Kennisbank

Baanstraat

Terug naar de inhoudsopgaveHuisnummers anno 1982:
0 1 7-9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 3-5 2 4-10 12 14 16 18 20 22 24 26 26-oud 28 30 32-34 36-38

HHSM-boek 1982:
In PDF-formaat

Baanstraat
HDS

Baanstraat; 1998

 • Straatbeschrijving
 • Deze straat loopt van Veemarkt tot Spoorstraat. VO& 1508 liep hier een smalle sloot die in 1508 werd uitgediept en verbreed om te dienen als onderdeel van het nieuwe grachtenstelsel om de stad. Het werd het deel van de vestinggracht tussen Koepoort en huidige Veemarkt (ter hoogte van de Noorderkerk). In 1510 wordt hij als zodanig afgedankt door een nieuwe stads-uitbreiding tussen Koepoort en Noorderpoort, tussen welke poorten dan een rechte gracht gegraven wordt. Dan heet hij Oude Gracht; hij wordt aan het eind van de eeuw versmald. Op de kaart van Blaeu (1649) heet het hier Stuckende Baen (dit is kapotte of vervallen lijnbaan) naar de lijnbaan die daar stond tot in het begin van de z7de eeuw. Velius (1615) tekent op de plaats van de lijnbaan slechts een soort boomgaard. Klaas van Voorst vermeldt in zijn straatnamenlijst van 1820 gewoon: Baanstraat en zo wordt ook bij het Raads-besluit van 1888 de straat officieel genoemd.
  Tussen haakjes staan de huisnummers van voor 1909. • Baanstraat 1
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 1
 • Bewoners
 • 1912 H. Krijs sr., smidsknecht
 • 1920 J.A. Moes, sergeant tamboer
 • 1923 A. Zweet; verbreden deurkozijn
 • Gebeurtenissen
 • 1923 N. Bakker namens A. Zweet; aansluiten perceel aan gemeenteriool. • Baanstraat 7-9
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 7, 9
 • Bewoners
 • nummer 7
 • 1912 C. Kromheer, brood- en koekbakker
 • 1920 F. Fremeijer, machinale houtbewerker
 • 1920 Fa. Fremeijer en Wijna, machinale houtbewerkers
 • 1928 Fa. Fremeijer en Wijna, machinale houtbewerkers
 • 1928 Jn. Fremeijer, fabrikant in houtwaren
 • 1949 Fremeijer en Wijna, houtwarenfabriek, tel. 4086 nr. 7, 9, en 11
 • Gebeurtenissen
 • 1906 P. Rus; aanbrengen schermen nr. 7.
 • 1910 J. van Dijk; verlof voor de verkoop van alcoholvrije drank in de winkel en daarachter gelegen lokaal; ingetrokken in 1911.
 • 1911 C. Kromheer; verlof verkoop alcoholvrij e drank in het achterbenedenlokaal in nr. 7; ingetrokken in 1920.
 • 1911 J. Fremeijer en W. Wijna; oprichten fabriek voor houtbewerking in nr. 9.
 • 1911 J. Fremeijer en W. Wijna; plaatsen gasmotor tot bewerking van hout in nr. 9.
 • 1912 J. Fremeijer en W. Wijna; uitbreiden houtbewerkingsinrichting in nr. 9.
 • 1913 J. Fremeijer en W. Wijna; bouwen motorgebouwtje van steen, gedekt met pannen op het erf achter hun werkplaats nr. 9 en uitbreiding inrichting voor houtbewerking.
 • 1918 Fremeijer en Wijna; plaatsen zuiginstallatie met motor in nr. 7.
 • 1919 Fa. Fremeijer en Wijna; uitbreiding stoomhoutdraaierij, zagerij en schaverij in nrs. 7,9.
 • 1921 Fa. Fremeijer en Wijna; maken afdak achter nr. 9.
 • 1922 Fa. Fremeijer en Wijna; bouwen pakhuis achter nrs. 7, 9 en maken lozing voor afvoer menagewater nr. 9.
 • 1923 Fa. Fremeijer en Wijna; verbouwen nr. 7 tot pakhuis met bovenwoning.
 • 1927 Fa. Fremeijer en Wijna; bouwen houtwarenfabriek in nrs. 7, 9. Aannemer en architect: N.V. Technisch Bouwbedrijf v/h J. Verberne.
 • 1933 Fa. Fremeijer en Wijna; uitbreiden machinale houtbewerkingsinrichting nrs. 7, 9.
 • 1941 Fa. Gronert en Moeyes; plaatsen wc in de bovenwoning nr. 7.
 • 1955 Fa. Fremeijer en Wijna; uitbreiden machinale houtbewerkingsinrichting door bijplaatsing van elektromotoren nrs. 7,"9", 11.
 • 1962 Fa. Fremeijer en Wijna; bouwen overkapping op terrein aan de Baanstraat. • Baanstraat 11
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 11
 • Bewoners
 • 1949 Fremeijer en Wijna, houtwarenfabriek, tel. 4086 nr. 7, 9, en 11
 • Gebeurtenissen
 • 1921 Fa. Utermöhlen en Visser; maken zinkput met vetvanger in kaaspakhuis.
 • 1955 Fa. Fremeijer en Wijna; uitbreiden machinale houtbewerkingsinrichting door bijplaatsing van elektromotoren nrs. 7,"9", 11.
 • 1962 Fa. Fremeijer en Wijna; bouwen overkapping op terrein aan de Baanstraat. • Baanstraat 13

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Baanstraat nr. 13; 2014

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 13
 • Bewoners
 • 1912 J.A. van Schoten, boekdrukkersgezel
 • 1920 J.A. van Schoten, typograaf
 • 1928 Wed. J.P.C. Bakker-Glabbeek
 • 1949 A.M. van Gladbeek-Bakker
 • 1949 J.G.A.M. Schoenmaker, brandstoffenhandelaar
 • 1949 J.P. Stam, stratenmaker
 • 1964 C.J. Schoof
 • 1981 N.J.A.M. Mak
 • Gebeurtenissen
 • 1935 H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat • Baanstraat 15

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 15
 • Bewoners
 • 1912 P. Schotel
 • 1920 P. Schotel
 • 1949 P. Kieftenburg, handelaar in auto's (h), tel. 4113
 • 1964 P. Kieftenburg
 • 1981 P.J.Oud
 • Gebeurtenissen
 • 1935 H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat
 • 1970 Onbewoonbaar verklaard. • Baanstraat 17

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 17
 • Bewoners
 • 1912 G. Tros, sigarenmaker
 • 1920 G. Tros, sigarenmaker
 • 1928 Wed. G.Tros-Reus
 • 1949 A.J. Gillissen, magazijnbediende
 • 1964 A. Gilissen-Vonk
 • 1981 J.C.L.J. Reijnders
 • Gebeurtenissen
 • 1935 H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat • Baanstraat 19

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 19
 • Bewoners
 • 1912 O. de Jong, agent van politie
 • 1920 O. de Jong, gepensioneerd agent van politie
 • 1928 H. Brandt, tabakskerver
 • 1949 H.P. Winter, galvaniseur goud en zilver
 • 1964 J. Noorman
 • 1964 H.P. Winter
 • 1981 H.P. Winter
 • Gebeurtenissen
 • 1935 H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat
 • 1955 H. Winter; verbeteren woning. • Baanstraat 21

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Baanstraat nr. 21;

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 21
 • Bewoners
 • 1912 A. Molenaar, timmerman
 • 1920 A. Molenaar, timmerman
 • 1928 A. Molenaar, timmerman
 • 1949 G. Molenaar, timmerman
 • 1949 Ch.F. Rikkels, huisschilder
 • 1964 A. Schouten
 • 1981 J.F. Mels
 • Gebeurtenissen
 • 1935 H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat • Baanstraat 23

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 23
 • Bewoners
 • 1912 J.P. Hanff, schoenmaker
 • 1920 J. Hanff, schoenmaker
 • 1928 J.P. Hanff, schoenmaker
 • 1949 Wed. M.W. Boelens-Hanff
 • 1949 J. Cabri, koopman (h)
 • 1949 L.K. Hanff, reclametekenaar
 • 1964 E. Seebauer
 • 1981 E. Seebauer
 • Gebeurtenissen
 • 1933 C. Groot; verzoek om aan hem te verkopen het naast nr. 23 gelegen terrein.
 • 1935 H. Schottee de Vries; maken wc in de woningen aan het West, Baanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23 en Noorderstraat
 • 1952 N. v.d. Lee namens K. Engel; verbouwen woonhuis nr. 23. • Baanstraat 25

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 25
 • Bewoners
 • 1912 J. Reek
 • 1920 Wed. S. Visser
 • 1928 Wed. S. Visser
 • 1928 T. Visser, kantoorknecht P. en T
 • 1964 G. Kruisdijk
 • 1964 G.C. Libert
 • 1981 F.B.J. Libert-Kruisdijk
 • Gebeurtenissen
 • 1939 K. Komen namens J. Windt; maken van een poortje achter nr. 25 (Noorderstraatzijde). • Baanstraat 27
  HDS

  Baanstraat nr. 27; 1953

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 27
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: naam onleesbaar met jaartal 1866.
 • Bewoners
 • 1912 P. Pot, timmerman
 • 1920 P. Pot, timmerman
 • 1928 W. Appel, timmerman
 • 1949 W. Appel, timmerman; penningmeester van de Hoornse Hengelaarsbond
 • 1964 W. Appel
 • 1981 J.E.M. Joris
 • Gebeurtenissen
 • 1940 Mej. M.C. Pot; aanschrijving het houten schot op zolder te vervangen door een stenen.
 • 1953 Fa. J. Appel; verbouwen en gedeelte nieuw bouwen nr. 27. • Baanstraat 29
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 29
 • Bewoners
 • 1912 W. van der Zel, boekbinder
 • 1920 W. van der Zel, boekbinder
 • 1928 J.L. Musman, koffiebrander
 • 1949 J. Lakeman
 • 1949 M.C. Lambers-Lakeman, strijkster
 • 1949 F.J.J. Musman, kantoorbediende G.A.B
 • 1949 J.L. Musman, schrijver 1e klas G.A.B
 • 1964 J.L. Musman
 • 1981 Th. L.M. de Boer
 • Gebeurtenissen
 • 1938 J. Appel namens J. Lakeman; bouw keuken en wc nr. 29.
 • 1972 N.L. Mak; maken bergruimte achter perceel.
 • 1979 D. de Boer; verbouwen en uitbreiden woonhuis. • Baanstraat 31
  Kadastrale info:
  •BAG-viewer
  •Kadastralekaart.nl:
  Geen info gevonden
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 31
 • Bewoners
 • 1912 R. Molenaar, timmerman
 • 1920 C. Groot, steenhouwer
 • 1928 B.M. Lieshout, sigarenmaker
 • 1949 B.P. Lieshout, reiziger (h); secretaris van de Schaakclub Caïssa
 • 1949 M. van Zelm
 • 1964 A. Lieshout - van Duimen
 • 1981 A. Lieshout - van Duimen
 • Gebeurtenissen
 • 1931 Fa. Gronert en Moeijes namens B.M. Lieshout; bouwen keuken achter perceel en maken wc met waterspoeling.
 • 1932 J. Appel namens B.M.Lieshout; vernieuwen erfafscheiding achter nr. 31 aan de Noorderstraat. • Baanstraat 33
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 33
 • Bewoners
 • nummer 33
 • 1928 C. Groot, steenhouwer
 • 1949 Firma C. Groot & Zoon, steenhouwerij
 • nummer 33 rood
 • 1949 C. Groot, steenhouwer
 • 1964 C. Groot
 • 1981 A.E. van Kesteren
 • Gebeurtenissen
 • 1922 C. Groot, steenhouwer; bouwen bovenwoning op het bestaande perceel nr. 33 met balkon (bovenwoning op de bestaande steenhouwerij).
 • 1940 W. Spoelder namens C. Groot; veranderen van twee deuren.
 • 1956 Fa. C. Groot; oprichten steenhouwerij met een elektromotor van 1 PK. • Baanstraat 3-5
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 3, 5
 • Bewoners
 • nummer 3
 • 1912 KI. de Jong, messenkoopman
 • 1920 Wed. J. Hoogland, winkelierster
 • 1928 Wed. Jn. Hoogland-Kaarsemaker, winkelierster
 • nummer 5
 • 1912 Wed. H. Muller
 • 1920 Wed. J. Hoogland, winkelierster
 • 1928 C. Molenaar, arbeider
 • Gebeurtenissen
 • 1914 C. Dekker; aanbrengen rolscherm nrs. 3, 5.
 • 1927 J. Eeken; bouwen schuurtje achter nr. 5. Aannemer C. Hagenaars.
 • 1941 Fa. v.d. Linden en Winkel; onttrekken aan de woningdoeleinden van nr. 3, bestemmen tot pakhuis.
 • 1949 B. v.d. Leer namens Fa. v.d. Linden en Winkel; bouwen smeer station nrs. 3, 5.
 • 1950 Fa. v.d. Linden en Winkel; wegens bouwvalligheid slopen nrs. 3, 5.
 • 1950 Fa. v.d. Linden van Sprankhuizen en Winkel: maken inrit in het trottoir voor nrs. 3, 5.
 • 1955 Fa. v.d. Linden van Sprankhuizen en Winkel; oprichten herstelplaats voor motorrijtuigen. • Baanstraat 2
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 2
 • Gebeurtenissen
 • 1923 Fa. J.H. Böckmann; aanbrengen lozing voor menagewater.
 • 1931 H.J. Kooper; oprichten pluimveevoedermengerij.
 • 1956 Koopen's Pluimveevoerderfabriek; uitbreiden bestaande menginrichting met een afzuiger.
 • 1976 J. Krop; oprichten magazijn voor huishoudelijke, tuin- en landbouwartikelen en een ruimte voor opslag van vuurwerk. • Baanstraat 4-10
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 4, 6, 8, 10 (2, 4, 6, 8)
 • Bewoners
 • nummer 04
 • 1912 Wed. G. Hemke, melkslijtster
 • 1920 M. de Jong, tuinier
 • 1928 IJsbr. Harder, kleermaker
 • 1949 IJ. Harder, kleermaker
 • 1964 IJsbr. Harder
 • 1981 P.M. Harder-Opmeer
 • nummer 06
 • 1912 J. Spoelder, schoenmaker
 • 1920 J. Spoelder, schoenmaker
 • 1928 Jn. Spoelder, schoenmaker en badmeester
 • 1949 J. Spoelder
 • 1964 H.A. Maruszewski
 • 1981 N. Koenen
 • nummer 08
 • 1912 J. te Lintei Hekkert, kleermaker
 • 1920 J. te Lintei Hekkert, controleur Raad van Arbeid
 • 1928 Jn. te Lintei Hekkert, kleermaker
 • 1949 J. te Lintel Hekkert, kleermaker (h)
 • nummer 10
 • 1912 Wed. J.G. Bakker
 • 1928 L.J. Luijcks, schoenmaker
 • 1949 M. Hart, loopknecht
 • 1964 B. Last
 • 1981 M.E. Res
 • Gebeurtenissen
 • 1936 Harder en Robat; aanbrengen naambord aan de gevel nr. 4.
 • 1955 J. Woestenburg; vervangen wisseltonnen door wc's in nrs. 4, 6, 8, 10.
 • 1958 J. Woestenburg; aanschrijving herstellingen te verrichten aan nr. 10.
 • 1960 J. Woestenburg; aanschrijving herstellingen te verrichten aan nr. 10.
 • 1961 B. Last-Dammes; verbouwen nr. 10. Aannemer G.C.M. Helderman.
 • 1964 Aanschrijving herstellen nr. 4.
 • 1968 Aanschrijving herstellen nr. 6.
 • 1970 N. Koeman; gedeeltelijk veranderen en verbouwen woning nr. 6.
 • 1971 J. Harder; gedeeltelijk veranderen en vergroten woning nr. 4, maken doucheruimte.
 • 1979 B. Hoogeveen; bouwen dakkapel nr. 8. • Baanstraat 12
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 12 (10a)
 • Bewoners
 • 1912 H. Beek, kaaskopersknecht
 • 1920 H. Beek, kaaskopersknecht
 • 1928 Jb. Bartels, brievenbesteller
 • 1949 D.F. Ottenbros, los arbeider
 • 1949 N.Th. Ottenbros, metselaar
 • 1964 D.F. Ottenbros
 • 1981 S. Haakma
 • Gebeurtenissen
 • 1926 J. Hoff; aanschrijving opheffen gebreken.
 • 1955 Fa. v.d. Linden en Winkel; vervangen wisselton door wc.
 • 1960 N.V. Automobielbedrijf v.d. Linden van Sprankhuizen en Winkel; aanschrijving herstellen nr. 12. • Baanstraat 14
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 14 (10b)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. B. Mes
 • 1920 J. Lankester, onderwijzer
 • 1928 A.J. Gillissen, handelsreiziger
 • 1949 A. Veldboer, slager
 • 1964 G. Masteling
 • 1981 G. Masteling
 • Gebeurtenissen
 • 1909 Gezondheidscommissie verzoekt verbetering van de woning.
 • 1952 W.H. Tap namens T. Engel; maken closet met water- spoeling en voorportaal, en aansluiten op gemeenteriool. • Baanstraat 16
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 16 (10c)
 • Bewoners
 • 1912 J. Volten, goudsmid
 • 1920 W.Wijna, houtdraaier
 • 1928 H. Mels, houtbewerker
 • 1949 Wed. J. Beerepoot-Mels
 • 1949 J.P.M. Kok, expeditieknecht; voorzitter van de Katholieke Fabrieksarbeidersbond Sint Willibrordus
 • 1964 J.P.M. Kok
 • 1981 Th.J.M. de Jong
 • Gebeurtenissen
 • 1930 H. Mels; bouw bergplaats achter het perceel. • Baanstraat 18
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 18 (12)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. P. Buis
 • 1920 R. Molenaar, timmerman
 • 1928 R. Molenaar, timmerman
 • 1949 Wed. J. Hulleman-Appel
 • 1949 J. Kroone. bosarbeider
 • 1964 F. Opmeer
 • 1981 N.F.G. Schipper
 • Gebeurtenissen
 • 1900 Catharina Vis; intrekking vergunning verkoop van sterke drank.
 • 1918 G. Spoelder; verbouwen perceel.
 • 1954 Fa. v.d. Linden en Winkel; verbouwen nr. 18. • Baanstraat 20
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 20 (14)
 • Bewoners
 • 1912 Wed. C. Vis, verlofhoudster
 • 1920 Th. Ottenbros, los arbeider
 • 1928 Joh. Vos, kleermaker
 • 1928 D. Ottenbros, stalknecht
 • 1949 Wed. G. van Harlingen-de Jongh
 • 1964 M. Tol-Tool
 • 1981 N. Laan
 • Gebeurtenissen
 • 1927 C. Wassenaar; verbouwen perceel.
 • 1928 J. Schoof; vernieuwen stoep. • Baanstraat 22
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 22 (16)
 • Bewoners
 • 1912 A. Vet. melkslijter
 • 1920 A. Vet, melkslijter
 • 1928 P.B. de Jongh, hoofdagent van politie
 • 1949 P.N. Koomen, landarbeider
 • 1964 J.C. Engel
 • 1981 J. Malipaard
 • Gebeurtenissen
 • 1911 Wed. C. Mes; amoveren perceel en bouwen nieuwe woning. Architect J. v.d. Berg Cz.
 • 1924 P.B. de Jongh; bouwen privaat met waterspoeling achter het perceel.
 • 1975 J. Godvliet; verbouwen en uitbreiden woning. • Baanstraat 24
  HDS

  Baanstraat nr. 24; 1957-1962

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 24 (18)
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: C. de Groot, 20 februari 1879.
 • Bewoners
 • 1912 G. de Groot, los werkman
 • 1920 K. Nieuwenhuis, timmerman
 • 1928 Kr. Nieuwenhuizen, timmerman
 • 1949 K. Nieuwenhuizen
 • 1964 A. Nieuwenhuizen
 • Gebeurtenissen
 • 1925 K. Nieuwenhuizen; gemeente Hoorn verkoopt gedeelte van het kazerneterrein, gelegen achter nr. 24 aan K. Nieuwenhuizen.
 • 1955 K. Nieuwenhuis; vervangen wisselton door wc.
 • 1969 Fa. Fremeijer en Wijna; vergunning onttrekken nr. 24 aan de woningvoorraad. • Baanstraat 26
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26, 26A • Baanstraat 26-oud
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 26 (20) deze nummers bestaan niet meer • Baanstraat 28

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMER 28 (24) beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Dubbel woonhuis (nrs. 28, 30) met afgewolfde kap. Voorgevels op vlucht gebouwd; originele puibalk. Nr. 28 originele zestien ruiter. Bovenlicht circa 1800.
 • Bewoners
 • 1912 K. Bakker, koetsier
 • 1920 P. W. te Lintei Hekkert, kleermaker
 • 1949 J. Dekker, secretaris van de Vakgroep P.T.T. van de Algemene Bond van Ambtenaren afdeling Hoorn
 • 1964 J.W. Hendriks
 • 1981 F.A.M. Kaldenbach
 • Gebeurtenissen
 • 1903 J. Bas; aanbrengen uithangbord.
 • 1955 H. Bouman; aanschrijving verbeteren nr. 28.
 • 1965 Schermerhorn; aanschrijving het pand te verbeteren.
 • 1969 Onbewoonbaar verklaard.
 • 1970 Th.J. Mels; verbouwen onbewoonbaar verklaarde woning.
 • 1972 Onbewoonbaar verklaring opgeheven. • Baanstraat 30

  Monumentenstatus:
  Gemeentelijk monument
  QR-info Erfgoed Hoorn
  HDS

  Baanstraat nr. 30; 2013

 • Pandaanduiding
 • NUMMER 30 (26) beeldbepalend
 • Pandbeschrijving
  Steen met opschrift: Firma Tang: Noppers Steenhouwer.
 • Pandbeschrijving
  Dubbel woonhuis (nrs. 28, 30) met afgewolfde kap. Voorgevels op vlucht gebouwd; originele puibalk. Nr. 28 originele zestien ruiter. Bovenlicht circa 1800.
 • Bewoners
 • 1912 R.A. Ran, sergeant majoor
 • 1920 W.H. vanRiel
 • 1928 P.W. te Lintei Hekkert, kleermaker
 • 1949 J.D. Jonker, lotendebitant
 • 1964 A. Heertjes
 • 1981 J.C.W.M. Bakker • Baanstraat 32-34
  HDS
 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 32, 34 (28, 30)
 • Bewoners
 • nummer 32
 • 1912 Wed. G.J. van Leersum
 • 1920 Th. van Tongeren, boekhouder
 • 1949 J.Ph. Hommersen, brood- en banketbakker
 • 1964 D.P. Hommersen
 • 1981 D.P. Hommersen
 • nummer 34
 • 1912 Wed. G. Offringa
 • 1920 J.C. Woestenburg, agent levensverzekering mij
 • 1928 J.C. Woestenburg, agent levensverzekering mij
 • 1949 J.C. Woestenburg, agent levensverzekeringsmaatschappij
 • 1949 J. Woestenburg, ambtenaar P.T.T., penningmeester van de Kerkeraad der Remonstrantse Gemeente; diaken van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente
 • 1964 C. Kreijger
 • 1981 D.C. Hauwert
 • Gebeurtenissen
 • 1934 J.C. Woestenburg; veranderen kap en zijgevels nrs. 32, 34. Andere indeling; alleen zijgevels begane grond blijven staan. • Baanstraat 36-38
  HDS

  Baanstraat nrs. 36, 38; 1940-1941

  Baanstraat 36-38

  Attentie!
  Nadere toelichting: De eerste steen is gelegd in de gevel van Baanstraat 38.

 • Pandaanduiding
 • NUMMERS 36, 38 (32, 34)
 • Pandbeschrijving
  Pand in chaletstijl met Jugendstil motieven; bevat twee woningen. Steen met opschrift: De eerste steen gelegd door Cornelis Dirk van Reijendam, oud 3 jaar, 25 mei 1900.
 • Bewoners
 • 1912 G.J. van Leersum, candidaat-notaris
 • 1920 J. Bervoets, leerhandel
 • 1928 Joh. Bervoets, leerhandelaar
 • 1928 H.G. Smit, expediteur
 • 1949 P.C. van Iersel, onderwijzer ULO
 • 1964 P.C. van Iersel
 • 1981 P.C. van Iersel
 • nummer 38
 • 1912 M. Kunneman, directeur RTS
 • 1920 C.N. Dieters, ontvanger der Registratie
 • 1949 Lederhandel Bervoets, tel. 4628
 • 1949 W.G.J. Bervoets, lederhandelaar (h); lid van de Plaatselijke Commissie van de Katholieke Verkenners; tel. 4628
 • 1949 C.M. Hessels
 • 1964 W. Bervoets-van Straaten
 • 1981 W.J.C.M. Bervoets
 • nummer Ongenummerd
 • 1928 S. Westbonk, predikant
 • 1928 Jn. Schoof, zilversmid en stadsomroeper
 • Gebeurtenissen
 • 1900 J. van Reijendam; bouwen twee woonhuizen op het terrein hoek Baanstraat-Spoorstraat; leggen spruit voor afvoer menagewater en faecaliën.
 • 1907 Trijntje Vis, vrouw van A. Vriend; bierverlof in nr. 40 (oud nr.); in 1916 ingetrokken.
 • 1925 J. Bervoets; veranderen scheidingsmuur bij het perceel Baanstraat hoek Spoorstraat.
 • 1925 J. Bervoets; verandering stoep bij zijn perceel Baanstraat hoek Spoorstraat.
 • 1972 Uitzendbureau Multiplan; aanbrengen lichtreclame.
 •  Beeldbank Zie foto's in de beeldbank
   Publicaties Zie publicaties
   Dossier HDS Zie dossiers in HDS

   Google mapsZie Google Maps en Streetview
   VorigeBaadland
   VolgendeBagijnensteeg

   Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave
   Database HHSM boek Zoeken in HHSM boek
   Kennisbank Kennisbank