Kennisbank

Draafsingel

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1 1B 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 81 9999

Draafsingel
HDS

Draafsingel, 1940-1960

 • Draafsingel
 • Straatbeschrijving
 • Geen beschrijving aanwezig • Draafsingel 1
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 S.E. Kuipers • Draafsingel 1B
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 1B
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 M. Oosterhuis, leerares vakschool • Draafsingel 2
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 C. Groot Sr., tuinarbeider
 • 1912 C. Groot Jr., steenhouwersknecht
 • 1912 N.J. Groot, steenhouwersknecht
 • 1928 J. Koning
 • 1928 N. Veeken, tuinier
 • 1928 P. Veeken, tuinier
 • 1949 G. Veeken, tuinder (h)
 • 1949 J.A. Veeken, tuinder • Draafsingel 3
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J Timmer, tuinman
 • 1912 H. Koerselman, tuinman
 • 1920 P. Veeken, tuinier
 • 1949 P. Pelt, kruideniersbediende
 • 1949 L.P. Schagen, landbouwer (h) • Draafsingel 5

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 A. Boedijn, mr. geweermaker
 • 1928 Gebr. K.C. Visser, kweekerijen
 • 1928 L.B. van Albada, onderwijzer
 • 1949 M.J. Kleijn, bedrijfsleider Van Gend en Loos
 • 1964 A.W. Heeres • Draafsingel 6

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J.D. Wennegers, naaimachinehandel
 • 1949 A.H.M. Haring, directeur G.A.B.; voorzitter van de Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenbond afdeling West-Friesland; secretaris van de Nederlandse vereniging tot bevordering van arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten, afdeling West-Friesland
 • 1964 B. van de Wall Perné • Draafsingel 7

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 H.G. Holtkamp, hoofd van de R.K. School voor U.L.O. en de R.K. Handelsavondschool; voorzitter van de R.K. Vereniging Het Wit-Gele Kruis; tel. 4436
 • 1964 H.G. Holtkamp • Draafsingel 8

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 G.H. Kriebel
 • 1949 J. Masereeuw, adjunct-commies kadaster; secretaris van de honkbalafdeling van de Hoornse voetbalvereniging Hollandia; penningmeester van de Personeelsvereniging Flevo (der Belastinginspectie Hoorn)
 • 1949 A.G. Masereeuw, studente
 • 1949 N.D. Dijkstra, secretaris van de Oudercommisise van Gemeenteschool no. 3
 • 1964 K. v. Heuvel v. Staereling • Draafsingel 9
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 P. Bont, touwslager
 • 1949 J. Booy, brandstoffenhandelaar (h); penningmeester van de Christelijke Zangvereniging Soli Deo Gloria
 • 1949 L. Booi, schipper (h)
 • 1964 P. Booi • Draafsingel 10

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 Jz.D. Smit, meesterknecht touwslagerij
 • 1912 D. Smit Dz., pakhuiskn P.cht
 • 1912 Jac. Smit, gasfitter
 • 1912 K.L. Smit, houtbewerker
 • 1920 D. Smit, touwslager
 • 1949 N. Gerritsen, coupeur; secretaris van de Woningvereniging Patrimonium; secretaris- penningmeester van de Begrafenisvereniging Patrimonium
 • 1949 F. Veld, schipper
 • 1964 R. Booi-van der Zande • Draafsingel 11
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Draafsingel nr. 11; 1950-1959

 • Draafsingel 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 B.J .v.d. Lee, tuinman
 • 1920 B .v.d. Lee, tuinman
 • 1928 H. Booi, handelaar in brandstoffen
 • 1928 H. Roersma, stoombootkapitein
 • 1928 vanC. Doornik, Cdirecteur N.V. Houtzagerij
 • 1949 W. Visser, chauffeur
 • 1964 W.M. Entius • Draafsingel 12

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 C. Dekker, houtkoopersknecht
 • 1928 C. Doffer, koopman
 • 1949 C. Doffer, ijsventer (h)
 • 1964 C. Doffer • Draafsingel 13

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 C. Doffer, koopman
 • 1928 J.C.C. Deil, journalist
 • 1949 J. van den Berg, handelaar (h)
 • 1964 J.W. van der Horst • Draafsingel 14

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 J.S. van,Aals, winkelchef
 • 1928 D. Hage, handelaar in bouwmaterialen
 • 1949 D. Hage, handelaar in bouwmaterialen (h)
 • 1964 A.R. de Wit • Draafsingel 15

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 K. Tinholt, hoofd eener school
 • 1920 D. Hage, steenkooper
 • 1920 T.J. Rage, steenkooper
 • 1928 Jn. Pels, glashandelaar
 • 1949 J. Drenth, commies registratie en domeinen; penningmeester van de Gereformeerde Kerk (onderhoudende art. 31 K.O.)
 • 1964 J. Groot • Draafsingel 16

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 16
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 Dr. H.A. Naber, leeraar R.H.B.S
 • 1920 P. Woestenburg
 • 1928 C. Veeken, tuinier
 • 1928 S. Hiemstra, leeraar gymnastiek R. H. B. S
 • 1949 S. Hiemstra, leraar gymnastiek Rijks H.B.S.; masseur; voorzitter van de Hoornse Sportraad, de Plaatselijke commissie voor Schoolvoetbal, de Stichting Bureau voor Medische Sportkeuring; consul van de K.N.V.B.; districtscommissaris van de Centrale Commissie voor Schoolathletiek; tel. 4509
 • 1964 S. Hiemstra • Draafsingel 17

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 K. Zwart, commies der telegrafie Ie klas
 • 1920 H. Jager, leeraar R.H.B.S
 • 1928 K.P. Postma, accountant leeraar H. B. S
 • 1949 M.C. Cramer, assistent huishoudster
 • 1949 F. Melchior, röntgenassistent
 • 1964 R. de Vries • Draafsingel 18

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Draafsingel nr. 18; 2014

 • Draafsingel 18
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J.J. van der Veen, ambtenaar post- en telegraphie
 • 1920 Wed. A.J. Corts
 • 1920 P. Pijper, electricien
 • 1920 H.J. Room, gemeente-secretaris
 • 1920 J.J .v.d,Veen, commies tit. posterijen
 • 1920 H. Verwijs
 • 1920 C.H. Wolbers, oud-hoofd eener school
 • 1928 A. Heins, verpleegster
 • 1928 A. Poelman, verpleegster en directrice ziekenhuis De Villa
 • 1928 H. de Heer, verpleegster
 • 1928 H.J.W. van der Have, leerling-verpleegster
 • 1928 J. Thies, grossier koloniale waren en suikerwerken
 • 1949 N.D. Dijkstra, secretaris van de Groninger Vereniging
 • 1949 J.R. Dijkstra-Woudhuis, secretaresse van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen afdeling Hoorn
 • 1964 N.D. Dijkstra • Draafsingel 19

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 H.J. Room, gemeente-secretaris
 • 1949 H.J. Room, gemeentesecretaris (tot 1-1-1949)
 • 1949 J.H. Peeman, gemeentesecretaris (vanaf 1-1-1949); ambtenaar van de burgerlijke stand; voorzitter van het college van regenten van het Stadsziekenhuis, de commissie van toezicht en beheer van de Gemeentelijke school voor openbaar voorbereidend lager onderwijs; lid van het Anjercomité Hoorn; tel. 4276
 • 1964 A. de Ceuninck van Capelle • Draafsingel 20

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 Wed. P. van Doornik-Bakker
 • 1949 F.J. van Schoten, hoofd gemeentelijke dienst voor sociale bijstand; secretaris van de commissie van onderzoek noodwet ouderdomsvoorziening, de Demobilisatieraad; lid van de commissie voor sociale kunstopdrachten
 • 1964 F. J. van Schoten • Draafsingel 21

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Tj. de,Jong, concierge Rijkstuinb. wintersch
 • 1928 Abr. Scherpenisse
 • 1928 Bern. Schermer, wijnkooper en distillateur
 • 1928 C. Rietsema, rijkstuinbouwconsulent
 • 1928 C. Schouten, controleur levensverz. Mij
 • 1928 C.J. Keijser, arts
 • 1928 H. van Lunzen, predikant
 • 1928 J.J. van der Veen, commies P. en T
 • 1928 Jac. Houter
 • 1928 Jac. Zuidweg, chouthandelaar
 • 1928 W. van Dam, directeur R.L. Proefstation
 • 1949 C.A. Potter, hoofd van de Christelijke school voor lager onderwijs; lid van het Anjercomité Hoorn
 • 1949 T. Potter, organist van de Remonstrants Gereformeerde kerk
 • 1964 C.A. Potter • Draafsingel 22

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 22
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 S. Bakker, concierge R.H. B.S
 • 1928 F.A. Rive, koopman
 • 1949 C. Schouten, controleur levensverzekering
 • 1964 C.P. Beets • Draafsingel 23

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 C. Visser, bloemist
 • 1920 C. Visser, bloemist
 • 1928 mej. E.M. de Waal, kantoorbediende R.v.A
 • 1928 mej. F.E. van Wouw, onderwijzeres
 • 1949 W. Brandenburg, kaashandelaar (h)
 • 1949 H. Brandenburg, penningmeester van de Motorclub Hoorn en Omstreken
 • 1964 J. Woud • Draafsingel 24

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Jb. Faber, gemeente-architect
 • 1949 J. Bos, directeur gemeentelijk gasbedrijf; tel. 4693
 • 1964 T. Haring • Draafsingel 25

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 F. Groot, lijnwachter b/d Rijkstelegraaf
 • 1920 W.H. van,Leeuwen, winkelchef
 • 1928 H. Kuiper, leeraar aan de Rijks Tuinbouw winterschool
 • 1949 W.J. Bolt, kantonrechter; voorzitter van de Pachkamer, de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs; tel. 4364
 • 1964 T. Kroon • Draafsingel 26

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 K. Visser, bloemist
 • 1920 K. Visser, bloemist
 • 1928 Dr.H.A. Naber, leeraar Rijks Hoogere Burgerschool
 • 1949 H.J. Kastein, N.H. predikant; praeses van de Kerkeraad der N.H. gemeente; voorzitter van de Oudercommissie van Gemeenteschool no. 3, het Protestants Interkerkelijk Thuisfront, afdeling Hoorn; lid van het Anjerdagcomité Hoorn; tel. 4663
 • 1949 B.H. Kastein-Op den Winkel, secretaresse van de Vrouwengroep Tot Helpen Bereid der N.H. gemeente; tel. 4663
 • 1964 W.J. de Hoest • Draafsingel 27

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 D. Lelij, timmerman
 • 1920 K.L. Smit, los werkman
 • 1928 C. Visser, bloemist
 • 1949 C. Rietsema, Rijkstuinbouwconsulent; directeur van de Rijkstuinbouwschool; tel. 4129
 • 1949 E. Rietsema-de Kroes, secretaresse van de Vereniging tot Steun, afdeling Westfriesland; tel. 4129
 • 1964 E. Kortebos • Draafsingel 28

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Haring, tuinmansknecht
 • 1928 Jb. Faber, gemeente-architect
 • 1949 J. Zuidweg, houthandelaar (h); plaatsvervangend brandmeester-generaal; lid van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs; tel. 4633
 • 1964 P. Douma • Draafsingel 29

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 K. Schagen, slager
 • 1949 Wed. J. van Rooijen-Scherpenisse
 • 1949 L.A. Scherpenisse, student
 • 1964 N. Wessemius • Draafsingel 30

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 dr.W. van,Dam, dir. Rijks Landb. Proefst
 • 1949 L. Adriaanse, opperwachtmeester
 • 1964 J. Adriaanse-Venemna • Draafsingel 31

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 C.F. Visser, tuinier hovenier
 • 1920 G .v.d Pol
 • 1928 H.J. Cramer, architect
 • 1928 mej. H.J. Uittenbogaart, leerares vakschool voor Meisjes
 • 1928 P. de Barbanson, winkelchef
 • 1928 W.J. Schermer, grutter
 • 1949 K.P. Postma, leraar Rijks H.B.S
 • 1964 K.P. Postma • Draafsingel 32

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Draafsingel nr. 32; 2017

 • Draafsingel 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Haring
 • 1920 P. Heertjes, veedrijver
 • 1928 J.H. Roog, leeraar R. H. B. S
 • 1949 D.G. Winkler, arts, longspecialist (h); districtsarts van het consultatiebureau der Noordhollandse vereniging tot bestrijding der tuberculose; tel. 4458
 • 1949 J. Winkler-Siebenga, kinderarts (h); consulterend arts van het consultatiebureau voor zuigelingen; tel. 4458
 • 1964 J. Winkler-Siebenga • Draafsingel 33

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 B. Heiman Bz., boekdrukkersgezel
 • 1920 B. Heijman Bz. typograaf
 • 1928 G. vande Pol
 • 1949 P. Krabbendam, leraar en waarnemend directeur Rijkstuinbouwschool; lid van het college van regenten van het Kerkenarmenfonds
 • 1949 G.C. Krabbendam, kantoorbediende
 • 1964 P. Krabbendam • Draafsingel 34

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 S. Hidma, galvaniseur
 • 1920 S. Hidma, galvaniseur
 • 1928 H. Thies, veehandelaar
 • 1949 L. Mallekote, leraar tuinbouwschool
 • 1964 R. Schiphof • Draafsingel 35

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 R. Compaan, fabrieksbaas
 • 1920 K. Compaan
 • 1928 R. Zomerdijk, spoorbeambte
 • 1949 J. van der Plas, districtshoofd P.W.N.; secretaris van het college van regenten van het Kerkenarmenfonds; tel. 4363
 • 1949 C.L. van der Plas, analiste
 • 1964 W. Jorritsma • Draafsingel 36

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 B Steggerda, koperslagersknecht
 • 1920 H.J. Sindram, ieeraar boek houden M.O
 • 1920 J.D. Wennegers
 • 1928 S. Hidma, galvaniseur
 • 1949 J. Kerkhoff, incasseerder Centrale Kas; penningmeester van de Algemene Bond van Gepensionneerden afdeling Hoorn
 • 1949 A.M. Trouw, chemisch analist Rijkslandbouwproefstation (inwonend)
 • 1964 G. Houtman • Draafsingel 37

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Draafsingel nr. 37; 1900-1950

 • Draafsingel 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. van Slooten, onderwijzeres
 • 1912 J. Verwijs
 • 1912 Mej. G.A. Verwijs, onderwijzeres
 • 1920 Mevr_Wed. P. Doornik
 • 1928 Kl. Compaan, zagenslijper
 • 1949 Gemeentelijke school voor openbaar U.L.0
 • 1949 Handelsavondschool • Draafsingel 38

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J..J. Cock, candidaat-notaris
 • 1920 C. van,Doornik, houtkooper
 • 1928 E.J.M. Stumpel, boekdrukker en uitgever
 • 1928 J.D. Wennegers
 • 1928 Onze Courant
 • 1949 L.H.C. Soeters, directeur zuivelfabriek (h); penningmeester van het college van regenten van het Sint Pietershof
 • 1949 P.A. Soeters, vertegenwoordiger • Draafsingel 39
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 KL Hille
 • 1920 P. Bakker Wzn. agentschap in wijnen
 • 1928 H.J. Sindram, bankdirecteur
 • 1949 C. Speets, vertegenwoordiger wagenmaker; penningmeester van de Eerste Hoornse Accordeonvereniging
 • 1949 Wed. M. Prins-Schagen
 • 1964 A. Butter-Slooves • Draafsingel 40

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 C.A.W. Beelaerts van Emmickhoven, ontv. registratie en domeinen
 • 1920 E.J.M. Stumpel, boekdrukker
 • 1928 D. Kaat, aannemer
 • 1949 C. Ruitenbeek, gemeentearchitect; hoofd van het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken; tel. 4868
 • 1949 H. Ruitenbeek, secretaris van de Knapenvereniging op Gereformeerde grondslag 't Mosterdzaadje; tel. 4292
 • 1964 T. de Jong-Middelkoop • Draafsingel 41

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 T. Raven, landarbeider
 • 1920 P. Bakker, pakhuisknecht
 • 1920 T. Raven, tuinman
 • 1949 H.J. Cramer, architect (h); brandmeester-generaal; voorzitter van de Brandraad, het college van regenten van het Protestantse Weeshuis; tel. 4294
 • 1949 C. Verschoor, Rijkszuivelconsulent in de provincie Noord-Holland; directeur van de
 • 1949 Vakschool voor Kaasmakers; secretaris-penningmeester van de Commissie tot verbetering van de melkwinning in Noordholland
 • 1964 D. Osinga
 • 1964 D. Tober • Draafsingel 42

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 T. Raven, landarbeider
 • 1920 P. Bakker, pakhuisknecht
 • 1920 T. Raven, tuinman
 • 1928 P. Hettema, Dir melkfabriek Horna
 • 1928 P.J. Schermer, wijnkooper en distillateur
 • 1949 P. de Barbanson
 • 1964 M.J. de Barbanson-Keetman • Draafsingel 43

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 43
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 J. Piekart, tuinman
 • 1949 E.M.A. Schermer, onderwijzeres
 • 1964 E.M.A. Schermer • Draafsingel 44

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1912 H. Boot, tuinman
 • 1920 H. Boot, tuinman
 • 1928 G. Joosten, landbouwer
 • 1949 H.J. Uittenbogaart, voorzitster van de Diaconie der Remonstrans Gereformeerde Gemeente
 • 1964 P.T.M. Velzeboer • Draafsingel 45

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 45
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 Zuster,Poelman, dir. ziekenverpl. 'De Villa'
 • 1949 C.G. Duijn, huishoudster
 • 1964 H.A.J. Welkers • Draafsingel 46

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 N. Mons, koopman in galanterieën
 • 1949 J. Pels, glashandelaar (h)
 • 1964 L. Osinga • Draafsingel 47

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 47
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 G. J. Rozemeijer, onderwijzer b.l.o.; hoofd van de R.K. Jongensschool; voorzitter van de Vereniging Katholiek Hoorn; administrateur van het R.K. Parochiaal Schoolbestuur; lid van het Anjercomité Hoorn; tel. 4877
 • 1964 K.P. van Ellinkhuizen • Draafsingel 48

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 48
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1928 D.E. Broks, leerl-verpleegster
 • 1928 J.J.M. de Bruijn, leerling-verpleegster
 • 1928 M.E. Boone, verpleegster
 • 1928 T.A. Kossen, verpleegster
 • 1949 G. Hartzuiker
 • 1949 J. Hartzuiker, boekhouder; administrateur gemeentelijk grondbedrijf
 • 1964 M.H. Hartzuiker-Verstege • Draafsingel 49

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 49
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Wed. M.M. Fris-Wit
 • 1964 D. Rooker-Ott • Draafsingel 50

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 50
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 S. Hidma, galvaniseur; secretaris van de Algemene Coöperatieve Woningbouwvereniging Goed Wonen
 • 1964 N. Sindram-de Waal • Draafsingel 51

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 51
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Electrische zagenslijperij West-Friesland (F. van Petegem)
 • 1949 F. van Petegem, zagenslijper
 • 1964 F. van Petegem • Draafsingel 52

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 52
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J. Jongh, metaalbewerker
 • 1949 J. de Jongh, secretaris van de Vakgroep Justitie van de Algemene Bond van Ambtenaren afdeling Hoorn
 • 1949 A.W.W. Nuijten
 • 1964 C. Leegwater • Draafsingel 53

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 53
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 H.A. de Flart, koopman in manufacturen (h)
 • 1949 Wed. G. Zaal-de Flart
 • 1964 H.A. de Flart • Draafsingel 54
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Draafsingel nr. 54; 2017

 • Draafsingel 54
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C.H. Kaat, onderwijzeres
 • 1949 D. Kaat
 • 1964 J.J. Brijker • Draafsingel 55

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 55
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. van Doornik, directeur houtzagerij (h); secretaris van het college van commissarissen over de financiële aangelegenheden en eigendommen der N.H. gemeente, het college van regenten van het Claes Stapelhofje; penningmeester van de Koninklijke Zang- en Orkest vereniging Sappho
 • 1964 H. Bax • Draafsingel 56

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Draafsingel nr. 56; 2009

 • Draafsingel 56
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1964 A. Blok
 • 1964 C.C. van Dijk • Draafsingel 57
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 57
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 J.A.M. de Barberson, kantoorbediende P.T.T
 • 1949 F.P.M. Schermer, azijnfabrikant (h)
 • 1949 J.A.G. Schermer, distillateur
 • 1949 P.J. Schermer, wijnhandelaar (h) • Draafsingel 58

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 58
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 E.J.M. Stumpel, directeur Nieuw Noordhollands Dagblad; oud-wethouder; voorzitter van het Borgstellingsfonds voor de Middenstand in West-Friesland; secretaris van de R.K
 • 1949 Schoolvereniging Sint Aloysius; tel. 4243
 • 1949 E.J. Gerhards, commissaris van politie in Nederlands-Indië
 • 1949 J. van Laar, expeditieknecht
 • 1964 E.J.M. Stumpel • Draafsingel 59

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Draafsingel nr. 59; 1999

 • Draafsingel 59
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Nieuw Noordhollands Dagblad, redactie en administratie: tel. 4243/4244/4362
 • 1949 Drukkerij Noord-Holland (Stumpel), tel. 4243 • Draafsingel 61
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS

  Draafsingel nr.61; 2002

 • Draafsingel 61
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 C. Veeken, tuinder (h)
 • 1964 T. Nauta • Draafsingel 62
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 62
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 Ziekenverpleging voor Hoorn en omstreken De Villa, tel. 4500
 • 1949 H. Hatzmann, leerling-verpleegster
 • 1949 G. Lammerts, dienstbode
 • 1949 W.M. Piek, leerling-verpleegster
 • 1949 K. Rooker, leerling-verpleegster
 • 1964 P.A. van Loon • Draafsingel 81
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer

  HDS
 • Draafsingel 81
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1949 P. Pijper, directeur N.V • Draafsingel
  HDS
 • Draafsingel 9999
 • Pandaanduiding
 • NUMMER
 • Bewoners
 • 1920 A. Naber, opzichter NR ONBEKEND
 • 1928 B.H. Welkers NR ONBEKEND
 • 1928 G. Hop, directeur sted. muziekschool. NR ONBEKEND
 • 1928 W. Brandenburg, kantoorbediende NR ONBEKEND
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeDe Vicqstraat
   VolgendeDrieboomlaan

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank