Kennisbank

Dubbele Buurt

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde
Even zijde
Plattegronden

Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11-13 15 17 19 21 23 25 27 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30-32 34-36 38 40 42 44 46-48 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Dubbele Buurt
HDS

Dubbele Buurt, 1955

Dubbele Buurt, de kuiper aan het werk - oude foto

 • Straatbeschrijving
 • De Dubbele Buurt bestaat uit twee delen: het aan twee zijden bebouwde deel van Breed tot wat vroeger de Varkensmarkt heette, en een deel met aan een zijde bebouwing tot aan het Scharloo.
  Het deel met de dubbele bebouwing heet op de kaart van Blaeu (1649) Kermelcksteech. Bij het Raadsbesluit van 1888 is de naam van Dubbele Buurt voor beide delen officieel vastgesteld.
  Op de plattegrond van Van Akerlaken (1426) staat hier de naam Keermelk en Varkensmarkt aangegeven. Het water bij de voormalige Varkensmarkt was ooit vesting-gracht; na 1508 verloor het deze functie doordat de westelijker gelegen Westerpoortsgracht gegraven werd. De gracht werd in de 17de eeuw ook Molensloot genoemd naar de molen die daar gestaan heeft tussen Slijksteeg en Vrouwensteeg (nu: Smelterssteeg); het was een meelmolen die naar de molenaar Heykesmolen werd genoemd en in 1558 werd afgebroken. Op de kopie-kadasterkaart van 1823-1832 wordt het terrein aan de overkant van het water Onder de Hoge Vest genoemd.
  De naam Dubbele Buurt is wellicht ontstaan doordat in het driehoekige blok Breed-Vale Hen-Dubbele Buurt de achtergevels van de meeste huizen tegen elkaar zijn gebouwd; hier zijn dus twee buurten aaneengebouwd. Van Voorst nocmt in zijn straatnamenlijst van 1820 nog een Dubbele Buurt, aan het eind van de Oude Doelen(kade); daar is inderdaad een soortgelijk blok huizen geweest bij de Otto's brug, zoals de kaart van Doesjan (1794) laat zien.
  In 1902 wordt het water voor de Dubbele Buurt gedempt. In 1910 wordt bij de gemeente een verzoek ingediend om de door de demping ontstane ruimte in te richten als plantsoen. • Dubbele Buurt 1
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


  Dubbele Buurt nr. 1

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met gepleisterde trapgevel; XVIII.
 • Bewoners
 • 1912 H. van Ree, bezemmaker
 • 1920 J. Molenaar, grossier
 • 1928 P. Groot, landbouwer
 • 1949 P. Groot, houtbewerker
 • 1964 P. Kromheer
 • 1981 C. Bijman
 • Gebeurtenissen
 • 1927 N. Bakker; maken wc en aansluiting op het gemeenteriool. • Dubbele Buurt 3
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 | berging
 • Bewoners
 • nummer 3 rood
 • 1949 H.J. Tieken, goudsmid-instrumentmaker (h)
 • 1964 J. Beets
 • 1920 J. Molenaar, grossier
 • Gebeurtenissen
 • 1902 L. van Ree: houden van een kippenhok met ren op de stoep.
 • 1909 L. en H. van Ree; bouwen pakhuis aan de Dubbele Buurt ter plaatse van het af te breken pakhuis nr. 3 rood.
 • 1927 N. Bakker; veranderen gevel.
 • 1935 K. Duin; verbouwen perceel, in te richten als woning.
 • 1947 Th. Duin namens H. Tieken; verbouwen keuken.
 • 1949 H.J. Tieken; bouwen duivenhok op plat achter de woning.
 • 1956 J. Beets; plaatsen acetyleentoestel.
 • 1964 Aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1968 J.H.D. Brand; verbouwen perceel tot woning-café-bar; de begane grond en de voorgevel worden gewijzigd. • Dubbele Buurt 5

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Voorheen Dubbele Buurt 5/7
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Gepleisterde 19de eeuwse lijstgevel boven geheel houten onderpui met geprofileerde houten puibalk onder één dwarskap met nr. 7 met gekorniste kroonlijst.
 • Bewoners
 • 1912 P.J. Bakker, schilder
 • 1920 A.B. Miezenbeek, loodgieter
 • 1928 A.B. Miezenbeek, loodgieter
 • 1949 A.B. Miezenbeek, lood- en zinkwerken
 • 1949 A.M.C. Miezenbeek
 • 1949 A.B. Miezenbeek, loodgieter (h)
 • 1964 A.B. Miezenbeek
 • Gebeurtenissen
 • 1930 H. Kaldenbach namens A. Miezenbeek; maken afvoer closet en aansluiting op gemeenteriool.
 • 1955 A.B. Miezenbeek; oprichten loodgieterswerkplaats in nrs. 5, 7. • Dubbele Buurt 7

  Monumentenstatus:
  Zie Dubbele Buurt 5
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis gekoppeld met woon-winkelhuis nr. 5; gepleisterde voorgevel met op de verdieping vensters met luiken en vier halfronde stalraampjes. Dakkapel met hijsbalk.
 • Gebeurtenissen
 • 1955 A.B. Miezenbeek; oprichten loodgieterswerkplaats in nrs. 5, 7. • Dubbele Buurt 9
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


  Dubbele Buurt nr. 9; 2009

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Firma G. Trompetter, in huiden en wol
 • 1912 D. Trompetter, in huiden en wol
 • 1920 S. Ruiter, huidenzouter
 • 1928 S. Ruiter, huidenkopersknecht
 • 1949 S. Ruiter, koopman in huiden en wol (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1929 H.J. Kaldenbach; vernieuwen stoep.
 • 1934 C. Leeuwrik; aansluiting aan het gemeenteriool.
 • 1974 G.A. Hoornweg; veranderen woning in kantoorruimte • Dubbele Buurt 11-13
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 11 , 13 | hotel
 • Pandbeschrijving
  Woning behorend bij Breed nr. 11. Steen met opschrift: J.P. Boon, mei 1855. P. de Vries, bode en conciërge zuivellaboratorium.
 • Bewoners
 • nummer 11
 • 1912 R. Bangma, vaten- en vishandel
 • nummer 13
 • 1912 H. Middelink, houtzager
 • Gebeurtenissen
 • 1902 C. van Kalken; houden van drie koeien in nr. 11.
 • 1908 De Hart; aanschrijving tot het geregeld leegscheppen der gierputten in de stallen van nrs. 11,13.
 • 1932 P. Kwantes; aansluiting aan de riolering van nrs. 11,13.
 • 1975 F. Stam; verbouwen nrs. 11, 13. • Dubbele Buurt 15
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 | garage beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 T. Dekker, werkman
 • 1920 Mej. A. Stroomer
 • 1928 A. Kort
 • 1949 L. Verblauw, chauffeur
 • Gebeurtenissen
 • 1907 D. Smit; aanbrengen zonnescherm.
 • 1941 Th. Wijnker; slopen woonhuis en bouwen kantoorgebouwtje. Architect S.W. Langius. Niet duidelijk is of dit ook gebeurd is.
 • 1954 Dr. J.H.B. Kleikamp; verbouwen perceel tot pakhuis. • Dubbele Buurt 17
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


  Dubbele Buurt nr. 17; 1994

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Bewoners
 • 1912 D. Smit, kastelein
 • 1920 D. Smit, caféhouder
 • 1928 D. Smit, stalhouder/caféhouder
 • 1949 Centraal Veerhuis Zandbergen (v.h. Wijnker), tevens fietsenstalling en stalhouderij, tel. 4270
 • 1949 G.M. Groot, dienstbode
 • 1949 Th. Wijnker, veerhuishouder (h)
 • 1949 C. Zandbergen, veerhuishouder (h)
 • 1964 C. Zandbergen
 • Gebeurtenissen
 • 1905 S. Visser; intrekken vergunning verkoop van sterke drank in het benedenlokaal.
 • 1905 D. Smit; verkoop van sterke drank in 't klein in het benedenlokaal; ingetrokken 1934.
 • 1926 C. Hagenaars; verbouwen perceel.
 • 1932 D. Smit; overschrijving vergunning voor de verkoop van sterke drank ten name van A. Otter.
 • 1933 A. Otter; maken twee wc's en aansluiting aan de gemeenteriolering.
 • 1935 Th. Wijnker; verlof A.
 • 1947 Chris Zandbergen; verlof A in het benedenvoorlokaal.
 • 1966 Th. Peerdeman; gedeeltelijk wijzigen en vernieuwen bedrijfspand.
 • 1971 F. Stam; plaatsen dakkapel.
 • 1973 F. Stam; vergroten en veranderen café 'Centraal Veerhuis'. • Dubbele Buurt 19
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • 1912 N. Pauk, opperman
 • 1920 Wed. N. Pauk, boordenstrijkster
 • 1928 L. Spel, schildersknecht
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.R. Hackmann; vernieuwen hek achter het perceel.
 • 1925 L.M . Spel; aanschrijving opheffen gebreken. • Dubbele Buurt 21
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • 1912 M. Kloet, voerman
 • 1920 M. Kloet, los arbeider
 • 1928 Joh. Kok, chauffeur
 • 1928 Wed. M. Kloet-Groot
 • 1949 W. Fluiter, los arbeider
 • Gebeurtenissen
 • 1925 G. Coevert; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1954 Aankoop door gemeente van recht van erfpacht van het perceel groot 53 ca van H. Coevert voor ƒ500,-.
 • 1956 Gesloopt. • Dubbele Buurt 23
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Bewoners
 • 1912 H. Brandt, tabakskerver
 • 1920 H. Brandt, tabakskerver
 • 1928 F. Boot, grondwerker
 • 1928 D.J. Remijn-Buutveld
 • 1949 S. Kroonenburg, koopman (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1925 H. Koorn; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1953 Perceel nog op wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1958 S. Gravendijk; slopen nrs. 23,"25",27. • Dubbele Buurt 25
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Bewoners
 • 1912 J.J.Koop, sleper
 • 1920 K. Landa, loodgieter
 • 1928 Wed. K. Landa-Beers
 • 1949 J. Gons, electriciën
 • Gebeurtenissen
 • 1925 Wed. I. Korver-Koops; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1958 S. Gravendijk; slopen nrs. 23,"25",27. • Dubbele Buurt 27
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27
 • Bewoners
 • 1912 M. Stam, likeurstoker
 • 1920 M. Stam, koopman
 • 1928 M. Stam, los remmer Ned. Spoorwegen
 • 1949 T. Blouw, koopman
 • Gebeurtenissen
 • 1925 H. Koorn; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1954 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1958 S. Gravendijk; slopen nrs. 23,"25",27. • Dubbele Buurt 2
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


  Dubbele Buurt nr. 2; 1910

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 | Opslag
 • Bewoners
 • 1912 L. van Ree, bezemmaker
 • 1912 G. van Ree, goudsmid
 • 1920 P. Tonneman, timmerman
 • 1928 P. Tonneman, timmerman
 • Gebeurtenissen
 • 1908 L. de Vries; vernieuwen onderpui en stoep.
 • 1909 L. de Vries Jr.; maken van een eest- of droogoven i n een pakhuis.
 • 1918 P. Tonneman; verbouwen perceel.
 • 1932 N.V. Ijzerhandel v/h Offringa, Hart en Co; verbouwen pakhuis. Architect S.W. Langius.
 • 1967 N.V. Offringa, Hart en Co.; plaatsen noodwinkel op de weg ter plaatse van nr. 2. • Dubbele Buurt 4
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 | werkplaats
 • Bewoners
 • 1912 L. de Vries, zaadkoper
 • 1920 F. Kwaad, machinale strijkinrichting
 • 1949 Kwaad's Stoomwasscherij, tel. 4327
 • Gebeurtenissen
 • 1922 F. Kwaad; verbouwen nr. 4. hoek Slijksteeg en bijbouwen wasserij, ontheffing van artikel 10.
 • 1923 F. Kwaad; plaatsen een elektromotor van 6 PK in de wasserij.
 • 1925 F. Kwaad; verbouw was- en strijkinrichting in het perceel hoek Slijksteeg. Architect S.W. Langius.
 • 1927 F. Kwaad; uitbreiding was- en strijkinrichting.
 • 1947 Gebr. Kwaad; wegslopen voorstoep. Aannemer E. Nannings.
 • 1967 N.V. Drukkerij 'West-Friesland'; vervangen kap door een plat dak. • Dubbele Buurt 6
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Bewoners
 • 1912 H. Kenter, timmerman
 • 1920 H. Kenter, timmerman
 • 1928 P.H. Kenter, winkelbediende
 • 1949 H.A. Kenter
 • 1964 E.A. Koeman
 • 1981 N.J.M . Wester
 • Gebeurtenissen
 • 1909 H. Kenter; verbouwen perceel, vernieuwen van de stoep en vernieuwen gevel.
 • 1920 V. Hakhoff; verbouwen nrs. 6, 8.
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten. • Dubbele Buurt 8
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | Opslag
 • Bewoners
 • 1912 W.C. Lieshout, sigarenmaker
 • 1920 D. Peereboom, zadelmaker
 • 1928 W. Zeijlmaker, petroleumventer
 • 1949 B. Machielse
 • Gebeurtenissen
 • 1910 G. Tiemersma; verkoop van alcoholvrije drank in het benedenlokaal; ingetrokken 1910.
 • 1913 J. Peereboom; verbouwen perceel.
 • 1916 H. Kaldenbach; leggen spruit voor lozen menage water naar het gemeenteriool.
 • 1920 V. Hakhoff; verbouwen nrs. 6, 8.
 • 1933 W. Tap namens J. Peereboom; aansluiting aan gemeenteriool ten behoeve van de wc.
 • 1968 T. Harkema; verbouwen perceel, onder andere veranderen gevel.
 • 1973 Fa. Harkema; oprichten pakhuis waarin naast gras- en slijpmachines ook vuurwerk wordt bewaard. • Dubbele Buurt 10

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Woonhuis is op vlucht gebouwd; lijstgevel, houten onderpui met op de einden pilasters met kapitelen welke de puibalk ondersteunen. Inwendig hoog voorhuis met balken en sleutelstukken.
 • Bewoners
 • 1912 W. Sieuwerts, touwslager
 • 1920 W. Sieuwerts, firma Eijsker, zeilemaker
 • 1928 W. Sieuwerts, in touwwerk en zeilen
 • 1949 Wed. A.J. Berkum-van Mierlo
 • 1949 A.J. Dobbe, slager
 • 1964 C.H.G. Vullings
 • 1981 M.G.B. Kleikamp
 • Gebeurtenissen
 • 1905 W. Sieuwerts; aanbrengen zonnescherm en reclamebord.
 • 1938 J. van Mierlo; verbouwen kamer. Aannemer E. Nannings.
 • 1941 J. van Mierlo; maken nieuwe stoep, geweigerd; bestaande stoep is veranderd. • Dubbele Buurt 12
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 | physio-therapeut
 • Bewoners
 • nummer 12
 • 1912 A.H. van 't Hoff, barbier en aanspreker
 • 1920 A H. van 't Hoff, barbier
 • 1928 A.H. van 't Hoff, barbier
 • 1949 Machinefabriek Patent Schoof (J. Dijkstra), tel. 4454
 • nummer 12 rood
 • 1964 A.B. Dijkstra-Wagenaar
 • 1981 A. Boekestein-Kwantes
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A.H. van 't Hoff; aanbrengen uithangbord.
 • 1926 J. Schoof; verbouwen perceel en onttrekken aan de woondoeleinden.
 • 1926 J. Schoof; oprichten smederij en metaaldraaierij.
 • 1938 J.W. de Heer Kloots namens J. Dijkstra; vernieuwen schuur.
 • 1938 J.W. de Heer Kloots namens J. Dijkstra; verbouwen nr. 12.
 • 1939 J. Dijkstra; oprichten machinefabriek.
 • 1941 J. Dijkstra; uitbreiden werkplaats. Aannemer E. Nannings.
 • 1955 J. Dijkstra; uitbreiden machinefabriek.
 • 1968 N.V. Varta; verbouwen perceel.
 • 1976 J. Boekestein; verbouwen en veranderen indeling begane grond en verdieping. • Dubbele Buurt 14
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 | slijperij
 • Bewoners
 • 1920 N. Kaldenbach, schoenmaker
 • 1928 T.J. Temme, schoenmaker
 • 1928 Joh. Temme, drukker
 • 1949 Wed. G. Harkema-van der Woude
 • 1949 T. Harkema, scharenslijper (h)
 • 1964 T. Harkema
 • 1981 M.M. Lieshout
 • Gebeurtenissen
 • 1904 H. Sieuwerts; aanschrijving de zijgevel te herstellen, deze wijkt circa 20 cm naar buiten.
 • 1905 H. Sieuwerts; aanbrengen uithangbord.
 • 1912 P.J. Bakker; vernieuwen zijmuur (steegzijde) nr. 14.
 • 1920 N. Bakker; verbouwen gevel.
 • 1953 Perceel nog op het wisseltonnenstelsel aangesloten.
 • 1965 T. Harkema; vernieuwen en wij zigen werkplaats.
 • 1966 T. Harkema; verbouwen woon-winkelhuis.
 • 1974 W. Harkema; oprichten elektrische slijperij en verkoop vuurwerk in nrs. 14, 16.
 • 1977 W. Harkema; uitbreiden elektrische slijperij met een vuurwerk opslag in nrs. 14,16. • Dubbele Buurt 16
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 | slijperij
 • Bewoners
 • nummer 16 rood
 • 1920 A. Veenboer, koetsier
 • 1928 J.Th. W.Galesloot, stalhouder
 • 1964 J.T. Hofman
 • 1920 M.B. Lieshout, sigarenmaker
 • 1949 B. Klaijboer, rij wielhersteller (h)
 • 1964 C. Peetoom
 • 1981 W. Harkema
 • Gebeurtenissen
 • 1904 K. Heylof; aanbrengen uithangbord.
 • 1908 Joh. Nierop; banketbakker Kleine Noord, leggen spruit voor menagewater naar het gemeenteriool.
 • 1908 Joh. Nierop; verbouwen (gedeeltelijk slopen van een bestaand) pakhuis tot een beneden- en bovenwoning.
 • 1911 Joh. Nierop; bouwen pakhuis achter het perceel.
 • 1944 N. Bakker namens H . Hartog; maken nieuwe riolering.
 • 1969 W. Harkema; verbouwen perceel.
 • 1970 W. Harkema; gedeeltelijk veranderen en vergroten aanbouw aan de achterzijde.
 • 1974 W. Harkema; oprichten elektrische slijperij en verkoop vuurwerk in nrs. 14, 16.
 • 1977 W. Harkema; uitbreiden elektrische slijperij met een vuurwerk opslag in nrs. 14,16. • Dubbele Buurt 18
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 | autohandel
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Willem Lieshout, oud 11 jaar, 16 november '25 (1925).
 • Bewoners
 • 1912 B.M. Lieshout, sigarenmaker
 • 1920 B.M. Lieshout, sigarenmaker
 • 1928 Fa. B.M . Lieshout en Zn., sigarenfabriek
 • 1949 Bemardo Sigarenfabriek N.V., tel. 4567
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Al voor 1 mei 1882 werd drank verkocht in het benedenlokaal door Antje van Berkum, vrouw van Corns, van der Zei. In 1885 werd het bedrijf gestaakt.
 • 1906 B.M.Lieshout; aanbrengen zonnenscherm.
 • 1906 B.M.Lieshout; drankverlof in de winkel; wordt in 1924 ingetrokken.
 • 1906 Horjus en Co.; aanbrengen uithangbord.
 • 1910 B.M.Lieshout; verbouwen perceel.
 • 1925 B.M. Lieshout; verbouwen perceel.
 • 1927 Fa. Lieshout en Zonen; verbouwen perceel en uitbreiding sigarenfabriek.
 • 1930 Fa. B.M . Lieshout en Zn. ; onttrekking nr. 20 aan de woningdoeleinden teneinde het gebouw bij de sigarenfabriek nr. 18 te voegen.
 • 1932 Fa. B.M. Lieshout en Zonen; uitbreiden bestaande inrichting voor het strippen van tabak door plaatsen van een stripmachine.
 • 1952 Fa. Offringa, Hart en Co.; veranderen gevel. Aannemer E. Nannings.
 • 1956 N.V. Offringa, Hart en Co.; oprichten magazijn.
 • 1977 R. Stet; veranderen pand en oprichten servicestation. • Dubbele Buurt 20
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 | restaurant
 • Bewoners
 • nummer 20
 • 1912 H. Krijgsman, goudsmid
 • 1912 H.A. Wigmans, handelsreiziger
 • 1920 Mej. T. Vermeeren, strijkster
 • 1928 H. Eijkelboom, boekbindersknecht
 • 1928 H. Peereboom, glansstrijker
 • nummer 20 rood
 • 1920 W. v.d. Vaart, timmerman
 • 1928 Wed. W. Dijkstra-Visscher
 • Gebeurtenissen
 • 1881 Op 1 mei 1881 werd sterke drank in ' t klein verkocht door Corns, van Meurs in het benedenlokaal, opgevolgd in 1882 door Abr. Kommer Jz.; in 1892 opgevolgd door Simon Offringa, in 1892 opgevolgd door C.G. Heeber, Wed. J.C. Schuit, in 1894 opgevolgd door Fred. Beijer, in 1896 opgevolgd door Corn. Dol, in 1897 opgevolgd door P. Groenwoudt, i n 1898 opgevolgd door A.F. van Zon, in 1899 opgevolgd door Th. Eeken, in 1900 opgevolgd door Adr. Rot, in 1901 opgevolgd door Alb. Verbeek.
 • 1901 A. Verbeek; aanbrengen zonnescherm.
 • 1905 A. Verbeek; aanbrengen zonneschermen.
 • 1913 Gezondheidscommissie adviseert tot aanschrij ving om het perceel te verbeteren.
 • 1930 Fa. B.M . Lieshout en Zn. ; onttrekking nr. 20 aan de woningdoeleinden teneinde het gebouw bij de sigarenfabriek nr. 18 te voegen.
 • 1943 B.M. Lieshout; verbouwen nr. 20. Aannemer E. Nannings.
 • 1966 Fa. P. Pik; hinderwetvergunning zaadopslag, zaaddrogerij en zaadschoonderij in het perceel.
 • 1971 Bedrijf wordt gesloten.
 • 1978 D. Brandsen; maken kegelbaan, restaurant en café in de panden nrs. 20, 24. • Dubbele Buurt 22
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


  Dubbele Buurt nr. 22; 2009

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 | snackbar
 • Bewoners
 • nummer 22
 • 1912 P. Schavemaker, schilder
 • 1920 D. Langereis, schilder
 • 1928 D. Langereis, huisschilder
 • 1928 H. Timmer, steenhouwer
 • 1949 Hoomsche Veerhuis, bodediensten, rijwielstalling, tel. 4952
 • 1949 Bodehuis Boekestein, tel. 4952
 • 1949 J. Boekestein, cafëhouder (h)
 • 1964 J. Boekestein
 • nummer 22 rood
 • 1920 R. de Jong, typograaf
 • Gebeurtenissen
 • 1904 P. Schavemaker; bouwen bovenwoning en plaatsen kozijn met deur in de voorgevel.
 • 1904 P. Schavemaker; bewoonbaarverklaring perceel.
 • 1924 P. Langereis; verbouwen perceel.
 • 1932 P. Kwantes; verbouwen perceel en maken stoep.
 • 1941 E.L. Melgers; verlof A;
 • 1943 Joh. Boekestein, veerhuishouder; verlof A in het benedenvoorlokaal.
 • 1975 D. Brandsen; verbouwen perceel.
 • 1978 D. Brandsen; maken kegelbaan, restaurant en cafë in de panden nrs. 20, 24. • Dubbele Buurt 24
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


  Dubbele Buurt nr. 24

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met laat 18de eeuwse gevel met rechte kroonlijst voor ouder pand onder zadeldak met achtertop.
 • Bewoners
 • 1912 J. Boom, steenhouwer
 • 1912 J. Boom, koopman in huiden en wol
 • 1920 J. Boom, koopman in huiden en wol
 • 1928 Jn. Boon, koopman in huiden en wol
 • 1949 J. Boom, huiden en wol. Tel. 4075
 • 1949 J. Boom, koopman (h)
 • 1981 J.K.B.D. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1908 P. Boom; verbouwen perceel; leggen spruit voor afvoer menagewater naar gemeenteriool in de Smelterssteeg en aanbrengen zonnescherm aan de gevel.
 • 1908 P. Boom; bewoonbaarverklaring perceel.
 • 1910 P. Boom; bouwen pakhuis op de open ruimte achter het pand aan de Smelterssteeg.
 • 1932 J. Boom; aanbrengen wc en aansluiting aan het gemeenteriool.
 • 1940 J. Boom; maken kantoortje in het pakhuis. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1941 H.J.Kaldenbach namens J.Boom; vernieuwen stoep.
 • 1956 J. Boom; verbouwen perceel.
 • 1959 Fa. J. Boom en Zn.; verbouwen perceel; voorgevel gewijzigd; toegangsdeur komt in de Smelterssteeg.
 • 1978 D. Brandsen; maken kegelbaan, restaurant en café in de panden nrs. 20, 24. • Dubbele Buurt 26

  Monumentenstatus:
  Rijksmonument 22320
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 | garage
 • Bewoners
 • 1912 R. Bossert, kuiper en fustenhandel
 • 1920 R. Bossert Jz., kuiper
 • 1928 R. Bossert, kuiper
 • 1949 Wed. W. Doomekamp-Bossert
 • 1949 D. Knip, kruidenier (h)
 • 1964 J. Appelman
 • 1981 J. Appelman
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. Bossert; gebruik openbare weg voor het verrichten van kuipwerk voor nr. 26.
 • 1906 J. Bossert; aanbrengen scherm.
 • 1922 R. Bossert jr.; verbouwen perceel.
 • 1931 R. Bossert; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1968 Vergunning Monumentenzorg om het pand te slopen.
 • 1970 J. Appelman; slopen perceel en bouwen bedrijfsruimte met woning (schildersbedrijf). Architect W.A. Loomans. Aannemer Fa. Gebr. Peerdeman. • Dubbele Buurt 28
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 | pakhuis
 • Gebeurtenissen
 • 1910 G. Tiemer sma; verlof voor verkoop van alcoholvrije drank.
 • 1910 F. Nieuwpoort; plaatsen gasmotor voor graanmalerij
 • 1917 Fa. Vlaming en Co.; oprichten mosselpellerij, kokerij en zouterij in nr. 28 en Vale Hen nr. 1.
 • 1919 J. Boom; oprichting huidenzouterij en wol bergplaats.
 • 1947 J. Boom; verbouwen voorgevel en maken kantoortj e. Aannemer Fa. Gronert en Moeijes.
 • 1947 J. Boom; aansluiten perceel op gemeenteriool door Fa. Gronert en Moeijes. • Dubbele Buurt 30-32
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 30, 32 | Opslag
 • Bewoners
 • nummer 30
 • 1912 J. Boon, schilder
 • 1928 Wijnberg, Trompetter en Co. N.V. v.h., in huiden en wol
 • 1949 Firma Trompetter, huiden en wol, tel. 4196
 • nummer 32
 • 1912 E. Vlaar, stalhouder
 • Gebeurtenissen
 • 1910 E. Vlaar; aanbrengen uithangbord nr. 32.
 • 1919 Fa. Wijnberg, Trompetter en Co.; amoveren nrs. 30, 32 en ter plaatse bouwen pakhuis.
 • 1919 Fa. Wijnberg, Trompetter en Co.; plaatsen van een horizontale stoomketel met schoorsteen achter nrs. 30, 32.
 • 1964 C.V. Amsterdamse Huidenclub G.A.; vergunning voor huidenzouterij in de nrs. 30, 32, 34. • Dubbele Buurt 34-36
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 34, 36 | pakhuis monument
 • Pandbeschrijving
  Groot Pakhuis, gevels gepleisterd. U-vormig schilddak, XVIII-XIX, twee trijshuisjes.
 • Bewoners
 • nummer 34
 • 1912 L. Postma, sigarenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1918 Fa. G. Trompetter Dz.; oprichten van een inrichting voor het zouten en drogen van huiden.
 • 1919 D. Trompetter; verbouwen van nrs. 34, 36 en maken inrichting tot het bewaren van vellen, huiden enzovoorts in nr. 36.
 • 1964 C.V. Amsterdamse Huidenclub G.A.; vergunning voor huidenzouterij in de nrs. 30, 32, 34.
 • 1976 Amsterdamse Huidenclub G.A.; vergunning voor het bewerken en opslaan van huiden in nr. 36. • Dubbele Buurt 38
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 | garage
 • Pandbeschrijving
  Opschrift gevelsteen: 'De eerste steen gelegd door A.C.J. Stoops, 26 augustus 1913'.
 • Bewoners
 • nummer 38
 • 1928 J.C.A. van Eijk, tuinman
 • 1928 H.J. Kaldenbach, metselaar
 • 1928 A.A. Stoops
 • 1949 H.J. Kaldenbach, aannemer
 • 1949 H.J. Kaldenbach, metselaar (h)
 • nummer 38 rood
 • 1964 H.J. Kaldenbach
 • 1981 P.G.M. Groot
 • Gebeurtenissen
 • 1913 H.J. Kaldenbach; verbouwen perceel. • Dubbele Buurt 40
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40 | supermarkt
 • Gebeurtenissen
 • 1919 B. Schermer en Zoon; maken van twee aansluitingen op het gemeenteriool.
 • 1941 Fa. B. Schermer en Zoon; bouwen pakhuis. Architect S.W.Langius.
 • 1974 Vezo B.V.; vergroten winkel. • Dubbele Buurt 42

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Dubbele Buurt 40, 42 en Kleine Noord 43 zijn samengevoegd. Alleen het voormalige adres Kleine Noord 43 is aangemerkt als gemeentelijk monument.
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 | supermarkt
 • Gebeurtenissen
 • 1925 W. Schermer en Zn.; oprichten graanmalerij.
 • 1926 W. Schermer; verbouwen gevel.
 • 1927 W. Schermer; oprichten van een inrichting voor het malen, mengen en breken van graan. • Dubbele Buurt 44

  Monumentenstatus:
  Zie Kleine Noord 47
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 | wijnhandel beeldbepalend
 • Gebeurtenissen
 • 1900 B. Schermer en Zn . ; uitbreiden likeurstokerij in nr. 44 en wijzigen voorgevel. • Dubbele Buurt 46-48

  Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-2000


 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 46,48 | wijnhandel
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Fa. B. Schermer en Zn.; veranderen deurkozijn in een raam in de voorgevel van nr. 44.
 • 1901 Fa. B. Schermer en Zn.; leggen spruit voor afvoer van regen- en spoelwater van nr. 46 naar het gemeenteriool.
 • 1902 Fa. B. Schermer en Zn.; uitbreiding, door samenvoeging met Kleine Noord nr. 51, van haar distilleerderij 'Noord-Holland' in de nrs. 46,48. • Dubbele Buurt
  HDS
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Bewoners
 • 1928 J. Jansma, rijwielhersteller. ONGENUMMERD
 • 1949 z.nr. Firma J. Kaldenbach, groothandel in klompen en borstelwerk, tel. 4485 ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeDr. C.J.K. van Aalstweg
   VolgendeDuinsteeg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank