Kennisbank

Bierkade

Terug naar de inhoudsopgave

HDS
 width=
 width=

Bierkade, 1962

Bierkade

 • Bierkade
 • Straatbeschrijving
 • Kade van de in 1420 gegraven Appelhaven op de noordzijde van het 'eiland' dat omringd wordt door het water van de Appelhaven, de Korenmarkt en de Nieuwendam.
  Tot 1558 bestond de Korenmarkt nog niet als kade langs het water. In dat jaar werd een gracht gegraven van Appelhaven naar de zee; toen ontstond het 'eiland' dat in zijn geheel `Venidze' werd genoemd. De huidige Bierkade heet bij Blaeu (1649) nog Venidze. Ook de naam Lindegracht werd zelfs nog voor de kade gebezigd.
  De naam Bierkade wordt in het begin van de 18de eeuw genoemd (Abbing); hij zal wel ouder zijn, want daarvr al was het de kade waar schepen uit Hamburg, Bremen enz. hun bierlading losten en waar de accijnzen op de van buiten ingevoerde bieren werden gecontroleerd. Op deze kade waren ook aanwezig de stadsbierdragers die de vaten naar de handelaars vervoerden. Bierkade nr. 2 heeft een gevelsteen uit 1618 met tonnen en een steen met twee tonnendragers en een schip.
  In adresaanduidingen en kadastrale registers uit de eerste helft van de 19de eeuw vindt men ook de naam Biersluis.
  Tussen haakjes staan de huisnummers van voor 1909. • HDS

  Geveltekening 1944-1945

  Bierkade 1; 2009

 • Bierkade 1
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1 beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Kaaspakhuis 'de Zon'. Voorgevel anno 1874 (iste steen). Zeer breed en hoog pakhuis met gebroken topgevel. In de voorgevel jaartal steen met Anno en 1874 en boven in de topgevel een beschilderde naamsteen voorstellend een zon met gezicht en stralenbundel met opschrift 'de Zon'. In de achtergevel gevelstenen in cartouche met opschrift Anno en I6?I en een gevelsteen met zon, gezicht en stralenbundel.
 • Gebeurtenissen
 • 1913 Fa. Tj. Kroon en Zn.; bouwen pakhuis op terrein gelegen aan het Venidse (achter nr. 1) en plaatsen bel.
 • 1958 K.H. de Jong's Exporthandel N.V.; oprichten kaaspakhuis waarin vijf elektromotoren ter aandrijving van een parafine machine, een lier en drie schraapmachines. • HDS

  Geveltekening 1944-1945

  Bierkade nr. 2

 • Bierkade 2
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2 | restaurant monument
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis Londen.
 • Pandbeschrijving
  Pand met pakhuisgevel. Twee gevelstenen. Inwendig houtskelet, 17de eeuw.
 • Pandbeschrijving
  Een gevelsteen voorstellend een paard voor een slede, de ander twee mannen die een vat dragen. Van de twee gevelstenen is er n gedateerd 1618.
 • Gebeurtenissen
 • 1972 E.J.J. Stracke; gedeeltelijk veranderen pakhuis in een restaurant. • HDS

  Geveltekening 1944-1945

 • Bierkade 3
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 3
 • Bewoners
 • 1981 A.G.M. Wagenaar
 • Gebeurtenissen
 • 1904 W. Tonneman; amoveren en weder opbouw pand en bewoonbaarverklaring.
 • 1905 W. Tonneman; bouwen houten loods op stenen voet achter nr. 3 uitkomende op het Venidse.
 • 1907 T. Kroon en Zonen; bouwen kaaspakhuis op een terrein aan het Venidse (achter nr. 3). • HDS

  Geveltekening 1944-1945

  Bierkade 4; 1994

 • Bierkade 4
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 4, 4A
 • Gebeurtenissen
 • 1901 M. de Jong; leggen spruit voor afvoer menagewater van zijn percelen aan het Venidse door de walmuur naar de Nieuwendam.
 • 1903 Dubbel kaaspakhuis 'Alkmaar' en 'Gouda'. In de gevel jaartal 1903 en steen met opschrift: de eerste steen gelegd door El. Paul de Jong Oud 4,5 jaar, 13 maart 1903.
 • 1903 K. de Jong Mz.; bouwen twee kaaspakhuizen met achtergebouw en maken doorlopend privaat bij het kaaspakhuis aan het Venidse.
 • 1958 K.H. de Jong's Exporthandel; oprichten kaaspakhuis met tien elektromotoren voor aandrijving van vier schraapmachines, een plasticmachine, wasmachine, twee poetsmachines en een lier. • HDS

  Geveltekening 1944-1945

  Bierkade nr. 5

 • Bierkade 5
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 5 monument
 • Pandbeschrijving
  Kaaspakhuis Hollandia. Pand met pakhuisgevel. Originele deur en kozijnen. Inwendig houtskelet 17de eeuw.
  Het onderstuk is gepleisterd, het bovengedeelte gemetseld in waalsteen, geschat 19de eeuws. • HDS

  Geveltekening 1944-1945

 • Bierkade 6
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 6
 • Pandbeschrijving
  Kaaspakhuis Noord-Holland.
 • Gebeurtenissen
 • 1931 N.V. Mij. tot aankoop, verkoop en verhuring van onroerend goed in Noord- en Zuid-Holland te Rotterdam; verbouwen kaaspakhuis. • Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945

 • Bierkade 7
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 7
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis Zeehond
 • Gebeurtenissen
 • 1907 Fa. T. Kroon en Zonen; plaatsen ijzeren hek op een betonnen voet achter nrs. 7, 8, 9 rood aan het Venidse. • HDS

  Geveltekening 1944-1945

  Bierkade nrs. 13, 12, 11, 10, 9, 8

 • Bierkade 8
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 8 | dierenarts praktijk monument
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis Dantzig.
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis tussen twee topgevels, waarvan voorgevel beneden gepleisterd, achter geheel; oude kozijnen.
  Het pleisterwerk voorgevel beneden is bij de laatste restauratie verwijderd. Deze restauratie vond plaats in Tevens werd toen de trapgevel aangebracht.
 • Bewoners
 • 1981 K. Bijleveld
 • Gebeurtenissen
 • 1907 Fa. T. Kroon en Zonen; plaatsen ijzeren hek op een betonnen voet achter nrs. 7, 8, 9 rood aan het Venidse.
 • 1976 K. Bijleveld; restauratie en verandering van bestemming pakhuis in woning met praktijkruimte nrs. 8, 9. • HDS

  Geveltekening 1944-1945

  Bierkade nrs. 13, 12, 11, 10, 9, 8

 • Bierkade 9
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 9
 • Gebeurtenissen
 • 1907 Fa. T. Kroon en Zonen; plaatsen ijzeren hek op een betonnen voet achter nrs. 7, 8, 9 rood aan het Venidse.
 • 1930 T. Kroon en Zonen; afbreken en wederopbouwen gevel nr. 9.
 • 1970 J.G. Kaat; gedeeltelijk veranderen nr. 9.
 • 1976 K. Bijleveld; restauratie en verandering van bestemming pakhuis in woning met praktijkruimte nrs. 8, 9. • Geveltekening 1944-1945

  Bierkade nrs. 13, 12, 11, 10, 9, 8

 • Bierkade 10
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 10 (12) monument
 • Pandbeschrijving
  Klein woonhuis XVID-XVIIA, met houten pui.
  Een van de vier panden welke eigendom zijn van Oud-Hoorn. De oorspronkelijke trapgevel is verdwenen. Het pand heeft een goed bewaarde pui, met gesneden consoles. Dergelijke consoles vindt men ook aan het pand Bierkade nr. 13.
 • Bewoners
 • 1912 J.M. Polak, koopman
 • 1920 J.M. Polak, koopman
 • 1949 C.C. Aaij, pianiste (h)
 • 1949 H. Droste, musicus (h)
 • 1964 C.C. Aaij
 • 1981 P.K.J. Boersma
 • Gebeurtenissen
 • 1936 Vereniging Oud Hoorn; restaureren nr. 10.
 • 1954 Vereniging Oud Hoorn; vervangen wisselton door wc.
 • 1970 Vereniging Oud Hoorn; restaureren nr. 10. Aannemer Jorritsma.
 • 1979 Vereniging Oud Hoorn; restaureren nr. 10 Architect Y.J. Hangelbroek. • Monumentenstatus:
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Geveltekening 1944-1945

  Bierkade nrs. 13, 12, 11, 10, 9, 8

 • Bierkade 11-12
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 11, 12 (13,14) monument
 • Pandbeschrijving
  Bierkade nr. 11: Pandje zonder verdieping onder gezamenlijk tentdak met nr. 12; vensters met roedenverdeling, XVII B-XIX A.
 • Bewoners
 • nummer 11
 • 1920 Wed. R. van der Wouden
 • 1928 Wed. R. van der Wouden
 • 1949 J. Blokker, visser (h)
 • 1964 D. Wormsbecher
 • 1981 B.D. Nijdam
 • nummer 12
 • 1912 J. de Jong, kaaskopersknecht
 • 1920 P. Schuffel, visser
 • 1928 P. Schuffel, visser
 • 1949 Wed. M. Tang-Bolleman
 • 1949 J. Tros, sleper (h)
 • 1964 K. Timmerman
 • 1981 J.Th. Postma
 • Gebeurtenissen
 • 1918 H. Schottee de Vries; verbouwen nr. 11.
 • 1918 H. Schottee de Vries wil het pakhuisje nr. 11 inrichten tot woonhuis, ontheffing artikel 13.
 • 1935 Mevr. A. Schottee de Vries-Koen; herstellen keuken en wc nr. 12.
 • 1961 K.H. Kaat; vervangen wisselton door wc nr. 11.
 • 1971 J.G. Kaat; vervangen wisselton door wc nr. 12. • HDS

  Geveltekening 1944-1945

  Bierkade nrs. 13, 12, 11, 10, 9, 8

 • Bierkade 13
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13 (15) monument
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis De Dageraad.
 • Pandbeschrijving
  Pakhuis met gepleisterde gevel, vroeger 1591 gedateerd in de anker; houten pui, deels gedicht. Achtergevel goed. Voor de restauratie van 1971 grijs gepleisterd. Dit pleisterwerk is bij de restauratie verwijderd, terwijl de houten pui is (terug) gerestaureerd.
 • Gebeurtenissen
 • 1936 Mij. tot aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen in Noord- en Zuid-Holland; aanschrijving de gebreken in nr. 13 op te heffen.
 • 1961 G. Kaan-Jongh Visser; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1971 B.G. Broen; restaureren nr. 13. • HDS

  Geveltekening 1944-1945

 • Bierkade 14
 • Pandaanduiding
 • 2. NUMMER 14 (16)
 • Pandbeschrijving
  Met stucornamenten opgesierde laat 19de eeuwse gevel. De eerste steen is gelegd door J. de Jong Hz., oud 6 jaar, 23 juni 1880. Bovengevel jaartal in de gevel anno boven de vensters een tegeltableau.
 • Bewoners
 • 1912 D. Kaat, timmerman en aannemer
 • 1920 D. Kaat, timmerman en aannemer
 • 1928 K.H. Kaat, timmerman en aannemer
 • 1949 K.H. Kaat, timmerman-aannemer (h), tel. 4013
 • 1964 K.H. Kaat
 • 1981 D. Kaat
 • Gebeurtenissen
 • 1909 D. Kaat; aanbrengen enige veranderingen
 • 1948 K.H. Kaat; verbouwen keuken in nr. 14. • HDS

  Geveltekening 1944-1945

 • Bierkade 15
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15 (17) | advocatenpraktijk
 • Pandbeschrijving
  Met stucornamenten opgesierde laat 19de eeuwse gevel. De eerste steen is gelegd door J. de Jong Hz., oud 6 jaar, 23 juni 1880.
 • Gebeurtenissen
 • 1903 D. Kaat; plaatsen gasmotor ten behoeve van zaag- en schaafmachine.
 • 1911 D. Kaat; plaatsen motor ten behoeve van machinale houtbewerking.
 • 1936 K.H. Kaat; uitbreiden houtbewerkingsinrichting.
 • 1953 K.H. Kaat; uitbreiden timmermanswerkplaats. • HDS

  Geveltekening 1944-1945

  Geveltekening 1944-1945

 • Bierkade 16-17
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 16, 17 (18) beeldbepalend
 • Bewoners
 • nummer 16
 • 1949 C. Westerbaan
 • 1964 J.G. Kaat
 • 1981 J.G. Kaat
 • nummer 17
 • 1949 D. Hartog
 • nummer 18
 • 1920 G. Mol, los arbeider
 • nummer 19
 • 1912 Corn. Duijves, visser
 • 1920 C. Duijves, visser
 • nummer 20
 • 1912 G. Mol
 • Gebeurtenissen
 • 1911 D. Kaat; verbouwen drie percelen.
 • 1954 Nrs. 16, 17 onbewoonbaar verklaard.
 • 1955 K.H. Kaat; verbouwen woningen nrs. 16, 17.
 • 1956 Beide percelen zijn weer in bewoonbare staat gebracht.
 • 1968 J.G. Kaat; verbouwen woning nr. 16.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeBernard de Vriesstraat
   VolgendeBinnenluiendijk

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank