Kennisbank

Gedempte Appelhaven

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde
Even zijde
Plattegronden
Huisnummers anno 1982:
0 1 2 rood 3 5 7 9-11 11A 11B 13 15 17 19-21 23 25 27-29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57-59 61 63 65 67 69-71 2 4-6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Gedempte Appelhaven
HDS

Gedempte Appelhaven, achterzijde Otto's brug, 1932

Gedempte Appelhaven; 1982

 • Gedempte Appelhaven
 • Straatbeschrijving
 • Straat lopend van waar de Wijdebrugsteeg overgaat in de Korenmarkt naar de Slapershaven.
  De Gedempte Appelhaven is zelf nooit gracht geweest maar is de noordelijke kade van een gedempt gedeelte van de Appelhaven. De zuidelijke kade heet nu Lindestraat.
  De Appelhaven werd gegraven in 1420 en liep van Nieuwendam naar Slapershaven; hij kreeg in de loop der eeuwen verschillende benamingen: Oude Turfhaven, later Oude Haven (Blaeu), werd gedeeltelijk ook ter hoogte van de huidige Gedempte Appelhaven Kackendam genoemd. In 1759 werd daar het brede gedeelte gedempt, zodat slechts een nauwe doorgang naar de Slapershaven behouden bleef.
  In de periode 1837-1842 werd het gedeelte tussen Korenmarkt en Mallegomsteeg gedempt en op de kaart van circa 1884 is te zien dat het deel tot aan de Slapers-haven ook gedempt is.
  De noordelijke rooilijn van de straat is nog de oorspronkelijke, de huizen aan de zuidkant staan dus eigenlijk op de voormalige gracht. In de jaren zeventig is deze straat voor een groot deel gerenoveerd.
  Tussen haakjes zijn de nummers van voor 1909 vermeld. Na 1978 is er nog een vernummering geweest: nr. 19 is 17 geworden; nr. 21 is 19, 21a, 21b geworden; de nrs. 39 en 41 zijn samengevoegd tot 41. Nr. 46 en nr. 64 zijn vervallen. • Gedempte Appelhaven 1
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Appelhaven 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1912 KI. de Jong
 • 1920 Jb. Kooger, Eerste Hoornsche Glazenwasscherij
 • 1949 J. Goudsbloem, handelsreiziger
 • 1964 N. Tensen-Goudsblom
 • 1964 M. Goudsblom-Leegwater
 • 1981 J.Tensen
 • Gebeurtenissen
 • 1942 J. Goudsblom; aanbrengen wc.
 • 1942 J. Goudsblom; aanbrengen nieuwe voordeur.
 • 1943 J. Goudsblom; verbouwen voorgevel, aanbrengen dakkapel zijgevel.
 • 1966 Het deels door brand verwoeste perceel wordt hersteld. • Gedempte Appelhaven 2 rood
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Appelhaven 2 rood
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 rood
 • Gebeurtenissen
 • 1960 Aankoopvereniging 'Nieuw Leven'; bouwen pakhuis. • Gedempte Appelhaven 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Appelhaven 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1912 A.J. van Kalken, goudsmid, koster der Rem. Kerk
 • 1920 J. Neuteboom, wisselloper
 • 1928 J. Neuteboom, wisselloper
 • 1949 H. Zwart, kopergieter
 • 1949 W. Zwart, bandovenist koekfabriek
 • 1964 P.C. Zwart-Claas
 • 1981 J. de Heer
 • Gebeurtenissen
 • 1954 A.M. Timmermans; aanbrengen wc, aansluiten op gemeenteriool. • Gedempte Appelhaven 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Appelhaven 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 voormalig pension Hannelore
 • Bewoners
 • nummer 5
 • 1912 O.H. Nauta, timmerman
 • 1912 D. ten Have, werkmeester werkinrichting
 • 1912 T. Blauw, metaalbewerker
 • 1920 Wed. Ph. Demmendaal, pensionhoudster
 • 1928 R. Koelewijn
 • 1928 Jac. Brouwer, visser
 • 1949 C. Buis, grondwerker
 • 1949 S.P.J. Hendrikse, boekhouder
 • 1949 A. Loots, los arbeider
 • 1949 V. Loots
 • 1964 P. Rood
 • nummer 5 rood
 • 1920 J. Mourik, timmerman
 • 1928 N.J. Verbeek, visser
 • Gebeurtenissen
 • 1949 Wed. Ens-Meurs; verbouwen woning. Aannemer H.H. Peerdeman.
 • 1954 Wed. Ens-Meurs; aanbrengen wc, aansluiten op gemeenteriool.
 • 1963 Pand grotendeels door brand verwoest. Tijdens de stormen van 13 november 1972 en 2 april 1973 zijn grote delen van de muren ingestort. Op 5 maart 1974 wordt het pand van de monumentenlijst afgevoerd.
 • 1976 Pand gesloopt. • Gedempte Appelhaven 7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Gedempte Appelhaven nr. 7

  Gedempte Appelhaven nr. 7, detail

 • Gedempte Appelhaven 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met van top beroofde gevel, gedragen door gesneden puibalk, XVII. Pui XVIII. In het fries drie gevelstenen.
  Gevel met fries boven mooi gesneden eiken puibalk. Drie gevelstenen, links het wapen van Hoorn, rechts het wapen van Zeeland, in het midden een bas-reliëf voorstellend Genua, links hiervan staat D. STAT en rechts GENUA. 17de eeuws.
 • Bewoners
 • 1912 Wed.W. Weijs
 • 1912 J.C. Woestenburg, agent maatschappij T.N. v. 't A
 • 1920 J.H. Smits, koopman
 • 1949 J. Sijm, hulpbesteller P.T.T
 • 1964 K.L. Prins
 • 1964 H. Lammer s
 • 1964 M.A.M. van Duimen
 • 1981 A.G.L. v.d. Ende
 • Gebeurtenissen
 • 1953 Erven Weys; aanschrijving tot herstellen gebreken.
 • 1976 A.G.L. v.d. Ende; restaureren woning. • Gedempte Appelhaven 9-11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Appelhaven 9-11
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 9, 11
 • 1912 NUMMERS 9, 11
 • Bewoners
 • nummer 09
 • 1912 P. Fike, vishandelaar
 • 1920 S. Machielsen, transportarbeider
 • 1949 W. Sant
 • 1964 J.J. Kaaij
 • 1981 C.Th. Boots
 • nummer 11
 • 1912 W. v.d. Huls, koopman
 • 1920 D. Kind, los werkman
 • 1928 S. van der Laan, metaalbewerker
 • 1949 S. van Dijk, winkelbediende
 • 1964 C. Nannings
 • 1981 P. Zijp
 • Gebeurtenissen
 • 1934 Gezusters van Hinte; aanbrengen stoep nrs. 9, 11, plaatsing twee deuren.
 • 1953 Mej. M.C. van Hinte; aanschrijving opheffen gebreken nr. 11.
 • 1974 L.B. Reywart Courbeyre; gedeeltelijk vernieuwen en veranderen nr. 11.
 • 1974 L.B. Rey wart Courbeyre; verbouwen nr. 11. • Gedempte Appelhaven 11A
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Appelhaven 11A
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11A
 • Bewoners
 • 1920 G. L. ten Hoope, tabakskerver
 • 1928 Wed. G.L. ten Hoope-Schoonwagen, winkelierster in sigaren
 • 1949 W. Spoelder, timmerman-aannemer (h), tel. 4784
 • 1964 J.P. de Greeuw
 • 1981 G. de Greeuw-Huisman
 • Gebeurtenissen
 • 1913 G.L. ten Hoope; bouwen woonhuis. Architect J. v.d. Berg te Hoorn.
 • 1940 N. Bakker; aanbrengen wc. • Gedempte Appelhaven 11B
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Appelhaven 11B
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11B
 • Bewoners
 • 1920 Jb. Piekart, tuinman
 • 1928 Jac. Piekart, tuinman
 • 1949 J.M.J. Appelman, loopknecht
 • 1949 K. Buis, tuinier (h)
 • 1964 G.G. van Dijk
 • Gebeurtenissen
 • 1913 J. Piekart; bouwen woon- en winkelhuis. Architect J. v.d. Berg Cz.
 • 1913 J. Piekart; aanbrengen zonnescherm.
 • 1914 Jb. Piekart; bouw pakhuis achter perceel nr. 11b hoek Oosterkerksteeg.
 • 1950 J. Stroet namens Fa. Brüggeman; verbouwen pakhuis tot woning. • Gedempte Appelhaven 13
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Bewoners
 • 1949 D. van der Waal, vertegenwoordiger verzekeringsmaatschappij; voorzitter van het N.I.W.I.N (zorg voor militairen in Indonesië en familieleden), de Band Nederland Indonesië, afdeling Hoorn en Omstreken
 • 1949 D.L.J. van der Waal, automonteur
 • 1964 J. Soering
 • 1981 J. Roorda
 • Gebeurtenissen
 • 1902 P. Wagenmaker; stallen paard in schuur.
 • 1917 D. Kaat; bouwen autogarage met woning.
 • 1941 J. van Riel en J. Sant namens J. Velthuis; verbouwen keuken en aanbrengen wc.
 • 1941 J. van Riel namens J. Velthuis; verbouwen voorgevel.
 • 1941 J. van Riel namens J. Velthuis; aanbrengen stoep.
 • 1962 J. Soering; oprichten reparatiewerkplaats met lasinrichting en elektromotor voor aandrijving cirkelzaag en slijpsteen. • Gedempte Appelhaven 15
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • nummer 15
 • 1912 Wed. P. Visser
 • 1920 A. Velthuis, visser
 • 1928 G. Stapel
 • 1928 A. Velthuis, visventer
 • nummer 15A
 • 1928 G.W.A.P.F.L.H. Schuurman, vissersknecht
 • 1928 J. Wormsbecher Jz., visser
 • 1949 J. Wormsbecher, visser (h)
 • 1964 J. Wormsbecher
 • 1981 M. Wormsbecher-Moeijes
 • Gebeurtenissen
 • 1923 A.A.D. Gronert; bouwen woning voor J. Wormsbecher (herbouwen).
 • 1953 J. Wormsbecher; aanbrengen wc en aansluiten op gemeenteriool. • Gedempte Appelhaven 17
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 na 1955 gesloopt
 • 0000 NUMMER 17 voor 1979 nr. 19
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J. v.d. Hulst
 • 1912 H.J. Pieters, goudsmid
 • 1920 P. Stam, koopman
 • 1928 C. Heertjes, koopman
 • 1928 C. van der Paal, los arbeider
 • 1949 Th. van der Hulst, bloemenkoopman (h)
 • 1964 J. Spruit
 • 1981 W.J. Krijgsman
 • Gebeurtenissen
 • 1919 Aanschrijving enige herstellingen te verrichten.
 • 1937 P. Krab; verbouwen perceel.
 • 1939 P. van Duimen namens Chr. van der Paal; veranderen voorgevel.
 • 1955 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1963 J. Spruit; bouwen garage voor autostalling.
 • 1977 W. Krijgsman; verbouwen woning. Aannemer Nic. Jorritsma. • Gedempte Appelhaven 19-21
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 19-21
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 19, 19A, 21, 21A voor1979 nrs. 21, 21 rood
 • Pandbeschrijving
  Op de plaats van de koekfabriek 'Corda' staan nu vier woningen met de volgende nrs.: 19,19a, 21, 21a.
 • Bewoners
 • nummer 19
 • 1949 A.H. van der Paal, pakhuisknecht
 • 1949 Ch. Van der Paal, gemeentetuinman
 • 1949 J. Spruit, tuinman
 • 1981 R.H. Oppenkamp
 • nummer 19A
 • 1981 H.J. Collee
 • nummer 21
 • 1912 D. Schotsman, koetsier
 • 1920 N.V. Hoornsche Brood-Koek- en Banketfabriek
 • 1928 N.V. Hoornsche Brood-, Koek- en Banketfabriek
 • 1928 Jn. Over de Linden, timmerman
 • 1949 N.V. Hoornsche Brood-, Koek- en Banketfabriek. tel. 4881
 • 1949 F. Duin, landarbeider
 • 1981 H.J. Hoogendoorn
 • nummer 21 A
 • 1981 C. Meuleveld
 • nummer 21 rood
 • 1949 S.T. Groot, bakkersknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1901 M. de Jong; bouwen koetsierwoning met koetshuis en stalling. Ontwerp D. Kolkman Wz., bouwkundige.
 • 1918 N.V. de Vereenigde Broodfabrieken te Hoorn; verbouwen perceel tot brood- en banketbakkerij.
 • 1918 A. Weyling, directeur Hoornsche Broodfabriek; bouwen bergplaats achter de broodfabriek.
 • 1918 A. Weyling c.s., bakkers; kopen de grond groot 603 m² waarvan zij thans erfpachter zijn voor ƒ300,- vrij geld.
 • 1918 Bestuur der N.V. Vereenigde Hoornsche Broodfabrieken; plaatsen gasmotor van 2½ PK ten behoeve van op te richten brood- en banketbakkerij.
 • 1919 N.V. Hoornsche Brood-, Koek- en Banketbakkerij; oprichten oven.
 • 1924 J. Appel namens J.O ver de Linden; aanbrengen wc met aansluiting op gemeenteriool.
 • 1926 N.V. Hoornsche Brood-, Koek- en Banketfabriek; bouwen drie heteluchtovens en een stookoven achter de fabriek.
 • 1926 N.V. Hoornsche Brood-, Koek- en Banketfabriek; uitbreiding bakkerijen in nrs. 21, 21 rood.1 Architect V. Deen.
 • 1936 A. Weyling; maken wc.
 • 1958 N.V. Hoornsche Broodfabriek; oprichten brood- en banketbakkerij.
 • 1960 N.V. Hoornsche Broodfabriek; uitbreiden kantoorruimte.
 • 1972 Fa. Gebr. Jac. en Th. Conijn te Wognum; oprichten banketfabriek.
 • 1979 Slopen koek- en banketfabriek 'Corda'.
 • 1979 W.b.v. Hoorn; bouwen vier woningen ter plaatse van de voormalige koek- en banketfabriek 'Corda'. Architect L. de Jonge. Aannemer E. Nannings. • Gedempte Appelhaven 23
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23 (21)
 • Bewoners
 • 1912 J. Swiep, onderwijzer
 • 1912 C. van der Woude, kantoorbediende. H. St. Reederij
 • 1912 M.J. Schouten
 • 1920 C.M. Schneiders, schoenmaker
 • 1964 N. Peerdeman
 • 1964 J.T. de Wit
 • 1981 J.T.de Wit
 • Gebeurtenissen
 • 1923 A. Veldhuis; aanbrengen lozing voor menagewater en aansluiting op gemeenteriool.
 • 1951 D.J. Hilbrands; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1952 D.J. Hilbrands; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1955 D.J. Hilbrands; aanschrijving tot verbeteren. • Gedempte Appelhaven 25
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 25, 25a (23)
 • Bewoners
 • nummer 25
 • 1949 J. van Dam, carrosserieplaatwerker
 • 1964 J. van Dam
 • 1981 H.J. Meertens
 • nummer 25A
 • 1949 W. van Rijn, machinebankwerker
 • 1964 E. Veldhuis
 • 1981 F.W. Zwerver
 • Gebeurtenissen
 • 1915 Verbouwing nr. 25.
 • 1915 H. Siebelink en Wed. S. Reek; oprichting smederij in perceel nr. 25.
 • 1932 D. Kaat; afbreken en weder opbouwen nrs. 25, 25 rood.
 • 1975 C.M. Mol; verbouwen woning nr. 25a.
 • 1976 C.M.Mol; bouwen berging nr. 25a. • Gedempte Appelhaven 27-29
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 27-29
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 27, 29 (25, 27)
 • Bewoners
 • nummer 27
 • 1912 J. Kenter, timmerman
 • 1920 Wed. A. Groot
 • 1920 C.M. Schneiders, schoenmaker
 • 1949 Th.J. Viset, metselaar
 • nummer 29
 • 1912 P. de Vries, winkelier
 • 1920 W.J. de Graaf, slagersknecht
 • 1928 W.J. de Graaf, slager
 • 1949 W.J. de Graaf, kruidenier (h)
 • 1949 P. de Graaff, visventer (h)
 • 1964 P.L.M. Kraakman
 • 1981 F. Blokdijk
 • Gebeurtenissen
 • 1903 W. Nooitgedacht; vernieuwen houten schutting zijde Hanekamsteeg.
 • 1906 R. Visser; aanbrengen zonnescherm nr. 29.
 • 1918 P. de Vries; wegbreken loods Gedempte Appelhaven hoek Hanekamsteeg.
 • 1932 P. de Vries; aanschrijving tot verbeteren nrs. 27, 29. • Gedempte Appelhaven 31
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31 (29)
 • Bewoners
 • 1912 W. Jager, sigarenmaker
 • 1920 W. Jager, beambte Hovam
 • 1928 W. Jager, sigarenmaker
 • 1964 G. de Best
 • Gebeurtenissen
 • 1912 W. Jager; aanbrengen zonnescherm.
 • 1953 O. van Meurs; maken privaat met waterspoeling.
 • 1970 Onbewoonbaar verklaard. • Gedempte Appelhaven 33
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33 (31)
 • Bewoners
 • 1912 D.F. Wilhelm, reiziger
 • 1912 j. Zomerdijk, touwslager
 • 1920 J.Zomerdijk, loopknecht
 • 1928 J. Zomerdijk, loopknecht
 • 1964 S. Spel
 • Gebeurtenissen
 • 1953 O. van Meurs; maken privaat met waterspoeling. • Gedempte Appelhaven 35
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35 (33)
 • Bewoners
 • 1912 W. Flart, kaaskopersknecht
 • 1920 W. Flart, kaasknecht
 • 1949 S. Wiggelaar, koopman in manufacturen (h)
 • 1964 J. Walter
 • Gebeurtenissen
 • 1932 Mej. J.G. van Hees; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1940 Mej. Van Hees; aanschrijving houten wand op zolder tussen nrs. 35, 39 door stenen muur te vervangen.
 • 1970 Aanschrijving deels door brand verwoeste kap te verbeteren.
 • 1971 Gemeente Hoorn krijgt om niet het pand in eigendom van A.J. Oorthuis.
 • 1974 Gesloopt. • Gedempte Appelhaven 37
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37 (35)
 • Bewoners
 • 1912 J. Hakhoff, kaaskopersknecht
 • 1920 C. Rietbergen, schoenmaker
 • 1928 O. Rietbergen, schoenmaker en brugwachter
 • 1949 A. Ensink, stratenmaker
 • 1964 C. Homan
 • D. Kromheer
 • Gebeurtenissen
 • 1958 G. Botman; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1970 Aanschrijving tot verbetering deels door brand verwoeste woning.
 • 1974 Gesloopt. • Gedempte Appelhaven 39
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39 (37)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J. Triemstra
 • 1928 Jn. Koning, werkman bij gemeentereiniging
 • 1949 J. Koning
 • 1964 C. Sikkink
 • Gebeurtenissen
 • 1939 W. Tonneman namens Koning; bouwen wc in woning.
 • 1955 J.Peetoom; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1971 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1978 Gesloopt.
 • 1978 Bouwen nieuwe woning nrs. 39,41. Architect Gerrit Hartog. Aannemer Nic. Jorritsma. • Gedempte Appelhaven 41
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41 (39)
 • Bewoners
 • 1912 G. Visser, kaaskopersknecht
 • 1920 K.Duijn, koetsier
 • 1928 W. Eindhoven, kaaskopersknecht
 • 1928 J.J. Zwarekant, arbeider stadsreiniging
 • 1949 J.P. Koning, musicus
 • 1964 C.H. Schotten
 • 1981 H. van Briemen
 • Gebeurtenissen
 • 1932 J. Zwarekant; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1939 W. Tonneman namens C. Vos; bouwen wc.
 • 1940 C. Vos; aanschrijving houten wand op zolder met nr. 39 te vervangen door stenen muur.
 • 1951 C. Vos; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1955 C. Vos; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1978 Bouwen nieuwe woning nrs. 39,41. Architect Gerrit Hartog. Aannemer Nic. Jorritsma. • Gedempte Appelhaven 43
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 43
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 43 (39a)
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door M.B. Simons, 6 april 1898.
 • Bewoners
 • 1912 C. Rietbergen, schoenmaker
 • 1920 J. Verhoogt, timmerman
 • 1928 Joh. Verhoogd, timmerman
 • 1928 H.J. Leusden, fabrieksarbeider
 • 1928 CE. Walgreen, behanger
 • 1949 G. van Kalken, hulpbesteller P.T.T
 • 1964 H. van Briemen
 • 1981 T. Aarzen
 • Gebeurtenissen
 • 1939 Lely; aanbrengen wc.
 • 1952 U. Poppes; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1959 Y.Poppes en J. Bartels; verbouwen perceel.
 • 1972 H. van Briemen; vergroten woning.
 • 1978 Aangekocht door gemeente Hoorn. • Gedempte Appelhaven 45
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 45
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 45 (41)
 • Bewoners
 • 1912 A.L. Bertrand, goudsmid
 • 1920 A.Bertrand, goudsmid
 • 1928 Jac. van den Berg, timmerman
 • 1949 J. van den Berg. timmerman
 • 1964 M. Buys - de Vries
 • 1981 M. Buys - de Vries
 • Gebeurtenissen
 • 1938 C. v.d. Berg; bouwen bijkeuken en aanbrengen wc. Aannemer E. Nannings. • Gedempte Appelhaven 47
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 47
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 47 (41a)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. Ch. Woestenburg
 • 1912 Jac. Woestenburg, zilversmid
 • 1912 W.J. Woestenburg, sigarenmaker
 • 1920 Wed. Chr. Woestenburg
 • 1928 P.C. Roorda, slepersknecht
 • 1949 G.F. Reuhl, carrosseriebouwer
 • 1964 G.F. Ruhl
 • 1981 J. Rühl-Fontein
 • Gebeurtenissen
 • 1949 R. Heyman namens G. Rühl; maken dakkapel.
 • 1952 R. Heyman namens G. Rühl; verbouwen perceel, onder andere keuken aanbrengen en wc. • Gedempte Appelhaven 49
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 49
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 49 (41b)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. P. Boots
 • 1920 Wed. A. Roodenburg
 • 1928 C. Dekker, houtkopersknecht
 • 1949 C. Dekker, arbeider houthandel
 • 1949 J. Dekker, varensgezel
 • 1964 J. Has
 • 1981 C.L.M. van Ruitenbeek • Gedempte Appelhaven 51
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 51
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 51 (41c)
 • Bewoners
 • 1912 G. Rijs, portier station HIJSM
 • 1928 B. Nannings, wijnkopersknecht
 • 1949 Jac. Loos, agent van De Nederlandsche Spaarkas
 • 1949 J. Loos. administrateur; voorzitter van de Katholieke Bond van Handels- en kantoorbedienden afdeling Hoorn
 • 1964 J. Loos
 • 1981 J. Loos
 • Gebeurtenissen
 • 1925 B. Nannings; bouwen schuurtje achter perceel.
 • 1935 B. Nannings; plaatsen wc en aansluiten op gemeenteriool. Aannemer E. Nannings.
 • 1963 J. Loos; verbouwen perceel. • Gedempte Appelhaven 53
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 53
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 53 (41d)
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: Onleesbaar, 9 mei 1899.
 • Bewoners
 • 1912 J. v.d. Berg, boekbinder
 • 1920 R. Wiggers, kaaskopersknecht
 • 1928 W. Koelman, stuurman visserij inspectie
 • 1949 W. Koelman, stuurman Visserij-inspectie
 • 1964 J. Duin
 • 1981 W.J. Vonk
 • Gebeurtenissen
 • 1909 G. Rijs; aanbrengen twee zonneschermen.
 • 1953 Koelman; aanbrengen wc en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1979 W. Vonk; verbouwen, uitbreiden woonhuis. • Gedempte Appelhaven 55
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 55
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 55 (41e)
 • Bewoners
 • 1912 S. Kroonenburg, koopman
 • 1920 L. Poppes, agent van politie
 • 1928 L. Poppes, agent van politie
 • 1964 C. Buis
 • 1981 H.L. Meyer
 • Gebeurtenissen
 • 1933 J. Volten namens L. Poppes; plaatsen wc en aansluiten op gemeenteriool. • Gedempte Appelhaven 57-59
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 57-59
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 57, 59 (41f, 41g)
 • Bewoners
 • nummer 57
 • 1912 P. Wagemaker, kaaskopersknecht
 • 1949 J. Baart, zuivelbewerker
 • 1964 J.Maat
 • 1981 C.M.J. Kuijt
 • nummer 59
 • 1912 Jac. Verlaat, controleur HIJSM
 • 1920 W. de Rooij, kaaskopersknecht
 • 1928 N. Mons, dekknecht
 • 1949 F. Hildama, dekknecht
 • 1949 C. Wittebol, tuinder
 • 1964 A.M. Kuiper
 • 1981 C.M.J. Kuijt
 • Gebeurtenissen
 • 1936 G. Spoelder; maken dakkapel nr. 59.
 • 1939 C. Hagenaars; aanbrengen wc en aansluiting op gemeenteriool nr. 59.
 • 1951 J. Spoelder; aanschrijving tot verbeteren nr. 59.
 • 1968 Onbewoonbaarverklaring nrs. 57, 59.
 • 1976 J.J. Hooiveld; verbouwen en samenvoegen nrs. 57, 59.
 • 1976 Onbewoonbaarverklaring opgeheven. • Gedempte Appelhaven 61
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 61
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 61 (43)
 • Bewoners
 • 1912 C. Thies, los werkman
 • 1920 M. Homan, fabrieksarbeider
 • 1928 B.Th. Brandt, timmerman
 • 1949 J. Jong, bewaker Rijkswerkinrichting
 • 1964 J.Vriend
 • 1981 P.J.M. Roemer
 • Gebeurtenissen
 • 1955 J. Lakeman; aanbrengen wc en aansluiting op gemeenteriool.
 • 1961 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1962 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1964 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1965 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1978 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 61, 63, 65, 67.
 • 1978 W.b.v. Hoorn; bouwen nieuwe woningen nrs. 61, 63, 65, 67. Architect L. de Jonge te Rotterdam. Aannemer E. Nannings. • Gedempte Appelhaven 63
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 63
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 63 (45)
 • Bewoners
 • 1912 P. de Groot, kaaskopersknecht
 • 1920 Wed. H.W. de Groot
 • 1928 Wed. J. Wijdenes, baker
 • 1964 A. Pranger
 • 1981 R.W. Valkenburg
 • Chr. Reuzenaar, arbeider
 • Gebeurtenissen
 • 1951 Wed. J. Lakeman; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1955 Zie 1951.
 • 1955 J. Lakeman; aanbrengen wc en aansluiting op gemeenteriool.
 • 1964 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1966 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1978 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 61, 63, 65, 67.
 • 1978 W.b.v. Hoorn; bouwen nieuwe woningen nrs. 61, 63, 65, 67. Architect L. de Jonge te Rotterdam. Aannemer E. Nannings. • Gedempte Appelhaven 65
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 65
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 65 (47)
 • Bewoners
 • 1912 R. Boon, stucadoor
 • 1920 H.J. Brandt, los werkman
 • 1928 H.J. Brandt, kistenmaker
 • 1949 H.B. Nijhuis, sigarenmaker
 • 1964 P. Pranger
 • 1981 D.Selie
 • Gebeurtenissen
 • 1936 W.Hageman; verbouwen nrs. 65, 67.
 • 1953 H. Hageman; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1958 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1964 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1978 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 61, 63, 65, 67.
 • 1978 W.b.v. Hoorn; bouwen nieuwe woningen nrs. 61, 63, 65, 67. Architect L. de Jonge te Rotterdam. Aannemer E. Nannings. • Gedempte Appelhaven 67
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 67
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 67 (47)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. P.Thies
 • 1920 J. Hoff, typograaf
 • 1928 Jn. Hoekema, schipper
 • 1949 K. Keijzer, metselaar
 • 1964 K. Keijzer
 • 1981 H.H. Hunneman
 • Gebeurtenissen
 • 1936 W.Hageman; verbouwen nrs. 65, 67.
 • 1958 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1968 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1978 Gemeente Hoorn; slopen nrs. 61, 63, 65, 67.
 • 1978 W.b.v. Hoorn; bouwen nieuwe woningen nrs. 61, 63, 65, 67. Architect L. de Jonge te Rotterdam. Aannemer E. Nannings. • Gedempte Appelhaven 69-71
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 69-71
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 69, 71 (51, 53)
 • Bewoners
 • nummer 69
 • 1912 S.M. Fontijn, tuinmansknecht
 • 1928 M. Couwenhoven, voeger
 • nummer 71
 • 1912 J. Basjes
 • 1920 Jb. Basjes
 • 1949 J.E.C. Donker
 • 1964 J.H. Peerdeman
 • 1981 J.H. Peerdeman
 • Gebeurtenissen
 • 1932 Wed. D. Schollee-Basjes; aansluiten twee wc's aan gemeenteriool (nrs. 69, 71).
 • 1939 W.Tonneman; maken wc in nr. 71.
 • 1950 J.H.Peerdeman; bouwen twee dakkapellen op nr. 71. !955 Onbewoonbaarverklaring nr. 69.
 • 1955 Onbewoonbaarverklaring nr. 69
 • 1969 J.H. Peerdeman; verbouwen en samenvoegen nrs. 69, 71.
 • 1979 J.H. Peerdeman; verbouwen nrs. 69, 71 (nieuwbouw). • Gedempte Appelhaven 2
  HDS

  Gedempte Appelhaven nr. 2, 1980

 • Gedempte Appelhaven 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2, LINDESTRAAT | beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1918 1918-1937. Pand is in gebruik bij de Hersteld Apostolische Zendings Gemeente in de eenheid der Apostelen in Nederland en Koloniën te Amsterdam
 • Gebeurtenissen
 • 1926 G.W. Kleinlugtenbelt; aansluiting perceel Lindestraat nr. 1 op gemeenteriool.
 • 1956 G. Beemsterboer; uitbreiden en wijzigen fouragebedrijf.
 • 1963 G. Beemsterboer; opmetselen nieuwe muur in de Lindestraat, slopen dak en maken plat dak op het koetshuis, waterdicht afdekken perceel.
 • 1968 Gemeente Hoorn; aankoop pakhuis ter grootte van 1,19 are. Koopsom ƒ12.000,- van G. Beemsterboer. • Gedempte Appelhaven 4-6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Gedempte Appelhaven 4-6
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 4, 6 (nr. 4 was nr. 6)
 • Bewoners
 • nummer 4
 • 1920 P.B. de Jong, agent van politie
 • 1928 Joh. Timmer, koopman
 • 1949 H. Delcour. vishandelaar (h)
 • 1964 C. Schouten
 • 1981 M.A. Schouten-Renckens
 • Gebeurtenissen
 • 1925 J. en W. Tonneman; aanbrengen enige herstellingen aan en achter perceel en maken wc in nr. 4.
 • 1949 P. van Duimen namens C. Schouten; verbouwen voorgevel en maken andere indeling nr. 4, bouwen schuur. • Gedempte Appelhaven 8
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 (12)
 • Bewoners
 • 1912 G. Klaassen, kaaskopersknecht
 • 1912 Wed. J.Beekman
 • 1920 G. Klaassen, kaaskopersknecht
 • 1928 G. Klaassen, winkelier in kaas en boter
 • 1949 G. (C?) Klaassen, winkelier (h)
 • 1964 H. Soering
 • 1964 G. Soering
 • 1981 G. Soering • Gedempte Appelhaven 10
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 (14)
 • Bewoners
 • 1912 Corn. Kleipoel, fabrieksarbeider
 • 1920 W. Wormsbecher, visser
 • 1928 W. Wormsbecher, vishandelaar
 • 1949 W. Wormsbecher
 • 1964 J. Keijzer
 • 1981 F.G.M. Bolsius
 • Gebeurtenissen
 • 1955 Dames van Hinte; aanbrengen wc en aansluiten op gemeenteriool. • Gedempte Appelhaven 12
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 (16)
 • Bewoners
 • 1912 W. Hoekstra, pakhuisknecht
 • 1912 T. Laverman, blokwachter HIJSM
 • 1920 W. de Vries, goudsmid
 • 1928 G. van der Steeg, stucadoor
 • 1949 C. van der Paal, opzichter algemene begraafplaats; doodgraver
 • 1964 C. van der Paal
 • 1981 H. Jongewaard
 • Gebeurtenissen
 • 1954 B. van der Paal; aanbrengen wc en aansluiten op gemeenteriool. • Gedempte Appelhaven 14
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 (18)
 • Bewoners
 • 1912 P. Kempen, schilder
 • 1912 Wed. K. Kempen
 • 1920 P. Kempen, schilder
 • 1928 P. Kempen, schilder
 • 1928 Wed. J.L. Engel-Hansen
 • 1949 J.L. Engel, opperman
 • 1964 J.L. Engel
 • 1981 J. Nauta
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1922 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1927 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1953 D. Engel; aanbrengen wc en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1980 J. Nauta en J. Siks; verbouwen woning. Architect Luc Trigallez. • Gedempte Appelhaven 16
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 (20)
 • Bewoners
 • 1912 D. Peerdeman, tuinman
 • 1920 B.A. Jansen, kleermaker
 • 1928 N.J. Naber, los werkman
 • 1949 J. van der Hust, gasfitter
 • 1964 J. van der Hulst
 • 1981 J. Kroes
 • Gebeurtenissen
 • 1939 M.P. Peerdeman namens A. Kleintjes Pzn.; maken privaat met waterspoeling.
 • 1952 J. van der Hulst; verbouwen woning.
 • 1978 J. Kroes; verbouwen woning. Aannemer Nic. Jorritsma. Architect Luc Trigallez. • Gedempte Appelhaven 18
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 (20)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. G. van Kalken
 • 1920 G. van Harlingen, los werkman
 • 1928 F. van Dijk , metaalslijper
 • 1949 F. van Dijk, krantenbezorger
 • 1949 J. Steeman
 • 1964 C.C. Domper
 • 1981 C.C. Domper
 • Gebeurtenissen
 • 1917 Aanschrijving vloeren te herstellen.
 • 1918 Aanschrijving enige verbeteringen aan te brengen.
 • 1921 Aanschrijving enige verbeteringen aan te brengen.
 • 1963 C.C. Domper; verbouwen woning.
 • 1978 C.C. Domper; verbouwen woning. Aannemer Nic. Jorritsma. Architect Luc Trigallez. • Gedempte Appelhaven 20
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 (24)
 • Bewoners
 • 1912 Th. van Riel, fabrieksarbeider
 • 1920 Th. van Riel, fabrieksarbeider
 • 1928 Th. van Riel, los arbeider
 • 1949 G. Dekker, los arbeider
 • 1949 Th. van Riel, los arbeider
 • 1964 T. van Riel
 • 1981 F. van Sinderen
 • Gebeurtenissen
 • 1924 J. Appel namens T . van Riel; verbouwen perceel.
 • 1978 F. van Sinderen; verbouwen woning. Aannemer Nic. Jorritsma. Architect Luc Trigallez. • Gedempte Appelhaven 22
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 (26)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. H. Kaptein
 • 1920 Wed. H. Kaptein
 • 1928 W. Wessemius, kermisreiziger
 • 1949 N. Mak, tuinder
 • 1964 J. Walters
 • 1981 C.J. Blokdijk
 • Gebeurtenissen
 • 1913 J. van Kalken; leggen spruit.
 • 1915 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1946 H.J. Kaldenbach namens N . Kaldenbach; maken nieuwe wc en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1979 C. Blokdijk; slopen bestaande woning, bouwen nieuwe woning. Architect Gerrit Hartog. • Gedempte Appelhaven 24
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 (28)
 • Bewoners
 • 1912 J. Schoof, steenzetter
 • 1920 A.C. Droste, kaasknecht
 • 1928 KI. Kenter, bewaarder Rijkswerkinrichting
 • 1964 A. van der Gracht
 • 1981 S.H. Schoone
 • Gebeurtenissen
 • 1915 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1939 Joh. van Duin namens K. Kenter; bouwen privaat met wc en bergkast achter perceel.
 • 1979 S. Schoone; verbouwen perceel. • Gedempte Appelhaven 26
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 (30)
 • Bewoners
 • 1912 W. Wijns, fabrikant
 • 1920 H. Kleipoel, kaaskopersknecht
 • 1928 R.Ph. Wormsbecher, visser
 • 1949 J. Vett
 • 1964 C.G.M. de Greeuw-Hendriks
 • 1981 C.G.M. de Greeuw-Hendriks
 • Gebeurtenissen
 • 1915 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1938 W. Spoelder namens D . Wormsbecher; verbouwen perceel. • Gedempte Appelhaven 28
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Bakker, arbeider
 • 1920 R.Ph. Wormsbecher, visser
 • 1928 R.Ph. Wormsbecher, arbeider Ned. Spoorwegen
 • 1928 J.W. Ellonk, sigarenmaker
 • 1949 R.P. Wormsbecher, arbeider N.S
 • 1964 R.P. Wormsbecher
 • 1981 R. Emmerink
 • Gebeurtenissen
 • 1915 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1961 R. Wormsbecher; verbouwen perceel. Aannemer C.G.M. Helderman. • Gedempte Appelhaven 30
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30 (34)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. H . de Jong
 • 1920 Wed. P. van Riel
 • 1949 J.E. Ellonk, kelner
 • 1964 J.W. Ellonk
 • 1981 J. Ellonk-van Riel
 • Gebeurtenissen
 • 1954 A. Tak; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1954 A. Tak; aanbrengen wc en aansluiten op gemeenteriool. • Gedempte Appelhaven 32
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 (36)
 • Bewoners
 • 1912 Th. Wagenmaker, zadelmaker
 • 1920 E. de Leeuw, bankwerker
 • 1928 G. Fontein, houtzager
 • 1949 A. Kampstra, timmerman
 • 1964 J. Jongert
 • 1981 M. Engel-Wengemayer
 • Gebeurtenissen
 • 1913 J. Visser; leggen spruit en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1961 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1962 E. v.d. Berg; verbeteren woning. • Gedempte Appelhaven 34
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 (38)
 • Bewoners
 • 1912 T. van Dijk , loopknecht
 • 1920 F. van Dijk , metaalbewerker
 • 1928 A. de Beer, visser
 • 1949 S. de Greeuw, voddenkoopman (h)
 • 1949 L.Th. Hendriks, los werkman
 • 1964 J.F.W. Kolenbrander
 • 1981 G.P. Beijert
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Voor 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het beneden winkellokaal door Geertje Jonkman, Wed. Jan van Dijk ; in 1890 opgevolgd door Jan Blauw; in 1893 opgevolgd door Petronelle Ankringa, Wed. J. Blauw.
 • 1933 A. de Beer; bouwen schuurtje achter perceel.
 • 1962 G. Beyert; verbeteren woning. • Gedempte Appelhaven 36
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 (40)
 • Bewoners
 • 1912 P. van der Velde, letterzetter
 • 1920 G.J. Polman, loopknecht
 • 1949 C. Bruins, papierperser
 • 1964 P. van der Gracht
 • 1981 B.C. Slee
 • Gebeurtenissen
 • 1954 A. Tak; aanbrengen wc en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1978 Gesloopt.
 • 1978 B.C. Slee; bouwen nieuw huis. Architect Gerrit Hartog. Aannemer Nic. Jorritsma. • Gedempte Appelhaven 38
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 (42)
 • Bewoners
 • 1912 H. Menke, kaaskopersknecht
 • 1920 H. Menke, kaaskopersknecht
 • 1928 H. Menke, kaaskopersknecht
 • 1964 L. Blouw
 • 1981 R. Out
 • Gebeurtenissen
 • 1951 A. v.d. Lee; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1954 P. Dudink; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1955 C. Barsingerhorn; aanbrengen wc en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1978 Gesloopt.
 • 1978 R. Out; bouwen nieuw huis. Architect Gerrit Hartog. Aannemer Nic. Jorritsma. • Gedempte Appelhaven 40
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40 (44)
 • Bewoners
 • 1912 P. Knol, kaaskopersknecht
 • 1920 P. Knol
 • 1949 A.H. Danner, opperman stratenmaker
 • 1949 T. Stevens, grondwerker
 • 1964 D. de Hart
 • 1981 G. Valk
 • Gebeurtenissen
 • 1919 Aanschrijving afvoer voor menagewater te maken.
 • 1932 P.F. Opmeer; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1940 P.F. Opmeer; aanschrij ving houten wand op zolder tussen nrs. 40, 42 te vervangen door stenen muur.
 • 1951 A. Rens; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1956 A. Rens; aanbrengen wc en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1971 G. Valk; vergroten woning.
 • 1978 Gesloopt.
 • 1978 G. Valk; bouwen nieuw huis. Architect Gerrit Hartog. Aannemer Nic. Jorritsma. • Gedempte Appelhaven 42
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 (46)
 • Bewoners
 • 1912 J. Verhoogt
 • 1920 J. Verhoogt
 • 1949 J. Aaij, groentenhandelaar (h)
 • 1964 K. Munteswerff
 • 1981 I. Roepan
 • Gebeurtenissen
 • 1927 P. Kempen; aanbrengen uithangbord.
 • 1940 P.F. Opmeer; aanschrij ving houten wand op zolder tussen nrs. 40, 42 te vervangen door stenen muur.
 • 1950 A. Rens; aanschrijving tot verbetering.
 • 1978 Gesloopt.
 • 1978 Roepan; bouwen nieuwe woning.Architect Gerrit Hartog. Aannemer Nic. Jorritsma. • Gedempte Appelhaven 44
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 (48)
 • Bewoners
 • 1912 P. Oensen, visserman
 • 1920 P. Oensen, visser
 • 1928 P. Oensen, visser
 • 1949 Wed. J. Hogendoom-Danner
 • 1949 J.J. Hogervorst, chauffeur
 • 1964 L.J. van Eijck
 • 1981 B.C. Ooms
 • Gebeurtenissen
 • 1932 H. Zinger; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1940 H. Zinger; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1950 J. Schoenmaker; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1978 B. Ooms; bouwen nieuwe woning. Architect Gerrit Hartog. Aannemer Nic. Jorritsma. • Gedempte Appelhaven 46
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46
 • Bewoners
 • 1912 Corn. M. Fonteijn, fabrieksarbeider
 • 1920 H. Huizing, beambte Rijkswerkinrichting
 • 1928 Th. Kragt
 • 1928 KI. Mantel, huidenzoutersknecht
 • 1928 Wed. W. Opmeer-Schellinkhout
 • 1964 L.T. Hendriks
 • Gebeurtenissen
 • 1950 D. Veld; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1978 Tot krot verklaard.
 • 1978 Gesloopt. • Gedempte Appelhaven 48
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 48
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 48
 • Bewoners
 • 1912 W. Rustenburg, timmerman
 • 1920 C. van Riel, lijnwerker PEN
 • 1949 P. Sas, broodbakker
 • 1964 C.P.J. Nannings
 • 1981 D. Nannings-Mol
 • Gebeurtenissen
 • 1961 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1967 F. Coffeng; verbouwen en vergroten pand. • Gedempte Appelhaven 50
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 50
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50 (52)
 • Bewoners
 • 1912 Nic. Kaptein, sigarenmaker
 • 1920 N. Kaptein, sigarenmaker
 • 1949 P.F. Raven, grondwerker
 • 1949 P. Raven
 • 1964 P.F. Raven
 • 1981 O.N. Ocakli
 • Gebeurtenissen
 • 1924 Wed. J. Markus; aansluiten perceel op gemeenteriool ten behoeve voor menagewater.
 • 1932 Wed. D. Jonkman; aansluiting perceel op gemeenteriool.
 • 1934 Wed. J. Markus; vernieuwen dakkapel.
 • 1954 G.J. Wit-Dobbe; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1960 P. Raven; verbouwen woning. • Gedempte Appelhaven 52
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 52
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52 (56)
 • Bewoners
 • 1912 W. Rustenburg, schildersknecht
 • 1920 B. Fonteijn, arbeider gem. Gasfabriek
 • 1928 D. Visser, arbeider
 • 1949 H. Menger, schilder
 • 1949 J. Menger, arbeider
 • 1964 J. Menger
 • 1981 H. Pierlo
 • Gebeurtenissen
 • 1928 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1940 J. Pitstra; verbouwen keuken, maken nieuwe dakkapel en nieuwe voordeur.
 • 1979 H. Pierlo; verbouwen woonhuis. Architect G. Hartog. Aannemer Nic. Jorritsma. • Gedempte Appelhaven 54
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 54
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 54 (58)
 • Bewoners
 • 1912 F. Beek, fabrieksarbeider
 • 1920 F. Beek, los arbeider
 • 1928 J.J. Verbeek, los arbeider
 • 1949 A. van Leeuwen
 • 1964 A. van Leeuwen
 • Gebeurtenissen
 • 1928 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1940 J. Pitstra; verbouwen keuken, maken nieuwe dakkapel en nieuwe voordeur. • Gedempte Appelhaven 56
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 56
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 56 (60)
 • Bewoners
 • 1912 K. Hakhof, timmerman
 • 1920 K. Hakhof
 • 1928 KI. Hakhof
 • 1949 C.H. van Harlingen, grondwerker
 • 1964 W.A. de Vries
 • 1981 A. Blouw
 • Gebeurtenissen
 • 1930 N. Bakker; maken riolering.
 • 1947 D. Krab namens J. Wormsbecher; aanbrengen nieuw dakkapel.
 • 1978 Gesloopt.
 • 1978 Woningbouwvereniging Hoorn; bouwen vier nieuwe woningen nrs. 56, 58, 60, 62. Architect L. de Jonge te Rotterdam. Aannemer E. Nannings. • Gedempte Appelhaven 58
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 58
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 58 (62)
 • Bewoners
 • 1912 Jb. Entius, houtzager
 • 1920 D. Lely, timmerman
 • 1928 H. Zwart, kopergieter
 • 1949 D. Jonker, grondwerker
 • 1964 S. Honhoff
 • 1981 C.Emmerink
 • Gebeurtenissen
 • 1932 Wed. D. Jonkman geb. Sieuwerts; maken privaat met wc.
 • 1962 Aanschrijving tot verbeteren.
 • 1978 Woningbouwvereniging Hoorn; bouwen vier nieuwe woningen nrs. 56, 58, 60, 62. Architect L. de Jonge te Rotterdam. Aannemer E. Nannings. • Gedempte Appelhaven 60
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 60
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 60 (64)
 • Bewoners
 • 1912 M. Visser, brievenbesteller
 • 1920 M. Visser, assistent posterijen
 • 1949 P. Keizer, los arbeider
 • 1964 D.M. Majoor-Haring
 • 1981 J.C. Maat
 • Gebeurtenissen
 • 1978 Woningbouwvereniging Hoorn; bouwen vier nieuwe woningen nrs. 56, 58, 60, 62. Architect L. de Jonge te Rotterdam. Aannemer E. Nannings. • Gedempte Appelhaven 62
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 62
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 62 (66)
 • Bewoners
 • 1912 G. Spoelder, timmerman
 • 1920 Wed. J. Tiemstra, in kruidenierswaren
 • 1928 M. Homan, kruidenier
 • 1949 B. Hart, sigarenmaker
 • 1964 G.J. Spoelder
 • 1981 R. Ocakli
 • Gebeurtenissen
 • 1912 J. Jonker; bouwen nieuwe keuken en herstellen bergplaatsje.
 • 1978 Woningbouwvereniging Hoorn; bouwen vier nieuwe woningen nrs. 56, 58, 60, 62. Architect L. de Jonge te Rotterdam. Aannemer E. Nannings. • Gedempte Appelhaven 64
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 64
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 64 (68)
 • Bewoners
 • 1912 G.N. Goutier, machinist
 • 1920 G.N. Goutier, stoker
 • 1928 G.N. Goutier
 • 1949 J.M. Zant, hulparbeider Rijkswaterstaat
 • 1964 R. Vegelien
 • Gebeurtenissen
 • 1939 E. Keetman namens Wed. C.A. v.d. Veen; maken twee privaten met wc nrs. 64, 66.
 • 1978 Woningbouwvereniging Hoorn; bouwen vier nieuwe woningen nrs. 56, 58, 60, 62. Architect L . de Jonge te Rotterdam. Aannemer E. Nannings. • Gedempte Appelhaven 66
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 66
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 66 (70)
 • Bewoners
 • 1912 C. Strik, schildersknecht
 • 1920 C. Strik, schilder
 • 1928 C. Strik, schilder
 • 1949 C. Strik, schildersbedrijf
 • 1949 C. Strik, schilder (h)
 • 1964 M. Takken
 • 1981 G. Boor
 • Gebeurtenissen
 • 1906 G.H. Ekkel; bierverlof in de winkel; ingetrokken 1911.
 • 1911 C. Strik; bierverlof.
 • 1939 E. Keetman namens Wed. C.A. v.d. Veen; maken twee privaten met wc nrs. 64, 66.
 • 1965 M . Takken; verbeteren woning.
 • 1972 G. Boor; plaatsen dakkapel.
 • 1978 Gesloopt.
 • 1979 G. Boor; bouwen nieuwe woning. Architect G. Hartog. Aannemer Nic. Jorritsma. • Gedempte Appelhaven 68
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 68
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 68 (72)
 • Bewoners
 • 1912 C. van der Rol, zetschipper
 • 1920 C. van der Rol, schipper
 • 1928 P. Gelder, dekknecht Hoornsche Stoomboot Mij
 • 1949 A.K van Eijck
 • 1949 J.C.A. van Eijck, verzekeringsagent
 • 1964 D. Wormsbecher
 • 1981 D. Dekker
 • Gebeurtenissen
 • 1954 J. Wormsbecher; verbeteren woning. • Gedempte Appelhaven 70
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 70
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 70 (74)
 • Bewoners
 • 1912 P. Boorsma, schipper Rijkswaterstaat
 • 1920 P. Boorsma, schipper
 • 1928 Jac. Schoof, metselaar
 • 1949 F. Wormsbecher, visser (h)
 • 1964 F. Wormsbecher
 • 1981 G. Kok
 • Gebeurtenissen
 • 1941 E. Nannings namens F. Wormsbecher; plaatsen nieuwe voordeur.
 • 1978 G. Kok; verbouwen woning. • Gedempte Appelhaven 72
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 72
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 72 (76)
 • Bewoners
 • 1912 P. Weijling, kaaskopersknecht
 • 1920 P. Weijling, kaaskopersknecht
 • 1928 P. Boorsma, schipper bij Rijkswaterstaat
 • 1949 Th. Korver, landarbeider
 • 1964 P. Sas
 • 1981 H.A.W. Heins
 • Gebeurtenissen
 • 1980 W. Heins; verbouwen woning. • Gedempte Appelhaven
  HDS
 • Gedempte Appelhaven 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Bewoners
 • 1949 z.nr. Wed. G. Stoelwinder-Peijnenburg ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeGasfabriekstraat
   VolgendeGedempte Turfhaven

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank