Kennisbank

Dal

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Gehele straat

Huisnummers anno 1982:
0 2 3 4 5 6 7 8 9

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Dal
HDS

Dal vˇˇr 1905

Dal, 1982

 • Straatbeschrijving
 • Velius deelt in zijn Kroniek mee bij het jaar 1426 dat enkele inwoners van Hoorn in de omgeving van wat nu het Dal heet een huis voor religieuze doeleinden lieten neerzetten; Velius spreekt dan van 'Den Dal'. Dit huis werd gcsloopt in verband met dc aanleg van de cerste stadsgracht met omwalling in 1426. Er komt een nieuw gebouw in de buurt, een acte uit 1448 vermeldt de naam St. Pietersdal. In 1457 begint men met de bouw van een stenen klooster `Sinte Pieter'. Na de Hervorming wordt het kloostergebouw in gebruik genomen als oude-mannenhuis; het wordt in 1617 geheel verbouwd (er kwam ook een dol- of tuchthuis in) en ook weer in 1692.
  Vanaf 1639 is het Oude mannen- en vrouwenhuis; deze functie als bejaardenhuis heeft het gebouw nog steeds. `Dal' betekent: laagte, laag land; het gebied lag inderdaad lager dan de omgeving. Het Dal werd in 1520 opgehoogd met aarde die afkomstig was van de overbodig geworden wallen langs de Turfhaven (in 1508 werd een nieuwe omwalling aangelegd verderop). De vloer van de Dalskerk kwam toen een stuk beneden het straatniveau te liggen en werd maar liefst bijna 22 m opgehoogd, zodat bij de nieuwbouw van het hof in 1692 de nieuwe huidige vleugel aan de Dalkant een stuk hoger kwam te staan, zodat op die plaats nu eerder een heuveleffect is ontstaan.
  De naam St. Pietersdal (s. Petrus in valle) schijnt in de middelecuwen een meer voorkomende naam bij Kruisherenkloosters te zijn. Het toevoegsel 'dal' zou dus niet typisch Hoorns zijn.
  Bij de laatste restauratie, gestart in 1969, is een aantal woningen in het St. Pietershof samengevoegd, zodat de huisnummering binnen het hof anders is geworden. In 1943 wordt het plantsoen van het Dal met lindebomen beplant. • Dal 2

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Pandbeschrijving
  Woonhuis met lijstgevel op vlucht gebouwd. eeuwse gevel voor ouder pand. Originele geprofileerde puibalk.
 • Bewoners
 • 1912 H. Kool, perser aan de stoomververij
 • 1920 D. Visser
 • 1928 Jn. Schouten, banketbakker
 • 1949 M.J. Mak, dienstbode
 • 1949 M.A. Schouten
 • 1949 Wed.A.C. Wigmans-Schouten
 • 1964 H.A. Schouten
 • 1981 E.M.J. Hekkert
 • Gebeurtenissen
 • 1920 H. van Doorn; verbouwen perceel.
 • 1940 P. van Duimen namens J. Schouten; verbouwen perceel. • Dal 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Dal nr. 3

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 monument ( Gildehuis)
 • 0000 NUMMER 3 woonhuis
 • Pandbeschrijving
  Timmermansgildehuisje, gelegen op een binnenterrein tussen Dal en Veemarkt. Rechthoekig 1 yde eeuws gebouwtje onder zadeldak tussen topgevels, waarvan er nog ÚÚn aanwezig is. Inwendig balkenzoldering op karbeels met sporen van ornamentale beschildering; enkele oude kozijnen; schouwbetimmering met schilderstukje uit 1790.
 • Bewoners
 • nummer woonhuis
 • 1912 Wed. B. Luger, strijkinrichting
 • 1920 H. van Doorn, timmerman
 • 1928 H. van Doorn, timmerman
 • 1949 H. Bouman
 • 1964 N. Bouman-Schermerhorn
 • 1981 H.H. Semler
 • Gebeurtenissen
 • 1947 J. v.d. Berg namens H. Bouman; verbouwen nr. 3, en veranderen ramen. • Dal 4

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4
 • Pandbeschrijving
  Woonhuis met lijstgevel op vlucht gebouwd. Voorgevel vˇˇr ouder pand.
 • Bewoners
 • 1912 T. Slagter
 • 1920 P. Kistenmaker
 • 1928 M. Nooij, bierhandelaar
 • 1949 P. Stapel
 • 1949 P.J. van Loenen, leider van de Knapenvereniging op Gereformeerde grondslag De Jonge Samuel
 • 1964 J. Vijn
 • 1981 J.F. van Steenbergen
 • Gebeurtenissen
 • 1931 P. Stapel; bouwen garage achter nr. 4.
 • 1961 C. Stapel Pz.; vervangen/verbouwen keuken met wc en douchecel.
 • 1962 J. Vijn; verbouwen nr. 4. Aannemer Konst en van Polen.
 • 1968 J. Vijn; verbouwen woonhuis en kantoorpand nrs. 4, 5. • Dal 5

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 | antiekhandel
 • Pandbeschrijving
  Laat 19de eeuws woonhuis met lijstgevel op vlucht gebouwd, bakstenen waterlijsten, gedeeltelijk door vensters doorbroken. Raamhekjes voor de vensters eerste verdieping.
 • Bewoners
 • 1912 N.W. Enserink, gepensioneerd Rijksontvanger
 • 1920 J. Zeilemaker
 • 1928 J. Zeilemaker
 • 1949 M. Wever, slager
 • 1949 P. de Wit, vrachtrijder (h)
 • 1981 D.J. van Zoolingen
 • Gebeurtenissen
 • 1908 C. de Vries; plaatsen hek om de tuinen vˇˇr nrs. 5, 6.
 • 1918 J. Zeilemaker; maker beerput bij nr. 5.
 • 1952 R. Groot; verbouwen en herstellen woonhuis. Architect J. Koorn.
 • 1968 J. Vijn; verbouwen woonhuis en kantoorpand nrs. 4, 5. • Dal 6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Dal nr. 6, 1919

  Dal nr. 6, 1982

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Bewoners
 • 1912 N. Speets, onderwijzer
 • 1912 H.J. van Berkum
 • 1912 J. Brouwer, typograaf
 • 1912 Wed. P. Hobbelman, handel in thee-stalen dep˘t
 • 1920 Wed. J.A. Lugten
 • 1928 C. Kreyger, grossier in koloniale waren
 • 1949 J. Ligthart, koopman in brandstoffen (h)
 • 1949 Wed. G. de Leeuw-Ligthart
 • 1964 J. Ligthart
 • 1981 J. Ligthart
 • Gebeurtenissen
 • 1908 C. de Vries; plaatsen hek om de tuinen vˇˇr nrs. 5, 6.
 • 1919 P. Kistemaker; verbouwen perceel onder andere nieuwe indeling en voorgevel. Architect H.J. Cramer.
 • 1945 J. Ligthart; wijzigen ramen voorgevel.
 • 1955 J. Ligthart; bouwen woonhuis met kantoorruimte. • Dal 7
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7 | bankgebouw
 • Bewoners
 • 1912 Wed. T. Groot
 • 1920 W. Groot, uitgever
 • 1920 N. de Jong, steenhouwer
 • 1928 W. Back, procuratiehouder
 • 1949 W. Back, procuratiehouder; directeur van de Hoornse Crediet- en Effectenbank; raadslid (V.V.D.); lid van de commissies voor het ontwerpen van strafbedreigende verordeningen, financiŰn, de reinigingsdienst, het grondbedrijf, het marktwezen en het onderwijs; Se lid van de commissie voor het slachthuisbedrijf; plaatsvervangend lid van de commissie voor het georganiseerd overleg; administrateur van de Ziekenverpleging voor Hoorn en omstreken De Villa, de Spaarbank te Hoorn; voorzitter van de Hoornse Voetbalvereniging Sport, de Oranjevereniging Hoorn; penningmeester van de Noordhollandse Vereniging Het Witte Kruis, het college van commissarissen over de financiŰle aangelegenheden der N.H. gemeente, het N.I.W.I.N. ComitÚ (zorg voor militairen in IndonesiŰ en familieleden), de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie afdeling Hoorn; thesaurier van de Vrijmetselaarsloge West-Friesland; tel. 4613
 • 1949 J.H. Back-Schell, secretaresse van de afdeling Hoorn van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies, de commissie van toezicht op de Huishoud- en Industrieschool voor Meisjes; tel. 4613
 • 1964 W. Back
 • 1981 D. Michels-Schrieken
 • Gebeurtenissen
 • 1911 Wed. T. Groot; plaatsen stoephekjes.
 • 1916 Wed. T. Groot; verbouwen nr. 7.
 • 1969 Algemene Bank Nederland; verbouwen nrs. 7, 8. Architect prof. Tauber. • Dal 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Dal nr. 8; 1984

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8
 • Bewoners
 • 1920 Hoornsche Crediet en Effectenbank
 • 1928 Hoornsche Crediet en Effectenbank
 • 1949 Hoomsche Crediet- en Effectenbank N.V.; tel. 4198/4298
 • 1949 Correspondentschap le klasse der Nederlandsche Bank, tel. 4198
 • Gebeurtenissen
 • 1902 J. Winkel; maken overstorting van de bestaande beerput achter het perceel naar het hoofdriool in de Mosterdsteeg.
 • 1904 E.G. Heijning namens de Hoornsche Crediet en Effectenbank; bouwen spreekkamer achter het perceel.
 • 1913 Hoornsche Crediet en Effectenbank; maken van drie koekkoeken in het rabat langs de zijgevel in de Mosterdsteeg, en verbouwen nr. 8.
 • 1918 Hoornsche Crediet en Effectenbank; uitbreiding en verbouwing bankgebouw aan de Mosterdsteeg.
 • 1947 Hoornsche Crediet en Effectenbank; wijzigen indeling kantoor, maken van loketten. Aannemer K. H. Kaat.
 • 1969 Algemene Bank Nederland; plaatsen noodkantoor aan het Dal.
 • 1969 Algemene Bank Nederland; verbouwen nrs. 7, 8. Architect prof. Tauber. • Dal 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Dal nr. 9

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 monument
 • Pandbeschrijving
  St. Pietershof, woningen voor ouden van dagen. Vier vleugels om een binnenplaats, waarin aan de noordoost- zijde een tweede kleine binnenplaats is gevormd door het oudste gedeelte, het zogenaamde Vierkant. De ooster- en wester-buitenvleugels zijn voor wat betreft de zuidelijke helft, evenals het Vierkant, uit 1617. Frontpartij uit 1692 evenals de gangen. Het noord- oostelijk gedeelte midden 17 de eeuw, noordelijke vleugel modern. Inwendig: vooral de galerijen langs de woningen rond de grote hof zijn zeer schilderachtig met tongewelf op gesneden voluutconsoles; de 17 de eeuwse vleugels hebben de oorspronkelijke indeling behouden met ÚÚnkamer- woningen met entresol, waartoe losse ladders toegang geven, die in de gangen hangen. Voorts in de gangen pompen en turfhokken. In de noordoostvleugel regenten- kamer met beschilderd plafond uit 1769 en goudleer- behang, wandbuffet, schoorsteen met spiegel, wandspiegels met kandelabers, alles 1767 a 1779. Tegelnisje, XVIIA uit huisje nr. 6 overgebracht naar de gang in 1958.
  Het kleinste klokje van het St. Pietershof, in 1752 gegoten door de Hoornse klokkengieter J.N. Derck, kwam 21 september 1945 uit Hilversum terug.
 • Bewoners
 • 1912 J.J. Krabbendam
 • 1912 P. Brandenburg, huismeester St. Pietershof
 • 1912 W. Brandenburg, kantoorklerk
 • 1912 B. Kiljan, timmerman
 • 1912 D. van Velden, mandenmaker
 • 1912 A. Volkers. voerman
 • 1920 P. Brandenburg, huismeester St. Pietershof
 • 1920 Mej. P. Grooteboer
 • 1920 P. Pronk
 • 1920 Wed. Broekhuizen
 • 1920 B. Kiljan
 • 1920 Mej. Wed. Langereis
 • 1920 H. Dirks, sigarenmaker
 • 1920
 • 1920 Wed. Bakker
 • 1920 C. Swart
 • 1920 G. Begagel
 • 1920 Jb. Reek, tuinman
 • 1920 J. Verhoogt, kaaskopersknecht
 • 1920 D. van Velden, mandenmaker
 • 1920 T. Doornekamp, mandenmaker
 • 1920 M. Bakker, boerenarbeider
 • 1920 J. van Riel, gemeente-bode1
 • 1920 H. Bakker
 • 1920 W. Krabbendam
 • 1920 Wed. Buisman
 • 1920 H. de Vries
 • 1920 Wed. J. Kroon
 • 1920 Mej. Joha. Blom
 • 1920 Mej. S.Loijens
 • 1920 Mej. J. Luger
 • 1920 Gezusters Muller
 • 1920 Mej. D. van Baar
 • 1920 Mej. M.Haremaker
 • 1920 Mej. A.Hols
 • 1920 Zie nrs. 9 t/m 37
 • 1920 Mej. A. Kiljan
 • 1920 Wed.D. Naber
 • 1920 Joha. Galama
 • 1920 J. Wagemaker, los arbeider
 • 1920 J. Dijkman, boerenarbeider
 • 1920 Wed. P. Buis
 • 1920 S. Bakker, gepensioneerd agent van politie
 • 1920 W. van Hinte
 • 1920 G. Stapel, loopknecht
 • 1920 G.J. van Deursen
 • 1920 A. van Rie
 • 1920 Wed. J. Hageman
 • 1920 J. Vogel
 • 1928 J.J. Krabbendam
 • 1928 O. de Jong, huismeester St. Pietershof
 • 1928 P. Pronk
 • 1928 Wed. M. de Jong-Stieltjes
 • 1928 Wed. J. Draijer-Dekker
 • 1928 Wed. H.B.P. Meijer-Robijns
 • 1928 Mej. G.C. Begagel
 • 1928 Wed. Th. Raven-Bakker
 • 1928 Wed. H.L. Blom-Watering
 • 1928 M. Schoof
 • 1928 Wed. H. Beek-v.d. Rol
 • 1928 Wed. D. van Velden
 • 1928 Abr. Rutgers
 • 1928 Wed. KL. Kool-Bouwman
 • 1928 Wed. H. Sieuwerts - de Boer
 • 1928 P. Weijling, kaasknecht
 • 1928 H. Bakker
 • 1928 H. de Vries
 • 1928 Wed. Jn. Kroon - van Kalken
 • 1928 J.G. Volten, kleermaker
 • 1928 H. Schuurman
 • 1928 Wed. J.J. Post-v.d. Winden
 • 1928 P. Brandenburg
 • 1928 Mej. J.M. Luger
 • 1928 H. de Vogel
 • 1928 Chr. Rodens, sigarenmaker
 • 1928 Mej. E. A.M. Kleintjes
 • 1928 Wed. Jb. Joosten - de Vries
 • 1928 H. Ots, venter
 • 1928 C. Roovers, naaister
 • 1928 Mej. N. Hakof
 • 1928 Mej. J.M. Galama
 • 1928 Wed. H. Sely-Bloem
 • 1928 Wed. W.Nooder-Beek
 • 1928 Wed. F. de Vries-Tibo
 • 1928 H.F. Vingerhoed, marskramer
 • 1928 Wed. P. van Riel-Stam
 • 1928 Wed. J.H. Westerburger
 • 1928 Wed.H.W. Fremeyer-Spuk
 • 1928 Wed. J. Kniest-Mantel
 • 1928 H. Kieft
 • 1928 A. Kiljan, gediplomeerd baker
 • 1928 P. Dijkman, tuinman
 • 1928 Wed. P. Buis-Zijl
 • 1928 J.G. Becker
 • 1928 H. Nooder, timmerman
 • 1928 W. van Hinte
 • 1928 Mej. A.M. Gerhards
 • 1928 S.A. Bieman
 • 1928 Wed. J. Pluylaar-Kolkman
 • 1928 H. Tros
 • 1928 H. Rinses, visventer
 • 1928 E. Wijnalda, timmerman
 • 1928 J.W. Fakkert, borstelmaker
 • 1928 Mej. Elis. Godvliet
 • 1928 D. Schuitemaker, tuinier
 • 1928 Wed. A. Wiebering
 • 1928 Mej. M.A. Boldingh
 • 1928 Wed. C. Schoonwagen - van Brederode
 • 1928 W. Flart, kaasknecht
 • 1928 Wed. Jn. Smal-v.d. Schaft
 • 1928 G.H. Ekkel, bakkersknecht
 • 1928 Chr. Nijdam, kleermaker
 • 1928 E. Wagemaker
 • 1928 J.E. Zwarekant, werkvrouw
 • 1928 Wed. S. Jonker-Renkema
 • 1928 Wed. J. de Graaff-Bakker
 • 1928 Wed. P. Timmer-Fikke
 • 1928 Wed. J. Goossens-Jonk
 • 1928 Wed. A. Oort - de Boer
 • 1928 Wed. J.J. Kuiper - v.d. Berg
 • 1928 Wed. G. van Beneden-Rijntjes
 • 1928 Wed. J. te Winkel
 • 1928 S.E. Duyfetter, werkster
 • 1928 Wed. Jn. Groen-Poeli
 • 1928 P. Kooiman, schoenmaker
 • 1928 Wed. L . Hellingman-Pijper, werkster
 • 1928 Chr. Oosterman, werkster
 • 1928 Wed. J. Triemstra - de Vries
 • 1949 Sint Pietershof
 • 1949 Wed. G. Gieling-Bakker
 • 1949 Wed. G. Tool-Entius
 • 1949 J. Takken, concierge
 • 1949 G. Fransen
 • 1949 S. Bakker
 • 1949 L. Leijen
 • 1949 A. de Vries
 • 1949 P. Dudink
 • 1949 Wed. A. Oenzen-Weijling
 • 1949 Wed. B.M. Pieters-Bussen
 • 1949 D. de Graaff, huismeester
 • 1949 P. Kuiper
 • 1949 Wed. A. Veen-Edel
 • 1949 A.M. Lakeman
 • 1949 A. Vonk
 • 1949 Wed. M. Timmer-Bakker
 • 1949 V. Wiering
 • 1949 A. Ver?ll
 • 1949 P. Bullooper
 • 1949 Wed. A. Molenaar-Sesing (?)
 • 1949 Wed. T.G. Veenboer-Harder
 • 1949 R. Zaal, besteller boekhandel
 • 1949 D. Van Baar
 • 1949 J. Koning, metaalbewerker
 • 1949 P. Beemsterboer
 • 1949 Wed. J. Prumper-Smit
 • 1949 Wed. R. Troost-Appelboom
 • 1949 Wed. B. Rood-Hooyboer
 • 1949 A. Kiljan
 • 1949 G. Groot
 • 1949 C. Weijling
 • 1949 J. van Klaveren
 • 1949 T. van Riel
 • 1949 A. Beek
 • 1949 A.J.M. Delemarre
 • 1949 W. Wessemius
 • 1949 Wed. M. Bos-Molenaar
 • 1949 M.G.C.G. Molenaar
 • 1949 G. van Kalken
 • 1949 H. Rinses
 • 1949 A. van Gracht
 • 1949 G. Koomen
 • 1949 Wed. M. Rond-Bieman
 • 1949 H. Rinses
 • 1949 F. Hobbelman
 • 1949 Wed. C.C. Westerburger-Tinkelenberg
 • 1949 D. Schuitemaker
 • 1949 E. Bolten
 • 1949 N.Bolten
 • 1949 L. Koster
 • 1949 Wed. J. Zwaagdijk-Bas
 • 1949 Wed. A. Ton-Pool
 • 1949 B. Butter, sigarenmaker
 • 1949 A. Stroomer
 • 1949 M. Van Straaten-Berkerveld
 • 1949 J. Lindeman
 • 1949 P. van Diepen, betonarbeider
 • 1949 Wed. G.Molenaar-Vredenburg
 • 1949 A. Molenaar
 • 1949 P.J.M. Jansen
 • 1949 C. Oosterman
 • 1964 B.J. Koeman-v.d. Sluijs
 • 1964 D. Knip
 • 1964 D. Nierop
 • 1964 A. Okx-Rhodens
 • 1964 S.C. Andringa
 • 1964 D.F. de Boer
 • 1964 A. Krab-Horsman
 • 1964 A. Veul
 • 1964 A. Houten-Swaan
 • 1964 L. de Jong - de Kroon
 • 1964 G. Knol - van Straten
 • 1964 G. Weijling
 • 1964 F.W.G. Meijer
 • 1964 E. Smit-Negen
 • 1964 P.J.M. Jansen
 • 1964 J.W. Dekker
 • 1964 A. de Graaff-Zaal
 • 1964 C. Schuurman
 • 1964 J. Schoof
 • 1964 W. Wormsbecher
 • 1964 A. Vonk
 • 1964 A. Kluft-Fontein
 • 1964 G.R. Lebbink - v.d. Net
 • 1964 G. Bakker-Gieling
 • 1964 G. J. Leussink
 • 1964 H. Poelsma
 • 1964 S. Schuijt
 • 1964 B. Fontein
 • 1964 M. Degeling-Smit
 • 1964 B. Waker-Wij denes
 • 1964 T. Groenhart-Wiers
 • 1964 A. Swagerman-Verlaan
 • 1964 D.P. Bakker-Hanff
 • 1964 J. Koning
 • 1964 J. Buis
 • 1964 B. Beemsterboer - de Haan
 • 1964 A.M.M. Luken
 • 1964 H.E. Vonk
 • 1964 M.C. Heertjes-Kracht
 • 1964 G. Beek
 • 1964 A.M. de Best
 • 1964 T. Winkel-Wurkum
 • 1964 P. Beemster - de Hart
 • 1964 P.J. Dol-Staes
 • 1964 G. Otter
 • 1964 A. Kloet-Galis
 • 1964 E. Smit-Molenaar
 • 1964 G. Groet-Wijdenes
 • 1964 C.M.J.Delemarre
 • 1964 D. Dekker
 • 1964 H. Selie-Tol
 • 1964 A. Raijer
 • 1964 A. Jonker - de Hart
 • 1964 R. Vonk-Menke
 • 1964 W. Tros
 • 1964 P. Kroon-Prins
 • 1964 Y.Blaauw-Brouwer
 • 1964 G.P. Mels-Verwoerd
 • 1964 M. Koomen
 • 1964 G. Langedijk-Schuurman
 • 1964 A. Poeze-Pieters
 • 1964 J. Visser
 • 1964 J. de Beer
 • 1964 J. Mantel
 • 1964 J. Mes
 • 1964 A. Langereis-Jongejeugd
 • 1964 A. Kuijn
 • 1964 CM. Bakker-Lieshout
 • 1964 T. Zijp-Pluijlaar
 • 1964 C.J. Opmeer - de Jong
 • 1964 A.M. Overman-Bakker
 • 1964 J. Appelman
 • 1964 J.W. Mostert-Haksteen
 • 1964 G. Mastenbroek-Koster
 • 1964 M. Hart-Vos
 • 1964 T. Brander
 • 1964 P.C.J. van Saaze
 • 1964 J. Krul-Veerman
 • 1964 M. Verhoogt
 • 1964 C. Horst
 • 1964 G.M. Ursem-Kempen
 • 1964 K. Posch-Nagel
 • 1964 C.Vonk
 • 1964 G. Posthuma-Wijdenes
 • 1964 K. Compas
 • 1964 S.C. Goossens
 • 1964 C.E. Zwarekant
 • 1964 A. Doodeman - van Straten
 • 1964 C. Oosterman-Smit
 • 1981 Th.C. Groeneveld
 • 1981 J. Groeneveld-Baas
 • 1981 P. Kwantes
 • 1981 J. Kwantes-Rooker
 • 1981 A. Wiggelaar-Veer
 • 1981 M.M.E.Stipp
 • 1981 M.J.J. Schulte
 • 1981 Th. Bleeksma
 • 1981 A.C.E. Bleeksma-Belt
 • 1981 G. Keiman-Buitenhuis
 • 1981 M. van Vuure - de Graaff
 • 1981 J.M.C. van Meel-Schneiders
 • 1981 G.M. Buisman - van der Lee
 • 1981 G. Spek-Bekebrede
 • 1981 M.J. Spek
 • 1981 G.M. Beemsterboer-Bervoets
 • 1981 C. Rood-Holewijn
 • 1981 G.M. Nieuwboer-Entius
 • 1981 H.M.P. Draaisma - van der Molen
 • 1981 M.J. van der Velden
 • 1981 S.M. Duindam-Verbeek
 • 1981 J.F. Duindam
 • 1981 J. de Vries
 • 1981 G. de Vries-Langereis
 • 1981 C.A. Woestenburg
 • 1981 T. Brander
 • 1981 C.J. Leroi-Schneiders
 • 1981 S.W. Dilg
 • 1981 F. de Vries-Schipper
 • 1981 W. van Geuns
 • 1981 W.A.M. Overman
 • 1981 G. Beek
 • 1981 W.C.M. Sinnige-KŘhling
 • 1981 G. Houter
 • 1981 N. v.d. Leek-v.d. Linden
 • 1981 E. Weijling
 • 1981 M.G. van Amerongen-Dekker
 • 1981 D. Druijf
 • 1981 J. van der Donk - de Groot
 • 1981 J.A.J. Woestenburg
 • 1981 S. Majoor-Honhoff
 • 1981 J.M.A. Maassen
 • 1981 H.C. Kroonstuiver
 • 1981 S. Bosma
 • 1981 D. M. Bosman-Kraakman
 • 1981 G. Dijs
 • 1981 J.A. Dijs - de Miranda
 • 1981 D. Beunder
 • 1981 S. Beunder-Bakker
 • 1981 H. Rodenburg-de Flart
 • 1981 A. Engels-Kuiper
 • 1981 Y. Blauw-Brouwer
 • 1981 A.B. Kivit-Kool
 • 1981 P.H. Masteling-Hanff
 • 1981 M.A.P. van de Bovenkamp-Pieters
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Regenten St. Pietershof; gedeeltelijk verbouwen perceel. Architect. J. van Reijendam Cz.
 • 1901 Regenten St. Pietershof; verbouwen oostelijke gevelmuur. Architect J. van Reijendam Cz.
 • 1901 Regenten St. Pietershof; bewonen nieuwgebouwde woningen aan de Spoorstraat.
 • 1902 Omzetting van koopwoningen in huurwoningen en vergunning tot bewoning, deze vergunning wordt verleend aan de Wed. Hoogland (Kuil), Wed. v.d. Woude (woonschip), Wed. Groot ('t Haventje).
 • 1909 Schenking van de opstal van het dubbel pakhuis grenzende aan de gebouwen van het St. Pietershof en staande in de Spoorstraat ter grootte van 153 ca. Er wordt â5000,- uitgetrokken voor het bouwen van drie woningen.
 • 1909 NUMMER DAL 9 ZIJDE SPOORSTRAAT
 • 1909 Regenten St. Pietershof; bouwen drie woningen aan de Spoorstraat. HUISNR VAN DAL
 • 1909 Gemeente Hoorn; aankoop dubbele pakhuis met erfpachtsrecht voor â4.000,- van S.M. Polak. AAN ZIJDE SPOORSTRAAT
 • 1922 Regenten St. Pietershof; verbouwen St. Pietershof. Architect H.J. Cramer.
 • 1923 Twee percelen worden bij het St. Pietershof getrokken waardoor woningen verbeterd en uitgebreid kunnen worden. Architect H.J. Cramer.
 • 1925 Regenten St. Pietershof; uitbreiding van hun instelling. Architect H.J. Cramer.
 • 1969 College van Regenten; restaureren en gedeeltelijk veranderen van een gedeelte van het pand. Eerste fase. Architect D . Fledderus te Enkhuizen.
 • 1970 Tweede en derde fase.
 • 1971 Vierde fase.
 • 1972 Vijfde fase.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeCrabstraat
   VolgendeDampten

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank