Kennisbank

Binnenluiendijk

Terug naar de inhoudsopgave


Huisnummers anno 1982:
0 1 2 3 4 9999

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Binnenluiendijk
HDS

Binnenluiendijk; 1727

 • Binnenluiendijk
 • Straatbeschrijving
 • Deze dijk werd in 1576 aangelegd bij aanleg van een nieuwe oostelijker gelegen haven, de Karperkuil; hij loopt van het meest oostelijke punt van het Baadland tot het ABC.
  Volgens Velius wordt de dijk Luiendijk genoemd omdat het werken eraan 'seer luy of langsaam voortging'. Er waren vertragingen veroorzaakt door de dijkwerkers Ŕn door storm en slecht weer.
  Hij heet Binnenluiendijk nadat een nieuwe (Buiten)luiendijk werd gegraven in 1608. Op de kaart van Velius (1615) is het terrein van de dijk nog onbebouwd maar de kaart van Blaeu (1649) toont een volledige bebouwing tot het ABC toe. Doesjan (1794) laat ook nog veel huizen zien.
  Op de kaart van Mentz (1812) is de aftakeling duidelijk te merken. In de loop der 19de eeuw komt het terrein braak te liggen op een viertal huizen na bij het Baadland.
  De dijk werd ook wel Kanondijk genoemd naar de in deze omgeving opgeslagen kanonlopen. Op het ABC nabij de dijk stond vanaf 1764 het Arsenaal, de wapen-opslagplaats van het College van Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier. • Binnenluiendijk 1
  HDS

  Binnenluiendijk 1; 1952

 • Binnenluiendijk 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1912 C. Wijnstok, concierge
 • 1928 R. Elgersma, gemeente tuinman
 • 1928 P. Molenaar, beltbaas gemeentelijke reinigingsdienst
 • 1949 P. Broers, stratenmaker
 • 1964 J. Singer
 • 1981 J.M. Botman
 • Gebeurtenissen
 • 1920 Gemeente Hoorn; aanbrengen herstellingen en verbeteringen aan nr. 1 (voormalige conciŰrgewoning buitengasthuis) en dit geschikt maken als vrije ambtswoning voor de gemeente tuinman.
 • 1925 R. Elgersma verzoekt om enkele veranderingen aan te brengen aan het perceel.
 • 1933 R. Elgersma verzoekt de woning van elektrisch licht te voorzien.
 • 1939 Er worden verbeteringen aangebracht in het pand.
 • 1952 M. van Ikelen; slopen bestaand pand, bouwen nieuwe woning.
 • 1953 M. van Ikelen; bouwen schuur.
 • 1975 J.M. Botman; vergroten woning.
 • 1977 J.M. Botman; vernieuwen garage/berging. • Binnenluiendijk 2
  HDS

  Binnenluiendijk nrs. 2, 3, 4

 • Binnenluiendijk 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 monument
 • Pandbeschrijving
  Kamer Westindische Compagnie, thans Logegebouw (sedert 1862 ). Strakke bakstenen gevel met door fronton bekroond middenrisaliet, waarin de initialen wie, hoeklisenen en festoenen met 1784; de gevel opgetrokken vˇˇr drie oudere panden waarvan enkele sleutelstukken in het inwendige over zijn. In de hall stucwerk uit 1783 evenals op een schouw.
  In 1629 heeft de Westindische Compagnie enkele huizen aan de Binnenluiendijk gekocht. Voor deze huizen werd in 1784 een enkele gevel gezet. Na de opheffing van de Compagnie werd het gebouw gebruikt door de Vaderlandsche Maatschappij. De Vader- landsche Maatschappij had in het gebouw een werkplaats ingericht waar onder andere geschilderd behang werd vervaardigd. Een serie modellen van dit behang is nog aanwezig in het Westfries museum. In de 19de eeuw was het gebouw enige tijd als dependance van het stadsziekenhuis in gebruik tot 1862.
 • Bewoners
 • 1912 J. Neuteboom, concierge loge 'West-Friesland'
 • 1920 J. Haaksman, melkcontroleur
 • 1928 A. Roos, warmoezenier
 • 1949 A. Roos, groentenhandelaar (h)
 • 1964 J. Appel
 • 1981 P.P.B. Schaper
 • Gebeurtenissen
 • 1905 Het Bestuur van de Vrijmetselaarsloge West-Friesland; vernieuwen schutting logetuin.
 • 1907 Bestuur der Loge West-Friesland; bierverlof in boven- lokaliteit en benedenachterlokaliteit; wordt in 1932 ingetrokken.
 • 1908 ingetrokken. Bestuur der Vrijmetselaarsloge West-Friesland; afbreken van twee topgevels en het afwolven van de bekapping en het maken van een schoorsteenleiding. Bij de bekapping van het woonhuis moet minstens 50 cm. borstwering blijven staan.
 • 1928 Ingenieur Rijkswaterstaat; bouwen loodsje op het terrein van de loge.
 • 1941 Gemeente Hoorn koopt het pand voor â2500,-.
 • 1949 Gemeente Hoorn verkoopt het logegebouw weer terug aan het Bestuur der Vrijmetselaarsloge.
 • 1972 Restauratie dak en goten.
 • 1980 Restauratie pand. Architect J. Lub. • Binnenluiendijk 3
  HDS

  Binnenluiendijk nrs. 2, 3, 4

 • Binnenluiendijk 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3 monument
 • Pandbeschrijving
  Huis met van top beroofde vroeg 17de eeuwse gevel op houten pui boven stenen borstwering; in deur kalf gedateerd 1624. Inwendig houtskelet, spiltrap en insteek in voorhuis; galerij in achterhuis, balklaag op houten en stenen consoles. Achtertop hersteld.
 • Bewoners
 • 1912 Wed. C. Tol
 • 1912 J.F. Schultink, leraar HBS
 • 1949 Museum Huis Anno 1624
 • 1949 J.E. de Visser, kunsthistoricus
 • 1949 B.P. de Visser-Wiegand
 • 1964 J.E. de Visser
 • 1981 J.E. de Visser
 • Gebeurtenissen
 • 1902 Wed. C. Tol; maken van een paardenstal in een bij haar boerderij staande loods.
 • 1922 Wed. Tol; aanschrijving nr. 3; de koegoot schoon te houden en de varkensmest geregeld elke dag te verwijderen.
 • 1946 Fa. V. Hakhoff en Zn. namens J.E. de Visser; vernieuwen achtergevel nr. 3. Architect F.B. Jantzen F. Gzn., Amsterdam.
 • 1946 Fa. V. Hakhoff en Zn. namens J. E. de Visser; maken badkamer met inrichting.
 • 1966 J.E. de Visser; verbouwen en herstellen nrs. 3,4. • Binnenluiendijk 4
  HDS

  Binnenluiendijk nrs. 2, 3, 4

 • Binnenluiendijk 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 4 monument
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis 17de eeuw.
 • Bewoners
 • nummer 6
 • 1912 H. Kaat, scheepstimmerman
 • 1912 J. Kaat, scheepstimmerman
 • 1920 Gebr. Kaat, scheepstimmerlieden
 • 1928 H.K. en J. Kaat, scheepstimmerlieden
 • Gebeurtenissen
 • 1966 J.E. de Visser; verbouwen en herstellen nrs. 3,4. • Binnenluiendijk
  HDS
 • Binnenluiendijk 9999
 • Pandaanduiding
 • ONGENUMMERD
 • Gebeurtenissen
 • 1948 N.V. Fabrieks- en Handelsbureau Nederland te Haarlem; verplaatsen houten barak nabij Johan Messchaertstraat naar Binnenluiendijk en verbouwen van die barak en verplaatsen van de stalen overkapping van het terrein Gasfabriek naar de Binnenluiendijk. ONGENUMMERD
 • 1949 N.V. Fabrieks- en Handelsbureau Nederland; bouwen huisje voor acetyleengas op haar terrein aan de Karperkuil. ONGENUMMERD
 • 1950 N.V. Fabrieks- en Handelsbureau Nederland; bouwen hal. ONGENUMMERD
 • 1954 N.V. Fabrieks- en Handelsbureau Nederland; bouwen hal. ONGENUMMERD,
 • 1959 N.V. Fabrieks- en Handelsbureau Nederland; bouwen houten loods en in i960 uitbreiden bestaande loods. ONGENUMMERD
 • 1969 N.V. Nederland; bouwen en vergroten kantoorgebouw en magazijn aan de Karperkuil. ONGENUMMERD
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeBierkade
   VolgendeBobeldijkerweg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank