijn; veranderen winkelshowroom. • Gedempte Turfhaven 42
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 (48) beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 J. Groot, drogist
 • 1920 J. Groot, drogist
 • 1928 Jn. Groot, drogist
 • 1949 Drogisterij ""De Vergulde Vijzel"" (H.J. Conijn v/h J. Groot Chrzn.), tel. 4574
 • 1949 H.J. Conijn, drogist (h)
 • 1949 J. van Leijen
 • 1949 R. The Tjong Tjioe, kunstschilder
 • 1964 P. Conijn
 • 1981 G. Mazereeuw
 • Gebeurtenissen
 • 1945 J. van den Berg namens H . J. Conijn; herstellen brandschade perceel.
 • 1965 H.J. Conijn; wijzigen onderpui voorgevel drogisterij. Architect W.A. Loomans.
 • 1965 H.J. Conijn; wijzigen trappehuis.
 • 1971 H.J. Conijn; gedeeltelijk veranderen winkelpand nrs. 40, 42.
 • 1973 Fa. Conijn en Zn.; aanbrengen lichtreclame. • Gedempte Turfhaven 44
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 | meubelzaak
 • Bewoners
 • 1912 J.G. Keet, vleeshouwer
 • 1920 J.G. Keet, slager
 • 1928 J.G. Keet, slager
 • 1949 Modelslagerij J. Keet, tel. 4785
 • 1949 Wed. G. van Beurden-Ruttenberg
 • 1964 P. Fikke
 • 1981 Th.B.M. Buisman
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.G. Keet; aanbrengen uithangtekens.
 • 1932 J.G. Keet; verbouwen werkplaats achter nr. 44.
 • 1932 J.G. Keet; verbouwen van de bestaande inrichting voor het verwerken van vlees, het smelten van vet en het koken en roken van vlees.
 • 1938 J.G. Keet; verbouwen winkelpui. Architect S.W. Langius.
 • 1953 J.G. Keet; plaatsen van drie elektromotoren in slagerij.
 • 1956 P. Fikke; oprichten visbakkerij. • Gedempte Turfhaven 46
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46 (52, 52 boven) | bloemenwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 W. Bakker, grossier in galanterieën
 • 1920 A. Bakker, caféhouder
 • 1928 P. Wortel, banketbakker
 • 1928 G. Molenaar, timmerman en verlofhouder
 • 1949 Ramkema's Bloemenmagazijn, tel. 4193
 • 1949 H.Ramkema, bloemist (h)
 • 1949 H. Ramkema, bloemist (h)
 • 1949 J. Ramkema, bloemist (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1903 Wed. A. Hoff Goutier; aanbrengen zonnescherm.
 • 1910 W. Bakker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1912 Aanschrijving nr. 46 te verbeteren.
 • 1913 A. Bakker; leggen spruit.
 • 1913 A. Bakker; overschrijving drankverlof van nr. 68 naar nr. 46; wordt in 1927 ingetrokken.
 • 1913 Gezondheidscommissie verzoekt het pand te verbeteren.
 • 1913 W. Bakker; verbouwen perceel.
 • 1927 G. Molenaar; bierverlof; in 1932 ingetrokken.
 • 1932 H. Bielefeld; verlof A ; ingetrokken 1935.
 • 1935 J.G. Buutveld; verlof A.
 • 1949 G.L. Hergarden; aanschrijving de goot te herstellen.
 • 1952 J.R. Levy; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1961 Mevrouw R. v.d. Hoek-Polak; aanschrijving tot verbeteren. • Gedempte Turfhaven 48
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Turfhaven 48
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 48, rood (52, 54) | antiekwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 48
 • 1912 J.J. Gerhards, winkelier
 • 1920 G. Langereis, stoffeerder
 • 1928 G. Langereis, stoffeerder
 • 1949 C.P. Breed, melksalonhouder (h)
 • 1964 C. Breed
 • nummer 48 rood
 • 1912 D. Koning, muziek onderwijzer
 • 1949 F. Bruinsma, assistent R.T.V.D
 • 1964 H. van Duimen
 • 1981 M.W. Breed-Vlaar
 • Gebeurtenissen
 • 1902 B. Welkers en J. Bervoets; leggen spruit voor afvoer menagewater en faecaliën.
 • 1906 H. Kool; aanbrengen uithangbord nr. 48 rood.
 • 1907 H. Kool; bouwen van een schoorsteen binnenshuis.
 • 1920 G. Langereis; verbouwen perceel.
 • 1931 C. van der Oord; bierverlof in de beneden voorlokaliteit, aanbrengen reclamebord.
 • 1932 C. van der Oord; aanbrengen lichtbak.
 • 1940 C. Breed; verlof A.
 • 1946 J. van Duin; vervangen twee kleine raamkozijntjes voor een deurkozijn in de achtergevel.
 • 1948 J. v.d. Berg namens C. Breed; maken wc.
 • 1952 C. Breed; verlof A . • Gedempte Turfhaven 50

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Gedempte Turfhaven nr. 50; 1895-1905

 • Gedempte Turfhaven 50
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50 (56) | antiquariaat beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  17de eeuws pand, inwendig eiken houtskelet.
 • Bewoners
 • 1912 B. de Bruin
 • 1912 J.J. Ooijevaar, kapper
 • 1920 J. Scherpenhuizen, sigarenhandel
 • 1928 K. Weller, sigarenwinkelier
 • 1928 Wed. Weller-Kolkman
 • 1949 P. Bloem, aardappelen, groenten en fruit
 • 1949 P. Bloem, groentenhandelaar (h)
 • 1981 A.C. Kalf-Sluijmers
 • Gebeurtenissen
 • 1933 P. Bloem; aanbrengen nieuwe vloeren en nieuwe trap.
 • 1948 J. v.d. Berg namens P. Bloem; verbouwen perceel.
 • 1978 Mevrouw A. Kalf; uitbreiden, overkappen van het erf. • Gedempte Turfhaven 52
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 52
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52 (58) | opslagruimte
 • Bewoners
 • 1949 Broodbakkerij Verbeme, tel. 4166
 • 1949 J.C.J. Buijsman, broodbakker
 • 1964 J. Last
 • Gebeurtenissen
 • 1938 J. Thuys; bouwen hete luchtoven ten behoeve van de bakkerij achter nr. 52. • Gedempte Turfhaven 54
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 54
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 54 (60) | bakkerij
 • Gebeurtenissen
 • 1956 Th. Smit; uitbreiden brood- en banketbakkerij door bijplaatsing elektromotoren en gasoven. • Gedempte Turfhaven 56
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 56
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 56 (62) | banketbakker beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  19de eeuws winkelpui; pilasters met Corinthisch kapiteel.
 • Bewoners
 • 1912 G.A. Hoff, sigarenfabrikant
 • 1920 G. Hoff Az., sigarenfabrikant
 • 1928 J.W.J. Thuys, banketbakker
 • 1949 Banketbakkerij N.A. Verbeme, tel. 4803
 • 1949 N.A. Verberne, brood- en banketbakker
 • 1964 T. Smit
 • 1981 Th.J.M. Smit
 • Gebeurtenissen
 • 1922 Th. Konijn; drankverlof gedurende de harddraverij en kermis.
 • 1924 Jac. Thuys; verbouwen nr. 56.
 • 1924 Jac. Thuys; verkoop van alcoholvrije drank in de winkel.
 • 1924 Jac. Thuys; oprichten koek- en banketbakkerij nr. 56.
 • 1938 J.W.J. Thuys; plaatsen nieuwe hete luchtoven en een elektromotor voor het drijven van een deeg-kneedmachine in de banketbakkerij.
 • 1938 N.A. Verberne, brood- en banketbakker; verlof B .
 • 1944 A. Molenaar namens N . A. Verberne; bouwen erker aan de zijgevel.
 • 1945 Fa. N.A. Verberne; wijzigen trap.
 • 1946 J. Stroet namens N.A. Verberne; bouwen en uitbreiden bakkerij.
 • 1947 J. Stroet namens N.A. Verberne; maken noodwoning boven de bakkerij.
 • 1947 A. Molenaar namens N.A. Verberne; verbouwen onderpui.
 • 1957 Th. Smit; maken nieuwe kap, vijf slaapkamers en een badkamer. • Gedempte Turfhaven 58
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 58
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 58 (66) | stoffenwinkel
 • Bewoners
 • 1912 M. Laan, manufacturier
 • 1920 Fa. M. Laan, manufacturier
 • 1928 M. Laan, manufacturier
 • 1949 L. Laan, winkelbediende
 • 1949 M. Laan, manufacturier (h)
 • 1964 L. Laan
 • 1981 H. Laan
 • Gebeurtenissen
 • 1906 M. Laan; amoveren en bouwen woning met pakhuis. M. Laan; bewoonbaarverklaring.
 • 1920 M. Laan; verbouwen winkelpui. Architect J. v.d. Berg Cz.
 • 1928 M. Laan; krijgt ontheffing om het pand aan de waterleiding aan te sluiten omdat het drinkwater uit de put goed is.
 • 1942 Fa. Gronert en Moeijes namens M. Laan; maken dakkapel achterzijde. • Gedempte Turfhaven 60
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 60
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 60 (68) | autoshop
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Helena J. Koldewijn, 21 mei 1910.
 • Bewoners
 • nummer 60
 • 1949 Koek- en banketbakkerij Koldewijn, tel. 4487
 • 1949 P. Veelders, banketbakker (h)
 • nummer 60 rood
 • 1912 P. Molenaar jr., koopman
 • 1920 Van Dijk , onderwijzer RNM
 • 1964 A. Moody
 • 1981 A. Moody
 • Gebeurtenissen
 • 1909 J.C. Koldewijn; slopen bestaande pakhuis en wederopbouwen pakhuis met bovenwoning.
 • 1910 J.C. Koldewijn; wil een koekoek maken teneinde licht en lucht in de kelder te krijgen.
 • 1914 J.C. Koldewijn; vervanging 2½ PK gasmotor door één van 6 PK .
 • 1938 Wed. J.C. Koldewijn; maken stoep.
 • 1938 J. Appel namens Wed. J.C. Koldewijn; verbouwen perceel.
 • 1943 Van Riel en Sant namens Wed. J.C. Koldewijn ; verbouwen perceel, onder andere overdekken open plaats en wegbreken scheidingsmuur.
 • 1943 P. Veelders; uitbreiden banketbakkerij door bijplaatsing elektromotor.
 • 1956 P. Veelders; uitbreiden banketbakkerij door bijplaatsen elektromotoren.
 • 1975 A. Moody; verbouwing bovenwoning. • Gedempte Turfhaven 62
  HDS

  Gedempte Turfhaven nr. 62

 • Gedempte Turfhaven 62
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 62 (70) | kunsthandel beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  19de eeuwse winkelpui.
 • Bewoners
 • 1912 J.G. Klazes-Bijlsma, dameshoedenzaak
 • 1920 G. Schone, in modes
 • 1928 A. Rinses, modiste
 • 1928 V.C. Roep, modiste
 • 1949 A. Fritz, dameshoeden
 • 1949 A.A.F. Fritz, hoedenmodiste (h)
 • 1949 W.M. Fritz, hoedenmodiste (h)
 • 1964 D.J. van der Donk
 • 1981 D.A. van der Donk
 • Gebeurtenissen
 • 1910 J.C. Koldewijn; maken beschoten kap.
 • 1975 D.J. v.d. Donk; veranderen en uitbreiden perceel. Aannemer E. Nannings en Zn. • Gedempte Turfhaven 64
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 64
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 64 (72) | boekhandel
 • Bewoners
 • 1912 J.C. Koldewijn, banketbakker
 • 1920 J.C. Koldewijn, banketbakker
 • 1928 Wed. J.C. Koldewijn-Sonne, banketbakkerij
 • 1949 Karssens's Boek- en Kantoorboekhandel annex Type- en Copieerinrichting, tel. 4610
 • 1949 J.P. Karssen, boekhandelaar (h); secretaris van de Hoornse Middenstands Vereniging; tel. 4610
 • 1964 J.P. Karssen
 • Gebeurtenissen
 • 1905 K. Gleijsteen; verbouwen gevel.
 • 1907 J.C. Koldewijn; aanbrengen uithangbord.
 • 1911 J.C. Koldewijn; uitbreiden banketbakkerij door bijplaatsing gasmotor van 2,5 PK .
 • 1912 J.C. Koldewijn; bierverlof.
 • 1916 J.C. Koldewijn; plaatsen rijwielhek op de stoep.
 • 1918 J.C. Koldewijn; plaatsen van elektromotoren in nr. 64.
 • 1924 J.C.Koldewijn; verbouwen nr. 64.
 • 1951 Fa. J. Karssen; aanbrengen lichtbak (Union vulpenhouder).
 • 1964 Karssen's boekhandel; wijzigen winkelpui. Architect A. van Vliet, Amsterdam.
 • 1979 Bruna boekhandel B . v . ; verbouwen voorgevel. • Gedempte Turfhaven 66

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Ook Gouw 33 en Gedempte Turfhaven 66A, 66B en 66C
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 66
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 66 (74) | opslagruimte
 • Bewoners
 • 1912 J. Karssen, typograaf en in schrijfbehoeften
 • 1912 A. Bakker, caféhouder
 • 1920 J. Karssen, typograaf en in schrijfbehoeften
 • 1928 Jn. Karssen, letterzetter en in schrijfbehoeften en sigaren
 • 1928 W.H. Melchior, houthandelaar
 • 1949 D. de Boer, schoenmakerij, tel. 4920
 • 1949 Th. de Boer, schoenmaker (h)
 • 1981 H.A.M. Welkers
 • Gebeurtenissen
 • 1922 J. Karssen; verbouw van nr. 66, maken kap.
 • 1953 Gebr. Welkers; aanschrijving nr. 66 rood opheffen gebreken.
 • 1963 Gebr. Welkers; verbouwen perceel. • Gedempte Turfhaven 68
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 68
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 68 (76) | huishoudelijke artikelenzaak
 • Bewoners
 • nummer 68
 • 1912 A. Bakker, caféhouder
 • 1920 P. Doffer, melksalon 'Holland'
 • 1928 P. Doffer, melksalonhouder
 • nummer 68 rood
 • 1920 Wed. Kriegsman
 • 1949 J.A. Koeman, vertegenwoordiger
 • 1949 C. Nooij, fruithandelaar (h)
 • 1964 B.M.J. Welkers
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Aris Bakker; bierhuishouder; bierverlof boven de bierbottelarij; in 1927 ingetrokken.
 • 1910 A. Bakker; aanbrengen transparant.
 • 1913 Op 24 februari is het huis van A. Bakker uitgebrand. B.H. Welkers; verbouwen en herstellen verbrand pand, bouwen woon-winkelhuis en winkel waarop bovenwoning Gouw nr. 35 en Gedempte Turfhaven nrs. 66, 68. Architect V. Deen.
 • 1913 A. Bakker; overschrijving drankvergunning van nr. 68 naar nr. 46.
 • 1915 P. Doffer; melkverlof.
 • 1923 P. Doffer, melksalonhouder; drankvergunning (verlof A ) ; 1929 ingetrokken.
 • 1929 W. Ruijter; bierverlof in het benedenvoorlokaal; wordt in 1931 ingetrokken.
 • 1974 H. Welkers; vernieuwen en veranderen van de woning nr. 68 rood. • Gedempte Turfhaven 70
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 70
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 70 (78)
 • Gebeurtenissen
 • 1916 H.J. Sindram; bouwen kantoor, wachtkamer en keuken.
 • 1929 Fa. J. van Riel en Co namens H.J. Sindram; vernieuwen keuken.
 • 1929 Hoornsche Credietbank voor de Middenstand; verbouwing perceel.
 • 1936 P.J. Blauw namens H.J. Sindram; wijzigen raamindeling bovengevel.
 • 1940 D. Keetman namens H.J.S indram; vervangen oude voordeur.
 • 1967 Fa. Nic. de Rie en Zonen; veranderen en vergroten woning tot showroom met bovenwoning.
 • 1979 Gebr. de Hart; wijzigen gevel, veranderen indeling. • Gedempte Turfhaven 72
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 72
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 72, 72A (80)
 • Bewoners
 • 1981 E.M. Berendsen
 • Gebeurtenissen
 • 1922 C. Meijssen; oprichten slachterij in nr. 72.
 • 1963 B. Kluft ; veranderen nr. 72a in kantoorruimte. • Gedempte Turfhaven 74
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 74
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 74, 74 rood (82)
 • Bewoners
 • nummer 74
 • 1912 D. Keetman, timmerman
 • 1920 M. Stuurman, machinist Ned. Spoorwegen
 • 1949 M.M.J. van der Heiden, chauffeur
 • 1964 P. Kroeger
 • nummer 74 boven
 • 1949 J.C. Mourik, goudsmid
 • 1949 J. Wendel, typograaf
 • nummer 74 rood
 • 1928 Wed. Jn. Jonkman-de Lange
 • 1964 N. van der Gracht
 • 1981 N. van der Gracht
 • Gebeurtenissen
 • 1904 B. Welkers; vernieuwen perceel en inrichten tot pakhuis met bovenwoning in plaats van het bestaande oude pakhuis.
 • 1939 D. Gons namens Gebr. Welkers; aanbrengen deur in de achtergevel. Gebrs. Welkers; verbouwing pakhuis tot woning. Architectenbureau van Reijendam en Hermans. D. Veld; veranderen voorgevel.
 • 1951 Gebrs. Welkers; verbouwing pakhuis tot woning. Architectenbureau van Reijendam en Hermans.
 • 1972 D. Veld; veranderen voorgevel.
 • 1973 D. Veld; aanbrengen lichtreclame. • Gedempte Turfhaven 76
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 76
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 76, 76 rood (84, 84 rood)
 • Bewoners
 • nummer 76
 • 1912 G. de Haan, melkventer
 • 1920 G. de Haan, melkventer
 • 1949 J. de Groes, huishoudster
 • nummer 76 rood
 • 1928 G. de Haan, melkventer
 • 1949 W. Doffer, vee-expediteur (h)
 • 1964 P. Houten
 • 1981 A.M. Bizet
 • Gebeurtenissen
 • 1923 J. Klein; verbouw voorgevel. Aannemer Jb. Appel.
 • 1952 Jb. Appel namens N . de Rie; verbouwen bovenwoning, maken trap in nr. 76 rood.
 • 1973 L. Peerdeman; veranderen en vergroten woning. • Gedempte Turfhaven 78
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 78
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 78
 • Bewoners
 • 1920 Fa. Edel en Thies, grossiers in koloniale waren, fabriek in suikerwerken
 • 1981 E.D.M. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. A. Potgieser; plaatsen twee kozijnen en maken deuren.
 • 1913 E. Edel Wz.; inrichten paardenstal in nr. 78, hoek Achterstraat.
 • 1923 Edel en Thies; oprichten fabriek voor suikerwerken in nr. 78; tevens branderij voor koffiebonen.
 • 1925 Commanditaire Handelsvennootschap Edel en Thies; uitbreiding van haar fabriek voor suikerwerken en dergelijke in de Korte Achterstraat nrs. 9, 11, 13, 78 en verbouwen van nr. 78.
 • 1933 Fa. Edel en Thies; aanbrengen stoep voor nr. 78.
 • 1937 N.V. Handelsonderneming Edel en Thies; oprichten koffiebranderij in Korte Achterstraat nr. 15.
 • 1969 A.F.C. Staekenborch; verbouwen autostalling/kantoor. • Gedempte Turfhaven 80
  HDS
 • Gedempte Turfhaven 80
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 80
 • Bewoners
 • 1920 Gez. Beerding, fotografie en kunsthandel
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeGedempte Appelhaven
   VolgendeGeldelozeweg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank