Kennisbank

Breed

Terug naar de inhoudsopgave


Gevelwanden:
Oneven zijde
Even zijde
Huisnummers anno 1982:
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 2 4 6 8 10 12 14 16-18 20 22-24 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Breed
HDS

Breed, oude foto

Breed, 1982

 • Breed
 • Straatbeschrijving
 • Het Breed was tot 1426 vestinggracht; na de omwalling van dat jaar die onder andere liep langs Veemarkt, Scharlo en Dubbele Buurt, werd dit water een gewone stadsgracht.
  Het Breed heette toen nog Smerig(e) Horn (op de kaart van Blaeu, 1649, echter Smeergorre) wat betekent: smerige hoek, wellicht naar de onwelriekende bedrijven in deze uithoek van de stad.
  Het water ervan stond via de Turfhaven in open verbinding met de Zuiderzee; aan de andere kant kwam het uit in de gracht langs wat nu de Dubbele Buurt heet.
  Op de kaart van P. Utenwael, 1596, is een overtoom te zien bij het Achterom. Deze is later vervangen door een stenen pijp en een schutsluis (zie kaart Velius, 1615).
  In 1618 werden gracht en kaden verbreed, waarvoor de hele noordelijke straatwand werd afgebroken; 25 voet achterwaarts werden de nieuwe huizen gebouwd. In 1665 werd het gedeelte Nieuwe Noord—Grote Noord gedempt, echter met behoud van een doorstromingssysteem naar de Turfhaven.
  Na een uitbaggeringspoging in 1741 stortte een deel van de kademuren in, waarna besloten werd de gehele overige gracht te dempen.
  Hierdoor ontstond een voor Hoorn zeer brede straat, die dan ook de naam 't Breed kreeg; niet Bredestraat of iets dergelijks omdat Hoorn al een Breestraat (in de buurt van de Grote Kerk) kende die niet het resultaat van een demping was.
  De oude benaming van Smerighorn is echter nog tot in onze eeuw in gebruik geweest.
  De waterpomp midden op straat, die in het begin van deze eeuw moest wijken voor het verkeer, gaf aanleiding tot de oude Hoornse zegswijze: Loop naar de pomp van het Breed.
 • Breed 1
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 | groothandeldepôt
 • Bewoners
 • 1912 J. Vlaar, logementen stalhouder
 • 1920 J. Vlaar, logement- en stalhouder
 • 1928 Fa. Wed.J. Vlaar, café-stalhouderij
 • 1928 A. Koomen, café en stalhouderij
 • 1949 H.A.W. Spanger, filiaalhouder
 • 1949 W. Spanger, mandenmaker (h)
 • 1949 T. Spanger, secretaresse van de Wandelsportvereniging U.d.I. S.O.S., de Commissie voor de Avond-vierdaagse
 • 1964 J.H.G. van Wees
 • 1981 J.H.G. van Wees
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Vóór 1882 werd door Arnoldus de Leeuw sterke drank in 't klein verkocht in het benedenlokaal, opgevolgd door Pieter Bakker jr. in t891; opgevolgd door Dirk Eeken in 1896; opgevolgd door Nicolaas Stap in 1900; in 1901 opgevolgd door Jan Vlaar.
 • 1907 J. Vlaar; aanbrengen rocht-ofwinddeur.
 • 1911 Aanbrengen uithangbord 'Telefoongasfabriek'.
 • 1916 J. Vlaar; plaatsen fietsenrek.
 • 1927 Wed. J. Vlaar; overschrijving vergunning tot verkoop van sterke drank in 't klein op haar naam.
 • 1928 N. Wester namens Wed. Vlaar; verbouw stal achter het perceel.
 • 1928 A. Koomen; bepleisteren muur.
 • 1930 J. Koomen-Welleman; verhuren vergunningslokaliteit aan L.Clay.
 • 1930 J. Koomen-Welleman; overschrijving drankvergunning Breed nr. 1 naar Ramen nr. 35.
 • 1932 B. Algra; aanbrengen watercloset en aansluiting aan gemeenteriool.
 • 1932 B. Algera, koopman; verlof A.
 • 1932 G. Spoelder namens B.Algra; aanbrengen raamkozijn zijde Vale Hen.
 • 1933 Intrekken verlof A, verleend aanB. Algra.
 • 1961 De Jong en Wit; slopen Breed nr. r.
 • 1962 J. van Wees; bouwen bedrijfsruimte met bovenwoning. Architect W.A. Loomans.
 • Breed 3
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 | autowerkplaats
 • Bewoners
 • 1912 C.A. Wübbe
 • 1920 C.A. Wübbe
 • 1928 B. Algra, auto's, rijwielen en radioartikelen
 • 1949 Papier- & Cartonnage Groothandel ""Esprit"", tel. 4264
 • 1949 D. Van Heezen, metaalbewerker
 • 1949 H. Welters, bedrijfsleider
 • 1964 C.J. Kieftenburg
 • 1981 C.J. Kieftenburg
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J. Reek Pz.; aanbrengen uithangbord.
 • 1905 J .Reek Pz.; aanbrengen zonneschermen en paardetuigen.
 • 1906 C.A. Wübbe; verbouwen en bewoonbaarverklaring.
 • 1925 C.A. Wübbe c.s.; aanschrijving gebreken op te heffen.
 • 1927 B. Algra; verbouwen werkplaats, winkel en bovenwoning. Architect Joh. Verberne.
 • 1927 B. Algra; oprichting herstelplaats voor rijwielen.
 • 1932 B. Algra; veranderen voorgevel. Aannemer G. Spoelder.
 • 1953 D. van Heezen; inrichting tot het in voorraad houden van stalen cilinders waarin gecomprimeerde gassen.
 • 1963 P. Kieftenburg; aanbrengen stel schuifdeuren voorgevel.
 • 1965 P. Kieftenburg; bouwen van drie dakkapellen.
 • 1973 K. Kieftenburg; vernieuwen en veranderen dakkapel.
 • Breed 5
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 | elektrische apparaten
 • Bewoners
 • 1912 D.Peereboom, zadelmaker
 • 1920 C. Schekkerman, schilder
 • 1928 G. van Harlingen, smid
 • 1928 C. van Harlingen
 • Gebeurtenissen
 • 1905 N. Vlam; aanbrengen zonneschermen en uithangbord.
 • 1906 Wed. W. Vlam-Groot; drankvergunning in de winkel, wordt in 1907 ingetrokken.
 • 1908 D. Peereboom; aanbrengen zonnescherm.
 • 1914 J. Peereboom; plaatsen gasmoror van 1 PK.
 • 1925 Mej. M.W. Hackmann; aanschrijving tot verbeteren.
 • 1925 Continental Petroleum Company; oprichting benzinebewaarplaats met aftapinrichting.
 • 1927 Continental Petroleum Company; wijzigingen benzinepompinstallatie.
 • 1931 Mej. H. Hackmann; bouw nieuwe keuken achter het perceel en maken privaat. Aannemer P. Krab.
 • 1938 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1939 Mej. W.M. Hackmann; aanschrijving om perceel dicht te maken. Voor de ramen worden luiken gemaakt (dichtgespijkerd).
 • 1941 Joh. Koopmans mag onbewoonbaar verklaarde woning in gebruik nemen als reparatie inrichting voor rijwielen en motoren.
 • 1949 Perceel gesloopt.
 • 1960 K. van Heezen; bouwen winkel en opslagplaats voor flessen.
 • 1968 K. van Heezen; verbouwen nrs. 5, 7 en slopen nr. 7. Aannemer N. Jorritsma.
 • Breed 7
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Bewoners
 • 1912 J. Fok, bierhandel
 • 1912 K. Nieuwenhui s, timmerman
 • 1920 N. Bakker, metselaar
 • 1920 K. Kroon, sergeant-majoor infanterie
 • 1928 G.A. van Berkum, broodbakker
 • 1949 Bakkerij G.A. van Berkum (hinderwetvergunning 30-6-1949)
 • 1949 G.A. van Berkum, broodbakker (h)
 • 1949 Wed. T. Veld-van Berkum
 • 1964 G A . van Berkum
 • Gebeurtenissen
 • 1905 S. van Berkum Pz.; aanbrengen zonnescherm.
 • 1905 P. Boots; aanbrengen zonnescherm.
 • 1908 J. Fok; bierverlof in het voorhui s aan de straat.
 • 1924 G.A. van Berkum; oprichten brood-, koek- en beschuitbakkerij in een gebouwtje achter het perceel.
 • 1949 G.A. van Berkum; uitbreiden brood-, koek- en beschuitbakkerij.
 • 1952 G.A. van Berkum; verlof B.
 • 1968 K. van Heezen; slopen perceel, samenvoeging met nr. 5. Aannemer N.Jorritsma.
 • 1977 A. van Heezen; oprichten technische groothandel in lasgereedschap enz.
 • Breed 9
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nr. 9, gevelsteen Wandelende marskramer; 1999

 • Breed 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9 | uitzendbureau
 • Pandbeschrijving
  Drie gevelstenen waarop de wapens van Alkmaar, Hoorn en een Marskramer.
 • Bewoners
 • 1912 H.H. Bruins, directeur Rijksnormaallessen
 • 1920 H.H. Bruins, directeur Rijksnormaallessen
 • 1920 P.de Vries, marktmeester
 • 1928 E. Koning, organist en muziekonderwijzer
 • 1949 A. Khohonggiem, oogarts, tel. 4497
 • 1964 J.A.Koopmans
 • 1964 D. Schoorl
 • Gebeurtenissen
 • 1979 Boekweit en Olie B.V.; verbouwen kantoor.
 • Breed 11
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nr. 11; 1996

 • Breed 11
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11 ingenieursbureau beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Groot hoekpand, gevel gepleisterd met voegen. Benedenverdieping gepleisterd in blokken met motief alsof ze ruw gehakt zijn, 6 traveeën breed.
 • Bewoners
 • 1920 P. de Vries, marktmeester
 • 1949 Rijkszuivelconsulent in de provincie Noord-Holland; tel. 4690
 • 1949 A. van Keulen Brans, concierge Rijkszuivelconsulentschap
 • Gebeurtenissen
 • 1902 L.C.T. Schagen en K.H.M. van der Zande; aanbrengen van enige verbeteringen aan enkele bovenvertrekken van het voormalige Rijkslandbouw- proefstation.
 • 1902 Vernieuwen waterreservoir op een der zolders van het voormalige Rijkslandbouw-proefstation, pand in gebruik bij de zuivelconsulent.
 • 1929 Districtsbouwkundige Rijksgebouwendienst te Haarlem; aanbrengen van enige veranderingen.
 • 1930 Rijksgebouwendienst; verbouwen verdieping, Aannemer Gronert en Moeijes.
 • 1937 Rijksgebouwendienst; verbouwen kap. Aannemer Gronert en Moeijes.
 • 1943 H. van Leeuwen namens Rijksgebouwendienst; vernieuwen regenbak.
 • 1950 Districtsbouwkundige Rijksgebouwendienst te Haarlem; herstellen en wijzigen zijgevel en verzwaren fundering
 • Breed 13
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 | doe het zelf winkel
 • Bewoners
 • 1912 H. Verwijs Jzn., tabaks- en sigarenfabrikant
 • 1920 J. Offringa, ijzerhandel
 • 1928 Offringa, Hart en Co, ijzerhandel
 • 1949 N.V. IJzerhandel v.h. Offringa, Hart & Co., tel. 4307
 • Gebeurtenissen
 • 1900 H. Verwijs; aanbrengen zonnescherm.
 • 1905 H. Verwijs Jz.; aanbrengen uithangteken.
 • 1926 Fa. Offringa, Hart en Co.; verbouwen nrs. 13, 15.
 • 1951 K.H. Kaat namens Offringa en Hart; verbouwen nrs. 13, 15.
 • 1961 N.V. IJzerhandel v/h Offringa, Hart en Co.; verbouwen bestaande winkelpand nr. 13. Architect H .J. Hermans.
 • 1965 N.V. Offringa, Hart en Co.; uitbreiden magazijnen nrs. 13, 15, 17, 19.
 • 1966 N.V. Offringa, Hart en Co.; veranderen winkelpand nr. 13.
 • 1972 Hubo Houthandel; aanbrengen reclametekst nrs. 13, 15,"17",19.
 • Breed 15
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 zie nr. 13
 • Gebeurtenissen
 • 1902 H. Verwijs; uitbreiden tabakskerverij door plaatsen gasmotor van 3 PK.
 • 1922 Fa. Offringa, Hart en Co.; amoveren en wederopbouwen.
 • 1926 Fa. Offringa, Hart en Co.; verbouw nrs. 13,15.
 • 1951 K.H. Kaat namens Offringa en Hart; verbouwen nrs. 13, 15.
 • 1952 Fa. Offringa, Hart en Co.; verbouwen winkelpui. Aannemer K.H. Kaat.
 • 1965 N.V. Offringa, Hart en Co.; uitbreiden magazijnen nrs. 13, 15, 17, 19.
 • 1972 Hubo Houthandel; aanbrengen reclametekst nrs. 13, 15,"17",19.
 • Breed 17
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 17
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17 zie nr. 13
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Blokker, winkelier
 • 1920 Jb. Blokker Pz., handel in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen
 • 1928 J.A. Roos, rijwielhandelaar
 • 1949 J.A. Roos, rijwielhandel, tel. 4478
 • 1949 J.A. Roos, rijwielhandelaar (h)
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Wed. T.Koops; aanbrengen zonnescherm.
 • 1907 Jb. Blokker Pz.; verbouwen tot magazijn.
 • 1908 Jb. Blokker Pz.; vergunning om de gevel van het perceel met vetblokjes te verlichten.
 • 1909 Jb. Blokker; aanbrengen Transparant.
 • 1923 D. Kaat; verbouwen perceel.
 • 1927 J.A. Roos; verbouwen perceel.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • 1963 N.V. Offringa, Hart en Co.; verbouwen gevels nrs. 17, 19. Architect Hermans; aannemer J.G. Kaat.
 • 1965 N.V. Offringa, Hart en Co.; uitbreiden magazijnen nrs. 13, 15, 17, 19.
 • 1972 Hubo Houthandel; aanbrengen reclametekst nrs. 13, 15,"17",19.
 • Breed 19
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 19
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19 zie nr. 13
 • Bewoners
 • 1912 L. Bakker, zeilmaker
 • 1928 N.Bouwman, zeilmaker
 • 1949 N.V. IJzerhandel v/h Offringa Hart & Co, tel. 4307
 • Gebeurtenissen
 • 1905 L. Bakker; aanbrengen uithangbord en zonneschermen.
 • 1938 S.W. Langius (architect); verbouwen perceel.
 • 1963 N.V. Offringa, Hart en Co.; verbouwen gevels nrs. 17, 19. Architect Hermans; aannemer J.G. Kaat.
 • 1972 Hubo Houthandel; aanbrengen reclametekst nrs. 13, 15,"17",19.
 • Breed 21
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 21
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21 kantoor
 • Bewoners
 • 1912 W. de Hart, veerhuishouder
 • 1920 W. de Hart, veerhuishouder
 • 1928 P. Kwantes, verlofhouder
 • 1949 P. Kwantes
 • 1949 Sj. de Vries, caféhouder (h)
 • 1964 H.E. Jonkers
 • Gebeurtenissen
 • 1906 W. de Hart; drankvergunning (Het Hoornse Veerhuis).
 • 1910 W. de Hart; vergunning voor verkoop van sterke drank in 't klein; ingetrokken 1922.
 • 1913 W. de Hart; nieuwbouwen Het Hoornse Veerhuis.
 • 1913 W. de Hart; overschrijving bierverlof van Breed nr. 21 naar Achterom nr. 117.
 • 1914 W. de Hart; aanbrengen zonnescherm.
 • 1922 P. Kwantes; drankverlof in de beneden voorzaal.
 • 1928 P. Kwantes; verbouwen perceel.
 • 1932 P. Kwantes; aansluiten aan het gemeenteriool.
 • 1933 S. Scheltus; intrekken verlof A.
 • 1938 A. Groenhorst-Ligthart; overschrijving drankverlof van Breed nr. 21 naar Veemarkt nr. 17.
 • 1938 J. Hollebeek sr.; verlof A.
 • 1940 M. Budde, zeeman; verlof A.
 • 1945 S. de Vries, caféhouder; verlof A.
 • 1950 F. Butter namens Drukkerij West-Friesland; verbouwen drukkerij nr. 21 en Kleine Noord nr. 9. Architecten Van Reyendam en Hermans.
 • 1963 F. Butter; verbouwen nrs. 21,23. Architect V.J. Polman.
 • Breed 23
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 23
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Bewoners
 • 1912 C. Zwaan, slager
 • 1920 J. Peereboom, elektrische schoenmakerij
 • 1928 Joh. Peereboom, schoenmaker-lederhandelaar
 • 1949 Eerste Hoomsche Electrische Schoenmakerij (Firma J. Peereboom & Zoon), tel. 4314
 • 1949 Th.P. Peereboom, schoenmaker (h); voorzitter van het Hoorns Symphonieorkest Sinfonia
 • Gebeurtenissen
 • 1909 K. Schagen; verbouwen ondergevel en verlagen stoep.
 • 1918 J. Peereboom; plaatsen elektromotor.
 • 1930 J. Peereboom; verbouwing perceel.
 • 1942 J. Peereboom; uitbreiden schoenmakerij door het bijplaatsen van drie elektromotoren.
 • 1963 F. Butter; verbouwen nrs. 21,23. Architect V.J. Polman.
 • Breed 25
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 25
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25 | hotel-restaurant
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Jans, handel in groenten en fruit
 • 1920 P. Peetoom, slager
 • 1928 J.B.Hoekstra, drogist
 • 1949 Drogisterij J.B. Hoekstra, grossier in phamaceutische en cosmetische artikelen, tel. 4354
 • 1949 J.B. Hoekstra, drogist (h); secretaris van de Gereformeerde Mannenvereniging Calvijn; tel. 4354
 • 1964 T.L. Peerdeman
 • Gebeurtenissen
 • 1903 Wed. G.J. van Eijk; amotie en herbouw perceel (borstelwinkel) en maken doorlopend privaat met beerput en overstort in aansluiting met gemeenteriool.
 • 1904 P.M. van Wijk; aanbrengen rolscherm.
 • 1940 J.B. Hoekstra; wijzigen winkelpui.
 • 1942 J.B. Hoekstra; veranderen trap en keuken. Aannemer E.Nannings.
 • 1972 G.N. Oudeman veranderen winkel-woonhuis nrs. 25, 27.
 • 1972 G. Oudeman; aanbrengen lichtbakken 'Amstelbier' en 'Hotel de Posthoorn' aan nrs. 25, 27.
 • Breed 27
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 27
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27
 • Bewoners
 • 1912 A.Kaldenbach, caféhouder
 • 1920 A.Kaldenbach, caféhouder
 • 1928 A.Kaldenbach, caféhouder
 • 1949 Hotel De Posthoorn; tel. 4057
 • 1949 Clublokaal van de klaverjasclub Kijk Uit
 • 1949 C.van Wees, caféhouder (h); penningmeester van de klaverjasclub Kijk Uit; tel. 4057
 • 1964 J. Brink
 • 1981 J. Hart
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Vóór 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht in het voorhuis en het daarachtergelegen binnenvertrek door Johannes Markus, opgevolgd in 1883 door Tjeert Oostindie, in 1887 opgevolgd door Jan Soutendijk, in 1901 opgevolgd door Adam Kaltenbach.
 • 1900 J. Soutendijk; aanbrengen zonnescherm.
 • 1905 Wed. J. Soutendijk; aanbrengen zonnescherm en reclamebord.
 • 1932 Overschrijving vergunning van A. Kaldenbach op naam van C. van Wees.
 • 1934 C. van Wees; slopen perceel en bouwen café met bovenwoning. Architect H.J. Brüggemann. Op het trottoir wordt een hulpcafé gebouwd.
 • 1943 C. van Wees; verbouwen keuken en maken kelder. Aannemer P. van Duimen.
 • 1972 G.N. Oudeman veranderen winkel-woonhuis nrs. 25, 27.
 • 1972 G. Oudeman; aanbrengen lichtbakken 'Amstelbier' en 'Hotel de Posthoorn' aan nrs. 25, 27.
 • 1972 G. Oudeman; vergroten en veranderen hotel-restaurant. Zie ook nr. 25.
 • Breed 29
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nr. 29; 1940

 • Breed 29
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29 | Hifi-zaak
 • Bewoners
 • nummer 29
 • 1912 E.M. Kroon, rijwielhersteller
 • 1964 T.C. van Berkum
 • nummer 29 rood
 • 1964 H. Schekkerman
 • 1981 W.L. v.d. Waal
 • 1981 D.M. Rood
 • Gebeurtenissen
 • 1903 P. Pot namens H . Kroon Dz.; verbouwen winkelpui met bijbehorende stoep met daarop ijzeren hekje.
 • 1903 H. Kroon Dz.; bouwen nieuwe voorgevel, aanbrengen zonneschermen en uithangbord.
 • 1903 H. Kroon Dz.; uitbreiden sigarenfabriek door bijbouwen van een drogerij van sigaren.
 • 1903 H. Kroon Dz.; oprichting smederij.
 • 1908 E.M. Kroon; plaatsen uithangbord 'Stalling voor fietsen' en hekje gedurende de feestdagen 19 en 20 juli en de kermis.
 • 1909 H. Kroon Dz.; plaatsen gasmotor ten behoeve van de tabakskerverij.
 • 1957 R. Middelbeek; bouwen autostalling met bovenwoning en gedeeltelijke woningverbetering, oprichten benzine-installatie.
 • 1957 C.M. Middelbeek-Spreeuw; oprichten garagebedrijf. i960 Shell Nederland Verkoopmij. N.V.; verbouwing gevel.
 • 1960 Shell Nederland Verkoopmij. N.V.; verbouwing gevel.
 • 1962 Shell Nederland Verkoopmij. N.V.; uitbreiden benzine-installatie door bijplaatsing van benzineautomaat.
 • 1967 Shell Nederland Verkoopmij. N.V.; aanbrengen benzine-installatie.
 • 1972 L.A. van Straalen; aanbrengen lichtreclame 'Datsun'.
 • 1978 R.M. de Jong en K.Ooms; maken van winkels in de garage.
 • Breed 31
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nr. 31; 1950-1980

 • Breed 31
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31 | hotel-restaurant
 • Bewoners
 • 1912 C. Omes, hotel 'de Keizerskroon'
 • 1920 C. Omes, hotelhouder
 • 1928 C. Omes, hotelhouder 'de Keizerskroon'
 • 1949 Hotel-café-restaurant De Keizerskroon, tel. 4401
 • 1949 Clublokaal van de biljartverenigingen De Keizerskroon en Kets Niet; tel. 4401
 • 1949 N. de Boer, caféhouder (h); secretaris van de Buurtvereniging Breed; tel. 4401
 • 1949 W.H.A. van Meurs, hulpopzichter PEN
 • 1964 A.S. Vos
 • Gebeurtenissen
 • 1910 M.N. Gijzelaar; overschrijving van de op zijn naam staande drankvergunning ten gunste van C.Omes, in de twee benedenlokaliteiten en het bovenlokaal.
 • 1920 H. Kaldenbach; maken nieuwe stoep.
 • 1921 N. de Boer; maken stoep.
 • 1925 C. Omes; verbouwen keuken. Architect H.J. Cramer.
 • 1929 C. Omes; overschrijving drankvergunning ten gunste van N . de Boer.
 • 1930 N .de Boer; verbouwen perceel.
 • 1934 N. de Boer; maken luifel.
 • 1937 N. de Boer; aanbrengen tegellambrizering aan de gevel van nrs. 31,33.
 • 1938 N. de Boer; verwijderen dakkapel.
 • 1943 A. Molenaar namens N . de Boer; wijzigen bovenramen nrs. 31, 33.
 • 1947 A. Molenaar namens N . de Boer; aanbrengen glas in lood panelen in de bovenlichten van de benedenramen.
 • 1956 A.S. Vos; verbouwen voorgevels van de Keizerskroon en interieur.
 • 1959 A.S. Vos; bouwen magazijn achter Kleine Noord nr. 4.
 • 1960 A.S. Vos; verbouwen Kleine Noord nr. 4.
 • 1978 O.B.M. Rick; verbouwen hotel-restaurant.
 • Breed 33
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 33
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33
 • Gebeurtenissen
 • 1881 In 1881 werd drank verkocht door Ph. Vos, in 1882 opgevolgd door Cornelis Stins in twee beneden- en één bovenlokaal, in 1898 opgevolgd door Mattheus Nicolaas Gijzelaar.
 • 1926 American Petroleum Company; oprichten ondergrondse benzine bewaarplaats met aftapinrichting.
 • 1930 N. de Boer; verbouwen perceel.
 • 1931 N. de Boer; verbouwen stal.
 • 1937 N. de Boer; aanbrengen tegellambrizering aan de gevel van nrs. 31,33.
 • 1943 A. Molenaar namens N . de Boer; wijzigen bovenramen nrs. 31, 33.
 • Breed 35
  HDS
 • Breed 35
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 35 | drogist
 • Bewoners
 • 1928 N.V. Landré en Glinderman's werktuig- en gereedschapshandel; opslagplaats van benzine
 • 1949 Makelaars- en accountantskantoor Joh. C. Hendriks, tel. 4324
 • 1949 J.C. Hendriks, belastingconsulent (h)
 • 1964 T.P. Peereboom
 • 1981 J. Vegelien
 • Gebeurtenissen
 • 1929 J.B. Post; verbouw perceel. Architect H.J. Cramer.
 • 1930 J.B. Post; bouwen bovenhuis op de garage.
 • 1931 J.B. Post; maken stoep.
 • 1933 N.V. WACO; aanbrengen twee vitrines aan de gevel. Verbouwen ondergevel. Aannemer P.J. Blauw.
 • 1957 Th.P. Peereboom; wijzigen van een van de ramen in de gevel.
 • 1971 Th.P. Peereboom; vervangen keuken-inrichting.
 • 1978 Jabo B.V.; wijzigen voorgevel.
 • Breed 37
  HDS
 • Breed 37
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 37 | touw/klompenwinkel
 • 0000 NUMMER 37, 39
 • Bewoners
 • 1912 N. Smit, vogelhandel
 • 1949 J. Veldhuis & Zn., zadelmakerij, tel. 4637
 • 1949 C. Blokker, kruideniersbediende
 • Gebeurtenissen
 • 1906 S. Demmendaal; aanbrengen zonnescherm en rek.
 • 1910 N. Smit; zonnescherm en reclamebord.
 • 1914 Joh. Nierop; plaatsen gasmotor in nrs. 37, 39 en aanbrengen zonnescherm nrs. 37, 39.
 • 1915 J. Veldhuis; verbouwen benedengedeelte nrs. 37, 39.
 • 1958 P.A. Veldhuis; wijzigen voorgevel nr. 37.
 • Breed 39

  Monumentenstatus:
  Zie Breed 41
  HDS
 • Breed 39
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 39
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J.A.L. Jongbloed; plaatsen regenwaterbak in de stoep.
 • 1913 J. Sodenkamp; aanbrengen uithangbord.
 • 1914 Joh. Nierop; plaatsen gasmotor in nrs. 37, 39 en aanbrengen zonnescherm nrs. 37, 39.
 • 1915 J. Veldhuis; verbouwen benedengedeelte nrs. 37, 39.
 • 1928 P. Feller, galanterie koopman.
 • Breed 41

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Pand betreft een samenvoeging van Breed 41 en 43 en Veemarkt 1 en 3. Voormalig adres Veemarkt 1 is aangemerkt als BBP. De rest als GM.
  Gemeentelijk monument Voorheen Veemarkt 3 - Pand betreft een samenvoeging van Breed 41 en 43 en Veemarkt 1 en 3. Voormalig adres Veemarkt 1 is aangemerkt al BBP. De rest van het pand is aangemerkt als GM.
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Breed nr. 41, In de vergulde appelton; 1915

 • Breed 41
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 41 | warenhuis
 • Bewoners
 • 1949 Fa. Wed. Blokker, huishoudelijke en luxe artikelen, haarden en kachels, kinderwagens, land- en tuinbouwbenodigdheden, tel. 4709
 • Gebeurtenissen
 • 1900 A. Commandeur; leggen spruit.
 • 1912 J. Veldhuis; aanbrengen zonnescherm.
 • 1913 J. Veldhuis; verbouwen perceel.
 • 1922 J. Blokker Pz.; slopen nrs. 41, 43 en ter plaatse bouwen winkelmagazijn.
 • 1922 Vaststelling nieuwe rooilijn voor het nieuw te bouwen perceel op de hoek van de Veemarkt en Breed.
 • 1943 J. Blokker; verbouw nrs. 41,43 en Veemarkt nr. 1. Architectenbureau Joh.J. Smit te Heiloo.
 • 1950 Fa. Gronert en Moeijes namens Fa. Wed. Blokker; verplaatsen pui achtergevel van Veemarkt nrs. 1,3 en afdekken uitbreiding met draadglas.
 • 1950 Fa. Wed. Blokker; uitstallen goederen op een gedeelte van het verhoogde veeperk aan de Veemarkt.
 • 1963 N.V. Gebroeders Blokker; verbeteren fundering Veemarkt nr. 1.
 • 1975 Fa. Blokker; gedeeltelijk veranderen winkelruimte nrs. 41,43 en Veemarkt nrs. 1,3.
 • Breed 43

  Monumentenstatus:
  Zie Breed 41
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Breed 43
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 43
 • Bewoners
 • 1920 H. de Vos, antiquair
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Luida Langenberg, vrouw van P. Ambuul; bierverlof in het beneden voorlokaal; wordt in 1909 ingetrokken.
 • 1909 Jb. Kemper; verlof voor de verkoop van alcoholhoudende drank, anders dan sterke drank; wordt in 1915 ingetrokken.
 • 1912 Jb. Kemper, verlofhouder.
 • 1914 Gezondheidscie verzoekt om verbetering perceel.
 • 1915 H. van der Velden wordt bierverlof geweigerd.
 • 1922 J. Blokker Pz.; slopen nrs. 41, 43 en ter plaatse bouwen winkelmagazijn.
 • 1943 J. Blokker; verbouw nrs. 41,43 en Veemarkt nr. 1. Architectenbureau Joh.J. Smit te Heiloo.
 • Breed 2
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nr. 2; 1905-1930

 • Breed 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 | café-restaurant
 • Bewoners
 • 1912 P. Bakker, hotelhouder
 • 1920 S. Bosma, hotel en stalhouderij
 • 1928 S. Kos, koetsier
 • 1928 P. Willig , caféhouder
 • 1949 Hotel Willig, tel. 4872
 • 1949 D.Willig, garagehouder (h)
 • 1949 P. Willig, caféhouder (h)
 • 1964 C. Bijman
 • 1964 C. Slot
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Vóór 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Cornelis Dirk Opmeer in het benedenlokaal, opgevolgd in 1886 door Cornelis Bouman, opgevolgd in 1895 door Pieter Bakker.
 • 1901 P. Bakker; plaatsen stoelen, tafeltjes en heesters op de stoep voor nr. 2.
 • 1910 P. Bakker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1916 P. Bakker, stalhouder; krijgt 50 m 2 grond in erfpacht aan de Westerdijk ter vergroting rijtuigenbergplaats aan de Westerdijk.
 • 1917 P. Bakker J bz. koopt vier stukj es grond van de gemeente om vier steunberen te maken tegen de zijgevel van 't Onvolmaakte Schip' (Westerdijkzijde).
 • 1917 P. Bakker; wederopbouw paardenstal naast nr. 2.
 • 1919 Sake Bosma; overschrijving drankvergunning P. Bakker.
 • 1928 P. Willig ; overschrijving drankvergunning Sake Bosma.
 • 1943 P. Willig ; maken balcon met twee deuren in de zijgevel (Westerdijkzijde). Aannemer D. Keetman.
 • 1951 Fa. Langereis en Zn. namens P. Willig ; aanbrengen glas-in-lood panelen in de benedenramen aan de voorkant.
 • 1968 Pand verbrand.
 • 1969 J. Louwe; oprichten autoshowroom Breed nrs. 2, 4 hoek Westerdijk.
 • 1972 Van Dijk en Droog; aanbrengen lichtreclame ' Stella-Artois'.
 • 1978 T.J.H. Morsink; verbouwen café-restaurant.
 • Breed 4
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 | makelaardij
 • Bewoners
 • 1964 P. Martens
 • Gebeurtenissen
 • 1960 P. Willig ; slopen stal, bouwen garage.
 • 1960 P. Willig ; bouwen bovenwoning op de in aanbouw zijnde garage.
 • 1969 J. Louwe; oprichten autoshowroom Breed nrs. 2, 4 hoek Westerdijk.
 • 1977 Boekweit en Olie; verbouwen garage tot kantoor
 • Breed 6
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nrs. 12, 10, 8, 6

 • Breed 6
 • Pandaanduiding
 • Nummer 6 monument
 • Pandbeschrijving
  Met 19de eeuws stucornament opgesierde laat 18de eeuwse gevel voor ouder pand.
 • Bewoners
 • 1912 M.G. Otten, hoofd-onderwijzer
 • 1928 A.J. van Schoten, deurwaarder bij het kantongerecht
 • 1949 Nic. Kaldenbach, grossier in leder en fournituren
 • 1949 N. Kaldenbach, lederhandelaar (h)
 • 1949 M. Kaldenbach, secretaresse van de Eerste Hoornse accordeonvereniging; tel. 4556
 • 1964 C. Kaldenbach-Groen
 • 1981 A. Kaldenbach
 • Gebeurtenissen
 • 1881 Op 1 mei 1881 verkocht Klaas Veen sterke drank in 't klein in het benedenlokaal, opgevolgd in 1882 door Cornelis Bouman. In 1886 werd het bedrijf gestaakt.
 • 1938 N. Kaldenbach; bouwen keuken en garage achter het perceel (Westerdijkzijde).
 • 1943 N. Kaldenbach; vernieuwen schoorsteen voorkamer.
 • 1980 A. Kaldenbach; restaureren woning.
 • Breed 8
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nrs. 12, 10, 8, 6

 • Breed 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | tegelatelier monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige laat 18de eeuwse gevel met rechte kroonlijst, pui modern.
 • Bewoners
 • 1920 J.M.N. v.d. Drift , 1ste luitenant der infanterie
 • 1928 N. Kaldenbach, schoenmaker en leerhandelaar
 • 1949 P. J.(T?). de Git, winkelier in zuivelproducten; secretaris van Kring 7 van de Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Hoorn
 • 1964 A. Kaldenbach
 • 1981 R. Smelt
 • Gebeurtenissen
 • 1908 Gezondheidscommissie adviseert tot onbewoonbaarverklaring van nr. 8a rood.
 • 1923 K. Meurs; verbouwen perceel, oprichten was- en strijkinrichting.
 • 1924 N. Kaldenbach; verbouwen perceel, onder andere de winkelpui.
 • 1926 W. Tonneman namens N . Kaldenbach; verbouwen voorgevel aan de Westerdijk nr. 1.
 • 1941 G. de Boer namens N.Kaldenbach; aanbrengen lichtkozijn in kantoorgedeelte.
 • 1946 N. Kaldenbach; verbouwen winkel tot kantoorruimte. Architecten-bureau C D . van Reijendam en H.J. Hermans.
 • Breed 10
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nrs. 12, 10, 8, 6

 • Breed 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 tapijtenwinkel monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige laat 18de eeuwse gevel met rechte kroonlijst; eenvoudige deur omranding.
 • Bewoners
 • 1912 U. Rijpma, rijksontvanger der gemeente Blokker
 • 1920 P. Trompetter, huidenkoper
 • 1928 D.G. Trompetter, koopman in huiden en wol
 • 1949 Algemeen Afdelings-Ziekenfonds West-Friesland, tel. 4100
 • 1949 W. Palenstijn, hoofdadministrateur van het Algemeen Afdelings-Ziekenfonds West- Friesland; secretaris van het college van diakenen der N.H. gemeente
 • 1981 S.B.M. Henneman
 • 1981 M.M. Koeleman-Buis
 • Gebeurtenissen
 • 1943 Algemeen Ziekenfonds 'West-Friesland'; wijzigen toegangsdeur
 • Breed 12

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nrs. 12, 10, 8, 6

 • Breed 12
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 | Tekengenootschap 'Debutade' monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met laat 17de eeuwse halsgevel; boven gewijzigde pui, vensters met 18de eeuwse roeden.
  In de voorgevel een gedenksteen met opschrift: Dit pand is aan Hoorn geschonken door de erven van Jacob Blokker Pz. ter nagedachtenis aan hun ouders, 1974.
 • Bewoners
 • 1912 A. Langereis, grossier in glas, porcelein- en aardewerk
 • Gebeurtenissen
 • 1932 Jb. Blokker Pz.; maken closet en aansluiting aan de riolering.
 • 1935 N.V. Goedkope Hout- en Ijzerhandel v/h Jb. Blokker; aanschrijving opheffing gebreken.
 • 1973 Vereniging-Oud Hoorn; restaureren en veranderen pakhuis. Architect W.A. Loomans.
 • Breed 14
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 14
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 | garage
 • Bewoners
 • nummer 14
 • 1912 Jac. Blokker, winkelier
 • 1920 Jb. Blokker Pz., handel in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen
 • 1949 Machinefabriek H. Van Heezen, tel. 4672
 • nummer 14 rood
 • 1949 H. Van Heezen, bankwerker (h)
 • 1964 K. van Heezen
 • 1981 C.M . van ' t Hoff
 • 1981 Y. Bolhuis
 • Gebeurtenissen
 • 1916 Jb. Blokker; vergunning voor het geven van een openlucht bioscoopvoorstelling op 22 september 1916. Hiertoe een doek aan te brengen tussen twee palen op de openbare weg en een machine te plaatsen op de bovenverdieping van nr. 14.
 • 1923 N.V. Hoornsche Automobielmaatschappij; oprichten benzinepompinstallatie met ondergronds reservoir.
 • 1926 N.V Hoornsche Automobielmaatschappij; oprichting herstelplaats van automobielen in nr. 14.
 • 1928 Bataafsche Import Maatschappij; wijzigen ondergrondse benzine bewaarplaats met aftapinrichting.
 • 1932 H. van Heezen; verbouwen perceel tot werkplaats met bovenwoning. Aannemer P.J. Blauw.
 • 1953 Perceel nog aangesloten op het wisseltonnenstelsel.
 • Breed 16-18
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 16-18
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 16, 18 glashandel
 • Bewoners
 • nummer 16
 • 1912 Joh. van Dommelen, officier Leger des Heils
 • 1912 J.W. Kamp, officier Leger des Heils
 • 1949 M. Homan, handelsreiziger
 • 1949 Glashandel Pels & Joosten (hinderwetvergunning 23-6-1949), tel. 4261
 • nummer 16 rood
 • 1920 Mej. M. Monster, officier Leger des Heils
 • 1964 J.M.A. Kerner
 • nummer 18
 • 1912 K. Kool, broodbakker
 • 1928 Pels en Co., glashandelaren
 • nummer 18 boven
 • 1949 H. Joosten, glashandelaar (h)
 • 1949 M. Joosten-Jans, penningmeesteresse van de Gymnastiekvereniging U.d.I.W.v.0.; te1.4261
 • nummer 18 rood
 • 1928 H. Joosten, glashandelaar
 • 1964 H. Joosten
 • 1981 H.M. Joosten
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Leger des Heils; aanbrengen bord nr. 16
 • 1913 C. Woestenburg namens Leger des Heils; maken direkte aansluiting van een closet op het gemeenteriool nr. 16, voorwaarde is dat de lozing moet aansluiten aan de riolering op de hoek Breed-Achterom of in de Dubbele Buurt.
 • 1920 D. Kaat namens Fa. M . J.Houwink; verbouwen nr. 18.
 • 1928 Fa. Pels en Co.; inrichten privaat nr. 18 met waterspoeling en aansluiting aan het gemeenteriool.
 • 1932 Fa.Pels en Joosten; verbouwen nrs. 16, 18. Architect H.J. Cramer.
 • 1949 Fa. Pels en Joosten; bouwen bergruimte achter nrs. 16, 18.
 • 1964 Glashandel Pels en Joosten; uitbreiden werkplaats nrs. 16, 18.
 • 1969 Glashandel Pels en Joosten; verbouwen nrs. 16, 18. Architect W.A. Loomans.
 • Breed 20
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nr. 20; 1918-1920

 • Breed 20
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 | vleeshandel
 • Bewoners
 • 1912 J.A.F. Bierlaagh, zadelmaker
 • 1920 W.J. van der Hulst, zadelmaker
 • 1928 G. Timmerman, kaas, boter en eieren
 • 1949 Blanken's Boter- en Kaashandel, tel. 4826
 • 1949 W. Blanken, grossier in zuivelproducten (h)
 • 1964 R.W. Talsma
 • 1981 R.W. Talsma
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J.A.F. Bierlaagh; uitstalrekken.
 • 1916 Th.A.J. van der Hulst; slopen en nieuwbouwen perceel. Het te slopen pand bevat mooie renaissance-fragmenten, volgens onderzoek gemeente-architect Jb. Faber.
 • 1941 G.J. Vierbergen namens Zuivelfabriek te Wognum; plaatsen koelbak en aanbrengen riolering.
 • 1942 H.J. Kaldenbach namens Zuivelfabriek te Wognum; aanbrengen privaat met waterspoeling.
 • 1943 Coöperatieve Zuivelfabriek 'De Verwachting' te Wognum; verbouwen nr. 20. Architect D.S. de Boer.
 • 1960 R. Talsma namens Amsterdamse Melkcentrale; uitbreiden opslag zuivelprodukten achter het perceel, uitbreiden spoellokaal. Aannemer W. Tonneman en Zn.
 • Breed 22-24

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Voorheen Breed 22/24
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 22-24
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 22, 24 | antiekwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Jac. Blokker, winkelier
 • 1920 Jb. Blokker Pz., handel in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen
 • 1928 C. Schekkerman, kruidenier
 • 1949 Garage Mevrouw A. Kreuger v/h J.F. Koelemeij, tel. 4662
 • 1949 Taxibedrijf Kreuger, tel. 4662
 • 1949 Eerste Hoornse Autorijschool (mevr. Kreuger), tel. 4662
 • 1949 J.F. Koelemeij, garagehouder (h)
 • 1964 A.G. Haker
 • 1981 J.F. Horstman
 • Gebeurtenissen
 • 1902 M. Stam; aanbrengen reclamebord.
 • 1902 Jb. Blokker; aanbrengen uithangbord.
 • 1903 J. Blokker; verbouwen winkelpui nrs. 22, 24.
 • 1906 Jb. Blokker; aanbrengen transparant.
 • 1908 Jb. Blokker; aanbrengen vier pits-gaslantaarn aan de gevel nrs. 22, 24.
 • 1927 Schekkerman; aanbrengen privaat met waterspoeling.
 • 1927 C. Hagenaars; maken nieuwe trap nrs. 22, 24.
 • 1936 J.F. Koelemeij; verbouwen onderpui nrs. 22, 24. Aannemer P.J. Blauw.
 • 1945 J.F. Koelemeij; maken oprit in het trottoit voor de nrs. 22, 24 ten behoeve van de garage.
 • Breed 24

  Monumentenstatus:
  Zie Breed 22
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 24
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 22, 24 | antiekwinkel beeldbepalend
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J. Blokker; verbouwen winkelpui nrs. 22, 24.
 • 1908 Jb. Blokker; aanbrengen vier pits-gaslantaarn aan de gevel nrs. 22, 24.
 • 1927 C. Hagenaars; maken nieuwe trap nrs. 22, 24.
 • 1936 J.F. Koelemeij; verbouwen onderpui nrs. 22, 24. Aannemer P.J. Blauw.
 • 1945 J.F. Koelemeij; maken oprit in het trottoit voor de nrs. 22, 24 ten behoeve van de garage.
 • Breed 26
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nrs. 32, 30, 28, 26

 • Breed 26
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 | kledingzaak monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige laat 18de eeuwse lijstgevel; pui gewijzigd.
  Houten onderpui op hardstenen basement. Kapitelen in corintische orde (19de eeuws).
 • Bewoners
 • 1912 P.J. Messchaert, ijzerhandel
 • 1920 J. Bergsma, Fa. A. Vlaar, banketbakker. Stoomververij en Chemische Wasserij M. Stam
 • 1928 M. Stam, Stoomververij en Chemische Wasserij
 • 1949 Stam Stoomt, stoomwasserij, tel. 4192
 • 1964 C. Kerner
 • Gebeurtenissen
 • 1920 M. Stam; maken aanbouw op erf achter het perceel. Ontheffing verleend van artikel 10.
 • 1923 Wijziging winkelpui.
 • 1931 M. Stam; aanschrijving om de regenwater-afvoer aan de Westerdijk te verbeteren (achter nrs. 26, 28).
 • 1934 N.V. Stoomwasserij M. Stam; aanschrijving om in de open ruimte achter nrs. 26, 28 een rioolaansluiting te maken, aangezien het water van dat terrein in de Molsteeg loopt.
 • 1942 N.V. Stoomwasserij, Ververij en Chemische Wasserij v/h M. Stam; verbeteren nrs. 26,28 en Molsteeg nrs. 1, 3.
 • 1973 Stomerij Kerner; aanbrengen lichtbakken nrs. 26,28.
 • Breed 28
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nrs. 32, 30, 28, 26

 • Breed 28
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige laat 18de eeuzvse lijstgevel; pui gemoderniseerd.
  Pui laat 19de eeuws.
 • Bewoners
 • 1912 M. Stam, Stoomververij en Chemische Wasserij
 • 1920 Stoomververij en Chemische Wasserij M . Stam
 • 1920 G.L. Volten, goudsmid
 • 1928 N. Volten-Weijling
 • 1928 Mej. E. Weijling, kantoorbediende
 • 1928 M. Stam, Stoomververij en Chemische Wasserij
 • Gebeurtenissen
 • 1902 M. Stam; oprichten chemische ververij, wasserij en strijkerij op het terrein van nr. 28.
 • 1909 K. Schagen; aanbrengen rolscherm.
 • 1913 M. Stam; verbouw wasserij en vervanging stoomketel door een verticale stoomketel met machine.
 • 1913 M. Stam; oprichten benzine-bewaarplaats bij nr. 28.
 • 1915 J. van Petten; maken afvoer spruit en aansluiting aan het gemeenteriool.
 • 1931 M. Stam; aanschrijving om de regenwater-afvoer aan de Westerdijk te verbeteren (achter nrs. 26, 28).
 • 1934 N.V. Stoomwasserij M. Stam; aanschrijving om in de open ruimte achter nrs. 26, 28 een rioolaansluiting te maken, aangezien het water van dat terrein in de Molsteeg loopt.
 • 1942 N.V. Stoomwasserij, Ververij en Chemische Wasserij v/h M. Stam; verbeteren nrs. 26,28 en Molsteeg nrs. 1, 3.
 • 1957 N.V. Zweihorn; verbouwen perceel.
 • 1957 J.B. Post; gedeeltelijk slopen fabrieksschoorsteen achter nr. 18.
 • 1973 Stomerij Kerner; aanbrengen lichtbakken nrs. 26,28.
 • Breed 30
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nrs. 32, 30, 28, 26

 • Breed 30
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met eenvoudige laat 18de eeuwse lijstgevel.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. J.H. Koster
 • 1920 Gez. Bierlaagh, lunchroom
 • 1928 Wed. J.A.F. Bierlaagh-Blom, melksalonhoudster
 • 1928 B.A. van Hofwegen, winkelbediende
 • 1928 L.J.F.V. Hofwegen, kantoorbediende
 • 1928 Th.P. Jansen, candidaat-notaris
 • 1928 A.A.M. Smits, onderwijzer
 • 1928 H.N. Smits, journalist
 • 1949 G.M. Bierlaagh
 • 1949 H.G. Bierlaagh
 • 1949 J.N. Komen, grossier (h)
 • 1949 C.W.M. van der Veer, winkeljuffrouw
 • 1964 F. Stenneberg
 • 1964 H. Breijer-van Grafhorst
 • 1981 F. Hoogervorst
 • Gebeurtenissen
 • 1904 A.J. Koster; leggen spruit met aansluiting aan gemeenteriool.
 • 1915 H.G. Bierlaagh; aanbrengen uithangbord.
 • 1915 H.G. Bierlaagh krijgt bierverlof in het beneden voorlokaal en het daaraangrenzende lokaal.
 • 1919 M. Stam; verbouw en uitbreiding stoomwasserij. Bebouwen tuin.
 • 1924 Gezusters Bierlaagh; bierverlof.
 • 1926 Gezusters Bierlaagh; verbouwen perceel.
 • 1932 H.G. Bierlaagh; verlof B.
 • 1938 G. Bierlaagh; bouwen tuinmuur achter nr. 30 in de Molsteeg.
 • 1947 J.N. Koomen; lunchroomhouder; verlof B.
 • Breed 32
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nrs. 32, 30, 28, 26

  Breed 32, gevelsteen

 • Breed 32
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 32 | restaurant monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met 17de eeuwse trapgevel; pui gerestaureerd.
  In de gevel drie gevelstenen, één met voorstelling van een komenijs winkel, de twee anderen met leeuwemasker.
 • Bewoners
 • 1912 P.B. van Straaten, melkslijter
 • 1920 P.B. van Straaten, melkhandel
 • 1928 P.B. van Straaten, melkslijter en winkelier in kaas-boter-eieren
 • 1949 S. Dekker, melkslijter (h)
 • 1964 J. Nuijens
 • Gebeurtenissen
 • 1905 P.B. van Straten; verkoop van sterke drank in de winkel; ingetrokken 1931.
 • 1933 Th. Dekker; plaatsen watercloset en aansluiten op gemeenteriool.
 • 1935 S. Dekker; melkslijter; verlof B.
 • 1938 Th. Dekker namens S.Dekker; verbouwen perceel.
 • 1939 S. Dekker; verbouwen en restauratie. Architect S.W. Langius; aannemer J. v.d. Berg.
 • 1979 J. Veeken en J. Bakker; verbouwen woning tot restaurant.
 • Breed 34
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 34
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 34 | bank
 • Bewoners
 • 1912 P.M. van Wijk, borstelfabrikant
 • 1920 P.M. van Wijk, borstelfabrikant
 • 1928 P.M. van Wijk, borstelfabrikant
 • 1949 Tandheelkundig Instituut, reparatie kunstgebitten, tel. 4931
 • 1949 H.A.M. Jaspers, wasindustrieel
 • 1964 D.J. Huijsen
 • Gebeurtenissen
 • 1905 J. Korver; plaatsen rek.
 • 1910 P.M. van Wijk; verbouwen werkplaats achter het perceel.
 • 1922 P.J. Blauw; perceel gelegen achter nr. 34 inrichten als slaapkamer.
 • 1947 H. Kaldenbach Az. namens Fa. P.M. van Wijk; maken aansluiting op het gemeenteriool voor een wasbak.
 • 1962 D.J. Huysen; verbouwen perceel en inbouwen bovenwoning.
 • 1967 D.J. Huysen; oprichten opslagplaats voor munitie en jachtpatronen.
 • 1979 Architecten Associatie Amsterdam; nieuwbouwen winkel-woning tot kantoorpand.
 • Breed 36

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument Voorheen Achterom 115
  Gemeentelijk monument Voorheen Breed 36 + Achterom 115 - Het pand is een samenvoeging van Breed 34 + Breed 36 en Achterom 115. Voormalig adres Breed 36 en Achterom 115 zijn aangemerkt als Gemeentelijk monument. Voormalig adres Breed 34 is aangemerkt als Beeldbepalend pand.
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nr. 36; 1997

 • Breed 36
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 36 | brood- en banketbakkerij
 • Pandbeschrijving
  Groot woonhuis/bedrijfspand uit 1881 (jaartalsteen).
 • Pandbeschrijving
  Gebouwd in neo-renaissance stijl. Voorgevel met trappen, bovenste trap met klauw stukken; siermetselwerk. In het fries boven de ramen 1ste verdieping drie leeuwenmaskers. Trapgevel bekroond met driehoekig fronton, twee gevelstenen, één met 'Anno'; 1 met '1881'.
 • Bewoners
 • nummer 36
 • 1912 A. Vlaar, banketbakker
 • 1920 Fa. A. Vlaar, J. Bergsma, banketbakker
 • 1928 Fa. Vlaar, A.J. Bergsma, banketbakker
 • 1928 J .I. Bergsma, banketbakker
 • 1949 Banketbakkerij J. Bergsma, tel. 4330
 • 1949 J. Bergsma, banketbakker
 • 1964 R.H. van de Berg
 • nummer 36 rood
 • 1928 Wed. C. Baas-Jacobs
 • 1949 G.J. Kuijn, kelner; voorzitter van de biljartvereniging Kets Niet, de Buurtvereniging Breed
 • 1964 T.J. Jaspers-van Soest
 • 1981 R.H. van de Berg
 • Gebeurtenissen
 • 1910 A. Vlaar; verbouwen nr. 36 rood maken nieuwe kap en vervangen houten schot door een muur.
 • 1914 A. Vlaar; afbreken bestaande oven en maken nieuwe dubbele hete-luchtoven.
 • 1923 A. Bergsma; bergen van brandstoffen op de tweede etage.
 • 1924 J.I. Bergsma; verkoop van alcoholvrije drank in het benedenlokaal.
 • 1924 A. Bergsma; uitbreiding banketbakkerij.
 • 1934 J.I. Bergsma; verlofB.
 • 1937 J. Bergsma; aanbrengen raam in de zijgevel.
 • 1941 C.J. Bakker namens G.Kuin; aansluiting op de riolering van een wastafel in nr. 36 rood.
 • 1943 J. Stroet namens J. Bergsma; verbouwen keuken in nr. 36.
 • 1968 R.H. van den Berg; verbouwen bovenwoning en winkel met bedrijfsruimte.
 • 1972 Bakkerij v.d. Berg; aanbrengen neon reclame.
 • Breed 38
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nrs. 40, 38

  Breed nr. 38, detail

 • Breed 38
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 38 | koffie-tabakszaak monument
 • Pandbeschrijving
  De redengevende beschrijving voor de rijksmonumentenlijst staat vermeld bij Achterom nrs. 102, 104. Er staat echter een fout in . De gevel dateert namelijk van 1878. 'De Gekroonde Jaagschuit'.
 • Pandbeschrijving
  Twee stenen met opschrift: Eerste steen gelegd door E.A.F. Kaag, 15 mei 1878.
 • Bewoners
 • 1912 F.A.J. Kaag, winkelier, stoom-tabakkerverij en koffiebranderij
 • 1920 F. A.J. Kaag, koopman
 • 1928 Fa. F. Kaag Antzn., tabak en sigarenfabrikanten, koffiebranderij en theehandel
 • 1949 P. Kaag, sigarenmagazijn, tel. 4097
 • 1949 G.J. Burggraaff, tuinder
 • 1949 N.G. Swart, fruitkweker
 • 1981 H. Kaag
 • Gebeurtenissen
 • 1944 P. Kaag; tijdelijk inrichten eerste verdieping tot woning tot uiterlijk 1 januari 1946.
 • 1961 P. Kaag Antz.; verbouwen perceel, inrichten zolderverdieping tot woning.
 • 1971 P. Kaag Antz.; aanbrengen kauwgomautomaat.
 • Breed 40
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nrs. 40, 38

  Breed nr. 40, detail

 • Breed 40
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 40 monument
 • Pandbeschrijving
  Gaaf woonhuis uit het begin van de 19de eeuw. Gesneden deuromlijsting, consoles aan de gootlijst, schoorsteen midden op het wolf dak. Dakkapel, stoeppalen met kettingen.
 • Bewoners
 • 1928 P. Kaag, tabaksfabrikant
 • 1928 W.F.A. Kaag, tabakshandelaar
 • 1949 P. Kaag, tabaksfabrikant (h)
 • 1964 P. Kaag
 • 1981 M.A.F. Kaag-Machielse
 • Gebeurtenissen
 • 1942 Gerestaureerd. Architect D. Saai; aannemer Fa. V. Hakhoff.
 • Breed 42
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


  Breed nr. 42; 2009

 • Breed 42
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 42 | restaurant
 • Bewoners
 • 1912 K. Schagen, varkensslager
 • 1920 K. Schagen, slager
 • 1928 P. Schagen, slager
 • 1949 Slagerij Nic. Schagen, tel. 4985
 • 1949 N.G. Schagen, cafetariabedrijf (vestigingsvergunning 6-7-1949)
 • 1949 N.G. Schagen, slager (h)
 • 1964 N.G. Schagen
 • 1981 G.H. Vertelman
 • Gebeurtenissen
 • 1906 K. Schagen; bierverlof in de benedenbinnenkamer; ingetrokken 1908.
 • 1909 K. Schagen; slopen nr. 42, bouwen woon-winkelhuis. Architect M.J.E. Lippits te Amsterdam.
 • 1946 N.G. Schagen; verlof B.
 • 1958 N. Schagen; uitbreiden bestaande zaal in nr. 42 (cafetaria).
 • 1976 N. Schagen; vernieuwen voorgevel en gedeeltelijk vernieuwen restaurant-woonhuis.
 • Breed 44
  HDS

  Geveltekening 1944-1945


 • Breed 44
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 44 | restaurant
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: De eerste steen is gelegd door Afra G.M. Ligthart, 22 juni 1897.
 • Bewoners
 • 1912 P.A. Ligthart, café-restaurant, grossier in steenkolen
 • 1920 P.A. Ligthart, café 'de Oranjeboom'
 • 1928 P.A. Ligthart, caféhouder
 • 1949 Café De Oranjeboom, tel. 4339
 • 1949 M.S. Heus, wacht uitk. dienst (?)
 • 1964 W.L. Eggens
 • 1981 W.J. Imming
 • Gebeurtenissen
 • 1882 Vóór 1 mei 1882 werd sterke drank in 't klein verkocht door Petrus Bernardus Kriebel; in de beneden en bovenlokalen aan de straat; in 1884 opgevolgd door Trijntje Kriebel; in 1889 opgevolgd door Gertruij Lankhamer, Wed. P. Doffer, in 1890 opgevolgd door J.T. Ligthart, in 1895 opgevolgd door P.A. Ligthart.
 • 1901 P.A. Ligthart; aanbrengen uithangbord.
 • 1902 P.A. Ligthart; plaatsen stoelen, tafeltjes en enige kruipplanten op de stoep.
 • 1932 Wed. P.A. Ligthart verzoekt om de op naam van haar overleden echtgenoot staande vergunning voor de verkoop van sterke drank in ' t klein over te schrijven op naam van haar dochter A.G.M. Groenhorst-Ligthart.
 • 1936 Dirk Boot; melkslijter; verlof A.
 • 1938 Mej. M.E. Brozius; verlof A; ingetrokken 1941.
 • 1951 V. Bobeldijk namens M. Cardozo; verbouwen perceel.
 • 1964 E.J.G. Sutorius; wijzigen voorgevel en begane grond en verbouwing kapperszaak tot café-restaurant.
 • 1965 E.J.G. Sutorius; wijzigen gevel.
 • 1965 D. Koning; verbouwen perceel. Lokaliteit moet voldoen aan de eisen van de drankwet.
 • 1972 F J. ten Hage; aanbrengen reclame-lantaarn.
 • Breed 46
  HDS
 • Breed 46
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 46 | drukwerkwinkel beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 M. Schuurman, zaadhandel
 • 1920 J.G. de Waal, in kaas
 • 1928 J.G. de Waal, kaashandel
 • 1949 Firma H. Bontje, groothandel in borstelwerk, klompen en huishoudelijke artikelen, tel. 4068
 • 1949 J.G. de Waal, kaashandelaar (h)
 • 1964 A.J.P. Schneiders
 • 1981 A.J.P. Schneiders
 • Gebeurtenissen
 • 1913 A. Ossen; veranderen pui.
 • 1913 G. Sodenkamp; aanbrengen uithangbord.
 • 1914 Aanschrijving; onder andere dak moet beschoten worden in plaats van het aanwezige bordpapier.
 • 1934 J.G. de Waal; plaatsen wc.
 • Breed 48
  HDS
 • Breed 48
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 48 | antiekwinkel beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: T.L.M.Lansdaal, A.C.M. Lansdaal, 2 juli 1905.
 • Bewoners
 • 1912 Bakker Buijten, Wed. V., winkelierster
 • 1918 S. Schaper, melksalon
 • 1920 Wed. W. Bakker-Buijten, melksalon
 • 1920 C. Overman, tuinier en winkelier
 • 1964 C. de Vries
 • 1981 R.A. Weijling
 • Gebeurtenissen
 • 1905 A. Bakker; verbouwen perceel en verlof voor de verkoop van sterke drank in de benedenvoorkamer links van de ingang en de bovenkamer; ingetrokken 1908.
 • 1905 A. Bakker; herstellen stoep en put voor afvoer menagewater en bewoonbaarverklaring.
 • 1907 A. Bakker; aanbrengen uithangbord.
 • 1908 Wed. Bakker-Ruyter; verlof verkoop sterke drank in het klein; ingetrokken 1919.
 • 1919 C. Overman; verkoop sterke drank in 't klein.
 • 1924 Mej. A.M. Overman-Bakker; verlof verkoop alcoholhoudende drank anders dan sterke drank in het beneden voorlokaal; ingetrokken 1927.
 • 1927 S. Schaper; aansluiting op gemeenteriool.
 • 1927 S. Schaper; verlof A in het benedenlokaal en bovenvoorkamer.
 • 1936 S. Schaper Pzn., lunchroom; verlof B.
 • 1951 Joh.M. Denies; verlof B in de benedenvoorlokalen nrs. 48, 50.
 • 1959 Mevr. M . van Loenen; wijzigen voorgevel.
 • 1963 Makelaarskantoor B.C. van Meel; aanbrengen kousenautomaat aan de gevel.
 • Breed 50

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Breed nr. 50; 1912

 • Breed 50
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 50 | sigarenzaak beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Drie traveeën breed winkel-woonhuis; originele puibalk. Voorgevel 19de eeuws met halfronde dakkapel. Dwarskap.
 • Bewoners
 • 1912 W.W. de Boer, kapper
 • 1920 L. Dekker, handelsreiziger
 • 1928 C. v.d. Oord, melksalon
 • 1949 J.M. Denies, wafelbakker (h)
 • 1964 H. Wagenmaker
 • Gebeurtenissen
 • 1913 L. Dekker; melkverlof in het benedenlokaal; ingetrokken 1922.
 • 1915 L. Dekker; aanbrengen zonnescherm.
 • 1916 L. Dekker; plaatsen rijwielhek op de stoep.
 • 1922 A. Veen; melkverlof; ingetrokken in 1928.
 • 1927 A. Veen; aanbrengen uithangbord.
 • 1928 C. v.d. Oord; verkoop alcoholvrije drank; ingetrokken 1931.
 • 1931 C. Bruijns; plaatsen rijwielhek en verkoop alcoholvrije drank.
 • 1936 G. Houter; aanbrengen zonnescherm en plaatsen twee tafeltjes, acht stoelen en een tochtscherm op het trottoir; ingetrokken 1939.
 • 1939 P.J. Knip; plaatsen rijwielhek op het trottoir en aanbrengen zonnescherm.
 • 1941 R.J. Bouwman; aanbrengen zonnescherm en plaatsen twee tafeltjes, acht stoelen en een tochtscherm op het trottoir en aanbrengen rijwielrek.
 • 1946 J.M. Denies; verlof A.
 • 1947 J.M.Denies; aanbrengen zonnescherm en plaatsen twee tafeltjes, acht stoelen en een tochtscherm op het trottoir.
 • 1951 Joh.M. Denies; verlof B in de benedenvoorlokalen nrs. 48, 50.
 • 1952 J.M. Denies; aanbrengen automaat voor chocoladerepen.
 • Breed 52
  HDS

  Breed nr. 52; 1905-1930

 • Breed 52
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 52 | vleeshandel
 • Bewoners
 • nummer 52 rood
 • 1920 Jb. Blokker Pz., handel in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen
 • 1920 v.d. Seijde, winkelbediende
 • 1928 Jac. Blokker, koopman in ijzerwaren
 • 1949 Firma Blokker, haarden en kachels, huishoudelijke artikelen, kinderwagens, land- en tuinbouwbenodigdheden, tel. 4709
 • 1949 P. Nooij, grossier in fruit (h); penningmeester van de Hoornse Voetbalvereniging Hollandia, de Buurtvereniging Breed
 • 1964 H. van der Woude
 • 1981 S.H. Sival
 • Gebeurtenissen
 • 1911 W. Spanger; plaatsen raam in de voorgevel.
 • 1912 Jb. Blokker; amotie en opbouw perceel. Architect H.J. Cramer.
 • 1913 Jb. Blokker; aanbrengen zonnescherm en lantaarn.
 • 1944 D. Keetman namens Gebr. Blokker; bouwen scheidingsmuur (vervanging houten schot).
 • 1946 N.V. Gebr. Blokker; verbouwen perceel.
 • 1960 N.V. Gebr. Blokker; herstellen en wijzigen winkelpui. Architecten Molenaar en ter Braak.
 • 1974 Vleesbedrijf de Purmer B.V.; veranderen perceel.
 • Breed 54
  HDS
 • Breed 54
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 54 I opticien beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 Jb. Zeijlemaker Jnz., handelaar in bouwmaterialen, directeur betonfabriek Drechterland
 • 1912 Mevrouw Wed. Zeijlemaker Jzn
 • 1920 W.W. de Boer, kapper
 • 1928 P.J. Appelboom, barbiersbediende
 • 1928 J. Lamberts, amanuensis
 • 1928 W.L.C. v.d. Roer, kappersbediende
 • 1928 W.W. de Boer, coiffeur
 • 1949 Dames- en Herenkapsalon G. Houtman, parfumerieën, toiletartikelen, scheerbenodigdheden, tel. 4573
 • 1949 G. Houtman, kapper (h)
 • 1964 P.F.H. van Tartwijk
 • 1981 H. Hemke
 • Gebeurtenissen
 • 1959 P.F. van Tartwijk; verbouwen voorgevel. Aannemer H . Jorritsma.
 • Breed 56
  HDS

  Breed nr. 56; 1912-1928

 • Breed 56
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 56 | kinderkledingzaak beeldbepalend
 • Bewoners
 • 1912 P. Eeltjes, vleeshouwer
 • 1920 P. Eeltjes, vleeshouwer
 • 1928 H. Ham, vleeshouwer
 • 1949 J.C. Stam, slagerij, tel. 4754
 • 1949 J.C. Stam, slager (h)
 • 1964 J.C. Stam
 • Gebeurtenissen
 • 1904 J. Eeltjes; aanbrengen ossekop aan de gevel.
 • 1905 J. Eeltjes; herstellen waterbak en stoep aan het Nieuwe Noord naast nr. 56.
 • 1924 F.W. de Vries; oprichten vleesrokerij.
 • 1928 H. Ham; verbouwen winkel en winkelpui.
 • 1939 J.C. Stam; verbouwen perceel; wijziging dak en ramen.
 • 1942 J.C. Stam; verp laatsen winkeldeur. Architect H.J. Cramer.
 • 1949 J.C. Stam; verbouwen en verbeteren keuken en werkplaats. Architect J. Koorn.
 • 1977 N. Balk; verbouwen winkel.

 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeBottersteeg
   VolgendeBreestraat

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank